Page 1


Pół wieku i trzy oceany  

Zebrane w jedną całość opowieści morskie ludzi, którzy swoje życie zawodowe związali z polskim rybołówstwem, obejmujące czasy gdy polska flo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you