Page 1


Cuprins Editorial

2

Mesajul domnului Decan al Facultăţii de Drept

4

Mesajul Președintelui ASD

6

Gâlceava cu juristul din mine

10

Teoria generală a dreptului

14

Drept constituţional

16

Introducere în dreptul roman

18

Istoria dreptului românesc

20

Drept civil

24

Organizarea și etica profesiilor juridice

26

Materii opţionale

28

Colegiul juridic franco-român de studii europene

30

Burse

32

Reprezentarea studenţească

34

Asociaţia Studenţilor în Drept

36

Clubul de Artă „Aidol“

40

Facultatea, acasă

42

Q&A

44

Prima zi de facultate… (Epilog)

50


Miruna STOIAN Director Departamentul de Comunicare ASD Anul III – Grupa 317

Început de drum

E

ò’ȱ •Šȱ ɗŒŽ™žž•ȱ ›Ž™Ž•˜›ȱ ŠŒž•©ô’’ǯ Ai terminat de urcat ›Ž™Ž•Žȱ •’ŒŽž•ž’ǰȱ •©œ¦—ȱ ɗȱ ž›–©ȱ ŠŒŽ•Žȱ ™›’ŽŽ—’’ȱ ŒŽȱ ž›ŽŠ£©ȱ ™Žȱ Ÿ’Šô©ȱ ǻɗœ©ȱ Ž•Žȱ Ÿ˜›ȱ ęȱ ò’ȱ ™Žȱ ™Š›Œž›œž•ȱ ŠŒŽœ˜›Šȱ —˜’ǰȱ —žȱ Žȱ Ž–ŽǼǰȱ™›˜Žœ˜›’ǰȱž—ȱŠ—ž–’ȱœ’•ȱŽȱŸ’Šô©ǰȱŒŠ›Žȱ›Ž™›Ž£Ž—Šȱ™›˜™›’ž•ȱ ›’–ȱŽȱŠȱž›ŒŠȱŠŒŽœŽȱ›Ž™ŽǯȱŠŒ©ȱŠŒŽœȱ›’–ȱœŽȱŸŠȱŠŒŒŽ•Ž›ŠǰȱŠŒ©ȱŸŠȱ ęȱ ›Žžǰȱ ŠŒ©ȱ —Žȱ Ÿ˜–ȱ ɖ™’Ž’ŒŠǰȱ Œž–ȱ —Žȱ Ÿ˜–ȱ ›’’ŒŠȱ œž—ȱ ˜Š›ȱ ž—Ž•Žȱ ’—›Žȱ ɗ›Ž‹©›’•Žȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ Œžȱ ˜ô’’ȱ —’ȱ •Žȱ ™ž—Ž–ȱ •Šȱ ɗŒŽ™žȱ Žȱ

2


anul I, la Facultatea de Drept, —’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ǯȱ C—œ©ȱ ™˜ȱ ɗ›©£—’ȱ œ©ȱ Žȱ ›˜ȱ œ©ȱ Š’ȱ ɗŒ›ŽŽ›Žȱ Œ¦—ȱ Éô’ȱ Ÿ˜’ȱ œ™ž—Žȱ›Ž’ȱ•žŒ›ž›’DZȱŒ©ȱ›ž–ž•ȱŸŠȱęȱ›Žžǰȱɗœ©ȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ ›ž–˜œȱ’—ȱŸ’ŠôŠȱŠǰȱŒ©ȱŸŽ’ȱ•ŽŠȱ™›’ŽŽ—’’ȱ™ŽȱŸ’Šô©ȱò’ȱŒ©ȱŸŽ’ȱ ›©’ȱ–ž•Žȱ–˜–Ž—ŽȱŒŽȱÉô’ȱŸ˜›ȱŽŸŽ—’ȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱŽȱ™›ŽôȱŠ–’—’›’ǯ ŽŽŠȱŒŽȱŠ–ȱɗŒŽ›ŒŠȱò’ȱœ™Ž›©–ȱŒ©ȱŠ–ȱò’ȱ›Žžò’ȱ—˜’ǰȱɗȱ ŠŒŽœȱɗŒŽ™žȱŽȱ›ž–ȱŠ•ȱŸ˜œ›žǰȱŠȱ˜œȱœ©ȱ•ž–’—©–ȱ™›’–Ž•Žȱ ›Ž™ŽȱɗȱŽŸŽ—’›ŽŠȱŸ˜Šœ›©ȱŠ¦ȱŠŒŠŽ–’Œ©ǰȱŒ¦ȱò’ȱœ˜Œ’Š•©ǰȱɗȱ ŒŠ›ž•ȱŠŒž•©ô’’ǰȱ™›’—ȱŠȱ˜Ž›’ȱ›©œ™ž—œž›’•Žȱ•Šȱɗ›Ž‹©›’•Žȱ™Žȱ ŒŠ›Žȱò’ȱ—˜’ȱ—’ȱ•Žȱ™ž—ŽŠ–ǰȱ•ŠȱŠŒŽ•Šò’ȱɗŒŽ™žȱŽȱ›ž–ǯ ’’ȱɗ˜ŽŠž—Šȱ›ŽŒŽ™’Ÿȱ•ŠȱŒŽŽŠȱŒŽȱœŽȱɗ¦–™•©ȱɗȱ“ž›ž•ȱ ©žǰȱ ęŽȱ Œ©ȱ ŽœŽȱ Ÿ˜›‹Šȱ Žȱ •Šž›Šȱ ŠŒŠŽ–’Œ©ȱ œŠžȱ Žȱ —˜’•Žȱ ™›’ŽŽ—’’ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ •Žȱ ŸŽ’ȱ •ŽŠȱ Ȯȱ ŒŠȱ ˜›’ŒŽȱ ɗŒŽ™žȱ Žȱ ›ž–ǰȱ Š›–ŽŒž•ȱ œ©žȱ Œ˜—œ©ȱ ɗȱ Š™ž•ȱ Œ©ȱ —žȱ ŸŽ’ȱ –Š’ȱ ›©’ȱ ŠŒŽœŽȱ –˜–Ž—Žȱ —’Œ’˜Š©ǰȱ ŠòŠȱ Œ©ȱ ‹žŒž›©ȬŽȱ Žȱ Ž•Žȱ Š’Œ’ȱ ò’ȱ ŠŒž–ǯȱ ©œ›ŽŠ£©ȱ ɗȱ –’—Žȱ ɗ˜ŽŠž—Šȱ ŽŸŽ—’›ŽŠȱ Š ca parte din Ÿ’’˜Š›ŽŠȱ Ž•’©ȱ “ž›’’Œ©ȱ Ȯȱ ŽœŽȱ œž‹É—ôŽ•Žœȱ Œ©ȱ Ž›–Ž—ž•ȱ Žȱ Ǯ“ž›’œȱ–Ž’˜Œ›žȃȱ—žȱÉò’ȱŠ›ŽȱœŽ—œž•ȱɗȱ•’–‹Š“ž•ȱœžŽ—ž•ž’ȱ •Šȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ǰȱ —’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ǯȱ –™•’Œ©ȬŽȱ ɗȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’ȱ ’—Œ˜•˜ȱ Žȱ Œ˜’’Š—ž•ȱ ˜›–Šȱ ’—ȱ Œž›œž›’ȱ ò’ȱ œŽ–’—Š›Žȱ Ȯȱ ŸŽ’ȱ ŸŽŽŠȱ Œ¦ȱ Žȱ –ž•ȱ ɗœŽŠ–—©ȱ ŠœŠȱò’ȱŒ¦Žȱ‹Ž—ŽęŒ’’ȱɗȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ™Ž›œ˜—Š•©ȱÉô’ȱŸŠȱ˜Ž›’ȱ ŠŒŽœȱ•žŒ›žǯȱ˜—œ›ž’ŽòŽȬô’ȱ™›˜™›’ž•ȱ›’–ȱŽŒ‘’•’‹›Šǰȱɗ›Žȱ ˜›ŽȱŽȱœž’žȱò’ȱ™Ž›ŽŒŽ›’ǰȱɗ›Žȱž—Ž•Žȱ—˜™ô’ȱ—Ž˜›–’Žǰȱ Š›ȱ œŠ’œŠŒô’Šȱ —˜Ž’ȱ ŗŖǰȱ ɗ›Žȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’•Žȱ ǻ–ž•ŽǼȱ ɗȱ ŒŠ›ŽȱÉô’ȱ›ŽŒ˜–Š—ȱœ©ȱŽȱ’–™•’Œ’ȱŠŒ’Ÿȱò’ȱŠœŽ•ȱœ©ȱę’ȱž—ȱ Š•Ž›©˜›ȱŽȱŒž›œ©ȱ•ž—©ǰȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ—’Œ’ž—ȱ˜‹œŠŒ˜•ȱ—žȱɕȱ ŸŠȱ˜™›’ǯ žȱ —˜œŠ•’Šȱ –˜–Ž—Ž•˜›ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ –©ȱ ŠĚŠ–ǰȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›’–Šȱ ›ŽŠ™©ȱ Šȱ ›ž–ž•ž’ȱ –Žžȱ ɗȱ Facultatea de Drept, Éô’ȱž›Ž£ Ž•’Œ’©›’ȱ™Ž—›žȱŒ©ȱŠ’ȱŠ“ž—œȱŠ’Œ’ǰȱ œžŒŒŽœȱ™Ž—›žȱŠȬô’ȱŒ˜—’—žŠȱ›ž–ž•ȱò’ȱœ©ȱ—žȱž’ô’ȱ—’Œ’˜Š©ȱœ©ȱę’ȱ žȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱŸŽ’ȱęȱŠ“ž—œȱœ©ȱ™›’ŸŽò’ȱœŒ©›’•ŽȱŽȱ•Šȱꗊ•ž•ȱ•˜›ǯ 3


Conf. univ. dr Flavius-Antoniu BAIAS Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din București

Mesajul domnului Decan al Facultăţii de Drept

D

›Š’ȱ‹˜‹˜Œ’ǰ ŠȱɗŒŽ™žȱŽȱ›ž–ǰȱž™©ȱŒŽȱŠô’ȱ›ŽŒžȱ™›’—ȱž›Œ’•ŽȱŒŠž’—Žȱ Š•Žȱž—ž’ȱŽ¡Š–Ž—ȱŽȱŠ–’Ž›ŽȱœŽŸŽ›ȱȮȱœ’–™•ŠȱŽŒ’£’ŽȱŽȱŠȱ Ÿ©ȱ™›Ž£Ž—Šȱ •Šȱ ŠŒŽœȱŽ¡Š–Ž—ȱ˜ŸŽŽòŽȱ—žȱ—ž–Š’ȱŒž›Š“ž•ǰȱŠ›ȱò’ȱ –Šž›’ŠŽŠȱ Ÿ˜Šœ›© Ƿȱ Ȯǰȱ Ÿ’ȱ œŽȱ ŒžŸ’—ȱ Ž•’Œ’©›’ȱ ™Ž—›žȱ ›Žžò’©ȱ ò’ȱ ž—ȱ Œ©•ž›˜œȱǮ’—ŽȱŠô’ȱŸŽ—’ ǷȃȱɗȱŒŽŠȱ–Š’ȱ™›Žœ’’˜Šœ©ȱòŒ˜Š•©ȱŽȱ›Ž™ȱ ’—ȱ˜–¦—’Š ! œ˜›’Šȱ ŠŒŽœŽ’ȱ ŠŒž•©ô’ȱ ŽœŽȱ Š¦ȱ Žȱ ‹˜Š©ǰȱ ɗŒ¦ȱ ꎌŠ›Žȱ Š—ȱ ž—’ŸŽ›œ’Š›ȱ —Žȱ ˜Ž›©ȱ ™›’•Ž“ž•ȱ œ©ȱ ŽŸ˜Œ©–ȱ ŽŸŽ—’–Ž—Žȱ –Ž–˜›Š‹’•Žǯȱ —ž•ȱ ŠŒŽœŠȱ œ©›‹©˜›’–ȱ ŘŖȱ Žȱ Š—’ȱ Žȱ •Šȱ Œ›ŽŠ›ŽŠȱ Ǯ˜•Ž’ž•ž’ȱ “ž›’’Œȱ ›Š—Œ˜Ȭ›˜–¦—ȱŽȱœž’’ȱŽž›˜™Ž—Žȃǰȱž—’ŠŽȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ȱŽȱŽ•’©ǰȱŠ’ȱ Œ©›Ž’ȱŠ‹œ˜•ŸŽ—ô’ǰȱɗȱŒŽ•Žȱ˜ž©ȱŽŒŽ—’’ȱŒŠ›ŽȱŠžȱ›ŽŒžȱŽȱ•ŠȱŒ›ŽŠ›ŽŠȱ œŠǰȱ Šžȱ ©Œžȱ ŒŠ›’Ž›Žȱ œ™ŽŒŠŒž•˜ŠœŽȱ ɗȱ “žœ’ô’Žǰȱ ɗȱ Š–’—’œ›Šô’Žǰȱ ɗȱ ™›˜Žœ’ŠȱŽȱŠŸ˜ŒŠǯȱŽȱŠŒŽŽŠǰȱɗȱŠŒŽœȱŠ—ȱŠ—’ŸŽ›œŠ›ǰȱœŽȱŒžŸ’—Žȱž—ȱ ŒžŸ¦—ȱ ɗȱ ™•žœȱ ŽȱŠ™›ŽŒ’Ž›Žȱ ŒŽ•˜›ȱŒŠ›ŽȱŠžȱ ˜™Šȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ŽŸŽ—’ǰȱ •Šȱ žŒž›Žò’ǰȱ —žȱ —ž–Š’ȱ œžŽ—ô’ȱ Š’ȱ ž—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ —˜Šœ›Žǰȱ Œ’ȱ ò’ȱ Ȯȱ ɗȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ’–™ȱ Ȯȱ œžŽ—ô’ȱ Š’ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ Š›’œȱ ȱ Ȯȱ ǮŠ—‘·˜—Ȯ ˜›‹˜———Žȃ !

Žœ’ž›ȱɗœ©ȱŒ©ȱ™›Ž©’›ŽŠȱž—’ŸŽ›œ’Š›©ȱŽœŽȱ•ŠȱŽ•ȱŽȱ’ęŒ’•©ȱȮȱ ò’ȱ—žȱŸ›ŽŠžȱœ©ȱŸ©ȱœ™Ž›’’ ǷȱȮȱ™Ž—›žȱ˜ô’ǯȱŽô’ȱŠĚŠȱŠŒŽœȱ•žŒ›žǰȱꎌŠ›Žǰȱ ɗȱꎌŠ›Žȱ£’ǯȱŠ›ȱ—žȱŸŽô’ȱęȱœ’—ž›’ǯȱC—ȱ™›’–ž•ȱŠ—ǰȱŒŠȱò’ȱɗȱŒŽ’ȱŒŠ›Žȱ Ÿ˜›ȱ ž›–Šǰȱ ɒȱ ŸŽô’ȱ ŠŸŽŠȱ Š•©ž›’ȱ ™Žȱ ™›˜Žœ˜›’’ȱ ž–—ŽŠŸ˜Šœ›©ǯȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ɒȱ ŸŽô’ȱ ŠŸŽŠȱ Š•©ž›’ȱ ™Žȱ Œ˜•Ž’’ȱ –Š’ȱ –Š›’ǰȱ ŒŠ›Žȱ Ÿ©ȱ ˜Ž›©ȱ ŠŒŽœȱǮ ‘’ȱŠ•ȱ‹˜‹˜Œž•ž’ȃǰȱŠòŠȱŒž–ȱž–—ŽŠŸ˜Šœ›©ȱŸŽô’ȱɗŸ©ôŠȱœ©ȱ ęô’ȱŠ•©ž›’ȱŽȱŽ—Ž›Šô’’•ŽȱŒŠ›ŽȱŸ˜›ȱž›–Š ! —ȱ Šž˜›ȱ Š–Ž›’ŒŠ—ǰȱ••Š—ȱ •˜˜–ǰȱ œ™ž—ŽŠȱ Œ©ȱ œžŽ—ô’’ȱ œž—ȱ Ǯž—’ô’ȱ ˜Š›ȱ ɗȱ ›Ž•Š’Ÿ’œ–ȱ ò’ȱ ɗȱ Œ›Ž’—ôŠȱ ɗȱ ŽŠ•’ŠŽȃǯȱ Š•’ŠŽŠȱ 4


ŽœŽȱ ˜ȱ ŸŠ•˜Š›Žȱ “ž›’’Œ©ȱ Š¡’˜–Š’Œ©ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ ˜ȱ Œž—˜ŠòŽô’ȱ ò’ȱ Šȱ Œ©›Ž’ȱ ŠŒô’ž—Žȱ ˜ȱ ŸŽô’ȱ Š™›˜ž—Šȱ ɗȱ –ž•Žȱ ’—ȱ ˜–Ž—’’•Žȱ ›Ž™ž•ž’ǰȱ ɗȱ Š—’’ȱ ŒŠ›Žȱ Ÿ˜›ȱ ž›–Šǯȱ C—ȱ ™›’Ÿ’—ôŠȱ ›Ž•Š’Ÿ’œ–ž•ž’ȱȮȱŠ‹œ›ŠŒô’Žȱ©Œ¦—ȱŽȱŒŽ•ȱꕘ£˜ęŒȱ ȮȱŸŽô’ȱŠĚŠȱɗȱŠŒŽŠœ©ȱŠŒž•ŠŽǰȱɗȱŒ’žŠȱŠȱŒŽŽŠȱ ŒŽȱ™Š›ŽȱŠȱŽ–˜—œ›Šȱ•ž–ŽŠȱ›ŽŠ•©ǰȱŒ©ȱœž—ȱ Œ¦ŽŸŠȱŸŠ•˜›’ȱŒŠ›Žȱ—žȱ’ȱœŽȱœž‹œž–ŽŠ£©DZȱ Œ’—œŽŠǰȱ ˜—˜Š›ŽŠǰȱ ›Žœ™˜—œŠ‹’•’ŠŽŠǰȱ Œž•ž•ȱ•žŒ›ž•ž’ȱ‹’—Žȱ©Œž ! žŒŒŽœ ! •ŠŸ’žœȱǯȱŠ’Šœǰ ŽŒŠ—

5


Nicola COSTEA Președinte ASD Anul IV – Grupa 408

Mesaj președinte ASD

D

›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•Žǰ Š©ȬŽȱ ɗȱ ꗊ•ȱ ɗȱ •˜Œž•ȱ ž—Žȱ Š’ȱ œ™Ž›Šȱ œ©ȱ Š“ž—’ȱ Žȱ Š¦Šȱ vreme ǷȱŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ǰȱ—’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ’—ȱžŒž›Žò’ŗǯȱ Cô’ȱ ›Š—œ–’ȱ ˜ȱ ŒŠ•©ȱ ò’ȱ ™›’ŽŽ—ŽŠœŒ©ȱ œ›¦—Ž›Žȱ Žȱ –¦—©ȱ ™Ž—›žȱ ›Žžò’Šȱ ŠŸž©ǰȱ –Š’ȱ Š•Žœȱ Œ©ȱ Ž¡Š–Ž—ž•ȱ Žȱ Š–’Ž›Žȱ •Šȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ —˜Šœ›©ȱœŽȱ‹žŒž›©ȱŽȱ˜ȱŒ˜–™Ž’’Ÿ’ŠŽȱœ™˜›’©2ǯ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ’Š©ȬŽȱ ɗȱ ŠôŠȱ ž—Ž’ȱ ’–Ž—œŽȱ ™˜›ô’ȱ ŽœŒ‘’œŽȱ ɗȱ ŠôŠȱŠǰȱ™˜Š›Šȱ•ž–’’ȱŠŒŠŽ–’ŒŽǯȱŽȱŠŒž–ǰȱ›ž–ž•ȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ’—Žȱ ɗȱŠôŠȱŠȱŽœŽȱž—ž•ȱŒŠ›ŽȱœŽȱŽœŽȱŒ˜—ꐞ›ŠȱɗȱŒŽŠȱ–Š’ȱ–Š›Žȱ™Š›Žȱ Žȱ ’—Žǯȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ɕȱ Œ˜—œ›ž’Žò’ȱ Œžȱ ›Žœ™˜—œŠ‹’•’ŠŽǰȱ Œžȱ Ž˜›ȱ ’—Ž•ŽŒžŠ•ȱ—ŽÉ—›Ž›ž™ǰȱŒžȱ™Ž›œŽŸŽ›Ž—ô©ǯȱ’ȱ›ŽŒžȱŽȱŠòŠȬ—ž–’ž•ȱ Ž¡Š–Ž—ȱŠ•ȱ–Šž›’©ô’’ǰȱŠœŽ•ȱɗŒ¦ȱŸ’ŠôŠȱŠȱŸŠȱœŠȱŽȱŠŒž–ȱɗŒ˜•˜ȱ ɗȱ–¦’—’•ŽȱŠ•Žǯ ›Š—œ–’ô¦—žȬô’ȱŒ¦ŽŸŠȱ¦—ž›’ǰȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ȱ Éô’ȱ›ŽŒ˜–Š—ȱœ©ȱę’ȱŠŽ—ȱ•Šȱ˜ȱŒŽȱœŽȱɗ¦–™•©ȱɗȱ“ž›ž•ȱ ©žǯȱ˜ȱ’–™ž•ǯȱŠ’ȱŠ•Žœȱ•ŠȱɗŒŽ™žǯȱ’’ȱŠŽ—ȱ•Šȱ˜ȱŒŽȱ œ™ž—ȱ™›˜Žœ˜›’’ǰȱ•Šȱ˜ȱŒŽȱœ™ž—ȱŒ˜•Ž’’ǯȱŠ›ȱɗȱŠŒŽ•Šò’ȱ timp ę’ȱŒ›’’Œ3ǯȱŽŽŠȱŒŽȱÉô’ȱ–©›ž›’œŽœŒȱŒ˜•Ž’’ǰȱ–Š’ȱ Š•Žœȱ ŒŽ’ȱ ’—ȱ Š—’’ȱ –Š’ȱ –Š›’ǰȱ —žȱ ŽœŽȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ŽœŽǰȱ Œ’ȱ ŽœŽȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ Šžȱ ›©’ȱ Ž’ǯȱ ˜ŠŽȱ Ž¡™Ž›’Ž—ôŽ•Žȱ •˜›ȱ Œžȱ

1

ȱ›Ž™ǰȱ ȱž—ŒŠ“Ž•Žȱ–’—’–Žȱœž—ȱ’—ȱŒŽȱɗȱŒŽȱ–Š’ȱ–Š›’ȱŒžȱꎌŠ›ŽȱŠ—ǯ 3 ȱŽȱŽȱ›©žȱò’ȱŒŽȱŽȱ‹’—ŽȱȦȱžȱŽȬ—›ŽŠ‹©ȱò’ȱœ˜Œ˜ŠŽǰȱǯȱ–’—ŽœŒžǰȱ •˜œœ© 2

6


ɗŸ©ôŠž•ȱ•Šȱ˜ȱŠ—ž–’©ȱ–ŠŽ›’ŽȱœŠžȱ•ŽŠŽȱŽȱ™›˜Žœ˜›ž•ȱȱœž—ȱ˜ȱ ™Ž›ŒŽ™ô’Žȱ™ž›ȱœž‹’ŽŒ’Ÿ©ȱŠȱž—˜›ȱɖ™›Ž“ž›©›’ȱŽŽ›–’—ŠŽȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ Žȱ ŒŠ›ŠŒŽ›’œ’Œ’•Žȱ ꎌ©›ž’ȱ ’—’Ÿ’ȱ Œ˜–‹’—ŠŽȱ Œžȱ ŒŠ›ŠŒŽ›’œ’Œ’•Žȱ ž—ž’ȱŠ•ȱ’—’Ÿ’ȱœŠžȱŠ•Žȱž—Ž’ȱœ’žŠô’’ǯ ŽȱŽȱŠ•©ȱ™Š›Žǰȱ—žȱž’ŠȱŒ©ȱŠ’ȱ’–™ȱ!ȱ’ȱ’–™ǯȱ‘’Š›ȱŠŒ©ȱô’ȱœŽȱ ™Š›ŽȱŒ©ȱœž—ȱ˜—ŽȱŽȱ–ŠŽ›’Š•Žȱò’ȱ–’’ȱŽȱ™Š’—’4ǯȱ –™˜›Š—ȱŽœŽȱœ©ȱ ę’ȱ•ŠȱŠŒž•ŠŽŠȱŠœŠȱ™Ž—›žȱŒ©ȱô’ȬŠ’ȱ˜›’ȱœŠžȱ–©ŒŠ›ȱ™Ž—›žȱŒ©ȱŠòŠȱŠ’ȱ œ’–ô’ǯȱj’ȱœž—ȱœ’ž›ȱŒ©ȱŠòŠȱŽœŽǯȱŠŒ©ȱžȱÉô’ȱ˜›Žò’ȱŒžȱŠŽŸ©›Šȱœ©ȱ ę’ȱŠ’Œ’ǰȱ’–™˜œ’‹’•ž•ȱ—žȱŽ¡’œ©ǯ ©ȱ ˜ȱ Ÿ˜›‹’–ȱ Žȱ ɗŸ©ôŠǯȱ C—ŸŠô©ȱ !ȱ ò’ȱ Š’Œ’ȱ œ©ȱ ŽŸ’’ȱ ž—ȱ ™›˜Žœ’˜—’œǯȱ—ȱ™›˜Žœ’˜—’œȱŠ•ȱ›Ž™ž•ž’ǯȱ—ȱ›Ž™žŠȱŽ˜›Ž’Œ’Š—ȱ ò’ȦȱœŠžȱ™›ŠŒ’Œ’Š—ȱŠ•ȱ›Ž™ž•ž’ǯȱžȱŽò’ȱŠ’Œ’ȱœ©ȱɗôŽ•Ž’ȱꎌŠ›ŽȱŒ˜—ŒŽ™ȱ “ž›’’Œǰȱœ©ȱ“˜—•Ž£’ȱŒžȱŽ•ȱò’ȱœ©ȱœŠŸž›Ž£’ȱꎌŠ›ŽȱŠ›ž–Ž—ȱœ˜•’ȱœŠžȱ Ž£‹ŠŽ›Žȱ“ž›’’Œ©ǯȱò’ȱŠ’Œ’ȱœ©ȱŠ™•’Œ’ȱ›Ž™ž•ǰȱŽò’ȱŠ’Œ’ȱœ©ȱɗœžĚŽôŽò’ȱ dreptul Ƿȱ C—ŸŠô©ȱ Žȱ ™•©ŒŽ›Žȱ ò’ǰȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—ǰȱ ›ŽŒŸŽ—ŽŠ£©ȱ Œž›œž›’•Žȱò’ȱœŽ–’—Š›Ž•Žǰȱ’—’Ž›Ž—ȱŽȱŒŽȱÉô’ȱœ™ž—ȱŒ˜•Ž’’ȱœŠžȱŒ‘’Š›ȱ ž—Ž•Žȱ ŒŠ›Žȱ ’ŠŒ’ŒŽǰȱ –Š’ȱ ɗȱ •ž–©ǰȱ–Š’ȱɗȱœŽ›’˜œǯ Dar…

4

ȱ“ž—’ȱœ©ȱ›ŽŠ•’£Ž£’ȱɗȱœŒž›ȱ’–™ȱŒ©ȱŽ¡Š–Ž—ž•ȱŽȱ‹ŠŒŠ•Šž›ŽŠȱŽœŽȱ̘Š›Žȱ•Šȱ ž›ŽŒ‘ŽȱȮȱ–Š’ȱŠ•ŽœȱŒŠȱŸ˜•ž–ȱŠ•ȱ–ŠŽ›’Ž’ȱȮȱŠô©ȱŽȱž—ȱŽ¡Š–Ž—ȱ˜‹’ò—ž’ȱ•Šȱ›Ž™ǯ

7


ŠŒž•ŠŽŠȱ ŽœŽǰȱ Š’Œ’ǰȱ •Šȱ ›Ž™ǰȱ ǰȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ ›ž–˜Šœ©ȱ ŽŠ™©ȱ Šȱ Ÿ’Žô’’ȱŠ•Žȱò’ȱÉô’ȱ›ŽŒ˜–Š—ȱœ©ȱ–©ȱŒ›Ž£’ȱ™ŽȱŒžŸ¦—ǯȱò’ȱɗ›Ȭ˜ȱŒ©•©˜›’Žǰȱ ɗ›ȬŠŽŸ©›ǰȱ Š›ȱ —žȱ Žò’ȱ œ’—ž›ǯȱ’ȱ ˜ȱ ›©–Š©ȱ Žȱ Œ˜•Ž’ȱ Œžȱ ŠŒŽ•ŽŠò’ȱ ’—Ž›ŽœŽȱ ŒŠȱ ’—Žǰȱ Œžȱ ŠŒŽŽŠò’ȱ ŽœŒ‘’Ž›Žȱ ŒŠȱ ’—Žǰȱ Œžȱ ŠŒŽ•ŽŠò’ȱ ’—Ž—ô’’ȱ ™˜£’’ŸŽȱ ŒŠȱ ’—Žǰȱ Œžȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ Ž—ž£’Šœ–ȱ ŒŠȱ ’—Žǯȱ ’ȱ Éô’ȱ Ÿ˜›ȱ ęȱ Š™›˜Š™Žȱ ɗŠ’—Žȱ Žȱ Œž›œž›’ǰȱ •Šȱ ŒŽŠ’ž•ȱ œŠžȱ •Šȱ ŒŠŽŠžŠȱ Žȱ ’–’—ŽŠô©ǰȱ ɗȱ ™Šž£©ǰȱ Ž¡™•’Œ¦—žȬô’ȱ˜ȱ—˜ô’ž—ŽȱŽȱ•ŠȱœŽ–’—Š›ȱœŠžȱ’—’Œ¦—žȬô’ȱ˜ȱœŠ•©ǰȱ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱɗȱ’–™ž•ȱ•’‹Ž›ǯ ’–™ȱ •’‹Ž›ǯȱ Šǯȱ Žȱ ŠŒŽ–ȱ Œžȱ Ž• ? Žȱ ɗœŒ›’Ž–ȱ ɗ›Ȭ˜ȱ Šœ˜Œ’Šô’Žȱ œžŽ—ôŽŠœŒ©ȱ!ȱ’’ȱŸ˜•ž—Š› Ƿȱ –™•’Œ©ȬŽȱɗȱŸ’ŠôŠȱŠœ˜Œ’Šô’’•˜›ǯȱžȱ™Ž—›žȱ Œ©ȱ ©ȱ ‹’—Žȱ ɗȱ 5ǰȱ —žȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ Žȱ Ž£Ÿ˜•ô’ȱ ™Žȱ ™•Š—ȱ ™›˜Žœ’˜—Š•ȱ ɗȱ –˜ȱœ™ŽŒŠŒž•˜œ6ǰȱŒ’ȱ™Ž—›žȱŒ©ȱ™Ž›ŽŒ’ȱ–˜–Ž—ŽȱŽȱ—Žž’ŠȱɗȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ —ŽŠòŽ™ŠŽȱœ’žŠô’’7ȱŒžȱœžŽ—ô’ȱ’—ȱŠ—’ȱ’Ž›’ô’ȱò’ȱ’—ȱœŽ›’’ȱ’Ž›’Žǯȱȱ œ©ȱŠ“ž—’ȱœ©ȱŠ’ȱ™›’ŽŽ—’ǰȱŠŽ—ô’Žǰȱ™›’ŽŽ—’ǰȱ’—ȱŠ—ž•ȱ˜’ǰȱ›Ž’ȱœŠžȱŒ‘’Š›ȱ ™Š›žǯȱŽȱŠ™ǰȱŽȱɗŽ–—ȱœ©ȱ–©ȱŒ›Ž£’ȱ™ŽȱŒžŸ¦—ǯȱ’ŠôŠȱɗ›Ȭ˜ȱŠœ˜Œ’Šô’Žȱ œžŽ—ôŽŠœŒ©ȱ ŽœŽȱ ž—ž•ȱ ’—›Žȱ •žŒ›ž›’•Žȱ Š‹œ˜•žȱ Š—Šœ’ŒŽȱ ŒŠ›Žȱ ô’ȱ œŽȱ ™˜ȱɗ¦–™•Šȱɗȱ’–™ž•ȱŠŒž•©ô’’ǯ ’—ŽÉ—ôŽ•Žœǰȱ Éô’ȱ ›ŽŒ˜–Š—ȱ œ©ȱ Žȱ ’–™•’Œ’ȱ ò’ȱ ɗȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’ȱ “ž›’’ŒŽȱ Ž¡›ŠŒž››’Œž•Š›Ž8ǰȱ ɗŒ¦ȱ Ž•Žȱ Žȱ Š™›˜™’Žȱ Žȱ •ž–ŽŠȱ ™›ŠŒ’Œ©ǰȱ Žȱ Š“ž©ȱ Ž—˜›–ȱœ©ȱŽȱŽœŒ˜™Ž›’9ǰȱœ©ȱò’’ȱŒŽȱô’ȱœŽȱ™˜›’ŸŽòŽȱò’ȱŒŽȱ—žǰȱŒŠ›Žȱœž—ȱ ɗŒ•’—Šô’’•ŽȱŠ•Žȱò’ȱɗȱŒŽȱŸ›Ž’ȱœ©ȱŽ¡ŒŽ•Ž£’ȱɗȱŸ’’˜›ǯ —’’ȱŠ›ȱœ™ž—ŽȱŒ©ȱŽžȱœž—ȱ•Šȱꗊ•ȱŽȱ›ž–ǰȱŠ›ȱŠœŠȱŽœŽȱ˜›’Œž–ȱ ŒŽŸŠȱ œž‹’ŽŒ’Ÿǯȱ Š’ȱ Š–ȱ ž—ȱ Š—ȱ Žȱ œžŽ—ô’Žǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ ›Ž’ȱ Š—’ȱ Žȱ Œž—˜ò’—ôŽȱ ò’ȱ Š–’—’›’ȱ –˜—ž–Ž—Š•Žȱ Œžȱ ™›’ŽŽ—’’ȱ ’—ȱ ŠŒž•ŠŽȱ ɗȱ œ™ŠŽǯȱ Š›ȱ žǰȱ žǰȱ ›Š©ȱ ‹˜‹˜Œž•Žǰȱ žȱ —žȱ Š’ȱ ŽŒ¦ȱ ’—œ›ž–Ž—Ž•Žȱ ŠŒž–ǯȱ’’ȱ’‹ŠŒŽȱò’ȱŒ•©ŽòŽȬô’ȱ˜›©›ŽŠôŠȱ™ŽȱŒŠ›Žȱô’Ȭ˜ȱ˜›Žò’ ! ˜›ŽòŽȬô’ȱŒžȱŠŽŸ©›Šǰȱ–ž—ŒŽòŽȱò’ȱŸŽ’ȱ›Žžò’ ! ž•ȱœžŒŒŽœȱ! ’Œ˜•Šȱ˜œŽŠǰȱ ›ŽòŽ’—Žȱ

5

ȱŽȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ–ž•Žȱ˜›’ȱŒ‘’Š›ȱ˜ȱŠŒŽǯ ȱ“ž—’ȱœ©ȱÉô’ȱô’’ȱŠ™›˜Š™ŽȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ–Š›Žȱžò–Š—ȱȮȱ™Žȱ’—Žǯ 7 ȱ Š›ȱŠ’Œ’ȱ—žȱŽŸ’—ȱŒ˜—Œ›ŽǰȱŽȱ•Šœȱœ©ȱÉô’ȱœŠ’œŠŒ’ȱŒž›’˜£’ŠŽŠȱœ’—ž›ǯ 8 ȱŒŽœŽŠȱ™˜ȱęȱŒ˜—Œž›œž›’ȱŽȱŽœŽž›’ǰȱŒ˜—Œž›œž›’ȱŽȱ™›˜ŒŽœŽȱœ’–ž•ŠŽǰȱœŠ’’ȱŽȱ™›ŠŒ’Œ©ȱŽŒǯ 9 ȱȱŠ•©ȱ–Ž˜©ȱ™›’—ȱŒŠ›Žȱô’’ȱŠ™›˜Š™Žȱžò–Š—ž•ȱœžœȬ–Ž—ô’˜—Šǯ 6

8


ǯȱǯȱ©ȱ—žȱę’ȱž—ȱ›Š––Š›ȱ—Š£’ȱǷȱȱ™›˜‹Š‹’•ȱœ©ȱ–Š’ȱŠž£’ȱŠ—ž–’ŽȱŒ˜—œ›žŒô’’ȱŒŠ›Žȱ—žȱ œž—ȱ ˜Œ–Š’ȱ •Šȱ •˜Œž•ȱ •˜›ȱ ’—ȱ ™ž—Œž•ȱ Žȱ ŸŽŽ›Žȱ Š•ȱ •’–‹’’ȱ ›˜–¦—Žǰȱ Š›ǰȱ ˜ȱ œ©ȱ ŸŽ£’ǰȱ œž—ȱ Œ‘Žœ’ž—’ȱ Žȱ ꗎôŽȱ ŒŠ›Žȱ ™˜ȱ ęȱ ›ŽŒžŽȱ žò˜›ȱ Œžȱ ŸŽŽ›ŽŠǯȱ Cô’ȱ œ™ž—ȱ ŠœŠȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ ˜ȱ œ©ȱ ›ŽŠ•’£Ž£’ȱŒžȱ’–™ž•ȱŒ©ǰȱ™ŽȱŽȱ˜ȱ™Š›Žǰȱ–ž•Žȱ’—›Žȱ›ŽòŽ•’ȱœž—ȱ™Š›˜—Š‹’•Žǰȱ’Š›ȱŒ©ǰȱ™ŽȱŽȱ Š•©ȱ™Š›ŽǰȱŒžȱŒ¦ȱŠ–’Ž›ŽŠȱ›©–¦—Žȱɗȱž›–©ǰȱŒžȱŠ¦ȱ˜ȱœ©ȱž’ô’ȱ›Žž•’ȱŽȱ•’–‹©ȱò’ȱ˜ȱœ©ȱę’ȱ žȱɗœžô’ȱ™›Ž’œ™žœȱ•Šȱž—Ž•Žǯȱžȱ˜ŠŽȱŠœŽŠǰȱ—žȱŽȱŽ–ŽǯȱòŠȱŒž–ȱò’ȱ™›˜Žœ’Šȱ˜ȱŒŽ›ŽǰȱŠ›ȱ Œž–ȱœž—ȱœ’ž›ȱŒ©ȱ˜ȱœ©ȱœŽȱò’ȱɗ¦–™•Žǰȱ•’–‹Šȱ›˜–¦—©ȱŸŠȱ›©–¦—Žȱž—ž•ȱ’—›Žȱ•žŒ›ž›’•ŽȱŒžȱ ŒŽ•Žȱ–Š’ȱ–’Œ’ȱŽ—’–Žȱ™Ž—›žȱ’—Ž10ǯ

10 ȱCô’ȱ£’ŒȱŠœŠȱ™Ž—›žȱŒŠȱŽžȱŠ–ȱŠŸžȱ›Š––Š›Ȭ—Š£’œ’©ȱŒ›˜—’Œ©ȱ™¦—©ȱŽœž•ȱŽȱ›ŽŒŽ—ǰȱŠ›ȱ –ȬŠ–ȱŸ’—ŽŒŠǯ

9


Florentin ŢUCA Managing Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Gâlceava cu juristul din mine

