Page 1

Subota, 7. maja/svibnja 2011. 4. džumade-l-uhra 1432. h. Mr.sc. Saeid Abedpour Institut “Ibn Sina”, Sarajevo O definiciji identiteta • 16:30 – 17:15 • Pauza Prof.dr.sc. Šaćir Filandra Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Adil Zulfikarpašić: bošnjaštvo i evropejstvo Doc.dr.sc. Elvira Islamović Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Europska nelagoda i bosanski labirint Sead Muhamedagić, Zagreb Bošnjački identitet u (europskom) procijepu Prof.dr.sc. Senadin Lavić Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Globalizacijski procesi, evropske integracije i bosanske perspektive. Bošnjačko sazrijevanje Doc.dr.sc. Aida Abadžić Hodžić Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sedma i osma decenija 20. st. – formativni period savremene bh kulture: uloga i značaj bošnjačkih umjetnika Mr.sc. Ajka Srebreniković – Tiro KDBH “Preporod” Zagreb Refleksija nacionalnog i kulturnog identiteta u književnim tekstovima bosanskohercegovačkih pisaca 20. st. Rasprava

Organizacijski odbor Dževad Jogunčić, dipl.inž. Dr.med. Gzim Redžepi Mirsad Srebreniković, dipl.iur. Prof.dr.sc. Sead Berberović Dr.sc. Zlatko Hasanbegović Hfz. Aziz ef. Alili Mr.sc. Mirza Mešić Dr.stom. Merzuk Žunić Azra Omanović, dipl.inž.

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske Islamska zajednica u Hrvatskoj Medžlis Islamske zajednice Zagreb

Nazim Halidović

Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” Sarajevo

Adnan Omanović, dipl.iur.

organiziraju

Sami Ališan Muhamed Imeri

u povodu 24. obljetnice otvorenja Zagrebačke džamije

Kemal Mujičić, prof. Fahrudin Mujkanović Harun Omerbašić, dipl.ecc. Alem Orlić, dipl.inž. Amela Handanović Khaled Yassin Jonuz Idrizi Mujaga Mehić, dipl.inž. Emir Kazaferović, prof. Eldin Karić, prof. Avdo Imširović, prof. Hatema Idrizović Zijad Mehulić Samir Avdagić

XVI. znanstveni skup

EUROPSKI IDENTITET BOŠNJAKA – OD MINULOG ISKUSTVA DO SUVREMENE AFIRMACIJE – Zagreb 6. i 7. maja/svibnja 2011. 3. i 4. džumade-l-uhra 1432. h. Islamski centar Zagreb “Kongresna dvorana” Gavellina 40 Znanstveni skup organiziran je uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH


PROGRAM Petak, 6. maja/svibnja 2011. 3. džumade-l-uhra 1432. h. • 17:30 • Svečano otvorenje i pozdravni govori • 18:00 – 20:00 •

Subota, 7. maja/svibnja 2011. 4. džumade-l-uhra 1432. h. • 10:00 – 13:00 • Dr.sc. Midhat Spahić Pedagoški zavod, Tuzla Diplomatska služba u Bosni polovinom XV vijeka

Prof.dr.sc. Hilmo Neimarlija Fakultet islamskih nauka, Sarajevo Muslimansko evropejstvo Bošnjaka

Doc.dr.sc. Edin Radušić Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Bošnjački identitet u 19. stoljeću

Prof.dr.sc. Ferid Muhić Filozofski fakultet Univerziteta u Skopju Mit o kršćanskoj Evropi i islamskom Orijentu – Bosna kao povijesna i kulturna paradigma Evrope

Doc.dr.sc. Edin Mutapčić Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli Bosanska banovina i njen evropski identitet

• 18:30 – 18:45 • Pauza Prof.dr.sc. Fikret Karčić Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu O bošnjačkoj percepciji Evrope u osmanskom periodu: Evropa kao “drugi” Dr.sc. Fahrudin Novalić, Zagreb Izgradnja i smisao bošnjačkoga identiteta Akademik prof.dr.sc. Enes Karić Fakultet islamskih nauka, Sarajevo Bošnjačka samokritika u dvadesetom stoljeću Prof.dr.sc. Adib Đozić Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Bošnjaci na razmeđu religijskih identiteta Rasprava

Dr.sc. Zlatko Hasanbegović Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb Bošnjaci i kemalistička revolucija. Kemalova Turska u djelu Munira Šahinovića Ekremova Doc.dr.sc. Adnan Jahić Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Neka zapažanja iz kulturne historije Bošnjaka između dva svjetska rata • 11:15 – 11:30 • Pauza Prof.dr.sc. Husnija Kamberović Institut za historiju, Sarajevo Komunistički pokret u Bosni i Hercegovini i nacionalni identitet Bošnjaka (odnos nacionalne ideologije i države u europskom kontekstu)

Doc.dr.sc. Denis Bećirović Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli Globalizacijski procesi, raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci u osamdesetim i devedesetim godinama XX stoljeća Dr.sc. Sead Alić, Zagreb Identitet ili identiteti? Doc.dr.sc. Ibrahim Pašić Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru Novi pogledi na etnogenezu Bošnjaka – Evropski korijeni Bošnjaka Rasprava • 15:00 – 19:15 • Muftija Ševko ef. Omerbašić Identitet imama Doc.dr.sc. Dževad Hodžić Fakultet islamskih nauka, Sarajevo Bošnjaštvo i Islamska zajednica Bošnjaka u zapadnoj dijaspori Dr.sc. Amir Karić Medžlis Islamske zajednice Tuzla Muslimani u Europskoj Uniji: novi identitet u nastajanju Mr.sc. Mirza Mešić Medžlis Islamske zajednice Zagreb Bošnjaci između sekularizacije i reislamizacije Mr.sc. Muhamet Morina Forum albanskih intelektualaca, Zagreb Europske vrijednosti, vjera i tolerancija u albanskom narodu

Program 16. znanstvenog skupa  
Program 16. znanstvenog skupa  

Simpozij.Europski identitet Bošnjaka