Page 37

UNG-spalte

Eksponentiell vekst? Jesus hadde kort tidshorisont for sin tjeneste. Likevel virker det som han brukte mesteparten av sin tid sammen med utvalgte disipler, og alene. Hvorfor brukte han ikke all sin tid på å forkynne evangeliet for massene, når tiden var så knapp? Spørsmålet er verdt å gå noen runder på i vår sammenheng, hvor man har lagt stor vekt på at evangeliet har hast. Jesus hadde også hast. Men Jesus skyntet seg også langsomt. Han hadde gjort sin matematikk: Med vekkelseskampanjer kunne han nådd en god del titusener. Men det ville kun være det som kalles å addere, plusse på en til og en til. Hvem skulle ta det videre etter hans død? Den gryende vekkelsen ville dødd ut av mangel på Jesus

selv. Jesus visste at han snart skulle dø. Så hvordan kunne han skape en bevegelse som ikke stoppet med ham selv? Jesus valgte multiplikasjon fremfor addisjon. Ved å lære tolv unge menn alt han klarte å putte inn i dem på tre år, gjennom ord og handling, så ville disse tolv igjen følge Jesus sin disippelmetode. Resultatet var en bevegelse som var eksponentiell. Det var ikke bare 1x12. Det var 12 x12x12 – opphøyd i n’te. Du vet, sånn kurve der pila peker stadig brattere oppover.

å være helter og begynne å bli heltemakere. Ledere må multiplisere seg selv, framfor å prøve å være helter. Hvem er dine tre - seks - tolv disipler som kan ta over etter deg om noen år? Hvem kan dere reise opp i eget hus for å starte en bevegelse? Evangeliet har hast. Skynd deg langsomt! Svein Aksel G. Nakkestad, daglig leder i UNG

Selv om flere av de kristne ble forfulgt og drept, så var det hele tiden nye ledere som var klare for å bære ansvaret videre. Gjennom forfølgelsen ble mange slynget ut til stadig nye steder, og nye disippelgjørende fellesskap ble startet. Jeg holder på å lese boken "Heromaker" av Dave Ferguson. Han utfordrer ledere til å slutte

# 01 /2019

37

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement