Page 1


50 0 . AKC E K3


LIBEREC


JIZ ERKY


„ Je to m alý k růček pro člověk a, ale velk ý sk ok pro lid stvo ”


Dok áže š určit, k e k te rým ze m ím tyto znám k y patří?

Sursum K3 - Červen 2009  
Sursum K3 - Červen 2009  

Časopis skautského oddílu Krnovská Trojka.

Advertisement