Page 1

FOR HANS HUS Kristiansand 17.-20. juni 2018


Kjære menighetsledere og menighetsplantere! Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, UNG-ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet 2018, i flotte omgivelser på Ansgarskolen i Kristiansand. Med utgangspunkt i historien om Jesus som reagerte på handelen på tempelplassen, ønsker vi å utfordre hverandre på tydelighet og prioriteringer i våre kirker. Er vi det vi er kalt til å være? Gjør vi det vi er kalt til å gjøre? Da disiplene så Jesu reaksjon på det som foregikk på tempelplassen, ble de minnet om teksten fra Salmene 69,10: ”Brennende iver for ditt hus har fortært meg.”

Hva er drivkraften bak vårt menighetsarbeid? Har vi en brennende iver for Hans hus? Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, ungdoms- og studentarbeid, til Vekstakademiet. Sammen ønsker vi å ta pulsen på menighetene og plantingene, og samtidig se fremover og stille spørsmålet: Hvilke prioriteringer skal og bør vi gjøre? Dette er med andre ord en unik mulighet for lederskapene til å gjøre et dypdykk inn i sitt menighetsarbeid. Vi ønsker at både plantinger og menigheter skal få vekket opp gløden for å bygge Hans hus. Målet er at dette vil gi konkrete konsekvenser for hvordan menigheten prioriterer og disponerer tid og ressurser, så vi i enda større grad kan være det vi er kalt til å være og gjøre det vi er kalt til å gjøre.

Vennlig hilsen

Torben Martin Joswig Nasjonal leder Misjonskirken Norge

Terje Aadne Generalsekretær Baptistsamfunnet

”Vekstakademiet skal være en katalysator for pionerskap og skaperkraft.”


Faglig undervisning Ledere som har satt en ny retning i menighetsarbeid, inviteres til å utfordre oss på tydelig lederskap og prioriteringer.

Workshops/teamarbeid Vekstakademiet er et læringsfellesskap, og det vil derfor være tid for samtale og prosessarbeid innad i lederteamene.

Inspirerende fellessamlinger Hver dag vil vi ha fellessamlinger der vi inspirerer hverandre og søker Gud gjennom bibel, bønn og lovsang.

Sosiale møteplasser Vi tror på styrken i fellesskapet og på gode pauser og lange sommerkvelder. Vekstakademiet vil være en god anledning til å bli kjent og knytte kontakter.

Vekstakademiet er med andre ord en helt unik mulighet for å bli mer sammensveiset som lederteam, og sammen sette ny fart og retning i det lokale arbeidet.

Amy Anderson Amy ledet i flere år gudstjenesteproduksjonen i Eaglebrook Church i Minneapolis. Nå jobber hun med menigheter og vekst, gjennom The Unstuck Group. Hennes metodiske undervisning fører gjerne til at man får nye idéer, og samtidig utfordres på hvorfor man gjør det man gjør.

Mikael Hallenius Mikael og hans kone Agneta er pastorer for Mötesplatsen, en voksende menighet i Örebro. Mikael er også lektor ved Akademi for Lederskap och Teologi. I tillegg til å gi akademisk og praktisk undervisning, er han fokusert på å la Den hellige ånd få rom til å betjene de han underviser.

Flere bidragsytere og undervisere finner du på mknu.no/vekstakademiet


Tid: 17. - 20. juni Sted: Ansgarskolen, Kristiansand Deltakerpriser: Uten overnatting: 1475,Inkl. overnatting på Ansgar sommerhotell: 2600,- (per. pers i dobbeltrom) 3125,- (enkeltrom)

Link til påmelding og oppdatert informasjon på mknu.no/vekstakademiet Spørsmål? Send e-post til naomi@mknu.no

MISJONSKIRKEN

NORGE

Vekstakademiet 2018  

Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, UNG-ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet 2018, i flotte omgivel...

Vekstakademiet 2018  

Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, UNG-ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet 2018, i flotte omgivel...

Advertisement