SUNDKAJ 7, 5. TV

Page 1

Velkommen indenfor på

SUNDKAJ 7, 5. TV

STOR P R I V AT

TAGT E R R AS S E

FANTASTISK UDSIGT TIL ØRESUND

B E LI G G E N D E

I NORDHAVNSHUSET


2

RE A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO

ENESTÅENDE LEJLIGHED MED PRIVAT TAGTERRASSE Vær sg o a t tr æd e ind e n f o r i d e n n e u n ik k e og helt enestå end e le j lig h e d , so m b l.a . b yd er p å en stor p riv a t ta g te r r a sse me d u d ekøkken, syd vend t a lta n o g e n f a n ta stisk u d sig t til Ør esu nd . Lejlig hed ens 108 m 2 str æ k k e r sig o v e r to eta g er m ed en g enne mf ø r t p la n lø sn in g , som ska b er en u nik o p d e lin g a f v æ r e lse r o g op hold sr u m . Lejlig hed en er b eligg e n d e i d e n a n e r k e n d te for ening Nor d ha vns h u se t, so m e r e t g r ønt b yg g er i teg ne t a f V ilh e lm L a u r itz e n Ar kitekter . For ening e n b y d e r b la n d t a n d e t p å c ykelkæld er , d ep o tr u m o g e t d e j lig t g å r d m iljø. For ening e n e r y d e r st v e ld r e v e t.


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


KVM

VÆRELSER 4

GÅRDMILJØ

4

RE A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO

1 08

JA

BYGGEÅR 201 8


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


6

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


Fra entréen er der adgang til det

Køkkenet er fra danske Designa med

med naturligt lysindfald fra

bordplade i lys Corian, underlimet

atmosfærefyldte køkkenalrum vinduespartierne.

Køkkenet ligger i åben forbindelse

med stuen og spisestuen, herfra er der direkte udgang til den solrige altan.

matte hvide grebsfrie elementer,

vask, Quooker og byder ydermere på god skabs-/skuffeplads.


8

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


1 0

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


Ø S T E RB RO RE A L M ÆGL E R N E 1 2

FLOT BADEVÆRELSE OG GÆSTETOILET MED BL.A. RAINSHOWER, VÆGHÆNGT TOILET OG VASKESØJLE FRA MIELE.


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


1 4

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO

TRE FINE SOVEVÆRELSER MED ET SKØNT KIG TIL ØRESUND ELLER DEN KOMMENDE KANAL MOD SYD.


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


1 6

RE A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


1 8

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J 7, 5 2 1 5 0 N O R D H A V N

Overetagen har et større repos, der med fordel kan benyttes til kontor eller træningsrum. Herfra er der adgang til den helt unikke tagterrasse, hvor man kan nyde

morgen, middag og aftensolen med familien. Desuden er der vandudsigt til Øresund og kommende kanal lige uden for døren.


2 0

RE A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


2 2

R E A L M ÆGL E R N E

Ø S T E RB RO


S UN D K A J

7,

5

-

2 1 5 0

N O R D H A V N


RealMæglerne Nordhavn Sandkaj 17A 2150 Nordhavn nordhavn@mailreal.dk RealMæglerne Vesterbro Istedgade 87 1650 København V vesterbro@mailreal.dk RealMæglerne Østerbro Ndr. Frihavnsgade 77 2100 København Ø oesterbro@mailreal.dk RealMæglerne Køberrådgivning v/ RealMæglerne Nordhavn koeb@mailreal.dk RealMæglerne Projekt og Udlejning v/ RealMæglerne Nordhavn projekt@mailreal.dk udlejning@mailreal.dk