a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S TAG EDIVE 2 02 0

7. - 1 2 . J U L I 2 0 2 0

1


V E L K O M M E N T I L S TA G E D I V E 2 0 2 0 ! Stagedive er sommerens ungdomsleir! Misjonskirken UNG arrangerer leiren i Stavern, og den er delt opp i tre underleirer; Jump, Camp og Across. Årets tema er «Sendt».

Torbjørn Glenna

Camp Stagedive Camp er for deg som starter i 9. og 10. klasse. Det blir god stemning og mange opplevelser. Vi har aktiviteter som fotball, volleyball, bading – og Tour de Stagedive. Powerstation har fokus på Jesus, og du vil få muligheten til å bli bedre kjent med Ham. Leirsjef på Camp: Martine Aanensen martineaanensen@gmail.com

Eivind Galdal

2

Jump er eksklusivt for alle som skal begynne i 8. klasse. Det blir mange fellesaktiviteter med Camp, og om morgenene deltar alle på Powerstation. I tillegg finner vi på sprell, har smågrupper og egen Powerstation på kveldene. Vi gleder oss til å se deg! Leirsjef på Jump: Håkon Vikse haako-vi@online.no

Ingrid Marie Skjegstad

Johannes Øverland

Jump Stagedive

Ellen Merete Drønen


Across Stagedive Across er for deg mellom 16 og 20 år, for deg som er ferdig med ungdomsskolen. Dette er en fantastisk møteplass med tid for vennskap og utvikling. I tillegg til aktiviteter og Powerstation, blir det spennende seminarer med det beste vi har innen ledertrening. Du kan spare 500 kroner på oppholdet om du er gruppeleder for barna i 24/7. Leirsjef på Across: Daniel Brændeland daniel@oslomisjonskirke.no

Powerstation Powerstation er fellesmøte for Jump, Camp og Across. Dette er kraftstasjonen, hjertet i alle leirene. Her blir det fullt trøkk med Jesus, lovsang, talere og innslag som rører ånd, sjel og kropp. Powerstation om formiddagen er for alle. Talere er Eivind Galdal, Ingrid Marie Skjegstad og Torbjørn Glenna. På kvelden har Jump egen Powerstation med Johannes Øverland og Ellen Merete Drønen som talere. Stagedive Live leder lovsangen!

Program

finnes på nettsiden: mknu.no/livogvekst/stagedive Og husk: på lørdagen er det misjonløp for Colombia! 3


O V E R N AT T I N G Deltagere på Camp, Jump og Across bor i telt ved bygget Nesjarheim. Camp og Jump overnatter i ferdigriggede lavvoer og må ta med seg sovepose og liggeunderlag (ikke oppblåsbar madrass). Deltagere på Across må selv ta med telt, sovepose og liggeunderlag.

P R I S E R O G PÅ M E L D I N G Prisen dekker leiren, alle måltider og T-skjorte. For UNG-medlemmer: kr 1900 Jump & Camp, kr 1990 for Across For ikke-medlemmer: kr 2100 Jump & Camp, kr 1990 for Across Søskenmoderasjon gir rabatt, men kun for UNG-medlemmer: Kr 1650 per person for to søsken. Kr 1500 per person for tre søsken eller flere. All påmelding skjer i Checkin.no og er åpen fra 17. mars. Lenke til påmelding finnes på nettsiden. Spørsmål om Stagedive til arrangementskonsulent Helene Gundersen, m: 414 34 186, e: helene@mknu.no

mknu.no/livogvekst/stagedive

MISJONSKIRKEN

UNG

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Stagedive Sommer 2020  

7. - 12. juli 2020, Stavern https://mknu.no/livogvekst/stagedive/

Stagedive Sommer 2020  

7. - 12. juli 2020, Stavern https://mknu.no/livogvekst/stagedive/