Page 1

MISSIONSMAGAZINET SVERIGE 1/2008

En tidning fr책n Livets Ord


nyheter från

Livets Ords Förlag

Tänk om! bok av Mark Conner Hur kan en kristen församling hålla sig modern och fungera i ett samhälle som kännetecknas av ständiga förändringar? Hur kan just din församling vara effektiv och spela en avgörande roll när det gäller att sprida evangeliet på 2000-talet? Svaret är förändring. Mark Conner visar i denna bok på sju strategiska skiften som varje församling måste göra i vår tid: – Från jaget till Gud – Från inåtriktat till utåtriktat arbete – Från aktiviteter till relationer – Från pastor till mentor – Från konsument till medarbetare – Från kyrkomentalitet till gudsrikesmentalitet – Från de äldre till de yngre

199 kr

Bok. 193 sid. BMC6848 Ljudbok. BMC6856

Evangelium cd av Miracle Music

liu m evange cle music mira

14 nyskrivna sånger av Bo & Elsa Järpehag som berättar historien om Guds frälsning. Från Adams tragiska skilsmässa från Gud, till löftena om Messias och hur Han sedan föds i Betlehem. Du får höra lovsången från människor som sett löftena gå i fullbordan. Du får se en glimt av Jesu liv när Han vandrade på jorden och slutligen målas Hans ställföreträdande död upp. Allt för att föra människan tillbaka till Gud. Till varje sång har konstnären Anders Palmgren målat en vacker bild i akvarell.

189 kr

Musikcd. 14 spår. Art nr KLOVCD29

Livets Ords Förlag www.livetsord.se Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala Telefon: 018-489 81 00 Fax: 018-489 81 82 E-post: order@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se/webbutik


Adopterad in i

Guds familj 5 ETT NYTT ÅR LEDARE:

NOTISER:

INDISKA MIRAKELFAMILJEN 6 DEN Överlevde tre självmordsförsök. GER STOR LÖN 7 FRIMODIGHET FÖR GUD ÄR INGET OMÖJLIGT HELAD FRÅN TUMÖR I BRÖSTET GUDSMÖTEN PÅ UNGDOMSALFA GUDSTRO MÖTER ATEISM UNDER HISTORISK DEBATTKVÄLL GUD FÖR LIVET 8 TACKAR Bibelskoleelev var tidigare drogmissbrukande gatubarn.

sid.16

RÄTT! 14 VÄLJ Gymnasietiden är avgörande för dina barn. 15 ATT ÄLSKA MÄNNISKOR KAN KOSTA LIVET 24 DET I Sverige får afghaner möta Jesus. BIRGITTA EKMAN:

ÄR INTE ÖVER 32 KAMPEN Mikael Oscarsson (kd) har inte gett upp kampen mot abort.

38 JESU LIVSSTIL RUNE BORGSÖ:

10 kommer ut 6 ggr/år och innehåller undervisning, reportage och nyheter från Livets Ords internationella arbete.

MISSIONSMAGAZINET

MissionsMagazinet Box 17, 751 03 Uppsala www.livetsord.se

TRYCK: Hallvigs,

Medlem av:

ANSVARIG UTGIVARE:

OMSLAG JONATAN STRÖMGREN

LIVETS ORDS VISION ÄR ATT:

Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren.

Livets Ord ® Birgitta Ekman REDAKTÖR: Rune Borgsö SKRIBENT: Eva Gunnarsmo LAYOUT: Jonatan Strömgren ILLUSTRATIONER: Sara Mattsson ANNONSANSVARIG: Anne Karin Ekman UTGIVARE:

Morgongåva Kundtjänst tel: 018-489 80 00 eller e-post: redaktionen@livetsord.se ANNONSERING: tel: 018-489 81 23 eller e-post: annons@livetsord.se KONTAKT:

KONTOUPPGIFTER LIVETS ORD:

Sverige: Plusgiro: 712988-5 Bankgiro: 845-6758 Finland: Sampo Bank, konto: 800017-70838192 Copyright © 2008 Livets Ord. Eftertryck av artiklar och annat material i denna tidning, helt eller delvis, utan tillstånd från Livets Ord är förbjudet. Vid förfrågningar kontakta redaktionen.

MM 1/2008

3


1 DEC

LIVETS ORD, UPPSALA 29-3

! N E L A V I T S E F S R Å Y N L L BESTÄ : N E T Ö M A T A R A P E S R E L L Ä JAG BEST 29/12 19.00 STEFAN SALMONSSON 30/12 10.00 CARL-GUSTAF SEVERIN 14.00 JOAKIM LUNDQVIST 19.00 AARON JAYNE 31/12 10.00 AARON JAYNE 14.00 STEFAN SALMONSSON 19.00 ULFEKMAN

CD (45 KR/ST) DVD (129 KR/ST) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ett relevant kristet liv 6 olika fällor en kristen bör undvika Tio gånger bättre Hur du vet om din dröm kommer från Gud Hur du förlöser din potential Det saliga folket Guds renande eld (nyårsvaka) KOMMER I MÅNADENS BUDSKAP!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Å P N E L A IV T S E F A L E H R E L L Ä JAG BEST (199 ) ■ MP3 (139 )

CD ■ DVD (599 KR) ■

KR

KR

AP K S D U B S N E D A N Å M I D E M JAG VILLR G599Å ■ HALVÅR 349 KR

CD: ■ HELÅ ÅN (ENDAST SVERIGE) ■ AUTOGIRO 49 KR/M LEN PÅ CD DU FÅR HELA NYÅRSFESTIHEVALÅRSPRENUMERATION) KR

LJER

(GÄLLER ENDAST DIG SOM VÄ

E) KR/MÅN (ENDAST SVERIG 25 RO GI TO AU ■ KR 0 MP3: ■ HELÅR 30 LEN PÅ MP3 DU FÅR HELA NYÅRSFESTIVA PRENUMERATION) LJER HELÅRS (GÄLLER ENDAST DIG SOM VÄ

BUTIK

WWW.LIVETSORD.SE/WEB

Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala Telefon: 018-489 81 00 Fax: 018-489 81 82 E-post: order@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se/webbutik

NAMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTADRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELEFON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-POST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNDERSKRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■

JAG VILL HA PRODUKTNYHETER VIA MAIL

Alla priser inklusive moms. Alla beställningar skickas mot faktura. Vid ej uthämtad försändelse debiteras porto- och expeditionskostnad (dock lägst 75:-). Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Livets Ord Svarspost kundnummer 750002401 758 06 Uppsala Sverige


KÄRA LÄSARE

ETT NYTT ÅR ETT NYTT OCH SPÄNNANDE ÅR HAR KOMMIT. Inte minst tror jag detta gäller Sverige.

Förra året talades det en del om att den andliga kartan höll på att ritas om. Ser vi tillbaka så är det precis så det har blivit. Under 2007 upplevde jag personligen så många öppningar till kristna i de mest skilda sammanhang i Skandinavien. Det var ett helt unikt och fantastiskt år på detta sätt och något som kommer att betyda mycket för framtiden. Det känns som om många murar har raserats och en större och djupare enhet har blivit verklighet i Sverige idag. Det är verkligen något att tacka Herren för. Det är bara han som kan knyta hjärtan samman och han gör det för att det skall kunna skapas förutsättningar för väckelse i vårt land! OM NU DEN ANDLIGA KARTAN RITADES OM 2007 så tror jag att gränslinjerna på ett

tydligare sätt kommer att dras upp under 2008. Dessa gränslinjer går helt annorlunda än vad vi är vana vid. De går inte i första hand mellan samfunden utan snarare rakt igenom dem. Mer och mer kommer vi att märka vilka det är som har en äkta, djup och varaktig kärlek och trohet till Jesus. Den som älskar Jesus, älskar också hans ord, älskar sanningen och vill följa hans ord. Det räcker inte med att bara ropa Herre, Herre, utan vi måste också göra det han säger. I år kommer det att bli tydligare vilka som tar hans ord på allvar, vilka som vill gå på djupet med honom och låta sig formas av honom till att bli mer lika honom. Det kommer att behövas att vi gräver djupt, får ner våra rötter djupare och står stadigare i de stormar emot tron som också kommer att komma. De som känner sin Gud kommer att stå fasta och härda ut, säger profeten Daniel i Dan 11:32. Detta kommer att bli viktigare än någonsin. Det har aldrig någonsin varit så att väckelse har kommit i lugna tider. Tvärtom, väckelsetider är brytningstider och tider av utmaningar och motstånd Det kommer också att visa sig mer vilka som menar sig vara kristna men som egentligen vill göra om Jesu budskap, som vill dra in världen i kyrkan, som inte vill skilja mellan heligt och profant och som låter sina egna ord bli viktigare än Jesu ord. INTE MINST PÅ HELGELSENS OCH RENHETENS OMRÅDEN kommer vi att få stå ut med

att bli hånade och föraktade och sedda som gammaldags, otidsenliga och töntiga. Kristen moral och livsstil är inte precis vad media uppskattar, men det kommer att bli viktigare än någonsin att leva rent inför Herren, utan att för den skull fördöma alla andra eller uppföra sig lagiskt och egenrättfärdigt. Jesus gråter över människors trasiga liv idag och vill hela och befria, inte förkasta eller fördöma. Han ger oss nya möjligheter, om vi vänder om, om vi låter Anden ge oss sann förkrosselse och äkta sorg över synden. Då finns det en härlig förlåtelse, upprättelse och befrielse för oss alla, på alla livets områden, genom nåden, genom försoningsblodet som Jesus utgöt för oss på korset. Det finns både förlåtelse för synd och seger över synd genom Jesu död och uppståndelse och det nya livet i Anden som han av nåd har gett oss. DET FINNS TRE SAKER VI KAN SE PÅ: på omständigheterna, på oss själva eller på Jesus.

I Kristus, för hela världen, ULF EKMAN

FOTO SAMUEL EKMAN

Ser vi på omständigheterna kan vi lätt bli missmodiga eftersom så mycket kan gå oss emot. Ser vi bara på oss själva kan vi bli deprimerade, med alla tillkortakommanden vi ändå upplever gång på gång. Men ser vi bort från oss själva och på Jesus, så fylls vi av glädje, tacksamhet och salighet. Det är inte vi som skall fixa det hela. Det är inte oss det djupast sett handlar om. Jesus är vår rättfärdighet, vår vishet, vår helgelse och vår förlossning, 1 Kor 1:30. Det är honom det handlar om. Vad han vill ha, och vad världen också letar efter, är inte fullkomliga kristna utan äkta kristna. Låt oss överlåta oss till att vara det under 2008! Då kan han använda oss mer än vad vi anar!

MM 1/2008

5


NOTISER

RESESCHEMA 8 FEBRUARI NORGE

Predika under Norska Pingströrelsens Predikantvecka

12-17 FEBRUARI RYSSLAND

Predika på fyra platser i Ryssland; Nishnevartovsk, Novisibirsk, Jaroslav och Moskva

23-24 FEBRUARI SINGAPORE

Helgseminarium i City Harvest Church

Illustrationsbild 11-18 MARS ISRAEL

Resa med Trosrörelsens Predikantorganisation 27-29 MARS NORGE

Möten med Norska Trosrörelsens Predikanter

DEN INDISKA

MIRAKELFAMILJEN EN KVINNA I DELHI led av svår depres-

1-4 MAJ UPPSALA

Pastor Ulf Ekmans årliga Vårseminarium 10-11 MAJ BERGEN, NORGE

Predika i Levende Ord 10-18 JUNI ISRAEL

Livets Ords årliga Israelresa 27 JULI-3 AUGUSTI UPPSALA

Livets Ords årliga Europakonferens

sion för att hennes man hade mist sitt jobb och familjen hade svårt att försörja sig. I all nöd och ångest bestämde kvinnan sig för att ta sitt liv. Självmord är olyckligtvis en alltför vanlig utväg för utfattiga indier. Varje dag ser man ett flertal notiser i tidningarna om detta. Tidigt en morgon innan byn hade vaknat gick hon till järnvägsrälsen för att hoppa framför morgontåget. Men just denna dag var tåget tre timmar försenat och några släktingar hittade kvinnan och tog med henne hem. VID ETT ANDRA SJÄLVMORDSFÖRSÖK

hällde hon en hel dunk fotogen över

6

MM 1/2008

sig för att tända på men fick inte fyr på tändstickorna då de var för fuktiga. Tredje gången försökte hon hänga sig men inte heller det fungerade. Det var uppenbart att Gud hade en annan plan för denna kvinna. Bara några dagar senare kom en kristen granne förbi och vittnade för kvinnan som följde med till kyrkan. Där blev hon frälst, befriad från depression och kom hem som en totalt förvandlad kvinna. STRAX DÄREFTER blev hennes man också frälst och från att inte ha haft någon initiativförmåga över huvud taget gav Gud honom kreativitet, och ett välsignat familjeföretag växte fram. Snart behövde de bygga ett större hus

med tre våningar. Så länge trapporna inte var klara tog de sig upp till översta våningen med hjälp av en stege. EN MORGON när parets son hade bråt-

tom till skolan snavade han och föll från andra våningen. En grannkvinna såg vad som hände och ropade efter mamman. Redan samma morgon hade mamman bett till Gud om beskydd för sin son och precis som hon trodde mötte hon honom levande och helt oskadd. Sonen berättade att två vita gestalter hade fångat honom i fallet och fört honom mjukt och försiktigt till marken! Gud är god!

SYRIEN


NOTISER

FÖR EN TID SEDAN besökte några av Livets Ords medarbetare en by i norra Indien

där man höll ett möte i en husförsamling. Framför allt predikade man om tron på Gud och en av medarbetarna upplevde att hon skulle tala om Gideon. I församlingen satt en nyomvänd man som fått uppleva mycket motstånd från familj och vänner sedan han blev en kristen, och han hade varit nära att ge upp och lämna Gud. Under just detta möte talade Gud starkt till honom och han blev mycket uppmuntrad och totalt förvandlad. Mannen är en av ledarna i sin släkt med stort inflytande. Tack vare det upplivade mötet med Jesus har han fått frimodighet att vittna och har nu bett med 21 släktingar till frälsning!

FÖR GUD ÄR INGET OMÖJLIGT EN UNG SOLDAT I AZERBAJDZJAN hade fått sitt huvud krossat och en bit av skallbenet hade trängt in i hans hjärna. Läkarna på sjukhuset sade att det inte fanns en chans för honom att överleva och om han mot förmodan skulle göra det skulle han varken kunna gå eller agera normalt. Så kristna vänner började be för honom. Redan morgonen efter öppnade han sina ögon och kände igen alla runt omkring sig, han RYSSL Kkunde AZAtala AND K och kom till och med ihåg allt som hänt. Alla var chockade. Läkarna sa att GEORGI det var ett mirakel men menade att EN även om han kunde tala, så skulle AR han aldrig kunna gå igen. Men ME BAKU NI bara efter några dagar stod han EN upp och började gå. Återigen menade doktorerna att trots att TURKIET han nu kunde gå så skulle han få problem med koordinationen. IRAN Men Gud har sagt att vad som är omöjligt för människor är möjligt för honom. Idag är soldaten fullt frisk och är tillbaka i sin militärtjänst. IRAK Ära till Gud!

HELAD FRÅN TUMÖR I BRÖSTET I MAJ FÖRRA ÅRET tog Nadejda i Azerbajdzjan emot Jesus och blev döpt både i vat-

ten och i den helige Ande. Tidigare hade hon genomgått fyra operationer för att ta bort en godartad tumör i bröstet men efter en tid började tumören växa och hon hade väldiga smärtor. Nadejda fick förbön i sin cellgrupp där man också smorde henne med olja. – Jag läste också många bibelverser om helande och höll fast vid tron om att det inte finns någon bättre läkare än min Gud, berättar hon. Den 12 september gick hon till en läkare för att göra ett ultraljud, men efter två timmars undersökning hade läkaren fortfarande inte hittat någon tumör. Slutligen friskförklarade hon Nadejda, tumören var borta! – I tacksamhet böjde jag knä inför den levande Guden, ära och pris till honom, säger Nadejda lyckligt.

GUDSMÖTEN

PÅ UNGDOMSALPHA UNDER HÖSTEN HAR LIVETS ORD haft en alphagrupp för enbart

ungdomar, med mellan fem och sju deltagare. Ungdomarna har varit hungriga efter att veta vem Jesus är, efter att förstå kristendomens grunder och slutligen vad allt detta betyder för dem. Robert Johansson är ansvarig för kursen och berättar: – Nyligen hade vi en ”Helige Ande-dag” på Ribbingebäck då vi undervisade om den helige Ande och gav tillfälle för dem att ta emot dopet i den helige Ande. När vi sedan skulle be för dem så sa en av deltagarna: ”Jag tror jag blev andedöpt där inne, för när jag skulle be på svenska så kom det helt andra ord ut ur min mun.” – Några veckor senare när vi hade undervisning om helande fick alla deltagare ett ”kunskapens ord” till någon annan i gruppen. En av tjejerna som deltagit blev frälst i somras och de andra i gruppen har alla tagit emot Jesus under kursens gång.

GUDSTRO MÖTER ATEISM UNDER

HISTORISK DEBATTKVÄLL DEN 5 MARS blir en annorlunda kväll på Livets Ord i Uppsala då pastor Ulf Ekman debatterar med Christer Sturmark från Humanisterna. Kl 19.00 drar detta, på ett sätt historiska, möte igång och man väntar många besökare. – Det skall bli roligt och utmanande att ha en debatt med Christer Sturmark, en av Sveriges mest kända förespråkare för ateismen, säger Ulf Ekman. Ateismen har, från att ha varit på tillbakagång, fått ett nytt uppsving igen och är ofta mycket frimodig i sin religions- och kristendomskritik. – En debatt- och samtalskväll är viktig dels för att kristna skall förstå hur sekulariserade människor tänker och vilka frågeställningar som är aktuella, men också för att lyfta fram vad vi som troende har för argument för vår tro. – Jag ser fram emot kvällen och tycker det skall bli roligt att inte bara argumentera, utan också att berätta om den person som gjort så mycket i våra liv, Jesus Kristus, menar Ulf Ekman.

FOTO PETER KNUTSSON

FRIMODIGHET GER STOR LÖN

Christer Sturmark

Ulf Ekman

MM 1/2008

7


VITTNESBÖRD

TACKAR GUD

FÖR LIVET Sasha var gatubarn i Tadzjikistan med alkohol och sniffning som en ständig vardag. Men snart fick han möjlighet att byta livet på gatan till en trygg tillvaro på Livets Ords barnhem Oasis. Idag är Sasha en ung man som med Jesus i hjärtat står på egna ben. – JAG HADE ALDRIG FIRAT JUL förut,

berättar Sasha Shakirzanov (20). Han kommer från staden Chudjand i norra Tadzjikistan. De senaste två åren har han gått bibelskola i Moskva och innan dess bodde han elva år på Livets Ords barnhem Oasis, i Chudjand. – Min syster, bror och jag drog ut på gatan för att det var så mycket bråk hemma. Mamman var alkoholist och hade flera olika män hemma i den lilla trånga enrumslägenheten. Det var ständigt konflikter och bråk och barnen orkade inte bo där. Sex år gammal började Sasha att röka och som liten grabb blev han snabbt medlem i ett gäng med gatubarn som levde av att tigga och stjäla. Barnen drack regelbundet och sniffade bensin.

staden och att jag också var tvungen att flytta dit. Hon hotade med att skicka mig till en statlig institution om jag inte gjorde som hon sa. Sasha kom till Oasis och till sin stora förvåning fann han inte bara sina syskon där utan också många av vännerna från gatan. Först ville han inte flytta dit, friheten på gatan var för frestande. Men en dag valde han till slut att flytta till Oasis. – Den dagen var det en pojke som hade flyttat ut, berättar han. – Det stod en ledig säng och väntade på mig. Det var Guds plan. Han fick nya kläder, kärlek och omsorg. Det var nytt för Sasha. På julafton låg det en julklapp och väntade på hans huvudkudde. Det var första gången han fått uppleva det.

– EN DAG NÄR JAG var hemma

ELVA ÅR BODDE SASHA på barnhem-

berättade mamma att min syster och bror hade flyttat in på ett nytt barnhem i

met. Han fick återuppta sin skolgång och läste in grundskolan och tre år av högre

Sasha går andra året på bibelskolan i Moskva. Han vill resa tillbaka till Tadzjikistan och hjälpa barn som är i samma situation som han själv var. utbildning. Tillsammans med flera av sina vänner blev han frälst och gick med i församlingen ”Guds kärlek” i Chudjand. Sasha upptäckte att han hade musikaliska gåvor och började spela piano i lovsången. Hans dröm är att få tjäna Gud med sina gåvor. – Gud har välsignat mig med gåvor och talanger, säger han. – Jag vill resa runt och tjäna honom med sång och

LIVETS ORD LANSERAR NY WEBBSPELARE UNDER HÖSTEN HAR VI ARBETAT på högvarv för att utveckla våra webbsändningar och nu kan vi äntligen presentera vår nya, förbättrade webbspelare! Spelaren har fått ett rejält ansiktslyft och har flera funktioner som gör tittandet enkelt och smidigt. Bland annat gör en sökfunktion det lätt för dig som tittare att hitta precis just det möte du vill se. Under våren kommer spelaren att utvecklas ytterliggare och flera funktioner kommer att komma till. Men redan nu kan du alltså följa våra webbsändningar i ny, snygg design. Välkommen till www.livetsord.se!

8

MM 1/2008

musik. Jag längtar efter att hjälpa barn som är i samma situation som jag varit. Till sommaren då bibelskolan är klar reser han tillbaka till Chudjand för att skaffa ett jobb och tjäna Gud i församlingen där. – Jag är så tacksam för livet. Hade inte Gud räddat mig och hjälpt mig in på barnhemmet hade jag antingen varit död eller suttit i fängelse idag, säger han. MM


6ËRLDENIDAGËRENFRISTÍENDENYHETSTIDNINGPÍKRISTENGRUNDSOMSTARTADESOMVECKOTIDNINGISEPTEMBEROCH BLEVTREDAGARSTIDNINGIMAJ4IDNINGENËGSAVAKTIEËGAREOCHHARMEDARBETAREFRÍNETTDUSSINTALOLIKAKYRKOR

'SFEBHKBOVB

/S///*¯

­45,0 ..&/

SHÌOH

1SJT 1Ì*OUFSOFU XXXWBSME FOJEBHTF

5"3

4UBG GBO%BOJF MTTPO '/NÌTUFGÚ SEÚNB WÌMENPUDJW JMB TJE

,6-56 3-*5

5&3"5 63

'".*- +

"MBTUBJS$BN QCFMM oNBOOFOCB LPN 5POZ#MBJS TJE

)6.030$) (6%4'½353½ 45"/ (&/0. -*7& 5 TJE

&953"

'SJTLPMBTUP SN BWFUUUJPUBM BEFT QPMJTFS

6UBO OÌHPO CSPUUTNJTTU TUPSNBEF BOLF LMBTTG FUU UJPUBM ÚSFTUÌOEBSF QPMJTFS JO QÌ 'MFOT LSJTUO PDIMÊSBSFU QPMJTTUBUJPO JMM TLVMMF B TLPMB QÌ FOGÚS QSBUB JIPQ EBHFOPDIG NÌO o %F ÊS JOUF GÚSIÚS ÚSEF NFEU TJH JOOBO EF IÚSEFT WÌOH GFN NJTTUÊOLUB GÚSLMBSBS CSPUU NFO GÚS 3PCFS ÌLMBHBSF WJ WJMMF JOUF U BUU EF JOHSJQ &SJLTTPO EFU PWBOM JHB BOEFU 4JE

SJ

01*/* 0/,

.ÌOEBHEFDF

/S///*¯ SHÌOH 1SJT

0..& /5"3

3VCFO"HOBS TTPO ,POTQJSBUJPO TUFPSJFS PNHSÊWKPVSO BMJTUJL TJE

1Ì*OUFSOFU XXXWBSME FOJEBHTF

,6-56 3

1JOHTUMFEBSF J "WH̯TB8B UW MEBV

,OVUCZMFEO JOH UPUBMÊOESBE F CJMEFOBW'PT TNP

'0504".6&-#+½

   

      

4JE

  

 

 

14"-5"3&/ 

  

 

,6-56 3

,3*45 /"7­

"MGSFE/PCFM oMZSJLFS GÚSGBUUBSF TJE

3-%&/

13&%*,"/5 7&$, "/* 450$,)0-. TJE

+,UÊOLFSHSB O CPSEFMMIÊSWB TLB O

NCFS

01*/* 0/,

/S*¯SH ÌOH1 SJT

,6-56 3

'MFSBJGSÌHBTÊ UU (BSEFMMTEPL FS UPSTIBUU

UJEOJOH QVCMJDF SBEFT GÚSSB EBHFO FO TBUJSCJME TPN MÚS VQQSÚSU NÌOHB "UU+POBT(BSEFMM LSJTUOB&OMJH GÌUUFOIFE UTBUJSFOUSPS FST IBOEJLBQQBEF -JWFUT PSEBUU EPLUPSTUJUFM J UFPMPHJ WJE IBNOBSJIFMW o%FOÊSHSÊTM -VOET FUFU VOJWFSTJUFU JGSÌHBTÊUUT IBSTFUU TÊHFS JHPDICMBOEEFUMÊHTU OV GSÌO BKBH GMFSB IÌMM "OOB$BSJO4 4WFO&SJL IBS BSCFUB LPHMVOETPN U QÌ -JWFUT #SPEE PSE TFEBO TKÊMWÊSGVOLU PDI JPOTIJOESBE TJE

'05013*7"5

# / . 0 

TJE

."55 

 !"# / .01 $%&$'$!()*+,##'$. 

2()*+3450 & 6&7!89!#8 >?!@A.# / . *BC$6$ :'$;<#=$6( !?&)*BL$'&)N DEF!ADG HIJACK7># ) [NR]?!OSW C#UNNTU

   

  

F(9! NSPSTSN X7$&7^*B!&G QQ\C/ .7? $!=$^U VYD87)8_\` ZaYD87)

TJE

EFLBO WJE 6QQTBMBUFPM PHFO UPSTI TUÊMMFS TJH UWFLT BUUJ6QQTBM B ÊS NFSJUFSBE BN UJMM PN IBO o%ÊS OPH PDI TÊHFS ÊS IBOLOBQQB BUU ÊO -VOE WJ LBOTLF TUSJLUBSF TUTLVMMFGÌU TÊHFS IBO UFOEPL UJMM7ÊSMEFO JEBH 4JE

*-"3

(6%40.403 (0$) #"3/)&..& 5#47&/43­%%/ &7 */(

(BTMFEOJOHFO NÚUFSNPUTUÌO E JSJLTEBHFO

4KV BW UJP SJLTEBHTMFEBN EFO QMBOFS ÚUFS WJMM TUPQQB BEF HBTMFEO JOHFO J ½TUFST %FU WJTBS FO FOLÊU TPN KÚO 4WFSJHFT 3BEJPT &LP HKPSU "OO.BSJF 1ÌMTTPO N NPU J VUSJLFT MFEB VUTLPUUFU NFOBS BUU JOHFOCÚSMZTT SFHFS OBUJMM EFLSJU MFEBNÚUFSOB JTLBSJLTEBHT )PO WBSOBS OJOHFOLBOCM GÚS BUU HBTMFE JFUUQÌUSZDLO &6 PDIEÊSNF JOHTNFEFMNP EPDLTÌ4WFSJH U F 4JE

3ZTTMBOEMPDL BSIFNKVEBS

4FEBOLPNNV OJTNFOTGBMMIB KPOKVEBSMÊN SÚWFSFONJM OBUGÚSFEFUUB PDI FNJHSF 4PWKFUVOJPOF SBU UJMM *TSBFM O 3ZTTMBOE /V GÚSTÚL MPDLB IFN KVEBSOB JHFO FS BNCBTTBEFO 7JE J 5FM "WJW LVMUVSDFOUFS IBS FUU TÊSTLJM JOSÊUUBUTKVTU U EFSZTLBKVEBS GÚSBUUOÌVUU JMM TPNGJOOTJM UJEOJOHFO BOEFU VQQHFS )BBSFU[ &UU TLÊM UJMM EFU FOHBHFNBOHF SZTLB U VQQSÊUUBEFO TÊHT WBSB WJMKBO BUU ÌUFS OBUJPOFMMBTUP MUIFUFO 4JE

* EFO JTSBFMJ TLB CPTÊUUO JOHFO 5FLPB QFSTPO FS CPS VUHÌS EÊS NBO OZVQQUBHOBGS FETTBNUBMFOT GSÌO BUU EF IBWFSFSBS*TU ÌTNÌOJOHPN ÊMMFUGÚSQPMJUJ MFS EFO TUPSB TLBSZLUFOHÊM GSÌHBO PN WÌME GÚMKB &O EFM BW JOWÌOBSOB LPNNFS BUU PNBUUTÌCMJS ÊS ÚWFSUZHBEF GBMMFU

TJE

5IBJMÊOETLGB NJMKFCZUSÊ OBTJLSJTUFU GÚSÊMESBTLBQ

1Ì UPSTEBH SFTFS EBSF WJE $BNJO -JTB &HFCP QSPKFL UMF VM 'FMJY UJMM BUU VOEFSW JTB QÌ FUU TFNJOB 5IBJMBOE GÚS OZB GBNJMKF SJVN WJE EFO CZO GÚSÊMESBTLBQ PN EFO LSJTUOB TZOFO QÌ o7JWJMMWJTB BUUEFUIÊSIB MJWTMÌOHLBMMF MTF TÊHFSIPO OEMBSPNFO TJE

TJE

­OEB TFEBO IPO CMFW LSJTUFO IFMUJE WJE ÌST ÌMEFS IBS /VÊSIPO IPO WFUBU NJUUVQQFJT PN BUU IPO TKÊMWCJPHSB JO TLB UKÊOB GJTPNIPOI (VE QÌ BUUGÊS ÌMMFS QÌ EJHTUÊMMB

'".*- ++6#

,PSBOFO CFLSÊGUBS+FTV TÊSTUÊMMOJOH TJE

TJE

'05050

 /JÊSKPSE FOTTBMU.FO PNTBMUFUGÚSMP SBSTJOTÊMUB IVSTLBMMNBO EÌHÚSBEFU TBMUJHFO %FU EVHFSCBSB UJMMBUULBTUBT VUPDIUSBN QBTOFSBWNÊO OJTLPS

1Ì*OUFSOFU XXXWBSME FOJEBHTF

0..& /5"3

,FSTUJO,MBTP O 4LBQFMTFOTI FSSF IÊMTBSNFEI PQQ TJE

4UBSLBSFBLUJPO FSQÌ TBUJSPN-JWFUT PSE * #PSÌT

+VTUJUJFLBO TMFS(ÚSBOBNCFSU[ UÊOLFS HSBOT JOUF WÊDLB LB WBSGÚS ÌUBM GÚS PUVLU ÌLMBHBS OBJVUSFEO CBSO 6USFE NFE QÌWFS JOHFOLSJOH OJOHFO NPU LBEFT BW CPSEFMM NBNNBO QÌUSZDLOJO MFEEFT BW )PQQ GSÌOV %PSJT )PQQ HBS DIFGT UQFLBEFTFY WBMEF BUU LÚQBSFVOE ½TUCFSH TPN ÌLMBHBSF &SJL VUSFE FS OJOHFO NFEHFS BUU IBO 

.4&//&5 "MLPIPMGSJSFQ SFTFOUBUJPO GÚSFTMÌTJSJL TEBHFO

 

   

4WFS SF-BSTT PO *MVGUFOLPN NFS UBOLBSPNMJ WFU TJE

%FMBS BW SJLTEBHFOT OZLUFSIFUTHS GÚSFTMPHJPOT VQQ EBHTBUUJOGÚS SFQSFTFOUBUJPO BFOBMLPIPMGS JSJLTEBHFO* J TPNWBSKFSJLT EFOIBOECPL EBHTMFEBNPUGÌ FOUJOHPNBML SOÊNOTJOH PIPMQPMJDZ o %FU ÊS FHFOUMJHFO WBOTJO .JLBFM0TDBS TTPO LE TPN OJHU TÊHFS UFSIFUTHSVQQF ÊSNFEJOZL O 

+VCJMBSTMÊQQF STOBSUTKÊMWC JPHSBGJ

.FE TJOB TOBSU ÌS GÌS -JOEB #FSHM

+BHTLBCFW JOH GBLUJTLU BSBNJOOÌE SÊLOBT UJMM ÌUIPOPNGÚS ÊMESF LZSLP EF MFEBS OB J FWJHU NJUU 4WFSJHF GÚSCVOENFE IPOPNTLB TUÌGBTU

'0504$"/1*9

0TÊLFSUPN CMJSFUU HPUUOZUUÌS

1Ì*OUFSOFU XXXWBSME FOJEBHTF

-ÌHPQUJNJTN JCPTÊUUOJOH ÚWFS"OOBQPM JTLPOGFSFOTFO

PN BUU SFHFS HPELÊOOFS HBTMFEOJOHFO (PUMBOE VUBOGÚS &OMJHU LPOTPS TLÊMUJMMBUUTÊ UJFU GJOOT JOHB SÊUUTMJH HBOFK B o 7J ÊS TÌ QBTT TÊLSB UJMMSÊDLMJHU BUU WJ CFTUÊMM NFE QJQFMJO U F TÊHFS %JSL "NFMO DIFG GÚS/PSE4USF WPO QSPDFTT BNTUJMMTUÌOE T 4JE 3,

TJE

0OTEBHEFDF

/S*¯SH ÌOH1S JT

0..& /5"3

%FO WJLUJHB TUF WÊOUBE F IÊOEFMTFO ÊS 64"T QSFTJEFOUWBM J ÌS EFO OPWFN %ÊSFNPU ÊS CFS EFU NZDLF U TPN JOGÚS -ÊHFU J 1BLJTUB ÊS PTÊLFSU JOGÚS MBOEFUT O ÊS QSFLÊS TUVOEBOEF U WBM WBQFOUJMMHÌOH ÊSFOBOOBOG *SBOT LÊSO IBSOÌHPUTÊL SÌHBTPNJOUF FSUTWBS TLSJW FS6MG /JMTPO  TJE

/PSE4USFBNI BSSFEBO LÚQUSÚSUJMMH BTMFEOJOH /PSE 4USFBN ÊS ÚWFSUZ HBU JOHFO

,ZSLPSNPC JMJTFSBSGÚSÊL UFOTLBQFU

#MPEGÚSCVEFU HÊMMFS OZBGÚSCVOE FU 

* POTEBHFOT ,WÊMMTÚQQFU J UW ,OVUC WÊEKBEF 1JOHT ZMFEBSFO U ''4 GÚSFTU BUU IPO CPSEF EBSF 4UFO( ÌO BWHÌ VOOBS )FEJO ¯TB 8BMEB GÚS BUU CFWJTB V IÊOWJTBEF UJMM NPU BUU LSJUJL FO TBNMJ IFOOF ÊS UJMM GÚS OHTTUZSFMTFO PCFGPHBE T TUÚE PDI .FO BUUIP TB OJOUFWJMMB WHÌ TJE

)FMHF 'PTTN P WBS FO ÊMTLWÊ IKÊSUBE PDI SE wWBSN VOEFSCBS QFSTPOw %FU EFOTBNTUÊN WBS NJHB CJME TPNHBWT MFEOJOH PDI BW CÌEF NFEMFNNBS J QPMJTGÚSIÚS J GÚSTBNMJOHFO PDI NFEJB NÌOBE FGUFS VOEFS FO IFM NPSEFU GSBN GFCSVBSJ UJMMT EFO  1Ì VQQNB OJOH BW GÚSTBN FO ÌUFSWÊOEF MJOHTMFEOJOH TFEBO QMÚUTMJ NFEMFNNBSOB HU FUU UJPUBM BW BWMÊHHBOZBW UJMM QPMJTFO PDI CBE BUU GÌ JUUOFTNÌM PDI IFMUBOOBOCJ EÌHBWEFFO ME %ÌGSBNTUÊMMT) FMHF'PTTNPT NÊOOJTLB PNFOPOE TPN VUTBUU EFN GÚS wQTZLJ UFSSPSw TL 4JE

'MFSBTBNGVO EIBSOVLPN TJOB SFNJTT NJUJONFE WBS QÌ GÚSTMBH ,BUPMTLBLZSL LÚOTOFVUSBM FU UJMM FO BOPDI'SÊMTO ÊLUFOTLBQTMB -BHTUJGUOJOHF JOHTBS NÏO ÊS TLBSQ H ,SJUJLF O IPUBS CMJ UJMM EFO GSBOTL GSÌO QJOHTU O WBSOBS FUU IBTUWF B VUSFEOJOH SÚSFMTFO  SL UJMMBUU &'4 TBNWF 1JOHTU o GSJB GÚSTBN TPN MFEEF QBSMBNFOUFUE MJOHBS J SLBO PDI ÊSTBEFOFKUJM MBHÊOESJOH J GMFSB TWBS MFO IÊOWJTBT

%&#"55

/VGJOOT#JC FM TPN TUVEJFCJCFMTJE

NCFS

01*/* 0/,

10455*%/*/( "3FUVSBES FTT7ÊSMEFO JEBH #PY  6QQTBMB

BSJ

01*/* 0/(

10455*%/*/ ("3FUVSBE SFTT7ÊSMEFO JEBH #PY  6QQTBMB

0OTEBH KBOV

10455*%/*/( "3FUVSBES FTT7ÊSMEFO JEBH #PY  6QQTBMB

10455*%/*/( "3FUVSBES FTT7ÊSMEFO JEBH #PY  6QQTBMB

} > ` ʈ ˜ i ` À B Ê6 ʈ ˜ i } ˜ ˆ Ž V i ÌÛ ÊÕ ` ŸÊ“i

#FIPWFUBWQ

TZLJBUSJQÌL SJTUFOHSVOE ÊS

+VMTQFMNFE

'050+0/

"4"%0-'440/ %FU ÊS PSJNM JHU NFE FOCBS TFLVMÊS UFSBQJ NFOBS UFSBQF U BW HSVOEBSOB BW ,SJTUOB TKÊMB UFO +PIO #SFOF V WÌSETJOTUJU TBNUBMTUFSB NBO TPN VUFU ,3*4 ÊS FO o%FU QJ PDI FO QTZLPMP GJOOT FUUCF HJTL GÚSTUÌ IPWBWEKVQ FMTF BW IVS BSF LBOGV NÊOOJT OHFSBS TÊHF SIBO TJE

 .0$)! ,- )($#&  #$*" '*+*####$*"'*+*$*% ///

%FOMPWTKVOH BOEFIVOEFO

TLSJBOEF

4FBMMUTÌOP HBUJMMIVSOJ MFWFS BUUOJJO UFMF PWJTBNÊOOJTLP WFSTPN SVUBOTPN WJTB 

&'&4*& 3#3&7

&5 

!  

   $ 

    

        

8_MC/ .

LPNNVOBMS ÌEFUTPN)F SPEFT

'050¯,&")-453 &O PWBOM ½. JH TZO NÚUUF EF 7ÊSOBNPC OÊNMJHFO PS TPN WBS FUU KVMTQFM VUF PDI KVMIBOEMBE NFE GMFSB BW LPNNVOFOT F J TUBEF WKVBT)FSP O QÌ MÚS MFEBOEF QPMJUJ EBHFO .JUU EFT FMMFSSÊ LFSPDIFOM UUBSFTBHU LPNNVOBMS J TUBO GSBNG JWTMFWBOEF ÚSEFT IVWV ÌEFU.BSJBLBNF MJ ESPMMFSOB1 FJGMBOE D PN TJO ÌCJMEFOJOU TZO QÌ EFO FS USPO LSJTUOB 

# / . 0 

4JE

 !"# / .01 $%&$'$!()*+,##'$. 

2()*+3450 & 6&7!89!#8 >?!@A.# / . *BC$6$ :'$;<#=$6( !?&)*BL$'&)N DEF!ADG HIJACK7># ) [NS]?!OSW C#UNPQU

-PLBMQSFTTFO J%BMBS OBÊSGÚ GFOPNFOJQBS SVOESBEÚWFS FU/JMTTPOTN JTTJPOTIVT &O MPWTKVO HBOEF IVOE TPNCPUBSWBS PDI BOESBGSÌOTL LSVLWÊYUFS BEFJOTFLUFS +B EFU IBS IÊOU NÊSLMJ QBSFU /JMTTPO HB TBLFS TFEBO GMZUUBEF JO J EFU TJPOTIVTFUJ-V NTIFEFOGÚSS HBNMB NJT BÌSFU4JE

%JUUSJLFÊS FUUSJLFGÚS BMMBFWJHIFUFS EJUUIFSSB WÊMEFWBSBSGSÌ OTMÊLUFUJMM TMÊLUF 14"-5"3&/

F(9! NSQSTSN X7$&7^*B!&G RR\C/ .7? $!=$^U VYD87)8_\` ZaYD87)

 #

8_MC/ .

