Kijk op Valkenburg - Zomer 2020

Page 1

3

JA ARGANG 11 ZOMER-EDITIE

+ Puzzel mee en maak kans op een wijnpakket van ijn an a ranne + r aar een creatieve golf d r a ken ur + +

e s de winnaar van de

Philippe Tummers-award? aud a ss ps k p e r een staatssecretaris Toerisme�.

+ Bewust genieten: an er eer ee e da

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 1

e

Fris en fruitig Al drie generaties de lekkerste appels uit Vilt 03-07-20 15:21


PARAMEDISCH CENTRUM

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 2

03-07-20 15:21


Colofon Kijk op Valkenburg verschijnt twee keer per jaar gratis huis-aan-huis in de Gemeente Valkenburg aan de Geul in een totale oplage van 10.000 stuks. De volgende uitgave verschijnt op 2 december 2020. Uitgever Redactie

Inhoud

KIJK op Valkenbu rg 3

Remy Bordewin Claudia Heijnen Tim Voncken (Asvon Pers & Publiciteit)

Claudia Heijnen Jan Schurgers Jan Vermeer Octavie Sleijpen Lia Stassen Petra Lejeune Fotografie Yvette Smeets Photography Sanne Linssen Vormgeving P&P Company Advies/verkoop Tim Voncken Martijn Neukirchen Femke van Wersch Druk Damen Drukkers Distributie Door verenigingen uit Valkenburg aan de Geul

Contact Ook geïnteresseerd om uw bedrijf te profileren in onze volgende uitgave? Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden via info@kijkopvalkenburg.nl. Tel. 0031 – (0)43 458 1340. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Kijk op Valkenburg is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Kijk op Valkenburg is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voorvloeien uit het lezen van deze uitgave. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 3

Interview Wiel Schins Fotowedstrijd Kiek noe Column Jan Vermeer Van 'Proemehook' tot Hazes in bad De burgemeesterswoning van Valkenburg Kijk op ondernemer Gemeente in de kijker Binnenkijken bij... De Philippe Tummers Gastvrijheid Award Het paradijs op aarde De zondagochtend van… Tien vragen aan… Samen voor senioren Kijk op jonge talentjes Column Juf Lia Valkenburgers in het buitenland Golf van creativiteit waarde door Valkenburg Tentoonstellingen in Museum Valkenburg Ondernemende Valkenburgse families Valkenburgers in beeld Column van Jees

4 9 9 12 14 16 22 28 31 33 35 38 39 42 44 48 52 56 58

Voorwoord Toen we in februari voorzichtig begonnen met de zomereditie, konden we niet bevroeden dat de wereld er nu heel anders uit zou zien. Dat we niet spontaan ergens binnen kunnen lopen. Dat we niet kunnen sporten of muziek maken zoals we gewend zijn. En erger nog, dat we elkaar niet mogen aanraken, knuffelen of kussen. En dat velen van ons een dierbare hebben zien lijden of zelfs hebben verloren. Maar we waren vastbesloten om een KoV uit te brengen. Juíst nu. Nu we behoefte hebben aan afwisseling. Aan mooie verhalen. Dit derde nummer van de nieuwe Kijk op Valkenburg zal op onderdelen niet helemaal hetzelfde zijn als de vorige edities. Vaste rubrieken moeten we even overslaan: geen make-over, geen kijkje in de kleedkamer en ook geen fotopagina’s van mooie evenementen. Maar gelukkig blijft er nog heel veel over om wél over te vertellen. De familie Rooding bijvoorbeeld, de legendarische dancings Pavillon en Riverside of de prachtig gerenoveerde burgemeesterswoning. En ook onze columnisten zijn weer van de partij. Als u zelf nou ook nog een mooi, ludiek of interessant verhaal heeft dat het waard is om verteld te worden, laat het ons weten via claudia@kijkopvalkenburg.nl. Samen kunnen we deze crisis aan. Blijf gezond, want: we kijken naar u uit.

03-07-20 15:21


4 KI J K o p Va l k e n b u r g

Wiel tijdens een lezing in Museum Land van Valkenburg.

� Vuursteen is een van

de belangrijkste revolutionaire ontdekkingen uit de geschiedenis.�

In dit interview portretteer ik iemand met een uitzonderlijk brede achtergrond, de markante en flamboyante Eijsdenaar de heer Wiel Schins. Hij is scheikundig ingenieur en doctor in de natuurwetenschappen. Daarbij was hij actief in het bedrijfskundig besturen van ondernemingen, is consultant Aarde en Mens, historicus en lokaal geoloog. Als docent en gids is hij werkzaam voor Staatsbosbeheer, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en, alsof dit alles nog niet genoeg is, hij is ook nog senior consultant bij Schins Consulting voor organisatieontwikkeling.

Door Octavie Sleijpen Fotografie: Ger Sleijpen

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 4

Wiel geeft op een wetenschappelijke en gepassioneerde manier interessante lezingen en workshops, onder meer in Valkenburg aan de Geul over geologie en de urgentie voor duurzaamheid in het veranderend klimaat en de milieuproblematiek. Al jarenlang staan klimaat, natuur en de mens op gespannen voet met elkaar.

Op dit moment halen de huidige stikstof- en CO2problematiek in Nederland en de wereldwijde protestacties voor meer duurzaamheid geregeld het nieuws. Daarom is er alle reden om over deze problematiek aan een ter zake deskundige een aantal vragen te stellen. Maar eerst iets over Valkenburg.

03-07-20 15:21


KIJK op Valkenbu rg 5

Als resultaat van de mergelwinning loopt er onder Zuid-Limburg een eeuwenoud gangenstelsel van 500 kilometer lang. Zijn er nog andere factoren waardoor de grotten onder Valkenburg zijn ontstaan? “Grotten zijn op natuurlijke wijze ontstaan. Dat komt omdat regenwater de mergel in de onderlagen oplost en uitspoelt waardoor open ruimten ontstaan, die soms gevuld worden met bovenliggend grind en leem. Dit noemt men orgelpijpen. De mens heeft blokken uit de mergel gehakt om huizen mee te bouwen. Overigens, de naam mergel is waarschijnlijk meegebracht door de Romeinen. Eigenlijk moeten we spreken van kalksteen. De Romeinen gebruikten al deze als meststof voor hun akkers, het zogenaamd mergelen van grond. De gangenstelsels die door het uithakken van bouwstenen door de mens vanaf de Middeleeuwen ontstonden zijn dus eigenlijk onderaardse kalksteengroeven en geen grotten. Deze werden in tijden van oorlog als schuilkelder gebruikt, maar er werden ook vluchtgangen aangelegd. Er vond ook champignonteelt plaats en de grotten werden als wijnopslagplaats gebruikt. In Geulhem kan men nog enige woningen bezichtigen die in de kalksteen zijn aangelegd, de zogenaamde grotwoningen.”

Wiel thuis voor een vitrine met een verzameling vondsten.

Het “Felder” hoekje in Museum land van Valkenburg

Als ik een gat zou boren van een kilometer diep onder Valkenburg, welke aardlagen zou ik dan allemaal te zien krijgen? “Allereerst treffen we een laag rivierklei aan afkomstig van de Geul en daaronder een pakket löss, die zo’n tienduizend jaar geleden in dikke pakketten werd afgezet door de wind. Dat was gedurende de laatste ijstijd toen de Noordzee nagenoeg droog was. Hevige polaire winden zorgden voor verstuiving van de zeebodem en afvoer daarvan naar Z-Limburg. Onder de löss vinden we dikke grindbedden die afkomstig zijn van de vroegere Maas. Deze stroomden oorspronkelijk vanuit Noord-Frankrijk richting de Rijn en vervolgens, via Valkenburg aan de Geul, naar haar huidige bedding bij Maastricht. Nog dieper treffen we kalksteenlagen aan waarin ook vuursteen voorkomt. In die tijd bevond zich in Zuid-Limburg een tropische zee, waarin miljarden diertjes met een skelet van kalk leefden, die na sterfte als een constante stroom kalkskeletten naar de bodem zakten. Dat duurde miljoenen jaren, waardoor kalksteenlagen ontstonden van wel 200 meter dik. Onder de kalksteen ligt het jonge Carboon (steenkool) en het oude Carboon (Naamse steen). Steenkool ontstaat doordat dikke lagen van dode planten en hout van oerbossen onder grote druk worden samengeperst. Onder het Carboon ligt Cambrium, een gesteente dat echter bij ons zo diep ligt dat het niet aan de oppervlakte komt, echter wel in de Ardennen en wordt daar als bouwsteen gebruikt. We vinden het wel terug in het Maasgrind. Door zogenoemde tektonische bewegingen van de aardkorst liggen al die genoemde lagen niet netjes op elkaar, maar zijn op sommige plekken als het ware door elkaar gehusseld. Vandaar dat we in onze regio verschillende afzettingsgesteenten aan de oppervlakte kunnen waarnemen.”

De mens heeft in de ondergrond van Valkenburg, maar ook in de buurt van Sint Geertruid, ca. 5 tot 6000 jaar geleden vuursteen gewonnen. Deze vuursteen werd bewerkt tot werktuigen en wapens die door handel te drijven verspreid zijn over een gedeelte van Europa. Was dat de eerste keer dat de mens uit Limburg het fenomeen handel ontdekte en wat waren de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van de mens uit onze omgeving? “Wat verhandeld werd vóór vuursteen weten we niet. Dat kunnen huiden en voedsel zijn geweest, die hebben echter een beperkte

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 5

03-07-20 15:21


6 KI J K o p Va l k e n b u r g

“Het woord holisme komt van het Griekse woord holos dat ‘geheel’ betekent. In de holistiek bekijk je alle aspecten van een probleem tegelijkertijd. Vanuit mijn multidisciplinaire achtergrond kan ik vanuit diverse wetenschappelijke disciplines de huidige klimaatverandering duiden en in verband brengen met ons economische systeem. Als bedrijfsbestuurder en consultant kan ik oplossingsgerichte adviezen geven aan organisaties. Ik heb grote affectie met innovatieveorganisatie ontwikkeling en acht deze voor het creëren van een “nieuwe samenleving” de eerste stap, in welke organisatie dan ook.” Wiel tijdens uitleg over de vuurstenenmijn aan de Plenkertstraat in Valkenburg. houdbaarheidsdatum, we vinden ze niet terug. Vuursteen is zo hard en resistent dat die bewaard is gebleven. Met name de zogenoemde Valkenburgvuursteen is goed te herkennen. Het ontstaan van vuursteen is een ingewikkeld proces. De ontdekking van het gebruik van vuursteen heeft ertoe geleid dat de mens heeft kunnen overleven. Hij kon met vuursteen allerlei werktuigen maken die voor alles en nog wat toegepast werden. Houtbewerken, weven, landbouwgrond bewerken, maar ook jachtwerktuigen. De toepassing van vuursteen is een van de belangrijkste revolutionaire ontdekkingen uit de geschiedenis, waardoor de mens heeft kunnen overleven en zich heeft kunnen ontwikkelen tot de huidige moderne mens.”

U bent auteur van het boek met de titel “Tussen Utopia en Vanzelfsprekendheid” met de prikkelende ondertiteling: “Duurzaamheid als dwaalweg”. Kunt u dat toelichten? “Ik pleit in mijn boek voor een nieuwe vorm van samenleving. We zullen de oplossing van de huidige wereldwijde ecologische problematiek op radicale wijze op de eerste plaats moeten stellen. Economie, mens en aarde moeten een natuurlijke combinatie vormen. In mijn boek draag ik een structurele en doortastende oplossing aan voor hoe organisaties dat zouden moeten aanpakken. De huidige duurzaamheidsaanpak is wat mij betreft de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Het is veel en veel complexer dan we denken en dat betekent dat er geen eenvoudige oplossingen zijn.”

U bent voorstander van het holistisch gedachtengoed. Wat bedoelt u daarmee?

Wat is uw relatie met Museum Valkenburg? “Ik ben voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Limburg. Wij als vereniging hebben als belangrijkste doelstelling het uitdragen van de kennis van de geologische historie. Dat doen we via lezingen en excursies en het schrijven en uitgeven van boeken. In Museum Valkenburg hebben wij een permanente tentoonstelling ingericht van belangrijke geologische gesteenten en fossielen, die hoofdzakelijk in Limburg zijn gevonden. Ook vertellen we hier het verhaal van de beroemde gebroeders Werner en Sjeuf Felder, begonnen als kolenmijnwerkers en uitgegroeid tot pioniers in de beschrijving van de Limburgse ondergrond. Iedereen is welkom op de tweede dinsdagavond van de maand om te komen luisteren of om vondsten te laten determineren. Op de website van het museum vindt u het lezingenprogramma”.

Vanuit uw multidisciplinaire achtergrond hebt u inzicht in de klimaaten milieuproblematiek. Wat zijn de grootste klimaatproblemen op dit moment voor Zuid-Limburg? “We moeten voorzichtig zijn dat we het klimaatprobleem niet gaan verafgoden. Klimaat is de toestand van het weer van de afgelopen dertig jaar. Maar mensen reageren op weersveranderingen, die kun je het makkelijkst zien. Maar het weer van nu en het klimaat zijn twee verschillende zaken. We kunnen in Limburg wel vele sporen zien van klimaatveranderingen die in het geologische verleden hebben plaatsgevonden. Tijdens de vorming van mergel was het hier tropisch en leefden er koralen in de zee waar nu Valkenburg ligt. Helaas blijven we ook in de komende jaren onverminderd CO2 in onze dunne atmosfeer pompen en kunnen er wel degelijk grote problemen ontstaan. Denk dan bijvoorbeeld aan droogte en de daaropvolgende

Bijzondere vondsten op de boekenkast thuis bij Wiel.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 6

03-07-20 15:21


” Vuursteen is een van de belangrijkste revolutionaire ontdekkingen uit de geschiedenis.” – vervolg – enorme migratie van mensen in onze richting. Voor mij is de meest hoopgevende ontwikkeling dat de Verenigde Naties in 2015 de resolutie ‘Transforming our World’ heeft uitgevaardigd. Deze resolutie is door 193 lidstaten ondertekend. Zij behelst een holistische aanpak van ons economische systeem, want daar ligt de kern van ons klimaatprobleem. De discussie over klimaat en milieu wordt hiermee eindelijk op een hoger plan gebracht.”

U pleit voor een verandering in het bewustzijnsniveau van de beleidsmakers. Hoe kunt u bij mensen een bewustzijnsverandering bewerkstelligen? “De opgave waar de mensheid voor staat is nooit eerder vertoond. Daarom moeten we verstandig te werk gaan en geen houtjes-touwtjes-oplossingen nastreven. Kennis van het grote verhaal van Aarde, leven en mens, van de oorsprong, de ontwikkeling en dat wat we evolutie noemen, is noodzakelijk voor meer emotionele betrokkenheid van mensen. Anders gezegd, Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat een fundamentele duurzame samenleving alleen kan worden bereikt wanneer deze is gebaseerd op de inzichten uit de historie van planeet en mens. Deze moeilijke wetenschappelijke materie leg ik uit, maak ik toegankelijk via excursies, lezingen, artikelen, boeken, lesmateriaal en colleges. Vanuit die basis kunnen organisaties nieuwe zinnige concepten bedenken”.

Bent u bezorgd over de natuur in Zuid-Limburg voor de toekomst? “Ik maak mij grote zorgen over de natuur, met name ook in Zuid-Limburg. Door de activiteiten van de mens gaat er steeds meer natuur verloren. Ik ben uit 1952 en constateer dat de natuur uit mijn jeugd grotendeels weg is. Natuurlijk verandert een landschap, het is een weerspiegeling van de behoeften van de mens. We hebben nu eenmaal wegen nodig en huizen voor onze kinderen. Maar wat pijn doet is dat er veel onherstelbaar wordt aangetast en zelfs vernietigd. Op elke wandeling kom je dat tegen, iedere week is er wel iets nieuws te betreuren. Gelukkig zijn er instanties die zich dit al jaren aantrekken en er actief tegen in gaan, met activiteiten die de natuur herstellen. Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Met natuur gaat ook heel veel cultuurlandschap verloren, monumenten, waar onze voorouders eeuwenlang hebben geleefd. Vanuit de geologische vereniging zijn we actief met onze tientallen geologische monumenten, vaak kleine groeves, waar onze opa’s grind, zand of mergel uit hebben gehaald. Dat zijn prachtige plekken, waar mooie historische verhalen kunnen worden verteld. De vitaliteit van onze natuur is cruciaal en schept de voorwaarde voor een mooi, schoon en veilig leven en is daarom bepalend voor onze levenskwaliteit.”

Hebben in het verleden ook klimaatveranderingen plaatsgevonden vergelijkbaar met die in onze tijd? “Geologen hebben inzicht in de historische ontwikkeling van het klimaat en de daaraan verbonden processen, in de afgelopen miljoenen jaren. Eén ding is zeker: het klimaat was nooit constant, het veranderde continu, door een veelheid aan oorzaken, zoals de invloed van de zon. Daar is nu de mens bijgekomen. Klimaat is een complex systeem en is veel meer dan alleen CO2. Ooit was de aarde een bakoven en ook een ijsbal. Geologie leert je over dingen die groter zijn dan wij mensen. Daar moeten we niet alleen respect voor hebben, maar ook begrijpen dat we zaken als klimaat niet zomaar naar onze hand kunnen zetten. Zo hebben we te maken met ijstijden. Dan kun je hier niet meer wonen. We zitten nu in een tussenijstijd, maar de volgende ijstijd komt eraan, al kan dat nog duizenden jaren duren. Daar kan de mens niets tegen doen, alleen zich aanpassen, zoals dat de Neanderthalers vroeger ook in Valkenburg is overkomen.”

GEEF GELD AAN DE VOEDSELBANK Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld. Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.

#staysafeengeef

doneer via staysafeengeef.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 7

03-07-20 15:21


COLUMN

Fotowedstrijd

Kiek noe!

Vorige keer vroegen we je om ons je mooiste vakantiefoto toe te sturen. Uit de inzendingen is de foto van Danny Lechanteur gekozen als winnaar.

