Page 1


Gesto març abril  

Molts dels nens que en els vuitanta i noranta van llegir la revista Gesto avui són missioners: Victòria Braquehais (RD Congo), Ester Palma (...

Gesto març abril  

Molts dels nens que en els vuitanta i noranta van llegir la revista Gesto avui són missioners: Victòria Braquehais (RD Congo), Ester Palma (...

Advertisement