Page 25

samfunn», som Misjonskirken Norge har støttet siden 2012, var direkte og utfordrende, og ble brukt i både kirkens skoler og i andre aktiviteter for barn i kirken: Det er ikke greit at en far, en storebror eller en onkel stikker hånden inn under skjørtet ditt. Heller ikke at de tar på brystet ditt. Da skal du si fra til mamma eller en annen foresatt med det samme slik at de kan hjelpe deg. Man er kommet et stykke med bevisstgjøringen. Elevene sang av full hals så det ljomet i klasserommet: «Nei, nei, nei til all slags vold», de gjentok dette og pekte etter tur på de voksne i klasserommet, også på læreren. Kirken går foran Men hva nå? Det første skrittet er tatt, men det er så mye igjen. Barnevern eksisterer ikke i Kongo, og det er ingen steder å anmelde slike forhold. Om en likevel forsøker, resulterer det ikke i annet enn at en selv får problemer og ikke blir trodd. Resultatet blir det samme når en forsøker å anmelde kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep. I fjor kom imidlertid det første store gjennomslaget i Kongos Evangeliske Kirke. Vi har lenge arbeidet med å lage et policydokument for hele kirken, men det har vært vanskelig å få gehør i de organer som har makt til å fatte vedtak. Uten dette på plass ville ikke pastorene ta opp saken i menighetene sine, for de hadde ikke noe å støtte seg til. I oktober vedtok endelig kirkens hovedstyre en handlingsplan som omfatter hele kirken. Samtidig bestemte de at fra nå av, skal en uke i slutten av november avsettes til kamp mot kjønnsbasert vold. Dette gjelder alle menighetene i kirken, gjennom bevisstgjøring, konferanser og gudstjenester med dette fokus. Får oppmerksomhet Opplegget ble prøvet ut for noen måneder siden og responsen var enorm. Det ble laget reportasjer på TV og den viktigste avisen i landet dekket saken bredt. Prosjektet hadde virkelig lykkes med å sette dagsorden. Noen menigheter har opprettet egne råd som skal ta opp alle saker om kjønnsbasert vold, og gitt dem en viss mulighet til å handle, både overfor offer og overgriper. Men det er fremdeles svært langt igjen, særlig fordi Kongo ikke har et lovverk som beskytter kvinner og barn mot overgrep og vold. Kirken må uansett finne frem til et system der offer blir hørt og hvor vold og overgrep får konsekvenser for overgriper. Det skal prosjektet hjelpe dem med! Tekst: Viggo Koch Foto: Jon-Arne Hoppestad

Om prosjektet "Kamp mot kjønnsbasert vold" Målet for prosjektet er at kjønnsbasert vold skal reduseres i kirke og i samfunn. Prosjektet får støtte fra Norad (Digni) i perioden 2016 til 2020. Ni ulike menigheter fra Den Kongolesiske Kirken er med i prosjektet. Hvorfor støtter vi dette prosjektet? I Kongo-Brazzaville er det ikke sjelden at kvinner og barn utsettes for vold og overgrep, både i hjem, i kirke eller andre steder i samfunnet. Misjonskirken Norges internasjonale arbeids misjon er "å bringe Guds rike inn i denne verden". Bibelen er klar på vår oppgave om å kjempe mot undertrykkelse og gi mennesker verdighet.

Dépose-moi ces documents sur la table

Non

Une fille ne doit jamais rentrer seule dans la maison d’un adulte

Prosjektet har en rekke ulike informasjonskampanjer. Nylig ble det laget en rekke plakater som setter fokus på vold og overgrep mot og mellom barn. Motivene er svært direkte og beskrivende, med både bibelhenvisninger og lovtekster fra landets lovgivning.

# 01 /2019

25

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement