__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

nebo je navštěvují jednotlivci nebo skupiny, jako jsou teroristé...“. Pětice se proti svému odsouzení odvolala a neexistence spravedlnosti v jejich procesu získala významnou mezinárodní kritiku. Tříčlenný senát 11. obvodního odvolacího soudu v Atlantě zrušil v roce 2005 rozsudek miamského soudu vynesený nad Pěticí s odkazem na „předsudky“ anticastrovských Kubánců v Miami. Vláda však neočekávaně požádala dvanáct soudců Odvolacího soudu 11. obvodu, aby v takzvaném procesu en banc (v plné sestavě) přehodnotili rozhodnutí poroty. V srpnu 2006 Odvolací soud většinou hlasů rozhodnutí tří soudců zrušil, čímž zůstal v platnosti původní rozsudek. 27. května 2005 Pracovní skupina ke svévolným zadržením OSN poté, co zhodnotila argumenty předložené rodinami Pětice a vládou USA, došla k závěru, že jejich uvěznění bylo svévolné, a naléhala na vládu USA, aby přijala opatření k nápravě situace. Pracovní skupina OSN konstatovala, že podle faktů a podmínek, v jakých probíhal proces, podstaty obvinění a tvrdosti rozsudků uvěznění Pětice porušuje Článek 14 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických svobodách, jejímž signatářem Spojené státy jsou. Pracovní skupina ke svévolným zadržením OSN nikdy předtím nepranýřovala tak svévolné odnětí svobody v případě, souzeném ve Spojených státech, coby důsledek křivd páchaných během soudního řízení. 15. června 2009 Nejvyšší soud USA oznámil, bez dalšího vysvětlení, své rozhodnutí případu Pětice nepřezkoumat, navzdory solidním argumentům vzneseným obhájci k očividnému a několikanásobnému porušení zákona, k jakému docházelo během celého procesu. Nejvyšší soud USA také ignoroval všeobecnou podporu petici o Pětici, vyjádřenou dvanácti nevyžádanými posouzeními případu od tzv. přátel soudu (institut anglosaského práva, kdy nezúčastněná osoba nabídne své přímé svědectví svůj náhled na případ; soudy nemají povinnost toto přijmout), což je nevídaný fakt, protože to je největší počet dopisů tohoto typu Nejvyššímu soudu při opětovném projednávání rozsudku za zločin za celou dobu jeho existence. Deset laureátů Nobelovy ceny, mezi nimi president Východního Timoru Jose Ramos Horta, Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta Menchu, Jose Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Gunter Grass, Dario Fo a Mairead Maguire, a navíc, mezi jinými, se pod tyto dopisy podepsali mexický Senát, Národní shromáždění Panamy, Mary Robinsonová, bývalá prezidentka Irska (1992-97) a bývalá Vysoká komisařka OSN pro lidská práva, a Generální ředitel UNESCO Federico Mayor.

K tomu se připojili parlamentní poslanci z celého světa, mimo jiné 75 členů Evropského parlamentu (z toho dva bývalí předsedové a tři současní místopředsedové), a dále četná sdružení právníků a aktivistů za lidská práva z různých zemí Evropy, Asie a Latinské Ameriky, mezinárodně proslulé osobnosti a právnické a vědecké organizace ze Spojených států. Tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu právní zdroje k odvolání se proti výnosu atlantského soudu, jenž rozsudky potvrdil, byly prakticky vyčerpány. 13. října 2009 proběhlo u Okresního soudu USA pro Jižní okrsek Floridy rozsudcové slyšení Antonia Guerrera, v jehož průběhu tatáž soudkyně, která jej v prosinci 2001 odsoudila na dvojí doživotí plus 10 let revidovala své původní rozhodnutí a snížila trest na 21 roků a 10 měsíců vězení plus pět let nuceného dozoru po propuštění. Rozsudková slyšení pro Fernanda Gonzáleze a Ramóna Labañina se konala 8. prosince 2009. Původní rozsudek pro Fernanda Gonzáleze (19 let) byl změněn na 17 let a 9 měsíců; rozsudek Ramona Labañina (doživotí plus 18 let) byl snížen na 30 let vězení. Tresty pro Gerarda Hernándeze a Reného Gonzáleze zůstaly v původní výši. Během těchto let nespravedlivého věznění průtahy v udělení víz příbuzným Pětice, vězněné ve Spojených státech od 12. září 1998, ve většině případů bránily těmto příbuzným navštívit Pětici častěji než jednou ročně, ačkoli směrnice různých věznic dovolují návštěvy každý měsíc. Dvěma z nich, Gerardu Hernandezovi a René Gonzálezovi, bylo zabráněno, aby je navštívily jejich manželky Adriana Pérez a Olga Salanueva, kterým je neustále a systematicky odepíráno povolení ke vstupu na území USA k uskutečnění těchto návštěv. René González byl propuštěn 7. října 2011, i přes tuto skutečnost však musí po dobu dalších tří let zůstat na území Spojených států bez možnosti odcestovat na Kubu a setkat se se svou manželkou, kterou neviděl již 11 let. V pondělí odpoledne 19. března 2012 bylo oznámeno, že byla schválena žádost předložená advokátem Reného Gonzáleze, aby mu bylo povoleno vycestovat na Kubu na dva týdny na návštěvu jeho vážně nemocného bratra, Roberta Gonzáleze. Po uplynutí této doby se vrátil René González zpět do Spojených států, kde je i nadále ohrožen jeho život ze strany anticastrovských exilových skupin, které před svým zadržením a odsouzením monitoroval. Na Kubě byla Pětice prohlášena za národní hrdiny, kteří svou svobodu obětovali při obraně své vlasti. Stejný názor zastávají i miliony lidí po celém světě, kteří představují mohutné hnutí solidarity s nimi a požadují jejich okamžité propuštění z amerických žalářů. Ludvík Šulda

Informace o případu Pětice kubánských bojovníku proti terorismu Web: http://www.kubadnes.cz Facebook: http://www.facebook.com/kubadnes Youtube: http://www.youtube.com/kubadnes Twitter: http://www.twitter.com/kubadnes

Profile for České  mírové hnutí

Mírový zpravodaj č. 2  

Mírový zpravodaj č. 2

Mírový zpravodaj č. 2  

Mírový zpravodaj č. 2

Advertisement