J

ž›’œž•ȱ ’—ȱ –’—Žȱ Šȱ Š–žô’ǯȱ Žȱ ˜ȱ œŒ˜˜ŒŽòŽȱ ™›’—ȱ ˜ŠŽȱ ‹ž£ž—Š›Ž•ŽȱŽȱŒŽŸŠȱœ˜Œ˜ŽŠ•©ȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱœȬ˜ȱŽŠȱŠŒŽ•˜›ŠȱŒŠ›Žȱ™ž—ȱ œž‹ȱ œŽ–—ž•ȱ ɗ›Ž‹©›’’ȱ œ’œŽ–ž•ȱ —˜›–Š’Ÿȱ ò’ȱ –©ȱ Œ‘Žœ’˜—ŽŠ£©ȱ ŠŒ©ǰȱ ɗȱ ˜–¦—’Šȱ Œ˜—Ž–™˜›Š—©ǰȱ ›Ž™ž•ȱ –Š’ȱ ŽœŽȱ ˜ȱ ò’’—ô©ǯȱ j’ǰȱ ŠŒ©ȱŠǰȱŒž’ȱǻ–Š’Ǽȱ˜•˜œŽòŽǯȱžœȱ•ŠȱŒ˜•ôȱŽȱ›ŽŒ‘’£’˜›’ž•ȱ™›’Ÿ’›’•˜›ȱ Œ˜—ŽœŒŽ—Ž—Ȭ’›˜—’ŒŽǰȱ “ž›’œž•ȱ –Žžȱ ©œŽòŽȱ Œ©ȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ ‹ž—©ȱ Š™©›Š›Žȱ Žȱ ŠŠŒž•ȱ ò’ȱ Éò’ȱ ɗŒŽ™Žȱ ™•Ž˜Š›’Šȱ •Šȱ –ŽŠ˜—ǰȱ ɗȱ ŠôŠȱ ž—Ž’ȱ Šž—©›’ȱ™•’Œ’œ’Žȱò’ȱ›ŽœŽ–—ŠŽǯȱŠǰȱŠǰȱŒ•Š–ŽŠ£©ȱŽ•ȱž›’˜œǰȱ›Ž™ž•ȱ ŽœŽȱ˜ȱò’’—ô©ǰȱŽȱ–ŠŽ–Š’ŒŠȱò’’—ôŽ•˜›ȱœ˜Œ’Š•Žǰȱ›Ž™ž•ȱŽȱŽŒ‘’ŸŠ•Ž—ȱ Œžȱ›’˜Š›ŽŠȱò’ȱŒžȱœ™’›’ž•ȱŒŠ›Ž£’Š—ǰȱŽœŽȱ›ŠŽ•ŽȱŽŠ–©—ȱŠ•ȱ•˜’Œ’’ǰȱ ꕘ£˜ęŠȱ ›Ž™ž•ž’ȱ Žȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ ŠœŒ’—Š—©ȱ ›Š–ž›©ȱ Šȱ ꕘ£˜ęŽ’ǰȱ ’Š›ȱ ›Ž™ž•ȱŒŠȱœ’œŽ–ȱŽȱ—˜›–Žȱ›Ž™›Ž£’—©ȱòŠ—œŠȱŒ˜—Ÿ’Žôž’›’’ȱ—˜Šœ›Žȱò’ȱ Š›Š—ô’Šȱɖ™˜›’ŸŠȱ›’œŒž•ž’ȱŽȱ’–™•˜£’Žȱœ˜Œ’Š•©ǯȱŠǰȱ˜Š–Ž—’ȱ‹ž—’ǰȱ ›Ž™ž•ȱ ɗœŽŠ–—©ȱ ™ŠŒŽǰȱ Ÿ˜›‹Šȱ •ž’ȱ Ž•œŽ—ǰȱ ’Š›ȱ “žœ’ô’Šȱ ŽœŽǰȱ Œž–ȱ œ™ž—ŽŠȱ ’ŒŽ›˜ǰȱ ›Ž’—Šȱ ò’ȱ œ©™¦—Šȱ žž›˜›ȱ Ÿ’›žô’•˜›ǯȱ Šǰȱ ›Ž™ž•ȱ ŽœŽȱ’—Ÿ’˜•Š‹’•ǰȱ’—’Ÿ’£’‹’•ǰȱ’—Š•’Ž—Š‹’•ǯȱŠǰȱ›Ž™ž•ȱŽœŽȱŠ›Šȱ‹’—Ž•ž’ȱ ò’ȬŠȱ›Ž™©ô’’ǯ ©ȱž’ȱ•Šȱ“ž›’œž•ȱ’—ȱ–’—ŽȱŒžȱŒ˜–™Šœ’ž—ŽǯȱC—ȱ£’•Ž•ŽȱŠœŽŠǰȱŽ•ȱ œŽȱŠ’©ȱŒŠȱ˜—ȱž’“˜ŽǰȱŸ˜›‹ŽòŽȱŽȱž—ž•ȱœ’—ž›ǰȱ™•ŽŽŠ£©ȱɗȱŠôŠȱ ž—˜›ȱ›’‹ž—Š•Žȱ’–Š’—Š›Žȱò’ȱœŠ›ŽǰȱŒžȱ˜Š©ȱŽ›Ÿ˜Š›ŽŠǰȱɗȱŠ™©›Š›ŽŠȱ ›Ž™ž•ž’ǰȱ ž•Œ’—ŽŽŠȱ •ž’ǯȱ C•ȱ Š™žŒȱ Žȱ ž–Ž›’ǰȱ ɕȱ œ›¦—ȱ ɗȱ ‹›ŠôŽȱ Œžȱ ›ŠǰȱŠ›ȱɗŒŽ™ȱœ©ȱ£‹’Ž›ȱò’ȱŽžDZȱ˜–ž•ŽǰȱɗȱôŠ›ŠȱŠǰȱ›Ž™ž•ȱŽȱœ›¦–‹ǯȱ ȱœ›¦–‹ȱ’—ȱ—©œŒŠ›Žǰȱœ›¦–‹ȱɗȱ’—Ž›™›ŽŠ›Žǰȱœ›¦–‹ȱɗȱŠ™•’ŒŠ›Žǯȱȱ œ©Ȭô’ȱŽ¡™•’Œȱ™Žȱ›¦—ǰȱ’ŽŠ•’œȱò’ȱ—Š’ŸȱŒŽȱŽò’ǯ

›Ž™Ȭœ›¦–‹ȱ’—ȱŠŒŽ›ŽǯȱC—ȱ˜–Š—’ŠȱŽȱŠ£’ǰȱ›Ž™ž•ȱœŽȱ—ŠòŽȱ ɗȱ ˜ž©ȱ –ŠŽ›—’©ô’DZȱ ž—Šȱ Žȱ £’œž•ȱ ™Š›•Š–Ž—ǰȱ Š•Šȱ Žȱ £’œž•ȱ žŸŽ›—ǯȱ 10


’œž•ȱ ™Š›•Š–Ž—ȱ Ž–’Žȱ •Ž’ǰȱ £’œž•ȱ žŸŽ›—ǰȱ ˜›˜—Š—ôŽȱ £’œŽȱ Žȱ ž›Ž—ô©ǯȱŠŒ©ȱŠ›ȱęȱœ©ȱ—ž–©›©–ȱ˜›˜—Š—ôŽ•ŽȱŽȱž›Ž—ô©ȱ—©œŒžŽȱ ɗȱ–ŠŽ›—’ŠŽŠȬžŸŽ›—ȱɗȱž•’–Ž•Žȱ˜ž©ȱŽŒŽ—’’ǰȱŠ’ȱ£’ŒŽȱŒ©ȱŽò’ȱž—ȱ ’™ȱŒ©•’DZȱ›Ž‹ž’ŽȱŒ©ȱŠ’ȱɗ›ž—ŠȱŒŽŸŠȱ›©£‹˜Š’ŽǰȱŒ’ž–ŽǰȱŒž›Ž–ž›Žǰȱ œž—Š–’ȱ ò’ȱ Š•Žȱ ŒŠŠŒ•’œ–Žȱ Žȱ Ÿ›Ž–Žȱ ŒŽȱ Š’ȱ Š“ž—œȱ œ©ȱ Žœ’˜—Ž£’ȱ Š¦ŽŠȱ œ©›’ȱ Ž¡ŒŽ™ô’˜—Š•Žǯȱ Ž‘ǰȱ ›Ž™ž•Ȭž•Œ’—ŽŽȱ ɗȱ Ÿ›Ž–ŽŠȱ ‘˜•Ž›Ž’ǯǯǯȱ j’ȬŠ™˜’ǰȱ ‹©›¦—Žǰȱ Œ’—Žȱ Žȱ Ž’ž’˜›ž•ȱ ǻŒžȱ –Š“žœŒž•©Ǽȱ •Šȱ Šȱ Œ©›ž’ȱ ǮŸ˜’—ô©ȃȱ —©œŒ©˜Š›Žȱ Žȱ •˜’ŒŽȱ —˜›–Žȱ Žȱ ›Š™˜›Š’ȱ žȱ ɗȱ ’—Ž›™›Ž©›’•Žȱ Š•Žȱ ’—ȱ Ÿ›Ž–ŽŠȱ œžŽ—ô’Ž’ȱ ò’Ȭ—ȱ Šȱ Œ©›ž’ȱ Ǯ•ž–’—©ȱ ò’ȱ ɗôŽ•Ž™Œ’ž—Žȃȱ Žȱ ɗŽ–—Šȱ ™›˜Žœ˜›ž•ȱ ŽŠ”ȱ œ©ȱ Žȱ ɗŒ›Ž£’ǵȱ ž–ŸŠȱ ˜–—ž•ȱ‹ž›˜œȱò’ȱ–žœ©Œ’˜œǰȱŽœŒ‘’œȱ•Šȱ›Ž’ȱ—Šœž›’ȱ™ŽœŽȱ™¦—ŽŒǰȱ –’›˜œ’—ȱŠȱœž˜Š›Žȱò’ȬŠȱŒ˜—Š–—©›’ȱ™Ž—Š•Žǵȱ›’ȱ™˜ŠŽȱ™•’Œ’œ’ž•ȱ ŒŠ›Žȱ Œ˜—œž•©ȱ Š‹•˜’Žȱ ɗȱ ’–™ž•ȱ Ž£‹ŠŽ›’•˜›ȱ ™Š›•Š–Ž—Š›Žǵȱ ž–ŸŠȱǮ›Ž™›Ž£Ž—Š—ž•ȱŠ•Ž©˜›’•˜›ȃȱŒŠ›ŽȱŠ‹œŽ—ŽŠ£©ȱ™›˜Žœ¦—ȱ Œ©ȱ™›˜›Š–ž•ȱŽȱ•Ž’Ž›Š›ŽȱŠ›Žȱ•˜Œȱɗȱ’–™ž•ȱ™›˜›Š–ž•ž’ȱ•ž’ȱŽȱ œ˜–—ǵȱŠžȱ™›˜‹Š‹’•ȱŒ¦—©›ŽŠôŠȱŽȱ–ž£’Œ©ȱŠȱ™˜™˜›ž•ž’ȱ•Ž’Ž›¦—žȬ ò’ȱ –Š—ŽŠžŠȱ ™Ž—›žȱ —ž—Šȱ Žȱ œ¦–‹©©ǵȱž£’ȱ žǰȱ ǮŸ˜’—ôŠǰȱ •ž–’—Šȱ ò’ȱ ɗôŽ•Ž™Œ’ž—ŽŠȱ Ž’ž’˜›ž•ž’ȃdzȱ ŸŽ—žŠ•ȱ Ÿ˜’Šȱ Ž’ž’˜›ž•ž’ȱ Ȯȱ

11


žŸŽ›—ȱŽȬŠȱŽ–’Žȱ˜›˜—Š—ôŽȱɗȱ˜•’—©ȱŒžȱ•Ž’ȱ—ŽŒ˜—œ’žô’˜—Š•Žȱ ŒŠȱœ©ȱ›’‹•Ž£Žȱž›ŽŠȱɗȱœ™Ž›Š—ôŠȱŒ©ȱ–Ž›Žȱò’ȬŠòŠ ǵȱŠžȱ™˜ŠŽȱŸ›Ž›ŽŠȱ Ž’ž’˜›ž•ž’ȱȮȱ™Š›•Š–Ž—ȱŽ¡™›’–Š©ȱŽȱŠ‹œŽ—Ž’ò’ǰȱŠž˜œ˜™’ò’ȱò’ȱ ŠŠŒŽ›’ò’ǵȱ©Ȭô’ȱœ™ž—ȱŽžǰȱŒ˜Š—Žǰȱ’œŠ—ôŠȱ’—›ŽȱŸ˜’—ôŠȱ™˜™˜›ž•ž’ȱ ò’ȱ Œ‘Žž•ȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’•˜›ȱ •ž’ȱ Šȱ ŽŸŽ—’ȱ Œ˜œ–’Œ©ǰȱ ’Š›ȱ ›Ž™ž•ȱ ©žǰȱ ›žŒž•ȱ Œ˜—Œž‹’—Š“ž•ž’ȱ ’—ŒŽœž˜œȱ Š•ȱ ™Š›•Š–Ž—ž•ž’ȱ Œžȱ žŸŽ›—ž•ǰȱ —©œŒžȱŽȱ˜ž©ȱ–˜ŠòŽǰȱœŽȱ™•’–‹©ȱ™›’—ȱôŠ›©ȱŒžȱ‹ž›’Œž•ȱ—Ž©’Šǯ ›Ž™Ȭœ›¦–‹ȱ ɗȱ ’—Ž›™›ŽŠ›Žǯȱ ›Ž™ž•ȱ —žȱ –Š’ȱ ŽœŽȱ ˜ȱ ò’’—ô©ǰȱ ™›˜œž•Žǯȱ Šȱ œ©ȱ Š’‹©ȱ ž—ȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠȱ œŠžȱ Š›ȱ ›Ž‹ž’ǰȱ ɗŠ’—Žȱ Žȱ ˜ŠŽǰȱ œ©ȱ ęŽȱ ›Žœ™ŽŒŠȱ ŒŠȱ ŠŠ›Žǯȱ Š›ȱ ™›’–ž•ȱ œŽ–—ȱ Žȱ ›Žœ™ŽŒȱ Š•ȱ ™›˜Š—ž•ž’ȱ ɗȱ ŠôŠȱ ŠŒŽœŽ’ȱ ò’’—ôŽȱ Š›ȱ ęȱ Ǯò’žȱ Œ©ȱ —žȱ ò’žȱ —’–’Œȃǯȱ ’Œ©ȱ—ŽŒŽœŠ›Šȱ–˜Žœ’ŽȱŠȱ˜–ž•ž’ȱŒŠ›Žȱ—žȱŽȱ–Ž’ŒǰȱŠ›ȱŒŠ›ŽȱÉò’ȱ©ȱ œŽŠ–ŠȱŒ©ȱ—žȱ›ŠŽŠ£©ȱŒŠ—ŒŽ›ž•ȱŒžȱŠœ™’›’—©ǯȱ›ȱ•Šȱ—˜’ǰȱ’—Ž›Žǰȱ˜Š©ȱ •ž–ŽŠȱ ò’Žȱ Š’—Ž•Žȱ ›Ž™ž•ž’ǰȱ Žȱ œ’–™•žǰȱ ŠŠǰȱ —ŽȬŠ–ȱ ™›’—œǯȱ lŠ›Šȱ Žȱ ™•’—©ȱŽȱ˜Œ˜›’ȱɗȱ›Ž™ǰȱ˜Ĵ˜›Žǯȱž’˜ž›’•Žȱȱœž—ȱɗôŽœŠŽȱŽȱ ©•–ŠŒ’ȱ Œ˜—œ’žô’˜—Š•’ò’ȱ ŒŠ›Žǰȱ œŽŠ›©ȱ Žȱ œŽŠ›©ǰȱ –˜•©’Žȱ œ’•˜’œ–Žȱ “ž›’’ŒŽǰȱ ›Žž›’ŽŠ£©ȱ ™›’—Œ’™’’ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ò’ȬŠ™˜’ȱ ˜ŽŠ£©ȱ Š—˜©›’ȱ ŒŠȱ —’òŽȱ œ¦›ž’—Œ’˜ò’ȱ “ž›’œŒ˜—œž•ô’ȱ ™Žȱ –Š›’—’•Žȱ ™•Šœ–Ž•˜›ȱ řDZȱ ‘Ž›–Ž—Žž’ŒŠȱ “ž›’’Œ©ȱ ™˜œ–˜Ž›—©ȱ Šȱ Š—Š•’ò’•˜›ȱ Žȱ Ž•ŽŸ’£’ž—’ǰȱ ž•™’Ž—’’ȱò’ȱ™Š™’—’Ž—’’ȱŒ˜—Ž–™˜›Š—’ǯȱŽ˜›’Šȱ›Ž›˜ŠŒ’Ÿ’©ô’’ǵdzȱ˜˜ǰȱ

12


•ŠœȂȱ ™Žȱ –’—Žǰȱ Œ©Ȭô’ȱ œ™ž’ȱ Žžǯȱ ™ŽŒ’Š•’Šȱ Ž—Ž›Š•’‹žœȱ Ž›˜Š—ǵdzȱ ˜˜ǰȱ –©ȱ ™›’ŒŽ™ǰȱ Œ©ȱ ˜Š›ȱ •Š’—ŠȬ’ȱ •’–‹Šȱ —˜Šœ›©ȱ –ŠŽ›—©ȱ ò’ȱ ’—ȱ ›˜–Š—’ȱ Œžȱ –¦—›’Žȱ —Žȱ ›ŠŽ–ǯȱ Šžž•ȱ ž›ô’’ȱ ˜—œ’žô’˜—Š•Žǵdzȱ ˜˜ǰȱ —’Œ’ȱž—ȱœŽŒ›ŽǰȱŠ–ȱœŒ›’œȱŽ“Šȱ˜ȱœž–ŽŽ—’ŽȱŽȱŠ›’Œ˜•ŽȱŽȱ™›Žœ©ȱ™Žȱ œž‹’ŽŒǰȱœž›œŽȱ‹’‹•’˜›ŠęŒŽȱ’—Œ˜—ž›—Š‹’•Žǯ ›Ž™Ȭœ›¦–‹ȱɗȱŠ™•’ŒŠ›ŽǯȱŠ’Ÿž•ŽǰȱžȱŒ‘’Š›ȱ–Š’ȱŒ›Ž£’ȱŒ©ȱ—’–Ž—’ȱ —žȬ’ȱ–Š’ȱ™›ŽœžœȱŽȱ•ŽŽ ǵȱžȱŽȱ–Š’ȱ’•ž£’˜—ŠǰȱÉô’ȱŠ›©ȱŽžȱ˜ȱ›©–Š©ȱ Žȱ’—ò’ȱ™Ž—›žȱŒŠ›Žȱ•ŽŽŠȬ’ȱž—ȱ•©›ŠȱŽȱŒ¦’—’ȱ™Žȱ•¦—©ȱŒŠ›ŠŸŠ—©ǯȱžȱ Œ‘’Š›ȱŠ’ȱɗŒ›ŽŽ›ŽȱŒ©ȱž—ŽȬ’ȱ•ŽŽȱ—žȬ’ȱ˜Œ–ŽŠ•©ǵȱžŠ›Ž£ž•Žǰȱ©œŠȬ’ȱ ˜Š›ȱ ž—ȱ ™›˜ŸŽ›‹ȱ ‹ž—ȱ ™Ž—›žȱ –Š—žŠ•Ž•Žȱ Žȱ ›˜–¦—©ȱ ŽȬŠȱ ™Š›Šǯȱ ’Ÿ›ŽŠ£©Ȭ•ȱ›Ž™ȱŠ›ž–Ž—ȱɖ™˜›’ŸŠȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’•˜›ȱ™˜™˜›ž•ž’ȱ ŒŠ›Žȱ —Ž˜Œ’Šžȱ £’•Ž•Žȱ ›ŽŒžŽȱ Œžȱ ŒŽȱ ’™ȱ Žȱ Œ’ž‹˜Žȱ œ©ȱ ŒŠ•ŒŽȱ ™ŽœŽȱ —˜›–Ž•Žȱ•ŽŠ•ŽȱœŠžȱŒ‘’Š›ȱŒ˜—œ’žô’˜—Š•Žǯȱȱœ©Ȭô’ȱ›¦©Ȭ—ȱ—ŠœǰȱŒ›Žž•ȱ ŒŽȱŽò’ǯȱŽȱɖ‹Žô’ȱŒžȱ™›’—Œ’™’ž•ȱŠž˜›’©ô’’ȱ•žŒ›ž•ž’ȱ“žŽŒŠȱŠœ˜Œ’Šȱ ž—Ž’ȱ ‘˜©›¦›’ȱ “žŽŒ©˜›Žò’ȱ ’›ŽŸ˜ŒŠ‹’•Žǵȱ ™©ȱ ›ŽŒŽǰȱ ŒŠ–Š›ŠŽǰȱ ž’©ȬŽȱ •Šȱ ’—ò’ȱ Œ˜—Š–—Šô’ȱ ™Ž—Š•ȱ ™›’—ȱ ‘˜©›¦›’ȱ ’›ŽŸ˜ŒŠ‹’•Žȱ ò’ȱ ŒŠ›Žȱ ˜žò’ȱŸ˜ŽŠ£©ȱɗȱ™Š›•Š–Ž—ǯȱ›Ž’—£’ȱŒ©ȱ—žȱ™˜ô’ȱ›’–’Žȱ™ŽȱŒ’—ŽŸŠȱ ɗȱ ™žòŒ©›’Žȱ ©›©ȱ ™›˜‹Žǵȱ ’ŽòŽȱ –ž•ȱ –Ž’Š’£ŠŠȱ ‘˜©›¦›Žȱ Žȱ Œ˜—Š–—Š›ŽȱŠȱž—ž’ȱŒŽ©ôŽŠ—ȱɖ™˜›’ŸŠȱŒ©›ž’Šȱ“žŽŒ©˜›’’ȱŠžȱŠ–’œȱ Œ©ȱ—žȱŠžȱǮ˜ŸŽ£’ȱ’›ŽŒŽȃǰȱŒ’ȱ˜Š›ȱ™›Ž£ž–ô’’ȱ›Ž£ž•¦—ȱ’—ȱœŠ›ŽŠȱ ŽȱŠ™ǯȱ’Œ’ȱŒ©ȱ›Ž™ž•ȱŽž›˜™ŽŠ—ȱŠŒŽȱ™Š›Žȱ’—ȱ›Ž™ž•ȱ’—Ž›—ȱò’ȱ Œ©ȱ˜–¦—’Šȱ›Ž‹ž’Žȱœ©Ȭò’ȱ›Žœ™ŽŒŽȱ˜‹•’Šô’’•ŽȱŠœž–ŠŽȱ™›’—ȱ›ŠŠŽ•Žȱ Œ˜–ž—’Š›Žǵȱ ’ž›ŽŠǰȱ •Ž’œ•Šô’Šȱ —’ž—’’ȱ ž›˜™Ž—Žȱ Žȱ ž—ȱ Š–Š•Š–ȱ ŽȱœŠž›’ȱò’ȱ›ŽŒ˜–Š—©›’ǰȱ’Š›ȱ—˜ž©ȱ—žȱ—Žȱ™•ŠŒŽȱœ©ȱ™›’–’–ȱœŠž›’ȱ ò’ȱ ›ŽŒ˜–Š—©›’ȱ Žȱ •Šȱ —’–Ž—’ǰȱ Œ©ȱ ˜Š›ȱ —žȱ œž—Ž–ȱ ™ŠòŠ•¦Œž•ȱ •˜›ǯȱ ˜òž•ŽǰȱɗȱŒ˜—Œ•ž£’Žǰȱ›Ž™ž•ȱœŽȱŠ™•’Œ©ȱž™©ȱŒž–ȱŸ›Ž–ȱ—˜’ǰȱ—˜’ǰȱŒŽ’ȱ Žȱ•Šȱ‹ž˜Š—Žȱǻ˜ǰȱ˜Š–—Žǰȱ–ž›’–ȱž™©ȱŽ¡™›Žœ’ŠȱŠœŠǷǼǰȱŽȱ›Ž™ž•ȱ —˜œ›žǰȱŠ•ȱ—˜œ›žǰȱŽžȱŽȬŠ–ȱ©ŒžǰȱŽžȱŽȱ˜–˜›ǯ •Ž›ȱŽ˜ȱ›Šǰȱ›Ž™ž•ȱ©žȱ›©œžĚ©ȱ’—ȱ›Žžȱò’ȱœŽȱ£Ÿ¦›Œ˜•ŽòŽȱ Ž™’•Ž™’ŒȱŒŠȱž—ȱ™©’Š—“Ž—ȱŸ’Œ’–©ȱŠȱ™›˜™›’Ž’ȱ™¦—£Žǰȱœ¦—Ž›¦—ȱ’—Ž—œǰȱ Šž˜ŽŸ˜›¦—žȬœŽǯȱ˜—ȱž’“˜Žǰȱ›Ž™Ȭž•Œ’—ŽŽŠȱŠȱŽȱ˜ȱ¦›©ǯ ›’Œ˜•ȱ™ž‹•’ŒŠȱ’—’ô’Š•ȱɗȱ’•Ž–ŠȱŸŽŒ‘Žȱ—›ǯȱŚŚŖǰȱŗşȮŘśȱ’ž•’ŽȱŘŖŗŘȱò’ȱ›Ž™ž‹•’ŒŠȱ Œžȱ ŠŒ˜›ž•ȱ Šž˜›ž•ž’ȱ ’—ȱ ¦•ŒŽŠŸŠȱ Œžȱ “ž›’œž•ȱ ’—ȱ –’—Žǰȱ •˜›Ž—’—ȱ lžŒŠǰȱ Žǯȱ

ž–Š—’ŠœǰȱŘŖŗś

13


Alexandru-Nicolae VIESPE Anul IV – Grupa 412

Despre TGD, piramide și sistemul de drept hindusž—ȱ ŸŽ—’ȱ •Šȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ǰȱ —’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ǰȱ ’—Ž›’ȱ “ž›’ò’ȱ ɗȱ ŽŸŽ—’›Ž Ƿȱ ©ȱ Š›Š—Ž£ȱ Œ©ȱ ŠŒŽœȱ Ǯ™Š•ŠȃȱŸŠȱęȱ•˜Œž•ȱɗȱŒŠ›ŽȱŸŽ—’ô’ȱŒžȱŽ—ž£’Šœ–ǰȱŒž›’˜£’ŠŽȱ ò’ȱ ŽŠ–©ȱ ò’ȱ ’—ȱ ŒŠ›Žȱ ŸŽô’ȱ ™•ŽŒŠȱ Œžȱ —˜œŠ•’Žǰȱ ž—ȱ ‹ŠŠ“ȱ œ˜•’ȱ Žȱ Œž—˜ò’—ôŽȱò’ǰȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ǰȱŒžȱ™›’ŽŽ—’ǯ ©ȱ›©–¦—Ž–ǰȱ˜žò’ǰȱ•Šȱ™›Ž£Ž—ž•ȱò’ȱ•ŠȱŸ’’˜›ž•ȱŸ˜œ›žǰȱ™Žȱ ŒŠ›Žȱ•ŽȱŸ˜’ȱɖ™•Ž’ȱ™žô’—ȱŒžȱ›ŽŒžž•ȱ–ŽžǯȱC—ȱ˜™’—’Šȱ–ŽŠǰȱŒŽŠȱ–Š’ȱ ’–™˜›Š—©ȱ’œŒ’™•’—©ȱŒ©›ŽȱŒŠ›Žȱž—ȱœžŽ—ȱ’—ȱŠ—ž•ȱ ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ Éò’ȱŒ˜—ŒŽ—›Ž£ŽȱŠŽ—ô’ŠȱŽœŽȱǮŽ˜›’ŠȱŽ—Ž›Š•©ȱŠȱ›Ž™ž•ž’ȃȱǻ Ǽǯȱ ŠŽ›’Šȱ ŽœŽȱ ™›ŽŠ©ȱ Žȱ ›˜ǯȱ ž—’Ÿǯȱ ›ȱ ’–˜—Šȱ ›’œŽŠ, unul ’—›ŽȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ’›ŠŽȱŒŠ›Žȱ’ŠŒ’ŒŽȱŠ•ŽȱŠŒž•©ô’’ǰȱŒžȱŒŠ›Žȱž—’’ȱ ’—›ŽȱŸ˜’ȱŸ©ȱŸŽô’ȱŠŒ˜–˜Šȱ–Š’ȱžò˜›ǰȱŠ•ô’’ȱ–Š’ȱ›ŽžǰȱŠòŠȱŒž–ȱŽœŽȱ ò’ȱꛎœŒǯ

žȱ –ȬŠ–ȱ ɗŒŠ›Šȱ ɗȱ Šȱ ˜žŠȱ ŒŠŽ˜›’Žǰȱ ’Š›ȱ ŠœŠȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ –Ž›Žžȱ Š–ȱ Ÿ©£žȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ŒŠȱ ˜ȱ ™’›Š–’©, pe care ꎌŠ›ŽȱœžŽ—ȱò’Ȭ˜ȱŒ˜—œ›ž’ŽòŽȱ™›’—ȱ–ž—ŒŠǰȱŸ˜’—ôŠȱò’ȱ™Šœ’ž—ŽŠȱ œŠǰȱ ɗȱ ž—Œô’Žȱ Žȱ –˜ž•ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ Éò’ȱ ™›Žęž›ŽŠ£©ȱŸ’’˜Š›ŽŠȱœŠȱŒŠ›’Ž›©ǰȱ Ÿ¦›ž•ȱ™’›Š–’Ž’ȱ›Ž™›Ž£Ž—¦—ȱ ɗŽ™•’—’›ŽŠȱ ŠŒŽ•˜›ȱ ˜‹’ŽŒ’ŸŽȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱŒžȱ ˜ô’’ȱ •ŽȬŠ–ȱ


ŠŸžȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱŠ–ȱŠ•ŽœȱŠŒŽŠœ©ȱŠŒž•ŠŽȱœŠžȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ—’ȱ•ŽȬŠ–ȱ˜›–Šȱ ž•Ž›’˜›ǯȱC—ȱŠŒŽŠœ©ȱ™’›Š–’©ǰȱ Ȭž•ǰȱ›Ž™›Ž£’—©ǰȱɗȱ˜™’—’Šȱ–ŽŠǰȱ—žȱ˜Š›ȱ ‹Š£Šǰȱ Œ’ȱ ò’ȱ ɗ›Žž•ȱ –ŠŽ›’Š•ȱ ’—ȱ ŒŠ›Žȱ ™’›Š–’Šȱ ŽœŽȱ Œ˜—œ›ž’©ǯȱ žȱ Š•Žȱ ŒžŸ’—Žǰȱ —žȱ ™žŽŠ–ȱ œ©ȱ Œ˜—ŒŽ™ȱ Œž–ȱ œž’ž•ȱ Š™›˜ž—Šȱ Š•ȱ œ’œŽ–ž•ž’ȱ ‘’—žœǰȱ Žȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ –©ȱ ŸŠȱ Š“žŠȱ œ©ȱ ɖ’ȱ Œ˜—œ›ž’ŽœŒȱ ˜ȱ ‹Š£©ȱ œ˜•’©ȱ Šȱ ™’›Š–’Ž’ȱ –Ž•Žǯȱ —’Šȱ —žȱ ’—›Šȱ ɗȱ ˜›’£˜—ž›’•Žȱ –Ž•Žȱ ™›˜Žœ’˜—Š•Žȱ ò’ȱ —žȱ ɗôŽ•ŽŽŠ–ȱŒŽȱŠ—Ž—ôŽȱŸ˜’ȱ™žŽŠȱŠŸŽŠȱ™ŽȱŸ’’˜›ȱŒžȱŠŒŽœȱœ’œŽ–ȱŽȱ›Ž™ǯ òŠŠ›ǰȱ Œž–ȱ Œ©›©–’Šǰȱ œ©ȱ œ™ž—Ž–ǰȱ ŽœŽȱ ɗŸŽ•’òž•ȱ ž—Ž’ȱ ŠœŽ•ȱ Žȱ œ›žŒž›’ǰȱŠòŠȱò’ȱŒž—˜ò’—ôŽ•ŽȱŽȱ ȱ›Ž™›Ž£’—©ȱ‘Š’—Šȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ˜›’ŒŽȱ“ž›’œȱ ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ˜ȱ™˜Š›Žȱ˜Š©ȱŒŠ›’Ž›ŠȱœŠǯȱ›ŽȱŒ©ȱ Ȭž•ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱ™’•˜—ž•ȱ ŒŠ›Žȱɒȱ™Ž›–’Žȱž—ž’ȱ“ž›’œȱɗȱŽŸŽ—’›Žȱœ©ȱÉò’ȱŽ£Ÿ˜•ŽȱŸ˜ŒŠ‹ž•Š›ž•ȱ“ž›’’Œǰȱ Ÿ’£’ž—ŽŠȱò’ȱŒž—˜ò’—ôŽ•ŽȱǻɗȱŽŠ•’žǼȱŽœ™›Žȱœ’œŽ–ž•ȱŽȱ›Ž™ȱ›˜–¦—ŽœŒǰȱ Š›ȱò’ȱŽœ™›Žȱ›Ž™ž•ȱœž‹œŠ—ô’Š•ȱɗȱŽ—Ž›Š•ǰȱ’Š›ȱŠ’Œ’ȱ–©ȱ›ŽŽ›ȱ•Šȱ˜ŠŽȱ ›Š–ž›’•ŽȱŽȱ›Ž™DZȱŒ’Ÿ’•ǰȱ™Ž—Š•ǰȱŠ–’—’œ›Š’Ÿǰȱ’—Ž›—Šô’˜—Š•ȱŽŒǯ Žœ’ž›ȱŒ©ȱŽœŽȱ’–™˜›Š—ȱœ©ȱŠŸŽ–ȱ’—˜›–Šô’’ȱŽœ™›Žȱœ’œŽ–Žȱ Žȱ›Ž™ȱŠ•Žȱ•ž–’’ǰȱ™›ŽŒž–ȱœ’œŽ–ž•ȱŠ—•˜ȬœŠ¡˜—ǰȱœ’œŽ–ž•ȱŽȱ›Ž™ȱ ‘’—žœȱœŠžȱ–žœž•–Š—ǰȱŠ›ȱœž’ž•ȱœ’œŽ–ž•ž’ȱŽȱ›Ž™ȱ›˜–¦—ȱŠ›ȱ ›Ž‹ž’ȱœ©ȱ›©–¦—©ȱ™›’˜›’Š›ǰȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱɗȱ˜™’—’Šȱ–ŽŠǯȱòŠŠ›ǰȱ’—ȱ ™©ŒŠŽȱœŠžȱ’—ȱŽ›’Œ’›Žǰȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱŸ’£’ž—ŽŠȱꎌ©›ž’Šȱ’—›ŽȱŸ˜’ǰȱ •Šȱ Ž˜›’Šȱ Ž—Ž›Š•©ȱ Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ ŠŒŒŽ—ž•ȱ œŽȱ ŸŠȱ ™ž—Žȱ ™Žȱ œž’ž•ȱ ŒŽ•˜›ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—Žȱœ’œŽ–ŽȱŽȱ›Ž™ȱŠ•Žȱ•ž–’’ǰȱ™›’—›ŽȱŒŠ›Žȱò’ȱ œ’œŽ–ž•ȱŽȱ›Ž™ȱ›˜–Š—˜ȬŽ›–Š—’Œǰȱ’—ȱŒŠ›Žȱœ’œŽ–ž•ȱ—˜œ›žȱ Žȱ›Ž™ȱŠŒŽȱ™Š›Žǯȱȱęȱ‹’—Žǰȱ˜ȱęȱ›©žǰȱŸ˜’ȱŸŽô’ȱŽŒ’Žǯ C—ȱ ꗊ•ǰȱ ’—Ž›’ȱ Œ˜•Ž’ǰȱ Žžȱ —žȱ ˜ȱ œ©ȱ Ÿ©ȱ Šžȱ —’Œ’ž—ȱ œŠǰȱ ™Ž—›žȱŒ©ȱ—žȱœȬŠ›ȱŒ©ŽŠǯȱžȱ˜ŠŽȱŠŒŽœŽŠǰȱŸ©ȱɗŽ–—ȱœ©ȱŸ©ȱ Œ˜—œ›ž’ô’ȱ™’›Š–’ŠȱŸ˜Šœ›©ȱŒ©›©–’©ȱŒžȱŒ©›©–’©ȱò’ȱ—’ŸŽ•ȱŒžȱ —’ŸŽ•ǰȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ’ŽŠ•ž›’•Žȱ™›˜Žœ’˜—Š•Žȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŠŸŽô’ȱœŠžȱ ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŸŽô’ȱŠŸŽŠǯȱ—ȱœ’—ž›ȱ•žŒ›žȱŒ˜—œ’Ž›ȱŒ©ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŸ©ȱ ›©–¦—©ȱŒ˜—œŠ—ȱɗȱ–’—Žȱò’ȱɗȱœžĚŽDZȱŽ—ž£’Šœ–ž•ȱŽȱŠȱŒž—˜ŠòŽȱ ò’ȱŽȱŠȱŸ©ȱŽ£Ÿ˜•Šȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱœŽȱ˜ȱŒŽȱŠŸŽô’ȱ—ŽŸ˜’Žȱ™Ž—›žȱŠȱŠ“ž—Žǰȱ ɗ›Ȭž—ȱꗊ•ǰȱ•ŠȱŸ¦›ž•ȱ™’›Š–’Ž’ȱŸ˜Šœ›Žǯ

15


Cristian DRAGOMIR Anul II – Grupa 209

Drept constituţional ȃ˜—œ’žô’ŠȱŽȱŒ•Š›©ǰ ŽȬ—ôŽ•Žœž•ȱžž›˜›DZ ž•ô’ȱ˜ȱò’žȱ™Žȱ’—ŠŠ›©ǰ žȱò’ȱ™Ždzȱ’—Ž›’˜›ȱ!”ȱȮȱ’Œ˜•ŠŽȱ›ŽŒž™Žôžž—ȱ œ’ž›ȱ Œ©ȱ Ž“Šȱ Š’ȱ Šž£’ȱ Ÿ˜›‹’—žȬœŽǰȱ —žȱ Žȱ ™žô’—Žȱ ˜›’ǰȱŽœ™›Žȱ˜—œ’žô’ŽǯȱŠ›ȱò’’ȱŒŽȱŽœŽȱ–Š’ȱŽ¡ŠŒȱŠŒŽŠœ©ȱ ˜—œ’žô’Žǰȱž—ŽȱÉò’ȱŠ›Žȱ˜›’’—’•ŽǰȱŒŽȱŒ˜—ô’—ŽȱŽŠȱò’ȱŽȱŒŽȱ ’ȱœŽȱŠ›’‹ž’Žȱ˜ȱ’–™˜›Š—ô©ȱŠ¦ȱŽȱ–Š›Ž ǵȱŠȱŠŒŽœŽȱɗ›Ž‹©›’ȱ ò’ȱ •Šȱ –ž•Žȱ Š•Ž•Žȱ ŸŽ’ȱ ŠĚŠȱ ›©œ™ž—œž•ȱ ɗȱ ŒŠ›ž•ȱ Œž›œž•ž’ȱ Žȱ ›Ž™ȱŒ˜—œ’žô’˜—Š•ǰȱž—Šȱ’—›ŽȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—Žȱ–ŠŽ›’’ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ •Žȱ ŸŽ’ȱ œž’Šȱ Š—ž•ȱ ŠŒŽœŠǰȱ Š›ȱ ò’ȱ ™›’—›Žȱ ŒŽ•Žȱ –Š’ȱ ›ž–˜ŠœŽǯȱ Žȱ ŒŽȱ ’–™˜›Š—©ǰȱ Žȱ ɗ›Ž‹’ ǵȱ ’ȱ ‹’—Žǰȱ ›Ž™ž•ȱ Œ˜—œ’žô’˜—Š•ȱŠŒŽȱ™Š›Žȱ’—ȱ›Š–ž›Šȱ›Ž™ž•ž’ȱ™ž‹•’ŒǰȱŒŠ›Žǰȱ ɗȱœ’œŽ–ž•ȱ—˜œ›žȱŽȱ›Ž™ǰȱ›Ž™›Ž£’—©ȱ˜ȱ›Š–ž›©ȱ™›’—Œ’™Š•©ǰȱ ɗ›žŒ¦ȱ —˜›–Ž•Žȱ ŠŒŽœŽ’Šȱ ›Ž•Ž–Ž—ŽŠ£©ȱ ›Š™˜›ž›’ȱ œ˜Œ’Š•Žȱ Žȱ˜ȱ’–™˜›Š—ô©ȱ–Š“˜›©ǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱɗȱŒŽŽŠȱŒŽȱ™›’ŸŽòŽȱ ˜—œ’žô’Šȱò’ȱ•Ž©ž›ŠȱŽ’ȱŒžȱŒŽ•Ž•Š•Žȱ›Š–ž›’ȱŠ•Žȱ›Ž™ž•ž’ǰȱ

