Page 1

Utbildningskatalog 10/11

Mittuniversitetet

Utbildningskatalog 2010/2011 Härnösand Sundsvall Östersund

– Hur mycket som helst att välja på! Jag har redan bestämt mig för bildjournalistik. Eller kriminologi ... eller sportteknologi.

Mittuniversitetet erbjuder dig: • ett spännande utbildningsutbud med flera unika utbildningar • bra möjligheter till praktik och andra arbetslivsnära inslag i studierna • stort utbud av utbildningar på distans • möjlighet till utlandsstudier • goda och nära kontakter mellan lärare och studenter • en forskningsnära studiemiljö • närhet till ett rikt och aktivt kultur-, fritids- och nöjesliv • bostadsgaranti.

Mittuniversitetet

871 88 HÄRNÖSAND 851 70 SUNDSVALL 831 25 ÖSTERSUND TEL: 0771-97 50 00 FAX: 0771-97 50 01

www.miun.se

MIUN_2010_Omslag.indd 1

www.miun.se 09-12-16 14.07.44


Innehållsförteckning BRA ATT VETA Låt Mittuniversitetet bli Ditt universitet .........................1 Var vill du läsa? Valet är Ditt ..................................................2 Härnösand – utbildningsstad med charm .....................4 Sundsvall – en knutpunkt för näringsliv, kultur, nöje och shopping ............................6 Östersund – centrum för vintersport och turism .................................................................................8 Nya spännande program hösten 2010 .......................10 Arbetslivskontakter – en snabbare väg till jobb......12 Arbete efter utbildningen....................................................12 Bostäder till alla .........................................................................14 Den första tiden på campus ..............................................15 Checklista för nya studenter..............................................17 Studera på kvällstid .................................................................18 Lärande i flexibla miljöer – egna val inom givna ramar .......................................18 Vidga dina vyer – studera eller praktisera utomlands ......................19 Sofie fick jobb tack vare utlandspraktiken .................25 Upplev världen hemma........................................................21 Lär känna människor från hela världen – bli fadder ................................................21 Sikta högt – studier och elitidrott...................................23 En karriär inom ekonomi i sikte ......................................23 Forskning och forskarutbildning ......................................24 – Rädsla påverkar alla individer och är viktig att förstå .....................................................25 Att läsa vid universitet – så här fungerar det...........27 Vårt utbildingsutbud...............................................................27 Vägen till din examen – via kurser eller program ............................................28 Huvudområden för generell examen...........................29 Studentkårerna – drivs av och för dig..........................30 Studentservice ...........................................................................31 Viktiga datum och tider ........................................................32 Information om anmälan och antagning .....................32

PROGRAM Behörighetsgivande utbildningar .....................................36 Beteendevetarutbildningar .................................................37 Civilingenjörsutbildningar.....................................................39 Ekonomutbildningar................................................................43 Idrottsutbildningar ...................................................................44 Ingenjörsutbildningar ..............................................................45 IT- och datautbildningar ........................................................51 Konstnärliga utbildningar......................................................59 Lärarutbildningar ......................................................................62 Medieutbildningar ....................................................................65 Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar ................68 Psykologutbildningar...............................................................72 Samhällsvetarutbildningar ....................................................73 Socionomutbildningar............................................................77 Tekniska utbildningar ..............................................................79 Turismutbildningar ...................................................................85 Vårdutbildningar .......................................................................86

MAGISTER/MASTER /PÅBYGGNAD Beteendevetarutbildningar .................................................93 Ekonomutbildningar................................................................93

Viktiga datum och tider

IT- och datautbildningar ........................................................93 Konstnärliga utbildningar......................................................93 Lärarutbildningen .....................................................................93 Medieutbildningar ....................................................................93 Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar ................93 Samhällsvetarutbildningar ....................................................93 Språk och humaniora ............................................................93 Tekniska utbildningar ..............................................................93 Turismutbildningar ...................................................................93 Upplevelseteknologi ...............................................................93 Vårdutbildningar .......................................................................93 Pedagogik......................................................................................93

KURSER Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .................................97 Engelska .........................................................................................98 Historia ..........................................................................................99 Litteraturvetenskap.............................................................. 100 Religionsvetenskap ............................................................... 101 Spanska ....................................................................................... 102 Svenska språket ...................................................................... 102 Konstnärligt område Fotografi..................................................................................... 103 Grafisk design.......................................................................... 104 Industridesign .......................................................................... 105 Naturvetenskap och teknik Biologi .......................................................................................... 106 Byggnadsteknik ....................................................................... 107 Datateknik ................................................................................. 108 Datavetenskap ........................................................................ 112 Elektronik................................................................................... 114 Elektroteknik ............................................................................ 114 Energiteknik .............................................................................. 116 Fysik .............................................................................................. 116 Geografi ..................................................................................... 117 Grafisk teknik .......................................................................... 118 Kemi ............................................................................................. 119 Kemiteknik ................................................................................ 120 Kvalitetsteknik ......................................................................... 121 Maskinteknik ............................................................................ 122 Matematik ................................................................................. 124 Miljöteknik ................................................................................. 126 Miljövetenskap ........................................................................ 127 Naturvetenskap ..................................................................... 129 Teknikkunskap ......................................................................... 129 Samhällsvetenskap Företagsekonomi................................................................... 130 Informatik .................................................................................. 131 Journalistik ................................................................................. 135 Kulturgeografi.......................................................................... 136 Medie- och kommunikationsvetenskap.................... 137 Nationalekonomi .................................................................. 138 Pedagogik................................................................................... 139 Psykologi .................................................................................... 141 Rättsvetenskap........................................................................ 144 Samhällskunskap .................................................................... 145 Sociologi ..................................................................................... 146 Statistik ........................................................................................ 149

Statsvetenskap ........................................................................ 150 Turismvetenskap .................................................................... 151 Vård- och hälsovetenskap Folkhälsovetenskap .............................................................. 152 Idrottsvetenskap .................................................................... 153 Kriminologi................................................................................ 154 Medicinsk vetenskap ........................................................... 155 Omvårdnad .............................................................................. 156 Rehabiliteringsvetenskap ................................................... 159

SOMMARKURSER Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .............................. 163 Historia ....................................................................................... 163 Litteraturvetenskap.............................................................. 163 Svenska språket ...................................................................... 163 Naturvetenskap och teknik Biologi .......................................................................................... 164 Byggnadsteknik ....................................................................... 164 Datateknik ................................................................................. 165 Datavetenskap ........................................................................ 167 Elektroteknik ............................................................................ 168 Maskinteknik ............................................................................ 168 Matematik ................................................................................. 168 Samhällsvetenskap Företagsekonomi................................................................... 169 Informatik .................................................................................. 170 Kulturgeografi.......................................................................... 171 Pedagogik................................................................................... 171 Rättsvetenskap........................................................................ 172 Samhällskunskap .................................................................... 172 Sociologi ..................................................................................... 172 Statsvetenskap ........................................................................ 173 Turismvetenskap .................................................................... 174 Vård- och hälsovetenskap Idrottsvetenskap .................................................................... 174 Medicinsk vetenskap ........................................................... 174 Rehabiliteringsvetenskap ................................................... 174

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Sista dag för anmälan Skicka in din anmälan i god tid. Här nedan ser du vilka datum anmälan måste vara inne för utbildningar som ges: Sommaren 2010 – 15 mars 2010 Höstterminen 2010 – 15 april 2010 Vårterminen 2011 – 15 oktober 2010 En mer detaljerad tidsplan finns på sidan 176. Om det finns lediga platser kan du söka efter ordinarie sista anmälningsdag, läs mer på www.miun.se. Högskoleprovet 2010 Provdag vårterminen: 10 april Anmälan senast: 15 februari Provdag höstterminen: 23 oktober Anmälan senast: 15 september Terminstider Höstterminen: 30 augusti 2010 – 16 januari 2011 Vårterminen: 17 januari 2011 – 5 juni 2011 Undantag från terminstiderna kan förekomma.

Vårt utbildningsutbud • Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92. • Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. • Register finns på sidan 183. Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

Från anmälan och antagning ........................................... 176 Viktiga datum .......................................................................... 176 Uppfyller jag behörighetskraven ................................... 176 Meritvärdering och urval .................................................. 177 Urval till utbildningsprogram och kurser som vänder sig till nybörjare ........................................... 177 Så här anmäler du dig till Mittuniversitetet ............ 178 Dataregister.............................................................................. 180 Övrig information ................................................................. 180 Högskoleprovet 2010......................................................... 181 Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer – översättningsnyckel........... 181

REGISTER Register, alfabetisk ordning ............................................... 183

Utbildningskatalogen har producerats av © Mittuniversitetet, janauari 2010. Produktion: Syre Reklambyrå AB. Omslagsfoto: Tina Stafrén. Bildproduktion: Tina Stafrén och Sandra Pettersson/fotograftina.se, där inte annat anges. Tryck: Sörmlands Grafiska AB. Omslagsmodeller: Annie Skoglund (studerar till personalvetare) och David Lagerblad (studerar till personalvetare). Smink: Linda Norrman, Make Up Store. Kläder: Butik Poppel.

MIUN_2010_Omslag.indd 2

09-12-16 14.07.56


B R A AT T V E TA

Låt Mittuniversitetet bli Ditt universitet! Mittuniversitetet, med drygt 17 000 studenter, har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Att vi finns på flera orter innebär att vi kan kombinera det mindre universitetets närhet, med personlig stämning på varje campus, med det stora universitetets mångfald.

Bra och nära kontakter mellan studenter och lärare Du får nära kontakter med engagerade och pedagogiskt skickliga lärare, och med andra studenter. På våra campus försvinner ingen i mängden utan man har chansen att lära känna varandra. Just denna närhet och gemenskap lyfter våra studenter ofta fram som en av våra allra största fördelar.

Brett, spännande, nydanande och unikt utbud Mittuniversitetet erbjuder dig ett spännande utbildningsutbud. Inför läsåret 10/11 kan du välja mellan 50 program, 30 magister/master och 750 kurser inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård- och hälsovetenskap, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanistiska ämnen. Vi arbetar ständigt med att utveckla befintliga utbildningar och att ta fram nya. I detta arbete samverkar vi i de allra flesta fall med företag och organisationer för att på så sätt säkerställa att utbildningarna är attraktiva på arbetsmarknaden. I år erbjuder vi sex nya utbildningsprogram. Vi har även flera unika utbildningar, exempelvis Bildjournalist, Sportteknologi, Interkulturell och internationell socionomutbildning, Fordonssystemteknik och Kriminologprogrammet. Vi erbjuder även utbildningar med unika inriktningar eller upplägg så som civilingenjörsutbildningarna med sina mentorsprogram. För dig som vill läsa på distans kan vi erbjuda ett stort utbud – både kurser och program.

Attraktiva campus och städer – och bostadsgaranti på köpet Våra campus är trivsamma, vart och ett med sin egen karaktär och charm. Med naturen utanför dörren kan du räkna med ett rikt friluftsliv samtidigt som du pluggar. Sundsvall och Härnösand är trevliga kuststäder medan Östersund ligger i vackra Jämtlandsfjällen, med närhet till härlig skidåkning vid Sveriges alpina centrum i Åre. Hos oss är du också garanterad boende i trivsamma studentbostäder med kommunernas bostadsgaranti. Låter allt detta intressant och lockande? Då är det bara att vända blad och fortsätta att läsa … Varmt välkommen till universitetet med den nära känslan! Anders Söderholm, rektor och Håkan Wiklund, prorektor Januari 2010

Vi ger dig ett försprång på arbetsmarknaden Ett viktigt mål med studierna är för de flesta att få ett bra jobb. Vi arbetar därför med att utveckla arbetslivskontakterna för våra studenter under studietiden. Du får exempelvis goda möjligheter till praktik, examensarbete och uppsatsskrivande i samarbete med företag.

Koppling till aktuell forskning På Mittuniversitetet integreras forskningen i utbildningen på ett naturligt och spännande sätt. Inom drygt tjugo ämnen kan du efter utbildning på grundläggande och avancerad nivå gå vidare till forskarutbildning.

Foto: Sandra Pettersson

Internationell touch För oss är internationalisering självklart inom såväl utbildning som forskning. Tack vare samverkansavtal med universitet i många olika länder har du goda möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. För dig som väljer att stanna kvar i Sverige finns det andra möjligheter att ta del av globaliseringen. Vi har några internationellt inriktade utbildningar och vi arbetar hela tiden med att öka de internationella inslagen i all utbildning. Vi tar också emot internationella studenter varje år och för dig som vill finns chansen att bli fadder åt en utländsk student.

Prorektor Håkan Wiklund och rektor Anders Söderholm hälsar dig välkommen till Mittuniversitetet. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 1

1

09-12-16 11.00.19


B R A AT T V E TA

Var vill du läsa? Valet är Ditt! Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Våra studieorter har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Naturligtvis skiljer de sig också åt när det gäller kultur-, fritids- och nöjesliv. Du kan läsa mer om våra studieorter längre fram i katalogen.

Mittuniversitetet erbjuder dig: • Ett spännande utbildningsutbud med flera unika utbildningar. • Bra möjligheter till praktik och andra arbetslivsnära inslag i studierna, se sidan 12. • Stort utbud av utbildningar på distans, se sidan 18. • Möjlighet till utlandsstudier, se sidorna 19–20. • Goda och nära kontakter mellan lärare och studenter. • En forskningsnära studiemiljö, se sidorna 24–25. • Närhet till ett rikt och aktivt kultur-, fritids- och -nöjesliv, se sidorna 4–9. • Bostadsgaranti, se sidan 14.

Kommunikationer • Din Tur, Länstrafiken Västernorrland, www.dintur.se, 0771-100 110 • Länstrafiken Jämtland, www.ltr.se, 0771-100 110 • Norrlandskusten, www.tabussen.nu, och www.ltnbd.se, 0771-100 110 • Tågkompaniet (X-Tåget), www.tagkompaniet.se, 0771-910 109 • SJ, www.sj.se, 0771-75 75 75

2

• Veolia (Mittnabotåget), www.veolia.se/mittnabotaget, 0771-26 00 00 • SAS, www.sas.se, 0770-727 727 • Skyways, www.skyways.se, 0771-95 95 00 • Sundsvallsflyg, www.direktflyg.se, 0243-444 700 • Norwegian, www.norwegian.com, 08-585 54 400 • Nextjet, www.nextjet.se, 08-639 85 38 • Östersundsflyg, www.ostersundsflyg.se, 063-51 01 00

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 2

09-12-16 11.00.23


Vid Campus Härnösand ges lärarutbildning med många inriktningar, beteendevetenskapligt program, programmet energiingenjör, flera olika kurser inom humaniora, samt kurser och magisterutbildning inom arkivvetenskap. Här bedrivs forskning inom humanvetenskapliga ämnen såsom språk och historia. Inom området lärande och bildning bedrivs forskning kopplad till lärarutbildningen, där exempelvis internationella kunskapsmätningar är ett strategiskt viktigt område. På Sambiblioteket på campus finns Härnösands bibliotek, Mittuniversitetets bibliotek och Länsbiblioteket under samma tak. Här finner du också LRC – Lärande och resurscentrum, som i samverkan med Härnösands kommun driver Lärcentrum Origo där du får stöd och hjälp för att lyckas med dina studier.

Foto: Tina Stafrén

Campus Härnösand

Campus Sundsvall

Mittuniversitetets utbud på Campus Östersund domineras av samhällsvetenskapliga utbildningar, bland annat socionomutbildning, personal- och arbetslivsprogram, ekonomutbildning, psykologutbildning samt turismutbildning. Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, till exempel utbildningar inom ekoteknik och byggteknik samt flera olika utbildningar med sport-/idrottsinriktning, erbjuds också. Bland vårdutbildningar ges bland annat sjuksköterskeutbildning och flera olika påbyggnadsutbildningar. Det finns möjlighet att kombinera elitidrott med högre studier via det etablerade skid- och skidskytteuniversitetet. Här bedrivs forskning inom såväl vård och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Framträdande forskningsområden i Östersund är Turism- och upplevelseforskning, Folkhälsoforskning samt Nationellt vintersportcentrum och sportteknologi. Strategiskt viktig forskning bedrivs även inom områdena Entreprenörskap och företagsutveckling samt Kris och risk i det heterogena samhället. På LRC – Lärande och resurscentrum får du stöd och hjälp att lyckas med dina studier.

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 3

Foto: Sandra Pettersson

Campus Östersund

Foto: Tina Stafrén

Mittuniversitetets centrum för naturvetenskap, teknik och medier. Här finns ingenjörs- och civilingenjörsprogram, IT-utbildningar samt ett stort urval av medieutbildningar. I Sundsvall finns även ett brett utbud av samhällsvetenskapliga utbildningar, till exempel ekonomutbildning och internationellt samhällsvetarprogram. Bland vårdutbildningar ges bland annat sjuksköterskeutbildning och flera olika påbyggnadsutbildningar. Här bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap och teknik som vård och samhällsvetenskap. Forskningen inom området Skogsindustri och skogens värdekedja samt området Industriell informationsteknologi håller hög internationell kvalitet. Strategiskt viktig forskning pågår också inom områdena Bank och försäkring, Entreprenörskap och företagsutveckling samt Media och kommunikation. På LRC – Lärande och resurscentrum får du stöd och hjälp att lyckas med dina studier.

09-12-16 11.00.23


B R A AT T V E TA

Härnösand – utbildningsstad med charm Härnösand är en charmig och inspirerande kuststad där du kan leva och utvecklas utan att slösa tid på stressiga resor. År 2004 utsågs Härnösand till Årets Stadskärna. Du har nära till föreläsningarna på campus, nöjeslivet och fritidsaktiviteterna. Havet, skogarna, bergen och fiskevattnen är inte heller långt borta. Härnösand är omgivet av vacker natur. Västanåfallet och världsarvet Höga kusten är värda att nämnas. Missa inte Smitingen – havsbandet som ligger 5 km från centrum – med otroligt vackra klippor och en underbar sandstrand som dessutom har några av landets bästa beach-volleyplaner. Staden har ett rikt kultur- och friluftsliv. Sambiblioteket utgör centrum i Campus Härnösand, här finns kommun-, läns- och universitetsbiblioteket i unik samverkan under samma tak. I Härnösand finns också Technichus som har nära samarbete med universitetet – ett hus fullt av teknikutställningar och experiment för både barn och vuxna. På Murberget ligger länsmuseet som är det största friluftsmuseet i Sverige efter Skansen. Konsthallen på torget är också väl värd ett besök. Utbudet av teater, musik och dans är stort. I centrum finns mysiga kaféer, pubar, nöjeslokaler med levande musik (trubadurer, jazz, rock med mera) och gott om restauranger att välja bland. Gillar du att sporta finns också många möjligheter. Slalombacken (Vårdkasen) hittar du praktiskt taget mitt i stan. Strax utanför staden ligger en motorbana och i skogarna kring Västanåfallet finns möjligheter till ridning. Sim- och sporthallar, elljusspår, skidspår och klättring är annat som erbjuds den sportintresserade. Dessutom finns en uppsjö av aktiviteter inom föreningslivet. Härnösand är Västernorrlands äldsta stad och är både residensstad och stiftsstad. Kommunen har ungefär 25 000 invånare. I stadskärnan blandas nytt och gammalt. Det finns en hel del småskalig trästadsbebyggelse bevarad. Att leva i Härnösand är enkelt. Här finns plats för dig!

I biblioteket finns LRC – Lärande och resurscentrum, som i samverkan med Härnösands kommun driver Lärcentrum Origo. Där får du hjälp med litteratur, teknik, studieplanering med mera. Där finns också grupprum och bildkonferensutrustning. Från campus är det även nära till studentbostäderna och till stadskärnan, dit det endast är ett par minuters promenad. På Campus Härnösand studerar cirka 2 000 personer. Studentlivet i Härnösand Högst upp i Campus Härnösands huvudbyggnad, alltid nära studenterna, hittar du Härnösands Studentkårs kansli. Hit kan du som medlem komma med frågor, för att få hjälp eller bara begrunda den fantastiska utsikten över staden. Den studiesociala verksamheten finner du i Lilla Nybo, ett mysigt trähus mitt på campus. Hit går du för att få en lugn vrå att studera i, fika och spela spel med vänner eller bara umgås. Om du vill ta del av de mer festliga delarna av studentlivet anordnas regelbundet sittningar och fester med olika teman. Studentkåren finns för dig och dess olika utskott planerar och genomför allt från idrottsturneringar till gemensamma resor för alla kårens medlemmar. I Härnösand har vi roligt tillsammans, helt enkelt. Vill du få ut det där lilla extra av din studietid, lära känna fler människor och få massor med roliga minnen? Då ska du vända dig till studentkåren. Här finns en plats för alla. Välkommen!

Campus Härnösand Campus Härnösand är ett litet, gemytligt campus där det är nära till allt. Du tar dig lätt fram mellan föreläsningssalar, servering, studentkår och bibliotek.

Mer information Härnösands kommun och Turistbyrån: www.harnosand.se Västernorrland: www.vasternorrland.se Studentkåren: www.skh.nu

4

Bostäder och bostadsgaranti: se sidan 14 Karta över staden och campus: www.miun.se/kartor Mittuniversitetets studentinformation: www.miun.se/studentliv

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 4

09-12-16 11.00.38


Foto: Tina StafrĂŠn

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 5

09-12-16 11.00.44


B R A AT T V E TA

Sundsvall – en knutpunkt för näringsliv, kultur, nöje och shopping Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en välrenommerad studentstad där näringslivet, kommunen och universitetet prioriterar studenter. Hela fyra gånger sedan år 2000 har Sundsvall blivit utnämnd till Sveriges studentvänligaste kommun. Sundsvall kan erbjuda ett stort utbud av kultur, nöje och shopping. I Sundsvall finns ett stort antal idrottsklubbar och flera fitnessanläggningar, 30 mil preparerade skidspår och fem slalombackar. Här finns också solsäkra playor och ett badhus som ligger granne med universitetet. Sundsvalls stadskärna, med sina många kaféer, brukar kallas stenstaden för att den präglas av vackra stenhus i nyrenässansstil från slutet av 1800-talet. Shopping blir ett nöje i denna vackra miljö med 200 butiker, många av dem med studentrabatt. Dessutom finns shoppingmetropolen Birsta köpcentrum med närmare 150 butiker, däribland Ikea. Det prisbelönade Kulturmagasinet rymmer bibliotek och museum med ständigt växlande utställningar och evenemang. Norrporten Arena, som ligger mitt i stan, bjuder på fotboll och andra stora arrangemang. I Sundsvall finns elitlag i fotboll, ishockey och basket och dessutom simmare i världsklass. För äventyraren finns bland annat möjligheter till fallskärmshoppning, dykning, bergsklättring och forsränning. Just nu byggs ett äventyrsbad i Sundsvall och det beräknas öppna sommaren 2010. Sundsvall är även känt för sitt rika musikliv, med bland annat Gatufesten, rockklubben Pipeline och en mängd körer, däribland studenternas egen kör Gungner. I Sundsvall kan du också besöka landets första internationella kasino – Casino Cosmopol. Näringslivet spänner över många branscher. Det är speciellt framstående inom cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank och försäkring. Sundsvall är också Norrlands största och mest betydande handels- och servicecentrum. Här finns över 95 000 invånare. Staden ligger vid kusten och ramas i norr och söder in av branta berg.

och ett vackert promenadstråk längs Selångersån. Åkroken – campus hjärta – är byggt som en stad i staden med gränder och torg, broar och bryggor. De vackra stenhusen associerar till Sundsvalls gamla stenstad och hamnmagasin och bevarar därmed ett stycke historia. År 2005 vann Åkroken Charter Awards. Det är ett av världens mest prestigefyllda stadsbyggnadspriser, och branschens motsvarighet till filmvärldens Oscar. År 2008 utsåg Europeiska stadsbyggare Åkroken till Europas bästa nybyggda universitetsområde och Bästa stadsdel. I Mälthuset, som är det höga, runda huset, finns bland annat bibliotek, restaurang, reception och Fälldinsalen – den största aulan på campus. Drygt 4 000 av Mittuniversitetets studenter läser i Sundsvall. Studentlivet i Sundsvall Du hittar studentkårens kontor i L-huset. Där finns studentkårens ordförande, vice ordförande och en marknadsförare. Kårexpeditionen, där du kan betala kåravgiften och få svar på en hel del praktiska frågor, ligger i N-huset mittemot Mittuniversitetets reception. Mitt inne i centrala stan hittar du det vackra och delvis K-märkta Kårhuset. Där får du chansen att uppleva aktiviteter som stordisco, pubkvällar, studenttävlingar och mycket annat. Det finns flera linjeföreningar (för olika utbildningsprogram) som arrangerar fester och aktiviteter. Dessutom finns det studentföreningar för dig som vill idrotta, jobba med kårtidningen, sjunga i kör, delta i overallkulturen, spela teater, träffa utbytesstudenter eller vara med i den kristna studentföreningen. Välkommen till Sveriges studentvänligaste kommun!

Campus Sundsvall Campus Sundsvall ligger en kort promenad från centrum. Det är mycket naturskönt beläget med lummiga träddungar

Mer information Sundsvalls kommun: www.sundsvall.se Västernorrland: www.vasternorrland.se Studentkåren: www.sks.miun.se Bostäder och bostadsgaranti: se sidan 14

6

Turistbyrån: www.sundsvallturism.com Karta över staden och campus: www.miun.se/kartor Mittuniversitetets studentinformation: www.miun.se/studentliv

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 6

09-12-16 11.00.47


Foto: Tina StafrĂŠn

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 7

09-12-16 11.00.55


B R A AT T V E TA

Östersund – centrum för vintersport och turism Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund som studieort. Staden med omnejd har ett stort utbud av fritidsaktiviteter att erbjuda även under resten av året. Sportfantast, skogsmulle eller kulturknutte? Östersund, som har 59 000 invånare, erbjuder dig ett unikt utbud, oavsett vilken kategori du tillhör. Närheten till de vackra naturområdena skapar många möjligheter till såväl vandring och fiske som skidåkning. Mitt i stan ligger slalombacken. Den fina längdskidstadion erbjuder många och långa elljusspår för längdskidåkning, löpning och inlines. Varje vinter arrangeras stora nationella tävlingar här. Milslånga isbanor och längdskidspår på Storsjön har blivit ett uppskattat tillskott i vinterlandskapet. Där kan du åka långfärdsskridskor och längdskidor sedan snön lagt sitt tjocka täcke över stad och is. Östersund är inte bara sportfantasternas Mekka. Några få minuters promenad från centrum hittar du ett av Sveriges mest prisbelönta länsmuseer – Jamtli. Staden har även ett aktivt musik- och nöjesliv för alla smaker. I månadsskiftet juli/augusti anordnas exempelvis varje år stadsfestivalen Storsjöyran. I sin roll som enda stad i Jämtlands län har även handeln en central plats i Östersund. Butikerna är många, de har ett brett utbud och erbjuder bra shopping på nära håll. Prästgatan är huvudstråket i stan, en gågata med liv och rörelse. Stadskärnan har också många spännande caféer, pubar, uteserveringar och restauranger med såväl länets specialiteter som exotiska internationella menyer! Östersund kan räkna sig till de kafé- och krogtätaste städerna i Sverige, i förhållande till sin folkmängd. Östersund är residensstad i Jämtlands län och ligger vid Storsjön, mitt i länet. Få andra städer kan erbjuda en liknande mix av naturupplevelser, nöjen och fritidsaktiviteter som Östersund. Campus Östersund Campus Östersund, som invigdes 2002, ligger på några minuters promenadavstånd till affärsstråket i stadskärnan. Den nya

stadsdelen med universitetet, som tidigare varit regemente, har varsamt renoverats, byggts till och förvandlats till ett inbjudande campus för Mittuniversitetet. Här ryms ett modernt bibliotek, föreläsningssalar, studentrestauranger och kafé. Området rymmer också ett 70-tal företag, organisationer och myndigheter vilket ger dig som student en närhet till näringslivskontakter och möjligheter till arbetslivsanknytning. I Östersund pluggar drygt 3 000 av Mittuniversitetets studenter. Studentlivet i Östersund Studentkåren i Östersund har sin bas i Studenternas Hus mitt på campus. Här finns exempelvis studentkårens kansli med ordförande och vice ordförande, kårexpedition samt arbetsrum för sektioner, utskott och linjeföreningar. Här hittar du även Oscars Mat och Café, som är en av två restauranger som ägs av studentkåren och serverar lunch till studentvänliga priser. I bibliotekshuset, som ligger alldeles intill, finns restaurangen Cultum och caféet Fikaön som också drivs av studentkåren. Även under kvällstid är Oscars den naturliga samlingspunkten på campus – det perfekta stället för afterwork och sittningar. Om du vill ordna sittning, fest, konferens eller jobba på någon av pubkvällarna är det bara att höra av dig. I Studenternas Hus är det alltid full verksamhet. Varje torsdagskväll anordnas det sopptorsdagar med livemusikinslag och på tisdagkvällarna ordnar studentkören träffar. Gillar du att sporta, finns ÖSIS (Östersunds Studenters Idrottssällskap) med kunskap och engagemang. Saknas just din sport kanske du vill dra igång den. Ingen sport är omöjlig inom ÖSIS. Studentkåren i Östersund hälsar dig välkommen till en rolig och spännande studietid!

Mer information Östersunds kommun: www.ostersund.se Turistbyrån Östersund: www.turist.ostersund.se Turistbyrån Åre: www.areturistbyra.com Studentkåren: www.sko.miun.se

8

Bostäder och bostadsgaranti: www.ostersundsbostader.se Jämtland: www.jamtland.se Karta över staden och campus: www.miun.se/kartor Mittuniversitetets studentinformation: Se sidan 14

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 8

09-12-16 11.00.57


Foto: Gรถran Strand

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 9

09-12-16 15.52.35


B R A AT T V E TA

Nya spännande program hösten 2010 Avancerad processoperatör/-tekniker, 120 hp Den här tvååriga utbildningen drivs i samverkan med regionens skogsindustri. Målet är att utbilda operatörer i absolut världsklass med förutsättningar att ta ett stort ansvar för drift och förbättring av industrins anläggningar. Från första dagen är programmet förankrat i industrin och de ordinarie kurserna varvas med industripraktik. Problem och tillämpningsexempel hämtas från industrin. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som driftoperatör i skogsindustrin, på energiverk eller i processindustrin. Läs mer på sidan 79. Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Som civilingenjör i teknisk design får du stora möjligheter att utveckla din kreativitet och förmåga att leda arbetet inom ett område som innehåller både design och teknik. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som produktutvecklare/ designer, projektledare eller produktchef på utvecklingsavdelningen på ett företag. Utbildningen ges i nära samarbete med näringslivet och innehåller en personlig karriärvägledning, bland annat hjälper vi dig att hitta en mentor från näringslivet. Du introduceras i praktiskt ingenjörsarbete genom seminarier, företagsbesök, praktik, projekt och examensarbete. Läs mer på sidan 42. Ekoingenjör, 180 hp Programmet ger goda kunskaper om teknik och system för naturresursanvändning i ett hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Att utforma och förbättra tekniska system för att effektiv nyttja naturresurser är huvuduppgiften för den färdiga ekoingenjören. Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi (bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering) samt luft-, vatten- och avloppsrening. Läs mer på sidan 46. Energiingenjör, 180 hp Hur ska vi försörja våra hushåll och industrier med energi – genom biobränsle, vind, sol eller något annat? Det här är både

10

en teknisk, ekonomisk, miljömässig och politisk fråga som är viktig för vår framtida överlevnad. Arbetet med att anpassa energisystemen för framtidens krav har precis börjat och som utbildad energiingenjör får du chansen att medverka i denna spännande utveckling. Arbetsmarknaden ser mycket lovande ut för energiingenjörer. Vi ger dig också möjligheten att prova på utbildningen under ett år, under vilket du får de teoretiska kunskaper som behövs för att bli drifttekniker – en yrkeskategori som också är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Läs mer på sidan 47. Lärarutbildning mot förskola, ny inriktning – Barnkultur och kulturarv, 210 hp Det här är en unik svensk-norsk utbildning till förskollärare med speciell inriktning mot barnkultur och kulturarv. Du läser tillsammans med studenter från förskollärarutbildningen Dronning Mauds Minne i Trondheim. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med kulturfrågor inom förskolan. Inriktningen är lämplig även för andra områden som till exempel museer, bibliotek, teatrar, konsthallar och hembygdsföreningar. Delar av den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) genomförs på museer och andra kulturinstitutioner. Undervisningen ges i distansform med 4–5 sammankomster varje termin, växelvis i Trondheim och Östersund. Läs mer på sidan 63. Verksamhetsutvecklare med inriktning mot IT, 180 hp Programmet vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta som chef, arbetsledare och/eller strategisk verksamhetsanalytiker i organisationer där informationsteknik används som ett strategiskt verktyg för att exempelvis utveckla nya tjänster, förbättra den interna effektiviteten, öka samverkan mellan olika aktörer och verksamheter samt utforma bättre kundlösningar. Utmärkande för programmet är integrationen mellan informatik och sociologi. Tack vare ett väl upparbetat nätverk kommer du under utbildningen att få möta yrkesverksamma gästföreläsare, göra studiebesök och praktisera dina kunskaper ute i verksamheter. Läs mer på sidan 58.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 10

09-12-16 11.01.05


Foto: Tina StafrĂŠn

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 11

09-12-16 11.01.13


B R A AT T V E TA

Arbetslivskontakter – En snabbare väg till jobb www.miun.se/karriartorget Tankar på utbildning och arbete följs ofta åt – funderar du på utbildning så tänker du förmodligen också en del på vad du ska arbeta med i framtiden. Mittuniversitetets strävan är att erbjuda arbetslivsnära utbildning. Vi är måna om att du som student ska vara väl förberedd inför det kommande yrkeslivet genom att på olika sätt få möjlighet att kombinera teori och praktik. Därför arbetar vi med att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Dina möjligheter att få kontakt med arbetslivet varierar beroende på vad och var du väljer att studera. Men vi jobbar hela tiden för att utveckla och utöka inslagen av arbetslivskontakter under utbildningen. Vårt mål är att det ska gälla för all utbildning och att vi ska bli bäst i landet på detta. Praktik och fadderföretag/referensföretag På vissa av våra utbildningsprogram har vi valt att lägga in ett antal veckors praktik. På andra program har vi valt att låta varje student få ett fadderföretag/referensföretag eller en mentor under ett antal år av utbildningen. Gemensamt är att du som student får en inblick i din framtida yrkesroll samt en möjlighet att diskutera det du läser inom utbildningen med yrkesverksamma. Kontaktskapande aktiviteter Många arbetsgivare vill gärna komma ut och presentera den egna verksamheten och tidigt möta eventuella framtida medarbetare. Genom olika kontaktskapande aktiviteter som arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar arbetar vi för att arbetsgivare och studenter ska mötas. Karriäraktiviteter Det är betydelsefullt att du engagerar dig i din karriär redan under studietiden. Vid sidan av studierna inbjuder vi till olika aktiviteter som förbereder dig inför yrkeslivet. Det kan till exempel vara ett föredrag om att söka jobb eller en företagsträff. Examensarbeten och uppsatser I all högre utbildning ingår att du som student antingen skriver uppsats eller genomför ett examensarbete innan du tar ut

din examen. Vi förmedlar kontakter och uppsatsämnen från arbetsgivare som välkomnar studenter att genomföra dessa arbeten hos dem. Dessutom samarbetar vi även med andra högskolor och universitet via Nationella Exjobb-poolen, www.xjobb.nu. Där hittar du förslag från arbetsgivare i hela landet. Jobb under studietiden Som student är du även attraktiv då det gäller extrajobb och sommarjobb. Många arbetsgivare tar kontakt med Mittuniversitetet och vi hjälper på bästa sätt till att förmedla dessa jobb till våra studenter. Starta företag under studietiden Kanske får du under studietiden idéer som du vill utveckla vidare i ett eget företag. Vi vill att det ska vara lika självklart för dig att driva företag som att ta anställning. Ta chansen att testa vad som passar dig redan under studietiden! Hos MIUN Innovation får du tillgång till en kreativ miljö med arbetsplatser där du kan utveckla dina affärsidéer. Du får också personlig coachning och möjlighet att delta i både inspirerande och nätverkande aktiviteter, samt utbildnings- och informationsinsatser som ger dig verktygen att lyckas med idé- och företagarresan. Mer information Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns just för dig – besök vår webbplats www.miun.se/karriartorget. Mer information om de utbildningsprogram där det ingår arbetslivskontakter, hittar du vid respektive program här i katalogen.

Arbete efter utbildningen De utbildningar som Mittuniversitetet erbjuder är utformade med hänsyn till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Vid varje program i katalogen hittar du information om den arbetsmarknad som utbildningen kan leda till. Det är svårt att uttala sig om framtiden, låt därför inte enbart arbetsmarknadsinformationen avgöra ditt val av

12

utbildning. Se även till utbildningens innehåll och vad som intresserar dig. Mer information om arbetsmarknaden för olika grupper, prognoser om framtidens arbetsmarknad och aktuell jobbstatistik finns på www.studera.nu under fliken ”Att välja rätt”.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 12

09-12-16 11.01.16


Foto: Tina StafrĂŠn

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 13

09-12-16 11.01.24


B R A AT T V E TA

Foto: Tina Stafrén

Bostäder till alla www.miun.se/utbildning/bostad I Härnösand, Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. För mer information om regler för bostadsgarantin, se respektive kommuns webbplats.

Härnösand I Härnösand finns flera privata fastighetsägare som hyr ut studentlägenheter, läs mer på www.harnosand.se/student.

Härnösand Härnösands kommun, www.harnosand.se Härnösandshus, 0611-882 00, www.harnosandshus.se

Sundsvall För fler boendealternativ, se www.sundsvall.se/bostader.

Sundsvall Sundsvalls kommun, www.sundsvall.se StuBo, Studentbostäder i Sundsvall AB, 060-19 97 00 www.stubo.nu Östersund Östersunds kommun, www.ostersund.se Östersundsbostäder, 063-14 04 27, 14 04 30 www.ostersundsbostader.se/studenttorget Fler studentbostäder Det finns fler fastighetsbolag som erbjuder bostäder på våra campusorter, men som inte ingår i kommunernas bostadsgaranti. 14

Östersund På www.ostersund.se hittar du mer information om de olika boendealternativ och fastighetsägare som finns i Östersund. Där finns länkar till de största fastighetsägarna, och andra bra länkar för dig som söker bostad. Inflyttningsservice Kommunernas inflyttningsservice kan ge dig information om barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter, arbeten för medföljande med mera. Du kan också ta kontakt med dem för att få råd och tips om andra boendealternativ än studentboende. Du hittar mer information på respektive kommuns webbplats: Härnösand: www.harnosand.se/inflyttning Sundsvall: www.sundsvall.se/flyttahit Östersund: www.ostersund.se/inflyttarservice

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 14

09-12-16 11.01.26


B R A AT T V E TA

Den första tiden på campus – Det har varit en stor omställning för mig att börja plugga – tidigare har jag jobbat på kvällarna och träffat kompisar och tränat på dagarna. Nu ska jag göra tvärtom… säger Eric Ström, som just börjat plugga Sportteknologi i Östersund. Sedan han tog studenten har han hunnit resa jorden runt och jobba som bartender i Nya Zeeland, Österrike, Norge och Sverige. Nu har han siktet inställt på att i framtiden kunna jobba med produktutveckling inom hans stora intresse – kitesurfing.

Foto: Tina Stafrén

Foto: Tina Stafrén

Studierna Programmet Sportteknologi handlar om utveckling av sportutrustning och hjälpmedel inom sport och outdoor. Det är en relativt ny utbildning, vilket är bra enligt Eric. – I och med att programmet inte har funnits så länge och att vi bara är 18 personer i klassen så finns en stor flexibilitet – om vi vill hitta på något särskilt under en kurs så finns alltid den möjligheten. Vi får mycket tid med lärarna och lär känna alla som läser programmet. – Jag har redan börjat jobba mot ett företag som utvecklar egna material för tekniska sportkläder. Jag hoppas att jag direkt kan se en praktisk nytta med kurserna i och med att jag jobbar för det här företaget parallellt med studierna. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 15

15

09-12-16 11.01.34


B R A AT T V E TA

Boendet Eric ordnade en lägenhet i god tid innan höstterminen, genom en kompis. Då blev det inte en särskild studentlägenhet utan en vanlig hyreslägenhet på gångavstånd från campus. – Det är skönt att ha gångavstånd till skolan och stan. Att bo i en storstad kan visserligen låta lockande, men det är ofta pendlingsavstånd överallt! – Jag vet ingen i klassen som har haft problem med att hitta en bostad i Östersund. De flesta bor i studentlägenheter eller korridor. Men det är svårare att hitta en större lägenhet. Jag skulle vilja bo i en stor hyreslägenhet tillsammans med några kompisar – då kan man dela på kostnaden och laga mat tillsammans. Eller så skulle jag vilja hitta en mindre bostadsrätt, eftersom priserna här är acceptabla och utbudet är större. Så jag håller lite utkik.

Foto på samtliga bilder: Sandra Pettersson

Fritiden Kitesurfing är ett av Erics stora intressen. I den sporten åker man på en wakeboard eller snowboard (beroende på om man åker på vatten eller snö) bakom en stor drake som drar en framåt genom att fånga kraften i vinden. – Kitesurfing är för mig den ultimata frihetskänslan! Med kitens hjälp kan du ta dig till platser du annars bara skulle drömma om – den funkar lika bra på vatten eller frusna sjöar 16

som på ett berg. Östersund är perfekt för kiting på vintern. Men jag surfar 2-3 gånger i veckan både sommar och vinter, de dagar det blåser som det ska. Dessutom har Eric åkt skidor så länge han kan minnas och snowboard sedan 11 års ålder. Fritidsintressen som funkar bra i en vinterstad som Östersund. – Ja, absolut. Jag ser fram emot vintern!

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 16

09-12-16 11.01.43


B R A AT T V E TA

Utelivet Efter att ha jobbat ett par år som bartender trivs Eric med krogmiljön. – Det behöver inte handla om att gå ut och festa, jag gillar stämningen och att komma ut och träffa folk. – Kårhuset har öppet en kväll i veckan, vilket är ganska lite om man jämför med andra studentstäder. Men det finns flera

klubbar i Östersund som har studentpriser, så det är dit jag och mina kompisar brukar gå på helgerna. Det är kul att träffa folk utanför skolans värld också. – Dessutom är musiklivet över förväntan, bara nu under hösten har det kommit många bra artister och DJ:s till stan.

Checklista för nya studenter Det finns en del saker att tänka på när du flyttar till en ny stad. Kom ihåg att: • Skaffa bostad (enkelt tack vare bostadsgarantin, se sidan 14). • Ansöka om bostadsbidrag. Information om bostadsbidrag och vad som gäller för studerande hittar du på Försäkringskassans webbplats: www.fk.se/privatpers/studerande. • Kontakta ditt bostadsföretag för att säga upp din nuvarande lägenhet i god tid. Kom även ihåg att säga upp de abonnemang som du har kopplade till din gamla bostad: elbolag, kabel-tv etc. Kom också ihåg att kontakta ditt telefonbolag för flytt av din fasta telefoni. • Skriva dig på din nya studieort, gå in under rubriken -Folkbokföring på www.skatteverket.se.

• Ändra adress på www.adressandring.se. Från den sidan kan du också skicka e-flyttkort, flytt-sms och beställa vanliga flyttkort. • Teckna hemförsäkring, kontakta ett försäkringsbolag, sök på Gula sidorna: http://gulasidorna.eniro.se. • Ansöka om studielån/-bidrag hos CSN, se www.csn.se. • Gå med i kåren, se sidan 30, och kolla även upp vilka rabatter de kan erbjuda dig. Flyttar du hemifrån för första gången? Då finns det bra tips för dig i den flytta hemifrån-special som finns på Konsumentverkets ungdomstidningssajt Konrad, www.konrad.konsumentverket.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 17

17

09-12-16 11.02.02


B R A AT T V E TA

Foto: Tina Stafrén

Studera på kvällstid www.miun.se/kvallskurser Jobbar du eller är du upptagen med annat på dagtid? Då är studier på kvällstid din möjlighet. Vi erbjuder dig ett utbud av intressanta kvällskurser under nästa läsår. Vad sägs exempelvis om Introduktion till kriminologi, Psykiska sjukdomar, Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska, Juridisk översiktskurs samt Ledarskaps- och organisationsutveckling? Detta är bara några exempel på de kurser som kommer att ges.

Vi har samlat alla kvällskurser till onsdagskvällarna för att du ska få studera på ett levande campus. Då får du chansen att även träffa andra studenter än de som går på din kurs. Vi erbjuder kvällskurser vid alla våra tre campusorter. De kvällskurser som är klara vid denna katalogtryckning är märkta med ett K i katalogen. Mer information hittar du på www.miun.se/kvallskurser.

Lärande i flexibla miljöer – egna val inom givna ramar www.miun.se/utbildning/distans Mittuniversitetet är en av de största aktörerna inom elärande. Oavsett vilken utbildningsform du väljer – campus, distans eller helt nätbaserat – så finns möjlighet till flexibilitet och egna val inom givna ramar. Det innebär att du själv ofta kan bestämma var, när och hur du vill studera inom kursens ram. Även om det finns möjlighet till flexibilitet så ingår obligatoriska moment för alla utbildningar också för distansutbildningar, till exempel deadlines för inlämningsuppgifter och tentamenstider. I kursplan och studiehandledning finns information om vad som gäller för den utbildning du tänker välja. Mittuniversitetet har mångårig erfarenhet av flexibelt lärande och därför är vi duktiga på att använda nätbaserade verktyg för att stödja studenternas lärande. Vid universitetet finns LRC – Lärande och resurscentrum – där du möter 18

studentmentorer och personal. Du erbjuds stöd i din lärandesituation med till exempel grundläggande IT-hantering, att skriva rapporter och göra presentationer samt matematiksupport. Stödet ges i form av drop-in verksamhet, workshops och seminarier. Liknande stödverksamhet utvecklas även virtuellt, läs mer på http://bib.miun.se/LRC. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra möjligheterna för dig som läser på distans, bland annat genom att samarbeta med lärcentra runt om i landet. På ett lärcentrum kan du få tillgång till teknisk utrustning och en arbetsplats, men också viss hjälp med att exempelvis hantera tekniken. Mer information om lärcentra hittar du på www.larcentra.se. Distansutbildningarna är märkta med symbolen D i katalogen.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 18

09-12-16 11.02.15


B R A AT T V E TA

Foto: Tina Stafrén

Vidga dina vyer – studera eller praktisera utomlands www.miun.se/utbildning/utlandsstudier Vill du leva i en ny och spännande miljö, knyta kontakter och få minnen för livet? Vill du få en ökad förståelse för andra länder och deras kulturer samt få goda språkkunskaper? Vill du få en utbildning som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden såväl i Sverige som i övriga världen? Ta då chansen att studera eller praktisera utomlands! Beroende på vilket utbildningsprogram eller ämne du väljer att studera på Mittuniversitetet ser dina alternativ till utlandsvistelse lite olika ut. Du kan ha möjlighet till utlandsstudier, utlandspraktik och/eller examensarbete utomlands. Godkända tentamina från studier eller praktik som bedrivits utomlands kan du tillgodoräkna dig, som en del i din examen vid Mittuniversitetet. Välj mellan studier i ett 20-tal länder Mittuniversitetet deltar i flera internationella utbytesprogram. Genom dessa program och andra avtal har vi i dag utbytesavtal med cirka 120 universitet och högskolor runt om i världen. De lärosäten som våra studenter har möjlighet att åka till ligger bland annat i följande länder: Australien, Belgien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,

Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike. Som student vid Mittuniversitetet kan du ansöka om att få en utbytesplats vid något av dessa partneruniversitet, och tillbringa en eller ett par terminer utomlands. Du kan även åka som så kallad ”free mover” till andra universitet och högskolor än de som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Förlägg din praktik utomlands I många av Mittuniversitetets utbildningar ingår praktik och i många fall finns möjlighet att förlägga praktiken utomlands. Det finns även möjlighet att göra examensarbeten utomlands inom en del ämnen.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 19

19

09-12-17 11.34.52


B R A AT T V E TA

Sofie fick jobb tack vare utlandspraktiken Namn: Sofie Pedersen. Utbildning: Internationella förvaltningsprogrammet. Utlandspraktik: Mid Sweden Office kontor i Bryssel. Varför valde du att göra din praktik i Bryssel och på Mid Sweden Office? Jag kände till Mid Sweden Office sedan tidigare och visste att de brukar ta emot praktikanter. Jag tyckte att det var ett bra tillfälle att lära sig mer om EU och hur regionala aktörer arbetar med EU-frågor. Vad var det mest givande med att göra praktik utomlands? Mest givande var de praktiska kunskaper som jag fått med mig, erfarenhet av att jobba i en internationell miljö samt de kontakter jag skapat – såväl de privata som de yrkesmässiga. Vilka var de största utmaningarna? Att förstå sig på kökets gasugn =). Gasspis i all ära, men ugnen litade jag inte riktigt på. Hur trivdes du i Bryssel? Jag trivdes mycket bra! Bryssel är som en smältdegel med människor från olika nationaliteter. Dessutom är allt så nära. Det tar två timmar till Paris, två timmar till London och två till tre timmar till Amsterdam. Om man dessutom gillar choklad så är Bryssel ett utmärkt ställe att vistas på.

Vad gör du nu? Jag har ett vikariat som projektsekreterare på Europa Direkt Jämtlands län. Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners, i vårt fall landstinget. Ett Europa Direkt-kontor: • svarar på allmänhetens frågor om EU • sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov • främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor • ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik. Vilken nytta har du haft av praktiken i ditt jobb? Först och främst kontakterna och kunskaperna i EU-frågor. Hade jag inte haft praktikplatsen på Mid Sweden Office hade jag inte fått jobbet på Europa Direkt Jämtlands län. Ge tre skäl till varför man ska studera eller praktisera utomlands! Du får internationell erfarenhet, skapar kontakter inför ditt framtida yrkesliv och utvecklas som människa.

Foto: Privat

20

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 20

09-12-16 11.02.32


B R A AT T V E TA

Upplev världen hemma Även för dig som väljer att stanna hemma i Sverige finns det många sätt att få ta del av internationaliseringen. även om du stannar kvar i Sverige. Kanske vill du till och med bli fadder för en internationell student? Att vara fadder är ett utmärkt sätt för dig att slipa på dina språkfärdigheter, få en inblick i en annan kultur och skaffa dig nya vänner från andra länder.

Vi erbjuder några internationellt inriktade program och vi jobbar ständigt med att öka de internationella inslagen i all utbildning. Mittuniversitetet antar varje år många internationella studenter till kurser eller program som ges på engelska. Du har därför stora möjligheter att träffa studenter från andra länder

Lär känna människor från hela världen – bli fadder! det ibland vara svårt att få tiden att gå ihop, fast det är väldigt sällan det har varit så.

Namn: David Ledin. Utbildning: Ekonomprogrammet. Specialengagemang: Fadder åt internationella studenter.

Har du några tips till dem som funderar på att bli fadder för en internationell student? Go for it! Jag tvekade aldrig själv. Sammanlagt har jag varit fadder för minst tio till tolv studenter. Enbart förra terminen var jag fadder åt fem. Man väljer själv hur mycket man vill vara involverad. Som fadder får man ut oerhört mycket – man får nya vänner från hela världen, nya erfarenheter och får vara med på massvis av roliga aktiviteter. Tveka inte, anmäl dig redan idag. Faddrar behövs alltid! Jag vet också att det är riktigt uppskattat av de internationella studenterna att vi har fadderverksamhet på Mittuniversitetet.

Vad innebär det att vara fadder? Som fadder svarar man på frågor och hjälper till med diverse saker som de internationella studenterna efterfrågar, exempelvis kan det vara att möta upp på tågstationen eller flygplatsen när de kommer hit. Man är också med på de aktiviteter som Internationella Utskottet, IU, anordnar. Efter att ha varit fadder i tre terminer bestämde jag mig förra hösten för att vara med i IU som styrelsemedlem. Som styrelsemedlem är man med på möten och planerar aktiviteter för de internationella studenterna.

Vad är det bästa med att vara fadder? Just att man får väldigt många vänner från stora delar av Europa och övriga världen. Är man dessutom aktiv och är med på aktiviteter och fester får man ännu bättre kontakt med alla. Jag har själv vänner från säkert tio–tolv länder. Som fadder får man ett stort kontaktnät. Och varför inte åka och hälsa på någon i en helt annan del av världen? Jag hoppas själv på den möjligheten. Dessutom har flera av de internationella studenterna gått i min klass i olika kurser inom marknadsföring. De bidrar med kunskaper om hur det ser ut i deras länder, vilket leder till att man får en helt annan syn på saker och ting. Vad har varit problematiskt med att vara fadder? Kan inte komma på något speciellt på rak arm. Möjligen kan

Foto: Tina Stafrén

Hur kom det sig att du bestämde dig för att bli fadder? Under min första termin såg jag att det skulle anordnas en internationell dag på campus. Jag gick på några föreläsningar den dagen och skrev upp mig på en intresselista och nu har jag varit fadder i snart tre år. Jag har själv varit utomlands, fast på språkresa, och har fortfarande kontakt med de vänner jag fick då. Eftersom jag trivdes väldigt bra i internationellt sällskap kändes det helt naturligt att ställa upp som fadder och få lära känna ännu fler människor från olika delar av världen.

David Ledin, Linda Pettersson och Fidelis Oke Ndum. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 21

21

09-12-16 11.02.35


B R A AT T V E TA

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 22

Foto: Tommy Andersson

22

09-12-16 11.02.45


B R A AT T V E TA

Sikta högt – studier och elitidrott www.miun.se/elitidrott Är du elitidrottare och har ambitionen att även utbilda dig på ett universitet? Hos oss kan du nå båda målen samtidigt. För dig som har elitambitioner inom skidåkning erbjuder Mittuniversitetet speciella lösningar i Östersund. Gör som längdåkarna Charlotte Kalla, Anders Södergren, Emil Jönsson och Ida Ingmarsdotter, och även skidskyttarna Helena Jonsson och Fredrik Lindström samt Veronica Smed och Kajsa Kling i alpint har gjort – välj att kombinera studier med idrott vid Mittuniversitetet.

Ansökan och antagning Endast sökande som blivit antagen till utbildningsalternativ på Mittuniversitetet kan bli antagen. Beslut om antagning sker efter individuell prövning av varje sökande. Den sökande måste bedömas ha goda förutsättningar att klara av kombinationen studier och elitidrott. Du måste både lämna en anmälan via www.studera.nu till det program eller de kurser du vill söka, och en intresseanmälan till aktuellt förbund.

Skiduniversitetet – alpint, längd och skidskytte Skiduniversitetet erbjuder dig som skidåkare med elitambitioner möjlighet att utbilda dig vid Mittuniversitetet, Campus Östersund. Tränare finns både för alpin- och längdåkning samt för skidskytte. Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet svarar för träningen. Östersunds kommun ser till att spår och pister är tillgängliga och i gott skick. Skidträningen bedrivs även på andra orter i länet där skidanläggningar finns.

Mer information För mer information när det gäller studier i kombination med elitidrott, besök vår webbplats eller kontakta studievägledare Roger Larsson, tel. 063-16 56 08 (telefontid må, ti, to och fr kl 10-12). På vår webbplats hittar du även kontaktuppgifter till tränarna. Där finns också mer information om ansökan och intresseanmälan.

En karriär inom ekonomi i sikte Helena Jonsson kombinerar en framgångsrik karriär inom skidskytte med studier på Mittuniversitetet. Vad läser du? Jag läser fristående kurser i företagsekonomi och rättsvetenskap.

Vad vill du jobba med när din skidskyttekarriär är över? Något inom ekonomi, men vet inte riktigt vad. Just nu så är det redovisning som ligger mig varmast om hjärtat.

Varför har du valt just dessa kurser? Jag känner att jag vill jobba inom ekonomiområdet och då känns det som rätt val.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är ett jättebra universitet som är lagom stort, har fräscha lokaler och trevliga anställda som alltid är hjälpsamma.

Hur går det att kombinera studier med en elitsatsning i skidskytte? För det mesta går det bra, jag läser på ungefär halvfart och försöker läsa så mycket som möjligt på distans. När det kör ihop sig så är de väldigt hjälpsamma på universitetet och ibland får jag skriva tentor när jag är på läger eller tävlingar. Vår förbundskapten är godkänd som tentavakt så det fungerar väldigt bra.

Vilka råd vill du ge den som funderar på att kombinera studier med en elitsatsning? Att våga testa, fungerar det inte så går det alltid att ta ett uppehåll. Man måste vara disciplinerad och ta till vara på den tid man har. Foto: Tommy Andersson

Foto: Tina Stafrén

Vilken av dina segrar rankar du högst? Min seger i totala världscupen.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 23

23

09-12-16 11.02.58


B R A AT T V E TA

Forskning och forskarutbildning www.miun.se/forskning En grundläggande princip för ett universitet är sambandet mellan utbildning och forskning. Aktiva forskare medverkar därför i stor utsträckning i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Som student kan du få möjlighet att delta i våra forsknings- och utvecklingsprojekt och på så sätt ta del av kunskaper vid forskningsfronten, få inblick i hur ny kunskap utvecklas och att tillämpa det du lärt dig i forskningsanknutna projekt. Projekten genomförs ofta i samarbete med forskare vid andra institutioner både i Sverige och utomlands. Mittuniversitetets forskning samlas under visionen Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet. Centralt för Skog är forskning inom Skogen som resurs samt Industriell informationsteknologi och digitala tjänster. Centralt för Fjäll är forskning inom Hälsa och idrott samt Turism och upplevelser. Hållbarhetsfrågor aktualiseras inom båda områdena. Visionen är indelad i två tematiska områden, Näringsliv och tillväxt samt Livskvalitet och välfärd, som skär rakt över vetenskapsområden och fakultetsområden. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med företag eller offentliga aktörer. Inom forskarutbildningen deltar vi i ett antal nationella forskarskolor, bland annat entreprenörskap, mekanisk massateknik, telekommunikation, matematik och beräkningsvetenskap, vård och omsorg samt genusvetenskap. Examen från forskarutbildning Efter studier på grundnivå och avancerad nivå kan du gå vidare till forskarutbildning i nedan angivna ämnen som ger dig licentiat- eller doktorsexamen.

Licentiatexamen Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska utgöras av en vetenskaplig uppsats. Examensbenämningen är filosofie licentiatexamen, ekonomie licentiatexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie licentiatexamen. Doktorsexamen Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav minst 120 högskolepoäng ska utgöras av en vetenskaplig avhandling. Examensbenämningen är filosofie doktorsexamen, ekonomie doktorsexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie doktorsexamen.

Ämnen för forskarutbildning Vid Mittuniversitetet finns forskarutbildning i följande ämnen: Biologi Data- och systemvetenskap Engelska Ekoteknik och miljövetenskap Elektronik Företagsekonomi Historia Hälsovetenskap Kemi Kemiteknik Matematik/ Tillämpad matematik

Medie- och kommunikationsvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Teknik- och kvalitetsutveckling Teknisk fysik Turismvetenskap Ämnesdidaktik

Foto: Tina Stafrén

24

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 24

09-12-16 11.03.13


B R A AT T V E TA

– Rädsla påverkar alla individer och är viktig att förstå Rädsla är en del av människans natur, det menar Anna Bjärtå som forskar om hur rädsla påverkar vår informationsbearbetning. Hon tycker att rädsla är ett intressant fenomen och försöker bland annat ta reda på varför rädslor uppkommer, vilken betydelse de har och om de till exempel är nedärvda eller inlärda. Namn: Anna Bjärtå. Forskarstuderande: Doktorand i psykologi med inriktning mot emotion och kognition. Bakgrund: Kommer från Östersund, har läst psykologi vid Mittuniversitetet och forskat sedan 2007.

Vad ska du göra när du är klar med din forskarutbildning? Oj, vilken svår fråga. Om du frågat mig för två veckor sedan skulle jag svarat att OM jag blir klar så ska jag ta ett 7–16 jobb någonstans. Om jag ska besvara frågan idag så säger jag att NÄR jag blir klar ska jag göra allt jag kan för att söka medel så att jag kan forska vidare till viss del, men jag vill även undervisa till viss del.

Vad gör en doktorand? Forskar, undervisar och förkovrar sig.

Någonting annat intressant som du vill berätta? Att vara doktorand är otroligt intressant, kreativt, lärorikt, utvecklande och ibland något ångestdrivet.

Vad forskar du om? Jag tittar specifikt på hur rädsla påverkar informationsbearbetningen. Varför blev du intresserad av just detta? Jag tycker att rädsla är ett mycket intressant fenomen. Det är fundamentalt och påverkar alla individer. Därför är det också viktigt att förstå uppkomst, vidmakthållande och effekter av rädsla och ångestproblematik. Dessutom utförde jag, under min studietid, laborativa experimentella studier i psykologilaboratoriet. När jag skrev mina uppsatser fastnade jag verkligen för den här typen av forskning. Hur kommer det sig att du valde Mittuniversitetet för din forskarutbildning? Jag bor här, pluggade här och fick arbete i psykologilaboratoriet efter utbildningen. När sedan psykologin blev forskarutbildningsämne öppnades det upp för en doktorandtjänst, som jag sökte.

Vad håller du på med just nu? Reviderar ett manuskript, försöker att slutföra två doktorandkurser och kör experiment för min nästa studie.

Foto: Tina Stafrén

Vad är det mest intressanta som du har kommit fram till i din forskning, hittills? Att rädsla är generell, men även specifik och individuell och dessutom relativ i sin kontext. Det betyder att rädslan är en del av människans natur och den är ämnad att påverka oss på vissa sätt. Den är alltså funktionell för människan i ett evolutionärt perspektiv. Vissa menar att specifika rädslor skulle vara biologiskt nedärvda och att den här typen av rädslor tar över hjärnans processeringsresurser, de tar alltså hjärnan ”i besittning”. Jag tänker mig dock att alla specifika rädslor är inlärda och att de kontrolleras av processer som ännu inte är helt kartlagda. I min forskning har jag till exempel visat att det är sammanhanget som avgör hur vi reagerar på det vi är rädda för.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 25

25

09-12-16 11.03.21


Foto: Sandra Pettersson

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 26

09-12-16 11.03.31


B R A AT T V E TA

Att läsa vid universitet – så här fungerar det Det finns många goda skäl att läsa vid ett universitet. För många är ett viktigt mål med studierna att de ska leda till en examen som i sin tur kan leda till intressanta arbeten. Någon kanske läser en distanskurs på halvfart för att tillfredsställa ett personligt fritidsintresse. Någon annan kanske läser en fristående kurs som fortbildning inom sitt yrke. Gemensamt för all universitetsutbildning är att man läser högskolepoäng inom ämnen på olika nivåer. Här kan du läsa om hur allt hänger ihop. Omfattningen av en kurs eller ett program räknas i högskolepoäng. Generellt sett kan man säga att en veckas heltidsstudier (40 timmar) motsvarar 1,5 högskolepoäng. En termins studier på heltid (20 veckor) motsvarar 30 högskolepoäng, en treårig utbildning i normal studietakt motsvarar 180 högskolepoäng och så vidare Prov, betyg och tentamen För att bli godkänd på en kurs måste du uppfylla kursens lärandemål, vilka beskriver vad du kan när du blivit godkänd på kursen. Mittuniversitetet tillämpar en sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A–F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt. Att betygen är målrelaterade innebär att de sätts efter förutbestämda kriterier. Skalan A–E används för att beskriva hur väl du uppfyller kriterierna. Den vanligaste formen av prov inom universitet/högskola är skriftlig tentamen. Muntlig tentamen förekommer också liksom skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer eller uppsatser och PM (promemorior). Du kan begära ett kursbevis för varje godkänd kurs och du har rätt att göra om en tentamen om du blivit underkänd. Nivå All utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla utbildningsprogram som leder till en högskoleexamen eller en kandidatexamen eller treåriga yrkesexamina är på grundläggande nivå, medan utbildningsprogram som leder till magister- eller masterexamen och yrkesexamina som är fyra år eller längre hör till den avancerade nivån. Utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen är på forskarnivå.

Kurserna indelas i kurser på behörighetsgivande nivå (BE), grundnivå (GR), avancerad nivå (AV) och forskarnivå (FO). Kurser på behörighetsgivande nivå ligger under grundnivå och kan inte ingå i en examen. På grundnivån är de flesta kurser märkta med A, B eller C där A är de första kurserna i ett ämne medan B och C är fortsättnings- och fördjupningskurser. Förutom det reguljära kursutbudet i huvudområden på grund- och avancerad nivå erbjuder Mittuniversitetet även olika typer av specialkurser, så kallade breddkurser. Dessa kurser kan ingå i examen men ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet. Behörighet för fortsatta kursstudier Vid varje kurs i katalogen står vilket behörighetskrav som gäller. För många kurser krävs att du har läst andra kurser på högskolenivå. Dessa behörighetskrav är formulerade i högskolepoäng (hp). Frihet under ansvar Att läsa på universitet ställer krav på dig som studerande. Friheten är stor, men du ansvarar själv för dina studier och studieresultat. Studenterna upplever ofta att studietakten är högre än på gymnasienivå. Föreläsningar brukar, med vissa undantag, vara frivilliga. En stor del av studierna är självstudier. För att gå vidare till nästa kurs/nivå måste du klara dina kurser. Du måste också klara av ett visst antal högskolepoäng per termin för att få studiemedel. Kurslitteraturen är ibland på engelska. Det underlättar därför om du har goda förkunskaper i engelska.

Vårt utbildningsutbud • Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92.

• Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. • Register finns på sidan 183–192.

Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 27

27

09-12-16 11.03.35


Foto: Tina Stafrén

Vägen till din examen – via kurser eller program www.miun.se/utbildning/examen Du kan läsa till en examen antingen via ett program eller via fristående kurser. Välj den väg som passar just dig bäst. Utbildningsprogram – våra ”paketerbjudanden” Ett utbildningsprogram består av ett antal kurser, som ger programmet dess karaktär och innehåll. För dig som student innebär det oftast att du deltar i samma studiegrupp under större delen av dina studier. Varje högskola eller universitet bestämmer själv programmens innehåll och upplägg. Ofta finns det möjlighet att välja bland flera alternativa kurser. Ett program innehåller många gånger kurser som inte finns som fristående kurser. Har du antagits till ett program är du garanterad studieplats genom hela programmet enligt den utbildningsplan som gäller. Detta förutsatt att du klarar de kurser som krävs för att fortsätta till nästa nivå. Ofta finns 28

möjlighet att välja olika fördjupningar i slutet av utbildningen. När du har avslutat dina programstudier kan du ansöka om en examen. Du har möjlighet att lämna ett program och gå vidare till en examen med delvis annan inriktning med hjälp av fristående kurser, enligt de regler som gäller för examen vid Mittuniversitetet. Detta gäller dock oftast inte för de program som leder till yrkesexamina Fristående kurser – nyckeln till en egen utbildning Du kan kombinera kurser efter eget intresse till en examen. Då söker du en lämplig ingångskurs, vanligtvis A-kursen i ditt

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 28

09-12-16 11.03.36


B R A AT T V E TA

tänkta huvudområde. Du måste ansöka till varje ny kurs, men på många kurser gäller platsgaranti, se sidan 177. Utbildningar som leder fram till en yrkesexamen, till exempel socionom, sjuksköterska och vissa lärarutbildningar, går inte att kombinera ihop själv via fristående kurser utan kan enbart läsas som sammanhållna program. Vidare mot en examen Vare sig du har valt ett utbildningsprogram eller en egen väg med fristående kurser är det klokt att hålla kontakt med studie- och karriärvägledare, examenshandläggare, studierektor eller programansvarig, så att du får hjälp att hitta den bästa vägen mot ditt mål. Examina kan avläggas på grund-, avancerad och forskarnivå. På grund- och avancerad nivå kan man läsa till både yrkesexamina och generella examina. Här nedan ser du vilka yrkesexamina Mittuniversitetet utfärdar samt vilka generella examina som finns. På forskarnivå kan man läsa till Licentiat- eller Doktorsexamen, för information om forskarexamen, se sidan 24. På vår webbplats finns mer information om examensreglerna samlade. Yrkesexamen

på grundnivå: Högskoleingenjörsexamen, Sjuksköterskeexamen och Socionomexamen. På avancerad nivå utfärdas följande examina: Civilingenjörsexamen, Psykologexamen och Specialistsjuksköterskeexamen. Lärarexamen utfärdas på både grundnivå och avancerad nivå. Generell examen på grundnivå Generella examina utfärdas både på grundnivå och på avancerad nivå. På grundnivå kan du studera till en Högskoleexamen eller en Kandidatexamen och på avancerad nivå till Magisterexamen eller Masterexamen. Generella examina utgår från krav om ett visst antal högskolepoäng inom olika nivåer i ett huvudområde. Inom huvudområdet fordras också alltid ett självständigt arbete med varierande omfattning. Den huvudsakliga inriktningen för Kandidat-, Magister- och Masterexamen anges genom huvudområdet eller en kombination av huvudområdet och något av förleden ekonomie, filosofie, politices eller teknologie beroende på hur du har kombinerat huvudområdet med kurser i andra ämnen. Högskoleexamen kan även uppnås genom en speciell kombination av kurser som bara ges inom vissa program vid Mittuniversitetet. En Högskoleexamen kan aldrig ges ett förled.

Yrkesexamen erhålls efter studier som leder till ett visst yrke. Studierna omfattar allt från 60 till 330 högskolepoäng. Mittuniversitetet har rätt att utfärda följande yrkesexamina

Huvudområden för generell examen Foto: Tina Stafrén

Vid Mittuniversitetet kan du ha något av nedanstående ämnen som huvudområde för en Högskole- eller Kandidatexamen (K), Magisterexamen (Mg) eller Masterexamen (Ms). För forskarämnen, se sid 24. Arkiv- och informationsvetenskap Biologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Byggnadsteknik Datateknik Datavetenskap Elektronik Elektroteknik Energiteknik Engelska Folkhälsovetenskap Fysik Företagsekonomi Historia Historisk arkeologi Hälso- och sjukvårdsadministration Hälsovetenskap Idrottsvetenskap Industridesign Industriell organisation och ekonomi Informatik Journalistik Kemi Kemiteknik Kriminologi Kulturgeografi

K K K K K K

Mg Mg Ms

Mg Ms Mg Ms

K K K K K K K K K

Mg Mg Mg Mg Mg

Ms Ms Ms Ms

Ms K K K K K K K K K

Mg Ms Mg Ms Mg Ms Mg Mg Mg Mg

Ms Ms Ms Ms

Kvalitets- och ledarskapsutveckling Litteraturvetenskap Ljudproduktion Maskinteknik Matematik/tillämpad matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Miljöteknik Miljövetenskap Nationalekonomi Omvårdnad Pedagogik Psykologi Rehabiliteringsvetenskap Rättsvetenskap Skogshushållning Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Svenska språket Teknisk design Teknisk fysik Turism Turismvetenskap

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg

Ms Ms Ms Ms Ms

Mg Mg Mg Mg Mg Mg

Ms Ms Ms

Ms Ms Ms Ms

Ms Ms Ms Mg Ms

Förändringar kan ske efter denna katalogs tryckning. För uppdaterad information se www.miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 29

29

09-12-16 11.03.48


B R A AT T V E TA

Foto: Tina Stafrén

Studentkårerna – drivs av och för dig Härnösand: www.skh.nu

Sundsvall: www.sks.miun.se

På varje campusort inom Mittuniversitetet finns en studentkår som bevakar dina intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att du ska få en bra utbildning och för att din tid som student ska bli så rolig och händelserik som möjligt. Du kan engagera dig inom många olika områden i studentlivet. Till exempel drivs kårhusverksamhet, studentpub och kårtidningar av ideellt arbetande studenter. Det finns även linjeföreningar för många utbildningsprogram och sektioner för olika områden. Föreningarnas och sektionernas karaktär skiftar men oftast bedriver de utbildningsbevakning, håller kontakt med det lokala näringslivet och utövar viss social verksamhet. Utöver dessa organisationer finns det andra mer fristående föreningar som till exempel studentkörer, spexgrupper, internationella utskott med mera. Genom att engagera dig i din studentkår får du möjlighet att bredda din kompetens och samtidigt tillfälle att träffa nya människor. Du utvecklas och lär dig att lita till din egen förmåga om du tar på dig ett förtroendeuppdrag där du företräder dina studiekamrater. Det är även meriterande att kunna visa på studentengagemang i ett framtida yrkesliv. 30

Östersund: www.sko.miun.se En viktig del av studentkårernas arbete är, att tillsammans med studenterna, bevaka studentinflytandet. I alla förberedande och beslutande nämnder och råd vid Mittuniversitetet finns platser för studentrepresentanter, som bevakar studenternas intressen. Studentkårerna för även dialoger med kommunerna och det lokala näringslivet för att studenternas levnadssituation ska bli ännu bättre. Medlemskapet i studentkårerna är frivilligt från och med den 1 juli 2010. Även om du inte vill engagera dig aktivt så är det viktigt att du blir medlem och gör din studentkår uppmärksam på problem som du eventuellt stöter på under din studietid. Det är också viktigt att du gör din röst hörd genom att rösta när det är kårval. En stark studentkår är en garanti för att det finns en organisation som tar tillvara studenternas intressen. Studentkårerna drivs av studenter. De är alltså inte en del av universitetet. På sidorna 4–9, som presenterar våra studieorter, hittar du även information om studentlivet på de olika orterna.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 30

09-12-16 11.03.51


B R A AT T V E TA

Studentservice Studenthälsa

Antagning www.miun.se/utbildning/antagning, www.studera.nu

www.miun.se/studenthalsan

På sidorna 176–182, www.miun.se/utbildning/antagning och på webbportalen www.studera.nu hittar du all information du behöver för att göra en anmälan till kurser, program eller magister-/masterprogram. Du kan också ringa 0771-550 720 om du har frågor om anmälan och antagning.

Alla studenter på Mittuniversitetet har tillgång till studenthälsan. De arbetar för att främja studenters fysiska och psykosociala hälsa under studietiden genom att öka medvetenheten om sambandet mellan en god hälsa och en lyckad studietid. Studenthälsan finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund och består av sjuksköterska, kurator och studentpräst. Du hittar mer information på vår webbplats.

Centrala studie- och karriärvägledningen www.miun.se/studievagledning

Studera med funktionshinder www.miun.se/funktionshindrade Du som under din studietid på Mittuniversitetet har behov av särskilda stödåtgärder ska ansöka om särskilt stöd samt skicka in handlingar/intyg som styrker behoven av åtgärder. Skicka detta direkt till aktuell samordnare när du är antagen. Du hittar mer information på vår webbplats. Samordnare för pedagogiskt stöd till funktionshindrade studenter: Härnösand: Ulf Andersson Sundsvall: Nils Wikström Östersund: Eva Regnö Samtliga nås på telefon: 0771-97 50 00 (vxl)

• Telefon: 0771-97 84 60, telefontid vardagar (ej onsdagar) kl. 10–12. • Du kan också ställa frågor via e-postformulär på studievägledningens webbsida.

Universitetsbiblioteket finns nära dig www.miun.se/biblioteket Universitetsbiblioteket finns på alla campusorter – och på webben. Via bibliotekets webbplats får du som student tillgång till databaser, e-böcker, e-tidskrifter och mycket mera, oavsett om du studerar på distans hemifrån eller på campus. Du kan även nå bibliotekets resurser via datorer på lärcentra. Vill du ha hjälp att söka litteratur kan du vända dig till din kontaktbibliotekarie. Du hittar information om vem det är på bibliotekets webbplats. Du kan också få hjälp via chatt- och e-posttjänsten ”Fråga biblioteket”. Biblioteket erbjuder utbildning i informationssökning både på campus och på distans. I biblioteket finns också ett av Sveriges elva EDC (European Documentation Centres), där du når alla officiella dokument som publiceras inom EU. Välkommen till ditt universitetsbibliotek, på webben och på campus.

Härnösand: Ulf Andersson Besöksadress: Universitetsbacken 1, plan 1 Sundsvall: Gunilla Lundmark, Nils Wikström Besöksadress: Holmgatan 10, Åkroken, Mälthuset, plan 3 Östersund: Roger Larsson, Eva Regnö Besöksadress: Kunskapens väg 8, Hus G, plan 3 Examen www.miun.se/utbildning/examen Frågor om examen besvaras av våra examenshandläggare. Gemensam e-postadress: examen@miun.se Agneta Sundvisson, tel 063-16 54 31 Ann-Catrin Nordin, tel 063-16 55 45 Eva-Lena Winther, tel 063-16 54 09 Se också sidorna 28–29 för mer information. Högskoleprov Läs mer på sidan 181. Studentexpeditioner Varje institution har en studentexpedition som tillhandahåller scheman, kurs- och utbildningsplaner, utfärdar intyg, studiemeritsammanställningar och kursbevis, registrerar dig vid kursstart, sköter resultatrapportering med mera. Du hittar länkar till institutionernas webbsidor på www.miun.se/ studentliv.

Foto: Tina Stafrén

Foto: Tina Stafrén

Till Mittuniversitetets centrala studie- och karriärvägledning vänder du dig om du behöver allmän information om hur du söker och antas till högskola eller universitet. Du kan också få vägledning inför val av utbildning och yrke, liksom svar på frågor om behörighet, urval med mera. Du kan ringa på de tider och nummer som anges nedan. På webben hittar du svar på de vanligaste frågorna om universitetsstudier och annan viktig information. Vill du veta mer om ett utbildningsprogram, ett ämnesområde eller någon kurs, kontakta den person som anges efter varje kurs-/programbeskrivning här i katalogen. Vill du träffa en vägledare för personligt samtal måste du boka tid i förväg.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 31

31

09-12-16 11.04.01


B R A AT T V E TA

Foto: Tina Stafrén

Viktiga datum och tider Sista dag för anmälan Anmäl dig i god tid. Här nedan ser du vilka datum anmälan måste vara inne för utbildningar som ges:

Högskoleprovet 2010 Provdag vårterminen: 10 april Anmälan senast: 15 februari

Sommaren 2010: Höstterminen 2010: Vårterminen 2011:

Provdag höstterminen: Anmälan senast:

15 mars 2010 15 april 2010 15 oktober 2010

En mer detaljerad tidsplan finns på sidan 176. Om det finns lediga platser kan du söka efter ordinarie sista anmälningsdag, läs mer på www.miun.se.

23 oktober 15 september

Terminstider Höstterminen: 30 augusti 2010–16 januari 2011 Vårterminen: 17 januari 2011–5 juni 2011 Undantag från terminstiderna kan förekomma.

Information om anmälan och antagning Information om hur antagningen till Mittuniversitetet går till finner du på sidorna 176–182. Där hittar du exempelvis information om behörighetskrav och hur dessa kan uppfyllas, hur

32

meritvärdering och urval går till samt hur du anmäler dig och vad som händer efter att du lämnat din anmälan.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Bra_att_veta.indd 32

09-12-16 11.04.14


Foto: Tina StafrĂŠn

PROGRAM

MIUN_2010_Program.indd 33

Mittuniversitetet 09/10

33

09-12-16 11.34.04


PROGRAM

Innehållsförteckning utbildningsprogram PROGRAM

Behörighetsgivande utbildningar Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 hp.........................................................36 Beteendevetarutbildningar D Beteendevetenskapligt program, 180 hp.........................................................37 Kriminologprogram, 180 hp ..........................................................................................38 Civilingenjörsutbildningar Civilingenjör i datateknik, 300 hp ...............................................................................39 Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp ................................................................40 Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp ...........................................................41 Civilingenjör i teknisk design, 300 hp .......................................................................42 Ekonomutbildningar Ekonomprogram, 180 hp ...............................................................................................43 Idrottsutbildningar Idrottsvetenskapligt program, 180 hp......................................................................44 Ingenjörsutbildningar Byggingenjör, 180 hp .........................................................................................................45 Ekoingenjör, 180 hp ...........................................................................................................46 Energiingenjör, 180 hp ......................................................................................................47 D Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram, 180 hp ..............48 Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik, 180 hp.........................49 Sportteknologi – Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp ............................................................................50 IT- och datautbildningar Affärssystem, IT och ekonomi, 180 hp ...................................................................51 Datateknik, 180 hp .............................................................................................................52 D Informatik med inriktning systemutveckling, 120 hp .................................53 Internationellt kandidatprogram i datateknik, 180 hp ....................................54 D Nätverksdrift, 120 hp..................................................................................................55 D Programvaruteknik, 120 hp .....................................................................................56 D Webbutveckling, 120 hp ............................................................................................57 Verksamhetsutvecklare med inriktning mot IT, 180 hp .................................58 Konstnärliga utbildningar Grafisk design och kommunikation, 180 hp ........................................................59 Industridesign, 180 hp.......................................................................................................60 D Musik- och ljuddesign, 120 hp ...............................................................................61

Medieutbildningar Bildjournalistik, 180 hp .....................................................................................................65 Informations- och PR-programmet, 180 hp ........................................................66 Journalistprogrammet, 180 hp .....................................................................................67 Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar Biomedicinsk analytiker, 180 hp ..................................................................................68 D Ekoteknik, 180 hp .........................................................................................................69 Internationellt kandidatprogram i biologi, 180 hp ............................................70 Internationellt kandidatprogram i ekoteknik, 180 hp......................................71 Psykologutbildningar Psykologprogram, 300 hp...............................................................................................72 Samhällsvetarutbildningar Internationella förvaltningsprogrammet, 180 hp...............................................73 Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp .....................................................74 Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp .....................................................75 Samhällsvetarprogrammet, 180 hp ...........................................................................76 Socionomutbildningar Interkulturell och internationell socionomutbildning, 210 hp ....................77 Socionomutbildning, 210 hp .........................................................................................78 Tekniska utbildningar Avancerad processoperatör/-tekniker, 120 hp...................................................79 Byggplanering, 120 hp ......................................................................................................80 Fordonssystemteknik, 120 hp ......................................................................................81 D Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck, 120 hp........82 Internationellt kandidatprogram i elektronik, 180 hp .....................................83 D Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning, 120 hp ...................................................................................84 Turismutbildningar Turismprogrammet, 180 hp ..........................................................................................85 Vårdutbildningar D Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp ............86 Programmet för psykisk ohälsa – särskild komplicerad problematik, 120 hp..................................................................................................87 Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap, 180 hp ................88 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp .................................................................................89

Lärarutbildningar D Lärarutbildning ...............................................................................................................62

34

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 34

09-12-16 13.48.03


PROGRAM

1. Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. 2. Här ser du vilken ort utbildningen ges på. Orten flexibel innebär att utbildning ges på distans och inte har några obligatoriska träffar. Under sammankomster finns uppgift om hur utbildningen är upplagd. 3. Här ser du vilken/vilka terminer utbildningen börjar. För utbildning som startar på höstterminen är sista anmälningsdag 15 april. För utbildning som startar på vårterminen är sista anmälningsdag 15 oktober. 4. För utbildningar som ges på distans finns här uppgift om hur utbildningen är upplagd. 5. Den/de examen som utbildningen leder till. Läs mer om examen på sidorna 28–29. 6. Den behörighet som krävs för att bli antagen till programmet. OB betyder områdesbehörighet. Läs mer om områdes-, grundläggande- och särskild behörighet på sidorna 176-182. I de fall den grundläggande behörigheten uppfylls genom motsvarande utländsk examen krävs också kunskaper i svenska. Kontakta studievägledare för mer information. Den särskilda behörigheten från gymnasiet anges i form av kurser från program. För dig som har betyg i ämnen från linjegymnasiet eller etappindelade ämnen från komvux finns en översättningsnyckel på sidan 182.

Viktigt! • BE, GR, AV, hp? Förklaringar till alla förkortningar och övrig information om hur det fungerar att läsa vid universitet hittar du på sidorna 27. • Allt du behöver veta om behörighet, meritvärdering och tider för anmälan finns på sidorna 176–182. • Observera att det kan bli ändringar i programmens och kursernas innehåll och upplägg. Program- och kursutbudet kan också förändras efter katalogens tryckning. För uppdaterad information, se www.miun.se

Vårt utbildningsutbud

D Programvaruteknik, 120 hp Utbildningen erbjuder dig en språngbräda till arbete inom den allt hetare IT-branschen som idag upplever en brist på kvalificerad personal. Med modern teknik och metodik lär du dig design och implementering av mjukvara för system som kan bestå av såväl servrar och persondatorer som mobiltelefoner. Programmet har utvecklats i samarbete med IT-företag och ges på distans. Behovet av personal med IT-kompetens är i dag större än tillgången, såväl nationellt som regionalt, därför är det rätt tid att söka till en utbildning inom detta område. Utbildningen är inriktad mot system- och programvaruutveckling. Det första året innehåller nödvändiga grundkurser som ska leda fram till en gedigen kompetens inom området objektorienterad programmering. Det andra året ägnas åt olika aspekter av utveckling för webben med kopplingar till databaser, överbryggning från C++ till Java samt tillämpningar inom området mobila enheter. Under utbildningen får du ofta arbeta i grupper med ett gemensamt ansvar för olika delar i kedjan från idé till färdig produkt. Programmet har anknytning till pågående forskningsprojekt inom området ”Swarm Intelligence”. Mer information hittar du på www.programvaruteknik. nu. Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. För den som önskar erbjuds stöd i form av handledning på campus i Östersund.

Arbetslivskontakt Tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med de regionala IT-företagen. Programmet avslutas med ett självständigt arbete som oftast görs tillsammans med ett företag. Efter utbildningen Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som till exempel programmerare och systemutvecklare både för fasta och mobila system. Du kommer också att kunna arbeta som utvecklare av webbapplikationer samt som webbansvarig och IT-samordnare. Utbildningen ger en snabb väg till kvalificerat arbete men kan också vara en inledning till fördjupade studier där genomförda kurser kan användas som en del i till exempel kandidat- eller masterexamen. D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-24911 Sammankomster: Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. Examen: Högskoleexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Urval: Till utbildningsplatserna… Undantag: Undantag ges för Sh A. Kontakta: ake.malmberg@miun.se.

PROGRAM

Så här läser du programinformationen

År 1 Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Yrkesintroduktion i samverkan med ITföretagen, 7,5 hp Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Datornätverk, 7,5 hp Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp År 2 Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning klient, 7,5 hp Java för C++ programmerare, 7,5 hp Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Java för mobila enheter, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning server, 7,5 hp Java och trådlös kommunikation, 7,5 hp Examensarbete/projektarbete, 7,5 hp

7. Om antagningen görs enligt för programmet specifika urvalsregler så framgår det här. Står inget om urval så är det de generella reglerna som gäller, se sidorna 177–178. 8. Här ser du vilka kurser som ingår i programmet. OBS! Det kan bli förändringar både när det gäller vilka kurser som ingår i programmen och i vilken ordning kurserna går.

Skapa din egen utbildning Du vet väl att du kan plocka ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser? Du hittar mer information om alla våra kurser på www.miun.se/kurser. Information om hur du kombinerar ihop din egen examen hittar du på sidorna 28–29.

Viktiga datum Sista ansökningsdag är för utbildningar som startar på hösten är 15 april. För utbildningar som startar på våren är sista ansökningsdag 15 oktober.

• Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92. • Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. Register finns på sidorna 183–192. Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 35

35

09-12-16 13.48.03


B E H Ö R I G H E T S G I VA N D E U T B I L D N I N G A R

Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 hp PROGRAM

Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår i höst. Basåret innehåller kurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Du läser de kurser du behöver för att få den behörighet som krävs för det program som du vill komma in på. Om du inte behöver läsa alla basårskurser så kan du välja att läsa andra kurser vid Mittuniversitetet, kurser som du kan ha nytta av längre fram i din utbildning. Förutom att få den behörighet du behöver får du även platsgaranti på de aktuella utbildningsprogrammen. Du får också en vana vid universitetsstudier som du kommer att ha nytta av i din fortsatta utbildning. Basårskurserna kan läsas som campuskurser i Sundsvall, Östersund och Härnösand. För information om flexibla kurser i biologi och kemi se respektive ämne i utbildningskatalogen och Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematiks hemsida (www.miun.se/nat). Om kursen innehåller laborationer görs

dessa för respektive kurs vid ett tillfälle i Sundsvall. Vi anordnar ett tillfälle per termin. Efter utbildningen Godkända studier från Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet ger platsgaranti till Mittuniversitetets utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik med förkunskapskraven lägst Ma C i kombination med något/några av följande: Bi A, Bi B, Ke A, Ke B, Fy A eller Fy B, samt till lärarutbildningen inriktning matematik och naturvetenskap. Platsgarantin gäller under förutsättning att även övriga behörighetskrav är uppfyllda. Om du endast har kunskaper i matematik motsvarande kurs A i gymnasieskolan kan du inte räkna med att inom ramen för 60 högskolepoäng få behörighet till de högskoleprogram som kräver Ma D/Ma E, Fy B, Ke B samt Bi B.

Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-40011 Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-42021 Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-44121 Examen: Ingen examen Behörighet: Grundläggande behörighet. samt Ma A. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se. År1 Matematik baskurs B, 4,5 hp Matematik baskurs C, 7,5 hp Matematik baskurs D, 7,5 hp Matematik baskurs E, 4,5 hp Biologi baskurs A, 6 hp Biologi baskurs B, 4,5 hp Kemi baskurs A, 9 hp Kemi baskurs B, 6 hp Fysik baskurs A, 7,5 hp Fysik baskurs B, 12 hp

– Ett perfekt sätt att få behörighet Namn: Lars Stenquist. Bodde innan studierna: Sundsvall. Studerade: Gick basåret 2008/09. Studieort: Sundsvall. Vilket program läste du på gymnasiet? Inget, jag påbörjade en tvåårig el-teleutbildning för många år sedan som jag hoppade av för att börja jobba direkt. Har också kompletterat med ett antal kurser på Komvux lite senare, men har aldrig fått ihop ett fullständigt gymnasiebetyg.

36

Kan du rekommendera basåret till andra? Ja, basåret är ett perfekt sätt att få nödvändig kompetens både för att få behörighet och framförallt erfarenhet av studier på högre nivå. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är precis lagom stort för att man ska uppfatta det som ett universitet, men samtidigt tillräckligt litet för att man ska kunna få en mer personlig kontakt med lärare och annan personal. Ställ en fråga till Lars om utbildningen: lars.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Varför sökte du till basåret? Jag ville se till att jag hade nödvändig behörighet för att kunna söka till civilingenjör. Dessutom ville jag känna på hur det är att studera på universitetsnivå innan programmet för att få mer erfarenhet.

