__MAIN_TEXT__

Page 1

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ Ве информираме дека вршиме превоз на купената стока над 10.000 денари во зависност од габаритот на истата.

Se {to }e posakam!

ИСПОРАКА ВРШИМЕ ВО СКОПЈЕ ВО РАДИУС ОД 20 КМ

Промотивна понуда за месец септември 2018 или до распродажба на залихите

(02) 3 219 730, 3 219 701

КОПЕР ШПОРЕТ - СПЕЦИЈАЛ обичен

Метална корпа за дрва box L

моќност

редовна цена:

и МЕРКУР Македонија доо

редовна цена:

770 ден.

-15 СЕПТЕМВРИ

14

11 kW

акциска цена:

8990 ден. 6293 ден.

ПЕТ ОК

po

pu

st

АП ЛН ОН

-20%

СПЕЦИЈА

-15%

KMS Maleric Инокс сад за вино

ен. 960д

А УД

За сите тековни и нови акции и презентации - станете наш пријател на

А Г Е М Д

p po

81на6ри де

Можност за плаќање со кредитни картички

833 ден.

popus

-30 % t

АН М И Т Р Т АСО О И Л Е ВРИ НА Ц ПТЕ М

PLANA Стаклен балон со PVC обвивка, 15 литри

1190 ден.

-30 %

%

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ОРИОН-Л ВЕНУС

моќност

-30 %

акциска цена:

Н Е К И В

-30 %

редовна цена:

6 kW+23 kW

31990 ден. 22393 ден.

-30 %

1100 ден.

акциска цена:

СПЕЦИЈАЛ парно

моќност

Метална корпа за дрва box LX

693 ден.

10 kW

15590 ден. 10913 ден.

-30 % 990 ден.

Алат за чистење камини Сет 4

ust

16

СЕ

ВРИ СЕПТЕМ

15

НЕ Д

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ОРИОН-С

моќност

редовна цена:

Е ЛА

Дробилка за грозје механичка димензија: 400x400x220 mm

.

ден 8690

95р2и

6дена

акциска цена:

16690 ден. 11683 ден.

С А Б О ТА

100 литри

12 kW

ен.

д 4750

9 3д7ен9ари

alna specij da ponu

-20% po

pu

st

150 литри . ден

0 1075

0 8д6ен0ари

Некои од сликите се симболични, го задржуваме правото на печатни грешки. Акцијата важи од 5 септември до 5 октомври 2018 г. или до распродажба на залихите. Залихите се ограничени. На акциските цени не следува дополнителен попуст!

www.merkurmak.mk


ТОПЛИНА ВО ВАШИОТ ДОМ

КОПЕР ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ EKO 2

6 kW 31 kg 32x35x85 cm

моќност тежина димензии

7 kW 43 kg 42x35x85 cm

редовна цена:

акциска цена:

редовна цена:

акциска цена:

po

8 kW 54 kg 46,5x79x39 cm

редовна цена:

акциска цена:

6990 ден. 6291 ден.

po

моќност тежина димензии

редовна цена:

ТРГОПРОДУКТ ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ EKO

p

моќност тежина димензии

6 kW 46 kg 74x40x38 cm

редовна цена:

акциска цена:

st

5715 ден.

-10% TIM ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ MAGIC

моќност тежина димензии

редовна цена:

10 kW 65 kg 86x52x48 cm

акциска цена:

pu

моќност тежина димензии

редовна цена:

редовна цена:

pu

ТРГОПРОДУКТ ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ ТАЛИЈА НЕЛА

редовна цена:

-10% po

pu

7 kW 65 kg 85x48x44 cm

8-9 kW 68 kg 46x40x93 cm

моќност тежина димензии

акциска цена:

акциска цена:

st

ПРИТИ ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ K22

моќност тежина димензии

редовна цена:

pu

st

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ ОГАН ЛМ

редовна цена:

9690 ден. 8721 ден.

po

моќност тежина димензии

акциска цена:

st

-10%

st

st

8490 ден. 6368 ден.

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ Б2

моќност тежина димензии

pu

7,5 kW 55 kg 47x43,5x56 cm

-10% po

po

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ОРИОН

акциска цена:

st

акциска цена:

po

p

7990 ден. 5993 ден.

5-7 kW 39 kg 33x36x93 cm

6350 ден.

po

6 kW 48,5 kg 38x45x68 cm

редовна цена:

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ ЕКОНОМИК ЛУКС ЛМ

-10% u op

моќност тежина димензии

pu

-25%

ust

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ПИКОЛО

-10%

st pu

моќност тежина димензии

p

7990 ден. 5993 ден.

-10% БЛИСТ ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ Б1 ЕКО

СПЕЦИЈА

СПЕЦИЈА

СПЕЦИЈА

po

моќност тежина димензии

5990 ден. 4493ден.

-25%

ust

АП ЛН ОН А УД

КОПЕР ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ EKO

p

АП ЛН ОН А УД

-25%

А УД

po

ust

А УД

-25%

АП ЛН ОН

СПЕЦИЈА

АП ЛН ОН

8-9 kW 55 kg 45x49x93 cm

акциска цена:

8990 ден. 8091 ден.

-10% p

u op

9 kW 72 kg 49x45x81 cm

акциска цена:

st

-10% ПРИТИ ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ FG

моќност тежина димензии

редовна цена:

po

pu

14 kW 120 kg 57x53x93 cm

акциска цена:

6390 ден. 5751 ден. 11190 ден. 10071ден. 7990 ден. 7191 ден. 11990 ден. 10791 ден. 17590 ден. 15831 ден.

st


ТОПЛИНА ВО ВАШИОТ ДОМ

po

моќност тежина димензии

акциска цена:

редовна цена:

10590 ден. 7943 ден.

акциска цена:

po

pu

акциска цена:

11090 ден. 9981 ден.

редовна цена:

p

11790 ден. 10611 ден.

po

моќност тежина димензии

акциска цена:

30990 ден. 23243 ден.

-10% pu

-10%

st

po

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО СО РЕРНА БЛИСТ БР

моќност тежина димензии

pu

st

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ БРМ Е етажно

10-12 kW 98 kg 50x45x103 cm

редовна цена:

st

4 kW + 32 kW -парно 103 kg 51,5x47,5x89,5 cm

редовна цена:

19990 ден. 14993 ден.

po

pu

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ОРИОН СЕ

акциска цена:

st

8-9 kW 66 kg 45x49x103 cm

акциска цена:

po

15 kW 116 kg 61,5x46x100 cm

-10%

st

моќност тежина димензии

5-7 kW 47 kg 40x46x90 cm

редовна цена:

12490 ден. 9368 ден.

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ ОГАН

БЛИСТ ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО БЛИСТ ЖАР

редовна цена:

pu

моќност тежина димензии

-25%

ust

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ХАРМОНИ С

9 kW 86 kg 49x49x84 cm

-10% моќност тежина димензии

p

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО НЕРО

10 kW 81,5 kg 48,5x45x80,5 cm

po

СПЕЦИЈА

СПЕЦИЈА

СПЕЦИЈА

редовна цена:

-25%

ust

АП ЛН ОН А УД

p

АП ЛН ОН А УД

А УД

po

КОПЕР ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ТРОПИК

моќност тежина димензии

-25%

ust

А УД

-25%

АП ЛН ОН

СПЕЦИЈА

АП ЛН ОН

моќност тежина димензии

акциска цена:

редовна цена:

14290 ден. 12861 ден.

24 kW 150 kg 57x57x103 cm

акциска цена:

25290 ден. 22761 ден.

Гусени печки

-10% po

pu

-10%

st

po

pu

-10%

st

po

ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ M-30

ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ M-4

ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ M-5

моќност

моќност

моќност

редовна цена:

9 kW

акциска цена:

5,5 kW

редовна цена: акциска цена:

9 kW

редовна цена: акциска цена:

pu

-10%

st

po

pu

st

ПЕЧКА ЗА ГРЕЕЊЕ M-35 моќност

редовна цена:

8 kW

акциска цена:

14490 ден. 13041 ден. 9450 ден. 8505 ден. 15390 ден. 13851ден. 14490 ден. 13041 ден.

ШПОРЕТ ПЕЛА моќност тежина димензии

редовна цена:

-10% po

pu

st

8-9 kW 90 kg 90,6x57,4x76 cm акциска цена:

14990 ден. 13491 ден.


ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ -10% po

pu

-10%

st

po

pu

НОВО 2018

-10%

st

po

pu

st

-10% po

црна беж бордо

ЕКОШПАР - воздух солара тукана 6 kW 8 kW ≈ 40 m2 ≈ 60 m2

редовна цена:

редовна цена:

акциска цена:

акциска цена:

црна беж бордо

беж бордо

BLIST OPTIMA - воздух

карина 10 kW ≈ 80 m2

8 kW ≈ 40 m2

редовна цена:

редовна цена:

ВЕГА - воздух

10 kW ≈ 80 m2

12 kW ≈ 100 m2

редовна цена:

44490 ден. 51490 ден. 55490 ден.