16


ŽœŽȱŽȱ–Ž—ô’˜—ŠȱŒ©ȱ˜›’ŒŽȱ›Š–ž›©ȱŽȱ›Ž™ȱÉò’ȱ©œŽòŽȱž—Š–Ž—ž•ȱ “ž›’’Œȱɗȱ’œ™˜£’ô’’•ŽȱŒž™›’—œŽȱɗȱŠŒŽŠœŠǯ C—ȱœ™Ž›Š—ôŠȱŒ©ȱÉô’ȱŸ˜’ȱ›Ž£’ȱ’—Ž›Žœž•ǰȱÉô’ȱŸ˜’ȱŠŒŽȱ˜ȱ™›Ž£Ž—Š›Žȱ œžŒŒ’—©ȱ Šȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ŸŽ’ȱ ŠŸŽŠȱ ˜ŒŠ£’Šȱ œ©ȱ œž’Ž£’ȱ –Š’ȱ Ž¡ŠŒȱ •Šȱ ŠŒŽŠœ©ȱ –ŠŽ›’Žǯȱ Ě©ȱ Œ©ȱ ŸŽ’ȱ Š™›˜ž—Šȱ ’œ’—Œô’Šȱ ’—›Žȱ ›Ž™ž•ȱ ™ž‹•’Œȱ ò’ȱ ™›’ŸŠǰȱ ž›–¦—ȱ œ©ȱ Žȱ ˜™›Žò’ȱ Šœž™›Šȱ Š–’•’Š›’£©›’’ȱ Œžȱ ›Ž™ž•ȱ Œ˜—œ’žô’˜—Š•ȱ ɗȱ ™Š›’Œž•Š›ǰȱ Ž˜›’Šȱ ˜—œ’žô’Ž’ǰȱ ŽŸ˜•žô’Šȱ Œ˜—œ’žô’’•˜›ȱ ›˜–Š—Žǰȱ ŠòŠŠ›ȱ ŸŽ’ȱ ŸŽŽŠȱ Œž–ȱ Šžȱ ŽŸ˜•žŠȱ Ž•Žȱ ŽȬŠȱ •ž—ž•ȱ’–™ž•ž’ǰȱŒŽ©ôŽ—’Šǰȱ’Š›ȱɗȱꗊ•ȱŸŽ’ȱŠĚŠȱŒŠ›Žȱœž—ȱ›Ž™ž›’•Žȱ ò’ȱ•’‹Ž›©ô’•Žȱž—Š–Ž—Š•Žǯ —Š•’£¦—ȱ ˜›Š›ž•ǰȱ ŸŽ’ȱ ŸŽŽŠȱ Œ©ȱ œŽȱ ›Ž©œŽœŒȱ ž—ȱ Œž›œȱ Žȱ ˜ž©ȱ˜›Žȱò’ȱž—ȱœŽ–’—Š›ȱ˜ȱŽȱ˜ž©ȱ˜›ŽǰȱŠ–‹Ž•Žȱœ©™©–¦—Š•ŽǯȱC—ȱ ŒŠ›ž•ȱ œŽ–’—Š›ž•ž’ȱ ŸŽ’ȱ ›Ž•žŠȱ ò’ȱ Š™›˜ž—Šȱ –ŠŽ›’Šǰȱ Éô’ȱ ŸŽ’ȱ ™žŽŠȱ •©–ž›’ȱ —ŽŒ•Š›’©ô’•Žȱ ò’ȱ ŸŽ’ȱ ęȱ ɗŒ¦—Šȱ œ©ȱ ŠĚ’ȱ Œ©ȱ ŸŽ’ȱ œž’Šȱ ŽŒ’£’’ȱ Š•Žȱž›ô’’ȱ˜—œ’žô’˜—Š•ŽǯȱŽȱœ©ž’ŽœŒȱœ©ȱɒȱŠŒ˜›£’ȱŠŽ—ô’ŠȱŒžŸŽ—’©ǰȱ œ©ȱ ™Š›Œž›’ȱ Œžȱ ŠŽ—ô’Žȱ Œž›œž•ȱ ™Žȱ ˜ȱ ™Š›Œž›œž•ȱ œŽ–Žœ›ž•ž’ǰȱ œ©ȱ Žȱ ’–™•’Œ’ȱɗȱ’œŒžô’’•ŽȱŽȱ•ŠȱœŽ–’—Š›ǰȱ’Š›ȱ›Ž£ž•ŠŽ•Žȱ—žȱŸ˜›ȱɗ¦›£’Šȱ œ©ȱŠ™Š›©ǯ —ȱ Š•ȱ Šœ™ŽŒȱ ’–™˜›Š—ȱ ™›’ŸŽòŽȱ –˜Š•’ŠŽŠȱ Žȱ ŽŸŠ•žŠ›Žǰȱ ŒŠ›Žȱ ’Ž›©ȱ Žȱ •Šȱ ˜ȱ œŽ›’Žȱ •Šȱ Š•Šǯȱ œŽ•ǰȱ œŽ›’’•Žȱ ȱ ò’ȱ ȱ Ÿ˜›ȱ œžœô’—Žȱ Ž¡Š–Ž—ȱ˜›Š•ǰȱ’Š›ȱœŽ›’Šȱ ȱŸŠȱœžœô’—ŽȱŽ¡Š–Ž—ȱœŒ›’œǯȱŠ›ȱ—žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ Éô’ȱŠŒ’ȱ›’“’ȱ’—ȱ™ž—Œž•ȱŠŒŽœŠȱŽȱŸŽŽ›ŽǰȱŠŒ©ȱÉô’ȱŸŽ’ȱŠȱ’—Ž›Žœž•ǰȱ ŠœŽ•ȱŽȱŽŠ•’’ȱœž—ȱ—ŽœŽ–—’ęŒŠ’ŸŽǯ C—ȱꗊ•ǰȱ›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•Žǰȱô’—ȱœ©ȱÉô’ȱž›Ž£ȱ‹ž—ȱŸŽ—’ȱ•ŠȱŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ǰȱ Žȱ Ž•’Œ’ȱ ™Ž—›žȱ ›Žžò’Šȱ Š–’Ž›’’ȱ ò’ȱ Žȱ œ©ž’ŽœŒȱ œ©ȱ —žȱ Éô’ȱ™’Ž›£’ȱŽ—ž£’Šœ–ž•ȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱɕȱŠ’ȱŠŒž–ȱò’ȱœ©ȱ™›˜ęô’ȱ•Šȱ–Š¡’–ž–ȱ ŽȱꎌŠ›ŽȱŒ•’™©ȱŽȱœžŽ—ô’Žǯȱ™Ž›ȱŒ©ȱŠŒž•ŠŽŠȱŸŠȱęȱ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ȱ ›ž–˜Šœ©ȱò’ȱÉô’ȱž›Ž£ȱ–ž•ȱœžŒŒŽœȱɗȱ™Š›Œž›œž•ȱ©žȱž—’ŸŽ›œ’Š›ǰȱŒŠ›Žȱ ˜Œ–Š’ȱŠȱɗŒŽ™ž !

17


Gianina ISTRATE Anul II – Grupa 213

Introducere în dreptul roman–ȱ ˜œȱ ˜Š©ȱ ŒŠȱ —’Œ’˜Š©ǰȱ Š›ȱ —žȱ ˜ȱ Š©ȱ ˜Š›Žȱ ɗŽ™©›Š©ǰȱ ‹ŠȱŒ‘’Š›ȱŠŒž–ȱž—ȱŠ—ǰȱ‹˜‹˜Œȱò’ȱŽžȱŒŠȱ’—Žǯȱ–ȱŠž£’ȱò’ȱŽžȱ–ž•Žȱ ™˜ŸŽò’ǰȱŠ–ȱ™›’–’ȱ–ž•ŽȱœŠž›’ǰȱ™Žȱž—Ž•Žȱ•ŽȬŠ–ȱž›–Šǰȱ™ŽȱŠ•Ž•Žȱ –Š’ȱ™žô’—ȱò’ȱž—Ž˜›’ȱŠœŠȱ–ȬŠȱŒ˜œŠǯȱ˜ŠŽȱŠ–ȱ©Œžȱ–ž•Žȱ›ŽòŽ•’ǰȱŒ¦ŽŸŠȱ ɗŒŽ›Œȱœ©ȱ•Žȱ›Ž™Š›ȱŠŒž–ǰȱŠ›ȱ—’Œ’ž—Šȱ’—›ŽȱŠŒŽœŽŠȱ—žȱœȬŠžȱ›Š—œ˜›–Šȱɗȱ ›Ž›ŽŽǰȱò’ȱ—žȱ–’—ȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱœ™ž—ȱŒ©ǰȱŠŒ©ȱŠòȱ™žŽŠȱŠȱ’–™ž•ȱɗŠ™˜’ǰȱ Šòȱ™Š›Œž›ŽȱŽ¡ŠŒȱ•ŠȱŽ•ȱŠŒŽœȱ™›’–ȱŠ—ȱŽȱœžŽ—ô’Žǯȱò’ȱɗȱŠ—ž•ȱ ǰȱŠŒž–ȱŽȱ Ÿ›Ž–ŽŠȱœ©ȱŠŒ’ȱ›ŽòŽ•’ȱò’ȱœ©ȱɗŸŽô’ȱ’—ȱŽ•Žǰȱœ©ȱŽ¡™Ž›’–Ž—Ž£’ȱŗŖŖȱŽȱœ’•ž›’ȱ ŽȱɗŸ©ôŠǰȱœ©ȱ•’™œŽò’ȱŽȱ•ŠȱŒž›œž›’ǰȱœ©ȱ—žȱŽȱ›Ž£Žò’ȱ’–’—ŽŠôŠȱ™Ž—›žȱ ž—ȱœŽ–’—Š›ǰȱœ©ȱɗ¦›£’’ȱ•Šȱž—ž•ȱò’ȱœ©ȱę’ȱ–žœ›Šȱ™Ž—›žȱŠœŠǰȱœ©ȱɗŸŽô’ȱɗȱ œŽœ’ž—ŽȱŒ¦ȱ—žȱŠ’ȱɗŸ©ôŠȱɗ›ŽȱœŽ–Žœ›ž•ǰȱœ©ȱÉô’ȱŠŒ’ȱ™›’ŽŽ—’ȱŒŠ›ŽȱŸ˜›ȱęȱ ŠŒ˜•˜ȱ ™Žȱ Ÿ’Šô©ǰȱ Š›ȱ ò’ȱ ™›’ŽŽ—’ȱ ŒŠ›Žȱ ɗ›Ȭ˜ȱ œ©™©–¦—©ȱ Žȱ Ÿ˜›ȱ Ž£Š–©’ǰȱ œ©ȱ –Ž›’ȱ •Šȱ œŠ•Šȱ Žȱ •ŽŒž›Šȱ Œžȱ ’—Ž—ô’Šȱ Žȱ Šȱ ɗŸ©ôŠǰȱ Š›ȱ œ©ȱ Žȱ Œ˜—ŽŒŽ£’ȱ •Šȱ’Ȭ’ȱò’ȱœ©ȱŠ“ž—’ȱ•Šȱ£’ȱŒžȱœŽ›’Š•Ž•ŽǯȱŸŽ—’–Ž—Ž•ŽȱŠŒŽœž’ȱ™›’–ȱŠ—ȱŽȱ Ÿ˜›ȱžŒŽȱŽȱ•ŠȱŠ˜—’Žȱ•ŠȱŽ¡Š£ȱŒ¦ȱŠ’ȱ£’ŒŽȱǮ™ŽòŽȃǯȱŽ’ȱ›¦ŽǰȱŸŽ’ȱ™•¦—Žǰȱ ŸŽ’ȱęȱ—Ž›Ÿ˜œǰȱž›’˜œǰȱŽ—ž£’Šœ–ŠǰȱɗŒ¦—Šǰȱɗ›©˜œ’ǰȱ—Ž‹ž—ǰȱŒž–’—Žǰȱ œŽ›’˜œǰȱ›Žœ™˜—œŠ‹’•ǰȱŠ›ȱò’ȱ’›Žœ™˜—œŠ‹’•ǰȱ•Ž—Žòǰȱ‘Š›—’ŒǰȱŽ™›Žœ’Ÿǰȱ˜™’–’œǰȱ œ˜–—˜›˜œǰȱŠ’Šǰȱ•’—’ò’ǰȱŒ˜™•Žò’ǯȱ—Ž˜›’ȱœȬŠ›ȱ™žŽŠȱœ©ȱ›ŽŒ’ȱ™›’—ȱ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽȱœ©›’ȱɗ›Ȭ˜ȱœ’—ž›©ȱ£’ǰȱŽȱ˜‹’ŒŽ’ȱ£’žŠȱŽȱ’—Š’—ŽŠȱŽ¡Š–Ž—ž•ž’ǯȱŽȱ Š’Œ’ȱò’ȱ›ž–žœŽôŽŠȱŠ–’—’›’•˜›ȱž•Œ’ȱò’ȱŠ–Š›ŽȱŠ•ŽȱŠ—ž•ž’ȱɗ¦’ǯȱŠ›ȱę’ȱ©›©ȱ ›’“’ǰȱ˜ô’ȱŠ–ȱ›ŽŒžȱ™›’—ȱŠœŠȱò’ȱ—žȱ˜Š›ȱŒ©ȱŠ–ȱœž™›ŠŸ’Žôž’ǰȱ‹ŠȱŒ‘’Š›ȱ—ŽȬ Š–ȱɗ›©˜œ’ȱŽȱ˜ȱŒŽŽŠȱŒŽȱ™›Žœž™ž—ŽȱŠŒŽŠœ©ȱŠŒž•ŠŽǯ ©ȱ ˜ȱ ŸŽ—’ȱ Ÿ˜›‹Šȱ Žȱ Š–’—’›’•Žȱ ž•Œ’ȬŠ–Š›Žȱ Š•Žȱ Š—ž•ž’ȱ ɗ¦’ǰȱ Éô’ȱ ™›Ž£’—ȱ–ŠŽ›’Šȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱŠ£’ȱ˜ȱ’ž‹Žò’ǰȱɗœ©ȱ–¦’—Žȱ˜ȱž›©ò’ȱɗȱ›ŠŒ’ǯȱž›œž•ȱ ™ŽȱŒŠ›Žȱ’Ž›’ȱ•ȬŠ’ȱɗŸ©ôŠȱŒžȱ›Šȱò’ȱœ™˜›ǰȱ’Š›ȱŠ£’ȱŠ’ȱœŠȱśȱ˜›Žȱ•Šȱ˜ȱ™Š’—©ȱò’ȱ ˜ȱ—žȱ›ŽžòŽò’ȱœ©ȱœ™ž’ȱ—’–’Œȱ’—ȱŽŠǯȱòŠȱŽȱŒžȱ›Ž™ž•ȱ›˜–Š—ǰȱ–Š’ȱŽ¡ŠŒȱ —›˜žŒŽ›ŽŠȱɗȱ›Ž™ž•ȱ›˜–Š—ȱœŠžȱ ǰȱŠòŠȱŒž–ȱɕȱŸŽ’ȱ©œ’ȱɗȱ˜›Š›ǰȱŒ¦—ȱ ŽȱŒŠ•ǰȱŒ¦—ȱŽȱ›ŽŒŽǯ

18


˜™˜›ž•ȱ›˜–Š—ȱŠȱ˜œȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ™žŽ›—’Œȱ™˜™˜›ȱ’—ȱ—’Œ‘’ŠŽǰȱŒžȱ Ž›’˜›’’ȱŽ¡’—œŽȱ™Žȱ›Ž’ȱŒ˜—’—Ž—Žǯȱžȱ˜œȱŒŽ’ȱŒŠ›ŽȱŠžȱ™žœȱ‹Š£Ž•Žȱ•’–‹Š“ž•ž’ȱ “ž›’’Œǰȱ Š•Š‹Žž•ž’ȱ ›Ž™ž•ž’ǯȱ žȱ ˜œȱ ™›’–’’ȱ ŒŠ›Žȱ Šžȱ ©Œžȱ ’œ’—Œô’Šȱ ɗ›Žȱ›Ž™ǰȱ–˜›Š•©ȱò’ȱ›Ž•’’Žǯȱ˜ŠŽȱŠŒŽœŽŠȱò’ȱ–ž•ŽȱŠ•Ž•ŽȱŠžȱ©Œžȱ’—ȱ ›Ž™ž•ȱ ›˜–Š—ȱ ž—Š–Ž—ž•ȱ •Ž’œ•Šô’’•˜›ȱ –˜Ž›—Žǯȱ –™˜›Š—ôŠȬ’ȱ Žȱ •Šȱ œ’—ŽȱɗôŽ•ŽŠœ©ǰȱò’ȱ—žȱœ™ž—ȱŽžȱŠœŠǰȱŒ’ȱ‘Žǯȱ¦–‹›’Š—DZȱǮŽ—›žȱœžŽ—ž•ȱ ŒŠ›Žȱ’Šȱ™Ž—›žȱ™›’–ŠȱŠ©ȱŒ˜—ŠŒȱŒžȱȮȱ•ž–ŽŠȱ›Ž™ž•ž’ȱȬǰȱǽdzǾȱ›Ž™ž•ȱ ›˜–Š—ȱŽœŽȱɗŒŽ™žž•ȱ©›©ȱŽȱŒŠ›Žȱ—žȱœŽȱ™˜ŠŽȱŒ˜—ŒŽ™ŽǰȱŽ¡™•’ŒŠȱò’ȱɗôŽ•ŽŽȱ ›ŽŒžž•ȱò’ȱ—’Œ’ȱɗ›ŽŸŽŽŠȱŸ’’˜›ž•ȱ›Ž™ž•ž’ǯȃȱ’ŽȱŒ©ȱŽò’ȱ™Šœ’˜—ŠȱœŠžȱ—žȱ Žȱ’œ˜›’Žǰȱ˜›’ȱŒ©ȱ˜ȱŒŽȱò’’ȱɗȱ•Š’—©ȱŽœŽȱǮŒŠ›™Žȱ’Ž–ȃǰȱ›Ž™ž•ȱ›˜–Š—ȱ ˜ȱśȱŒ›Ž’ŽȱŠ›ŽǰȱŠòŠŠ›ȱŠ’ȱŠŒŽȱ‹’—Žȱœ©ȱ—žȱɕȱœž‹Žœ’–Ž£’ǯȱ—’’ȱɕȱɗŸŠô©ȱ •˜’ŒǰȱŠ•ô’’ȱ™Žȱ’—ŠŠ›©ǰȱž—’’ȱɗŸŠô©ȱɗȱœŽœ’ž—ŽǰȱŠ•ô’’ȱ’—ȱ’–™ž•ȱŠ—ž•ž’ǯȱ¦Žȱ œžĚŽŽǰȱ Š¦ŽŠȱ –Ž˜Žǯȱ ŽôŽŠȱ œŽŒ›Ž©ȱ Šȱ œžŒŒŽœž•ž’ȱ —žȱ ŽœŽȱ œŽŒ›Ž©ȱŽ•˜Œǰȱ’Š›ǰȱž™©ȱ˜ž©ȱŽ¡Š–Ž—Žǰȱœž—ȱŒ˜—Ÿ’—œ©ȱ Œ©ȱ˜ȱò’’ȱ˜Š›Žȱ‹’—Žȱò’ȱžǯȱòŠȱŒž–ȱŠ–ȱœ™Ž›Šȱ˜ô’ȱ•Šȱ ɗŒŽ™žȱŒ©ȱŸ˜–ȱŠŒŽȱò’ȱŠòŠȱŒž–ȱɖ’ȱ˜ȱ™›˜–’ȱŒ©ȱ Ÿ˜’ȱŠŒŽȱ’—ȱŠ—ž•ȱ ǰȱɗŸ©ôŠž•ȱŒž›œȱŽȱŒž›œȱŽȱŒŽ•ȱ –Š’ȱœ¦—ǯȱŠ›ȱŠŒ©ȱŠ’ȱǮ™©Œ©ž’ȃȱò’ȱ•žŒ›ž›’•Žȱ —žȱŠžȱ–Ž›œȱŠòŠȱŒž–ȱŠ’ȱ™•©—ž’ǰȱŽ¡Š–Ž—ž•ȱ Žȱ›Ž™ȱ›˜–Š—ȱŽœŽȱž—ž•ȱ’—›Žȱ™žô’—Ž•Žȱ ŒŠ›Žȱ Éô’ȱ ™Ž›–’Žȱ œ©ȱ Š’—’ȱ —˜Šȱ –Š¡’–©ȱ Œžȱž—ȱœ›Šò—’ŒȱŽ˜›ȱɗȱœŽœ’ž—Žǯȱ©ȱ—žȱŽȱ Œž•Œ’ȱ ˜žò’ȱ ™Žȱ ˜ȱ ž›ŽŒ‘Žǰȱ Œ©Œ’ǰȱ ŠŒ©ȱ —žȱ Žò’ȱ Ž¡™Ž›ȱ ɗȱ •’–‹’ȱ –˜Š›Žǰȱ ™Žȱ Œ¦ȱ Žȱ ‹•¦—ȱ ™Š›Žȱ ›Ž™ž•ȱ ›˜–Š—ǰȱ ™Žȱ Š¦ȱ ŽœŽȱ Žȱ —ŽœžŽ›’ȱ Œ¦—ȱ Ÿ’—Žȱ Ÿ˜›‹Šȱ Žȱ •Š’—©ǯȱ Š›’ȱ ‹©©’ȱ Žȱ ŒŠ™ȱ –’ȬŠžȱ Šȱ ’Ž›’Ž•Žȱ˜›–ž•©›’ȱɗȱ•Š’—©ǰȱŠòŠȱŽȱ–Š›’ǰȱɗŒ¦ȱɗȱœŽœ’ž—Žǰȱ™›’ŽŽ—ž•ȱ–Žžȱ ɗȱŸ›Ž–ŽȱŽȱ›Žœ›’òŽȱȮȱ›’’Ž›ž•ǰȱŽ›ŠȱɗŒ©›ŒŠȱŒžȱ‹’•ŽôŽ•Žȱɗȱ•Š’—©ǯȱž–ȱ ›ž–ž›’•Žȱœ™›Žȱ‹žŒ©©›’Žȱœž—ȱŽœŽȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱɗŸŽô’ǰȱŠ–ȱŠŸžȱ›’“©ȱŒŠȱ ꎌŠ›Žȱ •’—ž›’ô©ȱ Žȱ žŽ••Šȱ œ©ȱ ęŽȱ ɗœ˜ô’©ȱ Žȱ ™žô’—©ȱ •Š’—©ǯȱ Žȱ Šž—Œ’ȱ žŽ••Šȱ—žȱ–Š’ȱŠ›ŽȱŠŒŽ•Šò’ȱžœȱ™Ž—›žȱ–’—Žǯ Ž£’ ǵȱ žȱ Žȱ –Š›Žȱ ꕘœ˜ęŽǯȱ ˜ȱ —ŽŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ œŒŠ›Žǯȱ ˜ȱ ŒŽȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ŠŒ’ȱŽœŽȱœ©ȱ—žȱž›–Ž£’ȱŒžȱœ›’ŒŽôŽȱ—’–’Œȱ’—ȱŒŽȱÉô’ȱœ™ž—ȱŒŽ’•Š•ô’ǯȱŽ›©Ȭô’ȱ ’–™ž•ȱ —ŽŒŽœŠ›ȱ œ©Ÿ¦›ò’›’’ȱ ™›˜™›’’•˜›ȱ ›ŽòŽ•’ǰȱ ɗŸŠô©ȱ ’—ȱ Ž•Žȱ ò’ȱ ›ŽŒ’ȱ –Š’ȱ Ž™Š›Žǯȱ‘ǰȱò’ȱ—žȱž’ŠDZȱ  "ȱœ©ȱ—žȱŠ–ŽœŽŒ’ȱžŽ••ŠȱŒžȱ•Š’—Šȱ!

19


Irina SĂCEANU Anul III – Grupa 303

Istoria dreptului românesc

œ˜œ’ȱ ò’ȱ –˜–Ž—ž•ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ ô’ȱ •ȬŠ’ȱ ™›˜’ŽŒŠȱ ɗȱ Š–©—ž—ȱ ’—ȱ £’žŠȱ ž›–©˜Š›Žȱ ŒŽ•Ž’ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ ™Ž›ŽŒŽ›’•Žȱ ˜›Š—’£ŠŽȱ ɗȱ Œ’—œŽŠȱ ›Žžò’Ž’ȱ Š•Žȱ Žȱ Šȱ ’—›Šȱ •Šȱ ŠŒž•ŠŽȱ Šžȱ •žŠȱ œ¦›ò’ǯȱ ŽȱŠĚ’ȱ•Šȱ˜ȱ’œŠ—ô©ȱ’–™Ž›ŒŽ™’‹’•©ȱŽȱŒ•’™ŠȱŽœŒ‘’Ž›’’ȱ˜ęŒ’Š•ŽȱŠȱ ™˜›ô’•˜›ȱŠŒž•©ô’’ǯȱȱ—˜žȱò’ȱœ’–ô’ȱŒ©ȱŽȱ’–™˜›Š—ǯ Ž“ŠȱɗŒŽ™Žȱœ©ȱœŽȱŠòŽŠ›—©ȱž’Š›ŽŠdzȱ•Šò’ȱɗȱž›–©ȱŽ£Žǰȱ•’ŒŽžǰȱ ’—Ž›Š•Žǰȱ ™›’ŽŽ—’ǰȱ Š–’•’Žǰȱ ɗŸ©ôŠž•ȱ Šȱ ›Ž’ȱ ™Š’—’ȱ ™Žȱ £’ȱ ŒŠ›Žȱ ›©–¦—ŽŠȱ •Šȱ œŠ’ž•ȱ Žȱ ™›˜’ŽŒȱ—Ž›ŽŠ•’£ŠȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱŒ‘Žž•ȱ—žȱŽ›Šȱ Š•’Šž•ȱ ©žǯȱ žȱ ŒŽȱ •Žȱ œž™•’—Žò’ ǵȱ ’‹Ž›ŠŽȱ Ž™•’—©ǰȱ Ÿ’Šô©ȱ Žȱ žŒž›Žò’ǰȱ Ž™Š›Žȱ Žȱ

Œ˜—˜›ž•ȱ ’—ŽŠ•Š‹’•ȱ Žȱ ŠŒŠœ©ǰȱ ˜Š–Ž—’ȱ —ŽŒž—˜œŒžô’ȱ ò’dzȱ ’–’—Žô’ȱ ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŸŽ’ȱŒ˜—œ’Ž›Šȱ™›˜–’ô©˜Š›ŽȱŠŒ©ȱŸŽ’ȱ›Žžò’ȱœ©ȱ©œŽò’ȱ•Šȱ ’–™ȱŠ–ꝮŠ›ž•ȱɗȱŒŠ›ŽȱŸŽ’ȱŠŸŽŠȱŒž›œž•ȱŒŽ•ȱ–Š’ȱŒ‘’—ž’˜›ȱò’ȱ•ž—ǯ Žȱ ŠĚ’ȱ •Šȱ •’—’Šȱ Žȱ œŠ›ǯȱ ˜‹˜Œǯȱ ò’ȱ ’–˜›Šȱ ò’ȱ ŠŽ›’£Šȱ ɗ›Ȭ˜ȱ •ž–Žȱ —˜ž©ǯȱ ŽœŽȱ ž—ȱ Š—ȱ Žȱ Ÿ’—ŽŒ’ǯȱ ŒŽœȱ ¦—ȱ Žȱ Œ˜—œ˜•ŽŠ£©ȱ ò’ȱ ™Š›Œ©ȱ—žȱ–Š’ȱŽò’ȱŠ¦ȱŽȱœ™Ž›’ŠȱŽȱ—ŽŒž—˜œŒžž•ȱ–Š›Žȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱɕȱŠ’ȱ ɗȱŠô©ǯȱ•’™ŠȱɗȱŒŠ›ŽȱŠ’ȱŒ›Ž£žȱŒ©ȱ™˜ô’ȱŠŸŽŠȱŒ˜—›˜•ȱŠœž™›Šȱ•žŒ›ž›’•˜›ȱ ŽŸ’—Žȱ˜ȱŠ–’—’›ŽȱŽ›’Œ’©ȱ’–Ž’ŠȱŒŽȱÉô’ȱŸ’—ȱɗȱ–’—ŽȱǮɗŒž›Š“©›’•Žȃȱ Œž—˜œŒžô’•˜›ȱ©’DZȱǮɗȱŠŒž•ŠŽȱ—žȱŸŽ’ȱ–Š’ȱŠŸŽŠȱŸ’Šô©ȃǯ Žȱ¦—Žò’ǯȱžȱŽœŽȱŸ˜›‹ŠǰȱŽȱŠ™ǰȱŽœ™›Žȱꕝ›ž•ȱ™Ž›œ˜—Š• ? 20


‘’Š›ȱò’ȱž—ȱœžŽ—ǰȱŸ’’˜›ȱŒ˜•ŽȱŽȱŠŒž•ŠŽǰȱŸŠȱŠŸŽŠȱ–˜–Ž—Žȱɗȱ ŒŠ›ŽȱęŽȱŸŠȱ›Š–Š’£Šȱœ’žŠô’Šȱ’—ȱŒŠž£Šȱ˜‹˜œŽ•’’ǰȱęŽȱŸŠȱęȱŽž˜›’Œȱò’ȱ Éô’ȱŸŠȱ™›Ž£Ž—Šȱ˜ȱ•ž–Žȱ›˜£ǰȱɗȱŒŠ›Žȱ›Žž©ô’•Žȱœž—ȱꌝ’ŸŽǯ ŽȱŒ¦ȱŽȱ’ęŒ’•©ȱŽœŽȱŠŒ˜–˜Š›ŽŠǰȱ™ŽȱŠ¦ȱŽȱ›Ž™ŽŽȱ£‹˜Š›©ȱ ’–™ž•ǰȱ —žȱ ™›ŽŠȱ ò’’ȱ Œž–ȱ œ©ȱ Žȱ ˜›Š—’£Ž£’ȱ ŽęŒ’Ž—ǰȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ Žȱ ˜Œž™’ȱò’ȱŽȱ›Ž‹ž›’•ŽȱŒŠœ—’ŒŽȱ™Ž—›žȱŒ©dzȱ—žȱ–Š’ȱœž—ȱ™©›’—ô’’ȱ™›’—ȱ ™›ŽŠ“–©ǯȱŽ’ȱŸŽŽŠȱŒ©ȱ—’Œ’ȱ—žȱŸŽ’ȱŒ•’™’ȱ‹’—ŽȱŒ©ȱŸŠȱŸŽ—’ȱŽ“ŠȱŸŠŒŠ—ôŠȱ Žȱ’Š›—©ǯȱŠȱ˜ȱ’œŠ—ô©ȱŽȱ›Ž’ȱ‹©©’ȱŽȱ’—’–©dzȱŠ’—’ȱŠ™˜Žž•ȱò’ȱœŽȱ ’—œŠ•ŽŠ£©ȱœŽœ’ž—ŽŠǯȱŠ›ȱ™¦—©ȱŠŒ˜•˜ǰȱœ©ȱ™Š›Œž›Ž–ȱ™›’–Šȱ•ž—©ȱŽȱ ŠŒž•ŠŽǯ ž™©ȱŒŽȱŠ’ȱɗŒŽ›ŒŠȱœ©ȱę’ȱŒ¦ȱ–Š’ȱœ˜Œ’Š‹’•ȱɗȱ™›’–Šȱ£’ȱŽȱŠŒž•ŠŽǰȱ ô’ȬŠ’ȱŠĚŠȱœŽ›’Šǰȱ›ž™Šǰȱô’ȬŠ’ȱŒž—˜œŒžȱ˜ȱ–Š›Žȱ™Š›Žȱ’—ȱŒ˜•Ž’ȱò’ȱŽȬ Š’ȱ Šę•’Šȱ ›ž™ž›’•˜›ȱ ’—˜›–Š•Žȱ ž›—’£Š˜Š›Žȱ Žȱ ’—˜›–Šô’’ȱ Ž¡›Ž–ȱ Žȱ˜•˜œ’˜Š›ŽǰȱɗŒŽ™’ȱ˜Š›Žȱ’–’ȱœ©ȱŠ—Š•’£Ž£’ȱ–Ž’ž•ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ǯȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ǯȱ ’ȱ ò’ȱ ›ŽŠ•’ŠŽǯȱ Šȱ ˜›’ŒŽȱ ˜–ǰȱ Žȱ ¦—Žò’ȱ œ©ȱ ŸŽ£’ȱ ŒŽȱ –ŠŽ›’’ȱ ŸŽ’ȱ œž’Šȱ Š—ž•ȱ ŠŒŽœŠȱ Ȯȱ Ž˜˜•˜’Žȱ “ž›’’Œ©ǰȱ ›Š—’£Š›ŽŠȱ ò’ȱ Ž’ŒŠȱ ™›˜Žœ’’•˜›ȱ “ž›’’ŒŽǰȱ ›Ž™ȱ Œ˜—œ’žô’˜—Š•ǰȱ —›˜žŒŽ›Žȱɗȱ›Ž™ž•ȱ›˜–Š—ǰȱŽ˜›’ŠȱŽ—Ž›Š•©ȱŠȱ›Ž™ž•ž’ǰȱ œ˜›’Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ ›˜–¦—ŽœŒǰȱ ›Ž™ȱ Œ’Ÿ’•ȱ Ȯȱ Ž˜›’Šȱ Ž—Ž›Š•©ǯȱ ŠDZȱ –Ž›’ȱ •Šȱ Œž›œž›’ǰȱ Šž’Š£©ȱ Œžȱ –ž•©ȱ ŠŽ—ô’Žȱ ò’ȱ ž•Ž›’˜›ȱ ŠŒŽœž’ȱ –˜–Ž—ȱ ŽŒ’Žȱ ŠŒ©ȱ Ÿ›Ž’ȱ œŠžȱ —žȱ œ©ȱ ›ŽŸ’’ǯȱ ‘’Š›ȱ ŠŒ©ȱ •Šȱ ŒŽ•Žȱ –Š’ȱ –ž•Žȱ Œž›œž›’ȱ™›Ž£Ž—ôŠȱŽœŽȱ˜™ô’˜—Š•©ǰȱÉô’ȱŸŽ’ȱ˜Ž›’ȱòŠ—œŠȱŽȱŠȱŽœŒ˜™Ž›’ȱ Œ©ȱ˜Š–Ž—’’ȱŒŠ›Žȱ™›ŽŠžȱŠ’Œ’ȱŠžȱɗ›ȬŠŽŸ©›ȱ˜ȱŸŠœ©ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ȱɗȱ ˜–Ž—’žǰȱŒ©ȱ˜Œž™©ȱž—Œô’’ȱ’–™˜›Š—Žȱò’ǰȱ’—ŽŸ’Š‹’•ǰȱɒȱŸŽ’ȱ•žŠȱ›Ž™ȱ –˜Ž•Žǯ ŒŽœŽȱ Œ•’™Žȱ Žȱ Ž‹žȱ ™˜ȱ ŠžŒŽȱ Œžȱ Ž•Žȱ ŒŽ•Žȱ –Š’ȱ ™žŽ›—’ŒŽȱž›‹ž•Ž—ôŽȱ’—Ž›’˜Š›Žȱ–Š—’ŽœŠŽȱ™›’—ȱɗ›Ž‹Š›ŽŠȱ ›Ž˜›’Œ©DZȱǮŒŽȱŒŠžȱŽžȱŠ’Œ’ ǵȃǯȱj’’ȱŽȱŒŽȱŠŒ’ȱ ŠŒž•ŠŽŠ ǵȱ Žȱ ŒŠž©ȱ ‹˜‹˜Œž•ȱ Š’Œ’ ? Šœ’ž—ŽŠ ǵȱ˜›’—ôŽ•Žȱ™©›’—ô’•˜› ǵȱ¦ȱ Œ˜—ŽŠ£©ȱœŽ›’Š•Ž•Žȱ™˜™ž•Š›Žȱ™›ŽŒž–ȱ ž’œȱœŠžȱ••¢ȱŒŽŠ• ǵȱŸ˜ŒŠž›ŠȱŽȱ ‹žœ’—Žœœǰȱ ‘Š’—Ž•Žȱ ˜ĜŒŽǰȱ ˜—˜›Š›’’•Žȱ mari ǵȱœŽȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱœŽȱŒ›ŽŽȱ

