Misijonska obzorja oktober 2014

Page 1

Misijonska obzorja POGLED PO SVETU

05

let o 2 8

o k t o b er 2014

p r ip o r o čeni d a r z a t isk M O 1,5 0 E UR

Misijonska nedelja 19. oktober

»Prižigajmo plamen veselja«