Page 1

AIESEC Свищов

AIESEC е най-голямата международна студентска организация, фокусираща се върху професионалното развитие на младите хора. В България, AIESEC предоставя уникален достъп до международно ноу-хау и иновативен начин за подобряване на ефективността чрез инвестиции в човешките ресурси. Компаниите-партньори на AIESEC получават възможности като: 

Позициониране пред студентите

Участие в инициативи

Чуждестранен стажант

Международен „know - how”;

Представяне на компанията на международните пазари

Организиране на презентации, конкурси, проучвания и други дейности развиващи компанията;

Всяка година AIESEC дава възможност на над 55 000 студенти да: заемат една от 8000 лидерски позиции в организацията по света; участват в някои от над 400 конференции, семинари и обучения; заемат една от 10 000 стажантски позиции, във водещи световни компании, където да натрупат опит и знания, да обменят опит и идеи със студенти от целия свят.

Вече повече от 21 години AIESEC Свищов се стреми да влияе положително и да отговаря на потребностите на динамичноразвиващотото се българско общество като открива и разгръща потенциала на младите хора в градовете Свищов, Плевен, Русе, Ловеч и региона.


Глобална програма за Обмен на AIESEC Професионален стаж

Как действа глобалната програма за Обмен на AIESEC?        

Нашата Глобална Програма за Обмен е уникална възможност до която имате честта да се докоснете и да изживеете. Какво всъщност ви предлагаме — студент от друга държава да работи във вашата фирма за определен период от време . Това е професионален стаж, които ще донесе много ползи както на вас като приемаща организация, така и на стажанта, който ще приложи наученото на практика, ще натрупа опит, ще внесе нов облик във вашата компания и ще ви помогне в осъществяване целите на фирмата.

Вътрешен подбор Определяне на профил Избор на стажант Осигуряване на виза Услуги по пристигането Услуги по посрещането Интегриране Оценяване Какви са вашите отговорности?

Да предоставите детайлна длъжностна характеристика Да заплатите таксата към локалния офис Да имате един отговорник, който да държи връзка с AIESEC, относно стажа Да осигурите работни условия на стажанта Да подсигурите работно място и заплата на стажанта

Какви са ползите за вас? 

получавате млад професионалист, който отговаря на вашите изисквания и ще внесе международен поглед в компанията ви; имате възможност за международно ноу-хау, което ще подпомогне настоящия Ви бизнес и/или бъдещи Ви намерения за разширяването му; лесно решение за това как да привлечете таланти със специфични умения, в областта на висококвалифицирания труд и развитието на краткосрочни проекти;

Да съдействате при легализирането на работния процес Продължителност на стажа: Минимум 6 седмици, максимум 78 седмици Такса: 250 Евро


Проекти и инициативи AIESEC Свищов непрекъснато работи по различни проекти и инициативи, които развиват студентите, обществото и бизнес средата Кога:

За проекта

Декември 2011г. Февруари 2012г.

Обхват: Учениците Стажантите Учителите Студентите Обществото в град Свищов

А Вие може да ни помогнете: Финансово

Проектът ,,Devoted Тeachers„„ се провежда от 2005 година в град Свищов, всяка година разширява своите възможности. Тази година проектът е национален, с обща кампания в градовете София, Варна и Свищов с името, с което е стартирал проекта “Meeting Diversity”. Целите на проекта се осъществяват чрез международния обмен, който е основна дейност на организацията. Млади, амбициозни, креативни, иновативни, интересни, различни младежи от цял свят идват в Свищов на стаж, който се провежда в три свищовски училища – СОУ „,Николай Катранов‗‗, СОУ ,,Димитър Благоев‗‗, СОУ ,,Цветан Радославов‗‗. Младежите идват в българските училища, за да може учениците да преодолеят езиковата бариера и придобият нови знания и умения, като това ще им помогне да станат пълноценни граждани на Европа и света. Проектът е имал участници от страни като Гана, Грузия, Индия, Ирландия, Китай, Нигерия, Полша, Словакия, Украйна и Япония.

Материално

Ние Ви предлагаме:   

Позициониране в социалните мрежи и web сайтове. Поставяне на логото на компанията на рекламните материали. Осъществяване на проучване чрез анкетна карта.

Подкрепяйки проекта ,,Devoted Тeachers‘‘ Вие подкрепяте развитието на вашето дете, неговите съученици и училището му..


“NGO Development” Обща информация за проекта NGO Development е проект свързан с Неправителствените организации - целта е млади, креативни и иновативни, чуждестранни студенти да работят на доброволни начaла в организациите по техни проекти. Работата на Неправителствените организации засяга интересуващото се от промените общество. Ние младежите от AIESEC искаме да работим заедно, да бъдем партньори, да си помогнем взаимно.

Какво получавате вие като Неправителствена организация: 

Млад, амбициозен, креативен човек, чужденец

Докосване до една нова култура и опознаването й чрез стажанта

Популяризиране на организацията Ви сред студентското общество и сред обществото като цяло

Затвърждаване реномето на организацията Ви като социално отговорни и обществено полезни

Партньорство с AIESEC

Какво трябва да направите, за да станете партньори и да имате стажант на работа във вашата организация: 

Да се свържете с нас

Да обсъдим какъв стажант искате, да съставим неговата длъжностна характеристика

Да интервюирате стажанти, за да изберете най-подходящия за Вашата организация

Да приемете стажант на работа

Да се осигури хранене и наставяне на стажанта за периода на пребиваването му в организацията


Набиране на нови членове и локален въвеждащ семинар Recruitment (Набиране на нови членове) За инициативата Всяка година AIESEC дава възможност на много млади хора да се присъединят към нас. Човешкият потенциал е движещ фактор за развитието на организацията. Кампанията по набиране на нови членове се провежда два пъти в годината – есен и пролет.

Моделът, които следваме в процеса по набиране е: промоция (интернет, флаери, плакати, кратки съобщения в началото на лекциите), assessment center или оценяване на кандидатите (представлява казус, в които кандидатите работят в екип), интервю и езиков тест. Главната цел на инициативата е промотиране на AIESEC и

Ползи за Вас като наш партньор: 

Възможност за позиционирате сред младите хора

Възможност за представяне като компания подкрепяща инициативите на младите хора в България и тяхното развитие.

Различен начин на представяне\промоция

Достъп до топ студентите в България.

Възможност за пълно партньорство

Като наш партньор получавате: Вашето лого на промоционалните ни материали. Банер на компанията на мястото на събитието. Брошури на компанията на информационните бюра и други подходящи места. Компанията ви в нашия

Локален въвеждащ семинар

Това, което може да получите при участие в инициативата ни е достъп до студентския пазар и\или да направите проучване за продуктите си сред

След набирането на нови членове се провежда въвеждащ семинар, където новите членове се запознават подробно с целите, ценностите, мисията, визията, възможностите, инициативите и проектите на организацията. