Page 1

broj 6. Direktor:Boško Đuričković

grafički urednik:Milica Nikolić

/april 2014./ Zemun/ godina VI

ŠIROKA STAZA ILI IZABRANI PUT

Široka staza je put kojim mnogi koračaju a samo retki se usude da krenu uzanim drumom istine. Umetnici koji vekovima stvaraju i, uglavnom, preživljavaju vrlo slične sudbine, preteče su svih onih koji danas široko posmatraju svet a kreću se uskom, trnovitom stazom samospoznaje. Jer, svaki umetnik, na svom putu spotiče se o predrasude, upada u brazde samoće, odlazi i vraća se sa stranputica, da bi konačno u tom lutanju i putovanju, stigao na odredište,

autor: Kazayuki Uno profesor SAGA UNIVERSITY OF ARTS

odnosno vratio se na

početak. Krećući se od sebe ka svetu i iznova se vraćajući sebi, on dolazi, od sebe, ponekad spremno a ponekad neveselo dočekan. Autor: Jugoslav Ocokoljić ,,Jedne julske noći”


Novi preobraženi čovek koji je iskusio spoljašnji svet, preživeo ga unutar sebe i ponovo kao dete, pokušao da uči radoznalo i čisto, vredna je nagrada za istrajavanje u spoticanjima i stranputicama.

Pokušaj čoveka da istraži beskrajno mali i beskrajno veliki prostor, da sagleda

nemerljive putanje unutar i van sebe, doprineo je da se detalji mikro i makrokosmosa mogu vizuelno sagledati. Putovanje na Mesec ili mikroskopsko posmatranje do tada nevidljivih organizama i raznih bića, zamenilo je vile i vilenjake i proteralo ih u svet mašte. Umetnik-Demijurg, stvaralac novog sveta koji izranja iz preživljene stvarnosti koja se putem mašte i snoviđenja vraća svetu u vidu slika, podražava večitog Tvorca neba i zemlje i svega što je između. Taj međuprostor, ispunjen naizgled nevidljivim silama, bojama i oblicima, on prenosi na nivo sopstvene ravni postojanja i spaja nedokučivo veliko i neistraženo malo u svetu prirode koja ga okružuje. Tako umetnik postaje veza između gornjeg i donjeg sveta, neba i zemlje, svetlog i tamnog, Meseca i Sunca i života i smrti. Mesec naizgled mrtav, u strašnim ranama od nepoznatih neprijatelja iz tamnih dubina, poput stena u koje more udara, boluje svoju sudbinu. Pluta po svemiru kao mehur, kao šuplja beživotna ljuštura. Ipak, njegova tajna, duboka misterija, posmatrana iz ugla čoveka, koji svoj pogled upire ka njemu u nebeske visine, ogleda se u sjaju koji se odbija od njega i vraća se u oko umetnika. Poput neistražene dubine Dunava, mitske drevne reke koja nosi mnoge priče i uspomene, duboki unutrašnji svet umetnika otkriva tajne ali nosi i prepreke, postavljene zamke za one koji se nisu odvažili da krenu na hodočašće ka lepoti. A lepota je upravo tu, u svemu što se lepim i sjajnim čini izdaleka i u svemu što se strašnim i nemirnim čini kada se približimo. Prof. dr Violeta Cvetkovska Ocokoljić

XVII Prolećna izložba Udruženja Široka Staza

Ovog puta, izuzetno, na tradicionalnoj međunarodnoj prolećnoj izložbi predstavili su se samo umetnici iz Japana i Srbije. U programu otvaranja su učestvovali Duo MODERATO, Veronika i Miodrag Bogić violine i Marija Golubović. Izložbu je otvorio ataše za kulturu Ambasade Japana Yuichiro Omori.

strana 2


Gošće iz Japana..

Potrudili smo se da budemo dobri domaćini

obišle su FLU u Beogradu i Novom Sadu, FPU i ALU,

nasim gošćama iz Japana koje su došle na otvaranje

posetile mnoge galerije i izložbe, učestvovale u

„XVII

jednom likovnom projektu, družile se sa članovima

međunarodne prolećne izložbe Široke Staze”.

Atsuko Honda i Saki Onishi su bile učesnice, a Amy

Udruženja „Široka Staza„ i upoznale se sa životom

Barbara je bila gost. Tokom desetodnevnog boravka

u Srbiji.

strana 3


„Morijal MBĐ

4 “ otvaranje izložbe akvarela

Konkurs za Međunarodnu izložbu „ MEMORIJAL MBĐ 5 “ dimenzije: dvodimenzionalno umetničko delo: 25 x 25 cm; tehnika: akvarel; tema: slobodna; mesto izložbe: Galerija „BOGIĆ” Pljevaljska 42, Beograd SRBIJA; organizator: Udruženje umetnika i ljubitelja umetnosti „ŠIROKA STAZA“ Zemun SRBIJA; kontakt: sirokastaza@sezampro.rs Konkurs je otvoren od 01. februara do 01. juna 2014. godine. Odluka žirija biće objavljena do 01. jula 2014. godine. Otvaranje izložbe je 20. septembra 2014. u 19 časova. Izložba traje od 20 septembra do 11. oktobra 2014.

