Page 1

Lukivaikeudet alkuopetuksessa Tietoa dysleksiasta esi- ja alkuopettajille


Lukivaikeus, mitä se on? Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus Dekoodauksen ongelmaa (= lukemisen perustaito ja luetun ymmärtäminen) Nopean nimeämisen ongelmaa Voi esiintyä toisen ongelman kanssa samaan aikaan (komorbiditeetti) Voi pysyä piilossa muiden ongelmien alla


Ennaltaehkäisyä Yleinen seula kaikille, herkällä seulalla > Huom! Kiinni voi jäädä myös lapsia, joilla ei ole lukivaikeutta. Tietokonepelit: esim. Ekapelit Lapsille ääneen lukeminen. Erityisopettajan johdolla intensiivisempiä harjoitteita. Laaja-alaisen erityisopettajan ja luokanopettajan kiinteä yhteistyö.


Tunnistaminen Varhainen puuttuminen on tärkeää. Esiopetuksessa voidaan kiinnittää huomioita äänteiden puuttumiseen, sanavaraston laajuuteen tai sanavirheisiin. Jo lukevilla kiinnitetään huomiota lukemisen sujuvuuteen; puuttuviin kirjaimiin tai poikkeavaan lukurytmiin. Myös ääneen lukeminen voi olla epämieluista ja epävarmaa.


Lukemisen vaikeudet voivat peittyä muiden vaikeuksien taakse tai toisaalta ilmetä päällekkäin muiden oppimisen vaikeuksien kanssa. Lukemisen vaikeuksia epäiltäessä on syytä kiinnittää huomiota myös seuraaviin seikkoihin; heikko toiminnan säätely ja kontaktin otto sekä ohjeiden ymmärtäminen. Lukivaikeus voi esiintyä monella eri tasolla, esim. kirjainäännevastaavuuden puutteena, hankaluutena sanan muodostuksessa tai harvinaisemmin suhteellisen sujuvan lukijan luetun ymmärtämisen puutteena.


Tukeminen Positiivisten asioiden huomaaminen oppilaissa, heillä saattaa olla muita vahvuuksia, esimerkiksi mielikuvitus ja ajattelun taidot Lapsen motivointi on tärkeää, eikä hänen osaamistaan kannata aliarvioida Ääneen lukeminen ryhmässä, käyttämällä vuorolukua hyvän lukijan ja lukivaikeuden omaavan oppilaan välillä, sekä ääneen lukeminen lapselle Oppimisympäristö ja opetusmetodit on hyvä ajoittain tarkistaa Opettaja selkeyttää omaa puhettaan, esim. lyhyet lauseet Lapselle annetaan tarvittaessa työskentelyaikaa lisää ja kotitehtävät sovitetaan oppilaan taitotasoon.


Lähteet: Takala, M. & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta Luki-taitoon. Helsinki: Yliopistopaino. Lukimat.fi: Luettu 23.11.2016. Lyytinen, H. & Lyytinen, P. Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? http://www.lukimat.fi/lukeminen/kirjoituksia/suomenkieliset-artikkelit/lukivaikeudet.p df/view Luettu: 23.11.2016.

Lukivaikeudet alkuopetuksessa  

Tietoa dysleksiasta esi- ja alkuopettajille

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you