Page 1

Budget 2019

Reduktionsforslag

drift Miljø- og Naturudvalget Natur og Miljø: 1.000 kr. 1. Myndighedssagsbehandler

I alt

2019 -400

2020 -400

2021 -400

2022 -400

-400

-400

-400

-400

+ = udgift, - = indtægt 1: Reduktion i myndighedsbehandling Kort resumé: Reduktion i ressourcer til håndtering af myndighedsbehandling på Natur og Miljøområdet svarerende til en forøgelse i sagsbehandlingstiderne samt reduktion af serviceniveauet. Sagsfremstilling: Opgaverne i Natur og Miljø er mange artet med stor kontaktflade til virksomheder og borgere/lodsejere. Det drejer sig bl.a. om miljøtilladelser, naturbeskyttelse, naturpleje, miljøbeskyttelse, vandløb, Natura 2000, affaldsplanlægning, spildevandsplanlægning, varmeplanlægning, klima- og energi planlægning, vandindvinding, klimatilpasning, jordforurening, husdyrbrug, VVM (Miljøvurdering), Industrimiljø og det forpligtende samarbejde med Ærø og Langeland. På Miljøområdet er der nu indført servicemål som en del af vækstpakkerne i 2014. Formålet bag er, at ville gøre det nemmere at etablere og drive virksomhed. Servicemålsaftalen bygger dermed på den præmis, at en kortere sagsbehandlingstid gavner virksomhedernes bundlinje og mulighed for at skabe vækst. Disse servicemål vil være svære at overholde med en reduktion i ressourcerne. Forventet effekt:

1.000 kr. Gevinster/besparelser Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt

2019 -400

2020 -400

2021 -400

2022 -400

-400

-400

-400

-400

+ = udgift, - = indtægt Påvirkning af serviceniveau: En reduktion i ressourcer til håndtering af myndighedsbehandling vil få den konsekvens at der ikke vil kunne leves op til vores servicemål. Der vil forekomme øget sagstider og begrænsningen i serviceniveau og tilgængelighed. Påvirkning af andre områder:

1


Budget 2019

Reduktionsforslag

drift Miljø- og Naturudvalget Der vil kunne opleves forøget ventetid ved interne rådgivningsopgaver i forbindelse med byggesager og udredning i den forbindelse. Samtidig vil koordinering af sager til ”stjernehøring” fra Byggesag/Plan og Erhvervskontakten kunne opleves som øget responstid. Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk Lønudgift i 1.000 kr.

2019 Ca. 0,5 -400

2020 Ca. 0,5 -400

Tids- og handleplan:

2

2021 Ca. 0,5 -400

2022 Ca. 0,5 -400

Natur og miljø  
Natur og miljø  
Advertisement