Page 17

på, beundre og gjøre det samme som Han som har skapt oss, blir da en konsekvens av det hele. Da vil livet handle om å leve et liv der himmelen flytter inn i oss. Martin er opptatt av at vi har dette perspektivet som grunnlag i menighetslivet. -Da de som var rundt Jesus så hva Han gjorde, gravde de hull i taket for at kompisen skulle komme til Jesus. De klatret opp i høye trær for å få øye på Ham. De gjorde egentlig alt, bare for å kunne være sammen med Ham. Dersom drivkraften vår er å lede mennesker til Jesus, og gjøre det lett for folk å se og følge etter Ham, blir vi en kirke som dras mot å gjøre godt mot andre. Det blir ikke av plikt, men av et indre driv til å være noe mer enn bare oss selv. En slik kirke tror jeg vil være tiltrekkende for nye og engasjere dem som er i kirken fra før. Ved å holde oppe disse perspektivene i lederskap, stab og menigheten, tror jeg også menigheten vil utvikle seg sunt, sier Martin. Bønnens betydning Om oppdraget er klart, hvordan skal man så arbeide i menigheten? Misjonskirken Norge har utviklet gode verktøy for menighetsutvikling, blant annet Menighetsskolen. En utfordring er balansen mellom det praktiske og strukturelle som skal organiseres – og det åndelige innholdet. Hvordan kan vi ha bakkekontakt og himmelkontakt samtidig? - Konkrete arbeidsplaner uten et åndelig liv, og uten at det er forankret i et disippelliv, blir tomt menighetsliv. For en menighet er både en organisasjon og en organisme. Det må vi ta på alvor, sier Martin. Han mener at det her er fallgruver begge veier. -Som menigheter har vi mye å hente i organisasjonsteori for effektiv og profesjonell drift. Men kilden i menigheten er det åndelige livet. Bønn kan føde gode strategier. Hvis vi tar bort det åndelige livet fra arbeidsplanene og målene, så fjerner vi noe av det som er grunnlaget for at vi i det hele tatt er menighet. Nemlig at Gud har tatt bolig i oss. Vi må kontinuerlig søke Hans røst inn i det vi planlegger. Gjør vi ikke det, risikerer vi bare å bli en god interesseorganisasjon som har det hyggelig sammen, men uten Guds Ånd, sier Martin og vektlegger dermed bønnelivets plass. -Jeg tenker at alle lederskapsmøter, økonomi- og arbeidsmøter må starte med overgivelse i bønn og tilbedelse til menighetens Herre. Ut fra det åndelig livet fødes de gode målene og planene, oppsummerer Martin.

Motiverende å se at andre utvikles - Å lede lovsangstjenesten er spennende og utfordrende, sier Mari Bronsta Gitmark. Hun tok over lovsangslederoppgaven underveis i den nyetablerte menigheten Lillesand misjonskirke. Selv om hun synes det kan være tungt enkelte ganger når de mangler folk til å være med, ser hun at det å fortsette arbeidet utvikler de andre i teamet. Det motiverer. - Sang kommer helt naturlig for meg, og lovsang ligger veldig nært i mitt hjerte, sier Mari. Hun er takknemlig for tilbakemeldinger om at det settes pris på at de har eget lovsangsteam på plass i den ferske menigheten.

Av Trond Filberg

# 01 /2019

17

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement