Page 11

Som tolvåring opplevde jeg et veldig grunnleggende kall i livet mitt og det har vært styrende for meg. - Den fortellingen handler om da flyplassen ble lagt ned, begynner hun. Da det ble snakk om nedleggelse for litt over 20 år siden, var det akkurat som jeg skjønte at det kommer til å skje noe på Fornebu. Man lar ikke et slikt område, så nærme Oslo, bare bli liggende og forfalle. Jeg forstod at det ville bygges boliger og at flere mennesker kom til å flytte dit. Da er det jo også naturlig at det etableres en menighet etter hvert. Så min første tanke var at det må være noe Gud vil gjøre på Fornebu fremover, forteller Anne. - Hadde du en drøm om menighetsplanting allerede da? - Nei, da var jeg leder for PBU og hadde mer enn nok med barne- og ungdomsarbeid der. Menighetsplanting var en tanke som fikk større plass i livet mitt senere, men jeg tenkte ikke nødvendigvis at jeg skulle være en del av det på Fornebu. Så, for rundt ti år siden, fikk jeg et OBOS-blad i posten med et kart over Fornebu. Det handlet om hvordan området skulle utvikles, forteller Anne. Hun ler når hun tenker tilbake på hva hun gjorde med bladet. - Jeg husker at jeg reiv ut kartet og la det i Bibelen min, fordi jeg ville huske på å be for Fornebu med jevne mellomrom. Veien derfra til der hun er nå, har vært kronglete og ikke preget av en veldig tydelig retning. - Men nå bor jeg jo her på Fornebu og prøver å plante menighet, og da er den historien blitt viktig å se tilbake på. Spørsmålet «hva er det Gud vil gjøre på Fornebu?» er nå svært relevant for meg, og en drivkraft i arbeidet. Et grunnleggende kall - Du har gjort veldig mye forskjellig, men er det en felles drivkraft som ligger til grunn? - Jeg har aldri tenkt at jeg skal være akkurat det eller det, og har ikke hatt tydelige femårsmål og sånt. Jeg har tatt muligheter som har dukket opp underveis. Men som tolvåring opplevde jeg et veldig

grunnleggende kall i livet mitt og det har vært styrende for meg, forteller Anne. Hun opplevde da at misjonsbefalingen i Bibelen plutselig ble veldig viktig for henne. - Misjonærer hadde opp igjennom fortalt historier fra Afrika og Asia, men det ble tydelig på den tiden at misjonsbefalingen for meg personlig handlet om Norge. Det var en sterk opplevelse, og jeg har alltid hatt det med meg, uavhengig av hva slags arbeid jeg har stått i. For meg handler det om at Guds rike skal utvikle seg. Uansett om jeg har jobbet som PBU-leder, personalsjef, pastor eller menighetsplanter, så er det hjertet for Norge som har lagt til grunn. - Så du fikk et kall tidlig i livet, som har fått lov til å vokse og utfolde seg over tid? - Ja! Og det jeg synes er så spennende med Gud er at han er i stadig bevegelse og gir nye perspektiv inn i det kallet som ble tydelig for meg som tolvåring. Det er ulike faser i livet, og i en periode handlet det mye om intern menighetsjobbing og jeg var veldig opptatt av det. Så flyttet jeg til en ny plass og

Anne på studietur med menighetsplantere til England i mai 2018. Her jobbet de med spørsmålene hva, hvordan og hvorfor bygger vi menighet?

# 01 /2019

11

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet nr. 1 - 2019  

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. www.misjonsbladet.no

Advertisement