Page 1

H

CAMPUSLOKALER HÄRNÖSAND D Seminariet Gymnastiksal E Villa Nybo Institutionen för informationsteknologi och medier, ITM F Rubinen Estetiska ämnen Undervisning G Smaragden Undervisning Bildkonferens H Lilla Nybo Studentkårens aktivitetshus J Maskinhallen N Undervisning O Studenthälsan Studentkåren Undervisning Restaurang och cafeteria

P Institutionen för informationsteknologi och medier, ITM/Arkiv Undervisning Akademiska Hus Norr AB S Sigma Aula X Topazen Institutionen för humniora, HUM Institutionen för Tillämpad naturvetenskap och design, NVD Institution för utbildningsvetenskap, UTV Reception och registratur Studentcentrum med studievägledning Vaktmästeri och godsmottagning Administration U Alfhild-Agrellsalen Högbergssalen Undervisning Sambiblioteket Bibliotek Lärande- och resurscentrum, LRC Restaurang och cafeteria

Campus%20H%c3%a4rn%c3%b6sand-karta  
Campus%20H%c3%a4rn%c3%b6sand-karta  

http://www.miun.se/Global/Engelska/About%20us/Campus%20H%c3%a4rn%c3%b6sand-karta.pdf