21


•Šȱ ˜ȱ ™›’–©ȱ ŸŽŽ›Žǰȱ ɗȱ ›ŽŠ•’ŠŽǰȱ Ÿ’ŠôŠȱ ‹ŠŽȱ ꕖž•ǯȱ ŠŒ©ȱ œŽȱ Š›Š©ȱ ’œ™Ž›Š›ŽŠǰȱ ™©œ›ŽŠ£©ȱ ɗȱ –’—Žȱ Ÿ’Žȱ ’ŽŽŠȱ Œ©ȱ Ž¡’œ©ȱ ˜ȱ •ž–’—’ô©ȱ •Šȱ ŒŠ™©ž•ȱž—Ž•ž•ž’ǯȱj’ȱ©ȱ˜ȱŒ›Ž’—ô©ȱŽȱ—ŽŒ•’—’ȱ’—ȱŠœŠǯȱžȱ™›ŽŒ©Ž›Žǰȱ ž™©ȱ ™›’–ž•ȱ ©žȱ Œž›œȱ Žȱ œ˜›’Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ ò’ȱ œŠž•ž’ȱ ›˜–¦—ŽœŒǯȱ ’–’Œȱ —žȱ ŽœŽȱ Š¦ȱ Žȱ ›©žȱ ™›ŽŒž–ȱ ™Š›Žǯȱ’ȱ ˜œȱ ˜Š›ȱ —Ž™›Ž©’ȱ ™Ž—›žȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ž›–Šȱ ò’ȱ •žŠȱ ™›’—ȱ œž›™›’—Ž›ŽǯȱòŠȱ Œ©ȱ —žȱ Éô’ȱ ŠŒŽȱ ›’“’ǯȱ ›ŽŠȱ –Š›’ǯȱ ž–ȱ Šȱ ɗŒŽ™žȱ Ž¡™Ž›’Ž—ôŠȱ –ŽŠ ǵȱ ž•Šȱ Š—ŠȬ ›Š—’£Š›ŽŠȱ œ˜Œ’Š•©ȱ ò’ȱ —˜›–Ž•Žȱ Žȱ Œ˜—ž’©ȱ Š•Žȱ Ž˜ȬŠŒ’•˜›ȱ ɗȱ Ž™˜ŒŠȱ ™›ŽœŠŠ•©ǯȱž›œž•ȱ•ŠȱŒŠ›Žȱ–’ȬŠòȱęȱ˜›’ȱœ©ȱ™˜ȱœŒ›’ŽȱŒžȱŠ–‹Ž•Žȱ–¦’—’ȱ ɗȱŠŒŽ•Šò’ȱ’–™ǯȱžŸ’—Ž•ŽȱŒŠ›Žȱ–’ȱœȬŠžȱ™©›žȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ™›’ŽŽ—˜ŠœŽȱò’ȱ ŒŠ›ŽȱŠžȱŠŸžȱž—ȱŽŽŒȱŽȱŽŽ—œ’˜—Š›Žȱ–žœŒž•Š›©ȱœž—ȱ–Ž–˜›Š‹’•ŽDZȱ ǮŽô’’ȱŽ›ŠžȱŒŽ’ȱ–Š’ȱ›Ž™ô’ȱ’—›Žȱ›ŠŒ’ȃǯ žȱŽ£Š–©’›ŽȱŠ–ȱŒ˜—œŠŠȱŒ©ȱ •Šȱ œ¦›ò’ž•ȱ ŠŒŽ•˜›ȱ £ŽŒ’ȱ Žȱ –’—žŽȱ ‘Š˜’ŒŽȱ —žȱ Š–ȱ ›Žžò’ȱ œ©ȱ ɖ’ȱ –Š’ȱ Š–’—ŽœŒȱŽŒ¦ȱŒ©ȱŽ¡’œŠȱž—ȱ›’‹ȱ —ž–’ȱ ǮŠŠ¦›ò’ȃȱ ŒŠ›Žȱ ˜›–ž•Šȱ ›Žž•’ȱŽȱŒ˜—ž’©ȱɗȱŸŽ›œž›’ȱò’ȱ •Žȱ ɗŸ©ôŠȱ ™Žȱ Žȱ ›˜œȱ Œ¦—¦—žȬ •ŽǯȱœŽȱŒŽŽŠȱŒŽȱ–ȬŠȱ©Œžȱœ©ȱ–©ȱ ˜™›ŽœŒȱ ™›Žôȱ Žȱ Œ¦ŽŸŠȱ œŽŒž—Žȱ ’—ȱŠ’Šô’Šȱ–ŽŠȱò’ȱœ©ȱ–©ȱ›Ž•Š¡Ž£ȱ ’–Š’—¦—žȬ–’ȱ˜Š–Ž—’ȱŒ¦—¦—ȱ Ÿ˜’˜ò’ȱ—˜›–Žǯ ›’–Šȱ–ŽŠȱ›’“©ȱ’–Ž’ŠȱŒŽȱŠ–ȱ Š“ž—œȱ ŠŒŠœ©ȱ Šȱ ˜œȱ œ©ȱ ›ŽœŒ›’žȱ Œž›œž•ȱ ŒŠ›Žǰȱ ɗȱ ŸŠ›’Š—Šȱ œŠȱ ’—’ô’Š•©ǰȱ Ž›Šȱ ’•’£’‹’•ȱ ò’ȱ œ©ȱ ›˜ȱ Œ˜•Žž•ȱ ŒŠ›Žȱ ›Žžò’œŽȱ œ©ȱ œž›™›’—©ȱ˜ŠŽȱ’Ž’•Žȱœ©ȱɖ™Š›©ȱŠŒŽ•Žȱ’—˜›–Šô’’ǯ žȱ ž›–Šȱ –ž•Žȱ Š•Žȱ Œž›œž›’ȱ •Šȱ ŒŠ›Žȱ ŠŽ•Žȱ ™›˜‹•Ž–Ž’ȱ Šžȱ Œž—˜œŒžȱ ˜ȱ –’Œ©ȱ œŒ‘’–‹Š›Žȱ ɗȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ Šȱ ™›’Ÿ’ȱ Š‹˜›Š›ŽŠȱ –ŽŠDZȱ ŒŽŸŠȱ –Š’ȱ –ž•©ȱ ›Ž•Š¡Š›Žǯȱ ˜›–Š›ŽŠǰȱ ˜›Š—’£Š›ŽŠȱ œŠž•ž’ȱ Ž˜ȬŠŒǰȱ ˜›Š—Ž•ŽȱŒŽ—›Š•ŽȱŠ•Žȱ™›˜Ÿ’—Œ’Ž’ȱŠŒ’Šǰȱ›Ž™ž•ȱɗȱŠŒ’Šǰȱ›’™’ŒŽ•Žȱ’—ȱ ›Š—œ’•ŸŠ—’Šǰȱ›Š—’£Š›ŽŠȱ˜‹ò’•˜›ȱœ©Žò’ǰȱ›’–Ž•Žȱ˜›–Šô’ž—’ȱ™›ŽœŠŠ•Žȱ Žȱ’™ȱŽžŠ•ǰȱ˜›–Š›ŽŠȱ›Ž™ž•ž’ȱŽžŠ•ȱ—ŽœŒ›’œǰȱ›Ž™ž•ȱ™ž‹•’Œǰȱ›Ž™ž•ȱ ™›’ŸŠǰȱ —œ’žô’Šȱ™›˜™›’Ž©ô’’ǰȱ•ŠœŽ•Žȱœ˜Œ’Š•ŽȱŽžŠ•ŽǰȱC—›©ô’›ŽŠȱ™Žȱ–˜ò’Žǰȱ ›Š—’£Š›ŽŠȱ’—œŠ—ôŽ•˜›ȱŽȱ“žŽŒŠ©ȱò’ȱ™›˜ŒŽž›ŠȱŽȱ“žŽŒŠ©ȱɗȱ•Ž’ž’›’•Žȱ 22


’—ȱŒŽŠȱŽȬŠȱ˜žŠȱŠ£©ȱŠȱ›Ž’–ž•ž’ȱž›Œ˜ȬŠ—Š›’˜ȬŒ¦ŽŸŠȱ’—›Žȱ’•ž›’•Žȱ ŒžȱŒŠ›ŽȱŸ©ȱŸŽô’ȱɗ¦•—’ȱò’ȱɖ™›’ŽŽ—’ȱɗȱŒŽ•Žȱ’—ȱž›–©ǯ ŽœŒ˜™Ž›©ȱ’–™ž›’žȱŒŠ›ŽȱŽœŽȱŒŠ™ŠŒ’ŠŽŠȱŠȱŽȱŠȱŠœ’–’•Šȱ—˜’ȱ ’—˜›–Šô’’ǰȱ Š›ȱ ęȱ ’—’ŒŠȱ œ©ȱ ɗŒŽ›Œ’ȱ œ©ȱ Žȱ ™›Ž©Žò’ȱ ™Ž—›žȱ ꎌŠ›Žȱ œŽ–’—Š›ǰȱœ©ȱ™˜ô’ȱ™Š›’Œ’™Šȱ•Šȱ’œŒžô’’ǰȱœ©ȱŠŒ’ȱŒŠȱ–ŠŽ›’Šȱœ©ȱÉô’ȱ™Š›©ȱ Š‹˜›Š‹’•©ȱ ŠœŽ•ȱ ɗŒ¦ȱ œ©ȱ ™˜ô’ȱ •žŠȱ •žŒ›ž›’•Žȱ Œžȱ –Š’ȱ –ž•ȱ ŒŠ•–ȱ ɗȱ œŽœ’ž—ŽǯȱŽ—›žȱž—’’ȱ’—›Žȱ—˜’ȱŽœŽȱœžęŒ’Ž—ȱœ©ȱŒ’ŽŠœŒ©ȱŽȱ˜ž©Ȭ ›Ž’ȱ ˜›’ȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ęȱ ™›Ž©’ô’ǰȱ ™Ž—›žȱ Š•ô’’ȱ ŽœŽȱ —ŽŒŽœŠ›ȱ ŒŠȱ –ŠŽ›’Šȱ œ©ȱ ęŽȱ ™Š›Œž›œ©ȱ Žȱ ž—ȱ —ž–©›ȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ Žȱ ˜›’ǯȱ ©›ž›’œŽœŒȱ Œ©ȱ —’Œ’ȱ ™Žȱ –’—Žȱ —žȱ –ȬŠȱ ˜Œ˜•’ȱ Œ©›Šž•ȱ Œ©›ô’•˜›ȱ ŠŒŠœ©ȱ ɗȱ ŽŽ”Ž—ž›’ǰȱ ‘’Š©ȱ꒗ȱŽȱž—ȱŠŒžȱœŽ—’–Ž—ȱŽȱŒ˜—ò’’—Œ’˜£’ŠŽǯȱŠ›ŽȱŽ›Šȱ Ž£—˜©–¦—ž•ȱŽȱꎌŠ›ŽȱŠ© ǵȱ’Œ’ȱ—žȱŠ™žŒŠ–ȱœ©ȱɖ’ȱŠžȱœŽŠ–Šȱ Œ¦—ȱœŽȱ©ŒŽŠȱŽ“Šȱž–’—’Œ©ǰȱŒ©ȱ›Ž‹ž’Šȱœ©ȱɖ’ȱ’Šžȱ›©–ŠœȬ‹ž—ǰȱ’Š›ȱ Œ©›ô’•Žȱ ›©–¦—ŽŠžȱ ɗȱ ŠŒŽŽŠò’ȱ ™˜£’ô’Žǰȱ —ŽŽ›Š—“ŠŽȱ ò’ȱ ›Š—œ™˜›ŠŽȱ ɗŠ™˜’ȱ•ŠȱžŒž›Žò’ǯ Š›ȱŒžȱ–Š’ȱ–ž•©ȱ˜›Š—’£Š›Žȱò’ȱŒžȱ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱž—ž’ȱ™›˜›Š–ǰȱ œž—ȱ ˜Š›Žȱ –Š›’ȱ òŠ—œŽ•Žȱ œ©ȱ ™›ŽÉ—¦–™’—’ȱ ǮŽœ•žò’›ŽŠȃȱ Š’—Ž•˜›ȱ Ȭž•ž’ȱ ɗȱ Ž‹›Šȱ œŽœ’ž—’’ȱ ò’ȱ œ©ȱ ŽœŒ˜™Ž›’ȱ Œ©ȱ Éô’ȱ ™•ŠŒŽȱ ŠŒŽŠœ©ȱ –ŠŽ›’Žǯ —ȱ •žŒ›žȱ ŽœŽȱ ŒŽ›DZȱ œŽœ’ž—ŽŠȱ —žȱ ŽŒ‘’ŸŠ•ŽŠ£©ȱ Œžȱ œ¦›ò’ž•ȱ •ž–’’ǰȱ œŽœ’ž—ŽŠȱŸ’—Žȱò’ȱ›ŽŒŽǰȱŠ—ž•ȱɗ¦’ȱŸ’—Žȱò’ȱ›ŽŒŽǰȱŠ›ȱœžŽ—ô’’ȱ›©–¦—ǯȱ’ŠôŠȱ Žȱ‹˜‹˜ŒȱŽœŽȱŒžȱŠŽŸ©›Šȱ›ž–˜Šœ©ǰȱŽœŽȱ–˜–Ž—ž•ȱɗȱŒŠ›ŽȱɗôŽ•Ž’ȱ Œ©ȱŠŒž•ŠŽŠȱÉô’ȱ˜Ž›©ȱòŠ—œŠȱŽȱŠȱŒž—˜ŠòŽȱ˜ȱ–ž•ô’–ŽȱŽȱ˜Š–Ž—’ȱ—˜’ǰȱ ˜Š–Ž—’ȱ’Ž›’ô’ȱò’ȱ’—Ž›ŽœŠ—ô’ǰȱŸŽ—’ô’ȱ’—ȱ˜ŠŽȱ™©›ô’•Žȱô©›’’ǯȱ’ŠôŠȱŠȱ œ˜Œ’Š•©ȱŸŠȱŒž—˜ŠòŽȱ˜ȱŠŽŸ©›Š©ȱŽŸ˜•žô’Žǰȱɗȱ–˜ȱŒ˜—œ’Ž›Š‹’•ȱœŽȱ ŸŠȱ•©›’ȱŒŽ›Œž•ȱ©žȱŽȱŒž—˜ò’—ôŽǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŒŽŽŠȱŒŽȱŽȬŠ›ȱ™žŽŠȱ Š“žŠȱœ©ȱÉô’ȱŽ£Ÿ˜•ô’ȱŠ‹’•’©ô’•ŽȱŽȱŒ˜–ž—’ŒŠ›Žǰȱœ©ȱŽŸ’’ȱ˜ȱ™Ž›œ˜Š—©ȱ –Š’ȱ Ž¡›˜ŸŽ›’©ǰȱ –Š’ȱ œ˜Œ’Š‹’•©ǰȱ ŽœŽȱ Ÿ˜•ž—Š›’Šž•ǯȱ Š›’Œ’™Š›ŽŠȱ •Šȱ ŽŸŽ—’–Ž—Žǰȱ Œ˜—Ž›’—ôŽǰȱ  ˜›”œ‘˜™Ȭž›’ǰȱ ’—Ž›—œ‘’™Ȭž›’ȱ Éô’ȱ ŸŠȱ ›Š—œ˜›–ŠȱŸ’ŠôŠȱɗ›Ȭž—ŠȱŸ’‹›Š—©ȱò’ȱŠŒ’Ÿ©ǯ C—Ž–—ž•ȱ –Žžȱ ŽœŽȱ œ©ȱ ɗŸŽô’ȱ ’—ȱ ˜›’ŒŽǰȱ œ©ȱ Žȱ ’—˜›–Ž£’ǰȱ œ©ȱ ™›˜ęô’ȱŽȱꎌŠ›Žȱ˜ŒŠ£’Žȱ™ŽȱŒŠ›Žȱô’Ȭ˜ȱŠžŒŽȱŠŒŽŠœ©ȱ–Š›Žȱ—ŽŒž—˜œŒž©ȱ ò’ȱ ’—Ž™Ž—Ž—©ȱ ɗȱ ŠôŠȱ Œ©›Ž’Šȱ Žȱ ŠĚ’ǯȱ Ž›’ȱ •Šȱ Š•ž•ȱ ˜‹˜Œ’•˜›ǰȱ ɖ™›’ŽŽ—ŽòŽȬŽȱ Œžȱ Œ˜•Ž’’ȱ ò’ȱ Šœž–©Ȭô’ȱ ›Žœ™˜—œŠ‹’•’ŠŽŠȱ ™Ž—›žȱ ꎌŠ›ŽȱŠœ™ŽŒȱŠ•ȱŸ’Žô’’ȱŠ•Žǯ ž•ȱœžŒŒŽœǰȱ‹˜‹˜Œž•Žȱ! 23


Daniel STĂNCESCU Anul II, grupa 216

Drept civil ˜ž•ȱ˜ȱŒ’Ÿ’• ›’Œ˜•ž•ȱŘ •’—ŽŠž•ȱŘ Ǯ›Ž£Ž—ž•ȱŒ˜ȱŽœŽȱŠ•Œ©ž’ȱ’—›Ȭž—ȱŠ—œŠ–‹•žȱŽȱ›Žž•’ȱŒŠ›ŽȱŒ˜—œ’ž’Žȱ ›Ž™ž•ȱŒ˜–ž—ȱ™Ž—›žȱ˜ŠŽȱ˜–Ž—’’•Žȱ•ŠȱŒŠ›ŽȱœŽȱ›ŽŽ›©ȱ•’Ž›ŠȱœŠžȱœ™’›’ž•ȱ ’œ™˜£’ô’’•˜›ȱœŠ•Žǯȃ

D

›Ž™ž•ȱ Œ’Ÿ’•ȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ —ž–’ȱ ›ŽŽ•Žȱ žž›˜›ȱ ŒŽ•˜›•Š•Žȱ ›Š–ž›’ȱ Žȱ ›Ž™ǯȱ Žȱ ŒŽ ǵȱ Ž—›žȱ Œ©ȱ ŽœŽȱ Œ˜–™•Ž¡ǰȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ ɕȱ ŸŽô’ȱ œž’Šȱ ™Žȱ Š™›˜Š™Žȱ ɗ›Žȱ ™Š›Œž›œž•ȱ ŠŒž•©ô’’ȱ Ȯȱ Ŝȱ ’—ȱ ŒŽ•Žȱ Şȱ œŽ–Žœ›Žǰȱ ò’ǰȱ —žȱ ɗȱ ž•’–ž•ȱ ›¦—ǰȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ ›Ž™›Ž£’—©ȱ ›Ž™ž•ȱ Œ˜–ž—ȱ ™Ž—›žȱ ŒŽ•Ž•Š•Žȱ›Š–ž›’ȱŽȱ›Ž™ȱǻŒžȱŠ•ŽȱŒžŸ’—ŽǰȱŒŽ•Ž•Š•Žȱ›Š–ž›’ȱœŽȱ›Š™˜›ŽŠ£©ȱ •Šȱ›Ž™ž•ȱŒ’Ÿ’•ǰȱɖ™›ž–ž¦—ȱ—˜›–Žȱ“ž›’’ŒŽǼǯȱ–ȱŠ•Žœȱœ©ȱœŒ›’žȱŽœ™›Žȱ ŠŒŽŠœ©ȱ–ŠŽ›’Žȱ™Ž—›žȱŒ©ȱŠȱ˜œȱ™›ŽŽ›ŠŠȱ–ŽŠȱɗȱ™›’–ž•ȱŠ—ȱ•Šȱ›Ž™ǯȱ–ȱ ɗŸ©ôŠȱœ©ȱɗŸ©ôȱŽȱ™•©ŒŽ›Žǰȱ›Ž™ž•ȱŒ’Ÿ’•ȱœ’–ž•¦—žȬ–’ȱ¦—’›ŽŠǰȱ’Š›ȱ—žȱ ŒŠ™ŠŒ’ŠŽŠȱŽȱŠȱ›Žô’—Žȱ™ŽȱŽȱ›˜œȱŒž›œž›’ǯ C—ȱ ™›’–ž•ȱ Š—ȱ ŸŽô’ȱ œž’Šȱ Š›ŽŠȱ Ž—Ž›Š•©ǰȱ ™Žȱ ™›’–ž•ȱ œŽ–Žœ›žǰȱ ò’ȱ Ž›œ˜Š—Ž•ŽǰȱɗȱŒŽ•ȱŽȬŠ•ȱ˜’•ŽŠȱœŽ–Žœ›žǯȱžȱŸ©ȱŠœŒž—ȱŠ™ž•ȱŒ©ȱ–ŠŽ›’Šȱ ’—ȱ ™›’–Šȱ ™Š›Žȱ Šȱ Š—ž•ž’ȱ ŽœŽȱ –Š’ȱ ›ŽŠǰȱ ꒗ǰȱ ™›ŠŒ’Œǰȱ ™›’–ž•ȱ Ÿ˜œ›žȱ Œ˜—ŠŒȱŒžȱ›Ž™ž•ȱŒ’Ÿ’•ǰȱŠŒŽŠœ©ȱ›Š–ž›©ȱŽȱ›Ž™ȱŒŠ›ŽȱŸ©ȱŸŠȱǮž›–©›’ȃȱ ɗȱ˜Š©ȱŒŠ›’Ž›ŠȱŽȱ“ž›’œǰȱ™Ž—›žȱŒ©ȱŒ’Ÿ’•ž•ȱœŽȱɗ¦•—ŽòŽȱ•Šȱ ˜›’ŒŽȱ™ŠœǰȱŒ‘’Š›ȱò’ȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱ–Ž›Žô’ȱ•Šȱ–ŠŠ£’—ȱò’ȱŸ©ȱ Œž–™©›Šô’ȱ˜ȱ™¦’—Žǯ

Revenind la Š›ŽŠȱŽ—Ž›Š•©ǰȱɗȱŠŒŽœȱ™›’–ȱœŽ–Žœ›žȱ ŸŽô’ȱɗŸ©ôŠǰȱž™©ȱŒž–ȱ˜ȱœ™ž—Žȱò’ȱ—ž–Ž•ŽǰȱŠœ™ŽŒŽȱŽ—Ž›Š•Žȱ privind Dreptul civil, de la ™›’—Œ’™’’•Žȱ ŠŒŽœŽ’ȱ ›Š–ž›’ȱ Žȱ ›Ž™ǰȱ™¦—©ȱ•Šȱ›Š™˜›ž•ȱ“ž›’’Œǰȱ‹ž—ž›’ǰȱ˜‹•’Šô’’ǰȱŠŒž•ȱ“ž›’’Œȱ Œ’Ÿ’•ǰȱ—ž•’ŠŽǯȱŽô’ȱŠĚŠȱŒŽȱŽœŽȱŠŒŽŽŠȱ•Ž£’ž—ŽŠǰȱŒŽȱŽœŽȱŠŒŽ•Šȱ ˜•ž•ǰȱ ŒŽȱ ɗœŽŠ–—©ȱ —ž•’ŠŽŠȱ Š‹œ˜•ž©ȱ œŠžȱ —ž•’ŠŽŠȱ ›Ž•Š’Ÿ©ǯȱ ©ȱŸŽô’ȱ™žŽŠȱ•©žŠȱ™›’ŽŽ—’•˜›ȱŸ˜ò›’ȱŽȱ•ŠȱŠ•ŽȱŠŒž•©ô’ȱŒ©ȱ ò’ô’ȱŒŽȱŽœŽȱž£žŒŠ™’ž—ŽŠǰȱŽŸ’Œô’ž—ŽŠȱœŠžȱŒŽœ’ž—ŽŠȱŽȱŒ›ŽŠ—ô©ǯ

24


C—ȱ Š•ȱ ˜’•ŽŠȱ œŽ–Žœ›žȱ ŸŽô’ȱ ɗŒŽ™Žȱ Œžȱ œž’ž•ȱ ™›ŽœŒ›’™ô’Ž’ǰȱ ŠĚ¦—ȱ ŠœŽ•ǰȱ Žȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ ž™©ȱ Œ¦ȱ ’–™ȱ —žȱ –Š’ȱ ›Ž‹ž’Žȱ œŠȱ ™•©’ô’ȱ ˜ȱ Š˜›’Žǯȱ ™˜’ǰȱ ŸŽô’ȱ ɗŒŽ™Žȱ œ©ȱ ɗŸ©ôŠô’ȱ Šœ™ŽŒŽȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™Ž›œ˜Š—Šȱ ę£’Œ©ǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ™Šò’’ȱŽȱž›–ŠȱɗȱŒŠ£ž•ȱɗȱŒŠ›ŽȱŸ›Žô’ȱœ©ȱŸ©ȱœŒ‘’–‹Šô’ȱ—ž–Ž•Žǰȱ’Š›ǰȱɗȱꗊ•ǰȱ ŸŽô’ȱɗŒ‘Ž’ŠȱœŽ–Žœ›ž•ȱœž’’—ȱ™Ž›œ˜Š—Šȱ“ž›’’Œ©ǯ Šȱ™›’–ŠȱŸŽŽ›ŽȱŠȱŒ©›ô’•˜›ȱǻŒžȱ˜ȱ›˜œ’–ŽȱŽœž•ȱŽȱ –Š›ŽǼȱŸŽô’ȱœ™ž—ŽȱŒ©ȱ—žȱ™žŽô’ȱɗŸ©ôŠȱŠ¦ǰȱɗœ©ȱ—žȱŽȱ ŒŠ£ž•ȱœ©ȱŸ©ȱŽœŒž›Š“Šô’ǯȱ›Ž™ž•ȱŒ’Ÿ’•ȱœŽȱɗŸŠô©ȱ’—ȱ ™•©ŒŽ›Žǰȱ•˜’Œǰȱ™ž—¦—žȬŸ©ȱǮ›˜’ôŽ•Žȃȱɗȱ–’òŒŠ›Žǯȱ ŽœŽ˜›’ǰȱ ™›’—ȱ ›Ž£˜•ŸŠ›ŽŠȱ œ™ŽôŽ•˜›ȱ ǻŒŠ£ž›’ȱ ›ŽŠ•Žȱ ŒŠ›Žȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ˜•žô’˜—ŠŽǼǰȱ ŸŽô’ȱ ˜‹œŽ›ŸŠȱ Š™•’ŒŠ‹’•’ŠŽŠȱ ™›ŠŒ’Œ©ȱ Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ Œ’Ÿ’•ǰȱ •Ž©ž›Šȱ’—›ŽȱŽ˜›’Šǰȱ’—ȱŒž›œǰȱò’ȱ™›ŠŒ’ŒŠȱ ’—ȱ“ž›ž•ȱŸ˜œ›žǯ Ž—›žȱ ›Ž£ž•ŠŽȱ œŠ’œ©Œ©˜Š›Žǰȱ Ÿ©ȱ œ©ž’ŽœŒȱ œ©ȱ ęô’ȱ ™›Ž£Ž—ô’ȱ ŠŒ’Ÿȱ •Šȱ ꎌŠ›Žȱ œŽ–’—Š›ȱ ǻ™žŽô’ȱ ™›’–’ȱ ™ž—ŒŽȱ ɗȱ ™•žœȱ •Šȱ Ž¡Š–Ž—ǰȱ Œ‘’Š›ȱ ò’ȱ Řȱ ™ž—ŒŽǼǰȱ œ©ȱ ɗŒŽ›ŒŠô’ȱ œ©ȱ ›Ž£˜•ŸŠô’ȱ œ™ŽôŽ•Žȱ œ’—ž›’ȱ ò’ȱ œ©ȱ Œ’’ô’ȱ œ©™©–¦—Š•ǰȱ Ž˜Š›ŽŒŽȱ Œ’Ÿ’•ž•ȱ —žȱ ŽœŽȱ ˜ȱ –ŠŽ›’ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗŸŠô©ȱɗȱœŽœ’ž—ŽǰȱŠ©ȱ꒗ȱ Œ˜–™•Ž¡’ŠŽŠȱœŠǯȱŽ—›žȱŠȱɗŸ©ôŠȱ–Š’ȱžò˜›ǰȱ ™žŽô’ȱ ˜•˜œ’ȱ ò’ȱ ˜ž•ȱ Œ˜–Ž—Šǰȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ ɕȱ ©œ’ô’ȱ •Šȱ ‹’‹•’˜ŽŒ©ǰȱ Š›ǰȱ ɗȱ ŽœŽ—ô©ǰȱ ǮŒ‘Ž’Šȱ œžŒŒŽœž•ž’ȃȱ ŽœŽȱ œ©ȱ ɗŸ©ôŠô’ȱ œ©ȱ Œ’’ô’ȱ ˜ž•ȱ Œ’Ÿ’•ǰȱœ©ȱò’ô’ȱœ©ȱŒ©žŠô’ȱɗȱŽ•ȱò’ǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ œ©ȱ Ž™›’—Žô’ȱ –˜Š•’ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž£˜•ŸŠ›Žȱ Šȱ œ™ŽôŽ•˜›ǯȱžȱɗŒŽ›ŒŠô’ȱœ©ȱ–Ž–˜›Šô’ȱŠ›’Œ˜•Žǯȱ ©žŠô’ǰȱŽȱꎌŠ›ŽȱŠ©ǰȱɗȱ˜ǯȱœŽȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ ‹ž—ȱ™›’ŽŽ—ȱò’ȱŸŠȱęȱŠ•©ž›’ȱŽȱŸ˜’ȱŒ‘’Š›ȱò’ȱ•Šȱ Ž¡Š–Ž—Žǯ C—ȱ œ™Ž›Š—ôŠȱ Œ©ȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ Ÿ˜’ȱ ›Ž™ž•ȱ Œ’Ÿ’•ȱ ŸŠȱ ŽŸŽ—’ȱ ˜ȱ ™Šœ’ž—Žǰȱ Ÿ©ȱ ˜›ŽœŒȱ œ©ȱ Ÿ©ȱ ŠŠòŠô’ȱ Žȱ ŠŒŽŠœ©ȱ –ŠŽ›’Žǰȱ œ©ȱ ɒȱ ɗôŽ•ŽŽô’ȱ ’–™˜›Š—ôŠȱ ò’ȱ ǮœžŸŽ›Š—’ŠŽŠȃȱ ò’ȱ œ©ȱ ęô’ȱ Œ˜—ò’Ž—ô’ȱ Œ©ȱ Ÿ©ȱ ŸŠȱ ž›–Šȱ ™Žȱ ˜ȱ ™Š›Œž›œž•ȱ ŒŠ›’Ž›Ž’ȱŽȱ“ž›’œǯ Ǯ žœȱ Œ’Ÿ’•Žȱ Ÿ’’•Š—’‹žœȱ œŒ›’™ž–ȱ Žœȃȱ Ȯȱ Ǯ›Ž™ž•ȱ Œ’Ÿ’•ȱ ŽœŽȱ ›ŽŠŒŠȱ ™Ž—›žȱ ŒŽ’ȱ Ÿ’’•Ž—ô’ȃ

25


Corina-Cristina SCUTARIU Anul III – Grupa 307 (ID)

Organizarea și etica profesiilor juridicežȱ ˜ô’’ȱ Œž—˜ŠòŽ–ȱ ŠŒŽ•ȱ œŽ—’–Ž—ȱ Žȱ —Žœ’ž›Š—ô©ȱ Žȱ •Šȱ ɗŒŽ™žž•ȱ ŠŒž•©ô’’ǰȱ Œ¦—ȱ ˜ž•ȱ ŽœŽȱ —˜žǰȱ ɗŒŽ™¦—ȱ Žȱ •Šȱ Œ˜•Ž’ȱ ò’ȱ ™›˜Žœ˜›’ȱ ™¦—©ȱ •Šȱ –ŠŽ›’’ȱ Œžȱ ŒŠ›Žȱ —žȱ Š–ȱ •žŠȱ —’Œ’˜Š©ȱŒ˜—ŠŒȱ’›ŽŒȱò’ȱŒŠ›Žǰȱ•Šȱ˜ȱœ’–™•©ȱ™›’Ÿ’›Žǰȱ™Š›ȱ’–™˜œ’‹’•ȱ ŽȱɗôŽ•ŽœǯȱŽȱ™Š›Œž›œž•ȱŠ—ž•ž’ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ȱɗœ©ȱ˜ž•ȱŒŠ™©©ȱŒ˜—ž›ȱ ò’ǰȱɗȱ’–™ǰȱÉô’ȱ›Ž©œŽò’ȱŽŒ‘’•’‹›ž•ǯ

—Šȱ ’—›Žȱ –ŠŽ›’’•Žȱ ŒŠ›Žȱ ɒȱ œ™Ž›’Žȱ ™Žȱ ‹˜‹˜Œ’’ȱ Žȱ •Šȱ ›Ž™ȱ ŽœŽȱ ›Š—’£Š›ŽŠȱ ò’ȱ Ž’ŒŠȱ ™›˜Žœ’’•˜›ȱ “ž›’’ŒŽǯȱ C—œ©ò’ȱ –ŠŽ›’Šǰȱ ™›’—ȱ Ž—ž–’›ŽŠȱŽ’ǰȱŠ›Žȱž—ȱ˜Š›ŽŒŠ›ŽȱŒŠ›ŠŒŽ›ȱ’–™ž—©˜›ǰȱŒŽŽŠȱŒŽȱŠŽœŽŠȱ ŽœŒž›Š“ŽŠ£©ǯȱŽŸ©›ž•ȱŽœŽȱŒ©ǰȱ™Žȱ•¦—©ȱŠ™ž•ȱŒ©ȱŽœŽȱ˜ȱ–ŠŽ›’Žȱ Žœž•ȱŽȱ’—Ž•’’‹’•©ǰȱŸ’£ŽŠ£©ȱò’ȱŠœ™ŽŒŽȱ˜Š›Žȱ’—Ž›ŽœŠ—Žǯ ŠŽ›’Šȱ ŽœŽȱ œ›žŒž›Š©ȱ Žȱ ŠòŠȱ —Šž›©ȱ ɗŒ¦ȱ ™›˜Šœ™Žô’’ȱ Š‹œ˜•ŸŽ—ô’ȱŽȱ•’ŒŽžǰȱŒŠ›Žȱ—žȱŠžȱ–Š’ȱ•žŠȱŒ˜—ŠŒȱŒžȱŠœŽ•ȱŽȱ—˜ô’ž—’ȱ ™¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ǰȱœ©ȱ˜ȱ™˜Š©ȱɗôŽ•ŽŽȱžò˜›ȱò’ȱ•˜’Œǯ ›’–Šȱ™Š›ŽȱŠȱ–ŠŽ›’Ž’ȱ›ŠŽŠ£©ȱŠœ™ŽŒŽȱ•ŽŠŽȱŽȱ“žœ’ô’ŽǰȱŽȱ ™›’—Œ’™’’•Žȱ˜›Š—’£©›’’ȱ“žœ’ô’Ž’ȱŒŠȱœŽ›Ÿ’Œ’žȱ™ž‹•’Œǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ–˜ž•ȱ ɗȱŒŠ›Žȱœž—ȱ˜›Š—’£ŠŽȱ’—œŠ—ôŽ•Žȱò’ȱ™Š›Œ‘ŽŽ•Žȱò’ȱ›˜•ž•ȱ˜—œ’•’ž•ž’ȱ ž™Ž›’˜›ȱŠ•ȱŠ’œ›Šž›’’ǯ —ȱ ŠŸŠ—Š“ȱ Š•ȱ Œž›œž•ž’ȱ Žȱ ›Š—’£Š›ŽŠȱ ò’ȱ Ž’ŒŠȱ ™›˜Žœ’’•˜›ȱ “ž›’’ŒŽȱŽœŽȱŠ™ž•ȱŒ©ǰȱɗŒ©ȱŽȱ•ŠȱɗŒŽ™žǰȱœžŽ—ž•ȱŽœŽȱ˜‹’ò—ž’ȱ Œžȱ•’–‹Š“ž•ȱ“ž›’’ŒǯȱŽȱ•¦—©ȱŠŒŽœȱŠœ™ŽŒǰȱ˜ȱž—ȱŠŸŠ—Š“ȱŠ•ȱ–ŠŽ›’Ž’ȱ Ž¡’œ©ȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ȱ ™Ž—›žȱ œžŽ—ô’’ȱ ŒŠ›Žȱ —žȱ œž—ȱ ’—˜›–Šô’ȱ ɗȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ™›’ŸŽòŽȱ Š–’Ž›ŽŠȱ ɗȱ –Š’œ›Šž›©ǰȱ ˜›–Š›ŽŠȱ ò’ȱ ™›˜–˜ŸŠ›ŽŠȱ –Š’œ›Šô’•˜›ǯȱ ’Œ’ǰȱ œžŽ—ô’’ȱ Ÿ˜›ȱ ŠŸŽŠȱ ˜ŒŠ£’Šȱ œ©ȱ ŠĚŽȱ ŒŠ›Žȱ œž—ȱ ›Ž™ž›’•Žȱò’ȱ˜‹•’Šô’’•Žȱ“žŽŒ©˜›’•˜›ȱò’ȱŠ•Žȱ™›˜Œž›˜›’•˜›ǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ ŽŠ•’’ȱŽœ™›Žȱ›©œ™ž—Ž›ŽŠȱŒ’Ÿ’•©ȱò’ȱ’œŒ’™•’—Š›©ȱŠȱŠŒŽœ˜›Šǯ •ȱ ›Ž’•ŽŠȱ ò’ȱ ™›˜‹Š‹’•ȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ ŠŸŠ—Š“ȱ Š•ȱ –ŠŽ›’Ž’ȱ œŽȱ ›Ž©œŽòŽȱ ɗȱ ž•’–Šȱ ™Š›Žǰȱ Š™ȱ ™Ž—›žȱ ŒŠ›Žȱ Žȱ œ©ž’ŽœŒȱ œ©ȱ Š’ȱ 26


›©‹Š›Žȱ™Žȱ™Š›Œž›œž•ȱœŽ–Žœ›ž•ž’ǰȱ™Ž—›žȱŒ©ȱŠ’Œ’ȱŸ˜›ȱęȱ™›Ž£Ž—ŠŽȱ ™›’—Œ’™Š•Ž•Žȱ ™›˜Žœ’’ȱ ’—ȱ ˜–Ž—’ž•ȱ “ž›’’ŒDZȱ “žŽŒ©˜›ǰȱ ™›˜Œž›˜›ǰȱ ŠŸ˜ŒŠǰȱ—˜Š›ǰȱŽ¡ŽŒž˜›ȱ“žŽŒ©˜›ŽœŒǰȱŒ˜—œ’•’Ž›ȱ“ž›’’Œ ŽŒǯ ŒŽŠœ©ȱ ™Š›Žȱ Šȱ –ŠŽ›’Ž’ȱ ŽœŽȱ ’—Ž›ŽœŠ—©ȱ Š¦ȱ ™›’—ȱ ɗœžò’ȱ Œ˜—ô’—žž•ȱŒž™›’—œȱŒžȱ™›’Ÿ’›Žȱ•ŠȱŽ¡Ž›Œ’Š›ŽŠȱ™›˜Žœ’’•˜›ȱ–Ž—ô’˜—ŠŽȱ –Š’ȱœžœǰȱŒ¦ȱò’ȱŒŠȱž—ȱŠŸŠ—Š“ȱ™Ž›œ˜—Š•ȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱɕȱŠžŒȱ’—˜›–Šô’’•Žȱ œžŽ—ô’•˜›ȱŒŠ›Žȱò’žȱŒ©ȱŸ˜›ȱ˜ȱŒŠ›’Ž›©ȱɗȱ˜–Ž—’ž•ȱ“ž›’’Œǰȱɗœ©ȱ—žȱ œž—ȱŽŒ’ò’ȱŒŽȱ™›˜Žœ’ŽȱŸ˜›ȱœ©ȱŽô’—©ǯ ž™•’—’—ȱ ŒŠ›Ž—ôŠȱ Žȱ ’—˜›–Šô’’ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ ˜ȱ Šžȱ ™›˜Šœ™Žô’’ȱ œžŽ—ô’ȱŒžȱ™›’Ÿ’›Žȱ•Šȱ™›˜Žœ’’•Žȱ’—ȱ˜–Ž—’ž•ȱ“ž›’’Œǰȱ›Š—’£Š›ŽŠȱò’ȱ Ž’ŒŠȱ™›˜Žœ’’•˜›ȱ“ž›’’ŒŽǰȱ™Žȱ•¦—©ȱŠ™ž•ȱŒ©ȱŽœŽȱ˜ȱ–ŠŽ›’ŽȱŽœŽ—ô’Š•©ȱò’ȱ Žȱ‹Š£©ȱŒžȱŒŠ›Žȱž—ȱœžŽ—ȱ•Šȱ›Ž™ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱÉò’ȱɗŒŽŠ™©ȱ˜›–Š›ŽŠȱ Œž—˜ò’—ôŽ•˜›ȱɗȱ˜–Ž—’ž•ȱ“ž›’’Œǰȱ˜Ž›©ȱœžŽ—ž•ž’ȱ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱ œ©ȱœŽȱ’—˜›–Ž£Žȱ™Ž—›žȱœ’—Žȱɗœžò’ǰȱœ©Ȭò’ȱ˜›–Ž£Žȱ˜ȱŸ’£’ž—ŽȱŠœž™›Šȱ ŠŒŽœž’ȱ ˜–Ž—’žǰȱ ’Š›ǰȱ ™Ž—›žȱ ŒŽ’ȱ ŒŠ›Žȱ ęŽȱ ɗŒ©ȱ —žȱ œȬŠžȱ ŽŒ’œȱ Œžȱ ™›’Ÿ’›Žȱ•Šȱ™›˜Žœ’Šȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱŸ˜›ȱœ©ȱ˜ȱŽ¡Ž›Œ’ŽȱɗȱŸ’’˜›ǰȱęŽȱ’—˜›–Šô’’•Žȱ ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŠžȱ™¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ȱœž—ȱ’—œžęŒ’Ž—Žȱò’ȱŸ˜›ȱœ©ȱŠĚŽȱ–Š’ȱ –ž•ȱŽœ™›Žȱ™›˜Žœ’’•Žȱ’—ȱŠŒŽœȱ˜–Ž—’žǰȱŠ›Žȱ›˜•ž•ȱž—ž’ȱ‘’ȱŒŠ›Žȱ ɕȱɗ›ž–©ȱ™ŽȱœžŽ—ȱœ™›ŽȱŒž—˜ŠòŽ›Žǯ C—ȱŒ˜—Œ•ž£’ŽǰȱœŠž•ȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱŸ’Ȭ•ȱ™˜ȱŠȱŽœŽȱœ©ȱęô’ȱŒž›’˜ò’ǰȱœ©ȱ ŠŸŽô’ȱ›©‹Š›Žȱò’ȱ˜ȱŒŽŽŠȱŒŽȱɗŸ©ôŠô’ȱœ©ȱɗŸ©ôŠô’ȱ™Ž—›žȱŸ˜’ǰȱ’Š›ȱ–Š’ȱ Š™˜’ȱ™Ž—›žȱ—˜Ž•Žȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŸŽô’ȱ˜‹ô’—Žǯ ž•ȱœžŒŒŽœȱɗȱ—˜ž•ȱŠ—ȱ! 27


Iulia-Elena NIŢĂ Anul II – Grupa 209 (ID)

Materii opţionale sau „Ce să aleg?“ și „De ce ?“ŒŽœŽŠȱ œž—ȱ ɗ›Ž‹©›’•Žȱ la care œ™Ž›ȱ œ©ȱ Žȱ Š“žȱ œ©ȱ ©œŽò’ȱ ž—ȱ ›©œ™ž—œǯ

òŠȱ Œž–ȱ ŸŽ’ȱ ŠĚŠȱ –Š’ȱ ¦›£’žǰȱ ™Žȱ ™Š›Œž›œž•ȱŠ—ž•ž’ȱ ȱŸŽ’ȱ™žŽŠȱ˜™ŠǰȱŠ¦ȱɗȱ œŽ–Žœ›ž•ȱ ǰȱŒ¦ȱò’ȱɗȱœŽ–Žœ›ž•ȱ ȱ™Ž—›žȱ ˜ȱ–ŠŽ›’Žȱ’—ȱ˜ž©ȱŽȱŒŠ›ŽȱÉô’ȱž›Ž£ȱ’—ȱ œžĚŽȱ œ©ȱ Žȱ ‹žŒž›’ȱ œž’’—Ȭ˜ǯȱ Žȱ œ©ž’ŽœŒȱɗŒ©ȱŽȱ™ŽȱŠŒž–ȱœ©ȱ—žȱ Žȱ •Šò’ȱ ’—ĚžŽ—ôŠȱ Žȱ ™©›Ž›’•Žȱ œŠžȱ Žȱ ŽŒ’£’’•Žȱ Œ˜•Ž’•˜›ȱ ©’ȱ ’—ȱ Š—ȱ œŠžȱ Žȱ ŒŽ’ȱ –Š’ȱ –Š›’ǯȱ

Š£ŽŠ£©ȬŽȱ ™Žȱ™›˜™›’Šȱ’—ž’ô’Žȱò’ȱŠ•ŽŽȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ Œ›Ž£’ȱ Œ©ȱ Žȱ ›Ž™›Ž£’—©ȱ œŠžȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ Œ˜—œ’Ž›’ȱ Œ©ȱ Š›ȱ ŠžŒŽȱ ž—ȱ ™•žœȱ Žȱ ŸŠ•˜Š›Žȱ ™Š›Œž›œž•ž’ȱ ©žȱ ŒŠȱ œžŽ—ȱ•Šȱ›Ž™ȱŠœŽ•ȱɗŒ¦ȱœ©ȱ™˜ô’ȱœ™ž—Žȱ–Š’ȱ ¦›£’žDZȱǮòȱęȱ©ŒžȱŠŒŽŽŠò’ȱŠ•ŽŽ›Žȃǯ ǮŽȱœ©ȱŠ•Žȱ?“ C—ȱ Š—ž•ȱ ǰȱ ŽŒ’£’Šȱ ŸŠȱ ęȱ ›Ž•Š’Ÿȱ œ’–™•žȱ Žȱ ©Œžǯȱ Ž’ȱ ŠŸŽŠȱ Žȱ ˜™Šȱ ɗȱ œŽ–Žœ›ž•ȱ ȱ ɗ›Žȱ Ž˜˜•˜’Žȱ “ž›’’Œ©ȱ ò’ȱ ˜•’˜•˜’Žǯȱ Ž˜˜•˜’Šȱ “ž›’’Œ©ȱ ›Ž’Šǰȱ ɗȱ –Š›Žȱ ™Š›Žǰȱ –Ž˜Ž•Žȱ Žȱ ŒŽ›ŒŽŠ›Žȱ œž’ŠŽȱ •Šȱ Ž˜›’Šȱ Ž—Ž›Š•©ȱ Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ ò’ȱ Ž‘—’ŒŠȱ Žȱ Ž•Š‹˜›Š›Žȱ Šȱ ŠŒŽ•˜›ȱ —˜›–Š’ŸŽǯȱ œŽȱ ˜ȱ –ŠŽ›’Žȱ ™›ŠŒ’Œ©ȱ ™Ž—›žȱ ž—ȱ œžŽ—ȱ •Šȱ 28


›Ž™ǰȱ ŒŠ›Žȱ ɕȱ Š“ž©ȱ œ©ȱ ɗŸŽôŽȱ ɗȱ Š–©—ž—ȱ –Ž˜Šȱ Žȱ Ž•Š‹˜›Š›Žȱ Šȱ ž—ž’ȱǰȱŠȱž—Ž’ȱœŒ›’œ˜›’ȱŽȱ’—Ž—ô’ŽȱŽŒǯȱŽȱŽȱŠ•©ȱ™Š›Žǰȱ˜•’˜•˜’Šȱ œž’Š£©ȱ’Ž’•Žȱ™›’—Œ’™Š•ŽȱŒŽȱœŠžȱ•Šȱ‹Š£Šȱ›Ž’–ž›’•˜›ȱ™˜•’’ŒŽȱ’—ȱ ›ŽŒžȱ™¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ǰȱŒ¦ȱò’ȱ’Ž’•ŽȱŒŽȱœŠžȱɗȱœ™ŠŽ•ŽȱŒŠ–™Š—’’•˜›ȱ Ž•ŽŒ˜›Š•Žǯ C—ȱœŽ–Žœ›ž•ȱ ǰȱ˜ȱŠ•ŽŽ›Žȱ˜ȱ™˜ŠŽȱŒ˜—œŠȱ˜Œ’˜•˜’Šȱ“ž›’’Œ©ǰȱ –ŠŽ›’ŽȱŒŽȱ™ž—Žȱɗȱ™›’–Ȭ™•Š—ȱ›Ž•Šô’Šȱ›Ž™ȱȮȱœ˜Œ’ŽŠŽǯȱŽ’ȱ™žŽŠȱ œž’Šȱ ŒŠ£ž›’ȱ ™›ŠŒ’ŒŽȱ ˜•˜œ’—ȱ –Ž˜Žȱ Žȱ ŒŽ›ŒŽŠ›Žȱ œ˜Œ’˜•˜’ŒŽȱ ™›ŽŒž–ȱ Š—Œ‘ŽŠǰȱ œ˜—Š“ž•ȱ Žȱ ˜™’—’Žȱ œŠžȱ ’—Ž›Ÿ’ž•ǯȱ C—ȱ œŒ‘’–‹ǰȱ ꕘœ˜ęŠȱÉô’ȱ˜Ž›©ȱ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱŽȱŠȱŠŒŽȱŒž—˜ò’—ô©ȱŒžȱ’Ž’•Žȱž—˜›ȱ ꕘœ˜ęȱ›Ž™›Ž£Ž—Š’Ÿ’ȱ™›ŽŒž–ȱ˜–ŠȱȂšž’—˜ȱœŠžȱ Š—ǰȱ—ž–Žȱ™Žȱ ŒŠ›Žȱ•ŽȱŸŽ’ȱ–Š’ȱɗ¦•—’ȱò’ȱ•Šȱ’œŒ’™•’—ŠȱǮ˜Œ›’—Žȱ“ž›’’ŒŽȃǯ Ž˜Šȱ Žȱ Ž¡Š–’—Š›Žȱ —žȱ ’Ž›©ȱ •Šȱ ˜•’˜•˜’Žȱ ò’ȱ ’•˜œ˜ęŽǰȱ ž—Žȱ Œ˜•˜ŒŸ’ž•ȱ œŽȱ ©ȱ œž‹ȱ ˜›–Šȱ ž—ž’ȱ Œ˜–Ž—Š›’žȱ ™Žȱ ‹Š£Šȱ ž—ž’ȱ ›Š–Ž—ȱ’œŒžŠȱ•ŠȱŒž›œȱò’ȱŠȱž—ž’ȱŽœŽžȱŠ›ž–Ž—Š’ŸȱǻŽȱ›Žô’—žȱ ŽœŽȱŠ™ž•ȱŒ©ȱ™›Ž£Ž—ôŠȱ•ŠȱŒž›œȱŽœŽȱ—ŽŒŽœŠ›©ȱ™Ž—›žȱ—˜Šȱ–Š¡’–©Ǽǯȱ ˜Œ’˜•˜’Šȱ “ž›’’Œ©ȱ œŽȱ ŸŠȱ ꗊ•’£Šȱ Œžȱ ž—ȱ Œ˜•˜ŒŸ’žȱ Žȱ ŗŞȱ ›’•Žǰȱ ’Š›ȱ Ž˜˜•˜’Šȱ“ž›’’Œ©ȱœŽȱŸŠȱꗊ•’£ŠȱŒžȱž—ȱŒ˜•˜ŒŸ’žȱŽȱŗŞȱ›’•Žȱ•ŠȱŒŠ›Žȱ œŽȱŸŠȱŠ©žŠȱž—ȱ™›˜’ŽŒȱ›ŽŠ•’£Šȱ™Žȱ›ž™Žǰȱ™ž—ŒŠ“ž•ȱɖ™©›ô’—žȬ œŽȱɗ›ŽȱŒ˜•˜ŒŸ’žȱò’ȱ™›˜’ŽŒǰȱɗȱ“ž–©ŠŽǯ ǮŽȱŒŽȱœ©ȱŠ•Žȱ?“ ŒŽŠœŠǰȱ›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•ŽǰȱŽœŽȱɗ›Ž‹Š›ŽŠȱ•ŠȱŒŠ›ŽȱÉô’ȱ™˜ô’ȱ ›©œ™ž—Žȱœ’—ŒŽ›ȱžǯȱ™Ž›ȱŒŠȱŒŽ•Žȱ™›Ž£Ž—ŠŽȱ–Š’ȱœžœȱœ©ȱŽȱŠ“žŽȱœ©ȱ ŠŒ’ȱŠ•ŽŽ›ŽŠȱŒŽŠȱ–Š’ȱ‹ž—©ǯ

29


Corina-Gabriela SOCOLIUC Anul III – Grupa 306

Colegiul juridic franco-român de studii europene

Î

—ȱ™›’–ž•ȱ›¦—ǰȱ•Šœ©Ȭ–©ȱœ©Ȭô’ȱž›Ž£ȱò’ȱŽžȱǮ‹’—ŽȱŠ’ȱŸŽ—’ȃȱɗȱŠŒŽŠœ©ȱ •ž–Žȱ™•’—©ȱŽȱ™›˜Ÿ˜Œ©›’ǰȱŽȱ’ęŒž•©ô’ǰȱŠ›ȱò’ȱŽȱ›ŽŒ˜–™Ž—œŽ !

C—ȱŠ•ȱ˜’•ŽŠȱ›¦—ǰȱɗȱŠŒŽœŽȱ™›’–Žȱ£’•ŽȱɗȱŒŠ›Žȱ’Ž’ȱŒ˜—ŠŒȱŒžȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ɗœŽŠ–—©ȱ –Ž’ž•ȱ ŠŒŠŽ–’Œȱ ò’ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ ˜ŠŽȱ ’—˜›–Šô’’•Žȱ Žȱ ŠœŠ•ŽŠ£©ȱ ’—ȱ ˜ŠŽȱ ™©›ô’•Žǰȱ œȬŠ›ȱ ™žŽŠȱ œ©ȱ ô’ȱ œŽȱ –Š’ȱ ™•’–‹Žȱ ˜ȱ ɗ›Ž‹Š›Žȱ™›’—ȱŒŠ™DZȱœ©ȱ›©–¦—ȱœŠžȱ—žȱ•Šȱ˜•Ž’ž ? Ž—›žȱŠȱÉô’ȱžòž›ŠȱŠŒŽœȱɗŒŽ™žȱŽȱœžŽ—ô’Žǰȱ˜ȱœ©Ȭô’ȱŽ¡™ž—ȱ ™ŽȱœŒž›ȱŒŽȱɗœŽŠ–—©ȱ˜•Ž’ž•ȱ ž›’’Œȱ™Ž—›žȱ–’—Žǯ Žȱ•¦—©ȱ˜ȱ˜™˜›ž—’ŠŽȱ’–Ž—œ©ǰȱ™Ž—›žȱ –’—ŽȱŠŒŽœŠȱ›Ž™›Ž£’—©ȱò’ȱ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô© ’—Ž’©ǯȱ Zic ˜™˜›ž—’ŠŽȱ Ž˜Š›ŽŒŽǰȱ ž™©ȱ Œž–ȱ Ž“Šȱ Œ›Žȱ Œ©ȱ ò’’ǰȱ ꒗ȱ ›Ž£ž•Šž•ȱ ž—ž’ȱ ™Š›Ž—Ž›’Šȱ ɗ›Žȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ Šȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ȱ ò’ȱ ž—ȱ Œ˜—œ˜›ô’žȱ Žȱ ž—’ŸŽ›œ’©ô’ȱ ›Š—ŒŽ£Žǰȱ •Šȱ œ¦›ò’ž•ȱ ŒŽ•˜›ȱ řȱ Š—’ȱ Žȱ •’ŒŽ—ô©ȱ ŸŽ’ȱ ŠŸŽŠǰȱ ™Žȱ •¦—©ȱ ž—ȱ ‹ŠŠ“ȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ Žȱ Œž—˜ò’—ôŽȱ ò’ȱ ˜ȱ Ÿ’£’ž—Žȱ –Š’ȱ •Š›©ȱ Šœž™›Šȱ ›Ž™ž•ž’ȱ ŽŒ¦ȱ Œ˜•Ž’’ȱ ©’ȱ ŒŠ›Žȱ —žȱ œž—ȱ •Šȱ ˜•Ž’žǰȱ˜ȱ’™•˜–©ȱŽ•’‹Ž›Š©ȱŽȱ—’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ Š›’œȱ ȱ Š—‘·˜—ȱ ˜›‹˜——Žǯȱ Žȱ Š•Ž•ǰȱ ˜ȱ •Šȱ ŒŠŽ˜›’Šȱ˜™˜›ž—’©ô’ȱœŽȱɗŒŠ›ŽŠ£©ȱò’ȱœŠ’’•Žȱ Žȱ™›ŠŒ’Œ©ȱ˜›Š—’£ŠŽȱɗȱꎌŠ›ŽȱŠ—ȱ•Šȱ’ŸŽ›œŽȱ ’—œ’žô’’ȱ Žȱ ›Ž—ž–Žȱ ŠĚŠŽȱ ɗȱ ›Š—ôŠȱ œŠžȱ ɗȱ Š•Žȱô©›’ȱŠ•Žȱ—’ž—’’ȱž›˜™Ž—ŽȱǻŠ›ž—Œ©ȱž—ȱ˜Œ‘’ȱ ™Žȱ œ’ŽȬž•ȱ •˜›ȱ ™Ž—›žȱ –Š’ȱ –ž•Žȱ ŽŠ•’’Ǽȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ Ÿ’£’Ž•Žȱ Žȱ œž’žȱ˜›Š—’£ŠŽȱɗȱꎌŠ›ŽȱŠ—ȱ •Šȱž›ŽŠȱŽȱ žœ’ô’ŽȱŠȱ—’ž—’’ȱ ž›˜™Ž—Žǯ ¡™Ž›’Ž—ôŠȱ ’—Ž’©ȱ œŽȱ ›ŠžŒŽȱ ™›’—ȱ ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱ

30


Žȱ Šȱ ɗ¦•—’ȱ ™›˜Žœ˜›’ȱ Š‹œ˜•žȱ ›Ž–Š›ŒŠ‹’•’ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ ™˜ô’ȱ œ©Ȭ’ȱ ɗ›Ž‹’ȱ ŽœŒ‘’œȱ˜ȱŒŽȱ—žȱŠ’ȱɗôŽ•Žœǯ ›ŽŒ¦—ȱ•Šȱ•žŒ›ž›’ȱ–Š’ȱŽ‘—’ŒŽǰȱœŽ–Žœ›ž•ȱŽœŽȱœ›žŒž›ŠȱŠœŽ•DZȱ ™Ž—›žȱ ꎌŠ›Žȱ –ŠŽ›’Žȱ œŽȱ ˜›Š—’£ŽŠ£©ȱ •Šȱ ɗŒŽ™žȱ ˜ȱ œ©™©–¦—©ȱ œŠžȱ ˜ž©ȱŽȱ™›ŽŠ›ŽȱŽ¡Œ•žœ’Ÿ©ȱǻŗśȱ˜›Žȱ™Žȱœ©™©–¦—©Ǽǰȱ’Š›ȱŠ™˜’ȱž›–ŽŠ£©ȱ œŽ–’—Š›Ž•ŽǰȱŠŒŽ•Žȱ›ŠŸŠž¡ȱ’›’·œȱǻŘȱ˜›Žȱ™Žȱœ©™©–¦—©ȱ™Ž—›žȱꎌŠ›Žȱ –ŠŽ›’ŽǼȱ™Ž—›žȱŒŠ›ŽȱŠ’ȱŽȱ›Ž£˜•ŸŠȱęòŽ•ŽȱŽȱȱŠęòŠŽȱ™Žȱœ’Žǯ ˜Šȱ ˜‹ô’—ž©ȱ •Šȱ ȱ ŸŠ•˜›ŽŠ£©ȱ ɗȱ Ž—Ž›Š•ȱ ž—ȱ œŽ›ȱ ’—ȱ —˜Šȱ ꗊ•©ǰȱ•ŠȱŒŠ›ŽȱœŽȱŠŠž©ȱ—˜Šȱ˜‹ô’—ž©ȱ•ŠȱŠ•˜™ȱȂŽœœŠ’ȱǻ˜ȱž—ȱœŽ›Ǽǰȱ Ž¡Š–Ž—ȱ Šȱ ŒŠ–ȱ ™Žȱ •Šȱ “ž–©ŠŽŠȱ œŽ–Žœ›ž•ž’ǯȱ ¡Š–Ž—ž•ȱ ꗊ•ȱ ŽœŽȱ ŒŽ•ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ǰȱŸŠ•˜›¦—ȱ“ž–©ŠŽȱ’—ȱ—˜Šȱꗊ•©ǯȱŒŽœŠȱœŽȱ©ȱɗȱ ™Ž›’˜ŠŠȱŽȱ™›ŽœŽœ’ž—ŽǰȱŒžȱ˜ȱœ©™©–¦—©ȱœŠžȱ˜ž©ȱɗŠ’—ŽȱŽȱœŽœ’ž—ŽŠȱ ™›˜™›’žȬ£’œ©ǯ C—ȱ ™›’–ž•ȱ œŽ–Žœ›žȱ ŸŽ’ȱ ŠŸŽŠȱ Řȱ –ŠŽ›’’, —›˜žŒ’˜—ȱ Šžȱ ›˜’ȱ ò’ȱ ·‘˜˜•˜’Žǯȱ C—ȱ ’–™ȱ ŒŽȱ —›˜žŒ’˜—ȱ Šžȱ ›˜’ȱ Š›Žȱ ŒŠȱ œŒ˜™ȱ Š–’•’Š›’£Š›ŽŠȱ Œžȱ ›Ž™ž•ȱ ò’ȱ •’–‹Š“ž•ȱ “ž›’’Œǰȱ ·‘˜˜•˜’Žȱ ŽœŽȱ –ŠŽ›’ŠȱŒŠ›ŽȱŽȱŠ“ž©ȱœ©ȱɗŸŽô’ȱŒž–ȱœŽȱŠŒȱ•žŒ›©›’•Žȱ™Ž—›žȱŽ¡Š–Ž—Žǯ Ž—›žȱ Œ©ȱ —žȱ ˜ž•ȱ ŽœŽȱ ˜Š›ȱ –ž—Œ©ȱ ò’ȱ ’Š›ȱ –ž—Œ©ǰȱ Žȱ ’–™˜›Š—ȱ œ©ȱ ò’’ȱ Œ©ȱ Š’ȱ ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱ œ©Ȭ ô’ȱ ŽŒ‘’ŸŠ•Ž£’ȱ —˜Ž•Žȱ Žȱ •Šȱ Œ¦ŽŸŠȱ Ž¡Š–Ž—Žȱ ’–™˜›Š—Žȱ Œžȱ ŒŽ•Žȱ ˜‹ô’—žŽȱ •Šȱ ˜•Ž’žȱ •Šȱ –ŠŽ›’’•Žȱ Œžȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ˜‹’ŽŒǯȱ Œ‘’ŸŠ•©›’•Ž vin ŒŠȱž—ȱŠ“ž˜›ȱ’Ÿ’—ȱɗȱœŽœ’ž—ŽǰȱŒ¦—ȱ™›˜›Š–ž•ȱ ŽœŽȱ ˜Š›Žȱ ɗŒ©›ŒŠǰȱ ’Š›ȱ ž—ȱ Ž¡Š–Ž—ȱ ɗȱ –’—žœȱ ŽœŽȱ –Š’ȱ –ž•ȱ ŽŒ¦ȱ ‹’—ŽŸŽ—’ǰȱ –Š’ȱ Š•Žœȱ Œ©ȱ •Šȱ ž—Ž•Žȱ –ŠŽ›’’ȱ œŽȱ ™˜ȱ •žŠȱ –ž•ȱ –Š’ȱ žò˜›ȱ —˜Žȱ –Š’ȱ –Š›’ȱ •Šȱ ˜•Ž’žǯȱ Ž—›žȱ ŠȬô’ȱ ŠŒŽȱ ˜ȱ ’ŽŽǰȱ œŽȱ ŽŒ‘’ŸŠ•ŽŠ£©ȱ Œžȱ ŗŖȱ ˜›’ŒŽȱ —˜©ȱ Žȱ •Šȱ ŗŚȦȱŘŖȱ ɗȱ œžœȱ ˜‹ô’—ž©ȱ •Šȱ ˜•Ž’žǰȱ ’Š›ȱ ™Ž—›žȱ —˜Šȱ Şȱ Žȱ œžęŒ’Ž—ȱœ©ȱ˜‹ô’’ȱŗŖȦȱŘŖǯ ȱ ŠŽŸ©›Šȱ Œ©ȱ •Šȱ ɗŒŽ™žȱ œ©ȱ ę’ȱ œžŽ—ȱ ò’ȱ •Šȱ ˜•Ž’žȱ ™˜ŠŽȱ ™©›ŽŠȱ Œ˜™•Žò’˜›ȱ ǻÉò’ȱ œ™ž—ȱ ŒžŸ¦—ž•ȱŠ¦ȱ˜›Ž•Žȱ–ž•Žȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŸŽ’ȱ™Ž›ŽŒŽȱ ɗȱŠŒž•ŠŽȱ•ŠȱɗŒŽ™žž•ȱꎌ©›ž’ȱœŽ–Žœ›žǰȱŒ¦ȱò’ȱ •’–‹Šȱœ›©’—©ȱɗȱŒŠ›ŽȱœŽȱ™›Ž©ȱœŠžȱ•žŒ›©›’•ŽȱŒŠ›Žȱ Šžȱ ž—ȱ ˜›–Šȱ œ™ŽŒ’ęŒǼǰȱ ɗœ©ȱ —žȱ Žȱ ŽœŒž›Š“Š ! ŽȱŸŽ’ȱ˜‹’ò—ž’ȱŒžȱ˜ŠŽȱ–Š’ȱ›Ž™ŽŽȱŽŒ¦ȱŒ›Ž£’ȱ ò’ȱŸŽ’ȱŠ“ž—Žȱɗ›Ȭž—ȱ™ž—ŒȱɗȱŒŠ›Žǰȱž’¦—žȬŽȱ ɗŠ™˜’ǰȱÉô’ȱŸŽ’ȱŠȱœŽŠ–ŠȱŒ©ȱŠȱ–Ž›’Šǯ ž•ȱœžŒŒŽœȱ!

31


Mariana PANCENCU Anul II – Grupa 218

Burse

D

ŠŒ©ȱŒ’Žò’ȱŠŒž–ȱŠŒŽœŽȱ›¦—ž›’ǰȱɗȱ–˜ȱŒŽ›ȱœŠŸž›Ž£’ȱ™›˜Šœ™©ž•ȱ ©žȱ ’•žȱ Žȱ œžŽ—ǰȱ ’Š›ȱ ™©›’—ô’’ȱ Šžȱ ɗŒŽ™žȱ Ž“Šȱ œ©ȱ Žȱ Š™Ž•Ž£Žȱ Ǯ˜–—ž•ȱ ŠŸ˜ŒŠȃȱ ™›’—ȱ ŒŠœ©ǯȱ Ž—›žȱ Œ©ȱ ò’žȱ Œ©ȱ Š‹’Šȱ ŠòŽ™ô’ȱ œ©ȱ œ’–ô’ȱžœž•ȱœžŽ—ô’Ž’ǰȱ©Ȭ–’ȱŸ˜’Žȱœ©ȱž’©–ȱ˜ȱœŽŒž—©ȱŽȱŒ˜™•Žò’˜Š›Ž•Žȱ œŽœ’ž—’ȱ ò’ȱ œ©ȱ Žȱ ™ž—ȱ ɗȱ Ž–©ȱ Œžȱ ž—ž•ȱ ’—›Žȱ ŒŠ™’˜•Ž•Žȱ –Š’ȱ Š›ŽŠ‹’•Žȱ Š•Žȱ —˜’’ȱŽ¡™Ž›’Ž—ôŽǰȱ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ‹ž›œŽ•Žǯȱ’œž•ȱœžŽ—ž•ž’ȱŽœŽȱœ©ȱęŽȱ’—Ž›Š•’œǰȱ ‹žŽŠ›ȱò’ȱ‹ž›œ’Ž›ǰȱŽŒ’ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©Ȭô’ȱ™˜ŸŽœŽœŒȱ™Ž—›žȱŒŽȱŸŽ’ȱŸ’œŠǰȱŽȱŠ™ǯ

ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ɗŒž›Š“ŽŠ£©ȱ ™Žȱ Œ’—Žȱ –Ž›’©ȱ ò’ȱ Š“ž©ȱ ™Žȱ Œ’—Žȱ ™˜ŠŽǯȱœŽ•ǰȱ‹ž›œŽ•Žȱ’—ȱ˜Ž›Šȱ—˜Šœ›©ȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ȱœŽȱɖ™Š›ȱɗȱ˜ž©ȱ ŒŠŽ˜›’’DZȱ‹ž›œŽ•Žȱ’—ȱ™˜›˜˜•’ž•ȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱò’ȱ‹ž›œŽ•Žȱ’—ȱ™˜›˜˜•’ž•ȱ ŠŒž•©ô’’ȱŽȱ›Ž™ǯ ›’–Šȱ ŒŠŽ˜›’Žȱ Œž™›’—Žȱ ›Ž’ȱ ‹ž›œŽȱ ’œ’—ŒŽDZȱ Žȱ –Ž›’ǰȱ Žȱ œž’žȱ ò’ȱ ŒŽŠȱ œ˜Œ’Š•©ǯȱ C—ȱ ŒŽŠȱ ŽȬŠȱ ˜žŠȱ ŒŠŽ˜›’Žȱ ’—›©ȱ ŠòŠȬ—ž–’Ž•Žȱ ‹ž›œŽȱ ˜’ŒŽœŒž, Žœ™›ŽȱŒŠ›ŽȱŸ˜’ȱŽŠ•’Šȱž•Ž›’˜›ǯ Ž—›žȱ ˜ȱ –Š’ȱ Š–™•©ȱ ɗôŽ•ŽŽ›Žǰȱ Ÿ˜’ȱ Š—Š•’£Šȱ ’—’Ÿ’žŠ•ȱ ꎌŠ›Žȱ ‹ž›œ©ǯȱȱ–Ž—ô’ž—Žȱ’—›˜žŒ’Ÿ©ȱ’–™˜›Š—©ȱŽœŽȱŒ©ȱ‹ž›œŽ•Žȱ’—ȱ™˜›˜˜•’ž•ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ —žȱ œŽȱ Œž–ž•ŽŠ£©ȱ ŠŒŽ•ž’Šò’ȱ œžŽ—ǰȱ ɗœ©ȱ ž—ȱ œžŽ—ȱ ™˜ŠŽȱ ™›’–’ȱ ˜›’ŒŠ›Žȱ‹ž›œ©ȱ’—ȱ™˜›˜˜•’ž•ȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱò’ȱ“ž˜›ž•ȱ˜’ŒŽœŒžȱɗȱŠŒŽ•Šò’ȱ’–™ǯ ž›œŽ•ŽȱŽȱ–Ž›’ȱœž—ȱŠŒ˜›ŠŽȱœžŽ—ô’•˜›ȱŒžȱ›Ž£ž•ŠŽȱŽ¡ŒŽ™ô’˜—Š•Žǰȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ –Ž’Šȱ Ž—Ž›Š•©ȱ ŗŖǯȱ ŒŽŠœ©ȱ ‹ž›œ©ȱ œŽȱ ™˜ŠŽȱ ŠŒ˜›Šȱ ˜Š›ȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ Š—’•˜›ȱ ǰȱ ȱ ò’ȱ ȱ ™Ž—›žȱ Œ©ȱ Œ›’Ž›’ž•ȱ Š•˜Œ©›’’ȱ ŽœŽȱ –Ž’Šȱ ˜‹ô’—ž©ȱɗȱŠ—ž•ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ȱŽȱœž’žȱŠ—Ž›’˜›ǯ ž›œŽ•Žȱ Žȱ œž’žȱ œŽȱ ŠŒ˜›©ȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ Š–’ò’ȱ ™Žȱ •˜Œž›’•Žȱ Žȱ •Šȱ ‹žŽǰȱŒž›œž›’ȱŽȱ£’ǰȱŒžȱ›Ž£ž•ŠŽȱ‹ž—Žȱò’ȱ˜Š›Žȱ‹ž—ŽǯȱŠȱœŽȱŠŒ˜›©ȱɗȱž›–Šȱ ’Ž›Š›‘’£©›’’ȱœžŽ—ô’•˜›ȱž™©ȱ–Ž’ŠȱŽ—Ž›Š•©ȱŠȱŠ—ž•ž’ȱŠ—Ž›’˜›ǰȱŠœŽ•ȱ—˜Šȱ –’—’–©ȱ™Ž—›žȱŠȱęȱŽ•’’‹’•ȱ™˜ŠŽȱŸŠ›’Šǯȱ™›ŽȱŽ˜œŽ‹’›ŽȱŽȱ‹ž›œŠȱŽȱ–Ž›’ǰȱ ɗȱŠŒŽœȱŒŠ£ȱ—žȱŽœŽȱ˜‹•’Š˜›’Žȱ–Ž’ŠȱŗŖǰȱò’ȱœŽȱŠ›ŽœŽŠ£©ȱò’ȱœžŽ—ô’•˜›ȱ’—ȱ Š—ž•ȱ ǯȱŽ—›žȱœŽ–Žœ›ž•ȱ ȱ’—ȱ™›’–ž•ȱŠ—ȱŽȱœž’žǰȱŒ›’Ž›’ž•ȱŽȱŠ›’‹ž’›ŽȱŠȱ ‹ž›œŽ’ȱŽȱœž’žȱŽœŽȱ–Ž’Šȱ˜‹ô’—ž©ȱ•ŠȱŒ˜—Œž›œž•ȱŽȱŠ–’Ž›Žǯ

32


ž›œŽ•Žȱ Žȱ Š“ž˜›ȱ œ˜Œ’Š•ȱ œŽȱ Š•˜Œ©ǰȱ ɗȱ ž—Œô’Žȱ Žȱ ŸŽ—’ž›’•Žȱ —ŽŽȱ –Ž’’ȱ•ž—Š›ŽȱŒŽȱ›ŽŸ’—ȱ™Žȱ–Ž–‹›žȱŽȱŠ–’•’ŽȱŒŠŽ˜›’’•˜›ȱŽȱœžŽ—ô’ȱŒŠ›Žȱ Ž–˜—œ›ŽŠ£©ȱ Œ©ȱ ŸŽ—’ž›’•Žȱ •˜›ȱ œž—ȱ Œ˜—˜›–Žȱ Œžȱ ŒŽ›’—ôŽ•Žȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ ™Ž—›žȱŠŒ˜›Š›ŽŠȱŠ“ž˜›ž•ž’ȱœŠžȱŽ–˜—œ›ŽŠ£©ȱŒ©ȱŠžȱ˜ȱŒ˜—’ô’Žȱ–Ž’ŒŠ•©ȱ Ž•’ŒŠ©ǯȱ ž›œŠȱ œŽȱ ŠŒ˜›©ȱ ™Žȱ ™Š›Œž›œž•ȱ ɗ›Žȱ Š—ž•ž’ȱ ò’ȱ ŽœŽȱ –Ž—’©ȱ œ©ȱ ŠŒ’•’Ž£ŽȱœžŽ—ž•ž’ȱɗŒ‘Ž’Ž›ŽŠȱŒ’Œ•ž•ž’ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ǯ —Ž™Ž—Ž—ȱ Žȱ ‹ž›œŽ•Žȱ ŠŒ˜›ŠŽȱ Žȱ —’ŸŽ›œ’ŠŽǰȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ˜Ž›©ȱ –ž•ȱ ˜›’ž•ȱ “ž˜›ȱ ˜’ŒŽœŒžǯȱ ŒŽŠœ©ȱ ‹ž›œ©ȱ ŽœŽȱ —ž–’©ȱ ž™©ȱ –Š›Ž•Žȱ “ž›’œȱ ò’ȱ ™›˜Žœ˜›ȱ ’—Ž›‹Ž•’Œȱ ˜—œŠ—’—ȱ ˜’ŒŽœŒžǰȱ ŒŠ›Žȱ Šȱ •©œŠȱ–˜òŽ—’›ŽȱŒ˜—œ’Ž›Š‹’•ŠȱœŠȱŠŸŽ›ŽȱŠŒž•©ô’’ȱŽȱ›Ž™ǰȱŒžȱ–Ž—ô’ž—ŽŠȱ ˜•˜œ’›’’ȱŽ’ȱ™Ž—›žȱŠȱœ™›’“’—’ȱœžŽ—ô’’ȱŠĚŠô’ȱɗȱ’ęŒž•ŠŽǯȱž›œŠȱ˜’ŒŽœŒžȱœŽȱ ŠŒ˜›©ȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ–Ž’Šȱ˜‹ô’—ž©ȱɗȱŠ—ž•ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ȱŠ—Ž›’˜›ȱɖ™›Žž—©ȱ Œžȱ˜ŸŠŠȱŸŽ—’ž•ž’ȱ•ž—Š›ȱ™ŽȱŒŠ™ȱŽȱ–Ž–‹›žȱŽȱŠ–’•’ŽȱŒŠ›ŽȱŒ˜›Žœ™ž—Žȱ ŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱŠŒž•©ô’’ǯȱœŽ•ǰȱŠŒŽœȱŠ“ž˜›ȱ™˜ŠŽȱęȱŠŒŒŽœŠȱ˜Š›ȱ’—ȱŠ•ȱ˜’•ŽŠȱ Š—ȱŽȱœž’žǯȱ˜—’ô’’•Žȱ—ŽŒŽœŠ›Žȱœž—ȱŠŒžŠ•’£ŠŽȱ•ŠȱɗŒŽ™žȱŽȱꎌŠ›ŽȱŠ—ȱ ž—’ŸŽ›œ’Š›ǯȱž›œŠȱŽœŽȱŠŒ˜›Š©ȱɗȱ˜ž©ȱ›Š—òŽǰȱ’Š›ȱŒžŠ—ž–ž•ȱŠŒŽœŽ’Šȱ—žȱ ŽœŽȱŽȱ—Ž•’“Šǯ ŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱœžŽ—ô’’ȱ–Ž›’ž˜ò’ȱ ™˜ȱ ˜‹ô’—Žȱ ‹ž›œŽȱ ™›’ŸŠŽȱ ɖ™›Žž—©ȱ Œžȱ Š•Žȱ ‹Ž—ŽęŒ’’ǰȱ ’—ȱ ™Š›ŽŠȱ ŸŠ›’ŠŽ•˜›ȱ ŒŠœŽȱ Žȱ ŠŸ˜ŒŠž›© cu ŒŠ›Žȱ Œ˜•Š‹˜›ŽŠ£©ȱ ŠŒž•ŠŽŠǯȱ ˜—’ô’’•Žȱ ŠŒŒŽœ©›’’ȱ ŠŒŽœ˜›Šȱ œž—ȱ œŠ‹’•’Žȱ Žȱ ŒŠœŽ•Žȱ Žȱ ŠŸ˜ŒŠž›©ȱǻ™›’—ȱŒ˜—Œž›œǰȱ™Ž—›žȱ –Ž›’ǰȱ’—Ž›Ÿ’žȱŽŒǯǼǯ ›Š©ȱ ‹˜‹˜Œž•Žǰȱ ɗȱ ɗŒ‘Ž’Ž›ŽŠȱ Ž¡™ž—Ž›’’ȱ –Ž•Žǰȱ —žȬ–’ȱ ›©–¦—Žȱ ŽŒ¦ȱ œ©ȱ Žȱ Ž•’Œ’ȱ Œ©ȱ Š’ȱ ›ŽŒžȱ ™ŽœŽȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ ›Žžȱ ˜‹œŠŒ˜•ȱ Š•ȱ ŽŸ˜•žô’Ž’ȱŠ•ŽȱŽȱ™¦—©ȱŠŒž–ǰȱ Š–’Ž›ŽŠǰȱ ò’ȱ ™Ž›–’ŽȬ–’ȱ œ©ȱ Éô’ȱ œ™ž—ȱ Œ©ȱ ŠŒŽœŠȱ Šȱ ˜œȱ ™›Žôž•ȱ ‹’•Žž•ž’ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žȱ •ȬŠ’ȱ ™•©’ȱ™Ž—›žȱŠȱŽȱɖ‹Š›ŒŠȱɗȱ ›Ž—ž•ȱŒŽȱŽȱžŒŽȱɗȱŒŽŠȱ–Š’ȱ ›ž–˜Šœ©ȱŒ©•©˜›’ŽȱŠȱŠǯ

33


Cătălina BÎZÎC Anul III – Grupa 306

Reprezentarea studenţească

P

›˜‹Š‹’•ȱœž—ȱŽ“Šȱž—ȱœ’–™•žȱŽŒ˜žȱŠ•ȱŒ•Šœ’Œž•ž’ȱǮž—ȱŸŽ—’ȱ•Šȱ ŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ǰȱ—’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ’—ȱžŒž›Žò’ȱǷȃȱŒžȱŒŠ›ŽȱŠô’ȱ ˜œȱ ‹˜–‹Š›Šô’ȱ ™Žȱ ˜ŠŽȱ Œ©’•Žǯȱ žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽŠǰȱ ž›Š›ŽŠȱ ’—ȱ ™Š›ŽŠȱ–ŽŠȱ›©–¦—Žȱ•ŠȱŽ•ȱŽȱŒ©•ž›˜Šœ©ȱò’ȱ™•’—©ȱŽȱ¦—ž›’ȱ‹ž—Žǰȱ ˜›’—ȱœ©ȱŸ©ȱŠžȱ™ŽœŽȱ™Š›žȱŠ—’ȱŒ©ȱŸ©ȱž’Šô’ȱɗȱž›–©ȱ©›©ȱŒŽŠȱ–Š’ȱ –’Œ©ȱ ž›–©ȱ Žȱ ›Ž›Žȱ ǻ˜›’ȱ ›ŽœŠ—ôŽǰȱ Žò’ȱ ™›’—ȱ Š—ž•ȱ ȱ œŽȱ Œ˜–™•’Œ©ȱ ›ŽŠ‹Šǰȱ’—ȱŒŽȱœ™ž—Žȱ•ŽŽ—ŠǼǯ ™Ž›ȱŒŠȱžǰȱŒ’’˜›ž•Žȱ‹˜‹˜Œǰȱœ©ȱŽȱęȱŠĚŠȱ™›’—›Žȱ™Š›’Œ’™Š—ô’’ȱ ’—ȱ ŒŠ›ž•ȱ ™›˜’ŽŒž•ž’ȱ ǮC—ŸŠô©ȱ œ©ȱ ę’ȱ œžŽ—ȃȱ ŒŽȱ œȬŠȱ Žœ©òž›Šȱ •Šȱ œ¦›ò’ž•ȱ •ž—’’ȱ œŽ™Ž–‹›’Žǰȱ ŠœŽ•ȱ ɗŒ¦ȱ ŒžŸ¦—ž•ȱ Ǯ›Ž™›Ž£Ž—Š›Žȃȱ œ©ȱ —žȱÉô’ȱ–Š’ȱ’—œ™’›Žȱ˜ȱŠ•Š¡’ŽȱɗŽ™©›Š©ǰȱ’–™˜œ’‹’•ȱŽȱ’–Š’—ŠȱŽȱž—ȱ œžŽ—ȱŽȱ›¦—ǯȱ’—ȱŒ˜—›©ǰȱŽœŽȱ˜ȱ›ŽŠ•’ŠŽȱ—ŽŒŽœŠ›©ȱò’ȱŸŽô’ȱŸŽŽŠȱŒ©ȱ œžŽ—ô’’ȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’ȱœž—ȱŠœŽ–Ž—ŽŠȱž—˜›ȱœ™’›’žò’ȱŒŠ›Žȱ–ž—ŒŽœŒȱ –Š’ȱ–ž•ȱœŠžȱ–Š’ȱ™žô’—ȱ™Žȱ—ŽŸ©£žŽǰȱŠœŽ•ȱɗŒ¦ȱŸ’ŠôŠȱŽȱœžŽ—ȱœ©ȱ Œž›©ȱŒžȱŒ¦ȱ–Š’ȱ™žô’—Žȱ›’“’ȱŽȱ˜›’—ȱŠ–’—’œ›Š’Ÿǯ —ž•ȱ ’—›Žȱ ™›’—Œ’™’’•Žȱ ™›ŽŸ©£žŽȱ ɗȱ Š›’Œ˜•ž•ȱ ŘŖŘȱ Š•ȱ Ž’’ȱ ŽžŒŠô’Ž’ȱ—Šô’˜—Š•ŽȱŗȦȱŘŖŗŗǰȱ•ŽŽȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱŸ©ȱ’—Ÿ’ȱœ©ȱ˜ȱŒ’’ô’ȱɗȱŸŠ›’Š—Šȱ ŠŒžŠ•’£Š©ȱ™Ž—›žȱŠȱŸ©ȱŠ–’•’Š›’£ŠȱŒžȱœ›žŒž›Šȱò’ȱ ˜›Š—’£Š›ŽŠȱ ɗŸ©ô©–¦—ž•ž’ȱ œž™Ž›’˜›ǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ Šȱ Ÿ©ȱ ŠĚŠȱ ›Ž™ž›’•Žȱ ò’ȱ ɗŠ˜›’›’•Žȱ ɗȱ ŒŠ•’ŠŽȱ Žȱ œžŽ—ô’ǰȱ ŽœŽȱ ›Ž™›Ž£Ž—Šȱ Žȱ ™›’—Œ’™’ž•ȱ™Š›’Œ’™©›’’ȱ•ŠȱŽŒ’£’ŽǯȱC—ȱŠ›ǯȱŘŖřǰȱŠ•’—ǯȱ ǻŘǼȱœŽȱ™›ŽŒ’£ŽŠ£©ȱŒ©ȱǮžŽ—ô’’ȱœž—ȱŠ•Žò’ȱɗȱ–˜ȱ Ž–˜Œ›Š’Œǰȱ™›’—ȱŸ˜ȱž—’ŸŽ›œŠ•ǰȱ’›ŽŒȱò’ȱœŽŒ›Žǰȱ •Šȱ —’ŸŽ•ž•ȱ ’ŸŽ›œŽ•˜›ȱ ˜›–Šô’’ǰȱ ™›˜›Š–Žȱ œŠžȱ Œ’Œ•ž›’ȱ Žȱ œž’žǰȱ Š¦ȱ ɗȱ ŒŠ›ž•ȱ ŠŒž•©ô’•˜›ǰȱ Œ¦ȱ ò’ȱŠ•ȱž—’ŸŽ›œ’©ô’’ǯȱ’ȱœž—ǰȱŽȱ›Ž™ǰȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’ȱ •Ž’’–’ȱ Š’ȱ ’—Ž›ŽœŽ•˜›ȱ œžŽ—ô’•˜›ǰȱ •Šȱ —’ŸŽ•ž•ȱ ꎌ©›Ž’ȱŒ˜–ž—’©ô’ȱŠŒŠŽ–’ŒŽǯȃ

¡’œ©ȱ –Š’ȱ –ž•Žȱ —’ŸŽ•ž›’ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ Éô’ȱ ™˜ô’ȱ ›Ž™›Ž£Ž—Šȱ Œ˜•Ž’’ǰȱ ꎌ©›ž’Šȱ ’—›Žȱ ŠŒŽœŽȱ —’ŸŽ•ž›’ȱ Œ˜›Žœ™ž—£¦—žȬ’ȱŠ›’‹žô’’ȱ’Ž›’ŽǯȱœŽ•ǰȱŠŸŽ–ȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ȱŽȱ›ž™©ǰȱŽȱœŽ›’Žǰȱ ɗȱ˜—œ’•’ž•ȱŠŒž•©ô’’ȱŽȱ›Ž™ȱǻŽȱŠ—ǼǰȱɗȱŽ—Šž•ȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱŽȱžŒž›Žò’ǯ

34


Ž™›Ž£Ž—Š—ž•ȱ Žȱ ›ž™©ȱ ǻ¡ŗŞǰȱ ™Žȱ ꎌŠ›Žȱ Š—Ǽȱ ŽœŽȱ ŒŽ•ȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ˜Œž™©ȱ Žȱ Œ˜–ž—’ŒŠ›ŽŠȱŒžȱœŽŒ›ŽŠ›ŠȱŽȱŠ—ȱɗȱŒŽŽŠȱŒŽȱ™›’ŸŽòŽȱŒ˜—›ŠŒŽ•ŽȱŽȱœž’’ǰȱŒŠ›—ŽŽ•Žȱ ŽȱœžŽ—ǰȱ•Ž’’–Šô’’•ŽȱŽȱœžŽ—ǰȱŒž™˜Š—Ž•Žȱ™Ž—›žȱŒ©•©˜›’’ȱŒžȱǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ Œ˜–ž—’ŒŠ›ŽŠȱŒžȱŠœ’œŽ—ô’’ȱž—’ŸŽ›œ’Š›’ȱ™›’Ÿ’—ȱ–ŠŽ›’Š•Ž•ŽȱŒŠ›Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŠ“ž—©ȱ•Šȱ ˜ô’ȱ–Ž–‹›’’ȱ›ž™Ž’ȱ˜›’ȱ›Ž™›˜›Š–Š›ŽŠȱŠ—ž–’˜›ȱœŽ–’—Š›ŽǯȱžȱŽ¡’œ©ȱ˜ȱ™›ŠŒ’Œ©ȱɗȱ ŒŽŽŠȱŒŽȱ™›’ŸŽòŽȱ—ž–’›ŽŠȱž—Ž’ȱ™Ž›œ˜Š—Žȱ›Ž™ȱǮòŽǻ©ǼȱŽȱ›ž™©ȃǰȱô’—ŽȱŽȱ˜›Š—’£Š›ŽŠȱ ’—Ž›—©ȱŠȱ›ž™Ž’ǰȱ꒗ȱ™›ŽŽ›ŠȱŸ˜ž•ȱ–Š“˜›’Š›ǯ Ž™›Ž£Ž—Š—ž•ȱŽȱœŽ›’Žȱǻ¡řǼȱŽœŽȱŒŽ•ȱŒŠ›ŽȱœŽȱ˜Œž™©ȱŽȱŒ˜–ž—’ŒŠ›ŽŠȱŒžȱòŽę’ȱ Žȱ›ž™©ǰȱŽȱ›Ž•Šô’ŠȱŒžȱ™›˜Žœ˜›’’ȱœŽ›’Ž’ǰȱŒŽŠȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—©ȱ›Žœ™˜—œŠ‹’•’ŠŽȱ꒗ȱ ŠŒŽŽŠȱŽȱŠȱ™›˜›Š–ŠȱŽ¡Š–Ž—Ž•ŽȱɗȱŒ˜—Œ˜›Š—ô©ȱŒžȱ—ŽŸ˜’•Žȱžž›˜›ȱŒŽ•˜›ȱŜȱ›ž™Žȱ™Žȱ ŒŠ›Žȱ•Žȱ›Ž™›Ž£’—©ǯȱŒŽœŠȱɗ©›ŽòŽȱ›Ž•Šô’Šȱɗ›Ž’’ȱœŽ›’’ȱŒžȱœŽŒ›ŽŠ›’Šž•ǰȱ꒗ȱŒŽŠȱ–Š’ȱ ŠŒ’Ÿ©ȱ™Ž›œ˜Š—©ȱ™Žȱ›ž™ž›’•ŽȱŽȱŠ—ȱǻŠǰȱ™Ž›œ˜Š—ŠȱŒŠ›Žȱ™˜œŽŠ£©ȱò’ȱœŽȱŠ’©ȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ Š›ŽǼǰȱ›Š—œ–’ô¦—ȱ˜›’ŒŽȱ’—˜›–Šô’Žȱ’—ȱ™Š›ŽŠȱ™›˜Žœ˜›’•˜›ȱǻœ™›Žȱ™’•©ǰȱŠ–¦—Š›ŽŠȱ˜›’ȱ Š—ž•Š›ŽŠȱž—ž’ȱŒž›œǼǯ Ž™›Ž£Ž—Š—ž•ȱ Žȱ Š—ȱ ɗȱ ˜—œ’•’ž•ȱ ŠŒž•©ô’’ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ǻ¡ŗǼȱ ™Š›’Œ’™©ȱ •Šȱ òŽ’—ôŽ•Žȱ•ž—Š›ŽȱŠ•Žȱ˜—œ’•’ž•ž’ȱŠ•©ž›’ȱŽȱŽŒŠ—ǰȱ™›˜ŽŒŠ—’ȱò’ȱòŽę’ȱŽȱŽ™Š›Š–Ž—Žȱ ™›ŽŒž–ȱò’ȱŠ•ô’ȱ–Ž–‹›’ȱŽȱ•Šȱ›Ž™ȱ™ž‹•’Œǰȱ›Ž™ȱ™›’ŸŠȱò’ȱ›Ž™ȱ™Ž—Š•ǯȱŽȱ˜›’—ŽŠȱ Žȱ£’ȱ™˜ȱŽ¡’œŠȱ™›˜‹•Ž–Žȱ™›ŽŒž–ȱ›ŽŸ’£ž’›ŽŠȱ™•Š—ž›’•˜›ȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ǰȱŠ™›˜‹Š›ŽŠȱ Œ˜–’œ’’•˜›ȱ™Ž—›žȱ•’ŒŽ—ô©ǰȱ–ŠœŽ›ǰȱ˜Œ˜›Šǰȱ’—›˜žŒŽ›ŽŠȱž—˜›ȱ’œŒ’™•’—Žȱ˜›’ȱœŒ˜ŠŽ›ŽŠȱ Š•˜›ŠǰȱŸŠ•’Š›ŽŠȱŒ˜—Œž›œž›’•˜›ȱ’ŠŒ’ŒŽȱòǯŠǯ–ǯǯȱǻ™Ž—›žȱ–Š’ȱ–ž•ŽȱŽŠ•’’ǰȱœžŽ›Ž£ȱ Œ˜—œž•Š›ŽŠȱ’—žŽ•˜›ȱ˜—œ’•’ž•ž’ǰȱŒŽȱœŽȱ©œŽœŒȱ™Žȱœ’ŽȬž•ȱ   ǯ›Ž™ǯž—’‹žŒǯ›˜ǰȱ•Šȱ œŽŒô’ž—ŽŠȱŽœ™›Žȱ—˜’ȱĺȱ˜—œ’•’ž•ȱŠŒž•©ô’’Ǽǯ Ž™›Ž£Ž—Š—ô’’ȱ ɗȱ Ž—Šž•ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ȱ œž—ȱ ɗȱ —ž–©›ȱ Žȱ 3ȱò’ȱ›Ž™›Ž£’—©ȱœžŽ—ô’’ȱ’—ȱ˜ô’ȱŠ—’’ȱŽȱœž’’ǰȱ™Š›’Œ’™¦—ȱ•ŠȱòŽ’—ôŽ•Žȱ•ž—Š›ŽȱŠ•Žȱ Ž—Šž•ž’ǰȱž—ŽȱœŽȱ’œŒž©ȱ›Šô’ž—’ȱŒŽȱ™›’ŸŽœŒȱ˜ŠŽȱŠŒž•©ô’•Žȱ’—ȱŒŠ›ž•ȱǰȱ—žȱ˜Š›ȱ ŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ȱǻŠ™›˜‹Š›ŽŠȱŽȱ›Žž•Š–Ž—ŽǰȱŒŠ›Žȱ’ŠŒ’ŒŽȱòǯŠǯ–ǯǯǼǯ Ž™›Ž£Ž—Š—ô’’ȱŽȱœŽ›’Žȱœž—ȱŠ•Žò’ȱŽȱŒŽ’ȱŠ™›˜¡’–Š’ŸȱŘŖŖȱŽȱ˜Š–Ž—’ȱ’—ȱŒŠ›ž•ȱ œŽ›’Ž’ȱ›Žœ™ŽŒ’ŸŽǰȱ’Š›ȱŒŽ’ȱŽȱŠ—ȱŽȱɗ›ŽȱŠ—ž•ȱ™ŽȱŒŠ›Žȱɕȱ›Ž™›Ž£’—©ǰȱ™ŽȱŒ¦—ȱŒŽ’ȱ™Ž—›žȱ Ž—Šȱœž—ȱŠ•Žò’ȱŽȱœžŽ—ô’’ȱ’—ȱ˜ô’ȱŒŽ’ȱ™Š›žȱŠ—’ȱŽȱœž’žǰȱŠœŽ–Ž—’ȱ›ŽòŽ’—Ž•ž’ȱ œžŽ—ô’•˜›ǰȱŒŠ›ŽȱŽŸ’—ŽȱŠž˜–Šȱò’ȱ›ŽòŽ’—ŽȱŠ•ȱœ˜Œ’Šô’Ž’ȱžŽ—ô’•˜›ȱɗȱ›Ž™ǯȱ •ŽŽ›’•Žȱ Šžȱ •˜Œȱ ɗȱ •ž—Šȱ ˜Œ˜–‹›’Žȱ œŠžȱ —˜’Ž–‹›’Žȱ ™Ž—›žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽȱ ž—Œô’’ǰȱ ž›–¦—ȱŠȱœŽȱ˜‹ô’—Žȱž—ȱŠ—ž–’ȱ™›˜ŒŽ—Š“ȱŽȱŸ˜ž›’ȱ™Ž—›žȱꎌŠ›Žǰȱ™›˜ŒŽ—Š“ȱŒŽȱ™˜ŠŽȱ ęȱŒ˜—œž•ŠȱɗȱŒŠ›ž•ȱŽž•Š–Ž—ž•ž’ȱŽȱŠ•ŽŽ›ŽȱŠȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’•˜›ȱœžŽ—ô’•˜›ȱɗȱ œ›žŒž›’•ŽȱŽȱŒ˜—žŒŽ›ŽȱŠ•Žȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ’—ȱžŒž›Žò’ǯ C—ȱ •’—’’ȱ –Š›’ǰȱ œ™Ž›ȱ Œ©ȱ Š–ȱ ™žžȱ ›Ž£˜•ŸŠȱ —ŽŒ•Š›’©ô’•Žȱ Œžȱ ™›’Ÿ’›Žȱ •Šȱ –˜ž•ȱ Žȱ Š•ŽŽ›ŽȱŠ•ȱœžŽ—ô’•˜›ȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’ǰȱŠ•ȱŠ›’‹žô’’•˜›ȱŠŒŽœ˜›Šǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ•Šȱ’œ’—Œô’’•Žȱ ’—›Žȱ˜ȱž—Œô’Žȱò’ȱŠ•Šȱǻ˜—œ’•’ž•ȱŠŒž•©ô’’ȱŸœǯȱŽ—Šž•ȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱŽȱŒŽŠȱ–Š’ȱɗ¦•—’©ȱ ’œ’—Œô’ŽǼǯȱC—ȱŒŠ£ž•ȱɗȱŒŠ›ŽȱɗŒ©ȱ–Š’ȱŠŸŽô’ȱɗ›Ž‹©›’ǰȱŠ¦ȱŽžǰȱŒ¦ȱò’ȱŒŽ’•Š•ô’ȱŒ˜•Ž’ȱ’—ȱ Š—’’ȱ–Š’ȱ–Š›’ȱœž—Ž–ȱŠ’Œ’ȱ™Ž—›žȱŠȱŸ©ȱɗ¦–™’—Šȱ—ŽŒ•Š›’©ô’•Žȱò’ȱŠȱ•Žȱ•©–ž›’ǯ žȱ–ž•ȱ›Šȱò’ȱŒžȱ–ž•©ȱɗŒž›Š“Š›Žȱ™Ž—›žȱŒŽ’ȱŒŠ›ŽȱœŽȱÉò’ȱ˜›ŽœŒȱœ©ȱŠŒŒŽŠ©ȱɗȱ ŠŒŽœŽȱž—Œô’’ǰȱœ™Ž›ȱœ©ȱ—Žȱ›ŽŸŽŽ–ȱŒž›¦—ȱǷ

35


Iulia-Elena NIŢĂ Anul II – Grupa 209 (ID)

Asociaţia Studenţilor în Drept ›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•Žǰ

P

Š›Œž›œž•ȱ ©žȱ ŒŠȱ œžŽ—ȱ •Šȱ ›Ž™ȱ ŽœŽȱ Š‹’Šȱ •Šȱ ɗŒŽ™žȱ ò’ȱ —žȱ ™˜ȱŽŒ¦ȱœ©ȱŽȱŽ•’Œ’ȱ™Ž—›žȱ›Ž£ž•Šž•ȱ˜‹ô’—žȱ•ŠȱŽ¡Š–Ž—ž•ȱ Žȱ Š–’Ž›Žȱ •Šȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ǰȱ —’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ǯȱœ©£’ȱɗŒŽ™’ȱ˜ȱ—˜ž©ȱŽŠ™©ǰȱž—ŠȱŽœž•ȱŽȱ’ęŒ’•©ǰȱŠ›ȱ ˜Š›Žȱ›ž–˜Šœ©ǰȱž—Šȱ–Ž—’©ȱœ©ȱŽȱ›ŽŠŒ©ȱ™›’—ȱ˜ŠŽȱœ©›’•Žȱ™˜œ’‹’•Žǰȱ œ©ȱŽȱ™ž—©ȱɗȱ˜ȱŽ•ž•ȱŽȱœ’žŠô’’ȱò’ȱœ©ȱŽȱɗŽ–—Žȱœ©ȱ’Ž’ȱ˜ȱŽ•ž•ȱŽȱ ŽŒ’£’’ǯȱŠ›ǰȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ǰȱœžŽ—ô’ŠȱÉô’ȱ˜Ž›©ȱ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱŽȱ ŠȱŽȱ’–™•’ŒŠȱò’ȱ–Š’ȱ–ž•ǰȱŽȱŠȱŒž—˜ŠòŽǰȱŽȱŠȱ›Š—œ˜›–ŠǰȱŽȱŠȱŠ“žŠǰȱ ŽȱŠȱędzǯ  ȱȮȱž—ȱœ’ž›©ȱŒ©ȱŽȬŠ’ȱ–Š’ȱɗ¦•—’ȱŒžȱŠŒŽœȱ Ž›–Ž—ȱ ò’ȱ ɗŠ’—Žǰȱ ž—’’ȱ –Š’ȱ –ž•ǰȱ Š•ô’’ȱ –Š’ȱ ™žô’—ǰȱ ɗœ©ȱ Žȱ ꎌŠ›Žȱ Š©ȱŽȬŠȱŠžœȱɗ›Ȭž—ȱ›ž™ȱŒŠ›Žȱ–Š’ȱŠ™˜’ȱœ©ȱœŽȱ›Š—œ˜›–Žȱɗ›Ȭ˜ȱ ŽŒ‘’™©ȱò’ǰȱɗȱŒŽ•Žȱ’—ȱž›–©ǰȱɗ›Ȭ˜ȱŠ–’•’ŽǰȱŒŠ›ŽȱŠȱŒ›ŽŠȱž—ȱŒŠ›žȱɗȱ ŒŠ›Žȱœ©ȱę’ȱžȱɗœžô’ǰȱœ©ȱ•Ž’ȱ™›’ŽŽ—’’ȱœ©ȱœŒ‘’–‹’ȱ™©›Ž›’ǰȱ’Ž’ǰȱ’–™›Žœ’’ǰȱ Š›ȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ǰȱŽȬŠȱŠ“žŠȱœ©ȱÉô’ȱŠ’ȱœŽŠ–ŠȱŽȱ’–™˜›Š—ôŠȱò’ȱ ™•©ŒŽ›ŽŠȱŽȱŠȱęȱŠ•©ž›’ȱŽȱŒŽ’•Š•ô’ǯ ŒŽŠœ©ȱ›ž–˜Šœ©ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ȱ˜ȱ›©’–ȱò’ȱ—˜’ȱɗȱǯȱ’ŽŒŠ›Žȱ œžŽ—ǰȱŒ©ȱŽœŽȱɗȱŠ—ž•ȱ ȱœŠžȱɗȱŠ—ž•ȱ ǰȱœŽȱ‹žŒž›©ȱŽȱꎌŠ›Žȱ ™›˜’ŽŒȱœŠžȱŽŸŽ—’–Ž—ȱŽȱ•Šȱ–˜–Ž—ž•ȱ™•Š—’ęŒ©›’’ȱò’ȱ™¦—©ȱ ɗȱ –˜–Ž—ž•ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ ŽœŽȱ ™žœȱ ɗȱ Š™•’ŒŠ›Žǯȱ žȱ ꎌŠ›Žȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ ɗ›Ž™›’—œ©ǰȱ ꎌŠ›Žȱ –Ž–‹›žȱ Š•ȱ ŽŒ‘’™Ž’ȱ Œ¦ò’©ǯȱ¦ò’©ȱž—ȱ™›’ŽŽ—ǰȱŒ¦ò’©ȱ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ǰȱ Œ¦ò’©ȱ Œž—˜ò’—ôŽǰȱ ɗœ©ǰȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ

36


’–™˜›Š—ǰȱŒ¦ò’©ȱ£¦–‹ŽŽ•Žȱò’ȱ›ŽŒž—˜ò’—ôŠȱŒ˜•Ž’•˜›ȱ•˜›ǯ œ˜Œ’Šô’Šȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ›Ž™ȱ Šȱ Œž—˜œŒžȱ ˜ȱ ŽŸ˜•žô’Žȱ ›Š™’©ǰȱ •ž¦—ȱ —ŠòŽ›Žȱ ɗȱ ŗşşşȱ ŒŠȱ Ǯ˜ȱ Ÿ˜ŒŽȱ Šȱ œžŽ—ô’•˜›ȃǯȱ C—ȱ ŒŠ•’ŠŽȱ Žȱ ž—’Œ©ȱ Šœ˜Œ’Šô’Žȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š’Ÿ©ȱ Šȱ ŠŒž•©ô’’ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ’—ȱ ŒŠ›ž•ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ȱ ò’ȱ Žȱ –Ž–‹›žȱ ˜—Š˜›ȱ Š•ȱ —’ž—’’ȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ’—ȱ ˜–¦—’Šȱ ǻǼǰȱ ȱ ò’ȬŠȱ Œ˜—œ˜•’Šȱ

›˜•ž•ȱ Žȱ ’—Ž›–Ž’Š›ȱ ɗ›Žȱ œžŽ—ô’ǰȱ ŒŠ›Žȱ ’ŠŒ’ŒŽȱ ò’ȱ ˜›Š—Ž•Žȱ Žȱ Œ˜—žŒŽ›Žǯȱ œ˜Œ’Šô’Šȱ Š›Žȱ ŒŠȱ œŒ˜™ȱ ˜›Š—’£Š›ŽŠȱ ž—˜›ȱ ™›˜’ŽŒŽȱ Žœ’—ŠŽȱœžŽ—ô’•˜›ǰȱ™›˜–˜Ÿ¦—žȬ•Žȱ’Ž’•ŽǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŠȱ˜œȱ ò’ȱ ŽœŽȱ Œž—˜œŒž©ȱ ™Ž—›žȱ ŽŸŽ—’–Ž—Ž•Žȱ ŠŒŠŽ–’ŒŽǰȱ Œ¦ȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ ™Ž›ŽŒŽ›’•Žȱ’–™ŽŒŠ‹’•Žǯ C—ȱ ŒŽ•Žȱ ŒŽȱ ž›–ŽŠ£©ǰȱ Éô’ȱ Ÿ˜’ȱ ™›Ž£Ž—Šȱ ˜‹’ŽŒž•ȱ Žȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ Š•ȱ ꎌ©›ž’ȱ Ž™Š›Š–Ž—ǰȱ ɗŒŽ™¦—ȱ Œžȱ ˜—œ’•’ž•ȱ ’›ŽŒ˜›, din ŒŠ›Žȱ ŠŒȱ ™Š›Žȱ ›ŽòŽ’—Ž•Ž, ’ŒŽ™›ŽòŽ’—Ž•Ž, ’›ŽŒ˜›ž•ȱ Ž—Ž›Š•, ŽŒ›ŽŠ›ž•ȱ Ž—Ž›Š•, ŒŽ’ȱŝȱ’›ŽŒ˜›’ȱŠ’ȱŽ™Š›Š–Ž—Ž•˜›ǰȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’’ȱŽȱœŽ›’Ž, ŽȱŠ—, Žȱ•ŠȱŠœŽ›ȱò’ȱ›Ž™›Ž£Ž—Š—ô’’ȱɗȱ Ž—Šž•ȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ’—ȱžŒž›Žò’ǯ œ˜Œ’Šô’Šȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ›Ž™ȱ Š›Žȱ ˜ž©ȱ •Šž›’ȱ ™›’—Œ’™Š•ŽDZȱ ž—Šȱ›Ž™›Ž£Ž—Š’Ÿ©ǰȱŒ˜—žœ©ȱŽȱ’ŒŽ™›ŽòŽ’—Žǰȱò’ȱž—ŠȱŽ¡ŽŒž’Ÿ©ǰȱ Œ˜—žœ©ȱ Žȱ ’›ŽŒ˜›ž•ȱ Ž—Ž›Š•ǯȱ C—ȱ ’–™ȱ ŒŽȱ ’ŒŽ™›ŽòŽ’—Ž•Žȱ ŽœŽȱ Ÿ˜ŒŽŠȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ˜›ž›’•Žȱ Žȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š›Žǰȱ ˜Œž™¦—žȬ œŽǰȱ ˜˜Š©ǰȱ ò’ȱ Žȱ ’–Š’—ŽŠȱ •˜›ǰȱ ’›ŽŒ˜›ž•ȱ Ž—Ž›Š•ȱ Š›Žȱ ›’“©ȱ ŒŠȱ ’›ŽŒ˜›’’ȱ Ž™Š›Š–Ž—Ž•˜›ȱ œ©ȱ Éò’ȱ ›Žœ™ŽŒŽȱ ™•Š—ž•ȱ Žȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽǰȱ ‘’¦—ǰȱ™›ŠŒ’Œǰȱɗ›ŽŠŠȱŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ•Šȱ—’ŸŽ•ž•ȱœ˜Œ’Šô’Ž’ǯȱŽŒ›ŽŠ›ž•ȱ Ž—Ž›Š•ȱô’—ŽȱŽŸ’Ž—ôŠȱ–Ž–‹›’•˜›ȱò’ȱŠȱ™›˜’ŽŒŽ•˜›ȱǰȱ˜Œž™¦—žȬ œŽȱŽȱŽœ’˜—Š›ŽŠȱŠŒŽœ˜›Šǯ 37


Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŒŠŽ–’Œ ›Žȱɗȱ™Š•–Š›Žœȱ˜ȱ–ž•ô’–ŽȱŽȱŽŸŽ—’–Ž—ŽȱŽȱŠ—ŸŽ›ž›©ǰȱŠŸ¦—ȱŒŠȱ ˜‹’ŽŒȱŽȱŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ˜›Š—’£Š›ŽŠȱŽŸŽ—’–Ž—Ž•˜›ȱŒžȱ™›˜ę•ȱŠŒŠŽ–’Œȱ ǻŒ˜—Ž›’—ôŽǰȱ ™›˜ŒŽœŽȱ œ’–ž•ŠŽǰȱ òžŽŽȱ Œž•ž›Š•Žȱ ŽŒǯǼǯȱ ŠŒ©ȱ ™˜ô’ȱ participa la ele ǵȱ’—ŽÉ—ôŽ•ŽœǯȱŸŽ—’–Ž—Ž•Žȱœž—ȱ˜›Š—’£ŠŽȱŽȱò’ȱ ™Ž—›žȱœžŽ—ô’ǯȱ›’—ȱž›–Š›ŽǰȱŒŽȱŠ›ȱęȱ–Š’ȱ’—Ž›ŽœŠ—ȱŽŒ¦ȱœ©ȱę’ȱžȱ ŒŽ•ȱŒŠ›ŽȱœŽȱŸŠȱ˜Œž™ŠȱŽȱž›–©˜›ž•ȱ™›˜’ŽŒȱŠ•ȱŽ™Š›Š–Ž—ž•ž’ ? Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŽȱŒ’Ÿ’©ô’ȱ˜Œ’Š•Ž Žȱ˜Œž™©ȱŒžȱ˜ȱŒŽȱɗœŽŠ–—©ȱ’œ›ŠŒô’ŽǯȱŽȱ•Šȱ’—Žž•ȱŽȱŽœŒ‘’Ž›Ž, la Ž›ŠŽǰȱŠ•ž•ȱ˜‹˜Œ’•˜›ȱœŠžȱŽŠ›ŠȱŽȱ’•–ǰȱ˜ŒȱŽœŽȱ›Žœ™˜—œŠ‹’•ȱ ŒžȱŒŽŠȱŽȬŠȱ˜žŠȱ •Šž›©ȱŸ’Žô’’ȱ œžŽ—ôŽò’ǰȱ ò’ȱŠ—ž–Žȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’•Žȱ ›ŽŒ›ŽŠ’ŸŽǯ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ Žȱ˜–ž—’ŒŠ›Ž —ȱ •˜Œȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ œ›¦—ȱ ˜Š–Ž—’ȱ Š•Ž—Šô’ǰȱ ɗŒ•’—Šô’ȱ œ™›Žȱ •’Ž›Šž›©ȱ œŠžȱ Ž’Š›Žȱ ’–Š’—Žǰȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ Žȱ ˜–ž—’ŒŠ›Žȱ ˜Ž›©ȱ ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱ ꎌ©›ž’ȱ ˜›’˜›ȱ Žȱ Šȱ œŽȱ ›Ž–Š›ŒŠȱ ™›’—ȱ Œ˜–™ž—Ž›ŽŠȱ ò’ȱ Ž•Š‹˜›Š›ŽŠȱ Ž¡Ž•˜›ȱ ™Ž—›žȱ ™›˜–˜ŸŠ›ŽŠȱ œŒ›’œ©ȱ ò’ȱ ˜—•’—Žȱ œŠžȱ Šȱ ’–Š’—’•˜›ȱ Ÿ’£žŠ•Žȱ Šȱ ŽŸŽ—’–Ž—Ž•˜›ȱò’ȱ™›˜’ŽŒŽ•˜›ǯȱ˜•Š‹˜›ŽŠ£©ȱŒžȱ˜ŠŽȱŽ™Š›Š–Ž—Ž•Žǰȱ ꒗ȱ–’“•˜Œ’˜›ȱɗ›Žȱ™›˜’ŽŒž•ȱ™›˜™›’žȬ£’œȱŠ•ȱꎌ©›ž’ȱŽ™Š›Š–Ž—ȱ ò’ȱ œžŽ—ô’ǯȱ ›’—›Žȱ ™›˜’ŽŒŽ•Žȱ ™›˜™›’’ȱ œŽȱ —ž–©›©ȱ ›ŽŸ’œŠȱ ž›’œȱ

žŸŽ—žŽǰȱ ‘’ž•ȱ˜‹˜Œž•ž’ȱò’ȱŽ œ•ŽĴŽ›ž•ȱǯ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŽȱž—›Š’œ’— ›ŠŽȱ™Š›Ž—Ž›’ŠŽȱò’ȱœ™˜—œ˜›’£©›’ȱɗȱŸŽŽ›ŽŠȱœžœô’—Ž›’’ȱ–ŠŽ›’Š•Žȱ ŠȱŠŒ’Ÿ’©ô’•˜›ȱŽœ©òž›Š›ŽȱŽȱŒ©›Žȱœ˜Œ’Šô’ŽǯȱŽ›œžŠœ’ž—ŽŠȱò’ȱ•žŒ›ž•ȱ ɗȱŽŒ‘’™©ȱœž—ȱ˜ž©ȱŸŠ•˜›’ȱŽœŽ—ô’Š•ŽȱŽȱŒŠ›ŽȱŠ’ȱ—ŽŸ˜’Žȱ™Ž—›žȱŠȱŽȱ Š•©ž›ŠȱŽŒ‘’™Ž’ǯ 38


Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ›ŠŒ’Œ©ȱ ž›’’Œ© Ž›©ȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ ˜™˜›ž—’ŠŽŠȱ ŽŽŒž©›’’ȱ œŠ’ž•ž’ȱ Š—žŠ•ȱ ˜‹•’Š˜›’žȱŽȱ™›ŠŒ’Œ©ȱ“ž›’’Œ©ǯȱŒŽŠœ©ȱ˜™˜›ž—’ŠŽȱ•ŽȱŽœŽȱ˜Ž›’©ȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ ™›’—ȱ Œ˜•Š‹˜›Š›ŽŠȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ž’ȱ Œžȱ —ž–Ž›˜ŠœŽȱ œ˜Œ’Ž©ô’ȱŒ’Ÿ’•ŽȱŽȱŠŸ˜ŒŠô’ȱ’—ȱžŒž›Žò’ǰȱŠ›ȱò’ȱŒžȱ’—œ’žô’’ȱ™ž‹•’ŒŽǯȱ ›’—›Žȱ™›˜’ŽŒŽ•ŽȱŽ™Š›Š–Ž—ž•ž’ȱœŽȱ—ž–©›©DZȱ›œȱ’™•˜–Š’ŒŠǰȱŽȱ –‹›ŠŽȱ žœ’’ŠŽǰȱ ž›’œȱ Œ’Ž—’Šȱ ò’ȱ Ž›Ž›’—Š›’ȱ ŽŠ•’œǰȱ ŠŒŽœŽŠȱ ꒗ȱ ˜Š›ȱŒ¦ŽŸŠȱ’—›ŽȱŠŒ’Ÿ’©ô’•Žȱ•ŠȱŒŠ›ŽȱŽȱŠòŽ™©–ȱœ©ȱ—’ȱ•ŽȱŠ•©ž›’ǯ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŽ•Šô’’ȱ¡Ž›—Ž ›Žȱ ŒŠȱ ™›’—Œ’™Š•ȱ œŒ˜™ȱ œŠ‹’•’›ŽŠȱ ò’ȱ –Ž—ô’—Ž›ŽŠȱ Œ˜•Š‹˜›©›’’ȱ Œžȱ Š•Žȱ Šœ˜Œ’Šô’’ȱœžŽ—ôŽò’ǰȱ›Ž™›Ž£Ž—¦—ȱœ˜Œ’Šô’ŠȱžŽ—ô’•˜›ȱɗȱ›Ž™ǰȱ —’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ’—ȱžŒž›Žò’ȱ•Šȱ—’ŸŽ•ȱŽ¡Ž›—ǯȱ›’—›Žȱ™›˜’ŽŒŽ•ŽȱœŠ•Žȱ œŽȱ—ž–©›©ȱž˜œ›ŠŠȱŽȱ›Ž™ǰȱȱ£’ȱœžŽ—ȱò’ȱjŒ˜Š•ŠȱŽȱŸŠ›©ǰȱ™›˜’ŽŒŽȱ –Ž—’Žȱœ©ȱŠžŒ©ȱŠô©ȱɗȱŠô©ȱœžŽ—ô’ȱ’—ȱ˜Š©ȱôŠ›Šǯ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŽȱŽœž›œŽȱ–Š—Ž œŽȱ™›’–ž•ȱŽ™Š›Š–Ž—ȱŒžȱŒŠ›Žȱ’—›’ȱɗȱŒ˜—ŠŒȱɗȱŒŠ£ž•ȱɗȱŒŠ›Žȱ ˜›Žò’ȱœ©ȱŽŸ’’ȱ–Ž–‹›žȱǯȱòŠȱŒž–ȱ™›˜‹Š‹’•ȱô’ȬŠ’ȱŠȱœŽŠ–Šȱ Ž“Šǰȱ ȱ ŽœŽȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ˜Œž™©ȱ Œžȱ ›ŽŒ›žŠ›ŽŠȱ ò’ȱ ˜›–Š›ŽŠȱŒ˜—’—ž©ȱŠȱŸ˜•ž—Š›’•˜›ǰȱ™›’—ȱŽœ©òž›Š›ŽŠȱ›ai—’—ž›’•˜›ȱ ò’ȱŠȱŽŠ–ȱ‹ž’•’—ž›’•˜›ǰȱ–Ž—’Žȱœ©ȱŠ“žŽȱ•Šȱ˜›–Š›ŽŠȱž—ž’ȱ›ž™ȱ ž—’ȱò’ȱ‹’—ŽȱŽŒ‘’•’‹›Šǯ C—ȱɗŒ‘Ž’Ž›Žǰȱ›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•ŽǰȱŽȱ’—Ÿ’ȱœ©ȱ’Ž’ȱ™Š›Žȱ•ŠȱǮC—ŸŠô©ȱ œ©ȱ ę’ȱ œžŽ—ȃǰȱ ™›˜’ŽŒž•ȱ Žȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ Š—ŸŽ›ž›©ȱ Š•ȱǰȱ ŒŽȱ ›Žž—ŽòŽȱ œžŽ—ô’’ȱ ŠĚŠô’ȱ •Šȱ ɗŒŽ™žȱ Žȱ ›ž–ǰȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ŠĚŠȱ Œ¦ȱ –Š’ȱ–ž•ŽȱŽœ™›ŽȱŠŒŽœŠȱò’ȱ•Šȱ™›Ž£Ž—Š›ŽŠȱǰȱŒŠ›ŽȱŸŠȱŠŸŽŠȱ•˜Œȱ ɗȱ™›’–Šȱ•ž—©ȱŠȱŠ—ž•ž’ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ǰȱž—Žȱœ™Ž›ȱœ©ȱ©œŽò’ȱ›©œ™ž—œȱ •Šȱ ɗ›Ž‹©›’•Žȱ •Šȱ ŒŠ›Žȱ Žžȱ —žȱ Š–ȱ ›Žžò’ȱ œ©ȱ Éô’ȱ ›©œ™ž—ȱ ™›’—ȱ ŠŒŽœŽȱ ›¦—ž›’ǯ Žȱ ŠòŽ™©–ȱ Œžȱ ›Šȱ œ©ȱ Žȱ Š•©ž›’ȱ ŽŒ‘’™Ž’ȱ ȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ęȱ ™Š›ŽȱŠȱ–ž•’ž’—’’ȱŽȱ™›˜’ŽŒŽȱŒŽȱŸ˜›ȱž›–Š !

