Page 44

Liv & Vekst sommerfestival

Oppfordring fra Bibelselskapets leder

Les bibelversene en gang til -Det en sterk utfordring for oss at kjærligheten til Bibelen fortsatt skal være stor, sier Bibelselskapets nye leder, Paul Erik Wirgenes. - Jeg har vært inn og ut av Bibelselskapet i om lag tjue år, blant annet som forfatter av bibelleseplaner og noen bøker. Men det er noe annet å sitte midt oppe i det som generalsekretær, sier Wirgenes. Han kom i desember fra stillingen som direktør for Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling, til Bibelselskapet. Variert bibellesing - I mange år har jeg vært engasjert i bredden av norsk misjon, men at bibelmisjon er så stort internasjonalt har vært nytt og fascinerende. Nylig møtte jeg over femti kollegaer fra Europa og Middelhavsområdet. Det fortalte meg at Bibelen er noe vi alle vil! Paul Erik løfter gjerne fram Jesus-fortellingene i Bibelen, særlig fordi de er viktige for å forstå mer om hvem Gud er. I Norge er vi velsignet med nye oversettelser av Bibelen og bibler i ulike formater. I år kom en ny oversettelse på nordsamisk.

44

# 01 /2019

-Hvis vi legger sammen alle steder mennesker i Norge hører og leser bibeltekster hver uke, vil jeg konservativt anslå det til rundt 700 000 personer. Likevel tror jeg kristne leser Bibelen i bokform noe mindre enn før. Nye vaner Flere leser Bibelen digitalt og med mobilen. - Det er ikke slik at 20-åringer er veldig digitale og 60-åringer ikke.

Bildet er bredere enn man tror. I tillegg bruker vi bibelverktøy på internett og leser Bibelen på andre språk. - Et siste poeng: Vi må huske å lese bibeltekstene stadig på nytt. Ikke fordi teksten endrer seg, men vi endrer oss. Versene som ga oss en ting i en livsfase, gir oss noe annet senere i livet. Av Trond Filberg

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement