Page 1

Memoriál (nohejbalový turnaj) august Úcta k starším 5. 10.

Deň Zalužičanov 15. 11. Stretnutie jubilantov 9. 11.


KALENDÁRIUM 2014 O pohár starostu – futbal 25.1. Ples Zalužičanov 1.2. O pohár starostu – nohejbal 3.2.


Páračky 2.3 Stolný tenis 22. 3 Deň učiteľov 28.3. Stavanie mája 30.4.


Pietny akt 9.5. Deň matiek 11. 5. Ej zalužicki poľo 20.6. DNI OBCE 20. – 22. 6.

Kalendarium obce Zalužice 2014  
Kalendarium obce Zalužice 2014  
Advertisement