Vad pluggar du nu? Civilingenjör i industriell ekonomi

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 36

09-12-16 11.34.10


B E T E E N D E V E TA R U T B I L D N I N G A R

I en beteendevetares kunskapsområde ingår kunskaper i bland annat pedagogik och psykologi kombinerade med ytterligare ämnen/ämnesområden. Behov av beteendevetenskaplig kunskap, kunskap om människans beteende som individ och i grupp, finns i alla delar av arbetslivet. Mittuniversitetets beteendevetenskapliga program omfattar 180 hp, vilket motsvarar tre års studier. De obligatoriska ämnena är pedagogik och psykologi, som du kombinerar med ytterligare kompetens genom val av inriktning mot humanvetenskapligt område eller datavetenskap. Ditt val av inriktning ger dig möjlighet att utveckla din speciella kompetens och kunskap. I utbildningen får du möjlighet att utveckla kunskap om mänskligt beteende, organisation samt din förmåga till kritiskt tänkande. Programmets huvudämne är pedagogik med ämnesdjup till 90 hp. Utbildningen ges både som reguljär utbildning och på distans. Läs mer om distansutbildningens sammankomster under avsedd rubrik. Inriktning: Inriktning mot datavetenskap Den datavetenskapliga inriktningen är bred och innehåller förutom tekniska kurser också kurser inom till exempel verksamhetsutveckling, IT-rätt och datasäkerhet. Inriktningen syftar till att man till exempel ska kunna arbeta med beställningar och företräda användare i utvecklingsprojekt. Inriktningens två ter-

miner innehåller: Datavetenskap GR (A) 30 hp och Datavetenskap GR (B) 30 hp.

Inriktning: Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-81901 Inriktning: Inriktning mot datavetenskap Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80947 Sammankomster: För distansformen gäller följande: Sammankomsterna kan variera mellan de ingående kurserna. Det vanligaste är dock 2-4 fysiska samlingstillfällen per termin. Ett samlingstillfälle kan vara mellan 2-5 dagar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Det kan även förekomma olika aktiviteter som kräver headset och webbkamera. Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag: Undantag ges för Ma C. För humanvetenskaplig inriktning krävs Ma A. För datavetenskaplig inriktning krävs Ma B. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Inriktning: Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde Med utgångspunkt i breda kunskaper inom det humanvetenskapliga ämnesområdet syftar inriktningen till att förbereda för att kunna leda förändringsarbete i privat och offentlig sektor. Inriktningens två terminer innehåller arkivvetenskap och juridik i offentliga organisationer samt utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet. Efter utbildningen Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor. Beteendevetarens arbetsuppgifter styrs av utbildningens inriktning men ligger ofta inom utbildnings-, utvecklings- och utrednings-/ handläggningsarbete eller arbetsledning alternativt tekniskt arbete där människan/teknikanvändaren står i fokus.

PROGRAM

D Beteendevetenskapligt program, 180 hp

År 1 Beteendevetenskapliga grunder inom pedagogik, Pedagogik GR(A), 30 hp, Pedagogik GR (B), 30 hp År 2 Beteendevetenskapliga grunder inom psykologi, Psykologi GR (A), 30 hp Inriktning mot datavetenskap eller humanvetenskapligt ämnesområde, 1-30 hp

Inriktning: Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80985 Inriktning: Inriktning mot datavetenskap D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80995

År 3 Fortsatt inriktning mot datavetenskap eller humunvetenskapligt ämnesområde, 31-60 hp Pedagogik GR (C), 30 hp

– Som småbarnsförälder känns det extra bra

Varför sökte du den här utbildningen? Jag sökte till Beteendevetenskapliga programmet för att jag är intresserad av människor och grupprocesser. Jag tyckte att den här utbildningen verkade ha ett intressant innehåll som jag ville lära mig mer om. Kan du rekommendera Beteendevetenskapliga programmet till andra? Det kan jag eftersom det är en bred utbildning som ger en bra grund för framtiden. Vi läser varierande kurser som för det mesta varit mycket lärorika och givande, med engagerade och sympatiska lärare.

Vad tycker du om studentlivet och om Härnösand? Studentlivet är bra, det är ju ett litet gemytligt campus där man fort känner igen sig. Som småbarnsförälder känns det extra bra att få studera i en så fin och härlig liten stad som Härnösand, där det är tryggt att bo med barn. Vad gör du om fem år? Om fem år hoppas jag att jag arbetar i en verksamhet med att motivera människor till förändring och utveckling. Ställ en fråga till Rebecka om utbildningen: rebecka.info@miun.se Foto: Tina Stafrén

Namn: Rebecka Ruuth. Kommer ifrån: Linköping. Pluggar: Beteendevetenskapliga programmet. Studieort: Härnösand.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 37

37

09-12-16 11.34.15


B E T E E N D E V E TA R U T B I L D N I N G A R

Kriminologprogram, 180 hp PROGRAM

Kriminologprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med praktiskt tillämpat kriminologiskt arbete som utvärderingsarbete, analyser och riskbedömningar för våld. I utbildningen ligger fokus på att utveckla förmågan att hantera de komplexa frågeställningar som förekommer vid kriminologiskt arbete, där faktorer som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet förekommer. Programmet är treårigt och syftar till att ge kunskaper om brottslighet, dess uppkomst samt hur denna kan förhindras. Huvudområdet är kriminologi som tillsammans med andra samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen skall ge grundläggande kunskaper för att kunna arbeta i det kriminologiska fältet. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De teoretiska kunskaperna ges inom flera olika ämnesområden som; kriminologi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och rättsvetenskap. De praktiska momenten, som är en del av den tillämpade kriminologin, är förlagda till olika kriminologiska verksamhetsområden. Utbildningen är i sig unik och bedrivs nationellt endast vid Mittuniversitetet. I utbildningen förekommer internationella samarbeten i olika former. Utbildningen ger akademisk kompetens motsvarande en kandidatexamen i kriminologi och ger vidare behörighet till fortsatta studier i ämnet för att uppnå magisterexamen.

Efter utbildningen Efter avslutat program har du möjlighet att arbeta med utvärderingsarbete, analyser och riskbedömningar för våld, i verksamheter där kriminologi tillämpas, exempelvis; polis, rättspsykiatri och kriminalvård med mera. Tillgången på personal med denna kompetens är idag begränsad. Genom samarbete har verksamheterna varit med och påverkat innehållet i utbildningen. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-92943 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expihv.svl@miun.se. År 1 Psykologi GR (A), Introduktion psykologi, 7,5 hp Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Kriminologi GR (A), Allmän kriminologi, 7,5 hp Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 7,5 hp Psykologi GR (A), Kognition, perception och inlärning, 7,5 hp Psykologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Beroendelära, 7,5 hp Kriminologi GR (A), Riskbedömning för våld, 7,5 hp År 2 Statsvetenskap GR (A), Förvaltning och organisation, 7,5 hp Rättsvetenskap GR (A), Juridisk grundkurs, 7,5 hp Kriminologi GR (B), Brottet och dess följder, 7,5 hp Kriminologi GR (B), Psykopati, 7,5 hp Sociologi GR (A), Normalitetens gränsdragningar, 7,5 hp Sociologi GR (A), Yrkes- och professionssociologi, 7,5 hp Kriminologi GR (B), Kvinnliga gärningsmän, 7,5 hp Kriminologi GR (B), Forskningsmetodik I och uppsats, 7,5 hp År 3 Kriminologi GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Kriminologi GR (C), Examensarbete, 15 hp Val termin 6: Kriminologi GR (A), Viktimologi 7,5 hp Psykologi GR (A), Rättspsykologi, 7,5 hp eller utlandsstudier 15 hp eller eget val av kurser i samråd med programansvarig 15 hp

– Vi har haft väldigt intressanta gästföreläsare Namn: Hampus Widén. Kommer ifrån: Tanumshede. Pluggar: Kriminologprogrammet, årskurs1. Studieort: Sundsvall. Hur trivs du på utbildningen? Jag trivs bra, det känns helt rätt för mig att läsa kriminologi. Det är tufft att ställa om till universitetet men det är bara att kämpa på. Vi har haft väldigt intressanta gästföreläsare på besök hitintills. Varför sökte du till Mittuniversitetet? För att jag hade hört bra saker om skolan och på grund av att den har Sveriges enda Kriminologprogram.

38

Det finns möjlighet att studera utomlands under utbildningen, funderar du på att göra det? Jag var själv i USA under ett år på gymnasietiden och har bara positiva erfarenheter från att studera utomlands. Så det är något jag verkligen skulle kunna tänka mig. Vad vill du helst jobba med i framtiden? Det finns väldigt många olika områden man kan jobba med inom kriminologin, så jag är inte helt säker än. Min inställning när jag kom hit var dock att jag ville jobba med ungdomsbrottslingar. Ställ en fråga till Hampus om utbildningen: hampus.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vad läser ni just nu? Just nu läser vi Introduktion till psykologi för Kriminologprogrammet och Allmän kriminologi.

Det är intressanta kurser med mycket förkunskap som vi måste lära oss.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 38

09-12-16 11.34.20


CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR

Hos o ss unikt erbjuds d u studie upplä ett gg: •K

En pers arriärc oa onlig nä ringsliv ch skontak t ets Arbete med in livsnära genjörs problem pedagog ik atik i pr ojektfo Små st • Nä rm udiegr upper rhet och nä ra lära rkontak Läs t

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

• Arb

Datateknikområdet präglas idag av en rad spännande utvecklingstrender. Web 2.0 och den sociala webben omfattar nya interaktiva webbtjänster och avancerade webbapplikationer. Internets och telenätens fusion innebär nya forskningsoch utvecklingsutmaningar, som IP-TV, IP-telefoni och mobil bredbandsaccess. Utveckling av 24-timmarsmyndigheten och e-government ställer nya kompetenskrav inom IT-konsultföretag och myndigheter. Arbetsmarknaden efterfrågar därför en ny generation datatekniker med kunskap inom webbprogrammering, TCP/IP-nät, distribuerade system, människa-datorinteraktion, IT-säkerhet, trådlös Internetaccess, sensornätverk, nätverkssimulering, 3D-visualisering, tjänsteorienterad arkitektur med mera. Utbildningen ger dig aktuella spetskunskaper inom dessa områden. Civilingenjör är ett kreativt och kommunikativt yrke som kräver helhetsperspektiv. Din kompetens breddas med yrkesrollsförberedande kurser som projektledning, industriell ekonomi, miljö, etik och kommunikation. Projektkurser övar kommunikativ förmåga, social kompetens och ledarförmåga. Utbildningen ger även bred allmänbildning inom elektronik, fysik och matematik.

Efter tre år kan du välja att ta ut en teknologie kandidatexamen. Saknar du full behörighet för att söka till civilingenjörsprogrammen? Läs om hur du kompletterar på www.miun. se/civing.

PROGRAM

En civilingenjör i datateknik kan arbeta med forskning och utveckling av framtidens www.m mer på: iun.se datorsystem och IT-tjänster och blir ofta arbetsledare, projektledare eller teknisk spe/civing cialist. Utbildningen är kopplad till Mittuniversitetets forskning och näringslivssamarbete inom avancerade webbtjänster, mobila multimediala tjänster, IP-TV, 3D-TV och trådlösa sensornätverk.

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23975 Examen: Civilingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 9: Fy B, Ke A och Ma E. Kontakta: magnus.eriksson@miun.se.

Arbetslivskontakt Vår civilingenjörsutbildning innehåller en personlig karriärvägledning. Vi hjälper dig att hitta en mentor från näringslivet som kan introducera dig i ingenjörsrollen och hjälpa dig att bygga ett kontaktnät. Mentorsprogrammet kan ge dig möjlighet till studiebesök, sommarjobb, examensarbete och anställning efter slutförd utbildning.

År 1 Datateknik, 18 hp Matematik, 30 hp Elektroteknik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp År 2 Datateknik, 30 hp Matematik, 12 hp Elektroteknik, 6 hp Fysik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp År 3 Datateknik, 36 hp Fysik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 3 hp Examensarbete / valbara kurser, 15 hp

Efter utbildningen Våra studenter har fått intressanta jobb regionalt såväl som nationellt och internationellt. Exempel på arbetsgivare är IT-konsulter, myndigheter, telekombranschen, dataspelsutvecklare, forskningsinstitut och universitet. Du kan arbeta med programutveckling, specifikation, standardisering, simulering, driftsättning och utvärdering av ny teknik, tekniskt säljstöd samt forskning och undervisning.

År 4-5 Datateknik, 64,5 hp Matematik, 7,5 hp Ingenjörsstödjande kurser, 18 hp Examensarbete, 30 hp

– Utbildningen ledde till jobb som IT-konsult

Berätta om ditt arbete. Jag arbetar som IT-konsult och är för närvarande uthyrd till Telia där jag sitter med förvaltning och systemutveckling av en applikation som används av Telias återförsäljare. Vilken nytta har du haft av dina studier? Utan min utbildning hade jag med största sannolikhet inte fått det arbete som jag har nu. Eftersom mycket är väldigt nytt när man kommer direkt från skolan ut till arbetslivet är det viktigt att man kan ta in, analysera och lära sig nya saker. Detta är något som jag fick träna

mycket på under min utbildning och haft stor nytta av i arbetslivet. Hur trivdes du på utbildningen? Jag trivdes mycket bra. Det fanns ett brett kursutbud vilket var väldigt bra när jag skulle välja mina valfria kurser. Civilingenjörsprogrammet hade även ett flertal olika inriktningar med kompetenta och engagerade lärare. Vad tyckte du om Mittuniversitetet? Jag hade väldigt roligt under de år jag läste på Mittuniversitet och kan varmt rekommendera det. Ställ en fråga till Nils: nils.info@miun.se Foto: Tina Stafrén

Namn: Nils Asp. Bodde innan studierna: Härnösand. Studerade: Civilingenjör i Datateknik, examinerad våren 2007. Studieort: Sundsvall. Bor nu: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 39

39

09-12-16 11.34.25


CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR

Hos o ss unikt erbjuds d u studie upplä ett gg: •K

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp PROGRAM

En pers arriärc oa onlig nä ringsliv ch skontak t ets Arbete med in livsnära genjörs problem pedagog ik atik i pr ojektfo Små st • Nä rm udiegr upper rhet och nä ra lära rkontak Läs t

• Arb

Vår civilingenjörsutbildning innehåller vad du behöver för att bli attraktiv på framwww.m mer på: iun.se tidens arbetsmarknad. Elektroniksystem är viktiga för optimering av industrins produk/civing tionsprocesser och finns dessutom i flertalet produkter som du använder varje dag, även de som traditionellt inte innehållit elektronik. Utbildningen omfattar företagsanknutna projekt med relevanta ingenjörsproblem. Civilingenjörsutbildningen i elektroniksystem erbjuder både bredd och fördjupning inom elektroteknik, systemteknik och datateknik. Ett tidigt inslag av programspecifika kurser gör att du direkt får läsa en blandning av teori och tillämpning. Du breddar ditt ingenjörskunnande bland annat genom att läsa kurser i projektledning, ekonomi och kommunikation. Du utvecklar din förmåga att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden samtidigt som du specialiserar dig inom elektroniksystem. Vi använder dagligen produkter som innehåller avancerade elektroniksystem. Bilen är ett tydligt exempel där utvecklingen de senaste tio åren dominerats av förbättrade elektroniska säkerhetssystem som krockkuddar, antisladd och -spinn, låsningsfria bromsar och elektroniska vägkartor. Efter tre år kan du göra ett examensarbete som ger dig möjlighet att få en teknologie kandidatexamen. Senare delar av utbildningen är projektbaserade vilket innebär att du tränas i problemlösning, ofta i nära samarbete med företag.

Saknar du full behörighet för att söka till civilingenjörsprogrammen? Läs om hur du kompletterar på www.miun.se/ civing. Arbetslivskontakt Vår civilingenjörsutbildning ges i nära samarbete med näringslivet och innehåller en personlig karriärvägledning, där vi bland annat hjälper dig att hitta en mentor från näringslivet. Du introduceras i praktiskt ingenjörsarbete genom seminarier, företagsbesök, praktik, projekt och examensarbete. För dig innebär det spännande inslag i utbildningen och att du får en kompetens som är efterfrågad av arbetsmarknaden. Efter utbildningen Programmet ger dig en utbildning med mycket tillämpning, företagskontakter och spets. Detta ger dig möjlighet att jobba som chef eller expert inom automation och mätteknik i processindustri eller med elektronikkonstruktion inom till exempel telekommunikations- eller fordonsindustri.

Examen: Civilingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 9: Fy B, Ke A och Ma E. Kontakta: benny.thornberg@miun.se. År 1 Matematik, 24 hp Datateknik, 12 hp Elektroteknik, 18 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp År 2 Matematik, 18 hp Datateknik, 6 hp Elektroteknik, 12 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp Fysik, 18 hp År 3 Datateknik, 6 hp Elektroteknik, 36 hp Ingenjörsstödjande kurser, 3 hp Examensarbete på grundnivå eller valbara kurser, 15 hp År 4 Datateknik, 6 hp Elektroteknik, 36 hp Ingenjörsstödjande kurser, 18 hp År 5 Elektroteknik, 30 hp Examensarbete på avancerad nivå, 30 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23901

– Det borde finnas många jobb inom yrket Namn: Aline Maria De Vasconcelos Oliveira. Kommer ifrån: Brasilien. Pluggar: Civilingenjör i elektroniksystem. Studieort: Sundsvall. Varför valde du att läsa till Civilingenjör i elektroniksystem? Eftersom jag alltid har varit intresserad av teknologi och elektronik. Jag är mycket nöjd med mitt val.

40

Vad läser ni just nu? Just nu läser vi introduktion till elektroniksystem, introduktionskurs matematik och ingenjörsvetenskap. Det är de första kurser man läser och det känns som en stark bas i utbildningen. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Jag vet inte än, men jag skulle vara nöjd om jag få jobba i ett företag som kan ge mig möjligheten att ha kontakt med mitt hemland Brasilien. Ställ en fråga till Aline Maria om utbildningen: aline-maria.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall? Jag tycker verkligen om studentlivet och Sundsvall är en fin och trevlig stad som är mycket mindre än staden jag kommer ifrån i Brasilien. Men här finns allt man behöver och det är lätt att ta sig överallt så jag tycker om att leva här.

Vilket är ditt första intryck av Mittuniversitetet? När jag sökte till universitetet fick jag hjälp och stöd på en gång och då märkte jag att Mittuniversitetet är ett mycket välorganiserat och vänligt universitet.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 40

09-12-16 11.34.29


CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR

Hos o ss unikt erbjuds d u studie upplä ett gg: •K

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

PROGRAM

Industriell ekonomi är en utbildning som kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du dessa områden som en helhet och fungerar som en brobyggare mellan olika delar av företaget. Helhetssyn. Kreativitet. Ledarskap. Länk. Brobyggare. Det är några ord som beskriver hur en industriell ekonom arbetar. Du kommer att fungera som en länk mellan civilingenjörer med mindre ekonomiska kunskaper och ekonomer med mindre tekniska kunskaper. Som civilingenjör i industriell ekonomi använder du din tekniska kompetens tillsammans med de kunskaper du fått om ekonomi och ledarskap för att lösa de problem som hör till ledning och styrning av teknikbaserade verksamheter. Att läsa till civilingenjör innebär mycket samarbete för att formulera och lösa problem. Utbildningen ger dig förmåga att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden. Vid Mittuniversitetet finns en speciell inriktning mot ledning av förändringsprojekt. Det innebär mycket mer än att kunna leda den tekniska delen av ett projekt, det innebär också att hantera ledarskap, organisationskultur, risk- och beslutsanalys. Du får en stabil bas inom såväl teknik som ekonomi, med fördjupade kunskaper inom främst datateknik, beslutsanalys och projektledning. Saknar du full behörighet för att

En pers arriärc oa onlig nä ringsliv ch skontak t ets Arbete med in livsnära genjörs problem pedagog ik atik i pr ojektfo Små st • Nä rm udiegr upper rhet och nä ra lära rkontak Läs t

• Arb

www.m mer på: iun.se /civing

söka till civilingenjörsprogrammen? Läs om hur du kompletterar på www.miun. se/civing.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 9: Fy B, Ke A och Ma E. Kontakta: hakan.sundberg@miun.se.

Arbetslivskontakt Vår civilingenjörsutbildning ges i nära samarbete med näringslivet och innehåller en personlig karriärvägledning, där vi bland annat hjälper dig att hitta en mentor från näringslivet. Du introduceras i praktiskt ingenjörsarbete genom seminarier, företagsbesök, praktik, projekt och examensarbete.

År 1 Matematik, 24 hp Datateknik, 12 hp Elektroteknik, 6 hp Kvalitetsteknik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp Industriell organisation och ekonomi, 6 hp År 2 Matematik, 12 hp Datateknik, 12 hp Elektroteknik, 6 hp Industriell organisation och ekonomi, 24 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp

Efter utbildningen Industriella ekonomer har en mycket god arbetsmarknad. Den breda basen med kombinationen av teknik och ekonomi ger många alternativa vägar till utveckling, i Sverige och internationellt. Du kan arbeta inom i stort sett alla branscher som ledare, chef, analytiker, utvecklare, projektledare, konsult, marknadsförare, eller någon annan nyckelbefattning på en övergripande nivå. Du är även behörig till forskarstudier.

År 3 Matematik, 6 hp Datateknik, 6 hp Elektroteknik, 6 hp Fysik, 12 hp Industriell organisation och ekonomi, 12 hp Ingenjörsstödjande kurser, 3 hp Examensarbete / Industriell organisation och ekonomi, 15 hp År 4-5 Datateknik, 22,5 hp Energiteknik, 7,5 hp Industriell organisation och ekonomi, 48 hp Ingenjörsstödjande kurser, 12 hp Examensarbete, 30 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23933 Examen: Civilingenjörsexamen.

– Viktigast är det varierade utbudet av kurser

Vad gjorde du innan du började studera här? Jag studerade Naturvetenskapsprogrammet på Samskolan i Göteborg. Det blev universitetet direkt efter gymnasiet.

Det känns tryggt, intressant men viktigast är det varierade utbudet av kurser. Hur ser en typisk studievecka ut? En typisk vecka för mig innehåller i snitt tre matematikföreläsningar som oftast varar i två timmar. Därefter är det lunch med grabbarna som gäller. Eftermiddagarna avslutas med återblick på vad dagens föreläsning har gett.

Vad är skillnaden mellan att studera på universitetet och gymnasiet? Det är inte så stor skillnad. Möjligtvis har vi här ett större eget ansvar. Det är också lättare att hitta kompisar som är på samma nivå som en själv då alla mer eller mindre strävar mot samma mål.

Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall? Studentlivet är mycket vad man själv gör det till. Vill man ut och festa finns det en handfull ställen att välja på som alla håller en bra nivå. Sportintresserade tas omhand av idrottsföreningen här på universitetet.

Hur är det att studera till Civilingenjör i industriell ekonomi?

Ställ en fråga till Soheil om utbildningen: soheil.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Soheil Adjoudani. Kommer ifrån: Ursprungligen från Iran. Pluggar: Civilingenjör i industriell ekonomi. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 41

41

09-12-16 11.34.34


CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR

Hos o ss unikt erbjuds d u studie upplä ett gg: •K

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp PROGRAM

En pers arriärc oa onlig nä ringsliv ch skontak t ets Arbete med in livsnära genjörs problem pedagog ik atik i pr ojektfo Små st • Nä rm udiegr upper rhet och nä ra lära rkontak Läs t

• Arb

Civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet innehåller vad du behöver för att bli www.m mer på: iun.se attraktiv på framtidens arbetsmarknad. Som civilingenjör i teknisk design kan du använda /civing ditt breda kunnande för att utveckla nya eller förbättrade produkter. Du får stora möjligheter att utveckla din kreativitet och förmåga att leda arbetet inom ett område som innehåller både design och teknik. Utbildningen möter marknadens behov av civilingenjörer utbildade i att tänka och arbeta efter designmetodikens principer. Design har blivit viktigt i konkurrensen mellan produkter med likartade tekniska kvaliteter, och designmetodikens mål är produkter med stor användarnytta, effektiv tillverkningsteknik och attraktiv form. Utbildningen erbjuder både bredd och djup inom maskinteknik och design, och redan från början arbetar du med designprojekt. Målet är att du ska få en gedigen teknisk utbildning samtidigt som du ska kunna arbeta med designverktyg och kommunicera med tekniker och designer på deras eget språk. Utbildningen bedrivs i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Efter tre år kan du välja att ta ut en kandidatexamen. Att läsa till civilingenjör i teknisk design innebär mycket samarbete i grupp för att teoretiskt och praktiskt formulera och lösa problem. Dina projekt och examensarbeten får du gärna göra i samarbete med företag. Saknar du full behörighet för att söka till civilingenjörsprogrammen? Läs om hur du kompletterar på www.miun. se/civing.

Arbetslivskontakt Vår civilingenjörsutbildning ges i nära samarbete med näringslivet och innehåller en personlig karriärvägledning, där vi bland annat hjälper dig att hitta en mentor från näringslivet. Du introduceras i praktiskt ingenjörsarbete genom seminarier, företagsbesök, praktik, projekt och examensarbete. Efter utbildningen Du kan arbeta som ledare/chef, med teknikutveckling, med forskning eller undervisning, eller som teknisk specialist. Dina arbetsuppgifter kan vara att arbeta som produktutvecklare/designer, projektledare eller produktchef på utvecklingsavdelningen på ett företag. Där arbetar du med att ta fram nya produkter/modeller eller förbättra befintliga. Du kan också välja att fördjupa dig ytterligare som forskare inom något teknikområde vid Mittuniversitetet. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-42951 Examen: Civilingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 9: Fy B, Ke A och Ma E. Kontakta: peter.glans@miun.se expnat@miun.se.

År 1 Matematik, 24 hp Fysik, 6 hp Maskinteknik, 6 hp Design, 12 hp Elektroteknik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp År 2 Matematik, 18 hp Fysik, 12 hp Maskinteknik, 6 hp Design, 12 hp Datateknik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 6 hp År 3 Matematik, 6 hp Maskinteknik, 18 hp Design, 12 hp Industriell ekonomi, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 3 hp Valbara kurser/examensarbete, 15 hp År 4 Maskinteknik, 12 hp Design, 18 hp Elektroteknik, 6 hp Energiteknik, 6 hp Kvalitetsteknik, 6 hp Ingenjörsstödjande kurser, 12 hp År 5 Maskinteknik, 6 hp Valbara kurser, 24 hp Examensarbete, 30 hp

– Jag pratar framtid med min karriärcoach Namn: Johan Dahlgren. Kommer ifrån: Gävle. Pluggar: Civilingenjör i teknisk design, årskurs 4. Studieort: Sundsvall. Varför sökte du just denna utbildning Teknik har alltid varit ett stort intresse. Under min gymnasietid fattade jag tycke för produktutveckling och letade reda på utbildningar inom detta område. Jag valde sedan Sundsvall och Mittuniversitetet på grund av en rad olika anledningar, bland annat de goda möjligheterna till nära boende.

Hur ser en typisk studievecka ut för dig? Mina studieveckor varierar kraftigt från vecka till vecka. Det roliga med utbildningen är att det skiftar mellan teoretiska och praktiska moment. Vi hoppar mellan modellverkstan, projektgrupper och teoretisk undervisning. Vad vill du jobba med i framtiden? Efter utbildningen tänker jag söka mig till någon form av teknik- eller produktutveckling. Ställ en fråga till Johan om utbildningen: johan.d.info@miun.se

42

Foto: Tina Stafrén

Vad gjorde du innan du började plugga? År 2005 gick jag ut från Teknikprogrammet och arbetade ett år på Posten. I hela mitt liv har jag idrottat och då framför allt simmat.

Vad har det betytt för dig att ha en karriärcoach? Jag har för tillfället en karriärcoach från Telia. Vi träffas ett antal gånger per termin och diskuterar allt som är värt att diskutera för mitt kommande arbetsliv. Det är mycket givande.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 42

09-12-16 11.34.39


E KO N O M U T B I L D N I N G A R

Ekonomprogram, 180 hp

Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Huvudområdena företagsekonomi och nationalekonomi läses varvat med praktiska inslag och kompletterande ämnen under hela studietiden. Val av inriktning görs under termin fyra. Stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Det internationella kontaktnätet ger möjligheter till studier under en eller två terminer vid utländskt universitet. Programmet kan byggas på med ett magisterår, 60 hp, inom respektive inriktning. Redovisning och revision Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom det rubricerade området och vänder sig främst till dig som planerar att arbeta med kvalificerade redovisningsoch revisionstjänster. Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer i regionen. Inriktningen ger en god grund för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Marknadsföring och ledarskap i ett internationellt perspektiv Inriktningen ger fördjupade kunska-

per om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen har ett skandinaviskt perspektiv på organisations- och ledarskapsfrågor, samt behandlar betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer vid internationell marknadsföring och utländska affärsförhandlingar.

PROGRAM

Välutbildade ekonomer kommer alltid att vara efterfrågade. Mittuniversitetets ekonomprogram är en generell utbildning med inriktning främst mot företag men även mot andra typer av organisationer av privat eller offentligt slag. Utbildningen ger även en utmärkt grund för egenföretagande. Programmet ges vid både Campus Sundsvall och Campus Östersund. folk från banker, försäkringsbolag och fondkommissionärer. Upp till och med kandidatnivå (tre år/180 hp) ingår företagsekonomi och nationalekonomi som parallella huvudområden. År fyra, magisternivå (240 hp), läses inom ämnet nationalekonomi. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-52971 Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-54905 Examen: Ekonomie kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se.

Finansmarknader och finansiell ekonomi Inom inriktningen studeras uppbyggnaden av finansiella institutioner och marknader samt monetär teori. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik, nationellt såväl som internationellt. Dessutom studeras relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement, liksom företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerares behov av att minimera sitt risktagande. Inriktningen ger också spetskompetens i projektledning och i att utveckla goda relationer med affärspartners inom den finansiella sektorn. Utbildningen genomförs i nära samarbete med bransch-

År 1 Företagsekonomi GR (A), 30 hp Nationalekonomi GR (A), 30 hp År 2 Statistik GR (A), 15 hp Rättsvetenskap GR (A), 15 hp Företagsekonomi GR (B), 30 hp År 3 Ämnen/kurser inom vald inriktning

Namn: Jonna Hansson. Kommer ifrån: Brunflo. Pluggade: Tog examen från Ekonomprogrammet (2005). Läste fristående kurser till Magisterexamen. Arbetar som hotellchef. Studieort: Östersund.

Grymt, då de flesta som läser ekonomi är rätt likasinnade och ämnena i sig är logiska och roliga. Fast jag studerade inte på ekonomprogrammet utan läste fristående kurser för att kunna välja till och bredda med fler kurser. Det var ingen praktik, vilket jag tycker borde införas.

Vad gör du nu? Sen våren 2009 jobbar jag som hotellchef på TOTT Hotel Visby. Det är ett varierande arbete med hela hotellet som ansvarsområde och en stor administrativ del.

Var det lätt att välja inriktning Nej, det var svårt att välja mellan redovisning och marknadsföring, jag ville läsa båda. Jag löste det genom att jobba extra med redovisning och välja marknadsföring som inriktning.

Vilken nytta har du haft av dina studier? Stor nytta då det mesta i mitt jobb handlar om ekonomi, siffror, juridik och marknadsföring. Stor förståelse för organisationens uppbyggnad och vikten av intern marknadsföring.

Vad tyckte du om Mittuniversitetet? Super, verkligen! Nära kontakt med lärarna om man vill, fina lokaler och fin omgivning, natur och fritidsintressen runt hörnet.

Vad tyckte du om Ekonomprogrammet?

Ställ en fråga till Jonna om utbildningen: jonna.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

– Jag läste fristående kurser för att bredda

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 43

43

09-12-16 11.34.44


I D R OT T S U T B I L D N I N G A R

Idrottsvetenskapligt program, 180 hp PROGRAM

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling, men i dagens samhälle blir vi allt mer stillasittande. Därför behövs en ökad och kvalificerad förståelse av träning - både för att ge bättre prestation inom idrotten och ur ett folkhälsoperspektiv. Kombinationen är viktig eftersom de två områdena är nära förbundna varandra. I det idrottsvetenskapliga programmet studeras fysisk träning med fokus mot idrott och prestation samt förebyggande och behandlande insatser gentemot den breda allmänheten. Programmet är treårigt och leder till en kandidatexamen. Inledningsvis består utbildningen av baskurser inom idrottsfysiologi, idrottsoch hälsopsykologi samt idrottsnutrition. Tillämpade fördjupningskurser erbjuds därefter för ökade kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa, hur kroppen svarar på fysiskt arbete och träning, samt hur vi bör lägga upp träning för olika målgrupper från motionstill elitnivå. Utbildningen ger dig även en bred kompetens i hur vi kan testa, lära ut, utveckla och optimalt tillvarata människans fysiska och psykiska egenskaper för bibehållen hälsa samt förbättrad idrottsprestation. Undervisningen är knuten till den senaste forskningen inom området och studierna är både teoretiska och praktiska. De praktiska momenten i utbildningen sker genom undervisning i laboratoriemiljö, till exempel i Nationellt Vintersportcentrum (NVC) samt inom Seniorpuls, där fokus ligger på träning

för äldre. Syftet med de praktiska momenten är att bereda studenten på kommande arbetssituationer efter examen. Under senare delen av utbildningen ges möjlighet att fördjupa studierna inom prestationsidrott och fysiologi eller fitness och hälsa. Arbetslivskontakt I programmet ingår totalt tio veckors praktik. Efter utbildningen Behovet av ökad kunskap om hur vi bör träna för förbättrad idrottsprestation samt för bättre hälsa och ökat välbefinnande är stort. Det idrottsvetenskapliga programmet ger dig en unik och bred grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom idrotts- och hälsoområdet. Efter utbildningen kan du vara verksam inom inom idrotts- och fritidssektorn till exempel som ledare eller tränare, eller inom hälso- och sjukvård. Målet är att du ska ha tillägnat dig förmågan att planera och leda träning hos olika individer och grupper.

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-94933 Sammankomster: Vissa kurser går att läsa på distans. Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expihv.osd@miun.se. År 1 Idrottsvetenskap GR (A): Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp Anatomi och fysiologi med inriktning idrott, 15 hp Idrottsfysiologi, 7,5 hp Kinesiologi, 7,5 hp Träningslära, 7,5 hp Nutrition, 7,5 hp År 2 Psykologi GR (A): Psykologi med inriktning mot idrott, livsstil och hälsa, 15 hp Idrottspsykologi – prestationsidrott, ledarskap och coaching, 15 hp Kurser 30 hp inom vald profil År 3 Kurser 30 hp inom vald profil Idrottsvetenskap GR (C): Examensarbete, 15 hp Projektarbete, 15 hp

– Många kunniga föreläsare som inspirerar Namn: Mattias Johansson. Kommer ifrån: Perstorp, Skåne. Pluggar: Idrottsvetenskap. Studieort: Östersund. Varför sökte du just Idrottsvetenskap? Jag har alltid varit intresserad av idrott. Att det blev just i Östersund var för att jag ville ha en riktig vinter med snö så jag kunde åka skidor. Blir ju inte mycket av det i Skåne …

44

Vad ska du göra när du bli klar med studierna? Förhoppningsvis hittar jag mitt drömjobb, som skulle vara som orienteringstränare på hög nivå. Men jag har lite att välja på inom friskvård. Får se vad framtiden vill. Först har jag 1,5 år kvar här i underbara Östersund! Ställ en fråga till Mattias om utbildningen: mattias.j.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vilket är ditt intryck hittills av utbildningen och Mittuniversitetet? En riktigt rolig och intressant utbildning med mycket praktiska moment. Många bra och kunniga föreläsare som inspirerar. Dessutom är laborationerna som vi oftast genomför på Vintersportcentrum något att se fram emot.

Vad tycker du om studentlivet och om Östersund? Det är precis i min smak. Närheten till naturen och fjällen är något jag verkligen uppskattar. Att direkt efter en föreläsning kunna ta cykeln upp till ÖSK-området och ge sig ut på en löptur under vår/höst eller en skidtur under vintern.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 44

09-12-16 13.19.34


INGENJÖRSUTBILDNINGAR

Alla vill vi bygga vår framtid. Några av oss gör det rent fysiskt genom att bygga de bostadsområden, arbetsplatser och anläggningar där vi lever och bor. Mittuniversitetets byggingenjörsutbildning är generell med stora individuella möjligheter till profilering. De speciella profiler vi erbjuder inom programmets ram är Ekobygg och Turism/Event. Programmet ger mycket stora möjligheter till individuella profileringar då det utgörs av en stomme av grundläggande ingenjörs- och byggingenjörskurser. Därutöver har du stor frihet att välja kurser som intresserar dig. Vill du ha en tydlig miljöprofil kan du välja inriktningen mot Ekobygg. Du kan även välja en inriktning mot Turism/Event-byggande med projektarbeten i samarbete med näringslivet i regionen. Om du vill kan du skapa din egen profil på din utbildning till byggingenjör genom att i samråd med programansvarig välja valfria kombinationer av kurser. Att bygga de framtida bostads- och arbetsmiljöerna stimulerar även många som annars inte brukar välja tekniska utbildningar. Mittuniversitetets byggingenjörsprogram har en mycket god rekrytering av kvinnliga studenter. Utbildningen ges i Östersund men de flesta byggtekniska kurserna kan läsas delvis på distans. Arbetslivskontakt Kursen Praktisk byggteknik är arbetsplatsförlagd. Projektarbeten i flera kurser utförs i samverkan med företag.

Efter utbildningen Utbildningen är bred och passar många olika intresseinriktningar. Du kan till exempel arbeta med design och utformning på ett arkitektkontor, med tekniska beräkningar på ett byggkonsultföretag, eller med ekonomi och arbetsledning på ett byggföretag.

PROGRAM

Byggingenjör, 180 hp

Byggnadsteknik GR (C): Byggkonstruktion II, 7,5 hp * Träkonstruktioner, 7,5 hp ** ROT, 15 hp * ** Examensarbete, 15 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Kvalitetsteknik grundkurs, 7,5 hp Projektledning/Projekthantering, 7,5 hp Matematik, 22,5 hp

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74971 Examen: Högskoleingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se.

Profil Ekobygg Kurser markerade med * ovan bytes mot: Byggnadsteknik GR (A): Ekologisk byggnadsteknik, 7,5 hp Inomhusmiljö, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (C): ROT/Ekobygg, 15 hp Profil Turism/Event Kurser markerade med ** ovan bytes mot: Maskinteknik GR (A): Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B): Samhälls- och byggnadsplanering Turism/Event, 7,5 hp Markanläggning Turism/Event, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (C): ROT Turism/Event, 7,5 hp Träkonstruktion Turism/Event, 7,5 hp

Gemensamma kurser Byggnadsteknik GR (A): Byggproduktion I, 7,5 hp Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp Byggnadsmekanik, 7,5 hp Praktisk byggteknik, 7,5 hp Arbete och miljö, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B): Byggproduktion II, 7,5 hp Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp ** Byggkonstruktion I, 7,5 hp Datorstödd byggritning, 7,5 hp Byggfysik, 7,5 hp Installationsteknik, 7,5 hp Mark och trädgårdsanläggning, 7,5 hp * **

– I efterhand är jag väldigt nöjd med mitt val

Hur är det att studera till byggingenjör? Jag tycker att det fungerar väldigt bra, studiefarten är lagom anpassad och lärarna finns alltid till hands om man behöver hjälp. Det är bra storlek på klassen, vilket är skönt. Varför sökte du just den här utbildningen? Ända sen jag var 12 år har jag tyckt om att titta på alla sorters byggnationer, så det föll sig ganska naturligt. Eftersom jag ville bo och plugga i Östersund tyckte jag att det var den utbildningen som verkade passa mig bäst. Så här i efterhand är jag väldigt nöjd med mitt val.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är ett bra universitet med fina lokaler och smidiga lösningar som underlättar skolarbetet. Det går alldeles utmärkt att kombinera studier med fritidsintressen. Hur är studentlivet och Östersund? Östersund erbjuder ett bra studentliv med framförallt närhet till utomhusaktiviteter, skidoch motionsspår finns gott om. Avstånden är små och det är nära till det mesta. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Jag skulle självklart vilja jobba i byggbranschen, men ännu vet jag inte riktigt inom vilket område. Ställ en fråga till Teodor om utbildningen: teodor.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

Namn: Teodor Peterson. Kommer ifrån: Umeå. Pluggar: Byggingenjör, andra året, termin 3. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 45

45

09-12-16 11.34.55


INGENJÖRSUTBILDNINGAR

Ekoingenjör, 180 hp PROGRAM

Ekoingenjör är en treårig utbildning och leder till en högskoleingenjörsexamen i miljöteknik. Programmet ger goda kunskaper om teknik och system för naturresursanvändning i ett hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Att utforma och förbättra tekniska system för att effektivt nyttja naturresurser är huvuduppgiften för den färdiga ekoingenjören. Utbildningen har en tvärvetenskaplig ansats och integrerar kunskap inom ingenjörsvetenskap med naturvetenskap och samhällsvetenskap. Undervisningen är problemorienterad och tematiska studier förekommer ofta. Teori och praktik blandas i kurserna. Enligt regeringskansliet har miljöteknik kommit att hamna allt mer i fokus som ett redskap för att stärka svenskt näringsliv och bidra till att minska miljöeffekterna. Områden där Sverige är särskilt framgångsrikt är avfall, vattenoch avloppsrening, energieffektivisering (inklusive bioenergi) samt luftrening. Examensarbetet kan du utföra i samverkan med ett företag, en organisation eller en myndighet, såsom kommunens

tekniska förvaltning eller länsstyrelsen. Ibland kan företaget, organisationen eller myndigheten få professionell användning för de idéer som utvecklats i examensarbetet vilket kan leda till anställning eller att du som student startar ditt eget företag.

Miljöteknik GR (A-C): Grundkurs miljöteknik I, 7,5 hp Grundkurs miljöteknik II, 7,5 hp Miljödriven innovation, 15 hp Samhälle och teknik, 15 hp, Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp Miljövetenskap GR (A-C): Miljö och människa, 15 hp Miljö och naturresurser, 15 hp Instrument för hållbar utveckling, 15 hp * Från vision till genomförande, 15 hp *

Efter utbildningen Som ekoingenjör kan du arbeta inom företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi (bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering) samt luft-, vatten- och avloppsrening. Sverige ligger långt framme på miljöteknikområdet och enligt Sveriges Miljöteknikråds senaste statistik så ökar omsättning, export och antal anställda i branschen.

Matematik GR (A): Introduktionskurs 7,5 hp Översiktskurs i analys, 7,5 hp Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp Integrerade ledningssystem, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Valbara kurser, 22,5 hp

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74933 Examen: Högskoleingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: anders.jonsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se.

Så här läser du programinformationen 1. Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. 2. Här ser du vilken ort utbildningen ges på. Orten flexibel innebär att utbildning ges på distans och inte har några obligatoriska träffar. Under sammankomster finns uppgift om hur utbildningen är upplagd. 3. Här ser du vilken/vilka terminer utbildningen börjar. För utbildning som startar på höstterminen är sista anmälningsdag 15 april. För utbildning som startar på vårterminen är sista anmälningsdag 15 oktober. 4. För utbildningar som ges på distans finns här uppgift om hur utbildningen är upplagd. 5. Den/de examen som utbildningen leder till. Läs mer om examen på sidorna 28–29. 6. Den behörighet som krävs för att bli antagen till programmet. OB betyder områdesbehörighet. Läs mer om områdes-, grundläggande- och särskild behörighet på sidorna 176-182. I de fall den grundläggande behörigheten uppfylls genom motsvarande utländsk examen krävs också kunskaper i svenska. Kontakta studievägledare för mer information. Den särskilda behörigheten från gymnasiet anges i form av kurser från program. För dig som har betyg i ämnen från linjegymnasiet eller etappindelade ämnen från komvux finns en översättningsnyckel på sidan 182. 46

D Programvaruteknik, 120 hp Utbildningen erbjuder dig en språngbräda till arbete inom den allt hetare IT-branschen som idag upplever en brist på kvalificerad personal. Med modern teknik och metodik lär du dig design och implementering av mjukvara för system som kan bestå av såväl servrar och persondatorer som mobiltelefoner. Programmet har utvecklats i samarbete med IT-företag och ges på distans. Behovet av personal med IT-kompetens är i dag större än tillgången, såväl nationellt som regionalt, därför är det rätt tid att söka till en utbildning inom detta område. Utbildningen är inriktad mot system- och programvaruutveckling. Det första året innehåller nödvändiga grundkurser som ska leda fram till en gedigen kompetens inom området objektorienterad programmering. Det andra året ägnas åt olika aspekter av utveckling för webben med kopplingar till databaser, överbryggning från C++ till Java samt tillämpningar inom området mobila enheter. Under utbildningen får du ofta arbeta i grupper med ett gemensamt ansvar för olika delar i kedjan från idé till färdig produkt. Programmet har anknytning till pågående forskningsprojekt inom området ”Swarm Intelligence”. Mer information hittar du på www.programvaruteknik. nu. Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. För den som önskar erbjuds stöd i form av handledning på campus i Östersund.

Arbetslivskontakt Tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med de regionala IT-företagen. Programmet avslutas med ett självständigt arbete som oftast görs tillsammans med ett företag. Efter utbildningen Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som till exempel programmerare och systemutvecklare både för fasta och mobila system. Du kommer också att kunna arbeta som utvecklare av webbapplikationer samt som webbansvarig och IT-samordnare. Utbildningen ger en snabb väg till kvalificerat arbete men kan också vara en inledning till fördjupade studier där genomförda kurser kan användas som en del i till exempel kandidat- eller masterexamen. D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-24911 Sammankomster: Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. Examen: Högskoleexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Urval: Till utbildningsplatserna… Undantag: Undantag ges för Sh A. Kontakta: ake.malmberg@miun.se. År 1 Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Yrkesintroduktion i samverkan med ITföretagen, 7,5 hp Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Datornätverk, 7,5 hp Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp År 2 Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning klient, 7,5 hp Java för C++ programmerare, 7,5 hp Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Java för mobila enheter, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning server, 7,5 hp Java och trådlös kommunikation, 7,5 hp Examensarbete/projektarbete, 7,5 hp

7. Om antagningen görs enligt för programmet specifika urvalsregler så framgår det här. Står inget om urval så är det de generella reglerna som gäller, se sidorna 177–178. 8. Här ser du vilka kurser som ingår i programmet. OBS! Det kan bli förändringar både när det gäller vilka kurser som ingår i programmen och i vilken ordning kurserna går.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 46

09-12-16 11.35.03


INGENJÖRSUTBILDNINGAR

Energiingenjör, 180 hp

Hur skall vi försörja våra hushåll och industrier med energi? Genom biobränsle, vind, sol eller något annat? Det här är både en teknisk, ekonomisk, miljömässig och politisk fråga som är viktig för vår framtida överlevnad. Arbetet med att anpassa energisystemet för framtidens krav har precis börjat. Ofta är ingenjörer och tekniker hjältarna som gör jobbet då energisystemen ska klara allt tuffare miljökrav till en rimlig kostnad. Framgångsrika företag i Sverige utvecklar nya tjänster för utveckling av energisystemet. I Mittuniversitetets närhet skapas ”Biofuel Region” med mål att bli en världsledande energiregion. Vår utbildning finns i centrum av denna utveckling. Den bygger på en lång tradition där vi under åren utbildat mer än tusen energiingenjörer och tekniker. Utbildningen är förlagd till Härnösand där det finns en unik laborationslokal fylld med fullskaliga energisystem. Prova på! Tycker du att tre år är en väldigt lång tid har du en unik möjlighet att få prova på ett år! Det första året är utformat så att du får de teoretiska kunskaper som be-

PROGRAM

Att arbeta med energi betyder att du är mitt i samhällsdebatten. Dina beslut får konsekvenser direkt och för lång tid framåt. Genom dina kunskaper blir du viktig, för att säkerställa driften och för att utveckla nya energilösningar i samklang med naturens förutsättningar. Samspelet med arbetskamrater, kunder, leverantörer och myndigheter för att nå uppställda mål gör arbetsdagarna innehållsrika. hövs för att bli drifttekniker, en yrkeskategori som också är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter ett år får du ingen examen, men du får ett användbart kursbevis som visar dina kunskaper.

vande ut för energiingenjörer. Väldigt många ingenjörer kommer att gå i pension under de närmaste åren och utbildningsvolymen är liten. Möjligheten till ett välbetalt jobb i den del av landet du vill bo är stor.

Arbetslivskontakt Utbildningen drivs i nära samverkan med företag. I kursen Tillämpad driftteknik gör du praktik på en energianläggning och många väljer att göra examensarbete på något företag. Det är inte ovanligt att praktiken eller examensarbetet leder till anställning efter utbildningen.

Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-40911 Examen: Högskoleingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: expnat@miun.se stefan.olofsson@miun.se. År 1 Energiteknik, 36 hp Elektroteknik, 10,5 hp Datateknik, 6 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp

Efter utbildningen Som energiingenjör kan du exempelvis arbeta som driftingenjör och ansvara för större energianläggningar med personalansvar, teknikutveckling, inköp etc. Andra möjligheter är att arbeta som energiexpert inom konsultbranschen, med energieffektivisering inom industrin eller med driftsättning av energianläggningar. Du kan även arbeta med projektering av produktionsanläggningar och distributionssystem. Arbetsmarknaden ser mycket lo-

År 2 Energiteknik, 16,5 hp Matematik, 22,5 hp Elektroteknik, 6 hp Fysik, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp År 3 Energiteknik, 45 hp Elektroteknik, 5 hp Miljöteknik, 10 hp

Namn: Anna-Karin Näslund. Bodde innan studierna: Sundsvall. Studerade: Tog examen 2004 från energiingenjörsprogrammet. Studieort: Härnösand. Bor nu: Sundsvall.

arna och åtgärdar vid behov enklare fel. Ofta får man leka detektiv för att komma på vad som är fel när ett system inte funkar och det finns hela tiden mer att lära sig. Det gör att arbetet är omväxlande, roligt och ibland till och med spännande.

Var arbetar du nu? Jag blev anställd hos Sundsvall Energi 2004. Från början arbetade jag med brandutredning och brandskyddsplan, senare med idrifttagning av avfallspannans rökgasrening och nu som driftsmästare.

Vilken nytta har du haft av dina studier? Jag hade inte haft det jobb jag har i dag om jag inte läst till energiingenjör. Det är en bred utbildning som kan leda till olika typer av arbeten inom energisektorn, därför har jag förstås läst massor som jag inte använder dagligen. Å andra sidan ger det frihet att söka en annan sorts arbete om jag skulle ledsna.

Berätta om ditt arbete. Som driftmästare, som vi kallas på Korstaverket, övervakar och styr jag fjärrvärme- och elproduktion. Jag går kontrollronder i anläggning-

Ställ en fråga till Anna-Karin: anna-karin.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

– Jag styr och bevakar fjärrvärmeoch elproduktion

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 47

47

09-12-16 11.35.03


INGENJÖRSUTBILDNINGAR

PROGRAM

D Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram, 180 hp Programmet passar dig som vill arbeta med programvara och/eller hårdvara inom bland annat tele- och datakommunikation samt datateknik. Utbildningen är Internet-baserad med ett mindre antal träffar varje termin på några av de fem kursgivande högskolorna/universiteten. Du kan därför i huvudsak bedriva dina studier på din hemort. De kurser som ingår i utbildningen ges av fem samarbetande lärosäten. Mittuniversitetets kurser ges från campus i Sundsvall eller Härnösand. Du kommer att arbeta mot internetbaserade distansutbildningsplattformar. Undervisningen kan bestå av föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum, projekt etc. Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska eller muntliga tentamina samt inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer. Studiegrupper kan med fördel arbeta tillsammans på Mittuniversitetets studentcentra eller på lärcentra. Eftersom utbildningen ges av flera lärosäten tillsammans tillämpas olika betygsskalor för olika kurser, se respektive kursplan. Inriktningar Utbildningen har två huvudinriktningar, dataingenjör och elektroingenjör. De båda inriktningarna läser årskurs 1 och delar av årskurs 2 tillsammans. Val av inriktning behöver göras först inför starten av årskurs 2. Du har alltid möjlighet att gå över till ett campusprogram om du efter två år skulle önska detta.

Efter utbildningen Efter utbildningen väntar arbetsuppgifter som design, uppbyggnad och drift av fasta och trådlösa tele- och datanät, design och vidareutveckling av mobila tjänster, signal- och bildbehandling, eller programutveckling beroende på vald utbildningsprofil. Arbetsfältet är brett och uppgifterna kan variera från att arbeta direkt med tekniken till att leda projekt eller sälja och marknadsföra. Utbildningen kan inom Mittuniversitetet byggas på med ett teknologie masterprogram med inriktning mot datateknik eller elektronikkonstruktion. Efter att ha läst ett antal kompletterande kurser kan du även påbörja civilingenjörsutbildning i datateknik eller elektroniksystem i Sundsvall. D Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22959 Sammankomster: Vi erbjuder samlingar ca två gånger per termin på olika studieorter. På ett fåtal kurser i årskurs 2 och 3 förekommer obligatoriska laborationer på någon studieort. Examen: Högskoleingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: magnus.eriksson@miun.se.

År 1 Datateknik, 22,5 hp Elektroteknik, 22,5 hp Matematik, 15 hp År 2 Elektroteknik, 7,5 hp Matematik, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Dataingenjör Matematik, 7,5 hp Datateknik, 30 hp Elektroingenjör Matematik, 7,5 hp Elektroteknik, 30 hp År 3 Dataingenjör Datateknik, 30 hp Valbara kurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Elektroingenjör Elektroteknik, 30 hp Valbara kurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Se även www.ingonline.nu för en mer detaljerad beskrivning av innehållet.

Viktigt! • BE, GR, AV, hp? Förklaringar till alla förkortningar och övrig information om hur det fungerar att läsa vid universitet hittar du på sidorna 27. • Allt du behöver veta om behörighet, meritvärdering och tider för anmälan finns på sidorna 176–182. • Observera att det kan bli ändringar i programmens och kursernas innehåll och upplägg. Program- och kursutbudet kan också förändras efter katalogens tryckning. För uppdaterad information, se www.miun.se

48

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 48

09-12-16 11.35.08


Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik, 180 hp Är du intresserad av avancerad fordonsteknik? Här är en bred ingenjörsutbildning för dig som vill arbeta i en bransch där behovet av akademisk kompetens är mycket stort. Du får omfattande kunskaper i fordonstekniska system. Utbildningens innehåll och inriktning är utvecklad i nära samarbete med branschen, där även integrerad kunskap inom ekologisk hållbar utveckling ingår. Enligt branschens egna undersökningar finns det ett stort, uppdämt behov av akademiker inom fordonsområdet. Utvecklingen inom det fordonstekniska området går mycket snabbt, men bromsas till viss del av att servicemarknaden inte utvecklas i samma takt. Detta innebär att eftermarknaden ofta inte har kompetens för att underhålla och reparera de mest moderna fordonssystemen. Utbildningen fokuserar på tillämpning samt djupare förståelse av ny avancerad teknik, avancerade styrsystem och diagnossystem samt förmågan att förstå hur dessa samverkar. Ingenjörer med god systemförståelse behövs även hos biloch systemtillverkare och utbildningen ger en kort startsträcka för en nyanställd ingenjör, samt bidrar till ett bredare perspektiv bland ingenjörer och konstruktörer som idag oftast har en detaljorienterad utbildning. Utbildningen ger breda kunskaper inom generell fordonsteknik, mät- och provmetoder, beräkningsmetodik och materialteknik. Den ger även en inblick i moderna produktutvecklingsmetoder samt miljöanpassade framdrivningssystem.

Arbetslivskontakt Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Delar av programmets kurser har praktiska inslag i samråd med företag inom området.

PROGRAM

INGENJÖRSUTBILDNINGAR

Design och virtuella prototyper, 7,5 hp Fordonskunskap, 7,5 hp Framdrivningsteknik, 7,5 hp Statik och grundläggande hållfasthetslära, 7,5 hp Moderna material, 7,5 hp

Efter utbildningen Som färdig ingenjör har du teoretiska kunskaper och vissa praktiska färdigheter för att exempelvis arbeta som testoch supportingenjör eller som konsult inom det fordonstekniska området. Programmet ger breda möjligheter till kvalificerat arbete inom fordons- och det maskintekniska området, men kan också vara en inledning till fortsatta studier.

Maskinteknik GR (B): Fordonskomponenter, 7,5 hp Fordonsdynamik, 7,5 hp Maskinteknik GR (C): Avancerade fordonssystem, 15 hp Examensarbete, 15 hp Matematik GR (A): Introduktionskurs, 7,5 hp Översiktskurs i analys, 7,5 hp Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74963 Examen: Högskoleingenjörsexamen,. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: peter.carlsson@miun.se.

Elektroteknik GR (A): Elektriska och elektroniska fordonskomponenter, 7,5 hp Styr- och reglerteknik, 7,5 hp Kvalitetsteknik, grundkurs, 7,5 hp Service management, 7,5 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Arbete och miljö, 7,5 hp

Maskinteknik GR (A): Projektledning/projekthantering, 7,5 hp Tillämpad mätteknik, 7,5 hp Provmetoder, 7,5 hp

– Därför var det givet att jag skulle hamna här

Varför sökte du till Mittuniversitetet? Maskiningenjör med inriktning mot fordon finns ingen annanstans i Sverige. Därför var det givet att jag skulle hamna här. Vilket är ditt första intryck av utbildningen? Mitt första intryck av utbildningen var väldigt positivt, utbildningen stimulerar alla bilintresserades behov, särskilt med praktiska kurser som exempelvis fordonskunskap och fordonsdynamik. Första intrycket av skolan var också positivt. Campusområdet är väldigt fint och stort.

Vad läser ni just nu? Vi läser två kurser; Journalistik (kommunikation i tal och skrift) samt Matematik introduktionskurs. Vad vill du helst jobba med i framtiden? Efter studierna vill jag arbeta med konstruktion av fordon, om jag inte skulle hamna inom konstruktionsavdelningen så nöjer jag mig bara jag hamnar i ett bilföretag. Vad tycker du om studentlivet och om Östersund? Studentlivet kan till en början vara svårt, man är ny i staden och har inga bekanta här. Fördelen är att man får nya vänner och man blir en ny person också. Studenter är öppna för att träffa nytt folk, vilket skapar en skön gemenskap. Ställ en fråga till Abiel om utbildningen: abiel.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Abiel Seyoum. Kommer ifrån: Malmö. Pluggar: Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 49

49

09-12-16 11.35.09


INGENJÖRSUTBILDNINGAR

PROGRAM

Sportteknologi – Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp Det här är programmet för dig som är intresserad av utformning, utveckling och utvärdering av sportutrustning och hjälpmedel inom sport och outdoor. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling i områden där människa och teknik samspelar, med speciell inriktning mot vinteridrott. Målet med utbildningen är att ge dig bred kompetens inom design och produktutveckling av utrustning och hjälpmedel inom sport och upplevelser. Det innebär att du ska kunna bedöma användandet, effektiviteten och kvaliteten för sportutrustning och hjälpmedel. Du ska också kunna vara med och förbättra befintlig, eller utveckla ny, utrustning. Förutom utformning av sportrelaterad utrustning, för såväl motionärer som elitidrottare, så omfattar det även utveckling av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. Särskild tonvikt läggs vid metodik som riktar sig speciellt mot tillämpningar där människa och teknik samspelar. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med forskargrupper inom området vid Mittuniversitetet, som har goda kontakter med näringslivet och internationella forskningsprojekt.

olika områden. Det kan handla om produktutveckling av såväl outdoor-produkter och handikapphjälpmedel som traditionell sportrelaterad utrustning och skydd. Du kan också arbeta med projektledning inom upplevelserelaterade verksamheter eller som beställare av produkter inom upplevelsesegmentet. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74973 Examen: Högskoleingenjörsexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: mikael.backstrom@miun.se. Maskinteknik GR (A): Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp Projektledning/projekthantering, 7,5 hp Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp Biomekanik, 7,5 hp Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp Teknisk utveckling inom elitidrott, 7,5 hp Belastningsanalys inom idrottsmekanik, 7,5 hp Moderna material, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B): Tillämpad mätteknik, 7,5 hp Design och virtuella prototyper II, 7,5 hp Innovativ produktutveckling, 7,5 hp Tillämpad biomekanik, 7,5 hp Maskinteknik GR (C): Datorstödd dimensionering, 7,5 hp Konstruktionsoptimering, 7,5 hp Examensarbete, C-uppsats, 15 hp Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering, 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik GR (A): Introduktionskurs, 7,5 hp Översiktskurs i analys, 7,5 p Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp Människans anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp

Efter utbildningen Kunskaperna du får ger dig goda möjligheter till arbetsuppgifter inom många

– Intresset för teknik och sport bidrog ju Namn: Tommy Mellberg. Kommer ifrån: Stockholm. Pluggar: Femte terminen på Sportteknologi – Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser. Studieort: Östersund. Varför valde du Sportteknologi? Vid tillfället sköt jag pistol i sportskyttelandslaget och kunde via det nu nedlagda ”Skytteuniversitetet” kombinera träningen med studierna. Intresset för teknik och sport bidrog ju givetvis till valet av program och jag har breddat mitt intresse för sport avsevärt under studietiden.

50

Vad tycker du om studentlivet och om Östersund? Gillar man till exempel cykling och skidåkning så ligger ju Åre runt hörnet. Det finns precis hur mycket som helst att göra och alla pysslar med något så det finns extremt bra möjligheter att testa på roliga saker. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Att utveckla och optimera moderna idrottsredskap är målet, men även att jobba med maskinteknik i största allmänhet. Jag tycker det är kul med CAD och design också. Ställ en fråga till Tommy om utbildningen: tommy.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

Hur ser en typisk studievecka ut? Vi har i regel 3–4 schemalagda dagar i veckan, och sedan är resten upp till en själv att ta hand om. Är man effektiv så får man mycket ledighet att spendera på nöjen.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Jag har inget att jämföra med, men jag tycker det fungerar mycket bra och trivs bra i studiemiljön.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 50

09-12-16 11.35.14


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

Affärssystem, IT och ekonomi, 180 hp

Ett affärssystem utgör själva hjärtat i ett företag. Där samlas information från alla hörn till en enad helhet. För att arbeta med affärssystem behöver man kunna både IT och ekonomi. Du behöver inte nödvändigtvis bli IT-expert, utan du behöver en bred bas med kunnande inom båda ämnena. Det behövs folk som arbetar inom företagen eller som konsulter, som utvecklare eller analytiker. I utbildningen får du basen för att jobba med många och varierande arbetsuppgifter inom affärssystem. Du får en tillräcklig IT-grund för att gå vidare och arbeta med program- och systemutveckling. Du får även en företagsekonomisk grund för att arbeta som beställare, projektledare, eller med analyser av verksamheten. Många jobbar i fältet mitt emellan, med att integrera och konfigurera, där båda kunskaperna behövs. Införandet av affärssystem innebär ofta att själva arbetssättet i en organisation förändras, så det finns många arbetsuppgifter som inte enbart handlar om teknik. I dagsläget är integration av information och processer en stor fråga i flertalet organisationer och efterfrågan på personal och kunnande är stor.

Utbildningen innehåller två stora block: 90 hp datavetenskap och 60 hp företagsekonomi. Utöver detta får du både teoretiska och praktiska kurser i själva affärssystemen.

PROGRAM

Affärssystem är ett hett område där du har goda möjligheter att få ett både roligt och spännande jobb. Många stora internationella företag har arbetat med affärssystem i många år och nu börjar även mindre företag och myndigheter att använda affärssystem. Arbetsmarknaden de närmaste åren ser med andra ord mycket bra ut. År 1 Datorer och data från grunden, 7,5 hp Programmeringsmetodik i Java I, 7,5 hp Databaser, 7,5 hp Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp Marknadsföring, 7,5 hp Organisation och ledarskap, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp

Efter utbildningen Arbetsmarknaden ser mycket bra ut. Många stora internationella företag har arbetat med affärssystem i många år och nu börjar även mindre företag och myndigheter att använda affärssystem. Du kan alltså räkna med att arbeta till exempel som utvecklare, konsult, projektledare eller beställare, i såväl stora företag som i mindre, i Sverige eller internationellt. Just nu efterfrågas alla typer av kunskap inom affärssystem och du kan räkna med ett brett fält av arbetsuppgifter eftersom du har läst både IT och ekonomi.

År 2 Programmeringsmetodik i Java II, 7,5 hp Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp Informationssystemutveckling, 7,5 hp XML, 7,5 hp Finansiering, 7,5 hp Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Metod, 7,5 hp Strategisk ledning, 7,5 hp År 3 E-tjänster och processer, 15 hp Affärssystem I, 7,5 hp Affärssystem II, 7,5 hp Affärssystem projekt, 7,5 hp Introduktion till matematik, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22985 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Kontakta: hakan.sundberg@miun.se.

– IT och ekonomi är en bra kombination

Varför valde du den här utbildningen? När jag läste om programmet tycket jag att det lät intressant, det var många kurser som verkade spännande. IT och ekonomi är en bra kombination, de flesta företag arbetar ju med dessa områden på något plan. Hur ser en typisk studievecka ut? Det varierar beroende på vilka kurser vi läser, men vi har ungefär tre föreläsningar i veckan. Sedan blir det till att plugga självständigt, det gör jag både på universitetet och hemma. Försöker att plugga på dagtid så jag har kvällarna lediga för det jag vill göra.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är ett ganska litet, men bra universitet. Fina byggnader med bra lokaler och duktiga lärare. Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall? Studentlivet är jag väl inte så involverad i. Men jag gillar Sundsvall som stad, det finns ett stort utbud av det mesta. Det var därför jag valde att bo kvar och plugga här. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Det vet jag inte riktigt, men mina funderingar är att jobba som konsult inom affärssystem. Ställ en fråga till Johanna om utbildningen: johanna.a.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Johanna Arnström. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggar: Affärssystem, IT och ekonomi. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 51

51

09-12-16 11.35.19


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

Datateknik, 180 hp PROGRAM

Vill du vara med och utveckla intelligenta lösningar, systemapplikationer som följer senaste trenden inom distribuerade system? Vill du veta varför XML, databaser och webbtjänster är kärnan i ett IT-samhälle? Du vill kanske lära dig hur nätverksprotokoll fungerar och hur man praktiskt sätter upp nätverk? Då är en modern datateknikutbildning hos oss ett utmärkt val just för dig. Programmet förbereder dig för arbete inom området datateknik där du efter utbildningen kan välja bland många olika typer av arbeten. Behovet av utbildade inom området datateknik kommer med all sannolikhet att öka i framtiden. Kunskaper i datateknik efterfrågas av många företag som är i behov av personal med kunskaper inom områden som programutveckling, beslutsteori, design och drift av nätverk samt distribuerade system. Utbildningen startar med grundkurser där du lär dig programmering i C++/Java/.NET, metodkurser för analys och konstruktion av applikationer samt datornät och fortsätter med kurser i exempelvis databasteknik, XML och webbtjänster. Du ges möjligheter till fördjupade studier inom områden som till exempel distribuerade system, webbapplikationsutveckling och nätverksdesign. Arbetslivskontakt Studierna bedrivs i nära samarbete med forskare och näringsliv. Som avslutning

genomför du ett större examensarbete på något företag som är aktivt inom området datateknik/informationsteknik. Många av de kurser som ges i utbildningsprogrammet är projektbaserade för att förbereda för ett arbete i näringslivet. Efter utbildningen Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom området datateknik, datakommunikation och informationssystem. Detta gör att du efter avslutad utbildning kan arbeta med system- och applikationsutveckling eller mer övergripande arbetsuppgifter inom området datateknik, informationsteknik och nätverk. Som påbyggnad till denna utbildning ger Mittuniversitetet också en masterutbildning i datateknik. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23953 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag: Undantag ges för Sh A. Kontakta: nayeb.maleki@miun.se.

År 1 Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Matematik, introduktionskurs, 7,5 hp Operativsystem, introduktion, 7,5 hp Java I, 7,5 hp Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Diskret matematik, 7,5 hp År 2 Datornätverk, 7,5 hp Java II, 7,5 hp Nätverksdrift och adm. av nättjänster, 7,5 hp Linjär algebra I, 7,5 hp Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Modellering i UML, 7,5 hp Webbprogrammering, 7,5 hp Artificiell Intelligens, 7,5 hp År 3 XML med databaser, 7,5 hp Nätverkssäkerhet, 7,5 hp TCP/IP nät, 7,5 hp Webbtjänster, 7,5 hp Distribuerade system I, 7,5 hp Översiktskurs i analys, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

– Studentlivet var mycket bättre än jag trott Namn: Robin Brander. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggar: Datateknik. Studieort: Sundsvall.

mitt andra hem nu i tre års tid. Måste också säga att ITM, som är institutionen som datateknik tillhör, har utvecklats mycket sen jag började här för tre år sen.

Varför har du valt att plugga på just denna utbildning? Jag har alltid varit intresserad av utvecklingen inom datorer och de många olika områden som datateknik innehåller.

Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall? Jag är född och uppvuxen i Sundvall så hemma är alltid hemma. Men jag blev faktiskt överraskad när jag började på Mittuniversitetet. Studentlivet var mycket bättre än vad jag trodde. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Det finns många jobb inom flera olika områden som är intressanta, men om jag fick välja skulle jag nog vilja jobba med utveckling inom databasteknik.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Klart jag gillar Mittuniversitetet. Det har ju varit

Vill du ställa en fråga till Robin om utbildningen: robin.b.info@miun.se

52

Foto: Olle Melkerhed

Du håller just nu på med ditt examensarbete, vad handlar det om? Mitt examensarbete handlar om att utveckla ett system som skall förbättra hanteringen av kursplaneringen inom ITM (Institutionen för informationsteknologi och medier).

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 52

09-12-16 11.35.24


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

Om du vill utveckla innovativa och hållbara IT-lösningar är det här utbildningen för dig! Att utveckla IT-lösningar är en process som omfattar såväl förståelse av de behov som människor och/eller organisationer har, som att skapa en IT-lösning som möter dessa behov. IT är en viktig del av människors liv och organisationers arbete. För att tillgodose de behov som kan finnas hos människor och i organisationer krävs systemutvecklare med bred kompetens inom allt från arbete med människor och människors användning av IT, till färdigheter i hur man designar IT-lösningar som skapar nytta och ger mervärde. Programmets mål är att tillgodose behovet av systemutvecklare med denna breda kompetens. I utbildningen ingår därför bland annat att utveckla färdigheter i att kommunicera och samarbeta, med framförallt användare och beställare av system, för att identifiera behov och önskemål. Utveckling av teknisk kompetens inom bland annat webb, databaser och programmering i miljön Visual Studio ingår, samt mer specifika tekniker som till exempel agila metoder, XML och SOA.

Arbetslivskontakt Studierna bedrivs i samarbete med forskare, förvaltning och näringsliv. Som avslutning genomför du ett större projektarbete, oftast i samarbete med något företag eller myndighet.

PROGRAM

D Informatik med inriktning systemutveckling, 120 hp

År 1 Informatik och systemvetenskap, 7,5 hp Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp Verksamhetsutveckling och kravfångst av informationssystem, 7,5 hp Analys av informationssystem, 7,5 hp Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp Integrationsprojekt I, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta som systemutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, processutvecklare eller ITplanerare. För mer information se www. d4d.se/node/2311. Genom att studera ytterligare ett år kan du bygga på till en filosofie kandidatexamen.

År 2 Design av informationssystem, 7,5 hp Människor, IT och arbetsmiljö, 7,5 hp Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp Integrationsprojekt II, 7,5 hp Systemutveckling i förändring, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

D Ort: Flexibel. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-27911 Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Kontakta: bjorn.banck@miun.se.

– Distansutbildning gör det möjligt

Var arbetar du nu? Direkt efter studierna fick jag arbete på heltid som konsult på 4A Consulting AB och jobbar främst som testledare. Berätta om ditt arbete! Som testledare ansvarar jag bland annat för företagets teststrategi, testplaner, testfall och slutrapporter. Jag tar fram testprogram och deltar vid acceptanstester. Min ambition är att alltid sträva efter att lära mig mer om systemutvecklingens alla faser. Kanske hamnar jag i skolbänken igen. Distansutbildning gör det möjlig vilket jag är tacksam för att det finns.

Hur tycker du det var att studera på distans? Det var svårt eftersom man får arbeta väldigt självständigt. Samtidigt passar det mig bra eftersom jag kunde anpassa studierna efter mitt arbete och min familj. Varför valde du den här utbildningen? Jag ville utvecklas vidare inom IT och behövde en utbildning. Jag fastnade för detta program eftersom det går på distans och kan kombineras med halvtidsarbete. Vad tyckte du om studierna? Det var kul och mycket intressant. Jag arbetade med liknande uppgifter så jag hade stora fördelar av att koppla ihop studierna med arbete. Ställ en fråga till Maud om utbildningen: maud.info@miun.se

Foto: Cina Stenson

Namn: Maud Vadén Nordin. Studerade: Informatik med inriktning systemutveckling. Studieort: Sundsvall. Bor nu: Östhammar

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 53

53

09-12-16 11.35.26


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

Internationellt kandidatprogram i datateknik, 180 hp PROGRAM

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft med färdigheter inom datateknik kommer sannolikt att fortsätta växa. Denna utbildning gör dig attraktiv för arbetsmarknaden då du får en bred bas, men även djupare kunskaper inom framför allt datornätverk och programmering. Programmet ges på engelska och har en internationell prägel med en utbytestermin vid något av våra utländska partneruniversitet. Ett antal traditionellt upplagda kurser med föreläsningar och laborationer ger dig den nödvändiga kunskapen inom många viktiga områden i datateknik. Andra kurser har ett projektupplägg där du kan få möjlighet att arbeta med uppgifter som är knutna till den forskning inom multimediala kommunikationssystem och sensornätverk som bedrivs på Mittuniversitetet. Att arbeta i projekt är också en bra förberedelse inför arbetslivet som väntar efter studierna. Programmet ges på engelska och har en internationell profil. Bland annat ingår en kurs i interkulturell kommunikation och vi siktar på att rekrytera studenter internationellt. Som student på det internationella kandidatprogrammet i datateknik rekommenderas du starkt att läsa en av de tre sista terminerna vid något av våra internationella partneruniversitet. Arbetslivskontakt Under vissa av projektkurserna, men framför allt under examensarbetet, finns

möjlighet att arbeta med uppgifter som våra företagspartners finner intressanta. Det är även vanligt att man utför examensarbetet på plats hos ett företag. Efter utbildningen Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter för att arbeta på de flesta typer av IT-relaterade företag. Programmet förbereder dig även för att arbeta på den internationella marknaden, inkluderande samarbete över såväl nationella som kulturella gränser. Du kan även gå vidare till vårt internationella masterprogram. Där får du lära dig om mer avancerade områden, som nätverksdesign, distribuerade system och multimediekodning. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23939 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag: Undantag ges för Sh A. Generell dispens från kravet på Svenska. Kontakta: patrik.osterberg@miun.se.

Datateknik GR (A), 37,5 hp: Datavetenskaplig introduktionskurs Operativsystem, introduktionskurs Nätverksteknik I Java I Java II Datateknik GR (B), 45 hp: Databaser, modellering och implementering Webbprogrammering Nätverkssäkerhet Nätverksteknik II Trådlös Internetaccess Tillämpad datateknik Datateknik GR (C), 37,5 hp: TCP/IP-nät Tillämpad datateknik Webbtjänster Examensarbete Elektroteknik GR (A), 15 hp: Digitalteknik med VHDL Mikrodatorteknik Matematik GR (A), 30 hp: Introduktionskurs Matematisk statistik och linjär algebra Diskret matematik Översiktskurs i analys Interkulturell kommunikation, 7,5 hp Presentationsteknik på engelska, 7,5 hp

– Drömmen är att utveckla nya produkter Namn: Paul Redmond . Kommer ifrån: Dublin Irland. Pluggar: Internationellt kandidatprogram i datateknik. Studieort: Sundsvall. Varför sökte du till Mittuniversitetet? Jag hade bott i Sverige i två år och bestämde mig för att börja plugga igen. Jag ville stanna i Sverige så jag letade efter utbildningar på engelska. Till slut hittade jag Mittuniversitetet som hade exakt det program som jag ville läsa och jag hade turen att bli antagen.

54

Vad vill du helst jobba med i framtiden? Mitt drömjobb skulle vara projektledare på ett stort multinationellt företag som Sony, där jag kunde vara med att utveckla nya produkter inom den senaste teknologin. Det kommer att ta några år att nå dit, så när jag läst färdigt ska jag försöka komma in på ett större företag och jobba mig upp. Ställ en fråga till Paul om utbildningen: paul.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är modernt och väl organiserat. När jag introducerades var personalen väldigt hjälpsamma och jag upptäckte att det fanns många andra internationella studenter att umgås med.

Varför valde du Internationellt kandidatprogram i datateknik? Jag sökte hit för att utbildningen verkade passa mig, med bra upplägg och intressanta kurser. När jag är klar har jag kunskap och kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 54

09-12-16 11.35.27


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

Denna yrkesinriktade utbildning på distans ger dig goda praktiska och teoretiska kunskaper inom drift, säkerhet och administration av datornätverk med tillhörande nättjänster. Du får färdigheter för ett ansvarsfullt och flexibelt arbete med möjligheter att läsa in dig på Cisco-certifieringar som CCNA, CCNP och Trådlösa LAN. Gå en utbildning med högt marknadsvärde och skapa en framgångsrik framtid! Datornätverk är ryggraden i dagens ITsamhälle och nätverken kräver drift och underhåll för att fungera. Branschen växer och antalet datornätverk som byggs ökar hela tiden. Nätverken används för att leverera data för tjänster som IP-telefoni, IPTV, spel och andra multimediala tjänster. Denna utbildning riktar sig till dig som är intresserad av att få praktiska och teoretiska kunskaper för ett arbete med övervakning, drift och underhåll av datornätverk. Dessa kompetenser är en bristvara i industrin och yrken kopplade till nätverksdrift är mycket eftertraktade på marknaden just nu. Du får på kort tid tillräckligt djupa praktiska kunskaper för att som nätverksadministratör eller nätverksspecialist kunna planera och bygga upp komplexa datornätverk som har hög säkerhet och prestanda. Dina andra uppgifter kan vara att sköta drift och underhåll av nätverk samt olika nättjänster, oavsett om operativsystemet är Linux/ Unix eller Windows-baserat.

Utbildningen ges i distansform med ett fåtal träffar på campus i Sundsvall för genomförande av seminarier och praktiska laborationer. Dessa är viktiga moment där du praktiskt konfigurerar switchar och routrar i Mittuniversitetets avancerade nätverkslaboratorium.

PROGRAM

D Nätverksdrift, 120 hp

Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: nayeb.maleki@miun.se. År 1 Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp Webbutveckling I, 7,5 hp Operativsystem, introduktionskurs, 7,5 hp Nätverksteknik I, 7,5 hp Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp Nätverksteknik II, 7,5 hp IT-upphandling, 7,5 hp

Efter utbildningen Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta som nätverksspecialist eller nätverksadministratör med uppgift att planera och bygga upp fasta eller trådlösa nätverk. Efter eller under utbildningen har du möjlighet att certifiera dig i Ciscos CCNA, CCNP och Trådlösa LAN. Alla dessa certifieringar är internationellt gångbara. Du kan efter utbildningen välja att studera ytterligare ett år och bygga på till en kandidatexamen i datateknik.

År 2 Intranät, 7,5 hp Systemprogrammering i Unix/Linux, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Nätverkssäkerhet, 7,5 hp Nätverksoptimering, 7,5 hp Trådlösa LAN, 7,5 hp Nätverksdrift och administration av nättjänster, 7,5 hp Självständigt arbete, 7,5 hp

D Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22973 Sammankomster: Utbildningen ges på distans med ett fåtal sammankomster på campus i Sundsvall.

– Flexibilitet under ansvar, skulle jag kalla det

Varför valde du den här utbildningen? Eftersom jag så länge jag kan minnas har haft ett stort intresse för datorer och den teknik som angränsar till datasystem. Tanken att jobba med nätverk hade jag aldrig ens tänkt, innan jag såg den här utbildningen. Hur tycker du det är att studera på distans? Det finns både positiva och negativa aspekter. Jag kan planera mina studier efter hur jag vill att mina dagar ska se ut. Flexibilitet under ansvar skulle jag vilja kalla det. Det mest negativa är att man inte lär känna sina klasskamrater så mycket i och med att de flesta inte träffas.

Hur ser en typisk studievecka ut? Min morgon börjar oftast kring 10, då jag sätter mig vid datorn med en termos kaffe och gör det jag ska. Vi läser tre kurser på samma gång. Jag brukar välja att göra upp ett eget schema och fokusera exempelvis en vecka på en kurs och nästa på en annan. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Jag har hittills bra erfarenhet av Mittuniversitetet. Än så länge har jag stött på väldigt kompetenta lärare. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Jag har faktiskt inte bestämt mig precis vad jag vill göra. Men det känns som att jag har hittat till rätt område. Ställ en fråga till Jonas om utbildningen: jonas.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Jonas Nilsson Keskitalo. Kommer ifrån: Gällivare. Pluggar: Nätverksdrift. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 55

55

09-12-16 11.35.29


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

D Programvaruteknik, 120 hp PROGRAM

Utbildningen erbjuder dig en språngbräda till arbete inom den allt hetare IT-branschen som idag upplever en brist på kvalificerad personal. Med modern teknik och metodik lär du dig design och implementering av mjukvara för system som kan bestå av såväl servrar och persondatorer som mobiltelefoner. Programmet har utvecklats i samarbete med IT-företag och ges på distans. Behovet av personal med IT-kompetens är i dag större än tillgången, såväl nationellt som regionalt, därför är det rätt tid att söka till en utbildning inom detta område. Utbildningen är inriktad mot system- och programvaruutveckling. Det första året innehåller nödvändiga grundkurser som ska leda fram till en gedigen kompetens inom området objektorienterad programmering. Det andra året ägnas åt olika aspekter av utveckling för webben med kopplingar till databaser, överbryggning från C++ till Java samt tillämpningar inom området mobila enheter. Under utbildningen får du ofta arbeta i grupper med ett gemensamt ansvar för olika delar i kedjan från idé till färdig produkt. Programmet har anknytning till pågående forskningsprojekt inom området ”Swarm Intelligence”. Mer information hittar du på www.programvaruteknik. nu. Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. För den som önskar erbjuds stöd i form av handledning på campus i Östersund.

Arbetslivskontakt Tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med de regionala IT-företagen. Programmet avslutas med ett självständigt arbete som oftast görs tillsammans med ett företag. Efter utbildningen Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som till exempel programmerare och systemutvecklare både för fasta och mobila system. Du kommer också att kunna arbeta som utvecklare av webbapplikationer samt som webbansvarig och IT-samordnare. Utbildningen ger en snabb väg till kvalificerat arbete men kan också vara en inledning till fördjupade studier där genomförda kurser kan användas som en del i till exempel kandidat- eller masterexamen. D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-24911 Sammankomster: Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. Examen: Högskoleexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag: Undantag ges för Sh A. Kontakta: ake.malmberg@miun.se. År 1 Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Yrkesintroduktion i samverkan med ITföretagen, 7,5 hp Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Datornätverk, 7,5 hp Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp År 2 Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning klient, 7,5 hp Java för C++ programmerare, 7,5 hp Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Java för mobila enheter, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning server, 7,5 hp Java och trådlös kommunikation, 7,5 hp Examensarbete/projektarbete, 7,5 hp

– Genom webbplatsen är det lätt att få hjälp Namn: Mikael Nilsson. Kommer ifrån: Lund. Pluggar: Programvaruteknik, termin 3. Studieort: Pluggar på distans från Paris, Frankrike. Varför valde du att studera programvaruteknik? Det som intresserar mig mest inom datorvetenskapen är programmering och dessutom matchar innehållet i den här utbildningen det jag vill lära mig. Jag ville även flytta till Paris, men eftersom jag inte kunde franska hade jag ingen möjlighet att studera i Frankrike. Jag fick nu möjlighet att både studera och lära mig språket.

56

Hur ser en typisk studievecka ut? Jag studerar måndag till fredag från 8:30 till 18:30. För att få variation har jag delat upp min vecka så att jag läser olika kurser olika dagar i veckan. Dagarna innan tenta läser jag lite mer. Vad gör du om fem år? Om fem år vill jag jobba med forskning inom datorteknik, vilket område har jag ännu inte bestämt. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Jag tycker att Mittuniversitetet är bra med kurser på en hög nivå både när det gäller innehåll och kvalité. Ställ en fråga till Mikael om utbildningen: mikael.info@miun.se

Foto: Privat

Hur det är att studera på distans? Jag tycker det fungerar bra. Det är väldigt flexibelt och man kan enkelt kombinera fritid med studier. Genom webbplatsen är det lätt att få

hjälp både från lärare och studenter.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 56

09-12-16 11.35.31


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

En yrkesinriktad utbildning på distans som ger dig goda kunskaper för arbete med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Du lär dig att genomföra tekniska webbutvecklingsprojekt med fokus på användbarhet och tillgänglighet. Utbildningen ger möjligheter till några av marknadens mest eftersökta certifieringar med höga marknadsvärden för en framgångsrik framtid på bara två år. Webbutveckling är en het bransch som fortsätter att växa. Denna utbildning fokuserar på att ge dig teoretiska och praktiska färdigheter som på kort tid förbereder dig för att arbeta med webbutveckling i ditt yrke. Ehandeln i Sverige växer som aldrig förr och framtidstron är stark bland både ehandelsföretagen och dess konsumenter. Framgångsrika webbplatser skapas genom att användaren sätts i centrum i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur gränssnittet mellan användaren av en e-tjänst och tekniken som får den att fungera ska utformas. Under utbildningen får du lära dig viktiga delar inom webbanvändbarhet som stöd till den gedigna teknikkunskap du får för att utveckla och administrera framtidens webbplatser och webbtjänster. Det kommer att bli allt viktigare inom webbutvecklingen att kunna ta hänsyn till flera olika accesstekniker genom både fasta och mobila bredbandsuppkopplingar. En trend är också att fler kombinerar och integrerar flera webbtjänster på en och samma webbplats.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig alla verktyg som krävs för att arbeta med webbutveckling. Du kommer att lära dig teknikerna bakom de nya trenderna med att skapa webbplatser som har användargenererat innehåll, till exempel YouTube och Wikipedia (Webb 2.0). Flera av kurserna ger dig kunskaper med möjlighet till kompetenscertifieringar. Du kan även välja att studera ytterligare ett år och bygga på till en kandidatexamen i datateknik.

PROGRAM

D Webbutveckling, 120 hp

D Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22975 Sammankomster: Utbildningen ges på distans med eventuellt ett fåtal sammankomster på campus i Sundsvall. Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: nayeb.maleki@miun.se. År 1 Webbutveckling I, 7,5 hp Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp Webbanvändbarhet, 7,5 hp Typografi och form för webb, 7,5 hp Java I, 7,5 hp Programmering i C# .NET, 7,5 hp ASP .NET med C#, 7,5 hp Tillämpad datateknik, 7,5 hp

Efter utbildningen Utbildningen fokuserar på att ge dig kunskaper som förbereder dig för ett yrkesliv inom webbutveckling. Det är stor efterfrågan på webbutvecklare och webbdesigners. Branschen är idag mycket het och bedöms växa med 20 procent de kommande åren där den ökande e-handeln bidrar kraftigt. Behovet av duktiga webbutvecklare är därför stort. Denna utbildning ger dig de kunskaper som marknaden vill ha.

År 2 Databaser, modelllering och implementering, 7,5 hp Webbutveckling II, 7,5 hp Webbutveckling med actionscript, 7,5 hp XML, 7,5 hp Webb 2.0, 7,5 hp Programmering i Java Enterprise, 7,5 hp Multimedia för webben, 7,5 hp Självständigt arbete, 7,5 hp

– Man kan anpassa studierna efter livet

Varför valde du den här utbildningen? Jag gillar problemlösning, programmering och att skapa digitalt. Dessutom så var utbildningen helt på distans och med bra jobbmöjligheter efter. Det är roligt, flexibelt och ger jobb, vad mer kan man begära? Hur tycker du det är att studera på distans? Man blir väldigt flexibel. Man kan anpassa studierna efter livet istället för att anpassa livet efter studierna. Det kan bli svårt att komma igång och att avsätta tillräckligt mycket tid till studierna, i mitt fall blev det enklare då min studietid är när min son är på dagis eller hos pappa.

Hur ser en typisk studievecka ut? Lämnar sonen på dagis vid niotiden och studerar tills att jag ska hämta honom vid 16.00. Det brukar bli några timmar för att göra annat under den tiden också, vilket uppvägs av att det blir några timmar på helgerna med. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Då det är ”tre universitet i ett” så blir det många kurser och program, bra kontakter med arbetslivet och utlandet. Men campus är fortfarande nära och inte alltför stort. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Webbutveckling! Eller något liknande, det här är något jag gillar och gärna lägger ner min tid på. Ställ en fråga till Celina om utbildningen: celina.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Celina Norgren. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggar: Webbutveckling. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 57

57

09-12-16 11.35.32


I T- O C H D ATA U T B I L D N I N G A R

PROGRAM

Verksamhetsutvecklare med inriktning mot IT, 180 hp Programmet vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta som chef, arbetsledare och/eller strategisk verksamhetsanalytiker i organisationer, där informationsteknik används som ett strategiskt verktyg för att exempelvis utveckla nya tjänster, förbättra den interna effektiviteten, öka samverkan mellan olika aktörer och verksamheter samt utforma bättre kundlösningar. Utbildningen ger dig kompetens att driva förändringsprocesser i verksamheter där IT och verksamhetsutveckling stödjer varandra. Perspektivet är brett med fokus på både teori och praktik, med inriktning på hållbar samhällsutveckling, metoder och tekniker för deltagande i förändringsprocesser, projektledning, uppföljning och utvärdering. Utmärkande för programmet är integrationen mellan Informatik och Sociologi. Informatik ger dig en bred förståelse för IT-design medan sociologi ger djupare förståelse för de processer som kännetecknar individers, gruppers och organisationers handlingsmönster och funktionssätt. I programmet ingår även statsvetenskap för kunskap kring politiska processer och dess relation till verksamheters förutsättningar. Utbildningens mål är att du ska vidareutveckla dina förmågor i verksamhetsanalys, designmetoder samt organisations- och ledningsfunktioner. Även om tekniken i sig erbjuder många fantastiska möjligheter är det viktigt med goda insikter i verksamhetens organisatoriska behov och förutsättningar och att strategiskt kunna analysera relatio-

nen mellan IT, medarbetare, organisation och ledarskap. Det innebär att efterfrågan på verksamhetsutvecklare med goda insikter i ITs strategiska betydelse är stor. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med aktuell forskning inom området och du kan välja att fortsätta med högre studier på masternivå.

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23925 Examen: Filosofie kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: katarina.lindblad-gidlund@miun.se.

Arbetslivskontakt En viktig del av utbildningen är en stark koppling till vad som sker ute i verksamheter idag. Tack vare ett väl upparbetat nätverk kommer du att få möta yrkesverksamma gästföreläsare, göra studiebesök och praktisera dina kunskaper ute i verksamheter. Efter utbildningen Behovet av duktiga verksamhetsutvecklare med insikter i svårigheterna och möjligheterna kring användning av IT som strategisk resurs är stort. Utbildningen ger dig goda insikter i förhållandet mellan verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Efter utbildningen kommer du därför att kunna se fram emot många intressanta möjligheter.

