Page 1

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Selvhjælpsgrupper

Pårørende til en demensramt Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation? I gruppen kan du fortælle om dine oplevelser og høre andres erfaringer. Gruppen er et mødested, hvor deltagerne støtter hinanden gensidigt, og der er ikke tale om et terapeutisk forløb.

Kontakt daglig leder Lea Schønberg på tlf. 61 33 24 07 eller lea@frivilligcenter-halsnaes.dk, hvis du vil tilmelde dig eller blot høre mere.

HER KAN DU FINDE OS

www.frivilligcenter-halsnaes.dk www.facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes/ Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk Telefon: 6133 2407

www.frivilligcenter-halsnaes.dk


FRIVILLIGCENTER HALSNÆS Selvhjælpsgrupper

ARRANGEMENT for pårørende til demensramte Arrangementet sætter fokus på den store udfordring og følelse af afmagt, mange pårørende møder, når et nært familiemedlem rammes af demens. Pårørende har behov for forståelse og vedholdende støtte fra omgivelserne, og frivillige kan gøre en væsentlig forskel i de demensramte familiers liv. OPLÆGSHOLDERE Nina Baun (Ældre- og demenskonsulent i Samvirkende Menighedsplejer) vil fortælle om sine mange års erfaring med udvikling af frivillige indsatser på demensområdet med et særligt fokus på den pårørende. Tina Andersen Messaoudi har i en årrække udviklet forskellige tilbud til pårørende til demente i forskellige kommuner og frivilligcentre. I sit oplæg fortæller Tina, om de demensaktiviteter de tilbyder i Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev i tæt samarbejde med Herlev Kommune. Arrangementet er en del af et nyt stor projekt, der hedder ”Demensvenligt Nordsjælland”, hvor 8 nordsjællandske kommuner og 5 frivilligcentre samarbejder om at udvikle støttende aktiviteter til demensramte og deres familie, både ved kommunale oplysningsaktiviteter og frivillige initiativer.

TORSDAG D. 17. MAJ KL. 16.30-20.00

Sted: Frivilligcenteret · Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk Tilmelding: 3. maj til lea@frivilligcenter-halsnaes.dk

www.frivilligcenter-halsnaes.dk

Selvhjælpsgruppe om demens  
Selvhjælpsgruppe om demens  
Advertisement