Världen idag har på kort tid vunnit erkännande för sin offensiva opinionsbildning och grävande journalistik, samt för tidningens intressanta näringslivsartiklar och ambitiösa utrikesbevakning.

*Ài˜Õ“iÀiÀ>ÊvŸÀʙ™ÊŽÀÊ«iÀʓF˜>`Ê

Om du bokar en helårsprenumeration och väljer autogirobetalning via nedanstående talong, så erbjuder vi dig ett månadspris på endast 99 kr per månad (ord 119:-).

* Erbjudandet gäller inom Sverige t o m 31 mars 2008 och endast till den som inte har haft en prenumeration på tidningen de senaste tre månaderna.

ˆ««ÊÕÀʜV…ÊΈVŽ>ʈ˜Ê˜i`>˜ÃÌFi˜`iÊÌ>œ˜}Ê«œÀ̜vÀˆÌÌ°Ê Õʎ>˜ÊœVŽÃFÊv>Ý>Ê`ˆ˜ÊLiÃÌB˜ˆ˜}Ê̈Ê˜Õ““iÀÊä£n‡{ÎäÊ{äÊä£ÊiiÀʓ>ˆ>Ê̈ÊŽÕ˜`̍>˜ÃÌJÛ>À`i˜ˆ`>}°Ãi

*AGBESTËLLERENHELÍRSPRENUMERATIONOCHBETALARKRMÍNADSVIS VIAAUTOGIROORDKRPERMÍNAD 

-ŽˆVŽ>Ê̈`˜ˆ˜}i˜ÊœV…Ê>Õ̜}ˆÀœL>˜ŽiÌÌiÀÊ̈\ >“˜Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° `ÀiÃÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° *œÃ̘ÀÊÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° *œÃÌ>`ÀÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

-6,-*"-/

/iivœ˜Ê`>}̈`Ê°°°°°°°°°°°°°°°° Ê°°°°°°°°°°°°°°°°Ê°°°°°°°°°°°°°/iivœ˜ÊŽÛBÃ̈`Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

՘`˜Õ““iÀʙä£Óä{Çää ÇxnÊääÊ1««Ã>>


UNDERVISNING

Jesus har i alla tider varit en för alla människor intressant person. Även de som bekänt sig som tvivlare eller ateister har ändå aldrig upphört att fascineras av honom. Han har också använts av en mängd olika teologier och ideologier där man försökt anpassa honom efter de idéer man själv haft. Så är det än idag. Därför är det viktigt att bedöma alla tankar och all förkunnelse om Jesus efter vad Bibeln egentligen säger om honom. Bara då kan vi fullt förstå honom och bara då kan vi fullt ut ta emot allt han har att erbjuda. TEXT ULF EKMAN ILLUSTRATIONER ANDERS PALMGREN

BERÄTTELSEN OM JESUS kallas för evangelium, de glada nyheterna. Vi har fyra evangelier som på lite olika sätt berättar för oss vem Jesus är och vad han gjorde. Jesus är Bibelns centrum och dess egentliga budskap. Därför är det inte konstigt att vi har fyra evangelier, centralt placerade i Bibeln och först i Nya testamentet. Ingenting är viktigare än berättelsen om Jesus. Pauli undervisning i breven är riktade till församlingen och ger oss en oerhörd insikt i vad Jesus gjorde. Försoningens hemlighet blev uppenbarad för Paulus på ett speciellt sätt. Utan breven, epistlarna, är det mycket vi inte förstår. Men utan evangelierna förstår vi ingenting. Att säga, som somliga

10

MM 1/2008

gör, att breven är viktigare än evangelierna är fel. Bara utifrån vad vi läser i evangelierna kan vi förstå det Paulus har fått uppenbarat för sig och förkunnar genom sina brev. När någon säger att breven är viktigare att läsa, för att de handlar om det som är efter korset, så visar det att man inte har förstått Jesus på allvar. Frälsningen uppenbaras och handlar om hela Jesu person, hans födelse, hans liv, hans gärningar och hans försoningsverk genom sin död och uppståndelse. Vi måste ha med alltsammans. När Bibeln uppmanar oss att se på Jesus, så är det i evangelierna vi ser honom. Evangelierna är inte bara en historiebok om något som var, en


UNDERVISNING

gång för länge sedan, utan genom den helige Ande upplivas och upprepas allt detta för människorna som läser dem, i varje tid. Jesus är densamme igår, idag och i evighet, Hebr 13:8. Han kallar lärjungar idag, han undervisar idag och han gör under även idag. DET ÄR INTRESSANT VAD LUKAS – som skrev både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna – säger i Apg 1:1 ”I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde.” Det är detta evangelium handlar om, allt vad Jesus gjorde och lärde. Inte bara vad han lärde utan också vad han gjorde. Inte bara en del av vad han lärde eller gjorde, utan allt vad han gjorde och lärde. Det är detta som är allt Guds rådslut, Apg 20:27, och som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, Rom 1:16. Det var detta evangelium som apostlarna fick mandat att predika i hela världen, för allt skapat, Mk 16:15. Då – lovade Jesus – skulle detta ord bekräftas genom de tecken som skulle åtfölja det, Mk. 16:20 Apostlagärningarna är berättelsen om hur evangeliet om Jesus gick ut i hela världen och om hur Gud bekräftade det med många tecken och under. Hebr 2:3, 4 säger: ”Den (frälsningen genom evangeliet) förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.” Med andra ord, det vi läser om i evangelierna, det ska vi också förvänta oss idag. Allt detta finns i begreppet evangelium och är de glada nyheterna till alla människor idag. Det är därför intressant hur Petrus – den förste som predikade för hedningarna – leddes av Anden till Kornelius hus och lyssna på hur han egentligen predikade. I Apg 10:37, 38 säger han till dessa hedningar: ”Ni känner den förkunnelse som gick ut över hela Judéen med början i Galiléen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade: hur Gud smorde Jesus från

Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.” Han börjar sin förkunnelse med att berätta hur Jesus, smord av Gud, botade de sjuka. För Petrus kom inte helande någonstans i skymundan. Det var inte kontroversiellt eller något som behövde bortförklaras. För honom var helandet självklart centralt i evangeliet och en del av den frälsning Jesus kom för att ge till alla människor. Vore det inte så, skulle Petrus knappast ha börjat med att förkunna detta för människor som inte visste mycket om Jesus, vem han var och varför han kommit. I ALLA TIDER HAR MAN FÖRSÖKT GÖRA OM JESUS efter sina egna önskemål, ibland till vishetslärare, ibland till revolutionär, ibland till en religionsstiftare bland många andra. Var han bara detta eller var han något mer? Bibeln är väldigt klar på att Jesus är fullt ut Gud och samtidigt fullt ut människa. Här har olika riktningar hamnat i villfarelser genom att antingen bara betona hans gudomlighet eller bara betona hans mänsklighet – men han är och var både ock. Grundläggande kan man säga att han blev människa för att fullt ut kunna identifiera sig med oss människor och stå i vårt ställe, eftersom det var vi människor som syndat. Därför var det en människa som måste betala priset för detta. Han var Gud för att verk-

MM 1/2008

11


UNDERVISNING

ligen kunna frälsa oss eftersom människan inte kan frälsa sig själv, bara Gud kan göra detta. Om man försvagar hans mänsklighet innebär det att han inte på allvar kan gå in i vår situation och han blir inte en av oss. Försvagar man hans gudom, så är han bara en människa och kan alltså inte frälsa oss. Jesus är både fullt ut människa och fullt ut Gud. Han är Guds enfödde son kommen i köttet. Det är därför vi firar jul – vi firar Inkarnationen. Oavsett exakt vilken dag Jesus egentligen föddes, så är denna fest en stor celebration av inkarnationen. Vi firar Jesu Kristi födelsedag och då har vi fest. Det är den dag då ”Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg dess härlighet såsom en enfödd Sons härlighet hos sin Fader.” Joh 1:14. Vi firar och prisar Gud för att Gud blev människa och blev Immanuel, Gud med oss, Jes 7:14! I många sammanhang tonar man ner inkarnationen och går direkt till korset. Andra tonar ner korset, eller allt före korset och går direkt till uppståndelse och himmelsfärd. Vi måste betona alltsammans! Allt hänger ihop. Utan inkarnationen kunde det inte bli någon frälsning. Ja, utan jungfrun Maria som var villig att bära ett barn som själv är Gud, avlad av den helige Ande, så kunde Jesus, Guds Son inte födas. Utan en verklig födelse här på jorden skulle det inte finnas någon

Jesus som vandrade omkring och gjorde gott, som undervisade och botade. Utan inkarnationen skulle det inte finnas någon kropp som spikarna kunde fastna i, ingen kropp som pryglades och misshandlades för våra synders skull. Jesus var inte en halvgud som svävade på moln. Han var en verklig människa som skrattade, grät, åt, sörjde, svettades och blev trött. På allt sätt var han lik oss och delade våra villkor, men utan synd, Hebr 2:17,18, 4:15. Jesus var alltså fullt ut Gud, den andra personen i Treenigheten, Guds Son, Mt 3:17, Mt 28:19. Han var inte bara en människa som på ett speciellt sätt var smord med den helige Ande. Hebreerbrevet säger om honom: ”Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evigheter…” Hebr 1:8. Vers 9 säger: ”Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.” Vers 10 säger: ”Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk.” Här talar Hebreerbrevet klart om Jesus som Gud. Paulus sammanfattar det i Rom 9:5 genom att säga om judarna: ”De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.” Jesus är både människa och Gud. Detta är inkarnationens fantasiska hemlighet och något som inte ens änglarna fullt ut förstår. Så underbart är det och därför bör vi alltid fira Jesu födelse med stor pompa och fest. Han föddes för att fullt ut frälsa oss och det är värt att fira! JESUS KOM FÖR ATT VI MÄNNISKOR verkligen skulle förstå vem Gud är. Alla människor i alla tider har haft en svag aning om Gud. Vi känner det i samvetet. Vi ser det i naturen. Men vi känner honom inte och vet inte hurudan han egentligen är. Vi förstår inte hur mycket han verkligen älskar oss. Därför behövde Jesus komma. Han är den ende som kan visa oss vem Gud är. Han är Sonen som kom från Fadern, Joh 1:18. Han känner Fadern och han återvände till Fadern. Hebr 1:3 säger: ”Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord.” I hans ansikte ser vi Gud. Vi ser hans kärlek, hans mildhet, hans godhet, hans renhet, hans ärlighet, hans vishet, hans fasthet, hans styrka, hans trofasthet, hans beslutsamhet, hans passion, hans integritet, hans ljuvlighet och hans härlighet. Utan Jesus kan vi aldrig förstå vem Gud är, vad Gud vill, vad Gud kan göra. Men i Jesu ansikte strålar hela Guds härlighet fram, 2 Kor 4:6. En människas personlighet kommer fram i personens

12

MM 1/2008


UNDERVISNING

ansikte. Så är det med Gud också och Jesus är hans ansikte. Om du vill veta vem Gud är och vad han vill – Se på Jesus! Se i evangelierna vad Jesus gör och vad Jesus säger. Han är Guds vilja och han gjorde aldrig något annat än Guds vilja, Hebr 10:7. Allt han sa och allt han gjorde i evangelierna sa han och gjorde för dig och mig, så att vi alltid skulle tro och förtrösta på honom – att han är den han är. Evangelierna blev nedskrivna för att vi skulle tro – och för att vi skulle ha liv i hans namn, Joh 20:31. JESUS KOM FÖR ATT UPPENBARA FADERNS VILJA, att frälsa människan helt och fullt och föra henne tillbaka till liv och full gemenskap med Gud igen. Eftersom människan fastnat i syndens, världens och djävulens garn så kom Jesus för att tillintetgöra djävulens gärningar. 1 Joh 3:8b säger: ”Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.” Allt andligt mörker, all synd, all skuld, allt uppror, all fångenskap, all fruktan och död besegrade Jesus på korset för var och en av oss. Jesus besegrade och avväpnade Guds och människans fiende Satan och lät honom komma på skam när han naglades fast på korset för vår skull. Kol 2:13-15. I hans blod, genom hans offer som ett oskyldigt offerlamm, har vi frid med Gud, evigt liv och seger! Därför kom han, för att besegra alla våra fiender, och befria oss! Efter sin uppståndelse och himmelsfärd ljuder detta segerbudskap, evangelium, idag ut

Illustrationerna är hämtade ur Svensk Studiebibel utgiven av Livets Ords Förlag

i hela världen: Jesus är Herre! Satan är inte längre herre. Han är inte längre denna världens starke man, Luk 11:21, 22. Jesus har genom sin död gjort den maktlös som hade döden i sitt våld och befriat alla dem som av fruktan för döden hela sitt liv hade levt i slaveri. Hebr 2:14,15. Detta är jubelåret! Detta är den förkunnelse, evangelium, som skulle förkunnas med frihet för de fångna, med glädjen budskap för de fattiga, med syn för de blinda, med frihet för de betryckta och ett nådens år från Herren. Jes 61:1, 2, Luk 4:18, 19. Bara när vi på allvar ser på Jesus, den verklige Jesus, förstår vi vem han är, vad han har gjort och hur mycket han har gjort tillgängligt för oss i frälsningen. Ingen är som han! Ingen har gjort vad han har gjort! Ingen är värd så mycket pris och ära och tack som Lammet som sitter på sin tron! Han är Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Jesus är universums centrum. Han är Lammet som är slaktat före världens begynnelse, Guds rena lamm. Han är den ende medlaren mellan Gud och människor. Han är Vägen, Sanningen och Livet och ingen kommer till Fadern utan genom Honom. Han är huvudet för kroppen, Kyrkan. Han har all makt i himmelen och på jorden. Han är konungarnas Konung och herrarnas Herre. Jesus från Nasaret, Marias son, Guds son, Davids son, Israels Messias och hela mänsklighetens Frälsare. Han är den han är! Lovat vare han namn! MM MM 1/2008

13


Just nu håller 1000-tals årskurs nio elever på att fundera på vilken utbildning och till vilket gymnasium de skall söka till hösten. Det finns en uppsjö av olika alternativ på marknaden. Vi har frågat Livets Ords Kristna Gymnasiums rektor Mats Hansén vad föräldrar bör tänka på. VAD TYCKER DU ATT MAN SKALL TÄNKA PÅ SOM FÖRÄLDER NÄR DET GÄLLER GYMNASIEVALET?

