Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato:

Sundhedsområdet Planlægning og Udvikling 15/3975 16. september 2015

Notat

Status på driften på ambulancetjenesten efter de første 14 dage. Den 1.september 2015 trådte nye ambulancekontrakter og dermed et nyt system til drift af ambulanceberedskabet i kraft. Der gøres hermed status efter de første 14 dages drift. Ambulancekørsel Kontrakten vedr. ambulancekørsel er omfangsmæssigt og økonomisk den centrale kontrakt. Region Syddanmark har besluttet følgende del-responstidsmål: Delområde Fyn: 7,9 min Delområde Sydvestjylland: 8,6 min Delområde Sønderjylland: 9,8 min Delområde Trekantsområrdet: 7,9 min Et ambulanceberedskab kan vurderes ud fra responstider opgjort for akutte kørsler (kørsel A) i et defineret geografisk område, herudover siger antallet af kørsler generelt, noget om belastningen af beredskabet i regionen. I forhold til ambulancekørsler opereres der følgende betegnelser Kørsel A, Kørsel B, Kørsel C og Kørsel D (liggende sygetransport). Kørsel A dækker alle kørsler med udrykning. Der har i de første 14 dage været følgende antal kørsler fordelt på ambulanceoperatør og hastegrad.

Antal opgaver fordelt på leverandør BIOS

01sep

02sep

03sep

04sep

05sep

06sep

07sep

08sep

09sep

10sep

11sep

12sep

13sep

A

179

140

167

166

129

159

164

173

173

118

136

166

113 153 2.136

B

58

58

61

54

68

61

61

70

59

67

51

63

54

72

857

C

76

76

69

66

29

42

54

78

70

59

59

44

30

64

816

D

94

101

106

111

45

40

103

98

91

104

112

46

45 111 1.207 242 400 5.016

Total

14sep Total

407

375

403

397

271

302

382

419

393

348

358

319

A

51

54

50

50

63

44

55

50

71

54

53

52

40

66

753

B

20

21

22

33

28

24

29

29

26

18

25

26

26

44

371

C

41

42

30

36

28

30

34

43

39

36

35

24

22

43

483

D

42

40

52

38

24

16

44

43

32

50

54

29

21

36

521

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

154

157

154

157

143

114

162

165

168

158

167

132

109 189 2.129

A Region Syddanmark B

230

194

217

216

192

203

219

223

244

172

189

218

153 219 2.889

78

79

83

87

96

85

90

99

85

85

76

89

80 116 1.228

C

117

118

99

102

57

72

88

121

109

95

94

68

52 107 1.299

D

136

141

158

149

69

56

147

141

123

154

166

75

66 147 1.728

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

561

532

557

554

414

416

544

584

561

506

525

451

Responce

Total

Total

0

0

1

351 589 7.145


I samme periode sidste år blev der samlet kørt XX antal kørsler i Region Syddanmark. Ud over antallet af kørsler giver responstiderne for de akutte kørsler ligeledes et billede af ambulanceberedskabet. Der beregnes alene responstid på A kørsler. I nedenstående ses responstider fordelt på område for juni, juli, august samt de første 14 dage af september.

Gennemsnitlig responstid kørsel A 2015 Fyn Sydsvestjylland Sønderjylland Trekantsområdet

Serviceniveau*

Juni 7,9 8,8 9,8 7,9

Juli 8,2 9,3 9,8 8

8,1 9 8,9 7,4

september August (14 dage) 7,8 8,5 8,7 8,8 8,8 9,3 8,2 7,9

*Overholdelse af serviceniveau opgøres årligt Her ud over har regionen en del førstehjælperordninger, der supplere de præhospitale beredskaber. Den gennemsnitlige responstid for disse i samme periode kan ses af nedenstående tabel.

Borgerresponstid 2015 Fyn Sydsvestjylland Sønderjylland Trekantsområdet

Juni

Juli 7,7 8,1 8 7,8

7,7 7,8 8 7,4

september August (14 dage) 7,4 8,2 7,8 7,8 7,9 8,4 8 7,7

Andelen af ambulancekørsler over eller lig 15 minutter fordelt på måned og delområde kan ses af nedenstående tabel.

Ambulancekørsel Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Trekantsområdet Region Syddanmark

Juni 8% 14% 12% 6% 9%

Juli 8% 13% 10% 4% 9%

August 6% 11% 12% 7% 8%

September* 11% 12% 12% 6% 10%

*til og med den 15. september Samme opgørelse men for borgerresponstid viser nedenstående billede. Det vil sige andelen af kørsler over eller lig 15 minutter fordelt på måned og delområde for borgerrespons.

Side 2 af 3


Borgerrespons Juni Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Trekantsområdet Region Syddanmark

Juli 6% 8% 6% 5% 6%

5% 7% 6% 4% 6%

August September* 4% 9% 6% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 7%

*til og med den 15. september

Liggende patientbefordring Den Liggende patientbefordring indgår som en del af den samlede aftale. Aftalen omfatter al liggende sygetransport i regionen og omfatter alle 4 geografiske pakker, som udbuddet er inddelt i. Der er følgende faste servicemål, som gælder for samtlige kørsler i alle fire delaftaler og som vedrører ønsket afleveringstidspunkt og ønsket afhentningstidspunkt: o o o

Serviceniveauet for en aflevering er overholdt, såfremt patienten afleveres i tidsrummet mellem ønsket afleveringstidspunkt og tidligst 1 time før. Serviceniveauet for afhentning er overholdt, såfremt patienten afhentes i tidsrummet mellem ønsket afhentning og senest 90 minutter efter ønsket afhentning.

Nedenstående tabel viser de gennemsnitlige servicetider på liggende sygetransport fordelt på måneder og afhentning/aflevering.

gennemsnit

Juni

Juli

August

September*

Afsætning 32 min Mål: inden for 60 min

26 min

28 min

28 min

Afhentning 60 min Mål: inden for 90 min *15 dage i september

52 min

59 min

70 min

Tilmeldte beredskaber Regionen har i perioden tilkøbt 3 – 4 beredskaber fra Responce. Derudover er 3 af BIOS beredskaber kørt som Sygetransport-biler. Dette har kunnet dække de beredskaber, BIOS ikke har kunnet leverer. I perioden på 14 dage har der dog 3 døgn været et underskud på henholdsvis 2½, 2½ og 3½ beredskaber. Responstiderne de pågældende dage har dog ligget inden for den variation, der er set de foregående 3 måneder.

Side 3 af 3

Drift af nye ambulancekontrakter  
Drift af nye ambulancekontrakter  
Advertisement