Page 1

Sammen om givertjenesten GIVERPROSJEKTER FOR MENIGHETENE 2018


Internasjonale giverprosjekter Colombia

Internflyktninger Prosjektnr: 3332

Esperanza SFO Prosjektnr: 3307

Menighetsplanting Prosjektnr: 3303

Kina

Grunnskole Barranquilla Prosjektnr: 3311

Jakobs hus

Prosjektnr: 3308

Afghanistan

Menigheter Shaanxi

Bibelskole Shaanxi

Senter for mental helse

Onesti

Onesti

Calarasi

Barnefond

Menighetsarbeid Onestí

Skolehjelp

Prosjektnr: 3201

Prosjektnr: 3202

Prosjektnr: 3442

Romania Onesti

Varmeprosjekt Prosjektnr: 3505

Prosjektnr: 3504

Prosjektnr: 3508

Prosjektnr: 3583

Polen Calarasi

Calarasi

Calarasi

Nødhjelp fattige

Menighetsutvikling

Næringsprosjekt

Prosjektnr: 3582

Prosjektnr: 3581

Prosjektnr: 3588

FADDER Misjonskirken Norges fadderarbeid er prosjektbasert og går til en gruppe barn. Persongivere kan bli faddere i ni ulike prosjekter: COLOMBIA Grunnskolene i Baranquilla Grunnskolen CEIP Grunnskolen i Potosí Esperanza SFO Jakobs hus Fredens hus

ROMANIA Skolehjelp i Calarasi Skolestøtte i Onestí KONGO Ngamaba SFO Se mknu.no/fadder

Kunow familieleirsted Prosjektnr: 3602


Kongo

Urfolks rettigheter og kultur Prosjektnr: 3112

Kjønnsbasert vold Prosjektnr: 3111

Menighetsutvikling Prosjektnr: 3103

Trosopplæring og ledertrening Prosjektnr: 3104

Utsendte

Dorthe og Cornel Pascu

Mona og Odd Bjørge Risanger Prosjektnr: 3321 Colombia

Frivillig i Colombia Prosjektnr: 3312

Prosjektnr: 3503 Romania

Nasjonale giverprosjekter Menighetsplantinger

Sandefjord

Prosjektnr: 5010

Vekst 2020 Prosjektnr: 5100

Hellemyr

Bærum

Prosjektnr: 5009

Prosjektnr: 5011

Groruddalen Prosjektnr: 5012

Som Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med særlig fokus på å utvikling av de fem satsingsområdene og oppfølging av planteprosjekter.

UNG giverprosjekter

Leir og lederutvikling Prosjektnr: U02

Touchpoint Prosjektnr: U03

Speiderkorpset Prosjektnr: U04

Levende tro Prosjektnr: U05


Å gi til fellesarbeidet Helt fra starten i 1884, har vi stått sammen om misjon, diakoni og menighetsbyggende arbeid, i og utenfor Norge.

HVOR ER DET BEHOV? Om menigheten velger å gi til mer generelle formål, disponeres midlene der det er størst behov. Generelle giverformål (prosjektnummer): •

Misjonskirken UNG (U01)

Menighetene samler inn penger til fellesskapet på ulike måter. Noen lager kampanjer for konkrete formål, andre tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet – mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene, etter en fast prosentandel av menighetens inntekter.

Misjonskirken Norge (1000)

Nasjonalt arbeid (4000)

Menighetsplanting (100 000)

Anbefalte vedtekter På Generalforsamlingen i 2016 vedtok man følgende anbefalte vedtektene for menighetene: «Menigheten skal være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid gjennom blant annet å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med ti prosent eller mer av menighetens inntekter». Tilsvarende tekst beskrives også for UNG, med intensjon om å bidra med én prosent eller mer.

Vekst 2020 (5100)

Internasjonalt arbeid (3000)

Kongo (3100)

Kina (3200)

Colombia (3300)

Hvordan følger menighetene opp dette i sine budsjetter? Hvilke prosjekter er din menighet engasjert i? Skal dere velge nytt giverprosjekt? Se mknu.no/prosjekter.

Afghanistan (3400)

Romania (3500)

Polen (3600)

LES MER PÅ MKNU.NO/ GIVER

Vi ønsker at menighetene lykkes med sine innsamlinger til giverprosjektene. Vi jobber derfor fortløpende med å produsere nye ressurser, som viser frem det gode arbeidet som drives. Disse kan misjonskirkene bruke og tilpasse for informasjon og innsamling lokalt. Nyttige nettsider  mknu.no/ressurser  vimeo.com/misjonskirkennorge

REGISTRERE MENIGHETEN SOM GIVER Vi oppfordrer menighetene til å bli fastgiver til prosjektene man ønsker å støtte. Dette gir en forutsigbarhet og kontinuitet i både menighetens og prosjektets økonomi. Send en e-post til Morten eller Elisabeth for å etablere fast givertjeneste for din menighet. Enkeltgaver kan overføres direkte til kontonummer. Merk gaven med formål og/eller prosjektnummer. Kontonr. 3000 15 10300 – Misjonskirken Norge Kontonr. 3000 15 09000 – Misjonskirken UNG

mknu.no/innsamling

Vi ønsker å være en langsiktig og troverdig partner for våre menighetsplantinger og samarbeidsland. Menighetenes givertjeneste er bærebjelken i våre felles prosjekter og gir større resultater i mottakerenden enn vi kanskje forstår.

Siste nytt om hvilke prosjekter som har behov for givere.

Misjonskirken Norge Økonomileder Morten Halsteinli Drivdal morten@mknu.no tlf 952 29 434

Misjonskirken UNG Økonomikonsulent Elisabeth Løken Stadheim elisabeth@mknu.no tlf 400 33 543

Giverprosjekter for menighetene 2018  

"Sammen om givertjenesten". Se også informasjon på mknu.no/menighetsgaver.

Giverprosjekter for menighetene 2018  

"Sammen om givertjenesten". Se også informasjon på mknu.no/menighetsgaver.

Advertisement