Page 42

Flere endringer ved hovedkontoret Etter over 18 år ved hovedkontoret, hadde Grete Skjennum Østerhus sin siste dag på jobb den 14.februar. Grete har ikke lagt skjul på at hun ser frem pensjonisttilværelsen, som hun startet med å ta turen til Australia, hvor en av hennes sønner bor sammen med sin familie. Mer enn en sekretær Mange har møtt Gretes hyggelige stemme på telefonen når de har ringt kontoret eller hennes blide ansikt i festivalkontoret under Liv & Vekst eller andre arrangementer. – Vi som har vært Gretes kollegaer har opplevd hennes store omsorg for den enkelte i fellesskapet. Hennes personlighet med ro, åpenhet og trygghet har betydd mye for mange ansatte opp gjennom tiden. Så hun har vært mye mer enn kontorsekretæren 42

# 01 /2019

som holder orden i resepsjonen og kjøkkenet, sier Yngve Brosstad, administrasjonsleder i Misjonskirken Norge. Grete har vært verneombud en rekke år ved siden av de faste oppgavene. Hun har gjort mange av de «usynlige» gjøremålene som først blir synlige når de ikke blir gjort. Nå er dette etter beste evne fordelt mellom staben som ellers er på kontoret. Redusert stab En annen person som slutter i Misjonskirken Norge er Arild Eikhom. Han ble ansatt i en prosjektstilling i august 2017 og har gjort en betydelig innsats i innføringen av Cornerstonesystemet. Hans stilling var fra starten av planlagt avsluttet februar 2019. Fra november 2018 og til og med februar 2019 er det dermed fire ansatte i Misjonskirken Norge som har sluttet. Til sammen utgjør dette 2,7 årsverk. Stillingene dette gjelder er

Grete Skjennum Østerhus er ferdig som sekretær etter 18 år ved hovedkontoret. Yngve Brosstad har måttet legge ny kabal for administrasjonen de siste månedene.

økonomileder, regnskapskonsulent for lønnsarbeidet, kontorsekretær og prosjektstillingen for Cornerstone. Fra årsskiftet ble det etablert en regnskapsløsning med Knif Regnskap. Marit E. Hübenbecher fortsetter som økonomikonsulent i Misjonskirken Norge, og vil samarbeide med Knif i regnskapsarbeidet. Tekst: Trond Filberg Foto: Naomi Curwen

Arild Eikhom avsluttet i februar engasjementet som prosjektleder for Cornerstone. Foto: Rachel E. Olsen

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement