__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

do procesu. Sedm měsíců po svém uvěznění byl navíc Gerardo Hernández obviněn ze spiknutí za účelem spáchání vraždy v souvislosti se sestřelením letadel Bratří k záchraně. Šlo o úlitbu po měsících veřejných a mediálních debat v Miami, které rozpoutaly a financovaly exilové skupiny. Podle Gerarda Hernándeze a reportáže Saula Landaua v politickém časopise CounterPunch, Kubánská pětice sledovala a infiltrovala řady kubánsko-amerických teroristických skupin: Alpha 66, Komando F4, Kubánskoamerická národní nadace a Bratři k záchraně. Soud v Miami prokázal, že Pětice emigrovala do USA za pomoci kubánské exilové skupiny Bratři k záchraně a získala zaměstnání v dělnických profesích u Key West Naval Air Station. Kubánské vládě pak posílala zprávy o nepřátelské činnosti exilových skupin proti Kubě. Dne 24. února 1996 sestřelily kubánské vojenské letouny dvě letadla patřící exilové skupině Bratři k záchranně, jenž pravidelně narušovala kubánský vzdušný prostor a šířila zde protistátní letáky. Na palubě sestřelených letadel zahynuli čtyři američtí občané. Mezi USA a Kubou dodnes panují rozpory zda bylo letadlo sestřeleno ještě v kubánském vzdušném prostoru (podle kubánských zdrojů) nebo již v mezinárodních vodách (jak tvrdí úřady USA). Přesto, že však i obhajoba Kubánské pětice, ale i kubánské úřady opakovaně žádaly americkou administrativu o poskytnutí příslušných družicových záběrů, které by prokázaly, kde se skutečně v době sestřelení letadlo nacházelo. Americké úřady do současné doby snímky neposkytly. Jeden z Pěti, Gerardo Hernández, byl totiž odsouzen za spiknutí za účelem spáchání vraždy za to, že poskytl kubánské vládě informace, které podle obžaloby vedly k sestřelení. Odvolací soud však tuto část obžaloby (o spiknutí za účelem spáchání vraždy) zrušil, protože dle jeho mínění neexistuje žádný důkaz o tom, že by Hernández věděl, že k sestřelení dojde v mezinárodních vodách. Americká vláda také obvinila zbývající čtyři Kubánce

se zatajování jejich identity a její neohlášení americkým úřadům, což by však vzhledem k propojení americké administrativy na kubánské exilové skupiny znamenalo jejich odhalení a ohrožení jejich životů. Navzdory ostrým námitkám, vzneseným obhajobou Pětice, byl případ souzený v Miami na Floridě, v komunitě s dlouhou historií nepřátelství vůči kubánské vládě, což zabránilo spravedlivému vedení procesu. Soudní proces, který začal v listopadu 2000 a trval déle než šest měsíců, se stal nejdelším, jaký byl ve Spojených státech dosud znám. Bylo předloženo 119 svazků svědeckých výpovědí a 20 000 stránek dokumentů, včetně výpovědí tří amerických penzionovaných armádních generálů a jednoho penzionovaného admirála, kteří potvrdili, že důkazy o špionáži neexistují. Následné rozhodnutí poroty však trvalo pouze několik hodin. V červnu 2001 byla skupina shledána vinou ve všech 26 bodech obžaloby a odsouzena okresním soudem pro jižní obvod Floridy v Miami. Obžaloba byla plně akceptována a to včetně obvinění Gerarda Hernándeze z vraždy prvního stupně, které požadovala obhajoba stáhnout, neboť nebylo podle ní možné prokázat, že k úmrtí došlo v oblasti působnosti jurisdikce USA. Soud tak vyhověl požadavku obžaloby, která požádala soud o vydání příkazu nouze, který vyloučil odkaz na jurisdikci. V prosinci 2001 byli členové skupiny odsouzeni k různým trestům: Gerardo Hernández byl odsouzen k dvojnásobnému doživotí plus 15 let, António Guerrero a Ramón Labañino k doživotním trestům plus 10 resp. 18 let, na 19 let byl odsouzen Fernando Gonzáles a na 15 let pak René Gonzáles. Kromě toho bylo rozhodnuto po odpykání trestů o deportaci tří členů skupiny majících kubánský původu. Dva členové skupiny narození ve Spojených státech nesmí vycestovat za svými rodinami na Kubu, musí po svém propuštění zůstat na území Spojených států pod dozorem FBI a podrobit se zvláštním omezením. Omezení jim zakazují „sdružovat se a/nebo navštěvovat konkrétní místa, kde se, jak známo, nacházejí,

Profile for České  mírové hnutí

Mírový zpravodaj č. 2  

Mírový zpravodaj č. 2

Mírový zpravodaj č. 2  

Mírový zpravodaj č. 2

Advertisement