Misijonska obzorja december 2014

Page 1

Misijonska obzorja POGLED PO SVETU

06

let o 2 8

d e cem b er 2014

Naj bo Božje rojstvo vsem vir resničnega nasmeha

p r ip o r o čeni d a r z a t isk M O 1,5 0 E UR