Page 1

MOBIILNE NOORSOOTÖÖ RISKIOLUDES ELAVATE NOORTEGA SEMINARI PROGRAMM 4.-5.10.2011.a. Tallinnas, Kavala Antsu Talus Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi! Programm täpsustub. Teisipäev, 04.10.11 10.00-10.30 Registreerimine ja hommikukohv 10.30 Seminari avamine ja sissejuhatus 11.00-12.30 Paneeldiskussioon Milline on mobiilse noorsootöö roll ja potentsiaal Eestis? Kellele, milleks ja millist mobiilset noorsootööd Eestis vaja on? Kes seda tegema peaks? Paneelis osalejad: 1. Kadi Ilves (HTM Noorteosakond), 2. Mati Sinisaar (Peeteli Sotsiaalkeskus), 3. Erki Korp (Nõmme Linnaosavalitsus), 4. Anne Õuemaa (Tartu LV Kultuuriosakonna noorsooteenistus), 5. Sotsiaalministeeriumi esindaja, 6. Justiitsministeeriumi esindaja.

Kolmapäev, 05.10.11 Hommikusöök (hotellis majutuvatele seminari osalejatele) 9.30 Päeva sissejuhatus 9.40-10.00 Noorte arengu toetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine MONO programmi näitel - Heidi Paabort 10.00-10.30 Otsiva noorsootöö kujunemisest Soomes – Erik Häggman 10.30-11.00 Kogukonnapõhine varane märkamine ja sekkumine (sh sidusvaldkondade näitel). - Urmo Reitav PAUS 11.30-13.00 Töötoad II: Kogemustest Inspireerivaid praktikaid meilt ja mujalt:

õppides...

1. Kogukonnapõhine lähenemine põhinedes multisüsteemsele teraapiale. Norra näitel – Airiin Demir 2. Mobiilse noorsootöö korraldus Soomes – kohaliku tasandi näide 3.Kogukonnatöö tähtsus mobiilses noorsootöös-Walter Specht

12.30-13.30 Lõuna 13.00-14.00 Lõuna 13.30-14.00 Osalejate ja nende töökontekstidega 14.00-15.30 Töötoad III: Kogemustest õppides... tutvumine - milline on osalejate arusaam/kogemused Inspireerivaid praktikaid: mobiilsest noorsootööst? 1. MONO programmi tänavatöö näide 14.00-15.30 Mobiilse noorsootöö eesmärgid, printsiibid 2. Kuidas aidata erinevate tõsiste käitumisprobleemidega ja meetodid rahvusvahelises praktikas - Walter Specht noori läbi süsteemse ennetustöö ning läbi tulemusliku süsteemse võrgustikutöö – Airiin Demir PAUS 3. Mobiilne noorsootöö kui erinoorsootöö meetod Tallinna Kristiine ja Kesklinna linnaosade näitel - Annegrete 16.00-17.30 Töötoad I: Kogemustest õppides... Johanson, Maris Raudam Inspireerivaid praktikaid meilt ja mujalt: 1. Sotsiaalruumi analüüs kui mobiilse noorsootöö alus - Mida on meil neist kogemustest õppida, kokkuvõte Walter Specht töötubadest? 2. Tänavatöö ning kontaktiloomine noortega Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse näitel - Mati Sinisaar 15.40-16.40 Mobiilset noorsootööd tegeva noorsootöötaja 3. mobiilse noorsootöö võimalused ja potentsiaal KOV profiil ja koolitusvajadused/võimalused. tasandil - Erki Korp 16.40-17.00 Seminari kokkuvõtted ja lõpetamine. Mida on meil neist kogemustest õppida, kokkuvõte päevast? Seminari modereerib Tauri Tallermaa ja olulisimate tõdemuste ülesnoppimist toetab Joonmeedia loominguline kollektiiv (joonmeedia.blogspot.com). 18.00- 19.00 Õhtusöök 19.00-20.30 Õhtuprogramm : MTÜ JJ Street lood Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 raames.

Koolitusprogramm: Mobiilne noorsootöö  

Koolitusprogramm: Mobiilne noorsootöö