– Det är i gymnasieåldern som de flesta människorna bildar sin egen uppfattning i tros- och andra frågor. De ställningstaganden som man gör under dessa år hänger ofta med hela livet. Med andra ord är detta väldigt viktiga år. Därför är det viktigt att söka Gud och höra hans planer för sitt barns liv. En fråga man bör ställa sig är. Skall mitt barn gå på en praktisk eller teoretisk utbildning? De teoretiska utbildningarna är först och främst studieförberedande och ger en bra allmän teoretiskgrund för resten av livet. De praktiska programmen är mer inriktade mot verksamhet i ett specifikt yrke.

elever kommer från andra orter än Uppsala. Många av dessa har kanske inte så många kristna vänner. Att få komma och gå tillsammans med så många andra kristna ungdomar har blivit räddningen för många.

samling som hade devisen ”Small enough to know you, big enough to serve you” Det tycker jag passar bra på vår skola också.

HUR MÅNGA ELEVER HAR NI PÅ SKOLAN?

– Jag vill nog först lyfta fram det som förenar oss. Nämligen att vi i grunden följer samma läroplan som alla andra. Detta gör att våra elever kan söka vidare till universitet och högskola på sina betyg. Drygt hälften av

– I år är vi 147 elever. Det gör att skolan är tillräckligt liten så att ingen blir anonym samtidigt som vi är tillräckligt stora så att vi kan ge eleverna ett brett utbud av kurser. I USA såg jag en för-

PÅ VILKA SÄTT SKILJER SIG DÅ LIVETS ORDS KRISTNA GYMNASIUM FRÅN ANDRA SKOLOR?

DU NÄMNDE OVAN OM OLIKA PROGRAM. VAD HAR NI ATT ERBJUDA?

Vi har de två stora teoretiska programmen, samhällsprogrammet och det naturvetenskapliga programmet. Dessutom har vi ett mer praktiskt alternativ i Barnoch fritidsprogrammet för de elever som vill jobba med barn och ungdomar.

DU ÄR REKTOR PÅ ETT KRISTET GYMNASIUM. VARFÖR TYCKER DU ATT MAN SKALL GÅ PÅ ETT SÅDANT?

– Vi på Livets Ord är kallade att utrusta Guds folk, det gäller även gymnasieelever. Som jag nämnde ovan så är eleverna väldigt formbara under dessa år. Därför är det viktigt att de får komma till en varm kristen miljö där de kan utvecklas till ande, själ och kropp. Ca 30% av våra

14

MM 1/2008

de 500 elever som har tagit studenten hos oss har läst eller läser just nu på universitet eller högskola. Det som skiljer oss är att alla lärare är kristna vilket i sig skapar en speciell miljö. Vidare har eleverna morgonsamlingar, gudstjänst en gång i veckan och en lokal kurs som heter Bibel, teologi och troslära. I den kursen får eleverna en fördjupad förståelse för Kyrkans historia, de kristna doktrinerna och en introduktion till apologetik. Vi ger varje elev möjligheten att växa i och fördjupa sin Guds relation under dessa tre år.

DET LÅTER JU BRA. NÅGOT DU VILL TILLLÄGGA?

FOTO JOHAN RUDÉN

Mats Hansén är rektor för Livets Ords Kristna Gymnasium.

– Sök Gud och diskutera valet med era ungdomar. Det är ett viktigt val som kan färga resten av livet. MM


SIGNERAT

ATT ÄLSKA MÄNNISKOR ETT NYTT ÅR HAR BÖRJAT FÖR OSS ALLA. Men miljontals människor tänker inte ens på

det, för de lever i en sådan fattigdom att den ena dagen alltid är den andra lik. Att ett nytt år har kommit känns för dem inte festligt eller spännande alls, de vet kanske inte ens om det. Men för oss är det ofta förenat med förväntan eller spänning. Jag har tänkt, de här dagarna, på att ett nytt år är ny nådatid från Gud. Han ger oss tiden. Det är upp till oss att använda den väl och inte bara låta den rinna iväg. Vi kan till exempel det här nya året hjälpa några av dem som på grund av sjukdom, fattigdom eller annan svaghet inte orkar bry sig om att det nu är 2008. För egen del tänker jag mycket på hur jag ska kunna hjälpa Jesu minsta bröder och systrar i Indien i år. Jag är väldigt glad att vi just före julhelgen till slut fick det besked vi väntat på så länge. Tre små barn från trakten runt missionsstationen där jag bodde som barn, fick äntligen göra sin viktiga tågresa ner till sjukhuset i Calcutta. Alla tre barnen har fötts med läpp- och gomspalt, ett av dem, en liten flicka, med mycket svårartad harmynthet som verkligen vanställt hennes utseende. Detta var ett bönesvar! Barnens föräldrar är så fattiga jordbrukare att de inte har kunnat lämna byn för att göra denna resa med sina barn tidigare. Men nu ordnade det sig till slut och alla tre fick sin första operation för att korrigera det allvarliga felet i munnen och återställa ett normalt utseende, inte minst viktigt, för dessa små barn. Pengarna som detta kostar har redan skänkts av goda givare här hemma och det är jag så tacksam för. VI PLANERAR NU FÖR DET HÄR ÅRET för IndianChildren, min barnfond. Behoven är nästan oändliga och möjligheten för oss kristna i Norden att lindra nöd, är ju också mycket stor – bara vi älskar tillräckligt mycket. Det är den springande punkten, att vi älskar människor. Att vi förstår att de här indiska barnen är oerhört värdefulla i Guds ögon. Att vi inte glömmer bort att Jesus sa att det vi gör mot en sådan liten, gör vi faktiskt mot honom. Ingen människas liv är oviktigt, varken ditt, mitt eller deras. JAG TAR MIG FRIHETEN i den här lilla krönikan att slå ett slag för ”mina indiska barn”.

Vi har det så välsignat och tryggt här hemma, och det är något att tacka Gud för. Men låt din kärlek och tro också omsluta några underbara små barn lite längre bort. Gör något riktigt positivt av din tid, ditt liv på jorden. Sträck ut din hand och hjälp oss att hjälpa fler i år. P.S. Kolla vår förnyade hemsida som berättar mer om arbetet. Där finns massor av fina

bilder på en del av alla dessa barn. www.indianchildren.org Gud välsigne dig! BIRGITTA EKMAN

MM 1/2008

15


NYÅRSFESTIVALEN

2008 BLIR ETT UTMANANDE,

MEN BRA ÅR Nu är tiden inne för att skaka av sig dammet och bli kristen på riktigt. Herren manar oss till att förbereda oss för det som kommer. Det blir mer allvar och mer tydliga skiljelinjer i kristenheten. Guds tilltal genom pastor Ulf Ekman på nyårsnatten var tydligt. TEXT RUNE BORGSØ FOTO JOHAN ERICSON

– JAG UPPLEVER ATT VI NU, efter att

under 2007 ha sett den andliga kartan börja ritas om, går in i ett år av förändring i Sverige, förkunnade pastor Ulf Ekman under nyårsvakan på årets Nyårsfestival. Han förklarade att miljön för den kristna tron kommer att bli tuffare och mer utmanande än tidigare, men innebära nya möjligheter för Kristi kropp. Den kristna kartan fortsätter att ändras

16

MM 1/2008

och nya skiljelinjer kommer ritas upp. Det kommer en del stormar och vindar som gör det viktigt att vi har byggt vårt hus på en stadig grund. MAN KAN SE TENDENSER till att ateis-

men blivit alltmer aggressiv. Tidigare hade man respekt för Jesus i det profana, även om man själv inte respekterade församlingen. Nu finns det istället tendenser till hån mot Jesus. Priset för att

vara kristen blir högre under tiden som kommer. Därför måste vi förbereda oss, precis som inför en vinter. När man vet att snön och kylan snart kommer plockar man fram de varma kläderna och förbereder sig för årstiden. Nu behöver samma sak ske i det andliga. NYÅRSVAKAN ÄR oftast höjdpunk-

ten på Livets Ords Nyårsfestival. Då har Ulf gärna ett ord som ger profetisk inriktning för det nya året, och många människor kommer till konferensen just för att få höra detta. Tillsammans med andra troende kan man lägga det gamla året bakom sig och höra från Guds hjärta

vad som gäller för tider som komma skall. – DET BLIR TYDLIGARE vad som

är sann kristendom och inte, vi ska se skillnaden på heligt och orent, tro och otro, sa Ulf. Guds församling kommer att utkristallisera sig mer och mer. Gränserna går inte mellan samfunden, utan rakt igenom alla sammanhang och samfund. – En synd kan ligga i att du istället för att gå på bönemöte, åker hem till soffan med chips och cola, sa Ulf, och uppmanade åhörarna i salen att återigen ta fram de gamla andliga vanorna. – Kommer du ihåg då du brukade be på mornarna? Då


NYÅRSFESTIVALEN

2008 kommer många människor att bli satt i brand för Herren, och komma in i sin kallelse, sa Ulf Ekman i sin predikan på Nyårskvällen.

du gick upp en stund tidigare och hade morgonandakt. Eller hur du använde Troshjälpen och bekände Guds ord, eller Segerplanen som hjälpte dig att läsa Bibeln på ett år? Gå tillbaka till dessa hjälpmedel. Var inte stolt och säg att det bara är den helige Ande som leder dig då du ska läsa Bibeln eller be, förmanade han. I SITT BUDSKAP refererade Ulf också till Stefan Salmonssons inledningspredikan på festivalen. Stefan predikade då bl a om att vara ”relevant”. Världen kräver att man ska vara relevant. Men för oss kristna ska det ordet innebära att vi fokuserar på det som är viktigt, det som

är Guds vilja för oss, var Stefans budskap. – Man kan bli trött på hur ordet relevant används bland kristna idag, sa Ulf. – Vi ska vara en motkultur till världen. Vi ska inte vara som dem. Den här världen blir alltmer hatisk mot kristna. Men Gud i oss är större än den som är i världen. Därför är det inte vår uppgift att vara ”relevanta” i världen, utan att vara en motkultur. – SE ÖVER DITT HUS, förkunnade

pastor Ulf. På kvällen, innan själva nyårsvakan, predikade han om Guds eld. Under 2008 vill Gud få fart på elden i människors liv igen. Han använde

Utbildning för pastorer, bibellärare och missionärer • Gedigen akademisk utbildning • Praktisk träning för tjänst • Karismatiskt liv och andlig disciplin

bilden av Mose i öknen. Mose hade kommit bort ifrån Guds kallelse. Herren hade kallat honom till att befria Israel från Egypten. Men istället befann han sig i öknen med en annan mans får, långt ifrån vad Herren talat till honom om 40 år tidigare. Men så vid Horebs berg uppenbarade Gud sin eld för honom och talade till honom. Mose fick en ny chans. Så kommer det att bli för många av oss under 2008. Vi kommer att möta Guds eld och få en ny chans. – Gör det du brinner för, förkunnade pastor Ulf. – Brinner du för att vinna människor för Jesus så fokusera på det. Håll dig till det som är din gåva och din kal-

Beställ gratis dvd på www. lou.se

lelse. Gud ska möta dig 2008. Sök Hans ansikte och få tillbaka elden i ditt liv! VÄRLDEN TRYCKER PÅ. Miljön där

ute blir tuffare. Det har varit en tid då kristna i många läger har släppt på den rena och heliga livsstilen. Det håller inte längre under året som kommer. Vi behöver komma tillbaka till det nära livet med Jesus och städa upp i våra liv. Jesus måste få förstaplatsen och synd, orenhet och egocentriskhet måste ut. Då kan vi stå raka och möta det kommande året, utrustade att göra det Gud vill. Det kommer nämligen att bli en härlig tid för dem som är förberedda och står fasta i Herren. MM

Training Leaders for Global Harvest Livets Ords University Box 17, 751 03 Uppsala, Sverige Tel: 018-489 80 90 Fax: 018-489 81 92 E-mail: info@lou.se Website: www.lou.se


Adopterad in i

Guds familj

Jesus förvandlar kontinenter och nationer – och han förvandlar enskilda människors öden. Därför har Randi och Mats Ola Ishoel vigt sina liv åt att Ryssland ska få uppleva kraften i evangeliet, men också åt att ge barnhemsbarn en ny framtid. TEXT RUNE BORGSÖ FOTO JONATAN STRÖMGREN

VATTNET RINNER SNABBT i kranen i familjen

Ishoels kök. Lille Androsha ser entusiastiskt på hur glaset han håller i handen fylls till brädden och hur sedan vattnet rinner över på bänken. – Pappa, titta! ropar han begeistrat medan han ostadigt balanserar på sin pall. Mamma Randi springer upp från stolen och förhindrar en större olycka. Androshas tvillingsyster, Anna, kastar en blick på sin bror innan hon själv finner en möjlighet att dra till sig uppmärksamheten från sina relativt ”nya” föräldrar. Fyraårige Androsha, som är den ryska varianten av namnet Ola André, och Anna har tillhört familjen Ishoel i drygt sex månader. Men de har redan lärt sig en hel del norska och funnit sig väl till rätta i sin norsk-ryska familj. Pappa Mats Ola ser stolt på sin yngste son och klappar honom på huvudet när denne kommer bort till honom med nytorkade händer. – Vi tänker aldrig på om vi är barnens biologiska föräldrar eller inte, säger han medan han ser varmt på tvillingarna.

