Page 1

TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

Lehet pályázni a Stúdiumra 2012.09.25. kedd 14:17 Tatabányán október 22-ig lehet pályázni a Stúdium Közalapítvány ösztöndíjára, melyet az eddigi feltételekkel hirdettek meg a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok és a hiányszakmákat elsajátító középiskolás tanulók számára – jelentette be Halász-Szántói Emese a szervezet új kuratóriumának elnöke. Megtudtuk tőle: a megyeszékhely önkormányzata a „Tatabánya Hazavár Program” keretében működő Stúdium ösztöndíjpályázatnál kiemelten figyelmet fordít a valós foglalkoztatási igényekre, a tatabányai demográfiai és pénzügyi-hatékonysági szempontokra, valamint a munkáltatókkal történő együttműködési lehetőségekre.

A Stúdium Közalapítvány kuratóriumi ülése

A kuratórium a helyi önkormányzat éves hozzájárulásával a tanulók eredményes tanulmányait segíti, hiszen hosszú távú cél a szakmailag képzett fiatalok megtartása, számukra munkahelyek teremtése a városban – fogalmazott a kuratóriumi elnök. A felsőfokú ösztöndíjra az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán műszaki, természettudományi, orvosi tanulmányokat folytató, vagy fizika, kémia, matematika szak, vagy szakpár esetén tanár szakos képzésben résztvevő tatabányai lakhellyel rendelkező hallgató pályázhat. Kitétel még a maximum 26. év, az első diploma megszerzése, valamint a 3,0-es tanulmányi átlag.

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

A szakképzési ösztöndíjra a mechatronikai technikus, elektronikai technikus, vegyésztechnikus, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, géplakatos, villanyszerelő, lemezlakatos (NC, CNC él hajlító gépre), AWI és AFI hegesztő, szerszámkészítő, gépszerelő-karbantartó, mechanikai műszerész, autószerelő, gépésztechnikus, gépgyártás-technológiai technikus hiányszakmákban, tatabányai középfokú intézményekben beiskolázott tanulók pályázhatnak. A pályázatok beadási határideje mindkét esetben 2012. október 22. A pályázatokat kuratórium október végéig értékeli, és az eredményről tájékoztatja a tanulókat. A pályázati kiírások és az azokhoz szükséges adatlapok letöltethetők a www.tatabanya.hu honlapon.

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Stúdium Közalapítvány pályázatot ír ki a 2012/213-as tanév I. félévére egyetem, főiskola nappali tagozatán tanuló tatabányai fiatalok tanulmányainak támogatására, az alábbi feltételekkel: 1. Pályázhat az hallgató, aki:  műszaki, természettudományi vagy orvosi tanulmányokat folytat az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán,  tanár szakos képzésben vesz részt az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán fizika, kémia, matematika szak, vagy szakpár felvételével.  26. életévét a pályázat benyújtásának időpontjáig még nem töltötte be,  minimum 5 éve tatabányai állandó lakos,  első diplomáját kívánja megszerezni,  a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább elérte a 3,00-es tanulmányi átlagot. 2. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Kommunikációs és Tájékoztatási Irodáján (Tatabánya, Fő tér 6.) beszerezhető, vagy a www.tatabanya.hu weboldalról letöltött adatlappal lehet. 3. Határidők, tájékoztatás: A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 22. A pályázatok elbírálási határideje: 2012. október 31. A nyertes pályázók névsora a döntést követően megtekinthető a www.tatabanya.hu weboldalon. 4. Egy hallgató csak egy jogcímen kaphat Tatabánya városától ösztöndíjat. Az a hallgató, aki 2012 szeptemberétől - 2013 júniusáig Bursa Hungarica ösztöndíjat kap, ebben a félévben nem részesülhet a Stúdium Közalapítvány támogatásában. 5. Az ösztöndíj egy szemeszterre (5 hónap) szól. 6. A megszerezhető ösztöndíj maximális összege: 10.000 Ft. 7. A felsorolt felsőfokú képzésben résztvevőknél az ösztöndíj 3,00-es tanulmányi átlagtól kezdődően jár, valamennyi jogosult esetén tanulmányi eredménytől függetlenül egységes mértékben.

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

8. Az ösztöndíj megszerzésére jogosultak közül egy adott évben maximum 60 fő részesül támogatásban. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 60-at, akkor a kuratórium a tanulmányi átlagok figyelembe vételével sorrendet állapít meg, és az első 60 főt támogatja. 9. A pályázatot elnyert hallgatót a Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma tájékoztatja és a hallgatóval fél évre (5 hónapra) szerződést köt. 10. Az a hallgató, aki a 2011/2012-es tanév II. félévében ösztöndíjas volt, és a félév lezárását nem igazolta, újabb pályázatot nem nyújthat be.

Tatabánya, 2012. szeptember 24.

A Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

PÁLYÁZATI ADATLAP a felsőoktatásban tanuló diákok ösztöndíj pályázatának elbírálásához Tisztelt Pályázó! Kérjük, hogy az alábbi adatlapot pontosan töltse ki, és a megadott határidőig és címre juttassa vissza. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidőn túl érkezett, hiányosan kitöltött pályázatokkal a kuratórium nem tud érdemben foglalkozni. Kérjük, hogy lezárt félévéről hitelesített leckekönyv másolatot csatoljon a pályázati laphoz a félév igazolásaként. Köszönjük! A pályázó hallgató neve: …………………………………………………………………………….. lakcíme: Tatabánya, ………………...……. u. ….…………. sz. …... em. .…… ajtó értesítési címe (ha nem a lakcím): …………………………………………………………………………….. telefonszáma: ……………………………………………………………………………… születési ideje: 19…….. …………………………. hónap …………… nap A felsőoktatási intézmény neve: ……………………………………………………………………………… ………………………………………….………………………………..… kar, szak: ………………………………………………………………………….….. lezárt évfolyam, lezárt félév: I. II. III. IV. V. évfolyam, I. II. félév (a megfelelőt kérjük bekeretezni) A lezárt félév tanulmányi átlaga: ………………….... (számtani átlag) Részesül-e más forrásból ösztöndíjban? IGEN - NEM

(a felsőoktatási intézménytől kapott ösztöndíjon kívül)

Ha igen, honnan, mióta? ……………………………………………………………………………… Kapott-e már a Stúdium Közalapítványtól ösztöndíjat, és mikor?

IGEN – NEM …….…………..tanév…….félév

Számlaszám, ahova a támogatás elnyerése esetén a folyósítást kéri (ösztöndíjat csak számlaszámra folyósítunk, kérjük pontosan megadni!):

--

Egyéb információ: …………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Kijelentem, hogy legalább 5 éve tatabányai állandó lakos vagyok, nappali tagozaton első diplomámat kívánom megszerezni, s a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: 2012. ………………hó………..nap 2 8 0 0 T A T A B Á N Y A , F Ő T É R 6 .  3 4 / 5 1 5 - 7a 8pályázó 3 aláírása FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

Tisztelt Tanulmányi Hivatal! Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek a pályázni szándékozó hallgató számára igazolni a hallgatói jogviszonyt és előző félévi tanulmányi eredményét. A pályázatok elbírálásához nyújtott szíves segítségüket köszönjük! Tatabánya, 2012. szeptember 24. Stúdium Közalapítvány

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA Igazoljuk, hogy a pályázó intézményünk nappali tagozatos hallgatójaként első diplomáját kívánja megszerezni és a 2012/2013. tanév I. félévére beiratkozott. A pályázati adatlapon található, tanulmányokra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. A hallgató tanulmányi átlaga a lezárt félévben:

………………. (számtani átlag)

Dátum: ……………………………. felsőoktatási intézmény

PH

Benyújtási határidő: 2012. október 22. (postára adás dátuma) Cím: Polgármesteri Hivatal, STÚDIUM Közalapítvány 2800 TATABÁNYA, Fő tér 6. Csatolandó dokumentumok: kötelező dokumentumok, hiányuk esetén a pályázat érvénytelen: - leckekönyv másolata az utolsó lezárt félévről - hallgatói jogviszony igazolása (az adatlapon, vagy az intézmény saját nyomtatványán) - lakcímkártya másolata (vagy a lakcím egyéb módon történő igazolása) nem kötelező, csatolható dokumentumok: - egyéb fontosnak tartott információ, melyre az adatlap nem tér ki

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

SZAKKÉPZÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Stúdium Közalapítvány a 2012/2013-as tanév I. félévére pályázatot ír ki mechatronikai technikus, elektronikai technikus, vegyésztechnikus, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, géplakatos, villanyszerelő, lemezlakatos (NC, CNC él hajlító gépre), AWI és AFI hegesztő, szerszámkészítő, gépszerelő-karbantartó, mechanikai műszerész, autószerelő, gépésztechnikus, gépgyártás-technológiai technikus hiányszakmákra a tatabányai középfokú intézményekben beiskolázott tanulók részére az alábbi feltételekkel: 1.

Pályázhat az a középiskolai tanuló, aki:  minimum 5 éve tatabányai állandó lakos,  tatabányai középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója (Tatabányán kívüli intézményben középfokú tanulmányokat folytató tanuló abban az esetben kaphat ösztöndíjat, ha olyan képzésben vesz részt, mely a tatabányai intézményhálózatban nem elérhető.)  a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább elérte a 2,00-es tanulmányi átlagot.

2.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Kommunikációs és Tájékoztatási Irodáján (Tatabánya, Fő tér 6.) beszerezhető, vagy a www.tatabanya.hu weboldalról letöltött adatlappal lehet.

3.

Határidők, tájékoztatás:

Pályázat benyújtási határideje: 2012. október 22. Pályázatok elbírálási határideje: 2012. október 31.

