__MAIN_TEXT__

Page 1


• Marknadsundersökni ng • Användare&behov • Egna lösningar

•Funktion •Kravspec.

• Brainstork • skisser • Modeller

• Visa • Rapport


2 1

Randers, Jorge, 2052, 2012

Susanne Ekendahl, forskare p책 SP Sveriges Forskningsinstitut


Profile for Mittuniversitetet

1 pris TE13DES Västermalmskolan, Sundsvall - 24h Green  

Motivering Utifrån en gedigen designprocess ackompanjerad av en pedagogiskt utformad arbetsprocess har en lösning gestaltats för att överfö...

1 pris TE13DES Västermalmskolan, Sundsvall - 24h Green  

Motivering Utifrån en gedigen designprocess ackompanjerad av en pedagogiskt utformad arbetsprocess har en lösning gestaltats för att överfö...