År 1 eSamhället, 15 hp Introduktion till vetenskapliga studier, 7,5 hp Användarcentrerad systemdesign I, 7,5 hp Statsvetenskap GR (A), 30 hp År 2 Sociologi GR (A), 30 hp Hållbar design, 7,5 hp Deltagande design, 7,5 hp Införande och acceptans av publika informationssystem, 7,5 hp IT-upphandling, 7,5 hp År 3 Projektledning, 7,5 hp Utvärdering, 7,5 hp Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Perspektiv på IT-samhället, 7,5 hp Vetenskapliga metoder inom Informatik, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

Vårt utbildningsutbud • Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92. • Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. Register finns på sidorna 183–192. Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

58

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 58

09-12-16 11.35.34


KO N S T N Ä R L I G A U T B I L D N I N G A R

Grafisk design och kommunikation, 180 hp I utbildningen varvas teori och praktik men tyngdpunkten ligger på praktiska uppgifter som utmanar och utvecklar din kreativitet och formkänsla. Du får en bra möjlighet att arbeta fram arbetsprover och utföra olika typer av designuppgifter. Du utvecklar dig inom typografi, förpackningsdesign, layout, tidningsdesign, illustration, bildhantering, färghantering och designprocesser. Du får också en bred förståelse för hur kommunikation fungerar så att du kan analysera och utveckla kommunikationsstrategier. Förpackningsmarknaden är en av de största industrierna i Europa. I ämnesfördjupningen får du kunskap om hur man genom förpackningsdesign förstärker varumärket med ett kommunikativt budskap. I utbildningen ingår också praktik där du får möjlighet till en bra orientering om hur den kreativa processen och det kreativa flödet fungerar i branschen.

Arbetslivskontakt Programmet har ett nära branschsamarbete. Du möter yrkesverksamma under hela utbildningen och under en praktikperiod samt i flera branschrelaterade projekt.

PROGRAM

Grafisk formgivare, designer eller art director? Grafisk design och kommunikation är en unik utbildning som kombinerar grafisk design med inriktning förpackningsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap. År 1 Typografi och form, 7,5 hp Tidningsdesign, 7,5 hp Digital bild och illustration, 7,5 hp Webbdesign, 7,5 hp Kommunikation och omvärldsbevakning 7,5 hp Organisation och kommunikation, 7,5 hp Medier, kultur och samhälle 7,5 hp Marknadskommunikation, 7,5 hp

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta inom den grafiska branschen, till exempel på reklam- och designbyråer, webbyråer, inom förpackningsindustri eller inom press.

År 2 Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp Strategisk kommunikation, 7,5 hp Vetenskaplig metod I, 7,5 hp Vetenskaplig rapport, 7,5 hp Varumärkets kommunikativa roll, 7,5 hp Avancerad typografi, 6 hp Arbetsplatsförlagt projekt, 9 hp Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23935 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Kontakta: kristina.brink@miun.se.

År 3 Kommunikationsteori C, 7,5 hp Vetenskaplig metod C, 7,5 hp C-uppsats, 15 hp Förpackningsdesign, 15 hp Examensprojekt, 15 hp

– Värdefullt att få hjälp att utveckla sin affärsidé

Varför valde du just denna utbildning? Jag vill vara ”min egen” i framtiden, och jag tycker att utbildningen ger en bred grund att stå på eftersom vi både lär oss det grafiska hantverket och läser mycket kommunikationsvetenskap. Jag tror att det är viktigt i yrkeslivet att vara kunnig inom båda delarna. Flera andra designutbildningar jag tittat på handlar mer om de kreativa bitarna, dessutom var jag nyfiken på förpackningsdesign som jag aldrig tidigare provat på. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är fina lokaler och en inspirerande miljö med bra lärare. Man kan dessutom som egen

företagare få mycket stöd och hjälp med att utveckla sin affärsidé och det tycker jag är värdefullt. Vad läser ni just nu? Vi ska snart börja skriva på våra C-uppsatser. Min grupp kommer att skriva om Pictogram ur en kommunikationsvetenskaplig synvinkel. Vad gör du om fem år? Drömscenariot är att min firma är etablerad och att jag huvudsakligen arbetar med bokformgivning, förhoppningsvis har jag även möjlighet att ge ut egna böcker. Ställ en fråga till Lisa: lisa.info@miun.se Foto: Tina Stafrén

Namn: Lisa Mörtberg. Kommer ifrån: Tänndalen. Pluggar: Grafisk design och kommunikation årskurs 3. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 59

59

09-12-16 11.35.34


KO N S T N Ä R L I G A U T B I L D N I N G A R

Industridesign, 180 hp PROGRAM

Design är idag ett viktigt konkurrensmedel. Ett medvetet arbete med design skapar stora förutsättningar för framgång i alla branscher. I denna utbildning arbetar vi med industriell design, det vill säga en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, för att skapa funktionell form för en industriell produktion. Industridesignerns arbetsdag är varierande. Utbildningen består därför av ett brett spektrum av kurser, både inom det humanistiska och inom det tekniska området. Form och gestaltning är viktigt för konsumentens val av en produkt samt för identifieringen av företaget som står bakom denna. För att möta upp detta behövs det en bra utbildning med tydlig yrkesprofilering inom industridesign. Utbildningen är på tre år och efter avslutad utbildning erhåller du en kandidatexamen i industridesign. Det första årets kurser ger dig de grundläggande verktygen för att kunna arbeta med design, det vill säga att utveckla din förmåga inom skissteknik, formstudier, datorteknik, konstnärlighet samt kreativitet. Det andra året utökas med teoretiska specialämnen som designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruktionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Inför det tredje året kan du välja mellan två inriktning-

ar, Human Care Design eller Recreational Design. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta med produktutveckling som industridesigner. Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning så blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden, både som anställd eller i eget företag. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22977 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Dessutom krävs godkänt arbetsprov. Urval: Till utbildningsplatserna sker antagningen, för de som uppfyller behörighetskraven, utifrån en samlad bedömning av arbetsprov och betyg. Arbetsprovet kan ha två komponenter där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet inleds med en hemuppgift. I provet kan personlig intervju ingå.

Provet kan hämtas på www.miun.se/ITM/ Toppmeny/Utbildning/Program eller www.industridesignutbildning.se, eller rekvireras via e-post mikael.marklund@miun.se. Mer information om provet, arbetsprover och utbildningen kan du få under denna epostadress. Både arbetsprovet och ansökan ska vara inskickat till Mittuniversitetet senast 15 april. Kontakta: mikael.marklund@miun.se. Industridesign GR (A/B), 79 hp Maskinteknik GR (A), 25,5 hp Kommunikation GR (A), 7,5 hp Psykologi GR (A), 7,5hp Kärnkurser inom inriktningen Recreational design. Vårdvetenskap GR (A), 7,5 hp Maskinteknik GR (A/B), 19,5 hp Industridesign GR (C), 33,5 hp Kärnkurser inom inriktningen Human Care Design. Vårdvetenskap GR (A), 7,5 hp Maskinteknik GR (A/B), 4,5 hp Industridesign GR (C), 48,5 hp www.industridesignutbildning.se

– Vi behöver inga fler onödiga produkter Namn: Cecilia To. Kommer ifrån: Hofors. Pluggar: Industridesign inriktning Human Care. Studieort: Sundsvall.

flytta in i ett nybyggt hus där vi som går Industridesign har våra egna arbetsplatser och det är nära till maskin- och lerverkstad, fullskalelabb, fotostudio, datorsal med mera.

Varför valde du att läsa industridesign? Redan som liten var jag intresserad av produkter med smarta lösningar. Men jag ville inte inrikta mig på något speciellt utan få en bred grund att stå på.

Vad tycker du om utbildningens koppling till näringslivet? Under årskurs 2 och 3 samarbetar vi med företag där de ger oss ett uppdrag som de eventuellt går vidare med. Det är då man får känna på hur det är att jobba som industridesigner. Vad vill du helst jobba med i framtiden? Mitt mål är att starta ett eget företag. Mina produkter ska vara betydelsefulla för alla människor genom att vara designade för alla. Vi behöver inga fler onödiga produkter som ligger och skräpar.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är en ny och fräsch skola. I år har vi fått

Ställ en fråga till Cecilia om utbildningen: cecilia.t.info@miun.se

60

Foto: Tina Stafrén

Hur ser en typisk studievecka ut? Det varierar mycket beroende på vilka kurser vi läser. När vi jobbar med ett projekt är det främst eget arbete och ansvar. Vi har sällan tentor då projekten avslutas med en examination där vi presenterar vår produkt.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 60

09-12-16 11.35.36


KO N S T N Ä R L I G A U T B I L D N I N G A R

D Musik- och ljuddesign, 120 hp

Kurserna ges av tre samarbetande universitet/högskolor: Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. Lärosätena bidrar med sina specifika ämnesområden inom ljudteknik samt musik- och ljuddesign för att ge dig en utbildning på distans som möter marknadens krav. Programmet läses på halvfart, vilket gör det möjligt att exempelvis kombinera utbildningen med arbete. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, där de teoretiska kommer att kunna läsas på hemorten. En del av den praktiska undervisningen kommer att ske på hemorten samt vid gemensamma samlingsträffar på lärosätena. Utbildningen integrerar teori och praktik samt mellanvetenskaplig och konstnärlig skolning. Teori och praktik samsas i utbildningens många produktionsuppgifter, men också i de uppgifter som handlar om att analysera befintliga ljud- och musikproduktioner. Examination kan ske genom tentamina och projektuppgifter. För att läsa programmet behöver du tillgång till dator, bredband, program

för flerkanalsmixning samt portabel inspelningsutrustning.

PROGRAM

Utvecklingen inom ljudteknologin har under senare tid medfört att produktioner som tidigare krävde stora resurser idag kan genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team eller av en enda person. Musik- och ljuddesignprogrammet förbereder dig inför denna nya situation inom branschens många olika områden. Utbildningen är Internet-baserad, vilket medför huvudsakliga studier på hemorten. D Ort: Sundsvall. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-22940 Sammankomster: Vi kommer att samlas cirka två gånger per termin på olika studieorter. På några kurser förkommer obligatoriska sammankomster med praktiska moment på någon studieort. Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: goran.thungstrom@miun.se.

Arbetslivskontakt I slutet av utbildningen finns en arbetsplatsförlagd praktikperiod. Efter utbildningen Du kommer att ha en god teoretisk insikt, relevanta praktiska färdigheter och en realistisk uppfattning om möjligheterna till en karriär i ljud- och musikbranschen. Då väntar en arbetsmarknad som omfattar ett stort antal statliga institutioner/företag samt den privata musik- och ljudbranschen. Yrkesverksamma musiker kan utveckla sin egen förmåga som musiker samt producera egna inspelningar för marknadsföring och lansering. Utbildningen kan också användas som fortbildning av musiklärare som på detta vis blir mer konkurrenskraftiga inom yrket. Utbildningen kan också byggas på med ett extra år i ljudproduktion som ges i campusform av Högskolan Dalarna i Falun. Efter detta påbyggnadsår får du en kandidatexamen.

0-60 hp Introduktionskurs i musik- och ljuddesign, 7,5 hp Audioteknologi 1, 7,5 hp Audioteknologi 2, 7,5 hp Vår tids musik, 7,5 hp Ljudteori, 7,5 hp Musikproduktionsanalys, 7,5 hp Möte i skilda genrer, 7,5 hp Musikskapande, 7,5 hp 61-120 hp Mediekommunikation, 7,5 hp Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp Musikbranschen, 7,5 hp Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp Inspelning i studio, 7,5 hp Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp

– Något man har intresse för gör det roligare

Varför valde du den här utbildningen? Jag valde den här utbildningen på grund av mitt intresse för ljudteknik. Jag har extraarbetat inom branchen sedan år 2004, vilket gör att jag både får sätta mina nuvarande kunskaper på prov och lära mig något nytt. Att studera något man har intresse för gör ju saken roligare. Hur är det att studera på distans? Det fungerar alldeles utmärkt. Jag har mina tider som jag har avsatt till studierna. Vissa delmoment i kurserna kräver fysisk närvaro och då samlas vi i Sundsvall, Växjö och Dalarna. Hur fungerar det att kombinera heltids-

arbete med studier på halvfart? Det är alltid en utmaning, vissa veckor kan vara mer krävande än andra. Även om jag studerar på kvällarna efter arbetet kan det även gå åt någon helg ibland. Det gäller att man har en någorlunda självdisciplin. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Mittuniversitet har hunnit växa på sig under de år jag studerat här. Jag tycker att Sundsvall ska vara stolta över sitt universitet som har satt staden på kartan. Vad gör du om 5 år? Jag arbetar någonstans i Sverige som tekniker åt en studio eller frilansar på turné med någon större produktion. Ställ en fråga till Magnus om utbildningen: magnus.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Magnus Malmberg. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggar: Musik- och ljuddesign. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 61

61

09-12-16 11.35.38


LÄRARUTBILDNINGAR

D Lärarutbildning PROGRAM

Läraryrket är ett spännande och utvecklande yrke för dig som gillar utmaningar och vill vara med och forma framtidens generation. En viktig egenskap i läraryrket är förmågan att kunna engagera andra och skapa lust för lärandet. Som lärare ställs krav på att kunna arbeta både självständigt och i arbetslag. Utbildningen kan riktas mot olika åldrar, skolformer och ämnen/ämnesområden. Med utgångspunkt från vilka åldersgrupper du vill arbeta med finns olika inriktningar. Utbildningen består av allmänt utbildningsområde, inriktning och specialisering. Studietidens längd varierar beroende på val av inriktning och ämneskombinationer. När du ansöker till lärarprogrammet väljer du någon av inriktningarna. Längre fram i utbildningen väljer du specialisering/fördjupning med relevans för läraryrket och den examen du siktar på. Allmänt utbildningsområde läses av alla studenter under sammanlagt tre terminer. Lärarutbildningen är en yrkesutbildning med examen som varierar i längd från 210 till 330 högskolepoäng (hp) och ges på grundnivå och avancerad nivå. Lärarexamen på avancerad nivå ger behörighet till forskarutbildning. Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt för att du på ett professionellt sätt ska kunna planera, genomföra, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten.

För att stärka yrkesprofessionen ingår verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som en viktig del där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Du får tillsammans med lärare och andra lärarstudenter diskutera aktuella pedagogiska frågor. I slutet av utbildningen ingår ett examensarbete omfattande 15 eller 30 hp. Mittuniversitetet ger också möjlighet till internationella kontakter och studentutbyte med andra länder. Undervisningen genomförs såväl på campus som i distansform. Distansformen innebär undervisning med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik och med 4–5 sammankomster på Campus Härnösand varje termin. En unik svensk – norsk utbildning till förskollärare startar hösten 2010 med speciell inriktning mot barnkultur och kulturarv. Du läser tillsammans med studenter från förskollärarutbildningen Dronning Mauds Minne i Trondheim.

Undervisningen ges i distansform med 4–5 sammankomster varje termin som växelvis kommer att vara i Trondheim och Östersund. Visst resetillskott kan ges. Delar av den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) skall genomföras på museer och andra kulturinstitutioner. För mer information: www.miun.se/ lun. Efter utbildningen Arbetsmarknaden för lärare varierar utifrån examensprofilering och kommunernas behov. Många lärarutbildade är även eftertraktade som pedagogiska ledare och utbildare inom myndigheter, organisationer och företag. Läs mer om arbetsmarknaden för lärare under ”Att välja rätt/Yrke och framtid” på: www.studera.nu

– Idén att starta egen förskola växte fram Namn: Erica Näsström. Kommer ifrån: Härnösand. Pluggade: Lärarutbildningen. Studieort: Härnösand.

Hur var det att läsa på distans? Det var det bästa för mig. Jag kunde själv välja hur jag ville lägga upp min ”lediga” tid hemma och samordna mitt privatliv med skolan.

Vad jobbar du med idag? Jag arbetar som förskollärare i Härnösand på en förskola som jag själv tillsammans med en studiekamrat startat upp och driver som ett personalkooperativ. Jag trivs jättebra med mitt arbete. Att arbeta med barn är varierat, utmanande och så otroligt roligt! Sen att ha startat ett eget företag är så klart extra kul, då jag själv kan påverka allt i mitt arbete. Det har varit mycket jobb, men det är helt klart det roligaste jag har gjort!

Var gjorde du din verksamhetsförlagda praktik? Jag gjorde min praktik på några olika förskolor i Härnösand. Jag var på ett ställe två gånger då jag trivdes så himla bra! Praktiken var nog det allra bästa på hela utbildningen, där fick man verkligen chans att testa sig själv i verkligheten och känna på yrket! Jag ställde mycket frågor under min VFU, för att få ut så mycket som möjligt.

62

Ställ en fråga till Erica om utbildningen: erica.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vilken inriktning läste du? Jag läste inriktingen mot förskola och förskoleklass och valde läs-skriv-matematikinlärning och drama som mina specialiseringar. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 62

09-12-16 11.35.42


Lärarutbildning mot förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210 hp Denna examen består av kurser om sammanlagt 90 hp från det allmänna utbildningsområdet, en inriktning om 60 hp och två specialiseringar om vardera 30 hp. Du söker till någon av följande inriktningar: Förskola och förskoleklass Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barn i förskolan. Inriktningen ger teoretiska kunskaper om yngre barns lärande, språkliga och kognitiva utveckling, barns uppväxtvillkor, lekens betydelse samt naturen som miljö för lärandet. I inriktningen ingår även teoretiska och didaktiska kunskaper om läs- skriv- och matematikinlärning. Undervisningen kan ske med hjälp av olika kommunikationsformer. Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80983 D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80993 D Ort: Härnösand. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-80900 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B. Förskola och förskoleklass Barnkultur och kulturarv Denna inriktning är uppbyggd av ett antal kurser som har ett innehåll mot barnkultur

och kulturarv och vänder sig till dig som vill arbeta med kulturfrågor inom förskolan. Inriktningen är lämplig även för andra områden som till exempel museer, bibliotek, teater, konsthallar och hembygdsföreningar. D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-84901 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B. Förskoleklass och grundskolans -tidigare år Denna inriktning riktar sig till dig som vill arbeta i förskoleklass och grundskolans tidigare år. Inriktningen ger kunskap om barns lärande, språkliga och kognitiva utveckling och faktorer som påverkar barns uppväxtvillkor. Fokus ligger på teoretiska och didaktiska kunskaper om läs- skriv- och matematikinlärning. Undervisningen kan ske med hjälp av olika kommunikationsformer. Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80905 D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80915 D Ort: Härnösand. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-80910 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 16: Ma B, Na B, Sh A (alt Bi A + Ke A + Fy A motsvarar Naturkunskap A+B).

Fritidshem Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta i fritidshem och skola eller inom olika fritidsverksamheter för barn och ungdomar. Inriktningen ger teoretiska och didaktiska kunskaper om läs- skriv- och matematikinlärning, kunskaper i fritidspedagogik där utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande, konstnärliga uttrycksformer och idrott är viktiga inslag.

PROGRAM

LÄRARUTBILDNINGAR

D Ort: Härnösand. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-80930 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 16: Ma B, Na B, Sh A (alt Bi A + Ke A + Fy A motsvarar Naturkunskap A+B). Undantag av Ma B. År 1 Allmänt utbildningsområde 1, 30 hp Inriktning, 30 hp År 2 Inriktning, 30 hp Inriktning, 30 hp År 3 Allmänt utbildningsområde 2, 30 hp Specialisering/Fördjupning 30 hp År 4 Allmänt utbildningsområde 3, 30 hp

Examen: Lärarexamen Kontakta: studievagledarelun@miun.se Anmälan: För information om anmälan, se sidorna 176–182.

Lärarutbildning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan, 270-330 hp Lärarutbildning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan består av kurser inom allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar. Lärarutbildning mot grundskolans senare år består av kurser om sammanlagt 90 hp allmänt utbildningsområde, en ämnesfördjupning om minst 90 hp samt ytterligare ämne/ämnen (specialiseringar) om 90 hp. Lärarutbildning mot gymnasieskolan består av kurser om sammanlagt 90 hp allmänt utbildningsområde samt två ämnesfördjupningar om minst 90 hp i vardera ämnet. För undervisning i svenska eller samhällskunskap krävs

120 hp i vardera ämne. Du söker till någon av följande inriktningar: Engelska I denna inriktning får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter, att använda språket muntligt och skriftligt, att öka dina kunskaper om engelsk grammatik, engelskspråkiga länders samhällsliv, kultur och litteratur samt möjlighet att utveckla ämnesdidaktiska färdigheter i språkundervisning i engelska.

Anmälningskod: MIU-80935 Grundläggande behörighet samt OB 2: En B, Aktuellt språk steg 3. Undantag ges för Aktuellt språk steg 3. Historia Inriktningen ger en allmän orientering i historia med tonvikt på svenska, nordiska och europeiska förhållanden. Genom de didaktiska och verksamhetsförlagda momenten får du en god grund för din framtida yrkesverksamhet som lärare i historia.

Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 63

63

09-12-16 11.35.43


LÄRARUTBILDNINGAR

PROGRAM

Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80945 Grundläggande behörighet samt OB 1: Hi A, Sh A Matematik och Naturvetenskap Inriktningen vänder sig till dig som vill undervisa i matematik och naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare år. Inom inriktningen studeras matematik med förståelse för hur elever utvecklar sin uppfattning om matematiska begrepp och förmåga att tilllämpa matematiken, naturvetenskapen som vetenskap. Utbildningen genomförs i samverkan med Technichus, ett Science Center med många spännande pedagogiska möjligheter. D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80955 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D. Sänkning från Bi B till Bi A, från Fy B till Fy A och från Ke B till Ke A. Samhällskunskap I inriktningen studeras generell samhällsteori, demokrati och välfärdssamhällets utmaningar samt specialiserade studier i till exempel globalisering och internationella relationer. Ämnesdidaktiska frågeställningar utgör viktiga delar i utbildningen och du får verktyg för att kunna förstå, förklara och undervisa om det komplexa och mångfacetterade samhället vi lever i.

D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80925 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B. Svenska Inriktningen skapar förutsättningar för dig att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen och en medvetenhet om hur detta förhållningssätt kan tillämpas didaktiskt i skolans svenskundervisning. Du får möjlighet att öka dina kunskaper om och färdigheter i svenska språket i tal och skrift, språkbruket i skolan, textanalys och svenska språkets struktur. D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-80965 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B. Svenska som andraspråk Inriktningen vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans senare år. Inriktningen skapar förutsättningar för dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tillägna kunskap om språkliga och kulturella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor. Inriktningen

behandlar svenska språket som det ter sig för en individ utifrån ett annat modersmål samt en medvetenhet om hur detta kan tillämpas didaktiskt i skolans undervisning i svenska som andra språk. D Ort: Härnösand. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod:MIU-80975 Sammankomster: 4–5 sammankomster varje termin. Grundläggande behörighet samt OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B. År 1 Allmänt utbildningsområde 1, 30 hp Inriktning, 30 hp År 2 Inriktning, 30 hp Inriktning/specialisering, 30 hp År 3 Allmänt utbildningsområde 2, 30 hp Inriktning/specialisering, 30 hp År 4 Inriktning/specialisering, 30 hp Inriktning/specialisering, 30 hp År 5 Allmänt utbildningsområde 3, 30 hp

Examen: Lärarexamen Kontakta: studievagledarelun@miun.se Anmälan: För information om anmälan, se sidorna 176–182.

Specialiseringar Dina valbara specialiseringsterminer använder du för att fördjupa, bredda eller profilera din lärarutbildning. Dessa hittar du på webben: www.miun.se/lun Du har även möjlighet att välja ämneskurser ur Mittuniversitetets kursutbud eller kurser från andra lärosäten. Observera att dina val av kurser måste vara relevanta för lärarutbildningen. Omfattning måste vara 30 hp inom samma ämne/ämnesområde.

Allmänt utbildningsområde, 90 hp Påbyggnadsutbildning för dig som redan har ämneskompetens men behöver komplettera med allmänt utbildningsområde, för att ta ut en lärarexamen. Utbildningen ges på helfart, distans. se även www.miun.se/lun. D Ort: Härnösand. Antagning: Vårtemin. Anmälningskod: MIU-80902

64

Sammankomster: Distansformen innebär 4-5 sammankomster varje termin på Campus Härnösand. Grundläggande behörighet: Fullgjorda ämnesstudier om minst 180 hp, relevanta för grundskolans senare år eller gymnasieskolan, varav minst en ämnesfördjupning om minst 90 hp.

Lärarlyftet Regeringen gör en stor satsning på fortbildning av yrkesverksamma lärare fram till 2011. Lärare får behålla minst 80% av sin lön under den tid de studerar. Utbildningen ska omfatta 10–30 hp/termin för F-6 och 20-45 hp för 7-9 och gymnasielärare. Satsningen omfattar både kurser som Mittuniversitetet anordnar på uppdrag av Skolverket och kurser i vårt ordinarie kursutbud. Läs mer om Mittuniversitetets kurser i lärarlyftet: www. miun.se/lararlyftet. För mer information, kontakta monika.karlsson@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 64

09-12-16 11.35.44


MEDIEUTBILDNINGAR

Brinner du för att berätta? Vill du kommunicera med bilder? Är du nyfiken? Envis? Engagerad? Då är bildjournalistikprogrammet – Sveriges första och enda utbildning i bildjournalistik på akademisk nivå – något för dig! Bildjournalist är ett av de mest intressanta yrken man kan ha. Tänk att vara med i händelsernas centrum. Att besöka platser och personer du aldrig hade kommit i kontakt med annars. Att undersöka din omvärld, berätta om den. Att vara med och skapa nyheter, men också att dokumentera och skapa nutidshistoria. Utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i fotografi samt är intresserad av samhällsfrågor och nyhetsjournalistik. Mångsidig utbildning I bildjournalistens roll ingår så mycket mer än att bara fotografera. Bildjournalisten ska också kunna skriva, filma och redigera en tidning eller ett inslag för tv. Allt detta får du lära dig på Bildjournalistikprogrammet. Du utbildas för olika medier: press, tv och webb. Fotografera och forska Bildjournalistutbildningen är en akademisk utbildning, med allt vad det innebär av metodkurser och vetenskapliga uppsatsarbeten. Men utbildningen har också många yrkesförberedande kurser i exempelvis fotografi, digital bildbehandling, tv-produktion, redigering och journalistiska arbetsmetoder.

Det som bedöms är tekniskt kunnande, motivval, komposition, ljud- och ljussättning samt berättarteknik. Efter den 15 april kommer fullständig information om arbetsprovet att skickas ut till samtliga sökande. De sökande har då fram till 1 juni att skicka in sina arbetsprover till Mittuniversitetet. Vid frågor angående utbildning, arbetsprover eller urval kontakta Anna Gullmark, www.miun.se/bildjournalistik. Kontakta: anna.gullmark@miun.se.

Arbetslivskontakt Bildjournalistprogrammet ges i nära samarbete med den svenska mediebranschen. Under utbildningen möter du yrkesverksamma fotografer som föreläsare och handledare. Du gör studiebesök på tv- och tidningsredaktioner och du prövar dina nyvunna kunskaper under din praktiktermin. Efter utbildningen Med en examen i bildjournalistik kan du arbeta på tidningar, webbredaktioner och tv-stationer som fotograf, filmare, redigerare, bildredaktör, bildhanterare eller varför inte som bildchef.

PROGRAM

Bildjournalistik, 180 hp

År 1 Journalistikens grunder, 7,5 hp Nyhetsbild, 15 hp Massmedierätt och etik, 7,5 hp Medier, kultur och samhälle, 7,5 hp Bild och verklighet, 7,5 hp Vetenskaplig metod B, 7,5 hp Vetenskaplig rapport, 7,5 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22995 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Godkänt arbetsprov. Urval: Sökande rangordnas efter arbetsprov. Arbetsprovet kan bestå av stillbilder eller filmat material. Provet är uppdelat i två delar – eget material samt obligatorisk uppgift. Det egna materialet består av upp till 10 bilder eller en videoproduktion på högst tio minuter. Den obligatoriska uppgiften ges i form av ett journalistiskt uppdrag inom områdena nyheter, porträtt, reportage eller illustration.

År 2 Grävandets grunder, 7,5 hp Bildjournalistiskt projekt, 7,5 hp Digital stillbild, 7,5 hp Samhällsjournalistik, 7,5 hp Dagspressredigering, 7,5 hp Arbetsplatsförlagt projekt, 22,5 hp År 3 Journalistik och kommunikationsteori, 7,5 hp Vetenskaplig metod C, 7,5 hp C-uppsats, 15 hp Dokumentär metod, 7,5 hp Examensprojekt, 22,5 hp

– Redaktionsövningarna var verklighetstrogna

Vad gjorde du efter examen? Efter avslutade studier i Sundsvall flyttade jag till Stockholm och började jobba på SvD där jag var ett år. Efter det har jag frilansat med egna projekt varvat med uppdrag för olika tidningar. Vilken nytta har du haft av dina studier? Jag tycker att redaktionsövningarna gav jättemycket. När man sedan kom ut på praktiken insåg man hur ”verklighetstrogna” de övningarna hade varit. Praktiken var väldigt viktig för att knyta kontakter med arbetslivet.

Hur var det att studera Bildjournalistik? Jag förväntade mig mer fotostudier i början och var kanske lite besviken att det var så mycket teoretiska studier i journalistik. Men sen kom jag mer och mer in i journalistikstudierna och insåg att jag skulle få nytta av dem som framtida bildjournalist. Nu när jag planerar och hittar uppslag till reportage har jag i åtanke att berättelsen ska vara angelägen att berätta i text och ljud, men också hur den ska berättas i bilder. Vad tyckte du om Mittuniversitetet? Mittuniversitetet var trevligt. Det var lagom stort och man hade nära till lärare och andra handledare. Sundsvall var en trevlig stad och att det fanns bostadsgaranti var väldigt bra. Ställ en fråga till Felipe om utbildningen: felipe.info@miun.se

Foto: Cina Stenson

Namn: Felipe Morales. Kommer ifrån: Växjö. Pluggade: Tog examen från Bildjournalistik, vt -06. Är nu frilansande journalist och har arbetat för bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Dagbladet. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 65

65

09-12-16 11.35.44


MEDIEUTBILDNINGAR

Informations- och PR-programmet, 180 hp PROGRAM

Programmet har de senaste tre åren topprankats bland landets medie- och kommunikationsutbildningar av Svenskt Näringsliv för sina branschrelaterade kurser. Nära kontakt med studenternas framtida arbetsmarknad har visat sig vara en viktig faktor för att få jobb efter utbildningen. Efter avslutade studier kan du exempelvis arbeta som PR-konsult, informatör, projektledare eller marknadskommunikatör. Programmet har ett huvudfokus på PR (public relations), omvärldsbevakning och sociala medier. Du läser teoretiska kurser inom exempelvis PR och organisationskommunikation, varvat med praktiska kurser i grafisk design och projektledning. Du har också möjlighet att själv vara med och påverka din studieinriktning. Om du vill kan du också studera en termin utomlands. Arbetslivskontakt Vi samarbetar nära med branschorganisationer och näringsliv och tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför finns många branschorienterande inslag i utbildningen. Många tycker att något av det bästa är vår 10 veckor långa praktik. Exempel på praktikplatser hos oss de senaste åren är Sveriges Television, SCA, UD, konsultbyråerna VOX PR, Informedia Communications och Nordisk Kommunikation. Vi är också ensamma om att erbjuda möjligheten att söka extra påbyggnadspraktik efter de tre ordinarie åren på programmet.

PR-konferensen Communicare En spännande del i utbildningen är vår populära event- och projektkurs Communicare, där studenterna arbetar med att arrangera en stor PR-konferens. Där får du prova på att jobba med olika uppgifter inom exempelvis webbproduktion, marknadsföring och event management. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du omvärldsbevaka, analysera kommunikationsproblem och agera kreativt som problemlösare. Våra före detta studenter hittar du inom både offentlig och privat sektor och i flera olika yrkesroller. Jobbgarantier finns inte i någon bransch, men våra studenter står sig mycket väl i konkurrensen. En undersökning visar att över 80 procent av våra före detta studenter idag är verksamma inom informationsoch PR-branschen. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23937

Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se. År 1 Kommunikation och omvärldsbevakning, 7,5 hp Organisation och kommunikation, 7,5 hp Medier, kultur och samhälle 7,5 hp Marknadskommunikation, 7,5 hp Typografi och form, 7,5 hp Communicare – grafisk design och profil, 7,5 hp Communicare – projekt och organisation, 7,5 hp Språk och stil, 7,5 hp År 2 Kommunikation och ledarskap, 7,5 hp Strategisk kommunikation, 7,5 hp Vetenskaplig metod B, 7,5 hp Vetenskaplig rapport, 7,5 hp Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp PR- och branschanalys, 7,5 hp Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp År 3 Kommunikationsteori C, 7,5 hp Vetenskaplig metod C, 7,5 hp C-uppsats, 15 hp Valbara kurser, 30 hp

– Jag ångrar inte en sekund att jag stannade Namn: Thomas Hansen. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggade: Tog examen från Informations- och PR-programmet, våren 2008. Arbetar sedan april på JMW kommunikation i Stockholm. Studieort: Sundsvall. Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier? Studierna gav mig en stabil grund att stå på, vilket har gjort att jag har något att falla tillbaka på nu när jag börjat jobba.

66

Var du aktiv i studentkåren? Jag satt som ledamot i Kårstyrelsen och jag rekommenderar att engagera sig. Det spelar ingen roll vad det är, utan engagera dig bara! Det är både roligt och lärorikt samtidigt som det är skönt att göra något annat än bara plugga. Att det ser bra ut i CV:et gör inte saken sämre. Studerade du utomlands? Nej, men jag jobbade på en liten PR-byrå i Melbourne efter min examen. Dörrar öppnar sig ibland oväntat och då gäller det att ta chansen! Ställ en fråga till Thomas om utbildningen: thomas.h.info@miun.se

Foto: Cina Stenson

Hur var det att studera på Informationsoch PR-programmet? Det var riktigt bra! Jag ångrar inte för en sekund att jag valde att stanna i Sundsvall och få min examen där. Det är en riktigt bra utbildning som jag kan rekommendera.

Vad tycker du om studentlivet? Sundsvall är en bra studentstad på många sätt. Det är nära till sport, musik och kultur vilket gör det lätt att kombinera studierna med avkoppling.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 66

09-12-16 11.35.46


MEDIEUTBILDNINGAR

Journalistprogrammet, 180 hp Mittuniversitetets journalistutbildning ska ge dig som student de bästa förutsättningarna för att klara det journalistiska uppdraget, att axla det ansvar som journalistyrket innebär och behärska det alltmer intensiva medieutbudet. Utbildningen motsvarar branschens förväntningar. Många av våra före detta studenter är nu etablerade journalister inom olika medieföretag. Utbildningen ger kunskaper, färdigheter, samhällsorientering och kritisk skolning så att du ska vara väl förberedd för att arbeta som journalist. Undervisningen växlar hela tiden mellan praktiska och teoretiska moment. Tonvikten ligger på nyhetsjournalistik och du utbildas för alla olika medier: press, radio, tv och webb. Här finns redaktionssalar för tidningsredigering och webbpublicering samt tv- och radiostudior med redigeringsrum. En stor del av studietiden ägnar du åt journalistisk produktion i redaktionell miljö, med tidningar, magasin, hemsidor samt radiooch tv-inslag som slutprodukter. Redaktionsövningarna på Mittuniversitetet ger dig sådana erfarenheter att du kan gå direkt ut i arbetslivet och jobba. Dessutom har du två prak-

tikperioder, en kortare andra terminen och en lång under utbildningens fjärde termin. Under den sjätte terminen kan du välja mellan tre olika inriktningar. Bland annat kan du studera vid ett utländskt universitet. Journalistprogrammet är en av landets treåriga journalistutbildningar som leder fram till en kandidatexamen. Är du intresserad av samhällsutvecklingen? Nyfiken? Envis? Då är Mittuniversitetets journalistutbildning något för dig!

PROGRAM

Journalistutbildningen vid Mittuniversitetet har mycket gott anseende i mediebranschen. Många av Mittuniversitetets studenter har fått långa vikariat och i en del fall fasta jobb direkt efter examen. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22971 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 1: Hi A och Sh A. Kontakta: ingemar.attingsberg@miun.se. År 1 Journalistikens grunder, 7,5 hp Mediespråk och redigering 7,5 hp Medier, kultur och samhälle, 7,5 hp Massmedierätt och etik, 7,5 hp Journalistiska metoder i TV, radio, tidning och webb, 15 hp Vetenskaplig metod B, 7,5 hp Vetenskaplig rapport, 7,5 hp

Arbetslivskontakt Journalistprogrammet ges i nära samarbete med den svenska mediebranschen. Studenterna möter yrkesverksamma gästföreläsare, gör studiebesök och praktiserar sina kunskaper på medieföretag.

År 2 Grävandets grunder, 7,5 hp Journalistiska metoder II, 7,5 hp Politisk kommunikation, 7,5 hp Samhällsjournalistik, 7,5 hp Arbetsplatsförlagt projekt, 30 hp År 3 Journalistik och kommunikationsteori, 7,5 hp Vetenskaplig metod, 7,5 hp C-uppsats, 15 hp Valbara inriktningar, 30 hp

Efter utbildningen Utbildningens bredd gör att du efter examen kan arbeta som journalist på tidningar, tidskrifter, radio- och tv-stationer samt webbredaktioner.

Den sjätte terminen som leder fram till 180 hp är valbar för studenten och kan ge en kandidat- eller filosofie kandidatexamen, beroende på sammansättningen av kurser.

– Toppen att lärarna brann för sitt arbete

Hur länge har du arbetat på Svensk Damtidning? Jag blev erbjuden fast jobb redan under studietiden, men fick chansen att fullfölja studierna och sedan börja jobba direkt efter examen i januari 2009. Innan jag fick fast hade jag jobbat på tidningen i tre månader som sommarvikarie och frilansare. Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier? Stor! Jag lärde mig enormt mycket under utbildningen, både yrkesmässigt och privat. Man fick lära sig grunderna inom journalistiken och hur

man jobbar praktiskt. Jag blev väl förberedd för att ge mig ut i arbetslivet Hur var det att studera på Journalistprogrammet? Enormt roligt. Den bästa tiden i mitt liv. Jag älskade kombinationen av teori och praktik. Det var toppen att alla lärare brann för sitt arbete och att de själva hade färska erfarenheter från branschen. Varför valde du Mittuniversitetet? Eftersom Mittuniversitet har den absolut bästa journalistutbildningen i landet. Det är mycket praktiskt arbete och för mig var det ett måste att lära mig journalistyrket på just det sättet, genom att praktisera det man lärt sig teoretiskt. Ställ en fråga till Johanna om utbildningen: johanna.l.info@miun.se

Foto: Sebastian Lejon

Namn: Johanna Lejon. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggade: Journalistprogrammet, tog examen HT 2008. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 67

67

09-12-16 11.35.48


M I L J Ö - O C H N AT U R V E T E N S K A P L I G A U T B I L D N I N G A R

Biomedicinsk analytiker, 180 hp PROGRAM

Uppsala universitet erbjuder i samarbete med Mittuniversitetet och Landstinget i Västernorrland en yrkesutbildning med goda framtidsutsikter - Biomedicinsk analytiker. Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en god grund till en framtida yrkesverksamhet i en kunskapstät och dynamisk miljö inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning. Utbildningen leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, men även till en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för dagens och morgondagens laboratoriearbete, såväl nationellt som internationellt. Du får lära dig att göra kvalificerade kemiska och biologiska analyser i en spännande miljö under ständig utveckling. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll genom hela utbildningen där teori och praktik vävs samman. Första årets kurser läser du vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt i landstingets lokaler. Dessa kurser ger dig grunderna i laboratoriemetodik, kemi, anatomi, fysiologi och cellbiologi. Andra och tredje årets kurser läser du huvudsakligen i Sundsvall och delvis i Uppsala. Dessa kurser ger fördjupade kunskaper inom exempelvis immu-

nologi, patologi, mikrobiologi, transfusionsmedicin och klinisk kemi. I flera av kurserna ingår undervisning i dokumentation och kvalitetssäkring samt övning i muntlig och skriftlig framställning. Utbildningen avslutas med valbara fördjupningskurser och ett examensarbete. Arbetslivskontakt Stora delar av utbildningen i tillämpad laboratoriemetodik sker på laboratorier med biomedicinsk inriktning och du får därigenom en kontinuerlig kontakt med potentiella arbetsgivare. Examensarbetet utförs också vanligen på ett forskningslaboratorium. Efter utbildningen Arbetsmarknaden bedöms som mycket god och inom en femårsperiod kommer många nya biomedicinska analytiker att efterfrågas. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och nya tekniker och utbildningen är anpassad till att ge dig en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet med möjlighet till fördjupning som leder till magister-, master- eller doktorsexamen.

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: UU-P3302 Examen: Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp, med möjlighet till Medicine kandidatexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Kontakta: expnat@miun.se, dan.bylund@miun.se, boel.erbring@lvn.se, pia.ek@imbim.uu.se År 1 Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp År 2 Klinisk fysiologi, 7 hp Medicinsk mikrobiologi, 11 hp Patologi med klinisk genetik, 11 hp Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp Verksamhetsförlagd utbildning I, 6/12 hp År 3 Verksamhetsförlagd utbildning I, 6/12 hp Tillämpad statistik och bioinformatik, 7 hp Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp Projektik, 9 hp Fördjupningskurs I, 7 hp Fördjupningskurs II, 8 hp Examensarbete, 15 hp

– En utbildning som följer med utvecklingen Namn: Emira Sahlin. Kommer ifrån: Bollnäs. Pluggar: Biomedicinsk analytiker. Studieort: Sundsvall. Varför valde du den här utbildningen? Utbildningen är bred och man kan jobba inom en massa olika saker som har med labbvärlden att göra. Sedan är det en väldigt intressant utbildning som hänger med i utvecklingen, det händer nya saker hela tiden. Jobbchanserna är dessutom goda efter denna utbildning vilket var avgörande för mitt val. Hur trivs du på utbildningen? Jag trivs jättebra och roligt är det.

68

Hur ser en typisk studievecka ut? Vi går 3–4 dagar i veckan och det är inte så långa dagar. Vad är ditt drömjobb? Att bli biomedicinsk analytiker och att få jobba med olika sjukdomar. Ställ en fråga till Emira om utbildningen: emira.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Vad gjorde du tidigare? Jag har varit mammaledig och så har jag jobbat några år.

Hur tycker du att det fungerar att kombinera studier på annan ort med familjelivet och barn hemma i Bollnäs? Det funkar jättebra. Dessutom finns det bra tåg- och bussförbindelser, så jag pendlar ganska mycket.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 68

09-12-16 11.35.49


M I L J Ö - O C H N AT U R V E T E N S K A P L I G A U T B I L D N I N G A R

D Ekoteknik, 180 hp

”Ekoteknikprogrammet erbjuder en unik pedagogik som skapar kreativitet vilket ger stort utrymme att ’tänka själv’ och söka egna vägar för att hitta lösningar på olika problem. Arbetssättet på utbildningen har gett oss en naturlig träning att samarbeta med många olika människor vilket varit mycket personlighetsutvecklande. I och med den tvärvetenskapliga inriktningen har vi tränats att se på olika problem och frågeställningar ur flera olika aspekter. Detta har skapat en praktisk färdighet i den helhetssyn som är viktig i de naturliga och samhällsorienterade systemen. Genom denna utbildning får vi en väldigt bred kompetens som ger stora valmöjligheter på arbetsmarknaden. I utbildningen ingår många praktiska moment och grupparbeten som leder till bra sammanhållning i klassen och där kontakt med flera aktörer inom arbetslivet etableras på ett tidigt stadium för framtida anställningar och för stöd till start av företag”. Så skriver några av studenterna om programmet.

Ekoteknikprogrammet kombinerar miljövetenskap med miljöteknik för att få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas.

PROGRAM

Ekoteknikprogrammet är en treårig utbildning och leder till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap. Utbildningen ger goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Dessa kunskaper kan nyttjas inom viktiga framtidsbranscher såsom ”grönt företagande” och miljöteknikutveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag: Undantag ges för Fy B. Sänkning från Ma D till Ma C. Kontakta: anders.jonsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se.

Efter utbildningen Hållbar utveckling, miljövetenskap och miljöteknik är idag en drivkraft för många svenska företag. Efter utbildningen kan du söka jobb i företag inom områden där Sverige varit särskilt framgångsrikt på miljösidan, såsom avfall, vatten- och avloppsrening, energieffektivisering (inklusive bioenergi) samt luftrening. Dessutom behövs det människor med dessa kunskaper påmånga företag och offentliga arbetsplatser. Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare som anställda inom företag och myndigheter.

Miljövetenskap GR (A-C): Miljö och människa, 15 hp Miljö och naturresurser, 15 hp Instrument för hållbar utveckling, 15 hp Från vision till genomförande, 15 hp Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp Miljöteknik GR (A-B): Grundkurs miljöteknik, 15 hp Miljödriven innovation, 15 hp Samhälle och teknik, 15 hp Integrerade ledningssystem, 7,5 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp

D Ort: Flexibel. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-77901 Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74943 Examen: Kandidatexamen.

Valbara kurser, 30 hp

– Jag vill hellre förebygga än åtgärda skador

Läser du på distans, hur är det? Jag läser på campus, men eftersom jag bor två mil utanför Östersund sitter jag ibland även på distans för att spara på miljön. Det fungerar bra! Jag kan följa föreläsningen och vara lika aktiv som när jag är på campus.

läser man litteraturen emellanåt. Vi har ganska mycket grupparbeten. Hur kan ett praktiskt moment i en kurs se ut? Det kan vara en uppgift som vi ska lösa genom undersökningar som resulterar i att vi införskaffar relevanta kunskaper medan vi löser uppgiften. Det gör att man lättare förstår hur det som står i litteraturen används i praktiken.

Vad tycker du om utbildningen hittills? Kurserna är intressanta och det är bra att det är en bred utbildning. Jag har fått upp ögonen för fler yrkesområden som kan bli aktuella efter utbildningen.

Vad gör du om fem år? Min sambo och jag har renoverat färdigt huset och jag jobbar i Östersund med ett roligt och utvecklande jobb som har med miljö att göra. Jag vill hellre jobba med att förebygga än att åtgärda skador som redan skett på miljön.

Hur ser en typisk studievecka ut? Vi har i snitt två föreläsningar i veckan och så

Ställ en fråga till Cecilia om utbildningen: cecilia.l.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Cecilia Lundmark. Kommer ifrån: Östanbäck, utanför Skellefteå. Pluggar: Ekoteknikprogrammet. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 69

69

09-12-16 11.35.51


M I L J Ö - O C H N AT U R V E T E N S K A P L I G A U T B I L D N I N G A R

Internationellt kandidatprogram i biologi, 180 hp PROGRAM

Vad kan vara mer spännande än att ta reda på hur livet fungerar? Biologistudier öppnar helt nya och fantastiska världar och som biolog blir du viktig för samhällsutvecklingen. Biologisk kompetens efterfrågas allt oftare inom företag, kommuner och andra myndigheter. Studier vid Mittuniversitetet leder till yrket naturvårdsbiolog. Programmet startar med grundläggande kurser i biologi och kemi. Fördjupningen får du på kurser i biologi, till exempel naturvårdsbiologi och landskapsekologi. På flera av kurserna ingår exkursioner där vi undersöker hur naturen fungerar direkt i Norrlands vidsträckta skogar, på fjället, Höga kustens kuperade landskap eller i en av många sjöar i vårt närområde. Landskapet erbjuder förekomst av vilda djur och sällsynta arter som det finns goda chanser att få uppleva. Laborationerna innehåller många spännande tillfällen att experimentera för att studera fenomen och processer som till exempel fotosyntes. Du får också lära dig metoder för att studera genetisk variation och för molekylär artbestämning. Du rekommenderas starkt att läsa minst en termin, och högst två, vid ett av våra utländska partneruniversitet. Undervisningsspråket är engelska. Under studierna har du nära kontakt med

dina studiekamrater och handledare i seminariegrupperna och du får lära känna studenter från andra länder. Utbildningen till naturvårdsbiolog sker i nära anslutning till forskningen inom biologi på Mittuniversitetet. Arbetslivskontakt Praktiken är en höjdpunkt under utbildningen där du får använda dina kunskaper i en fungerande naturvårdsmiljö, exempelvis länsstyrelser, kommuner eller privata företag. På praktiken skapar du värdefulla kontakter inför din kommande yrkesverksamhet. Praktik kan också göras utomlands. Efter utbildningen Arbetsmarknaden för naturvårdsbiologer finns inom offentlig och privat sektor. Nationellt och i Europa är naturvårdssektorn växande och välutbildade biologer behövs på olika nivåer för planering och skötsel av värdefulla områden. Det finns också ett kontinuerligt behov av utvecklingsarbete och forsk-

ning. Många av våra studenter har fått arbete inom området naturvårdsbiologi efter avslutade studier. Inriktning: Conservation Biology Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-42961 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag: Undantag ges för Fy A. Undantag ges för kravet på svenska i den grundläggande behörigheten. Kontakta: stefan.falk@miun.se expnat@miun.se. Biologi, 105 hp Kemi, alt. Naturgeografi, 30 hp Utbytestermin, Biologi eller annat relevant ämne, 30 hp Interkulturell kommunikation, 7,5 hp Presentationsteknik på engelska, 7,5 hp

– Ju mer jag lär mig, ju mer vill jag veta Namn: Julia Margijeva. Kommer ifrån: Estland, Tallinn. Pluggar: Internationellt kandidatprogram i biologi, termin 1. Studieort: Sundsvall. Varför sökte du till Mittuniversitetet? Jag kom till Sundsvall året innan jag började på Mittuniversitetet. Jag kom fram till att jag ville plugga här eftersom det är ett stort universitet och jag kan läsa ett kandidatprogram på engelska här.

Vad läser ni just nu? Just nu studerar jag växtfysiologi och kemiska principer samtidigt som jag lär mig svenska tillsammans med andra internationella studenter. Vad är ditt drömjobb? Att få jobba med naturen, miljön och dess problem. Ställ en fråga till Julia om utbildningen: julia.info@miun.se

70

Foto: Tina Stafrén

Varför valde du just denna utbildning? Jag har ett stort naturintresse, biologi hjälper oss att förstå hur livet fungerar och gör att vi kan uppfatta naturen som omger oss på ett annat sätt. Ju mer jag lär mig, ju mer vill jag veta.

Vilket är ditt första intryck av utbildningen och Mittuniversitetet? Det som imponerat på mig när det gäller studierna är att vi inte har mer än två ämnen samtidigt. Det underlättar koncentrationen och möjligheterna att tränga djupare ner i ett ämne och utöka sin kunskap. Dessutom är lärarna verkligen trevliga och hjälpsamma.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 70

09-12-16 11.35.53


M I L J Ö - O C H N AT U R V E T E N S K A P L I G A U T B I L D N I N G A R

Internationellt kandidatprogram i ekoteknik, 180 hp Världsmarknaden för miljöteknik är under stark utveckling och enligt OECD en av världens snabbast växande branscher. Det internationella kandidatprogrammet i ekoteknik är treårigt och leder till en Filosofie kandidatexamen i Miljövetenskap. Programmet sammanför och integrerar kunskap inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Utbildningen ger dig bred förståelse av hur samhället kan undvika och förebygga miljöproblem. Du får fördjupad insikt i globala, regionala och lokala miljöproblem och hur dessa är kopplade till samhällets användning av naturresurser. Du utvecklar färdigheter och entreprenörskap som gör dig rustad att framgångsrikt ta dig an dagens och morgondagens miljöutmaningar. Tidigare studenter har talat om fördelarna med de speciella pedagogiska metoder som används i våra kurser i miljövetenskap och -teknik. De säger att dessa har givit möjligheter till individuell utveckling och skapat utrymme för kreativitet. Undervisningen är problemorienterad och tematiska studier förekommer ofta. Teori och praktik blandas i kurserna. Vi börjar programmet med att göra

fältarbete i vacker fjällmiljö inte långt från vårt campus. Du kommer sedan att arbeta med tematiska studier i miljövetenskap och miljöteknik under det första året. Andra året kommer du bland annat att läsa en kurs i presentationsteknik på engelska som förbereder dig för en termins rekommenderade utlandsstudier (vårterminen, år två) vid ett av våra utländska partneruniversitet. Du kommer sedan tillbaka och avslutar dina filosofie kandidatstudier genom att göra ett examensarbete i miljövetenskap. Examensarbetet utförs ofta i samverkan med ett företag, en organisation eller en myndighet såsom en kommun eller länsstyrelsen. Ibland kan företaget, organisationen eller myndigheten få professionell användning för de idéer som utvecklats i examensarbetet om man anställer studenten eller också startar studenten sitt eget företag.

PROGRAM

Programmet ger dig ett brett perspektiv på förhållandet mellan miljö, samhälle och naturresurserna på vår planet. Miljöfrågor integreras med entreprenörskap och andra färdigheter och du utvecklar rätt kunskap för arbete i en av världens snabbast växande sektorer – ekoteknik och grönt företagande. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74983 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag: Undantag ges för Fy B. Sänkning från Ma D till Ma C. Dessutom krävs En B. Undantag ges för kravet på svenska i den grundläggande behörigheten. Kontakta: anders.jonsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se. Miljö och människa, 15 hp Miljö och naturresurser, 15 hp Instrument för hållbar utveckling, 15 hp Från vision till genomförande, 15 hp Självständigt arbete, 15 hp Grundkurs miljöteknik, 15 hp Miljödriven innovation, 15 hp Samhälle och teknik, 15 hp Integrerade ledningssystem, 7,5 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp Presentationsteknik på engelska, 7,5 hp Valbara kurser, 30 hp

Efter utbildningen Under utbildningen genomförs projekt i samverkan med samhälle och näringsliv, vilket gör dig väl förberedd för att bedriva utvecklande miljöarbete inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

– Att ha en natur att njuta av i framtiden

Varför sökte du till Mittuniversitetet? Här fick jag möjlighet att läsa det jag ville, på engelska, och samtidigt ha närhet till snö. Jag jobbade en säsong i Åre tidigare och trivs här uppe, så det var naturligt för mig att välja Mittuniversitetet. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är fint här och jag tycker om människorna. Och det är inte för kallt, än så länge. Varför valde du Internationellt kandidatprogram i ekoteknik? Innehållet i utbildningen lät verkligen bra. Jag har

alltid gillat naturvetenskap och såväl inomhussom utomhusaktiviteter. Nu kan jag kombinera det genom att lära mig hur man kan försäkra sig om att ha en natur att njuta av i framtiden, oavsett om det gäller surfning, snowboardåkning eller bara njuta av stillheten. Vad tycker du om Östersund hittills? Det händer alltid en massa saker här. Staden är större än jag förväntade mig, med vansinnigt många affärer. Vilket är ditt drömjobb? Vet inte än, men jag hoppas att programmet hjälper mig. Det kommer att bli något miljövänligt, så mycket kan jag avslöja ... Ställ en fråga till Thomas om utbildningen: thomas.f.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Thomas Fetterplace. Kommer ifrån: Wollongong, Australia. Pluggar: Internationellt kandidatprogram i ekoteknik. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 71

71

09-12-16 11.35.57


P S Y KO L O G U T B I L D N I N G

Psykologprogram, 300 hp PROGRAM

De stora utmaningarna i välfärdssamhället har lett till ett ökat behov av psykologisk kompetens inom nya områden. Alltfler psykologer arbetar idag också utanför de mer traditionella arbetsfälten; vård, skola och omsorg. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet är en bred utbildning med speciell betoning på tre temaområden: vetenskaplighet, professionella färdigheter samt arbetsliv och hälsa. Psykologutbildningen vid Mittuniversitetet är ett femårigt program för dig som är intresserad av psykologi och av att i framtiden arbeta med psykologisk utredning, konsultation och behandling på vetenskaplig grund. En psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är både yrkesoch forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag. Under år två och tre har du dina första kliniska kontakter, termin sju har du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du, under handledning, ge evidensbaserad psykologisk behandling inom ramen för vår psykoterapimottagning. Inom ramen för utbildningen förväntas du även själv genomgå egenterapi i grupp.

För att ge bredd och fördjupning inom temaområdet arbetsliv och hälsa har utbildningen samarbete med bland annat Folkhälsoinstitutet, Jämtlands Läns Landsting och andra verksamheter inom hälsoområdet i regionen. Nära kontakter finns också med andra utbildningsprogram på Mittuniversitetet. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, med inslag av svensk litteratur. Arbetslivskontakt I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag.

vidgas dessutom kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-55901 Examen: Psykologexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Kontakta: expshv.osd@miun.se andreas.karlsson@miun.se. Läs mer om programmet och de kurser som ingår: www.miun.se/psykologprogram

Efter utbildningen Under åren fram till 2015 beräknas pensionsavgångar leda till att psykologkåren minskar. Psykologers arbetsfält

– Mänskligt beteende har alltid fascinerat mig Namn: Mattias Wretman. Kommer ifrån: Stockholm. Pluggar: Psykologprogrammet. Studieort: Östersund. Varför valde du psykologprogrammet? Mänskligt beteende har alltid fascinerat och för undrat mig. Det kombinerat med en vilja att hjälpa och stötta människor som mår dåligt gjorde psykologprogrammet till det ideala valet för mig.

72

Vad gjorde du innan studierna här? Jag arbetade extra samtidigt som jag höjde mina betyg via den kommunala vuxenutbildningen. Vad gör du om fem år? Jag är upptagen med min PTP-tjänstgöring, det vill säga att arbeta som psykolog under handledning i ett år. Det är ett krav för att få psykologlegitimationen utfärdad av socialstyrelsen. Ställ en fråga till Mattias om utbildningen: mattias.w.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

Vad tycker du om psykologprogrammet? Studierna är tuffa men oerhört intressanta och roliga. Här på Mittuniversitetet är det höga krav på blivande psykologer och vi förväntas få en helhetsbild av människan utifrån en mängd teoretiska, främst evidensbaserade, perspektiv och praktiska moment som grundas i psykologisk och medicinsk forskning.

Hur ser en typisk studievecka ut? Bland alla psykologutbildningar i Sverige har vi här på Mittuniversitetet mest lärarledd undervisning. En typisk vecka varvas med föreläsningar, seminarier och gruppmoment.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 72

09-12-16 11.35.59


S A M H Ä L L S V E TA R U T B I L D N I N G A R

Internationella förvaltningsprogrammet, 180 hp

Internationella förvaltningsprogrammet ger en bred inblick i svensk och europeisk förvaltning och kombinerar studier inom statsvetenskap (90 hp) med studier inom rättsvetenskap (60 hp.) samt andra samhällsvetenskapliga ämnen. Inom programmet ingår en valfri termin, då du kan läsa ytterligare kurser inom rättsvetenskap eller annat ämne vid Mittuniversitetet. Det finns även möjlighet att läsa en termin vid utländskt lärosäte med vilket Mittuniversitetet har samarbetsavtal. Den femte terminen innehåller en obligatorisk praktikperiod i Sverige eller utomlands vid förvaltning eller organisation och möjlighet att läsa någon ytterligare kurs vid Mittuniversitetet eller utländskt lärosäte. Den avslutande terminen fortsätter du med ytterligare kurser inom huvudområdet och avslutar med ett examensarbete. Eftersom de flesta av kurserna i programmet även ges som fristående- och distanskurser är även du välkommen som endast vill läsa en del eller delar av

programmet under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven. Vissa kurser kan komma att ges på engelska. Arbetslivskontakt Den femte terminen innehåller en obligatorisk praktikperiod om 15 eller 30 hp i Sverige eller utomlands vid förvaltning eller organisation. Efter utbildningen Det internationella förvaltningsprogrammet syftar till att utbilda en förvaltare med grundläggande och nödvändiga kunskaper för att handlägga, besluta och verkställa ärenden i såväl kommunal som nationell, mellanstatlig och utländsk förvaltning inklusive regionala och globala organisationer. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-54915 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expshv.osd@miun.se thomas.widenstjerna@miun.se.

PROGRAM

I programmet erbjuds möjlighet att inhämta såväl teoretiska som praktiska kunskaper och lärdomar tillämpbara inom offentlig och privat verksamhet, både i Sverige och internationellt. I vårt internationella samhälle, där Sverige är en del, finns det alltid behov av personer med kunskap inom såväl kommunal, regional och nationell förvaltning samt inom organisationer av internationell karaktär. År 1 Statsvetenskap GR (A), 30 hp Rättsvetenskap GR (A), 30 hp År 2 Rättsvetenskap GR (A), 15 hp Nationalekonomi GR (A), 7,5 hp Sociologi GR (A), 7,5 hp Statsvetenskap GR (B), 30 hp År 3 Alt 1: Praktik, 30 hp Statsvetenskap GR (C), inklusive Självständigt arbete 15 hp Alt 2: Praktik, 15 hp + Rättsvetenskap GR (A), 15 hp Statsvetenskap GR (C) 30 hp, inklusive Självständigt arbete 15 hp Alt 3: Praktik, 15 hp + Valfri kurs, 15 hp Statsvetenskap GR (C) 30 hp, inklusive Självständigt arbete 15 hp

Skapa din egen utbildning Du vet väl att du kan plocka ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser? Du hittar mer information om alla våra kurser på www.miun.se/kurser. Information om hur du kombinerar ihop din egen examen hittar du på sidorna 28–29.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 73

73

09-12-16 11.36.03


S A M H Ä L L S V E TA R U T B I L D N I N G A R

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp PROGRAM

Att kunna leda och hantera människor är en kompetens som alltid efterfrågas i arbetslivet. På det här programmet läser du en kombination av arbetslivsinriktade ämnen och gör praktikmånader som tillsammans gör dig mycket attraktiv för en mängd arbetsgivare. Detta program ger dig både praktiskt användbara insikter om människan i arbetslivet och relevanta akademiska kunskaper. Kurserna är skräddarsydda och kontakterna med arbetslivet är nära och regelbundna. I psykologi och sociologi, som är programmets huvudområden, får du grundläggande kunskaper och särskild fördjupning mot personal- och arbetslivsfrågor. Några exempel är ledarskap och chefsskap, organisationsformer, personalresursplanering, organisationskultur och grupprocesser, arbetsmiljö, organisationsförändring, stress och hälsa, lärande och kompetens, mångfald och det internationella arbetslivet. Arbetsrätten är särskilt inriktad mot den lagstiftning som handlar om arbetsmiljö, anställning och diskriminering. I företagsekonomi får du en grundkurs i ekonomistyrning med särskild inriktning mot personalekonomi. Praktiken gör du i Sverige eller utomlands under 10 veckor i en organisa-

tion som du själv väljer. Utbildningens sista termin avslutas med att du skriver ett examensarbete som bygger på att du undersöker en personal- eller annan arbetslivsfråga i en organisation. Arbetslivskontakt Genom hela utbildningen löper arbetslivskontakter som en röd tråd. I början är de av allmän karaktär, exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och arbetslivsmässor. Senare får du göra olika undersökningar och intervjuer på arbetsplatser. I slutet av utbildningen ingår tio veckors sammanhängande praktik på heltid. Efter utbildningen Arbetsmarknaden har och kommer alltid att ha behov av personer med gedigen kunskap om människan i arbetslivet. På alla nivåer i organisationer finns det frågor som ständigt är aktuella, allt ifrån vardagsnära områden som arbetsmiljö och konflikthantering till strategis-

ka områden som kompetensutveckling och organisationsförändringar. Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig möjligheten att arbeta med sådana organisationsfrågor som just du är intresserad av. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-54927 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Kontakta: expshv.osd@miun.se. År 1 Psykologi GR (A), 30 hp Sociologi GR (A), 30 hp År 2 Sociologi GR (B), 22,5 hp Psykologi GR (B), 22,5 hp Arbetsrätt GR (A), 15 hp År 3 Praktik GR (A), 15 hp Företagsekonomi GR (A), 15 hp Sociologi/Psykologi GR (C), 30 hp

– Jag behövde ge mig in på en ny bana Namn: Marie France. Kommer ifrån: Sherbrooke (Québec), Kanada. Pluggar: Personal- och arbetslivsprogrammet. Studieort: Östersund. Varför valde du personal- och arbetslivsprogrammet? Jag behövde ge mig in på en ny bana och ville vara mer attraktiv på arbetsmarknaden i en bransch där jag skulle kunna använda mig av psykologi.

Det är både bra och nödvändigt. Det är viktigt att se hur man kan använda det teoretiska man lärt sig. Det hjälper också att förstå arbetsmarknaden bättre och att se de olika möjligheterna som finns efter utbildningen. Vad gjorde du innan studierna här? En hel del! Jag har studerat humaniora, rest mycket och har haft många olika jobb – från havskajakguide till radiopratare. Vad tycker du om Östersund? Östersund är en mysig och vacker liten stad. Det finns många arrangerade aktiviteter för studenter och det finns ännu mer man kan hitta på att göra själv, särskilt när det gäller sport och kultur.

Vad tycker du om att utbildningen innehåller mycket arbetslivskontakter?

Ställ en fråga till Marie om utbildningen: marie.info@miun.se

74

Foto: Tina Stafrén

Vad tycker du om studierna hittills? Man lär sig otroligt mycket på ett nästan subtilt sätt. Jag inser när jag pratar med andra som inte har samma utbildning hur stor förståelse för organisationer och människor jag har skaffat mig.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 74

09-12-16 11.36.03


S A M H Ä L L S V E TA R U T B I L D N I N G A R

Risk- och säkerhetsfrågor är viktiga i många verksamheter. Därför är personer med god kunskap om risk- och säkerhetsarbete liksom om ledning i krissituationer eftertraktade. Inom programmet får du teoretiska kunskaper i risk- och krishantering och du utvecklar färdigheter för praktisk hantering av krissituationer. Du får även grundläggande kunskaper i kvalitetsteknik. Praktik ingår i programmet. Risk- och krishanteringsprogrammet ger goda förutsättningar för att arbeta förebyggande med risker och kommande kriser, samt för att organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer. Allt fler organisationer, från privata företag och intresseorganisationer som Röda Korset och Rädda barnen, till kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter, behöver och anställer risk- och krishanterare. Utbildningen ger kunskaper om ledning, ledarskap och enskilda individers beteende när samhället är utsatt för risker, kriser och katastrofer, nationellt såväl som internationellt. Den visar även på betydelsen av föreställningar om risker och kriser i samhället, det vill säga både allmänhetens riskuppfattningar och den roll risker spelar i samhället och i olika organisationer. Krishantering och riskkommunikation på olika nivåer, såväl individuell som organisatorisk och samhällelig, ingår i utbildningen. Programmet är främst samhälls- och beteendevetenskapligt, men ger även kompetens i de närliggande områdena miljövetenskap och kvalitetsteknik. På

så sätt ger utbildningen flera kvalifikationer som arbetsgivare efterfrågar. För att öva färdigheter inom risk- och krishantering och öka anställbarheten ingår verksamhetsanknuten undervisning samt praktik.

PROGRAM

Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp

är säkerhetschef, riskanalytiker, kvalitetsansvarig, förhandlare och konflikthanterare. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-55903 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expshv.osd@miun.se jorgen.sparf@miun.se.

Arbetslivskontakt Genom hela programmet kopplas teori och praktik ihop. Det kan handla om fallstudier, praktiska exempel och erfarenheter, studiebesök, gästföreläsningar med mera. Ett viktigt inslag i programmet är praktikperioden, där studenten i 10 veckor bedriver praktiskt risk-, krisoch/eller säkerhetsarbete på en arbetsplats.

År 1 Sociologi GR (A) 30 hp, Risker och kriser i samhället Psykologi GR( A) 15 hp, Individ, risk, kris och trauma Miljövetenskap GR (A) 15 hp, Miljö och människa År 2 Sociologi GR (B) 30 hp, Ledning och organisering under risk och kris Sociologi GR (B) 30 hp, Risk- och krishantering i praktiken

Efter utbildningen Utbildningens kombination av bredd och djup ger en god grund för att arbeta inom den växande sektor som omfattar risk- och krishantering, säkerhetsarbete samt kvalitetstekniker men även som ledare i samhällsviktiga organisationer där kunskap om risk och krishantering är avgörande för att förebygga kriser och katastrofer. Exempel på yrkesroller

År 3 Kvalitetsteknik GR( A) 30 hp, Ledning, processer och verktyg för förbättringar Sociologi GR (C) 30 hp, Observation och dokumentation vid kris och katastrof

Namn: Marianne Gresseth. Kommer ifrån: Bräcke. Pluggar: Första året på Risk- och krishanteringsprogrammet. Studieort: Östersund.

Utbildningen innehåller mycket arbetslivskontakter, är det viktigt för dig? Det blir lättare att knyta kontakter, man får verkligen en inblick i vad det handlar om och det underlättar när man ska söka jobb.

Varför sökte du just Risk- och krishanteringsprogrammet? För att det är en bred utbildning med många möjligheter och den föll mig i smaken.

Vad vill du helst jobba med? Att ingå i en förebyggande krisgrupp eller varför inte säkerhetschef , det finns så otroligt mycket inom risk- och krishantering som är intressant.

Vad tycker du om utbildningen och Mittuniversitetet hittills? Det är första gången jag läser på ett universitet så det var lite skrämmande, men det blev snabbt bättre. Hittills uppfyller utbildningen mina förväntningar.

Vad tycker du om studentlivet och Östersund? Jag trivs i Östersund. Studentlivet är fortfarande nytt för mig, men hittills så gillar jag det, inte en dans på rosor men det blir lättare om det är intressant.

Vad läser ni just nu? Vi läser Sociologisk metod.

Ställ en fråga till Marianne om utbildningen: marianne.g.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

– Man får en inblick i vad det handlar om

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 75

75

09-12-16 11.36.05


S A M H Ä L L S V E TA R U T B I L D N I N G A R

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp PROGRAM

Programmet ger dig en bred inblick i olika samhällsfrågor utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv. I programmet läser du grundkurser i statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Därefter väljer du att fördjupa dig i ett valt ämnesområde på så sätt ger utbildningen både bredd och djup. Tonvikten i programmet ligger i att studera centrala samhällsprocesser på såväl lokal, nationell som global nivå. Programmet förbereder dig som student inför kommande yrkesliv och ger dig en god grund för kvalificerade arbeten inom såväl offentlig förvaltning som privata organisationer. Under termin 6 kan du därtill välja att göra praktik i Sverige eller utomlands. Det finns även möjlighet att göra kortare praktik och fördjupa kunskaperna inom utvärdering- och utredningsmetodik. Båda dess områden kommer att utgöra viktiga inslag i ett kommande yrkesliv. Vidare finns möjlighet att under terminen bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet.

verksamhetsområden. Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, biståndsorganisationer och frivillig organisationer, nationellt såväl som internationellt, där behov av handläggnings- och analysarbete förekommer. Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-52923 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expshv.svl@miun.se.

År 1 Statsvetenskap GR (A), 30 hp Sociologi GR (A), 30 hp År 2 Nationalekonomi GR (A), 30 hp Valt huvudområde GR (B), 30 hp År 3 Alt 1: Praktik, 15 hp + Sociologi GR (B), Utvärdering 7,5 hp + Statsvetenskap GR (B), Utredningsmetodik, 7,5 hp Valt huvudområde GR (C) 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp Alt 2: Praktik 30 hp Valt huvudområde GR (C) 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp

Efter utbildningen De arbetsuppgifter som du utbildas för kan variera mellan kvalificerad handläggning, utredningsuppdrag och planering på flera nivåer inom olika typer av

Alt 3: Utlandsstudier Valt huvudområde GR (C) 30 hp, inklusive Självständigt arbete 15 hp

– Praktikterminen var nog det allra bästa Namn: Marielle Sundin. Kommer ifrån: Lilla Myckelgensjö i Örnsköldsviks kommun. Pluggade: Tog examen från Internationella Samhällsvetarprogrammet med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati, 2008. Bor nu: Sundsvall. Vad jobbar du med idag? Jag jobbar dels som projektledare för Rädda Barnens projekt SundsvallsRÅDET och dels som administratör på Folke Bernadotteakademins utbildningsfunktion.

76

Hur trivdes du på utbildningen? Överlag riktigt bra. Det är ett intressant upplägg och jag gillade möjligheten till en praktiktermin, det var nog det allra bästa. Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier? Väldigt stor, båda mina jobb präglas av en kombination av sociologi och statsvetenskap. Nyttan av tematerminerna – som kunde kännas lite luddiga då – visar sig dessutom allt mer och det känns kul. Ställ en fråga till Marielle om utbildningen: marielle.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Berätta om vägen till ditt jobb! Jobbet inom Rädda Barnen bygger helt på eget engagemang då jag tidigare arbetade ideellt med samma frågor inom lokalföreningen i Sundsvall. Min tjänst på Folke Bernadotteakademin bygger på en kombination av utbildning och yrkeser-

farenhet. Framförallt tror jag att min praktik på en myndighet gjorde väldigt mycket, under den hade jag fått känna på liknande uppgifter som jag sitter med idag.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 76

09-12-16 11.36.07


SOCIONOMUTBILDNINGAR

PROGRAM

Interkulturell och internationell socionomutbildning, 210 hp Detta socionomprogram ger dig särskilda förberedelser för socialt arbete i mångkulturella miljöer och internationellt socialt arbete. All utbildning inom socialt arbete måste innehålla interkulturella och internationella perspektiv. Det gäller särskilt detta program. Vi lever i en globaliserad värld och människor runt omkring oss har i allt högre grad olika bakgrund med avseende på en mängd saker, till exempel etnicitet. Den interkulturella och internationella socionomutbildningen fokuserar just på detta faktum. Detta gör utbildningen speciell. Första årets grundkurser i socialt arbete läses gemensamt med socionomprogrammet. Därefter läses specifika kurser som syftar till att fördjupa förståelsen för och kunskapen om interkulturellt och internationellt socialt arbete.

Efter utbildningen Utbildningen lägger grunden för interkulturellt socialt arbete inom Sverige. Utbildningen avser därutöver att vara förberedande för internationellt socialt arbete inom internationella organisationer såväl statliga som icke statliga. Utbildningen möjliggör förutom direkt yrkesarbete även fortsatta studier till masterexamen i socialt arbete.

År 1 Socialt arbete: Introduktionskurs, 15 hp Välfärdsstat i förändring, 7,5 hp Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp Socialt arb. och sociologiska perspektiv, 7,5 hp Socialt arb. och psykologiska perspektiv, 7,5 hp Samhällets och individers rättigheter och skyldigheter, 7,5 hp Ledarskap och organisation i internationell kontext, 7,5 hp År 2 Handledd studiepraktik, 22,5 hp Tillämpande teoretiska perspektiv, 7,5 hp Globalisering - sociokulturella och ekonomiska dimensioner, 7,5 hp Det pluralistiska samhällets sociala och kulturella dimensioner, 7,5 hp Mänskliga rättigheter, 7,5 hp Intersektionella perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-64901 Examen: Socionomexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Kontakta: elsa.larsson@miun.se.

Praktikperiod utanför norden De teoretiska studierna varvas med två handledda pratikperioder om 15 respektive 20 veckor. Den första praktikperioden ska fullgöras inom Norden och den andra utanför Norden. På så vis garanterar utbildningen både interkulturell och internationell erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Institutionen har stor erfarenhet av praktik utomlands och har vissa långvariga upparbetade kontakter.

År 3 Socialt arbete i andra länder, 7,5 hp Vetenskapsteori och metod, fördjupning, 7,5 hp Självständigt arbete, 15 hp Handledd studiepraktik, 30 hp År 4 Valbara teoretiska fördjupningskurser, 15 hp Valbara färdighetsinriktade fördjupningskurser 15 hp

– En bra grund för att arbeta utomlands

Varför valde du Interkulturella internationella socionomprogrammet? Jag har länge fascinerats av tanken att arbeta utanför Sverige, har volontärarbetat och provat på det. Detta program ger en bra grund att stå på samtidigt som möjligheten att jobba som socionom inom Sverige fortfarande finns kvar. Dessutom har utbildningen två praktikperioder. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Jag gillar att campus inte är så stort. Det blir lätt att träffa människor och det finns en närhet till lärarna. Sedan är Östersund en otrolig vacker stad med närhet till fjällen!

Hur var det när du tidigare studerade och praktiserade utomlands? Jag var en termin som utbytesstudent i Sydafrika. Stannade sedan en termin till för att göra utlandspraktiken där. Ett fantastiskt år! Det bästa med ”inter inter” är möjligheten att kunna lägga så mycket av utbildningen utomlands. Jag har fått MFS-stipendium och kommer även att skriva min C-uppsats i Sydafrika. Vad gör du om fem år? Jag önskar att jag kan få möjlighet att jobba i Sydafrika en tid. Det är ett sådant fascinerande land. Fast jag har så många platser i världen jag drömmer om att arbeta på. Men i Sverige är jag antagligen inte! Ställ en fråga till Frida om utbildningen: frida.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

Namn: Frida Mattebo. Kommer ifrån: Hudiksvall. Pluggar: Interkulturella internationella socionomprogrammet. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 77

77

09-12-16 11.36.09


SOCIONOMUTBILDNINGAR

Socionomutbildning, 210 hp PROGRAM

Socionomutbildningen är en bred samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning som ger dig många yrkesalternativ inom det sociala arbetsfältet. I ett komplext och ständigt föränderligt samhälle kommer människor alltid att utsättas för olika utmaningar. Många kan man klara själv, andra behövs det socialarbetare för att hjälpa till att lösa. Detta innebär att det alltid kommer att behövas socialarbetare som med strukturellt inriktade insatser arbetar för att förändra samhällsvillkoren och som arbetar psykosocialt med enskilda personer, familjer eller grupper för att människor ska kunna förändra sin egen livssituation. Din utbildning kan du själv profilera genom val av praktik, uppsatsämne och fördjupningskurser på avancerad nivå. Enda socionomutbildningen med två långa praktikperioder Praktik är viktigt och för närvarande är vi den enda socionomutbildningen som erbjuder två praktikterminer. Under praktiken deltar du som student i handledd praktik inom olika slags sociala verksamhetsområden. Den andra praktikperioden kan du välja att göra utomlands. Praktikplacering och genomförande av praktik sker genom samarbete med de lärare som är ansvariga för praktikterminerna. Kopplingen mellan

teori och praktik blir därmed stark och du får en bred kompetens och blir väl förberedd för ditt framtida yrkesval. Efter utbildningen Yrkesområden du kan välja innehåller exempelvis individinriktat psykosocialt arbete med personer i kris. Psykosocialt arbete med ungdomsproblematik och med barn som far illa. Individinriktat socialt arbete med personer utan försörjning. Lokalt utvecklingsarbete och socialt stödarbete med olika grupper exempelvis med föräldrar eller med barn till skilda eller missbrukande föräldrar. Arbetet kan också innebära utredningsoch planeringsarbete av mer övergripande karaktär. Utbildningen möjliggör förutom direkt yrkesarbete även fortsatta studier till masterexamen i socialt arbete. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-64911 Ort: Östersund. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-64900 Examen: Socionomexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Kontakta: elsa.larsson@miun.se mona.larsson@miun.se.

År 1 Socialt arb: Introduktionskurs, 15 hp Välfärdsstat i förändring, 7,5 hp Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp Socialt arb. och sociologiska perspektiv, 7,5 hp Socialt arb. och psykologiska perspektiv, 7,5 hp Samhället och individens rättigheter och skyldigheter, 7,5 hp Socialt arb. och organisationer, 7,5 hp År 2 Handledd studiepraktik, 22,5 hp Tillämpade teoretiska perspektiv, 7,5 hp Globalisering - sociokulturella och ekonomiska dimensioner, 7,5 hp Pluralistiska samhällets sociala och kulturella dimensioner, 7,5 hp Socialt arb med barn och familj, 7,5 hp Missbruk av alkohol och andra droger, 7,5 hp År 3 Socialt arb. i Sverige, 7,5 hp Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp Självständigt arbete, 15 hp Handledd studiepraktik, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets arbetsmetoder, 7,5 hp År 4 Valbara teoretiska fördjupningskurser, 15 hp Valbara färdighetsinriktade fördjupningskurser, 15 hp

– Kompetens inom många olika områden Namn: Elin Johansson. Kommer ifrån: Malung. Pluggade: Tog socionomexamen januari -08 och magisterexamen i socialt arbete, avancerad nivå (D-nivå) i juni -08. Studieort: Östersund. Varför valde du att studera till socionom? Jag har nog alltid varit intresserad av människor, samhällsfrågor och socialt förändringsarbete. En annan anledning är att socionomyrket ger kompetens inom många olika områden i socialt arbete på flera nivåer och därmed många möjligheter på arbetsmarknaden.

78

Vilken nytta har du av dina studier? Efter det att jag börjat arbeta ser jag mer och mer hur mycket jag lärt mig under socionomutbildning, när jag fått mera distans till den. Utbildningen har främst gett mig en mer nyanserad bild av verkligheten, både professionellt och personligt. Jag har också fått bättre färdigheter i kritiskt tänkande och ett bra förhållningssätt. Ställ en fråga till Elin om utbildningen: elin.info@miun.se

Foto: Åke Johansson

Var arbetar du nu? Sedan juni 2008 arbetar jag som frivårdsinspektör på Frivåden Dalarna/Kriminalvården. Jag arbetar med att verkställa domar, genom att

minska risken för återfall i brott för klienter som till exempel är dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård och villkorligt frigivna från anstalter. Påverkansarbetet innehåller alltifrån utredning, samtal (motiverande samtal, MI) till strukturerad programverksamhet. Dessa brottoch missbruksprogram utgår bland annat från KBT och MI.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 78

09-12-16 11.36.10


TEKNISKA UTBILDNINGAR

PROGRAM

Avancerad processoperatör/ -tekniker, 120 hp Skogsindustrin är en av Sveriges största och viktigaste industribranscher och de produktionssystem som används är mycket avancerade och komplexa. Industrin är därför mycket beroende av skickliga operatörer som kan köra och utveckla anläggningarna. Vår nya utbildning för processoperatörer och -tekniker är en bra startpunkt för en karriär i denna sektor och genomförs i nära samverkan med industrin. Mittuniversitetet startar nu en helt ny utbildning tillsammans med regionens skogsindustri. Målet är att utbilda operatörer i absolut världsklass med förutsättningar att ta ett stort ansvar för drift och förbättring av industrins anläggningar. Operatörernas skicklighet är avgörande för företagen. En modern pappersmaskin kostar flera miljarder kronor och är mycket komplex och avancerad. Om den ska vara lönsam måste den drivas med extremt hög effektivitet och förbättras kontinuerligt under åren. Här har processoperatörerna en nyckelroll. Från första dagen är programmet förankrat i industrin och de ordinarie kurserna varvas med industripraktik. Problem och tillämpningsexempel hämtas från industrin. Den student som önskar kan lämna programmet efter ett drygt års studier med en yrkesidentitet inriktad mot tekniskt underhåll. Arbetslivskontakt Utbildningen drivs i samverkan med regionens skogsindustri. Genom de tre praktikkurserna och det självständiga arbetet får du ett kontaktnät med ett

eller flera företag. Eftersom du lär känna företag och kollegor redan under utbildningen kan du få en fördel då företagen anställer ny personal.

Kemiteknik GR (A): Introduktion till processoperatör, 1,5 hp Operatörens yrkesroll, 6 hp * Konstruktion av fysisk processmodell, 7,5 hp Underhållsteknik, 1,5 hp Förebyggande och avhjälpande underhåll, 6 hp * Maskinoperatör, 7,5 hp *

Efter utbildningen Du kan till exempel arbeta som driftoperatör i skogsindustrin, på energiverk eller i processindustrin. Den som är välutbildad och kompetent får ofta arbetsledande uppgifter med ansvar för exempelvis ett skiftlag. Ofta ingår operatörer även i företagens utvecklingsprojekt då man gör nyinvesteringar och förbättringar av anläggningarna. Operatörer anställs oftast av stora företag. Det innebär att det finns goda möjligheter till internutbildning och många alternativa karriärvägar inom företagen.

Kemiteknik GR (B): Processteknik, processeffektivisering och kvalitetsteknik, 10 hp Kemiteknik för processoperatörer, 7,5 hp Självständigt arbete, 7,5 hp Elektroteknik GR (A): Styr- och reglerteknik för processoperatörer, 7,5 hp Ellära och elektronik, 7,5 hp Mätteknik och datateknik, 10 hp Tillämpad energiteknik för processindustrin, 12,5 hp Matematik för processoperatörer, 7,5 hp Maskinuppbyggnad, 7,5 hp Arbetsmiljö och ledarskap, 5 hp Industriell ekonomi, introduktion, 7,5 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-42971 Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Sänkning från Ma D till Ma B och sänkning från Fy B till Fy A. Kontakta: olof.bjorkqvist@miun.se expnat@miun.se.

* = praktikkurs

– Praktiken ledde till jobb på Ortviken

Varför valde du att bli processoperatör? Jag var nyfiken på jobbet och fick komma hit på ett studiebesök. Jag tyckte det verkade vara ett intressant och varierande yrke med arbetstider som passar mig. Hur tycker du att det är att arbeta som tjej i ett rätt mansdominerat yrke? Jag är ensam tjej här men det är inget som jag tänker på. Jag är en i gänget precis som alla andra. Men det vore jätteroligt om fler tjejer ville söka sig till industrin. Du har varit handledare åt praktikanter på SCA.Vad brukar de få göra?

Man börjar med att gå igenom avdelningens säkerhetsrutiner, process och vad vi gör. Utöver detta får praktikanten följa med oss i det vardagliga arbetet och det kan till exempel handla om att styra processen så att vi följer de kvalitetsmål vi har, avställningar för underhållsarbete, rengöringar med mera. Brukar SCA rekrytera nyanställda bland tidigare praktikanter? Ja, de praktikanter som visat framfötterna kommer ofta tillbaka. Jag var själv praktikant från början. Vad gör du om fem år? Jag trivs väldigt bra så jag skulle tro att jag fortfarande jobbar kvar om fem år. Ställ en fråga till Emma om yrket: emma.info@miun.se

Foto: Olle Melkerhed

Namn: Emma Eriksson. Jobbar på: Ortviken, SCA Graphic Sundsvall AB som processoperatör. Bor: På Alnö utanför Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 79

79

09-12-16 11.36.12


TEKNISKA UTBILDNINGAR

Byggplanering, 120 hp PROGRAM

Byggbranschen har ett stort framtida behov av kunskap i planering av byggarbetsplatser. Det finns även behov av handläggningskompetens i planeringsfrågor vid kommunernas bygg- och plankontor. Planering kräver en helhetssyn på byggprocessen och förmåga att hantera och samordna olika intressen. Utbildningen i byggplanering ger den kompetensen. Framtiden inom byggbranschen är god och många spännande arbetsuppgifter väntar dig. För byggplaneraren finns många verksamhetsområden, alltifrån arbetsledning, planering och projektering av bebyggelse till byggande och förvaltning av hus och anläggningar. Byggplanering är en tvåårig utbildning med möjlighet till profilering mot Ekobygg eller Turism/Event. Kärnan i programmet är grunder och fördjupningar inom byggproduktion, samhällsplanering och byggnadsplanering. I utbildningen får du de tekniska, ekonomiska och miljömässiga grunderna för planering av byggprojekt. Miljöhänsyn och resurshushållning integreras i hela byggprocessen: vid val av material, planering, konstruktion, byggande, drift, underhåll, rivning, ombyggnad och tillbyggnad. Utbildningen ges i Östersund, men de flesta byggtekniska kurserna kan läsas delvis på distans.

Arbetslivskontakt Du arbetar oftast i projekt med verklighetsanknytning i samverkan med byggföretag, konsultföretag och kommuner. Där får du möjlighet att utveckla din kreativa förmåga att hantera uppgifter av övergripande natur. Genom att redovisa sammansatta problem, ta fram material och metoder för att lösa dem och ta hänsyn till konsekvenserna av egna förslag till lösningar, tränas du att klara kommande arbetsuppgifter. Efter utbildningen Stora generationsväxlingar i byggbranschen gör att arbetsmarknaden för studenter med denna utbildning förutspås bli god. Exempel på arbetsuppgifter är produktionsplanering i byggföretag, handläggning inom kommunernas bygg- och miljökontor samt produktionsplanering och projektering i konsultföretag.

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74923 Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se. År 1 Byggproduktion I, 7,5 hp Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp Inomhusmiljö, 7,5 hp Arbete och miljö, 7,5 hp Datorstödd byggritning, 7,5 hp Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp Byggproduktion II, 7,5 hp Projektledning/Projekthantering, 7,5hp År 2 Mark- och trädgårdsanläggning, 7,5 hp Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp Examensarbete, 7,5 hp Praktisk byggteknik, 7,5 hp Installationsteknik, 7,5 hp ROT, 15 hp Samhälls- och byggplanering II, 7,5 hp

– Sedan vill jag förbereda eller leda byggen Namn: Joel Gabrielsson. Kommer ifrån: Östersund. Pluggar: Byggplanering. Studieort: Östersund. Varför valde du just Byggplanering? Eftersom jag gick 3-årig Byggutbildning på gymnasiet var det ett självklart val. Jag valde att gå Byggplanering för att få djupare kunskaper i hur det går till att förbereda ett bygge med sådant som bygglov, ritningar och planer. Snickare kommer jag gladeligen att arbeta som i några år, men vill sedan arbeta mer åt att förbereda eller leda byggen.

80

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Mittuniversitetet är en lagom stor skola med mycket fina salar att jobba och ha föreläsningar i. Vad vill du jobba med efter utbildningen? Efter utbildningen har jag förhoppningar om att kunna börja på något större företag och arbeta som arbetsledare. Efter några års erfarenhet tänker jag nog starta eget företag inom bygg. Ställ en fråga till Joel om utbildningen: joel.info@miun.se Foto: Tina Stafrén

Vad tycker du om utbildningen? Jag tycker att det går bra att studera, men jag har varit tvungen att planera om lite i mitt pluggande, då jag studerar bättre kvällstid. Det har blivit sena kvällar på skolan och då är det bra

att man kan komma in med passerkort. När det gäller lärarna finns det många bra, men några har faktiskt kunnat förbereda sig bättre …

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 80

09-12-16 11.36.13


TEKNISKA UTBILDNINGAR

Fordonsparken förnyas i rask takt och servicemarknaden har svårt att matcha omställningen till ny teknik. Det behövs effektiva och kompetenta tekniker som kan hantera modern teknik och metoder för att utvecklas med jobbet. Teknikerutbildningen inom fordonssystemteknik är en tvåårig utbildning som ger en snabb väg till kvalificerat arbete men som också kan vara en inledning till fördjupade studier. Målet med utbildningen är att ge dig bred kompetens inom fordonstekniska system och inom diagnostik och analys. Det innebär att du bland annat ska kunna tillämpa effektiva metoder för snabb och tillförlitlig diagnos vid felsökning på fordon av olika slag, från personbilar till entreprenadmaskiner och lastvagnar. Utbildningen kommer också att ge en god grund inom teknik för specialanpassning av fordon inom exempelvis transport, skogs- och jordbruk. Utbildningen riktar sig till dig som kommer från gymnasieskolans fordonsprogram eller har en bakgrund som ger motsvarande förkunskaper. Under utbildningen varvas teori med många praktiska moment. Särskild tonvikt läggs vid metodik för att betrakta fordonssystem i sin helhet, genom att bryta ner systemets funktion till delsystem och komponenter och därigenom få kunskap om hur delarna samverkar. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

Efter utbildningen Kunskaperna du får ger dig goda möjligheter till arbete inom många olika områden. Det kan handla om tjänster som diagnostekniker, systemtekniker eller olika specialisttjänster hos verkstäder som arbetar med service och servicemarknad samt hos konsultföretag inom fordonsteknik, fordonsunderhåll, teknikinformation med mera. Det råder för närvarande stor brist på kvalificerad personal inom området så möjligheterna till ett intressant arbete är mycket goda.