A nyertes pályázók névsora a döntést követően megtekinthető a www.tatabanya.hu weboldalon. 4.

Az ösztöndíj egy félévre (5 hónapra) szól.

5.

A megszerezhető ösztöndíjak: 2,00-3,50 tanulmányi átlagot elérők 3.000 Ft 3,51-4,74 tanulmányi átlagot elérők 6.000 Ft 4,75-5,00 tanulmányi átlagot elérők 12.000 Ft tanulmányi ösztöndíjra jogosultak.

6.

Az ösztöndíj megszerzésére jogosultak közül egy adott félévben maximum 60 fő részesül támogatásban. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 60-at, akkor a kuratórium a tanulmányi átlagok figyelembe vételével sorrendet állapít meg, külön az érettségire épülő szakképzés és külön a szakiskolai képzések esetén.

7.

A pályázatot elnyert hallgatót a Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma tájékoztatja és a hallgatóval fél évre (5 hónapra) szerződést köt.

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

8.

A hiányszakmára beiskolázott tanulók mindaddig jogosultak ösztöndíjra, míg az adott szakmában OKJ-s bizonyítványt nem szereznek, feltéve, hogy nem évismétlők, illetve félévi értesítőjükben elégtelen osztályzat nem szerepel. Pályázatukat minden félévben meg kell ismételniük az előző félévben elért tanulmányi eredmény megjelölésével.

9.

Az a hallgató, aki a 2011/2012-es tanév II. félévében ösztöndíjas volt, és a félév lezárását nem igazolta, újabb pályázatot nem nyújthat be.

10. A középiskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ösztöndíjban részesülőkre kiemelten figyelnek; amennyiben valamelyik diák abbahagyja a szakma tanulását, azt haladéktalanul jelzik a Közalapítvány titkárának.

Tatabánya, 2012. szeptember 24.

A Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

PÁLYÁZATI ADATLAP a szakképzésben tanuló diákok ösztöndíj pályázatának elbírálásához Tisztelt Pályázó! Kérjük, hogy az alábbi adatlapot pontosan töltse ki, és a megadott határidőig és címre juttassa vissza. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidőn túl érkezett, hiányosan kitöltött pályázatokkal a kuratórium nem tud érdemben foglalkozni. Kérjük, hogy lezárt félévéről hitelesített bizonyítvány másolatot csatoljon a pályázati laphoz a félév igazolásaként. Köszönjük!

A pályázó diák neve:

……………………………………………………………….

lakcíme:

Tatabánya, …………..……. u. ….…………. sz. …... em. .…… ajtó

értesítési címe (ha nem a lakcím):

………………………………………………………………..

telefonszáma:

…………………………………………………………………

születési ideje:

19…….. …………………………. hónap …………… nap

A szakképző intézmény neve:

………………………………………………………………… ……………………………………………………….………… ……………………..…………………………………………..

A szakma megnevezése:

…………………………………………………………………

Állami ösztöndíjban részesül:

…..Igen…………Nem………………(a megfelelőt kérjük aláhúzni) Amennyiben igen, az ösztöndíj összege: ………………………………..Ft

lezárt év: A lezárt félév tanulmányi átlaga:

11.12. 13.14. 15. év, I. II. félév (a megfelelőt kérjük bekeretezni)

………………….... (számtani

átlag)

Kijelentem, hogy legalább 5 éve tatabányai állandó lakos vagyok, s a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: 2012. …………hó………..nap

a pályázó aláírása 2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283


TATABÁNYA HAZAVÁR PROGRAM Stúdium Ösztöndíj Programelem

Tisztelt Szakképző Iskola! Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek a pályázni szándékozó diák számára igazolni a tanulói jogviszonyt és előző félévi tanulmányi eredményét. A pályázatok elbírálásához nyújtott szíves segítségüket köszönjük! Stúdium Közalapítvány

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA Igazoljuk, hogy a pályázó intézményünk tanulója. A pályázati adatlapon található, tanulmányokra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. A hallgató tanulmányi átlaga a lezárt félévben:

………………. (számtani átlag)

Dátum: ……………………………. szakképző intézmény vezetőjének aláírása

PH

Benyújtási határidő: 2011. október 22. (postára adás dátuma) Cím: Polgármesteri Hivatal, STÚDIUM Közalapítvány 2800 TATABÁNYA, Fő tér 6. Csatolandó dokumentumok: kötelező dokumentumok, hiányuk esetén a pályázat érvénytelen: - bizonyítvány másolata az utolsó félévről - tanulói jogviszony igazolása (az adatlapon) - lakcímkártya másolata (vagy a lakcím egyéb módon történő igazolása)

2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 6. 34/ 515-783 FAX: 34/311-283

Stúdium Közalapítvány, Tatabánya  

Pályázati felhívás a Stúdium Közalapítvány által támogatott közép- és felsőfokú tanulmányokhoz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you