Zo Simpel Kan Het Zijn Wees gerust, deze column gaat niet over Covid 19. Nee..! Maar wel over een paar andere aandoeningen. En een leermoment dat ik zelf ooit tot "bewust genieten" heb gedoopt. Vooraf wil ik wel aangeven dat het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing mij er niet van heeft weerhouden om dit onderwerp te beschrijven. Dus uitsluitend vanuit mijn gevoel. En als u dat wilt, kunt u er via ons e-mailadres info@kijkopvalkenburg.nl op reageren. Ik neem het risico. Graag zelfs, want het is altijd interessant om met anderen van gedachten te wisselen over dit soort onderwerpen. Ik zie het zo: bewust genieten, is de meest probate therapie om een aantal enge welvaartsziekten, zoals afgunst en arrogantie, te bestrijden. Om met de eerste kwaal te beginnen, is het uitsluitend de patiënt zelf die de pijn hiervan daadwerkelijk voelt. Zeker.., de directe omgeving kan natuurlijk heel wat hinder hiervan ondervinden, maar de echte kwelling ondergaat alleen de dráger van het ongemak. En dan is er inderdaad maar één recept: bewust genieten van de kleine dingen die je wél hebt, of kunt. Ontdekken dat je dit niet bij anderen moet zoeken, maar gewoon, bij jezelf. Wel moet je het moment herkennen zodra het zich aandient. Een voorbeeld...

Een Magelhaenpinguïn zoekt zijn weg naar het einde van de wereld (Vuurland, november 2019)

Stuur je foto van je huisdier Wil jij ook je foto terugzien in Kijk op Valkenburg? Mail ons dan een foto van je harige hond, potige poes, luierende leguaan of een ander dier waar je verzot op bent. Vermeld je naam en adres en vertel in een paar zinnen iets over de foto. Wie weet staat jouw kiekje dan de volgende keer in de Kijk. Stuur je foto voor 1 augustus naar: claudia@kijkopvalkenburg.nl

Jaren geleden had ik een zakelijke afspraak in het Mergelland. En omdat ik ruim een halfuur te vroeg was, ben ik de heuvel naast het dorp opgereden en ben op een bankje gaan zitten om in het zonnetje van het prachtige uitzicht te genieten. Even later passeerde de plaatselijke groenteman die mij vriendelijk gedag zei en mij ongevraagd een glimmende appel toestak. En kijk..! Daar zat ik dan. Op die heuvel, op dat bankje, van de lentezon, het uitzicht en een spontaan aangereikte appel te genieten. Ik genoot..! Bewust..! Plotseling realiseerde ik mij dat alle belangrijkheden onbelangrijk waren. Er is altijd wel iemand die beter, groter, sneller of rijker is. Maar afgunst..? Welnee..! Uitzicht, bankje, zonnetje, appel. Dat was alles, maar ik zou het nooit vergeten. En dan arrogantie. Ik denk dat dit een kunstmatige houding is van iemand die een tekortkoming probeert te camoufleren met een schijnwerkelijkheid. Triest, onzin en jammer bovendien, want de meeste mensen herkennen dit gedrag en keren zich er automatisch vanaf. Kortom; arrogantie werkt averechts. Niet doen dus. Het is niet nodig. Nobody is perfect. Wacht gewoon tot de zon schijnt en ga naar dat bankje. Misschien ben ik het wel die dan toevallig voorbij komt om een appel te brengen. Gelukkig hebt u al begrepen dat deze column niet over u gaat. U leest immers "Kijk op Valkenburg" dus u bént al een bewuste genieter. Ik hoop alleen dat u het doorvertelt.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 9

03-07-20 15:21


1 0 KI J K o p Va l k e n b u r g

Vakwerk

JL Stucadoors siert steeds meer huizen in regio Stukadoor Jeroen Lahaye begon in 2017 met zijn eigen bedrijf JL Stucadoors. Zijn onderneming groeit gestaag en kan op veel interesse rekenen, mede door de vele technieken die hij en zijn team beheersen. Zowel voor binnen als buiten is er altijd een passende oplossing voor creatief én kwalitatief stucwerk. “In samenspraak met de klant komen we altijd tot een mooi idee dat past bij de situatie. Door mijn ervaring en het creatief meedenken wordt het gewenste eindresultaat bereikt”, vertelt de vakman gepassioneerd.

Alle disciplines in huis Of het nu gaat om sierpleister, schuur- of cementwerk, het bekleden van wanden of een moderne betonlook: JL Stucadoors heeft

alle disciplines in huis. “Bij ons heb je rechtstreeks contact met de mensen die bij u thuis of op zaak aan de slag gaan. Korte lijnen, heldere afspraken en een garantie voorkwa-

de badkamer. Dit is een duurzame en slijtvaste vorm van stucwerk die immuun is voor vloeibare invloeden van buitenaf.”

liteit”, zo vat hij samen. Bovendien kan de specialist altijd een scherpe prijs aanbieden.

Op www.jl-stucadoors.nl staan voorbeelden van uiteenlopende projecten.

Duurzaam stucwerk Een van de specialismen is de exclusieve betonlook (beton Ciré). “Deze vorm van stucwerk is bijna overal op toepasbaar, bijvoorbeeld als werkblad in de keuken of in

JL Stucadoors Burg. Eussenlaan 36, Spaubeek T 06 – 52 32 1991 www.jl-stucadoors.nl

Er mag weer

gereisd worden! Boek daarom veilig en vertrouwd bij The Travel Club Valkenburg. Natuurlijk aangesloten bij ANVR , SGR èn het calamiteitenfonds voor uw zekerheid ! Wacht u liever nog even af dan is dat ook prima, maar mocht u straks weer plannen hebben, dan sta ik weer graag voor u klaar om te helpen met uw reis. Want uw vakantie is en blijft mijn passie!

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 10

03-07-20 15:21


Uniek in de regio: advocaat & mediator op één plek

Scheiden? Ook dat regel je samen Als je dan toch besluit om uit elkaar te gaan, wil je het wel zo goed mogelijk regelen. Dat weet advocaat & register-mediator Inga Nelissen als geen ander. “Hoe moeilijk ook, maar doordat ik voor cliënten samen van begin tot eind een scheiding kan regelen geeft dat alle betrokkenen de beste kans op een nieuwe start in hun leven.”

Vrijwel dagelijks helpt zij bij het kantoor van Austen & Peters Advocaten in Valkenburg aan de Geul koppels om een scheiding in goede banen te leiden, waarbij de nadruk ligt op de kinderen en het verenigen van ieders belangen.

Vlotter en goedkoper Als Mfn geregistreerd mediator én haar specialisatie als advocaat in het personen- en familierecht heeft mr. Nelissen met 15 jaar werkervaring alle kennis en kunde in huis om stellen van A tot Z te begeleiden. Ze kan optreden als mediator en kan dankzij haar advocatentitel de gezamenlijke afspraken ook meteen indienen bij de rechtbank. Daardoor is een complete scheiding veel beter en sneller geregeld en hoeven er geen dubbele kosten te worden gemaakt.

Samen valt meer te regelen Bij mediation hebben partijen zelf inspraak, het kost in totaal minder, gaat sneller en dat alles zorgt voor minder stress in een toch al lastige tijd. “Door samen aan tafel te zitten, kan er onderling ook veel meer worden geregeld dan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een vechtscheiding en de rechter iets moet opleggen”, weet de specialiste te vertellen. "Als cliënten samen iets afspreken, zijn ze eerder geneigd zich ook aan die regeling te houden". En dat zorgt voor rust, ook in de toekomst. Als voormalig financieel adviseur kan ze cliënten met bijvoorbeeld een koopwoning en diverse leningen ook beter ondersteunen.

Belangen van kinderen Als mediator richt mr. Nelissen zich op

gezamenlijke belangen, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. “Ik help beide partijen bij de voor hen best mogelijke oplossing, zodat iedereen uiteindelijk weer verder kan met zijn of haar leven. Daarbij kijk ik ook nadrukkelijk naar de belangen en wensen van eventuele kinderen.”

Ruimte voor emotie Ze ontvangt op kantoor zowel jonge als oudere stellen, met en zonder kinderen. “Elke situatie is natuurlijk weer anders, maar voorop staat altijd een constructieve aanpak, waarbij ook ruimte is voor het tonen van emoties. Dat is niet alleen begrijpelijk maar ook nodig voor de verwerking en afhandeling.”

Afspraken na scheiding Ook ná een afgeronde scheiding, kunnen er veranderingen plaatsvinden in iemands leven waardoor eerdere afspraken beter kunnen worden herzien. “Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe partner, het verlies van een baan, ziekte of verhuizing naar het buitenland. Ook dan sta ik klaar om samen zaken goed te regelen, zodat iedereen weer vooruit kan.”

mr. I.F.H. Nelissen Sittarderweg 1 6301 GC Valkenburg a/d Geul T 043 - 601 42 09 E nelissen@ap-advocaten.nl W www.ap-advocaten.nl

U kunt met al onze advocaten vrijblijvend en kosteloos contact opnemen: mr. Austen, mr. Nelissen, mr. Peters mr. Horsch, mr. Peeters, mr. Eymael

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 11

03-07-20 15:21


1 2 KI J K o p Va l k e n b u r g

Van ‘proemehook’ tot Hazes in bad Er zijn maar weinig Valkenburgers die er nooit geweest zijn. En ook heel wat ‘Hollanders’ hebben er voet gezet. Waar? Op de dansvloeren van de legendarische uitgaansgelegenheden Pavillon en Riverside. Van heinde en verre kwamen bezoekers om deze, voor die tijd vrijwel unieke, dancings te bezoeken. We zouden bijna een blad kunnen vullen met alle verhalen en anekdotes. Luciano van Waterschoot en de familie Cabo blikken terug op een enerverende periode.

Het begon in 1905. Op de Wereldtentoonstelling in Luik stond een houten tuinhuis met de klinkende naam Pavillon. Na afloop verhuisde het tuinhuis naar het Odapark in Valkenburg. Het oorspronkelijke houten gebouwtje brandde af, maar herrees uit de as en breidde mettertijd uit. Het Pavillon kwam in bezit van de familie Swart-Dirix die het pand via de Amstel verhuurde aan Jos van Waterschoot. Hij en zijn vrouw zetten de dancing voort met een orkest en keurige obers die dienbladen met maximaal negen drankjes erop rondbrachten. “Want volle dienbladen vond oma Van Waterschoot helemaal niks,” lacht kleinzoon Luciano. Menig jongeman ontmoette zijn toekomstige vrouw in de zogeheten ‘proemehook’; een hoekje waar de vrouwen bij elkaar zaten.

Jean en Maria Cabo met in het midden zoon Marco.

Een tapijt van glas In 1967 nam zoon Guido en zijn vrouw Paula het stokje van Jos over. Het discotijdperk brak aan en ze gooiden het roer helemaal om. Van beschaafde dansgelegenheid werd het Pavillon een stomende discotheek met dagelijks de crèmede-la-crème van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Er kwam een gigantische dansvloer, talloze bars en meer personeel, waaronder de broer van Paula en diens vrouw: Jean en Maria Cabo. “Het was een gekkenhuis,” vertelt Jean Cabo. “De bouwvak was de drukste periode. Dan liep je letterlijk over het glas. De bezoekers gooiden hun lege glazen gewoon op de vloer. En een dorst dat ze hadden!” Want binnen liepen de temperaturen hoog op. “Het glazen schuifdak moest op last van de gemeente dicht blijven. Het was net een broeikas binnen,” vult Maria aan die destijds de kassa bemande. “We waren de eerste zaak in Valkenburg met een muntensysteem en dan kwamen ze met briefjes van honderd of soms wel duizend gulden munten kopen.”

Scheve schaats Artiesten als Gerard Joling, René Froger, de Dolly Dots, BZN en Luv waren kind aan huis. Marga Bult werkte er even in de bediening en André Hazes bleef zelfs slapen. Maria: “Hij mocht als grote ster gebruik maken van

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 12

03-07-20 15:21


KIJK op Val kenbu rg 13

nachtclub. Poepie-chique, van internationale allure. Nergens was op bezuinigd. Alleen al het gigantische aquarium met Koikarpers kostte een fortuin,” vertelt Luciano. “Dan had mijn vader weer ergens iets gezien en dat wilde hij dan ook. Een betaalsysteem met kaarten bijvoorbeeld. Of een privékluisje voor gasten om hun exclusieve whisky in te bewaren.” In de Riverside mocht je aanvankelijk alleen naar binnen als je netjes gekleed was: in stropdas en pantalon. Als om vier uur ’s ochtends de deuren sloten, zochten de bezoekers naar taxi’s. ‘Maar die waren er op dat tijdstip onvoldoende, dus dan pakte ik mijn VW Kever en bracht ze thuis,” zegt Jean.

Ondernemersbloed De Riverside: een club met internationale allure

de familie Van Waterschoot

Ook de volgende generaties Van Waterschoot en Cabo kregen al jong de horecasmaak te pakken. Luciano van Waterschoot en Marco Cabo spoelden op hun 12e glazen en schonken limonade in. Met arendsogen hielden ze Michel Cabo, die ouder was en al mocht tappen, in de gaten. Zodra hij even de tap verliet, waren de beide neefjes er als de kippen bij om het over te nemen. Ook verdienden ze een zakcentje bij door hamburgers te verkopen bij het Pavillon. Ondernemend als ze waren deelden ze de hamburgers doormidden en verkochten ze deze als hele. En de klanten? Die slikten het als zoete koek… In de jaren negentig nam de populariteit van disco’s af. In 1998 verkochten Paula en Guido de spraakmakende dancing en een jaar later de Riverside. Nu wonen ze alweer jaren in Spanje. Jean en Maria genieten van hun pensioen. Marco Cabo was lange tijd eigenaar van Café Cabo Cabo en is nu actief in vastgoed. Luciano is nog steeds ondernemer en (mede)eigenaar van Pub Henry VIII, van Gasterij Henry VIII in Noorbeek en van een versgroothandel. In Noorbeek leeft een glas-in-loodraam uit de grillbar voort als stille getuige aan een veelbesproken periode.

de privébadkamer. Alles kon in die tijd. Artiesten brachten zelfs hun gezinnen mee.” Het was een groot feest, maar ook hard werken voor de families van Waterschoot en Cabo. Slechts vier uurtjes slaap was heel normaal. Jean: “Na sluitingstijd gingen we vaak nog met het team op stap naar Vroenhoven.” “Dan communiceerden we via briefjes met elkaar wie er mee wilde gaan,” vult Maria aan. Onvergetelijk is ook de schaatser die met Holiday on Ice moest optreden in de nabijgelegen Eurohal. Deze David had het ’s middags al zo naar zijn zin bij het Pavillon, dat er van schaatsen niets meer kwam tijdens de voorstelling. De boze manager kwam naderhand verhaal halen bij Jean.

Internationale allure De ondernemer in Guido wilde verder. Beneden in het Pavillon begint hij in 1978 een klein restaurantje: Guido’s Grillbar. En weer een jaar later opent hij ernaast de Riverside. “De Riverside was een luxe

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 13

03-07-20 15:21


1 4 KI J K o p Va l k e n b u r g

Door Jan Schurgers

De burgemeesters-

woning van Valkenburg In 1950 ontstond bij het gemeentebestuur van Valkenburgh-Houthem de wens om te komen tot de bouw van een eigen burgemeesterswoning. Tot die tijd zorgden de burgemeesters voor hun eigen behuizing. Valkenburg was in 1948 samengevoegd met de gemeente Houthem en burgemeester van beide gemeentes was de heer P.A. Hens. Hij bewoonde het statige huis aan de Geneindestraat, nu nummer 25.

De gemeente plande het nieuwe gebouw in de Kerkstraat, pal tegen het Halderpark gelegen en gelukkig koos men als bouwmateriaal voor mergel. Die was immers dichtbij en volop voorhanden. Het werd een fraai rechthoekig pand, met de brede toegangsdeur in het midden en de ramen symmetrisch aan beide kanten ernaast geplaatst. In het huis kwam een marmeren vloer en een eikenhouten trap uit het gemeentehuis in de Grotestraat. En die zijn er nu nog. Het gebouw was klaar in 1953 en de eerste bewoner werd burgemeester Frans Breekpot en zijn gezin. Breekpot was in 1913 geboren in Maastricht en na zijn opleiding werd hij in 1941 benoemd tot burgemeester in Kessel. Dat duurde door de oorlog maar kort, maar in 1945 werd hij opnieuw benoemd. Hij bleef in Kessel tot 1951 en werd toen burgmeester van Meerssen. Twee jaar later werd hij benoemd tot burgmeester van Valkenburg-Houthem en nam zijn intrek in de nieuwe ambtswoning. In juli 1969 vertrok hij naar Weert, waar hij burgemeester was tot aan

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 14

zijn pensionering in 1978. Daarna was hij in 1981 nog even waarnemend burgemeester van Beek. Hij overleed in Weert in 2002 op 88-jarige leeftijd. Zijn opvolger in de ambtswoning was Alphons Kerckhoffs. Hij was op 20 november 1924 geboren in Hulsberg, als zoon van burgemeester Maria Alphons Hubert Antoon Kerckhoffs, die later een straatnaam kreeg in Arensgenhout. Zoon Alphons was werkzaam op de gemeenteadministratie in Valkenburg en werd in december 1958 benoemd tot burgemeester in Wessem. In oktober 1969 keerde hij weer terug naar Valkenburg,

03-07-20 15:22


-

g

KIJK op Val kenbu rg 15

Burgemeester Gilissen

Burgemeester Breekpot

als opvolger van burgemeester Breekpot. Hij nam zijn intrek in de ambtswoning en woonde er tot 1975, toen hij vanwege gezondheidsproblemen zijn ambt moest neerleggen. Locoburgemeester Jos Schurgers nam die taak waar, totdat Paul P.M. Gilissen in 1976 tot burgemeester benoemd werd. Ook hij nam zijn intrek in de burgemeesterswoning. Paul Gilissen was in 1934 geboren in Amsterdam, groeide op in Geleen en kwam in 1976 van Den Haag, waar hij werkzaam was bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot 1982 was hij burgemeester van Valkenburg-Houthem en na de herindeling, van Valkenburg aan de Geul. Dat bleef hij tot 1991. Vanwege veranderingen in zijn persoonlijke leven ging hij in oktober 1990 met ziekteverlof, waarbij de heer Jo Smeets uit Heerlen als waarnemend burgemeester werd aangesteld. In juli 1991 trad Paul Gilissen af, trok zich terug uit het politieke leven en ging zich vooral wijden aan de kunst. Waarnemend burgemeester Smeets werd in 1992 opgevolgd door Constant Nuytens. Hij werd geboren op 17 juni 1942 en was chef van de afdeling Kabinetszaken bij het ministerie van Binnenlandse

Zaken in Den Haag, totdat hij in 1983 burgemeester werd van Beesel. In 1992 kwam hij als burgemeester naar Valkenburg. Terwijl er in de Spoorlaan gebouwd werd aan zijn eigen woning, verbleef hij korte tijd in de ambtswoning in de Kerkstraat. En wel van 1 juli van dat jaar tot 9 maart 1993. Die lag daarna korte tijd leeg en toen ontstonden er plannen om het pand te verkopen. Dat gebeurde kort daarop. De nieuwe eigenaar was het echtpaar Jef (Winand Jozef) Lipperts en zijn vrouw Agnes Lipperts-Laval. Jef Lipperts was kandidaat-notaris in Voerendaal en hij was een verwoed verzamelaar van antieke meubels en curiosa. Bekend is dat hij een grote verzameling bijzondere wekkers bezat. Zijn vrouw Agnes overleed op 20 april 2006 en was toen pas 67 jaar oud. Jef bleef alleen achter en bewoonde het huis vervolgens tot eind 2017, toen hij overleed. In die jaren ontstonden steeds meer gebreken die om herstel vroegen. Zo waren er lekkages aan het dak en problemen met water- en elektriciteitsleidingen. Vreemd was dat niet. Het pand was intussen meer dan zestig jaar oud. Jef Lipperts is niet meer in staat geweest om aan een opknapbeurt te beginnen. Na zijn

overlijden lag het huis enige tijd leeg en zakte weg in een steeds slechtere staat. Totdat er in december 2018 een koper werd gevonden in de persoon van mevrouw Shtrojera Taci. Zij liet een grondig herstel uitvoeren van dak en gevels en ook de binnenkant onderging een metamorfose. Het pand ligt er nu fraai bij. Er zijn nieuwe kozijnen geplaatst, het dak is vernieuwd, de tuin heeft zijn oude glorie teruggekregen en de muren zijn geschaafd. De mergelblokken hebben hun vroegere gele kleur terug en tonen weer hun volle glorie van weleer. Werkelijk een lust voor het oog met de grandeur van vroeger. Toen verschillende burgemeesters dit hun woning mochten noemen.