PROGRAM

Fordonssystemteknik, 120 hp

Maskinteknik GR (A): Fordonsteknik, 15 hp Förbränningsmotorteknik, 7,5 hp Fordonshydraulik, 7,5 hp Maskinteknik GR (B): Förbränningsmotorsystem, 7,5 hp Fordonssystem, 15 hp Examensarbete, 7,5 hp Elektroteknik GR (A): Diagnostisering av fordonselektronik I, 15 hp Diagnostisering av fordonselektronik II, 15 hp Elektriska och elektroniska fordonskomponenter, 7,5 hp Datateknik GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Matematik GR (A), Grundläggande teknisk matematik, 7,5 hp Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-74953 Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. samt slutbetyg från gymnasiets fordonstekniska program. Kontakta: peter.carlsson@miun.se.

– Vissa perioder kan man fördjupa sig i något

Varför valde du Fordonssystemteknik? Jag ville få bredare kunskap inom fordonselektronik, lågkonjunkturen spelade också in. Hur är det att studera på den här utbildningen? Kursupplägget går i vågor kan man säga. Ibland finns det mycket att göra och ibland finns det tid över. Mycket eget ansvar och vissa perioder finns det utrymme att välja kurser själv och fördjupa sig inom något. Hur ser en typisk studievecka ut? Måndag: föreläsning 8–12 . Sen självstudier till onsdag då en laboration äger rum då det mest

är praktiskt. Rapportskrivning och förberedande för redovisning på fredag. Vad gjorde du innan du började här? Jag gick Maskin- och lastbilsteknik på gymnasienivå uppe i Kiruna på Hjalmar Lundbohmsskolan och jobbade som montörsvetsare för Kiruna Wagon parallellt med studierna. Vad tycker du om Mittuniversitetet? Arbetsmiljön här är bra med fina lokaler och lärare som är lätta att nå och diskutera med. Vad gör du om fem år? Jag jobbar nog med större anläggningsmaskiner och bedriver någon form av egen verksamhet vid sidan av. Ställ en fråga till Robin om utbildningen: robin.n.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Robin Nordmark. Kommer ifrån: Kiruna. Pluggar: Fordonssystemteknik. Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 81

81

09-12-16 11.36.19


TEKNISKA UTBILDNINGAR

PROGRAM

D Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck, 120 hp En grafisk produktionsledare kan med hjälp av digital tryckteknik skapa framtidens reklam- och informationsmaterial, där inget exemplar är det andra likt. Du får lära dig arbeta med kampanjer, välja tryckteknik och hämta rätt information från databaser så att varje tryckt exemplar kan anpassas efter kundens önskemål. Produktion av trycksaker med digitalt tryck, där varje exemplar är unikt, blir idag allt vanligare. Broschyrer från resebyrån med de destinationer och aktiviteter du tycker om, samt specialtryckta tidningar anpassade efter dina intressen är några produktioner som tekniken möjliggör. Denna utbildning ger dig den kunskap som behövs för att genomföra en tryckproduktion där varje exemplar är specialanpassat.

Varför behövs en produktionsledare med inriktning digitalt tryck? Utvecklingen inom den grafiska branschen är mycket snabb. I din roll som produktionsledare behärskar du de digitala tryckteknikerna och deras möjligheter. Du har möjligheten att utveckla nya spännande trycksaker och sätt att kommunicera med kunder. Utbildningen är nydanande och en kreativ impuls för branschen.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: malin.wedin@miun.se.

Teori och praktik Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli produktionsledare. Som produktionsledare är du spindeln i nätet mellan reklambyrån, tryckeriet och slutkunden. En kreativ roll som kräver god kunskap om och helhetssyn på både traditionell och ny tryckteknik samt hur man leder och genomför en grafisk produktion. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska kurser. Den ges i distansform där obligatoriska tillämpade moment genomförs i en grafisk produktionsmiljö på Digital Printing Center i Örnsköldsvik.

Efter utbildningen Du kan efter utbildningen arbeta inom den grafiska branschen till exempel inom reklambyrå, förlag, tryckeri eller på informationsavdelningar hos beställare av trycksaker, exempelvis större företag eller stat och kommun.

År 2 Digital tryckteknik och produktion 2, 7,5 hp Informationssäkerhet, 7,5 hp Grafisk produktionskalkylering, 7,5 hp Databaser fortsättning, 7,5 hp Grafisk kommunikation, 7,5 hp Databasanvändning, 7,5 hp Grafisk teknik och tryckproduktion 2, 7,5 hp Projektarbete, 7,5 hp

År 1 Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp Datorer och data från grunden, 7,5 hp Digital tryckteknik och produktion, 7,5 hp IT och organisationer, 7,5 hp Originalproduktion, typografi, form och materialval, 7,5 hp IT och marknader, 7,5 hp Databaser i tryckprocessen, 7,5 hp Marknadskommunikation, 7,5 hp

D Ort: Örnsköldsvik. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-26901 Sammankomster: Programmet läses i distansform med ett antal träffar i Örnsköldsvik för genomförande av laborationer och seminarier samt vid kursstart och avslutning av kurser. Examen: Högskoleexamen.

– Man måste ha en rejäl dos självdiciplin Namn: Izabella Niemi. Kommer ifrån: Luleå. Pluggade: Tog examen från Grafisk produktionsledare, inriktning digitaltryck, ht –07. Arbetar nu som VDP-programmerare på HS Copy i Luleå. Studieort: Distans, med träffar i Örnsköldsvik. Vad arbetar du med nu? Jag har ganska nyligen fått ett jobb på ett medelstort digitaltryckeri. Det är mitt första jobb i branschen och i mina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att sköta beställningar med variabeldatatryck och underhålla tryckeriets web-to-printlösning. Gör även originalarbete ibland.

82

Hur trivdes du på Mittuniversitetet? Jag trivdes jättebra. Så bra att jag inte kunde låta bli att satsa på ytterligare en distansutbildning i universitetets regi, Programvaruteknik. Hur var det att studera på distans? Man måste ha en rejäl dos självdisciplin. Att plugga varje dag och hålla tempot är viktigt. Största fördelen är friheten i hur man planerar sina studier. Ställ en fråga till Izabella om utbildningen: izabella.info@miun.se

Foto: Viveka Österman

Vilken nytta har du haft av dina studier? Jag har fått min anställning tack vare min utbildning och jag använder dagligen de kunskaper som jag fick under studietiden.

Vad tyckte du om utbildningen? Det var en mycket spännande teknisk utbildning, både teoretisk och praktisk med många områden som är väldigt nya inom branschen, som gör att vår kompetens är mycket unik.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 82

09-12-16 11.36.25


TEKNISKA UTBILDNINGAR

Att jobba med utveckling av elektroniksystem innebär ofta att man arbetar i en internationell miljö. Utbildningen ger förutom kunskaper i elektronikkonstruktion också erfarenheter av att verka i andra länder. En del av utbildningen kan du göra på ett av våra utländska partneruniversitet. Elektroniksystem är ofta komplexa och kräver olika typer av specialkompetenser som kan finnas i olika länder som samarbetar i utvecklingsprojekt. Dessutom är de flesta svenska företag exportinriktade och har sina kunder utomlands. Det gör att det blir allt viktigare att ha god kännedom om hur det är att arbeta i en internationell miljö. Utbildningen ger kontakter med internationella studenter och lärare då den är öppen för studenter från andra länder, samt att du rekommenderas att läsa en termin vid något av våra utländska partneruniversitet. Utbildningen ges helt på engelska vilket ger ökade färdigheter att kommunicera i internationella projekt. Utbildningen ger goda kunskaper som behövs för att arbeta med utveckling av elektroniksystem. Fokus ligger på det mest expansiva området, nämligen inbyggda sensorsystem vilka integreras i alla typer av produkter, bland annat bilar, konsumentprodukter och industriella mätsystem.

Arbetslivskontakt Utbildningen utformas utifrån industrins behov och projektkurser och examensarbeten är definierade utifrån våra industripartners problemställningar.

PROGRAM

Internationellt kandidatprogram i elektronik, 180 hp

År 1 Datavetenskaplig introduktion, 7,5 hp Java I, 7,5 hp Matematik, introduktion, 7,5 hp Översiktskurs i analys, 7,5 hp Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp Interkulturell kommunikation, 7,5 hp Ellära och elektronik, 7,5 hp Digitalteknik med VHDL, 7,5 hp

Efter utbildningen Med kompetens inom elektronikkonstruktion har du goda möjligheter att arbeta i vitt skilda branscher och företag i Sverige och internationellt. Du har också möjlighet att studera vidare på masternivå i Sverige eller utomlands.

År 2 Analog elektronik, 7,5 hp Digitalkonstruktion med VHDL, 7,5 hp Mikrodatorteknik, 7,5 hp Operativsystem, 7,5 hp Java II, 7,5 hp Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp Serier och transformer, 7,5 hp Presentationsteknik, 7,5 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-23955 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag: Undantag ges för Sh A. Generell dispens från kravet på Svenska. Kontakta: kent.bertilsson@miun.se.

År 3 Mätteknik, 7,5 hp Sensorteknik, 7,5 hp Datornätverk I, 7,5 hp Prototypframställning av elektronik, 7,5 hp Projekt i inbyggda system, 15 hp Examensarbete, 15 hp

– Att utforska ny teknik är en stor utmaning

Varför sökte du till Mittuniversitetet? För att universitetet är känt för bra utbildning, studiemiljö och faciliteter, speciellt när det gäller elektronik. Dessutom är Mittuniversitetet ett av få som erbjuder Bachelor’s Programme för internationella studenter. Vad tycker du om Mittuniversitetet? När jag först kom hit blev jag väldigt imponerad av universitetets arkitektur. Det är ett bra och välorganiserat universitet. Jag känner mig väl bemött av lärare och personal.

Varför valde du Internationellt kandidatprogram i elektronik? Jag har alltid varit intresserad av teknik. Jag tycker om att skruva isär saker för att se hur de ser ut inuti, och om det är möjligt laga trasiga saker. Här får jag möjlighet att utforska elektroniska system, se hur de fungerar och lösa problem. Vad ska du göra efter studierna? När jag är klar med Internationellt kandidatprogram i elektronik, ser jag fram emot att läsa Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion här på Mittuniversitetet. Om jag hade möjlighet skulle jag gärna studera på högre nivå. Dessutom vill jag veta mer om svensk historia och kultur. Ställ en fråga till Minh om utbildningen: minh.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Minh Huyen Do Thi. Kommer ifrån: Vietnam. Pluggar: Internationellt kandidatprogram i elektronik. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 83

83

09-12-16 11.36.27


TEKNISKA UTBILDNINGAR

PROGRAM

D Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning, 120 hp En studieväg till högskoletekniker på halvfart och distans med möjligheter till en ingenjörspåbyggnad på distans eller campus med helfartsstudier. De kurser som ingår i utbildningen ges av fem samarbetande lärosäten. Mittuniversitetets kurser ges från Campus Sundsvall. Undervisningen bedrivs utifrån en Internet-baserad pedagogisk plattform. Du kommer att arbeta mot flera av de Internet-baserade distansutbildningsplattformar som tillhandahålls av de högskolor/universitet som driver utbildningen. Undervisningen kan bestå av både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum, projekt etc. Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska eller muntliga tentamina samt inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer. Eftersom utbildningen ges av flera lärosäten tillsammans tillämpas olika betygsskalor för kurserna, se respektive kursplan. Studiegrupper kan med fördel arbeta tillsammans på något av Mittuniversitetets studentcentra i Sundsvall, Härnösand eller Östersund, eller på något lärcentrum. Inriktningar Utbildningen, som ges på halvfart vilket innebär fyra års studier, har två huvudinriktningar, datateknik och elektro-

teknik. De båda inriktningarna läser den första hälften av utbildningen tillsammans vilket innebär att val av inriktning behöver göras först därefter. Inom varje inriktning finns möjligheter att välja två profiler. Ingenjörsprofilen innebär att du efter avslutade studier om 120 hp kan välja att bygga på utbildningen med ett år på helfart inom den Internetbaserade Data-/Elektroingenjörsutbildningen (Ingonline) eller med ett campusår vid något av de deltagande lärosätena. Teknikerprofilen leder till högskoleexamen. Efter utbildningen Arbetsfältet är brett och uppgifterna kan variera från att arbeta direkt med teknik, programutveckling eller elektronikkonstruktion till att sälja och marknadsföra produkter. D Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-22957 Sammankomster: Vi erbjuder samlingar ca två gånger per termin på olika studieorter. På ett fåtal kurser förekommer obligatoriska laborationer på någon studieort. Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Kontakta: magnus.eriksson@miun.se.

0-60 hp (År 1 och 2, halvfart) Datateknik, 22,5 hp Elektroteknik, 22,5 hp Matematik, 15 hp 61-120 hp (År 3 och 4, halvfart) Inriktning datateknik, profil ingenjör Datateknik, 30 hp Elektroteknik, 7,5 hp Matematik, 15 hp Valfri icke-teknisk kurs, 7,5 hp Inriktning datateknik, profil tekniker Datateknik, 45 hp Elektroteknik, 7,5 hp Valfri kurs, 7,5 hp Inriktning elektroteknik, profil ingenjör Elektroteknik, 37,5 hp Matematik, 15 hp Valfri icke-teknisk kurs, 7,5 hp Inriktning elektroteknik, profil tekniker Elektroteknik, 52,5 hp Valfri kurs, 7,5 hp Se även www.ingonline.nu för en detaljerad beskrivning av innehållet.

Skapa din egen utbildning Du vet väl att du kan plocka ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser? Du hittar mer information om alla våra kurser på www.miun.se/kurser. Information om hur du kombinerar ihop din egen examen hittar du på sidorna 28–29.

84

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 84

09-12-16 11.36.28


TURISMUTBILDNINGAR

Turismprogrammet i Östersund är en utbildning för dig som söker ett spännande arbete inom det internationellt mycket expansiva verksamhetsområdet turism. Utbildningen i Östersund har ett gott rykte genom alla de studenter som gått utbildningen sedan programmet startades 1978, goda kontakter med turismnäringen och en stark forskningsmiljö. Utbildningen skapar förutsättningar för kvalificerat arbete inom stora delar av turismnäringen. Det gäller inom områden som konsumentbeteende, produktutveckling, marknadsföring och kommunikation samt strategisk destinationsplanering och evenemangsproduktion. Utbildningen är internationellt inriktad med möjligheter att förlägga delar av studierna utomlands. Forskningsmiljön är stark genom att vi har Sveriges största turismforskningsmiljö ETOUR (www.etour.se) kopplad till utbildningen. Turismsektorn utgör en blandning av stora och små företag. Arbetsuppgifterna är därför varierande och du kan sällan specialisera dig på en enda yrkesuppgift. Utbildningen tar hänsyn till detta och efter utbildningsprogrammet kan du arbeta med företags-, destinations- och produktutveckling, evenemang, turismplanering, hållbar utveckling, marknadsföring och information med utgångspunkt från en helhetssyn på turismsektorn. I utbildningen kan du välja mellan två huvudområden för din kandidatexamen: Kulturgeografi eller Turismvetenskap. I programmet ingår kurser i före-

tagsekonomi. Du har också möjlighet att läsa vidare till magister- eller masterexamen inom kulturgeografi med inriktning turism och turismvetenskap. Här erbjuds också Nordens första forskarutbildning i turism.

PROGRAM

Turismprogrammet, 180 hp

• som egna företagare inom turism och anslutna verksamheter. Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-54993 Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se.

Arbetslivskontakt Turismprogrammet i Östersund ges i en av landets mest framstående turismregioner. Genom praktik, studiebesök, fältstudier, gästföreläsare och projektarbeten kopplas utbildningens teoretiska inslag på ett konkret sätt till turismnäringen och arbetslivet.

År 1 Svensk och internationell turism, 15 hp Det turistiska systemet, 15 hp Turismens ekonomiska geografi, 15 hp Natur- och kulturresurser, 15 hp År 2 Organisation och ledning, 15 hp Entreprenörskap, marknadsföring och affärsutveckling, 15 hp Evenemangs- och upplevelseturism, 15 hp Destinationsutveckling och arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp

Efter utbildningen De som är verksamma inom turismens verksamhetsområden återfinns främst inom: • myndigheter och turistorganisationer på nationell, regional och lokal nivå • privat näringsliv i hotell- och restaurangföretag, konferens- och turistanläggningar, aktivitetsföretag, evenemangsbolag, konsultföretag och branschorganisationer • i resesektorns trafikföretag, resebyråer, researrangörer och annan reseproduktion

År 3 Turism, transport och infrastruktur, 15 hp Turism i tid och rum, 15 hp Vetenskaplig teori och metod, 15 hp Kandidatuppsats, 15 hp

– Jag kan relatera det mesta till verkliga livet

Hur är det att studera på Turismutbildningen? Det är intressant att få ett teoretiskt perspektiv på turism. Jag som jobbat en del innan utbildningen känner att jag kan relatera det mesta vi läser till det verkliga arbetslivet. Vad gjorde du innan du började studera här? Jag har gjort åtta vintersäsonger; i Åre, Engelberg och Beaver Creek/Vail (USA). Under sommar och höst har jag jobbat med olika saker, bland annat på lager, inom fiskeindustrin, som personlig assistent och som fritidspedagog.

Du har varit aktiv inom ÖSIS, hur var det! Jag har varit med och drivit projektet Student SkiWeek. Det är ett ideellt projekt av studenter här på Miun för studenter från hela Sverige. Att vara engagerad i ÖSIS tycker jag har varit väldigt positivt, man får mycket nya erfarenheter och många trevliga kontakter. Vad gör du om fem år? Den frågan har jag svarat på vid ett flertal tillfällen, men jag har aldrig ens varit nära att ha rätt. Nu tycker jag det känns viktigt att göra det som känns rätt för stunden, att leva livet! Ställ en fråga till Joakim om utbildningen: joakim.info@miun.se

Foto: Sandra Pettersson

Namn: Joakim Samuelsson. Kommer ifrån: Östersund (flyttat tillbaka efter åtta år). Pluggar: Turismprogrammet (startade ht-07). Studieort: Östersund.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 85

85

09-12-16 11.36.28


VÅRDUTBILDNINGAR

PROGRAM

D Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp I Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp, söker vi kunskap om hur hälsa kan främjas, hur ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt skall bedrivas för att individer med sjukdom eller skada skall nå ökad delaktighet i samhälls- och arbetsliv. Rehabilitering är en komplex verksamhet som kräver kunskap inom flera olika områden. Programmet är därför upplagt på ett mångvetenskapligt sätt. Målsättningen är att utveckla kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individ, organisation och samhälle när ohälsa föreligger eller befaras. Centrala begrepp är resursmobilisering, kommunikation, samverkan och helhetssyn. Studierna är omväxlande med en blandning av föreläsningar, seminarier, egna studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen har ett nära samarbete med universitet i Australien och USA, varför möjligheter till internationella utbyten är goda. Rehabiliteringsvetenskap är huvudområde i programmet och ger en kandidatexamen i rehabiliteringsvetenskap.

praktik innehåller utbildningen tillämpade studier (praktik) och kontakter med en referensarbetsplats. Vissa examinationsuppgifter sker utanför universitetets väggar, i det omgivande samhället.

Kvalitetssäkring Programmet har i Högskoleverkets utvärdering 2007, fått omdömet som en god, praktikorienterad, nätbaserad utbildning med hög samhällsrelevans.

Efter utbildningen Programmet ger dig goda kunskaper och förutsättningar för arbete med hälsofrågor och rehabilitering inom såväl offentliga som privata verksamheter, exempelvis företagshälsovård, personalavdelningar, arbetsförmedling, försäkringskassa samt egen verksamhet. Under 2009 genomfördes en uppföljning av samtliga studenter som utexaminerats från programmet. Undersökningen visade att arbetsmarknaden är god. Några exempel: • 80 % av de som svarade hade nu fast anställning (endast 3 % var arbetslösa). • 70 % upplevde att utbildningen i rehabiliteringsvetenskap varit avgörande för att de skulle få sin nuvarande anställning. • 80 % trivdes bra eller mycket bra med sin nuvarande tjänst.

Arbetslivskontakt I syfte att bygga broar mellan teori och

D Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-92953

D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-94943 Sammankomster: Utbildningen bedrivs på distans, vilket i regel innebär en till två sammankomster per månad. Utbildningen bedrivs ortsövergripande med sammankomster i både Sundsvall och Östersund oavsett antagningsort. Programmet förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Examen: Kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se. År 1 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp Rehabiliteringsvetenskap GR (B), 30 hp År 2 Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv I, 30 hp Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv II, 30 hp – innehåller tillämpade studier om 15 hp År 3 Valbara kurser, 30 hp Fritt valda kurser inom samhällsvetenskap/ beteendevetenskap/medicin. Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp – innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.

– Det är viktigt att kommunicera med andra Namn: Marianne Norin. Kommer ifrån: Brunflo. Pluggar: Rehabiliteringsvetenskap. Studieort: Östersund. Varför valde du att studera Rehabiliteringsvetenskap? För att jag har ett intresse för människor, vad som får oss att må bra och hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv. Jag tyckte att upplägget och innehållet var intressant. Utbildningen är bred och ger bra kunskaper och verktyg när det gäller arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

86

Vad gjorde du innan du började studera här? Jag har arbetat inom skola och barnomsorg. Har gått en utbildning inom media och kommunikation. Sedan har jag gjort arbetspraktik i ett EQUAL-projekt, EU-partnerskapet Fir-e. Vad gör du om fem år? Jag arbetar inom ledarskaps- och organisationsutveckling, det är där jag vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv och bra möjligheter för rehabilitering. Ställ en fråga till Marianne om utbildningen: marianne.n.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Hur fungerar det att plugga på distans? Jag tycker att det fungerar bra, jag kan lägga upp studierna efter vad som passar mig. Vi är indelade i studiegrupper, min grupp har träffats på campus 1–2 ggr/vecka och gjort grupparbeten eller pluggat till tenta. Man kan också välja att

träffas över nätet. Det är viktigt att kommunicera med andra, det ger ytterligare en dimension på det man läser.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 86

09-12-16 11.36.30


VÅRDUTBILDNINGAR

PROGRAM

Programmet för psykisk ohälsa – särskild komplicerad problematik, 120 hp En allt större andel av svenska folket lider idag av psykisk ohälsa av varierande svårighetsgrad. Behovet av hjälp och vård för denna växande grupp ökar snabbt. För att kunna täcka det framtida behovet av personal har utbildningen i psykiatrisk omvårdnad tagits fram tillsammans med verksamheter inom; psykiatri, rättspsykiatri, socialtjänst, kriminalvård och statens institutionsstyrelse. Programmet är tvåårigt och syftar till att ge kunskaper om olika former av psykisk ohälsa och då särskilt i kombination med komplicerad problematik. Huvudområdet är omvårdnad som tillsammans med samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen skall ge grundläggande kunskaper så att du självständigt ska kunna arbeta med människor som har en psykisk ohälsa. I utbildningen ligger fokus på att utveckla förmågan att hantera de komplexa frågeställningar som förekommer vid vård av personer med psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De teoretiska kunskaperna ges inom flera olika ämnesområden som omvårdnad, medicinsk vetenskap, sociologi och kriminologi. De praktiska momenten, som är en del i omvårdnadsämnet, är förlagda till hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden. Utbildningen ger akademisk kompe-

tens motsvarande en högskoleexamen i omvårdnad och ger vidare behörighet till fortsatta studier i omvårdnad för att uppnå kandidatexamen.

År 1 Termin 1 ht Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad I, psykisk hälsa/ohälsa, 7,5 hp Omvårdnad GR (A), Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp Termin 2 vt Sociologi GR (A), Välfärdsstatens förutsättningar, 15 hp Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad II, bemötande, kommunikation samt verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Efter utbildningen Efter avslutat program har du möjlighet att arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat psykiatri, rättspsykiatri, socialtjänst, kriminalvård och statens institutionsstyrelse. Efterfrågan på utbildad personal är stor för att möta de pensionsavgångar som är att vänta under nästkommande decennium. Verksamheterna har varit med och bestämt innehållet i utbildningen så att det överensstämmer med den kompetens som anställda behöver idag och i framtiden.

År 2 Termin 3 ht Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 15 hp Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad III och rehabilitering, 15 hp Termin 4 vt Kriminologi GR (A), Beroendelära, 7,5 hp Kriminologi GR (A), Riskbedömning för våld, 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad IV, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbete, 15 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-92963 Examen: Högskoleexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expihv.svl@miun.se.

– Jag uppskattar kunskap och nya infallsvinklar

Varför valde du den här utbildningen? Jag läste om den i Mittuniversitetets katalog och den verkade väldigt intressant. Jag har alltid tyckt om att arbeta med andra människor och gärna med hälsorelaterade uppgifter. Vad gjorde du innan studierna? Jag har drivit eget företag de senaste fem åren inom bygg och säkerhet. Har även haft en anställning på ett säkerhetsföretag här i Sundsvall. Hur trivs du på utbildningen? Jag trivs jättebra, utbildningen är mycket stimulerande och lärorik. Jag uppskattar ny kunskap

och nya infallsvinklar. Fördelarna med att studera senare i livet är många, man har framför allt stor livserfarenhet. Vad läser ni just nu? Just nu läser vi vetenskapsteori, metod och etik inom omvårdnad, samt psykisk hälsa/ohälsa. Vad tycker du om studentlivet? I min ålder ser inte studentlivet ut på samma sätt som för de yngre studenterna. Jag kombinerar studentlivet med familjelivet. Något jag tycker fungerar alldeles utmärkt. Vad är ditt drömjobb? Att arbeta inom kriminalvården och psykiatrin/ rättpsykiatrin. Ställ en fråga till Per om utbildningen: per.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Per Heller. Kommer ifrån: Sundsvall. Pluggar: Programmet för psykisk ohälsa – särskild komplicerad problematik. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 87

87

09-12-16 11.36.32


VÅRDUTBILDNINGAR

PROGRAM

Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap, 180 hp Att utbilda sig till projektledare inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Som student på programmet är du nyfiken på hur du kan delta i att främja hälsan hos befolkningen. Samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet och levnadsvanorna och dess påverkan på befolkningens hälsa studeras. Kombinationen projekt- och folkhälsokunskap ger särskilt goda förutsättningar att bedriva kvalificerat folkhälsoarbete. Vidare studeras strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, landsting, stat och privata företag. Utbildningen innehåller även en stor del sociologi inriktad på projektledning, ledarskap, entreprenörskap och utvärdering. Representanter för folkhälsoarbete i samhället deltar i utbildningen för att dela med sig av sin erfarenhetskunskap och praktik ingår även i utbildningen. Folkhälsoarbete drivs ofta i projektform och kunskap om planering, genomförande och uppföljning av projekt är av stort värde. Utbildningen innehåller även ekonomisk redovisning i projekt. Kunskaper i att söka EU-medel för

projektfinansiering ger stora möjligheter i kommande yrkesverksamhet. För dig som är intresserad av internationellt hälsoarbete finns möjligheter till att studera en termin utomlands. Utbildningen bygger till stor del på teori varvat med praktiska tillämpningar med projektformen som modell i studierna. Efter utbildningen Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Förutom projektledare inom detta breda fält kan du även arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och utredare inom ett vitt arbetsfält; kommun, landsting, myndigheter, företagshälsovård, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete. Utbildningen är forskningsförberedande.

År 1 Folkhälsovetenskap GR (A), 30 hp Sociologi GR (A), Inriktning projektledning, 30 hp År 2 Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsokommunikation, 7,5 hp Sociologi GR (B), Projektledning, 7,5 hp Sociologi GR (B), Utvärdering, 7,5 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Epidemiologi II, Att följa och analysera folkhälsan, 7,5 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp Sociologi GR (B), Praktik, 15 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp År 3 Statsvetenskap GR (A), EU-inriktad hälsopolitisk projektledning, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikation, media, språk, 7,5 hp Företagsekonomi GR (A), Projektekonomi, 15 hp Alternativt termin 5: Utlandsstudier, 30 hp. Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-92973 Examen: Filosofie kandidatexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Kontakta: expihv.svl@miun.se.

– Jag tyckte att folkhälsa var lockande Namn: Sofia Iversen. Kommer ifrån: Piteå. Pluggar: Projektledarutbildning inriktning folkhälsovetenskap. Studieort: Sundsvall. Varför sökte du just Projektledarutbildning med inriktning folkhälsovetenskap? Efter en längre tids fruktlösa försök att hitta en utbildning som verkligen intresserar mig hittade jag tillslut denna, då nya, utbildning. Jag tyckte att folkhälsa var lockande som inriktning och upplägget på programmet såg tilltalande ut.

88

Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall? Jag lever ju själv ett stillsamt samboliv i Härnösand, så jag har tyvärr ingen erfarenhet av Sundsvalls studentliv, men det jag hört av mina programkamrater har bara varit positivt. Sundsvall tycker jag är en fint benägen stad med havet nära inpå. Ställ en fråga till Sofia om utbildningen: sofia.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Varför valde du att studera på Mittuniversitetet? Jag valde Miun för att jag bor i Härnösand och utbildningen var i Sundsvall, så pendlingsmöjligheterna var bra.

Hur är det att studera på Projektledarutbildningen? Jättekul, men emellanåt också väldigt ansträngande. Det är en fördel att kurserna inte ges parallellt. Man läser kurserna en åt gången vilket gör det enklare att fokusera. Jag har mycket utbyte av att ingå i en klass, där man fikar, umgås och förmedlar kunskap mellan föreläsningarna.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 88

09-12-16 11.36.36


VÅRDUTBILDNINGAR

Sjuksköterska är ett framtidsyrke för dig som vill arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden. Som sjuksköterska får du ett omväxlande, stimulerande, ansvarsfullt och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta i team med omvårdnadsansvar. Som sjuksköterska kommer du alltid att behövas såväl nationellt som internationellt. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska studier och är EU-anpassad. Huvudområdet omvårdnad handlar om den enskilda människan, hur man stärker, återställer och bevarar hälsa och förebygger ohälsa. Att kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i ämnet omvårdnad. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom olika vårdorganisationer i respektive län vilket kan innebära att den förläggs utanför studieorten. Goda möjligheter finns att förlägga delar av utbildningen utomlands. Utbildningen ger akademisk kompetens motsvarande kandidatexamen. Socialstyrelsen utfärdar legitimation utifrån sjuksköterskeexamen. Kvalitetssäkring Mittuniversitetets sjuksköterskeutbildning har i Högskoleverkets utvärdering 2007, fått omdömet att utbildningen håller en god vetenskaplig och yrkesspecifik nivå. Efter utbildningen Sjuksköterskeutbildning är en yrkesut-

bildning som öppnar dörrar till många olika verksamhetsområden. Du kommer som sjuksköterska att vara efterfrågad såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeutbildning ger också behörighet till fortsatta akademiska studier, till exempel magister- och masterutbildning i hälsovetenskap, specialistutbildningar för sjuksköterskor samt forskning i ämnet omvårdnad.

PROGRAM

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se. År 1 Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Ort: Sollefteå. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-97900 Ort: Sundsvall. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-92983 Ort: Sundsvall. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-92920 Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-94953 Ort: Östersund. Antagning: Vårtermin. Anmälningskod: MIU-94910 Sammankomster: För studenter med studieort Sollefteå sker den teoretiska undervisningen på studieorterna Sundvall och Sollefteå i lika stor omfattning. Verksamhetsförlagda studier kommer i huvudsak att förläggas i Sollefteå med omnejd. Examen: Filosofie kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 16: Ma B, Na B (alternativt Bi A, Ke A och Fy A) och Sh A.

År 2 Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Palliativ vård 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning - Medicin/kirurgi, 15 hp Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B) Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp År 3 Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod och vetenskapligt arbete, 30 hp Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning – Allmän hälso- och sjukvård, 15 hp Biomedicinsk analytiker, 180 hp

– Praktiken är helt klart den bästa delen

Hur trivs du på utbildningen? Jag trivs väldigt bra. Programmet bjuder på intressanta föreläsningar. Vi har dessutom bra lärare. Hur ser en typisk studievecka ut? Det varierar, men oftast har vi föreläsningar förmiddag och eftermiddag ungefär 3–4 gånger i veckan. Hur är det att göra praktik? Det är under praktiken man får omsätta det man lärt sig i teorin, så det är helt klart den bästa delen av utbildningen!

Vad tycker du om Mittuniversitetet? Det är ett nytt, fräscht och ungdomligt universitet. Studentlivet, hur är det? Studentlivet i Sundsvall är bra. Jag är svag för städer med hamnar och casino. Vad vill du helst jobba med i framtiden? Som ambulansförare. Ställ en fråga till Johan om utbildningen: johan.n.info@miun.se

Foto: Tina Stafrén

Namn: Johan Nord. Kommer ifrån: Västerås. Pluggar: Sjuksköterskeutbildningen. Studieort: Sundsvall.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 89

89

09-12-16 11.36.40


Så här läser du programinformationen PROGRAM

1. Ett D före programnamnet innebär att utbildningen ges på distans. 2. Här ser du vilken ort utbildningen ges på. Orten flexibel innebär att utbildning ges på distans och inte har några obligatoriska träffar. Under sammankomster finns uppgift om hur utbildningen är upplagd. 3. Här ser du vilken/vilka terminer utbildningen börjar. För utbildning som startar på höstterminen är sista anmälningsdag 15 april. För utbildning som startar på vårterminen är sista anmälningsdag 15 oktober. 4. För utbildningar som ges på distans finns här uppgift om hur utbildningen är upplagd. 5. Den/de examen som utbildningen leder till. Läs mer om examen på sidorna 28–29. 6. Den behörighet som krävs för att bli antagen till programmet. OB betyder områdesbehörighet. Läs mer om områdes-, grundläggande- och särskild behörighet på sidorna 176-182. I de fall den grundläggande behörigheten uppfylls genom motsvarande utländsk examen krävs också kunskaper i svenska. Kontakta studievägledare för mer information. Den särskilda behörigheten från gymnasiet anges i form av kurser från program. För dig som har betyg i ämnen från linjegymnasiet eller etappindelade ämnen från komvux finns en översättningsnyckel på sidan 182.

Viktigt! • BE, GR, AV, hp? Förklaringar till alla förkortningar och övrig information om hur det fungerar att läsa vid universitet hittar du på sidorna 27. • Allt du behöver veta om behörighet, meritvärdering och tider för anmälan finns på sidorna 176–182. • Observera att det kan bli ändringar i programmens och kursernas innehåll och upplägg. Program- och kursutbudet kan också förändras efter katalogens tryckning. För uppdaterad information, se www.miun.se

Vårt utbildningsutbud

D Programvaruteknik, 120 hp Utbildningen erbjuder dig en språngbräda till arbete inom den allt hetare IT-branschen som idag upplever en brist på kvalificerad personal. Med modern teknik och metodik lär du dig design och implementering av mjukvara för system som kan bestå av såväl servrar och persondatorer som mobiltelefoner. Programmet har utvecklats i samarbete med IT-företag och ges på distans. Behovet av personal med IT-kompetens är i dag större än tillgången, såväl nationellt som regionalt, därför är det rätt tid att söka till en utbildning inom detta område. Utbildningen är inriktad mot system- och programvaruutveckling. Det första året innehåller nödvändiga grundkurser som ska leda fram till en gedigen kompetens inom området objektorienterad programmering. Det andra året ägnas åt olika aspekter av utveckling för webben med kopplingar till databaser, överbryggning från C++ till Java samt tillämpningar inom området mobila enheter. Under utbildningen får du ofta arbeta i grupper med ett gemensamt ansvar för olika delar i kedjan från idé till färdig produkt. Programmet har anknytning till pågående forskningsprojekt inom området ”Swarm Intelligence”. Mer information hittar du på www.programvaruteknik. nu. Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. För den som önskar erbjuds stöd i form av handledning på campus i Östersund.

Arbetslivskontakt Tidigt i utbildningen kommer du i kontakt med de regionala IT-företagen. Programmet avslutas med ett självständigt arbete som oftast görs tillsammans med ett företag. Efter utbildningen Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som till exempel programmerare och systemutvecklare både för fasta och mobila system. Du kommer också att kunna arbeta som utvecklare av webbapplikationer samt som webbansvarig och IT-samordnare. Utbildningen ger en snabb väg till kvalificerat arbete men kan också vara en inledning till fördjupade studier där genomförda kurser kan användas som en del i till exempel kandidat- eller masterexamen. D Ort: Östersund. Antagning: Hösttermin. Anmälningskod: MIU-24911 Sammankomster: Utbildningen genomförs på distans med redovisningar och seminarier i virtuella mötesrum. Examen: Högskoleexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Urval: Till utbildningsplatserna… Undantag: Undantag ges för Sh A. Kontakta: ake.malmberg@miun.se. År 1 Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Yrkesintroduktion i samverkan med ITföretagen, 7,5 hp Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Datornätverk, 7,5 hp Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp År 2 Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning klient, 7,5 hp Java för C++ programmerare, 7,5 hp Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Java för mobila enheter, 7,5 hp Webbutveckling med inriktning server, 7,5 hp Java och trådlös kommunikation, 7,5 hp Examensarbete/projektarbete, 7,5 hp

7. Om antagningen görs enligt för programmet specifika urvalsregler så framgår det här. Står inget om urval så är det de generella reglerna som gäller, se sidorna 177–178. 8. Här ser du vilka kurser som ingår i programmet. OBS! Det kan bli förändringar både när det gäller vilka kurser som ingår i programmen och i vilken ordning kurserna går.

Skapa din egen utbildning Du vet väl att du kan plocka ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser? Du hittar mer information om alla våra kurser på www.miun.se/kurser. Information om hur du kombinerar ihop din egen examen hittar du på sidorna 28–29.

Viktiga datum Sista ansökningsdag är för utbildningar som startar på hösten är 15 april. För utbildningar som startar på våren är sista ansökningsdag 15 oktober.

• Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92. • Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. Register finns på sidorna 183–192. Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

90

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Program.indd 90

09-12-16 11.36.42


Foto: Tina Stafrén

MAGISTER MASTER PÅBYGGNAD

91

Mittuniversitetet 09/10

MIUN_2010_Pa byggnad.indd 91

09-12-17 11.05.11


MAGISTER/MASTER/PÅBYGGNAD

MAGISTER/MASTER/ PÅBYGGNAD

Magister/master/påbyggnad Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper? Mittuniversitetet erbjuder totalt 30 program på avancerad nivå, inom en rad olika ämnesområden. Genom en examen på avancerad nivå blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och får en examen som är jämförbar internationellt. Du som redan har en examen på grundnivå kan fördjupa dina kunskaper med en magister-, master- eller påbyggnadsutbildning. Här hittar du en lista över vilka utbildningar som ges vid Mittuniversitetet under 2010/2011. Behörighet För att vara behörig att läsa en utbildning på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå eller motsvarande

92

utländsk utbildning. Därutöver kan det anges särskilda behörighetskrav för respektive utbildning. Mer om detta kan du läsa på vår webbplats. På webben hittar du all information På vår webbplats kan du läsa mer om utbildningarnas innehåll, vilka behörighetskrav som gäller och om de ges på campus, distans eller helt nätbaserat. Mittuniversitetet har också flera internationella utbildningar på avancerad nivå som ges helt på engelska. Läs mer på www.miun.se/pabyggnad.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Pa byggnad.indd 92

09-12-17 11.05.17


MAGISTER/MASTER/PÅBYGGNAD

Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar Ekonomutbildningar Magister i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp IT- och datautbildningar Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion, 120 hp D Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp Konstnärliga utbildningar Internationellt masterprogram i design för alla, 120 hp Lärarutbildningar D Allmänt utbildningsområde, 90 hp Medieutbildningar Internationellt masterprogram i journalistik, medier och demokrati, 120 hp Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, 60 hp Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Tekniska utbildningar Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi, 120 hp Turismutbildningar Magister i kulturgeografi med inriktning turism, 60 hp Master i turism, 120 hp Upplevelseteknologi Internationellt masterprogram i sportteknologi, 120 hp Vårdutbildningar D Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp D Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Specialistutbildning – Ambulanssjuksköterska, 60 hp Specialistutbildning – Anestesisjuksköterska, 60 hp Specialistutbildning – Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp Specialistutbildning – Operationssjuksköterska, 60 hp D Specialistutbildning – Distriktssköterska, 75 hp D Specialistutbildning – Psykiatrisjuksköterska, 60 hp D Specialistutbildning – Vård av äldre, 60 hp Pedagogik D Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp D Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning, 120 hp

Foto: Sandra Pettersson

Samhällsvetarutbildningar Magisterprogram i human resources, 60 hp Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp, Inriktningar: socialt arbete, sociologi, psykologi, statsvetenskap

Språk och humaniora Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp

MAGISTER/MASTER/ PÅBYGGNAD

Beteendevetarutbildningar D Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Pa byggnad.indd 93

93

09-12-17 11.05.21


MAGISTER/MASTER/PÅBYGGNAD

Viktiga datum och tider Sista dag för anmälan Anmäl dig i god tid. Här nedan ser du vilka datum anmälan måste vara inne för utbildningar som ges:

Högskoleprovet 2010 Provdag vårterminen: 10 april Anmälan senast: 15 februari

Sommaren 2010: Höstterminen 2010: Vårterminen 2011:

Provdag höstterminen: Anmälan senast:

15 mars 2010 15 april 2010 15 oktober 2010

MAGISTER/MASTER/ PÅBYGGNAD

En mer detaljerad tidsplan finns på sidan 176. Om det finns lediga platser kan du söka efter ordinarie sista anmälningsdag, läs mer på www.miun.se.

23 oktober 15 september

Terminstider Höstterminen: 30 augusti 2010–16 januari 2011 Vårterminen: 17 januari 2011–5 juni 2011 Undantag från terminstiderna kan förekomma.

Information om anmälan och antagning Information om hur antagningen till Mittuniversitetets avancerade utbildningar går till hittar du på vår webbplats. Där finns exempelvis information om behörighetskrav och hur dessa kan uppfyllas, hur meritvärdering går till samt hur

du anmäler dig och vad som händer efter att du lämnat din anmälan. Läs mer på www.miun.se/Mittuniversitetet/ Utbildning/Anmalan-och-antagning/.

Foto: Tina Stafrén

94

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Pa byggnad.indd 94

09-12-17 11.05.29


Foto: Tina Stafrén

KURSER

MIUN_2010_Kurser.indd 95

09-12-17 11.10.04


KURSER

Innehållsförteckning kurser Här hittar du info om våra ämnen och inledande kurser i respektive ämne. Fortsättningskurser finns endast listade här i katalogen, utförligare information om innehåll och om kurserna ges på campus, distans eller helt nätbaserat hittar du på www.miun.se/kurser. Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap ............................................................................97 Engelska ....................................................................................................................................98 Historia .....................................................................................................................................99 Litteraturvetenskap.........................................................................................................100 Religionsvetenskap ..........................................................................................................101 Spanska ..................................................................................................................................102 Svenska språket .................................................................................................................102 Konstnärligt område Fotografi................................................................................................................................103 Grafisk design.....................................................................................................................104 Industridesign .....................................................................................................................105

KURSER

Naturvetenskap och teknik Biologi .....................................................................................................................................106 Byggnadsteknik ..................................................................................................................107 Datateknik ............................................................................................................................108 Datavetenskap ...................................................................................................................112 Elektronik..............................................................................................................................114 Elektroteknik .......................................................................................................................114 Energiteknik .........................................................................................................................116 Fysik .........................................................................................................................................116 Geografi ................................................................................................................................117 Grafisk teknik .....................................................................................................................118 Kemi ........................................................................................................................................119

Kemiteknik ...........................................................................................................................120 Kvalitetsteknik ....................................................................................................................121 Maskinteknik .......................................................................................................................122 Matematik ............................................................................................................................124 Miljöteknik ............................................................................................................................126 Miljövetenskap ...................................................................................................................127 Naturvetenskap ................................................................................................................129 Teknikkunskap ....................................................................................................................129 Samhällsvetenskap Företagsekonomi..............................................................................................................130 Informatik .............................................................................................................................131 Journalistik ............................................................................................................................135 Kulturgeografi.....................................................................................................................136 Medie- och kommunikationsvetenskap...............................................................137 Nationalekonomi .............................................................................................................138 Pedagogik..............................................................................................................................139 Psykologi ...............................................................................................................................141 Rättsvetenskap...................................................................................................................144 Samhällskunskap ...............................................................................................................145 Sociologi ................................................................................................................................146 Statistik ...................................................................................................................................149 Statsvetenskap ...................................................................................................................150 Turismvetenskap ...............................................................................................................151 Vård- och hälsovetenskap Folkhälsovetenskap .........................................................................................................152 Idrottsvetenskap ...............................................................................................................153 Kriminologi...........................................................................................................................154 Medicinsk vetenskap ......................................................................................................155 Omvårdnad .........................................................................................................................156 Rehabiliteringsvetenskap ..............................................................................................159

Så här läser du kursinformationen 1.

Kursens nivå, läs mer på sidan 27.

2.

På vissa kurser står det Breddkurs. Dessa kurser kan ingå i en examen men ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet.

3.

4.

5.

96

Den behörighet som krävs för att bli antagen till kursen. OB betyder områdesbehörighet. Läs mer om områdes-, grundläggande- och särskild behörighet på sidorna 176-182. I de fall den grundläggande behörigheten uppfylls genom motsvarande utländsk examen krävs också kunskaper i svenska. Kontakta studievägledare för mer information. Den särskilda behörigheten från gymnasiet anges i form av kurser från program. För dig som har betyg i ämnen från linjegymnasiet eller etappindelade ämnen från komvux finns en översättningsnyckel på sidan 182. Om antagningen görs enligt för kursen specifika urvalsregler så framgår det här. Står det inget om urval så är det de generella reglerna som gäller, se sidorna 177– 178. Ett D innebär att utbildningen ges på distans. Ett S betyder att det är en sommar-

kurs och ett K innebär att kursen ges på kvällstid. 6.

Här ser du vilken ort kursen ges på. Orten flexibel innebär att kursen ges på distans och inte har några obligatoris-

ka träffar. Under sammankomster finns uppgift om hur kursen är upplagd. 7.

Här ser du vilken/vilka terminer kursen börjar. För kurser som startar på höstterminen är sista anmälningsdag 15 april. För kurser som startar på vårterminen är sista anmälningsdag 15 oktober.

8.

Här ser du om kursen har platsgaranti, P, eller ej platsgaranti, EP – Läs mer på sidan 177.

9.

För kurser som ges på distans finns här uppgift om hur kursen är upplagd.

Matematik GR (A), 30 hp Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Introduktionskurs, 7,5 hp, Linjär algebra I, 7,5 hp, Översiktskurs i analys, 7,5 hp och Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B). Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Fy B och Ke A. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40021 Ht 10 Sundsvall MIU-42051 Ht 10 Östersund MIU-44141 Ht 10 MIU-40021: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-42051: Halvfart, dagtid, v 35-22, EP. MIU-44141: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

10. Här listas kurser på B-, C- och AV-nivå. Läs mer om dessa kurser på www.miun.se/kurser.

Fortsättningskurser Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för mobila enheter, 30 hp Datateknik GR (C), Designmönster med C++, 7,5 hp Datateknik AV, Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 96

09-12-17 11.10.06


HUMANIORA

Arkiv- och informationsvetenskap Moderna organisationer blir allt mer informationsberoende. En effektiv informations- och arkivhantering behövs för att kunna bedriva verksamhet på ett ordnat, effektivt och ansvarsfullt sätt, säkerställa kontinuitet och kunskap samt för att uppfylla legala krav. De offentliga myndigheternas arkiv är av stor betydelse för den demokratiska processen genom att möjliggöra medborgarinflytande, insyn och kontroll av myndigheternas verksamhet. Ur forskningssynpunkt utgör arkiven ett oumbärligt källmaterial och de är samtidigt en del av vårt gemensamma kulturarv. Ämnet arkiv- och informationsvetenskap omfattar det vetenskapliga studiet av arkivinformationens och arkivens uppkomst, hantering, organisering och nyttjande, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle. Vid Mittuniversitetet har utbildning och forskning i arkivoch informationsvetenskap bedrivits sedan slutet av 1980-

Inledande kurser Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp Kursens syfte är att ge kunskap om dokumenthanterings- och arkivverksamhetens betydelse för samhälle, organisationer och enskilda, de teorier och metoder som ingår i dokument- och arkivhanteringen, samt att ge kunskap om tekniska krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.Undantag ges för Sh A.1/3 betyg, 1/3 akademiska poäng och 1/3 högskoleprovet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20101 Ht 10 MIU-20101: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Fyra sammankomster i Härnösand om tre dagar (2 ht, 2 vt), varav en sammankomst är obligatorisk. Kontakta: erik.borglund@miun.se

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp Kursens syfte är att ge kunskap om modern dokument- och ärendehantering, framförallt med inriktning mot e-förvaltning, digital dokumentstyrning och informationsförvaltning, samt kunskap om de rättsliga och administrativa villkor som påverkar registratorns arbete. Kursen riktar sig i första hand till yrkesverksamma registratorer.

talet. Utbildningen syftar till att ge dig färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade arkiv- och informationshanteringstjänster inom såväl enskilda som offentliga organisationer och arkivinstitutioner. Efter examen kommer du att kunna arbeta som exempelvis arkivarie eller arkivstrateg med kvalificerade dokument- och arkivhanteringsfrågor i myndigheter, företag eller arkivinstitutioner. Kurserna på grundläggande nivå kan med fördel ingå i en kandidatexamen. Kurserna på avancerad nivå ger möjlighet till fördjupning och genomförs med nära koppling till den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. Kurserna på avancerad nivå ges även som ett sammanhängande utbildningsprogram: Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap. Kurserna ges på distans i form av självstudier och laborationer via Internet med samlingar på Campus Härnösand 2-3 gånger per termin. För mer information se www.miun.se/aiv.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20111 Ht 10 MIU-20111: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-22, P. Sammankomster: Fem sammankomster om tre dagar (2 ht, 3 vt) i Härnösand. Kontakta: erik.borglund@miun.se

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Handskriftsläsning, 7,5 hp Kursens syfte är att ge en översikt över utvecklingen av handskrift och dokumenttyper under perioden 1500-1800, samt att ge grundläggande färdigheter i att läsa och transkribera svenska handskrifter och tryck från samma tid. Kursen riktar sig till bland annat arkivarier, historiestuderande, släkt- och hembygdsforskare. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20131 Ht 10 MIU-20131: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: Två sammankomster lördagsöndag i Härnösand. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: anneli.sundqvist@miun.se

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Handskriftsläsning II, 7,5 hp Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om utvecklingen av svenska handskrifter och dokumenttyper under perioden 1500 till 1900, deras språkliga innehåll, deras adminis-

trativa och sociala funktion, och det sammanhang de uppstått i. Behörighet: Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Handskriftsläsning, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20090 Vt 11 MIU-20090: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-12, EP. Sammankomster: En obligatorisk sammankomst om tre dagar i Härnösand. Kontakta: anneli.sundqvist@miun.se

Fortsättningskurser Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp, Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Dokumenthantering för registratorer – fortsättningskurs, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Dokumenthantering för registratorer – fortsättningskurs II, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Processbaserad dokumenthantering och arkivredovisning, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Uppsats, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap AV, Standarder för elektronisk dokumenthantering, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap AV, Uppsats, 15 hp Arkiv- och informationsvetenskap AV, Ansvarighet och arkiv, 7,5 hp

M i t t u n i v e r s i t e t e t 01 90 / 1 01

MIUN_2010_Kurser.indd 97

KURSER

Dagligen produceras enorma mängder information i form av dokument, databaser, ljud och bilder i alla sorters verksamheter och organisationer. En rationell informations- och arkivhantering är en förutsättning för att arbetet i en organisation, oavsett vilken, skall kunna fungera effektivt.

97

09-12-17 11.10.10


HUMANIORA

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp,

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivsystem, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Teori och metod, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Engelska I en tid av ökad internationalisering är det nödvändigt att ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och även goda kunskaper om såväl det engelska språkets struktur som engelskspråkiga länders kultur, litteratur och samhällsliv.

KURSER

Mittuniversitetet beskriver ämnet engelska som English Studies och erbjuder studier både på grundnivå (A-, B- och Ckurser, 1-90 högskolepoäng) och på avancerad nivå (magisterutbildning, 60 högskolepoäng). English Studies inkluderar studier i kultur, lingvistik och litteratur med anknytning till det engelska språket och till engelsktalande länder, och för lärarstuderande studier i det engelska språkets didaktik. Utbildningen i English Studies bedrivs som fristående kurser och som del av lärarprogrammet, och den ges som antingen campuskurser eller distans-/nätkurser. A-kursen koncentreras på muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatisk analys och studier av engelskspråkiga länders nutida kultur, litteratur och samhällsliv. B-kursen lägger ett allmänlingvistiskt perspektiv på språket som system, belyser kultur- och litteraturstudiet ur anglosaxisk och global synvinkel och vidareutvecklar färdighetsträningen med hjälp av olika kommunikativa verktyg. C-kursen fördjupar dina kun-

Inledande kurser Engelska GR (A), 30 hp Du ska utveckla förmågan att använda engelska skriftligt och muntligt, samt inhämta kunskaper om de engelskspråkiga ländernas kultur, litteratur och samhällsliv. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 2: Aktuellt språk Steg 3 och En B.Undantag: aktuellt språk steg 3. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17011 Ht 10 D Flexibel MIU-17010 Vt 11 Härnösand MIU-10070 Vt 11 MIU-17011: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-17010: Helfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. MIU-10070: Helfart, dagtid, v 03-22, P. Sammankomster: De ortsoberonde kurserna har inga fysiska sammankomster. Kontakta: nicholas.sheppard@miun.se

Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Breddkurs. Du ska utveckla din förmåga att skriva engelska i en affärskontext. Kursmaterialet handlar om typisk affärskommunikation på engelska i förvaltningar och i små, medelstora och stora företag (brev i olika stilar, promemoria, beställningar, rapporter).

98

skaper om språk, kultur och litteratur genom studier av såväl lingvistiska discipliner som kultur- och litteraturvetenskapliga teorier applicerade på English Studies. Dessa studier erbjuder instrument för skrivandet av den vetenskapliga uppsats som avslutar C-kursen. Magisterutbildningen i English Studies har tre komponenter: studier i vetenskaplig framställning och humanistisk vetenskapsteori, gemensamma för magisterstuderande vid Institutionen för humaniora; obligatoriska och valfria studier i ämnesområdet; författandet av en vetenskaplig uppsats. Läskurserna kan läsas som fristående kurser. Förutom detta kursutbud på grundnivå och avancerad nivå erbjuds också kurser med andra syften, till exempel Business Writing, 7,5 hp samt kursen Muntlig och skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp, som är särskilt riktad till forskarstuderande.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 2: Aktuellt språk Steg 3 och En B.Undantag: aktuellt språk steg 3. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17231 Ht 10 D Flexibel MIU-17040 Vt 11 MIU-17231: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-17040: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Kursen är nätabaserad och saknar fysiska sammankomster. Kontakta: nicholas.sheppard@miun.se

Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Breddkurs. Du utvecklar dina färdigheter i att använda engelska språket muntligt och skriftligt, samt dina förutsättningar att söka och bearbeta information på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Härnösand MIU-10361 Ht 10 MIU-10361: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen har 5-6 sammankomster i Härnösand. Kontakta: nicholas.sheppard@miun.se

Fortsättningskurser Engelska GR (B), 30 hp Engelska GR (C), 30 hp Engelska AV, Ämnesdidaktisk specialisering i engelska, 30 hp Engelska AV, Engelska studier, 7,5 hp Engelska AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Engelska AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Engelska AV, Muntlig och skriftlig framställning i engelska, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 98

09-12-17 11.10.10


HUMANIORA

Historia Akademiska studier i historia handlar inte bara om att tala om vad som hänt i det förflutna. Redan på grundnivån syftar studierna också till att ge redskap för att på egen hand söka vidare, förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som kulturskapare.

Inledande kurser Historia GR (A), 30 hp Historia GR (A) är en kronologisk grundkurs i europeisk och utomeuropeisk historia, från äldsta tider till idag. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17031 Ht 10 D Flexibel MIU-17041 Ht 10 Härnösand MIU-10160 Vt 11 MIU-17031: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-17041: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, P. MIU-10160: Helfart, dagtid, v 03-22, P. Sammankomster: Den ortsoberoende kursen har inga obligatoriska fysiska sammankomster, men ev kommer några frivilliga träffar att erbjudas. Kontakta: jan.samuelson@miun.se

Historia GR (A), Defining Periods in Swedish History, 30 hp Kursen består av grundläggande studier av viktiga perioder i svensk historia: Vikingatiden och Medeltiden (ca 800-1500), Imperialismen (ca 1500-1729), Frihetstiden (1720-1772) och Industrialismen (1772- ca 1960). Undervisningsspråk är engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-10261 Ht 10 MIU-10261: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Kontakta: borje.harnesk@miun.se

Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att ge en orientering om rasismens historia och att problematisera och diskutera den för-

och på den process som kallas moderniseringen. För att få en närmare bild av den forskning som pågår inom ämnet vid Mittuniversitetet kan du gå in på hemsidan, www.miun.se/ hum. Historia är ett magister- och forskarutbildningsämne, vilket innebär att du kan avlägga magister- och doktorsexamen i ämnet. Inom de tidigare angivna forskningsfälten finns goda handledarresurser och det livaktiga högre seminariet utgör en god miljö att utvecklas i för dig som magisterstudent och doktorand. Förutom det reguljära kursutbudet på grund- och avancerad nivå erbjuder Mittuniversitetet breddkurser i historia som till exempel Antisemitism, Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp, Latinamerikansk historia, 7,5 hp, Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp samt kurser i Militärhistoria. Breddkurser ger inte behörighet till nästa nivå i ämnet.

ändrade synen på ras över tid. I kursen studeras därför vetenskaplig debatt om rasismen, och flera ståndpunkter i forskningen om rasismens historia analyseras med målet att ge kursdeltagarna förmåga att reflektera över olika forskares ställningstaganden i denna fråga. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17191 Ht 10 MIU-17191: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Kontakta: roland.anrup@miun.se

Historia GR (A), Antisemitism, Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp Breddkurs. En allmän introduktion av antisemitismen, forskning om Förintelsen och andra folkmord i historien. Kursen är lämplig som kompetensutveckling för exempelvis verksamma lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17061 Ht 10 MIU-17061: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se

Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger en översikt över latinamerikansk historia och kultur, med tonvikt på den senare tidens utveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17081 Ht 10 MIU-17081: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Kontakta: roland.anrup@miun.se

Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp Breddkurs. Kursen är en fristående kurs som syftar till att du skall få en övergripande orientering i militärhistoria. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17060 Vt 11 MIU-17060: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se

Historia GR (A), Militärhistoria, Krigföring i vår samtid, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om och förmåga att problematisera krigföring i vår samtid. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17070 Vt 11 MIU-17070: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se

Historia GR (A), Militärhistoria, Krigföring under antiken, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om och förmåga att problematisera krigföring under antiken. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17080 Vt 11 MIU-17080: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se

Historia GR (A), Släktforskning – en introduktion, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger en grundläggande insikt i släktforskningens källor och metoder, och hur olika källor ska värderas.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 99

KURSER

Genom historiestudierna får du kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen och insikter i hur olika teoretiska utgångspunkter påverkar tolkningen av det förgångna. Du får även skolning i historievetenskapens källor och metoder. En konsekvens av detta är att du som historiestudent får bättre förutsättningar att analysera och förstå fenomen och processer i din egen samtid. Dina historiestudier kan också utgöra en del av en lärarexamen, eller leda vidare till uppgifter inom arkiv, muséer, offentlig förvaltning och journalistik. Utbildning på grundnivå utgör också en god plattform för fortsatt utbildning på forskarnivå. Historia vid Mittuniversitetet är ett starkt humanistiskt ämne vad gäller kompetens och forskningsverksamhet. Forskningsfälten har en kulturhistorisk prägel, där bland annat genusperspektivet ingår. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på de tidigmoderna och moderna epokerna (cirka 1500 till 1950)

99

09-12-17 11.10.10


HUMANIORA

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17201 Ht 10 MIU-17201: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Kontakta: jan.samuelson@miun.se

Historia GR (C), 30 hp Historia AV, Ämnesdidaktisk specialisering i historia, 30 hp Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp

Fortsättningskurser Historia GR (B), 30 hp Historia GR (B), Key Themes in Swedish History, 30 hp

Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp

Litteraturvetenskap Litteraturvetenskap handlar om litteraturen, om dess historia och hur den fungerar. Men ämnet handlar också om att läsa, tolka och förstå i vid mening; att läsa fördjupande, vare sig man läser en dikt av Sapfo från 600talet f. kr. eller en samtida musiktext. Tyngdpunkten ligger på hur man läser.

KURSER

A- och B-kurserna (grundnivå) är inriktade på att utveckla förmågan att analysera och tolka litterära texter i de tre huvudgenrerna berättelser, dramatik och lyrik, att orientera om litteraturvetenskaplig teori och metod och att ge litteraturhistoriska kunskaper. Litteraturlistorna innehåller både teoretiska och litteraturhistoriska arbeten och ett stort antal litterära verk från Homeros till våra dagar. I B-kursen ingår också ett mindre uppsatsarbete. I C-kursen ingår en teoretisk fördjupning, men först och främst en uppsatskurs där eget forskande och skrivande står i centrum. Kurserna på grundnivå (A-C) i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudiet av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där forskningsresultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats. Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturveten-

Inledande kurser Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Kursen utvecklar ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen och dess historia. Kursen består av momenten 1) Introduktion och lyrik, 2) Berättelser 1, 3) Berättelser 2 samt 4) Drama. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10031 Ht 10 Härnösand MIU-10151 Ht 10 D Härnösand MIU-10141 Ht 10 MIU-10031: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, P. MIU-10151: Helfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-10141: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, P. Sammankomster: Distanskursen har fyra obligatoriska sammankomster i Härnösand. It-distans har två frivilliga sammankomster. Kontakta: anders.johansson@miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

skapliga studier på grundläggande nivå (A och B) som inriktas mera direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid. Ytterligare en möjlighet att läsa litteraturvetenskap på grundläggande nivå erbjuds i form av fyra fristående kurser, om 7,5 högskolepoäng vardera, i barn- och ungdomslitteratur. Studierna är här inriktade på barn- och ungdomslitteraturens genrer och uttrycksformer. Kurserna ger litteraturvetenskapliga kunskaper och textanalytisk kompetens som är användbara inom en rad områden: inom journalistiken och i mediebranschen över huvud taget, i skolvärlden, inom biblioteksväsendet och i förlagsbranschen, för att bara nämna några områden. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

raturhistorien. Tyngdpunkten ligger på egen textproduktion inom olika genrer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10171 Ht 10 MIU-10171: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. Sammankomster: En inledande och en avslutande sammankomst fredag till lördag i Härnösand. Kommunikation via First Class och e-post. Kontakta: peter.degerman@miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp Breddkurs. Kursen utvecklar det egna skrivandet och dess estetik i förhållande till barnoch ungdomslitteratur. Tyngdpunkten ligger på egen textproduktion inom barn- och ungdomslitteraturens genrer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10191 Ht 10 MIU-10191: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, P.

Sammankomster: En inledande och en avslutande sammankomst, fredag till lördag i Härnösand. Kontakta: peter.degerman@miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Att skriva kulturkritik, 7,5 hp Breddkurs. Kursen är i första hand avsedd för dem som vill utveckla sin förmåga att skriva kulturjournalistiska texter och annan litteraturvetenskaplig eller konstvetenskapligt kritik, till exempel lektörsutlåtanden eller recensioner av konst och litteratur. Kursen syftar till såväl praktisk som teoretisk kunskap om vetenskapligt skrivande med inriktning mot kulturjournalistik. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10161 Ht 10 MIU-10161: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst, fr-lö, i Härnösand. Kontakta: peter.degerman@miun.se

Breddkurs. Kursen utvecklar det egna skrivandet och dess estetik i förhållande till litte-

100

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 100

09-12-17 11.10.10


HUMANIORA

Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A3, Barnlitteraturens genuslandskap, 7,5 hp

Breddkurs. Barnlitterära berättelser, deras form, struktur och användning som forum för existentiella frågor. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10041 Ht 10 MIU-10041: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst (veckoslut) i Härnösand, varav den avslutande är obligatorisk. Kontakta: eva.soderberg@miun.se

Breddkurs. Barnlitteraturens kulturhistoriska och litteraturvetenskapliga bakgrund och utveckling ur ett genusperspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10010 Vt 11 MIU-10010: Kvartsfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst (veckoslut) i Härnösand, varav den avslutande är obligatorisk. Kontakta: eva.soderberg@miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A2, Bilderboken och lyriken, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A4, 2000-talets texter för unga, 7,5 hp

Breddkurs. Bilderbokens utveckling, genrer och estetik. Lyrik för barn och ungdom ur ett didaktiskt, estetiskt och språkutvecklande perspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10051 Ht 10 MIU-10051: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst (veckoslut) i Härnösand, varav den avslutande är obligatorisk. Kontakta: eva.soderberg@miun.se

Breddkurs. Kursen behandlar texter för unga läsare, deras kulturhistoriska och litteraturvetenskapliga bakgrund i ungdomslitteraturen, samt utveckling och förgreningar i vår tids mångfald av texter och medier. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10020 Vt 11 MIU-10020: Kvartsfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst (veckoslut) i Härnösand, varav den avslutande är obligatorisk. Kontakta: eva.soderberg@miun.se

Litteraturvetenskap GR (A), Populärlitteratur, 7,5 hp Breddkurs. Kursen beslyser begreppet popu-

lärlitteratur ur olika aspekter och behandlar populärlitteraturens framväxt, olika genrer och dess plats i samhället. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Härnösand MIU-10201 Ht 10 MIU-10201: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen har 4 obligatoriska sammankomster (onsdagar) i Härnösand. Kontakta: eva.h.jonsson@miun.se

Fortsättningskurser Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i litteraturvetenskap, 30 hp, Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

KURSER

Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A1, Berättelserna och livets frågor, 7,5 hp

Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp Litteraturvetenskap AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Religionsvetenskap Ämnet religionsvetenskap behandlar många av världens olika religioner utifrån såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Varje religions särskilda förutsättningar beaktas på så sätt att olika kulturella, sociala, geografiska och ekonomiska kontexter analyseras. Ämnet har en speciell inriktning mot studiet av religiös symbolik, metaforik och ikonologi. Som enda lärosäte i Sverige kan Mittuniversitetet erbjuda en unik religionsvetenskaplig profil inriktad på interpretation av religiösa symbolik och metaforik. Religionsvetenskap är ett brett ämne med många skiftande forskningsfält. Religionsvetenskap handlar om att lära sig att förstå människans förhållande en större verklighet, till en gud eller flera gudar, till ödet

Inledande kurser Religionsvetenskap GR (A), Religionshistoria med särskild inriktning mot symbolik och ikonografi, 30 hp Kursen ger en översiktlig kunskap om skilda religioners och andra livsåskådningars läromässiga innehåll samt ger grundläggande färdighet och förmåga att tolka och interpretera symboliska- och ikonografiska uttrycksformer.

och framtiden men också om människans förhållande till sin egen religiösa grupp och ytterst om hennes bild av sig själv. Den specifika inriktningen på religiös symbolik, metaforik och ikonologi bygger på tanken om att religiös kommunikation är nyckeln till en djupare förståelse för religionens väsen och religiöst tänkande.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-17241 Ht 10 Härnösand MIU-10021 Ht 10 Härnösand MIU-10200 Vt 11 MIU-17241: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-10021: Helfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-10200: Helfart, dagtid, v 03-22, P. Kontakta: arne.wiig@miun.se

Fortsättningskurser Religionsvetenskap GR (B), Religionshistoria med inriktning mot visuell metaforik, 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 101

101

09-12-17 11.10.10


HUMANIORA

Spanska Spanska – ett världsspråk. Spanska är idag ett av de språk som talas av flest människor i världen. Närmare 400 miljoner människor i framför allt Spanien, USA och Sydamerika har spanska som modersmål. Spanska erbjuds som fristående kurser på grundnivå. Kurserna är framförallt inriktad på muntlig och skriftlig språkfärdig-

Inledande kurser Spanska GR (A), 30 hp

KURSER

Du ska utveckla förmågan att använda spanska skriftligt och muntligt, samt inhämta kunskaper om de spansktalande ländernas kultur, litteratur och samhällsliv. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 2: Aktuellt språk Steg 3 och En B. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-10381 Ht 10 D Flexibel MIU-17100 Vt 11 MIU-17100: Helfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. MIU-10381: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Sammankomster: Nätkursen har inga fysiska sammankomster. Kontakta: lena.jonsson@miun.se

hetsträning, grundläggande kunskaper i spansk formlära och syntax samt spanskt kultur- och samhällsliv.

Spanska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Breddkurs. Du utvecklar dina färdigheter i att använda spanska språket muntligt och skriftligt, samt dina förutsättningar att söka och bearbeta information på spanska. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 2: Aktuellt språk Steg 3 och En B. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-11111 Ht 10 D Härnösand MIU-10220 Vt 11 MIU-11111: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, P. MIU-10220: Kvartsfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Kursen har 5-6 obligatoriska sammankomster i Härnösand. Kontakta: lena.jonsson@miun.se

Fortsättningskurser Spanska GR (B), 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Svenska språket Kurserna i Svenska språket behandlar den nutida svenskan och svenskan i ett historiskt perspektiv. Det svenska språket beskrivs på samtliga strukturella nivåer och språkbruket beskrivs i olika sammanhang hos individer och i grupper. Även svenskans ställning i Sverige och omvärlden belyses. Studierna i Svenska språket på grundnivå (A och B) syftar till att ge en introduktion i språkvetenskaplig teori och metod samt grundläggande kunskaper om det svenska språkets struktur och användning. Utbildningen ska även utveckla förmågan att analysera texter och ge kunskaper i talets och skriftens hantverk. Vidare ska den belysa språkproblem i ett samhällsperspektiv och förmedla kunskaper om svenska språkets varierande bruk alltefter syfte och sammanhang. Individens språkutveckling studeras, liksom svenska språkets historiska utveckling samt dialekter och namn. Det ges också en introduktion i grannspråken danska och norska jämte en översiktlig orientering om de övriga språken i Norden. Dessa studier avslutas med en uppsatskurs där man i skriftlig form redovisar resultatet av en undersökning (självständigt arbete). Vidare kan man fördjupa sina insikter i ämnet, med en tredje kurs (C), vilken innehåller två moment i form av läskurser och en teori- och metodkurs med vetenskaplig uppsats. Därutöver erbjuds kurser i svenska för utländska studenter.

Inledande kurser Svenska språket GR (A), 30 hp Kursen består av Språket i bruk 7,5 hp, Svenska språkets struktur 7,5 hp, Talets och skriftens hantverk 7,5 hp samt Textanalys 7,5 hp.

102

Svenska som andraspråk ger ämnesteoretisk utbildning för den som ämnar undervisa elever med annat modersmål än svenska. Här studeras svenska språkets uppbyggnad i ett kontrastivt perspektiv. Både Svenska språket och Svenska som andraspråk rymmer didaktiska inslag. Det innebär en koppling mellan teori och praktik, vilket avspeglas i kursernas litteratur, arbetsuppgifter och diskussioner. Detta ska vara till gagn för både blivande lärare och dem som har tänkt sig annan yrkesverksamhet. Utöver det reguljära kursutbudet på grundnivå (A-C) erbjuder Mittuniversitetet inom ramen för Svenska språket även breddning eller fortbildning genom kursen Läsa, skriva samtala – Läs- och skrivutveckling för grundskolans senare år och gymnasiet, 30 hp. Kursen består av fyra fristående delkurser som kan läsas separat.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-10281 Ht 10 D Härnösand MIU-10291 Ht 10 D Härnösand MIU-10090 Vt 11

MIU-10281: Helfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-10291: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, P. MIU-10090: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Distanskurserna har fem sammankomster om två till tre dagar, varav en sammankomst är obligatorisk. Kontakta: ingela.norberg@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 102

09-12-17 11.10.11


HUMANIORA KO N S T N Ä R L I G T O M R Å D E

Kursen vänder sig i första hand till anställda inom myndigheter, företag och organisationer som har skrivande uppgifter i sin tjänst. Målet med kursen är att få ökad kännedom om textvård och övningar i klart och tydligt språk, vilket är centralt för personal som inom sin verksamhet skriver publika texter. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Sundsvall MIU-12011 Ht 10 D K Sundsvall MIU-12010 Vt 11 MIU-12011: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 35-02, P. MIU-12010: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 03-22, P. Kontakta: ingela.norberg@miun.se

Svenska språket GR (A), Ortnamn och personnamn, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar svenska ortnamn och personnamn. Den avser att ge en orientering om ortnamn och personnamn från äldsta tid och framåt, om principerna för namngivning samt om namnen som speglingar av samhället. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Ort Anm kod Start D K Härnösand MIU-10130 Vt 11 MIU-10130: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 03-22, P. Kontakta: eva.nyman@miun.se

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Kursen har en huvudsaklig koncentration på invandrarkunskap och tvåspråkighet. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A4 med inriktning på andraspråksinlärning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10321 Ht 10 MIU-10321: Kvartsfart, veckoslut, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster, lördag till söndag i Härnösand. Kontakta: hans.ahl@miun.se

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp

andraspråksinlärning. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A3 med inriktning på invandrarkunskap och tvåspråkighet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-10140 Vt 11 MIU-10140: Kvartsfart, veckoslut, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster lördag till söndag i Härnösand. Kontakta: hans.ahl@miun.se

Fortsättningskurser Svenska språket GR (B), 30 hp Svenska språket GR (C), 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Kursen har en huvudsaklig koncentration på

KURSER

Svenska språket GR (A), Klarspråk, 7,5 hp

Fotografi Ämnet fotografi handlar om att kommunicera med bild. Att med kamerans hjälp och genom den digitala tekniken berätta en historia. Ämnet fotografi innefattar både teoretiska och praktiska inslag. Du lär dig fotografera, berättartekniker och bildanalys. Du får en ökad förståelse för bilders påverkan på din omvärld. Du lär dig att använda bilden för att förmedla ett journalistiskt budskap. Du utvecklar ditt personliga bildspråk och får även

Inledande kurser Fotografi GR (A), Berättarformer i medier, 7,5 hp Alla har vi en historia att berätta. Men hur gör vi för att budskapet ska nå fram? Denna kurs är en introduktion i grundläggande berättarteknik. Från idé till färdig produktion. Du ska analysera olika typer av berättarformer i medier för att skapa medvetenhet och förståelse för dem. Samt därefter praktiskt tillämpa dessa i en egen medieproduktion i ljud och bild. Kursen ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.Undantag ges för Sh A.. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22591 Ht 10 Sundsvall MIU-22340 Vt 11 MIU-22591: Halvfart, dagtid, v 40-49, EP. MIU-22340: Halvfart, dagtid, v 13-20, EP. Kontakta: kevin.gater@miun.se

en fördjupad kunskap i digital bildbehandlingsteknik, tryckanpassning samt anpassning av bilder för webbpublicering. Förutom fristående kurser i ämnet fotografi ger Mittuniversitetet även ett utbildningsprogram i bildjournalistik.

Fotografi GR (A), Bildjournalistikens grunder, 7,5 hp För dig som vill använda kameran som ett kompletterande verktyg i ditt journalistiska arbete är denna kurs ett måste. Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande fotografiska kunskaper samt insikter i bildjournalistisk berättarteknik. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22350 Vt 11 MIU-22350: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fyra obligatoriska träffar. Kontakta: anna.gullmark@miun.se

Fortsättningskurser Fotografi GR (B), Digital stillbild, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 103

103

09-12-17 11.10.11


KO N S T N Ä R L I G T O M R Å D E

Grafisk design Grafisk design omger oss hela tiden, på förpackningar och biobiljetter, på bokomslag och valaffischer. Ett medvetet arbete med design skapar goda förutsättningar för att budskapet uppfattas på det sätt som avsändaren vill. Design kan skapa debatt, men också ge en känsla av samhörighet. Ämnesområdet grafisk design introducerades för 15 år sedan och utbudet bestod då av fristående kurser. Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap ger det treåriga programmet Grafisk design och kommunikation. Vi erbjuder också flera fristående kurser, både på campus och på distans. Kombinationen av teoretisk kunskap, formkänsla och kreativitet är viktiga byggstenar i våra kurser.

Inledande kurser Grafisk design GR (A), Grafisk design, inriktning tidningsdesign, 15 hp

KURSER

Den här kursen ger dig en grundläggande orientering i tidningsdesign, typografi, redigering, layout och läslighet. Kursen behandlar tidningens byggstenar från idé till färdig produkt, med tyngdpunkt på samspelet mellan bild och text. I kursen ingår praktiska designövningar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22611 Ht 10 MIU-22611: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen har tre obligatoriska träffar i Sundsvall. Dessutom sker träffar för studiegrupper på hemorten. Mellan sammankomsterna kommunicerar deltagarna via Internet. För att gå kursen måste du ha tillgång till dator, internetuppkoppling och skrivare på hemorten. Du måste också ha datorvana och kunskaper, eller möjlighet att bedriva självstudier i programmet Indesign. Kontakta: karina.goransson@miun.se

Grafisk design GR (A), Kreativt idéskapande, 15 hp Den kreativa processen inom grafisk design är i fokus i den här kursen. Du får en grundläggande orientering i hur man arbetar kreativt med typografi, bild, färg, form och material som verktyg. Genom praktiska övningar får du öva dig på att förtydliga och förstärka dina design-idéer så att de resulterar i en fungerande kommunikation i bild och text. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22370 Vt 11 MIU-22370: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen har tre obligatoriska träffar i Sundsvall. Dessutom sker träffar för studiegrupper på hemorten. Mellan sammankomsterna kommunicerar deltagarna via Internet. För att gå kursen måste du ha tillgång till dator, internetuppkoppling och skrivare på hemorten. Du måste också ha kunskaper, eller möjlighet att bedriva självstudier i programmet Indesign, Kontakta: niklas.fagerholm@miun.se

104

Ämnet ger dig ett helhetsperspektiv på de olika delarna text, budskap och bild. Tillämpning av typografiska kunskaper, idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan ägnas stort utrymme. På Mittuniversitetet ingår ämnet grafisk design i flera utbildningsprogram, till exempel Bildjournalistik, Industridesign samt Informations- och PR-programmet.

Grafisk design GR (A), Grafisk designhistoria, 7,5 hp Kursens syfte är att du ska tillgodogöra dig en grundläggande orientering i grafisk designhistoria med tyngdpunkt på grafisk design under 1900-talet. Kursen behandlar hur olika stilepoker, till exempel Bauhaus och Art deco, påverkar grafisk design idag. I kursen ingår praktiska designövningar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22621 Ht 10 MIU-22621: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 45-02, EP. Sammankomster: Kursen har tre obligatoriska träffar i Sundsvall. Dessutom sker träffar för studiegrupper på hemorten. Mellan sammankomsterna kommunicerar deltagarna via Internet. För att gå kursen måste du ha tillgång till dator, internetuppkoppling och skrivare på hemorten. Du måste också ha kunskaper, eller möjlighet att bedriva självstudier i programmet Indesign. Kontakta: niklas.fagerholm@miun.se

Grafisk design GR (A), Webbdesign, 7,5 hp Kursen ger dig en grundläggande kännedom om flera av de digitala tekniker som har betydelse för produktion, distribution och lagring av medierad information. Du ska prestera ett elektroniskt publicerbart material (CD-ROM eller www). Viss datorvana krävs. Studenter med valfri termin inom informations- och PR- eller journalistprogrammen äger förtur. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22380 Vt 11 MIU-22380: Helfart, dag- och kvällstid, v 08-12, EP. Kontakta: mikael.becker@miun.se

Grafisk design GR (A), Webbdesign för webbredaktörer, 3 hp Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om utformningen av en webbsida. Områdena som kursen belyser är struktur, innehåll och navigering för att skapa en tillgänglig och användbar webbsida. Kursen belyser även aktuell teknik och dess påverkan på utformningen av en webbsida. (Kursen ingår i webbredaktörsutbildningen.)

Behörighet: Journalistik GR (B): Webbens möjligheter, 1,5 hp, samt Lag och rätt på Internet, 3 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B): Strategisk webb, 4,5 hp, samt Sociala medier, 3 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22390 Vt 11 MIU-22390: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 19-22, EP. Kontakta: kicki.strandh@miun.se

Grafisk design GR (A), Producera för webben, 4,5 hp Kursen belyser hur man skriver för webben, hur man gör en textanalys och hur text, bild och layout kombineras. Syftet är att studenten ska kunna analysera texter skrivna för webben och kunna skriva och producera texter, hantera bilder avsedda för webbpublicering samt underhålla en dialog. I kursen ingår även att producera digital media för webben. (Kursen ingår i webbredaktörsutbildningen.) Behörighet: Journalistik GR (B): Webbens möjligheter 1,5 hp, samt Lag och rätt på Internet, 3 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B): Strategisk webb, 4,5 hp, samt Sociala medier, 3 hp. Grafisk design GR (A): Webbdesign för webbredaktörer, 3 hp, samt Webbpublicering, 3 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22071 Ht 10 MIU-22071: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 39-44, EP. Kontakta: kicki.strandh@miun.se

Grafisk design GR (A), Webbpublicering, 3 hp Kursen tar upp relevanta verktyg för webbpublicering samt text- och bildhantering. Kursen introducerar studenten i grundläggande principer i HTML . I kursen ingår även sökmotoroptimering. (Kursen ingår i webbredaktörsutbildningen.) Behörighet: Journalistik GR (B): Webbens möjligheter, 1,5 hp, samt Lag och rätt på Internet, 3 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B): Strategisk webb, 4,5 hp, samt Sociala medier, 3 hp. Grafisk design GR (A), Webbdesign för webbredaktörer, 3 hp.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 104

09-12-17 11.10.11


KO N S T N Ä R L I G T O M R Å D E

Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22051 Ht 10 MIU-22051: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-38, EP. Kontakta: kicki.strandh@miun.se

Fortsättningskurser Grafisk design GR (B), Projektanalys och praktik, 30 hp Grafisk design GR (B), Design för alla, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Industridesign Industridesignerns arbetsdag är varierande, mycket beroende på att teoretiska arbetsuppgifter varvas med praktiska. Form och gestaltning är oerhört viktigt för konsumentens val av en produkt samt för identifieringen av företaget bakom denna. Ofta sker val av en produkt utifrån detta i kombination med tekniska prestanda. Konsumenterna tenderar till att bli både skickligare och mer krävande i sina val. Samtidigt som näringslivets marknader internationaliseras så intensifieras produktutvecklingen. För att möta upp detta scenario av verk-

Inledande kurser Industridesign GR (A), 30 hp Kurspaketet i Industridesign består av fyra kurser: Skissteknik 7,5 hp, Datorstödd visualisering och modellering 7,5 hp, Designmetodik 7,5 hp samt Formstudier 7,5 hp. Kurserna är speciellt framtagna för dig som är verksam som lärare för grundskolans högre årskurser eller för gymnasieskolan. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.

ligheten där fler och fler yrkesgrupper berörs av designämnet så behövs det bra utbildningar med därtill anpassade inslag i ämnet industridesign. På Mittuniversitetet ingår industridesign i ett flertal utbildningsprogram såsom kandidatutbildningen i grafisk design och kommunikation, högskoleingenjörsutbildningen i sportteknologi, samt som en specialisering i lärarutbildningen. Naturligtvis har Mittuniversitet också en ren kandidatutbildning i industridesign.

Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22010 Vt 11 MIU-22010: Kvartsfart, dag- och kvällstid, v 03-03, EP. Kontakta: mikael.marklund@miun.se

Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 7,5 hp Den här kursen vänder sig i första hand till designer och förpackningsutvecklare. Vi kommer att, genom att studera behoven hos äldre och andra personer med nedsatt hand-

funktion, syn och kognitiva förmågor, få kunskap om hur man kan tänka för att skapa lätthanterliga förpackningar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22641 Ht 10 MIU-22641: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Kontakta: lena.lorentzen@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 105

KURSER

Design är idag ett viktigt konkurrensmedel. Ett medvetet och konstruktivt arbete med design skapar stora förutsättningar för framgång i alla branscher. I dessa kurser arbetar vi med industriell design, det vill säga en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, för att skapa funktionell form för en industriell produktion.

105

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Biologi Biologi är läran om livet. Inom ämnet studeras levande organismers organisation och funktion - hur de lever, fortplantar sig, tillväxer och dör. Biologin omfattar nivåer från biomolekyler till hela jorden som system. Framtidsfrågorna handlar om att förstå vår omvärld och vår sårbarhet. Utvecklingen går snabbt och kunskap om biologins möjligheter medför en ny syn på oss själva och vår miljö.

KURSER

Vid Mittuniversitetet erbjuder vi en treårig utbildning i naturvårdsbiologi. Efter grundexamen kan du gå vidare till utbildning på avancerad nivå som efter två års studier leder till en masterexamen i biologi. All utbildning sker i nära kontakt med forskningen som bedrivs inom ekologi, växtfysiologi och genetik. Du får nära kontakt med frågeställningar och tekniker om bland annat fotosyntesens detaljer, hur växter klarar stress, artrikedomens förutsättningar, genetisk variation i populationer och samspel mellan organismer. Vi samarbetar med internationella och nationella forskargrupper och ofta finns studenter och gästforskare från utlandet hos oss. Programmet ger möjligheter till arbete inom offentlig och privat sektor där experter på naturvård, skötsel och planering behövs. Naturvårdsbiologin startar med grundläggande studier i botanik, systematik och ekologi. Under utbildningen ges möjlighet till praktik vid myndigheter och industri där dina

Inledande kurser

kunskaper och verktyg för naturvårdsplanering kan omsättas i handling. Du får även kunskap i djurfysiologi, cell- och molekylärbiologi samt genetik. Du kommer efter studierna att ha en bra förståelse av olika organismers liv och utveckling. Biologi kan även läsas som en inriktning vid lärarutbildningen. Under utbildningen varvas verksamhetsförlagd praktik med teoretiska moment, laborationer, exkursioner och ämnesdidaktik. Din framtida yrkesroll är som ämneslärare på grundoch gymnasieskola. Du kan också välja att läsa fristående kurser efter eget intresse och skapa din egen unika profil. Biologistudierna leder till kandidatexamen, men vill du fortsätta på avancerad nivå kan du läsa masterprogram i biologi. Med biologistudierna som grund kan du även gå vidare med forskarutbildning för att tränga in djupare i biologins outforskade mysterier.

Kontakta: stefan.falk@miun.se expnat@miun.se

Biologi BE, Baskurs A, 6 hp Kursen ger behörighet motsvarande gymnasieskolans biologi kurs A. Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i biologi inför studier vid högskola/universitet. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Dessutom krävs Ma A från gymnasiet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42091 Ht 10 D Sundsvall MIU-42030 Vt 11 MIU-42091: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-42030: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Individuell kurstart under terminen. En obligatorisk sammankomst i Sundsvall. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: hugo.von-zeipel@miun.se expnat@miun.se

Biologi BE, Baskurs B, 4,5 hp Kursen är en behörighetsgivande kurs motsvarande gymnasieskolans biologi kurs B. Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i biologi inför studier vid högskola/universitet. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Dessutom krävs Bi A från gymnasiet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42040 Vt 11 MIU-42040: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Individuell kurstart under terminen. En obligatorisk sammankomst i Sundsvall. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning.

106

Biologi GR (A), Cell- och molekylärbiologi, 7,5 hp Vi studerar cellernas byggnad och hur de fungerar, både djur- och växtceller. Vilken funktion har proteiner, fetter eller DNA i en cell? Vad är viktigt för en levande cell? Hur tillväxer celler, vad sker när cellerna delar sig och hur blir cellen specialiserad? Utvecklingen inom området cellbiologi går mycket snabbt och ger oss hela tiden spännande nya kunskaper om cellen och dess funktion. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Fy A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42050 Vt 11 MIU-42050: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. Sammankomster: När kursen ges på distans görs obligatoriska laborationer under en innevecka i Sundsvall. Vid distansstudier krävs tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: stefan.falk@miun.se expnat@miun.se

Biologi GR (A), Genetik, 7,5 hp På kursen studerar du DNA-molekylen som bärare av det genetiska arvet, hur molekylen förändras och regleras, hur den överförs mellan generationer och vad Mendel lärde oss om nedärvning. Du får också lära dig grundläggande kunskaper om människans genetik och vilka etiska frågor som ställs i förhållande till gentekniken. Vi tacklar också frågor om populationers genetik.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Fy A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42070 Vt 11 MIU-42070: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. Sammankomster: När kursen ges på distans görs obligatoriska laborationer under en innevecka i Sundsvall. Vid distansstudier krävs tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: svante.holm@miun.se expnat@miun.se

Biologi GR (A), Systematisk botanik och floristik, 7,5 hp På kursen studerar du hur växter, mossor, svampar, bakterier och alger är släkt med varandra och vilken roll de har i evolutionen. Du får också lära dig hur växter förökar sig och sprider pollen och frön. Att använda en flora är en konst som du får träna på i fält. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Fy A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42171 Ht 10 MIU-42171: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: När kursen ges på distans görs obligatoriska laborationer under två inneveckor i Sundsvall. Vid distansstudier krävs tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: svante.holm@miun.se expnat@miun.se

Biologi GR (A), Växtfysiologi, 7,5 hp Du lär dig hur växter lever och fungerar. Världens viktigaste process - fotosyntesen, hur fungerar den och varför är den så viktig?

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 106

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Skott, blad och rötter – hur kan växten få detta att fungera tillsammans? Du lär dig att förstå växters behov av näring och var växterna tar sin näring ifrån. Detta kan lära oss människor hur vi kan nyttja växter för tillverkning av mat och mediciner. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Fy A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42181 Ht 10 MIU-42181: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: När kursen ges på distans görs obligatoriska laborationer under en innevecka i Sundsvall. Vid distansstudier krävs tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: stefan.falk@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Biologi GR (B), Ekologi, 7,5 hp Biologi GR (B), Fältekologi, 7,5 hp Biologi GR (B), Zoofysiologi med morfologi, 7,5 hp Biologi GR (B), Zoologi – systematik och morfologi, 7,5 hp Biologi GR (C), Botanik, 15 hp

Biologi GR (C), Praktik, Naturvårdsbiologi, 15 hp Biologi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp Biologi AV, Självständigt arbete, 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Biologisk mångfald, 15 hp Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Landskapsekologi, 15 hp Biologi GR (C), Populations- och samhällsekologi, 15 hp

För dig som är intresserad av teknik med kopplingar till miljö och samhälle är Mittuniversitetets kurser i byggnadsteknik mycket lämpliga. Behovet av byggteknisk kompetens är i dag mycket stort i byggföretag, konsultföretag samt inom kommunal och statlig verksamhet. Vi har kurser inom alla dessa områden. Mittuniversitetet har lång erfarenhet inom området hållbart byggande och startade redan 1992 landets första ekobyggingenjörsutbildning. Vi ligger sedan dess i frontlinjen med utbildningsprogram och kurser i miljöanpassat byggande. De kurser vi erbjuder är allt från teoretiska beräkningskurser som byggnadsmekanik till mer praktiskt inriktade kurser. Om du vill förena teori och praktik har Mittuniversitetet sommarkurser i ekologisk byggnadsteknik. Kurserna nedan kan inräknas i byggingenjörsprogrammet vilket ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som förbereder dig för en yrkesverksamhet inom byggbranschen med speciell inriktning mot miljöanpassat byggande. Dessa kunskaper blir allt mer efterfrågade i det förändringsarbete för bättre miljö som pågår i växande omfattning både i Sverige och utomlands.

