Misijonska obzorja februar 2016

Page 1

Misijonska obzorja POGLED PO SVETU

01

let o 3 0

fe b r u a r 2016

p r ip o r o čeni d a r z a t isk M O 1,5 0 E UR

Obličje usmiljenja