7 dagen per week geopend van 10.30 uur tot 21.00 uur Neerhem 25 Valkenburg aan de Geul RESERVEER NU via 043 780 00 39 of info@riche-nextdoor.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 15

03-07-20 15:22


1 6 KI J K o p Va l k e n b u r g

Dankzij een muntje kunnen we op deze plek aan de Rijksweg in Vilt aanschuiven bij de familie Huids. Bijna honderd jaar geleden moest Eugene Huids met zijn zus tossen om de boerderij, destijds gelegen waar nu Sauna Vilt is gevestigd. De uitkomst laat zich raden. Eugene bouwde zijn eigen boerderij een stukje verderop.

KIJK op Ondernemer

Fruitteeltbedrijf Huids Vanaf 1924 bestierde Eugene zijn bedrijf in hoogstamfruit en koeien. Zijn zoons Harie en Sjra (broers van wijlen pastoor Huids) namen het bedrijf later over. In de jaren zestig deed de laagstamboom zijn intrede en met de hoogstambomen verdween ook het vee dat eronder graasde. Nu wordt het fruitteeltbedrijf al meer dan dertig jaar gerund door de derde generatie: Eric en zijn vrouw Germaine.

Meer dan verdubbeld Het was geen vooropgesteld plan dat Eric het bedrijf zou overnemen. “Ik werkte al altijd mee, maar niet met de intentie om boer te worden. Toen ik die kans kreeg, heb ik die wel genomen.” Hij beschikte destijds over zo’n 16 hectare aan plantages. Inmiddels zijn er dat 36 voor de teelt van peren, kersen en hoofdzakelijk appels. De grote drijvende kracht achter Eric is Germaine, zelf ook afkomstig uit een boerenfamilie. Hoewel haar hart aanvankelijk lag bij de bloemen, heeft ze zich volledig toegewijd aan het werk op de boerderij. Haar werk in als bloemist was niet meer te combineren met de zorg voor drie dochters en de boerderij.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 16

Wereldmarkt Het hedendaagse boerenleven is nauwelijks nog te vergelijken met dat van zijn opa Eugene en vader Sjra, vertelt Eric. “De grootste verschillen zijn de toegenomen wet- en regelgeving en de concurrentie. Ons ‘speelveld’ is verschoven van de lokale en Nederlandse markt via de Europese naar een wereldmarkt.” Dat betekent concurreren met lagelonenlanden en gigantische fruitteeltbedrijven in Nieuw-Zeeland van 500 ha. Om die concurrentie te kunnen aangaan is alles tegenwoordig ingericht op efficiency. “Dat moet wel, want Nederland kent de hoogste kostprijs per hectare ter wereld.”

“Appels worden gekookt aan de boom” Ook de klimaatverandering is een grote uitdaging. “Bomen staan al begin april in bloei, vroeger was dat in mei”, legt Germaine uit. “Het risico op nachtvorstschade is hiermee veel groter. Als de bloemknoppen bevriezen, komt er geen fruit.” Een groot regenwaterbassin moet de bomen beschermen:

03-07-20 15:22


s

tegen de vorst, maar ook tegen droogte en hitte in de zomer om te voorkomen dat appels verbranden of aan de boom gekookt worden. Hagel wordt bestreden met hagelkanonnen. En dan zijn er nog de bedreigingen van ongedierte en vogels die het op het fruit gemunt hebben.

Uitdagingen Nog een grote uitdaging voor de toekomst is de Green Deal. De komende jaren moet het gebruik van bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd worden. “Maar we hebben de laatste jaren al 50% gereduceerd en produceren het milieuvriendelijkste ter wereld. Nog eens de helft minder wordt bijna ondoenlijk.” Hoewel het fruitteeltbedrijf niet het predicaat “biologisch’ heeft, past het veel biologische technieken toe. Het inzetten van torenvalken, wespen, oorwormen en allerlei andere insecten om ongedierte te bestrijden zijn slechts enkele voorbeelden.

High Tech fruit Bij een boerderij denk je niet meteen aan automatisering. Maar om te kunnen overleven is zogenaamde precisietechnologie hard nodig. De spuitinstallatie is al volledig gps-bestuurd. Straks kan door middel van drones exact worden bepaald waar en hoeveel middelen gespoten moeten worden, tot op de boom nauwkeuring. Dit alles vergt grote investeringen. Eric: “We moeten 15 tot 30 jaar vooruitkijken. Dat betekent dat we binnen nu en een paar jaar duidelijkheid moet hebben over opvolging en beslissingen maken over investeringen.”

Cider Zo’n 20% van de appels is niet geschikt voor consumptie om cosmetische redenen. “Zonde om niet te gebruiken. Bovendien liep ik al jaren met het idee om iets meer met die mooie appels te doen,” vertelt Germaine. Een cursus wijn maken bracht haar

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 17

op het idee om een eigen appelwijn te produceren. “Nog op heel kleine schaal, hoor. Maar na jaren van proberen hebben we nu een lekkere frisse cider ontwikkeld: Cedari, c’est la vie. Vernoemd naar onze dochters Céline, Danaé en Richelle.” Dochter Danaé houdt zich bezig met de marketing. “Die samenwerking maakt het wel speciaal.”

4e generatie? Met drie dochters lijkt de volgende generatie boeren klaar te staan. “We studeren nog en met onze studies kunnen we alle kanten op,” vertelt Danaé. “Maar een beslissing hebben we nog niet genomen.” “De fruitteler van de toekomst zal veel meer een facility manager worden,” vult Eric aan, “voorwaarde scheppend om zo efficiënt mogelijk het bedrijf te runnen. We zitten gelukkig in de positie dat de meiden nog even tijd hebben om erover na te denken. Tot die tijd gaan wij gewoon verder.”

03-07-20 15:22


1 8 KI J K o p Va l k e n b u r g

Gemeente in de kijker

De positieve kijk van wethouder Claudia Bisschops Met aandachtsgebieden als economie en toerisme, werkgelegenheid en kunst en cultuur in haar portefeuille, ziet wethouder Claudia Bisschops van dichtbij hoe deze sectoren enorm hard worden geraakt door de coronacrisis. Maar Claudia blijft optimistisch en zich ten volle inzetten om deze crisis gezamenlijk te boven te komen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Na de drastische maatregelen van het kabinet in maart was de eerste vraag: wat kan de gemeente doen? Een eerste set van maatregelen kwam vrij snel, gevolgd door een tweede set eind mei. Zo zijn de toeristische heffingsbelastingen voor een langere periode stopgezet net als de huurpenningen van gemeentelijke eigendomspanden. Claudia: “We bevinden ons nu in fase dat we langzaam teruggaan naar normaal. Horecagelegenheden, attracties, hotels en campings zijn weer geopend. In gezamenlijk en goed overleg met de ondernemers hebben we gekeken hoe we binnen de grenzen van de mogelijkheden invulling kunnen geven aan de anderhalve-metersamenleving zodat het voor ondernemers werkbaar is, maar ook veilig en verantwoord voor eigen inwoners en toeristen. Het bezoek aan onze gemeente komt langzaam op gang. Nu is het afwachten in welke mate dit doorzet.”

“ Er moet een staatssecretaris Toerisme komen ” Ook het Rijk heeft per 1 juni een tweede set maatregelen geintroduceerd om ondernemers nog extra steun bieden. “Vanuit gemeente monitoren wij deze maatregelen en staan in nauw overleg met overkoepelende organen zoals Koninklijke Horeca Nederland en Biz. Indien wij signaleren dat deze maatregelen niet afdoende zijn, dan schakelen we direct met de landelijke politiek.”

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 18

Valkenburg aan de Geul draait voor 90% op toerisme. Dat is altijd een kracht geweest, maar maakt onze gemeente nu ontzettend kwetsbaar. “Waar ik voor pleit is meer aandacht vanuit de Provincie voor de situatie van ondernemers en dan met name de horeca. Op landelijk niveau zie je nu dat de lobby van de toeristische sector en de horeca sterk achterblijft bij die van bijvoorbeeld de boeren. Ik hoop dan ook dat er na de volgende verkiezingen een staatssecretaris Toerisme komt.”

Task force Een aantal bestuurders van toeristische gemeenten vormt samen met Visit Zuid-Limburg en Koninklijke Horeca Nederland een task force om een antwoord te vinden op de vraag hoe we toerisme en recreatie in de post-coronasamenleving vorm kunnen geven. Rond 1 juli start een grootse marketingcampagne gericht op Limburg

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 19

met een prominente plek voor Valkenburg. Het doel is om mensen uit heel Nederland Zuid-Limburg te laten herontdekken als vakantiebestemming. Het thema hierbij is ‘onontdekte pareltjes’. “Voor Valkenburg kan dit bijvoorbeeld de Romeinse Katakomben zijn. Met tot de verbeelding sprekend beeldmateriaal proberen we bezoekers te triggeren om juist nu de onontgonnen plekjes te gaan ontdekken. Dat geeft een stimulans aan het toerisme en stelt ons tegelijkertijd in staat het aantal bezoekers te spreiden en veilige toeristenstromingen te creëren.”

Bloemenproject Het lijkt bijna een ander tijdperk, de tijd voor de corona-uitbraak. Ook toen was Claudia bij veel mooie initiatieven betrokken. “Neem nou het bloemenproject,” vervolgt Claudia. “Een geweldig initiatief van ondernemers om het centrum van Valkenburg nog aantrekkelijker te maken. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. Dat ondernemers die toch al heel druk zijn daar tijd voor vrijmaken, vind ik fantastisch! Dit zijn de koplopers. Ook als ik zie hoe innovatief en creatief ze zijn met social media, met de aankleding van hun winkels en leuke acties. En je ziet dat ze worden beloond voor hun inspanningen. Ze zijn een voorbeeld en inspiratie voor anderen.”

Maar ook in onze prachtige kernen zitten gedreven ondernemers waar Claudia regulier overleg mee heeft. “Neem nu bijvoorbeeld de ondernemers van bedrijventerrein De Valkenberg. Je ziet op zo’n bijeenkomst chemie ontstaan tussen ondernemers onderling. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met het Vistacollege. Topleerlingen van het Vistacollege bieden zich aan om mee te denken over problemen en oplossingen binnen het MBK. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de ondernemer is geholpen en de leerlingen doen waardevolle praktijkervaring op.” Nog zo’n mooi project waar Claudia in heeft bemiddeld is het FoodLab-project. “De horeca komt heel moeilijk aan personeel. Vistacollege biedt zij-instromers of mensen die altijd nog een mbo-diploma wilden behalen de mogelijkheid om de overstap te maken naar de horeca als kok of gastheer of -vrouw. Ze zijn al werkzaam in de horeca en kunnen op deze manier hun bijbehorende diploma halen. Geweldig om te zien hoe ondernemers het project ontvangen en hun mensen zo’n diploma echt gunnen!” Meer weten over ontwikkelingen rondom de coronacrisis in Valkenburg aan de Geul en andere projecten? Volg Claudia dan via haar Facebookpagina ‘CDA Wethouder Claudia Bisschops’.

TE HUUR Seniorenappartementen WONEN VLAKBIJ HET CENTRUM VAN HEERLEN EN TOCH IN HET GROEN? In de Terrasflat en de Corridorflat naast Douvenrade is het mogelijk. Hier zijn PER DIRECT gerenoveerde seniorenappartementen beschikbaar. Huur- en/of inrichting afspraken op maat zijn mogelijk.

INTERESSE OF MEER INFORMATIE? Bel het Sevagram Servicebureau: 045 763 0100 of stuur een e-mail naar: servicebureau@sevagram.nl www.sevagram.nl/verzorgd-wonen

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 19

Adres: Douvenrade 1 Heerlen

Huurprijs vanaf € 682,90

(exclusief serviceko sten)

03-07-20 15:22


Wellness in eigen tuin met een buitendouche van LB Solutions!

DUTCH DESIGN BUITENDOUCHES De Valkenberg 6 | 6301 PM Valkenburg a/d Geul 06-12245974 | info@lbsolutions.nl | www.lbsolutions.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 20

03-07-20 15:22


Klassiek ballet in het park! Zoals vele anderen moest Balletschool Chantalle Meewis in Houthem St. Gerlach op 15 maart abrupt haar deuren sluiten. Balletles geven betekent enorm veel persoonlijk contact. Betrokken zijn bij de danseressen, elkaar veel aanraken, dichtbij elkaar zijn en veel knuffelen met de allerkleinsten. Wat een enorm gemis. Voor Chantalle, maar vooral ook voor de trouwe leerlingen. Na een gevoel van onwerkelijkheid kwam het schuldgevoel. Ik kon mijn leerlingen immers niet bieden wat ze graag willen en waar ze voor betaald hebben. Maar al gauw begonnen de mails, apps, kaarten en tekeningen te komen. Leerlingen toonden begrip en geduld. Wat een rijkdom! Via mail en app hadden we regelmatig contact. Iedereen

zat immers in hetzelfde schuitje. Ik besloot om onze nieuwe theatervoorstelling ‘Bibliothèque’ uit te stellen tot oktober 2021, want zoveel publiek bij elkaar in de schouwburg, dat leek me onverantwoord. Nog afgezien van het feit dat ik tot op de dag van vandaag niet weet wanneer we weer kunnen beginnen met repeteren.

Gelukkig dansen we inmiddels weer samen! Ons hele lesrooster vindt nu buiten plaats in het sfeervolle park van Chateau St. Gerlach. Het vergt veel creativiteit om de lesstof aan te passen aan de omstandigheden. Tegelijkertijd is het een geweldig leuke uitdaging. Ik zie lachende gezichten, dankbare kinderen en energieke sportieve dames. We roeien met de riemen die we hebben, maar des te heerlijker is het als we weer aan de balletbarre en voor de spiegel kunnen staan. Iets om naar uit te kijken!

GEEF GELD AAN DE VOEDSELBANK Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld. Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.

#staysafeengeef

doneer via staysafeengeef.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 21

03-07-20 15:22


2 2 KI J K o p Va l k e n b u r g

Binnenkijken bij u? Heeft u ook een niet-alledaags interieur of een woning met een bijzonder verhaal? Laat het ons weten via claudia@kijkopvalkenburg.nl. Stuur ons een beknopte beschrijving met twee à drie foto’s en wie weet, staat uw woning volgende keer in Kijk op Valkenburg.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 22

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 23

Binnenkijken bij...

De familie Pricken Hij had zijn oog op een ander boerderijtje in Vilt laten vallen. Dat ging aan zijn neus voorbij, maar hij kreeg de tip om eens in de Pater Tilliestraat te gaan kijken. “Ik viel niet als een blok voor dit huis,” bekent Henny Pricken. Maar in 1995 kocht hij het toch. Om een goed beeld te krijgen hoe het eruit moet gaan zien, wacht hij drie jaar voordat hij gaat verbouwen.

Afgebrand Van de geschiedenis van het huis is niet veel bekend. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit 1778 en werd rond 1898 door brand verwoest. De roodachtige mergelstenen in de keuken bewijzen dat. “Mergelsteen verkleurt bij verhitting. De gevelstenen van het originele huis zijn bij de heropbouw opnieuw gebruikt.”

Uit nood geboren Zo’n vierduizend manuren heeft Henny inmiddels in het huis zitten. Meer dan twaalf jaar lang besteedde hij elk vrij uurtje aan het verbouwen van het huis. Alleen het installatiewerk gaf hij uit handen. De indeling van het huis ontstond gaandeweg het verbouwingsproces. “Vast stond dat het pand zijn karakteristieke uitstraling terug moest krijgen en de keuken het middelpunt van de woning zou worden. De rest is een creatief groeiproces geweest. Maar dingen ontstonden ook uit nood. De keldertrap zat eigenlijk hartstikke in de weg. Door toevoeging van het glazen luik is het nu een eyecatcher.” En zo zijn er meer voorbeelden, zoals het trappenhuis. “Dat kreeg zijn ronde vorm zodat de binnenplaats bereikbaar zou worden voor bouwmaterialen.” En de originele houten trap waarvan het lijkt of hij is ingelegd, kreeg dit patroon omdat hij niet schoon te krijgen was.

Buiten douchen In 2007 trok Judy bij hem in. Met haar kwam er een vrouwelijk touch in huis. “Dat was wel wennen voor Henny. Moest hij opeens met mij gaan overleggen.” Als Judy zwanger wordt, komt de verbouwing in een stroomversnelling. “Vier weken voor de bevalling moest ik nog naar de binnenplaats om te douchen. Toen ben ik wel eens wanhopig geweest.” Uiteindelijk kwam de nieuwe badkamer net op tijd af.

Koninklijk fornuis De materialen en inrichting komen overal vandaan. Als Henny naar het milieupark reed, kwam hij terug met een aanhanger vol andere spullen. De tegeltjes in de gang zijn uit

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 23

een oud herenhuis en de toiletstortbak uit een klooster. “In ruil voor twee vlaaien. Het zou makkelijker zijn geweest om gewoon naar de bouwmarkt te rijden.” Het imposante fornuis kocht Henny op een veiling in kasteel Gronsveld. “Leek me wel leuk om eens mee te maken. Uiteindelijk kwam ik met dit fornuis terug. Het schijnt afkomstig te zijn uit het Koninklijk Paleis in Brussel, maar het was in zo’n slechte staat dat er twee dingen opzaten: weggooien of opknappen.” Henny zou Henny niet zijn als hij niet koos voor het laatste. Nu kookt het gezin er dagelijks op.

Kriebelen In 2017 kocht de familie het tegenoverliggende weilandje. Destijds een verwilderde kersenboomgaard. Nu een heerlijke tuin en speelplek voor Bregje (9) en Tijn (7) en andere kinderen uit de buurt. Daarmee is het huis zo goed als af. “Soms begint het toch te kriebelen om een nieuw project aan te pakken,” lacht Judy. Maar voorlopig geniet het gezin nog dagelijks van hun bijzondere woning.

03-07-20 15:22


2 4 KI J K o p Va l k e n b u r g

Star Housing ontzorgt van a tot z

De juiste match voor je vastgoedbeleggingen Een goed begin is het halve werk. En dat geldt zeker voor het verhuren van vastgoed. Want natuurlijk wil je een goed pand en een goede huurder, ook om problemen en zorgen te voorkomen. Het vinden van de juiste match, daar gaat het om. En daar is Star Housing Maastricht expert in. Hoe vind je dat mooie pand? Wat doet de locatie, voor welke huurder zou de woonruimte geschikt zijn? Hoe gaat het uiteindelijke rendement eruitzien? ‘Zoveel vragen waar je antwoord op zoekt’, legt Manon Bartels van full service bureau Star Housing in Maastricht uit. ‘Het zijn behoorlijke investeringen waar je goed over na wilt denken. Waarbij je in de huidige markt ook snel moet kunnen en willen handelen, er zijn namelijk meer kapers op de kust. Naast onze bekende vastgoed verhuur- en beheerdiensten hebben we ons door de jaren heen gespecialiseerd in aankoopbegeleiding van beleggingspanden. Het loont zich om te investeren in vastgoed gezien de lage rentestand en de vraag

naar woonruimte, maar je moet wel de stap durven zetten. Star Housing kent de Zuid-Limburgse vastgoedmarkt en heeft een uitgebreid netwerk, waardoor we vaak al weten dat een beleggingspand in de verkoop komt, nog voor het op de markt is aangeboden. We geven advies over locaties en voeren de onderhandelingen indien gewenst. Daarnaast kunnen we kijken welke vergunningen op een pand zitten of de mogelijkheden qua bestemming onderzoeken, begeleiden bij het omvormen van een ruimte of het huisnummers toevoegen, vergunningen regelen en adviseren of het interessant is tot aankoop over te gaan. Maar ook de ins en outs over de puntentelling, de juiste huurprijs bepalen, passende huurders zoeken en huurcontracten opstellen die voldoen aan de huidige wetgeving. Een breed adviespakket zodat je zorgeloos je stappen kunt zetten op het gebied van beleggen in vastgoed.’.

Beheer en onderhoud ‘Is nu eenmaal dat mooie pand in je bezit, dan komt het beheer om de hoek kijken. De screening aan de voorkant is heel belangrijk, dit moet goed gebeuren. Je wilt namelijk een goede huurder vinden voor je geliefde pand. We hebben gemiddeld zo’n 400 verhuringen per jaar op onze naam staan en nauwelijks problemen gekend en dat komt door de

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 24

grondige screening aan de voorzijde. Bij vragen over onderhoud: wat is voor de huurder en wat pakken wij namens de verhuurder op? Zo heb je geen omkijken naar beheer en onderhoud.’

Leuker en gemakkelijker Hoe houd ik mijn vastgoedportefeuille in box 3? ‘Een vraag waar veel beleggers mee worstelen’, legt Manon uit. ‘Wanneer je zelf geen werkzaamheden verricht, wordt je vastgoed gezien als privévermogen en in box 3 geaccepteerd. Maar dit is een grijs gebied. Want wanneer ben je passief en wanneer actief? Zodra je zelf het beheer doet, en dat begint al bij een of twee units, word je namelijk gezien als een actieve vastgoedondernemer en dus kan je belegging verschuiven van box 3 naar box 1. Dit wil je natuurlijk voorkomen om je rendement zo hoog mogelijk te houden. Star Housing is gespecialiseerd in deze tak van sport. Wij zijn altijd op de hoogte van de actuele regelgeving en staan klaar voor een advies op maat. Je wordt volledig ontzorgd voor wat betreft het beheer en het totale verhuurtraject. En je hoeft je geen zorgen meer te maken over het behouden van je belastingvoordeel. Tijd om een stap vooruit te doen? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.’

Star Housing Maastricht Hertogsingel 55b, Maastricht T 043 – 30 300 67 www.starhousing.nl

03-07-20 15:22


D FOO IC D S O GO D MU PLE O O GO D PE O GO

TOE AAN EEN NIEUWE BRIL?

U BENT WELKOM Facebook.com/Bonneaparte bonneapartefooddrinks info@bonneaparte.nl 043-260 70 15

1,5 meter afstand desinfectie handen wassen aangepast oogmeetprotocol

FOOD|DRINKS

Grotestraat Centrum 20-22 Valkenburg Elk weekend live Dj’s

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 25

samen houden we het veilig

L. v.d. Maesenstraat 13, Valkenburg aan de Geul | www.eussenoptiek.nl

03-07-20 15:22


2 6 KI J K o p Va l k e n b u r g

Veilig ondernemen met maatwerk van

Plexilution Je gasten, klanten of bezoekers op een veilige en betrouwbare manier in je zaak of bedrijf ontvangen? Met de oplossingen van Plexilution kan het.

Als een crisis uitbreekt, kun je als ondernemer bij de pakken neer gaan zitten. Maar je kunt ook kijken naar wat wel kan. “Laat ik er geen doekjes om winden,” begint Remy Bordewin, eigenaar en oprichter van Plexilution én van communicatiebedrijf Admirror. “Ook ik zag dat mijn bedrijf Admirror te lijden kreeg onder de crisis. Maar ik ben meteen gaan nadenken hoe ik mijn expertise en middelen in kon zetten op een andere manier.” En die manier was snel gevonden in de vorm van plexiglazen schermen om bezoeken aan bedrijven en instellingen veilig te laten verlopen. “En het mooie is, door deze oplossing kan niet alleen ik verder, maar kunnen collega-ondernemers ook door met hun zorgvuldig opgebouwde bedrijven.”

Custom made In het bedrijfspand aan De Valkenberg beschikt Remy over een eigen fabrieksruimte. Eerst werden daar alleen de slimme spiegels en narrowcasting-schermen met geavanceerde technologie gemaakt. En sinds kort dus ook plexiglasschermen. Remy: “We beschikken over alle kennis en de middelen om volledige custom made schermen te maken. De schermen kunnen in alle maten worden geproduceerd: als Het Valkenburgse communicatiebedrijf Admirror staand model, als tafelmodel maakt in eigen beheer een hoogwaardige dispenserof hangend, met of zonder zuil in drie varianten. Een ideaal element om uzelf, omlijsting in diverse materialen uw medewerkers en bezoekers te beschermen. en kleuren. Ook een eigen - Een dispenser-zuil aluminium met Smart bedrijfslogo, slogan of tekst kan Admirror bedraagt: € 1.450,- excl. BTW. in het plexiglas aangebracht - Een dispenser-zuil aluminium met narrowcastingworden. Zodat het helemaal screen bedraagt: € 950,- excl. BTW past bij de huisstijl van het - Een dispenser-zuil aluminium met wisselbare bedrijf.” kliklijst bedraagt: € 285,- excl. BTW. - Een dispenser-zuil van hout met wisselbare kliklijst bedraagt: € 175,- excl. BTW.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 26

Veilige, blijvende oplossingen Plexilution helpt winkels of horecagelegenheden bij het nemen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Inmiddels heeft het jonge bedrijf al door heel het land schermen geplaatst. Onder meer vervoerders, hotels en kantoren hebben met de plexiglas schermen een niet alleen veilige, maar ook blijvende oplossing gecreëerd. “De corona-crisis is en blijft voor ons en onze relaties een pittige uitdaging, maar we blijven desondanks kansen zien. Want dat is ondernemen. Zo komen we er samen sterker én veiliger uit”, zo besluit Remy.

Plexilution De Valkenberg 6 6301 PM Valkenburg a/d Geul Telefoon: 043-458 1340 of mobiel: 06-24 81 05 66 remy@admirror.nl

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 27

Al sinds 1992 vertalen Henk en Fransien van Leeuwen uiteenlopende interieurideeën naar creatieve en oogstrelende ontwerpen van hoogstaande kwaliteit. Bestonden de werkzaamheden in het begin voornamelijk uit scheepstimmerwerken en meubilair, inmiddels verzorgt ons veelzijdige bedrijf uiteenlopende (renovatie)projecten, zoals keukens, badkamermeubelen, binnen– en buitendeuren, trappen en zelfs de binnenrenovatie van monumentale panden. Niets is voor ons te gek. Waar het wonen en werken betreft, heeft iedereen eigen ideeën en wensen. Wij vertalen deze door goed te luisteren en mee te denken in creatieve, praktische ontwerpen. Wij leveren 100% handwerk, geheel op maat en met oog voor detail. Het materiaal, de afwerking, de stijl: als het niet perfect is, is het wat ons betreft niet af. Van ons kunt u een persoonlijk, eerlijk en zo volledig mogelijk advies verwachten, zodat u de keuze maakt die bij u past, met een eindresultaat waar u écht tevreden over bent.

KEUKENS

TRAPPEN

TIMMERWERKEN

MEUBELS

In veel woningen is de keuken het hart van het huis. Het is een plek waar geleefd, gekookt en gelachen wordt. Met de juiste look & feel, uitstekende materialen en de beste apparatuur wordt koken pas echt een feest.

In de loop der jaren heeft ons bedrijf naam gemaakt met het maken en renoveren van trappen. Dankzij het gebruik van duurzame materialen en het ongekende vakmanschap zijn de mogelijkheden talrijk.

Henk van Leeuwen Timmerwerken is specialist in hout. Wij vertalen interieurideeën naar creatieve en oogstrelende ontwerpen op maat. Zo maken wij de meest uiteenlopende timmerwerken, zowel voor binnen als buiten.

Op zoek naar de inloopkast van uw dromen of wilt u een mooi televisiemeubel dat perfect past in de hoek van de woonkamer? Of droomt u misschien al jaren van een woonkamer en-suite met prachtige schuifdeuren? Wij helpen u graag!

UNIEK: EEN NIEUWE TRAP IN SLECHTS ENKELE MUISKLIKKEN! Bij Henk van Leeuwen Timmerwerken beschikken wij over Compass Software, geavanceerde software voor het ontwerpen en de productie van trappen. In slechts enkele minuten en met een minimum aan gegevens is het met dit pakket mogelijk om een trap voor u te ontwerpen met respect voor de aanwezige mogelijkheden en beperkingen. Zo heeft u meteen een beeld én een kostenindicatie! Benieuwd? Kom naar ons volgende open weekend (zie onze website www.henkvanleeuwen.nl voor de eerstvolgende datum) of bel ons voor een afspraak bij u thuis of in onze showroom! Henk van Leeuwen Timmerwerken | Handelsweg 30, 6114 BR Susteren | Tel. 046 - 449 73 43 | www.henkvanleeuwen.nl Benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek dan eens onze showroom! Geopend van ma t/m do van 13.30u - 17.00u en op afspraak!

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 27

03-07-20 15:22


2 8 KI J K o p Va l k e n b u r g

CafĂŠ Aan de Kirk en de Philippe Tummers Gastvrijheid Award Door Jan Vermeer

Op woensdag 11 maart jl. vond de uitreiking plaats van de Philippe Tummers Gastvrijheid Award. Nog net voordat alle horecabedrijven, als maatregel tegen de verspreiding van het corona-virus, voor onbepaalde tijd op slot moesten gaan. "Vreselijk jammer", zeggen Mientje en Hub Damoiseaux er nu over. "Niet omdat de zaak dicht is, dat is natuurlijk ook erg, maar vooral omdat wij hierdoor niet eens in de gelegenheid zijn geweest om het met onze gasten en onze medewerkers te kunnen vieren." Een typische reactie, want zij vinden dat hun zaak niet alleen uit hen beiden bestaat, maar vooral ook wordt vormgegeven door de medewerkers die hun bedrijf al vele jaren trouw zijn, of zijn geweest. En ook door de verenigingen en alle andere bezoekers. "Vergeet niet", zo zeiden zij wel vijf keer achterelkaar, "wij vinden het prachtig, maar dat hebben wij echt niet alleen gedaan. Deze waardering is een verdienste van het hele team." Dit benadrukt maar weer eens hoe terecht deze trofee dit jaar naar Sibbe is gegaan. Ondanks dat deze prachtige houding niet eens vermeld staat in het officiĂŤle juryrapport, want hierin worden vooral de omstandigheden vermeld die zichtbaar en voelbaar zijn, vermengd met de oprechte

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 28

warmte van het welkomstgevoel dat iedere gast ervaart. En dat al sinds 1983. Mientje en Hub, beiden geboren en getogen Sibbenaren en toen pas 8 jaar getrouwd, kochten het cafeetje aan de Sibberkerkstraat en waagden zich al snel aan een ingrijpende verbouwing. Op de eerste verdieping

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 29

werd een woonkamer gerealiseerd en in de naastgelegen woning, een frituur. Enerzijds omdat de te verwachten opbrengst uit alleen het café niet genoeg zou zijn om een fatsoenlijke boterham te verdienen, maar ook omdat er in Sibbe een duidelijke behoefte aan een frituur bestond. Het zou allemaal anders lopen want de zaak bloeide al heel snel op en moest dus meegroeien. Er werd een zaal aangebouwd en de frituur werd al na 4 jaar verhuurd, want Mientje kon niet langer gemist worden in het café dat inmiddels is uitgegroeid tot een instituut.Aan de Kirk is al vele jaren dé ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners en een gewilde pleisterplaats voor de vele passanten. Met oprechte gastvrijheid als "unique selling point".

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 29

De Award De Gastvrijheid Award is genoemd naar de 4 jaar geleden overleden Philippe Tummers, zoon van de Valkenburgse hoteliers Inez en Lei Tummers, werkzaam in het gelijknamige bedrijf en in die rol de oprechte gastvrijheid zelve. Wie er ook het hotel-restaurant

binnenkwam en wat ook de reden van die komst was, Philippe straalde dan een brede blijheid uit waardoor iedereen zich meteen welkom voelde. Elke gast was "zijn" gast en moest daarom optimaal worden verwend. Het woord "heerlijk" kwam niet voor in zijn vocabulaire want heerlijk was niet genoeg. "Overheerlijk..!" Dat moest het zijn. Dat

was de ondergrens van de kwaliteit die hij nastreefde. Telkens weer. Dag in, dag uit. En op een manier die niemand kon ontgaan. Ook niet de vele vrienden die hij in verslagenheid achterliet. Vrienden die hem niet wilden vergeten. Vrienden die Philippe zouden missen. Zijn warmte, zijn echtheid, zijn passie, zijn gastvrijheid. Zo ontstond het idee voor deze trofee. Deze moest in horecabedrijven terechtkomen waar exploitanten actief waren met dezelfde eigenschappen. Een oprechte waardering, maar ook een manier om Philippe in hun herinnering te laten voortleven. De Philippe Tummers Gastvrijheid Award, als prijs voor de uitverkorene, maar vooral ook een monument voor hemzelf.

03-07-20 15:22


Zorgeloos genieten van je gazon Geen omkijken naar je mooie gazon. Een droom van velen die gelukkig tegenwoordig binnen handbereik ligt. Want een robotmaaier doet wonderen. Net zoals de vele andere kwaliteitsmachines en gereedschappen die Bèr Huynen Tuin Park Landbouwtechniek uit Margraten in huis heeft. Voor de tuinliefhebber die gaat voor een professioneel advies en kwaliteit. ‘We willen mensen ontzorgen’, legt eigenaar Robèrt Huynen uit, die samen met zijn partner Jill Goossens het bedrijf runt. ‘Een tuin is om van te genieten, niet om naast de dagelijkse druk extra stress van te krijgen. Het gazon of grasveld is hierbij voor veel mensen de grootste zorg. Op dit gebied kunnen we met onze kennis en apparatuur alle sores uit handen nemen. We komen kijken naar de situatie, hoe groot is de oppervlakte, zijn er hellingen of oneffenheden, welke capaciteit of machine zou het beste zijn werk kunnen doen in deze tuin? En hoe gaan we het verhaal installeren? De bekabeling in de grond moet goed aangelegd worden om storingen te voorkomen. We willen tenslotte dat je robotmaaier zo’n 10 tot 20 jaar meegaat en ongestoord zijn werk kan doen. Dat mensen ontspannen op hun eigen terras kunnen genieten, terwijl de geluidloze en onvermoeibare robotmaaier

zijn werk doet, bijvoorbeeld de Husqvarna, wereldleider in robotmaaisystemen. Niet voor niets geven sommige klanten hun maaier een naam, een teken dat hij gewaardeerd wordt voor wat hij doet.’