Inledande kurser Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp Kursen omfattar Byggnadsstatik: beräkning av krafter i plana kraftsystem, beräkning av snittkrafter i plana fackverk, statiskt bestämda och obestämda balkar och ramar, samt Hållfasthetslära: beräkning av materialpåkänningar och deformationer för byggnadskonstruktioner. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74010 Vt 11 MIU-74010: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. Sammankomster: Kursen samläses med motsvarande kurs i byggingenjörsprogrammet och kan

Framtiden inom byggbranschen är mycket god. Många spännande arbetsuppgifter väntar. I det ekologiska omställningsprogrammet behövs många personer med byggteknisk kompetens. Att bygga de framtida bostads- och arbetsmiljöerna stimulerar även många som annars inte brukar välja tekniska utbildningar. Mittuniversitetet har god rekrytering av kvinnliga studenter till ämnet byggnadsteknik. Förutom i högskoleingenjörsexamen kan Mittuniversitetets kurser i byggnadsteknik ingå som huvudområde i en teknologie kandidatexamen. Utöver nedan uppräknade kurser kan samtliga kurser inom byggingenjörsprogrammet läsas som fristående kurser.

delvis följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se

delvis följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se

Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp

Byggnadsteknik GR (A), Gestaltning, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om byggprocessen och olika aktörers ansvar och roller. Vidare behandlas samhällets styrsystem samt ekonomiska och juridiska aspekter med koppling till byggande och förvaltning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74020 Vt 11 MIU-74020: Halvfart, dagtid, v 03-11, EP. Sammankomster: Kursen samläses med motsvarande kurs i byggingenjörsprogrammet och kan

Kursen ger dig grundläggande orientering i gestaltning av konst och miljöer. Hur påverkar de oss? Hur tolkar vi dem? Kursen innehåller även praktiska övningar i konstnärliga tekniker. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74050 Vt 11 MIU-74050: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. Sammankomster: Kursen kan delvis följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 107

KURSER

Byggnadsteknik

107

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Byggnadsteknik GR (A), Inomhusmiljö, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om inomhusmiljön och dess betydelse för allergier, luftvägsinfektioner och ”sjuka hussjukan”. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74031 Ht 10 MIU-74031: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Sammankomster: Kursen kan följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se

Byggnadsteknik GR (A), Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om samhällets fysiska planering, utformning av byggnader och bebyggelsemiljöer. Ut-

gångspunkt är långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74051 Ht 10 MIU-74051: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. Sammankomster: Kursen samläses med motsvarande kurs i byggingenjörsprogrammet och kan delvis följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se

Byggnadsteknik GR (B), Installationsteknik, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B), Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Fortsättningskurser Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp

Datateknik KURSER

Datateknik är ämnet som behandlar hur datorsystem kan användas för att lösa uppgifter. Datorsystem finns överallt och det är svårt att hitta ett område där vi inte kan ha nytta av detta. Datatekniken behandlar principer för programvara och hårdvara i datorsystem. Hur datorsystem är uppbyggda, utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra är centralt inom ämnet. De övergripande målen med utbildningar inom ämnet datateknik är att ge förståelse för kopplingen mellan hårdvara och programvara och ge förståelse för datorsystem och konstruktion av IT-system i vid mening. Gemensamt för alla kurser är att datorer används och att kombinationen programvara med maskinvara är central och gör dig rustad för att arbeta med system som finns runt om i vår vardag, alltifrån mobiltelefoner till handdatorer. Genom utvecklingen av kraftfullare datorer och bättre algoritmer kan effektivare lösningar hela tiden utvecklas. Du lär dig till exempel hur moderna operativsystem fungerar, hur distribuerade system är uppbyggda och kommunicerar samt principer för lagring och återvinning av information i databassystem. I detta ingår även alla steg från att upprätta en användarkravspecifikation till ett färdigt program i ett eller flera språk. Viktiga delar är systemering, programmering samt metoder för att avgöra hur väl ett program uppfyller ställda krav. Under utbildningen lär du dig därför olika programspråk samt metoder och hjälpmedel för systemoch programkonstruktion för att kunna skapa system som

Inledande kurser Datateknik GR (A), Spelprogrammering, 30 hp Kurspaketet Spelprogrammering ger dig kunskap om hur du utvecklar tvådimensionella datorspel med fokus på spelflöde och spelrelaterad Artificiell Intelligens (AI). Du kommer att utveckla flera egna spel i projekt. I kurserna används C++ samt DirectX för att med objektorienterad teknik skapa och ma-

108

fungerar korrekt och effektivt. Inom ämnet studeras även hur ett program bör utformas för att vara enkelt och naturligt att använda. Fördjupningar inom ämnena är kopplade till aktuell forskning, exempelvis datornät, distribuerade system,mobila tjänster, multimediatjänster och videokodning, beslutssystem, och människa-dator interaktion. Vissa kurser, på samtliga nivåer, kan komma att ges på engelska. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningarna benämnda som breddkurser. Efter det att katalogen tryckts kan kurser tillkomma, det gäller i huvudsak distanskurser. Gå gärna in på www.miun. se/itm för att hitta det senaste i vårt utbud. Om du har frågor om någon kurs eller om ämnet i allmänhet, e-posta på datakurs@miun.se och skriv kursnamnet i rubrikraden, så går hanteringen av din fråga snabbare.

nipulera grafiska objekt. Skriptning används för spellogik och AI. Behörighet: Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++ Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20011201024 MIU-20011: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 24-22, EP. Sammankomster: Observera att första kursen ges på sommaren 2009 och att varje kurs bara ges en gång per år. All undervisning ges helt på distans

utan några sammankomster vilket betyder att du måste ha tillgång till dator med Internetanslutning Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – II, 9 hp Kursen behandlar utveckling och implementering av 2D-spel i Windows. DirectDraw och andra delar av DirectX används för att med objektorienterad teknik kunna skapa och ma-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 108

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – III, 9 hp Kursen ger kunskap om hur man planerar och skapar tvådimensionella datorspel med fokus på spelflöde och spelrelaterad Artificiell Intelligens, AI. C++ används som huvudspråk och skriptning används för att implementera spellogik och AI. Behörighet: Datateknik GR (A), 36 hp, inkluderande Spelprogrammering i Windows – II, 9 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20130 Vt 11 MIU-20130: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Databaser – installation, administration och drift av MySQL, 7,5 hp Kursen ger en introduktion till hur MySQL används och är uppbyggd. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper i hur MySQL installeras och hur olika administrativa uppgifter, så som hantering av användare, säkerhetskopiering och replikering, utförs i MySQL. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande grundläggande kurs om databaser. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24070 Vt 11 MIU-24070: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Databaser, introduktion, 7,5 hp Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om databaser, datamodellering och SQL-programmering samt fördjupade kunskaper om relationsdatabaser. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20120 Vt 11 D Östersund MIU-24081 Ht 10 MIU-20120: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 12-22, P. MIU-24081: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Du får grundläggande kunskaper inom det datavetenskapliga området. Kursen behandlar grundläggande begrepp kring hårdvara, operativsystem och programkonstruktion. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 7: Ma B. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22191 Ht 10 D Östersund MIU-24111 Ht 10 D Östersund MIU-24090 Vt 11 MIU-22191: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-24111: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, P. MIU-24090: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp Denna kurs avser att ge dig förståelse för hur Internet och lokala nätverk är uppbyggda. Kursens karta är TCP/IP- och OSI-modellerna. Målsättningen är att ge dig teoretiska och praktiska kunskaper om datakommunikationsprotokoll, nätutrustning, nättopologier, transmissionsmedier, grundläggande adresserings- och routingbegrepp samt enklare verktyg för felsökning av nät. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag ges för Sh A. Alternativt Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22211 Ht 10 Sundsvall MIU-22221 Ht 10 Sundsvall MIU-22120 Vt 11 D Sundsvall MIU-22130 Vt 11 MIU-22211: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, P. MIU-22221: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-22120: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-22130: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 12-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Drift av lokala nätverk, 7,5 hp Du skaffar dig ett brett teoretiskt underlag inom området drift och design av lokala nätverk. Kursen ger grundläggande kunskaper om hårdvara och programvara i nät, servrar och arbetsstationer, samt administration av användare och resurser i ett lokalt nätverk. Den ger även grundläggande kunskaper om datakommunikation och datasäkerhet. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik.

Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24130 Vt 11 MIU-24130: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Drift av tjänster i Linux, 7,5 hp Kursen behandlar operativsystemet Unix och speciellt Linux som värd för vanliga tjänster i ett nätverk. Exempel på sådana är filserver, webbserver, e-post, news och namntjänster. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hur sådana tjänster installeras, konfigureras och underhålls. Kursen har en praktisk inriktning och förutsätter att du har tillgång till en dator med Linux installerat. Behörighet: Datateknik GR (A), Praktisk Linux, 7,5 hp. Rekommenderas: kurs i Datakommunikation. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24121 Ht 10 D Östersund MIU-24140 Vt 11 MIU-24121: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24140: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp Här lär du dig skapa och hantera bilder och flashapplikationer för webben. Bildbehandlingens fokus är bilder för hemsidor och att få dessa att passa ihop. Du lär dig att använda färdiga komponenter som knappar och menyer i Flash men också att skapa egna samt att skapa animationer och bilder. I huvudsak används de grafiska verktygen men du introduceras även i skriptspråket Actionscript. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22231 Ht 10 MIU-22231: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Kursen behandlar informationssäkerhet utifrån användar-, teknik- och organisationsperspektiv. Du får en grundläggande begreppsbild utan att gå alltför djupt in på tekniska detaljer. Kursen lär dig att identifiera och kvalitativt värdera risker, samt ger dig kunskap om åtgärder för att minska dessa risker till en acceptabel nivå. Även historiska och juridiska aspekter tas upp. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 109

KURSER

nipiulera grafiska objekt i 2D. C++ används som implementeringsspråk. Behörighet: Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – introduktion, 12 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20141 Ht 10 MIU-20141: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

109

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22150 Vt 11 D Sundsvall MIU-22140 Vt 11 D Östersund MIU-24131 Ht 10 MIU-22150: Halvfart, dag- och kvällstid, v 03-11, P. MIU-22140: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. MIU-24131: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Behörighet: Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22251 Ht 10 D Östersund MIU-24150 Vt 11 MIU-22251: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, P. MIU-24150: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Java I, 7,5 hp Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp

KURSER

Kursen är en introduktion till IT. Du kommer att lära dig om datateknikens möjligheter och tillämpningar, samt begrepp och terminologi inom IT-området. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22241 Ht 10 MIU-22241: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Installation och administration av ett nätverksoperativsystem, 7,5 hp Du får grundläggande kunskaper om installation och konfiguration av ett modernt nätverksoperativsystem. Kursen ger kunskaper om domändesign och administration av användare och nätverksresurser. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24141 Ht 10 MIU-24141: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning, samt tillgång till två datorer kopplade i ett nätverk. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp Kursen introducerar dig i grunderna för programmering. Sekvens, iteration och val presenteras som grundläggande konstruktioner för algoritmkonstruktion. De inbyggda datatyperna och relaterade operatorer behandlas. Subrutiner i form av funktioner används för strukturering och återanvändning av kod. Standardbiblioteket i C/C++ behandlas i relevanta delar.

110

Java är ett modernt, logiskt och enkelt uppbyggt språk som används för såväl webbaserade och fristående applikationer som mobiltelefoner. Kursen behandlar grundläggande allmängiltiga begrepp inom programmering. Exempel på sådana begrepp är variabler, metoder och styrsatser. Dessutom introduceras grundläggande begrepp i objektorienterad programmering. Behörighet: Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22261 Ht 10 Sundsvall MIU-22281 Ht 10 D Östersund MIU-24180 Vt 11 MIU-22261: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, P. MIU-22281: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. MIU-24180: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Java II, 7,5 hp Genom att först förmedla en djup förståelse för klassbegreppet får du verktyg och kunskap för att därefter konstruera eleganta och användarvänliga grafiska gränssnitt. Du får också lära dig att implementera sammansatta datastrukturer med hjälp av klasser och Collections. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande Datateknik GR (A), Java I 7,5 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22291 Ht 10 Sundsvall MIU-22170 Vt 11 D Östersund MIU-24171 Ht 10 MIU-22291: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-22170: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-24171: Kvartsfart, dag- och kvällstid,IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Nätverksteknik I, 7,5 hp This course presents fundamental concepts of computer networks. You get practical experience of commands for troubleshooting and configuration of switches and routers. Together with Network Technologies II, this course facilitates Cisco Academy’s CCNA certification. The course content corresponds to CCNA Exploration part 1 (Network fundamentals) and 2 (Routing protocols and concepts). Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22341 Ht 10 D Sundsvall MIU-22331 Ht 10 MIU-22341: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. MIU-22331: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Nätverksteknik II, 7,5 hp Kursen ger dig detaljerade kunskaper om och praktisk erfarenhet av nätverksdesign, LAN-växlar, virtuella LAN, trådlösa nätverk, lager 3-växling, point-to-point protocol (PPP), DSL-modem, Frame Relay, access control lists (ACL) och VPN. Kursen ger möjlighet till Cisco Academys CCNA-certifiering, och motsvarar CCNA Exploration delkurs 3 (LAN Switching and Wireless) och 4 (Accessing the WAN). Behörighet: Datateknik GR (A), Nätverksteknik I, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22190 Vt 11 Sundsvall MIU-22200 Vt 11 MIU-22190: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. MIU-22200: Halvfart, dag- och kvällstid, v 12-22, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om drift och övervakning av TCP/IP-baserade nätverk samt praktisk erfarenhet av programvaror för att sköta driften. Protokollet SNMP är centralt och protokollets funktioner och säkerhet förklaras. Kursens syfte är att ge dig praktiskt tillämpbara kunskaper om nätverksdrift och nätverksövervakning i mindre TCP/IP-nätverk. Behörighet: Datateknik GR (A), grundläggande kurs i datorkommunikation, 7,5 hp. Rekommenderas: kunna hantera antingen Windows eller GNU/Linux. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22210 Vt 11 D Östersund MIU-24191 Ht 10 MIU-22210: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 12-22, P. MIU-24191: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 110

09-12-17 11.10.11


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp Kursen introducerar objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++. Du får skapa och använda klasser. Vi betonar klassbegreppet och användning av objekt. Andra centrala moment är dynamisk minneshantering, pekare och rekursion. Du får också använda klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande kursen Datateknik A, Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22220 Vt 11 MIU-22220: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos ett modernt operativsystem med parallellbearbetning som till exempel Windows eller Unix/Linux. Generella problemställningar som ett sådant operativsystem måste hantera är centralt i kursen. Behörighet: Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22351 Ht 10 Sundsvall MIU-22230 Vt 11 D Östersund MIU-24211 Ht 10 MIU-22351: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, EP. MIU-22230: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-24211: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Praktisk Linux, 7,5 hp Kursen behandlar operativsystemet Unix och speciellt Linux ur ett användarperspektiv. Du får installera och konfigurera ett Linuxsystem på en PC. Dessutom behandlas installation av programvaror både lokalt och från Internet, grundläggande kommandon och vanliga applikationer. Under installationen och konfigurering arbetar du som systemansvarig på

din egen dator. Kursen har en praktisk inriktning. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24221 Ht 10 D Östersund MIU-24200 Vt 11 MIU-24221: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24200: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

MIU-22401: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, EP. MIU-22421: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP.

Datateknik GR (A), Programmering av webbapplikationer, 7,5 hp

Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp

Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om design och programmering av interaktiva Webbapplikationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om olika protokoll och programmeringsspråk. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande kurs i programmering. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24231 Ht 10 MIU-24231: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-43, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (B), Datakommunikation och operativsystem för mobila enheter, 7,5 hp

Datateknik GR (A), Web 2.0 med AJAX, 7,5 hp Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om design och programmering av interaktiva Webbapplikationer med web 2.0 teknologi. Kursen ger grundläggande kunskaper om olika teknologier och metoder för webbutveckling. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande minst 7,5 hp i något av programmeringsspråken C++, Java eller C#. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24251 Ht 10 D Östersund MIU-24210 Vt 11 MIU-24251: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24210: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: datakurs@miun.se

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, men även att ge en förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22401 Ht 10 D Sundsvall MIU-22421 Ht 10

Fortsättningskurser Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för mobila enheter, 30 hp Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp Datateknik GR (B), Artificiell intelligens, 7,5 hp Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp Datateknik GR (B), Avancerad administration av Linuxsystem, 7,5 hp

Datateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Datateknik GR (B), Designmönster med C++, 7,5 hp Datateknik GR (B), Designmönster med Java, 7,5 hp Datateknik GR (B), Interaktiva multimedier, 7,5 hp Datateknik GR (B), Java för C++ programmerare, 7,5 hp Datateknik GR (B), Java för mobila enheter I, 7,5 hp, Datateknik GR (B), Java för mobila enheter II, 7,5 hp Datateknik GR (B), Java III, 7,5 hp Datateknik GR (B), Modellering i UML, 7,5 hp Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet, 7,5 hp Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp Datateknik GR (B), Systemprogrammering i Unix/Linux, 7,5 hp Datateknik GR (B), Trådlös Internetaccess, 7,5 hp Datateknik GR (B), Webbutveckling med Actionscript, 7,5 hp Datateknik GR (B), XML, 7,5 hp Datateknik GR (C), Designmönster med C++, 7,5 hp Datateknik GR (C), Nätverksprogrammering, 7,5 hp Datateknik GR (C), TCP/IP-nät, 7,5 hp Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp Datateknik GR (C), XML med databaser, 7,5 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 111

KURSER

Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

111

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datateknik AV, Artificiell intelligens för agenter, 7,5 hp

Datateknik AV, Människa-dator interaktion, 7,5 hp

Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp

Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 7,5 hp

Datateknik AV, Distribuerade system II, 7,5 hp

Datateknik AV, Simulering av kommunikationssystem, 7,5 hp

Datateknik AV, Java för distribuerade tjänster, 7,5 hp

Datateknik AV, Tjänsteorienterad arkitektur, 7,5 hp

Programvaruteknik – påbyggnadsår, 60 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Datavetenskap Datavetenskap är ämnet som behandlar beräkningar, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara. Centralt inom ämnet är att skapa effektiv och användarvänlig programvara för att passa verksamhetens och den enskilda människans krav. Ämnet behandlar därför principer för programvara och datorsystem med fokus på avancerad programvaruteknologi och samspelet mellan människa och dator.

KURSER

De övergripande målen med utbildningar inom ämnet datavetenskap är att lära ut att skapa effektiv och användarvänlig programvara och ge en förståelse för datorsystem och konstruktion av IT-system i vid mening. Utbildningarna har fokus på tekniken och överblick över hur denna ska användas för att passa verksamhetens och den enskilda människans krav. Gemensamt för alla kurser är att datorer används, men maskinvaran är inte det centrala utan programvaran i samspelet mellan människa och datorsystem. Genom utvecklingen av kraftfullare datorer och bättre algoritmer kan effektivare lösningar hela tiden utvecklas. I detta ingår alla steg från att upprätta en användarkravspecifikation till ett färdigt program i ett eller flera språk. Viktiga delar är systemering, programmering samt metoder för att avgöra hur väl ett program uppfyller ställda krav. Under utbildningen lär du dig därför olika programspråk samt metoder och hjälpmedel för system- och programkonstruktion för att kunna skapa

Inledande kurser Datavetenskap GR (A), 30 hp Kurspaketet består av följande fyra kurser: Datorer och data från grunden, 7,5 hp, Databaser, 7,5 hp, Programmeringsmetodik I, 7,5 hp, Introduktion till IT-rätt & datasäkerhet, 7,5 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20010 Vt 11 Härnösand MIU-20020 Vt 11 D Örnsköldsvik MIU-26011 Ht 10 MIU-20010: Helfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. MIU-20020: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. MIU-26011: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Eventuellt träffar i Örnsköldsvik ett veckoslut/månad. Kontakta: datakurs@miun.se

system som fungerar korrekt och effektivt. Inom ämnet studeras även hur ett program bör utformas för att vara enkelt och naturligt att använda. Fördjupningar inom ämnena är kopplade till aktuell forskning, exempelvis beslutssystem, e-tjänster, mobila tjänster och multimedietjänster samt människa-dator interaktion. Vissa kurser, på samtliga nivåer, kan komma att ges på engelska. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningarna benämnda som breddkurser. Efter det att utbildningskatalogen tryckts kan kurser tillkomma, det gäller i huvudsak distanskurser. Gå gärna in på www.miun.se/itm för att hitta det senaste i vårt utbud. Om du har frågor om någon kurs eller om ämnet i allmänhet, skicka ett mejl till datakurs@miun.se och skriv kursnamnet i rubrikraden, så går hanteringen av din fråga snabbare.

Datavetenskap GR (A), Digital kompetens för lärare, 15 hp Kursen behandlar, i teori och praktik, hur datorn och annan modern teknologi kan integreras i undervisningen. Efter genomförd kurs får du en god inblick i det som för många ungdomar är en självklarhet – elevens IT-vardag. Du visas på möjligheter och svårigheter i arbetet med elever ur ett IT perspektiv. Kursen ger dig ökade kunskaper att praktiskt använda IT som pedagogiskt verktyg i lärarens vardag. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20180 Vt 11 MIU-20180: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Sammankomster i Härnösand. Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp I kursen lär du dig avancerad användning av Excel och får kunskaper till nytta i ditt prak-

112

tiska arbete. Vi kommer att jobba med logiska, finansiella och matematiska funktioner, skapa och redigera makron, arbeta med målsökning, scenario, importera och använda data från externa datakällor. Vi lär oss också grunderna i Visual Basic, och att praktiskt göra olika typer av analyser. Behörighet: Introduktionskurs inom Datateknik/ Datavetenskap, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20151 Ht 10 MIU-20151: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, EP. Sammankomster: Inga sammankomster Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp Kursen ger dig en intressant introduktion till databasteknik, samt bildar en grund för fortsatta studier inom datavetenskapliga kurser. Kursen är i första hand avsedd för beteendevetare. I kursen beskrivs en utvecklingscykel för implementering av databaser. Framförallt betonas utvecklingscykelns första steg, såsom

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 112

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Kursen avmystifierar datorn genom att förklara hur en dator är uppbyggd, hur den rent principiellt arbetar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om persondatorers användning i tekniska och administrativa sammanhang, operativsystem, grafiska användargränssnitt (Windows), ord-, kalkyl-, och databasbehandling, datorkommunikation samt informationssökning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20160 Vt 11 Härnösand MIU-20170 Vt 11 Sundsvall MIU-22451 Ht 10 D Örnsköldsvik MIU-26021 Ht 10 Östersund MIU-24271 Ht 10 MIU-20160: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-11, P. MIU-20170: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-22451: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-26021: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-43, P. MIU-24271: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp En tvärvenskaplig kurs med sikte på aktuella problem och frågor som uppkommer i mötet mellan juridik och IT inom både näringsliv och förvaltning. Främst berörs IT-frågor inom rättsområdena civilrätt, till exempel avtalsrätt och immaterialrätt och inom förvaltningsrätt, till exempel PUL samt straffrätt. Kursen ger även kunskap om betydelsen av data - och informationssäkerhet i samband med användning av IT. Behörighet: Introduktionskurs inom Datateknik/ Datavetenskap, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20190 Vt 11 Härnösand MIU-20200 Vt 11 Sundsvall MIU-22481 Ht 10 D Örnsköldsvik MIU-26020 Vt 11

MIU-20190: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 12-22, P. MIU-20200: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-22481: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-26020: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-11, P. Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), IT och marknader, 7,5 hp Det finns idag många olika kanaler genom vilka en kund har kontakter med en organisation, genom till exempel Internet, telefon och andra kanaler. Företaget eller organisationen bygger relationer till sina kunder genom dessa kanaler. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om relationsmarknadsföring och strategier för olika kanaler, samt om hur informationssystem kan stödja detta. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26031 Ht 10 MIU-26031: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier (eventuella träffar kommer att erbjudas i Örnsköldsvik). För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), IT och organisationer, 7,5 hp Informationsteknologi blir en allt mer integrerad del i organisationerna, med elektroniken som möjliggörare av nya processer och nya arbetssätt. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för hur dagens organisationsformer påverkas med eventuella krav på nya organisationer och utveckling av processer, samt hur den nya tekniken och informationen ska integreras. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26030 Vt 11 MIU-26030: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-11, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier (eventuella träffar kommer att erbjudas i Örnsköldsvik). För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20231 Ht 10 D Härnösand MIU-20210 Vt 11 MIU-20231: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-20210: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: datakurs@miun.se

Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Du får en introduktion i grundläggande begrepp i programmeringsmetodik, såsom top down design, algoritmutveckling och strukturerad programkodning vilket är grundläggande för att på ett systematiskt sätt kunna konstruera och uttrycka lösningar av problem i form av datorprogram. Kursen är i första hand avsedd för beteendevetare. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20530 Vt 11 Härnösand MIU-20540 Vt 11 D Örnsköldsvik MIU-26041 Ht 10 MIU-20530: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-11, P. MIU-20540: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-26041: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: Inga sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

Fortsättningskurser Datavetenskap GR (B), 30 hp Datavetenskap GR (B), Dataanalys, 7,5 hp Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp Datavetenskap GR (B),Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp Datavetenskap GR (C), 30 hp Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Datavetenskap GR (A), Programmering med Alice, 7,5 hp Kursen introducerar grunderna för programmering. Du lär dig hur du, med grundläggande konstruktioner för algoritmkonstruktion, kan styra programflödet. Efter genomgången kurs har du grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning och programutvecklingsmetodik med objekt. Dessa kunskaper ger en god grund för fortsatta studier i datateknik och datavetenskap. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 113

KURSER

kartläggning av olika intressenters krav och logisk design av databasen. Behörighet: Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp och Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20140 Vt 11 Härnösand MIU-20150 Vt 11 D Örnsköldsvik MIU-26010 Vt 11 MIU-20140: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 12-22, P. MIU-20150: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-26010: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 12-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se

113

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Elektronik Elektronik vid Mittuniversitetet innefattar allt från konstruktion och tillverkning av integrerade kretsar till datorsystem för mät- och kommunikationssystem. Vid Mittuniversitetet ges kurser i elektronik endast på avancerad nivå. Mittuniversitetet har en mycket stark forskningsmiljö inom elektronik med fem professorer, två adjungerade professorer, sju docenter/lektorer och över 20 doktorander. Forskning bedrivs i Sundsvall inom halvledarkomponenter, elektronikkonstruktion och fiberoptik. Mittuniversitetet har ett nära forskningssamarbete med ACREO FiberLab i Hudiksvall kring optisk fiberkommunikation och optoelektronik. Forskningen sker på en internationellt hög nivå i samarbete med flera välrenommerade universitet, forskningsinstitut och företag.

Elektronik är en specialisering inom ämnet Elektroteknik. På Mittuniversitetet kan du få magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i elektronik. Elektronik är också en specialisering på civilingenjörsprogrammet. Elektronikstudier öppnar en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med allt från konstruktion av elektroniksystem och mät- och styrsystem i industrin, till sensornätverk och utveckling av telekommunikationssystem.

Fortsättningskurser

Elektronik AV, Mätsystem, 15 hp

Elektronik AV, Konstruktion av trådlösa sensornätverk, 15 hp

Elektronik AV, Tillämpade sensorsystem, 9 hp Elektronik AV, Sensorkomponenter, 6 hp

KURSER

Elektronik AV, Modellering och konstruktion av inbyggda videosystem, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Elektroteknik Elektroteknik är ett brett ämne som består av flera underdiscipliner som elektronikkonstruktion, mätteknik, inbyggda system och telekommunikation. Ämnet innefattar konstruktion/tillverkning av integrerade kretsar och datorsystem samt kommunikationssystem baserade på fiberoptik/trådlös teknik. Vi har kurser på grundläggande nivå inom elektroteknik. Kurser på avancerad nivå ges i ämnet elektronik. Mittuniversitetet har en mycket stark forskningsmiljö inom elektroteknik, främst inom elektronik, med fem professorer, två adjungerade professorer, sju docenter/lektorer och över 20 doktorander. Forskning bedrivs i Sundsvall inom halvledarkomponenter, elektronikkonstruktion, fiberoptik och telekommunikation. Mittuniversitetet har ett nära forskningssamarbete med ACREO FiberLab i Hudiksvall kring optisk fiberkommunikation och optoelektronik. Forskningen sker på en internationellt hög nivå i samarbete med flera välrenommerade universitet, forskningsinstitut och företag. Elektroteknik är ett centralt ämne i flera ingenjörsutbildningar, exempelvis civilingenjörsutbildningen i elektronik-

Inledande kurser Elektroteknik GR (A), Barn möter elektronik i vardagen, 15 hp Breddkurs. I kursen beskrivs hur lärare kan stimulera barns förståelse av teknik med till exempel pedagogiska elektronikbyggsatser och elektroniklego. Utöver det studeras elektronikens påverkan på samhället samt faror med el och elektronik. Behörighet: Grundläggande behörighet.

114

system, samt i flera andra utbildningsprogram, men kan också läsas som fristående kurser. Inom elektroteknik ges kurser på den grundläggande nivån. För kandidatexamen vid Mittuniversitetet kan elektroteknik vara huvudområde. För examen på högre nivå (magister-, master- och doktorsexamen) är beteckningen elektronik. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges, i kursbeskrivningarna benämnda som breddkurser. Läser du elektroteknik öppnar sig en mycket bred arbetsmarknad med stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med allt från konstruktion av elektroniksystem till utveckling av mjukvarubaserade tjänster och infrastruktur.

Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-20550 Vt 11 MIU-20550: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Tre samlingar i Härnösand. Kontakta: borje.norlin@miun.se

Elektroteknik GR (A), Analog elektronik, 7,5 hp

operationsförstärkare, elektroniska instrument och elektrisk mätteknik. Behörighet: Ellära I GR (A), 7,5 hp, eller Ellära och Elektronik, GR (A), 7,5 hp Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22541 Ht 10 MIU-22541: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Kontakta: kent.bertilsson@miun.se

Kursen ger dig kunskap om halvledarkomponenter, signalberäkning, förstärkares frekvensberoende, likriktare, filter, återkoppling,

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 114

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 7,5 hp

Hur ser utrustning och signaler ut i en studiomiljö för ljudinspelning? I denna kurs ges en grundläggande förståelse om hur signalflödet och dess behandling från ljudkälla till lyssningsplats i en studiomiljö är uppbyggt. Förutom begrepp inom ellära och elektronik tar vi upp ljudutrustningars hårdvara från mikrofoner till högtalare. Vi tittar även på gränssnitt och praktisk användning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Datorvana, innefattande erfarenhet av Internetanvändning rekommenderas. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22270 Vt 11 MIU-22270: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 12-22, EP. Sammankomster: I obligatorisk sammankomst vid distansstudier. Kontakta: goran.thungstrom@miun.se

Kursen ger dig förståelse om matematiska metoder för elektrisk kretsteori och elektronikkretsar. Kursen behandlar också lik- och växelströmslära, elektronikkomponenter, filter, operationsförstärkare samt elektrisk mätteknik. Behörighet: Matematik GR (A), Matematisk introduktion, 6 hp Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22290 Vt 11 D Sundsvall MIU-22300 Vt 11 MIU-22290: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-22300: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-11, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: borje.norlin@miun.se

Elektroteknik GR (A), Digitalteknik, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om binära talsystemet, koder, aritmetik och boolesk algebra. Fördjupade kunskaper om kombinatoriska nät och sekvensnät. Färdigheter i användning av digitala komponenter i konstruktion av digitala system. Introduktion till hårdvarubeskrivande språk, samt en introduktion i användning av datorbaserade konstruktions- och simuleringsverktyg. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag ges för En B och Sh A. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22551 Ht 10 MIU-22551: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: En frivillig sammankomst för distanskursen. Kontakta: bengt.oelmann@miun.se

Elektroteknik GR (A), Introduktion till musik- och ljuddesign, 7,5 hp Vi inleder kursen med en bred introduktion med en historisk aspekt till musik- och ljuddesign. Mikrofoner, inspelningsutrustning och redigering introduceras, där förutsättningar för ljudupptagning av olika musikstilar och instrumentensembler behandlas. Olika praktiska övningar ingår och kursen avslutas med ett mixningsprojekt, bestående av ett flerspårsmatrial som mixas ned till en stereomaster. Behörighet: Grundläggande behörighet. Datorvana, innefattande erfarenhet av Internetanvändning, rekommenderas. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22310 Vt 11 MIU-22310: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-11, EP.

Sammankomster: I obligatorisk sammankomst vid distansstudier. Kontakta: goran.thungstrom@miun.se

Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper i datorteknik och mikroprocessorns arkitektur. I kursen behandlas högnivåprogrammering av moderna mikroprocessorer och mikrokontrollers samt maskinnära programmering i assembler. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag ges för En B och Sh A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22561 Ht 10 MIU-22561: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. Kontakta: claes.mattsson@miun.se

Fortsättningskurser Elektroteknik GR (B), Digitalkonstruktion med VHDL, 7,5 hp Elektroteknik GR (B), Ljudteori, 7,5 hp Elektroteknik GR (B), Signaler och system, 7,5 hp Elektroteknik GR (B), Mätteknik, 6 hp Elektroteknik GR (B), Programmering av inbyggda system, 6 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 115

KURSER

Elektroteknik GR (A), Audioteknologi 1, 7,5 hp

115

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Energiteknik En väl fungerande energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett utvecklat samhälle. Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmning av naturresurser. För att utveckla energisystem handlar det om att lösa tekniska problem och att finna helhetslösningar utifrån tekniska systemkrav, där man tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Mittuniversitetets kurser i energiteknik är inriktade mot arbete med energifrågor ur ett helhetsperspektiv. Vi förfogar över ett unikt fullskalelaboratorium med ångpanna, ångturbin etc.

Inledande kurser

Dessutom finns kraftfulla simulatorer för optimering av energisystem. Vår forskning inom energi är inriktad mot bioenergi, främst inom förgasning av biobränslen.

Kontakta: expnat@miun.se stefan.olofsson@miun.se

Energiteknik, 60 hp

KURSER

Kurspaketet ger teoretisk kompetens som drifttekniker, vilken gör att du kan arbeta vid anläggningar för exempelvis fjärrvärme, stora fastigheter, inom processindustrin eller vattenanläggningar. Arbetsmarknaden är mycket lovande. Utbildningen utnyttjar en unik laborationslokal. Efter kursen har du möjlighet att fortsätta två år till Energiingenjör efter ev. komplettering till Ma D, Fy B och Ke A. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Sänkning från Ma D till Ma C samt sänkning från Fy B till Fy A. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-44131 Ht 10 MIU-44131: Helfart, IT-distans, v 35-22, EP.

Energiteknik GR (A), Värmepumpsteknik, 4,5 hp Kursen är utvecklad inom EU. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper i värmepumpteknik. Kursen behandlar små och medelstora värmepumpars konstruktion, funktion, dimensionering, installation och drift. Kursen ger teoretiska kunskaper för certifierad ”European Heat Pump Installer”. Kursen uppfyller kravet SCU2002 för SVEPinstallatör. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Ke A. Sänkning från Ma D till Ma C.

Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40151 Ht 10 MIU-40151: Halvfart, dagtid, distans, v 45-49, EP. Sammankomster: Två heldagssammankomster i Härnösand. Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. Kontakta: bengt.sandstrom@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Energiteknik GR (C), Biodrivmedel, 6 hp Energiteknik GR (C), Biobränsle, 4,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Fysik Fysik behandlar sambanden för det allra minsta och det allra största. Vilka är materiens byggstenar och hur växelverkar de? Vad bestämmer universums struktur? Fysiken ställer upp modeller och samband och prövar om deras giltighet är begränsad eller universell. I vårt dagliga liv stöter vi på en mängd fenomen som kan beskrivas i fysikaliska termer: Varför är vatten genomskinligt? Varför åskar det? Varför snurrar vindarna kring lågtryck och högtryck åt olika håll? Bakom en överväldigande del av den teknik som vi utnyttjar ligger processer och samband av fysikalisk natur. Genom att bredda och fördjupa vår kunskap om naturen skapar fysikalisk forskning nya förutsättningar för samhällsutvecklingen och vår föreställning om universum. Fysiken genomtränger alla andra naturvetenskaper, även de medicinska och tekniska vetenskaperna, och intar en särställning som den materiella världens grundvetenskap. Mittuniversitetets utbildning i fysik är utformad så att du aktivt skaffar dig förtrogenhet med begrepp, modeller och metoder inom fysikens olika områden. Du utvecklar din experimentella och mättekniska färdighet och tränar problemlös-

Inledande kurser Fysik BE, Baskurs B i fysik, 12 hp Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsva-

116

ning, informationssökning, behandling av mätdata samt att presentera ditt arbete och dina resultat. Med en utbildning i fysik skaffar du dig goda förutsättningar för att delta i och leda utvecklingsarbete och forskning inom industri och näringsliv. Kurser i fysik ingår i flera utbildningsprogram men kan också läsas som fristående kurser. Fysik kan vara huvudområde för kandidat-, magister- eller masterexamen vid Mittuniversitetet. Kurser i fysik kan även ingå som komplettering till en examen i annat huvudområde. De inhämtade kunskaperna utgör en god grund för fortsatta studier i fysik, naturvetenskap och teknik och för undervisning i fysik. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningen benämnda som breddkurser.

rande gymnasiets fysikkurs B. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet.Fy A och Ma C från gymnasiet

Ort Härnösand Sundsvall Östersund

Anm kod MIU-40010 MIU-42160 MIU-44060

Start Vt 11 Vt 11 Vt 11

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 116

09-12-17 11.10.12


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Fysik BE, Baskurs A i fysik, 7,5 hp Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets fysikkurs A. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A från gymnasiet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40161 Ht 10 Sundsvall MIU-42241 Ht 10 Östersund MIU-44151 Ht 10

Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40171 Ht 10 MIU-40171: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-43, P. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. Sammankomsterna, varav en är obligatorisk, är i Sundsvall/Härnösand. Kontakta: nils.olander@miun.se expnat@miun.se

Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp

MIU-40161: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. MIU-42241: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. MIU-44151: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. Kontakta: nils.olander@miun.se expnat@miun.se

Kursen tar upp grundläggande elektriska och magnetiska fenomen samt vågrörelse. Såväl de fysikaliska begreppen och metoderna som exempel på tillämpningar behandlas. Behörighet: Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42170 Vt 11 MIU-42170: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. Kontakta: nils.olander@miun.se expnat@miun.se

Fysik GR (A), Astronomisk översiktskurs, 7,5 hp

Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen behandlar praktisk astronomi samt grundläggande astronomiska begrepp som planetsystem, stjärnor och stjärnsystem. Exempel på frågor: Hur använder man almanackan? Hur hittar man planeter på himlen? Vad består stjärnor av? Hur länge kommer solen att lysa? Hur ser Vintergatan ut? Behörighet: Grundläggande behörighet.

Du skaffar dig kunskaper om partiklars och partikelsystems statik, kinematik och dynamik, translation och rotation, konstanslagar, arbete och energi, mekaniska svängningar samt om värme, allmänna gaslagen och termodynamikens huvudsatser. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.

Ort Anm kod Sundsvall MIU-42251 MIU-42251: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. Kontakta: peter.glans@miun.se expnat@miun.se

Start Ht 10

Fysik GR (A), Modern fysik, 7,5 hp Du studerar materiens och den elektromagnetiska strålningens dubbelnatur samt uppbyggnaden av atomer, molekyler, fasta material och atomkärnor. Dessutom studeras växelverkan med materien, partikelfysik och den speciella relativitetsteorin Behörighet: Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42180 Vt 11 MIU-42180: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. Kontakta: peter.glans@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Fysik GR (B), Optik, 7,5 hp Fysik AV, Introduktion till nanoteknik, 7,5 hp Fysik AV, Mikroskopi, 7,5 hp

KURSER

MIU-40010: Halvfart, dagtid, v 03-19, P. MIU-42160: Halvfart, dagtid, v 03-19, P. MIU-44060: Halvfart, dagtid, v 03-19, P. Kontakta: nils.olander@miun.se expnat@miun.se

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Geografi Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer natur- och kulturgeografi samt den kartografiska avbildningen av människans omgivning. Geografiämnet behandlar samspelet mellan naturmiljön och människan. Landskapets utveckling, resurser och förvandling genom naturliga processer och mänsklig påverkan studeras. Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, bear-

Inledande kurser Geografi GR (A), Geografiska informationssystem I, 15 hp Kursen innehåller en allmän introduktion till geografiska informationssystem (GIS), datainsamling, dataredigering och analys, rasterdata, vektordatatekniker, jämförelse mellan vektor- och rasterdata samt principer för införande av GIS. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42261 Ht 10 D Sundsvall MIU-42271 Ht 10 MIU-42261: Halvfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-42271: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP.

betning, lagring, analys och presentation av geografiska data. Geografiska informationssystem används som en metod - ett verktyg – för att göra analyser, beräkningar och simuleringar, och kan användas som beslutsstöd.

Sammankomster: Tre obligatoriska sammankomster i Sundsvall (preliminärt veckoslut). Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: expnat@miun.se

Geografi GR (A), Geografiska informationssystem II, 15 hp Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kompetens när det gäller uppbyggnad och användning av GIS. Kursen innefattar datainsamling, hantering och tillämpning av de vanligaste programmen för geografiska informationssystem. Behörighet: Geografi GR (A), Geografiska informationssystem I, 15 hp

Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42200 Vt 11 D Sundsvall MIU-42210 Vt 11 MIU-42200: Halvfart, dagtid, v 03-22, P. MIU-42210: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Tre obligatoriska sammankomster (preliminärt veckoslut) i Sundsvall. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: expnat@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 117

117

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Grafisk teknik Ämnet grafisk teknik ger kunskap om den grafiska produktionsprocessen med tonvikt på traditionella och digitala trycktekniker, med tryckproduktioner där varje exemplar kan göras unikt. Vid Mittuniversitetet studerar du i teori och praktik produktionsprocessen, trycktekniker, digitaltryck, typografi, bildbehandling, papper och färg. Ämnet ger förutsättningar att självständigt producera tekniskt korrekta trycksaker. I ämnesområdet ingår även layout, grafik och grafisk kommunikation i syfte att kunna förstå den grafiska produktionens olika led. Många av de kurser som erbjuds inom grafisk teknik vid

Inledande kurser Grafisk teknik GR (A), Databaser i tryckprocessen, 7,5 hp

KURSER

Kursen ger en introduktion i digitaltryck och dess möjligheter att producera databasgenerarad information i trycksaker. Du får en kunskap om olika typer av program och vilka produktionsmöjligheter som finns för riktad information och marknadsföring. Under kursen får du kännedom om hur grafiska program och databaser används i en trycksaksproduktion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26100 Vt 11 MIU-26100: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 13-22, EP. Sammankomster: Kursen har två obligatoriska träffar i Örnsköldsvik. För att gå kursen behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Datorvana och möjlighet att bedriva självstudier i programmen Indesign, Photoshop och Acrobat krävs. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Grafisk teknik GR (A), Digital tryckteknik och produktion, 7,5 hp Kursen ger en introduktion i olika digitala trycktekniker som inkjet och elektrofotografi, originalproduktion och bildproduktion. Syftet är att ge dig kunskap för att självständigt kunna välja optimal tryckteknik, redigeringsprogram samt hantera bilder i grafisk produktion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26051 Ht 10 MIU-26051: Halvfart, dagtid, distans, v 44-02, EP. Sammankomster: Kursen har två obligatoriska träffar i Örnsköldsvik. För att gå kursen behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Datorvana och möjlighet att bedriva självstudier i programmen Indesign, Photoshop och Acrobat krävs. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Grafisk teknik GR (A), Flerkanalspublicering i praktiken, 7,5 hp Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig kunskap inom området flerkanalspublice-

118

Mittuniversitetet ingår i den tvååriga utbildningen Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck. Utbildningen ges på distans med så kallade inneveckor i Örnsköldsvik. Kurserna erbjuds också som fristående kurser, inte minst för redan yrkesverksamma som vill förkovra sig inom de nya grafiska teknikerna.

ring. Kursen belyser tekniker och metoder för publicering av information från dynamiska filer i olika kanaler som tryck, webb, e-post och mobil. Behörighet: Grafisk teknik GR (A), Grafisk teknik och tryckproduktion 7,5 hp, samt Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26151 Ht 10 MIU-26151: Halvfart, dagtid, distans, v 45-02, EP. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Grafisk teknik GR (A), Grafisk produktionskalkylering, 7,5 hp Kursen behandlar grundläggande principer för kalkylering av grafisk produktion och marknadsföring av grafiska tjänster. Kursen tar även upp avtalsrätt och annan relevant juridik vid grafisk produktion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26161 Ht 10 MIU-26161: Halvfart, dagtid, distans, v 44-02, EP. Sammankomster: Kursen har två obligatoriska träffar i Örnsköldsvik. För att gå kursen behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Grafisk teknik GR (A), Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp

Grafisk teknik GR (A), Originalproduktion – Typografi, form och materialval, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter om typografi, grafisk form och pappersval utifrån designmässiga och trycktekniska krav. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26120 Vt 11 MIU-26120: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-13, EP. Sammankomster: Kursen har tre obligatoriska träffar i Örnsköldsvik. För att gå kursen behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Datorvana och möjlighet att bedriva självstudier i programmen Indesign, Photoshop och Acrobat krävs. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Fortsättningskurser Grafisk teknik GR (B), Digital tryckteknik och produktion II, 7,5 hp Grafisk teknik GR (B), Grafisk teknik och tryckproduktion II, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Kursen ger dig en introduktion i ämnet grafisk teknik och kunskap om det grafiska produktionsflödet för trycksaker. Du får grundläggande kunskap om grafisk formgivning, layout, utmatning, olika tryckmetoder, efterbearbetning och distribution. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Örnsköldsvik MIU-26171 Ht 10 MIU-26171: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-44, EP. Sammankomster: Kursen har två obligatoriska träffar i Örnsköldsvik. För att gå kursen behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling. Datorvana och möjlighet att bedriva självstudier i programmen Indesign, Photoshop och Acrobat krävs. Kontakta: malin.wedin@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 118

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Kemi Kurser i kemi ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt även på distans. Detta gör att du, med hjälp av IT-stöd, kan läsa stora delar av det första årets grundläggande kemi hemifrån. Vill du fördjupa dina studier kan du hos oss specialisera dig med kurser i analytisk, fysikalisk och organisk kemi. Kurser inom dessa områden erbjuds på både grund- och avancerad nivå och kan leda till en kandidat-, magister-, eller masterexamen i kemi. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningen benämnda som breddkurser. Mittuniversitetet erbjuder även forskarutbildning inom kemiämnet, där vi idag driver projekt inom organisk, fysikalisk och analytisk kemi. Bland annat arbetar vi med syntes av feromoner, vilka är de biologiska ämnen som styr parningsbeteendet hos insekter. Resultaten kan på sikt leda till miljövänliga sätt att begränsa angrepp av skadeinsekter på skog. Vi utvecklar även analysmetoder för att förstå hur träden tar upp mi-

Inledande kurser Kemi BE, Baskurs A, 9 hp Kursen ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Kemi kurs A. Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i kemi inför studier vid högskola/ universitet. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40181 Ht 10 Sundsvall MIU-42331 Ht 10 D Sundsvall MIU-42321 Ht 10 D Sundsvall MIU-42260 Vt 11 Östersund MIU-44161 Ht 10 MIU-40181: Halvfart, dagtid, v 35-45, P. MIU-42331: Halvfart, dagtid, v 35-45, P. MIU-42321: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-42260: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. MIU-44161: Halvfart, dagtid, v 35-45, P. Sammankomster: Individuell kursstart under terminen. En obligatorisk sammankomst i Sundsvall. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: maria.torstensson@miun.se expnat@miun.se

Kemi BE, Baskurs B, 6 hp Kursen ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Kemi kurs B. Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i kemi inför studier vid högskola/ universitet. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet.

neralnäringsämnen. Detta har betydelse för hur ett uthålligt skogsbruk ska bedrivas. Det finns goda möjligheter att förlägga delar av dina kemistudier vid ett utländskt universitet, och flera av våra studenter har läst kurser eller gjort examensarbeten utomlands. En utbildning i kemi kan bland annat ge dig jobb med forsknings- och utvecklingsarbete eller avancerat analysarbete inom såväl privat som offentlig sektor. Kemi är också en viktig del inom naturvetenskaplig lärarutbildning för arbete inom både grund- och gymnasieskolan. Vi erbjuder även ytterligare kemikurser på både grundläggande och avancerad nivå samt möjlighet att göra både självständiga arbeten och examensarbeten inom våra forskningsområden. För mer information om kurs- och programutbudet i kemi, vänligen kontakta Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik (expnat@miun.se) eller gå in på vår hemsida www.miun.se/nat.

Behörighet: Grundläggande behörighet.Kemi BE, Baskurs A alternativt Kemi A från gymnasiet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40020 Vt 11 D Sundsvall MIU-42280 Vt 11 Sundsvall MIU-42290 Vt 11 Östersund MIU-44070 Vt 11 MIU-40020: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-42280: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, P. MIU-42290: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-44070: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. Sammankomster: Individuell kurstart under terminen. En obligatorisk sammankomst i Sundsvall. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: hakan.edlund@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Kemi, 30 hp Kurspaket som består av de tre kurserna Kemins grunder, 15 hp, Kemisk jämvikt och kinetik, 7,5 hp, samt Organisk kemi, 7,5 hp. Kurspaketet ingår i program, men kan också läsas fristående. Kurspaketet kan med fördel läsas av såväl blivande som färdiga lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Bi B. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42031 Ht 10 Sundsvall MIU-42041 Ht 10 MIU-42031: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-42041: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Sammankomster: Se information under respektive delkurs. Kontakta: expnat@miun.se

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp Kursens syfte är att du ska få kunskap om och förståelse för grunderna inom kemi och biokemi. Utgångspunkten är hur olika ämnens egenskaper beror av deras sammansättning och struktur. I laborationsdelen av kursen får du prova på vanliga laborativa tekniker och får praktiskt testa teorierna. Kursen ger grunden för fortsatta kemistudier men kan också läsas fristående. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Bi B. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42371 Ht 10 D Sundsvall MIU-42381 Ht 10 MIU-42371: Halvfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-42381: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, P. Sammankomster: Två sammankomster med obligatoriska laborationer i Sundsvall. Vid distansstudier krävs dator med internetanslutning. Kontakta: maria.torstensson@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Biokemi, 7,5 hp Kursen behandlar biomolekylernas kemi med fokus på hur dessa ämnen omsätts i människokroppen. Behörighet: Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42320 Vt 11 MIU-42320: Helfart, dagtid, v 03-07, EP. Kontakta: dan.bylund@miun.se expnat@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 119

KURSER

Kemi ingår i livets alla processer och i allt omkring oss. Ekologiska samband mellan mark, vatten, luft, växter och djur är i grunden kemiska. Kemister kan arbeta med allt från ekologiska frågeställningar till design av nya bioaktiva föreningar som kan bli framtidens läkemedel. Kemister kan även utveckla nya föreningar för användning inom exempelvis nanoteknologi eller elektronik.

119

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Kemi GR (A), Didaktisk kemi, 7,5 hp Breddkurs som behandlar hur kemiundervisning kan bedrivas i dagens grund- och gymnasieskola, hur kemi som skolämne i grundoch gymnasieskola utvecklats och hur kemi vuxit fram som vetenskapsområde. Kursen kan läsas som kompetensutveckling av redan yrkesverksamma lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 3: Ma C, Nk B (alternativt Bi A, Ke A och Fy A) och Sh A. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42351 Ht 10 MIU-42351: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: Tre obligatoriska sammankomster i Sundsvall. Tillgång till dator med internetanslutning är ett krav. Kontakta: erik.hedenstrom@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Grundläggande kemi, 7,5 hp

KURSER

Kursen syftar till att du ska få grundläggande faktakunskaper, begreppsförståelse och viss experimentell färdighet inom kemi. Utgångspunkten för kursens teoriavsnitt är att ge förståelse för hur ämnens egenskaper beror av deras sammansättning och struktur samt drivkraften bakom kemiska reaktioner. Kursen kan med fördel läsas av yrkesverksamma såväl som blivande lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Bi B. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-47021 Ht 10 MIU-47021: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Undervisningen bedrivs genom distansstudier med fördröjd studietakt. Kontakta: hakan.edlund@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Kemisk jämvikt och kinetik, 7,5 hp Kursen behandlar grundläggande kemisk jämviktslära och kinetik. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Bi B. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42391 Ht 10 Sundsvall MIU-42401 Ht 10 MIU-42391: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-43, P. MIU-42401: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: En obligatorisk sammankomst i Sundsvall för distansstuderande. Vid distansstudier krävs dator med internetanslutning. Kontakta: hakan.edlund@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp Kursen behandlar grundläggande organisk kemi. Behörighet: Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42411 Ht 10 D Sundsvall MIU-42421 Ht 10 MIU-42411: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. MIU-42421: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 44-02, P. Sammankomster: En obligatorisk sammankomst med laborationer i Sundsvall för distansstuderande. Vid distansstudier krävs dator med internetanslutning. Kontakta: erik.hedenstrom@miun.se expnat@miun.se

Kemi GR (A), Vardagslivets kemi, 7,5 hp Breddkurs som behandlar kemins betydelse för samhällsutvecklingen och för vårt dagliga liv. Kursen kan läsas som kompetensutveckling för redan yrkesverksamma lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 3: Ma C, Nk B (alternativt Bi A, Ke A och Fy A) och Sh A.

Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-42471 Ht 10 MIU-42471: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-43, P. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster i Sundsvall. Tillgång till dator med internetanslutning är ett krav. Kontakta: hakan.edlund@miun.se dan.bylund@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Kemi GR (B), Analytisk kemi, 7,5 hp Kemi GR (B), Organisk kemi, 7,5 hp Kemi GR (B), Struktur och spektra, 7,5 hp Kemi GR (B), Termodynamik och jämviktsberäkningar, 7,5 hp Kemi GR (C), Analytisk kemi, 15 hp Kemi GR (C), Fysikalisk kemi, yt- och kolloidkemi, 15 hp Kemi GR (C), Organisk kemi med preparativ och analytisk inriktning, 15 hp Kemi AV, Självständigt arbete, 30 hp Kemi AV, Organisk kemi, inriktning mot praktisk organisk syntes, 7,5 hp Kemi AV, Organisk kemi, organisk syntes, teori, 7,5 hp Kemi AV, Organisk kemi, Strukturutredning av organiska molekyler II, NMR, 7,5 hp Kemi AV, Organisk kemi, Strukturutredning av organiska molekyler I, 4,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Kemiteknik Kemiteknik handlar om de processer och den apparatur som används för att göra kemins landvinningar tillgängliga för konsumenten. Kemiteknik behandlar allt från produktion av läkemedel och livsmedel till storskaliga processer för framställning av papper och industriella kemikalier. Inom kemitekniken har miljötekniska och energitekniska frågor central betydelse, men också gränssnittet mot datahantering i form av styrning och reglering av processer. Kemiteknikämnet vid Mittuniversitetet har sin styrka i en stor forskningsvolym inom fiberteknologi vid Centre for Fibre Science and Communication Network (FSCN), som är världsledande inom vissa områden och har mycket goda kontakter med näringslivet. Besök gärna webbsidan www.miun.se/fscn. Här handlar det framför allt om att utveckla processer och produkter som på bästa sätt nyttiggör egenskaperna i den råvara som våra skogar utgör. Det handlar exempelvis om skyd120

dande produkter i olika förpackningsmaterial, informationsbärande produkter, till exempel i form av tryckbara papper, och absorberande produkter som exempelvis blöjor. Framställning av vedfiberbaserade produkter sker i stor skala. Miljöeffekter blir därmed ett viktigt område vid utveckling och modifiering av processer, något som också sysselsätter forskarna vid Mittuniversitetet. Energi- och materialåtervinning är ett annat område där vedfiberbaserade produkter är av stort intresse. Kemiteknik ges i form av fristående kurser på engelska inom det fiberteknologiska området. Kurserna ingår också i vårt internationella masterprogram i massa- och pappersteknologi, 120 hp.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 120

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Kemiteknik GR (A), Fiber- och pappersfysik, 6 hp Kursen ger en introduktion till hur enskilda fibrer bidrar till att ge papper dess fysikaliska egenskaper. Vidare ingår hur tillverkningsprocessen påverkar styrkeegenskaper, anisotropi, elastiska och hygroskopiska egenskaper. Även deformationsfenomen samt hur man karaktäriserar ett pappers mekaniska egenskaper kommer att behandlas i kursen. Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande inom teknik eller naturvetenskap inkluderande minst 22.5 hp i matematik. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42491 Ht 10 MIU-42491: Helfart, dagtid, v 43-46, EP. Kontakta: per.gradin@miun.se expnat@miun.se

Kemiteknik GR (A), Miljöteknik för skogsindustrin, 6 hp Kursen behandlar hur miljöarbetet inom skogsindustrin har utvecklats och hur man idag hanterar olika sorters utsläpp till luft och vatten genom olika tekniker. Behörighet: Kemiteknik GR (A), Ved och fiberkemi, 6 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42511 Ht 10 MIU-42511: Halvfart, dagtid, v 48-02, EP. Kontakta: magnus.norgren@miun.se expnat@miun.se

Kemiteknik GR (A), Ved och fiberkemi, 6 hp Kursen ger faktakunskaper om morfologi och

kemisk sammansättning hos fibrer från olika vedråvaror. Kursen ger även grundläggande kunskaper om hur fibrerna och dess kemiska beståndsdelar påverkas av olika framställningsprocesser och hur detta påverkar fiberns egenskaper och därmed lämplighet inom olika användningsområden. Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande inom teknik eller naturvetenskap. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42531 Ht 10 MIU-42531: Helfart, dagtid, v 39-42, EP. Kontakta: magnus.norgren@miun.se expnat@miun.se

Kemiteknik GR (A), Introduktion till massa- och pappersteknik, 3 hp Kursen ger en introduktion till massa- och pappersteknik. Studenterna får bekanta sig med en mängd fiberbaserade produkter och dess egenskaper. Med utgångspunkt i dessa produkter behandlar sedan kursen både de fiberråvaror och de tillverkningsprocesser som krävs för att ge produkterna dess karakteristiska egenskaper. I kursen genomförs ett studiebesök till en massa och/eller pappersproducent. Behörighet: Grundläggande behörighet.Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest: TOEFL test med minsta poäng 550 alt. 213 för det datorbaserade testet. IELTS test med minst 6,0 poäng och inget moment under 5,0 poäng. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42501 Ht 10 MIU-42501: Helfart, dagtid, v 37-41, EP. Kontakta: birgitta.engberg@miun.se expnat@miun.se

Kemiteknik GR (A), Skoglig resurshushållning, 3 hp Kursen ger en överblick över resurshanteringen i den skogliga försörjningskedjan från den lilla plantan till råvaruinförseln vid ett pappersbruk. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42521 Ht 10 MIU-42521: Helfart, dagtid, v 36-38, EP. Kontakta: magnus.norgren@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 15 hp Kemiteknik AV, Pappersteknologi, 9 hp Kemiteknik AV, Tryckteknik och pappersoptik, 9 hp Kemiteknik AV, Styr- och reglerteknik för skogsindustrin, 6 hp Kemiteknik AV, Kemisk fiberteknologi, 5 hp Kemiteknik AV, Mekanisk fiberteknologi, 5 hp Kemiteknik AV,Ytbehandlingsteknologi, 5 hp Kemiteknik AV, Experimentella metoder för pappersprovning, 3 hp

KURSER

Inledande kurser

Kemiteknik AV, Returfiberteknologi, 3 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Kvalitetsteknik Kvalitet är kanske det begrepp som haft störst betydelse för dagens framgångsrika företag och organisationer. Det handlar inte bara om att systematiskt utveckla varor och tjänster som ger nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Det handlar också om att hela tiden vidareutveckla och förbättra den egna interna verksamheten. Man kan säga att kvalitetsteknik handlar om konsten att bli bäst! Ständigt förändrade behov och förväntningar hos kunder tillsammans med en ökad internationell konkurrens medför att företag och organisationer satsar allt mer på sitt kvalitetsarbete. Det övergripande syftet med ett offensivt och systematiskt kvalitetsarbete är att få nöjdare kunder till en lägre kostnad. Kvalitetsteknik, eller kvalitetsutveckling om man så vill, är ett relativt nytt ämnesområde som har väckt ett stort intresse bland näringsliv och offentliga organisationer. Exempel på områden som inkluderas i kvalitetsteknik är ledarskap och verksamhetsutveckling, kundrelationer och tillfredsställelse, samt processer och produktutveckling (varor och tjänster). Kunskaper i kvalitetsteknik är att betrakta som branschoberoende och är därför relevanta inom alla utbildningar. Kurser i kvalitetsteknik som ges vid Mittuniversitetet base-

ras på högaktuell internationell forskning. Några av kurserna ges som ortsoberoende distanskurser och bygger på användning av webbaserade verktyg, arbete i grupp och eget arbete med handledning samt några gemensamma träffar. Dessa kurser förutsätter studenternas aktiva arbete med problemställningar som speglar olika företags och organisationers arbete med att utveckla produkter och verksamhet i syfte att förbättra de olika processernas resultat. Det finns idag en stor efterfrågan på medarbetare med kompetens inom kvalitetsområdet, inte bara bland de nya framväxande tjänste- och kunskapsproducerande företagen, utan även inom skolor och den offentliga sektorn. Mittuniversitetet ger också en påbyggnadsutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp. För mer information se sidan 92. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 121

121

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Inledande kurser Kvalitetsteknik GR (A/B/C), Skarp Åre, affärs- och produktutvecklare, 60 hp Vår ambition med Skarp Åre är att erbjuda landets bästa utbildningskoncept till dig som brinner för att få jobba skarpt med affärs- och produktutveckling inom vintersport, turism och friluftsprodukter. Detta erbjuder vi till 30 personer årligen. Vi erbjuder dig att bli en del av Åre, en unik kompetens och ett år fyllt med extraordinära upplevelser. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Åre MIU-74011 Ht 10 MIU-74011: Helfart, dagtid, v 35-22. Kontakta: johan.lilja@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Att skapa upplevelser, 7,5 hp

KURSER

Här är kursen för dig som vill utveckla upplevelser. De flesta önskar ett upplevelserikt liv och därför framstår erbjudanden som berör, ger nya minnen och är ickeordinära alltmer som morgondagens vinnare. Kursen är nära knuten till forskning och utvecklar studentens förmåga att produktutveckla inom den framväxande upplevelseekonomin. Utvecklingsprojekt hämtas från det omgivande näringslivet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74070 Vt 11 MIU-74070: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 12-22, EP. Sammankomster: För distanskursen erbjuds frivilliga sammankomster (ej obligatoriska) i Östersund. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: maria.eriksson@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Integrerade ledningssystem, 7,5 hp Kursen behandlar grundläggande information om de tre ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den behandlar de olika systemens uppbyggnad och hur man i

en organisation kan jobba med att integrera systemen till ett gemensamt ledningssystem. Uppgifter som ska lösas i grupp förekommer. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74080 Vt 11 MIU-74080: Halvfart, dagtid, distans, v 12-22, EP. Sammankomster: För distanskursen erbjuds frivilliga sammankomster (ej obligatoriska) i Östersund Kontakta: pernilla.ingelsson@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp Lär dig produktutveckla mer effektivt genom att på olika sätt involvera kunder och brukare i produktutvecklingsarbetet. Forskning visar att det är kritiskt att tidigt bygga upp en djup kundförståelse och att det inte sällan är kunderna själva som har de bästa idéerna när det gäller nya erbjudanden. Kursen behandlar metoder som stödjer och möjliggör en kundfokuserad produktutvecklingsprocess. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74071 Ht 10 MIU-74071: Halvfart, dagtid, v 45-02, EP. Kontakta: johan.lilja@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsledning, 7,5 hp Kursen ger dig kunskaper i offensiv kvalitetsutveckling. Kursen ger dig också kunskaper om ledarskap för kvalitetsutveckling, kundorientering, verksamhetsanalys och tjänstekvalitet. Uppgifter som skall lösas i grupp förekommer. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74081 Ht 10 MIU-74081: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: För distanskursen är sammankomsterna i Östersund frivilliga (ej obligatoriska) . Kontakta: magnus.svensson@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs, 7,5 hp Lär dig grunderna i Lean, dvs organisationers möjligheter att maximera värde och minimera slöseri. Kursen syftar till att ge en övergripande insikt om filosofin, metoder och verktygen samt ledarskap för Lean. Uppgifter som skall lösas i grupp förekommer. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74091 Ht 10 MIU-74091: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: För distanskursen är sammankomsterna i Östersund frivilliga (ej obligatoriska). Kontakta: pernilla.ingelsson@miun.se

Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp Kursen belyser hur ett aktivt, systematiskt och förebyggande kvalitetsarbete kan bedrivas i företag och organisationer. Kursen ger dig kunskap om moderna värderingar, arbetssätt och metoder i det ständiga arbetet för bättre kvalitet. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-77010 Vt 11 MIU-77010: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: För distanskurs är sammankomsterna frivilliga (ej obligatoriska) i Östersund. Kontakta: magnus.svensson@miun.se

Fortsättningskurser Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering i förbättringsarbete, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Maskinteknik Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik, designa produkter, och göra ekonomiska och miljömässiga avvägningar. Maskinteknik är det område som sammankopplar många ämnen till ett spännande, utvecklingsinriktat teknikområde. Området kan bestå av design och produktutveckling, materialval och avancerade beräkningar, modellskapande och analys av tekniska förutsättningar, produktionsutveckling med mera. Inom maskinteknik är datorhjälpmedel ett naturligt arbetsverktyg. Det gäller alla steg i produktutvecklingsprocessen, 122

från att ett projekt skissas upp till att produkten ska designas och tillverkas. I maskinteknik kan Mittuniversitetet erbjuda akademisk examen på kandidat-, magister- och masternivå samt högskoleingenjörsexamen. De utbildningsprogram som finns inom maskinteknik är Masterprogram i sportteknologi, 120 hp, Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik, 180 hp, samt

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 122

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Inledande kurser Maskinteknik GR (A), Fordonsteknik, 15 hp Kursen syftar till att belysa fordonets totala systemfunktioner genom att studera delsystem och deras interaktion. Vidare syftar kursen till att utgöra basen för fortsatta studier och tillämpningar inom fordonssystemteknik. Samspelet mellan de mekaniska enheterna och fordonets elektronik behandlas som utgångspunkt för fordonets totala systemfunktion samt systemfelsökning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A samt slutbetyg från gymnasiets fordonstekniska program. Programstudenter har företräde. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74131 Ht 10 MIU-74131: Kvartsfart, dagtid, v 35-10, EP. Kontakta: mikael.backstrom@miun.se

Efter studier i maskinteknik finns en stor arbetsmarknad med många olika slags arbeten att välja mellan. Många arbetar med utveckling av produkter och processer, ofta kopplade till internationella kontakter och projekt. Även att arbeta som marknadsförare eller säljare är naturliga yrken efter studier i maskinteknik.

system för övergripande systemförståelse. Vidare utgör kursen basen för fortsatta studier och tillämpningar inom fordonssystemteknik. Kursen behandlar fordonshydrauliska system med tyngdpunkt på deras konstruktion och funktion. Samspelet mellan de hydrauliska, mekaniska och elektroniska enheterna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A samt slutbetyg från gymnasiets fordonstekniska program. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74090 Vt 11 MIU-74090: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. Kontakta: peter.carlsson@miun.se

Maskinteknik GR (A), Förbränningsmotorteknik, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande teoretiska och beräkningsmässiga kunskaper inom statik och dynamik inom biomekanik. Teori som tas upp under kursen är generell, men övningsexempel anpassas i möjligaste mån till människokroppen och olika idrotter. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Programstudenter ges företräde. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74101 Ht 10 MIU-74101: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. Kontakta: jonas.danvind@miun.se

Kursen syftar till att öka förståelsen för fordonets motorsystem och tillhörande styrsystem för övergripande systemförståelse. Vidare utgör kursen basen för fortsatta studier och tillämpningar inom fordonssystemteknik. Tyngdpunkt läggs på systemens konstruktion och funktion. Samspelet mellan de mekaniska enheterna och fordonets tillämpade elektronik samt emissioner och deras miljöpåverkan. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A samt slutbetyg från gymnasiets fordonstekniska program. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74141 Ht 10 MIU-74141: Kvartsfart, dagtid, v 35-02, EP. Kontakta: peter.carlsson@miun.se

Maskinteknik GR (A), Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp

Maskinteknik GR (A), Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp

Kursen ger kunskaper i datorstödd konstruktion och design, samt den digitala modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design, analys och virtuell prototypframställning. Ingående moment är solidmodellering, sammanställningar, ritningsframställning samt ett designprojekt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74111 Ht 10 MIU-74111: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. Kontakta: lars-erik.rannar@miun.se

Kursen ska ge en introduktion i området upplevelseteknologi inom produkt- och tjänstetillverkande företag. Du tillägnar dig kunskaper om regionens aktiviteter inom området och får insikt i olika branschers tekniska och databaserade verktyg. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter och projektarbete. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74151 Ht 10 MIU-74151: Halvfart, dagtid, v 46-02, EP. Kontakta: mikael.backstrom@miun.se

Maskinteknik GR (A), Fordonshydraulik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (A), Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp

Kursen syftar till att öka förståelsen för fordonens hydraulsystem och tillhörande styr-

Kursen omfattar teori och praktiska övningar vilka behandlar utrustning och metoder för

Maskinteknik GR (A), Biomekanik, 7,5 hp

att ta fram olika produktmodeller, detta med målsättningen att ge kunskap om hur bättre konstruktionslösningar kan uppnås genom referenser i en taktil modell eller prototyp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74110 Vt 11 MIU-74110: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. Kontakta: mikael.backstrom@miun.se

Maskinteknik GR (A), Moderna material, 7,5 hp Kursen syftar till att ge kunskap om de materialtyper som används i moderna produkter, och deras utmärkande egenskaper, och att få erfarenhet av att arbeta med materialval. Kunskapen syftar till materialval i produktutvecklingsarbete. Behörighet: Kandidatexamen inriktning maskinteknik, 180 hp (120 p). Ort Anm kod Start Östersund MIU-74120 Vt 11 MIU-74120: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. Kontakta: reza.ebrahimzadeh@miun.se

Maskinteknik GR (A), Projektledning/ projekthantering, 7,5 hp Inom alla samhällssektorer, offentlig förvaltning och privata företag, ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att både tillgodose kravet på effektivitet i förändringsarbetet och att arbeta grupporienterat. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete, -organisering, -ledning och -styrning. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74130 Vt 11 MIU-74130: Halvfart, dagtid, v 03-11, EP. Kontakta: peter.carlsson@miun.se

Fortsättningskurser Maskinteknik GR (B), Fordonssystem, 15 hp Maskinteknik GR (B), Förbränningsmotorsystem, 7,5 hp Maskinteknik GR (B), Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 123

KURSER

högskoleingenjörsprogrammet Sportteknologi - innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp. Du kan också läsa Fordonssystemteknik, 120 hp. Ytterligare kurser inom ämnet kan komma att ges under läsåret utöver de som angivits i katalogen. Aktuella kursstarter anslås på Institutionen för teknik och hållbar utvecklings anslagstavla och på vår hemsida: www.miun.se/thu.

123

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Matematik Matematik är ett universellt språk och ett självständigt begreppssystem som hjälper oss att förstå det som ligger bortom vår vanliga iakttagelseförmåga och formulera sådant som det vardagliga språket inte förmår.

KURSER

Matematik på universitetsnivå skiljer sig på många sätt från matematik i grund- och gymnasieskola. Större vikt läggs vid att förklara begreppens innebörd, sammanhang och ursprung än vid mekaniska räknefärdigheter. Matematik är ett levande språk som kan beskriva de mest skiftande fenomen. I många fall ger matematikstudierna en grund för fortsatta studier, såväl inom teknik som inom andra vetenskapsområden. Kurser på grundnivå (A) ges på campus i Sundsvall och Östersund samt som distanskurser med sammankomster i Härnösand och Sundsvall. På grundnivå (B) ges distanskurser och några campuskurser i Sundsvall. De sammankomster som erbjuds på distanskurserna är som regel frivilliga. Endast på kurser av didaktisk karaktär förekommer obligatoriska distansträffar. Flertalet kurser på grundnivå examineras genom en skriftlig tentamen på någon av campusorterna eller vid ett kommunalt lärcentrum. Du kan välja att läsa kurspaket på både grundnivå (A) och på den efterföljande grundnivån (B).

Kurser på avancerad nivå kan komma att ges under läsåret. Aktuella kursstarter anslås på vår webbsida: www.miun.se/ nat. Exempel på kurser inom matematik på avancerad nivå är Diskret matematik, Komplex analys, Topologi, Integrationsteori, Funktionalanalys, Distributionsteori, Differentialgeometri I (Differentiabla mångfalder) och Differentialgeometri II (Riemannsk geometri). Efter din magister- eller masterexamen kan du gå vidare till forskarutbildning, för att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen i matematik. Som matematiker är du med och uppfinner och upptäcker matematiska verktyg för att bygga nya och bättre teoretiska modeller av verkligheten. Mittuniversitetets forskning i matematik är främst inriktad på komplex analys och på tillämpad matematik med numerisk analys. Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningarna benämnda som breddkurser.

Matematik BE, Baskurs D i matematik, 7,5 hp

Matematik BE, Baskurs E i matematik, 4,5 hp

Kurspaketet passar dig som vill läsa ett civileller högskoleingenjörsprogram men saknar delar av den behörighet som krävs. Därför ingår Ma D, Ma E och Fy B. Om du vill läsa på heltid under vårterminen finns det på www.miun.se/civing tips på kompletterande kurser som du kan välja och som du får tillgodoräkna när du börjar på ett av våra civilingenjörsprogram. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma C, Fy A och Ke A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42010 Vt 11 MIU-42010: Helfart, dagtid, v 03-22. Kontakta: lotten.glans@miun.se

Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs D. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma C från gymnasiet Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40100 Vt 11 Sundsvall MIU-42430 Vt 11 Östersund MIU-44080 Vt 11 MIU-40100: Halvfart, dagtid, v 03-11, EP. MIU-42430: Halvfart, dagtid, v 03-11, EP. MIU-44080: Halvfart, dagtid, v 03-11, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se

Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs E. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma D från gymnasiet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40110 Vt 11 Sundsvall MIU-42440 Vt 11 Östersund MIU-44090 Vt 11 MIU-40110: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. MIU-42440: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. MIU-44090: Halvfart, dagtid, v 12-22, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se

Matematik BE, Baskurs C i matematik, 7,5 hp

Matematik BE, Baskurs B i matematik, 4,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i matematik inför studier vid högskola/universitet. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets Ma C. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma B från gymnasiet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40201 Ht 10 Sundsvall MIU-42551 Ht 10 Östersund MIU-44181 Ht 10 MIU-40201: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. MIU-42551: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. MIU-44181: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se

Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs B. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A från gymnasiet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40191 Ht 10 Sundsvall MIU-42541 Ht 10 Östersund MIU-44171 Ht 10 MIU-40191: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. MIU-42541: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. MIU-44171: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. Den lärarledda delen är koncentrerad till juni och augusti. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

Matematik BE, Preparandkurs i matematik, 3 hp

Inledande kurser På väg mot civilingenjör BE, 24 hp

124

Kursen riktar sig till dig som vill förkovra dig i matematik till exempel i samband med studier inom vårdutbildningar. Den förbereder för kursen i läkemedelsräkning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-42561 Ht 10 Sundsvall MIU-43300 Vt 11 Östersund MIU-44191 Ht 10 Östersund MIU-44100 Vt 11 MIU-42561: Kvartsfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-43300: Kvartsfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-44191: Kvartsfart, dagtid, v 35-43, P. MIU-44100: Kvartsfart, dagtid, v 03-11, P. Kontakta: sam.lodin@miun.se lotta.floden@miun.se expnat@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 124

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Introduktionskurs, 7,5 hp, Linjär algebra I, 7,5 hp, Översiktskurs i analys, 7,5 hp och Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B). Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Fy B och Ke A. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40021 Ht 10 Sundsvall MIU-42051 Ht 10 Östersund MIU-44141 Ht 10 MIU-40021: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-42051: Halvfart, dagtid, v 35-22, EP. MIU-44141: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Matematik och matematikdidaktik IC, 15 hp Breddkurs. Kursens syfte är att fördjupa dina kunskaper om grundläggande matematiska begrepp och skolmatematikens innehåll och undervisningsformer i ett didaktiskt perspektiv. Kursen är anpassad för undervisning i grundskolans senare år och öppen för redan verksamma lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Ke B, Bi B och Fy A. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40241 Ht 10 MIU-40241: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. Obligatoriska sammankomster i Härnösand. Kontakta: expnat@miun.se per.ahag@miun.se

Matematik GR (A), Matematikinlärning, 15 hp Breddkurs. Kursen ska bredda och fördjupa blivande lärares egna kunskaper i matematik. Olika strategier för lärande i matematik studeras med hjälp av ett varierat arbetssätt där förståelsen står i centrum. Kursen är anpassad för undervisning i förskoleklass och grundskolans tidigare år. Kursen kan dels väljas inom lärarutbildningen och dels som kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40251 Ht 10 D Härnösand MIU-40130 Vt 11 MIU-40251: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-40130: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. För distanskurs ingår obligatoriska sammankomster i Härnösand.

Kontakta: expnat@miun.se per.ahag@miun.se

Matematik GR (A), Diskret matematik, 7,5 hp Diskret matematik är en mångskiftande del av matematiken som har många tillämpningar inom exempelvis datateknik, biologi och kemi. Kursen innehåller huvudsakligen kombinatorik och grafteori. Behörighet: Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-43310 Vt 11 MIU-43310: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. De sammankomster som erbjuds är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp Kursen behandlar derivator och integraler av funktioner av en variabel samt enkla differentialekvationer. Behörighet: Matematik/tillämpad matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40120 Vt 11 Sundsvall MIU-43330 Vt 11 Östersund MIU-44201 Ht 10 MIU-40120: Halvfart, dagtid, distans, v 12-22, P. MIU-43330: Halvfart, dagtid, v 12-22, P. MIU-44201: Helfart, dagtid, v 49-02, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se anders.holmbom@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Grundläggande matematik för fordonssystemteknik, 7,5 hp Kursen ger kunskaper i matematik som förbereder för studier och yrkesverksamhet inom det fordonstekniska områden. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74161 Ht 10 MIU-74161: Kvartsfart, dagtid, v 35-02, P. Kontakta: herje.westman@miun.se

Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper i elementär algebra och analys. Mängder, funktioner och matematiska bevis behandlas. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 12: Bi B, Fy A, Ke B och Ma C. Undantag ges för Ke B, Bi B och Fy A. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40211 Ht 10 Sundsvall MIU-43013 Ht 10 D Sundsvall MIU-43340 Vt 11 Östersund MIU-44211 Ht 10

MIU-40211: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-43, EP. MIU-43013: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. MIU-43340: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. MIU-44211: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se lotta.floden@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp Kursen omfattar geometri och vektorer. Via en metod att lösa linjära ekvationssystem introduceras ett viktigt matematiskt begrepp, nämligen matriser. En stor del av kursen ägnas åt hur man räknar med dessa matriser. Behörighet: Matematik GR (A), Algebra och diskret matematik, 7,5 hp, eller Matematik GR (A), Introduktion till analys A, 7,5 hp eller Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40221 Ht 10 Sundsvall MIU-43043 Ht 10 Östersund MIU-44221 Ht 10 MIU-40221: Halvfart, dagtid, distans, v 44-02, P. MIU-43043: Halvfart, dagtid, v 44-02, P. MIU-44221: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se anders.holmbom@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar vektorer med geometriska tillämpningar, linjära ekvationssystem och matriser. Grundläggande begrepp och metoder i sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Behörighet: Matematik GR(A), Algebra och diskret matematik, 7,5 hp, eller Introduktion till analys A, 7,5 hp, eller Introduktionskurs, 7,5 hp Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-43073 Ht 10 Östersund MIU-44231 Ht 10 MIU-43073: Halvfart, dagtid, v 44-02, EP. MIU-44231: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se anders.holmbom@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Statistik med sannolikhetslära, 7,5 hp Breddkurs. Kursen avser att ge dig kunskaper i sannolikhetslära och statistik. Innehåll: sannolikhetslära, beskrivande statistik, konfidensintervall, hypotesprövning samt användning av statistikprogram. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-47031 Ht 10 MIU-47031: Halvfart, veckoslut, IT-distans, v 35-43, EP.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 125

KURSER

Matematik GR (A), 30 hp

125

09-12-17 11.10.13


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. De sammankomster som erbjuds på distanskursen är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

Matematik GR (A), Teknisk matematik, 7,5 hp Kursen behandlar funktioner av flera variabler, partiella derivator, optimeringsproblem för funktioner av flera variabler, multipelintegraler samt linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer och användning av matematisk programvara för lösning av differentialekvationer. Behörighet: Matematik GR (A): Introduktion till analys A, 7,5 hp, Analys II, 7,5 hp, samt momentet Linjär algebra i kursen Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74171 Ht 10 MIU-74171: Halvfart, dagtid, v 35-43, P. Kontakta: anders.holmbom@miun.se

KURSER

Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp Kursen ger dig en introduktion till numerisk lösning av ekvationer och enkla differentialekvationer samt till numerisk beräkning av derivator och integraler. Statistikdelen av kursen behandlar frekvens, fördelningsfunktion och linjär regression med stöd av statistikprogram. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 3: Ma C, Nk B (alternativt Bi A, Ke A och Fy A) och Sh A. Undantag ges för Nk B och Sh A.

Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74150 Vt 11 Östersund MIU-74160 Vt 11 MIU-74150: Halvfart, dagtid, distans, v 03-11, P. MIU-74160: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. Kontakta: anders.holmbom@miun.se marianne.olsson@miun.se

Matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5 hp Kursen behandlar derivator och integraler av funktioner av en variabel med tillämpningar. Differentialekvationer introduceras. Behörighet: MaD samt Matematik/Tillämpad matematik GR(A), Introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40140 Vt 11 Sundsvall MIU-43400 Vt 11 Sundsvall MIU-43410 Vt 11 Östersund MIU-44241 Ht 10 Östersund MIU-44110 Vt 11 MIU-40140: Halvfart, dagtid, distans, v 03-11, P. MIU-43400: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-43410: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. MIU-44241: Helfart, dagtid, v 44-48, P. MIU-44110: Halvfart, dagtid, v 03-11, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se anders.holmbom@miun.se expnat@miun.se

Fortsättningskurser Matematik GR (B), 30 hp Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp Matematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp Matematik GR (B), Linjär algebra II, 7,5 hp Matematik GR (B), Matematisk modellering, 7,5 hp Matematik GR (B), Modern analys med analysens grunder, 7,5 hp Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp Matematik GR (C), Examensarbete i matematik, 15 hp Matematik GR (C), Algebra, 7,5 hp Matematik GR (C), Komplex analys, 7,5 hp Matematik GR (C), Matematikens utveckling och idéhistoria, 7,5 hp Matematik GR (C), Talteori, 7,5 hp Matematik AV, Matematik och matematikdidaktik II B, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Miljöteknik Kunskaper om hur teknik och tekniska system kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljökvalitet är centrala inom ämnet miljöteknik. En hållbar samhällsutveckling förutsätter att naturens resurser nyttjas utan att de utarmas eller att den produktiva förmågan äventyras långsiktigt. Vidare förutsätter en hållbar utveckling en social och ekonomisk utveckling, att människans hälsa främjas och att de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Ämnet behandlar energi- och materialflöden för att ge kunskap om hushållning med naturresurser och om att förebygga miljöproblem. Därför studeras hur materialflöden i samhället kan minimeras via kaskadkopplingar, återanvändning och återvinning av produkter och material, liksom metoder för hantering av restprodukter och rening. Systemoptimering och en övergång till förnyelsebara resurser är viktiga element i undervisningen. För att ge förståelse för hur ny teknik och nya tekniska system utvecklas och kommer till användning behandlas även innovationsspridning och miljödriven innovation. Miljöledningssystem och miljörevision är verktyg inom miljötekniken för att bland annat förbättra miljö126

arbetet inom företag. Kunskap om teknik för rening och sanering är också en del av ämnet. Vissa kurser, eller delar av kurser, kan komma att ges på engelska. Miljöteknik ges på grund- och avancerad nivå och anknyter till forskarutbildningsämnet Ekoteknik och miljövetenskap. Miljöteknik kan vara biämne inom ramen för exempelvis naturvetenskapliga, tekniska eller samhällsvetenskapliga utbildningsprogram. Miljöteknik är huvudområde i utbildningen Ekoingenjör, 180 hp, och kurser i ämnet ingår även i Ekoteknik, 180 hp, Internationellt kandidatprogram i ekoteknik, 180 hp, samt i Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp. Kurser i miljöteknik ges vid Mittuniversitetet Campus Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet företräds miljöteknik av professuren i ekoteknik. Vidare information om utbildningarna finner du på: www.miun.se/thu/ekoteknik.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 126

09-12-17 11.10.14


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik, 15 hp Kursen ger kunskaper om tekniska metoder och grundläggande principer för minskad miljöbelastning och resursförbrukning. Metoder för rening, sanering, avfallshantering och omvandling av restprodukter, samt energioch transportsystem och deras miljöpåverkan belyses. Kursen ger också kunskaper om arbetsmiljö och dess reglering. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74221 Ht 10 D Östersund MIU-74211 Ht 10 MIU-74221: Halvfart, dagtid, v 45-12, P. MIU-74211: Halvfart, dagtid, distans, v 45-12, P. Sammankomster: Obligatoriska sammankomster i Östersund förekommer. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kursen kan kombineras med Miljövetenskap; Miljö och naturresurser på hösten samt Miljövetenskap; Miljö och människa på våren. Kontakta: gun-brith.andersson@miun.se erik.gronlund@miun.se

Miljöteknik GR (A), Miljödriven innovation, 15 hp Kursen utvecklar en bred förståelse för produkt-, innovations- och affärsutveckling samt ger kunskaper om teknikspridning, miljörelaterade drivkrafter och miljömarknader. Undervisningen är delvis problemorienterad. I grupp utvecklar ni en hållbar produkt- och affärsidé. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74231 Ht 10 D Östersund MIU-74241 Ht 10

MIU-74231: Halvfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-74241: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Obligatoriska sammankomster i Östersund förekommer. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kontakta: mats.barthelson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskap om sambanden mellan teknik, människa och miljö samt grunder i arbetsvetenskap och miljöteknik. Du får en helhetssyn på miljöproblem samt en grund för integration av miljöskyddsarbete i kommande yrkesutövning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74201 Ht 10 MIU-74201: Halvfart, dagtid, distans, v 45-02, EP. Sammankomster: Kursen kan följas på distans via dator med Internetanslutning Kontakta: lars-ake.mikaelsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljöteknik GR (A), Miljöledning, 7,5 hp Kursen syftar till att du inhämtar grundläggande kunskaper i miljöledning (främst ISO 14 001) och miljölagstiftning. I kursen kombineras teoretiska studier med tillämpade övningar i företag. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-77011 Ht 10 MIU-77011: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kontakta: paul.vandenbrink@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljöteknik GR (A), Miljörevision, 7,5 hp Kursen ger kunskaper om och förmågan att planera och genomföra miljörevisioner enligt internationella standarder. I detta ingår revisionsplanering, intervjuteknik, inspektionsteknik, rapportskrivning och tolkning av internationella standarder för miljöstyrning och revision. Behörighet: Miljöteknik GR (A), Miljöledning, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-77020 Vt 11 MIU-77020: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen har inga obligatoriska träffar. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kontakta: paul.vandenbrink@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Fortsättningskurser Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik, 15 hp Miljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 7,5 hp Miljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier, 7,5 hp

KURSER

Inledande kurser

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Miljövetenskap Utveckling mot ett hållbart samhälle är en stor utmaning. Kunskaper behövs om hur ekologiska, samhälleliga och tekniska system samverkar. Detta ger stimulerande och spännande perspektiv att arbeta med inom ämnet miljövetenskap. Miljövetenskap handlar om att förstå sambanden mellan hur människan påverkar naturen samtidigt som hon är beroende av den. Frågeställningar kring hållbar utveckling berör oftast många olika områden samtidigt. Systemsyn är därför viktigt för miljövetenskapen liksom förmågan att kunna kommunicera med företrädare för olika verksamheter och kunskapsområden i samhället. Detta innebär att kunskaper om ekosystem och tekniska system integreras med kunskaper om samhällets olika funktioner och möjligheter att navigera mot ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling förutsätter att naturens resurser nyttjas utan att de utarmas eller att den produktiva förmågan äventyras långsiktigt. Men en hållbar utveckling förutsätter också en social och ekonomisk utveckling, att männis-

kans hälsa främjas och att fattigdomen bekämpas. Det utan att kommande generationer blir lidande. Miljövetenskap handlar därmed också om att identifiera utvecklingsstrategier inom ramen för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom sin internationella karaktär ger miljövetenskap goda förutsättningar för arbete med olika internationella uppdrag. Vissa kurser, eller delar av kurser, kan komma att ges på engelska. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser på grundoch avancerad nivå och kan vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet. I Ekoteknik, 180 hp, och Internationellt kandidatprogram i ekoteknik, 180 hp, ingår miljövetenskap som huvudområde, och ämnet ingår även i programmet Ekoingenjör, Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 127

127

09-12-17 11.10.14


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

180 hp. I Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp, ingår främst kurser inom miljövetenskap och miljöteknik. Programmet vänder sig till såväl utländska som svenska studenter. Kurser i miljövetenskap ges

Inledande kurser Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa, 15 hp

KURSER

Människan har förändrat miljön drastiskt och omformat vår planet för att gagna mänskliga behov. Samtidigt har nya problem skapats. Kursen ger en överblick över de miljöförändringar som människan skapat och dess effekter. Undervisningen är problemorienterad vilket innebär att du kommer att arbeta med utvalt tema i projektform. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Fy B. Sänkning från Ma D till Ma C. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74240 Vt 11 D Östersund MIU-74250 Vt 11 MIU-74240: Halvfart, dagtid, v 03-22, P. MIU-74250: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster förekommer för distansstuderande. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kontakta: anders.jonsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp Kursen ger en introduktion till det miljövetenskapliga fältet genom tematiska studier av miljöproblem i ett naturresursperspektiv. I kursen betonas naturvetenskapliga grundprinciper, systemanalys och modellförståelse. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Fy B. Sänkning från Ma D till Ma C. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74311 Ht 10 D Östersund MIU-74771 Ht 10 MIU-74311: Halvfart, dagtid, v 35-02, P. MIU-74771: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, P.

128

vid Mittuniversitetet Campus Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet företräds miljövetenskapen av professuren i ekoteknik. Vidare information om utbildningsutbudet finns på: www.miun.se/thu/ekoteknik.

Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster i Östersund förekommer. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kontakta: anders.jonsson@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa i internationellt perspektiv, 7,5 hp I en seminarieserie behandlas exempel från olika länder på problem och möjligheter i samspelet mellan samhälle, natur och teknik. Förutsättningar i olika kulturer samt betydelsen av nationell och internationell samverkan diskuteras. Kursen ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för Sh A. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74301 Ht 10 MIU-74301: Kvartsfart, dagtid, v 35-22, EP. Sammankomster: Obligatoriska sammankomster i Östersund förekommer. Kontakta: gun-brith.andersson@miun.se erik.gronlund@miun.se

Miljövetenskap GR (A), Teknik och samhälle ur miljöperspektiv, 7,5 hp Samhällets tekniska system kan förbättra möjligheten att tillgodose mänskliga behov. I denna kurs studeras dessa system, deras infrastruktur och utveckling i ett miljövetenskapligt systemperspektiv. Särskilt fokus ägnas åt energi, transporter, industri och bebyggelse. Kursen ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för Sh A. Ort Anm kod Start Östersund MIU-74791 Ht 10 MIU-74791: Helfart, dagtid, v 35-39, P. Kontakta: gun-brith.andersson@miun.se erik.gronlund@miun.se

Fortsättningskurser Miljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp Miljövetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Miljövetenskap GR (A), Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp

Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Kursen ger dig kunskaper om hur MKB är tänkt att fungera och vilka krav som ställs på en MKB för såväl projekt som planer och program. Kursen ger dig även en historisk och teoretisk bakgrund samt praktiska tillämpningar av MKB-redskapet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-74781 Ht 10 MIU-74781: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Obligatoriska sammankomster förekommer. Tillgång till dator med internetanslutning krävs vid distansstudier. Kontakta: paul.vandenbrink@miun.se gun-brith.andersson@miun.se

Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp Miljövetenskap AV, Instrument för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp Miljövetenskap AV,Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 128

09-12-17 11.10.14


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Naturvetenskap I kurser inom naturvetenskap behandlas frågor om naturen från ett brett tvärvetenskapligt perspektiv, men även frågor om naturvetenskapens identitet och betydelse. Naturvetenskap är ett brett kunskapsområde som inrymmer flera ämnen, vart och ett med sitt kunskapsfält, sin tradition och sina metoder. Många fenomen och företeelser i den verkliga världen är av en sådan karaktär att en förståelse av dem

Inledande kurser Naturvetenskap GR (A), Barn möter naturvetenskap, 15 hp Kursens syfte är att studera hur man kan väcka och bibehålla barns nyfikenhet för naturen. Kursen är tematiskt och praktiskt inriktad och olika arbetsformer varvas. Kursen ingår i en specialisering inom lärarutbild-

kräver kunskaper från flera discipliner, och det är just ett sådant brett perspektiv som karakteriserar kurserna inom naturvetenskap.

ningen och är anpassad för undervisning i förskoleklass och grundskolans tidigare år. Kursen kan också läsas som kompetensutveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 16: Ma B, Na B (alternativt Bi A, Ke A och Fy A) och Sh A. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40261 Ht 10

MIU-40261: Halvfart, dagtid, v 35-02, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning är ett krav. Sammankomsterna, som är i Härnösand, är obligatoriska. Kontakta: expnat@miun.se

KURSER

Teknikkunskap Begreppet teknik betecknar såväl en specifik mänsklig aktivitet och kunskap som ett skolämne. I kurserna under denna rubrik behandlas frågor som rör teknikens identitet och relation till andra kunskapsområden utifrån begreppets båda betydelser. Teknisk problemlösning, inklusive problemidentifiering, lösning, konstruktion och värdering, är en viktig del och genomförs så att teoretiska och praktiska aspekter och moment integreras. Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö, samt de behov, drivkrafter och villkor som kännetecknar teknikens framväxt, utgör viktiga elementa. Härvid fästes vikt vid bland annat genusfrågor och etiska och internationella perspektiv.

Inledande kurser Teknikkunskap GR (A), Barn möter teknik, 15 hp Kurspaketet består av kurserna Grundläggande skolteknik, 7,5 hp samt Teknik i skolan, 7,5 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40031 Ht 10 MIU-40031: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Kontakta: expnat@miun.se

För att underlätta förståelsen görs teknikens historia och exempel på olika utvecklingslinjer till centrala inslag. Orientering i teknikens didaktik, samt bearbetning av aktuella styrdokument som till exempel den nationella kursplanen för teknikämnet och dess betygskriterier präglar alla kurser i skolteknik på Mittuniversitetet.

Teknikkunskap GR (A), Grundläggande skolteknik, 7,5 hp

Teknikkunskap GR (A), Teknik i skolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig till lärare och blivande lärare i förskolan och grundskolans tidigare år. Kursen introducerar dig i skolämnet tekniks särart och didaktik. Främst kommer teknikdidaktik, skolans styrdokument i ämnet teknik och teknikhistoria att avhandlas. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Härnösand MIU-40271 Ht 10 MIU-40271: Halvfart, dagtid, v 35-43, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. Sammankomsterna (obligatoriska) är i Härnösand. Kontakta: expnat@miun.se

Kursen vänder sig till lärare och blivande lärare i förskolan och grundskolans tidigare år. I kursen kommer praktiska delar i skolans teknik att avhandlas. Tekniska projekt för skolan, uppfinnarens verkstad och utarbetande av lokal teknikplanering för skolämnet teknik är de huvudsakliga momenten. Behörighet: Teknikkunskap GR (A), Grundläggande skolteknik, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40281 Ht 10 MIU-40281: Halvfart, dagtid, distans, v 44-02, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning är ett krav. Sammankomsterna (obligatoriska) är i Härnösand. Kontakta: expnat@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 129

129

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Företagsekonomi Företagsekonomi är ett brett ämne som på ett övergripande plan handlar om effektivt resursutnyttjande främst i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna kan sägas bestå av de olika aktiviteter som företag vidtar för att skapa lönsamma affärer. Kurser i företagsekonomi ges på Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt på distans. På Mittuniversitetet kan du läsa kurser på grundnivå (A, B och C) och på avancerad nivå. Kurserna på avancerad nivå är kopplade till ämnets olika forskningsprogram. På så sätt får du direktkontakt med såväl aktuella forskningsfrågor som expertisen inom området. De inriktningar som erbjuds är för närvarande: • Marknadsföring och och ledarskap i ett internationellt perspektiv. • Redovisning och revision. • Finansmarknader och finansiell ekonomi.

Inledande kurser KURSER

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp Kursen innehåller begreppsdefinitioner och klassificering av kostnader och intäkter. Teoretiska modeller och praktiska metoder för resultatplanering, produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning behandlas. Kursen ingår i Företagsekonomi GR (A), 30 hp men kan läsas separat. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57251 Ht 10 D Flexibel MIU-57170 Vt 11 Sundsvall MIU-52321 Ht 10 Sundsvall MIU-52240 Vt 11 Östersund MIU-54591 Ht 10 MIU-57251: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, EP. MIU-57170: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, EP. MIU-52321: Helfart, dagtid, v 44-49, EP. MIU-52240: Helfart, dagtid, v 13-17, EP. MIU-54591: Helfart, dagtid, v 44-49, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp och metodik i redovisning. Kursen behandlar lagstiftning, rekommendationer och praxis samt löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Exempel ges på externredovisningens kopplingar till företagsbeskattning.

130

Även vissa allmänbildande och rent yrkesinriktade kurser ges inom ämnet så kallade breddkurser. Observera att dessa så kallade breddkurser kan ingå i examen, men är oftast inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer. Företagsekonomi ingår som huvudområde i flera olika utbildningsprogram. Det gäller bland annat för kandidat- och magisterexamen vid vårt ekonomprogram. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som till exempel teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne. Ytterligare information hittar du på www.miun. se/shv/foretagsekonomi och www.miun.se/shv/forskning.

Kursen ingår i FEK GR (A), 30 hp, men kan läsas separat. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57261 Ht 10 D Flexibel MIU-57180 Vt 11 Sundsvall MIU-52331 Ht 10 Sundsvall MIU-52250 Vt 11 Östersund MIU-54601 Ht 10 MIU-57261: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, EP. MIU-57180: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 13-22, EP. MIU-52331: Helfart, dagtid, v 39-44, EP. MIU-52250: Helfart, dagtid, v 08-12, EP. MIU-54601: Helfart, dagtid, v 39-44, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp Breddkurs. Kursen avser att ge dig grundläggande kunskaper i företagsekonomisk teori, främst avseende metoder för intern kostnads- och intäktsredovisning, samt förståelse för produktionssystemets kommersiella inriktning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54621 Ht 10 D Östersund MIU-54430 Vt 11 MIU-54621: Halvfart, dagtid, v 35-44, EP. MIU-54430: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten.

Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper i marknadsföringsteori. Kursen inleds med marknadsföringsfrågor på strategisk nivå för att sedan övergå till marknadsföring på mer taktisk nivå. Kursen ingår i Företagsekonomi GR (A), 30 hp men kan läsas separat. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57301 Ht 10 D Flexibel MIU-57200 Vt 11 Sundsvall MIU-52411 Ht 10 Sundsvall MIU-52310 Vt 11 Östersund MIU-54681 Ht 10 MIU-57301: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, EP. MIU-57200: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 13-22, EP. MIU-52411: Helfart, dagtid, v 49-02, EP. MIU-52310: Helfart, dagtid, v 18-22, EP. MIU-54681: Helfart, dagtid, v 49-02, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper om organisations- och ledarskapsfrågor. Kursen tar upp organisationsteorins utveckling och nutida tillämpning. Organisering och ledarskap belyses dels ur ett ledningsperspektiv, dels med utgångspunkt från enskilda or-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 130

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp Breddkurs. Kursen tar upp mätning av resultatpåverkande faktorer med inriktning på personalresurser samt åtgärder och aktiviteter inom områden som rekrytering och utveckling av personal. Kursen ingår i Programmet för personal- och arbetslivsfrågor men kan också läsas fristående. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57321 Ht 10 D Flexibel MIU-57230 Vt 11

MIU-57321: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-57230: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Projektledning, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Fortsättningskurser

Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp

Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer och CRM, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Försäljning och förhandling, 7,5 hp

Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp

KURSER

ganisationsmedlemmar. I kursen ingår även grundläggande metodfrågor. Kursen ingår i Företagsekonomi GR (A), 30 hp, men kan läsas separat. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57311 Ht 10 D Flexibel MIU-57220 Vt 11 Sundsvall MIU-52421 Ht 10 Sundsvall MIU-52330 Vt 11 Östersund MIU-54691 Ht 10 MIU-57311: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, EP. MIU-57220: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, EP. MIU-52421: Helfart, dagtid, v 35-39, EP. MIU-52330: Helfart, dagtid, v 03-07, EP. MIU-54691: Helfart, dagtid, v 35-39, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster förutom salstentamen, som kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Kundrelationer i informationssamhället, 7,5 hp

Informatik Informatik handlar om hur modern och innovativ användning av datorer och annat teknikstöd kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov. Informationsteknologi (IT) får allt större betydelse för både samhällen och människor. Informatik är det akademiska ämne som fokuserar på att denna förändring genomförs med största möjliga kunskap, insikt och skicklighet. Informatikens yttersta mål är att kunna utforma mänskliga, tidsenliga och uthålliga produkter, processer samt livs- och arbetsmiljöer där stor hänsyn tas till människans behov och förutsättningar. Detta uppnås genom en optimal syntes av mänsklig kompetens, organisation och organisationskultur samt innovativt teknikstöd. Informatik är ämnet för dig som vill förstå hur detta mål kan uppnås. Informatikforskningen vid Mittuniversitetet är inriktad mot de två områdena Industriell informationsteknologi och digitala tjänster samt Kris och risk. Inom forskarutbildningen sker samarbete runt kursutveckling och kursgenomförande med ett stort antal andra universitet och högskolor. Undervisningen är till stora delar problemorienterad där

du inom grupparbetets ram löser praktiska tillämpningsuppgifter. Projekt- och examensarbeten genomförs ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Vissa kurser på avancerad nivå kan komma att ges på engelska. Informatik kan utgöra huvudområde i kandidat-, magisteroch masterexamen vid Mittuniversitetet. En examen i informatik öppnar dörrarna till många arbetsuppgifter och yrkesroller. Informatiker återfinns bland annat som IT-innovatörer, ITstrateger, systemarkitekter, systemutvecklare, och systemförvaltare. Informatiker går ofta till ledande befattningar även om det är normalt att börja yrkeskarriären med systemrealisering och programmering.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 131

131

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Inledande kurser Grundläggande Informatik GR (A), 30 hp Paketet ger kunskap om hur du på bästa sätt kan nyttja IT för inhämtning och spridning av information. Du lär dig att se både möjligheter och begränsningar i dagens IT-samhälle och får kunskaper som du har nytta av i såväl privat- som yrkesliv. Söka och värdera information på webben, 7,5 hp, Affärsinformatik, 7,5 hp, Människa-InformationsteknologiInteraktion, 7,5 hp, Webbinformatik, 7,5 hp Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24011 Ht 10 D Östersund MIU-24021 Ht 10 D Östersund MIU-24010 Vt 11 MIU-24011: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24021: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-22, P. MIU-24010: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga sammankomster vid distansstudier.

KURSER

Informatik GR (A), Utformning och presentation av teknikinformation, 30 hp Paketet ger grundläggande färdigheter i utformning, strukturering och presentation av teknikinformation. XML-teknik för strukturering av information, arbete i projekt, utformning och presentation av webbapplikationer samt tekniskt skrivande, är moment som ingår i de olika kurserna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24031 Ht 10 MIU-24031: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Kontakta: christina.amcoff@miun.se

Informatik GR (A), Design av teknikinformation, 30 hp Paketet ger fördjupande färdigheter i hur produktion av teknikinformation planeras, genomförs och valideras. Tekniska illustrationsformer och projektionsformer, planering och design av multimediaprodukter, val och upprättande av lärmiljöer utifrån behov och lärsituationer i en organisation samt interaktionen mellan människa och datorer studeras i de respektive kurserna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24020 Vt 11 MIU-24020: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: christina.amcoff@miun.se

Informatik GR (A), E-samhället, 15 hp Denna kurs ska ge dig kunskaper om relationen mellan människa, samhälle och informations- och kommunikationsteknologisk utveckling. Genom att samhällets IT-system och e-samhället i vid mening studeras utifrån ett kritiskt perspektiv syftar kursen till att du

132

får en möjlighet att utveckla ett eget välgrundat ställningstagande till de förändringar vi dagligen möter. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22671 Ht 10 D Sundsvall MIU-22681 Ht 10 MIU-22671: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. MIU-22681: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-22, P. Kontakta: katarina.lindblad-gidlund@miun.se

Informatik GR (A), Affärsinformatik, 7,5 hp Kursen vänder sig till personer med intresse för ekonomi och företagsledning. Med exempel från företag och organisationer studeras informatiska och systemiska principer samt tekniska lösningar för ledningssystem, beslutsstödssystem, affärssystem samt grundläggande administrativa system. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24341 Ht 10 D Östersund MIU-24351 Ht 10 D Östersund MIU-24290 Vt 11 D Östersund MIU-24300 Vt 11 MIU-24341: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. MIU-24351: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24290: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, P. MIU-24300: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: bjorn.banck@miun.se

Informatik GR (A), Agil systemutveckling, 7,5 hp Kursen går igenom de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Agil systemutveckling är ett synsätt gemensamt för en grupp så kallade lättrörliga systemutvecklingsmetoder, till exempel Scrum, DSDM och XP. Grundtanken med detta är att det i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24371 Ht 10 D Östersund MIU-24320 Vt 11 MIU-24371: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. MIU-24320: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, P. Kontakta: bjorn.banck@miun.se

Informatik GR (A), Analys av informationssystem, 7,5 hp Kursen ger kunskaper i analys av informationssystem och behandlar analysprinciper avsedda att ge god kvalitet samt god ändringstålighet i informationssystem. Metoder och tekniker för analys praktiseras.

Behörighet: Informatik GR (A), Användarcentrerad Systemutveckling I, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24330 Vt 11 MIU-24330: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 08-12, P. Sammankomster: Om intresse finns. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se

Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper i utvecklingen av informationssystem. Du får, utifrån ett användarcentrerat perspektiv, förståelse för processer, modeller och roller i systemutvecklingsprojekt. Du studerar hur man praktiskt kan arbeta för att få större användarmedverkan och högre användbarhet i IT-lösningar. Efter kursen kan du medverka i projekt som nyttjar användarcentrerad systemdesign. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22651 Ht 10 D Sundsvall MIU-22661 Ht 10 MIU-22651: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. MIU-22661: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 51-02, P. Kontakta: katarina.eriksson@miun.se

Informatik GR (A), Informatik och systemvetenskap, 7,5 hp Kursen syftar till att ge studenten ett akademiskt förhållningssätt till de fortsatta studierna. Kursen ger en översiktlig introduktion till informatikämnet, vetenskapsteori, systemteori, problemlösning, informationssökning och studieteknik. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24421 Ht 10 MIU-24421: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se

Informatik GR (A), Informations- och processanalys, 7,5 hp Kursen syftar till att introducera hur man analyserar information samt tar fram, förvaltar och vidareutvecklar processer inom organisationer. Kursen skall visa hur en verksamhets strategier kopplas samman med IT-strategier och ge förståelse för hur IT-stöd kopplas till behovet av information och verksamhetsprocesser. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22691 Ht 10 D Sundsvall MIU-22430 Vt 11 MIU-22691: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-22430: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 132

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i att arbeta i projektform. De teoretiska kunskaper som tillägnats under tidigare studier skall appliceras i projektet. Utifrån relevant angreppssätt genomför studenterna faserna verksamhetsanalys till implementation i ett mindre systemutvecklingsprojekt. Behörighet: Informatik GR (A): Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp, samt Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24360 Vt 11 MIU-24360: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 18-22, P. Kontakta: bjorn.banck@miun.se

Informatik GR (A), IT-upphandling, 7,5 hp Kursen vänder sig till personer med ansvar för upphandlingsfrågor i företag och myndigheter. I kursen studeras lagregler och andra bestämmelser, standardavtal, marknadsöversikt och teknologianalys, utformning av kravspecifikation, utvärdering, test, förhandling och avtalsskrivande. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24370 Vt 11 MIU-24370: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, P. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se

Informatik GR (A), Lärplattformar för användarutbildningar, 7,5 hp

Kursen syftar till att introducera olika vetenskapliga förhållningssätt, metoder och angreppssätt. Dessutom innefattar kursen en introduktion till vetenskapsteori samt till ämnet informatik och några av dess referensdiscipliner. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22701 Ht 10 MIU-22701: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-49, EP. Kontakta: katarina.lindblad-gidlund@miun.se

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av utveckling av miljöer för e-lärande. Kursens fokus ligger på verktygsval, utbildningsplattformar, olika utbildningsbehov samt standarder för e-lärande, exempelvis SCORM. Verktyg/plattformar kan vara standardprogram, open-sourceprodukter och liknande. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24380 Vt 11 MIU-24380: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Sammankomster kan ges om intresse finns. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se

Informatik GR (A), IT för nätverkssamarbete, 7,5 hp

Informatik GR (A), Multimediaproduktion I, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna utnyttja modern teknik vid kommunikation inom och mellan olika typer av grupper som samarbetar virtuellt. Hinder och förutsättningar för samarbete studeras. Olika kategorier av teknikstöd presenteras, prövas och jämförs i praktiska tillämpningsuppgifter. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25201 Ht 10 MIU-25201: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. Kontakta: lena-maria.oberg@miun.se

I kursen får du teoretiska och praktiska kunskaper inom multimediaområdet. Kursen behandlar målgruppsanalys och vikten av att använda rätt form – till exempel bild, text, video – för den information som skall förmedlas. Design av multimediaprodukter samt planering av multimediaprojekt är andra huvudpunkter i kursen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24390 Vt 11 MIU-24390: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Sammankomster kan ges om intresse finns. Kontakta: hanna.olsson@miun.se

Informatik GR (A), Introduktion till vetenskapliga studier, 7,5 hp

Informatik GR (A), IT och etik, 7,5 hp Kursen syftar till att ge kunskaper om begrepp och teorier som möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till olika etiska aspekter av informationstekniker. Det innebär att vi uppmärksammar olika slags dominansförhållanden och maktrelationer som är relaterade till design, tillverkning och användning av informationstekniker (IT). Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22711 Ht 10 MIU-22711: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, EP. Kontakta: johanna.sefyrin@miun.se

Informatik GR (A), Människa-DatorInteraktion, 7,5 hp Kursen är en introduktion till området Människa-Dator-Interaktion. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och teknik utifrån ett kognitions- och socialpsykologiskt perspektiv. I kursen ingår metoder för utveckling av användbara system samt gränssnittsdesign. Behörighet: Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling, 7,5 hp. Alternativt 22,5 hp Informatik på grundnivå.

Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25211 Ht 10 MIU-25211: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. Sammankomster: Om intresse finns. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se

Informatik GR (A), Människa-Informationsteknologi-Interaktion, 7,5 hp Kursen syftar till att belysa samspelet mellan människa och informations- och kommunikationsteknologi och hur generella psykologiska teorier kan användas vid utformning av detta samspel. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25221 Ht 10 D Östersund MIU-24400 Vt 11 MIU-25221: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. MIU-24400: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se

Informatik GR (A), Människor, IT och arbetsmiljö, 7,5 hp Kursen syftar till att framhålla användare i relation till de informationstekniska system som skapas i olika arbetsmiljöer. Dessutom analyseras utvecklarens roll och betydelse för informationssystem och deras användning. Vi diskuterar konsekvenser av informationssystem med hjälp av begrepp som till exempel människosyn, tekniksyn och det goda arbetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22721 Ht 10 MIU-22721: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. Kontakta: johanna.sefyrin@miun.se

Informatik GR (A), Open Source: filosofi, framväxt och applikationer, 7,5 hp Kursen syftar till att ge en introduktion till Open Source/Öppen Källkod som fenomen. Deltagarna kommer att få stifta bekantskap med filosofin bakom Öppen Källkod samt framväxten av densamma. Kursen omfattar även diskussioner relaterade till licensformer och för- och nackdelar med Öppen Källkod. Dessutom ingår praktisk användning av applikationer baserade på Öppen Källkod. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25231 Ht 10 D Östersund MIU-24410 Vt 11 MIU-25231: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. MIU-24410: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 13-22, P. Kontakta: joel.palmius@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 133

KURSER

Informatik GR (A), Integrationsprojekt I, 7,5 hp

133

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Informatik GR (A), Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp Programmering handlar i grunden om problemlösning. Denna kurs ger praktiska och teoretiska kunskaper om programmering och ett programspråks uppbyggnad och struktur. Efter genomförd kurs ska du ha förvärvat förmågan att, utifrån ett givet problem, skapa enklare program i aktuellt programspråk. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag ges för En B och Sh A. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24420 Vt 11 MIU-24420: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 13-17, P. Kontakta: jorgen.soderback@miun.se

Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

KURSER

Kursen är en introduktion till projektarbete och projektledning med visst fokus på ITprojekt. Deltagarna kommer att bekanta sig med begrepp, teorier och metoder samt praktiskt studera en egen vald projektorganisation. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25241 Ht 10 D Östersund MIU-25251 Ht 10 D Östersund MIU-24440 Vt 11 D Östersund MIU-24430 Vt 11 MIU-25241: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-25251: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. MIU-24440: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, P. MIU-24430: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: bjorn.banck@miun.se

Informatik GR (A), Strategisk intranätutveckling, 7,5 hp En kurs för dig som vill använda Intranät och dess resurser som strategiskt verktyg i organisationer och företag. Fokus ligger på innovativ och kontinuerlig utveckling. Ledning av organisationer samt aspekter på kommunikation och information, behörigheter och roller behandlas. Intranätet i produktionen, omvärldsbevakning, policyarbete, varningssystem och Extranät är andra viktiga delar i kursen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25261 Ht 10 D Östersund MIU-24450 Vt 11 MIU-25261: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24450: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Om intresse finns. Kontakta: christina.amcoff@miun.se

Informatik GR (A), Söka och värdera information på webben, 7,5 hp En kurs för dig som vill lära dig att enkelt hitta rätt information, hur och var du ska

134

söka för att få högsta möjliga träffsäkerhet vid sökning på webben. Kursen handlar även om att skilja mellan vad som är ”sant och falskt” på webben, hur du ska tänka när du värderar information och hur du bedömer webbsidors trovärdighet. Källkritik för Internet är en väsentlig del av kursen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25271 Ht 10 D Östersund MIU-25281 Ht 10 D Östersund MIU-24470 Vt 11 D Östersund MIU-24480 Vt 11 MIU-25271: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, P. MIU-25281: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-24470: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, P. MIU-24480: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: christina.amcoff@miun.se

Informatik GR (A), Tekniskt illustrationsarbete med datorstöd, 7,5 hp Kursen vänder sig till personer som vill lära sig framställa tekniska illustrationer med hjälp av CAD. Studenten lär sig att tolka olika typer av ritningar och konstruera egna ritningar utifrån standardiserade ritregler för tekniska illustsrationer. Val av projektionsformer och skalor behandlas liksom andra aspekter av hur informationen bäst visualiseras. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-24490 Vt 11 MIU-24490: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, P. Sammankomster: Sammankomster kan ges om intresse finns. Kontakta: hanna.olsson@miun.se

Informatik GR (A), Tekniskt skrivande med datorstöd, 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig beskriva tekniska produkter på ett användarvänligt sätt. För att skriva teknisk information, som till exempel användarmanualer och reparationshandböcker, används många olika IT-verktyg. I kursen används verktyg för att skriva och granska samt för att validera de skrivna texterna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25291 Ht 10 MIU-25291: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, P. Sammankomster: Sammankomster kan ges om intresse finns. Kontakta: lena-maria.oberg@miun.se

Informatik GR (A), UML för verksamhetsutvecklare, 7,5 hp Kursen syftar till lära ut användadet av UML i verksamhetsutveckling. Kursen behandlar mönster som används för att underlätta

verksamhetsutveckling. Kursen introducerar kopplingen mellan verksamhetsutveckling och SOA (Service Oriented Architecture) konceptet så den lämpar sig för personer som vill jobba som Verksamhetsarkitekt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22741 Ht 10 D Sundsvall MIU-22440 Vt 11 MIU-22741: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-22440: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se

Informatik GR (A), Ungdomars Internetanvändande, 7,5 hp Syftet med kursen är att ge en ökad kunskap om ungdomars Internetanvändande. Kursen riktar sig främst till vuxna men även andra som vill få en inblick i den Internetvärld som ungdomar vistas i. Kursen tar upp områden som nätkulturer, Internetvanor, säkerhet och identitetsskapande. Dessutom besöker vi några vanliga mötesplatser på Internet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22450 Vt 11 MIU-22450: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: katarina.eriksson@miun.se

Informatik GR (A), Webbinformatik, 7,5 hp I kursen studeras hur information bör bearbetas och utformas för att på bästa sätt kunna presenteras via webbsidor. En viktig del av kursen omfattar design och utformning av webbsidor och webbplatser. Viktiga aspekter och principer gällande användbarhet och informationspresentation är andra områden som kursen behandlar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25311 Ht 10 D Östersund MIU-25301 Ht 10 D Östersund MIU-25240 Vt 11 MIU-25311: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, P. MIU-25301: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 45-02, P. MIU-25240: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Kontakta: jorgen.soderback@miun.se

Informatik GR (A), Verksamhetsutveckling och kravfångst av informationssystem, 7,5 hp Kursen syftar till att ge en förståelse för hur verksamheter kan utvecklas utifrån olika perspektiv. I kursen behandlas mål, teorier och metoder för verksamhetsutveckling. Den studerande ges färdigheter i att utveckla kravspecifikationer och skall efter genomförd förstudie kunna värdera förändringsalternativ. Kursen ger också en inblick i förändringsar-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 134

09-12-17 11.10.14


SAMHÄLLSVETENSKAP

Informatik GR (A), XML-teknik, 7,5 hp XML-teknik är en förutsättning för en effektiv dokumenthantering. Många nya projekt bygger på användning av XML-teknik, både inom offentlig och privat sektor. Du lär dig därför att använda enhetliga metoder och standarder för digitaliserad dokumenthantering när det gäller struktur, validering, presentation och lagring av information. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25321 Ht 10 MIU-25321: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Sammankomster kan ges om intresse finns. Kontakta: lena-maria.oberg@miun.se

Fortsättningskurser Informatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete, 15 hp

Informatik GR (C), Vetenskapliga metoder inom informatik, 7,5 hp Informatik AV, Examensarbete, 30 hp

Informatik GR (B), Affärsinformatik – Ledning/styrning av affärsprocesser, 7,5 hp

Informatik AV, Examensarbete, 15 hp

Informatik GR (B), Deltagande IT-design, 7,5 hp

Informatik AV, Ledningssystem, 7,5 hp

Informatik GR (B), Design av informationssystem, 7,5 hp Informatik GR (B), Hållbar IT-design, 7,5 hp Informatik GR (B), Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp Informatik GR (B), Integrationsprojekt II, 7,5 hp

Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp Informatik AV, Systemteknologi, 7,5 hp Informatik AV, Systemvetenskaplig ansats och teori, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Informatik GR (B), Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp Informatik GR (B), Systemutveckling i förändring, 7,5 hp Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp Informatik GR (C), Perspektiv på IT-samhället, 7,5 hp

KURSER

betets påverkan på samhälle och organisation. Behörighet: Informatik GR (A), Användarcentrerad Systemutveckling I, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25250 Vt 11 MIU-25250: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-07, P. Sammankomster: Om intresse finns. Kontakta: katarina.eriksson@miun.se

Journalistik Journalistikens grundläggande idé är att varje dag försöka beskriva verkligheten på ett sätt som gör människor lite mer informerade, lite klokare och lite bättre rustade att påverka samhället och sina egna liv. Till skillnad från annan masskommunikation ska journalistiken inte ha några bakomliggande syften och intressen. Journalisten ska upplysa, kritiskt granska, söka rätt på missförhållanden och bidra till debatt och diskussion. Journalistikämnet vid Mittuniversitetet innefattar både teoretiska och praktiska inslag. Det handlar om att finna, sortera och bearbeta information på ett källkritiskt och analyserande sätt. Det handlar också om att presentera och pakete-

Inledande kurser Journalistik GR (A), Presentationsteknik, 7,5 hp Presentationsteknik är en praktisk kurs där du lär dig allt du behöver för att kunna hålla en presentation. Spridningsvägarna för offentlig kommunikation genom tv, radio och internet skapar enastående möjligheter för talekonsten i uppfostrande, säljande eller förkunnande syfte. Kursens mål är att du ska tillägna dig kunskaper om retoriken som uttrycks-, kommunikations- och kunskapsform.

ra innehållet på ett tillgängligt sätt i ord, bild och design för press, webb och etermedier. Mittuniversitetet ger tre utbildningsprogram i journalistik: journalist- och bildjournalistikprogrammen samt journalistprogrammet för akademiker. Dessutom ges tre fristående kurser. Vi ger även en kurs i bildjournalistikens grunder för journalister, se under rubriken Fotografi.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22470 Vt 11 MIU-22470: Helfart, dag- och kvällstid, v 13-17, EP. Kontakta: ingemar.attingsberg@miun.se

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Fortsättningskurser Journalistik GR (B), Lag och rätt på Internet, 3 hp Journalistik GR (B), Webbens möjligheter, 1,5 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 135

135

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Kulturgeografi Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Den rumsliga dimensionen, att relatera människors verksamheter till var de är geografiskt belägna, är en viktig utgångspunkt i ämnet.

KURSER

Du som läser kulturgeografi kommer att inrikta dina studier framför allt på ekonomisk geografi, transportgeografi, social geografi och samhällsplanering, samt på fördjupade kunskaper i kulturgeografisk teori och metod. Den ekonomiska geografin behandlar samhällets och näringslivets organisation och struktur på svensk, internationell och global nivå. Dessutom behandlas resurstillgångar och resursanvändning samt relationerna mellan de utvecklade och mindre utvecklade delarna av världen. I transportgeografi studerar du begreppen avstånd, tid och plats. Globalisering, växande miljöproblem och allt större krav på rörlighet för människor och produkter kräver en insiktsfull utveckling av infrastruktur och transportapparat. Den sociala geografin hänger samman med frågor hur stads- och landsbygdsutveckling kan relateras till ekonomiska och sociala processer i samhället. Geopolitiken berör internationella re-

Inledande kurser

lationer som är ekonomiskt, politiskt, kulturellt och geografiskt betingade. Ämnet kulturgeografi samverkar i forskning och utbildning med andra samhällsvetenskaper. Ett nära samarbete finns med ämnet turismvetenskap. Kurser i kulturgeografi ges vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Kulturgeografi ingår i Turismprogrammet samt kan läsas som fristående kurser. Du kan läsa kurser på grundoch avancerad nivå. Kulturgeografi kan vara huvudområde för kandidat- och magisterexamen vid Mittuniversitetet. Arbetsområden för kulturgeografer finner du framför allt inom den offentliga sektorn och omfattar planeringsuppgifter med samhällsbyggnadsinriktning. För ytterligare information om ämnet se, www.miun.se/ shv/kulturgeografi.

Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se

Kulturgeografi GR (A), 30 hp Kursen innehåller fyra moment om vardera 7,5 hp; Kulturgeografins grunder, Ekonomisk geografi, Geopolitiska problemområden, Lokal och regional utveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54111 Ht 10 MIU-54111: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se

Kulturgeografi GR (A), Natur- och kulturresurser, 15 hp Introduktion till turismutveckling och planering kopplad till natur- och kulturresurser. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54140 Vt 11 MIU-54140: Helfart, dagtid, v 13-22, EP. Sammankomster: Samläses med Turismprogrammet.

136

Kulturgeografi GR (A), Turismens ekonomiska geografi, 15 hp Introduktion till kulturgeografiska teorier och metoder. Kunskaper om globala och regionala strukturer och ekonomiska samverkansorganisationer tydliggörs och turismens roll i den ekonomiska utvecklingen behandlas. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54150 Vt 11 MIU-54150: Helfart, dagtid, v 03-12, EP. Sammankomster: Samläses med Turismprogrammet. Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se

Fortsättningskurser Kulturgeografi GR (B), Turism i tid och rum, 15 hp Kulturgeografi GR (B), Turism, transport och infrastruktur, 15 hp

Kulturgeografi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp Kulturgeografi GR (C),Vetenskaplig teori och metod, 15 hp Kulturgeografi AV, Avancerad destinationsplanering, 30 hp Kulturgeografi AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp Kulturgeografi AV, Magisteruppsats, 15 hp Kulturgeografi AV, Masteruppsats, 15 hp Kulturgeografi AV, Praktik, 15 hp Kulturgeografi AV, Turismens forskningsområde, 15 hp Kulturgeografi AV, Upplevelsesamhället, 15 hp Kulturgeografi AV,Vetenskapligt arbete, teori och metod, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 136

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Medie- och kommunikationsvetenskap Medierna påverkar, mer än något annat, vår samtid och vår bild av världen. Vår vardag påverkas också i högsta grad av annan slags information och kommunikation. Mittuniversitetets utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap speglar frågeställningar som vi alla kan relatera till.

Inledande kurser Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 30 hp Kurspaketet består av följande fyra kurser: Kommunikation och omvärldsbevakning 7,5 hp, Organisation och kommunikation 7,5 hp, Medier, kultur och samhälle 7,5 hp Marknadskommunikation 7,5 hp Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22041 Ht 10 Sundsvall MIU-22030 Vt 11 MIU-22041: Helfart, dag- och kvällstid, v 35-02, EP. MIU-22030: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Communicare 2 Projekt och ledarskap, 15 hp Kursen ger dig en fördjupning i projektarbete och samordningsansvar för något av de områden som behandlas under Communicare 1. Studenter med valfri termin inom informations- och PR-programmet äger förtur. Behörighet: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Communicare - Projekt och organisation, 7,5 hp och Grafisk design GR (A), Communicare - Grafisk design och profil, 7,5 hp eller Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Communicare I, Projekt och organisation, 15 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22490 Vt 11 MIU-22490: Halvfart, dag- och kvällstid, v 03-22, EP. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Interkulturell kommunikation, 7,5 hp Kursen behandlar den teoretiska och empi-

och grafisk design, vilket ger dig möjlighet att välja inriktning under utbildningens gång. De allra flesta yrkesområden har en kommunikativ aspekt, så ämnet är även ett bra komplement till de flesta andra utbildningar. Ämnet ges från grundnivå till avancerad nivå och kan användas som huvudområde i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Såväl Journalist- som Informations- och PRprogrammet samt utbildningen Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet innefattar medie- och kommunikationsvetenskap (se respektive programbeskrivning). Studier i medie- och kommunikationsvetenskap ger dig en bred bas och kan läsas med sikte på en framtid inom exempelvis informations- och PR-området, journalistiken eller medieteknikområdet.

riska utvecklingen inom ämnet interkulturell kommunikation. Du får inom kursen utveckla konkreta verktyg och erfarenheter som kan hjälpa dig att agera med medvetenhet och empati i den globala arbetsmiljön. Kursen satsar mycket på aktivt studentdeltagande, till exempel i rollspel och situationssimuleringar. Kursen ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet.Goda språkkunskaper i engelska. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22510 Vt 11 MIU-22510: Halvfart, dag- och kvällstid, v 08-17, EP. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikation och omvärldsbevakning, 7,5 hp I den här kursen studerar du grundläggande kommunikationsprocesser och intressentmönster i det svenska samhället. Modeller för omvärldsbevakning och omvärldsanalys introduceras och diskuteras. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22771 Ht 10 Sundsvall MIU-22520 Vt 11 D Sundsvall MIU-22530 Vt 11 MIU-22771: Helfart, dagtid, v 35-39, EP. MIU-22520: Helfart, dag- och kvällstid, v 03-07, EP. MIU-22530: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-12, EP. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp Kursen ger en grundläggande kunskap i marknadskommunikation. Du får insikt i strategiskt tänkande vid uppbyggande av reklam- och informationskampanjer, samt

kännedom om olika publiceringskanalers betydelse. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-22781 Ht 10 D Sundsvall MIU-22540 Vt 11 Sundsvall MIU-22550 Vt 11 MIU-22781: Helfart, dagtid, v 50-02, P. MIU-22540: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 13-22, P. MIU-22550: Helfart, dagtid, v 18-22, P. Sammankomster: Inga sammankomster. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Medier, kultur och samhälle, 7,5 hp Kursen introducerar grundläggande teorier om mediernas roll i samhället (med fokus på politik och kultur) och tar upp grundläggande frågor kring förhållandet mellan makthavare, medier, medieinnehåll, medborgare och kultur ur ett både nationellt och globalt perspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-23011 Ht 10 D Sundsvall MIU-22791 Ht 10 Sundsvall MIU-22560 Vt 11 MIU-23011: Helfart, dagtid, v 45-49, EP. MIU-22791: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 45-02, EP. MIU-22560: Helfart, dagtid, v 13-17, EP. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp Kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska kunna existera. Denna kurs introducerar områdena organisationsteori, Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 137

KURSER

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett akademiskt ämne som bland annat innefattar frågor om mediernas makt och möjligheter, strategisk kommunikation och organisationskommunikation. Studier i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet ger en allmän kommunikationsteoretisk grund. Kommunikationsaspekter belyses både ur ett samhällsoch organisationsperspektiv. Inom utbildningarna finns en tradition av samarbete med bransch och näringsliv, vilket återspeglas inom forskningen och inom olika samarbetsprojekt. Kurser i medie- och kommunikationsvetenskap kan med fördel kombineras med till exempel statsvetenskap, företagsekonomi eller teknik. Mittuniversitetet erbjuder även praktiska tillämpningskurser inom till exempel strategisk kommunikation, projektarbete

137

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

organisationskommunikation och organisationskultur. Intern kommunikation, struktur, ledarskap, kultur och processer diskuteras, kartläggs och analyseras i relation till olika typer av organisationer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-23021 Ht 10 Sundsvall MIU-23031 Ht 10 Sundsvall MIU-22580 Vt 11 MIU-23021: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-44, P. MIU-23031: Helfart, dagtid, v 40-44, P. MIU-22580: Helfart, dagtid, v 08-12, P. Sammankomster: För distanskursen: inga sammankomster. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: ann.t.ottestig@miun.se

Fortsättningskurser Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), 30 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Projektanalys och praktik, 30 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Förändringskommunikation, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikation och ledarskap, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Mediesystem i olika länder, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Projektledning strategisk webb, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B),Varumärkets kommunikativa roll, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk webb, 4,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Sociala medier, 3 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Strategisk kommunikation C2, 7,5 hp Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), 30 hp Webbredaktör, 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

KURSER

Nationalekonomi Nationalekonomin erbjuder en spännande väg att förstå hur samhället fungerar i olika perspektiv. Inom ämnet behandlas allt från den enskilda individens och familjens situation till den internationella ekonomins sätt att fungera. Nationalekonomi som vetenskap studerar val mellan olika varor och tjänster. Med utgångspunkt i samhällets knapphet på resurser och hushållens önskemål försöker nationalekonomen förklara hur det ekonomiska systemet frambringar varor och tjänster som svarar mot dessa önskemål. Inom den ena grenen av nationalekonomin, mikroteorin, studeras hur hushållningsproblemet löses i ett marknadsekonomiskt system. Hur väljer hushåll och företag vad de köper, säljer, producerar, sparar och investerar, samt hur mycket de arbetar? Hur bestäms priser och löner av konkurrensen på marknaderna? Inom den andra huvudgrenen, makroteorin, försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas: ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor, bytesbalans och statsfinanser. Dessutom studeras möjligheterna att påverka den ekonomiska utvecklingen med penningoch finanspolitik.

Inledande kurser Nationalekonomi GR (A), 30 hp Kursen ger grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och hur denna kan tillämpas. Kursen omfattar momenten Mikroekonomisk teori 7,5 hp, Makroekonomisk teori 7,5 hp, Internationell ekonomi 7,5 hp och Ekonomisk politik i en öppen ekonomi 7,5 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52011 Ht 10 Sundsvall MIU-52040 Vt 11 Östersund MIU-54061 Ht 10

138

Förutom dessa centrala moment behandlas i olika delkurser stabiliseringspolitik, struktur- och tillväxtproblem, finansiell ekonomi samt relationer i den internationella ekonomin. Kännetecknande för studier i nationalekonomi är ett starkt metodinslag. Särskild vikt läggs vid kvantitativ metod genom en kurs i ekonometri. Tonvikten vid metod ger dig förmåga att självständigt och kritiskt analysera många olika ekonomiska problem utifrån tillgängligt material. På Mittuniversitetet ges kurser på grundnivå (A, B och C) och på avancerad nivå. Nationalekonomi kan vara huvudområde för kandidat- och magisterexamen vid Mittuniversitetet. Nationalekonomi kan också ingå som kompletterande ämne till en examen i annat huvudområde. Vissa kurser ges på engelska. Ytterligare information om utbildning och forskning finns tillgängligt via ämnets hemsidor, www.miun.se/shv/ nationalekonomi.

D Östersund MIU-54071 Ht 10 Östersund MIU-54180 Vt 11 MIU-52011: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-52040: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. MIU-54061: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-54071: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-54180: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Sammankomster: Distanskursen startar med frivillig träff i vecka 35, i övrigt inga sammankomster. Tentamen för våra distanskurser i nationalekonomi sker på plats i sal, dvs Mittuniversitetets skrivsalar, annat lärosäte, lärcentra, eller vid arbetsvistelse i utlandet, ambassad eller motsvarande. För kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se ronny.noren@miun.se

Fortsättningskurser Nationalekonomi GR (B), 30 hp Nationalekonomi GR (C), 30 hp Nationalekonomi AV, 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 138

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Pedagogik Pedagogik som vetenskaplig disciplin har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext. Påverkansprocesser finns i skolan och andra utbildningssammanhang men också i barnuppfostran, personalarbete, behandling och information i sjuk- och hälsovården, träning och tävling i idrotten, i marknadsföring med mera. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare och publik samt konsumenter förändrar sitt beteende. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne. Forskningsoch utvecklingsarbetet som idag bedrivs i Pedagogik vid Mittuniversitetet är inriktat mot lärande i digitala miljöer, lärares lärande, läsning och skrivning, skolförbättring och ledarskap i skolan, utvärdering av utbildning och undervisning samt förståelseprocesser i undervisning.

Inledande kurser Pedagogik GR (A), Läs-, skriv- och matematikinlärning, 30 hp Obligatorisk specialisering för dig som tänker ta ut en lärarexamen mot förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år samt fritidshem 210 högskolepoäng enligt SFS 2005:401. Gäller inte dig som läser inriktning läs- skrivoch matematikinlärning. Kurspaketet består av kurserna matematikinlärning 15 hp och Läs- och skrivinlärning 15 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80011 Ht 10 Härnösand MIU-80021 Ht 10 Härnösand MIU-80010 Vt 11 D Härnösand MIU-80020 Vt 11 MIU-80011: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-80021: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-80010: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. MIU-80020: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: 5–10 st sammankomster. Kontakta: studievagladareutv@miun.se expnat@miun.se

Pedagogik GR (A), Att arbeta i skolbibliotek, 30 hp Breddkurs. Kursen riktar sig till verksamma lärare med ansvar och/eller intresse för skolbibliotek samt till yrkesverksamma inom skolbiblioteksområdet. Kursen består av fyra delmoment med följande innehåll: 1. Barn och ungdomslitteratur, 7,5 hp 2. Informationskompetens, 7,5 hp

Pedagogik utgör en väsentlig del av lärarutbildningen och ingår som huvudområde i det beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskapligt ämnesområde som ges vid Mittuniversitetet. Pedagogik kan du även kombinera med andra beteendevetenskapliga ämnen. Mittuniversitetet ger i dag kurser på grundnivå i pedagogik (A-, B- och C-nivå) avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- respektive kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet. Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, till exempel vårdsektor, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och fritidsverksamhet.

3. Läs- och skrivfrämjande arbete, 7,5 hp 4. Att arbeta i skolbibliotek, 7,5 hp Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80081 Ht 10 MIU-80081: Halvfart, dagtid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80100 Vt 11 MIU-80100: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Bild, 30 hp

Breddkurs. Kursen syftar till att du ska förvärva en helhetssyn på idrottsämnets innehåll och arbetsformer samt skaffa dig insikt om idrott och lek som medel att främja elevens möjlighet att utveckla en positiv självbild och en god hälsa. Kursen kan läsas som en specialisering inom lärarutbildningen eller som fristående kurs för redan verksamma inom berörda arbetsområden. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80110 Vt 11 MIU-80110: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fyra samlingstillfällen, sammanlagt ca 18 dagar Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Breddkurs. Kursen syftar till att du tillägnar dig grundläggande kunskaper, metoder och färdigheter i bildämnet inom pedagogisk verksamhet. Kursen kan läsas som en specialisering i lärarutbildningen eller som fristående kurs. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80101 Ht 10 MIU-80101: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Fantasteri och temaarbete i förskolan, 30 hp Breddkurs. Kursen präglas av ett pedagogiskt synsätt inspirerat av Reggio Emiliafilosofin med fokus på estetik och temaarbete. Den syftar till att utveckla dina kunskaper om miljöns betydelse för barns lärande. Kursen avser att ge en yrkesinriktad specialisering för dig som ämnar ta ut en examen riktad mot förskola, förskoleklass. Kursen kan även läsas som kompetensutveckling för verksamma lärare

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa 9-13 år, 30 hp

Pedagogik GR (A), Lek, rörelse och friluftsaktiviteter yngre barn, 30 hp Breddkurs. Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper i lek och rörelse som ger beredskap för ett meningsfullt arbete i barngrupp 4-9 år. Du skall vidare utveckla kunskaper om friluftsliv och barns motorik och lärande, samt förmågan att praktiskt leda en grupp. Kursen kan läsas som en specialise-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 139

KURSER

Det vetenskapliga ämnet pedagogik kan ses som en särskild form av kunskap och kunskapsbearbetning som är knuten till uppfostran, utbildning och undervisning som bland annat tjänar till att stödja och vägleda yrkesverksamma i deras arbete.

139

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

ring i lärarutbildningen, eller som kompetensutveckling för yrkesverksamma pedagoger. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80141 Ht 10 MIU-80141: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Fyra samlingstillfällen, sammanlagt ca 18 dagar. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

KURSER

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom ämnet pedagogik och består av följande delmoment: 1. Introduktion till pedagogikämnet – Fostran, undervisning och lärande, 7,5 hp 2. Pedagogik och samhälle, 7,5 hp 3. Utbildning och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp 4. Vuxenpedagogik, 7,5 hp Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80201 Ht 10 MIU-80201: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Nätbaserad med frivilliga fysiska sammankomster. Examinationstillfällen är obligatoriska. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik, 30 hp Breddkurs. Kursen syftar till att utveckla specialpedagogisk kompetens och att utveckla kunskaper för att skapa goda lärandemiljöer genom inkludering. Centrala specialpedagogiska områden och arbete med åtgärdsprogram behandlas. Kursen kan läsas som specialisering inom lärarutbildningen. Kursen vänder sig också till lärare i förskola, fritidshem och skola. Behörighet: Avklarade studier från Allmänt utbildningsområde GR (A), 1-30 hp samt inriktning om minst 30 hp eller lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80180 Vt 11 MIU-80180: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fem samlingsveckor. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik, i ett skolperspektiv, 30 hp Breddkurs. Kursens syfte är att ge ett didaktiskt förhållningssätt till utemiljön som lärandemiljö. Kursen ger såväl teoretisk som praktisk kunskap för arbete med barn. Kursen innehåller friluftsliv/teknik, praktiska kunskaper om naturen och närsamhället, samt ledarskap. Kursen kan läsas som specialisering inom lärarutbildningen, eller som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom området. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80151 Ht 10

140

MIU-80151: Helfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Fem sammankomster. Totalt 20 dagar, varav 10 dagar i september. Övernattning i tält ingår i kursen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Kursen behandlar teorier och metoder för barns läs- och skrivinlärning och genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner. Inför sammankomsterna ges uppgifter i form av till exempel litteraturstudier, inlämningsuppgifter och förberedelser för seminarier. Kursen riktar sig till verksamma lärare som arbetar med barn i de tidigare åldrarna. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80181 Ht 10 D Härnösand MIU-80170 Vt 11 MIU-80181: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-80170: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Socialpedagogik, 15 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om och förståelse för de processer som genererar normaliteter och avvikelser. I kursen behandlas även olika sätt att arbeta förebyggande med socialt behandlings- och förändringsarbete. Kursen vänder sig i första hand till verksamma inom den sociala sektorn som arbetar med utsatta barn, ungdomar och familjer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80231 Ht 10 MIU-80231: Halvfart, veckoslut, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Sex samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Kursen ger kunskaper om olika specialpedagogiska perspektiv. Centrala begrepp som en skola för alla, inkludering och goda lärandemiljöer diskuteras och rekonstrueras. Kursen behandlar utvecklingsarbete för goda lärandemiljöer som undviker segregering och uppmuntrar inkludering. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskola, fritidshem och skola, samt andra verksamheter för barn och unga. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-82081 Ht 10 D Östersund MIU-84010 Vt 11 MIU-82081: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. MIU-84010: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fredag kväll till lördag, cirka en sammankomst/månad. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Att arbeta med individuella utvecklingsplaner, 7,5 hp Kursen ger kunskaper om hur arbetet med individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram kan stimulera elevers utveckling och lärande. Kursen behandlar skolans bedömningspraktik och arbete med skriftliga omdömen. Kursen vänder sig till dig som arbetar med IUP och åtgärdsprogram i skolan. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-84011 Ht 10 MIU-84011: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Att möta och överkomma läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp Kursens syfte är att ge kunskaper om vad som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter samt hur barn med sådana svårigheter kan få stöd och hjälp. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner. Uppgifter ges i form av till exempel litteraturstudier, inlämningsuppgifter och förberedelser för seminarier. Kursen riktar sig i första hand till verksamma lärare. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80091 Ht 10 MIU-80091: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Fyra samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Digital kompetens för pedagoger, 7,5 hp Kursen syftar till att utveckla en digital kompetens som innebär insikter, kunskaper och färdigheter i den nya digitala teknikens möjligheter att förändra och stödja lär- och kunskapsprocesser i pedagogisk verksamhet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80111 Ht 10 D Härnösand MIU-80080 Vt 11 MIU-80111: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-80080: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om och didaktiska verktyg för arbete med elevinflytande som arbetsmetod i skolan. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 140

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp Kursens syfte är att utifrån ett aktionsforskningsinriktat synsätt utveckla kompetenser i arbetet med bedömning och betyg utifrån kunskapssynen i styrdokumenten. Kursen behandlar centrala begrepp såsom bedömningsprocessen, kunskapsyn, kvalitetsarbete, dokumentation, examination, etiska frågor, styrdokument och betyg. Kursen kan läsas som kompetensutveckling av alla lärarkategorier. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80150 Vt 11 MIU-80150: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (A), Lärande för hållbar utveckling i ett skolperspektiv, 7,5 hp Ett lärande som främjar en långsiktigt hållbar utveckling är ett övergripande utbildningspolitiskt mål, både globalt och nationellt. Hur kan vi tolka och realisera detta i skolsamhället? Vilket stöd i ett pedagogiskt arbete går att finna hos skolmyndigheter och organisationer? Vilken bild ger forskningen? Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80161 Ht 10 MIU-80161: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen har fem sammankomster om totalt sju dagar, varav två sammankomster i Härnösand och tre via bildkonferens. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Fortsättningskurser

Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering, 7,5 hp Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Pedagogik AV, Skolförbättring och ledarskap, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Pedagogik GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Pedagogik GR (B), Internationell och jämförande pedagogik, 7,5 hp

KURSER

och processer i skolpraxis rörande elevinflytande som tema. Kursen skall även ge insikter om elevinflytandets reglering, uppkomst och motiveringar. Behörighet: Grundläggande behörighet eller lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80121 Ht 10 MIU-80121: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster. Resten av kursen genomförs i nätform och genom videokonferens/telefonsamtal mm. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Pedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp Pedagogik AV, Pedagogik, 30 hp

Psykologi Vill du lära dig förstå, beskriva och förklara hur vi tänker, känner och beter oss i olika situationer, hur vi relaterar till andra människor i såväl privatliv som arbetsliv? Är du intresserad av hur våra drivkrafter och mentala förmågor kan användas och vad som till exempel kan främja hälsa och välbefinnande? Då är psykologi ämnet för dig. Grundläggande områden inom psykologi är bland annat personlighetspsykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi och utvecklingspsykologi. Till de tillämpade områdena hör bland annat klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, miljöpsykologi och idrottspsykologi. Fördjupning kan vid Mittuniversitetet ske inom områden relaterade till arbetslivs-, organisations- och hälsofrågor, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa och välbefinnande, Human Resource Management, ledarskap, attityder, miljö samt kommunikation och beslutsfattande. Psykologiämnet spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv. Då ambitionen är att både förstå, förklara och förändra människans tankar, känslor och beteende är vetenskapsteori och forskningsmetodik, liksom laborationer av olika slag en viktig del av undervisningen. Forskningen inom psykologi vid Mittuniversitetet spän-

ner över ett brett fält men har en profilering mot tillämpningar inom arbetsliv och hälsa. En stark koppling görs mellan den forskning som bedrivs och undervisningen. Psykologi kan läsas på grundläggande och avancerad nivå och kan vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen. Du kan välja en allmän eller en mer tematisk kandidatexamen. Basblocket (Psykologi GR (A) 30 hp) är obligatoriskt. Det läser man lämpligen först men kan också läsas efter ett antal valfria 7,5 eller 15 hp kurser motsvarande sammanlagt minst 30 hp inom ett så kallat tillämpningsblock. Efter ytterligare kurser i psykologi eller andra ämnen (sammanlagt 90 hp) avslutas utbildningen med det obligatoriska fördjupningsblocket 30 hp, som innehåller forskningsinriktade kurser och som avslutas med en uppsats. Exempel på kurssammansättningar med olika teman finns på ämnets websidor: www. miun.se/shv/psy. Sedan hösten 2008 ges ett psykologprogram vid Mittuniversitetet. Se www.miun.se/psykologprogram. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 141

141

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Inledande kurser Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp

KURSER

Kursen ger dig en introduktion till psykologiämnet och behandlar flera olika grundläggande psykologiska områden. Kursen är indelad i de fem delkurserna introduktion till psykologiämnet, personlighetspsykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, biologisk psykologi. Kursen innehåller vissa obligatoriska moment, bland annat laborativ undervisning som genomförs i psykologilaboratoriet i Östersund. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54231 Ht 10 D Östersund MIU-54560 Vt 11 MIU-54231: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-54560: Halvfart, veckoslut, IT-distans, v 03-02, EP. Sammankomster: Distanskursen på halvfart genomförs via bildkonferens med samlingar i Östersund och Sundsvall fredag till lördag, fem-sju gånger per termin, varav något tillfälle kan kräva obligatorisk samling i Östersund. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Arbetspsykologi, 15 hp Kursen ger dig kunskap om viktiga arbetspsykologiska områden såsom arbetsanalys, rekrytering, urval, prestationsbedömning och personalutveckling. Dessutom behandlas arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och attityder till arbete samt orsaker och åtgärder mot såväl stress och ohälsa i arbetslivet som sjukfrånvaro. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54221 Ht 10 MIU-54221: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Onsdag-torsdag vid ett eller två tillfällen, vilka består av laborationer samt andra typer av individuella praktiska övningar och gruppövningar/seminarier (frivilligt deltagande). Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Beteendemedicin och hälsopsykologi I, 15 hp Beteendemedicin är ett relativt nytt tvärvetenskapligt område som berör sambandet mellan individens beteende och hälsa/sjukdom. Kursen introducerar dig i områden som livsstil och sjukdom, psykosocial belastning i arbetet, stress, psykologiska aspekter på uppkomst och behandling av olika sjukdomar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54031 Ht 10 MIU-54031: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen bygger på samlingar vid fyra tillfällen torsdag till fredag varav vissa är

142

obligatoriska. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Beteendemedicin och hälsopsykologi II, 15 hp Kursen ger dig en fördjupning inom beteendemedicin och hälsopsykologi. Betoningen ligger på principiella och praktiska aspekter av hälsoinriktade interventioner inom olika beteendemedicinska tillämpningsområden. Behörighet: Psykologi GR (A), Beteendemedicin och Hälsopsykologi I, 15 hp. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54010 Vt 11 MIU-54010: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen bygger på samlingar vid fyra tillfällen torsdag till fredag varav vissa är obligatoriska. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Idrottspsykologi – prestationsidrott, ledarskap och coaching, 15 hp Kursen ger dig en fördjupad kännedom om vetenskapligt baserad kunskap kring psykologiska aspekter på idrott och idrottsprestationer. Fokus riktas på psykologiska färdigheter relaterade till motivation, kognition/ koncentration och emotioner/avspänning kopplat till prestationsförmåga. Vidare belyser kursen ledarskap och ledarens förmåga till coaching. Behörighet: Psykologi GR (A) med inriktning idrott, livsstil och hälsa, 15 hp Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54580 Vt 11 MIU-54580: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen bygger på samlingar vid fyra till sex tillfällen tisdag till onsdag varav vissa är obligatoriska. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Individ, risk, kris och trauma, 15 hp Kursen ger fördjupad kunskap kring individuella aspekter av kris och trauma, inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Kursen syftar vidare till att ge kunskap om och erfarenheter kring interventionsmetoder av patienter med akuta och mer beständiga stress/traumareaktioner . Vidare berörs primärvårdens roll, insatspersonals utsatthet och relation till sekundär traumatisering. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54590 Vt 11 MIU-54590: Halvfart, dagtid, v 03-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 15 hp Kursen ger dig kunskap om ledarrollen och vilken betydelse ledaren har för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och för organisationens utveckling. Kursen ger insikt i ledarens roll att klargöra mål och att leda, motivera, engagera och stimulera de gemensamma arbetsinsatserna. En stor del av kursen behandlar coaching. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54261 Ht 10 D Östersund MIU-54630 Vt 11 MIU-54261: Halvfart, veckoslut, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-54630: Halvfart, veckoslut, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fredag till lördag vid tre tillfällen vilka till stor del består av individuella praktiska övningar, grupparbeten/seminarier och rollspel. Obligatorisk närvaro vid ett av dessa tillfällen. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Organisationspsykologi, 15 hp Kursen ger kunskap om och insikt i organisationsutveckling utifrån psykologisk teori och metod. Syftar till att skapa en effektiv/målinriktad och samtidigt hälsosam arbetsplats/organisation. Kursen behandlar hur motstånd identifieras och bearbetas, hur förändringsvilja skapas samt hur nya handlingsmönster etableras genom motivationsfrämjande ledarskap, samverkan och grupputveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54660 Vt 11 MIU-54660: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kommunikation sker via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet, 15 hp Positiv psykologi betonar människors resurser och kompetenser och fokuserar på att vetenskapligt studera de faktorer som bidrar till positiva emotioner och beteenden samt människors möjlighet till lycka, hälsa och livskvalitet. Dessutom presenteras olika friskfaktorer som bidrar till ett hälsofrämjande arbetsliv och en återhämtande fritid, som till exempel trygghet, utveckling, kultur, djur och natur. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54670 Vt 11 MIU-54670: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Sammankomster måndagar vid tre tillfällen varav ett är obligatoriskt. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferens-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 142

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

program vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Psykologi med inriktning mot idrott, livsstil och hälsa, 15 hp

Psykologi GR (A), Kognitiv psykologi, 7,5 hp

Kursen ger dig kunskaper inom psykologiämnet med betoning på kognition, personlighet, motivation, emotion, inlärning och socialpsykologi. Kursen belyser hur olika psykologiska faktorer såsom till exempel känslor, tankar, beteenden och sociala relationer inverkar på idrottsutövande, livsstil och hälsa. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54271 Ht 10 MIU-54271: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen bygger på samlingar vid fyra till sex tillfällen tisdag till onsdag varav vissa är obligatoriska. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Kursen ger dig kunskap om människan utifrån ett kognitivt perspektiv - hur vi tar in, bearbetar och använder information om världen. Hit hör exempelvis hur vi uppmärksammar vår omvärld, vårt tänkande och hur vi minns, hur vi fattar beslut samt hur dessa aspekter är relaterade till varandra. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54620 Vt 11 MIU-54620: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 13-22, EP. Sammankomster: Distanskursen genomförs med samlingar i Östersund torsdag till fredag vid två tillfällen varav ett tillfälle är obligatoriskt. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Psykologi GR (A), Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp

Kursen introducerar historiska och teoretiska grunder för KBT, olika KBT-inriktade synsätt, förklaringsmodeller och praktiska arbetsmetoder. En översikt av det vetenskapliga stödet för effekten av olika KBT-metoder ges och den beteendeorienterade psykologins roll i samhället och i relation till samhälleliga utmaningar som tex miljöförstöring, hälsa och sociala konflikter tas upp till diskussion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54241 Ht 10 D Östersund MIU-54600 Vt 11 MIU-54241: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 39-49, EP. MIU-54600: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Heldagssammankomster vid fem tillfällen, varav två är obligatoriska. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp Kursen ger dig kunskaper inom området klinisk psykologi. Kursen tar upp definitioner av och orsaker till psykologiska störningar, behandling av psykologiska störningar samt forskningsmetoder inom den kliniska psykologins arbetsfält. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54610 Vt 11 MIU-54610: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 13-22, EP. Sammankomster: Distanskursen genomförs med samlingar i Östersund torsdag till fredag vid två tillfällen, varav ett tillfälle är obligatoriskt. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferens-

Kursen ger dig insikt om hur den egna kreativiteten kan tillvaratas och utvecklas genom att analysera kreativitetens villkor och förutsättningar. Avsikten är också att visa på hur denna kreativitet kan tillämpas för att finna nya lösningar på olika problem. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54251 Ht 10 MIU-54251: Halvfart, eftermiddag, v 35-44, EP. Sammankomster: En eftermiddag i veckan under åtta veckor, varav vissa är obligatoriska. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp Kursen avser att ge dig kunskaper i hur miljöpsykologin kan tillämpas på miljöfrågor och har ett speciellt fokus på människans upplevelse, reaktionssätt och förändringsbenägenhet inför olika slag av miljöer och miljöproblem. Kursen innehåller även en översikt av miljöpsykologisk forskning och teori om planering och design av fysiska miljöer som bostäder, arbetsplatser och rekreationsmiljöer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start K Östersund MIU-54650 Vt 11 MIU-54650: Halvfart, kvällstid, v 03-12, EP. Sammankomster: Sammankomster tisdagar vid fyra tillfällen. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Psykologiska aspekter på problem och konflikthantering, 7,5 hp Kursen ger kunskap om grundläggande teorier inom bl.a. kommunikation och konflikthantering. Målsättningen är att använda des-

sa kunskaper för att identifiera, analysera och strategiskt bemöta problem och konflikter både i familj och i arbetslivet. Förutom den teoretiska grunden innefattar kursen även träning i kommunikation och konstruktiv konflikthantering. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54281 Ht 10 MIU-54281: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 45-02, EP. Sammankomster: Sammankomster måndagar vid tre tillfällen varav ett är obligatoriskt (plus ev. någon tisdag). Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Rehabiliteringspsykologi, 7,5 hp Rehabiliteringspsykologi är ett område inom den professionella psykologin som hjälper den sjukskrivna individen till optimal fysisk och psykologisk funktion i sin vardag. Kursen ger grundläggande kunskaper om de psykologiska och beteendevetenskapliga aspekterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54291 Ht 10 MIU-54291: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-44, EP. Sammankomster: Sammankomster onsdagar vid tre tillfällen varav ett är obligatorisk. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Kursen behandlar allmänt personalledande uppgifter i företag/organisationer samt personalfunktionens centrala aktiviteter. Dessa omfattar bland annat resursplanering och bemanning av organisationen, kompetensutveckling, person- och prestationsbedömning, lönesättning och belöningssystem i organisationen, partsförhållanden och facklig förhandling samt utvärdering av personalverksamheten. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54680 Vt 11 MIU-54680: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Kommunikation sker via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Kursen ger insikt i (1) den psykologiska utvecklingen under spädbarns-, småbarns-, skolbarns- och tonårstid; (2) teorier och forskning kring arv och miljöfaktorers betydelse för hur individens intellektuella, emotionelMittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 143

KURSER

program vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

143

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

la och sociala resurser kan tas tillvara och utvecklas; (3) den psykologiska utvecklingen där olika faktorer inom individen och mellan individen och omvärlden samspelar över tid. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54690 Vt 11 MIU-54690: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Distanskursen genomförs med samlingar i Östersund torsdag till fredag vid två tillfällen varav ett tillfälle är obligatoriskt. Kommunikation sker dessutom via datorbaserat konferensprogram vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Fortsättningskurser Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Psykologi GR (C), 30 hp Psykologi AV, Uppsats, 15 hp Psykologi AV, Forskningsmetod, 7,5 hp

Psykologi AV, Stress - effekter på kreativitet, beslutsfattande och produktivitet, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Psykologi AV, Förändringsarbete i arbetslivet, 7,5 hp Psykologi AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp Psykologi AV, Miljöpsykologiska faktorer i arbetslivet, 7,5 hp

Rättsvetenskap Ämnet rättsvetenskap är en del av samhällsvetenskapen vid högre lärosäten. Det centrala inom ämnet är rättsordningen. Inom grundutbildning och forskning i rättsvetenskap studeras rättsregler, förarbeten, rättsfall, doktrin och sedvanerätt. KURSER

Rättsvetenskapen delas in i flera huvudområden: • Rättshistoria, vars grundläggande metod är historisk, innebär studier av rättsreglernas historiska utveckling. • Inom allmän rättslära analyseras grundläggande juridiska begrepp liksom metoderna för lagtolkning och användningen av rättskällor. • Rättssociologin undersöker rättsreglernas sociala förutsättningar och effekter. • Kriminologi studerar brottslighet. Ett annat huvudområde inom rättsvetenskapen är rättsekonomi, där man utgår från ekonomisk teori vid analys av rättsreglernas ekonomiska effekter. Den materiella rättsvetenskapen delas upp i olika rättsområden som till exempel civilrätt, straffrätt, processrätt, offent-

Inledande kurser Rättsvetenskap GR (A), Beskattningsrätt, 15 hp Kursen ger dig insikt i och förmåga att tillämpa gällande skattelagstiftning och rättspraxis för individer och företag. Tonvikten läggs på inkomstbeskattningen av främst mindre företag. Kursen ger också en introduktion till den indirekta beskattningen, mervärdesskatt och sociala avgifter, internationell individbeskattning samt taxeringsförfarandet. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp, alt motsvarande. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52010 Vt 11 Östersund MIU-54030 Vt 11 MIU-52010: Helfart, dagtid, v 13-22, EP. MIU-54030: Helfart, dagtid, v 13-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

144

lig rätt, beskattningsrätt, miljörätt, EG-rätt, folkrätt med mera. Vid studier av olika rättsområden kan man med jämförande rättsvetenskaplig metod studera rättsordningen i andra länder. Kurser i rättsvetenskap ges vid Mittuniversitetets campus Sundsvall och i Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet är rättsvetenskap huvudområde i utbildningen Internationella förvaltningsprogrammet, kompletterande ämne eller fritt val inom andra utbildningsprogram samt huvudområde i påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Ett antal kurser på grundnivå, GR (A, B och C) ges också i form av fristående kurser, många av dem inom distansutbildning. Ytterligare information om ämnet finns på www.miun. se/rattsvetenskap.

Rättsvetenskap GR (A), EG-rätt, 15 hp Såväl primär som sekundär EG-rätt studeras. Institutionella frågor belyses samt materiella rättsområden såsom bland annat konkurrensrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, etableringsrätt och konsumenträtt samt miljörätt och socialrätt. Konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter studeras. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp, alt motsvarande. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54040 Vt 11 MIU-54040: Helfart, dagtid, v 13-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 15 hp Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskap om regelverket för förvaltningar men även för förvaltningsdomstolar. Myndighetsutövning och rättssäkerhet

är områden som kursen ägnar särskild uppmärksamhet. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54141 Ht 10 MIU-54141: Helfart, dagtid, v 35-44, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Handelsrätt I, 15 hp Kursens mål är att fördjupa kunskaperna från Juridisk översiktskurs inom området affärsjuridik. Kursens tyngdpunkt ligger inom områdena avtals-, köp-, konsument-, skadestånds- och associationsrätt. Vidare studeras marknads-, konkurrens-, försäkrings-, transport- och immaterialrätt samt entreprenadjuridik. Huvudsakligen studeras de obligationsrättsliga aspekterna men även de sakrättsliga berörs.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 144

09-12-17 11.10.15


SAMHÄLLSVETENSKAP

Rättsvetenskap GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Kursens tyngdpunkt ligger på områdena sakoch krediträtt/värdepappersrätt, pant och borgen samt utsökning och konkurs. Dessutom ingår arbetsrätt, internationell privat- och processrätt samt EG-rätt. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52021 Ht 10 Östersund MIU-54151 Ht 10 MIU-52021: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. MIU-54151: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start K Sundsvall MIU-52031 Ht 10 Sundsvall MIU-52041 Ht 10 Sundsvall MIU-52030 Vt 11 D Östersund MIU-54021 Ht 10

K Östersund MIU-54161 Ht 10 Östersund MIU-54171 Ht 10 Östersund MIU-54070 Vt 11 MIU-52031: Halvfart, kvällstid, v 35-02, EP. MIU-52041: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. MIU-52030: Helfart, dagtid, v 03-12, EP. MIU-54021: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-44, EP. MIU-54161: Halvfart, kvällstid, v 35-02, EP. MIU-54171: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. MIU-54070: Helfart, dagtid, v 03-12, EP. Sammankomster: Kvällskurserna har träffar en gång per vecka. Distanskursen har frivilliga sammankomster och en obligatorisk salstentamen. Tentamen kan skrivas på universitet/högskola eller lärcentra på hemorten. Plats bokas av studenten. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Socialrätt, 15 hp Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om den offentliga rättens olika delar med fokus på socialrätten. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande. Ort Anm kod Start D Sundsvall/Östersund MIU-57141 Ht 10 MIU-57141: Helfart, dagtid, IT-distans, v 45-02, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sammankomster: Kursen har inga sammankomster. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Sekretess och offentlighet, 7,5 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Behörighet: Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54181 Ht 10 MIU-54181: Helfart, dagtid, v 45-49, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Fortsättningskurser Rättsvetenskap GR (B), Handelsrätt III, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser KURSER

Behörighet: Rättsvetenskap GR (A) Juridisk översiktskurs, 15 hp, alt motsvarande. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52020 Vt 11 Östersund MIU-54050 Vt 11 MIU-52020: Helfart, dagtid, v 03-12, EP. MIU-54050: Helfart, dagtid, v 03-12, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Rättsvetenskap GR (A), Samerätt, 7,5 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i samerätt, det vill säga rättsliga frågor om samerna såsom urbefolkning och minoritet. Kursen riktar sig till personer som har intresse av, eller i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med, rättsfrågor inom det aktuella sakområdet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57120 Vt 11 MIU-57120: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP.

Samhällskunskap Samhällskunskap ger en bred orientering om samhället. Du får verktyg för att kunna beskriva, förstå och förklara det ofta komplexa och mångfacetterade samhälle vi lever i. Samhällskunskap har som ämne har en lång tradition, med ett ursprung som går att återfinna i 1918/1919 år skolreform. Ämnets uppgift har sedan dess start, om än med olika formuleringar, definierats till att fokusera den värdegrund samhället vilar på. Samhällskunskapsämnet fokuseras på Mittuniversitetet primärt mot perspektiv på demokrati samt på medborgarskapets varierande dimensioner (Citizenship Education). Detta görs genom studier i såväl generell samhällsteori som specialiserade studier i samhällskunskapens framväxt och funktion, välfärdssamhällets utmaningar, globalisering och internationella relationer och makt. Frågor om demokrati och medborgarskap speglas således ur såväl en nationell som internationell utgångspunkt.

Kurserna i samhällskunskap täcker de ämnesmässiga krav som ställs på lärare i samhällskunskap i grund- och gymnasieskolan, men är även lämpliga för yrkesgrupper där goda kunskaper om samhället är nödvändiga. Samhällskunskap går att läsa upp till och med 120 högskolepoäng, med progression GR A upp till och med avancerad nivå. Förutom nedanstående kurser finns ämnet även representerat i form av en inriktning på lärarutbildningen omfattande 1-90 högskolepoäng.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 145

145

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

Inledande kurser Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30, 30 hp Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och didaktiska verktyg i samhällskunskap, genom att du utifrån en bred samhällsvetenskaplig ansats tillägnar dig ett helhetsperspektiv på människan och samhället. Du kommer dessutom att läsa om samhällskunskap som skolämne samt studera frågor om demokrati och välfärd. För distansstuderande krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80120 Vt 11 MIU-80120: Helfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Fem samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Samhällskunskap GR (A), Globalisering och internationella relationer, 15 hp

KURSER

Kursen syftar till att du skall tillägna dig fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg i samhällskunskap med avseende på hur det internationella samfundet fungerar och hur

internationella processer gestaltar sig. Kursen är en fortbildningskurs för lärare som vill fördjupa kunskaperna kring hur internationella processer kan behandlas i undervisningen. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80251 Ht 10 D Härnösand MIU-80070 Vt 11 MIU-80251: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. MIU-80070: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Inga fysiska samlingstillfällen. Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs utifrån institutionens IT- plattform. Studierna kräver att studenten har tillgång till en internetuppkopplad dator. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Samhällskunskap GR (A), Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp Kursen syftar till att utveckla kunskaper om hur skolans arbete organiseras och hur kunskapsprövning kan se ut. Kursen är en fortbildningskurs för lärare som vill fördjupa kunskaperna kring hur undervisningen i samhällskunskap kan planeras, genomför-

as och bedömas. Undervisningen bedrivs utifrån institutionens IT-plattform. Studierna kräver att du har tillgång till en internetuppkopplad dator. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-80271 Ht 10 MIU-80271: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Inga fysiska samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se

Fortsättningskurser Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap 61-90, 30 hp Samhällskunskap AV, Didaktisk inriktning 91-120, 30 hp,

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Sociologi Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring. Sociologin ger ett helhetsperspektiv på samhället och analyserar hur individer, grupper, organisationer och institutioner dels påverkar varandra, dels återverkar på samhället i stort. Ämnet har utvecklats inom en rad områden, till exempel organisationssociologi, arbetssociologi, socialpsykologi, familjesociologi, välfärd och socialpolitik, miljö- och risksociologi samt genusforskning. Helhetsperspektivet inom ämnet sociologi gör att andra samhällsvetenskapliga ämnen tagit intryck av sociologin i sina egna ämnesutvecklingar. Detta är en bidragande orsak till att många studenter inom andra ämnen kompletterar sina studier med just sociologi. När det gäller samhällsvetenskapliga metoder har sociologin i hög grad bidragit till utvecklingen av dessa. Inom ämnet finns goda kunskaper om hur olika samhällsvetenskapliga fenomen kan undersökas och analyseras både från kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter.

Inledande kurser Sociologi GR (A), 30 hp Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur samhället, organisationer och mellanmänskliga möten fungerar. Kursen in-

146

Sociologer arbetar inom flera sektorer i samhället och sociologer anställs till exempel som chefer inom både privata och offentliga organisationer eller som personalansvariga, organisationsanalytiker, marknadsundersökare, utvärderare och konsulter. Sociologi kan läsas på såväl grund- som avancerad nivå och ingå som huvudområde eller som kompletterande ämne i kandidat-, magister- och masterutbildningar. På grundnivå (A) finns förutom ämnets grundkurser också ett antal så kallade breddkurser vars syfte är att ge specialisering eller fördjupning inom vissa delar av sociologin. Dessa kurser ger inte behörighet till nästa nivå i ämnet. Vid Mittuniversitetet bedrivs utbildning och forskning främst om ledarskap, organisationer, risker och välfärdsstaten. Ytterligare information om utbildning och forskning finns tillgänglig via ämnets hemsidor, www.miun.se/shv/sociologi.

troducerar dig i sociologi och visar hur sociologisk teori och metod bidrar till en ökad förståelse av individer, grupper, samhälle och samspelet mellan dessa. Den ger dig även praktiska kunskaper i hur man utformar och

genomför enklare undersökningar, t.ex. utvärderingar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57191 Ht 10 Sundsvall MIU-52201 Ht 10

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 146

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Kursen introducerar dig i ämnet sociologi, med särskild inriktning mot personal och arbetsliv. Genom kursen får du kunskaper och insikter om olika sociologiska aspekter inom arbetslivet på individ-, grupp och organisationsnivå. Du får såväl en teoretisk grund som analytiska och metodologiska färdigheter som du kan ha stor nytta av såväl inom fortsatta studier som i arbetslivet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54250 Vt 11 MIU-54250: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen ingår i Programmet för personal- och arbetslivsfrågor men kan också läsas fristående. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Inriktning projektledning, 30 hp Kursen introducerar dig i ämnet sociologi, med särskild inriktning mot projektledning. Genom kursen får du grundläggande kunskaper om olika sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för analys av projektledning, projektorganisering och grupprelationer samt de processer som kännetecknar individers, gruppers och organisationers handlingsmönster och funktionssätt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52070 Vt 11 MIU-52070: Helfart, dagtid, v 03-22, P. Sammankomster: Kursen ingår i programmet Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap men kan även läsas fristående. Kontakta: expshv.svl@miun.se

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Vad är en risk och en kris? Vem bär ansvaret - du eller någon annan? Varför uppmärksammas vissa risker mer än andra? Denna kurs introducerar sociologi och vänder sig till dig som vill veta mer om människor, samhället, risker, kriser och katastrofer. Du får en teoretisk grund samt analytiska och metodologiska färdigheter som du kan ha stor nytta av inom såväl fortsatta studier som arbetslivet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54521 Ht 10 MIU-54521: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Samhällsvetenskap i praktiken, 30 hp

Sociologi GR (A), Kommunikation, konflikt och konflikthantering, 15 hp

Breddkurs. Kursen ger dig praktisk användning av dina teoretiska kunskaper inom olika samhällsvetenskapliga verksamhetsområden. Avsikten är att stärka din yrkeskompetens och anställningsbarhet. Kursen består av en introduktion (7,5 hp), en praktikperiod (15 hp) och en skriftlig avrapportering i form av en forskningsuppgift (7,5 hp). Behörighet: Samhällsvetenskapligt ämne GR (A) 22,5 hp inkl. metod 7,5 hp Ort Anm kod Start Östersund MIU-54260 Vt 11 MIU-54260: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Breddkurs. Kursen behandlar kommunikationsteori, sociala relationer och konflikter i samspel mellan människor, organisationer och nationer. Vidare behandlas förhandlingsteori, kriskommunikation samt konflikthantering i olika sociala sammanhang och med olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57140 Vt 11 MIU-57140: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Socialpsykologi, 30 hp Kursen introducerar dig i socialpsykologisk teori. Den vänder sig till dig som vill utveckla din kunskap om individer och grupper i förhållande till varandra och till samhället. Ämnet vänder sig också till dig som vill utveckla din förmåga att förstå människan och dess omgivning. Särskilt uppmärksammas förhållandet mellan individen och hennes sociala omvärld, t.ex identitet och avvikande beteende. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57221 Ht 10 Sundsvall MIU-52241 Ht 10 Sundsvall MIU-52100 Vt 11 MIU-57221: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-52241: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-52100: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen ger behörighet till Sociologi GR(B). Du som tidigare läst Sociologi A kan läsa ”Sociologi GR(A): Socialpsykologi, 15 hp” istället för denna kurs. Distanskursen har inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.svl@miun.se

Sociologi GR (A), Tema: Kommunikation, konflikt och konflikthantering, 30 hp Breddkurs. Kursen behandlar kommunikation och konflikter på olika analysnivåer. Så väl förhållanden mellan nationer, regioner och befolkningsgrupper, som relationer mellan individer, grupper och organisationer kommer att behandlas. Dagsaktuella problem, främst av internationell karaktär, kommer att ligga till grund för diskussioner och arbetsuppgifter. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52110 Vt 11 MIU-52110: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen ingår som valbar termin i det Internationella samhällsvetarprogrammet men kan också läsas fristående. Kontakta: expshv.svl@miun.se

Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av förhållandet mellan ledarskap och organisationsutveckling. Den ger dig grundläggande kunskaper inom området ledarskap och organisationsteori samt förståelse för hur socialpsykologiska och sociologiska perspektiv kan användas för analys av relationen mellan medarbetare, organisation och ledarskap. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57150 Vt 11 K Sundsvall MIU-52211 Ht 10 MIU-57150: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. MIU-52211: Halvfart, kvällstid, v 35-02, EP. Sammankomster: Kvällskursen höstterimen 2010 i Sundsvall har sammankomster varannan vecka. Distanskursen vårterminen 2011 har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. För distanskursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Sociologi GR (A), Socialpsykologi, 15 hp Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kunskap om individer och grupper i förhållande till varandra och samhället i stort. Kursen introducerar dig i socialpsykologisk teori. Särskilt uppmärksammas fenomen i vardagslivet, exempelvis identitet, roller och avvikande beteende. Kursen vänder sig till dig som tidigare läst Sociologi A. Behörighet: Samhällsvetenskapligt ämne Gr (A) 30 hp. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52231 Ht 10 Sundsvall MIU-52090 Vt 11

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 147

KURSER

MIU-57191: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-52201: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. Sammankomster: Distanskursen har inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

147

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

MIU-52231: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. MIU-52090: Helfart, dagtid, v 13-22, EP. Kontakta: expshv.svl@miun.se

Sociologi GR (A), Utvärdering i praktiken, 15 hp Breddkurs: Utvärderingar är en viktig del i den långsiktiga styrningen av en verksamhet, så väl offentlig som privat. Kursen presenterar utvärderingens teoretiska grunder och olika metoder för insamling av data, så att du får en helhetsbild av utvärderingens olika moment. Tyngdpunkten ligger på det praktiska genomförandet av ett eget utvärderingsprojekt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57241 Ht 10 MIU-57241: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

KURSER

Sociologi GR (A), Introduktion till diskursanalys, 7,5 hp Breddkurs. Kursen introducerar diskursbegreppet, några av diskursanalysens metoder och dess potentiella användningsområden. Innehåller såväl teoretiska som praktiskt analytiska moment. Riktar sig främst till studenter inom samhällsvetenskap och humaniora som vill använda diskursanalys i sitt uppsatsskrivande på grund- eller avancerad nivå. Behörighet: 30 hp på grundläggande nivå i samhällsvetenskap eller humanoria. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57130 Vt 11 MIU-57130: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp Kursen tar upp olika aspekter av ledarskap och entreprenörskap; klassisk organisationsteori, ledarskapsteori och ledarens betydelse i organisationer, teorier om gruppers och individers roll i organisationer, entreprenörskap, förändringsarbete och tillvaratagande av mänskliga resurser. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54501 Ht 10 MIU-54501: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 45-02, EP.

148

Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt och omfattar två sammankomster i Östersund. I övrigt sköts kursen via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kursen kan komma att ges på engelska. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursens gång. Kursen har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Ledning för lika villkor, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Ungdom och vuxenblivande, 7,5 hp

Breddkurs. I begreppet Lika villkor ingår jämställdhet, mångfald och likabehandling av anställda. Kursen utgår från aktuell lagstiftning och vänder sig till dig som i framtiden eller just nu arbetar med dessa frågor. Kursen ger dig kunskap om ledarskapets villkor och förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt Lika villkorsarbete arbete inom olika typer av organisationer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start K Sundsvall MIU-52080 Vt 11 MIU-52080: Halvfart, kvällstid, distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Kursen ges som kvällskurs med träffar varannan vecka på campus Sundsvall. Kontakta: expshv.svl@miun.se

Breddkurs. Kursen är en introdukton till ungdomssociologi med fokus på vuxenblivande i dagens Europa. Olika perspektiv på socialt samspel i ungdomars vardagsliv lyfts fram. Särksilt behandlas vuxenblivandet, den period i livet då individen i sitt livsmönster växlar mellan å ena sidan sådant som är typiskt för ungdomstiden, och å andra sidan sådant som är typiskt för vuxna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57231 Ht 10 MIU-57231: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-44, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Ojämlikhet i hälsa – En introduktion till medicinsk sociologi, 7,5 hp Breddkurs. Hälsan i Sverige är generellt sett mycket god. Trots det kvarstår mycket av de sociala skillnader i hälsa man observerade redan på 1700-talet. Varför fortsätter ojämlikheten att existera? En stor del av den medicinska sociologin handlar om just denna fråga vilken även kursen kommer att behandla. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57211 Ht 10 MIU-57211: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursens gång. Kursen har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Bredband eller likanande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se

Sociologi GR (A), Riskhantering i organisationer, 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till samhällsvetenskaplig riskanalys. Under kursen behandlas sociologisk riskteori vilken relateras till hur organisationer påverkas av och hanterar risker. Särskilt fokus ligger på organisationers riskhantering och deras relation till det omgivande samhället. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57160 Vt 11 MIU-57160: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP.

Fortsättningskurser Sociologi GR (B), 30 hp Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation, 30 hp Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp Sociologi GR (B), Projektledning, 7,5 hp Sociologi GR (B), Utvärdering, 7,5 hp Sociologi GR (C), 30 hp Sociologi AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp Sociologi AV, Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp Sociologi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp Sociologi AV, Risk och riskkommunikation, 7,5 hp Sociologi AV, Sociologisk teori, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 148

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

Statistik Med datorer och informationsteknologi kan stora datamängder snabbt göras tillgängliga för beslutsfattare och andra intresserade. Kravet på att kunna analysera och tolka sådana material korrekt, samt att kunna dra korrekta slutsatser blir allt mer uttalat. Avgörande är användarens förmåga att bedöma datakvalitet och tillgängliga datas relevans för de problem som studeras. Tillgängligheten till statistiska data och utvecklingen på programsidan innebär också att sofistikerade analys-, beräknings- och presentationsprogram blivit allmänt tillgängliga. Detta ställer naturligtvis krav på att användaren har tillräcklig kompetens, det vill säga relevant statistisk utbildning, för att metodmässigt korrekt kunna använda dessa hjälpmedel samt för att kunna tolka resultaten på ett riktigt sätt. I de fall mottagaren drunknar i data eller drar förhastade och felaktiga slutsatser kan informationsteknologin och de statistiska hjälpmedlen vara till större skada än nytta.

Inledande kurser Statistik GR (AB), Statistik för vetenskapligt arbete, 18 hp Paketet består av två kurser, Statistik för vetenskapligt arbete I och II. De startar från grunden och når en nivå som i många avseenden motsvarar vad som används i forskning och vid publicering av forskningsresultat. Fokus är samband mellan variabler och i delkurs II ingår modeller med flera oberoende variabler. Färdigheter i dataanalys lärs samtidigt med kunskaperna i statistisk metod. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-22040 Vt 11 MIU-22040: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning.

Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp Kursen behandlar statistikens roll som vetenskapen för insamling, värdering, presentation och analys av kvantitativa och kvalitiva data. Introduktion till stickprovsmetodik, att dra slutsatser från stickprovsdata. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A. Undantag ges för En B och Sh A. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-23683 Ht 10 Sundsvall MIU-22650 Vt 11 Östersund MIU-25331 Ht 10 Östersund MIU-25270 Vt 11

Många av de studenter som idag utbildas vid universitet och högskolor blir i sitt senare yrkesliv inte enbart datakonsumenter. De blir ofta också delaktiga i produktion av statistiska data. Praktiskt taget alla myndigheter och företag har till exempel en viktig uppgift som uppgiftslämnare till olika statistikproducenter inom såväl statlig, kommunal som privat sektor. Inom de flesta myndigheter och företag sker dessutom en omfattande intern produktion och analys av statistiska data. Detta ställer krav på statistisk kompetens. För dig som går vidare till forskning inom något ämne kommer statistisk metod och analys alltid att utgöra ett naturligt och viktigt moment i det vetenskapliga arbetet. Mittuniversitetet ger en modern utbildning i statistik, inriktad på användning av relevanta metoder och effektiva tekniker inom ämnesområdet. Kurserna i statistik ges på Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt som distansutbildning.

MIU-23683: Helfart, dagtid, v 35-44, P. MIU-22650: Helfart, dagtid, v 03-12, P. MIU-25331: Helfart, dagtid, v 35-44, P. MIU-25270: Helfart, dagtid, v 03-12, P. Kontakta: jorgen.soderback@miun.se prerna.kumar@miun.se

Statistik GR (A), Statistik för vetenskapligt arbete I, 9 hp Den här kursen är avsedd för dem som tillämpar statistisk metod. Statistiska begrepp sätts i relation till vetenskapliga grundbegrepp och temat i kursen är samband mellan variabler. Färdigheter i dataanalys med statistikprogram lärs samtidigt med kunskaperna i statistisk metod, vilket gör kunskaperna direkt användbara i vetenskapligt arbete och i yrkeslivet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-23693 Ht 10 D Sundsvall MIU-22660 Vt 11 MIU-23693: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 37-48, P. MIU-22660: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-14, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: rolf.dalin@miun.se

ternativ, frågetyper, analys av enkätdata och frågor kring population, urval och bortfall. Behörighet: Statistik GR (A), 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper omfattande grundläggande kunskaper i deskriptiv statistik och sannolikhetslära. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-25260 Vt 11 MIU-25260: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, P. Sammankomster: Ingen obligatorisk sammankomst. Kontakta: jorgen.soderback@miun.se

Inledande kurser Statistik GR (B), Statistik för vetenskapligt arbete II, 9 hp,

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Statistik GR (A), Enkätmetodik, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig en djupare insikt i hur enkätundersökningar utformas och genomförs. Det som tas upp är enkätdesign, det vill säga formulering av frågor och svarsal-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 149

KURSER

I dagens enorma informationsproduktion riskerar mottagarna att drunkna i stora datavolymer. Statistikämnet är ett hjälpmedel för att hantera problemet. Statistik kan definieras som vetenskapen om metoder och tekniker för insamling, ordnande och analys av data.