D

MILOŠ B. ĐURIČKOVIĆ 1918-2008 Na izložbi će biti i nekoliko radova umetnika koji je ceo život posvetio radu u tehnici akvarela. Izložba se organizuje svake godine u znak sećanja na ovog umetnika.

avid Albahari ,,SVET JE AKVAREL”

Jednog dana , na početku svoje karijere, dok je razmišljao o tome šta bi najviše voleo da radi, slikar je doživeo neku vrstu prosvetljenja. Naime, ceo svet mu se prikazao kao jedan ogorman album akvarela. Ti akvareli su bili savršeni i ličili su na slikovnicu koja je poslužila Tvorcu da stvori naš svet. Tako znači, pomislio je slikar, svet je akvarel, i onda je počeo da slika akvarele, neprekidno, iz dana u dan, iz noći u noć, pokušavajući tokom sedamdeset i pet godina da naslika akvarele iz svog davnog snoviđenja. Izgledalo je kao da ga na to tera neka unutrašnja sila ili kao da je strepeo da bi, ukoliko prestane tako da slika, trajanje našeg sveta bilo dovedeno u pitanje. A onda se, mnogo godina kasnije, probudio rano ujutru i video da ga pred vratima ne čeka stvarnost, već ogroman akvarel stvarnosti na kojem je postojala belina koju je jedino on mogao da popuni i na taj način privede kraju svoje delo. Tako je i učinio. Ušao je u akvarel , pronašao svoju belinu, smestio se u nju i otišao u predele gde su „san“ i „java“ jedna ista reč.

Š

IROKA STAZA 013 ,,SREĆA”

Umetnik je centar osećaja svoje okoline, njeno oko, uho i srce. On je glas svoje epohe, a umetnost mu nastaje iz želje za lepotom i istinom i iz spoznaje da one nisu istovetne. Svaka izložba, pa i ova, posledica je žrtvovanja umetnika, jer njihova volja da iznedre nešto novo i neviđeno je velika i iskrena, vidljiva i jasna. Ova izložba je rezultat kolonije kao i ponuđenih radova urađenih u dahu i miru, sopsvene inspiracije. Tridesetak autora iz različitih zemalja, koji stvaraju u slavu lepog ne želeći da robuju stereotipima.. Skulpture, akvareli, instalacije, mozaici, crteži, grafike, fotografije, kostimi… samo su deo njihovog stvaralačkog opusa koji pleni I privlači pažnju svih ljubitelja umetnosti. Haira Jakovljević diplomirani istoričar umetnosti

strana 4


Final 13 izložba japanskih umetnika

Izložbom radova u Galeriji Bogić, 13 sadašnjih i bivših studenata “Kyoto Saga University of arts”, kao i njihovih profesora, završen je ciklus, koji je počeo konkursom, a potom i izložbom odabranih radova 13 srpskih umetnika 2011. godine u Beogradu. Usledila je izložba po 13 radova umetnika iz obe zemlje zajedno u Galeriji Saga “University of arts” u Kjotou u Japanu 2012 godine.

V

Ayumi Kashida

remeplov ...Prva izložba u našoj organizaciji grupe „Šuk Stampedo“, održana 1996. u Galeriji B kluba u Zemunu.

Z

a buduću koloniju ŠIROKA STAZA 014 koja će se održati tokom leta 2014. godine, logo je uradila dizajnerka Tamara Delić.

U

Galeriji koja je u sklopu MZ„Veljko Vlahović” u Zrenjaninu, prošle i ove godine, reprizirane su dve izložbe Udruženja „Široka Staza” – „Final 13” i “For You/Za tebe “.

I

zložbom fotografija Branka Brandajsa i Boška Đuričkovića „Hramovi Kyoto-a” obeležene su, uspešna saradnja Ambasade J a p a n a i V I I I b e o g ra d s ke g i m n a z i j e k a o i p o d p i s i va n j e u g o v o ra o d o n a to r st v u J a p a n a z a o b n o v u S C Š u m i c e . Kompletnu izložbu Udruženje „Široka Staza” je poklonilo VIII beogradskoj gimnaziji.

strana 5


G

alerija Bogić Ulazimo u petu godinu od kako u Galeriji Bogić Udruženje Široka Staza uspešno organizuje izložbe svojih članova i gostiju iz inostranstva. Samostalne izložbe Kristine Stanek, Željka Radovića i Jugoslava Ocokoljića, Nelise Bazdar i Adine Kero iz Bosne i Hercegovine, kao i dve grupne izložbe ,,Memorijal MBĐ 4”, i ,,FINAL 13” izložba japanskih grafičara uvek su bile praćene kvalitetnim muzičkim programima.

Jugoslav Ocokoljic (izložba slika ,,Preobražavanja 2013”, izložbu je otvorila dr. Ana Kondić (izložba fotografija ,,Il Cambiamento”, u muzičkom programu su Violeta Cvetkovska Ocokoljić, a u programu je ucestvovala i Ivana Janošević, sopran) učestvovali i učenici VIII beogradske gimnazije)

Kristina Stanek (izložba slika ,,Dama na potezu”, muzički program Aleksandra Samostalna izlozba Adine Kero i Nelise Baždar iz BIH “Mi, majself and her” Đurović klavir)

Zajednička izložba radova Atsuko Honda grafičarke iz Japana i Branka Brandajsa Zeljko Radović (izložba fotografija,,Zapisi iz ateljea”, muzički program Teofil fotografa iz Srbije (muzički program Boris Pingović i prijatelji) Milenković violina, Jasna Mišković i Dubravka Radović klavir)

//Impressum// fotografije: Saki Onishi, Amy Barbara, Atsuko Honda, Branko Brandajs, Milica Nikolić, Jovana Jarebica, Natalija Miladinović, Vesna Opavski, Gala Ćaki, Boško Djuričković…i drugi; grafička priprema: Milica Nikolić; štampa: Caligraf Soft; organizacija: Udruženje umetnika i ljubitelja umetnosti “ŠIROKA STAZA”. Otvaranje i organizovanje izložbe pomogao Szr. “TARISIO” Umetnička radionica za izradu u opravku gudačkih instrumenata prof. Miodraga Bogića.

strana 6

Bulletin "Zora na Širokoj Stazi"