46990 ден.

46990 ден.

65990 ден.

39990 ден. 46341 ден. 49941 ден.

42291 ден.

42291 ден.

59391 ден.

акциска цена:

акциска цена:

-10% po

pu

po

црна беж бордо

pu

st

ЕКОШПАР- вода

BLIST 21- водa сахара 21 kW ≈ 120 m2

алба аурита 18 kW 25 kW ≈ 120 m2 ≈ 180 m2

редовна цена:

редовна цена:

редовна цена:

акциска цена:

акциска цена:

редовна цена:

ЗА НОС Т М ОЖ В А ЊЕ Н А Е ЗА ГР С ТОРИИ О 2 ПР

акциска цена:

-10%

-10%

беж бордо

црна беж бордо

po

црна беж бордо

ЕКОШПАР- водa

минима 12 kW ≈ 90 m2

акциска цена:

-10%

st

pu

st

po

83990 ден.

82990 ден.

58041 ден.

75591 ден. 80991 ден.

75591 ден.

74691 ден.

Правосмукалка за пепел 800 W

-15% po

pu

st

-10% po

pu

st

акциска цена:

20 kW ≈ 160 m2

акциска цена:

-10%

НОВО 2018

po

редовна цена:

99990 ден. акциска цена:

89991 ден.

ЕКОШПАР - NEW редовна цена:

2220 ден. акциска цена:

1887 ден.

st

редовна цена:

83990 ден. 89990 ден.

BIOLUX

pu

МБС - водa термо 20 kW ≈ 120 m2

64490 ден. акциска цена:

st

црна беж бордо

МБС - воздух редовна цена:

pu

венус 12 kW ≈ 90 m2

астра космо 18 kW 25 kW ≈ 120 m2 ≈ 180 m2

редовна цена:

редовна цена:

редовна цена:

акциска цена:

акциска цена:

акциска цена:

99990 ден. 104990 ден. 108990 ден. 89991 ден. 94491 ден. 98091 ден. Цените на сите печки се со вклучени трошоци за сетирање.

pu

st


ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ -7%

po

p

WILO пумпа за парно 25/6

ust

ITAP Вентил за радијатор

4690 ден.

- прав

4362 ден. -7%

po

pu

-7%

po

p

- ЕК

ust

256 ден.

239 ден.

st

229 ден.

213 ден.

Заштитна изолација со алуминиумска фолија - 1/2 col - 3/4 col - 1 col ТЕРМАЛ РЕГИСТАР КДО

2890 ден. 450/960 2290 ден. 600/960 2560 ден. 600/1320 3150 ден. 450/1320

125 ден./m 135 ден./m 145 ден./m

АИРФЕЛ ПАНЕЛЕН РАДИЈАТОР

3050 ден. 3510 ден. 600х1200 4490 ден. 600х1400 4930 ден. 600х1600 5650 ден. 600х1800 6330 ден. 600х2000 6990 ден. 600х800

600х1000

акциска цена:

2688 ден. 2130 ден. 2381 ден. 2930 ден.

Термостат / тајмер собен - неделен 1550 ден. %

-7

1442 ден.

po

pu

st

акциска цена:

2837 ден. 3264 ден. 4176 ден. % 4585 ден. -7 5255 ден. 5887 ден. 6501 ден. p po

ust

-7%

po

pu

st

ФАРАЛ АЛУМИНИУМСКИ РАДИЈАТОР R500 R600

590 ден. 630 ден.

549 ден. 586 ден.

-10% po

pu

st

ФАРАБАНИ (Ф80) црн/мат за печки на пелети 1м 0.5м Кривина 90о Кривина 45о

409 ден. 368 ден. 285 ден. 257 ден. 365 ден. 329 ден. 325 ден. 296 ден.

ФАРАБАНИ (Ф120) црн/мат 1м 0.5м 0,25м Кривина 90о

249 ден. 224 ден. 165 ден. 149 ден. 139 ден. 125 ден. 165 ден. 149 ден.

ПЕЛЕТИ Потекло: Екостеп - Србија

пречник: 6 mm влага: <10% пепел: <1,2% кал. вредност: >16,5 MJ/kg квалитет: ISO 17225-2

15 ден. /кг

ЕМАЈЛИРАНИ (Ф120) кафен/бел 1м 299 ден. ден. 0.5м 199 ден. ден. 0.25м 165 ден. ден. Кривина о 199 ден. 90 ден.

269 179 149 179

ШТЕДЛИВИ

1м (црн/мат) 0.5 м (црн/мат)

1150 ден. 1035 ден. 999 ден. 899 ден.