18

MM 1/2008

De har båda övergett matbordet och upptäckt MissionsMagazinets fotograf. – Pappa! Androsha sitter bakom den stora kameran och ska ta en bild på Mats Ola. Med fotografens hjälp får han till det. – Akta så de inte förstör något bara, förmanar Randi. MATS OLA OCH RANDI ISHOEL bor sitt tolfte år i Moskva, där de leder församlingen Slovo Zjizny Moskva, Livets Ord Moskva.

”Vi är alla adopterade – Gud tog oss in i sin familj”

Eftersom de inte kan få biologiska barn har de till ryssarnas stora förvåning adopterat fyra barn från olika barnhem i Ryssland och Tadzjikistan. Den förste var Markus, som kom till familjen för åtta år sedan. Det tog omkring två och ett halvt år att gå igenom hela adoptionsprocessen. Det har aldrig varit enkelt eftersom samarbetet mellan Ryssland och Norge har varit svårt på detta område. Men idag talar Markus ryska lika bra som norska, innehar medborgarskap i båda länderna och drömmer om att bli en berömd trummis när han blir stor. – Han spelar i ett band, förklarar Randi. Markus är på sitt rum och övar trummor så det är svårt att höra vad man själv tänker i lägenheten. – Adoption är en gudstjänst, förklarar Mats Ola. – Det står i Bibeln att en äkta gudstjänst består i att ta sig an faderlösa och änkor. Vi är alla adopterade – Gud tog oss in i sin familj. Mina barn har inte gjort något som ”förtjänar” att de togs bort från den hopplösa situation det innebär att växa upp på ett ryskt


Mats Ola och Randi Ishoel, pastorspar för Livets Ord i Moskva, har gjort Ryssland och Moskva till sitt hem. Här är de med sina adoptivbarn. Bakifrån från vänster: Markus, Maria, Anna och Ola André. MM 1/2008

19


barnhem. På samma sätt som Gud i sin nåd utvalde oss till att bli hans barn, har nu de blivit mina arvingar. Gud satte in oss i sin familj och gjorde oss till sina arvingar, fortsätter han. – Detta har gjort evangeliet väldigt levande för oss. MARIA, NU ÅTTA ÅR, är barn nummer två. Hon föddes i Tadzjikistan och lämnades på Livets Ords barnhem Oasis, i den nordliga staden Chudzjand, som en åtta månader gammal baby. I samma veva kom Mats Ola dit på besök. – Föreståndarna på Oasis lade henne i mina armar och frågade om vi kunde ta hand om henne, berättar han. Mats Ola ringde Randi och på bara några sekunder bestämde de sig för att de skulle adoptera den lilla flickan. I utgångsläget var detta en omöjlig situation. Tadzjikistan hade inte skrivit under några internationella konventioner om adoption och därför fick de inte godkänt från Norge. Fem gånger ansökte Mats Ola och Randi till Barn- och Familjedepartementet – och fick avslag varje gång. Det var inte möjligt att genomföra en adoption från Tadzjikistan. – Men vi var godkända som adoptivföräldrar och fick därför rådet att glömma Maria och i stället hitta ett barn i Ryssland. Mats Ola hade under denna period besökt Maria flera gånger och hon kalllade honom redan pappa. De gick på promenader i parken och han berättade för henne om familjen som väntade på henne i Moskva. En gång hade de även kommit dit för att fira julen tillsammans med henne. Men nu såg det omöjligt ut att få med henne hem till Moskva. – Vi reste till en stad i Ryssland för att hitta ett annat barn, berättar Randi. – Vi insåg att detta innebar ett slutligt farväl av Maria, fortsätter Mats Ola och kämpar med tårarna. – Det blev mycket gråt och förtvivlan och oändligt många besvikelser på vägen. – Om någon skulle vilja skriva en riktigt tårdrypande bok kan de berätta hela den här historien, säger Randi och ler. På hotellrummet i den ryska staden insåg de att de måste göra ett val. Om de reste därifrån med ett barn med sig, skulle de inte se Maria igen. Det var ett

20

MM 1/2008

Ola André (4) äter glass och kladdkaka hemma vid köksbordet. Han har bara bott med sin nya familj i ett halvår, men kan redan prata norska.

tufft ögonblick. För om de sade nej till ett barn här förlorade de kanske också chansen till att få barn igen. – Men vi kände att det var Maria som var vår dotter, vi kunde inte släppa henne, förklarar Mats Ola. De reste därför tomhänta tillbaka till Moskva. – SÅ FICK VI EN NY REGERING I NORGE, fortsätter Mats Ola. Det öppnade möjligheten för en ny ansökan, som till slut resulterade i att Norge accepterade adoption från Tadzjikistan om landet gick med på att det

genomfördes i överensstämmelse med de internationella konventioner som krävdes. Det innebar att Mats Ola fick göra många turer till Tadzjikistan och hjälpa landets myndigheter med att hitta lagar som stämde med Norges krav. – De hade inte sådana lagar över huvud taget, utan blev tvungna att leta fram dem ur gammal sovjetisk och rysk lagstiftning, berättar Mats Ola. Till slut hade han dokument tjocka som en hel bok som han lämnade till departementet i Norge. När adoptionen slutligen blev godkänd kunde han resa


Ishoels adoptioner har skapat en liten trend i Ryssland. Kristna familjer i hela landet tar till sig barn från landets många barnhem.

som bland andra församlingar och myndighetspersoner i Ryssland. Och det har börjat skapat en trend bland kristna i landet. – Vi får hela tiden höra historier om hur familjer valt att ta till sig barn från barnhem i landet, säger han.

75 % av barnen som växer upp på ryska barnhem klarar sig inte längre fram i livet. För Ola André och Anna blev det annorlunda. De blev i stället adopterade av en norsk/rysk familj. tillbaka till Chudzjand, där han måste upp i rätten för att överbevisa tadzjikiska myndigheter om detsamma. När ärendet så hade vunnits i den tadzjikiska rättsapparaten kunde han äntligen ta med sig dottern till Moskva. – Det finns statistik som visar att omkring 75 procent av de barn som växer upp på barnhem i Ryssland slutar som narkomaner, kriminella eller begår självmord, förklarar Mats Ola. Den sociala omsorgsstrukturen är dåligt utbyggd. Ishoels adoptioner har uppmärksammats såväl i församlingen i Moskva

Livets Ord Moskva: • 3 000 medlemmar • 300 cellgrupper • 300 elever på bibelskolan • 71 missionärer i Kaukasus, Vietnam, Turkmenistan och Tadzjikistan

EVANGELIET, BARMHÄRTIGHET och socialt engagemang går hand i hand. Det har det gjort genom hela kyrkohistorien och det gör det även i Ryssland. Livets Ord Moskva har ett brett socialt arbete, där barnhemsbesök är en viktig del. Distriktspastorerna har full frihet att utveckla projekt i sina regioner av staden. Livets Ords humanitära organisation, Helping Hand, arbetar med hemlösa genom att ge dem mat vid järnvägsstationerna i staden och besöka dem på en av stadens statliga rehabiliteringshem. – Myndigheterna har lagt märke till detta engagemang, berättar Mats Ola. – Idag är tusentals före detta narkomaner frälsta och upprättade in i samhället igen tack vare många kristna rehabiliteringscentra i Ryssland. Flera av församlingens sociala projekt genomförs även i samarbete med lokala myndigheter i Moskva. Ishoels adoptioner har blivit ett Guds sätt att ge familjen barn men också att markera något för både kristna och det offentliga. Engagemanget är äkta. Jesu kärlek är praktisk och försoningen griper in i hopplösa människosituationer och skapar liv. Livets Ord upplever förtroende från sin omgivning och har stor tro på framtiden i ett Ryssland i snabb förändring. Förvärvandet av en egen byggnad, där församlingen – en av de första i landet – kunnat köpa en stor byggnad för pengar som samlats in bland de egna medlemmarna, har gett församlingen ro att växa. Helgen delas in i fyra olika möten, vardera med näst intill fullsatt lokal. Medlemsantalet har nått 3 000 människor som träffas i 300 cellgrupper. – Vi tar inget för givet, säger Mats Ola, med lille Androsha i famnen och Anna stående vid sidan om. – Det är mycket som sker i landet och vi måste be Herren om att få behålla den friheten vi har för evangeliet. Om vi gör det tror jag att Guds församling har en bra framtid här. Vi har kommit för att stanna, tillägger han. MM

MM 1/2008

21


Slava: Frälst och förvandlad.

Mötet på torsdagskvällarna är veckans höjdpunkt. Då fylls salen upp till sista plats.

Jesus lever Enkla själar som lever sina liv i alkoholrus på Moskvas järnvägsstationer får en vilopaus på ett offentligt rehabiliteringshem. Här får de varje torsdagskväll möta Jesus och kraften i evangeliet. TEXT RUNE BORGSÖ FOTO JONATAN STRÖMGREN

– HALLELUJA!

Lille Slava dansar runt med en inplastad bibel i ena handen och en träflöjt i den andra. På huvudet har han en judisk kippa och under den grå kostymen några lager med tjocka tröjor som ska hålla Moskvavintern ute. Slava är 37 år, av judiskt ursprung och har långt hår och skägg. Han har kommit lite sent till mötet på hemmet för Moskvas uteliggare. Det finns åtta likadana hem i staden och detta är det största. Livets Ords humanitära organisation, Helping Hand, som arbetar bland de hemlösa, har möte varje torsdagskväll i detta hus, där det bor 530 slitna själar. Salen är full till sista plats och vid dörren står det tätt med människor som trycker ihop sig i korridoren. Torsdagskvällarnas möten vill de inte missa. Många av dem har haft kontakt

22

MM 1/2008

med Helping Hand i flera år. Egentligen ska de inte bo på hemmet mer än nio månader, men eftersom det kan ta tid med dokument, bostäder, pension eller jobb och att få ordning på livet,

blir vistelsen ofta längre. Gärna upp till fem år. – EVANGELIET ÄR GUDS KRAFT till frälsning,

proklamerar Piotr Prelin, ansvarig för Helping Hand i Moskva, högt och frimodigt i mikrofonen. – Amen, svarar Slava. Han kan inte hålla tillbaka glädjen. För sju år sedan blev han frälst. Innan dess var han ett alkoholiserat, bedrövligt vrak, inte minst på grund av tjugo års sniffning av lim. Ingen vet hur länge han har bott på gatan. När han kom till Livets Ord och blev frälst, mötte han Jesus så radikalt att både huvud och den förstörda kroppen totalrenoverades. Numera går han på möte hos uteliggarna på torsdagarna, till synagogan på lördagarna och till Livets Ord på söndagarna. – När du inser att Jesus tog din smärta, synd och dina problem på sig på korset, förlöses en övernaturlig kraft in i ditt liv, fortsätter Piotr. Människorna i salen stirrar rakt fram med sina ärrade ansikten, brutna näsor och tandlösa munnar. Det är svårt att se om

Piotr lägger händerna på henne igen och så kommer tårarna. Hon är botad!


Efter mötet delas det ut juice.

Evangeliet är goda nyheter för de fattiga.

i Moskva orden går in eller inte. – Du har inte kraften att förvandla ditt liv, men Jesus gör det omöjliga. Du kan ge dina problem till honom, han hjälper dig. EFTER MÖTET ÄR DET BÖN FÖR SJUKA. Kunskapens

ord flödar och åhörarna följer uppmärksamt med. Någon kvinna lider svårt på grund av att hon har övergivit sin dotter, säger predikanten. En ung flicka räcker upp handen och kommer fram och får förbön. Ännu ett kunskapens ord kommer: En kvinna har svåra huvudsmärtor efter att ha blivit nerslagen med en flaska flera år tidigare. Helt riktigt. En kvinna som är blind på ena ögat efter slaget sträcker upp handen och kommer fram för förbön. Hon har svåra smärtor i huvudet, ner över skuldrorna och i armar och händer. Hon ser väldigt betryckt ut. Detta är Svetlana. Hon har varit i kontakt med Piotr och Livets Ord i tio år och tror på Jesus, men har ännu inte kunnat ta steget ut ur det liv hon lever. – Tror ni att Jesus kan bota henne? Några av åhörarna nickar.

Livets Ord Moskvas sociala arbete: • Rehabiliteringscenter för narkomaner med 30 platser • Fängelsemission • Besök på 7 barnhem varje vecka. Söndagsskola, aktiviteter, fester, gåvor. • Mat och kläder till hemlösa på järnvägsstationerna varje vecka. Förbön och rådgivning. • Regelbundna möten på två statliga hem för uteliggare, samt 6 cellgrupper på ett av hemmen. Hjälper dem med mat, skor och sängkläder. • Regelbundna möten på hem för rörelsehindrade • Välgörenhetskonserter vid speciella tillfällen till förmån för fattiga.

Efter förbön är det lite bättre, men det gör fortfarande ont. Piotr lägger händerna på henne igen och så kommer tårarna. Hon är fullständigt botad. Jubel utbrister bland Livets Ord-teamet och intresset stiger tydligt i salen. Jesus lever och utför mirakler bland samhällets lägsta individer. Mötet är slut och det delas ut dricka till alla. En i teamet är butiksägare och har alltid något med sig till besökarna.

Denna gången är det juice. Människorna i salen tar stilla emot och blir sittandes för att dricka. Det är inte så mycket som händer annars på institutionen och detta möte med lovsång och musik, uppmuntrande predikan och förbön är en höjdpunkt. NÄR UTRUSTNINGEN PACKAS IHOP står det fort-

farande grupper med människor runt omkring. Flickan som hade haft smärta på grund av sin övergivna dotter står och pratar med Natasha, en i församlingens team som till vardags arbetar som cancerforskare. En kvinna kommer bort till Piotr och berättar att hon kom väldigt sjuk till samlingen denna kväll. Men efter att de hade bett en bön om helande för samtliga i salen kom Guds kraft över henne och nu var hon helt frisk. Tårarna rinner ner för de ärrade kinderna och den sneda, brutna näsan. Hon går tydligt berörd ut ur salen. Slava kan inte behärska sig. Han snurrar runt av glädje och ropar halleluja. Jesus är levande i Moskva och dessa enkla men genuina själar är viktiga för honom. MM MM 5/2007

23


De unga männen som tagit emot Jesus är alla hazarer, en förföljd minoritet i Afghanistan.

DET KAN

KOSTA LIVET Med risk för sina egna liv har de afghanska männen tagit emot Jesus. De vet att om de får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige måste de skickas hem – där konvertering till kristendom straffas med döden. Trots det vill de inte förlora sin nyvunna tro. TEXT & FOTO RUNE BORGSÖ

– INGEN RESER IFRÅN SIN FAMILJ och sitt hem-

land om man inte har en orsak, säger vår afghanske vän. Han sitter i en lägenhet i Uppsala tillsammans med tre av sina afghanska vänner samt Geoff och Inger Hawkes från församlingen Livets Ord. De fyra grabbarna i tjugoårsåldern har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Tre av dem kommer från ett område söder om Kabul och den fjärde från bergsområdena norr om huvudstaden. De är hazarer, en folkgrupp som härrör från mongolerna och som är i minoritet i Afghanistan. De flydde från sina hem eftersom pashtuner förföljde dem och tog livet av familjemedlemmarna. – Min mamma, pappa och syster sköts medan jag såg på, berättar en av dem. När sedan hans bror kom för att ta reda på varför det hade skett, sköt de

24

MM 1/2008

ner även honom, mitt på gatan på väg genom landsbygden. Han själv var den ende som överlevde. EN AV DE ANDRA drar upp skjortärmen och

visar ett fult ärr och en deformerad underarm efter en av talibanernas kulor. Han blev beskjuten som nioåring då alla i familjen, förutom han själv och modern, mördades på landsbygden i bergen norr om Kabul. De två flydde då till Iran, där han arbetade långa dagar som Hazaren från staden Bamian fick sin familj slaktad av pasthuner då han bara var nio år gammal. En kula gick rätt igenom hans underarm.

skräddare och skomakare. När Iran beslutade att de många miljoner afghanska flyktingar som fanns i landet skulle resa hem, övertalade modern honom att försöka ta sig till Europa. ”De mördar dig om du kommer tillbaka”, sade hon. Vägen genom Iran och Turkiet, över Egeiska havet nattetid i liten gummibåt och genom gränskontroller dagtid i trånga pappkartonger på lastbilsflak har tagit månader för dem allihop. Det har kostat tusentals dollar, slit och tårar att ta sig till Sverige. Men här har de alla fått möta Jesus. – Jag läste i en bibel och fann att den var helt annorlunda än allt annat jag läst tidigare, berättar en av grabbarna. Han har varit en kristen i sex månader. Bibeln läste han när han kom i kontakt med medlemmar i Livets Ord i Uppsala. En av de andra männen, som bor i samma lägenhet, blev frälst efter att ha sett vännens förvandling. Två av grabbarna bor hos en församlingsmedlem i Livets Ord, som ser det som sitt kall att husera afghanska ungdomar. Flera afghaner har blivit frälsta genom denna insats och några har till och med gått bibelskola efteråt. – Först ville jag inte berätta för


någon att jag var kristen, säger han från bergen norr om Kabul. Men andra kristna runt om förstod att han hade tagit emot Jesus och efter hand insåg han att han inte var ensam. DEN STORA FÖRVANDLINGEN kom när de valde

att döpa sig, vilket skedde en söndag i november. – Det var den största dagen i mitt liv, säger en av dem, klappar sig för bröstet och ler med hela ansiktet. – Jag fick sådan frid efteråt, jag kände mig ren. När hans vän såg hur förvandlad han blev efter dopet bestämde han sig för att göra detsamma. Alla hävdar samma sak – att dopet var en mäktig upplevelse. Geoff och Inger har haft en alfakurs för männen och även kämpat med immigrationsmyndigheterna för att få avslaget omprövat. – Alla vi som känner dem har skickat brev och vittnesmål om vad vi vet om dem, berättar Inger. De hoppas att detta ska överbevisa myndigheterna om att omvändelsen är äkta och att det är ovist att skicka dem tillbaka. – De kan inte resa tillbaka till sina egna hemorter, det är för farligt för dem, säger hon. – Deras familjer har mördats, de är hazarer, en förföljd minoritet i landet, och de är kristna. Men det är svårt att få de svenska myndigheterna att förstå det. INGER OCH GEOFFS HEM fylls flera gånger i veckan av invandrare. På måndagar leder de cellgruppssamlingen i en liten lägenhet i Gottsunda, dit det kan komma upp till 24 personer från fler än ett dussin olika länder. På tisdagar har de alfakurs med flera iranier, kurder och de afghanska männen. Utöver det kräver kontakten med invandrarna uppföljning och att de ställer upp i stort sett varje dag resten av veckan. Och på söndagar fyller de upp bilen med dem som önskar åka med in till gudstjänsten. Efter mötet umgås de med många av sina internationella vänner runt ett stort bord speciellt dukat för dem med kaffe, te och kakor i cafeterian på Livets Ord. – Vi tror att Gud kommer att hjälpa dessa grabbar, säger Geoff. – De är i hans händer. MM

27 juli-3 augusti 2008

ulf ekman john bevere kong hee Matthew Barnett Phil Pringle Hans Weichbrodt israel pochtar med flera Livets Ord Box 17, 751 03 Uppsala, Sverige Telefon: 018-489 80 00 Fax: 018-489 81 82 E-post: info@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se

8-1 0/2 2008la Livets Ord, Uppsa

Sverige behöver söndagsskolor! En helg med fokus på bön, inspiration och praktiska idéer.

Livets Ord Box 17, 751 03 Uppsala Telefon: 018-489 80 35 Fax: 018-489 81 82 E-post: barn@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se/barn


HALLÅ LEIF! Vi har hört att ni ska ha en Barnledarkonferens 8-10 februari. VAD KOMMER KONFERENSEN ATT HANDLA OM?

Hela helgen kommer att ha fokus på Söndagsskolan. Det finns alltför många församlingar i landet, där Söndagsskolan ligger nere helt, eller för en tynande tillvaro. Vi vill uppmuntra barnledare och visa hur det kan fungera på ett bra sätt. MEN ÄR DET INTE LITE ”UTE” MED SÖNDAGSSKOLA?

vi kommer tillsammans och ber för nästa generation. Vi har inte råd att missa dem och Gud har en väg att nå fram. Genom att be tillsammans kommer vi att få se hur Guds planer förverkligas. KOSTAR DET NÅGONTING?

Vi vill verkligen att alla ska kunna komma. Därför betalar varje deltagare endast 300 kr för hela helgen. Vi kommer även ta upp frivilliga kollekter för att täcka alla omkostnader.

Tvärtom! Jag tror att det är viktigare än någonsin! Barn som växer upp i Sverige får minimalt med undervisning från Bibeln. Jag har VILKA FÅR KOMMA PÅ KONFERENSEN? märkt att när jag läser de enkla bibelberättelserna, fångar det barnens uppmärksamhet Alla som vill. Är man intresserad av barn och vill se något positivt hända på ett speciellt sätt. Ordet är levande! i framtiden är det här en helg man BLIR DET NÅGRA NYA REVOLUTIONERANDE inte får missa. Gå in på vår webbsida IDÉER SOM NI LÄR UT? www.livetsord.se/barn och anmäl Vi kommer att visa vad som fungerar. Men dig nu på en gång. det viktigaste med den här helgen är att

1948~2008

Fira

Israel 60 år! Vi vill inbjuda Dig att tillsammans med oss fira detta mirakel; Israels 60-årsdag. Följ med oss på vår traditionsenliga sommarresa där vi tar dig med runt hela Israel och visar dig landets skönhet, dess folk, historia, nutid och framtid! 10~18 juni 2008. Pris ca: 13 400:-

För mer information oc h intresseanmälan: 018-489 81 55 israeltour@livetsord.se www.livetsord.se/israel


Demsa AB

ANNONSERA HÄR! RING 018-489 81 23 ELLER E-POSTA ANNONS@LIVETSORD.SE

Hyresfastigheter mellan Vänern och Vättern info@demsa.se • 0735-407575

Sköna sängar! 9895:CUMULUS S2300 [Fast eller medelmjuk] Ställbar resårmadrass med hög ram med ribbotten. Vändbar madrass med pocketspringresårer och två komfortnivåer. Prisex. 90x200 cm 9895:Bäddmadrass B9200 1595:Ben väljes separat.

12 595:CUMULUS K2200 [Fast eller medelmjuk] Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande underbäddar med bonellresårer. Vändbar madrass med pocketspringresårer. Prisex. 180x200 cm 12595:Bäddmadrass B9200 3190:- Ben väljes separat.

CUMULUS S3300 [Fast eller medelmjuk] Ställbar resårmadrass med dubbla resårsystem. Vändbar mellanmadrass med värmebehandlade nivåmultipocketresårer. Pocketspringresårer i underkärnan. Prisex. 90x200 cm 21795:Bäddmadrass B9220 3195:- Ben väljes separat.

21795:-

www.em.com

4195:CUMULUS R2100 [Fast eller medelmjuk] Dubbelfjädrande resårmadrass. Underkärnan består av bonellresårer och överkärna med LFK resårer. Prisex. 90x200 cm 4195:Bäddmadrass B9200 1595:- Ben väljes separat.

EM Uppsala Möbler & Slöjd Sylveniusgatan 7 Tel 018-65 13 00 Mån-Fre 10-19 Lör 10-16 Sön 12-15 Vi har flera finansieringsalternativ. Kom in i butiken och prata med personalen. Kreditgivare är GE Money Bank. DESSA ERBJUDANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER OM INTE ANNAT ANGES.


Det kompletta dykeri- och sjöentreprenadföretaget Tel: 0660-379085 Hemsida: www.uv-konsult.se E-mail: m.balsjo@uv-konsult.se

Solution Expertise AB hjälper dig med affärssystem

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

Välskötta & välbelägna hem mellan Vänern och Vättern.

kravspecifikation • upphandling • införande • utvärdering •

Solution Expertise AB • Tel: 0768-605019

28

MM 1/2008

Forsbergs Mäklarbyrå AB, Vasagatan 46, 541 31 Skövde Telefon 0500–48 02 00 • info@forsbergshuset.com • www.forsbergshuset.com


Henriks VVS AB â&#x20AC;?Vi säljer marknadens effektivaste solfĂĽngare Intelli-Heat â&#x20AC;?

Rasbo Yrestahed 755 96 UPPSALA Tel 0733-44 93 23 â&#x20AC;˘ 01825 30 01 E-post: info@henriksvvs.se

Analysinstrument mm. TAKON AB Kristineberg SE-755 92 Uppsala Sweden

Tel. 018-46 11 55 Fax 018-46 11 56 info@takon.se www.takon.se

&LPMP HJTLP EMJOH )VMUÂ&#x2026;a4#30 "OEFST.BSJBeTUMVOEÂ&#x2026;Â&#x2026;

â&#x20AC;˘ PARTNERN I DITT BYGGPROJEKT â&#x20AC;˘

â&#x20AC;&#x201C; Hjälper Dig fĂśrverkliga Dina byggplaner till ritningar fĂśr bygglov och byggande. â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x201E;r även projektledare, kvalitetsansvarig och besiktningsman.

www.byggkonsulten.se â&#x20AC;˘ 018 â&#x20AC;&#x201C; 363 364

MM 1/2008

29


DEN PERFEKTA FÖRBERED LIVETS ORD BIBELCENTER 2008/2009. Information och ansökan: www.lobc.se • lobc@livets


ELSEN, VART VÄGEN ÄN BÄR Närmare Jesus – närmare äventyret! ord.se • 018-4898020 • Livets bästa läsår startar 26/8 2008


KAMPEN

Mikael Oscarsson (kd) sitter sitt nionde år i Riksdagen. Tidigare var han ordförande för Ja till Livet och har fortfarande som hjärtefråga att värna om de ofödda barnens rätt till liv.

32

MM 1/2008


ÄR INTE ÖVER – Var är motkraften? undrar kd-politikern och riksdagsledamoten Mikael Oscarsson. Sveriges abortlag har dessvärre gått från att vara dålig till att bli ännu sämre med kd-ledaren Göran Hägglund som socialminister, något som bekymrar såväl Mikael som kd-väljarna. – Svensk kristenhet måste bli bättre på att driva opinion, säger han. TEXT RUNE BORGSÖ FOTO JONATAN STRÖMGREN

– DEN FÖRSTA FRÅGAN som en kvinna alltför

ofta får när hon blivit gravid och besöker Mödravårdscentralen, är om hon verkligen vill ”behålla barnet”, menar Mikael Oscarsson. Han är riksdagsledamot sedan nio år tillbaka, tidigare ledare för organisationen Ja till Livet och medlem i Livets Ord i Uppsala. – Det naturliga borde vara att vi i stället frågade kvinnan, ”Du är gravid, är det något vi kan hjälpa dig med?” Han har alltid stått rak i kampen för det ofödda livet och med åren i riksdagen har han lärt sig att sådana strider kräver tid och att politik består i kraft och motkraft. – Vi firar i år tvåhundraårsjubileet av William Wilberforces seger i kampen mot slaveriet i det brittiska imperiet, säger Mikael. Han ser Wilberforces kamp som en förebild för den situation som han själv står i. För faktum är att samtidigt som förkämpen för livet har lagt motion efter motion i riksdagen för att ändra Europas mest liberala abortlag så har statistiken gått åt helt andra hållet. – I Norge satte den borgerliga regeringen, med kristdemokraten Kjell Magne Bondevik i täten, som mål att göra något åt abortsituationen i landet. De menade att de många tonårsaborterna var ett problem, som de målinriktat ville göra något åt, liksom att bromsa upp antalet aborter rent generellt. Ett helt program sattes i verket och har idag gett positiv effekt i fråga om aborttalet, inte minst när det gäller tonårsaborter. Under samma

period i Sverige har motsvarande statistik gått åt motsatt håll, förklarar han. DET ÄR EN SITUATION SOM I SIG SJÄLVT är bekläm-

mande. Men nu i höst då man från regeringens sida ville genomföra förändringar i en redan liberal abortlagstiftning gick det från att vara dåligt till att bli ännu sämre. Och det med kdledaren Göran Hägglund som socialminister. Som det enda landet i Europa har Sverige fri abort fram till och med vecka 18 (i de flesta europeiska länder är det vecka 12), dessutom kan man få tillstånd till abort fram till vecka 22. När den nuvarande abortlagen infördes 1975 kunde sjukhusen i Sverige rädda för tidigt födda barn ner till vecka 28. I dag räddar Akademiska sjukhuset i Uppsala barn som fötts i 21:a graviditetsveckan. Det gör den

”VI SKA SKAPA FÖRÄNDRING I ABORTSITUATIONEN I SVERIGE”

svenska abortlagen, inte bara grym, utan även absurd. – Jag sade i mitt tal i riksdagen när vi diskuterade den nya lagen att det mest naturliga vore att göra en ordentlig utvärdering av den nuvarande lagen, säger Mikael. Mycket har hänt sedan abortlagen fick en genomgång sist 1995. SVT har nyligen visat ett uppmärksammat program på tv, som påvisar det lidande många kvinnor går igenom efter en abort och det finns krönikörer i kvällspressen som talar för adoption som ett bättre alternativ än abort. Nya undersökningar visar sambandet mellan abort och bröstcancer. Och att utbredd klamydia bland ungdomar kan leda till sterilitet. Detta pekar, enligt Mikael, både på behovet av en annan inställning i förhållningssättet till ungdomars sexualitet och på farorna vid abort, i allmänhet. Därför menar han att innan man börjar ändra abortlagen borde man göra en utvärdering av den. VID OMRÖSTNINGEN I HÖSTAS om abortlagsför-

ändringen hade riksdagsledamöterna två möjligheter: antingen att rösta för det borgerliga förslaget, som bland annat skulle öppna upp för den så kalllade abortturismen till Sverige, eller för det socialistiska, vilket skulle göra situationen ännu värre. Sju riksdagsmän, en tredjedel av kd:s grupp, avstod därför från att rösta, vilket är unikt sett till den stora andelen. DEN NYA LAGEN gör Sverige ännu mer radikalt i negativ bemärkelse i Europa och öppnar upp för att kvinnor från andra länder med mer moderat lagstiftning kan komma hit för att få en abort utförd. Detta har inte gått obemärkt förbi bland kd-väljarna och Mikael medger

MM 1/2008

33


Vi behöver mobilisera oss. Skall abortsituationen i Sverige förändras så behöver kristna aktivera sig.

att det är ett problem. – Men är det vi som ska backa? undrar han. – Jag tror inte vi ska se det som ett mål att bara förändra kd i abortfrågan, vi ska ha ett större mål än så. Vi ska skapa förändring i abortsituationen i Sverige. Mikael tror att det går att göra mycket även med den nuvarande lagen till exempel genom att få igenom möjligheter för spädbarnsadoption från Sverige och få in en definition av när människolivet börjar i mammas mage. – Vi är det enda landet i Europa som inte har antagit WHO´s rekommendation som definierar när det ofödda barnet blir ett liv, säger han. – Det skapar många problem, bland annat i förhållande till statistik över barnadödlighet. Barn som dör sent i graviditeten (före vecka 28) kommer inte med i statistiken.

halvmeter stor hög med post, vilket jag gör nästan varje dag. Det är alla slags organisationer som skickar in material till mig. Men jag hör sällan eller aldrig ifrån kristna. Var är de? – RFSL är en organisation med bara 5 000 medlemmar, som har lyckats skapa opinion i detta land. För mig verkar det som om de liberala kan ta vilken motgång som helst och ändå resa sig igen. Men hur är det med de kristna? MODERATERNA YRKAR FÖR en könsneutral

äktenskapslag. Kristdemokraterna står enade emot detta förslag. De önskar beskydda äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. – Vi har riksdagsledamöter både från miljöpartiet och centern som vill att

– WILLIAM WILBERFORCE KÄMPADE ett helt

politiskt liv emot grymheten i slavhandeln och det var först när han var gammal och på väg att dö som han fick se slavhandeln förbjudas. Men på vägen dit kämpade han en politisk strid med många delsegrar fram till det stora genombrottet. – Vem ska ge upp kampen, vi eller de liberala krafterna i landet? undrar Mikael. – Politik handlar om kraft och motkraft. Utan stöd och påtryckningar från gräsrötterna är politikerna uppbundna. Jag har idag gått igenom en

34

MM 1/2008

”VEM SKA GE UPP KAMPEN, VI ELLER DE LIBERALA KRAFTERNA I LANDET?”

äktenskapslagen inte bara ska vara könsneutral utan också antalsneutral, de verkar för polygami. Alla arbetar på att vara så liberala som möjligt. – Det är bara vi kristdemokrater som vill stå fast i en värdeorienterad hållning i regeringen, säger Mikael. – När man röstar på ett parti ska man välja det parti som står en själv närmast i värdefrågorna. Ska man hitta ett parti som tycker precis som en själv i alla frågor måste man starta ett eget, menar han. – Och visst kan man göra det och kanske få några tusen röster. Men resultatet av det kan bli att Mona Sahlin och Lars Ohly kommer till makten i valet 2010. Tvärtom menar Mikael att kristdemokraterna är det bästa partiet att engagera sig i. RFSL har med sina få medlemmar arbetat långsiktigt och målinriktat och genom det både vunnit pris som landets bästa lobbyorganisation och blivit leverantörer för många av de åsikter som styr politiken i landet. – RFSL har 5 000 medlemmar. Det finns nästan 500 000 organiserade kristna i detta land. Det samlas fler människor i kyrkorna än på alla idrottsevenemang under året. Vi kan mobilisera en långt mycket större kraft än RFSL om vi är villiga att arbeta på samma sätt, förklarar Mikael. – Med långsiktighet, tydliga visioner och målinriktat arbete kan vi skapa opinion för vår sak. Och då kommer politikerna att följa efter. MM


makes You visible

MM 1/2008

35

w w w. m a r k n a d s m e d i a . s e


• Om-, till- och nybyggnationer • BBR våtrum Matti Karhunen

Mattis Bygg • 0731-81 27 69 info@mattisbygg.se • www.mattisbygg.se

JENSAS ALLTJÄNST E-post: jensas.alltjanst@telia.com

Specialisten på skogens specialsortiment SPECIALVIRKE AB Box 208, 681 24 Kristinehamn Telefon 0550-810 00 • Mobil 0705-27 45 90

Vi är stora på catering • Fester • Bröllop • Högtidsdagar För mer information ring 08-38 35 35

Fyrislundsgatan 79 • Tel 018-13 51 50 • Öppet: Må-Fre 10-19 Lö 10-16 MM 1/2008

37


SISTA ORDET

RUNE BORGSÖ:

L I T S S V I JESU L mötte honom i Moskva för lite mer än ett år sedan. Han stoppade mig i trappen på väg ut från Livets Ords bibelskola. Jag hade undervisat och skulle äta lunch innan jag begav mig till flygplatsen. Han stod där framför mig och tackade för livet. Han hade varit gatubarn i Tadzjikistan samtidigt som jag och min fru bodde där. Men så hade han fått möjligheten att komma till barnhemmet Oasis och hans liv tog en annan vändning. Nu är han frälst, går andra året på bibelskolan i Moskva och gläder sig över att snart få åka tillbaka till sitt hemland för att tjäna Herren med de gåvor Han gett honom. JESUS HAR KALLAT OSS att gå ut och göra lärjungar. Och det finns ingen större glädje i livet än att få privilegiet att, genom Guds kraft och det underbara evangeliet om Jesus, få vara med och se en människa gå från död till liv, från mörker till ljus. Ofta kan det vara en lång och krokig vandring som kräver uppföljning dag och natt, men vad härligt det är när de står där och strålar och har fått en egen andlig motor i sina liv. I Matteus kapitel nio ger Jesus uttryck för sin nöd över folkskarorna. De är som får utan herde. Och så säger han till sina lärjungar att de ska be skördens Herre att sända arbetare till sin skörd. Skörden är mogen, men arbetarna är få. Och det är herdar han efterlyser. Människor som är villiga att gå den långa vägen med en människa tills hon står på egna andliga ben och bär frukt för Herren. Jesus var ett bra exempel på detta. Han inkluderade lärjungarna i sitt liv. De vandrade med honom, åt med honom och hade daglig gemenskap med honom. JAG ÄR INVOLVERAD I INVANDRARARBETET i vår församling här i Uppsala. Det är ett underbart arbete där människor får möta Jesus varje vecka. Men det hänger på att troende är villiga att offra av sin egen tid för att följa upp de som är öppna för evangelium. Min stora utmaning i detta arbete är min skandinaviska hållning och livsstil. Jag vill kunna skruva av och på. Hemma är jag hemma. Då är det jag och familjen. Sen går jag till jobbet, är med vänner, tränar, tvättar bilen och så mellan två och tre gånger i veckan är jag engagerad i invandrararbetet. Harshau, en härlig broder från Sri Lanka (se MM nr 1, 2007), är på mig hela tiden. Han är en av dem som genom Guds nåd bär mycket frukt i detta

38

MM 1/2008

arbete lokalt i Uppsala. ”Det funkar inte så, Rune”, säger han till mig. ”Du behöver åka hem till dem, vara med dem, hjälpa dem. Dessa människor kommer inte ens ur sängen vissa dagar om du inte ringer dem”. Med sina vänliga ögon predikar han detta budskap för mig om och om igen. Ska vi kunna hjälpa dem igång på vandringen med Herren måste vi ge dem vår tid. Vi behöver inkludera dem i våra liv och vandra med dem, precis så som Jesus gjorde med sina lärjungar. JESUS HAR INTE KALLAT OSS till att vara korttidsmissionärer som river av

en predikan och försvinner. Nej, det är brist på herdar. De som stannar kvar efter en evangelistisk kampanj och tar hand om dem som lämnat sina liv till Jesus. Herdar som går den långa vägen tillsammans med de nyfrälsta tills de är redo att själva leda egna lärjungar. Detta är en utmaning som kräver något av vår livsstil. Men om vi först lär oss att värdesätta vad Jesus värdesätter, själarna vi ska ha med till himlen, så blir inte vägen tills vi är där så lång: vi blir äkta troende som lever för att vinna lärjungar till Hans underbara rike. RUNE BORGSØ Redaktör MissionsMagazinet FOTO SARA MATTSSON

PÅ SIDA ÅTTA I DEN HÄR TIDNINGEN kan du läsa om Sasha. Jag själv


frö för. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . framtidens skogar Mobil: 070-632 24 04 • E-mail: stigsjoskog@telia.com

Uppdragsverksamhet inom elektronik och data

TeAM Hutchins AB Rådjursvägen 28, 466 32 Sollebrunn • Tel 0322 93993 Fax 0322 9399 • e-mail info@teamh.se

UPPLEV VINTER I IDREFJÄLLEN! Timmerhuset Selita Bo mitt i skidbacken. Flera mindre och större lägenheter. Slalom och längdskidåkning i vacker natur. Bokning och prisuppgifter: www.idrefjall.se (se Selita 1&2) eller ring 0253-40 000

Skogsmästare Anders Rising tel 070-684 80 97, Rågvägen 3, 612 94 Finspång

Vi får din skog att växa! Västerås 021-81 07 20 Stockholm 08-19 40 00 Gävle 070-631 09 99

Örnsköldsvik, tel: 0660-104 40 info@ornskog.se

Uppsala 070-626 32 21 ”ETT KOMPLETT LIFTFÖRETAG”

www.malarlift.se MM 1/2008

39


B

POSTTIDNING AVSÄNDARE: LIVETS ORD BOX 17, 751 03 UPPSALA

758012101

J 2008

, 1-4 MA A L A S P P U , D R O S LIVET

Livets Ord Box 17, 751 03 Uppsala, Sverige Telefon: 018-489 80 00 Fax: 018-489 81 82 E-post: info@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se

inspirationsdagar för dig som är

musiker & lovsångare

www.livetsord.se

Vi hjälper indiska barn med skola och sjukvård

PG 71 29 88-5 BG 845-6758 www.indianchildren.org

MissionsMagazinet nr 1 2008  

Livets Ords nyhetsmagasin. Nr 1 2008.

Advertisement