Page 1

Välkommen till Åre Risk Event – 2012 års nordiska riskkonferens

K EVENT

NT

ÅRE RISK EVENT

ÅRE RISK EVENT

ÅRE RISK EVENT

ÅRE RISK EVENT

miun.se/areriskevent


Åre Risk Event Du hälsas välkommen till Åre Risk Event 13-15 mars 2012. Risk and Crisis Research Center (RCR) arrangerar en konferens där målet är att generera ny praktiskt tillämpbar kunskap, att öka samhällets säkerhet och bidra till hållbar tillväxt. Årets tema för konferensen är Risk- och kriskommunikation:

”Att kommunicera det (o)tänkbara – Hur formar vi framtidens riskkommunikation?” Under konferensen skapas många tillfällen där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan utbyta kunskap och erfarenheter som rör årets tema. För att skapa dessa mötesplatser innehåller konferensen allt från föredrag, workshops, paneldebatter till upplevelser kring risk- och kriskommunikation. Det finns också en utställning där demonstrationer, diskussioner och kontaktskapande kommer att ske. Programmet består av föredrag av framstående nordiska och internationella forskare och praktiker, varvat med workshops och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. För att arrangera Åre Risk Event samarbetar vi med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ekelöw. Axplock ur programmet Konferensen invigs av generaldirektören för MSB, Helena Lindberg, och Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm. Workshops om: • nordiskt samarbete inom risk och krisområdet med deltagande av bland andra  Nordiska Rådets direktör Jan-Erik Enestam (tidigare minister och partiledare i Finland) • hur god riskhantering stärker varumärket • det nordiska utbildningsutbudet inom risk, kris och säkerhet Nationella talare: Ann Enander, Henrik Olinder och riksdagsledamot Björn von Sydow Internationella talare: Ann Bostrom, Joseph Trainor Ragnar Löfstedt och Britt-Marie Drottz Sjöberg Utställning med företag, myndigheter, offentliga och frivilliga organisationer Moderator: Lena Bartholdson, biträdande generalsekreterare Folk & Försvar

För anmälan se: www.miun.se/areriskevent. Här hittar du även senaste nytt om programmet! Deltagaravgift 3900:- (exkl moms). Sista datum för anmälan: 21 februari. Frågor kan ställas till larsake.lindstrom@miun.se, 063-16 55 05 eller lena-maria.oberg@miun.se, 063-16 57 02

Inbjudan  

Inbjuan till konferens i Åre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you