149

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

Statsvetenskap Statsvetenskap är ett ämne med bred inriktning mot nationella och internationella samhällspolitiska frågor. I dagens internationaliserade värld behövs människor med en vidare kompetens och allmän överblick över en värld stadd i snabb förändring. Statsvetenskap är den vetenskap som ger dig kunskap om politiska företeelser och dess villkor. Genom studier i statsvetenskap ges du förutsättningar att inhämta allmänna kunskaper om samhället och dess politiska system. Statsvetenskapliga studier ger dig grundläggande och fördjupade kunskaper om bland annat politiska idéer och ideologier, det politiska systemet i Sverige och i andra länder, offentlig administration, internationell politik, internationella organisationer och europeisk integration. Kurser i statsvetenskap ges vid Mittuniversitetets campus Sundsvall och Östersund samt på distans. Olika forskningsprogram finns inom ämnet. På fördjupningsnivå förstärks kopplingen till forskningsprogrammen. Forskningsprogrammen finns beskrivna på ämnets hemsida.

KURSER

Inledande kurser Statsvetenskap GR (A), 30 hp Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om studiet av politik och de politiska institutionerna nationellt och internationellt. Kursen är indelad i fyra moment om vardera 7,5 hp: Politisk teori; Politik och förvaltning; Jämförande politik och metod samt Internationell politik. Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57181 Ht 10 Sundsvall MIU-52071 Ht 10 Sundsvall MIU-52150 Vt 11 Östersund MIU-54371 Ht 10 Östersund MIU-54300 Vt 11 MIU-57181: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-52071: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-52150: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. MIU-54371: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. MIU-54300: Helfart, dagtid, v 03-22, EP. Sammankomster: Distanskursen startar med frivillig träff i vecka 35. I övrigt inga sammankomster för distanskursen. För kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Statsvetenskap GR (A), Nationalism, regionalism och globalisering – utmaningar mot nationalstaten, 15 hp Breddkurs. Kursen inriktar sig på nationalism, regionalism och globalisering i olika skepnader. Vilken roll spelar etnicitet och religion för att förstå nationalism? Kursen är uppdelad i tre moment: Nationalism och regionalism, 6 hp, Regionalism och globalisering, 6 hp, Temastudier, 3 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet.

150

Statsvetenskap är ett viktigt ämne i flera samhällsvetenskapliga utbildningsprogram vid Mittuniversitetet, men du kan också läsa ämnet i form av fristående kurser. Dessutom utgör ämnet en viktig del i flera så kallade breddkurser, såväl på avancerad nivå som i temakurser. Kurser ges på grund- och avancerad nivå. Statsvetenskap kan vara huvudområde för en kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet. Statsvetenskap kan också vara ett kompletterande ämne till examen inom annat huvudområde. Vissa kurser ges på engelska. Ytterligare information om utbildning och forskning finns tillgänglig via ämnets hemsidor, www.miun.se/ statsvetenskap.

Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57161 Ht 10 MIU-57161: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se ingemar.worlund@miun.se

Statsvetenskap GR (A), Internationell politik, 7,5 hp Kursen fokuserar på det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för handling. Vidare presenteras dominerande teorier inom området. Kursen kan komma att ges på engelska. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-52051 Ht 10 Sundsvall MIU-52180 Vt 11 Östersund MIU-54351 Ht 10 Östersund MIU-54330 Vt 11 MIU-52051: Helfart, dagtid, v 50-02, EP. MIU-52180: Helfart, dagtid, v 18-22, EP. MIU-54351: Helfart, dagtid, v 50-02, EP. MIU-54330: Helfart, dagtid, v 18-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se

Statsvetenskap GR (A), Stat och kultur i förändring, 7,5 hp Kursen riktar sig främst till dig som är yrkesverksam gymnasielärare. Den behandlar grundläggande begrepp inom samhällsvetenskap ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Problemställningar såsom statens förändrade roll, sociala utmaningar och ekonomiska förutsättningar behandlas. Kursen går på 1/8 fart och är distansanpassad med ett antal obligatoriska träffar. Förkunskapskrav är avlagd lärarexamen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Lärarexamen

Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-57151 Ht 10 MIU-57151: Kvartsfart, dag- och kvällstid, distans, v 35-22, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se sara.nyhlen@miun.se

Fortsättningskurser Statsvetenskap GR (B), 30 hp Statsvetenskap GR (C), 30 hp Statsvetenskap AV, Magisteruppsats, 15 hp Statsvetenskap AV, Det civila samhället och staten, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Flernivådemokrati, entreprenörskap och regional utveckling, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Komparativ teori och metod, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Om representativitet, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Organisationsanalys, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Politisk kultur och politisk sociologi, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Politisk teori, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Politiska institutioner, 7,5 hp Statsvetenskap AV, Samhällsvetenskapliga teorier, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 150

09-12-17 11.10.16


SAMHÄLLSVETENSKAP

Turismvetenskap Turism är människors resande och vistelse utanför sina normala bostads- och arbetsområden. Turismvetenskap fördjupar kunskaperna om turism, studerar hur turismföretag och verksamheter organiseras och utvecklas samt analyserar hur turismen påverkar samhällsutvecklingen lokalt, regionalt och globalt.

Inledande kurser Turismvetenskap GR (A), Turismens villkor, 30 hp Breddkurs. Kursen innehåller fyra delar om vardera 7,5 hp; Svensk och internationell turism, Konsumentbeteende, Naturturism ekoturism samt Verksamhetsbaserat projekt I. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54331 Ht 10 MIU-54331: Helfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se

Turismvetenskap GR (A), Upplevelse och destination, 30 hp Breddkurs. Kursen innehåller fyra moment om vardera 7,5 hp; Kulturturism, Turism och upplevelser, Destinationsutvecklingens grunder samt Verksamhetsbaserat projekt II. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-54220 Vt 11 MIU-54220: Helfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP.

ningar. Det är därför en fråga om att göra strategiska val för att utveckla en väl fungerande turism och en lönsam turistnäring. Kurser i turismvetenskap ges vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Såväl grundutbildningen som forskningen i turismvetenskap sker tillsammans med nationella och internationella samarbetspartners. Utbildningen bedrivs främst inom turismprogrammet, där turismvetenskap är ett valbart huvudområde i examen. Vissa kurser ges också som fristående distanskurser. Utbildning inom detta område är en grund för kvalificerad yrkesverksamhet i alla delar av turismsektorn. För ytterligare information om ämnet se www.miun.se/shv/ turismvetenskap.

Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: lars.nyberg@miun.se expshv.osd@miun.se

Sammankomster: Samläses med Turismprogrammet.. Kontakta: expshv.osd@miun.se bosse.boden@miun.se

Fortsättningskurser Turismvetenskap GR (A), Det turistiska systemet, 15 hp Behandlar aktörerna i det turistiska systemet samt hur dessa samverkar. Kursen behandlar även metoder för att studera dessa. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54301 Ht 10 MIU-54301: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. Sammankomster: Samläses med Turismprogrammet. Kontakta: expshv.osd@miun.se bosse.boden@miun.se

Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp Introduktionskurs till turism, med fokus på turismens efterfrågan och utbud. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-54311 Ht 10 MIU-54311: Helfart, dagtid, v 35-44, EP.

Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp Turismvetenskap GR (B), Evenemangs- och upplevelseturism, 15 hp Turismvetenskap GR (B), E-turism I, 7,5 hp Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp Turismvetenskap GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap GR (C),Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 151

KURSER

Turismvetenskap ser sitt studie- och forskningsområde som en helhet, där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter på turism är hörnstenarna. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser spelar ofta en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Det är viktigt att kunna sätta in turismstudierna i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som utvecklats till eget ämne vid Mittuniversitetet. I många sammanhang ses turism som en del av det mer bredare begreppet ”leisure” som innefattar fritid och rekreation. Det är ett område där studierna inriktas på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs. Oavsett vilken typ av turism det gäller så ställs krav på hög kvalitet i turistnäringens och destinationernas sätt att fungera. Det som erbjuds ska motsvara turisternas förvänt-

151

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Folkhälsovetenskap Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen. Riksdagen har beslutat om nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta de nationella folkhälsomålen i praktiken kommer det att behövas en bred folkhälsokompetens inom olika sektorer och yrkesgrupper. Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som studerar samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa, det man kallar hälsans bestämningsfaktorer. Genom att se mönster i ohälsa och sjuklighet mellan olika befolkningsgrupper, exempelvis sociala grupper, åldersgrupper och kön ökar förståelsen för orsakerna och därmed möjligheterna att främja hälsa och förebygga

Inledande kurser Folkhälsovetenskap GR (A), 30 hp

KURSER

Kursens syfte är att ge en introduktion av ämnet folkhälsovetenskap. Vidare syftar kursen till att studenten skall förvärva förståelse för grundläggande vetenskapsteori och de faktorer som bestämmer folkhälsan. Syftet är också att studenten skall tillägna sig kunskap om teorier och metoder för hälsofrämjande arbete på befolkningsnivå. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-92051 Ht 10 MIU-92051: Helfart, dagtid, v 35-02, EP. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsofrämjande arbete i skolan, 15 hp Kursens syfte är att du skall kunna inhämta kunskaper om faktorer som bidrar till en god hälsa med teorier och metoder för hälsa, lärande och trygghet. Kursens innehåll är baserat på metoder för att skapa stödjande fysiska och psykosociala miljöer för hälsa i skolan. Faktorer som tar hänsyn till individen och gruppen i förhållande till makt, genus, kultur och social tillhörighet tas också upp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97171 Ht 10 MIU-97171: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 36-02, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kurstart samt en erbjuden sammankomst med handledning. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Folkhälsovetenskap GR (A), Folkhälsoarbete bland äldre, 7,5 hp Breddkurs. Du kan i denna kurs förvärva kunskaper om teorier och metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre som stärker och bevarar det friska och bibehåller förutsättningarna att leva

152

ohälsa. Åtgärder kan både vara inriktade på att skapa gynnsamma förutsättningar i den sociala och fysiska miljön och rikta sig till individer och grupper för att öka medvetenheten om samband mellan levnadsvanor och hälsa. Folkhälsovetenskapen studerar även hälso- och sjukvårdens effektivitet liksom olika hälsopolitiska åtgärders effekter samt folkhälsoarbetets inverkan på samhället och olika befolkningsgrupper.

ett självständigt liv. I kursen kan du också öka kunskaperna om och se värdet av samverkan mellan olika organisationer och myndigheter för att förbättra äldres hälsa och livskvalitet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97061 Ht 10 MIU-97061: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kursstart i Sundsvall. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Folkhälsovetenskap GR (A), Health Promotion and Evaluation, 7,5 hp The aim of the course is to acquire knowledge of health and health promotion, national and international health policies, health behaviour and its determinants as well as health from a cultural point of view. The aim of the course is also to acquire knowledge for implementation, monitoring and evaluation of health promotion activities. You will need a computer and connection to Internet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97200 Vt 11 MIU-97200: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-12, EP. Sammankomster: You will be offered one meeting at the beginning of the course. During the rest of the course you will be offered Internet based lectures and seminars. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Folkhälsovetenskap GR (A), Introduktion till folkhälsovetenskap, 7,5 hp Kursens syfte är att introducera dig i ämnet folkhälsovetenskap genom att ge dig en översikt av ämnet. Kursen belyser folkhälsovetenskapliga grundbegrepp och synsätt i ett aktuellt, historiskt och internationellt perspektiv.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Sundsvall MIU-92060 Vt 11 D K Östersund MIU-94130 Vt 11 MIU-92060: Halvfart, kvällstid, distans, v 08-17, EP. MIU-94130: Halvfart, kvällstid, distans, v 08-17, EP. Sammankomster: Kursen beräknas innehålla 10 sammankomster varav 1 obligatorisk, onsdagkvällar vid campus Östersund och campus Sundsvall. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig kunskaper om mäns våld mot kvinnor och barn samt att belysa konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn ur ett folkhälsoperspektiv. Kursen ger dig en orientering om hur olika terorier om våld i nära relationer påverkar synen på förebyggande arbete samt strävar efter att ge dig ökade kunskaper om samhällsbaserad prevention och intervention. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92080 Vt 11 MIU-92080: Kvartsfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Sammanlagt kommer sex undervisningsdagar att erbjudas vid tre tillfällen under terminen. I perioden mellan träffarna kommer kommunikation mellan lärare och studenter att ske med ett Internetbaserat konferenssystem. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Fortsättningskurser Folkhälsovetenskap GR (B), Epidemiologi II, Att följa och analysera folkhälsan, 7,5 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsokommunikation, 7,5 hp Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp Folkhälsovetenskap AV,Vetenskapligt arbete, 15 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 152

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Folkhälsovetenskap AV, Health Promotion and Evaluation, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Idrottsvetenskap Kurser inom anatomi och fysiologi syftar till att ge ökad förståelse för hur man kan träna sig till bättre hälsa och/eller förbättrad prestation. Det är även av stor betydelse att ha kunskap om pålitliga mätmetoder och hur vi tolkar dessa för att hjälpa idrottaren eller motionären vidare i sin träning. Träning, oavsett nivå, kräver en väl sammansatt kost för fortsatt god hälsa och framgångsrik idrottsprestation. Kunskap om detta fås genom fördjupade kunskaper inom nutrition. Rörelselära gör att vi kan beräkna det mest effektiva och det minst skadeverkande rörelsemönstret i en given situation, vilket är en viktig komponent för att kunna designa ett träningsprogram oavsett individ. I detta hänseende behövs även kunskap kring träningslära, det vill säga läran om hur vi tränar mest effektivt genom en bra balans mellan träning, vila och kost. Samtliga nämnda ämnen spelar stor roll vid träning och coachning av individer till ökad hälsa och ökad prestation. För att människor kontinuerligt ska bedriva motion och träning krävs även idrottspsykologiska förutsättningarna.

Inledande kurser Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi med inriktning mot idrott, 15 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och fysiologiska funktioner i olika organsystem samt samspelen mellan dessa inriktad mot fysisk aktivitet. Kursen innehåller praktiska demonstrationer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94101 Ht 10 MIU-94101: Helfart, dagtid, v 45-02, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper inom fältet fysisk aktivitet och hälsa från många olika perspektiv. Kursen beskriver till exempel patofysiologin av de vanligaste cirkulations- och respirationssystemets sjukdomar,

Idrottsvetenskap som ämne är sammansatt av alla dessa delar med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt prestationsidrott. Detta för att kunna ge en helhetsbild av de villkor som sätter ramarna för människans motion och idrottande i alla former. Kurser inom idrottsvetenskap är knutna till forskning som drivs vid Mittuniversitetet, på Nationellt Vintersportcentrum samt inom Seniorpuls, där forskarna samarbetar kring förbättrad träning och prestation inom prestationsidrott samt fysisk aktivitet och hälsa. Avancerad grundforskning kombineras med tillämpad forskning med starka band till regionens förutsättningar, till exempel inom vinteridrotter och friluftsliv. Forskningen inom Seniorpuls innefattar fördjupad forskning om träning och hälsa med fokus på åldrandet. Utbildning inom idrottsvetenskap ger en bred grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom idrottsverksamhet samt inom hälsooch sjukvård.

de fysiologiska och psykologiska effekterna av fysisk aktivitet samt rekommendationer för hälsofrämjande fysisk träning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94111 Ht 10 MIU-94111: Helfart, dagtid, v 40-44, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi, 7,5 hp Kursen ger dig kunskaper om de idrottsfysiologiska hörnstenarna vad gäller människokroppens adaptation till och funktion vid fysisk belastning för att förstå träning och träningseffekter. Energiomsättning, muskelmetabolism, kardiorespiratorisk funktion och träningseffekter är de speciella arbetsområdena. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94030 Vt 11 MIU-94030: Helfart, dagtid, v 03-07, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi, 7,5 hp I kursen integreras kunskap från anatomi, fysiologi, neuropsykologi och biomekanik i relation till hur människan rör sig. Du får en inblick om människokroppens förutsättningar för rörelse, hur rörelseförmågan utvecklas och hur våra vanor och miljö påverkar hur kroppen formas, hur rörelsemönster grundläggs och betydelsen av detta för prestationsförmåga. I kursen ingår praktiska moment. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94040 Vt 11 MIU-94040: Helfart, dagtid, v 08-12, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Motion för hälsa, 7,5 hp Kursen belyser betydelsen av motion för vår hälsa från både ett psykologiskt och ett fysiologiskt perspektiv. Rekommendationer för fysisk aktivitet för allmänheten och för flera patientgrupper kommer att illustreras. Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 153

KURSER

Idrottsvetenskap som ämne spänner över ett brett kunskapsfält som bland annat inrymmer människans fysiologiska och psykologiska funktioner samt hur dessa funktioner påverkar både idrottsprestation, hälsa och välbefinnande. Kurserna är systematiskt uppbyggda i ett idrottsvetenskapligt program om 180 högskolepoäng. Stora delar av utbildningen kan även läsas i form av fristående kurser.

153

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Östersund MIU-94050 Vt 11 MIU-94050: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 03-22, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Nutrition, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskap om nutrition samt nutrition kopplat till idrott och hälsa. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94070 Vt 11 MIU-94070: Helfart, dagtid, v 18-22, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Träning för prestation, 7,5 hp I kursen ges de teoretiska kunskaperna om träningslära för att kunna planera, genomföra och analysera träning hos olika idrotta-

re. Både ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv kommer att belysas. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Östersund MIU-94121 Ht 10 MIU-94121: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Totalt 7 sammankomster på kvällstid. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära, 7,5 hp Kursens mål är att du tillägnar dig kunskaper om olika träningsprinciper, periodisering och träningsstyrning för att kunna strukturera olika typer av träning för olika individer och grupper. Behörighet: Grundläggande behörighet.Den studerande bör, för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt, ha erfarenheter som skidlärare/ tränare.

Ort Anm kod Östersund MIU-94080 MIU-94080: Helfart, dagtid, v 13-17, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Start Vt 11

Fortsättningskurser Idrottsvetenskap GR (B), Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp, Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik, 7,5 hp Idrottsvetenskap GR (C), Fördjupning – prestationsidrott eller fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

KURSER

Kriminologi Kriminologi som ämnesområde omfattar flera olika ämnen vilka syftar till att få bättre kunskap om brott och dess uppkomst där den tillämpade kriminologin fokuserar på hur brott kan förhindras. En viktig aspekt med den tillämpade kriminologin är att koppla samman teorierna med individen och samhället. Kriminologi, som betyder läran om brott, innehåller komponenter från många olika ämnesområden som till exempel psykologi, sociologi, juridik och medicin. Den tillämpade kriminologin har sin fokus på de verksamheter som aktivt arbetar med människor som har begått brott eller befinner sig i riskzonen för att så göra. Ämnet syftar till att koppla samman olika kriminologiska teorier med det samhälle som vi lever i idag. Den tillämpade kriminologin är ett brett ämne med ett flertal olika inriktningar. Innehållet i ämnesområdet är bland annat kriminologiska teorier, brottets konsekvenser, psykopatologi, beroendelära, riskbedömning och riskhantering, partnerrelaterad brottslighet, hedersrelaterat våld, stalkning, psykopati, sexualbrott, rättspsykiatri, kriminalvård och kvinnor som gärningsmän. Den forskning i kriminologi som bedrivs vid Mittuniver-

Inledande kurser Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 30 hp Kursen avser att introducera dig i huvudområdet kriminologi genom att ge dig övergripande kunskaper i grundläggande kriminologiska teorier såväl inom den allmänna som den tillämpade kriminologin. Kursen består av fyra moment: allmän kriminologi 7,5 hp, tillämpad kriminologi 7,5 hp, beroendelära 7,5 hp och riskbedömning 7,5 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92181 Ht 10

154

sitetet har den tillämpade inriktningen. Forskningen kan sägas vara en del av den forskning som internationellt sett befinner sig i områden som tangerar till exempel rättspsykologi (forensic psychology), rättspsykiatri (forensic mental health) och kriminologi (criminology). Idag bedrivs det omfattande internationell forskning vid Mittuniversitetet inom områden med riskbedömning för våld i fokus, där Sverige jämte Kanada, USA, Skottland och Australien har framträdande positioner. Nationellt bedrivs forskning gemensamt med bland annat rättspsykiatrin, kriminalvården och polisen. Forskning kring psykopati, psykossjukdomar, partnerrelaterad brottslighet, stalkning och hedersrelaterad brottslighet är andra områden som det bedrivs forskning kring och där nya forskningsprojekt bildas kontinuerligt.

MIU-92181: Halvfart, dagtid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Totalt beräknas kursen innehålla fem träffar om en till tre dagar. I dessa träffar kommer totalt fyra dagar vara obligatoriska examinationstillfällen. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 15 hp Kursen avser att ge en överblick över grundläggande kriminologiska teorier samt ge fördjupade kunskaper inom den tillämpade kriminologin. Områden som behandlas inom den allmänna och tillämpade kriminolo-

gin är: kriminologiska teorier, rättssystemet, rättspsykiatri och riskbedömning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92191 Ht 10 D Sundsvall MIU-93090 Vt 11 D Vänersborg MIU-97290 Vt 11 MIU-92191: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-93090: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. MIU-97290: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Totalt beräknas kursen innehålla tre träffar om en till tre dagar. Kursen avslutas med ett obligatoriskt examinationstillfälle. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 154

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Kriminologi GR (A), Att bedöma risk för våld, 7,5 hp Denna kurs i kriminologi fokuserar på riskbedömning för våld. Det är en praktisk kurs i att bedöma risk för våld i olika kontext och undervisningen består till stor del av fallbeskrivningar. Områden som kommer att behandlas är risk för; allmänt våld, partnervåld, stalkning och hedersrelaterat våld. Kursen riktar sig till dig som vill ha en mer praktisk tillämpning av dina kunskaper i kriminologi. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-93050 Vt 11 MIU-93050: Halvfart, dagtid, distans, v 13-22, EP. Sammankomster: Totalt beräknas kursen innehålla fem träffar om en till tre dagar. I dessa träffar kommer totalt fyra dagar vara obligatoriska examinationstillfällen. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Kriminologi GR (A), Beroende och kriminalitet, 7,5 hp

alkohol- och narkotikamissbruk, även i kombination med psykisk ohälsa och/eller kriminalitet. Områden som behandlas är beroendelära och motivation ur ett individ- och anhörigperspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-93060 Vt 11 MIU-93060: Halvfart, dagtid, distans, v 03-12, EP. Sammankomster: Totalt beräknas kursen innehålla två träffar om en till tre dagar. Kursen avslutas med ett obligatoriskt examinationstillfälle. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Ort Anm kod Start D K Sundsvall MIU-92161 Ht 10 D K Sundsvall MIU-93070 Vt 11 MIU-92161: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 35-02, EP. MIU-93070: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen beräknas innehålla 10 sammankomster varav 1 obligatorisk, onsdagkvällar vid campus Sundsvall. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Fortsättningskurser Kriminologi GR (B), Tillämpad kriminologi, 30 hp Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp Kriminologi GR (B), Psykopati, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp Kursen avser att ge en introduktion till ämnet kriminologi med betoning på den tillämpade delen. Områden som kommer att belysas är bland annat kriminologiska teorier, våldsbrott och då särskilt dödligt våld, partnervåld, stalkning och riskbedömning för våld. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Kriminologi GR (C), Tillämpad kriminologi, 30 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser KURSER

Kursen syftar till att ge dig en överblick över uppkomst och behandling av olika former av

Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp Kriminologi GR (B),Viktimologi, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap är ett ämnesområde som omfattar flera ämnen, vilka sammantaget syftar till att kunskap ska förvärvas om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom. De ingående ämnena är anatomi – läran om den friska människokroppens byggnad, fysiologi – läran om den friska människokroppens funktion, patologi – läran om sjukliga förändringar i organ och organsystemens byggnad samt patofysiologi – läran om sjukliga förändringar i organ och organsystemens funktion. Dessutom ingår farmakologi – läran om

Inledande kurser Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 30 hp Kursen ger dig grundläggande kunskap hur stress påverkar människokroppens normala fysiologiska funktioner från den enskilda cellen till olika organsystem. Stor vikt läggs vid hur kroppen tar emot stimuli, bearbetar och styr kroppen genom det autonoma nervsystemet och endokrina systemet. Kursen ger dig även insikter i hur kroppens antistressystem fungerar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92141 Ht 10 MIU-92141: Halvfart, dagtid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Kursen kan läsas på två olika sätt. Dels i form av en föreläsningskurs, dels helt webbaserad. Centralorten är Sundsvall där den teoretiska undervisningen är förlagd. Väljer du att delta i föreläsningar koncentreras undervisningen

läkemedels omsättning och verkan, mikrobiologi – läran om olika mikrober som till exempel bakterier och virus, samt näringslära. I ämnesområdet ingår även preventiv medicin vilket innebär förebyggande hälsovård och folkhälsoarbete.

till 4 obligatoriska tillfällen x 2 dagar, och väljer du att läsa kursen helt webbaserad är det 20 obligatoriska sammankomster via nätet 20 x 2 tim alt. 4 x 2 dagar. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 15 hp Kursens mål är att ge dig kunskaper om människokroppens uppbyggnad och om hur kroppen fungerar för att förstå hur hela kroppen fysiologiskt samverkar i utvecklingen mot hälsa eller sjukdomstillstånd. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92091 Ht 10 MIU-92091: Kvartsfart, dagtid, distans, v 35-22, EP. Sammankomster: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kursen innehåller fjorton obligatoriska seminarieum via Internet. En föreläsningsserie om 4 x 3 dagar erbjuds men är ej obligatorisk.

Kontakta: expihv.svl@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 15 hp Kursen ger dig möjlighet att förstå hur stress påverkar människokroppens normala fysiologiska funktioner från den enskilda cellen till olika organsystem. Kursen ger dig även förståelse för hur stress kan leda till olika typer av patologiska förändringar i människokroppen, samt insikter i hur kroppens antistressystem fungerar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92131 Ht 10 MIU-92131: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen kan läsas på två olika sätt. Dels i form av en föreläsningskurs, dels helt webbaserad. Centralorten är Sundsvall där den teoretiska undervisningen är förlagd. För dem som väljer alternativet med att delta i föreläsningar koncentreras undervisningen till tre obligatoriska Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 155

155

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

tillfällen x två dagar och ytterligare ett obligatoriskt tillfälle x tre dagar. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi II, 15 hp

KURSER

Kursen ger dig bland annat kunskap om hur olika typer av belastningar påverkar människokroppens normala fysiologiska funktioner från den enskilda cellen till olika organsystem. Kursen ger dig även förståelse för hur stress kan leda till olika typer av patologiska förändringar i människokroppen, samt insikter i hur kroppens antistressystem fungerar. Behörighet: Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 15 hp Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92130 Vt 11 MIU-92130: Halvfart, dagtid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen kan läsas på två olika sätt. Dels i form av en föreläsningskurs, dels helt webbaserad. Centralorten är Sundsvall där den teoretiska undervisningen är förlagd. Väljer du att delta i föreläsningar koncentreras undervisningen till två obligatoriska tillfällen x två dagar, och väljer du att läsa kursen helt webbaserad så är det 10 obligatoriska sammankomster via nätet (20 x 2 tim). Kontakta: expihv.svl@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Kursen ger dig kunskaper om människokroppens uppbyggnad och om hur kroppen normalt fungerar vilket är en förutsättning för att förstå utvecklingen av sjukliga tillstånd. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-92101 Ht 10 Sundsvall MIU-92110 Vt 11 Östersund MIU-94081 Ht 10 Östersund MIU-94150 Vt 11

MIU-92101: Helfart, dagtid, v 40-44, EP. MIU-92110: Helfart, dagtid, v 08-12, EP. MIU-94081: Helfart, dagtid, v 40-44, EP. MIU-94150: Helfart, dagtid, v 08-12, EP. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7,5 hp Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskap med inriktning mot sportapplikationer om människokroppens uppbyggnad och normala funktioner samt de olika organsystemens fysiologiska samspel. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Östersund MIU-94160 Vt 11 MIU-94160: Helfart, dagtid, v 04-08, EP. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Kursen ger dig möjlighet att inhämta kunskaper om grundläggande medicinsk mikrobiologi, immunologi och hygien för att kunna förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Kursen ger dessutom möjlighet att inhämta kunskaper i allmän farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning som är en förutsättning för säker läkemedelsadministrering till patienter. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-92111 Ht 10 Sundsvall MIU-92120 Vt 11 Östersund MIU-94091 Ht 10 Östersund MIU-94170 Vt 11 MIU-92111: Helfart, dagtid, v 45-49, EP. MIU-92120: Helfart, dagtid, v 13-17, EP. MIU-94091: Helfart, dagtid, v 45-49, EP. MIU-94170: Helfart, dagtid, v 13-17, EP.

Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiska sjukdomar, 7,5 hp Kursen riktar sig till dig som vill ha grundläggande kunskap om de vanligast förekommande psykiska sjukdomarna som ångestoch tvångstillstånd, affektiva sjukdomar (depressiva och/eller maniska perioder), psykoser och personlighetsstörningar samt en orientering kring olika behandlingsformer, lagar och författningar som kan vara av betydelse vid vården av personer som drabbats av psykisk sjukdom. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start K Sundsvall MIU-92121 Ht 10 MIU-92121: Kvartsfart, kvällstid, v 35-02, EP. Sammankomster: Fem sammankomster erbjuds på onsdagskvällar, Campus Sundsvall, vecka 37, v. 40, v. 43, v. 46 och v. 49. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Fortsättningskurser Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande i fjäll- och skogsterräng, 15 hp Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp Medicinsk vetenskap AV, Lungsjukdomar, 15 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Omvårdnad Omvårdnad är ett akademiskt ämne och utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och i programmet för psykisk ohälsa med särskild komplicerad problematik. Ämnet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt på en helhetssyn på människan och syftar till att främja hälsa, möjliggöra ett så gott liv som möjligt och/eller en värdig död. Omvårdnad innefattar kunskaper om mänskliga relationer och handlingar vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder samt omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande, bevara hälsa, samt betonar människan som en individ i ett kulturellt och socialt sammanhang. Omvårdnad kan främja patienters och närståendes livskvalitet och hälsa. Generella kunskaper i omvårdnad kan beskrivas som allmängiltiga och inte beroende av specifika sjukdomar eller funktionshinder. Men då omvårdnad ofta

156

sker i olika vårdmiljöer till exempel på sjukhus eller i patientens hem finns också samband med mer specifika tillstånd av ohälsa, sjukdom och/eller funktionshinder. Forskningen inom omvårdnad har stor bredd och kan utgå från något av omvårdnadens huvudbegrepp; människa, hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. Forskningen har utvecklat centrala begrepp och teorier på olika nivåer med olika variationsvidd som är unika för ämnet. Omvårdnad an-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 156

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Inledande kurser Omvårdnad GR (A), 30 hp Du kan i denna kurs inhämta grundläggande kunskap om livsåskådningar, människosyn, etik, omvårdnad, olika perspektiv på hälsa samt vetenskapsteoretiska synsätt och metoder. I kursen inhämtas även grundläggande kunskap om människans utveckling, kommunikation, dokumentation och organisation av omvårdnadsarbetet samt regelverket som styr hälso- och sjukvård och socialtjänst. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start Sundsvall MIU-92231 Ht 10 Sundsvall MIU-92160 Vt 11 Östersund MIU-94131 Ht 10 Östersund MIU-94210 Vt 11 MIU-92231: Halvfart, dagtid, v 35-22, EP. MIU-92160: Halvfart, dagtid, v 03-02, EP. MIU-94131: Halvfart, dagtid, v 35-22, EP. MIU-94210: Halvfart, dagtid, v 03-02, EP. Sammankomster: HT-10: Kursen ges på halvfart över två terminer och i praktiken betyder det att kursen är uppdelad i fyra delar som går på helfart. Del 1 v 35-39, del 2 v 50-02, del 3 v 3-7 och del 4 v 18-22. VT-11: Kursen ges på halvfart över två terminer och i praktiken betyder det att kursen är uppdelad i fyra delar som går på helfart. Del 1 v 3-7, del 2 v 18-22, del 3 v 36-40 och del 4 v 51-03. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Det friska åldrandet, 7,5 hp Breddkurs. Du kan i denna kurs förvärva kunskaper om den naturliga åldrandeprocessen. I kursen behandlas åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Insikten om vad det kan innebära att åldras och uppnå hög ålder ger dig goda förutsättningar att kunna möta, förstå och arbeta med äldre männsikor inom vård och omsorg. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97221 Ht 10 MIU-97221: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kursstart i Sundsvall. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

rad nivå samt kan vara huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet. Omvårdnad kan också ingå som kompletterande ämne till en examen i annat huvudområde. Vissa kurser på grundnivå (C) kan komma att ges på engelska. Breddkurser är ett begrepp som används för kurser som ger färdigheter inom specifika delområden av ett ämne, men är oftast inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer.

Omvårdnad GR (A), Etik och kommunikation i äldreomsorg, 7,5 hp Breddkurs. Du kan i denna kurs tillägna dig grundläggande kunskaper i och förståelse för omvårdnadens filosofiska grunder samt kunskaper om etiska och moraliska begrepp och teorier. Du kan också inhämta kunskaper för att förstå betydelsen av hur olika kommunikationsmönster i arbetsgruppen kan påverka samspelet mellan personal, den äldre och deras närstående. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97231 Ht 10 MIU-97231: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kursstart i Sundsvall. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Omvårdnad GR (A), Handledarutbildning inom vård och omsorg, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger dig möjlighet att tillägna dig grundläggande kunskaper i handledning av studerande inom gymnasieskolans och kommunala vuxenutbildningens arbetsplatsförlagda delar. I kursen fokuseras människosyn och kunskapssyn, handledningssamtalet, bedömning och utvärdering, ansvarsfrågor i handledningssituationen samt modeller för handledning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97241 Ht 10 MIU-97241: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. En erbjuden sammankomst. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Hot och våld i äldreomsorg, 7,5 hp Breddkurs. I kursen behandlas bakgrunden till varför hot och våld kan förekomma inom äldreomsorgen. Du kommer att förvärva kunskaper om förebyggande åtgärder och kunskaper om reflexionens roll i omvårdnadsarbetet i samband med det svåra mötet. Kursen vänder sig till dig som är verksam inom äldreomsorgen eller till dig som är intresserad av frågor som rör äldre människor.

Behörighet: Omvårdnad GR (A), När äldres hälsa sviker, 7,5 hp och Omvårdnad GR (A), Det friska åldrandet, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97250 Vt 11 MIU-97250: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kursstart i Sundsvall. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Omvårdnad GR (A), Hälsopedagogik, 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som arbetar inom skol-, fritids-, miljö- och hälsosektorn och som är intresserad av att skaffa dig alternativa handlingsredskap för att främja och kommunicera individers eller gruppers hälsotillstånd genom att arbeta såväl hälsofrämjande, förebyggande som vårdande och/eller rehabiliterande samt utveckla förmågan att påverka hälsan med hjälp av olika pedagogiska metoder. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Östersund MIU-94220 Vt 11 MIU-94220: Halvfart, kvällstid, distans, v 13-22, P. Sammankomster: Tre sammankomster varav två obligatoriska. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Kulturen och de fem sinnena, 7,5 hp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom skol-, fritids-, miljö- och hälsosektorn och som är intresserad av att skaffa dig alternativa handlingsredskap för att främja och kommunicera individers eller gruppers hälsotillstånd genom att arbeta såväl hälsofrämjande, förebyggande som vårdande och/eller rehabiliterande. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Östersund MIU-94230 Vt 11 MIU-94230: Halvfart, kvällstid, distans, v 03-12, P. Sammankomster: Tre sammankomster varav två obligatoriska. Delar av undervisningen sker via Internet vilket förutsätter tillgång till dator och Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 157

KURSER

knyter till andra ämnen som medicinsk vetenskap, psykologi, pedagogik, religionsvetenskap, etik och beteendevetenskap, samhällsvetenskap och sociologi. Utbildning på grund- och avancerad nivå ges på campusorterna Sundsvall och Östersund. Förutom att omvårdnad utgör huvudområde i grundutbildningen, utgör ämnet också huvudområde i specialistutbildningen och i magister- och masterutbildningen i hälsovetenskap. Ämnet kan också läsas som fristående kurser och ges på grundnivå och avance-

157

09-12-17 11.10.17


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Omvårdnad GR (A), Mångfald i vården, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig kunskaper om, och beredskap för att möta människor utifrån mångfald såsom genus, ålder, sexualitet, etnicitet och socioekonomiskt perspektiv. I kursen fokuseras det på människosyn, kommunikation, relation och etik som har stor betydelse för egna värderingar och attityder till människor med en annan tillhörighet än den egna. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D K Sundsvall MIU-92180 Vt 11 MIU-92180: Kvartsfart, kvällstid, distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Cirka tio sammankomster varav fyra obligatoriska. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Omvårdnad GR (A), När äldres hälsa sviker, 7,5 hp

KURSER

Breddkurs. Du kan i denna kurs förvärva kunskaper om vanliga sjukdomar och tillstånd hos äldre samt konsekvenserna av dessa. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av frågor som rör äldre människor. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97260 Vt 11 MIU-97260: Kvartsfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: En erbjuden sammankomst i samband med kursstart i Östersund. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Palliativ vård och omsorg, 7,5 hp Breddkurs. Kursen bedrivs som en nätbaserad kurs och innehållet är palliativ vård, vilket innebär vård av personer med obotlig/ livshotande sjukdom samt deras närstående. I samband med döendet aktualiseras människors syn och upplevelser av hälsa och ohälsa. Kursen berör detta ur patient-, närståendeoch personalperspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97251 Ht 10 MIU-97251: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 36-02, EP. Sammankomster: Fysiska träffar erbjuds vid kursstart v 36/2010. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Sexologi, 7,5 hp Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i sexologi. Vidare ska kursen ge en ökad förståelse för människors sexualitet och sexuella be-

158

teenden i olika livsfaser, samt vanliga frågor som rör sexuella problem hos män och kvinnor. Sexualitetens roll i samhället kommer att belysas utifrån historisk, etiskt, genus och socialt perspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start K Sundsvall MIU-92271 Ht 10 MIU-92271: Halvfart, kvällstid, v 35-46, EP. Sammankomster: Kursen ges som kvällskurs med introduktion plus fem till sex obligatoriska sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling då kursdeltagare kommunicerar med hjälp av plattformen WebCT. En studiehandledning med tydliga instruktioner hämtas via WebCT. Kontakta: expihv.svl@miun.se

Omvårdnad GR (A), Vårdinformatik, 7,5 hp Kursen syftar till att ge en ökad förståelse och kunskap om hur IT används inom vården samt dess möjligheter och begränsningar. Kursen syftar även till att ge den studerande möjligheter till att bli en effektiv användare av datoriserade nyttoprogram till gagn för både fortsatta studier och yrkesliv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97261 Ht 10 MIU-97261: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Omvårdnad GR (A), Vårdinformatik, Informationssystem inom vård och omsorg, 7,5 hp Modern IT blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård och medför ofta en förändrad arbetssituation. Med kunskap om hur processer och rutiner kan analyseras, beskrivas och förbättras samt användarinflytande och kravställande, kan du vara med och påverka hur IT används inom sjukvården. Andra viktiga områden är: forskning och utvecklingstrender, IT-strategi, e-patienten och informationsspridning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97280 Vt 11 MIU-97280: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Kontakta: expihv.osd@miun.se

Fortsättningskurser Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Omvårdnad av personer med demenssjukdom, 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Omvårdnad GR (B), Uppsats, 7,5 hp Omvårdnad GR (B),Vårdpedagogik, 7,5 hp Omvårdnad GR (C), 30 hp Omvårdnad GR (C),Vetenskaplig teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (C),Vetenskapligt arbete, 15 hp Omvårdnad AV,Vetenskapligt arbete, 15 hp Omvårdnad AV, Etik och livsåskådning, 7,5 hp Omvårdnad AV, Familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp Omvårdnad AV, Företagande inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp Omvårdnad AV, Hot och våld i äldreomsorg, 7,5 hp Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Omvårdnad AV, Komplementär och alternativ medicin, 7,5 hp Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp Omvårdnad AV, Hälsopedagogik, 7,5 hp Omvårdnad AV, Kulturen och de fem sinnena, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 158

09-12-17 11.10.18


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Rehabiliteringsvetenskap Varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetslivet och samhället kan anpassas och individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.

Fyra centrala begrepp är: 1. Resursmobilisering; fokus ligger på resurserna och inte på hindren. 2. Kommunikation; till exempel bemötande, förhållningssätt och relation.

Inledande kurser Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp Kursens syfte är att du skall tillägna dig övergripande kunskaper om välfärdsstaten och rehabilitering ur ett mångvetenskapligt perspektiv. I kursen läser du om faktorer som är avgörande för befolkningens hälsa och faktorer som är viktiga i ett hälsofrämjande arbete. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92011 Ht 10 D Östersund MIU-94011 Ht 10 MIU-92011: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-94011: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen samläses ortsövergripande med sammankomster både i Sundsvall och Östersund. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Alkohol och droger i arbetslivet, 30 hp Breddkurs. Utifrån begreppet Hälsa och säkerhet i arbetet ställs frågan varför Jeppe super, hur Jeppe kan hitta nycklar till förändring samt arbetslivets roll i detta. Kursen avhandlar historiska och kulturella perspektiv på alkohol och droger, individuella effekter av dem och förklaringsmodeller till bruk och missbruk. Behörighet: Grundläggande behörighet.

3. Samverkan; mellan individ, organisation och olika myndigheter. 4. Helhetssyn; individen måste ses i ett helhetsperspektiv. Kurserna i rehabiliteringsvetenskap ges på distans och är ortsövergripande med sammankomster i både Östersund och Sundsvall. Utbildningen är nära knuten till Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF), som är ett nationellt nätverk av forskare inom rehabiliteringsområdet. Utbildningen har också ett nära samarbete med universitet i Australien och USA, varför möjligheter till internationella utbyten är goda. Förutom det reguljära kursutbudet på grundnivå erbjuds olika typer av specialkurser, till exempel Handikappvetenskap och Alkohol och droger i arbetslivet. Rehabiliteringsvetenskap ges också på magister- och masternivå. Kvalitetssäkring Rehabiliteringsprogrammet fick i Högskoleverkets utvärdering 2007 omdömet som en god och praktikorienterad utbildning med hög samhällsrelevans.

Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92021 Ht 10 D Östersund MIU-94021 Ht 10 MIU-92021: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-94021: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kurserna samläses ortsövergripande med sammankomster både i Sundsvall och Östersund. Antal sammankomster för hela kursen beräknas till sju stycken. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Handikappvetenskap, 30 hp Breddkurs. Kursen syftar till att introducera dig i teorier och frågeställningar inom området funktionshinder och handikapp, bland annat berörs kognitiva funktionsnedsättningar, autismspektrumstörningar och ADHD. Såväl sociala, psykologiska som biologiska aspekter belyses i ett livsloppsperspektiv. Kursen ger dig även en introduktion till socialpolitik samt lagstiftning som berör området. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92031 Ht 10 D Östersund MIU-94031 Ht 10 MIU-92031: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-94031: Helfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen bedrivs ortsövergripande med sammankomster både i Sundsvall och Östersund. Samläsning kan ske med studenter från

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet. Åtta sammankomster varav två obligatoriska. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), ADHD/DAMP, 15 hp Breddkurs. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och översikt över aktuell forskning om diagnostik, orsaker, prognos och insatser vid ADHD/DAMP samt utveckla förmågan att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete med personer som har dessa funktionshinder. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Flexibel MIU-97050 Vt 11 MIU-97050: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 03-22, EP. Sammankomster: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering, 15 hp Breddkurs. Naturen är en viktig resurs för människors hälsa och livskvalitet. Trots vetskapen om naturen som helande resurs, är området fortfarande outvecklat. Kursens ger ökad kunskap om hur miljöpsykologiska faktorer påverkar hälsa och hur naturen är en resurs i rehabiliteringssammanhang. Kursen är ett internationellt samarbete mel-

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 159

KURSER

Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem. För individen leder långvarig sjukfrånvaro ofta till en känsla av utanförskap. Man tappar självförtroende och självkänsla och ju längre tid som frånvarande, desto mer inaktuell blir ens kompetens. Sjukfrånvaro är också problematiskt för företaget och samhället. Arbetsgivaren har ett betydande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering och för samhället är kostnaderna för långvarig sjukfrånvaro stora. Rehabilitering är en komplex verksamhet som kräver kunskap inom flera olika områden och är därför ett mångvetenskapligt ämne. Inom rehabiliteringsvetenskap betonas även förebyggande och hälsofrämjande insatser, det vill säga åtgärder som kan vidtas för att förebygga ohälsa och förbättra hälsan.

159

09-12-17 11.10.18


V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

lan Mittuniversitetet och Høgskolen i NordTrøndelag. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Östersund MIU-94041 Ht 10 MIU-94041: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 37-04, EP. Sammankomster: Fyra sammankomster varav två obligatoriska; Introduktion i Levanger vecka 37 och slutseminarier i Östersund vecka 4 -2011. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Case Management, 7,5 hp

KURSER

Kursen syftar till att ge kunskap om Case Management och Case Managerns roller och ansvar i rehabiliteringsprocessen. Efter en introduktion av olika begrepp och modeller inom Case Management kommer fokus att inriktas mot Strenght Model Case Management. I denna modell ligger fokus på individens förmågor och möjligheter, inte på problemen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92040 Vt 11 D Östersund MIU-94120 Vt 11 MIU-92040: Halvfart, dagtid, distans, v 13-22, EP. MIU-94120: Halvfart, dagtid, distans, v 13-22, EP. Sammankomster: Kursen läses ortsövergripande med sammankomster både i Sundsvall och Östersund. Fyra sammankomster varav en obligatorisk. Kontakta: expihv.osd@miun.se

160

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Ledarskap för hälsa i arbetslivet, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering,7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om: 1/ Hälsofrämjande insatser i arbetslivet, 2/ Arbetsliv, familjeliv, kön och hälsa, samt 3/ Arbetslöshet, sjukskrivning och rehabilitering. Förutom teorier och modeller redovisas aktuell forskning inom de tre nämnda områdena. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D Sundsvall MIU-92041 Ht 10 D Östersund MIU-94051 Ht 10 MIU-92041: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. MIU-94051: Halvfart, dagtid, distans, v 35-02, EP. Sammankomster: Kursen ges ortsövergripande med fyra sammankomster varav två obligatoriska växelvis i Sundsvall och Östersund. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se

Rehabiliteringsvetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp

Utförligare information om våra kurser hittar du på www.miun.se/kurser

Fortsättningskurser Rehabiliteringsvetenskap GR (B), 30 hp Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Handikappvetenskap, 30 hp Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Case Management, 7,5 hp Rehabiliteringsvetenskap AV, Etik och livsåskådning, 7,5 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 160

09-12-17 11.10.18


Foto: Tina Stafrén

SOMMARKURSER MIUN_2010_Kurser.indd 161

09-12-17 11.10.22


SOMMARKURSER

Innehållsförteckning sommarkurser Här hittar du info om våra ämnen och inledande kurser i respektive ämne. Fortsättningskurser finns endast listade här i katalogen, utförligare information om innehåll och om kurserna ges campus, distans eller helt nätbaserat hittar du på www.miun.se/kurser. Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .........................................................................163 Historia ..................................................................................................................................163 Litteraturvetenskap.........................................................................................................163 Svenska språket .................................................................................................................163 Naturvetenskap och teknik Biologi .....................................................................................................................................164 Byggnadsteknik ..................................................................................................................164 Datateknik ............................................................................................................................165 Datavetenskap ...................................................................................................................167 Elektroteknik .......................................................................................................................168

Maskinteknik .......................................................................................................................168 Matematik ............................................................................................................................168 Samhällsvetenskap Företagsekonomi..............................................................................................................169 Informatik .............................................................................................................................170 Kulturgeografi.....................................................................................................................171 Pedagogik..............................................................................................................................171 Rättsvetenskap...................................................................................................................172 Samhällskunskap ...............................................................................................................172 Sociologi ................................................................................................................................172 Statsvetenskap ...................................................................................................................173 Turismvetenskap ...............................................................................................................174 Vård- och hälsovetenskap Idrottsvetenskap ...............................................................................................................174 Medicinsk vetenskap ......................................................................................................174 Rehabiliteringsvetenskap ..............................................................................................174

Så här läser du kursinformationen 1.

Kursens nivå, läs mer på sidan 27.

2.

På vissa kurser står det Breddkurs. Dessa kurser kan ingå i en examen men ger vanligtvis inte behörighet till nästa nivå i huvudområdet.

3.

SOMMARKURSER 4.

5.

Den behörighet som krävs för att bli antagen till kursen. OB betyder områdesbehörighet. Läs mer om områdes-, grundläggande- och särskild behörighet på sidorna 176-182. I de fall den grundläggande behörigheten uppfylls genom motsvarande utländsk examen krävs också kunskaper i svenska. Kontakta studievägledare för mer information. Den särskilda behörigheten från gymnasiet anges i form av kurser från program. För dig som har betyg i ämnen från linjegymnasiet eller etappindelade ämnen från komvux finns en översättningsnyckel på sidan 182. Om antagningen görs enligt för kursen specifika urvalsregler så framgår det här. Står det inget om urval så är det de generella reglerna som gäller, se sidorna 177– 178. Ett D innebär att utbildningen ges på distans. Ett S betyder att det är en sommar-

162

kurs och ett K innebär att kursen ges på kvällstid. 6.

Här ser du vilken ort kursen ges på. Orten flexibel innebär att kursen ges på distans och inte har några obligatori-

ka träffar. Under sammankomster finns uppgift om hur kursen är upplagd. 7.

Här ser du vilken/vilka terminer kursen börjar. För kurser som startar på höstterminen är sista anmälningsdag 15 april. För kurser som startar på vårterminen är sista anmälningsdag 15 oktober.

8.

Här ser du om kursen har platsgaranti, P, eller ej platsgaranti, EP – Läs mer på sidan 177.

9.

För kurser som ges på distans finns här uppgift om hur kursen är upplagd.

Matematik GR (A), 30 hp Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Introduktionskurs, 7,5 hp, Linjär algebra I, 7,5 hp, Översiktskurs i analys, 7,5 hp och Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B). Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D. Undantag ges för Fy B och Ke A. Ort Anm kod Start D Härnösand MIU-40021 Ht 10 Sundsvall MIU-42051 Ht 10 Östersund MIU-44141 Ht 10 MIU-40021: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 35-22, EP. MIU-42051: Halvfart, dagtid, v 35-22, EP. MIU-44141: Helfart, dagtid, v 35-02, P. Sammankomster: Tillgång till dator med internetanslutning krävs. De sammankomster som erbjuds på distanskurser är frivilliga. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se

10. Här listas kurser på B-, C- och AV-nivå. Läs mer om dessa kurser på www.miun.se/kurser.

Fortsättningskurser Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för mobila enheter, 30 hp Datateknik GR (C), Designmönster med C++, 7,5 hp Datateknik AV, Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 162

09-12-17 11.10.24


HUMANOIRA

Arkiv- och informationsvetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 97. Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), XML och metadataförvaltning, 7,5 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i gällande metadatastandarder som används inom dokument och arkivhantering.

Du får kunskaper i hur metadata integreras med arkivinformation och dokument, samt grundläggande kunskaper i hur metadata skall tolkas och förstås. Du lär dig grunderna i XML och dess användning inom arkiv- och dokumenthantering Behörighet: Minst 30 hp i arkivkunskap, arkivve-

tenskap eller arkiv- och informationsvetenskap. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20019 Som 10 MIU-20019: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Helt på distans Kontakta: erik.borglund@miun.se.

Historia GR (A), Krigföring under andra världskriget, med ett underifrånperspektiv, 15 hp

Historia GR (A), Turismens historia, 7,5 hp

Historia Ämnesbeskrivning, se sidan 99. Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 15 hp Breddkurs. Kursen ger fördjupade kunskaper om krigföringen under karolinsk tid, med fokus på krigföringen under Karl XII. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-17019 Som 10 MIU-17019: Helfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se.

Breddkurs. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om andra världskriget där den enskilde frontsoldaten och hans vardag kommer att synliggöras. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-17029 Som 10 MIU-17029: Helfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: magnus.perlestam@miun.se.

Breddkurs. Kursen syftar till att ge dig ökad kunskap rörande den svenska och internationella turismens historia utifrån ett perspektiv där fokus har satts på samhällshelhetens förändring. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-17039 Som 10 MIU-17039: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: svenbjorn.kilander@miun.se.

Ämnesbeskrivning, se sidan 100. Litteraturvetenskap GR (A), Deckare och spänningslitteratur för barn och ungdom, 7,5 hp Breddkurs. Kursen syftar till att ge en översikt över utvecklingen av deckare och spänningslitteratur för barn och ungdom under 1900- och 2000-talet, samt att ge färdigheter i att analysera och tolka dessa texter ur ett både litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv. Kursen riktar sig till bland andra blivande lärare ohc verksamma lärare och bibliotekarier.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-17049 Som 10 MIU-17049: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: eva.soderberg@miun.se.

Litteraturvetenskap GR (A), Världslitteratur för barn och ungdom, 7,5 hp Breddkurs. Kursen syftar till att ge kunskap om icke europeisk litteratur för barn och ungdom och dess författare och illustratörer samt att ge färdigheter i att analysera och tolka denna litteratur ur litteraturvetenskapliga, bildanalytiska och didaktiska perspektiv.

Kursen vänder sig till blivande och verksamma lärare men också till dig med ett allmänt intresse för mångkultur och litteratur. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-10019 Som 10 MIU-10019: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, P. Sammankomster: Kursen har två sammankomster. Kontakta: eva.soderberg@miun.se.

SOMMARKURSER

Litteraturvetenskap

Svenska språket Ämnesbeskrivning, se sidan 102. Svenska språket GR (A), Runkunskap, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar runor och runinskrifter från äldsta tid till medeltid, dock med tonvikt på norrländsk vikingatid. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-12029 Som 10

MIU-12029: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, P. Sammankomster: Kursen har två sammankomster (heldagar) varav den första är obligatorisk. I kursen ingår en runexkursion. Kontakta: eva.nyman@miun.se.

Svenska språket GR (A), Språk, kön och identitet, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar språklig konstruktion av identitet i ett genusperspektiv,

språklig socialisation och jämställdhet samt språk och makt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-10029 Som 10 MIU-10029: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, P. Sammankomster: Kursen har två sammankomster varav en är obligatorisk. Kontakta: ingela.norberg@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 163

163

09-12-17 11.10.25


HUMANOIRA N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp Kursen har en huvudsaklig koncentration på kulturlandskap. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B2 med inriktning mot andraspråksutveckling, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B4 som består av ett projektarbete. Behörighet: För tillträde till kursen krävs Svenska språket, svenska som andraspråk A1-A4. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-10039 Som 10

MIU-10039: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, P. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster i Härnösand. Kontakta: hans.ahl@miun.se.

Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp Kursen har en huvudsaklig koncentration på andraspråksutveckling. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B1 med inriktning på kulturlandskap, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest satm B4 som består av ett projektarbete.

Behörighet: Svenska språket GR(A), svenska som andra språk A1-A4. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-10079 Som 10 MIU-10079: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, P. Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster i Härnösand. Kontakta: hans.ahl@miun.se.

Biologi Ämnesbeskrivning, se sidan 106. Biologi GR (A), Fjällekologi, 7,5 hp Kursen ger dig en inblick i fjällekosystemens uppbyggnad och funktion. Samspelet mellan vegetation, geologi, klimat, djurliv och

mänskligt bruk ägnas särskild uppmärksamhet. I kursen ingår dag- och kvällsföreläsningar, dags- och flerdagsexkursioner (helgdagar) samt en veckas fjällexkursion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-44039 Som 10

MIU-44039: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 23-34, EP. Sammankomster: En obligatorisk sammankomst vardera i juni och juli i Östersund/Jämtlandsfjällen. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: expnat@miun.se.

Byggnadsteknik SOMMARKURSER

Ämnesbeskrivning, se sidan 107. Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik I, 15 hp Kursen ger dig grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i ekologisk byggnadsteknik. Den innehåller bland annat miljöanpassade material och energisystem med förnyelsebara energikällor. Kursen består av Teori, 7,5 hp och Praktik, 7,5 hp. Studenterna ordnar själva sin praktik. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-74029 Som 10 MIU-74029: Helfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Kursen ges på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se.

Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande teoretisk kunskap i ekologisk byggnadsteknik. Den innehåller bland annat miljöanpassade material och energisystem med förnyelsebara energikällor.

164

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-74019 Som 10 MIU-74019: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Kursen kan följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se.

Byggnadsteknik GR (A), Praktisk byggnadsteknik, 7,5 hp Kursen innehåller praktiskt arbete inom byggbranchen. Du föreslår själv din praktikplats för gokännande av kursansvarig. Kursten avslutas med en skriftlig rapport där dina färdigheter och insikter examineras. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-74099 Som 10 MIU-74099: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Kursen följs via dator med Internetanslutning. Inga sammankomster. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se.

Byggnadsteknik GR (B), Ekologisk byggnadsteknik II, 15 hp Kursen ger dig fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ekologisk byggnadsteknik. Den innehåller bland annat miljöanpassade material och energisystem med förnyelsebara energikällor. Behörighet: Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik I, 15 hp, alt. Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-74039 Som 10 MIU-74039: Helfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Kursen kan följas på distans via dator med Internetanslutning. Kontakta: asa.lindgren@miun.se marianne.jamtsater@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 164

09-12-17 11.10.25


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datateknik Datateknik BE, Datorkunskap, 1,5 hp En introduktion till hur man använder en persondator och några av dess vanliga applikationer. De delar som behandlas översiktligt är operativsystem, ordbehandling, kalkylprogram och tjänster över Internet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start S Sundsvall MIU-22019 Som 10 MIU-22019: Halvfart, dagtid, v 33-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – introduktion, 12 hp Kursen syftar till att ge dig som redan kan lite om programmering verktyg och kunskaper för att skapa ett enkelt tvådimensionellt Windows-baserat spel. Kursen ger också en inblick i området spelutveckling, med dess upplägg och struktur. Språket C++ används med utvecklingsverktyget Microsoft Visual Studio och ingen förkunskap om objektorienterad programmering krävs. Behörighet: Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20029 Som 10 MIU-20029: Helfart, dagtid, IT-distans, v 24-33, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Databaser – installation, administration och drift av MySQL, 7,5 hp Kursen ger en introduktion till hur MySQL används och är uppbyggd. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper i hur MySQL installeras och hur olika administrativa uppgifter, så som hantering av användare, säkerhetskopiering och replikering, utförs i MySQL. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande grundläggande kurs om databaser. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24049 Som 10 MIU-24049: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Databaser, introduktion, 7,5 hp Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om databaser, datamodellering och SQL-programmering samt fördjupade kunskaper om relationsdatabaser. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering.

Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24059 Som 10 MIU-24059: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp Du får grundläggande kunskaper inom det datavetenskapliga området. Kursen behandlar grundläggande begrepp kring hårdvara, operativsystem och programkonstruktion. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 7: Ma B. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24079 Som 10 MIU-24079: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Drift av lokala nätverk, 7,5 hp Du skaffar dig ett brett teoretiskt underlag inom området drift och design av lokala nätverk. Kursen ger grundläggande kunskaper om hårdvara och programvara i nät, servrar och arbetsstationer, samt administration av användare och resurser i ett lokalt nätverk. Den ger även grundläggande kunskaper om datakommunikation och datasäkerhet. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24089 Som 10 MIU-24089: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Drift av tjänster i Linux, 7,5 hp Kursen behandlar operativsystemet Unix och speciellt Linux som värd för vanliga tjänster i ett nätverk. Exempel på sådana är filserver, webbserver, e-post, news och namntjänster. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hur sådana tjänster installeras, konfigureras och underhålls. Kursen har en praktisk inriktning och förutsätter att du har tillgång till en dator med Linux installerat.

Behörighet: Datateknik GR (A), Praktisk Linux, 7,5 hp. Rekommenderas: kurs i Datakommunikation. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24099 Som 10 MIU-24099: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp Här lär du dig skapa och hantera bilder och flashapplikationer för webben. Bildbehandlingens fokus är bilder för hemsidor och att få dessa att passa ihop. Du lär dig att använda färdiga komponenter som knappar och menyer i Flash men också att skapa egna samt att skapa animationer och bilder. I huvudsak används de grafiska verktygen men du introduceras även i skriptspråket Actionscript. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22029 Som 10 MIU-22029: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp Kursen behandlar informationssäkerhet utifrån användar-, teknik- och organisationsperspektiv. Du får en grundläggande begreppsbild utan att gå alltför djupt in på tekniska detaljer. Kursen lär dig att identifiera och kvalitativt värdera risker, samt ger dig kunskap om åtgärder för att minska dessa risker till en acceptabel nivå. Även historiska och juridiska aspekter tas upp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22039 Som 10 MIU-22039: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp Kursen är en introduktion till IT. Du kommer att lära dig om datateknikens möjligheter och tillämpningar, samt begrepp och terminologi inom IT-området. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22049 Som 10

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 165

SOMMARKURSER

Ämnesbeskrivning, se sidan 108.

165

09-12-17 11.10.26


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

MIU-22049: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Installation och administration av ett nätverksoperativsystem, 7,5 hp

Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22059 Som 10 MIU-22059: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

MIU-24149: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Java II, 7,5 hp

Kursen introducerar objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++. Du får skapa och använda klasser. Vi betonar klassbegreppet och användning av objekt. Andra centrala moment är dynamisk minneshantering, pekare och rekursion. Du får också använda klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande kursen Datateknik A, Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24159 Som 10 MIU-24159: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

SOMMARKURSER

Du får grundläggande kunskaper om installation och konfiguration av ett modernt nätverksoperativsystem. Kursen ger kunskaper om domändesign och administration av användare och nätverksresurser. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24109 Som 10 MIU-24109: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning, samt tillgång till två datorer kopplade i ett nätverk. Kontakta: datakurs@miun.se.

Genom att först förmedla en djup förståelse för klassbegreppet får du verktyg och kunskap för att därefter konstruera eleganta och användarvänliga grafiska gränssnitt. Du får också lära dig att implementera sammansatta datastrukturer med hjälp av klasser och Collections. Behörighet: Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande Datateknik GR (A), Java I 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24129 Som 10 MIU-24129: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp

Datateknik GR (A), Nätverksteknik I, 7,5 hp

Kursen introducerar dig i grunderna för programmering. Sekvens, iteration och val presenteras som grundläggande konstruktioner för algoritmkonstruktion. De inbyggda datatyperna och relaterade operatorer behandlas. Subrutiner i form av funktioner används för strukturering och återanvändning av kod. Standardbiblioteket i C/C++ behandlas i relevanta delar.. Behörighet: Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24119 Som 10 MIU-24119: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

This course presents fundamental concepts of computer networks. You get practical experience of commands for troubleshooting and configuration of switches and routers. Together with Network Technologies II, this course facilitates Cisco Academy’s CCNA certification. The course content corresponds to CCNA Exploration part 1 (Network fundamentals) and 2 (Routing protocols and concepts). Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22069 Som 10 MIU-22069: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Java I, 7,5 hp Java är ett modernt, logiskt och enkelt uppbyggt språk som används för såväl webbaserade och fristående applikationer som mobiltelefoner. Kursen behandlar grundläggande allmängiltiga begrepp inom programmering. Exempel på sådana begrepp är variabler, metoder och styrsatser. Dessutom introduceras grundläggande begrepp i objektorienterad programmering. Behörighet: Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp.

166

Datateknik GR (A), Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om drift och övervakning av TCP/IP-baserade nätverk samt praktisk erfarenhet av programvaror för att sköta driften. Protokollet SNMP är centralt och protokollets funktioner och säkerhet förklaras. Kursens syfte är att ge dig praktiskt tillämpbara kunskaper om nätverksdrift och nätverksövervakning i mindre TCP/IP-nätverk. Behörighet: Datateknik GR (A), grundläggande kurs i datorkommunikation, 7,5 hp. Rekommenderas: kunna hantera antingen Windows eller GNU/Linux. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24149 Som 10

Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp

Datateknik GR (A), Praktisk Linux, 7,5 hp Kursen behandlar operativsystemet Unix och speciellt Linux ur ett användarperspektiv. Du får installera och konfigurera ett Linuxsystem på en PC. Dessutom behandlas installation av programvaror både lokalt och från Internet, grundläggande kommandon och vanliga applikationer. Under installationen och konfigurering arbetar du som systemansvarig på din egen dator. Kursen har en praktisk inriktning. Behörighet: En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24169 Som 10 MIU-24169: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, men även att ge en förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare. Behörighet: Grundläggande behörighet. samt Eng A från gymnasiet.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 166

09-12-17 11.10.26


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp Android är en ny öppen plattform för mobiltelefoner baserad på Linux och med Google som en av de drivande utvecklarna. Kursen ger dig teoretiska kunskaper om plattformen och de komponenter som utgör operativsystemet i Android samt praktiska kunskaper i att konstruera och implementera applikationer för Android. Behörighet: En B från gymnasiet samt Datateknik 30 hp, inkluderande Java III, 7,5 hp eller minst 15 hp icke överlappande kurser inom programmering i Java. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24019 Som 10 MIU-24019: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp Kursen behandlar utveckling av webbplatser med ASP.NET i Visual Studio 2005 eller sena-

re med .NET Famework 2.0. Webbplatserna skapas med hjälp av mallsidor. Du kommer under kursens gång arbeta med moderna verktyg och skapa en interaktiv databasdriven webplats. Behörighet: En B från gymnasiet samt Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande 15 hp programmering i något av språken C++, Java eller C# och 7,5 hp databaser/datalagring. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24039 Som 10 MIU-24039: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (B), Datakommunikation och operativsystem för mobila enheter, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grunderna för mobil datakommunikation, trådlösa nätverk, förståelse av teknologier och protokoll för datakommunikation med mobila enheter samt uppbyggnad och funktion av nätverk. Kursen behandlar också uppbyggnad och funktion hos moderna operativsystem, speciellt operativsystem för mobila enheter. Behörighet: En B från gymnasiet samt Datateknik GR (A), 22,5 hp, inkluderande kurs/er i datakommunikation och operativsystem.

Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24069 Som 10 MIU-24069: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datateknik GR (B), Java III, 7,5 hp Syftet med kursen är att ge dig kunskaper att konstruera och implementera avancerade distribuerade system. När du genomfört kursen har du även kännedom om designmönster som är tillämpliga i Java. Behörighet: Datateknik GR (A), 30 hp inkluderande kurserna: Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering i Java, 7,5 hp samt minst en av kurserna Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp alternativt Datateknik GR (A), Nätverksprogrammering, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24139 Som 10 MIU-24139: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datavetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 112. Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp I kursen lär du dig avancerad användning av Excel och får kunskaper till nytta i ditt praktiska arbete. Vi kommer att jobba med logiska, finansiella och matematiska funktioner, skapa och redigera makron, arbeta med målsökning, scenario, importera och använda data från externa datakällor. Vi lär oss också grunderna i Visual Basic, och att praktiskt göra olika typer av analyser. Behörighet: Introduktionskurs inom Datateknik/ Datavetenskap, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20039 Som 10 MIU-20039: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga sammankomster Kontakta: datakurs@miun.se.

Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Kursen avmystifierar datorn genom att för-

klara hur en dator är uppbyggd, hur den rent principiellt arbetar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om persondatorers användning i tekniska och administrativa sammanhang, operativsystem, grafiska användargränssnitt (Windows), ord-, kalkyl-, och databasbehandling, datorkommunikation samt informationssökning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20049 Som 10 MIU-20049: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 25-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp En tvärvenskaplig kurs med sikte på aktuella problem och frågor som uppkommer i mötet mellan juridik och IT inom både näringsliv och förvaltning. Främst berörs IT-frågor inom rättsområdena civilrätt, till exempel avtalsrätt och immaterialrätt och inom förvalt-

ningsrätt, till exempel PUL samt straffrätt. Kursen ger även kunskap om betydelsen av data - och informationssäkerhet i samband med användning av IT Behörighet: Introduktionskurs inom Datateknik/ Datavetenskap, 7,5 hp. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20059 Som 10 MIU-20059: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 24-34, P. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datavetenskap GR (A), Programmering med Alice, 7,5 hp Kursen introducerar grunderna för programmering. Du lär dig hur du, med grundläggande konstruktioner för algoritmkonstruktion, kan styra programflödet. Efter genomgången kurs har du grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning och programutvecklingsmetodik med objekt. Dessa kunskaper ger en god grund för fortsatta studier i datateknik och datavetenskap. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20069 Som 10 Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 167

SOMMARKURSER

Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22079 Som 10 MIU-22079: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

167

09-12-17 11.10.26


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K

MIU-20069: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: datakurs@miun.se.

Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Du får en introduktion i grundläggande begrepp i programmeringsmetodik, såsom top

down design, algoritmutveckling och strukturerad programkodning vilket är grundläggande för att på ett systematiskt sätt kunna konstruera och uttrycka lösningar av problem i form av datorprogram. Kursen är i första hand avsedd för beteendevetare. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-20079 Som 10 MIU-20079: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 24-33, P. Sammankomster: Inga sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: datakurs@miun.se.

Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22099 Som 10 MIU-22099: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: jan.thim@miun.se.

tekniska begränsningar för nya intressanta områden för RFID. Rimlighetsaspekter för införandet av RFID-system inkluderar termer som kostnad, räckvidd och fysisk miljö. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22109 Som 10 MIU-22109: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning. Kontakta: johan.siden@miun.se.

Elektroteknik Ämnesbeskrivning, se sidan 114. Elektroteknik GR (A), Ljudteknik, 7,5 hp Kursen riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom bland annat massmedie-, musik- och teaterområdet. Kursens syfte är att förmedla grundläggande teknik och metodik vid formgivning, inspelning och bearbetning av en ljudbild. Tonvikten ligger på musikbaserat material för fonogram. Ett viktigt moment i kursen är att känna igen och återskapa ljudbilder som är typiska för olika musikgenrer. Behörighet: Grundläggande behörighet. Datorvana, innefattande erfarenhet av Internetanvändning, rekommenderas.

Elektroteknik GR (A), RFID – möjligheter och begränsningar, 7,5 hp Kursen går igenom de grundläggande delarna i dagens RFID-system, från enkla stöldskyddstaggar till s.k. streckkodsersättare och avancerade enheter för automatiska vägtullar. Kursen ger insikt i såväl möjligheter som

SOMMARKURSER

Maskinteknik Ämnesbeskrivning, se sidan 122–123. Maskinteknik GR (A), Projektledning/ projekthantering, 7,5 hp Inom alla samhällssektorer, offentlig förvaltning och privata företag, ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en

allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att både tillgodose kravet på effektivitet i förändringsarbetet och att arbeta grupporienterat. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete, -organisering, -ledning och -styrning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.

Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se.

Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se .

Matematik BE, Baskurs D i matematik, 7,5 hp

Matematik BE, Preparandkurs i matematik, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs D. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma C från gymnasiet Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-40069 Som 10 MIU-40069: Halvfart, dagtid, distans, v 23-32, EP.

Gymnasiets matematikkurser A, B och C repeteras och fördjupas till och med kurs D. Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i matematik inför studier vid högskola/universitet. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma C från gymnasiet

Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-77019 Som 10 MIU-77019: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 23-34, EP. Kontakta: peter.carlsson@miun.se.

Matematik Ämnesbeskrivning, se sidan 124. Matematik BE, Baskurs C i matematik, 7,5 hp Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera eller förkovra dig i matematik inför studier vid högskola/universitet. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets Ma C. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma B från gymnasiet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-40059 Som 10 MIU-40059: Halvfart, dagtid, distans, v 23-32, P.

168

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 168

09-12-17 11.10.26


N AT U R V E T E N S K A P O C H T E K N I K SAMHÄLLSVETENSKAP

Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-40099 Som 10 MIU-40099: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. Den lärarledda delen är koncentrerad till juni och augusti. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se.

Matematik BE, Baskurs B i matematik, 4,5 hp Kursen riktar sig till dig som vill behörighetskomplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs B. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma A från gymnasiet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-40049 Som 10 MIU-40049: Halvfart, dagtid, distans, v 24-33, EP. Sammankomster: Tillgång till dator med Internetanslutning krävs. Den lärarledda delen är koncentrerad till juni och augusti. Kontakta: sam.lodin@miun.se expnat@miun.se.

Matematik BE, Baskurs E i matematik, 4,5 hp

komplettera. Den ger kunskaper motsvarande gymnasiets matematikkurs E. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma D från gymnasiet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-40079 Som 10 MIU-40079: Halvfart, dagtid, distans, v 23-32, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se.

Matematik BE, Preparandkurs för matematik på basåret, 3 hp Kursen riktar sig till dig som vill förkovra dig i matematik inför studier på naturvetenskapliga basåret eller högskoleteknikerutbildningen. Kursen är även lämplig för studenter inom till exempel ekonomi, samhällsvetenskap och vårdvetenskap som vill repetera grundläggande kunskaper i matematik. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start S Härnösand MIU-40089 Som 10 S Sundsvall MIU-42019 Som 10 S Östersund MIU-44049 Som 10

MIU-40089: Helfart, dagtid, v 33-34, EP. MIU-42019: Helfart, dagtid, v 33-34, EP. MIU-44049: Helfart, dagtid, v 33-34, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se herje.westman@miun.se expnat@miun.se.

Matematik BE, Preparandkurs för matematik på högskolan, 3 hp Kursen riktar sig till dig som vill förkovra dig i matematik inför studier vid högskolan. Kursen rekommenderas för studenter inom teknik och naturvetenskap. Kursen kan ej medräknas i examen vid Mittuniversitetet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ma C från gymnasiet Ort Anm kod Start S Sundsvall MIU-42079 Som 10 S Östersund MIU-44059 Som 10 MIU-42079: Helfart, dagtid, v 33-34, EP. MIU-44059: Helfart, dagtid, v 33-34, EP. Kontakta: sam.lodin@miun.se fredrik.stahl@miun.se expnat@miun.se

Kursen riktar sig till dig som vill behörighets-

Ämnesbeskrivning, se sidan 130.

Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Organisationer från ett genusperspektiv, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Företagande på EU-marknaden, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen belyser företagandet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsbegreppet diskuteras utifrån ekonomisk, social samt miljömässig hållbarhet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57179 Som 10 MIU-57179: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Breddkurs. Kursen syftar till att studera organisationer från ett genusperspektiv. Frågor som ledarskap och könsordning kommer att diskuteras och analyseras inom kursen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57199 Som 10 MIU-57199: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföringens etik, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Projekt som arbetsform, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen syftar till att belysa de etiska aspekterna inom marknadsföring. Vilka begränsningar finns det som sätter ramar för vilken marknadsföring som får bedrivas. Marknadsföringen kommer att diskuteras både ur ett genus och ett marknadsrättsligt perspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57189 Som 10 MIU-57189: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Breddkurs. Kursen belyser projekt som arbetsform. Fokus ligger på att förstå hur en projektorganisation är uppbyggd och hur projekt bedrivs. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57209 Som 10 MIU-57209: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Breddkurs. Kursen behandlar företagande på den gemensamma EU-marknaden. I kursen diskuteras olika perspektiv och marknader inom EU som belyses från ett kulturellt perspektiv inom både marknadsföring och organisation. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57159 Som 10 MIU-57159: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Företagsekonomi GR (A), Företagsetik, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar etiska frågor inom företag. Fokus ligger på hur företagsetik formas med inriktning mot ledarskap och företagskultur. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57169 Som 10 MIU-57169: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 169

SOMMARKURSER

Företagsekonomi

169

09-12-17 11.10.26


SAMHÄLLSVETENSKAP

Företagsekonomi GR (A), Projektledning – ledarskap, organisation och grupp, 7,5 hp Breddkurs. Kursen belyser projektledning med fokus på projektledarens roll och projektgruppen. I kursen diskuteras också projektmedlemmars olika roller i projektarbete. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57219 Som 10 MIU-57219: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP.

Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Företagsekonomi GR (A), Redovisning i olika företagsformer, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp och metodik i redovisning.Kursen behandlar löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balansoch resultaträkningar i olika företagsformer.

Exempel ges på kopplingar mellan externredovisning, internredovisning, företags- och privatbeskattning. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57229 Som 10 MIU-57229: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Inga sammankomster. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Kontakta: expshv.osd@miun.se expshv.svl@miun.se.

Informatik Ämnesbeskrivning, se sidan 131. Informatik GR (A), Affärsinformatik, 7,5 hp Kursen vänder sig till personer med intresse för ekonomi och företagsledning. Med exempel från företag och organisationer studeras informatiska och systemiska principer samt tekniska lösningar för ledningssystem, beslutsstödssystem, affärssystem samt grundläggande administrativa system. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24209 Som 10 MIU-24209: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: bjorn.banck@miun.se.

SOMMARKURSER

Informatik GR (A), Datoranvändning, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper i persondatorns uppbyggnad, grafiska användargränssnitt eller ordbehandling, kalkyl, bildbehandling samt kommunikation. Du kommer att välja ett tema att jobba med utifrån följande: IT i verksamheten samt IT i vardagen. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22119 Som 10 MIU-22119: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster vid distansstudier. För genomförande av distanskursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se.

designas för att bättre möta olika medborgarperspektiv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22129 Som 10 MIU-22129: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: olle.nilsson@miun.se.

Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24229 Som 10 MIU-24229: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: bjorn.banck@miun.se.

Informatik GR (A), IT och etik, 7,5 hp

Kursen syftar till att introducera viktiga begrepp i systemutvecklingsprocessen och visa på kopplingen mellan verksamhetsutveckling och systemutveckling. Efter avslutad kurs ska studenten kunna delta i systemutvecklingsprojekt som en användarrepresentant, det vill säga ha förståelse för hur IT-stöd kan kopplas till verksamhetsprocesser och förmedla detta. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22159 Som 10 MIU-22159: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se.

Kursen syftar till att ge kunskaper om begrepp och teorier som möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till olika etiska aspekter av informationstekniker. Det innebär att vi uppmärksammar olika slags dominansförhållanden och maktrelationer som är relaterade till design, tillverkning och användning av informationstekniker (IT). Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22139 Som 10 MIU-22139: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Kontakta: johanna.sefyrin@miun.se.

Informatik GR (A), Människa-Informationsteknologi-Interaktion, 7,5 hp Kursen syftar till att belysa samspelet mellan människa och informations- och kommunikationsteknologi och hur generella psykologiska teorier kan användas vid utformning av detta samspel. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24219 Som 10 MIU-24219: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: ulrica.lofstedt@miun.se.

Informatik GR (A), E-förvaltning, 7,5 hp Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till området e-förvaltning genom att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv belysa ämnen såsom e-demokrati, e-tjänster, medborgaren som användare av samhällets informationssystem, samt i vilken utsträckning medborgaren kan påverka det pågående förändringsarbetet och hur olika e-tjänster kan

170

Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp Kursen är en introduktion till projektarbete och projektledning med visst fokus på ITprojekt. Deltagarna kommer att bekanta sig med begrepp, teorier och metoder samt praktiskt studera en egen vald projektorganisation. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Informatik GR (A), Strategisk systemutveckling ur krav-/ beställarperspektiv I, 7,5 hp

Informatik GR (A), Wikipedia – Författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp I kursen diskuteras: Hur redigerar och administrerar man en wiki? Hur kan studenter, lärare, bibliotekarier och journalister använda och förhålla sig till Wikipedia? Vad är den viktigaste kritiken? Vilken forskning finns? Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22289 Som 10 MIU-22289: Kvartsfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: johanna.sefyrin@miun.se.

Informatik GR (B), Strategisk systemutveckling ur krav-/beställarperspektiv 2, 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i att som användarrepresentant delta i SU-projekt. Kursens tyngdpunkt är att belysa användbara system samt hur Internet och

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 170

09-12-17 11.10.26


SAMHÄLLSVETENSKAP

nättjänster kan ge organisationen/företaget strategiska fördelar. Behörighet: Informatik GR (A), Strategisk systemutveckling ur ett krav-/beställarperspektiv I, 7,5 hp Ort Anm kod Start D S Sundsvall MIU-22149 Som 10 MIU-22149: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: fredrik.hakansson@miun.se.

Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp Kursen syftar till att utveckla en förmåga att värdera och validera olika metoder och ansatser för design av komplexa system. Behörighet: Informatik AV, Systemvetenskaplig ansats och teori, 7,5 hp

Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24179 Som 10 MIU-24179: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: viveca.asproth@miun.se.

Informatik AV, Systemteknologi, 7,5 hp Kursen syftar till att utifrån ett systemutvecklarperspektiv utveckla en förmåga att identifiera och värdera långsiktiga och revolutionerande teknologitrender. Behörighet: Informatik AV, Systemvetenskaplig ansats och teori, 7,5 hp Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24189 Som 10 MIU-24189: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: viveca.asproth@miun.se.

Informatik AV, Systemvetenskaplig ansats och teori, 7,5 hp Kursen syftar till att förmedla ett systemvetenskapligt förhållningssätt samt en förmåga att utnyttja systemtänkande och ledande systemiska ansatser vid problemlösning. Kursen vill också lägga en grund för fortsatta systemvetenskapliga studier. Behörighet: Informatik GR, 90 hp, varav Informatik GR (C), 30 hp, Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-24199 Som 10 MIU-24199: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, P. Kontakta: viveca.asproth@miun.se.

Kulturgeografi Ämnesbeskrivning, se sidan 136. Kulturgeografi GR (A), Nord och syd: U-landskunskapens grunder, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger en grundläggande förståelse för såväl gemensamma drag som olikheter mellan i-länder och u-länder. Histo-

riska och aktuella händelseförlopp och dess konsekvenser behandlas. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-54039 Som 10 MIU-54039: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 24-33, EP.

Sammankomster: Inga sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se daniel.wolf-watz@miun.se.

studier med egen produktion och reflektion. Avslutas med redovisningar och gemensam bildproduktion. Obligatorisk närvaro på alla kursdagar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-80019 Som 10 MIU-80019: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Tre kursdagar i v.24 samt två dagar i v.33. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

MIU-80029: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga fysiska sammankomster. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Ämnesbeskrivning, se sidan 139. Pedagogik GR (A), Att arbeta med individuella utvecklingsplaner, 7,5 hp Kursen ger kunskaper om hur arbetet med individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram kan stimulera elevers utveckling och lärande. Kursen behandlar skolans bedömningspraktik och arbete med skriftliga omdömen. Kursen vänder sig till dig som arbetar med IUP och åtgärdsprogram i skolan. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-81019 Som 10 MIU-81019: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Två samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Pedagogik GR (A), Bild, sprakande färger och svartvita bilder, 7,5 hp För dig som vill utveckla en stabil grund för bildskapande kopplat till pedagogisk verksamhet. Vi undersöker många olika uttrycksmöjligheter genom skapande av 2-dimensionella bilder, i såväl svartvitt som färg. Intensiva inledande kursdagar följs av själv-

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om och didaktiska verktyg för arbete med elevinflytande som arbetsmetod i skolan. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i skolpraxis rörande elevinflytande som tema. Kursen skall även ge insikter om elevinflytandets reglering, uppkomst och motiveringar. Behörighet: Grundläggande behörighet eller lärarexamen. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-80029 Som 10

Pedagogik GR (A), IKT och nya medier som stöd för lärande, 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som vill lära dig använda IKT och nya medier som stöd för lärande i pedagogisk verksamhet. Moment som behandlas i kursen är bland annat digital bild- och videoredigering i ett pedagogiskt sammanhang, barn och ungdomars nätkulturer, bloggning, wikis, men också teorier och forskning kring IKT och lärande. Vissa föreläsningar erbjuds som podsändningar. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-80039 Som 10 MIU-80039: Halvfart, dagtid, distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Två samlingstillfällen Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik, skogen som pedagogisk möjlighet, 7,5 hp Kursen är uppbyggd kring två samlingar, den första med fokus på kunskaper om skog, Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 171

SOMMARKURSER

Pedagogik

171

09-12-17 11.10.27


SAMHÄLLSVETENSKAP

skogsbruk och skogsindustri, den andra med fokus på didaktiska tillämpningar i skolan. I kursen varvas praktisk utomhusundervisning med teoriläsning. Kursen ges i samarbete med Skogen i skolan i Västernorrland. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-80049 Som 10

MIU-80049: Halvfart, dag- och kvällstid, distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Kursen har två sammankomster om vardera tre dagar. Undervisningen bedrivs huvudsakligen utomhus. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga kursdagar. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Rättsvetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 144. Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, fastighets-

rätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-54019 Som 10

MIU-54019: Helfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 24-33, EP. Sammankomster: Totalt 4 ej obligatoriska sammankomster. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Samhällskunskap Ämnesbeskrivning, se sidan 145. Samhällskunskap GR (A), Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp

SOMMARKURSER

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om hur skolans arbete organiseras och hur kunskapsprövning kan se ut. Kursen är en fortbildningskurs för lärare som vill fördjupa kunskaperna kring hur undervisningen

i samhällskunskap kan planeras, genomföras och bedömas. Undervisningen bedrivs utifrån institutionens IT-plattform. Studierna kräver att du har tillgång till en internetuppkopplad dator. Behörighet: Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A. Undantag ges för En B. Alternativt lärarexamen.

Ort Anm kod Start D S Härnösand MIU-80089 Som 10 MIU-80089: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-34, EP. Sammankomster: Inga fysiska samlingstillfällen. Kontakta: studievagladareutv@miun.se.

Sociologi GR (A), Populärkultur, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Samhälle, risk och miljö, 7,5 hp

Sociologi Ämnesbeskrivning, se sidan 146. Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som intresserad av ledning och organisering. Den ger dig grundläggande kunskaper inom området ledarskaps- och organisationsteori samt en förståelse för hur dessa teorier kan tillämpas i praktiken. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57239 Som 10 MIU-57239: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursens gång. Kursen har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

172

Breddkurs. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av populärkultur, såsom film, teve, musik och litteratur. Under kursen analyseras dessa fenomen med hjälp av sociologiska teorier för att skapa en djupare förståelse för olika kulturyttringar i samhället och på vilket sätt dessa yttringar speglar och präglar våra liv. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57249 Som 10 MIU-57249: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av risk-, miljö- och klimatfrågor. Den ger en introduktion till risk- och miljösociologiska begrepp och teorier som sedan används för att analysera olika problem. Ämnen som behandlas är hur vi når en hållbar samhällsutveckling, hur människor uppfattar risker och vilken roll miljö och risk har för människor i allmänhet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57259 Som 10 MIU-57259: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 172

09-12-17 11.10.27


SAMHÄLLSVETENSKAP

ter i ditt eget identitetsskapande under ungdomen i relation till den sociala och fysiska miljön. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57269 Som 10 MIU-57269: Halvfart, dag- och kvällstid, IT-distans, v 23-32, EP.

Sammankomster: Kursen examineras kontinuerligt under kursperioden. Den har inga fysiska träffar utan sköts via ett datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas. Kontakta: expshv.osd@miun.se.

Ämnesbeskrivning, se sidan 150.

Statsvetenskap GR (A), Internationella och etniska konflikter, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (A), Entreprenörskap i politiken, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen av kursen behandlar empiriska analyser av ett antal internationella och etniska konflikter från första världskriget och framåt. Den andra delen av kursen utgörs av en fallstudie av konflikten i det forna Jugoslavien. Konflikten inleddes som en etnisk konflikt men utvecklades sedermera till en internationell konflikt. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57289 Som 10 MIU-57289: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se john.hogstrom@miun.se.

Statsvetenskap GR (A), Regioner i förändring – Att skapa regioner i Sverige och i världen, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp Breddkurs. Kursen introducerar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild betoning på sociologisk teori. Fokus ligger på ungdomars identitetsskapande och livssituation i dagens heterogena samhälle där bl.a. etnicitet, klass, genus och boendemiljö lyfts fram. Kursen ger dig även insik-

Statsvetenskap

Statsvetenskap GR (A), Förändring och stabilitet i det svenska partisystemet, 7,5 hp Breddkurs. Sedan slutet på 1980-talet har de etablerade partierna i de politiska församlingarna – oavsett om det gäller riksdag, landsting eller kommunfullmäktige – utmanats av nya politiska aktörer. Kursen behandlar olika teoretiska utgångspunkter för att se om det är struktur, organisation eller förändrade värderingar som påverkar denna utveckling. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57279 Som 10 MIU-57279: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se ingemar.worlund@miun.se.

Breddkurs. Sverige står inför sin kanske största administrativa förändring sedan Axel Oxenstiernas dagar. Länsgränserna ska ritas om och nya regioner bildas. Kursen tar sitt avstamp i denna regionaliseringsprocess och gör internationella utblickar till regionaliseringsprocesser i andra länder samt behandlar begrepp såsom regioner, regional utveckling och autonomi. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57139 Som 10 MIU-57139: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.osd@miun.se par.olausson@miun.se.

Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp Breddkurs. Jorden blir varmare. Havsisarna smälter. Vad gör politikerna åt saken? Med utgångspunkt i klimatförändringarna behandlar kursen de möjligheter och begränsningar politiken erbjuder för att hantera de hot vi står inför. Kursen utgår från begrepp som demokrati, medborgare, ideologi, stat, mänskliga fri- och rättighet samt civilsamhällets roll, främst miljörörelsens framväxt och funktion. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57299 Som 10 MIU-57299: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.svl@miun.se jon.nyhlen@miun.se.

Statsvetenskap GR (A), Vad får samhällen att fungera? Betydelsen av tillit, korruption och sociala fällor, 7,5 hp Breddkurs. Kursen behandlar betydelsen av medmänsklig tillit för samhällens uppbyggnad och utveckling där korruption och vanskötsel av offentlig verksamhet och fungerande välfärdsstater utgör olika extremer. Kursen belyser problem som korruption eller avsaknad av samarbete utifrån teorier om den sociala tilliten. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57149 Som 10 MIU-57149: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.svl@miun.se susanne.lundasen@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 173

SOMMARKURSER

Breddkurs. De lokala aktörerna har stora chanser att påverka den lokala politiken. Dessa samlas under begreppet politiskt entreprenörskap. Aktörerna kan vara politiker, tjänstemän, företagare men även andra typer av aktörer förekommer men det som förenar dem är strävan efter att påverka den politiska arenan. Politiskt entreprenörskap är en av de senaste forskningsinriktningarna inom statsvetenskap Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-57129 Som 10 MIU-57129: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Kontakta: expshv.svl@miun.se sara.nyhlen@miun.se.

173

09-12-17 11.10.27


SAMHÄLLSVETENSKAP V Å R D - O C H H Ä L S OV E T E N S K A P

Turismvetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 151. Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp Breddkurs. Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för turismen som fenomen. Förutom turismens mer traditionella

uttryck läggs fokus på de trender och strömningar vi ser idag. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-54029 Som 10 MIU-54029: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP.

Sammankomster: Inga sammankomster. Kursen förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Kontakta: expshv.osd@miun.se sandra.wallreinius@miun.se.

Idrottsvetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 153. Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsobedömning, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper inom fältet fysisk aktivitet och hälsa från många olika perspektiv. Kursen beskriver till ex-

empel patofysiologin av de vanligaste sjukdomarna, de fysiologiska och psykologiska effekterna av fysisk aktivitet, rekommendationer för hälsofrämjande fysisk aktivitet samt olika metoder för att bedöma en individs fysiska hälsa.

Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-94019 Som 10 MIU-94019: Halvfart, dagtid, distans, v 23-32, EP. Sammankomster: En obligatorisk sammankomst. Kontakta: expihv.osd@miun.se.

Medicinsk vetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 155.

SOMMARKURSER

Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskap hur stress påverkar människokroppens normala fysiologiska funktioner från den enskilda cellen till olika organsystem samt insikter i hur kroppens antistressystem fungerar. Stor vikt

läggs vid styrning av kroppen genom det autonoma nervsystemet och endokrina systemet. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Flexibel MIU-97019 Som 10 MIU-97019: Halvfart, dagtid, IT-distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Kursen är helt webbaserad. Sammankomster kommer att ske i Adobe Connect Pro.

Sammankomsterna består av studentseminarium om en timme och därpå följande lärarlett seminarium om en timme vid sju tillfällen under juni och augusti. Vid förhinder så får studenten skriva PM. Seminarium bygger på diskussion av frågor till respektive sammankomst. Sex obligatoriska sammankomster på nätet om två timmar. Kontakta: expihv.svl@miun.se.

Rehabiliteringsvetenskap Ämnesbeskrivning, se sidan 159. Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliterande samtal, 7,5 hp Breddkurs. Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper kring samtal som verktyg i rehabiliteringsarbetet. Kursen ger både en teoretisk bas och praktisk öv-

174

ning. Intensiva inledande kursdagar följs av självstudier under sommaren. Då ska bland annat praktiska övningar dokumenteras och analyseras. Kursen kräver tillgång till dator med Internetuppkoppling och videokamera. Behörighet: Grundläggande behörighet. Ort Anm kod Start D S Östersund MIU-94029 Som 10

MIU-94029: Halvfart, dagtid, distans, v 23-32, EP. Sammankomster: Obligatorisk sammankomst 4 dagar i vecka 23. Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se.

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Kurser.indd 174

09-12-17 11.10.27


Foto: Tina Stafrén

ANMÄLAN – ANTAGNING

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 175

09-12-16 13.41.48


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Från anmälan till antagning I detta avsnitt får du kortfattad information om hur antagningen till Mittuniversitetet går till, om grundläggande och särskild behörighet, om meritvärdering och urval samt hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som behöver bifogas din anmälan samt vad som händer efter att du lämnat din anmälan. Mer information hittar du på www.miun.se/ Mittuniversitetet/Utbildning/Anmalan-och-antagning/ och www.studera.nu.

Viktiga datum Nedan följer information om viktiga datum gällande anmälan och antagning. Sommarterminen 2010 Webbanmälan öppnar på www.studera.nu Sista dag för anmälan (anmälan oss tillhanda) Kontrollbesked Sista kompletteringsdag Antagningsbesked 1

22 februari

Höstterminen 2010

Vårterminen 2011

15 mars

15 september

15 mars

15 april

15 oktober

*

maj – juni

november

gäller ej

21 juni

1 december

i början av maj*

i mitten av juli*

i mitten av december*

Sista svarsdag

gäller ej

*

*

Antagningsbesked 2

gäller ej

i början av augusti*

i början av januari*

* För mer exakta tidpunkter och svarstider se www.studera.nu när du anmäler dig

Uppfyller jag behörighetskraven? Innan du kan påbörja dina studier vid Mittuniversitetet måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande behörighet för grundnivå och för avancerad nivå, och särskild behörighet som varierar mellan olika kurser och program.

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå Från och med antagningen till sommarterminen 2010 gäller nya regler för grundläggande behörighet. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet enligt de nya reglerna krävs att du har • ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (komvux) • lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, inklusive • lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För dig som har betyg utfärdat före 2010 gäller övergångsregler. Övergångsreglerna innebär att om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010 så uppfyller du kraven även i fortsättningen.

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Utförligare information om grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå samt avancerad nivå finner du på www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Anmalan-och-antagning/Behorighet.

Särskild behörighet Förutom kravet på grundläggande behörighet ställer vissa utbildningar även krav på speciella förkunskaper, så kallad särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning i denna katalog. De särskilda behörighetskraven för program och kurser på grundnivå som vänder sig till högskolenybörjare uttrycks i områdesbehörigheter. Varje områdesbehörighet innehåller krav på förkunskaper i form av vissa kurser från gymnasieskolan eller komvux, så kallade ”behörighetskurser”. Lägsta betygskrav är G/3 om ingenting annat uttrycks vid respektive utbildning. En förteckning över områdesbehörigheter – översättningsnyckel – finner du på sidorna 181–182. För vissa utbildningar kan även krav på arbetslivserfarenhet eller andra relevanta förkunskaper ställas. 176

Behörighetsgivande förutbildning – basår Är du intresserad av att läsa teknik eller naturvetenskap? Saknar du de rätta förkunskaperna? Då är basåret något för dig. Efter att ha gått basåret är du garanterad en plats på något av Mittuniversitetets tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsprogram. Basåret ger dig en god grund inför dina fortsatta studier. Behörighetsgivande kurser erbjuds i matematik, fysik, kemi och biologi. Du behöver inte gå hela basåret utan kan välja de kurser som behövs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Mittuniversitetets kontaktperson för basåret: Sam Lodin, telefon 060-14 88 88, sam.lodin@miun.se

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 176

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Reell kompetens – ett sätt att bli behörig Om du inte har formella betyg som styrker din behörighet, kan du begära prövning av din så kallade reella kompetens, det vill säga kunskaper och erfarenheter som du har skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel vara yrkeserfarenhet, fort- och vidareutbildning inom ett yrke eller utlandsvistelse. Prövning av din reella kompetens innebär att universitetet värderar din kunskap och gör en bedömning om du genom denna anses uppfylla förutsättningarna att klara sökt utbildning. På detta sätt kan du genom ett särskilt beslut bli behörig till utbildningen. Behörigheten gäller endast till den sökta utbildningen vid Mittuniversitetet även om universitetet anser att du är behörig efter bedömning om reell kompetens innebär detta inte automatiskt att du blir antagen. Du konkurrerar om platsen enligt gällande regler om

urval, se sidorna 177–178. Endast ansökningar inkomna i tid med komplett underlag prövas. Du kan när som helst ansöka om att få din kompetens prövad för att sedan kunna använda beslutet vid nästa ansökningstillfälle. Läs om hur du går tillväga för att begära en sådan prövning på sidan 179 och www.miun.se/ Mittuniversitetet/Utbildning/Anmalan-och-antagning/ Behorighet/Reell-kompetens. Om du varken uppfyller formella behörighetskrav eller bedöms ha reell kompetens kommer universitetet att pröva om det finns skäl att bevilja dig undantag. Undantag beviljat vid tidigare ansökningstillfälle gäller inte. Du måste ansöka om förnyad prövning vid varje ansökningstillfälle. Läs om hur du begär en sådan prövning på sidan 179.

Meritvärdering och urval Platsgaranti Till en del kurser på Mittuniversitetet gäller så kallad platsgaranti. Det innebär att alla behöriga som anmält sig i tid antas. Kurser med platsgaranti är markerade med ett P, kurser undantagna från platsgaranti är markerade med EP. Platsgaranti gäller inte när du söker efter sista anmälningsdag, det vill säga gör en så kallad sen anmälan. Om det är för få anmälda kan även kurser med platsgaranti ställas in. Du bör alltså alltid anmäla dig till alternativa kurser för säkerhets skull.

ämnena moderna språk, engelska, matematik eller i områdeskurs. Du får inte högre meritpoäng om du har betyget VG eller MVG. Du kan tillgodoräkna maximalt 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet till en viss utbildning ger inte meritpoäng. För utförligare information om beräkning av meritpoäng – se www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/ Anmalan-och-antagning/Urval. För dig som har äldre avgångs- eller slutbetyg eller meriter från basårskurser på högskola finns information om beräkning av meritvärde på www.miun.se/Mittuniversitetet/ Utbildning/Anmalan-och-antagning/Urval.

Meritvärdering Från och med antagningen till sommarterminen 2010 gäller nya regler för meritvärdering. De nya reglerna innebär bland annat att du som har slutbetyg från svensk gymnasieskola från 2003 eller senare, eller slutbetyg från svensk gymnasial vuxenutbildning med enbart kurser enligt 2001 års kursplaner, kan få meritpoäng som läggs till ditt jämförelsetal. För att få meritpoäng krävs att du har lägst betyget Godkänt i något av

Urval För utbildningar som inte omfattas av platsgaranti måste ett urval göras om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser. Olika urvalsregler tillämpas för olika utbildningar. Ett urval kan grunda sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet och högskolepoäng. Du kan konkurrera i en eller flera urvalsgrupper.

Du kan konkurrera med ditt betyg (betygsurval) och/eller med giltigt högskoleprovsresultat (provurval). Minst en tredjedel av platserna tillsätts ur respektive grupp. Från och med antagningen till sommarterminen 2010 gäller nya regler i betygsurvalet. Det finns fyra urvalsgrupper: Direktgruppen I den här gruppen deltar sökande med betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning. Kompletteringsgruppen I den här gruppen deltar sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som

inte är elev där. Detta gäller under förutsättning att betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till kompletteringsgruppen hör även de som styrker särskild behörighet genom folkhögskolestudier eller via basårsstudier (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet).

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Urval till utbildningsprogram och kurser som vänder sig till nybörjare

Sökande med utländska gymnasiebetyg I den här gruppen deltar sökande med betyg från utländsk utbildning och internationell utbildning. Sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Till vissa utbildningar görs urvalet enligt andra regler. Detta anges i så fall i katalogen under respektive utbildning. Utförligare information om urval finner du på www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Anmalan-och-antagning/Urval.

Har du frågor om anmälan och antagning, ring 0771-550 720 eller läs på www.studera.nu

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 177

Mittuniversitetet 10/11

177

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Övrigt om urval

Individuell prövning

• Sökande som är behöriga men inte kan meritvärderas placeras i urvalsgruppen ”övriga sökande” och antas i sista hand bland de anmälningar som inkommit i tid. (Urvalsgrupp ÖS – Övriga sökande). • Anmälningar som inkommit efter anmälningstidens utgång meritvärderas inte. Behöriga sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom. (Urvalsgrupp SA – Sen anmälan till och med urval 2, Urvalsgrupp EA - sen anmälan efter urval 2). • Sökalternativen prövas i den rangordning som den sökande angivit i sin anmälan. Vid antagning till ett högre prioriterat alternativ stryks de lägre prioriterade alternativ som överskrider maxgränsen se ”Prioritera dina val” längre fram i detta avsnitt.

I enstaka fall får universitetet göra avsteg från fastställda urvalsgrunder. Detta får dock bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som finns fastställda och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Skälen prövas från fall till fall och det finns därför inga generella regler. Den sökande bör ha försökt att förbättra sin konkurrenssituation, till exempel genom avlagt högskoleprov. För att en prövning skall göras krävs att: • du uppfyller behörighetskraven till sökt utbildning • din begäran om prövning är Mittuniversitetet tillhanda senast sista ansökningsdag • du bifogar intyg som styrker dina skäl.

Så här anmäler du dig till Mittuniversitetet Gemensam webbanmälan till kurser och program via www.studera.nu Anmälan till Mittuniversitetets utbildningar gör du snabbast och enklast via webbanmälan på www.studera.nu. Här hittar du också alltid aktuell information som rör anmälan och antagning. På www.studera.nu finner du Sveriges samlade utbildningsutbud av kurser, utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. Mittuniversitetets utbildningar söker du enklast fram med hjälp av anmälningskod för aktuell utbildning. Anmälningskoder för våra utbildningar finner du i denna katalog och på www.miun.se/Mittuniversitetet/ Utbildning/Utbildningsutbud.

Viktigt om anmälningskoder! Anmälningskoder till Mittuniversitetets utbildningar består av högskolekoden MIU samt fem siffror, till exempel MIU-25040. HELA anmälningskoden inklusive högskolekoden måste anges i anmälan, det vill säga både bokstäver och siffror. ANMÄLAN/ ANTAGNING

Prioritera dina val På din anmälan kan du välja maximalt 20 anmälningsalternativ. Anmälan är ”rak”, det vill säga det finns inga reservalternativ utan alla utbildningar ställs upp efter varandra i prioritetsordning, detta oavsett om anmälan gäller program, kurs alternativt en blandning av dessa och oavsett vilket lärosäte som ger utbildningen. Tänk därför noga igenom rangordningen av dina utbildningsalternativ! Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng. En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en deltidsutbildning som 15 eller 7,5 högskolepoäng. Blir du antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ. Det innebär att om du prioriterar heltidskurser om 7,5 högskolepoäng i första, andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 högskolepoäng) och blir antagen till alla tre, kan du inte bli antagen till ett utbildningsprogram på heltid som du prioriterar i fjärde hand. Eftersom utbildningsprogrammet räknas som 30 högskolepoäng överstiger detta 45 högskolepoäng. Vill 178

du läsa en viss utbildning, ska du prioritera de längre kurserna/programmen före de kortare.

Komplettera din webbanmälan! Tänk på att din webbanmälan inte är fullständig förrän vi har tillgång till handlingar som styrker din behörighet och/eller handlingar som krävs för att erhålla ett eventuellt meritvärde/ jämförelsetal, läs mer under avsnitten ”Uppfyller jag behörighetskraven?” och ”Meritvärdering och urval”. Information om vilken behörighet som krävs och vad som gäller i fråga om eventuellt urval hittar du i anslutning till respektive utbildning dels i denna katalog dels på www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Utbildningsutbud/. För att vi ska kunna behandla din anmälan krävs att du omgående kompletterar din webbanmälan med dessa handlingar. Kontrollera att ditt personnummer finns på alla kompletterande handlingar. I anmälningstjänsten på www.studera.nu ser du vilka meriter som finns registrerade på dig. Enbart handlingar som inte finns registrerade där behöver du skicka in. Läs på www. studera.nu vad som gäller för att kunna titta på dina registrerade meriter (det kan dröja ett par dagar innan du kan se dem, anmäl dig därför i god tid!). Du som inte hinner göra denna kontroll måste skicka in samtliga handlingar du vill åberopa för att styrka din behörighet, såväl grundläggande som eventuell särskild behörighet (gymnasial eller akademisk). Detta eftersom vi inte kan garantera att samtliga meriter som tidigare registrerats i våra gamla system gått att överföra till det nya antagningssystemet som nu används för all antagning i Sverige. Betyg och andra merithandlingar skickar du till: Antagningen, 833 82 Strömsund.

Anmälan via pappersblankett Du som har skyddade personuppgifter eller av någon annan anledning inte kan lämna din anmälan via www.studera.nu kan göra en pappersanmälan. Anmälningsblanketten kan beställas på www.studera.nu eller på telefon 08-613 99 00. Glöm inte att bifoga handlingar som du vill åberopa för

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 178

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Vad ska din anmälan innehålla? • Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på www.studera.nu. • Betyg från komvux och intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in. • Akademiska meriter från högskolor och universitet överförs automatiskt från respektive lärosäte, men äldre meriter kan saknas. Studier vid vårdhögskolorna i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund före hösten 1995 måste styrkas genom studieintyg. • Resultatet av högskoleprovet överförs också automatiskt. • Resultat från basår vid högskolor och universitet måste du själv komplettera din anmälan med. Skicka inte originalhandlingar. Skicka bara kopior men se till att de är vidimerade (någon ska med sin namnteckning intyga att innehållet i varje kopia stämmer överens med originalhandlingen). Om du har bytt namn ska du bifoga personbevis.

Reell kompetens/Undantag Gör en vanlig anmälan på www.studera.nu. Utöver anmälan behöver du, för begäran om prövning fylla i en särskild blankett som du hittar på www.studera.nu eller beställer på telefon 0771-550 720. Blanketten måste vara oss tillhanda senast sista anmälningsdag, se sidan 176. Skicka blanketten tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker din ansökan till Antagningen, 833 82 Strömsund. Det är viktigt att du kan styrka den kompetens du åberopar och styrker dina uppgifter så långt som möjligt med intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som känner din förmåga väl. Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har beviljats reell kompetens/undantag förut ska en kopia på förhandsbeskedet/beslutet skickas in tillsammans med din anmälan. Endast ansökningar inkomna i tid med komplett underlag prövas.

Individuell prövning Förutom anmälan till utbildningen ska en skriftlig begäran om individuell prövning skickas direkt till Mittuniversitetet. Använd blanketten ”Begäran om individuell prövning”. Ifylld blankett samt intyg som styrker dina skäl skickar du till: Mittuniversitetet, Antagningen, Att: Åsa Larsson, 851 70 Sundsvall. Blanketten samt mer information om hur du begär individuell prövning finner du på www.miun.se/utbildning/ blanketter.

Detta händer sedan med din anmälan Kontrollbesked Alla som har sökt en utbildning, kurser eller program via www.studera.nu eller på den gemensamma pappersanmälan,

får ett kontrollbesked. Kontrollbeskeden skickas efterhand som anmälningarna bedöms, vanligtvis maj– juni gällande anmälan till höstterminen och november gällande anmälan till vårterminen. Läs mer om hur du tar del av ditt kontrollbesked på www.studera.nu. I kontrollbeskedet redovisas de registrerade meriter som rör din anmälan samt preliminära bedömningar av dina sökalternativ. Kontrollbeskedet är den enda information du får om eventuella brister i din anmälan. Eftersom vi använder ett nytt system för antagning är det viktigt att du läser ditt kontrollbesked noga och kompletterar med de handlingar som saknas. Kompletterande handlingar skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund. Kompletteringar Du kan komplettera din anmälan med handlingar som utfärdats efter sista anmälningsdag. Kompletterande handlingar skall vara Antagningen tillhanda senast 21 juni för anmälan inför höstterminen 2010 och 1 december för anmälan inför vårterminen 2011. Kompletterande handlingar skall skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund. Antagningsbesked 1 Efter det första urvalet skickas ett antagningsbesked ut. Där framgår om du är antagen, reservplacerad eller struken. Det antagningsbesked du får är gemensamt för de program och kurser du sökt. Du får besked i mitten av juli för ansökan till hösten 2010 och mitten av december för anmälan till våren 2011, där de program och kurser du har sökt till vid alla lärosäten redovisas. Du förväntas under denna period att via anmälningstjänsten bevaka att antagningsbeskedet når dig. Läs mer om hur du tar del av ditt antagningsbesked på www.studera.nu. Reservplats – möjligheten att bli antagen Hur stor möjligheten är att antas i det andra urvalet går inte att förutsäga. Ett lågt reservplatsnummer är ingen garanti för att bli antagen. I vissa urvalsgrupper antas ingen eller få sökande och till många kurser/program görs så kallat överintag för att begränsa reservantagning. Svara för att behålla din plats Du måste svara på antagningsbeskedet för att behålla de utbildningsplatser och reservplaceringar som du blivit erbjuden i det första urvalet. För svarstider och information om hur du lämnar svar se www.studera.nu när du anmäler dig. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Högst 210 högskolepoäng behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, tills 210 högskolepoäng kvarstår. Antagningsbesked 2 I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du har svarat på antagningsbesked 1. Du får ett andra antagningsbesked i början av augusti gällande anmälan till hösten 2010 och början av januari gällande anmälan till våren 2011.

Har du frågor om anmälan och antagning, ring 0771-550 720 eller läs på www.studera.nu

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 179

ANMÄLAN/ ANTAGNING

behörighet och för att erhålla ett eventuellt meritvärde/ jämförelsetal (läs mer under avsnittet ”Uppfyller jag behörighetskraven?” och” Meritvärdering och urval”). Anmälan tillsammans med dina meriter skickar du till: Antagningen, 833 82 Strömsund. Du som har sekretessbelagda personuppgifter skickar anmälan och meriter till: VHS, Box 24070, 104 50 Stockholm.

Mittuniversitetet 10/11

179

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Du stryks från lägre prioriterade utbildningsalternativ när du blivit antagen till 45 högskolepoäng och du stryks även om du blivit antagen till utbildningen i det första urvalet. Utbildningar som ställs in Kurser kan ställas in om för få anmälningar kommit in till universitetet vid anmälningstidens utgång. Detta gäller även för kurser med platsgaranti. Mittuniversitetet förbehåller sig rätten att vid extraordinära händelser ställa in kurs, även efter att antagning skett. Studenter som antagits och drabbats av att kurs blivit inställd har rätt att söka annat studiealternativ inom Mittuniversitetet.

Återbud Lämna återbud om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. Det kan finnas andra sökande som står på kö efter din plats. Lediga platser Om lediga platser uppstår i samband med utbildningsstarten annonseras dessa ut av den institution som ger utbildningen. Platser kan uppstå såväl på kurser som på program och påbyggnadsutbildningar. Principen först till kvarn gäller. Information om eventuella lediga platser på Mittuniversitetet finner du på www.miun.se.

Dataregister I antagningssystemets register sparas personuppgifter och vissa behörighetsgivande handlingar. VHS samt universitet och högskolor behandlar dina uppgifter i samband med behörighetsprövning, meritvärdering, urval och antagning. Vid Mittuniversitetet används ett ADB-baserat studiedokumentationsregister (LADOK). Registret är lokalt och innehåller uppgifter om de studerande. De uppgifter du

lämnar vid anmälan (om behörighet, kursval, personuppgifter) kommer att föras in i registret. Detsamma gäller uppgifter om studieresultat. Bestämmelser om registren finns i Förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Regler om rätten att erhålla registerutdrag finns i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Övrig information Anstånd med studiestarten

Att överklaga

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Blanketten kan du hämta på www.miun.se/utbildning/blanketter. Ansökan om anstånd med påbörjande av studier och intyg som styrker skälen skickas till Antagningen, 851 70 Sundsvall.

Beslut om grundläggande/särskild behörighet, avslag på undantagsansökan (dispensansökan) eller ansökan om validering kan överklagas. Beslutet meddelas i antagningsbeskedet. Överklagan ska ha inkommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter det datum du fått ditt antagningsbesked. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du begär samt varför du begär ändringen. Till skrivelsen ska antagningsbeskedet bifogas. Eventuell överklagan skickas till den adress som finns angiven i överklagandehänvisningen i ditt antagningsbesked. Har du funnit uppenbara fel i hanteringen av din anmälan ska du inte överklaga utan omgående kontakta Antagningsenheten vid Mittuniversitetet genom att ringa 0771-550 720.

ANMÄLAN/ ANTAGNING

180

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 180

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Högskoleprovet 2010 En viss del av platserna på ett program eller en kurs tillsätts utifrån resultat på högskoleprovet. Genom ett bra resultat på högskoleprovet ökar dina chanser att bli antagen, under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven. Du har ingenting att förlora på att göra högskoleprovet och du får göra det hur många gånger som helst. Resultatet är giltigt i fem år och du söker på det bästa resultatet. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som du har användning av vid alla slags högskole- och universitetsstudier. Provet består av fem delprov: ordkunskap, matematisk problemlösning, läsförståelse, tolkning av diagram, tabeller och kartor samt engelsk läsförståelse. Maxpoäng för provet är 2,0. Högskoleprovet kan göras på orter över hela landet.

Huvudprovledare: Maritta Lidin, telefon 060-14 86 59, maritta.lidin@miun.se Provorter i Västernorrlands län: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik. Provorter i Jämtlands län: Järpen, Sveg, Strömsund och Östersund. Högskoleprovet 2010 Provdag vårterminen: 10 april Anmälan senast: 15 februari Provdag höstterminen: 23 oktober Anmälan senast: 15 september

Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer – översättningsnyckel Områdesbehörighet 1 Historia A, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk steg 3, lägst C-språk B, Engelska B Områdesbehörighet 3 Matematik C, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A Områdesbehörighet 4 Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 5 Matematik B, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 6 Engelska B, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 7 Matematik B Områdesbehörighet 8 Fysik B, Kemi A, Matematik D

Ämnen på linje i gymnasieskolan

Etappindelade ämnen på gymnasieskolnivå inom den kommunala och statliga vuxenutbildningen

Hi 3 åk HSN eller 2 åk ET N (med alternativt ämne) MuSoEp, Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Hi etapp 2, Sh etapp 2

Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk En 3 åk HSEN eller 2 åk HHe

Aktuellt språk etapp 3 En etapp 3

Ma 3 åk SENT eller 2 åk Te, Nk 2 åk HSSoKoEp (alt. Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe och Bi 2 åk N), Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Ma etapp 3, Nk etapp 3 (alt. Fy etapp 3, Ke etapp 3 och Bi etapp 2), Sh etapp 2

En 3 åk HSEN eller 2 åk HHe, Ma 3 åk SENT eller 2 åk Te, Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

En etapp 3, Ma etapp 3, Sh etapp 2

Ma 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu, Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Ma etapp 2, Sh etapp 2

En 3 åk HSEN eller 2 åk HHe, Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

En etapp 3, Sh etapp 2

Ma 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu

Ma etapp 2

Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk NT

Fy etapp 4, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Har du frågor om anmälan och antagning, ring 0771-550 720 eller läs på www.studera.nu

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 181

Mittuniversitetet 10/11

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Kurser på program i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

181

09-12-16 13.41.50


F R Å N A N M Ä L A N T I L L A N TA G N I N G

Områdesbehörighet 9 Fysik B, Kemi A, Matematik E

Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk NT

Fy etapp 4, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Områdesbehörighet 10 Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E

Bi 2 åk N, Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk NT

Bi etapp 2, Fy etapp 4, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Områdesbehörighet 11 Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Bi 2 åk N, Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk NT

Bi etapp 2, Fy etapp 3, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Områdesbehörighet 12 Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C

Biologi 2 åk N, Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk SENT eller 2 åk Te

Bi etapp 2, Fy etapp 3, Ke etapp 3, Ma etapp 3

Områdesbehörighet 13 Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D

Bi 2 åk N, Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe, Ma 3 åk NT

Bi etapp 2, Fy etapp 4, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Områdesbehörighet 14 Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Bi 2 åk N, Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller två åk TeKe, Ma 3 åk NT

Bi etapp 2, Fy etapp 3, Ke etapp 3, Ma etapp 4

Ma 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu, Nk 2 åk HSSoKoEp (alt. Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe och Bi 2 åk N), Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Ma etapp 2, Nk etapp 3 (alt. Fy etapp 3, Ke etapp 3 och Bi etapp 2), Sh etapp 2

Ma 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu, Nk 2 åk HSSoKoEp (alt. Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe och Bi 2 åk N), Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Ma etapp 2, Nk etapp 3 (alt. Fy etapp 3, Ke etapp 3 och Bi etapp 2), Sh etapp 2

Id 3 åk HSENT eller 2 åk från tvåårig linje, Matematik 1 åk HSENTTe eller 2 åk MuSoEkDu, Nk 2 åk HSSoKoEp (alt. Fy 3 åk NT, Ke 3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe och Bi 2 åk N), Sh 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

Kravet på idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen, Ma etapp 2, Nk etapp 3 (alt. Fy etapp 3 och Bi etapp 2), Sh etapp 2

Områdesbehörighet 15 Matematik B, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A Områdesbehörighet 16 Matematik B, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Förkortningar Du Drift- och underhållsteknisk linje E Treårig ekonomisk linje Ep Estetisk-praktisk linje Ek Tvåårig ekonomisk linje H Humanistisk linje HHe Humanistisk linje helklassisk variant Ko Konsumtionslinje

182

Mu N S So T Te TeKe

Musiklinje Naturvetenskaplig linje Samhällsvetenskaplig linje Social linje Treårig teknisk linje/fyraårig teknisk linje Tvåårig teknisk linje Tvåårig teknisk linje kemiteknisk gren

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Anma lan_till_antagning.indd 182

09-12-16 13.41.50


REGISTER

Alfabetiskt register I detta register hittar du Mittuniversitetets samtliga utbildningar i alfabetisk ordning. Vill du bara söka bland program hittar du en listning av dessa på sidan 34. Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar listas på sidan 92 och en lista över kurser finner du på sidan 96. Sommarkurserna listas separat på sidan 162. Affärssystem, IT och ekonomi, 180 hp .................................................... 51 Allmänt utbildningsområde, 90 hp............................................................. 93 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Ansvarighet och arkiv, 7,5 hp ......................................................................................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivoch informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp, ............................... 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivsystem, 7,5 hp .............. 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp .................. 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokument-styrning, 7,5 hp ........................................... 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Standarder för elektronisk dokumenthantering, 15 hp ................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Teori och metod, 7,5 hp...... 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp .......................................... 98 Arkiv- och informationsvetenskap AV, Uppsats, 15 hp ....................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp ................................ 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp..................................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Handskriftsläsning, 7,5 hp ........................................................................ 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Handskriftsläsning II, 7,5 hp .................................................................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp, ............................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Dokumenthantering för registratorer – fortsättningskurs, 15 hp .................... 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Dokumenthantering för registratorer – fortsättningskurs II, 15 hp ................ 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), XML och metadataförvaltning, 7,5 hp ................................................ 163 Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp ................................ 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Processbaserad dokumenthantering och arkivredovisning, 15 hp .............................. 97 Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Uppsats, 15 hp............... 97 Avancerad processoperatör/-tekniker, 120 hp ...................................... 79

B Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 hp ........................................... 36 Beteendevetenskapligt program, 180 hp ................................................. 37 Bildjournalistik, 180 hp ................................................................................. 65 Biologi AV, Självständigt arbete, 30 hp ................................................... 107 Biologi BE, Baskurs A, 6 hp .......................................................................106 Biologi BE, Baskurs B, 4,5 hp ....................................................................106 Biologi GR (A), Cell- och molekylärbiologi, 7,5 hp ............................106 Biologi GR (A), Fjällekologi, 7,5 hp .........................................................164 Biologi GR (A), Genetik, 7,5 hp ...............................................................106 Biologi GR (A), Systematisk botanik och floristik, 7,5 hp .................106 Biologi GR (A), Växtfysiologi, 7,5 hp ......................................................106 Biologi GR (B), Ekologi, 7,5 hp ................................................................. 107

Biologi GR (B), Fältekologi, 7,5 hp .......................................................... 107 Biologi GR (B), Zoofysiologi med morfologi, 7,5 hp .......................... 107 Biologi GR (B), Zoologi – systematik och morfologi, 7,5 hp ........... 107 Biologi GR (C), Botanik, 15 hp................................................................. 107 Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Biologisk mångfald, 15 hp ....... 107 Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Landskapsekologi, 15 hp ......... 107 Biologi GR (C), Populations- och samhällsekologi, 15 hp ................. 107 Biologi GR (C), Praktik, Naturvårdsbiologi, 15 hp ............................. 107 Biologi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp .......................................... 107 Biomedicinsk analytiker, 180 hp ................................................................. 68 Byggingenjör, 180 hp...................................................................................... 45 Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp ............................. 107 Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp .............................. 107 Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik, 7,5 hp ..............164 Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik I, 15 hp .............164 Byggnadsteknik GR (A), Gestaltning, 7,5 hp......................................... 107 Byggnadsteknik GR (A), Inomhusmiljö, 7,5 hp .....................................108 Byggnadsteknik GR (A), Praktisk byggnadsteknik, 7,5 hp .................164 Byggnadsteknik GR (A), Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp ........................................108 Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik, 7,5 hp .............................................108 Byggnadsteknik GR (B), Bygg-produktion II, 7,5 hp ...........................108 Byggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp ..................108 Byggnadsteknik GR (B), Ekologisk byggnadsteknik II, 15 hp ............164 Byggnadsteknik GR (B), Installationsteknik, 7,5 hp ............................108 Byggnadsteknik GR (B), Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp .......................................108 Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp ...........................108 Byggplanering, 120 hp....................................................................................80

C Civilingenjör i datateknik, 300 hp .............................................................. 39 Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp ................................................. 40 Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp ............................................. 41 Civilingenjör i teknisk design, 300 hp ....................................................... 42

D Datateknik AV, Artificiell intelligens för agenter, 7,5 hp ....................112 Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp .....................................112 Datateknik AV, Distribuerade system II, 7,5 hp....................................112 Datateknik AV, Java för distribuerade tjänster, 7,5 hp ........................112 Datateknik AV, Människa-dator interaktion, 7,5 hp ............................112 Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 7,5 hp ............112 Datateknik AV, Simulering av kommunikationssystem, 7,5 hp .........112 Datateknik AV, Tjänsteorienterad arkitektur, 7,5 hp ..........................112 Datateknik BE, Datorkunskap, 1,5 hp ....................................................165

REGISTER

A

Hittar du inte vad du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 183

183

09-12-17 11.00.04


REGISTER

REGISTER

Datateknik GR (A), Databaser – installation, administration och drift av MySQL, 7,5 hp .............................. 109, 165 Datateknik GR (A), Databaser, introduktion, 7,5 hp ................ 109, 165 Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp ............................ 109, 165 Datateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp.............................................109 Datateknik GR (A), Drift av lokala nätverk, 7,5 hp ................... 109, 165 Datateknik GR (A), Drift av tjänster i Linux, 7,5 hp ................. 109, 165 Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp ............................... 109, 165 Datateknik GR (A), Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp ........................... 109, 165 Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp ................................. 110, 165 Datateknik GR (A), Installation och administration av ett nätverksoperativsystem, 7,5 hp .......... 110, 166 Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp....................... 110, 166 Datateknik GR (A), Java I, 7,5 hp .................................................... 110, 166 Datateknik GR (A), Java II, 7,5 hp................................................... 110, 166 Datateknik GR (A), Nätverksteknik I, 7,5 hp.............................. 110, 166 Datateknik GR (A), Nätverksteknik II, 7,5 hp ..................................... 110 Datateknik GR (A), Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp ... 110, 166 Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp..........................111, 166 Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp ........................................111 Datateknik GR (A), Praktisk Linux, 7,5 hp....................................111, 166 Datateknik GR (A), Programmering av webbapplikationer, 7,5 hp ...................................111 Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – introduktion, 12 hp ..................165 Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – II, 9 hp .......108 Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – III, 9 hp ......109 Datateknik GR (A), Spelprogrammering, 30 hp ..................................108 Datateknik GR (A), Web 2.0 med AJAX, 7,5 hp..................................111 Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp .............................111, 166 Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp .............................. 111, 167 Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för mobila enheter, 30 hp ...........................111 Datateknik GR (B), Artificiell intelligens, 7,5 hp ..................................111 Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp ............................ 111, 167 Datateknik GR (B), Avancerad administration av Linuxsystem, 7,5 hp ...........................111 Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp ......................111 Datateknik GR (B), Datakommunikation och operativsystem för mobila enheter, 7,5 hp ....................... 111, 167 Datateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp ..............111 Datateknik GR (B), Designmönster med C++, 7,5 hp .......................111 Datateknik GR (B), Designmönster med Java, 7,5 hp .........................111 Datateknik GR (B), Interaktiva multimedier, 7,5 hp ...........................111 Datateknik GR (B), Java för C++ programmerare, 7,5 hp ................111 Datateknik GR (B), Java för mobila enheter I, 7,5 hp, ........................111 Datateknik GR (B), Java för mobila enheter II, 7,5 hp ........................111 Datateknik GR (B), Java III, 7,5 hp................................................... 111, 167 Datateknik GR (B), Modellering i UML, 7,5 hp ....................................111 Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet, 7,5 hp......................................111

184

Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp .............................111 Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt, 7,5 hp ..................................111 Datateknik GR (B), Systemprogrammering i Unix/Linux, 7,5 hp ....111 Datateknik GR (B), Trådlös Internetaccess, 7,5 hp .............................111 Datateknik GR (B), Webbutveckling med Actionscript, 7,5 hp .......111 Datateknik GR (B), XML, 7,5 hp ..............................................................111 Datateknik GR (C), Designmönster med C++, 7,5 hp .......................111 Datateknik GR (C), Nätverksprogrammering, 7,5 hp ........................111 Datateknik GR (C), TCP/IP-nät, 7,5 hp ..................................................111 Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp .............................................111 Datateknik GR (C), XML med Databaser, 7,5 hp ................................111 Datateknik, 180 hp ........................................................................................ 52 Datavetenskap GR (A), 30 hp....................................................................112 Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp..................... 112, 167 Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp .............................................112 Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp ......................................113, 167 Datavetenskap GR (A), Digital kompetens för lärare, 15 hp ............112 Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp...................113, 167 Datavetenskap GR (A), IT och marknader, 7,5 hp ...............................113 Datavetenskap GR (A), IT och organisationer, 7,5 hp ........................113 Datavetenskap GR (A), Programmering med Alice, 7,5 hp ......113, 167 Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp ............................ 113, 168 Datavetenskap GR (B), 30 hp ....................................................................113 Datavetenskap GR (B), Dataanalys, 7,5 hp ............................................113 Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp ........113 Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp .....................................113 Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp ...................113 Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp .......................................................113 Datavetenskap GR (C), 30 hp ...................................................................113 Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp ..........................................113

E Ekoingenjör, 180 hp ....................................................................................... 46 Ekonomprogram, 180 hp.............................................................................. 43 Ekoteknik, 180 hp .......................................................................................... 69 Elektronik AV, Konstruktion av trådlösa sensornätverk, 15 hp .......114 Elektronik AV, Modellering och konstruktion av inbyggda videosystem, 15 hp...................................114 Elektronik AV, Mätsystem, 15 hp ..............................................................114 Elektronik AV, Sensorkomponenter, 6 hp ..............................................114 Elektronik AV, Tillämpade sensorsystem, 9 hp .....................................114 Elektroteknik GR (A), Analog elektronik, 7,5 hp .................................114 Elektroteknik GR (A), Audio-teknologi 1, 7,5 hp ................................115 Elektroteknik GR (A), Barn möter elektronik i vardagen, 15 hp.....114 Elektroteknik GR (A), Digitalteknik, 7,5 hp...........................................115 Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 7,5 hp ...........................115 Elektroteknik GR (A), Introduktion till musik- och ljuddesign, 7,5 hp..................................115 Elektroteknik GR (A), Ljudteknik, 7,5 hp ..............................................168

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 184

09-12-17 11.00.04


Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 7,5 hp .................................115 Elektroteknik GR (A), RFID – Möjligheter och begränsningar, 7,5 hp .................................168 Elektroteknik GR (B), Digitalkonstruktion med VHDL, 7,5 hp .......115 Elektroteknik GR (B), Ljudteori, 7,5 hp .................................................115 Elektroteknik GR (B), Mätteknik, 6 hp ...................................................115 Elektroteknik GR (B), Programmering av inbyggda system, 6 hp....115 Elektroteknik GR (B), Signaler och system, 7,5 hp..............................115 Energiingenjör, 180 hp .................................................................................. 47 Energiteknik, 60 hp ...................................................................................... 116 Energiteknik GR (A), Värmepumpsteknik, 4,5 hp............................... 116 Energiteknik GR (C), Biobränsle, 4,5 hp ............................................... 116 Energiteknik GR (C), Biodrivmedel, 6 hp ............................................. 116 Engelska AV, Engelska studier, 7,5 hp........................................................ 98 Engelska AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp......................................... 98 Engelska AV, Humanistisk vetenskaps-teori, 7,5 hp.............................. 98 Engelska AV, Muntlig och skriftlig framställning i engelska, 7,5 hp ... 98 Engelska AV, Ämnesdidaktisk specialisering i engelska, 30 hp ........... 98 Engelska GR (A), 30 hp ................................................................................ 98 Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp ............................................. 98 Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp ........... 98 Engelska GR (B), 30 hp................................................................................. 98 Engelska GR (C), 30 hp ................................................................................ 98

F Folkhälsovetenskap AV, Health Promotion and Evaluation, 7,5 hp ......................................... 153 Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp ................................. 153 Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp ......................................... 153 Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp ..................................... 153 Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp ......................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), 30 hp .......................................................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), Folkhälsoarbete bland äldre, 7,5 hp .................................................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), Health Promotion and Evaluation, 7,5 hp ......................................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsofrämjande arbete i skolan, 15 hp ............................................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), Introduktion till folkhälsovetenskap, 7,5 hp ..................................... 152 Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp ............... 152 Folkhälsovetenskap GR (B), Epidemiologi II, Att följa och analysera folkhälsan, 7,5 hp ............ 152 Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp ........ 152 Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsokommunikation, 7,5 hp .............. 152 Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp ....................................... 152 Fordonssystemteknik, 120 hp ..................................................................... 81 Fotografi GR (A), Berättarformer i medier, 7,5 hp ............................103 Fotografi GR (A), Bildjournalistikens grunder, 7,5 hp ........................103 Fotografi GR (B), Digital stillbild, 7,5 hp ...............................................103 Fysik AV, Introduktion till nanoteknik, 7,5 hp .......................................117 Fysik AV, Mikroskopi, 7,5 hp ......................................................................117 Fysik BE, Baskurs A i fysik, 7,5 hp.............................................................117 Fysik BE, Baskurs B i fysik, 12 hp ............................................................. 116

Fysik GR (A), Astronomisk översiktskurs, 7,5 hp ................................117 Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp ........117 Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp ..............................117 Fysik GR (A), Modern fysik, 7,5 hp ..........................................................117 Fysik GR (B), Optik, 7,5 hp, .......................................................................117 Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp ..................................... 131 Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp ........................... 131 Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp .............................. 131 Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp ........................... 131 Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp ..................................... 131 Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp.................... 131 Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp.... 131 Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp ..................... 131 Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp........................... 130 Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp ........................ 130 Företagsekonomi GR (A), Företagande på EU-marknaden, 7,5 hp ............................................. 169 Företagsekonomi GR (A), Företagsetik, 7,5 hp ................................... 169 Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp ................... 169 Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp ...................... 130 Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp ............................. 130 Företagsekonomi GR (A), Marknadsföringens etik, 7,5 hp .............. 169 Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp ...... 130 Företagsekonomi GR (A), Organisationer från ett genusperspektiv, 7,5 hp............................. 169 Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp ................ 131 Företagsekonomi GR (A), Projekt som arbetsform, 7,5 hp ............. 169 Företagsekonomi GR (A), Projektledning – ledarskap, organisation och grupp, 7,5 hp ........ 170 Företagsekonomi GR (A), Redovisning i olika företagsformer, 7,5 hp ........................................ 170 Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp ............................ 131 Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp .................................... 131 Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp .............................................. 131 Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp ......................... 131 Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer och CRM, 7,5 hp......... 131 Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp ............................................... 131 Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp ......................................... 131 Företagsekonomi GR (C), Försäljning och förhandling, 7,5 hp ....... 131 Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp ................................................ 131 Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp ............................ 131 Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp ........................ 131 Företagsekonomi GR (C), Kundrelationer i informationssamhället, 7,5 hp .............................. 131 Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp ....................................... 131 Företagsekonomi GR (C), Projektledning, 7,5 hp ............................... 131 Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp ........................................... 131 Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp ......................... 131

REGISTER

REGISTER

Hittar du inte vad du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 185

185

09-12-17 11.00.04


REGISTER

G

I

Geografi GR (A), Geografiska informationssystem I, 15 hp .............117 Geografi GR (A), Geografiska informationssystem II, 15 hp ............117 Grafisk design GR (A), Grafisk design, inriktning tidningsdesign, 15 hp...............................104 Grafisk design GR (A), Grafisk designhistoria, 7,5 hp .......................104 Grafisk design GR (A), Kreativt idéskapande, 15 hp..........................104 Grafisk design GR (A), Producera för webben, 4,5 hp......................104 Grafisk design GR (A), Webbdesign för webbredaktörer, 3 hp .....104 Grafisk design GR (A), Webbdesign, 7,5 hp .........................................104 Grafisk design GR (A), Webbpublicering, 3 hp ...................................104 Grafisk design GR (B), Design för alla, 7,5 hp......................................105 Grafisk design GR (B), Projektanalys och praktik, 30 hp .................105 Grafisk design och kommunikation, 180 hp............................................ 59 Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck, 120 hp ...... 82 Grafisk teknik GR (A), Databaser i tryckprocessen, 7,5 hp ............ 118 Grafisk teknik GR (A), Digital tryckteknik och produktion, 7,5 hp ...................................... 118 Grafisk teknik GR (A), Flerkanalspublicering i praktiken, 7,5 hp ... 118 Grafisk teknik GR (A), Grafisk produktionskalkylering, 7,5 hp ...... 118 Grafisk teknik GR (A), Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp ..................................... 118 Grafisk teknik GR (A), Originalproduktion – Typografi, form och materialval, 7,5 hp.......................................... 118 Grafisk teknik GR (B), Digital tryckteknik och produktion II, 7,5 hp ................................... 118 Grafisk teknik GR (B), Grafisk teknik och tryckproduktion II, 7,5 hp ................................. 118 Grundläggande Informatik GR (A), 30 hp ............................................. 132

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi med inriktning mot idrott, 15 hp .............. 153 Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp............. 153 Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsobedömning, 7,5 hp .................................... 174 Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi, 7,5 hp ............................... 153 Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi, 7,5 hp....................................... 153 Idrottsvetenskap GR (A), Motion för hälsa, 7,5 hp ............................ 153 Idrottsvetenskap GR (A), Nutrition, 7,5 hp .........................................154 Idrottsvetenskap GR (A), Träning för prestation, 7,5 hp ..................154 Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära, 7,5 hp ....................................154 Idrottsvetenskap GR (B), Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp, ............154 Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik, 7,5 hp.....................................154 Idrottsvetenskap GR (C), Fördjupning – prestationsidrott eller fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp .............154 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp ......................................................44 Industridesign GR (A), 30 hp ....................................................................105 Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 7,5 hp .................................105 Industridesign, 180 hp ................................................................................... 60 Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp........................................ 135, 171 Informatik AV, Examensarbete, 15 hp .................................................... 135 Informatik AV, Examensarbete, 30 hp .................................................... 135 Informatik AV, Ledningssystem, 7,5 hp................................................... 135 Informatik AV, Systemteknologi, 7,5 hp ........................................ 135, 171 Informatik AV, Systemvetenskaplig ansats och teori, 7,5 hp ... 135, 171 Informatik GR (A), Analys av Informationssystem, 7,5 hp .............. 132 Informatik GR (A), Affärsinformatik, 7,5 hp ................................ 132, 170 Informatik GR (A), Agil systemutveckling, 7,5 hp ............................... 132 Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp ................................ 132 Informatik GR (A), Datoranvändning, 7,5 hp ....................................... 170 Informatik GR (A), Design av teknikinformation, 30 hp ................... 132 Informatik GR (A), E-förvaltning, 7,5 hp................................................ 170 Informatik GR (A), E-samhället, 15 hp ................................................... 132 Informatik GR (A), Informatik och systemvetenskap, 7,5 hp ........... 132 Informatik GR (A), Informations- och processanalys, 7,5 hp........... 132 Informatik GR (A), Integrationsprojekt I, 7,5 hp ................................. 133 Informatik GR (A), Introduktion till vetenskapliga studier, 7,5 hp .................................. 133 Informatik GR (A), IT för nätverkssamarbete, 7,5 hp........................ 133 Informatik GR (A), IT och etik, 7,5 hp .......................................... 133, 170 Informatik GR (A), IT-upphandling, 7,5 hp ............................................ 133 Informatik GR (A), Lärplattformar för användarutbildningar, 7,5 hp ............................. 133 Informatik GR (A), Multimediaproduktion I, 7,5 hp ........................... 133 Informatik GR (A), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp .................. 133 Informatik GR (A), Människa-Informationsteknologi-Interaktion, 7,5 hp ........... 133, 170 Informatik GR (A), Människor, IT och arbetsmiljö, 7,5 hp ............... 133 Informatik GR (A), Open Source: filosofi, framväxt och applikationer, 7,5 hp ........... 133 Informatik GR (A), Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp................................ 134 Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp ................................... 134, 170 Informatik GR (A), Strategisk intranätutveckling, 7,5 hp .................. 134

H

REGISTER

Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp ........................................100 Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp .......................................100 Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp ..............................100 Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp...........................................100 Historia AV, Ämnesdidaktisk specialisering i historia, 30 hp ...........100 Historia GR (A), 30 hp ................................................................................. 99 Historia GR (A), Antisemitism, Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp .............................................. 99 Historia GR (A), Defining Periods in Swedish History, 30 hp ........... 99 Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 15 hp........................................ 163 Historia GR (A), Krigföring under andra världskriget, med ett underifrånperspektiv, 15 hp .................................................. 163 Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp ........... 99 Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp ................................................... 99 Historia GR (A), Militärhistoria, Krigföring i vår samtid, 7,5 hp....... 99 Historia GR (A), Militärhistoria, Krigföring under antiken, 7,5 hp ............................................................ 99 Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp ............................................ 99 Historia GR (A), Släktforskning – en introduktion, 7,5 hp ................. 99 Historia GR (A), Turismens historia, 7,5 hp ......................................... 163 Historia GR (B), 30 hp ...............................................................................100 Historia GR (B), Key Themes in Swedish History, 30 hp .................100 Historia GR (C), 30 hp ...............................................................................100

186

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 186

09-12-17 11.00.04


REGISTER

J Journalistik GR (A), Presentationsteknik, 7,5 hp ................................ 135 Journalistik GR (B), Lag och rätt på Internet, 3 hp ............................ 135 Journalistik GR (B), Webbens möjligheter, 1,5 hp .............................. 135 Journalistprogrammet, 180 hp.................................................................... 67

K Kemi AV, Organisk kemi, inriktning mot praktisk organisk syntes, 7,5 hp ............................... 120 Kemi AV, Organisk kemi, organisk syntes, teori, 7,5 hp.................... 120 Kemi AV, Organisk kemi, Strukturutredning av organiska molekyler I, 4,5 hp....................... 120 Kemi AV, Organisk kemi, Strukturutredning av organiska molekyler II, NMR, 7,5 hp ......... 120 Kemi AV, Självständigt arbete, 30 hp ...................................................... 120 Kemi BE, Baskurs A, 9 hp ...........................................................................119 Kemi BE, Baskurs B, 6 hp ............................................................................119 Kemi GR (A), Biokemi, 7,5 hp ...................................................................119 Kemi GR (A), Didaktisk kemi, 7,5 hp ..................................................... 120 Kemi GR (A), Grundläggande kemi, 7,5 hp........................................... 120 Kemi GR (A), Kemi, 30 hp..........................................................................119 Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp ......................................................119 Kemi GR (A), Kemisk jämvikt och kinetik, 7,5 hp............................... 120 Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp ...................................................... 120 Kemi GR (A), Vardagslivets kemi, 7,5 hp ............................................... 120 Kemi GR (B), Analytisk kemi, 7,5 hp ...................................................... 120 Kemi GR (B), Organisk kemi, 7,5 hp ...................................................... 120 Kemi GR (B), Struktur och Spektra, 7,5 hp .......................................... 120 Kemi GR (B), Termodynamik och Jämviktsberäkningar, 7,5 hp ...... 120 Kemi GR (C), Analytisk kemi, 15 hp....................................................... 120 Kemi GR (C), Fysikalisk kemi, yt- och kolloidkemi, 15 hp................ 120 Kemi GR (C), Organisk kemi med preparativ och analytisk inriktning, 15 hp ................................ 120 Kemiteknik AV, Experimentella metoder för pappersprovning, 3 hp ...................... 121 Kemiteknik AV, Kemisk fiberteknologi, 5 hp........................................ 121 Kemiteknik AV, Mekanisk fiberteknologi, 5 hp .................................... 121 Kemiteknik AV, Pappersteknologi, 9 hp................................................. 121 Kemiteknik AV, Returfiberteknologi, 3 hp ............................................ 121 Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 15 hp .......................................... 121 Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp .......................................... 121 Kemiteknik AV, Styr- och reglerteknik för skogsindustrin, 6 hp .... 121 Kemiteknik AV, Tryckteknik och pappersoptik, 9 hp......................... 121 Kemiteknik AV, Ytbehandlingsteknologi, 5 hp...................................... 121 Kemiteknik GR (A), Fiber- och pappersfysik, 6 hp ............................. 121 Kemiteknik GR (A), Introduktion till massa- och pappersteknik, 3 hp ........................... 121 Kemiteknik GR (A), Miljöteknik för skogsindustrin, 6 hp................. 121 Kemiteknik GR (A), Skoglig resurshushållning, 3 hp .......................... 121 Kemiteknik GR (A), Ved och fiberkemi, 6 hp ...................................... 121 Kriminologi GR (A), Att bedöma risk för våld, 7,5 hp ....................... 155 Kriminologi GR (A), Beroende och kriminalitet, 7,5 hp ................... 155 Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp................. 155 Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 15 hp .............................154

REGISTER

Informatik GR (A), Strategisk systemutveckling ur krav-/beställarperspektiv I, 7,5 hp................ 170 Informatik GR (A), Söka och värdera information på webben, 7,5 hp .......................... 134 Informatik GR (A), Tekniskt illustrationsarbete med datorstöd, 7,5 hp ....................... 134 Informatik GR (A), Tekniskt skrivande med datorstöd, 7,5 hp ....... 134 Informatik GR (A), UML för verksamhetsutvecklare, 7,5 hp........... 134 Informatik GR (A), Ungdomars Internet användande, 7,5 hp ........... 134 Informatik GR (A), Utformning och presentation av teknikinformation, 30 hp ......... 132 Informatik GR (A), Webbinformatik, 7,5 hp ....................................... 134 Informatik GR (A), Verksamhetsutveckling och kravfångst av informationssystem, 7,5 hp ................................. 134 Informatik GR (A), Wikipedia – Författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp ........... 170 Informatik GR (A), XML-teknik, 7,5 hp ................................................. 135 Informatik GR (B), Affärsinformatik – Ledning/styrning av affärsprocesser, 7,5 hp .................................. 135 Informatik GR (B), Deltagande IT-design, 7,5 hp ................................ 135 Informatik GR (B), Design av informationssystem, 7,5 hp ............... 135 Informatik GR (B), Hållbar IT-design, 7,5 hp ........................................ 135 Informatik GR (B), Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp ............... 135 Informatik GR (B), Integrationsprojekt II, 7,5 hp ................................ 135 Informatik GR (B), Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp ................ 135 Informatik GR (B), Strategisk systemutveckling ur krav-/beställarperspektiv 2, 7,5 hp .............. 170 Informatik GR (B), Systemutveckling i förändring, 7,5 hp ................ 135 Informatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete, 15 hp ...... 135 Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp .................. 135 Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp ........................................... 135 Informatik GR (C), Perspektiv på IT-samhället, 7,5 hp...................... 135 Informatik GR (C), Vetenskapliga metoder inom informatik, 7,5 hp ............................. 135 Informatik med inriktning systemutveckling, 120 hp ............................ 53 Informations- och PR-programmet, 180 hp............................................ 66 Interkulturell och internationell socionomutbildning, 210 hp............ 77 Internationella förvaltningsprogrammet, 180 hp................................... 73 Internationellt kandidatprogram i biologi, 180 hp................................. 70 Internationellt kandidatprogram i datateknik, 180 hp ......................... 54 Internationellt kandidatprogram i ekoteknik, 180 hp .......................... 71 Internationellt kandidatprogram i elektronik, 180 hp.......................... 83 Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp ............................ 93 Internationellt masterprogram i design för alla, 120 hp ...................... 93 Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp.......................................... 93 Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion, 120 hp .... 93 Internationellt masterprogram i journalistik, medier och demokrati, 120 hp ..................................... 93 Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi, 120 hp ................................................ 93 Internationellt masterprogram i sportteknologi, 120 hp .................... 93 Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning, 120 hp ... 84 Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram, 180 hp ............ 48

Hittar du inte vad du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 187

187

09-12-17 11.00.04


REGISTER

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi, 30 hp .............................154 Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp .............................................. 155 Kriminologi GR (B), Psykopati, 7,5 hp .................................................. 155 Kriminologi GR (B), Tillämpad kriminologi, 30 hp ............................. 155 Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp ..................................................... 155 Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp ............................................... 155 Kriminologi GR (C), Tillämpad kriminologi, 30 hp ........................... 155 Kriminologprogram, 180 hp ........................................................................ 38 Kulturgeografi AV, Avancerad destinationsplanering, 30 hp ............ 136 Kulturgeografi AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp .............. 136 Kulturgeografi AV, Magisteruppsats, 15 hp ........................................... 136 Kulturgeografi AV, Masteruppsats, 15 hp .............................................. 136 Kulturgeografi AV, Praktik, 15 hp ............................................................ 136 Kulturgeografi AV, Turismens forskningsområde, 15 hp ................... 136 Kulturgeografi AV, Upplevelse-samhället, 15 hp.................................. 136 Kulturgeografi AV, Vetenskapligt arbete, teori och metod, 15 hp ................................. 136 Kulturgeografi GR (A), 30 hp ................................................................... 136 Kulturgeografi GR (A), Natur- och kulturresurser, 15 hp ................ 136 Kulturgeografi GR (A), Nord och syd: U-landskunskapens grunder, 7,5 hp ....................... 171 Kulturgeografi GR (A), Turismens ekonomiska geografi, 15 hp ..... 136 Kulturgeografi GR (B), Turism i tid och rum, 15 hp........................... 136 Kulturgeografi GR (B), Turism, transport och infrastruktur, 15 hp....................................... 136 Kulturgeografi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp .................................. 136 Kulturgeografi GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp ......... 136 Kvalitetsteknik GR (A), Att skapa upplevelser, 7,5 hp .......................122 Kvalitetsteknik GR (A), Integrerade ledningssystem, 7,5 hp............122 Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp ........................................122 Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsledning, 7,5 hp..................................122 Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs, 7,5 hp ..................................122 Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp ..............................122 Kvalitetsteknik GR (A/B/C), Skarp Åre, affärs- och produktutvecklare, 60 hp ...........................122 Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering i förbättringsarbete, 7,5 hp..................................122

L

REGISTER

Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp ................. 101 Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp........ 101 Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp ................................ 101 Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp .......... 101 Litteraturvetenskap AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp ...................... 101 Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i litteratur vetenskap, 30 hp, ........ 101 Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp .........................................................100 Litteraturvetenskap GR (A), Att skriva kulturkritik, 7,5 hp ............100 Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A1, Berättelserna och livets frågor, 7,5 hp ............................................... 101 Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A2, Bilderboken och lyriken, 7,5 hp ........................................................... 101 Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A3, Barnlitteraturens genuslandskap, 7,5 hp ........................................... 101 Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur A4, 2000-talets texter för unga, 7,5 hp..................................................... 101

188

Litteraturvetenskap GR (A), Deckare och spänningslitteratur för barn och ungdom, 7,5 hp ....................................................................... 163 Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp....................100 Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp ......................................100 Litteraturvetenskap GR (A), Populärlitteratur, 7,5 hp ...................... 101 Litteraturvetenskap GR (A), Världslitteratur för barn och ungdom, 7,5 hp .................................. 163 Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp ......................................................... 101 Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp .................... 101 Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp......................................................... 101 Lärarutbildning ................................................................................................ 62

M Magister i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp........... 93 Magister i kulturgeografi med inriktning turism, 60 hp ....................... 93 Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp ............ 93 Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp ............................................ 93 Magisterprogram i human resources, 60 hp ........................................... 93 Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp.......... 93 Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp ............................. 93 Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp............................................. 93 Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp ..................................... 93 Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp ........ 93 Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp........................ 93 Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik, 180 hp ............... 49 Maskinteknik GR (A), Biomekanik, 7,5 hp ............................................ 123 Maskinteknik GR (A), Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp .... 123 Maskinteknik GR (A), Fordonshydraulik, 7,5 hp ................................. 123 Maskinteknik GR (A), Fordonsteknik, 15 hp ........................................ 123 Maskinteknik GR (A), Förbränningsmotorteknik, 7,5 hp ................. 123 Maskinteknik GR (A), Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp .................................... 123 Maskinteknik GR (A), Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp ... 123 Maskinteknik GR (A), Moderna material, 7,5 hp................................. 123 Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp...................................123, 168 Maskinteknik GR (B), Fordonssystem, 15 hp ....................................... 123 Maskinteknik GR (B), Förbränningsmotorsystem, 7,5 hp ................ 123 Maskinteknik GR (B), Tillämpad mätteknik, 7,5 hp ............................ 123 Master i turism, 120 hp................................................................................. 93 Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp ............. 93 Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning, 120 hp ..................... 93 Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp.............................................. 93 Matematik AV, Matematik och matematikdidaktik II B, 15 hp ......... 126 Matematik BE, Baskurs B i matematik, 4,5 hp............................. 124, 169 Matematik BE, Baskurs C i matematik, 7,5 hp ............................ 124, 168 Matematik BE, Baskurs D i matematik, 7,5 hp ............................ 124, 168 Matematik BE, Baskurs E i matematik, 4,5 hp ............................. 124, 169 Matematik BE, Preparandkurs för matematik på basåret, 3 hp....... 169 Matematik BE, Preparandkurs för matematik på högskolan, 3 hp ....................................................... 169 Matematik BE, Preparandkurs i matematik, 3 hp ................................ 124 Matematik BE, Preparandkurs i matematik, 7,5 hp .............................168

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 188

09-12-17 11.00.04


REGISTER

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp ........................................................ 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Medier, kultur och samhälle, 7,5 hp .................................................... 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp ......................................... 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), 30 hp ...................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Förändringskommunikation, 7,5 hp .................................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikation och ledarskap, 7,5 hp............................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Mediesystem i olika länder, 7,5 hp ...................................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Projektanalys och praktik, 30 hp ......................................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Projektledning strategisk webb, 7,5 hp .............................................. 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Sociala medier, 3 hp ................................................................................ 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp ....................................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp ........................................ 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk webb, 4,5 hp .......................................................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Varumärkets kommunikativa roll, 7,5 hp........................................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), 30 hp ..................... 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp................................................. 138 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Strategisk kommunikation C2, 7,5 hp ................................................ 138 Miljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp ............................................................. 127 Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 7,5 hp .................. 127 Miljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp ..... 127 Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier, 7,5 hp ........ 127 Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp ...................................... 127 Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik, 15 hp ............................ 127 Miljöteknik GR (A), Miljödriven innovation, 15 hp ............................. 127 Miljöteknik GR (A), Miljöledning, 7,5 hp................................................ 127 Miljöteknik GR (A), Miljörevision, 7,5 hp .............................................. 127 Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik, 15 hp .................................. 127 Miljövetenskap AV, Instrument för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp ........................... 128 Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp ................ 128 Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp .................................... 128 Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp.................................... 128 Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp ................. 128 Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa i internationellt perspektiv, 7,5 hp ................. 128 Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa, 15 hp ............................ 128 Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp .................... 128 Miljövetenskap GR (A), Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp .......... 128 Miljövetenskap GR (A), Teknik och samhälle ur miljöperspektiv, 7,5 hp............................... 128 Miljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp ......... 128

REGISTER

Matematik GR (A), 30 hp........................................................................... 125 Matematik GR (A), Diskret matematik, 7,5 hp .................................... 125 Matematik GR (A), Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp ........................ 125 Matematik GR (A), Grundläggande matematik för fordonssystemteknik, 7,5 hp ....... 125 Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp ..................................... 125 Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp............................................ 125 Matematik GR (A), Matematik och matematikdidaktik IC, 15 hp ................................... 125 Matematik GR (A), Matematikinlärning, 15 hp .................................... 125 Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp ................................. 125 Matematik GR (A), Statistik med sannolikhetslära, 7,5 hp ............... 125 Matematik GR (A), Teknisk matematik, 7,5 hp .................................... 126 Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp.................. 126 Matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5 hp .............................. 126 Matematik GR (B), 30 hp ........................................................................... 126 Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp ...................................... 126 Matematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp .................................................. 126 Matematik GR (B), Linjär algebra II, 7,5 hp .......................................... 126 Matematik GR (B), Matematisk modellering, 7,5 hp .......................... 126 Matematik GR (B), Modern analys med analysens grunder, 7,5 hp ................................ 126 Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp ............................ 126 Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp .................................... 126 Matematik GR (C), Algebra, 7,5 hp ........................................................ 126 Matematik GR (C), Examensarbete i matematik, 15 hp ................... 126 Matematik GR (C), Komplex analys, 7,5 hp ......................................... 126 Matematik GR (C), Matematikens utveckling och idéhistoria, 7,5 hp ............................ 126 Matematik GR (C), Talteori, 7,5 hp ........................................................ 126 Medicinsk vetenskap AV, Akut omhänder tagande i fjäll- och skogsterräng, 15 hp ............... 156 Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp ......................... 156 Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp ...... 156 Medicinsk vetenskap AV, Lungsjukdomar, 15 hp ................................ 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi med inriktning mot sportteknologi, 7,5 hp .............. 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp ........... 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 15 hp ............ 155 Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp ................................................. 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiska sjukdomar, 7,5 hp ................ 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 7,5 hp ......................... 174 Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 15 hp........................... 155 Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi II, 15 hp ....................... 156 Medicinsk vetenskap GR (A), Stressfysiologi, 30 hp .......................... 155 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 30 hp...................... 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Communicare 2 Projekt och ledarskap, 15 hp ................................ 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Interkulturell kommunikation, 7,5 hp................................................. 137 Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikation och omvärldsbevakning, 7,5 hp............................. 137

Hittar du inte vad du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 189

189

09-12-17 11.00.04


REGISTER

Miljövetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp ........................... 128 Musik- och ljuddesign, 120 hp ..................................................................... 61

N Nationalekonomi AV, 30 hp ...................................................................... 138 Nationalekonomi GR (A), 30 hp .............................................................. 138 Nationalekonomi GR (B), 30 hp .............................................................. 138 Nationalekonomi GR (C), 30 hp ............................................................. 138 Naturvetenskap GR (A), Barn möter naturvetenskap, 15 hp.......... 129 Nätverksdrift, 120 hp.................................................................................... 55

O

REGISTER

Omvårdnad AV, Etik och livsåskådning, 7,5 hp..................................... 158 Omvårdnad AV, Familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp ....................... 158 Omvårdnad AV, Företagande inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp ..... 158 Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp ........................... 158 Omvårdnad AV, Hot och våld i äldreomsorg, 7,5 hp.......................... 158 Omvårdnad AV, Hälsopedagogik, 7,5 hp ................................................ 158 Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp ................................................ 158 Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp ........................ 158 Omvårdnad AV, Komplementär och alternativ medicin, 7,5 hp ...... 158 Omvårdnad AV, Kulturen och de fem sinnena, 7,5 hp ....................... 158 Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp .............. 158 Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp .......... 158 Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp ........................................ 158 Omvårdnad GR (A), 30 hp ........................................................................ 157 Omvårdnad GR (A), Det friska åldrandet, 7,5 hp ............................... 157 Omvårdnad GR (A), Etik och kommunikation i äldreomsorg, 7,5 hp ............................... 157 Omvårdnad GR (A), Handledarutbildning inom vård och omsorg, 7,5 hp ...................... 157 Omvårdnad GR (A), Hot och våld i äldreomsorg, 7,5 hp ................. 157 Omvårdnad GR (A), Hälsopedagogik, 7,5 hp ....................................... 157 Omvårdnad GR (A), Kulturen och de fem sinnena, 7,5 hp............... 157 Omvårdnad GR (A), Mångfald i vården, 7,5 hp .................................... 158 Omvårdnad GR (A), När äldres hälsa sviker, 7,5 hp .......................... 158 Omvårdnad GR (A), Palliativ vård och omsorg, 7,5 hp ..................... 158 Omvårdnad GR (A), Sexologi, 7,5 hp ..................................................... 158 Omvårdnad GR (A), Vårdinformatik, 7,5 hp......................................... 158 Omvårdnad GR (A), Vårdinformatik, Informationssystem inom vård och omsorg, 7,5 hp ....................... 158 Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp ................. 158 Omvårdnad GR (B), Omvårdnad av personer med demenssjukdom, 7,5 hp ................. 158 Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp ............................................. 158 Omvårdnad GR (B), Uppsats, 7,5 hp ...................................................... 158 Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp ......................................... 158 Omvårdnad GR (C), 30 hp ........................................................................ 158 Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp .............. 158 Omvårdnad GR (C), Vetenskapligt arbete, 15 hp ............................... 158

P Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp ..................... 141 Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp ...... 141 Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp ..... 141

190

Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering, 7,5 hp ..................... 141 Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp............................................. 141 Pedagogik AV, Pedagogik, 30 hp ............................................................... 141 Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp ............................................. 141 Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp ............................................. 141 Pedagogik AV, Skolförbättring och ledarskap, 7,5 hp ......................... 141 Pedagogik GR (A), Att arbeta i skolbibliotek, 30 hp .......................... 139 Pedagogik GR (A), Att arbeta med individuella utvecklingsplaner, 7,5 hp .......... 140, 171 Pedagogik GR (A), Att möta och överkomma läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp ........140 Pedagogik GR (A), Bild, 30 hp .................................................................. 139 Pedagogik GR (A), Bild, sprakande färger och svartvita bilder, 7,5 hp ......................... 171 Pedagogik GR (A), Digital kompetens för pedagoger, 7,5 hp ...........140 Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp...................... 140, 171 Pedagogik GR (A), Fantasteri och temaarbete i förskolan, 30 hp .................................. 139 Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa 9-13 år, 30 hp ............................. 139 Pedagogik GR (A), IKT och nya medier som stöd för lärande, 7,5 hp .......................... 171 Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp ..... 141 Pedagogik GR (A), Lek, rörelse och friluftsaktiviteter yngre barn, 30 hp.................... 139 Pedagogik GR (A), Lärande för hållbar utveckling i ett skolperspektiv, 7,5 hp........... 141 Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp ...............................140 Pedagogik GR (A), Läs-, skriv- och matematikinlärning, 30 hp ....... 139 Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp.......................................................140 Pedagogik GR (A), Socialpedagogik, 15 hp ............................................140 Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp ....140 Pedagogik GR (A), Specialpedagogik, 30 hp .........................................140 Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik, i ett skolperspektiv, 30 hp ..............................140 Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik, skogen som pedagogisk möjlighet, 7,5 hp ......................................... 171 Pedagogik GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp ................. 141 Pedagogik GR (B), Internationell och jämförande pedagogik, 7,5 hp ............................ 141 Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp ....................................................... 141 Pedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp.......................... 141 Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp ....................... 141 Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp ...................................................... 141 Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp ........................................ 74 Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp .......... 86 Programmet för psykisk ohälsa – särskild komplicerad problematik, 120 hp....................................... 87 Programvaruteknik – påbyggnadsår, 60 hp.............................................112 Programvaruteknik, 120 hp ......................................................................... 56 Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap, 180 hp........88 Psykologi AV, Forskningsmetod, 7,5 hp .................................................144 Psykologi AV, Förändringsarbete i arbetslivet, 7,5 hp ........................144 Psykologi AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp.........................144 Psykologi AV, Miljöpsykologiska faktorer i arbetslivet, 7,5 hp .........144

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 190

09-12-17 11.00.04


REGISTER

R Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp ..............160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Case Management, 7,5 hp ..................160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Etik och livsåskådning, 7,5 hp ............160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering,7,5 hp ...............................160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp .......................160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp...................................................160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp .........................................160 Rehabiliteringsvetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp .....................................160 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp ................................................ 159 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), ADHD/DAMP, 15 hp .................. 159 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Alkohol och droger i arbetslivet, 30 hp............................................. 159 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Case Management, 7,5 hp ..........160 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Handikappvetenskap, 30 hp ...... 159 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering, 15 hp ............................... 159

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Ledarskap för hälsa i arbetslivet, 15 hp ...............................................160 Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliterande samtal, 7,5 hp ............................................................. 174 Rehabiliteringsvetenskap GR (B), 30 hp ................................................160 Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Handikappvetenskap, 30 hp.......160 Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp ...............................................160 Religionsvetenskap GR (A), Religionshistoria med särskild inriktning mot symbolik och ikonografi, 30 hp ....... 101 Religionsvetenskap GR (B), Religionshistoria med inriktning mot visuell metaforik, 30 hp .................................... 101 Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp ........................................ 75 Rättsvetenskap GR (A), Beskattningsrätt, 15 hp ................................144 Rättsvetenskap GR (A), EG-rätt, 15 hp .................................................144 Rättsvetenskap GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 15 hp......................144 Rättsvetenskap GR (A), Handelsrätt I, 15 hp.......................................144 Rättsvetenskap GR (A), Handelsrätt II, 15 hp ..................................... 145 Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp .............. 145, 172 Rättsvetenskap GR (A), Samerätt, 7,5 hp ............................................. 145 Rättsvetenskap GR (A), Sekretess och offentlighet, 7,5 hp ............. 145 Rättsvetenskap GR (A), Socialrätt, 15 hp ............................................. 145 Rättsvetenskap GR (B), Handelsrätt III, 15 hp ................................... 145

S Samhällskunskap AV, Didaktisk inriktning 91-120, 30 hp, ................146 Samhällskunskap GR (A), Globalisering och internationella relationer, 15 hp ........................146 Samhällskunskap GR (A), Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp ...........................................146 Samhällskunskap GR (A), Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp ........................................... 172 Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30, 30 hp....................146 Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp .................146 Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap 61-90, 30 hp .................146 Samhällsvetarprogrammet, 180 hp............................................................ 76 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp ................................................................ 89 Sociologi AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp.........................148 Sociologi AV, Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp ......................148 Sociologi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp .............................................148 Sociologi AV, Risk och riskkommunikation, 7,5 hp .............................148 Sociologi AV, Sociologisk teori, 7,5 hp ...................................................148 Sociologi GR (A), 30 hp .............................................................................146 Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp .................................. 147 Sociologi GR (A), Inriktning projektledning, 30 hp............................. 147 Sociologi GR (A), Introduktion till diskursanalys, 7,5 hp ..................148 Sociologi GR (A), Kommunikation, konflikt och konflikthantering, 15 hp ................. 147 Sociologi GR (A), Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp..............148 Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp ........... 172 Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp ............................. 147 Sociologi GR (A), Ledning för lika villkor, 7,5 hp.................................148 Sociologi GR (A), Ojämlikhet i hälsa – En introduktion till medicinsk sociologi, 7,5 hp ...........................148

REGISTER

Psykologi AV, Stress – effekter på kreativitet, beslutsfattande och produktivitet, 7,5 hp .........................................144 Psykologi AV, Uppsats, 15 hp ....................................................................144 Psykologi GR (A), Arbetspsykologi, 15 hp ............................................ 142 Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp.......................................................... 142 Psykologi GR (A), Beteendemedicin och hälsopsykologi I, 15 hp ................................. 142 Psykologi GR (A), Beteendemedicin och hälsopsykologi II, 15 hp ................................ 142 Psykologi GR (A), Idrottspsykologi – prestationsidrott, ledarskap och coaching, 15 hp ....................... 142 Psykologi GR (A), Individ, risk, kris och trauma, 15 hp ..................... 142 Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp ........ 143 Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp .......................................... 143 Psykologi GR (A), Kognitiv psykologi, 7,5 hp ....................................... 143 Psykologi GR (A), Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp ............... 143 Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 15 hp.............................. 142 Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp ............................................... 143 Psykologi GR (A), Organisationspsykologi, 15 hp ............................... 142 Psykologi GR (A), Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet, 15 hp .................. 142 Psykologi GR (A), Psykologi med inriktning mot idrott, livsstil och hälsa, 15 hp ..... 143 Psykologi GR (A), Psykologiska aspekter på problem och konflikthantering, 7,5 hp........................ 143 Psykologi GR (A), Rehabiliteringspsykologi, 7,5 hp ............................ 143 Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp........................ 143 Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp .................................. 143 Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp ...................................144 Psykologi GR (C), 30 hp.............................................................................144 Psykologprogram, 300 hp ............................................................................ 72 På väg mot civilingenjör BE, 24 hp ........................................................... 124 Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, 60 hp ............................ 93

Hittar du inte vad du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 191

191

09-12-17 11.00.05


REGISTER

REGISTER

Sociologi GR (A), Populärkultur, 7,5 hp ................................................. 172 Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp ..................... 147 Sociologi GR (A), Riskhantering i organisationer, 7,5 hp ..................148 Sociologi GR (A), Samhälle, risk och miljö, 7,5 hp .............................. 172 Sociologi GR (A), Samhällsvetenskap i praktiken, 30 hp................... 147 Sociologi GR (A), Socialpsykologi, 15 hp ............................................... 147 Sociologi GR (A), Socialpsykologi, 30 hp............................................... 147 Sociologi GR (A), Tema: Kommunikation, konflikt och konflikthantering, 30 hp................. 147 Sociologi GR (A), Ungdom och vuxenblivande, 7,5 hp ......................148 Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp........................................ 173 Sociologi GR (A), Utvärdering i praktiken, 15 hp ...............................148 Sociologi GR (B), 30 hp ............................................................................148 Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation, 30 hp .........................148 Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp .....................148 Sociologi GR (B), Projektledning, 7,5 hp ...............................................148 Sociologi GR (B), Utvärdering, 7,5 hp ....................................................148 Sociologi GR (C), 30 hp .............................................................................148 Socionomutbildning, 210 hp ........................................................................ 78 Spanska GR (A), 30 hp................................................................................102 Spanska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp ..........102 Spanska GR (B), 30 hp ................................................................................102 Specialistutbildning – Ambulanssjuksköterska, 60 hp .......................... 93 Specialistutbildning – Anestesisjuksköterska, 60 hp............................. 93 Specialistutbildning – Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp .................... 93 Specialistutbildning – Operationssjuksköterska, 60 hp ....................... 93 Specialistutbildning – Distriktssköterska, 75 hp .................................... 93 Specialistutbildning – Psykiatrisjuksköterska, 60 hp............................. 93 Specialistutbildning – Vård av äldre, 60 hp .............................................. 93 Sportteknologi – Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp.................................... 50 Statistik GR (A), Enkätmetodik, 7,5 hp .................................................. 149 Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp ......................................................... 149 Statsvetenskap GR (A), Internationella och etniska konflikter, 7,5 hp................................... 173 Statistik GR (A), Statistik för vetenskapligt arbete I, 9 hp ............... 149 Statistik GR (AB), Statistik för vetenskapligt arbete, 18 hp ............. 149 Statistik GR (B), Statistik för vetenskapligt arbete II, 9 hp, ............ 149 Statsvetenskap AV, Det civila samhället och staten, 7,5 hp ..............150 Statsvetenskap AV, Flernivådemokrati, entreprenörskap och regional utveckling, 7,5 hp ...........................150 Statsvetenskap AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp.........................150 Statsvetenskap AV, Komparativ teori och metod, 7,5 hp .................150 Statsvetenskap AV, Magisteruppsats, 15 hp ..........................................150 Statsvetenskap AV, Om representativitet, 7,5 hp ...............................150 Statsvetenskap AV, Organisationsanalys, 7,5 hp ..................................150 Statsvetenskap AV, Politisk kultur och politisk sociologi, 7,5 hp ....150 Statsvetenskap AV, Politisk teori, 7,5 hp................................................150 Statsvetenskap AV, Politiska institutioner, 7,5 hp................................150 Statsvetenskap AV, Samhällsvetenskapliga teorier, 7,5 hp ................150 Statsvetenskap GR (A), 30 hp ..................................................................150 Statsvetenskap GR (A), Entreprenörskap i politiken, 7,5 hp ........... 173 Statsvetenskap GR (A), Förändring och stabilitet i det svenska partisystemet, 7,5 hp ..... 173 Statsvetenskap GR (A), Internationell politik, 7,5 hp ........................150

192

Statsvetenskap GR (A), Internationella och etniska konflikter, 7,5 hp,.................................. 173 Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp .......................................... 173 Statsvetenskap GR (A), Nationalism, regionalism och globalisering – utmaningar mot nationalstaten, 15 hp ...........150 Statsvetenskap GR (A), Regioner i förändring – Att skapa regioner i Sverige och i världen, 7,5 hp ....................... 173 Statsvetenskap GR (A), Stat och kultur i förändring, 7,5 hp ............150 Statsvetenskap GR (A), Vad får samhällen att fungera? Betydelsen av tillit, korruption och sociala fällor, 7,5 hp .............. 173 Statsvetenskap GR (B), 30 hp .................................................................150 Statsvetenskap GR (C), 30 hp ..................................................................150 Svenska språket GR (A), 30 hp ................................................................102 Svenska språket GR (A), Klarspråk, 7,5 hp ...........................................103 Svenska språket GR (A), Ortnamn och personnamn, 7,5 hp...........103 Svenska språket GR (A), Runkunskap, 7,5 hp....................................... 163 Svenska språket GR (A), Språk, kön och identitet, 7,5 hp ............... 163 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp ........103 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp ........103 Svenska språket GR (B), 30 hp.................................................................103 Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp .........164 Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp .........164 Svenska språket GR (C), 30 hp ................................................................103

T Teknikkunskap GR (A), Barn möter teknik, 15 hp ............................. 129 Teknikkunskap GR (A), Grundläggande skolteknik, 7,5 hp .............. 129 Teknikkunskap GR (A), Teknik i skolan, 7,5 hp ................................... 129 Turismprogrammet, 180 hp ........................................................................ 85 Turismvetenskap GR (A), Det turistiska systemet, 15 hp ................ 151 Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp ............................................ 151 Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp...................................... 174 Turismvetenskap GR (A), Turismens villkor, 30 hp ............................ 151 Turismvetenskap GR (A), Upplevelse och destination, 30 hp ......... 151 Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp............................................ 151 Turismvetenskap GR (B), E-turism I, 7,5 hp ........................................ 151 Turismvetenskap GR (B), Evenemangs- och upplevelseturism, 15 hp........................................ 151 Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp ................................ 151 Turismvetenskap GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp ............................. 151 Turismvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp ................................................. 151

V Verksamhetsutvecklare med inriktning mot IT, 180 hp....................... 58

W Webbredaktör, 30 hp.................................................................................. 138 Webbutveckling, 120 hp ............................................................................... 57

Mittuniversitetet 10/11

MIUN_2010_Register_2.indd 192

09-12-17 11.00.05


Innehållsförteckning BRA ATT VETA Låt Mittuniversitetet bli Ditt universitet .........................1 Var vill du läsa? Valet är Ditt ..................................................2 Härnösand – utbildningsstad med charm .....................4 Sundsvall – en knutpunkt för näringsliv, kultur, nöje och shopping ............................6 Östersund – centrum för vintersport och turism .................................................................................8 Nya spännande program hösten 2010 .......................10 Arbetslivskontakter – en snabbare väg till jobb......12 Arbete efter utbildningen....................................................12 Bostäder till alla .........................................................................14 Den första tiden på campus ..............................................15 Checklista för nya studenter..............................................17 Studera på kvällstid .................................................................18 Lärande i flexibla miljöer – egna val inom givna ramar .......................................18 Vidga dina vyer – studera eller praktisera utomlands ......................19 Sofie fick jobb tack vare utlandspraktiken .................25 Upplev världen hemma........................................................21 Lär känna människor från hela världen – bli fadder ................................................21 Sikta högt – studier och elitidrott...................................23 En karriär inom ekonomi i sikte ......................................23 Forskning och forskarutbildning ......................................24 – Rädsla påverkar alla individer och är viktig att förstå .....................................................25 Att läsa vid universitet – så här fungerar det...........27 Vårt utbildingsutbud...............................................................27 Vägen till din examen – via kurser eller program ............................................28 Huvudområden för generell examen...........................29 Studentkårerna – drivs av och för dig..........................30 Studentservice ...........................................................................31 Viktiga datum och tider ........................................................32 Information om anmälan och antagning .....................32

PROGRAM Behörighetsgivande utbildningar .....................................36 Beteendevetarutbildningar .................................................37 Civilingenjörsutbildningar.....................................................39 Ekonomutbildningar................................................................43 Idrottsutbildningar ...................................................................44 Ingenjörsutbildningar ..............................................................45 IT- och datautbildningar ........................................................51 Konstnärliga utbildningar......................................................59 Lärarutbildningar ......................................................................62 Medieutbildningar ....................................................................65 Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar ................68 Psykologutbildningar...............................................................72 Samhällsvetarutbildningar ....................................................73 Socionomutbildningar............................................................77 Tekniska utbildningar ..............................................................79 Turismutbildningar ...................................................................85 Vårdutbildningar .......................................................................86

MAGISTER/MASTER /PÅBYGGNAD Beteendevetarutbildningar .................................................93 Ekonomutbildningar................................................................93

Viktiga datum och tider

IT- och datautbildningar ........................................................93 Konstnärliga utbildningar......................................................93 Lärarutbildningen .....................................................................93 Medieutbildningar ....................................................................93 Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar ................93 Samhällsvetarutbildningar ....................................................93 Språk och humaniora ............................................................93 Tekniska utbildningar ..............................................................93 Turismutbildningar ...................................................................93 Upplevelseteknologi ...............................................................93 Vårdutbildningar .......................................................................93 Pedagogik......................................................................................93

KURSER Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .................................97 Engelska .........................................................................................98 Historia ..........................................................................................99 Litteraturvetenskap.............................................................. 100 Religionsvetenskap ............................................................... 101 Spanska ....................................................................................... 102 Svenska språket ...................................................................... 102 Konstnärligt område Fotografi..................................................................................... 103 Grafisk design.......................................................................... 104 Industridesign .......................................................................... 105 Naturvetenskap och teknik Biologi .......................................................................................... 106 Byggnadsteknik ....................................................................... 107 Datateknik ................................................................................. 108 Datavetenskap ........................................................................ 112 Elektronik................................................................................... 114 Elektroteknik ............................................................................ 114 Energiteknik .............................................................................. 116 Fysik .............................................................................................. 116 Geografi ..................................................................................... 117 Grafisk teknik .......................................................................... 118 Kemi ............................................................................................. 119 Kemiteknik ................................................................................ 120 Kvalitetsteknik ......................................................................... 121 Maskinteknik ............................................................................ 122 Matematik ................................................................................. 124 Miljöteknik ................................................................................. 126 Miljövetenskap ........................................................................ 127 Naturvetenskap ..................................................................... 129 Teknikkunskap ......................................................................... 129 Samhällsvetenskap Företagsekonomi................................................................... 130 Informatik .................................................................................. 131 Journalistik ................................................................................. 135 Kulturgeografi.......................................................................... 136 Medie- och kommunikationsvetenskap.................... 137 Nationalekonomi .................................................................. 138 Pedagogik................................................................................... 139 Psykologi .................................................................................... 141 Rättsvetenskap........................................................................ 144 Samhällskunskap .................................................................... 145 Sociologi ..................................................................................... 146 Statistik ........................................................................................ 149

Statsvetenskap ........................................................................ 150 Turismvetenskap .................................................................... 151 Vård- och hälsovetenskap Folkhälsovetenskap .............................................................. 152 Idrottsvetenskap .................................................................... 153 Kriminologi................................................................................ 154 Medicinsk vetenskap ........................................................... 155 Omvårdnad .............................................................................. 156 Rehabiliteringsvetenskap ................................................... 159

SOMMARKURSER Humaniora Arkiv- och informationsvetenskap .............................. 163 Historia ....................................................................................... 163 Litteraturvetenskap.............................................................. 163 Svenska språket ...................................................................... 163 Naturvetenskap och teknik Biologi .......................................................................................... 164 Byggnadsteknik ....................................................................... 164 Datateknik ................................................................................. 165 Datavetenskap ........................................................................ 167 Elektroteknik ............................................................................ 168 Maskinteknik ............................................................................ 168 Matematik ................................................................................. 168 Samhällsvetenskap Företagsekonomi................................................................... 169 Informatik .................................................................................. 170 Kulturgeografi.......................................................................... 171 Pedagogik................................................................................... 171 Rättsvetenskap........................................................................ 172 Samhällskunskap .................................................................... 172 Sociologi ..................................................................................... 172 Statsvetenskap ........................................................................ 173 Turismvetenskap .................................................................... 174 Vård- och hälsovetenskap Idrottsvetenskap .................................................................... 174 Medicinsk vetenskap ........................................................... 174 Rehabiliteringsvetenskap ................................................... 174

ANMÄLAN/ ANTAGNING

Sista dag för anmälan Skicka in din anmälan i god tid. Här nedan ser du vilka datum anmälan måste vara inne för utbildningar som ges: Sommaren 2010 – 15 mars 2010 Höstterminen 2010 – 15 april 2010 Vårterminen 2011 – 15 oktober 2010 En mer detaljerad tidsplan finns på sidan 176. Om det finns lediga platser kan du söka efter ordinarie sista anmälningsdag, läs mer på www.miun.se. Högskoleprovet 2010 Provdag vårterminen: 10 april Anmälan senast: 15 februari Provdag höstterminen: 23 oktober Anmälan senast: 15 september Terminstider Höstterminen: 30 augusti 2010 – 16 januari 2011 Vårterminen: 17 januari 2011 – 5 juni 2011 Undantag från terminstiderna kan förekomma.

Vårt utbildningsutbud • Utbildningsprogram, se sidan 34. • Magister-, master- och påbyggnadsutbildningar, se sidan 92. • Kurser, som ges höst- och vårtermin, se sidan 96. • Sommarkurser, se sidan 162. • Register finns på sidan 183. Om du inte hittar den utbildning du söker kan du göra en fritextsökning på www.miun.se/utbildning.

Från anmälan och antagning ........................................... 176 Viktiga datum .......................................................................... 176 Uppfyller jag behörighetskraven ................................... 176 Meritvärdering och urval .................................................. 177 Urval till utbildningsprogram och kurser som vänder sig till nybörjare ........................................... 177 Så här anmäler du dig till Mittuniversitetet ............ 178 Dataregister.............................................................................. 180 Övrig information ................................................................. 180 Högskoleprovet 2010......................................................... 181 Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer – översättningsnyckel........... 181

REGISTER Register, alfabetisk ordning ............................................... 183

Utbildningskatalogen har producerats av © Mittuniversitetet, janauari 2010. Produktion: Syre Reklambyrå AB. Omslagsfoto: Tina Stafrén. Bildproduktion: Tina Stafrén och Sandra Pettersson/fotograftina.se, där inte annat anges. Tryck: Sörmlands Grafiska AB. Omslagsmodeller: Annie Skoglund (studerar till personalvetare) och David Lagerblad (studerar till personalvetare). Smink: Linda Norrman, Make Up Store. Kläder: Butik Poppel.

MIUN_2010_Omslag.indd 2

09-12-16 14.07.56


Utbildningskatalog 10/11

Mittuniversitetet

Utbildningskatalog 2010/2011 Härnösand Sundsvall Östersund

– Hur mycket som helst att välja på! Jag har redan bestämt mig för bildjournalistik. Eller kriminologi ... eller sportteknologi.

Mittuniversitetet erbjuder dig: • ett spännande utbildningsutbud med flera unika utbildningar • bra möjligheter till praktik och andra arbetslivsnära inslag i studierna • stort utbud av utbildningar på distans • möjlighet till utlandsstudier • goda och nära kontakter mellan lärare och studenter • en forskningsnära studiemiljö • närhet till ett rikt och aktivt kultur-, fritids- och nöjesliv • bostadsgaranti.

Mittuniversitetet

871 88 HÄRNÖSAND 851 70 SUNDSVALL 831 25 ÖSTERSUND TEL: 0771-97 50 00 FAX: 0771-97 50 01

www.miun.se

MIUN_2010_Omslag.indd 1

www.miun.se 09-12-16 14.07.44

Utbildningskatalogen 2010/2011  

Här kan du läsa utbildningskatalogen 2010/2011. Mittuniversitetet, med drygt 17 000 studenter, har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersu...