__MAIN_TEXT__

Page 1

Lärcentrum  Jämtland Härjedalen

L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H ÄR JE DALE N

1


LärCentrum Bergs kommun | Telefon: 0687-163 90, E-post: john-olof.mannberg@berg.se LärCentrum Bräcke kommun | Telefon: 010-490 24 16, E-post: margareta.nenzen@jgy.se

STRÖMSUND KROKOM

LärCentrum Härjedalens kommun | Telefon: 0680-162 98, 070-603 15 49, E-post: cajsa.salomonsson@herjedalen.se LärCentrum Krokoms kommun | Telefon: 0640-161 00, E-post: larcentrum@krokom.se LärCentrum Ragunda kommun | Telefon: 010-490 26 58, E-post: kristina.hellstrom@jgy.se

ÅRE

ÖSTERSUND BERG

RAGUNDA

BRÄCKE

LärCentrum Strömsunds kommun | Telefon: 0670-167 24, E-post: inger.eriksson-liljegren@stromsund.se LärCentrum Östersunds kommun | Telefon: 063-14 30 00, E-post: larcentrum@ostersund.se LärCentrum Åre kommun | Telefon: 0647-161 00, E-post: larcentra@are.se

HÄRJEDALEN

Vill du veta mer? Läs mer på: larcentrum.se Omslagsfoto: Tina Stafrén Foto inlaga: Tina Stafrén, Sture Karlsson och Casper Hedberg Produktion: Kommunikationsavdelningen vid Mittuniversitetet, 2016.

Innehållsförteckning En väg till framtiden på din hemort! ......................................................................3

Vill du komma i kontakt med en studievägledare?

Intervju, Sture Karlsson.........................................................................................................4

Intervju, Karin Öberg.......................................................................................................... 12

Intervju, Sofie Nordlund och Linda Roos..........................................................6

Har du bestämt dig? Så här söker du! ............................................................. 13

Program och kurser

Intervju,Victor Edlund

.......................................................................................................... 8-9

Intervju, Minna Sjöberg...................................................................................................... 10

............................ 11

...................................................................................................... 14


En väg till framtiden på din hemort! Lärcentrum är till för att underrätta för dig som vill studera utan att behöva lämna din hemkommun. Här erbjuder vi plats för dig att plugga, den teknik du behöver och personal som kan hjälpa dig att komma igång. Om du vill har du också möjlighet att göra dina tentor här. Mittuniversitetet ligger centralt i regionen och erbjuder många olika utbildningar som utvecklar människor i området. Samarbetet mellan Lärcentrum och Mittuniversitetet är ett sätt att flytta utbildningarna närmare dig och på så sätt öka dina möjligheter till högre studier.

från din hemort. Eller ha möten utan att behöva resa. Lärcentrum finns i alla kommuner i Jämtland/Härjedalen. Kontaktuppgifter till ditt närmaste lärcentrum finns på www.lärcentrum.se. Där hittar du även aktuella öppettider och besöksadresser. Välkommen till LärCentrum Jämtland Härjedalen

Tillsammans har vi tagit fram ett antal kurser och utbildningar som passar för studier på Lärcentrum. Utbildningar som vi presenterar i denna folder. På Mittuniversitetets webbplats hittar du hela vårt utbud. Du är alltid välkommen till Lärcentrum om du behöver en plats där du kan koncentrera dig på dina studier. Oavsett vilket lärosäte du läser mot. På länets alla lärcentrum finns en videokonferensutrustning för att du ska kunna följa föreläsningar från högskolor och universitet, Lärcentrum är en mötesplats där du kan koncentrera dig på att plugga samtidigt som du har möjlighet att träffa andra i samma situation.

L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND HÄR JE DALE N

3


När man som vuxen vill studera vidare kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig, berättar Sture Karlsson vid Lärcentra i Åre. Vart man ska börja någonstans? – Här fungerar vi som en väg in, vi hjälper till att hitta rätt i en uppsjö av utbildningsinstanser och ett brett programutbud. Det blir tydligt på vår nya utbildningsportal, larcentrum.se, säger Sture Karlsson.

”Mitt jobb är att underlätta för dem som inte vill flytta” Du har många års erfarenheter av att arbeta på Lärcentra, vilken betydelse har Lärcentra för de som studerar? För de allra flesta handlar det om att vi erbjuder en möjlighet att bo kvar på sina hemorter och ändå vidareutbilda sig. När jag började 2001 var det mycket fokus på teknik som bildkonferenser, datorer och Internetuppkoppling. Det var det som var det viktiga då. Vi har öppet mellan kl 7-17 varje dag, så för många numera handlar det mycket om att få en social gemenskap med andra i liknade situation. Många väljer att komma hit och plugga i stället för att sitta hemma. De studenter som finns i lokalerna blir som en klass, oavsett vilken utbildning man läser.

4

L Ä R C EN TRUM – JÄMT L AND H ÄRJ EDALEN

Hur ser en vanlig dag ut för dig? Förutom att jag är den som studenterna möter när de kliver in genom dörren, hjälper jag till med alltifrån att scanna tentor till att sitta tentavakt. Jag är också involverad i en rad olika projekt när det gäller utvecklingen och marknadsföringen av distansstudier vid Lärcentra. Här ligger vi som organisation verkligen i framkant när det gäller distansstudier. Vi har bland annat kikat lite på hur vi kan tillhandahålla service när MOOCs, sk massive open online courses, slår igenom på allvar i Sverige.


Funderar du på att vidareutbilda dig? Men vill bo kvar på din hemort? Vi bjuder in till några informationsträffar under året där du får chansen och träffa företag och personal från Mittuniversitetet. Ta chansen och ställ dina frågor och hör vilka branscher som söker efter arbetskraft. L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H ÄR JE DALE N

Läs mer om våra infoträffar här: larcentrum.se/informationstraff/

5


Namn: Sofie Nordlund Pluggar: Sjuksköterska vid Mittuniversitetet Bor i: Åre

Vilken betydelse har lärcentra för dig? Jag trivs i Åre, älskar att vara här och det är smidigt att slippa resorna till Östersund. Därför sitter jag på Lärcentra så ofta jag kan. Det är mer disciplinerande att komma hemifrån, jag blir mer motiverad av att gå iväg någonstans varje dag.

Fördelar med Lärcentrum? Vanligtvis blir det en dag i Östersund dit vi samåker i bil, resten av veckan sitter vi på Lärcentrum. Tidigare pluggade jag Outdoor and adventure management vid Mittuniversitetet och det var därigenom jag fick nys om att det gick att tenta på Lärcentrum. När jag blev sugen på att plugga till sjuksköterska var Östersund ett självklart val. Friluftsliv och sjukvårdskunskaper hör liksom ihop.

”Jag sitter på Lärcentra i Åre så ofta jag kan, trots att jag inte är distansstuderande” Vilket stöd eller service brukar du använda dig av? Vi är tre stycken från min termin som både pluggar och tentar här. Man blir som ett litet gäng och det finns alltid något rum ledigt. Inför anatomitentan ritade vi mycket på whiteboardtavlan. Här finns också kök och matsal där vi äter våra matlådor.

Vilken betydelse har Lärcentrum för dig? Jag gör mina tentor på Lärcentrum. Mer än så blir det inte för min del. Vi har rätt många grupparbeten nu och då sitter vi på andra ställen. Och på biblioteket. Men jag tycker att det är bra att Lärcentra finns. När jag tentar sitter jag oftast själv. Det är skönt att inte ha så mycket folk runtomkring, som stör. Största fördelen med Lärcentra? Jag slipper resorna till Östersund. Det är tre timmars enkel resa dit. Eftersom tentorna börjar rätt tidigt måste jag åka dit redan kvällen innan. Så jag slipper övernattningarna också.

6 L Ä R C ENT RUM – JÄ MTL A ND H ÄRJ EDALEN

Namn: Linda Roos Bor i: Lillhärdal Pluggar: Ekoteknik på distans vid Mittuniversitetet


L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H ÄR JE DALE N

7


Våra program och kurser läsåret 2017/2018 Så här läser du programinformationen

Program

D innebär att programmet ges på distans med en eller flera träffar på något av våra campus. ITD betyder att programmet ges helt över nätet utan träffar. S betyder att programmet ges i Sundsvall. Ö betyder att programmet ges i Östersund.   Hp betyder högskolepoäng, 30 hp motsvarar en termins studier på heltid.

Ö/D Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ö/D Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp

Ö/D Ekoteknik, 180 hp Ö/ITD Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp D Lärarprogrammet – Förskollärare, 210 hp D Lärarutbildning – Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp D Lärarutbildning – Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Observera att detta är ett urval av Mittuniversitetets program och kurser. Hela utbudet hittar du på miun.se/utbildning Notera också att det kan bli ändringar i programmens och kursernas innehåll och upplägg. För uppdaterad information se miun.se

8

L Ä R C EN TRUM – JÄMT L AND H ÄRJ EDALEN

D Lärarutbildning – Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp S Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp ITD/Ö Programvaruteknik, 180 hp Ö Socionomutbildning, 210 hp S/Ö Sjuksköterskeutbildning, 180 hp


Fristående kurser ITD Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp ITD Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp

S/ITD Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp ITD/Ö Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

S/ITD Engelska GR (A), 30 hp

ITD Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp

ITD/S Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Ö/ITD Nationalekonomi GR (A), 30 hp

S/Ö/ITD Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

D Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

S/ITD Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp ITD Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp ITD/S Historia GR (A), 30 hp ITD Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

ITD Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp ITD/S Religionsvetenskap GR (A), 30 hp S/ITD Statsvetenskap GR (A), 30 hp ITD/S Sociologi GR (A), 30 hp ITD Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp

ITD Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp ITD Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs, 7,5 hp ITD Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H ÄR JE DALE N

9


Vilken betydelse har Lärcentrum haft för dig och dina studier? Våren 2003 flyttade jag till Åre och hade tänkt att bli kvar ett halvår, men det drog ut på tiden och jag är kvar än idag. För sex år sedan började jag läsa till sjuksköterska. Och att då ha tillgång till Lärcentrum var otroligt avlastande för mig som student. Jag åkte till Östersund och Mittuniversitetet så ofta jag kunde men då det är 10 mil enkel resa var alternativet att kunna sitta i studiemiljö på hemmaplan ändå avgörande för att jag skulle ta mig igenom studierna på ett bra sätt. Under skrivperioder, till exempel C-uppsatsen, var det helt ovärderligt. Varför just den här utbildningen? Jag valde sjuksköterska eftersom jag kommit på att jag ville arbeta med akutsjukvård, helst då inom ambulans, och då behöver man vara allmänsjuksköterska i botten. Efter utbildningen fick jag också jobb direkt på Hjärtenheten vid Östersunds sjukhus. Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? Många av oss sjuksköterskor arbetar treskift, det vill säga dag, kväll och natt, på ett roterande schema och det ser lite olika ut beroende på när på dygnet man arbetar. Men generellt så börjar arbetspasset med en rapport som jag får av tidigare sjuksköterska, vad som hänt på det passet, hur patienten mår och vad som planeras göras. Efter rapport går jag tillsammans med undersköterskan igenom vad som skall göras, i vilken ordning och det är något vi måste prioritera. Medicindelning och rond står också på schemat. Under ronden går jag igenom med läkarna om hur patienten mår, tar upp det som är väsentligt för fortsatt vård eller eventuell hemgång. Som sjuksköterska har jag kontakt med många olika komponenter i vårdkedjan, från sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare till läkare och dietist för

10 L Ä R C ENT RUM – JÄ MTL A ND H ÄRJ EDALEN

Namn: Minna Sjöberg Pluggade: Sjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet, 2010–2013 Bor: Åre

”Under skrivperioder, till exempel C-uppsatsen, var Lärcentrum helt ovärderligt” att nämna några. En kontinuerlig kontakt med anhöriga är också viktig. Efter rond gör jag det som ordinerats av läkarna. Nya mediciner ska kanske ges. Jag kollar av med undersköterskan om vi ska hjälpas åt kring någon omvårdnad som vi inte hunnit med. Sedan kommer ny personal på plats och det är min tur att lämna ifrån mig rapport om hur passet varit, vad som gjorts och vad som bör prioriteras. Passet brukar avslutas med en del dokumentation och skrivarbete. Vad är det mest spännande med ditt jobb? Det jag upplever som det mest spännande med mitt jobb är bland annat den akuta fasen med patienter som behöver intensivvård. Det går då väldigt snabbt och beslut och ordinationer sker löpande, det gäller att vara fokuserad och alert, ofta är vi flera sjuksköterskor på patientrummet och delar arbetsuppgifterna med varandra. I övrigt tycker jag det är spännande med alla människor jag träffar. Det är stort flöde på patienter och att till exempel träffa Ragnhild 91 år utan tidigare erfarenhet av vården är också väldigt givande.


Vill du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare? Har du frågor kring studier, yrken och arbetsmarknad, kan du bolla dina funderingar med våra studievägledare. Studievägledare på Mittuniversitetet De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på att börja studera eller redan har påbörjat studier. Studievägledning kan handla om: • Behörighet till olika utbildningar • Utbildningsutbud • Vilka arbeten som lämpar sig för vilken utbildning • Din studiesituation eller dina framtida studie- och  yrkesplaner • Pedagogiskt stöd vid funktionshinder Kontakta våra studievägledare: miun.se/studievagledning Du kan också komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare genom ditt lärcentrum, larcentrum.se

L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H Ä R JE DALE N

11


Vilken betydelse har Lärcentrum för dig? På Lärcentra får jag studiero. Hemma finns för mycket annat att göra. När jag lämnat på dagis går jag till Lärcentra. Där sitter jag mellan 8 och 16, varje dag. Den sociala biten är väldigt värdefull. Att träffa andra distansstuderande, prata om hur tentan gick och käka lunch ihop. Vi pluggar inte samma sak men blir ändå som klasskompisar. Det känns jätteviktigt att kunna säga hej till någon.

”Det känns jättevikigt att kunna säga hej till någon.”

Fördelar med Lärcentrum? Det känns väldigt lyxigt att kunna tenta här på Lärcentrum istället för att åka ner till Gävle varje gång. Nu slipper jag vara borta från familjen en vecka som jag skulle behöva vara annars eftersom jag pluggar två kurser parallellt och har två dagar mellan tentorna. Bara 200 meter från Lärcentra ligger ett gym och dit brukar jag se till att gå, för det är skönt att göra något annat, mitt på dagen. Vilken service brukar du använda dig av? Kopiator, skrivare och whiteboard, allt som inte får plats med hemma. Häromdagen tog jag hjälp av scannern för att få in min ”dugga”, en slags deltenta, i rätt tid. Jag var ute i sista minuten, det var en del räknetal, något man inte skriver ner i ett dokument, i en handvändning. Att bara scanna in mina uträkningar, mejla iväg dem direkt, blev min räddning. Det var inget jag kunde ha gjort hemma.

12 L Ä R C ENT RUM – JÄ MTL A ND H ÄRJ EDALEN

Namn: Karin Öberg Pluggar: lärare mot Högskolan i Gävle Bor: Åre


Har du bestämt dig? Så här söker du! När du har hittat det ämnesområde som ligger dig närmast om hjärtat, är det dags att välja om du vill läsa på campus eller på distans. Mittuniversitet har ungefär lika många campusstudenter som distansstudenter. Alla program och kurser finns visserligen inte på distans, och vice versa – alla finns inte på campus – men utbudet är stort så chansen är god att du hittar något som passar dig. När du bestämt dig för en utbildning klickar du på anmälnings-knappen som finns vid varje kurs- och programpresentation på vår webb. Då kommer du till antagning.se, där anmälan till landets samtliga högskolor och universitet sker. Följ sedan instruktionerna så registreras du som sökande. I god tid innan utbildningens början får du ett antagningsbesked där du får reda på om du kommit in eller inte. Beroende på hur många sökande en utbildning har är det olika lätt, eller svårt, att bli antagen. Är du fortfarande osäker på vad du vill plugga, gå in på vår webb och läs mer om de olika program och kurser vi erbjuder. Du kan också kontakta våra studievägledare på miun.se/studievagledning

Mittuniversitetet erbjuder ett blandat utbud av kurser och program. Vi har även ett varierat utbud av magister- och masterprogram samt andra påbyggnadsutbildningar.

L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H Ä R JE DALE N

13


Vilken betydelse har Lärcentra för dig? Jag har lättare att fokusera. Att sitta ensam hemma och plugga hela dagarna skulle vara mycket motigare, segare och framförallt tråkigt. Så tråkigt att till och med dammsugning skulle vara roligare. Jag tycker att det är skitbra och en fantastisk möjlighet att sitta på Lärcentra tillsammans med andra distansstuderande.

”Jag har lättare att fokusera och så är det så himla trevligt här.”

Namn: Victor Edlund Bor: Åre Pluggar: Byggnadsingenjör på distans vid Mittuniversitetet

Fördelar med Lärcentra Största fördelen är att jag kommer hemifrån. Det är skönt med en frist, att skilja på studier och fritid. Det är hur lyxigt som helst att kunna börja dagen med en morgonskidtur och fortsätta dagen på Lärcentra. Det är så himla trevligt här. Jag kan bo kvar i Åre, istället för att plugga på annan ort. Det känns krångligare i min ålder. Man var mer rotlös när man är yngre, innan man byggt upp ett eget liv, skaffat sig nätverk på orten. Förhoppningsvis kan jag bli kvar här efter min utbildning också. Vilket stöd eller service brukar du använda dig av? Här finns ett bra och stabilt internet, vilket inte är vardagsmat i dessa trakter. Något annat använder jag mig inte av. När jag pluggar sitter jag och stirrar på min MacBook dagarna i ända.

14 L Ä R C ENT RUM – JÄ MTL A ND H ÄRJ EDALEN


L Ä RC E NTRU M – J Ä M TL A ND H Ä R JE DALE N

15


miun.se facebook.com/mittuniversitetet

larcentrum.se facebook.com/larcentrumjamtland

regionjh.se facebook.com/regionjamtland

Profile for Mittuniversitetet

Lärcentrum jämtland härjedalen 2016 ht  

Lärcentrum jämtland härjedalen 2016 ht