Ervaring

Goed gereedschap is het halve werk

‘Wat zo leuk is aan dit vak, je kunt mensen echt helpen met een kundig advies. Het is toch een specialisme. Sommige mensen lopen hier binnen en willen meer weten over de mogelijkheden, andere hebben zich er al in verdiept en weten precies welk type ze willen. We hebben veel grasmaaiers op voorraad, naast de robotmaaier natuurlijk ook de traditionele loopmaaier of zitmaaier. En dan kan het dus zijn dat je zo naar buiten loopt met bijvoorbeeld de Husqvarna die je op het oog had en de installatie zelf op je neemt. Maar we kunnen je dus ook compleet ontzorgen. Onze ervaren monteurs zijn gespecialiseerd in aanleg en onderhoud en gaan ver in hun service. En dat is niet alleen bij de aankoop en opstart. In de winter bijvoorbeeld staat de grasmaaier stil, we kunnen deze ophalen voor een servicebeurt zodat je geliefde robotmaaier in het voorjaar perfect onderhouden is en weer zorgeloos voor je aan het werk kan.’

Natuurlijk is het onderhoud van het gazon niet het enige dat aandacht nodig heeft in de tuin. ‘We hebben echt goed gereedschap van de betere merken, denk aan bladblazers, heggenscharen, motorzagen, bosmaaiers, trimmers, maar ook een uitgebreid assortiment aan handgereedschap. Alles om het werk in de tuin zo plezierig mogelijk te maken. We leveren veel aan de professionele markt, denk aan gemeenten, hoveniers, groenaannemers en groentechniek. Ons assortiment loopt van tractor tot snoeischaar. Kwaliteit en service is bij alles wat we doen leidraad. Met de shop die we hebben ingericht kunnen we iedereen helpen om in het drukke bestaan het tuinonderhoud zo gemakkelijk mogelijk te maken. Iets waar we met ons enthousiaste team dagelijks veel plezier aan beleven.’ Ber Huynen Land- & Tuinmachines Aan de Fremme 58, 6269 BE Margraten T. 043 - 458 43 80, www.berhuynen.nl

st!

Uw tuinmachine speciali KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 30

03-07-20 15:22


"Monnikenwerk"

Het paradijs op aarde Historicus, schrijver, fotograaf, kunstschilder en docent tekenen en schilderen Jos Schols (1957) woont inmiddels al 18 jaar met veel plezier in de Valkenburgse wijk Broekhem-Noord. Aanvankelijk geconfronteerd met een twijfelachtig imago, zag hij zijn omgeving opbloeien tot een mooi, groen stadsgedeelte waar het goed wonen en leven is. En je kon erop wachten dat deze afgestudeerde eerstegraads geschiedenisleraar meteen belangstelling had voor het ontstaan van de wijk en alle wetenswaardigheden die daarbij hoorden. Het begon al met de naam van de straat waarin hij zelf was gaan wonen: de Michael Eschlaan. Deze Duitse jezuïet, astronoom en professor astronomie werd omstreeks 1904 directeur van de sterrenwacht die in het Ignatiuscollege was gevestigd. Met name deze professor, én het gegeven dat dit gebouw (naderhand Huize Boslust) aan de Kloosterweg, dus bij hem om de hoek lag, waren genoeg redenen om de historicus in Jos Schols niet meer te kunnen bedwingen. Hij nam zich voor om de geschiedenis van dit imposante bouwwerk uit te pluizen en zijn bevindingen vast te leggen in een artikel. Als Jos Schols toen had geweten dat dit voornemen uiteindelijk tot een 8 jaar durende speurtocht zou leiden, was hij er misschien nooit aan begonnen. Het typeert echter de geschiedkundige die, na het verzamelen en in kaart brengen van de levensloop van zijn onderwerp, niet meer kan stoppen omdat hij gewoonweg "alles" te weten wil komen. Gelukkig heeft hij ingezien dat dit monnikenwerk, bestaande uit de bestudering van onder meer diverse archieven, relevante binnenlandse en buitenlandse literatuur, het verzamelen van meer dan de 150 geplaatste foto’s en de inhoud van welgeteld 55 interviews, geordend moest worden.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 31

En zo kwam zijn boek “Het paradijs op aarde” tot stand dat hij nu, in eigen beheer en op professionele, maar tegelijk idealistische basis uitgeeft. Aanvankelijk bedoeld als een interessant artikel, beschikken wij nu dus over een lijvig (ruim meer dan 400 pagina’s) standaardwerk waarin de complete geschiedenis van het Ignatiuscollege is beschreven. Leesbaar als een roman, dus in gewone mensentaal en voorzien van relevant fotomateriaal. Jos Schols heeft hiermee een belangrijk onderdeel toegevoegd aan de historie van het land van Valkenburg. Wie het straks gelezen heeft, zal hem daar heel dankbaar voor zijn. Alle professionele werkzaamheden van Jos Schols zijn ondergebracht onder de bedrijfsnaam “Thuisgalerie en Kunstatelier Jos Schols”. Meer informatie vindt u op www. josschols.nl (menu, overig, tekstschrijver)

Door Jan Vermeer

03-07-20 15:22


Parket van de bovenste plank

Vakwerk door Topshelf Parket: De allure van toen weer als nieuw Allure Het parket werd zorgvuldig geschuurd en vervolgens voorzien van een olielaag. Daarbij werd gebruik gemaakt van het betere merk Woca Naturel, waar de vakmensen altijd mee werken. De olielaag werd tweemaal aangebracht voor een optimaal resultaat. En dat blijkt: de vloer blinkt weer als nieuw en kan weer decennialang gasten ontvangen.

Warm welkom Alles bij Hotel Walram draait om beleving. De bodem waarop dat gebeurt is natuurlijk van belang. Zo ook in het ruime restaurant, waar de parketvloer onlangs werd gerenoveerd door de houtspecialisten van Topshelf Parket uit Meerssen.

Topshelf Parket Weerterveld 13 6231 NC Meerssen T 043-364 34 12 www.topshelfparket.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 32

In het iconische pand, daterend uit 1896, lopen we naar de ruimte waar jong en oud geniet van ontbijt, lunch en diner. Deze ‘geleefde’ vloer is inmiddels weer een glanzend oppervlak in het familiehotel. “Het ziet er weer sfeervol uit”, bevestigt Peter Janssen. Hij is verantwoordelijk voor de technische dienst van het familiehotel.

Het hout zorgt bovendien voor een warm welkom en past uitstekend bij het authentieke karakter, waar toen en nu hand-in-hand gaan. “Ik was als particulier al bekend met het werk van Topshelf Parket en vond in hen dan ook de juiste partner om deze mooie vloer vakkundig een tweede leven te gunnen”, vertelt Peter. Nu de versoepelingen zijn ingegaan, lopen de locals en toeristen inmiddels weer over het opgeknapte parket. “Fijn dat het weer begint te bruisen”, glimlacht de technische voorman. Hotel Walram ligt aan het Walramplein (nr.37) in het centrum van de toeristenstad Valkenburg aan de Geul.

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 33

Wat doen Valkenburgers op zondagochtend? Lekker relaxen of juist actief op pad?

De zondagochtend van… Joëlle Savelkoul Al zingend wordt de deur voor ons geopend. Het typeert Joëlle Savelkoul (30). Zingen en muziek is haar grote passie. Ook op zondagochtend.

Joëlle runt haar eigen muziekschool DjoolMusic en dat is te zien. Haar woonkamer is wegens Corona tijdelijk omgetoverd tot online muzieklokaal. De pc staat stand-by en eromheen liggen bladmuziek, gitaren, keyboards en een ukelele. “Op zondagochtend heb ik eindelijk tijd om te zingen wat ikzelf leuk vind. Doordeweeks geef ik zangen muziekles aan kinderen en volwassenen, waarvan drie dagen aan de muziekschool in Kerkrade. De allerjongste cursisten zijn drie

jaar. Zij krijgen een speciaal op hen afgestemd lesprogramma: children are composers.” Daarnaast is Joëlle nog druk met een recent opgericht kinderkoor, het enige in de gemeente Valkenburg. “Maar dat ligt nu even stil vanwege Corona.” Joëlle studeerde Jazz aan het conservatorium in Maastricht. ‘Niet dat mijn hart nu per sé bij Jazz lag, maar het brengt me nu heel veel voordelen. Je leert er enorm goed door improviseren.” Als ze op zondagochtend niet zelf musiceert, werkt ze

haar administratie bij of gaat ze fietsen of hardlopen met haar vriend. De zangeres is niet als enige muzikaal in haar familie. Ook broer Didier is gepassioneerd zanger en pianist. Met hem heeft ze vorig jaar deelgenomen aan The Voice Family. “We zijn tot de laatste acht geëindigd, maar we zaten in ‘team Anouk’ en dat voelde voor mij al als de hoofdprijs. Plus, deze ervaring kan ik weer mooi gebruiken in mijn lessen voor mensen die deelname aan een talentenjacht ambiëren.”

AL VANAF

€ 749,DE MOOISTE TUINSETS VINDT U BIJ ROGER PINCKERS DORPSTRAAT 73 | 6301 BB SIBBE T +31 [0]43 - 601 55 95 | WWW.ROGERPINCKERS.NL

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 33

03-07-20 15:22


3 4 KI J K o p Va l k e n b u r g

Een afscheid dat past, bij nabestaanden en bij de tijd

Wat begon met ‘opa Smeets’ die naast het werk in zijn taxibedrijf de lokale uitvaartverzorger hielp, is Smeets uitvaartverzorging vier generaties en meer dan zestig jaar later een persoonlijke en kleinschalige uitvaartonderneming die met de tijd is meegegaan. Met de realisatie van een nieuwe ceremonieruimte begin dit jaar zetten zij een volgende stap richting de toekomst. Begin maart was de opening van ’t Sterrenhuys, de nieuwe ceremonieruimte van Smeets uitvaartverzorging, vlak voordat de wereld er van de ene op de andere dag helemaal anders uit zou komen te zien. ‘Een bizarre lotspeling, één week voordat uitvaarten alleen nog in kleine kring mochten plaatsvinden openden wij na 6 maanden verbouwen ’t Sterrenhuys’, vertelt algemeen directeur Mariëlle van der Heyden. ‘Specifiek ontworpen voor een intiem samenkomen. Onder normale omstandigheden kunnen we tot 50 personen ontvangen in deze sfeervolle, warme ruimte.’ Het is er licht met een serene sfeer. Er is contact met buiten, waar het uitzicht op het groen voor een rustgevend gevoel zorgt. ‘Tijden zijn veranderd. Mensen durven steeds meer te kiezen voor een andere manier van afscheid nemen, een persoonlijke aanpak die past bij wie iemand was en hoe hij of zij leefde. De laatste weken waren we genoodzaakt om in kleine kring afscheid te nemen, het afscheid werd een aangelegenheid voor familie en vrienden die het dichtstbij stonden. Iets wat we de laatste jaren eigenlijk al steeds meer zagen gebeuren en nu waarschijnlijk alleen maar meer zal gekozen worden. Door in kleine kring afscheid te nemen, merk je dat er meer bewustzijn is, meer diepgang. Het is een intensere manier van afscheid nemen. Veel families gaven echt achteraf aan dat ze dit misschien nog wel mooier vonden.’

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 34

Het verschil maken ‘We merken ook dat in deze tijden onze persoonlijke begeleiding meer dan ooit wordt gewaardeerd. Ons werk is nog steeds mensenwerk en daar vinden wij een persoonlijk gesprek bij horen, natuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen. Tijd en aandacht voor nabestaanden blijft belangrijk en dat doe je door samen in gesprek te gaan, door ideeën aan te dragen die bij het afscheid zouden kunnen passen. Denk aan een live zangeres of een muziekverhaal. Maar ook een passende opstelling die gekozen wordt bij het afscheid nemen. Het zijn de kleinere, persoonlijke dingen die het verschil maken. Daarom denken we mee op alle verschillende manieren. Wat je ook wil, het kan. In ’t Sterrenhuys kan ook ’s avonds of op zondag een afscheid gehouden worden. Klein, maar daardoor juist bijzonder.’

Smeets Uitvaartverzorging Spoorlaan 29a 6301 GB Valkenburg T 043-609 0160 www.smeetsuitvaartverzorging.nl

03-07-20 15:22


KIJK op Val kenbu rg 35

Tien vragen aan Bart Curfs (35) woont samen met Monique en dochter Dané (4) in Berg en Terblijt. Hij is eigenaar van Curfs Fysio & Sport.

1

2 3 4

Bart Curfs

Was dat jouw jongensdroom, fysiotherapeut worden? Als jonge jongen was ik al bezig met intapen en bandages aanleggen bij mezelf of familie. Vaak zonder dat er klachten waren. Het was dus al snel duidelijk dat ik een medische studie wilde gaan volgen. Daarnaast was ik altijd in beweging en had een enorme passie voor sport, vooral voetbal. Na het meelopen met een fysiotherapeut en het bezoeken van de open-dag bij de opleiding fysiotherapie wist ik: dat wil ik ook! Ook merkte ik al snel dat mijn interesse uitging naar sport en bewegen. Na mijn vierjarige opleiding fysiotherapie volgde ik drie jaar de studie tot sportfysiotherapeut in Amersfoort. Aansluitend aan mijn stage bij betaald-voetbalorganisatie Roda JC Kerkrade ben ik hier nog vijf jaar werkzaam geweest. Daarna was het voor mij een logische stap om een eigen praktijk te gaan starten. Het ondernemen zit in mijn bloed. Mijn opa had een groot grondverzetbedrijf. Dat ik nu, binnen zes jaar, al vijf vestigingen en 14 mensen in dienst heb, is iets wat ik nooit had gedacht.

Welk talent zou je graag willen hebben? Ik zou graag net als Max Verstappen in de Formule 1 willen rijden. Maar fysiotherapeut in de Formule 1 is een mooi alternatief. Al denk ik wel dat zoiets wordt geromantiseerd. Je bent vaak maanden van huis en werkt onder veel druk. Desondanks lijkt het me wel mooi om eens mee te maken.

Je mag één ding in Nederland veranderen. Wat ga je aanpassen?

5 6

7 8 9

Dat we meer tolerant en meedenkend naar elkaar zijn. Het zou volgens mij een hoop problemen kunnen oplossen.

Wat staat er op nummer één van je bucketlist? Zakelijk gezien is dat een eigen sportmedisch centrum waarbij we alles onder één dak aan specialisaties hebben. En privé zou dat een verre vakantie zijn naar bijvoorbeeld Hawaï of Nieuw-Zeeland.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 35

10

Waarmee krijgen mensen jou op de kast? Ik ben erg geduldig en niet snel op de kast te krijgen. Iets slechts over mijn dochter zeggen is het enige wat ik kan bedenken.

Voor wie heb je een enorme bewondering? Om in Formule 1-sfeer te blijven: racelegende Ayrton Senna. “I have no idols. I admire work, dedication and competence,” is een uitspraak van hem waar ik me wel in kan vinden. Ik bewonder mensen die zich volledig ergens voor inzetten, vooral als dat voor een ander is. Verpleegkundigen en artsen bijvoorbeeld, maar ook hulpdiensten.

Waar ben je het meest trots op? Op mijn dochter Dané.

Je gaat een maand naar een onbewoond eiland. Welke drie dingen neem je mee? Dan kies ik een gsm zodat ik contact met thuis kan hebben. Daarnaast is een hamer en wat spijkers handig om een leuke boomhut mee te maken.

Wat is jouw guilty pleasure? Ik werk erg veel dus veel tijd voor een guilty pleasure is er niet, maar als ik er een moet noemen is het toch wel Formule 1 kijken. Zelfs midden in de nacht sta ik ervoor op. Een beetje kijken naar auto’s die rondjes rijden.

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit? Het allerbelangrijkste is natuurlijk een goede gezondheid. En hopelijk hebben we dan ons sportmedisch-centrum zodat we nog meer aan de gezondheid van anderen een bijdrage kunnen leveren.

03-07-20 15:22


3 6 KI J K o p Va l k e n b u r g

Verhuur, verkoop, reparatie en onderhoud van scooters

De leukste tweewielers voor Valkenburg en Maastricht ‘Naast alle ruimte voor onze dienstverlening willen we ook het aantal huurscooters dat vanuit het centrum vertrekt beperken om zo de leefbaarheid voor de bewoners van Valkenburg zo fijn mogelijk te houden. In het verlengde daarvan is een volgende stap gezet, de inzet van volledig elektrische verhuurscooters. Deze zijn van zeer hoge kwaliteit en het bereik van de scooters is, zelfs in het Heuvelland, toereikend om de gehele dag in absolute stilte te genieten. Ook weer een manier om ons te onderscheiden in de markt en een passende dienstverlening te bieden in onze bijzondere natuuromgeving.’

Trots

Scooterverhuurlimburg is alweer 13 jaar een gevestigde naam in de regio. Wat begon met de verhuur van een handvol gekleurde retro scooters in het centrum van Valkenburg is uitgegroeid tot een verhuurvloot van bijna 200 voertuigen en een tweede vestiging in Maastricht. Bovendien verhuisde locatie Valkenburg enkele maanden geleden naar een groot pand aan de rand van de stad waar alle ruimte is om te blijven vernieuwen. Naast verhuur wordt nu ook verkoop, reparatie en onderhoud van scooters aangeboden.

Eigenaar Han Driessen vertelt vol enthousiasme: ‘We zijn nu officieel dealer van de bekendste merken scooters. Met de succesvolle overname van scooterzaak Rover Bikes moesten we uitkijken naar een grotere locatie die we vonden aan de Valkenberg 10. Hier staat een leuk en hecht team voor je klaar en hebben we een ruime werkplaats en gratis parkeergelegenheid tot onze beschikking. Klanten kunnen met bijna ieder type scooter bij onze ervaren monteurs terecht. Alle ruimte dus om klanten te ontvangen, niet alleen voor de huur van scooters en e-bikes maar ook voor de verkoop en onderhoud van scooters.’