0.5 м (емајлирани кафен/бел)

1290 ден.

1161 ден.

БРИКЕТИ БУКОВИ Потекло: Моца - Србија топлотна моќ: 19 KJ/kg пепел: 0,54%

16 ден. /кг


ЕКСТРА

ПОПУСТ ЗА КРАЈ НА СЕЗОНА

35%

15У%С Т

Рачна косилка AHM 38 C 5850 ден.

ПОП

3800 ден. Акумулаторска ножица ISIO 3 6999 ден.

Пила за високи гранки AMW 10 SG 11600 ден.

4550 ден.

7540 ден.

10%

Аголна брусилка 710W; Ф115 mm 1 1699 ден.

ГОДИНА

1530 ден.

ГАРАНЦИЈА

ГОДИНИ

2290 ден.

ГАРАНЦИЈА

ГОДИНА

6540 ден.

ГАРАНЦИЈА

Штрафилица со кабел 280W 1 1990 ден.

Електричен пиштол за фарбање 1 1690 ден. ГОДИНА

1520 ден.

ГОДИНА

1790 ден.

ГАРАНЦИЈА

ГАРАНЦИЈА

4800 ден.

Акумулаторски одвртувач 12V; 20Nm; 2 батер. 1 3550 ден.

Бисквитарка 950 W 1 3950 ден.

ГОДИНА

3195 ден.

ГОДИНА

ГАРАНЦИЈА

3555 ден.

ГАРАНЦИЈА

10%

Рачна фреза 500 W 1 2790 ден.

ГОДИНА

2510 ден.

ГАРАНЦИЈА

ПОПУСТ НА ЦЕЛИОТ BLACK+DECKER

Ударна дупчалка 500W; Ф13mm самостезен футер 2 2999 ден.

ГОДИНИ

2550 ден.

15%

Ударна дупчалка 650W; Ф13 mm 1 7699 ден.

6050 ден.

ПОПУСТ НА ЦЕЛИОТ АСОРТИМАН

15%

Аголна брусилка 750W; Ф115 mm 2 2699 ден.

Усисувач / дувач за лисја ALS 25 7390 ден.

Електрична пила AKE 35 S 9320 ден.

ГАРАНЦИЈА

Акумулаторски одвртувач 2 батерии х 10,8 V + сет прибор во алум. кутија 2 6999 ден.

ГОДИНИ

5950 ден.

ГАРАНЦИЈА

Убодна пила 400W; 60 mm 2699 ден.

2290 ден.

2

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

Ударен чекан 1250W; 3,5Ј; Ф28mm; 5,4 kg 9999 ден.

8499 ден.

ПОПУСТ НА ЦЕЛИОТ DEWALT ALAT

Циркулар 1350W; Ф184 mm 1 10990 ден.

ГОДИНА

9340 ден.

ГАРАНЦИЈА

Ударен чекан SDS PLUS 650W; 2,4J; Ф24 mm; 2,7 kg 1 11999 ден.

ГОДИНА

10199 ден.

ГАРАНЦИЈА

Стабилен отсекувач 2200W; Ф355 mm 1 14999 ден.

ГОДИНА

12750 ден.

ГАРАНЦИЈА

15%

2

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

15%

Електричен кршач SDS PLUS 1500W; 17,9J; 9,9 kg 1 44999 ден.

ГОДИНА

38250 ден.

ГАРАНЦИЈА


ПОДГОТВЕНИ ДА ГО ПРЕЧЕКАМЕ БОГАТИОТ РОД -15% 40 cm - 16 л. 1470 ден. 48 cm - 30 л. 1970 ден. 52 cm - 40 л. 2570 ден.

st

1249 ден. 1675 ден. 2185 ден.

-15%

АП ЛН ОН

po

-20%

Гусен сад

52 cm - 42 л.3840 ден.

А УД

Емајлиран сад

pu

СПЕЦИЈА

po

po

pu

st

Гусен сад

3072 ден.

54 cm - 46 л. 4100 ден.

st

Емајлиран сад

44 cm - 20 л. 1739 ден. 54 cm - 48 л. 3130 ден.

3485 ден.

Машинка за мелење месо/пиперки 910 ден. 819 ден.

pu

Теглa 720 мл

Дрвена лажица за ајвар 100 cm

9 ден.

190 ден. st pu

-10% po

Машинка p o за јуфки 990 ден. 891 ден.

st pu

-10% po

pu

st

po

pu

8 ден.

st

Капаче

1275 ден.

3 ден.

-10%

Иноксен сад за чување вино KMS MALERIC Словенија

10 л. 2850 ден. 25 л. 4290 ден. 50 л. 5965 ден. 70 л. 6990 ден. 200 л. 13490 ден. 300 л. 15790 ден.

Теглa 370 мл

-15%

Горилник на плин 1499 ден.

-10%

po

pu

1478 ден. 2660 ден.

Стаклени балони Потекло: Италија

st

325ден. 293 ден. 10 л. 689 ден. 620 ден. 20 л. 1185 ден. 1067 ден. 25 л. 1335 ден. 1201 ден. 34 л. 1590 ден. 1431 ден. 54 л. 1990 ден. 1791 ден. 5 л.

2565 ден. 3861 ден. 5369 ден. 6291 ден. 12141 ден. 14211 ден.

-15% po

15 л. 30 л. 60 л. 120 л. 200 л.

Дробилка за грозје GRIFO DMA

12990 ден.

11691 ден.

-10% po

p

ust

-15% po

pu

st

35 л. 50 л. 100 л. 120 л.

620 ден. 527 ден. 770 ден. 655 ден. 950 ден. 807 ден. 1190 ден. 1011 ден. 1715 ден. 1457 ден.

Дробилка за грозје GRIFO 16 DMS

23650

ден.

21285 ден.

pu

st

PLANA Сад за зимница PVC со капака и рачка

70 л.

електрична одвојува петелки 900x500x220 mm

po

-10% po

p

ust

PLANA Сад за грозје PVC црвен 220 л. 350 л. 500 л.

1630 ден. 1386 ден. PLANA Сад за грозје 2150 ден. 1828 ден. со врелна и чеп, 120 л. 2800 ден. 2380 ден. 3520 ден. 2816 ден.

Дробилка за грозје GRIFO MIDI PP 800x500x220 mm

6950 ден.

6255

ден.

-10% po

pu

st

Мелница за грозје GRIFO MINI PMN НА ПО Н Л рачна 400x400x220 mm

5150 ден.

4378 ден.

-15%

А УД

одвојува петелки 900x500x220 mm

189 ден. 405 ден. 689 ден. 1055 ден. 1560 ден.

-20%

st

СПЕЦИЈА

Буриња за зимница со притискач + славина

pu

po

pu

st


SPECIJALNA PONUDA ZA OVOJ VIKEND popustot важи на:

8 мм

Класа

-15%

31

popustot важи на:

6195

95р6и

собни врати - серија Тренд

po

pu

-25% po

37н.4/м

1

DREMEL 3000 Мулти алат + сет 15 додатоци

st

st

7и 3 8 р а 4ден

де Избор на преку 20 дезени

ГАРАНЦИЈА

pu

0 645

2

st

ГОДИНА

-25%

110x60cm 110x70cm 120x60cm 120x70cm

st

44

1

SKIL Убодна пила po

pu

p

u op

Ламинат 8 мм 0

-20%

4 дена

Таванска скала

ГОДИНА

ГАРАНЦИЈА

2

BOSCH Секач за плочки 47 cм

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

-30%

-20% po

0 235

0 17д6ен.

popustot важи на:

popustot важи на:

ен.

990 д 6де4на3ри

1135 73на8ри

p

ust

0 369

0 5 . 9 н 2 де

popustot важи на:

-35%

us . ден p o p

t

INTEX Базен со филтер пумпа

А Г Е М Д

-15

%

popus

pu

0 9 . 6 н 6 де

19ден5ар0и

3000 ден. 9 3599 ден.233 59 4860 ден. 5 31 5499 ден.357 ри дена

ри дена

ри дена

14

ПЕ ТО К

t

ТИМАН Р О С А Т ЦЕЛИО

-20%

st

СЕПТЕМВРИ

Н ВИКЕ

st

popustot важи на:

po

димензија: - 244x77 cm - 305x76 cm - 366x76 cm - 396х84 cm

pu

0 955

popustot важи на:

-35%

де

Стол ПАРМА Маса ПАРМА метал/пвц ратан, метал/стакло 5 55х56x73 cm mm, Ф60х70 cm

НА

po

po

pu

st

popustot важи на:

н.

де 7990 0 63ен9ари

Балконски тенди ХОМИ дезен: зелено/бела/крем

д

ВРИ СЕПТЕМ СЕПТЕМВРИ

15

СА БО ТА

16

НЕ ДЕ Л

А

Т С У П О П МЕГА Т О И Л Е Ц НА Н А М И Т Р АСО

Profile for Misel

МЕРКУР промотивен леток - Септември 2018  

МЕРКУР промотивен леток - Септември 2018  

Profile for misel1
Advertisement