Page 1


Aquesta agenda és personalitzada, ja que atendrà a unes necessitats que són les mateixes que els altres infants de la llar, però hi haurà trets més especifics que haurem de tractar perquè el nen que porta l'agenda és un nen que li han diagnosticat sordceguesa de neixament, gràcies als avensos tecnologics a l'hora del neixament que ja poden saber si és sord i ceg. A més aquesta agenda servirà per tal d'aconseguir una bona comunicació entre el la llar, l'educadora de l'infant, la mediadora i la família per a que el desenvolupament de l'infant sigui més optim i a més perquè aquesta llar pensa en una coeducació, és a dir, la família és la base principal de l'educació dels sus fills i l'escola la complementa, però per a que això s'estableixi d'una forma correcta hi ha d'haber una gran cooperación enre les parts. La figura de la mediadora és molt important ja que és a part de l'educadora la professional que podrà atendre millor a l'infant.


infantil traz  

infantil ytraz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you