39


Alexandru George FIŢ Președinte și fondator al Clubului de Artă „Aidol“ Anul IV – Grupa 402

Clubul de Artă „Aidol“

P

Ž—›žȱœ™ŽŒŠ˜›ǰȱŠȱ˜œȱž—ȱ›ž™ȱ›Žœ™˜—œŠ‹’• de evenimente ›Žžò’Žǰȱ’Š›ȱ™Ž—›žȱ–Ž–‹›’ǰȱŠȱ˜œȱ•˜Œž•ȱž—ŽȱŠžȱŠ›©Šȱžž›˜›ȱ Œ©ȱɗȱœ™ŠŽ•ŽȱŒžŸ’—Ž•˜›ȱŽȱ“ž›’œȱŠœŒž—ŽŠžȱ˜ȱ’–Š’—Šô’Žȱò’ȱž—ȱ Š•Ž—ȱœ™ŽŒ’Š•ǯȱ —’Ž›Ž—ȱŽȱŒŠ›Žȱ™Š›ŽȱŠȱ‹Š›’ŒŠŽ’ȱŠžȱ˜œǰȱœžŽ—ô’’ȱ


ŠŒž•©ô’’ȱŽȱ›Ž™ȱŠžȱ©ŒžȱŒž—˜ò’—ô©ȱɗȱŘŖŗřȱŒžȱ•ž‹ž•ȱŽȱ›©ȱ Ǯ’˜•ȃǰȱ’Š›ȱŠŒŽŠœ©ȱ›Ž•Šô’Žȱ—žȱÉò’ȱŸŠȱ™ž—ŽȱœŽ—’–Ž—Ž•ŽȱɗȱŒž’ȱ™›ŽŠȱ Œž›¦—ǯ Žò’ȱ Š™Š›Ž—ȱ ž—ȱ Ž¡™Ž›’–Ž—ȱ Œ’žŠǰȱ Š›Šȱ ò’ȬŠȱ ©œ’ȱ •˜Œȱ ɗȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ™›’—›Ȭž—ȱ ’—Ž›Žœȱ ˜Š›Žȱ –Š›Žȱ ’—ȱ ™Š›ŽŠȱ œžŽ—ô’•˜›ǰȱ•ž‹ž•ȱ—ž–©›¦—ȱŠœ©£’ȱŠ™›˜¡’–Š’ŸȱŗŖŖȱŽȱ–Ž–‹›’ǯȱ C—ȱ ŒŠ›ž•ȱ ›ž™ž›’•˜›ȱ Žȱ ŽŠ›žǰȱ Š—œǰȱ ž£’Œ©ǰȱ ˜˜›ŠęŽȱ ò’ȱ ŽŠŒô’ŽǰȱŽ’ȱŠžȱɗŒ¦—Šȱ™ž‹•’Œž•ȱɗȱ•˜Œž›’ȱ™›ŽŒž–ȱŠœŠȱŽ›—ŽœŒžǰȱ Š–‹˜˜ǰȱ›ŠŽ••’ǰȱ’ŠŸŠ’ǰȱž•ŠȱŠ—Šȱò’ȱ–ž•ŽȱŠ•Ž•ŽǰȱɗȱŒŠ›ž•ȱ ŽŸŽ—’–Ž—Ž•˜›ȱœ˜Œ’Šô’Ž’ȱžŽ—ô’•˜›ȱɗȱ›Ž™ǯ C—ȱ ŽŒž›œž•ȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’’ȱ •ž‹ž•ž’ǰȱ Š›’ò’’ȱ Šžȱ ŠŸžȱ ˜ŒŠ£’Šȱ œ©ȱ œŒ›’Žǰȱ›Ž’£Ž£Žȱò’ȱœ©ȱ“˜ŠŒŽȱœŒŽ—ŽŽȱŽȱŽŠ›žǰȱœ©ȱ™›Ž£’—ŽȱŒ˜›Ž›Šę’ȱ œ™ŽŒŠŒž•˜ŠœŽǰȱœ©ȱ™Š›’Œ’™Žȱ•ŠȱŒ˜—Œž›œž›’ȱŽȱ˜˜›Šę’ǰȱœ©ȱɗŒ¦—Žȱ ™ž‹•’Œž•ȱŒžȱŸ˜ŒŽŠȱ•˜›ǰȱœ©ȱÉò’ȱ™›˜–˜ŸŽ£ŽȱŠ•Ž—ž•ȱ•ŠȱœŒ›’œȱ™Žȱ™Š’—Šȱ ˜ęŒ’Š•©ǰȱœ©ȱ™Š›’Œ’™Žȱ•ŠȱŒž›œž›’ȱò’ȱ•Šȱ–ž•ŽȱŠ•ŽȱŠŒ’Ÿ’©ô’ȱŠ’ŠŒŽ—Žǰȱ ˜ŠŽȱ œž‹ȱ Œ˜˜›˜—Š›ŽŠȱ –Ž–‹›’•˜›ȱ Œžȱ –ž•ô’ȱ Š—’ȱ Žȱ Ž¡™Ž›’Ž—ô©ȱ ɗȱ œ™ŠŽǯȱŽȱ•¦—©ȱŽŸŽ—’–Ž—Ž•Žȱȱ•ŠȱŒŠ›Žȱ’Šȱ™Š›Žǰȱ•ž‹ž•ȱŽȱ›©ȱ Ǯ’˜•ȃȱ–Š’ȱŠ›ŽǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ˜ž©ȱŠŒ’Ÿ’©ô’ȱ–Š“˜›Žǯȱ›’–Šȱ’—›Žȱ ŠŒŽœŽŠȱ ™˜Š›©ȱ Ž—ž–’›ŽŠȱ Žȱ  Žœǰȱ ™›’—ȱ ŒŠ›Žȱ ›Š—œ˜›–©ȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ’–™ȱ Žȱ ˜ž©ȱ œŽ›’ȱ ɗ›Ȭž—ȱ ŒŽ—›žȱ Œž•ž›Š•ȱ ò’ȱ Žȱ’ŸŽ›’œ–Ž—ǰȱ™›’—ȱœ™ŽŒŠŒ˜•Žȱœžœô’—žŽȱɗȱž•ŠȱŠ—Šǯȱȱ˜žŠȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽȱŽœŽȱ’˜•ȱž––Ž›ȱŠ–™ǰȱ˜ȱŽ¡Œž›œ’Žȱ™Žȱ’–™ž•ȱŸŠŒŠ—ôŽ’ȱ Žȱ ŸŠ›©ǰȱ Žœ’—Š©ȱ Ž¡Œ•žœ’Ÿȱ –Ž–‹›’•˜›ȱ •ž‹ž•ž’ǰȱ ŒŽ•Žȱ ˜ž©ȱ Ž’ô’’ȱ ™¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ȱŠŸ¦—ȱ•˜Œȱ•Šȱ›Š—ȱò’ȱ•ŠȱžòŽ—’ǯ –’—’œ›Š’Ÿǰȱ•ž‹ž•ȱŽȱ›©ȱǮ’˜•ȃȱŽœŽȱ™Š›ŽȱŒ˜–™˜—Ž—©ȱ Šȱ œ˜Œ’Šô’Ž’ȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ›Ž™ǰȱ •žŒ›¦—ȱ ɗȱ Œ˜•Š‹˜›Š›Žȱ Œžȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ Žȱ Œ’Ÿ’©ô’ȱ ˜Œ’Š•Žǯȱ C—œŒ›’Ž›’•Žȱ ɗȱ •ž‹ȱ Šžȱ •˜Œȱ œŽ™Š›ŠȱŠô©ȱŽȱɗœŒ›’Ž›’•Žȱɗȱǰȱ’Š›ȱŒŠ•’ŠŽŠȱŽȱ–Ž–‹›žȱǮ’˜•ȃȱ —žȱ ŽœŽȱ Œ˜—’ô’˜—Š©ȱ Žȱ ŒŠ•’ŠŽŠȱ Žȱ –Ž–‹›žȱ ɗȱ Ÿ›Ž˜ȱ Šœ˜Œ’Šô’Žȱ œžŽ—ôŽŠœŒ©ǯ ŠŒ©ȱ œž—Žô’ȱ ™Šœ’˜—Šô’ȱ Žȱ Š›©ǰȱ ’—’Ž›Ž—ȱ Žȱ Ž¡™Ž›’Ž—ô©ȱ Š—Ž›’˜Š›©ǰȱ •ž‹ž•ȱ Ǯ’˜•ȃȱ Ÿ©ȱ ’—Ÿ’©ȱ œ©ȱ ŠŒŽô’ȱ ™Š›Žȱ ’—›Ȭž—ȱ Œ˜•ŽŒ’ŸȱœŽ•ŽŒȱŠ•ȱŠ›’ò’•˜›ȱŽȱ•Šȱ›Ž™ǰȱž—ŽȱŸŽô’ȱŠŸŽŠȱ˜ŒŠ£’Šȱœ©ȱŸ©ȱ ˜ŸŽ’ô’ȱŠ•Ž—ž•ȱɗȱŠôŠȱŠȱœžŽȱŽȱŠ•ô’ȱœžŽ—ô’ǰȱœ©ȱ•ŽŠô’ȱ™›’ŽŽ—’’ȱò’ȱ œ©ȱŸ©ȱŒ›ŽŠô’ȱŠ–’—’›’ȱŒžȱŠŽŸ©›Šȱœ™ŽŒ’Š•Žǯ C—Š’—ŽȱŽȱŠȱŽŸŽ—’ȱŠŸ˜ŒŠô’ǰȱ“žŽŒ©˜›’ȱœŠžȱ™›˜Œž›˜›’ǰȱœž—Ž–ȱ ˜Š–Ž—’ǰȱ’Š›ȱž—ȱ˜–ȱ©›©ȱž—ȱœžĚŽȱ‹˜ŠȱŽȱŠ›©ȱ—žȱŸŠȱęȱ—’Œ’˜Š©ȱ ŒžȱŠŽŸ©›Šȱ‹˜Šǯ 41


Andreea-Florina POPESCU Anul IV – Grupa 404

Facultatea, acasăžȱŒ¦ŽŸŠȱ£’•ŽȱɗŠ’—ŽȱŽȱŠ–’Ž›Žǰȱž—ȱŒ‘’™ȱ£¦–‹’˜›ǰ dar cam pierdut, a intrat ɗȱŸ˜›‹©ȱŒžȱ–’—Žȱ™Žȱœ›Š©ǯȱǮžȱŽȱœž™©›ŠǰȱŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ȱǵȱC—Œ˜›˜ȱǵȱ–ȱ £¦–‹’ȱ Ÿ©’ȱ ’—Ÿ˜•ž—Š›ǯȱ ȃ›Ž™ȱ ò’ȱ ™Žȱ ›ŽŠ™Šǯȃǰȱ ’ȬŠ–ȱ ›©œ™ž—œǰȱ ¦—žȬ’ȱ Š›ŽœŠȱ ǮŒŠœŽ’ȃȱ–Ž•Žǯ ©›ž›’œŽœŒȱŒ©ȱŠ–ȱ˜œȱ™žô’—ȱ’—Ÿ’’˜Šœ©ȱ™ŽȱŽ•ǯȱŠǰȱŽžȱò’Š–ȱŽ“ŠȱŒŽȱŽŽŒŽȱŠ›Žȱ ™›ŽœŒ›’™ô’ŠȱŽ¡’—Œ’Ÿ©ȱœŠžȱœ©ȱŠŒȱœŒ‘Ž–Šȱž—Ž’ȱ’—›ŠŒô’ž—’ǰȱŠ›ȱŽ•dzȱŽ•ȱž›–Šȱœ©ȱŠŒ©ȱ ™›’–’’ȱ™Šò’ȱɗȱŽ–™•žǰȱœ©ȱœŽȱ›©©ŒŽŠœŒ©ȱŒ©ž¦—ȱřǰȱŽ•ȱž›–Šȱœ©ȱŒž—˜ŠœŒ©ȱ˜Š–Ž—’ȱ—˜’ǰȱ ™›˜Žœ˜›’’ȱŒŠ›Žȱ˜ȱœ©Ȭ•ȱŒ•©ŽŠœŒ©ǰȱŒ˜•Ž’’ȱ•¦—©ȱŒŠ›Žȱ˜ȱœ©ȱŒ›ŽŠœŒ©ǯ ŒŽ•ȱŽ™’œ˜ȱ–ȬŠȱ™žœȱ™Žȱ¦—ž›’ȱž•Ž›’˜›ǯȱ–ȱ˜œȱò’ȱŽžȱž—ȱ™ž’ȱ›©©Œ’ȱŠŒž–ȱ ›Ž’ȱŠ—’ǰȱŒ¦—ȱŠ–ȱŸŽ—’ȱ™›’–ŠȱŠŠȱŒŠȱœ©ȱ–©ȱɗœŒ›’žǯȱžȱ–ȬŠ–ȱŠ‹ô’—žȱŠž—Œ’ǰȱ¦—ȱ ò’ȱ›Š’ô’˜—Š•ž•ȱŒ‘ŽŒ”Ȭ’—ǰȱ™›’–ž•ȱ’—›Ȭ˜ȱ•ž—©ȱœŽ›’ŽǰȱŒž–ȱœž—ȱœ’ž›©ȱŒ©ȱŸŽ’ȱ˜‹œŽ›ŸŠȱ ò’ȱžǯȱŠ’ȱ¦›£’žȱɗȱŠŒŽŠȱ£’ǰȱŠ–ȱŠĚŠȱŒ©ȱɗȱ’–Ž’ŠŠȱŸŽŒ’—©ŠŽȱŠȱŠŒž•©ô’’ȱœŽȱŠĚ©ȱò’ȱ —œ’žž•ȱŽȱŠ’œ›Šž›©ǰȱŠòŠȱŒ©ȱ—žȱ–ȬŠ–ȱ™žžȱ˜™›’ȱɗȱŠȱ—žȬ’ȱ›ŽŒŽȱ™›Šž•ǯȱœ©£’ǰȱ Žȱ ’›ŽŠ•ȱ Œ©ȱ ɗȱ –Š’ȱ ™žô’—ȱ Žȱ ž—ȱ Š—ȱ Ÿ˜’ȱ ęȱ ò’ȱ Žžȱ ž—ȱ ŒŠ—’Šȱ ǻ’—ȱ ŒŽ’ȱ řŖŖŖǼǰȱ Œžȱ –ž•Žȱ Ž–˜ô’’ȱò’ȱŒžȱœ™Ž›Š—ô©ǯ ’Œ•’Œ’ŠŽŠȱ’—ŽŸ’Š‹’•©ȱŠȱŸ’Žô’’ǰȱŠ›ȱœ™ž—Žȱ–Š–Šǯȱj’ȱŒ¦©ȱ›Ž™ŠŽ ! ¦—ž›’•Žȱ™ŽȱŒŠ›Žȱô’ȱ•ŽȱœŒ›’žȱ—žȱŒ˜–™ž—ȱ˜Š›ȱž—ȱŠ›’Œ˜•ǰȱŒ’ǰȱ–Š’ȱŒž›¦—ǰȱ•ŠœȱŠ’Œ’ȱ ˜ȱœŒ›’œ˜Š›ŽȱŽœŒ‘’œ©ȱŒŽȱŽȱ’—Ÿ’©ȱɗȱ™˜ŸŽœŽŠȱ–ŽŠǰȱɗȱ›ž–ž•ȱ—ž–’ȱœžŽ—ô’Žǯ ˜ŠŽȱŒ©ȱŠœ©£’ǰȱŗȱ˜Œ˜–‹›’ŽȱŘŖŗśǰȱɗôŽ•Ž’ȱ–Š’ȱ™žô’—ȱ›©’›’•ŽȱŠŒŽœŽŠǯȱj’žȱŒ©ȱŽò’ȱ ‹˜–‹Š›Šȱ Žȱ ŒžŸ’—Žȱ —˜’ȱ ò’ȱ Žȱ Œ‘’—ž’ȱ œ©ȱ —žȱ œŒŠ™’ȱ ǮŒ•Šœ©ȃȱ ɗȱ •˜Œȱ Žȱ Ǯ›ž™©ȃǰȱ œ©ȱ ɗôŽ•Ž’ȱŒŠ›ŽȬ’ȱ›ŽŠ‹ŠȱŒžȱ•’—’Šȱ’Š˜—Š•©ȱ’—ȱ˜›Š›ȱœŠžȱŠŒ©ȱ•Šȱ ȱŒ‘’Š›ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ ò’’ȱ˜Š©ȱ–ŠŽ›’ŠȱŒŠȱœ©ȱ›ŽŒ’ǯ ›Š©ȱ‹˜‹˜Œž•ŽǰȱŸŠȱęȱž—ȱ›˜••Ž›ȱŒ˜ŠœŽ›ǯ ›’–Šȱ £’ǯȱ ›Œ’ȱ ›Ž™Ž•Žȱ ’–˜›Šȱ œŠžȱ ɗŒ›Ž£©˜›ȱ Ȯȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ™Ž’œŠ“ȱ Œžȱ ŒŠ›Žȱ Žȱ ŸŽ’ȱ ɗ¦•—’ȱŽȱŠŒž–ȱœ©™©–¦—Š•ȱȮȱŠ“ž—’ȱɗȱž•ŠȱŠ—Šȱò’ȱŠ’ȱ™’Ž™ȱŒžȱ›ŽŠ•’ŠŽŠǯȱC—Œ©ȱ śşşȱŽȱ‹˜‹˜ŒŽ’ȱɗŒŽ›Œ¦—ȱœ©Ȭò’ȱ©œŽŠœŒ©ȱ›ž–ž•ǯȱ“ž—’ȱŠŒŠœ©ȱò’ȱŽȱ¦—Žò’ȱǮž—ǰȱ Š–ȱŠ“ž—œȱŠ’Œ’ǯȱj’ȱŠŒž–ȱŒŽȱǵȃ Š›ǰȱ©›©ȱœ©ȱœ’–ô’ǰȱŸŽ’ȱŠ“ž—Žȱ•Šȱꗊ•ǯȱòŠȱŒ©ȱŽȱœ©ž’ŽœŒȱɗŒ©ȱŽȱ™ŽȱŠŒž–ȱœ©Ȭô’ȱ ›©’Žò’ȱ Š—’’ȱ œžŽ—ô’Ž’ǯȱ žȬô’ȱ —Ž•’“Šȱ ŠŒŠŽ–’Œž•ǰȱ Š›ȱ —žȱ ž’Šȱ œ©ȱ Œ›ŽŽ£’ȱ Š–’—’›’•Žȱ ŠŒŽ•ŽŠȱŽȱŒŠ›Žȱ˜ȱœ©ȱ›¦£’ȱŒžȱ™›’ŽŽ—’’ȱ™ŽœŽȱŘŖȱŽȱŠ—’ȱ•ŠȱŒŠŽŠȦȱ‹Ž›ŽǯȱŠŒž•ŠŽŠȱ—˜Šœ›©ȱŽȱ ™›Ž©ŽòŽȱŽ¡›Š˜›’—Š›ȱ™Ž—›žȱŠœŽ–Ž—ŽŠȱ•žŒ›ž›’ǯȱò˜›ȱò’ȱ™Žȱ—Žœ’–ô’Žȱ˜ȱœ©ȱ›ŽŠ•’£Ž£’ȱ ŒŽŸŠDZȱŒ©ȱŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱž—ȱŽ’ęŒ’žǰȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱ˜ȱ’—œ’žô’ŽȱȮȱęŽȱŽŠȱò’ȱ ǮŒŽŠȱ–Š’ȱ™›Žœ’’˜Šœ©ȱ’—œ’žô’ŽȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ȱ“ž›’’Œȱœž™Ž›’˜›ȱ’—ȱôŠ›©ȃDzȱŠŒž•ŠŽŠȱ

42


Žȱ›Ž™ǰȱ—’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ’—ȱžŒž›Žò’ȱŽǰȱ–Š’ȱŽ›Š‹©ǰȱž—ȱœŽ—’–Ž—ǰȱ˜ȱœŠ›ŽȱŽȱœ™’›’ȱŒžȱŒŠ›Žȱ ŽȱŸŽ’ȱ’Ž—’ęŒŠǯ ž–ȱ Š“ž—’ȱ •Šȱ ŠŒŽœȱ œŠ’ž ǵȱ ©’ǰȱ ɗȱ ™›’–ž•ȱ ›¦—ǰȱ ɗ›©˜œ’—žȬŽȱ Žȱ ›Ž™ǯȱ©Ȭ–’ȱŸ˜’Žȱœ©Ȭô’ȱŒ˜—ę›–ȱ˜ȱŒŽȱŠ’ȱŠž£’ǯȱ’ȱŠ“ž—œȱ•Šȱž—Šȱ’—›ŽȱŒŽ•Žȱ –Š’ȱ ›Ž•Žȱ ŠŒž•©ô’ȱ ’—ȱ ôŠ›©ǰȱ ’Š›ȱ ™Š›Œž›œž•ȱ ©žȱ ›Ž‹ž’Žȱ œžœô’—žȱ Œ˜—œŠ—ȱ Žȱ–ž—Œ©ǰȱŽȱ™Šœ’ž—Žȱ›Š—œ˜›–Š©ȱɗȱ—˜™ô’ȱ—Ž˜›–’Žȱò’ȱŒž›’˜£’ŠŽǯȱ žȬô’ȱ —ŽŠȱ òŠ—œŠȱ Œ˜—Œž›œž›’•˜›ȱ —Šô’˜—Š•Žȱ ˜›’ȱ ’—Ž›—Šô’˜—Š•Žǰȱ ™ž—ŽȬ ô’ȱ •Šȱ ɗŒŽ›ŒŠ›Žȱ Œž—˜ò’—ôŽ•Žȱ ˜›’Œ¦—ȱ Š’ȱ ˜ŒŠ£’Šȱ ò’ȱ —žȬô’ȱ ęŽȱ ŽŠ–Šȱ œ©ȱ ›ŽòŽò’ǯ C–’ȱŠžŒȱŠ–’—ŽȱŒ©ǰȱ•Šȱ™›’–ž•ȱŒž›œǰȱɗȱž•©ǰȱŠ–ȱ›Žô’—žȱŒ©ȱ ˜‹¦—Šȱ ò’ȱ Œ‘’›’Šȱ œž—ȱ ›žŒŽȱ Œ’Ÿ’•Žȱ ò’ȱ –’ȱ œŽȱ ™©›ŽŠȱ ŠœŒ’—Š—©ȱ œ’–™•ŠȱŒ˜—œ›žŒô’ŽȱŸŽ›‹Š•©ǯȱ–ȱŒ©žŠȱ™›’–ž•ȱœŽ–’—Š›ȱɗȱŒŠ›Žȱ œ©ȱ™˜ȱœ©ȱœ™ž—ȱŠœŠǰȱŠ›ȱŠ–ȱ›ŽŠ•’£ŠȱŒž›¦—ȱŒ©ȱ—žȱŽȱɗœŽ–—Šȱ —ŽŠ™©›Šȱœ©ȱŒž—˜ò’ȱ˜ȱ—˜ô’ž—ŽȱœŠžȱž—ȱ–ŽŒŠ—’œ–ǰȱŽȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ ’–™˜›Š—ȱ œ©ȱ Éô’ȱ Œ˜—œ›ž’Žò’ȱ ž—ȱ ›Šô’˜—Š–Ž—ǰȱ œ©ȱ Š‹œ˜•Ÿ’ȱ ŠŒž•ŠŽŠȱŒžȱŽ›–’—˜•˜’Šȱœ™ŽŒ’ęŒ©ȱò’ȱ–˜ž•ȱŽȱŠȱ¦—’ǯȱ ȱ ŽœŽ—ô’Š•ȱ œ©ȱ ò’’ȱ –Š’ȱ –ž•ǰȱ œ©ȱ ɗŸŽô’ǰȱ œ©ȱ ™›˜›ŽœŽ£’ǯȱ ©Ȭô’ȱ Œž—˜ò’ȱ•’–’Ž•Žȱò’ȱœ©ȱô’ȱ•ŽȱŽ™©òŽò’ǯȱj’žǰȱŽȱœŽ›Ž˜’™ǯȱ Š›ǰȱŒ›ŽŽȬ–©ǰȱŽȱž—ȱ–˜’Ÿȱ™Ž—›žȱŒŠ›Žȱ˜ȱŠž£’ȱŠœŠǯȱ Šž©ȱœ©ȱę’ȱ˜ȱŸŽ›œ’ž—Žȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŠȱŠȱŽŒ¦ȱ’Ž›’ǯȱCô’ȱ ŸŽ’ȱ –ž•ôž–’ǯȱ Ž’ȱ ŽœŒ˜™Ž›’ȱ ɗȱ œŽœ’ž—Žȱ Š•Šȱ Řŝȱ ò’ȱ Šž—Œ’ȱŸŽ’ȱɗôŽ•ŽŽǯ ©ȱ ™Š›Žȱ ’—ȱ Œ˜–ž—’ŠŽŠȱ œžŽ—ôŽŠœŒ©ǰȱ Š›ȱ ©ȬŽȱ ›Ž–Š›ŒŠǯȱ –™•’Œ©ȬŽȱ ɗ›Ȭ˜ȱ Šœ˜Œ’Šô’Žȱ œžŽ—ôŽŠœŒ©ǰȱ ˜ȱ œ©ȱ ŸŽ£’ȱ Œ©ȱ Ž¡™Ž›’Ž—ôŠȱ Žȱ ’—Œ˜–™Š›Š‹’•©ǯȱ’ž›ǰȱŸŽ’ȱ˜‹¦—’ȱŒŠ™ŠŒ’ŠŽŠȱŽȱ Šȱ–ž—Œ’ȱœž‹ȱ™›Žœ’ž—ŽǰȱŽȱŠȱ•žŒ›Šȱ™Ž—›žȱŽŠ•’—ŽȬ ž›’ǰȱŽȱŠȱ–Ž—ô’—Žȱ˜ȱ–’—Žȱ˜›˜—Š©ȱò’ȱŒŠ™Š‹’•©ȱŽȱŠȱ ŠŒŽȱŒ˜›˜‹˜›©›’ȱò’ȱɗȱŒ˜—œŠ—©ȱ•ž™©ȱ™Ž—›žȱŽ™©ò’›ŽŠȱ œ’žŠô’’•˜›ȱ Œžȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ Œ˜—›ž—©ǯȱ žȱ –Š’ȱ –Ž—ô’˜—Ž£ȱ ò’ȱ Œ©ȱ Š‹’•’©ô’•Žȱ Žȱ ™ž‹•’Œȱœ™ŽŠ”’—ȱŸ˜›ȱŒ›ŽòŽǯȱŠ›ȱŸŽ’ȱŒž—˜ŠòŽȱ˜Š–Ž—’ǯȱžȱž—’’ȱŸŽ’ȱ™Ž›ŽŒŽȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ –Ž–˜›Š‹’•Žȱ£’•Žǰȱž—’’ȱ’ô’ȱŸ˜›ȱŽŸŽ—’ȱŒŽ’ȱ–Š’ȱ‹ž—’ȱ™›’ŽŽ—’ǰȱ’Š›ȱ™Ž—›žȱŠ•ô’’ȱŸŽ’ȱŠŸŽŠȱ òŠ—œŠȱœ©ȱ•Žȱę’ȱ–Ž—˜›ǰȱœ©Ȭ’ȱŸŽ£’ȱò’ȱœ©Ȭ’ȱ–˜’ŸŽ£’ȱŒ˜—œŠ—ǯȱŽ’ȱ–Š›ŒŠȱŒ¦ô’ŸŠȱ˜Š–Ž—’ȱò’ȱ ŸŽ’ȱęȱ–Š›ŒŠȱŽȱŠ•ô’’ȱɗȱ›ž–ž•ȱ©žȱɗȱŠŒž•ŠŽǰȱ•Šœ©ȱž—ȱ™Š›ž–ȱ›ž–˜œǯ žȱ˜œȱ£’•ŽȱɗȱŒŠ›ŽȱŸŽ—ŽŠ–ȱ•ŠȱŞȱò’ȱ™•ŽŒŠ–ȱ•ŠȱŗŗȱȮȱŠ•Ž•ȱ™’Ž›ŽŠ–ȱ–Ž›˜ž•ǯȱ™˜’ȱ –ȬŠ–ȱ–žŠȱ™ŽȱŠ™›˜Š™Žǰȱ’Š›ȱ˜›ŠȱŽȱ™•ŽŒŠ›ŽȱœȬŠȱ™›Ž•ž—’ȱ–ž•ȱɗȱ—˜Š™Žǯȱžȱ–’Ȭ Š–ȱ™žœȱŸ›Ž˜Š©ȱɗ›Ž‹Š›ŽŠȱŽȱŒŽȱ˜ȱŠŒǰȱŠ›ȱ˜ȱœ©ȱÉô’ȱŽ¡™•’Œȱô’ŽǯȱŽ—›žȱŒ©ȱœ’–ôŽŠ–ǯȱ ’Žȱ Œ©ȱ ›©–¦—ŽŠ–ȱ ɗȱ Š•Šȱ Řŝȱ œ©ȱ ɗôŽ•Žȱ Œ˜—’ô’’•Žȱ ɖ‹˜©ô’›’’ȱ ©›©ȱ “žœ©ȱ ŒŠž£©ȱ ˜›’ȱ —Žȱɗ’—ŽŠ–ȱŒžȱ˜›Ž•ŽȱɗȱòŽ’—ôŽȱŽȱ˜—œ’•’žȱ’›ŽŒ˜›ȱɗȱœŽ’žȱ™•©—ž’—ȱ™›˜’ŽŒŽǰȱ ŠŒ’Ÿ’©ô’ǰȱ ŒŠ•Ž—Š›Žǰȱ ŠŒž•ŠŽŠȱ –’ȬŠȱ ˜Ž›’ȱ –Ž›Žžȱ ŠŒŽŠȱ œŠ›Žȱ Žȱ ‹’—Žǰȱ ŠŒŽ•ȱ £¦–‹Žȱ ’—Ž›’˜›ǯȱ ŒŽ•ȱ œŽ—’–Ž—ȱ Žȱ Š™Š›Ž—Ž—ô©ȱ ɗ›ȬŠ¦ȱ ɗŒ¦ȱ ™Ž—›žȱ ™Ž›’˜ŠŽȱ Žȱ ’–™ȱ ɗ›Žž•ȱž—’ŸŽ›œȱ‹žŒž›ŽòŽŠ—ȱœŽȱɗŸ¦›Žȱɗȱ“ž›ž•ȱŒ•©’›’’ȱŽȱ™Žȱ ˜©•—’ŒŽŠ—žȱřŜȱȮȱŚŜǯ l’ȬŠ–ȱ˜Ž›’ȱž—ȱœ—ŽŠ”ȱ™ŽŽ”ǰȱ›Žœž•ȱ•žŒ›ž›’•˜›ȱŽȱŠòŽ™ȱœ©ȱ•ŽȱŽœŒ˜™Ž›’ȱò’ȱœ©Ȭô’ȱ ›©’Žò’ȱ™›˜™›’Šȱ’œ˜›’œ’›ŽǯȱŠȱꗊ•ȱŽȱ›ž–ȱɖ™›Žž—©ǰȱÉô’ȱ˜›ŽœŒȱœ©ȱŠ’ȱ—žȱ˜Š›ȱ™Š›žȱ Š—’ȱŽȱŠŒž•ŠŽǰȱŒ’ȱ™Š›žȱŠ—’ȱŽȱœžĚŽǯ ǯȱǯȱ¢Œž›ǰȱ˜•˜—Žǰȱ’ŒŽ›˜—ŽǰȱŠ™’—’Š—ǰȱ žœ’—’Š—ǯȱȱœ©ȱɗôŽ•Ž’ȱŽȱŒŽǯȱDZǼ

43


Bogdan-Alexandru PETREA Anul III – Grupa 317

Q&A

Î

—Š’—Žȱ œ©ȱ ɗŒŽ™ǰȱ ™›˜™›’žȬ£’œǰȱ Œžȱ ™›Ž£Ž—Š›ŽŠȱ ž—˜›ȱ ’—˜›–Šô’’ȱ ™ŽȱŒŠ›Žȱ•ŽȱŒ˜—œ’Ž›ȱž’•Žȱ–Š’ȱŠ•Žœȱ™Ž—›žȱ™Ž›’˜ŠŠȱŒŽȱŸŠȱž›–Šȱ ™Ž—›žȱ Ÿ˜’ǰȱ ô’—ȱ ò’ȱ Žžȱ ŠòŠȱ Œž–ǰȱ ™›˜‹Š‹’•ǰȱ Šžȱ ©ŒžȬ˜ȱ ò’ȱ ŒŽ’•Š•ô’ȱ Œ˜•Ž’ȱ ŽȬŠ’ȱ –Ž’ǰȱ œ©ȱ Ÿ©ȱ Ž•’Œ’ȱ ™Ž—›žȱ –ž—ŒŠȱ ò’ȱ Ž˜›ž•ȱ Ž™žœŽȱ ™Ž—›žȱŠȱŠ“ž—Žȱœ©ȱž›ŒŠô’ȱ£’ȱŽȱ£’ȱ›Ž™Ž•ŽȱŠ•Šž•ž’ȱŠŒž•©ô’’ȱŽȱ ›Ž™ȱ’—ȱžŒž›Žò’ȱ™ŽȱŒŠ›Žǰȱ–ŽŠ˜›’Œǰȱ•Žȱ™žŽ–ȱŒ˜–™Š›ŠȱŒžȱɗœ©ò’ȱ ŽŸŽ—’›ŽŠȱŸ˜Šœ›©ȱž–Š—©ȱò’ȱ™›˜Žœ’˜—Š•©ȱŸ’’˜Š›Žǯ ŗǯȱ œ˜Œ’Šô’Šȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ›Ž™ȱ Ȯȱ ’—Žȱ œž—Ž–ȱ ò’ȱ Œžȱ ŒŽȱ —Žȱ ˜Œž™©–ȱ? ™©›ž©ȱ ɗȱ Š—ž•ȱ ŗşşşǰȱ ŒŠȱ Ǯ˜ȱ Ÿ˜ŒŽȱ Šȱ œžŽ—ô’•˜›ȃǰȱ œ˜Œ’Šô’Šȱ žŽ—ô’•˜›ȱ ɗȱ ›Ž™ȱ ŽœŽȱ ž—’ŒŠȱ Šœ˜Œ’Šô’Žȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š’Ÿ©ȱ Šȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ ŠŒž•©ô’’ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ’—ȱ ŒŠ›ž•ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ ’—ȱ žŒž›Žò’ǯȱ ȱ ŽœŽȱ ž—ȱ •’Š—ȱ ɗ›Žȱ œžŽ—ô’ǰȱ ŒŠ›Žȱ ’ŠŒ’ŒŽȱ ò’ȱ ˜›Š—Ž•Žȱ Žȱ Œ˜—žŒŽ›Žǯȱ ŒŽœȱ ›˜•ȱ œŽȱ Œ˜—Œ›Ž’£ŽŠ£©ǰȱ ɗȱ ™›’—Œ’™Š•ǰȱ

