Page 1

Otsiv noorsootöö ENTK 11. detsember 2009

Tiiu Aasmäe Mustamäe Linnaosa Valitsus erinoorsootöö peaspetsialist

Olga Tiidemann MTÜ Bona Fide projektijuht


(1) Sihtgrupp, seadused 

Sihtrupp:

Milles poolest erineb erinoorsootöö noorsootööst?

Mille poolest erineb otsiva noorsootöö sihtgrupp noorsootöö sihtgrupist?

Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. (Noorsootöö seadus §3 lg1) Erinoorsootöö on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete aktiveerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu (Noorsootöö strateegia 2006-2013)

• •

vaba tahe, ilma pereta, ilma koolita puuduvad vajalikud mõisted

Järeldused


(2) Mõisted, eesmärgid, meetodid 

Mõisted:

• • • •

• 

Erinevad eesmärgid:

• • • • • •

• 

tänavatöö mobiilne noorsootöö väljatöö vs platsitöö otsiv noorsootöö

tänaval pole ühtki noort kõik noored tänavale kõht täis maga kaineks millegi ennetamine keegi otsib superstaari /annete avastamine

Erinevad lähenemised, erinevad meetodid:

• • • • •

abipolitseinik korrapidaja-õpetaja värbaja noortelt noortele kõige suurem sõber

...


(3) Kogemused, millest õppida 

Eesti näiteid

• • • • • • • • •

rahvamalev, (abi)politsei vend Franciscus Kesa Peeteli sotsiaalkeskus Ida-Viru süstlavahetus Öökull, Saabas Teeviit, Varaait promonädal ranna noortekeskus ...

Soome näiteid

• • • • •

Walkers (Kamppi, kohvik, buss) Saapas (luteri kirik, peod, tänav) Asemanseutu (Kaisaniemi park, somaallased jt) ...

Saksa näiteid • mobiilne noorsootöö (Stuttgart + teised maad)


(4) Mobiilse noorsootöö Saksa mudel TÄNAVATÖÖ RÜHMATÖÖ INDIVIDUAALNE TÖÖ KOGUKONNATÖÖ 

↕ TÖÖPIIRKONNA KAART / SOTSIAALRUUMI ANALÜÜS


(5) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas Teostaja: MTÜ Bona Fide Koostööpartnerid: • MLOV kultuuri-ja noorsootöö sektor • Mustamäe Avatud Noortekeskus

Raha: Tallinna Linna kuritegevuse ennetamise komisjon, MLOV jt

Aeg: August 2007 – detsember 2008

• •

1,5 aastat 4 etappi

Eesmärk: jõuda noorteni, kelleni tavapärane noorsootöö ei jõua


(6) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas I etapp: august – oktoober 2007 Ülesanne: Meeskonna väljaõpe, töö põhimõtted, reeglid Linnaosa piirkondade kaardistamine ja tervikliku kaardi koostamine 

• • • • tervis, turvalisus olulised asutused, tegutsemisvõimalused noorte kogunemiskohad, kambad alternatiivid

Koostöövõrgustiku kujundamine

koolid, politsei, lastekaitse jt linnaosa spetsialistid, MANK, AK, asutused etc

Noorte kohvik-klubiga seotud läbirääkimised ja leping


(7) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas I etapp: august – oktoober 2007 Tulemus: Meeskond ja vabatahtlikud Koostatud linnaosa algne kaart

(okt 2007)

 Esimesed kontaktid noortega Ette valmistatud järgmine etapp –

otsene töö noortega ja kohvik-klubi avamine


(8) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas

II etapp: nov – dets 2007 Ülesanne: esialgse kaardi analüüs, ülesannete

täpsustamine, töö kaardiga, fotoarhiiv tänavatöö planeerimine kontaktide arendamine noortega alternatiivid ettevalmistused kohvik-klubi avamiseks

Tulemus: tihe suhtlemine noortega

sihtgrupi täpsustumine noorteaktiiv esimesed ühistegevused kohvik-klubis arenev piirkonna ja võrgustiku kaart, fotoarhiiv 


(9) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas

Ooteaeg projekti rahastamisel jaanuar – aprill 2008 

Vabatahtlik projektitööKaart ja fotoarhiivNoorte kohvik-klubi - kujundamine - avamine märtsis 2008 - üritused


(10) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas

III etapp: mai – juuni 2008 Ülesanne: projekti meeskonna uuendamine, väljaõpe projekti taaskäivitamine võrgustiku taaskaasamine

Tulemus: uuenenud meeskond uuenenud kaart, täienenud fotoarhiiv taastatud ja uued kontaktid noorte ja võrgustikuga täiendavad võimalused noortele kohvik-klubis 


(11) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas

Ooteaeg rahastamisel: august – oktoober 2008kohvik-klubi ruumide põhjalik renoveeriminevabatahtlik projektitöönoorteüritusedläbirääkimised linnaosaga (noorte kohvik-klubiga seotud noortetöö võimalused pärast projekti lõppu)


(12) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas IV etapp: nov – detsember 2008 Ülesanne: meeskonna kolmas uuendamine ja väljaõpe uued kontaktid noortega “oma ruumi” meetodi osaline katsetamine vaba aja küsitlus Mustamäe koolides kaart ja fotoarhiiv kogu projekti analüüs 

Projekti lõppvaatus: saavutatud kontakt noortega noorteüritused on mitme suunitlusega otsus loobuda “oma ruumi” meetodi katsetamisest projekti protsessi ja tulemuste analüüs seisukohtade edastamine MLOVile 

   

20 tegijat 51 üritust 450 osalejat Vaba aja küsitlus (350 vastajat, analüüs) Kaart ja fotoarhiiv (üle 1000 foto) Ettepanek: otsiv noorsootöö MANKi tavatöö osaks


(11) Mobiilse noorsootöö pilootprojekt Tallinnas Mustamäe linnaosas

Järeldused projektist: Projektipõhine otsiv noorsootöö on küsitav ja jätkusuutmatu Spetsialistidel peab olema ettevalmistus ja valmisolek tööks sihtgrupiga Nn tänavanoored on madala motivatsiooniga, kuid impulsiivsed ja motiveeritavad (nt töö/raha, lõbustused) Oluline on

 

järjepidevus (muutuste jälgimine, kontaktid) avatus ja paindlikkus noorte ja meeskonnakaaslaste suhtes info mitmesuunaline kulgemine (noored, võrgustik)


(13) Otsiva noorsootööga seotud vastutus

Vajaduste ja võimaluste määratlemine • sihtgrupid • töö meetodid • ressursid (inimesed, aeg, ruum, raha) • vajalikud muudatused kogu noortetöös Töö põhjalik ettevalmistus • meeskonna ühised väärtused ja visioon • töö eesmärk ja mudel • meeskonna väljaõpe Töö täpne planeerimine • rollid • ülesanded • vastutus Möödapääsmatu koostöövõrgustik (valmisolek, oskused) ja supervisioon


(1) Riskid, valdkonnad, tasemed  

Riski määratlemine • millegi suhtes – haigus, töötus, kaksikud? • tõenäosus – aga ei tarvitse juhtuda • riskide mõõtmine, riski tase Kriminogeensed riskivaldkonnad (48p) • kriminaalne taust • töö ja haridus • perekond • vaba aeg • kaaslased • hoiakud • mustrid • sõltuvused Tasemed: madal, keskmine, kõrge, ülikõrge Millist taset otsida, millise puhul sekkuda? Millised vahendid on noorsootööl?


(2) Riskitegurid ja kaitsetegurid Staatilised riskid

• • •

sugu vanus sünniaeg ja -koht, rass ...

Dünaamilised riskid

• • • •

haridus kaaslased sotsiaalsed s.h. suhtlemisoskused hoiakud, väärtused ...

Kas dünaamiline või staatiline?

• • •

Minevik tervis käitumismustrid ...

Kaitsetegurid

• • • • •

haridus toetav täiskasvanu usk rutiin “tabureti kolmas jalg” ...

Mida saab teha otsiv noorsootöö?


(3) MÄNG: väärtused, prioriteedid, väärtuste hierarhia VÄÄRTUSED:

koduperekond

raha

vaba aeg

sõbrad

haridussportlikkuspuhtusseksikustervistruudusaususvastutustunnevaimukustutvusedeneseteostusturvalisusviisakus headus empaatiavõime täpsus ilu + üks, mis puudu

ROLLID: 1. ema 2. õpetaja 3. arst 4. girl-friend 5. projektijuht

Järeldused


(4) Kultuurid, subkultuurid, väärtuste hierarhia 

Mis on kultuur?

• • • •rahvuskultuur, töökultuur, kodukultuur, noortekultuur ... agriculture ... Kas kultuuril on eesmärk?

Mis on subkultuur?

• • •

noorte subkultuurid põlvkondadevahelised subkultuurid Kas kultuurikild on subkultuur?

Järeldused


(5) Kultuuri tähendus otsivas noorsootöös 

Kultuuride kooselu • prioriteedid • väärtuste hierarhia • kultuurišokk • kultuuride konflikt • lõimumine või põimumine? Kultuuri tähendus otsivas noorsootöös • teismeline ja väärtuste hierarhia • samm-sammuline prioriteetide seadmine • turvalisus

Järeldused


(6) Suhtlemine noortega 

Meeskond vs kamp

• • •

väärtused, prioriteedid reeglid vs reeglid eesmärgid vs eesmärgid

Kontakti loomine ja hoidmine

• • • • • • •

esimene kontakt järjepidevus = turvatunne noorsootöötaja selge roll selged ühised reeglid piirid töö kambaga vs kamba lõhkumine individuaalne töö

Otsiva noorsootöö rollid

• •

meeskondlik kes ma olen? vältimatu võrgustikutöö


(7) Dilemmam채ng


(8) KokkuvõteOtsiv noorsootöö ei ole ...Otsiv noorsootöö on ...Otsiv noorsootöö eeldab ...Otsiv noorsootöö nõuab ...Otsiv noorsootöö annab ...


AITÄH!

露 tiiu.aasmae@tallinnlv.ee 露 olga.tiidemann@mank.ee

Otsiv noorsootöö  

Koolituse "Otsiv noorsootöö" ettekanne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you