In stilte genieten

‘Het aantal klanten dat we mogen bedienen, groeit nog altijd’, vertelt Han. ‘Met een leuke tweewieler de omgeving verkennen en genieten van al het moois, het verveelt nooit en is leuk voor jong en oud. Wij zijn dan ook het meest trots dat onze klanten terug blijven komen: mensen uit de buurt maar ook klanten uit het hele land die jaarlijks ons mooie Valkenburg bezoeken en steevast bij ons boeken. Dat is ons streven: niet de grootste worden maar wel de beste en als het even kan, de leukste. Met de tofste scooters, e-bikes en e-choppers die je veilig naar de mooiste plekken in het Heuvelland brengen.’ Scooterverhuurlimburg De Valkenberg 10 6301 PM Valkenburg T. 043-711 43 00

Dat de locatie wat buiten het centrum ligt, is een bewuste keuze geweest van Han en zijn team.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 36

03-07-20 15:22


El Rancho

Mexican Steakhouse

Ay Caramba! Wij zijn weer terug! Van 1996 tot 2002 was El Rancho in Valkenburg en omstreken een begrip voor velen. In 2020, na een tijdje weggeweest te zijn, hebben we deze succesformule opnieuw vormgegeven, op veler verzoek van onze gasten. Op onze mooie, unieke locatie direct aan de Geul, maken we een nieuwe start op het Theodoor dorrenplein 6 in Valkenburg. Check onze site voor onze specialeiten, www.elranchovalkenburg.nl. Hasta Luego

Dames en Heren Kapsalon & Haarwerkstudio ZIJLSTRA WIJ WERKEN ZOWEL MET ALS ZONDER AFSPRAAK De nieuwste trends voor Hem en Haar, tevens gecertificeerde haarwerkstudio voor oplossingen bij dun of weinig haar. Kom eens langs en laat u verrassen. Haarmode - Haarwerkstudio Zijlstra Lindenlaan 14 - Valkenburg aan de Geul - Tel. 043-6013362

Taco al Pastor KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 37

03-07-20 15:22


3 8 KI J K o p Va l k e n b u r g

KIJK op jonge talentjes

Tous Huijnen

Best wel bijzonder, he? Een Steinway is nog wel een droom, maar die zijn echt heel erg duur. Spelen op een vleugel is anders dan op een piano. Het mechanische van een vleugel is anders, waardoor de toetsen lichter spelen en het makkelijker is om snelle passages te spelen. Het meest trots ben ik op de muziekexamens die ik behaald heb. Vorig jaar ben ik Cum Laude voor E geslaagd. Ook heb ik al twee keer meegedaan aan het Limburgs pianoconcours en beide keren heb ik de tweede prijs behaald. En het concert samen met Harmonie Amicitia Vilt in de Polfermolen vond ik ook heel sjiek.

Tous Huijnen is 14 jaar en zit in havo2 van het Stella Mariscollege in Meerssen. Hij woont in Vilt samen met vader Gaston, moeder Danny, broertje Ward en zijn zusjes Mara en Fiene. Aan de grote eettafel vertelt hij over zijn grote passie pianospelen. “Toen ik nog heel klein was, was ik altijd al bezig met muziek: liedjes zingen en spelen op de piano beneden in de hal. Ook kon ik al heel vroeg lezen. Toen vroeg mijn vader of ik niet op pianoles wilde en noten wilde leren lezen. Dat leek me wel leuk. Op mijn zesde ben ik begonnen met pianolessen bij Meta Drummen. Ik vind de klank van de piano erg mooi en je kunt er heel veel verschillende muziekstijlen op spelen. Een nadeel is dat je je instrument niet mee naar concerten kunt nemen. Ik speel klassiek repertoire, maar daarbinnen zijn veel verschillende stromingen. Het classisme vind ik de mooiste. Een favoriete componist heb ik niet. De ene keer heb ik zin in Mozart en als ik die een tijdje gespeeld heb, is het ook weer leuk om Chopin te spelen. Sinds vorig jaar zit ik in de Jong Talentenklas van het Conservatorium.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 38

Hiervoor heb ik auditie moeten doen. Voor het spelen was ik niet zenuwachtig, wel voor de uitslag. Elke zaterdag van tien tot twee volg ik daar individuele- en groepslessen van verschillende leraren, waaronder ook theorie en muziekgeschiedenis. Mijn leraren zijn Tonie Ehlen, Alejandro Serena en Rik Bastiaens. Ook geven we concerten of gaan we op concertreis. Elke dag oefen ik thuis een paar uur op mijn vleugel. Soms heb ik niet zo’n zin, maar als ik eenmaal bezig ben, vind ik het toch weer leuk. Alleen techniek oefenen doe ik niet graag: al die tweeëndertigste nootjes met de linkerhand. Thuis heb ik een vleugel die we van Jan Vayne hebben overgekocht.

Een echt voorbeeld heb ik niet, maar ik vind de broers Jussen heel goed. Een paar weken geleden zijn we naar een concert van hen geweest en heb ik na afloop een handtekening van ze gekregen. Ik zou wel eens willen weten hoe zij hun stukken instuderen. Een logische stap is dat ik na de havo naar het Conservatorium ga. Maar of ik later pianist wil worden, weet ik nog niet. Als ik het dan nog steeds leuk vind misschien wel, maar dat zie ik dan wel weer.”

03-07-20 15:22


COLUMN

KIJK op Val kenbu rg 39

De kracht van veranderen. Het coronatijdperk vergt heel wat van onze flexibiliteit. Vanaf 16 maart gingen we thuisonderwijs geven. Deze juf uit het krijtjesbordtijdperk geeft anno 2020 online thuisonderwijs. En het lukt! Mijn digitale vaardigheden laten een flinke groei zien. Thuisonderwijs heeft negatieve kanten maar ook positieve! In de media lees je over de negatieve kanten. Over achterstanden die kinderen kunnen oplopen en kinderen in moeilijke thuissituaties. Tuurlijk zijn die kinderen er! Maar wij zijn er ook als leerkracht en weten wie er extra zorg nodig heeft. Als leerkracht ben je in deze tijd ook een klankbord voor ouders. Respect voor ouders die thuis heel veel ballen hoog moet houden. Ga er maar aan staan: kinderen helpen met schoolwerk, je eigen werk, vaak nog

mantelzorg erbij, het huishouden en dan hebben we het nog niet over je eigen zorgen. Wanneer je 24/7 bij elkaar bent, heb je wel de mogelijkheid om je kind goed te leren kennen. Tijdens het wekelijkse wisselmoment op mijn school vertelden ouders dat ze nu regelmaat hadden en samen als gezin van de lunch genoten. Het is jammer dat we weinig in de media lezen over opbrengsten van thuiswerken voor kinderen. Denk b.v aan: planvaardigheid, ei-

JUF LIA genaarschap, verantwoordelijkheid dragen, incasseren, discipline opbrengen om je werk te maken. Het beperken van vrijheid vraagt veel van het incasseringsvermogen. Elkaar online ontmoeten tijdens een spannende game is niet hetzelfde als fysiek ontmoeten. Kinderen missen de vrijheid om met elkaar af te spreken, samen voetballen, een rondje door het dorp fietsen. Nu is het binnenblijven geblazen, om de dag naar school, thuiswerken zonder online hulp van de leerkracht. En als ze het thuiswerk afhebben….een zee van tijd.. vrijheid. Maar dan slaat de verveling toe en vinden ze alles saai. Heerlijk wanneer kinderen dat zeggen, want saai/vervelen betekent rust in het hoofd, oplaadtijd voor het brein. Het is mindful, ze gaan fantaseren, denken in oplossingen en er ontstaat iets leuks (‘ik ga zelf muffins bakken’). Het brein maakt dopamine aan en er loopt een vrolijk kind rond. Ik vraag me geregeld af wat we kinderen kunnen mee geven vanuit dit bijzondere coronatijdperk. Hoe waardevol zou het zijn wanneer we net nu het accent leggen op die andere kwaliteiten? Sociale kwaliteiten als luisteren naar elkaar, behulpzaamheid, betrokkenheid, toewijding, genegenheid en zorgzaamheid voor en naar elkaar.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 39

MergelRijk trakteert!

Bestel nu online jouw entreeticket en neem gratis iemand mee op vertoon van deze voucher.

Ga naar www.mergelrijk.nl, reserveer een datum en tijdslot en bestel online jouw entreeticket.

www.mergelrijk.nl

in te leveren t/m 31 augustus 2020

Gratis entreeticket

Op naar een SAMENleving die niet bestaat uit selfies maar die SAMEN sprankelt.

03-07-20 15:22


1.5 M

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 40

03-07-20 15:22


COLUMN

Meer bewegen?

Zó gaat het wel lukken!

Zitten is het nieuwe roken en bewegen het nieuwe medicijn. Zelfs de overheid vindt dat we uit onze luie stoel moeten komen en adviseert om minimaal tweeëneenhalf uur per week matig intensief te bewegen en twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Heb jij al besloten om meer te gaan bewegen? Daarmee is een belangrijke stap genomen. Dat betekent namelijk dat je je er bewust van bent om gezonder te willen leven. Maar hoe pak je het aan? Hoe begin je? En, belangrijker nog, hoe houd je het vol? Want bewegen heeft alleen effect op je gezondheid als je het blijft doen. Het is goed om jezelf eerst een paar vragen te stellen. Sport ik liever samen of alleen? Wat is mijn doel? Gewicht verliezen, strakker worden of gewoon lekker bezig zijn? En misschien heb je nog lichamelijke klachten die een rol spelen. In het algemeen geldt dat samen sporten beter is vol te houden dan individueel. Een teamsport kan heel leuk en intensief zijn. Maar bedenk dat het dan vooral draait om het spel en minder om jouw eigen doelen. Individueel sporten zoals hardlopen is weer makkelijker te plannen. Als je over zelfdiscipline beschikt en misschien ook nog wat kennis hebt van bewegen, dan kan een low-budget sportschool een prima optie zijn. Je betaalt een relatief laag maandbedrag voor gebruik van ruimte en apparatuur. Nadeel is dat professionele begeleiding meestal ontbreekt. Er zijn ook sportcentra waar je onder deskundige begeleiding aan de slag kunt in een een-op-een setting of in heel kleine groep. Met je personal trainer bespreek je je doelen en stem je je work-out precies op jouw wensen af. Je betaalt dan wel iets meer, maar met je begeleider als stok achter de deur houd je het gegarandeerd beter en langer vol. Nog enkele tips om het bewegen vol te houden: plan je sportactiviteiten op vaste momenten en leg ze vast in je agenda. Als je ’s ochtends denkt, ik zie wel of ik vandaag ga sporten, dan komt het er geheid niet van. Stel jezelf kleine, haalbare doelen en geniet van je succesjes. Te grote en onrealistische doelen werken alleen maar frustrerend en vergroten de kans dat je opgeeft.

SixtyNine Valkenburg,

pre-owned with love Je favoriete merk- of designer items shoppen? Dat kan bij SixtyNine in Oud Valkenburg. Je vindt hier exclusieve tweede kans merk- en designerkleding, schoenen, accessoires en designertassen. "Dit is echt zo'n winkel waar wij voor omrijden en regelmatig binnenlopen. Er is altijd iets nieuws te vinden en kleding is in topconditie. Yvonne is gastvrij en geeft indien gewenst persoonlijk advies", zeggen Saskia en Rieke uit Amsterdam. Het aanbod is verrassend veelzijdig; van merken zoals Vanilia, Xandres en Marccain tot designermerken als Prada, Armani en Dolce&Gabbana. Ontdek en shop je bijzondere items in deze stijlvolle boutique. Geopend woensdag t/m zaterdag: 11-17 uur. Parkeren voor de deur.

SixtyNine Oud Valkenburg 68 6305 AC Schin op Geul www.sixtynine-valkenburg.nl +31(0)6 - 16 23 44 35

ZZP-ers gezocht! Op zoek naar een mooie sales uitdaging met goede verdiensten?

Grijp dan nu je kans!

Tenslotte: vraag jezelf af waar je je happy bij voelt. Als je je fijn voelt met 90 kilogram, waarom zou je dan per sé naar 85 moeten gaan? Lukt het met deze tips nou nog niet om te gaan bewegen, kom dan eens langs in ons Personal Training Centre. Dan bekijken we samen hoe jij gezonder kunt gaan leven. Etiënne Verstegen, VHealth De Valkenberg 3c, Valkenburg +31 (0)43 3030 175, info@vhealth.nl

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 41

Meer info? Mail naar info@kijkopvalkenburg.nl

03-07-20 15:23


Van kerkklokken naar minaretten

Esther Idriss-Naseman in Dubai-stad De 34-jarige Esther Idriss-Naseman verruilde haar dorp Houthem voor het grote Dubai-stad in de Verenigde Arabische Emiraten. Hier vond ze de liefde van haar leven waarmee ze twee prachtige dochtertjes kreeg van bijna 1 en bijna 3 jaar. Als fulltime mama geniet ze ontzettend van haar leven. “Maar als de kindjes over een tijdje naar school gaan, ga ik hopelijk iets uitdagends voor mezelf beginnen. Dromen genoeg.”

Tijdens haar laatste stageperiode aan het MTRO ging Esther werken op een cruiseschip als Shore Excursion Manager. Zo kwam ze terecht in het internationale bedrijfsleven. Na vijf jaar prefereerde ze land onder haar voeten en ging ze aan de slag bij het hoofdkantoor van MSC Cruises in Amsterdam. Voordat ze naar Dubai vertrok, werkte ze ook nog een jaartje bij Hotel Chateau St. Gerlach in haar geboortedorp Houthem. “Je zou denken: wat wil je nog meer, de straat oversteken en op een prachtige werkplek de dag beginnen,” vertelt Esther. “Maar ik realiseerde me al snel dat deze wereld te klein voor mij werd en ik koos ervoor om naar het Midden-Oosten te verhuizen. Alweer stond mij een nieuw avontuur te wachten, waar ik veel zin in had.” Via contacten in de cruise wereld kwam Esther terecht bij een DMC (Destination Management Company) in Dubai. “Ik was terug in de cruise business waar mijn hart op dat moment lag. Zeker zijn deze stappen in het leven niet altijd makkelijk en kom je obstakels tegen, maar ach, als we dat niet zouden hebben, zou het leven voor mij ontzettend saai zijn!”

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 42

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 43

uit Frankrijk, UK, Honduras, Tunesië en Sri Lanka. Voor de Coronacrisis gingen we wekelijks met vrienden uiteten en naar het strand. Door met andere culturen, nationaliteiten en wereldwijze mensen om te gaan, ga je zelf ook je grenzen verleggen en krijg je andere interesses en ambities.”

“Ik geniet van beide werelden”

“Ik kreeg een boete voor kauwgom kauwen” Dubai-stad is heel Westers, dus het integreren ging gemakkelijk. Uiteraard gelden er wel andere en strengere regels en daar kwam Esther al snel achter. “Ik kreeg een keer een boete voor het oversteken van een weg waar geen zebrapad was en ook één omdat ik kauwgom kauwde in de metro. Verder moet je hier heel voorzichtig zijn met politieke uitspraken en openbaar gebruik van alcohol. Ik spreek helaas geen Arabisch omdat de voertaal Engels is. Mijn man spreekt wel vloeiend Arabisch. Inmiddels hebben mijn man en ik een gezellig sociaal leven. Ik heb vooral Nederlandse vriendinnen, maar ook vriendinnen

Hoe ervaart Esther het om als westerse vrouw in een Arabisch land te leven? “90% van de bevolking in Dubai is expat, dus je merkt vaak niet dat je in een Arabisch land woont. Ik draag hier dezelfde kleren als in Valkenburg. Mijn uitgaanskleren zijn hier denk ik wel fancier. Verder kan ik alles doen en laten, zolang je iedereen met respect behandeld. Ik voel me geen Valkenburgse, maar ook niet Arabisch. Door mijn ervaringen in binnen- en buitenland ben ik vandaag wie ik ben, gewoon mezelf.” Het grootste verschil met Valkenburg vindt Esther de internationale samenhang in Dubai. “Je komt hier met zó veel culturen, religies en nationaliteiten in contact. Dat is interessant en waardeer ik enorm. Daarnaast is Dubai een stad die letterlijk 24/7 leeft. Alles is er; van de nieuwste technologie tot de nieuwste clubs, hotels en restaurants en de beste scholen. Als we dan terugkomen in Valkenburg, vind ik het boerse, groene en simpele leven weer heerlijk. Ik prijs mijzelf dan ook heel gelukkig dat ik van beiden werelden kan genieten.”

“Limburg is mijn warme nest” Familie en vriendinnen blijft het grootste gemis. “Maar ook het Ingendael, het groen, de kerkklokken, de fluitende vogels en een wijntje drinken in de Grote Straat. Gelukkig hebben we social media wat de afstand enorm verkleint. Elke dag skype ik met mijn ouders. Maar wat ik absoluut niet mis is het weer.” Komt ze ooit nog terug? “Ik denk van wel. Nederland blijft toch mijn geboorteland en Limburg mijn warm nest. Dat kan geen enkele andere plek op de wereld je bieden. Maastricht of Amsterdam zou een mogelijkheid kunnen zijn, wie weet!”

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 43

03-07-20 15:23


4 4 KI J K o p Va l k e n b u r g

Golf van

creativiteit waarde door Valkenburg Door Jan Schurgers

Het afgelopen half jaar is er een golf van creativiteit over Valkenburg getrokken die het vermelden waard is. Velen zal het zijn ontgaan, maar er verschenen zes boeken en een cd in een kort tijdsbestek. En alle auteurs, een illustrator en een componist wonen in of zijn afkomstig uit Valkenburg.

In oktober vorig jaar verscheen de verhalenbundel van Jan Schurgers met de titel “Het lied van de waan en andere verhalen”. Het boek kreeg een korte bespreking in het vorige nummer van Kijk op Valkenburg op p. 57. Kort daarop verscheen bij dezelfde uitgever het boek “Sebcrenica. Een dag in het leven” van John Moonen. Het is het autobiografische verhaal van een jongeman op zoek

Boek Valkenburg beleeft 75 jaar bevrijding

Tom America bij een beeld van Delphine Lecompte. Foto: Paul Bogaers.

naar zichzelf. Als twintiger zwerft hij door Europa met zijn gitaar en zingt er zijn zelfgemaakte liedjes en die van zijn favoriete band The Beatles. Het is dan

ook niet voor niets dat elk hoofdstuk de titel van een Beatlesnummer draagt. Hij belandt in Sebrenica en denkt er enkele dagen te blijven. Maar de stad en haar historie laten hem niet meer los. Hij ontmoet er mensen, die nog zwaar te lijden hebben van de oorlog begin jaren negentig. Hij gaat de muziek gebruiken om een bijdrage te leveren aan de vrede, maar wordt al snel geconfronteerd met corruptie, armoede en werkeloosheid. Hij blijft er uiteindelijk twee jaar en in die tijd krijgt hij een andere kijk op het leven en leert hij zichzelf kennen. In november verscheen van de hand van Hans van Helmond het boek “Bestemming bereikt”. Het is een verkenning van de grenzen tussen leven en dood. Het onherroepelijke einde van het leven en tegelijk het onuitroeibare verlangen om deze grens te overschrij-

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 44

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 45

den en op zoek te gaan naar onsterfelijkheid. Een verkenning vanuit drie verschillende literaire genres met proza, gedichten en een essay. Het is niet de vrolijkste materie waar de auteur over schrijft, maar ze zet wel aan tot nadenken en bezinning, over dat wat onherroepelijk komen gaat. In september bracht de stichting Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul een fraai boek uit met meer dan 180 bladzijden gevuld met verhalen, tekeningen, foto’s en gedichten van Valkenburgers die terugkeken op de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het kreeg de titel mee “Valkenburg 75 jaar bevrijd. De inval, de bezetting en de bevrijding.” Sommige oudere schrijvers hadden indrukwekkende eigen verhalen en de jongeren hadden verhalen van horen zeggen en gaven hun eigen visie weer. Ze maakten er prachtige illustraties bij. Al gauw daarna ontstond het idee om een tweede boek te maken, dat “Valkenburg

aan de Geul beleeft 75 jaar bevrijding” ging heten. Het is een neerslag van de vele activiteiten die tijdens het bevrijdingsfeest hebben plaatsgevonden en die het waard zijn om vastgelegd te worden. Veel foto’s geven een indruk van wat er in september 2019 allemaal in Valkenburg gebeurd is, met daarbij ook weer teksten van betrokkenen bij die feesten, diensten en herdenkingen. Een must voor diegenen die er niet bij waren of niet alles gezien hebben. En daarom dit boek als herinnering. Illustrator Mark Janssen timmert al heel wat jaren flink aan de weg met steeds weer nieuwe boeken. Verderop in dit nummer wordt er in de rubriek ‘Schrijvende Valkenburgers” uitgebreider stilgestaan bij zijn nieuwste prentenboek “Raar”. De in Valkenburg opgegroeide Tom America kreeg als musicus vooral bekendheid in de jaren tachtig met zijn cd “Tjielp, tjielp” en de daarop getoonzette gedichten van Jan Hanlo.

Zijn nieuwste project is de cd “Wonden en brutaliteit” met op muziek gezette gedichten van de Belgische dichteres Delphine Lecompte. Tom America volgde zijn opleiding tot beeldend kunstenaar in Tilburg, waar hij nog steeds woont en belandde daarna in de muziekscène, waar hij vooral bezig was met bijzondere klanken, spraak en taalgebruik. Aan zijn huidige project heeft hij zes jaar met tussenpozen gewerkt. De gedichten van Lecompte spraken hem onmiddellijk aan toen hij haar hoorde en lieten hem niet meer los. Een daarvan zette hij op muziek en stuurde hij haar toe. Ze was enthousiast en besloot mee te werken, al was ze niet altijd even gemakkelijk in de omgang door wisselende stemmingen. Zelf zegt Tom: “Het was een zoektocht naar welke noten het best bij haar gedichten pasten. Soms ging dat snel en andere keren moest ik er lang naar zoeken”. Uiteindelijk ligt de cd er nu, een ultieme prestatie van deze nu 70-jarige oudValkenburger.

L. v.d. Maesenstraat 11a 043 - 60 123 78 www.wouters-zn.nl info@wouters-zn.nl

Voor verkoop en reparatie van: Televisies, witgoed, keukeninbouwapparaten, etc.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 45

Erkend Bosch-Siemens servicepartner

03-07-20 15:23


46 KI J K o p Va l k e n b u r g

Er zijn veel situaties waarbij een goed financieel advies voor veel rust kan zorgen. Je wilt een huis kopen, je hypotheek oversluiten, een onderneming starten of uitbreiden, er komen vervelende dingen op je pad zoals een scheiding of het verliezen van je baan. Soms is de vraag eenvoudig, maar is de oplossing wel een echte uitdaging, soms bijna onmogelijk. Dat is waar de kracht van René van Oers schuilt; hoe groter de uitdaging, des te beter hij wordt.

Van Oers Financieel Advies

Onafhankelijke particuliere & zakelijke dienstverlening Van Oers Financieel Advies is gevestigd in het voormalige Rabobank kantoor aan de Rijksweg in Gulpen. Geen onbekende plek voor René, hij was ruim 30 jaar werkzaam voor de Rabobank. Vier jaar geleden waagde hij de stap en begon hij voor zichzelf. Een belangrijk onderdeel binnen financiële advisering is de financiering van vastgoed, de nieuwe woning voor eigen bewoning, als beleggingspand voor verhuur of als je eigen bedrijfspand. Een specialisme dat de hoeksteen vormt voor deskundig en duurzaam advies. Een vakgebied waarin de jarenlange ervaring, binnen het bankwezen maar vooral ook als onafhankelijk adviseur goed van pas komt. ‘Veel mensen zijn benieuwd naar de mogelijkheden binnen hun hypotheek, bestaand of nieuw. Ik beoordeel eerst de lopende financieringen, als deze er zijn. Noem het een soort financiële opruiming. Ik vind het belangrijk dat ik zelf weet wat de vraag én context ervan is, hoe mijn relaties naar hun toekomst kijken, maar ook dat mijn klant een goed zicht heeft op zijn financiële situatie en een goed begrip heeft van de plannen die we bespreken.’ Een aanpak die in het begin extra tijd kost. Tijd die René graag investeert. ‘Wanneer ik voor de klant alles heb doorgerekend en het blijkt niet gunstig te zijn, dan is mijn advies duidelijk: niet doen. Mijn klanten vinden zo’n beide-benen-op-de-grondgesprek erg prettig. Soms zijn er situaties waarin de klant gemakkelijk – met wat hulp - de oplossing zelf kan organiseren, daar ben ik heel pragmatisch in. Als ik het doel van de klant niet kan bereiken dan is het no cure, no pay. Dat is bij mij een gouden regel. Kostenbewust, transparant, eerlijk en helder.’

Een hypotheek voor nu, én de toekomst En dan is het zover, je hebt jouw nieuwe woning op het oog en wilt een bod gaan uitbrengen. Maar hoe ziet het financiële plaatje uit? Wellicht weet je ongeveer welk bedrag je aan hypotheek kunt krijgen, maar wat zijn straks de maandlasten van je hypotheek? Houd je bij deze maandlasten nog genoeg over voor je boodschappen,

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 46

een kapotte wasmachine of een vakantie? René: ‘Klanten komen op verschillende momenten in hun koopproces bij mij. De een heeft al een bod uitgebracht op een huis, de ander staat op het punt dat te doen. Ik opereer als volledig onafhankelijk hypotheekadviseur, dat werkt het beste in een veranderende markt als deze. Samen met de klanten bekijken we de wensen, voor nu én de toekomst, waar ik vervolgens een plan op maak. Het soort hypotheek, looptijd, aflossen of juist niet, al dit soort zaken komen aan bod. De gewenste situatie leg ik naast het actuele hypotheekaanbod van de meest aantrekkelijke hypotheekverstrekkers zodat de meest ideale aanbieding op tafel komt. De prijs is daarbij heel belangrijk, het gaat om grote bedragen en een lange looptijd. Ik help de klant met het mogelijk maken van zijn of haar financiële woondroom, een hypotheek die echt past. En niet alleen de prijs moet passen, ook de voorwaarden moeten blijvend aansluiten bij de situatie.’

Onmogelijk is een mening, geen feit ‘Ik werk samen met meer dan 30 verschillende hypotheekaanbieders, waaronder ook Duitse banken, stuk voor stuk in staat een hoogwaardige aanbieding te doen, het gaat meer om hun specifieke kracht. En uiteraard de prijs die zij daarvoor vragen. Welke partij past het beste bij de situatie van de klant. Daar moet een goede match tussen zijn. Je gaat immers een lange verbintenis met elkaar aan’, vertelt René. Toch kan het zo zijn, dat gedurende de looptijd de situatie van mensen verandert. Je krijgt een kindje, gaat verhuizen of minder leuk: je gaat scheiden. ‘Ik ga ervoor, ook als het ingewikkeld wordt. Bij een scheiding komt veel kijken, de verdeling moet goed en fair gebeuren. Ik werk samen met specialisten als complexe situaties daarom vragen, als inbreng vanuit een andere expertise het plan ten goede komt, schakel ik mijn brede netwerk in de professionele omgeving in. Het mooie van mijn vak is dat je samen met je relaties een goed plan smeedt voor de toekomst, en indirect een bijdrage levert aan een prettig leven. Je zaken gewoon goed geregeld hebben, geeft rust. Financieel advies is een persoonlijke aangelegenheid: dichtbij de klant met zijn eigen unieke omstandigheden. Wat de vraag ook is, Van Ooers Financieel Advies onmogelijk is een mening, Rijksweg 4, 6271AE Gulpen geen feit. Een motto dat +31 (0)6 50 680 480 mijn visie het best ominfo@vanoersfinancieeladvies.nl schrijft.’ www.vanoersfinancieeladvies.nl

03-07-20 15:23


Wereldwijnen van niveau

binnen handbereik

Graag laat ik u kennismaken met nieuwe, onontdekte smaken. Als wijnliefhebber en kenner importeer ik bijzondere wijnen uit voornamelijk Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Wit, rood, rosé en mousserend. In mijn zoektocht kom ik terecht bij kleinere wijnboeren die hun vak verstaan en met passie wijnen maken die behoren tot het hogere segment. Dit zijn veelal familiebedrijven met generaties lang ervaring op het gebied van wijnproductie, perfectie van druiventeelt tot de finale in de fles. Dit vakmanschap proef je. Inmiddels heb ik zo’n 150 wijnen in collectie met een mooie prijs-kwaliteitverhouding. Trots ben ik op het feit dat meerdere horecazaken uit de regio een of meerdere wijnen van Wijn van Cairanne op de kaart hebben staan en ook particuliere liefhebbers aankloppen voor advies. Een wijnkeuze maken kan lastig zijn. Er is immers zoveel lekkers, daarom bied ik verschillende proefpakketten aan. Een overzicht met achtergrondinformatie van alle wijnen is te vinden in de webshop: www.wijnvancairanne.nl Wenst u advies of meer informatie? Bel gerust: 06-31013292

Opvallende stijging aantal jonge huizenkopers tijdens coronacrisis Tijdens de coronacrisis is het aantal jonge huizenkopers met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Op dit moment is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in deze leeftijdscategorie. Een opmerkelijke stijging, omdat starters het al jaren erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Hoe kunnen we dat verklaren? Ten eerste zien we een toename in het woningaanbod. Zo lag het aanbod van te koop gezette woningen tijdens de intelligente lockdown ruim drie procent hoger dan tijdens dezelfde periode in 2019. In de vier grote steden -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- zagen we het aanbod zelfs met bijna tien procent toenemen.

Sante! Peter Vangangelt

AMBACHTELIJKE SLAGER TRAITEUR Smaak maakt onze kwaliteit bijzonder!

Onze slagerij staat synoniem voor ambacht. Ons assortiment is huisgemaakt met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren, barbecuespecialiteiten, gourmet en dagverse maaltijden. Altijd vers, altijd topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker. Een bekroning van ons vak: Op de tweede plaats geëindigd met de titel;

Leukste slagerij van Nederland 2019/2020!

Louis van de Maesenstraat 1 * T 043 601 24 13 www.slagertraiteurvalkenburg.nl

Ook de aanhoudende stijging in de rente lijkt een reden te zijn om actie te ondernemen. Sinds het begin van de coronacrisis is de hypotheekrente tot wel 0,75 procentpunt gestegen. Nu de rentetarieven hun dieptepunt bereikt hebben, lijken huizenkopers ervoor te kiezen om actie te ondernemen om verdere stijging voor te zijn. Daarnaast worden veel starters financieel gesteund door bijvoorbeeld hun ouders. Eén van de redenen waarom het voor starters moeilijk is om een huis te kopen, is de inbreng van eigen middelen. Zo moet een huizenkoper op zijn minst de kosten koper betalen. Om alles te kunnen financieren hebben starters vaak financiële hulp nodig. In 2020 ligt het maximale bedrag voor een belastingvrije schenking op € 103.643. Steeds meer gemeenten overwegen bovendien de starterslening (opnieuw) aan te bieden of te verruimen. De starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis. Steeds meer gemeenten overwegen de starterslening opnieuw beschikbaar te stellen. Ben jij bezig met de aankoop van een woning en kun je wel wat hulp gebruiken? Wij helpen je graag bij het vinden van de best passende hypotheek. Daarbij vergelijken we het aanbod van alle aanbieders, zodat je de beste deal krijgt. Maak juist daarom een afspraak. Wie weet steek jij straks met een Evelyne Buck gerust hart de sleutel in De Hypotheker Maastricht Céramique de voordeur van je eermaastricht1194@hypotheker.nl ste huis! T 043 – 356 10 61

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 47

03-07-20 15:23


4 8 KI J K o p Va l k e n b u r g

Tentoonstellingen in Museum Valkenburg Door Jan Schurgers

Aan tafel! (21 juni t/m 2 augustus, Jacques Vonkzaal) De tentoonstelling ‘Aan Tafel!’ toont werk van de Maastrichtse kunstenaar Peter Slegers (1962). Beeld en geluid zijn geïnspireerd op het “laatste avondmaal” van Leonardo da Vinci. Zelf zegt hij erover: “Ik voer mijn interpretatie van het werk uit met figuren op ware grootte, op een doek van 650 bij 250 cm., waarbij het doel is het werk meerdimensionaal te ervaren, om zo alle zintuigen te prikkelen.”

Fotowerk Annemiek Mommers (9 augustus – 6 september, Jacques Vonkzaal) Het fotowerk van Annemiek Mommers uit Beek toont haar impressies van het natuurgebied de Piepert in Eys.

Dubbelexpositie Rob Stultiens (1922-2002) en Janneke Laheij (1946) (28 juni - 20 september, bovenzaal) Stultiens kreeg zijn opleidingen aan de Academies van Amsterdam en Maastricht. Zijn veelzijdige oeuvre bevat onder andere sculpturen, monumentaal werk en kleine keramische beelden. Uit die laatste wordt een selectie getoond. Janneke Laheij behaalde haar eerstegraads Vrije textiele Werkvormen in 1972 na een studie aan de Kunstacademie in Maastricht. Na een periode van schilderen en het maken van collages met stof, keerde ze de afgelopen jaren terug naar haar textiele werk en ontwikkelde een nieuwe techniek waarin ze transparante, stoffen portretten maakt, maar ook landschappen met een geheel eigen sfeer.

Dubbelexpositie: Georges Daemen en Claartje van Oostrum (27 september – 6 december, bovenzaal) Georges Daemen hanteert bewust een lichte toon en speelt graag met licht en donker. Daarbij werkt hij bij voorkeur in acryl en olieverf die hij in transparante lagen aanbrengt. In 2014 won hij de prestigieuze Alphons Wintersprijs met een “zelfportret”. Voor Claartje van Oosterum vormt het menselijk lichaam, de houding en de bewegingen een bron van informatie en inspiratie. Ze weet haar gevoel op wonderlijke manier om te zetten in klei en in de ontstane vormen.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 48

Patrick Creyghton (5 juli – 4 oktober, grote zaal) Patrick Creyghton (1934) trekt vaak de Eckelraadse natuur in waar hij de stilte vindt en het landschap vastlegt in indrukwekkende schilderijen, laag voor laag aangebracht met minutieuze details. Met eindeloos veel geduld maakt hij wintertaferelen, boomgaarden, korenvelden, boomstronken en holle wegen.

Hommage aan een Amsterdamse Limburger (Oktober – 6 december, grote zaal) De doeken en tekeningen van de uit Venlo afkomstige kunstenaar Pierre van Soest (1930-2001) vertonen sterk vervreemdende elementen uit het dagelijkse leven; baanbrekend werk met een eigen onverwisselbare signatuur. Vertekende gezichten, soms als een puzzel door elkaar geschud en daardoor intrigerend. Ze doen denken aan Picasso of Chagall. Zijn grote indrukwekkende doeken krijgen tot 6 december ook een plaats in de Charles Eyckzaal.

Petran Vermeulen (5 juli – 4 oktober, Charles Eyckzaal) Petran Vermeulen (1915-1988) uit Venray volgde zijn opleiding aan de Academie en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1940 vestigde hij zich in Maastricht. Zijn werk bestaat uit religieuze kunst, stadsgezichten, stillevens en vrouwelijk naakt, maar vooral ook uit portretten, waarin hij een hoge mate van perfectie wist te bereiken.

Voor meer informatie, zie: wwwmuseumvalkenburg.nl

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 49

LEESCLUB VALKENBURG

Prikbord

Bent u liefhebber van een goed boek en wilt u daarover geïnformeerd worden? Dan bent u van harte welkom bij de Leesclub Valkenburg in de bibliotheek te Valkenburg. Vier keer per seizoen komt de Leesclub bij elkaar om uitleg te krijgen en te discussiëren over de door onszelf gekozen literaire boeken. We lezen fictie, non-fictie, biografieën, historische romans of actuele romans. Diverse literaire criteria van de gekozen boeken worden besproken zoals inhoud, karaktervorming, taalgebruik, identificatie, maatschappelijke relevantie poëtica van de auteur. De persoonlijke leeservaring staat hierbij centraal. Interesse of meer info? Bel of mail Octavie Sleijpen. Tel. 043-6016257, gsleijpen@ziggo.nl.

BESTE TONEELLIEFHEBBERS Door de coronamaatregelen is het helaas noodzakelijk om onze productie voor dit najaar te verschuiven naar najaar 2021. Wij hopen op Uw begrip hiervoor. Het is jammer! Er valt al niet zoveel te lachen in deze periode. Maar we komen zeer zeker en sterker terug met een grandioos toneelstuk. Hopelijk mogen wij U dan weer begroeten in Vilt. Wilt u zelf ook eens op de planken staan? Loop dan eens vrijblijvend binnen op een van onze repetitieavonden. Elke donderdag om 19:30 uur in Cascade in Vilt. Iedereen is welkom, maar speciaal welkom zijn mannen en jongeren. Voor nu wensen wij iedereen heel veel sterkte en vooral.....BLIJF GEZOND!!!

INTEKENING JAARBOEK 2020 IS VAN START Sinds 1991 geeft de "Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal" jaarboeken uit met historische en heemkundige studies over onderwerpen die zich in de omgeving van het Geuldal afgespeeld hebben of nog afspelen. Dwars door de tijd heen. Heemkundige studies, historisch onderzoek, genealogisch onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, archeologisch onderzoek. Dit jaar staat het boek in het teken van het landschap van Zuid-Limburg. Informatie over dit boek en hoe hiervoor in te tekenen is te vinden op onze website www.historiegeuldal.nl.

Toneelvereniging De Vriendenkring Vilt

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 49

03-07-20 15:23


en kunnen ze dure procedures voorkomen.” Particulieren kunnen rekenen op onder meer juridische bijstand in huurgeschillen, personen- en familierecht, jeugdrecht en contracten- en verbintenissenrecht.

Opkomen voor kinderen Sirin is daarnaast bijzondere curator in jeugdzaken en mediator. Hiervoor wordt zij vaak ingezet om de belangen van kinderen te behartigen in (v)echtscheidingen. Ouders hebben advocaten, maar kinderen niet. De bijzondere curator heeft in die procedures de taak om juist op te komen voor de belangen van de kinderen. Maar haar passie voor kinderrechten gaat verder. Als bestuurder van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg/Brabant (KJRW) staat Sirin jaarlijks tientallen kinderen gratis bij, voornamelijk in (v)echtscheidingen. Ayangil Juristen is daarbij hoofdsponsor van de KJRW waardoor dit nobele werk kan worden aangeboden.

"Een eerste gesprek is altijd kosteloos" Let us protect you!

Ayangil Juristen uw rots in de branding tijdens moeilijke tijden Ayangil Juristen in Valkenburg a/d Geul wil zonder drempels iedereen helpen bij juridische vraagstukken. Daarom is een eerste gesprek altijd kosteloos. “Een goed advies of juridische bijstand is immers cruciaal”, weet mr. Sirin Ayangil als geen ander. De bevlogen onderneemster heeft een brok aan ervaring en helpt vanuit haar kantoor particulieren en zakelijke relaties met diverse juridische thema’s. “Tijdens een eerste kennismaking kijken we samen naar de juridische haalbaarheid, eventuele tarieven en wordt ook de verwachte procedure besproken. Mocht iemand besluiten om toch geen gebruik te maken van onze diensten, dan kost dat die persoon helemaal niets”, vertelt Sirin. “Iedereen kan hier terecht zonder vrees voor hoge kosten, want dat is vaak het negatieve beeld van onze bedrijfstak.” Het belang van de cliënt staat altijd voorop: “We zijn altijd open en transparant over eventuele kosten. Vaak kunnen we een procedure al voorkomen door een brief te schrijven of te schikken.”

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 50

Voor particulieren en ondernemers Samen met haar team heeft biedt ze een breed pakket aan juridische diensten. Ondernemers kunnen onder meer terecht voor contracten- en verbintenissenrecht en huurrecht. “Bijvoorbeeld voor het opstellen van algemene voorwaarden of samenwerkingsovereenkomsten. Zie het als huwelijkse voorwaarden: zolang alles goed gaat zijn dit soort contracten in principe niet nodig, maar in roerige tijden bieden deze stukken noodzakelijke bescherming

Met opgestroopte mouwen De juriste gaat altijd tot het uiterste voor haar cliënten. “Met opgestroopte mouwen voor een zaak vechten doe ik het liefst.” Sirin en haar collega’s staan klaar om hun uitgebreide juridische kennis in te zetten voor ieders zaak. “Let us protect you”.

Ayangil Juridisch Advies Lindenlaan 24a 6301 HB Valkenburg a/d Geul M 06 - 13 75 03 34 s.ayangil@ayangil.nl www.ayangil.nl

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 51

Schrijvende Valkenburgers In dit geval een zowel schrijvende als tekenende Valkenburger. Illustrator Mark Janssen timmert al heel wat jaren aan de weg met steeds weer nieuwe boeken, waarin zijn tekeningen zijn opgenomen. En regelmatig zorgt hij ook zelf voor korte teksten. Het zijn prachtige prentboeken met veel kleur en de typische figuren en dieren die hij bedenkt. En ze beleven de meest fantastische avonturen. Altijd weer anders en altijd aantrekkelijk. Eigenlijk zijn het schilderijtjes op zich, die ieder een eigen rol vervullen in het geheel. Zijn nieuwste boek verscheen in maart en heet ‘Raar’. Er raar is het, met al die vreemde dieren als Gorilla, Neushoorn, Luiaard en Nijlpaard. Panter heeft drie ogen,

Zebra een gat in het midden en Olifant zeven poten. En zo hebben ze allemaal wel iets afwijkends van het normale. Hij zet de figuren op zijn kop en laat zijn fantasie haar vrije gang gaan. Een lust voor het oog. De Volkskrant schreef erover: “In ‘Raar’ overtreft Mark Janssen zichzelf. Het blijkt elke volgende bladzijde nog gekker te kunnen. Hij is de prikkelendste prentboekenmaker van dit moment.” Een beter compliment kun je niet krijgen.

Mark Janssen ‘Raar’ Lemniscaat. Vanaf 5 jaar. Prijs € 14,95.

Een andere betekenis aan samen, Een andere vorm van nabij… In deze roerige tijd gaat het afscheid nemen anders dan wij allemaal willen. Dingen die vanzelfsprekend waren, blijken dat nu niet te zijn. Ook in deze moeilijke tijd bieden wij u de nabijheid die we zo belangrijk vinden bij het verlies van een dierbare. Samen kijken we naar dat wat wél kan. Want ook in deze tijden kan een afscheid een mooie en waardige invulling krijgen. Wij staan voor u klaar en zijn u, in een andere vorm dan normaal, heel nabij. Uitvaartzorg • Crematorium • Uw laatste wens • Uitvaartverzekering • Rustbed • Laatste verzorging • Begeleiding • Ceremonie • Bloemen • Rouwvervoer • Drukwerk • Herinnering • Koffietafel • Asbestemming Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden T 043 409 1244 • www.walpot.net

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 51

Wij hervatten geleidelijk onze dienstverlening en stellen onze koffietafelruimte La Mémoire weer open om in alle rust samen te komen en mooie herinneringen met elkaar te delen.

03-07-20 15:23


5 2 KI J K o p Va l k e n b u r g

Een nieuwe vaste rubriek in ons magazine over familiebedrijven in Valkenburg aan de Geul Door Jan Vermeer

Ondernemende Valkenburgse Families

De Generaties Rooding de kost gegeven en tegelijkertijd zó goed op zijn spaarcenten gelet dat hij, samen met zijn vrouw Sietske, in 1928 besloot om voortaan als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan.

Een kloosterwand vol met geschiedenisboeken over één onderwerp kan soms het gevolg zijn van een achteloze toevalligheid, een impulsieve beslissing of een idee waar weliswaar twee keer over is nagedacht, maar waarvan het verdere verloop onmogelijk te voorspellen was. Zo ging het ook met de in Doesburg geboren lefgozer, Johan Rooding. Ergens in het jaar 1917 leek het hem gepast om eens een bezoekje te brengen aan zijn

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 52

broer die al enige tijd een bedrijf in Heerlen exploiteerde. Bij die gelegenheid maakte hij kennis met Zuid-Limburg, raakte gecharmeerd van de omgeving en besloot om er zich definitief te vestigen. De keuze van deze jonge kok en patissier viel op Valkenburg, het oude toeristenstadje aan de Geul waar hij al snel werk vond in een van de plaatselijke hotels. Nadat hij bewust een aantal keren van werkgever was gewisseld om zo veel mogelijk bij te leren, begon hij ook belangstelling te krijgen voor de zakelijke kant van de hotellerie. Hij had zijn ogen en oren zorgvuldig

Zo gezegd, begonnen zij op de hoek van de Emmalaan en de Koninginnelaan met hun eerste, eigen onderneming; Hotel Den Halder. Blijkbaar niet onverdienstelijk want in 1934, dus al 6 jaar na deze moedige stap, waagden zij de volgende sprong. Hun oog was op het middeleeuwse kasteeltje gevallen dat letterlijk bij hen om de hoek lag en dat ook Den Halder heette. Dit markante gebouw werd door Johan en Sietske ingericht als hotel met een deftige theetuin en een eigen chocoladefabriekje, waarmee zij qua afstand een kleine stap zetten, maar qua segment een grote. Ook qua omvang, want al snel werd het huidige Hotel Hulsman (De Guascostraat) als dependance toegevoegd aan het bedrijf. Weer 6 jaar later, in 1939, verneemt Johan

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 53

bevestigt nog een keer dat horeca-chromosomen bestaan en overerfelijk zijn. Desondanks, zo zegt het cliché, is niets voor de eeuwigheid, want niet alle telgen uit de huidige Rooding dynastie zijn hoteliers geworden of gebleven. De omgeving waarin zij zijn opgegroeid heeft hen ook getoond dat een leven als horecaondernemer mooi is, maar dat dit vooral bestaat uit dienstbaar zijn. En dat 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Rooding dat het grote voormalige "Kurhaus Huis ter Geul", annex klooster van de Franse paters Redemptoristen, beschikbaar kwam. Tijdens een rondleiding zag hij de mogelijkheid om dit oude gebouw om te toveren tot een luxe hotel, omringd door een statige tuin. Parkhotel Rooding..! Twintig jaar later, in 1960, besloten Johan en Sietske om het Parkhotel over te dragen aan hun zoon Albert Rooding. Verder gebood de logica hen dat ook hun andere zonen hoteliers zouden worden. Zo ging de oudste, Theo sr. naar Hotel Du Casque in Maastricht, Joop sr. naar het Europahotel in Bemelen, Daan sr. ging Hotel Riche exploiteren, Leo sr. Hotel Atlanta en Jacques Kasteel Wittem. Stuk voor stuk als zelfstandige ondernemers. Net zoals de generatie die daar weer achteraan kwam, want Joop jr. nam later het Parkhotel over van vader Albert, Theo jr. nam Hotel Riche over van vader Daan, en Leo jr. Hotel Atlanta van zijn vader, Leo sr. Ook de zonen van Joop sr. en Jacques, resp. John en Albert, exploiteerden enkele restaurants in België. Dat verder Pascalle (dochter van Leo sr.) exploitant was van Hotel Eifelgold Rooding in het Duitse plaatsje Simmerath, dat Sylvia (dochter van Daan sr.) later nog enige jaren eigenaresse van Hotel Kasteel Wittem was en Daan jr. (zoon van Daan sr.) al bijna een kwart eeuw, samen met zijn vrouw Andrea, hun Landhotel Heuvelzicht in Schin op Geul exploiteert,

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 53

Zeker.., als je oppast valt er een goede boterham mee te verdienen. Maar het ontbreekt wel aan de nodige vrije tijd om dat geld aan jezelf uit te geven. Zo heeft iedereen zijn eigen redenen om de keuzes te maken die het beste passen. Het ondernemerschap blijkt zich echter definitief in het bloed te hebben gevestigd. Ook buiten de horecabranche, want Jeroen (zoon van Joop jr.) verhuurt vanuit zijn Valkenburgse bedrijf rijwielen door heel de Benelux. Het is in elk geval zeker dat de beschreven generaties Rooding zichzelf en daarmee gastronomisch Valkenburg en omstreken, nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. En ondanks dat het niet eenvoudig is om precies aan te geven wat het effect is van deze familiegeschiedenis op de huidige en de toekomstige tijd, moge wél duidelijk zijn dat het tegenwoordige product Valkenburg op heipalen is gebouwd die mede door de generaties van deze Rooding-tak in de grond zijn geslagen.

03-07-20 15:23


5 4 KI J K o p Va l k e n b u r g

In enkele stappen naar klachtenverlichting “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, begint fysiotherapeut Don Drummen zijn verhaal, “dat was de visie van de twee fysiotherapeuten die aan de wieg van Thermae 2000 stonden. De kracht en weldaad van het heilzame bronwater combineren met behandelingen om klachten te verminderen en herstel te bespoedigen.” Met een uitgebreid en professioneel paramedisch centrum van specialistische behandelaars doet Thermae 2000 dit gedachtengoed eer aan.

Stepped care In het paramedisch centrum van Thermae 2000 werken therapeuten uit de eerste en tweede lijn intensief samen; fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maar ook diëtisten, logopedisten en psychologen. “Op die manier benaderen we klachten vanuit meerdere invalshoeken. Klachten staan slechts zelden op zichzelf. We kijken niet alleen naar symptomen, maar ook naar onderliggende

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 54

oorzaken en pakken die vanuit verschillende disciplines aan. Hiervoor hebben we het stepped care-principe ontwikkeld. Met stepped care kunnen we cliënten direct op het juiste zorgniveau inschalen en de meest effectieve en doelmatige vorm van behandeling bieden. Dat kan variëren van een advies tot een intensief, medisch specialistisch programma bij complexere klachten.”

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 55

Water als behandeltafel Een prettige omgeving draagt bij aan het welbevinden van patiënten. Het centrum bevindt zich in Thermae 2000 en is ingericht in een aangename, warme sfeer die allesbehalve klinisch aandoet. Welke rol speelt het heilzame bronwater in de behandeling? “Het warme, weldadige bad, waarvan het water zo’n 34 graden is, is onze ‘behandelbank’. Behandelingen kunnen pijnlijk zijn waardoor mensen verkrampen. Het warme water ontspant lichaam en geest en dat heeft een zeer gunstig effect op behandeling,” leg Don uit. “De therapie is beter te verdragen en nadelige neveneffecten zijn minder.”

Het paramedisch centrum biedt multidisciplinaire eerste- en tweedelijnszorg. Fysiotherapie | Osteopathie | Ergotherapie | Diëtetiek | Logopedie | Maatschappelijk werk | GZ Psycholoog | Orthopedisch instrumentmaker Orthopedisch schoenmaker | Post-COVID-19 revalidatie

Revalidatie De multidisciplinaire aanpak van de paramedici van Thermae 2000 is niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer (revalidatie) artsen en specialisten verwijzen hun patiënten door naar het kuuroord omdat de aanpak uitstekend resultaat biedt. “We zien dat patiënten na een knie- of heupoperatie in het warme bronwater veel sneller mobiel zijn dan na een reguliere revalidatie. Bovendien werken we nauw samen met revalidatieartsen van Revacare.” Met name ex-Coronapatiënten wacht vaak een intensief revalidatietraject. De impact van een intensive care-opname is groot en psychische hulp is essentieel gebleken. “Onze eigen psychologen kunnen die hulp direct aanbieden. Alle noodzakelijke ondersteuning hebben we onder één dak.”

Sporten onder begeleiding De meeste behandelingen worden vergoed via de zorgverzekering, uiteraard afhankelijk van het gekozen pakket. Een verwijzing van een arts is niet per sé nodig. Naast individuele behandelprogramma’s is het ook mogelijk oefenprogramma’s in groepsverband te volgen. Er zijn diverse abonnementen beschikbaar voor allerlei doeleinden, zoals Fysiofit, Zwangerfit of voor

klachten aan het bewegingsapparaat. Wie een abonnement neemt, kan tevens gebruik maken van de overige faciliteiten van het kuuroord. “Goed voor lichaam én geest dus, precies zoals Thermae 2000 bedoeld is” sluit Don het gesprek af. Kijk voor het complete aanbod aan specialisaties, behandelingen en de sportmogelijkheden op: www.thermae.nl/paramedisch-centrum

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 55

03-07-20 15:23


KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 56

03-07-20 15:23


KIJK op Val kenbu rg 57

Puzzel mee en wie weet beloon je jezelf met een smaakvol wijnpakket t.w.v. € 69, samengesteld door wijnkenner Peter Vangangelt van Wijn van Cairanne. Hij importeert bijzondere kwaliteitswijnen uit voornamelijk Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Het gaat vaak om kleine familiebedrijven die al generaties lang alles weten over hoe ze mooie wijnen moeten maken. Elders in deze uitgave vertelt Peter meer over zijn passie voor deze godendrank.

Puzzel mee & win een wijnpakket!

Stuur de inzending vóór 15 augustus naar claudia@kijkopvalkenburg.nl. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

OPLOSSING:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De oplossing van de vorige puzzel was: BEVRIJDING. De prijswinnaar heeft inmiddels bericht gehad.

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 57

03-07-20 15:23


COLUMN VAN JEES

In de gaten Soms kom je ze tegen. Jongelui met gaten in hun broek. In eerste instantie denk je dat ze gevallen zijn en vind je ze zielig. Dat gevoel gaat echter al snel over. Er is geen bloed te zien en ze trekken niet met een been. Gelukkig maar, denk je dan. Maar ze lopen er wel wat sjofel bij. Er zijn niet alleen de gaten in de broeken, waardoor ze in de gaten lopen. Rafels aan de achterzak of broekspijpen, die wapperen in de wind of door de bewegingen van de stapper. Een petje met een gat erin, waardoor donkere haarlokken prikken. Waarom dan nog zo’n petje dragen vraag je je af. En het moet toch wel koud zijn op sommige blote plekken, zo midden in de winter. Ook in de trein kom je ze tegen. Soms zijn de gaten knieschijf groot. Fladdert het onderstuk er zo’n beetje bij. Ze trekken de aandacht en zo af en toe zie je een rode vlek, of een klein wondje. Zou de drager dan toch een keer gevallen zijn? Het doet me denken aan mijn jeugd. Toen we voetbalden op straat. Als je een sliding maakte schuurde je je broek stuk ter hoogte van je dijbeen of knie. Of je wilde onder het prikkeldraad door om de bal op te halen en scheurde je je hemd stuk op je rug. Of er kwam een striem op je schoen. Dan was de wereld te klein als je thuiskwam. Het betekende dat moeder de hele avond foeterde en je vroeger naar bed moest. Ik realiseer me nu dat ik mijn tijd ver vooruit was toen. Het met gaten lopen is nu heel gewoon geworden. Geen moeder die zich eraan stoort. Niemand die vroeger naar bed moet, ook al ziet het er wat slordig en een beetje zielig uit.

Vindt u dat nou ook niet?

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 58

03-07-20 15:23


Patricia Defaux K-RMT Makelaar

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 59

03-07-20 15:23


rkt Onbepe oor v s a Tap erdag

zondag

nd t/m do

â‚Ź 25,95 â‚Ź 27,95

tdagen

a-fees

vrij-z

n

rsoo per pe

KijKopValkenburg-Juli2020_210x295mm.indd 60

03-07-20 15:23