44


™›’—ȱ ›Ž™›Ž£Ž—Š›ŽŠȱ •Šȱ —’ŸŽ•ž•ȱ ˜—œ’•’ž•ž’ȱ ŠŒž•©ô’’ȱ ò’ȱ Šȱ Ž—Šž•ž’ȱ —’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ’—ȱžŒž›Žò’ǯȱŽȱ•¦—©ȱ•Šž›Šȱ›Ž™›Ž£Ž—Š’Ÿ©ǰȱŠŸŽ–ȱ ŒŠȱ œŒ˜™ȱ ò’ȱ ˜›Š—’£Š›ŽŠȱ ž—˜›ȱ ™›˜’ŽŒŽȱ Žœ’—ŠŽȱ œžŽ—ô’•˜›ǯȱ Ž•Žȱ ŝȱŽ™Š›Š–Ž—ŽȱǻŒ’Ÿ’©ô’ȱ˜Œ’Š•Žǰȱ˜–ž—’ŒŠ›ŽǰȱŽ™Š›Š–Ž—ž•ȱ ŒŠŽ–’Œǰȱ ž—›Š’œ’—ǰȱ ›ŠŒ’Œ©ȱ ž›’’Œ©ǰȱ Ž•Šô’’ȱ ¡Ž›—Žǰȱ Žœž›œŽȱ–Š—ŽǼȱŽœ©ò˜Š›©ȱ˜ȱ–ž•’ž’—ŽȱŽȱ™›˜’ŽŒŽȱŠŒŠŽ–’ŒŽǰȱ ò’’—ô’ęŒŽǰȱŒž•ž›Š•Žȱò’ȱœ˜Œ’Š•Žǯ Řǯȱ ’—ȱŒ’—ŽȱŽœŽȱŠ•Œ©ž’©ȱŒ˜—žŒŽ›ŽŠȱŠŒž•©ô’’ȱ? ŠŒž•ŠŽŠȱ Žȱ ›Ž™ȱ ŽœŽȱ Œ˜—žœ©ȱ Žȱ ˜–—ž•ȱ ŽŒŠ—ȱ ˜—ǯȱ ž—’Ÿǯȱ ›ȱ •ŠŸ’žœȬ—˜—’žȱ Š’Šœǰȱ ž–—ŽŠ•ž’ȱ ꒗ȱ œŽŒ˜—Šȱ Žȱ ˜–—’’ȱò’ȱ˜Š–—Ž•Žȱ™›˜ŽŒŠ—ȱ›˜ǯȱž—’Ÿǯȱ›ȱ˜–Ž˜ȬŠžȱ˜™ŽœŒžǰȱ ˜—ǯȱž—’Ÿǯȱ›ȱ•Šž’žȬŠž•ȱž•ŽŠǰȱ›˜ǯȱž—’Ÿǯȱ›ȱŠ›’ŽŠȱŸ›Š–ǰȱ ŽŒǯȱ ž—’Ÿǯȱ ›ȱ Š—’Ž•ŠȬ—ŒŠȱ ŽŽòŽŠ—žǰȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ ˜—ǯȱ ž—’Ÿǯȱ ›ȱ ©£ŸŠ—ȱ’—Œ©ǯ řǯȱ ŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ȱȮȱž–ȱŠ“ž—ȱ? ’žŠ©ȱ ɗȱ œŽŒ˜›ž•ȱ śȱ Š•ȱ Š™’Š•Ž’ǰȱ Œ‘’Š›ȱ •¦—©ȱ ™Ž›Šȱ Šô’˜—Š•©ǰȱ–Š’ȱ™›ŽŒ’œȱ™Žȱž•ŽŸŠ›ž•ȱ’‘Š’•ȱ ˜©•—’ŒŽŠ—žȱ—›ǯȱřŜȬ ŚŜǰȱŠŒž•ŠŽŠȱŽȱ›Ž™ȱ˜Ž›©ȱ™˜œ’‹’•’ŠŽŠȱŽȱŠȱŠ“ž—ŽȱŠ’Œ’ȱɗ›Ȭž—ȱ ’–™ȱ›Ž•Š’ŸȱœŒž›ǰȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ–’“•˜Œž•ȱŽȱ›Š—œ™˜›ȱŠ•ŽœǯȱžȱŠ’Œ’ȱ œŠô’Žȱ›˜•Ž’‹ž£Ž•Žȱ—›ǯȱŜŗǰȱŜşǰȱşŖȱœŠžȱşŗǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱŠž˜‹ž£Ž•ŽȱŗŘŘǰȱ ŗřŝǰȱŗřŞǰȱŘŜŞǰȱřřŜȱò’ȱŜŖŗǯȱŽȱŽ™Š›ŽǰȱŒŽ•ȱ–Š’ȱŠŒ’•ȱ–˜ȱŽȱŠȱŠ“ž—Žȱ Š’Œ’ȱŽœŽȱ˜•˜œ’—ȱ–Ž›˜ž•ȱò’ȱŒ˜‹˜›¦—ȱ•ŠȱœŠô’Šȱ›˜’•˜›ȱǻ–Š’œ›Š•Ž•Žȱ ȱò’ȱ Ǽǯ Śǯȱ ž–ȱŠĚžȱ’—˜›–Šô’’•ŽȱŽœ™›ŽȱŠ—ž—ôž›’ȱò’ȱ—˜Žȱ? ’ŽŒŠ›ŽȱœžŽ—ȱŸŠȱŠŸŽŠȱ™›˜™›’ž•ȱŒ˜—ȱŽȱǯȱŒŽŠœŠȱŽœŽȱ ˜ȱ ™•Š˜›–©ȱ ˜—•’—Žȱ ™Žȱ ‹Š£©ȱ Žȱ žœŽ›ȱ ò’ȱ ™Š›˜•©ǰȱ ž—Žȱ œž—ȱ ™˜œŠŽȱ —˜Ž•Žȱò’ȱŠ—ž—ôž›’•ŽǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ™Žȱœ’ŽȬž•ȱ   ǯ›Ž™ǯž—’‹žŒǯ ›˜,ȱ œŽŒô’ž—ŽŠȱ ŠŸ’£’Ž›ǰȱ œž—ȱ ™˜œŠŽȱ ˜ŠŽȱ Š—ž—ôž›’•Žȱ ›Ž•ŽŸŠ—Žǯȱ C—ȱ ™•žœǰȱ˜ȱ™Žȱœ’ŽǰȱꎌŠ›ŽȱŠ—ȱŽȱœž’žȱŠ›ŽȱŽ’ŒŠȱ™›˜™›’ž•ȱœ™Šô’žȱ ™Ž—›žȱ’—˜›–Š›ŽŠȱœžŽ—ô’•˜›ǯ śǯȱ ›Š—œ™˜›ž•ȱŒžȱ–Ž›˜ž• C—ȱž—Œô’ŽȱŽȱ—ž–©›ž•ȱŽȱŒ©•©˜›’’ǰȱ˜ȱŒŠ›Ž•©ȱŽ›˜›Ž¡ȱ™˜ŠŽȱ Œ˜œŠȱ Žȱ •Šȱ śȱ •Ž’ȱ ǻŒŽŠȱ Œžȱ Řȱ Œ©•©˜›’’Ǽǰȱ ™¦—©ȱ •Šȱ ŝŖȱ Žȱ •Ž’ȱ ™Ž—›žȱ ž—ȱ 45


Š‹˜—Š–Ž—ȱ•ž—Š›ȱŒžȱ—ž–©›ȱ—Ž•’–’ŠȱŽȱŒ©•©˜›’’ǯȱŽœŽŠȱ‹ž—©ȱŽȱ Œ©ȱ ™Ž—›žȱ œžŽ—ô’ȱ Š›’ž•ȱ ŽœŽȱ ›Žžœȱ •Šȱ “ž–©ŠŽǰȱ ŠŒŽœŠȱ Œ˜œ¦—ȱ řśȱ Žȱ •Ž’ǯȱ Ž—›žȱ Šȱ Ÿ©ȱ ™›˜Œž›Šȱ ŠŒŽœȱ Š‹˜—Š–Ž—ǰȱ ŠŸŽô’ȱ —ŽŸ˜’Žȱ Žȱ •Ž’’–Šô’ŽȱŽȱ›ŽžŒŽ›Žȱ•Šȱ›Š—œ™˜›ǰȱŸ’£Š©ȱ™Ž—›žȱŠ—ž•ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ȱ ɗȱŒž›œȱȮȱ˜›–ŠȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ȱŽȱ£’ǰȱ›Žœ™ŽŒ’ŸȱŽȱ‹ž•Ž’—ǯ Ŝǯȱ ›Š—œ™˜›ž•ȱ ›Š—œ™˜›ž•ȱ ȱ œŽȱ ŽŒ˜—ŽŠ£©ȱ ’—Ž›Š•ȱ ™Ž—›žȱ œžŽ—ô’’ȱ Žȱ •Šȱ ‹žŽȱ ò’ȱ ŽœŽȱ ›Žžœȱ •Šȱ “ž–©ŠŽȱ ™Ž—›žȱ ŒŽ’•Š•ô’ȱ œžŽ—ô’ǯȱ Ž—›žȱ Šȱ Ÿ©ȱ ™›˜Œž›Šȱ ž—ȱ Š‹˜—Š–Ž—ǰȱ ŠŸŽô’ȱ —ŽŸ˜’Žȱ Žȱ •Ž’’–Šô’Šȱ ŽȱœžŽ—ȱ™Ž—›žȱ›ŽžŒŽ›Žȱ›Š—œ™˜›ȱŒžȱ–Ž—ô’ž—ŽŠȱǮŒž›œȱŽȱ£’ȃȱ œŠžȱ Ǯ ȃȱ ǻɗŸ©ô©–¦—ȱ Œžȱ ›ŽŒŸŽ—ô©Ǽǰȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ Žȱ ‹ž•Ž’—ǯȱ ›Žôž•ȱ ž—ž’ȱŠ‹˜—Š–Ž—ȱŽœŽȱŽȱŗśȱ•Ž’ȱ™Ž—›žȱ˜ȱ•’—’Žǰȱ›Žœ™ŽŒ’ŸȱŽȱŘśȱŽȱ•Ž’ȱ ™Ž—›žȱ˜ŠŽȱ•’—’’•Žǯ ŝǯȱ ©–’—ž•ȱò’ȱŒŠ—’—Š Ž•Žȱ˜ž©ȱž—’©ô’ȱœŽȱŠĚ©ȱŒ‘’Š›ȱɗȱŒž›ŽŠȱŠŒž•©ô’’ǯȱŠ—’—Šȱ ’‘Š’•ȱ ˜©•—’ŒŽŠ—žȱŠ›Žȱ˜ȱŒŠ™ŠŒ’ŠŽȱŽȱŗȱŖŖŖȱ™Ž›œ˜Š—ŽȦȱ£’ǰȱ꒗ȱ ŽœŒ‘’œ©ȱ Žȱ •ž—’ȱ ™¦—©ȱ Ÿ’—Ž›’ǰȱ ɗ›Žȱ ˜›Ž•Žȱ ŗŗDZřŖȬŗŝDZŖŖ, ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ ŗŞDZŖŖȬŘŖDZŖŖǯȱ¦ȱ™›’ŸŽòŽȱŒ©–’—ž•ȱ’‘Š’•ȱ ˜©•—’ŒŽŠ—žǰȱŠŒŽœŠȱŽœŽȱ ˜›–Šȱ’—ȱŒ˜›™ž›’•Žȱȱò’ȱǰȱ™›ŽŸ©£žŽȱŒžȱŒŠ–Ž›ŽȱŒžȱŒ¦Žȱ˜ž©ǰȱ›Ž’ȱ œŠžȱ™Š›žȱ™Šž›’ǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ™Žȱ ꎌŠ›Žȱ™Š•’Ž›ȱœŽȱ©œŽœŒȱ˜ž©ȱ‹©’ǯ Şǯȱ ŠŒ’•’©ô’ȱ ɗȱ ŠŒž•ŠŽȱ Ȯȱ ‹’‹•’˜ŽŒŠ ’‹•’˜ŽŒŠȱ ŽœŽȱ ž—ž•ȱ ’—ȱ •˜Œž›’•Žȱ ™›ŽŽ›ŠŽȱ ™Ž—›žȱ œž’ž•ȱ ’—’Ÿ’žŠ•ǯȱ ›Š—’£Š©ȱ ɗȱ ˜ž©ȱ œ©•’ȱ Žȱ •ŽŒž›©ȱ ò’ȱ ˜ȱ œŠ•©ȱ Œžȱ ŒŠ•Œž•Š˜Š›Žǰȱ ‹’‹•’˜ŽŒŠȱ ™˜ŠŽȱ ©£ž’ȱŘŗŜȱž’•’£Š˜›’ȱœ’–ž•Š—ǯȱ˜Œž•ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ŠĚ©ȱ ™˜£’ô’˜—Š©ȱ ‹’‹•’˜ŽŒŠȱ ɗȱ œ›žŒž›Šȱ Œ•©’›’’ȱ ŽœŽȱ Š›’™Šȱ ›ŽŠ™©ǰȱ ŽŠ“Ž•Žȱŗȱò’ȱŘǯȱŒŒŽœž•ȱ•ŠȱœŽ›Ÿ’Œ’’ȱœŽȱŠŒŽȱ™Žȱ ‹Š£Šȱž—ž’ȱ™Ž›–’œǰȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱɕȱŸŽô’ȱŠŒŽȱ™Žȱ‹Š£Šȱ ž—Ž’ȱ™›˜›Š–©›’ȱɗ˜Œ–’ŽȱŽȱŽŒ›ŽŠ›’Šǯ 46


şǯȱ Žȱ›Ž™›Ž£’—©ȱœŽœ’ž—ŽŠȱ? Žœ’ž—ŽŠȱŽœŽȱ™Ž›’˜ŠŠȱŽȱ•Šȱœ¦›ò’ž•ȱꎌ©›ž’ȱœŽ–Žœ›žǰȱŒ¦—ȱ Šžȱ •˜Œȱ Ž¡Š–Ž—Ž•Žǯȱ ¡’œ©ȱ řȱ œŽœ’ž—’ȱ ™Žȱ Š—DZȱ œŽœ’ž—ŽŠȱ Žȱ ’Š›—©ǰȱ ŒŽŠȱ ŽȱŸŠ›©ǰȱ›Žœ™ŽŒ’ŸȱŒŽŠȱŽȱ˜Š–—©ǰȱŠŒŽŠœŠȱ’—ȱž›–©ȱ꒗ȱŽ’ŒŠ©ȱ –©›’›’•˜›Ȧȱ›ŽœŠ—ôŽ•˜›ǯȱC—ȱœŽœ’ž—Žȱ—žȱœŽȱô’—ȱŒž›œž›’ȱò’ȱ—’Œ’ȱœŽ–’—Š›Žǯ ŗŖǯȱ ŽȱɗœŽŠ–—©ȱ™›ŽœŽœ’ž—ŽŠȱ? ›ŽœŽœ’ž—ŽŠȱ ŽœŽȱ ™Ž›’˜ŠŠȱ ž•’–Ž•˜›ȱ ˜ž©ȱ œ©™©–¦—’ȱ Š•Žȱ œŽ–Žœ›ž•ž’ǰȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱœŽȱœžœô’—ȱŒ˜•˜ŒŸ’’•ŽǯȱC—ȱŠŒŽŠœ©ȱ™Ž›’˜Š©ǰȱ œŽȱô’—ȱž•’–Ž•ŽȱŒž›œž›’ȱò’ȱœŽ–’—Š›Žǯ ŗŗǯȱ Žȱœž—ȱŽ¡Š–Ž—Ž•ŽȦȱŒ˜•˜ŒŸ’’•Žȱ? ¡Š–Ž—Ž•Žȱœž—ȱŒŽ•ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱŠžȱɗȱœŽœ’ž—Žǰȱ’Š›ȱŒ˜•˜ŒŸ’’•ŽȱȮȱ ɗȱ ™›ŽœŽœ’ž—Žǯȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ Ž¡Š–Ž—Ž•Žȱ œŽȱ Šžȱ •Šȱ –ŠŽ›’’•Žȱ Œžȱ ˜ȱ ’ęŒž•ŠŽȱ–Š’ȱ›’’ŒŠ©ǰȱɗȱ’–™ȱŒŽȱŒ˜•˜ŒŸ’’•ŽȱœŽȱœžœô’—ȱ•Šȱ’œŒ’™•’—Žȱ Œžȱž—ȱ›ŠȱŽȱ’ęŒž•ŠŽȱ–Š’ȱœŒ©£žȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ˜™ô’˜—Š•Ž•ŽǼǯ ŗŘǯȱ ž–ȱž—Œô’˜—ŽŠ£©ȱœ’œŽ–ž•ȱŒ›Ž’Ž•˜›ȱ? ›Ž’Ž•Žȱ›Ž™›Ž£’—©ȱŸŠ•˜›’ȱ—ž–Ž›’ŒŽȱŠ•˜ŒŠŽȱ–ŠŽ›’’•˜›ȱŠĚŠŽȱ ɗȱ™•Š—ž•ȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ǰȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ’–™˜›Š—ôŠȱ•˜›ǯȱŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ ›Ž™ž•ȱ˜—œ’žô’˜—Š•ȱŠ›ŽȱśȱŒ›Ž’Žǰȱ›Ž™ž•ȱ’Ÿ’•ȱŠ›Žȱ˜ȱśȱŒ›Ž’Žǰȱ Š›ȱ Ž˜˜•˜’Šȱ “ž›’’Œ©ȱ ǻ–ŠŽ›’Žȱ ˜™ô’˜—Š•©Ǽǰȱ Š›Žȱ řȱ Œ›Ž’Žǯȱ ž–©›ž•ȱŽȱŒ›Ž’Žȱ™›ŽŸ©£žŽȱɗȱ™•Š—ž•ȱŽȱɗŸ©ô©–¦—ȱ™Ž—›žȱž—ȱ œŽ–Žœ›žȱŽœŽȱŽȱřŖǯȱž—ŒŠ“ž•ȱ™Ž—›žȱ›ŽŒ•Šœ’ęŒŠ›ŽȱœŽȱ˜‹ô’—Žȱ™›’—ȱ ɗœž–Š›ŽŠȱžž›˜›ȱ™›˜žœŽ•˜›ȱ›Ž£ž•ŠŽȱ’—ȱɗ–ž•ô’›ŽŠȱ—ž–©›ž•ž’ȱ Žȱ Œ›Ž’Žȱ Œžȱ —˜Šȱ ˜‹ô’—ž©ȱ •Šȱ ꎌŠ›Žȱ ’œŒ’™•’—©ȱ ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ •Šȱ ›Ž™ȱ’Ÿ’•ȱŠ’ȱ—˜ŠȱŗŖȱ¡ȱśȱŒ›Ž’ŽȱƽȱśŖǼǰȱŠœŽ•ȱɗŒ¦ȱ™Ž—›žȱŜŖȱŽȱ Œ›Ž’ŽȱǻŠ¦ȱŒ¦ȱŠžȱ’œŒ’™•’—Ž•Žȱ’—ȱŒŽ•Žȱ˜ž©ȱœŽ–Žœ›ŽǼȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ œŽȱ˜‹ô’—©ȱɗ›ŽȱřŖŖȱò’ȱŜŖŖȱŽȱ™ž—ŒŽǯ ŗřǯȱ ŽȱŽœŽȱ›ŽŒ•Šœ’ęŒŠ›ŽŠȱ? ŒŽŠœŠȱ ž—Œô’˜—ŽŠ£©ȱ ž™©ȱ ž›–©˜›ž•ȱ –ŽŒŠ—’œ–DZȱ •Šȱ ꗊ•ž•ȱ Š—ž•ž’ǰȱ Œ¦—ȱ œŽȱ Šž—©ȱ ˜ŠŽȱ ™ž—ŒŽ•Žȱ Œ˜—˜›–ȱ Š•˜›’–ž•ž’ȱ ™›Ž£Ž—Šȱ –Š’ȱ œžœȱ ǻ•Šȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ŠŠž©ȱ ™›ŠŒ’ŒŠȱ Žȱ œ™ŽŒ’Š•’ŠŽȱ ò’ȱ •’–‹Šȱœ›©’—©ǼǰȱœŽȱŠŒŽȱ˜ȱǻ›ŽǼ’Ž›Š›‘’£Š›ŽȱŠȱœžŽ—ô’•˜›ǯȱŠŒŠȱŠ’ȱ’—›Šȱ •ŠȱŠ¡©ǰȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ—ž–©›ž•ȱ˜Š•ȱŠ•ȱŒ›Ž’Ž•˜›ǰȱ™˜ô’ȱęŽȱœ©ȱ›©–¦’ǰȱ 47


ɗŒ©ȱž—ȱŠ—ǰȱ•ŠȱŠ¡©ǰȱęŽȱ™˜ô’ȱ›ŽŒŽȱ•Šȱ‹žŽǯȱŒŽŽŠò’ȱ›Žž•©ȱœŽȱŠ™•’Œ©ȱ ò’ȱ’—ŸŽ›œǰȱ™Ž—›žȱœžŽ—ô’’ȱŒŠ›ŽȱŠžȱ’—›Šȱ •Šȱ ‹žŽǯȱ –™˜›Š—DZȱ ›Ž’œ›’‹ž’›ŽŠȱ œŽȱ ŠŒŽȱ •Šȱ ꗊ•ž•ȱ ꎌ©›ž’ȱ Š—ȱ ž—’ŸŽ›œ’Š›ǰȱ •Šȱ —’ŸŽ•ž•ȱ ꎌ©›Ž’ȱ œŽ›’’ǯȱ ˜ȱ ›ŽŒŽȱ •Šȱ ‹žŽȱ ˜Š›ȱ œžŽ—ô’’ȱ’—Ž›Š•’ò’ǯ ŗŚǯȱ ŽȱɗœŽŠ–—©ȱœ©ȱę’ȱ ’—Ž›Š•’œȱ? ©ȱ—žȱŠ’ȱ—’Œ’˜ȱ›ŽœŠ—ô©ȱ•Šȱ ꗊ•ž•ȱŠ—ž•ž’ȱž—’ŸŽ›œ’Š›ǯ ŗśǯȱ ŽȱɗœŽŠ–—©ȱǮ–©›’›ŽŠȱ Žȱ—˜©ȃȱ? ž—Œ’ȱ Œ¦—ȱ —žȱ Žò’ȱ –ž•ôž–’ȱŽȱ—˜Šȱ™ŽȱŒŠ›Žȱ Š’ȱ •žŠȬ˜ȱ ɗȱ œŽœ’ž—Žǰȱ Š’ȱ ˜ŒŠ£’Šȱ ŒŠȱ ɗȱ œŽœ’ž—ŽŠȱ Žȱ ˜Š–—©ȱœ©ȱÉô’ȱ–©›Žò’ȱ—˜ŠǯȱŽž•Šȱ˜ȱŒ˜—œ’ž’ŽȱŠ™ž•ȱŒ©ȱœžŽ—ô’’ȱ ’—Ž›Š•’ò’ȱ™˜ȱŠȱřȱ–©›’›’ȱ•Šȱřȱ’œŒ’™•’—Žȱ’Ž›’Žǯȱ¡ŒŽ™ô’ŠȱŽœŽȱ Š©ȱŽȱœžŽ—ô’’ȱŒŠ›ŽȱŠžȱ˜ȱœ’—ž›©ȱ›ŽœŠ—ô©, careȱ™˜ȱŠȱŘȱ–©›’›’ǯȱ ’ŽŒŠ›Žȱ –©›’›Žȱ Œ˜œ©ȱ śŖȱ Žȱ •Ž’ǰȱ ɗȱ ’–™ȱ ŒŽȱ ™›’–Šȱ ›ŽœŠ—ô©ȱ ŽœŽȱ ›Šž’©ǯ ŗŜǯȱ Žȱœž—ȱ–ŠŽ›’’•Žȱ˜™ô’˜—Š•ŽȱȦȱȱ–ŠŽ›’’•ŽȱŠŒž•Š’ŸŽȱ? •Š—ž•ȱ Žȱ òŒ˜•Š›’£Š›Žȱ ™›ŽŸŽŽȱ ˜‹•’Š’Ÿ’ŠŽŠȱ Š•ŽŽ›’’ȱ ž—Ž’ȱ –ŠŽ›’’ȱ˜™ô’˜—Š•Žȱǻ™ŽȱœŽ–Žœ›žǼȱ’—›ŽȱŒŽ•Žȱ™›˜™žœŽȱǻŽ˜˜•˜’ŽȦȱ ˜•’˜•˜’ŽȱȮȱœŽ–Žœ›ž•ȱ ǰȱ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ’•˜œ˜ęŽȦȱ˜Œ’˜•˜’ŽȱȮȱœŽ–Žœ›ž•ȱ IIǼǰȱ—˜Ž•Žȱ˜‹ô’—žŽȱ•ŠȱŠŒŽœŽȱ–ŠŽ›’’ȱŒ˜—›’‹ž’—ȱ•Šȱ–Ž’Šȱꗊ•©ǯȱ ŠŽ›’’•ŽȱŠŒž•Š’ŸŽȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ˜’Œ©ȱ“ž›’’Œ©ǰȱ —›˜žŒŽ›Žȱɗȱ ›Ž™ž•ȱŠ–Ž›’ŒŠ—ǰȱ’–‹Šȱ•Š’—©ȱŽŒǯǼȱ—žȱœž—ȱ˜‹•’Š˜›’žȱŽȱž›–Šǰȱ ’Š›ȱ —˜Ž•Žȱ ˜‹ô’—žŽȱ •Šȱ ŠŒŽœŽȱ ’œŒ’™•’—Žȱ —žȱ œž—ȱ •žŠŽȱ ɗȱ ŒŠ•Œž•ȱ •Šȱ ›ŽŒ•Šœ’ęŒŠ›Žǯ ŗŝǯȱ ›ŠŒ’ŒŠDZȱ˜‹•’Š˜›’ŽȱœŠžȱŠŒž•Š’Ÿ©ȱ? Š’ž•ȱŽȱ™›ŠŒ’Œ©ȱǻɗȱŒžŠ—ž–ȱŽȱŜŖȱŽȱ˜›Žȱ˜‹•’Š˜›’’ǼȱŽœŽȱ 48


˜‹•’Š˜›’žǯȱ ŒŽœŠȱ œŽȱ ꗊ•’£ŽŠ£©ȱ Œžȱ ›ŽŠŒŠ›ŽŠȱ ž—ž’ȱ –Ž–˜›’žǰȱ ŒŠ›ŽȱœŽȱŽ™ž—Žȱɗȱ•ž—ŠȱœŽ™Ž–‹›’Žǯȱ›ŠŒ’ŒŠȱŽœŽȱ™›ŽŸ©£ž©ȱŒžȱž—ȱ —ž–©›ȱŽȱřȱŒ›Ž’Žǯ ŗŞǯȱ Žȱ’™ž›’ȱŽȱ‹ž›œŽȱŽ¡’œ©ȱɗȱŠŒž•ŠŽȱ? ¡’œ©ȱ řȱ ’™ž›’ȱ Žȱ ‹ž›œŽDZȱ ŒŽ•Žȱ Žȱ –Ž›’ǰȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ŠŒ˜›©ȱ œžŽ—ô’•˜›ȱ Œžȱ ›Ž£ž•ŠŽȱ ò’’—ô’ęŒŽȱ ò’ȱ ŠŒŠŽ–’ŒŽȱ Ž˜œŽ‹’Žȱ ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ–Ž’ŠȱŗŖȱ•Šȱꗊ•ž•ȱ™›’–ž•ž’ȱŠ—Ǽǰȱ‹ž›œŽȱŽȱœž’žǰȱ˜Ž›’Žȱ ž—ž’ȱ Š—ž–’ȱ —ž–©›ȱ Žȱ œžŽ—ô’ȱ Œžȱ ›Ž£ž•ŠŽȱ ‹ž—Žȱ •Šȱ ɗŸ©ô©ž›©ǰȱ œŽ•ŽŒŠô’ȱ ɗȱ ˜›’—ŽŠȱ ŽœŒ›ŽœŒ©˜Š›Žȱ Šȱ –Ž’’•˜›ǰȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ ‹ž›œŽ•Žȱ œ˜Œ’Š•ŽǰȱŠŒ˜›ŠŽȱœžŽ—ô’•˜›ȱŒžȱŸŽ—’ž›’ȱ›ŽžœŽǯȱC—ȱ™•žœǰȱ•Šȱ—’ŸŽ•ž•ȱ ŠŒž•©ô’’ȱ Ž¡’œ©ȱ “ž˜Š›Ž•Žȱ Ǯ˜—œŠ—’—ȱ ˜’ŒŽœŒžȃ care, de ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱœž—ȱ˜Ž›’ŽȱœžŽ—ô’•˜›ȱŒžȱ›Ž£ž•ŠŽȱŠŒŠŽ–’ŒŽȱ‹ž—Žȱò’ȱ ŒŠ›ŽȱŠžȱ™˜œ’‹’•’©ô’ȱ–ŠŽ›’Š•Žȱ•’–’ŠŽǯ ŗşǯȱ ž–ȱŽœŽȱ˜›Š—’£ŠȱŒ˜›™ž•ȱ™›˜Žœ˜›Š•ȱ? ŠŒž•ŠŽŠȱŽœŽȱɖ™©›ô’©ȱɗȱřȱŽ™Š›Š–Ž—ŽDZȱŽ™Š›Š–Ž—ž•ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ™ž‹•’Œǰȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ™›’ŸŠǰȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱ Ž™Š›Š–Ž—ž•ȱŽȱ›Ž™ȱ™Ž—Š•ǯ ŘŖǯȱ ž–ȱ—Žȱ’œ›©–DZȱ’—Žž›’ǰȱ‹Š•ž›’ȱò’ȱœŽ›ŠŽ œ˜Œ’Šô’ŠȱžŽ—ô’•˜›ȱɗȱ›Ž™ȱ˜›Š—’£ŽŠ£©ǰȱŠ—žŠ•ǰȱ˜ȱœŽ›’ŽȱŽȱ ŽŸŽ—’–Ž—Žȱœ˜Œ’Š•ŽȱŽ’ŒŠŽȱ™Ž›ŽŒŽ›’’ȱ’–™ž•ž’ȱ•’‹Ž›ǯȱœŽȱŸ˜›‹Šȱ de ’—Žž•ȱŽȱŽœŒ‘’Ž›ŽǰȱŠ•ž•ȱ˜‹˜Œ’•˜›ǰȱŽ›ŠŠȱŽȱ›©Œ’ž—ǰȱ Ž›ŠŠȱ™›’–©ŸŽ›’’ǰȱ˜ž©ȱŽŠ–ȱ‹ž’•’—ž›’ǰȱŽŒ›ŽȱŠ—Šȱǻž•’–Ž•Žȱ ˜ž©ȱŽŸŽ—’–Ž—Žȱ꒗ȱŽœ’—ŠŽȱ–Ž–‹›’•˜›ȱǼǰȱ™›ŽŒž–ȱœ’ȱ ˜ȱ–ž•ô’–ŽȱŽȱŠ•ŽȱŽŸŽ—’–Ž—Žȱœ˜Œ’Š•ŽȱŒŠ›Žȱɖ‹’—©ȱ—ŽŸ˜’ŠȱŽȱ ™Ž›ŽŒŽ›ŽȱŠȱ’–™ž•ž’ȱ•’‹Ž›ȱɗ›Ȭž—ȱ–˜ȱŒ¦ȱ–Š’ȱ™•©ŒžǰȱŒžȱŽ•ŽŠ—ôŠȱ ò’ȱ›Šę—Š–Ž—ž•ȱœ™ŽŒ’ęŒŽȱ’—œ’žô’Ž’ȱɗȱŒŠ›ŽȱŒžȱ˜ô’’ȱœž’Ž–ǯ

49


Horia BENGA Anul II – Grupa 210

Prima zi de facultate… (Epilog)–ȱ©Œžȱ™›’–ž•ȱ™ŠœȱɗȱŒž›ŽŠȱŠŒž•©ô’’ǯȱŽò’ȱ—žȱŽ›Šȱ™›’–Šȱ Š©ȱŠ’Œ’ǰȱꎌŠ›Žȱ™ŠœȱŠȱ˜œȱ™›’–ž•ȱɗ›Ȭ˜ȱ—˜ž©ȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ǯȱ ’ŽŒŠ›Žȱ ›ŽŠ™©ȱ ž›ŒŠ©ȱ ™©›ŽŠȱ ˜ȱ —˜ž©ȱ ŠŸŽ—ž›©ȱ ™Žȱ ŒŠ›Žǰȱ Œž›Š“˜œǰȱ’—Š—’•ȱò’ȱŒžȱœ™Ž›Š—ô©ȱɗȱ˜Œ‘’ǰȱ˜ȱŠ‹˜›Š–ȱœ’ž›ǰȱŠ›ȱœę˜œǯȱ j’ǰȱ™Ž—›žȱž—ȱ–˜–Ž—ǰȱ›Ž™Ž•Žȱ™©›ŽŠžȱ’—Ž›–’—Š‹’•ŽǯȱŒ˜•˜ȱž—Žȱ —˜›’’ȱ Š’—ȱ ™©–¦—ž•ȱ œ©ȱ ž—ȱ Ž–™•žȱ ’–Ž—œȱ ŒŠ›Žȱ ŠœŒž—Žȱ ŒŽ•Žȱ –Š’ȱ –Š›’ȱŸŠ•˜›’ȱŠ•Žȱ•ž–’’ǯȱC—ȱŠŒŽ•ȱ–˜–Ž—ȱŽȱœ’–ô’ȱ–’Œȱò’ȱ—Ž™ž’—Œ’˜œȱ ò’ȱ˜Š›ȱŸ˜’—ôŠȱÉô’ȱ©ȱ™žŽ›ŽŠȱœ©ȱž›Œ’ȱ™›’–Šȱ›ŽŠ™©ȱò’ȱœ©ȱŽȱɗ›Ž™ô’ȱ œ™›ŽȱŽ–™•žǯȱ˜’—ôŠdzȱò’ȱŒŠŽŠžŠǰȱŒŠ›ŽȱŠ“ž©ȱž—Ž˜›’ǯ œŠȱŠ–ȱ›©’ȱɗȱꎌŠ›Žȱ’–’—ŽŠô©ȱŒ¦—ȱŠ“ž—ŽŠ–ȱ•ŠȱŠŒž•ŠŽǰȱ Š›ȱ–˜–Ž—ž•ȱɗȱŒŠ›Žȱ›’’Œ’ȱŒŠ™ž•ȱò’ȱ™˜ô’ȱŸŽŽŠȱꗊ•ž•ȱ›Ž™Ž•˜›ȱò’ȱ ’—›Š›ŽŠȱɗȱŠŒž•ŠŽȱŽœŽȱò’ȱ–˜–Ž—ž•ȱɗȱŒŠ›Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŽȱ¦—Žò’ȱ Œ©ȱ ɗ›Ȭ˜ȱ £’ǰȱ •Šȱ ꗊ•ž•ȱ ›Ž™Ž•˜›ȱ ŠŒŽ•ŽŠǰȱ œŽȱ ŸŠȱ ŠĚŠȱ Ÿ’’˜›ž•ȱ ©žǰȱ œ¦›ò’ž•ȱž—ž•ȱŒŠ™’˜•ȱò’ȱɗŒŽ™žž•ȱž—ž’ȱ—˜žȱ›˜–Š—ǯ —ȱŸŠ•ȱŽȱŽ–˜ô’’ǰȱž—Ž•Žȱ œ›©’—ŽǰȱŠ•Ž•ŽȱŠ–’•’Š›Žǰȱ–©ȱ ɗŒŽ›ŒŠžǯȱ©òŽŠ–ȱɗȱŽ–™•žǰȱ ž—Žȱ ˜Š©ȱ •ž–ŽŠȱ œŽȱ –’òŒŠȱ Œžȱ ˜ȱ Ÿ’Ž£©ȱ —©•žŒ’˜Š›Žǯȱ ˜ž•ȱ Ž›Šȱ ž—ȱ ž›—’ŒŠ›ǰȱ ’Š›ȱ Žžȱ ŸŽŽŠ–ȱ ˜ž•ȱ ɗȱ ›Ž•žŠ›Žǯȱ j’ȱ —žȱ Ž›Šžȱ Ž›˜’ǰȱ —žȱ Ž›Šžȱ ™Ž›œ˜—Š“Žȱ mitice, nu erau œ›©’—’ǰȱ Ž›Šžȱ ˜Š›ȱ Œ˜•Ž’’ȱ –Ž’ǯȱ ˜ô’ȱ Œžȱ

50


ŠŒŽŽŠò’ȱ™›’Ÿ’›Žȱžò˜›ȱ™’Ž›ž©ǰȱŒŠ›Žȱ•Žȱ›©Šȱ–¦—›’ŠȱŽȱŠȱęȱœžŽ—ô’ȱ Š’ȱŠŒž•©ô’’ȱŽȱ›Ž™ȱŠȱ—’ŸŽ›œ’©ô’’ȱ’—ȱžŒž›Žò’ǰȱ˜ô’ȱŒžȱŠŒŽ•Šò’ȱ Œž›Š“ȱŒŠ›Žȱ’ȬŠȱŠžœȱŠ’Œ’ǯ ŽȱŠŒž–ȱŸŽô’ȱ›©’ȱ˜ȱŠ•Ž•ȱŽȱ™˜ŸŽœŽǯȱȱ—Š›Šô’ž—ŽȱŒ˜–™•Žȱ Š’™’Œ©ȱ™Ž—›žȱŒ©ȱ™›’–Šȱ£’ȱŽȱŠŒž•ŠŽȱŽœŽȱ’—›’Šȱž—Ž’ȱ™˜ŸŽò’ǰȱ —žȱŽ¡™˜£’ô’ž—ŽŠǯȱœŽȱ–˜–Ž—ž•ȱɗȱŒŠ›Žȱ›ŽŠ•’£Ž£’ȱŒ©ȱŸ’ŠôŠȱŠȱŠȱ•žŠȱ ˜ȱŠ•©ȱɗ˜›œ©ž›©ǰȱŒ©ǰȱ’—ȱŠŒŽ•ȱ™ž—ŒǰȱŸŠ•˜›’•ŽȱŠ•ŽȱœŽȱŸ˜›ȱœŒ‘’–‹Šȱ Œ˜—œ’Ž›Š‹’•ǰȱŠ›ȱ—žȱò’’ȱɗȱŒŽȱœŽ—œȱò’ȱŽœŽȱ–˜–Ž—ž•ȱɗȱŒŠ›Žȱ˜ŠŽȱ Ž•Ž–Ž—Ž•Žȱ ŒŠ›Žȱ ŽȬŠžȱ –˜’ŸŠȱ ɗȱ ›ŽŒžȱ œŽȱ Œ˜–‹’—©ȱ ɗ›Ȭ˜ȱ ˜£©ȱ ™žŽ›—’Œ©ȱ Žȱ ŒŠ›Žȱ ˜ȱ œ©ȱ Žȱ ˜•˜œŽò’ȱ ɗȱ ꎌŠ›Žȱ £’ȱ Žȱ ŠŒž–ȱ ɗŠ’—Žǯȱ ›–©˜›’’ȱ ™Šò’ȱ ɒȱ ŸŽô’ȱ ŠĚŠȱ ɗȱ Œ˜—’—žŠ›Žǰȱ ™Ž›œ˜—Š“Ž•Žȱ ’—ȱ “ž›ž•ȱ Ÿ˜œ›žȱ ò’ȱ ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ŸŽô’ȱ ŠŸŽŠȱ Žȱ ©Œžȱ ŸŠȱ ž›–Šȱ ɗ›Ȭ˜ȱ Ž¡™˜£’ô’ž—Žȱ œŒž›©ǰȱ’Š›ȱŽœ©òž›Š›ŽŠȱŠŒô’ž—’’ȱò’ȱ›ž–ž•ȱ™ŽȱŒŠ›ŽȱɕȱŸŽô’ȱž›–Šȱô’—Žȱ ˜Š›ȱŽȱꎌŠ›Žȱ’—›ŽȱŸ˜’ǯȱŠ›ȱŒŠ›ŽȱŸŠȱęȱ™ž—Œž•ȱŒž•–’—Š—ȱ?

51


Redacţia Alexandru-George FIŢ Alexandru-Nicolae VIESPE Andreea-Florina POPESCU Bogdan-Alexandru PETREA Cătălina BÎZÎC Corina-Cristina SCUTARIU Corina-Gabriela SOCOLIUC Cristian DRAGOMIR Daniel STĂNCESCU Gianina ISTRATE Horia BENGA Irina-Lavinia SĂCEANU Iulia-Elena NIŢĂ Mariana PANCENCU Miruna STOIAN Nicola COSTEA

Concepţia grafică și ilustraţiile Corina-Gabriela SOCOLIUC

Asociaţia Studenţilor în Drept Facultatea de Drept, Universitatea din București, sala 123 bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 2015


Ghidul Bobocului 2015  
Ghidul Bobocului 2015  
Advertisement