Page 1

Lühikokkuvõte konverentsil esitletust.

Kogukonnapõhine lähenemine: multisüsteemne teraapia. Norra näitel. Lühitutvustus

Airiin Demir, MSc kliiniline lastepsühholoog Konverents ”Mobiilne noorsootöö” Tallinn 2011


Miks on kogukonnapõhine lähenemine tähtis käitumisprobleemide puhul? 

Uuemad mudelid käitumisraskuste mõistmiseks käsitlevad käitumisprobleemi kui ”multipõhjuslikku” fenomeni. Pole ühtegi kindlat põhjust, mitmete faktorite omavahelise koostoimimise produkt. Käitumisraskuste kujunemist mõjutavad riski- ja kaitsefaktorid indiviidi-, pere-, eakaaslaste-, kooli- ja lähikeskkonna tasandil.


Miks just MST? Milline raviprogramm aitab tõsiste käitumisraskustega noori? (S. Hengeller) Läbimõeldud teooriaga ning tõenduspõhistel programmidel ja meetoditel põhinevad programmid. Perekonnale – ja võrgustikule suunatud programmid. Väga struktureeritud sekkumised: selgelt defineeritud fookusega intensiivsed programmid. 

-

-

MST-S ON ÜHENDATUD KÕIK EELNIMETATUD KOMPONENDID.


PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Esimene nädal

Lastekaitse spetsialist

Arutelud Maakonna MST-meeskonnaga

Kestvus 3-5- kuud

S E K K U M I S E d

Vastuvõtt MST-programmi

Kontakt Kaardistamine Iganädalased (ravi)plaanid Igapäevane/iganädalane kontakt Iganädalane tulemuste hindamine Sekkumiste vähendamine Lõppraport ja soovitused

Lõpetamine Kontakt ja olude hindamine 6, 12 ja 18 kuud Peale programmi lõppu


Kes on klient?


MST PÕHIIDEE Et käitumist muuta tuleb töötada süsteemidega, kuhu noor on kaasatud. Ja seal muutusi kujundada. Noore käitumist muudetakse eelkõige läbi sotsiaalse keskkonna muutmise.  Bronfenbrenneri sotsiaalne ökoloogia. 


Probleemi kaardistamine MST’s

1. Genogramm. 2. Suunamise põhjused. 3. Võtmeisikud ja soovitud tulemused. 4. Võrgustiku tugevad ja nõrgad küljed. 5. Ûldised eesmärgid. 6. Multisüsteemne probleemi analüüs

SEKKUMISED


Probleemne Probleemne käitumine käitumine

MST Analüütiline Protsess

Soovitud Soovitudravitulemused ravitulemused võrgustiku poolt võrgustiku pooltdefineerituna defineerituna

Ûldised Ûldised eesmärgid eesmärgid

Võtmeisikute kaasamine koostöösse

Uus mõõtmine /hindamine

Multisüsteemne Multisüsteemne käitumisanalüüs käitumisanalüüs

Edusammude Edusammudejajatagasilöökide tagasilöökide hindamine hindamine soovitud eesmärkidest soovitud eesmärkidestlähtuvalt lähtuvalt

Mõõtmine/ hindamine Sekkumiste Sekkumiste läbiviimine läbiviimine

Elluviimine

Vali prioriteedid

Alaeesmärgid Alaeesmärgid

Sekkumiste Sekkumiste väljatöötamine väljatöötamine


SEKKUMISED    

Sekkumised perekonnas Sekkumised koolis Sekkumised eakaaslaste hulgas Individuaalsed sekkumised


Kasutatud kirjandus


T채nan t채helepanu eest!

Airiin Demir, MSc kliiniline lasteps체hholoog IV kliiniline ps체hholoog IV airiino@hotmail.com tlf 56 45 33 47

Airiin Demir Norra näide  

Kogukonnapõhine lähenemine põhinedes multisüsteemsele teraapiale. Norra näitel.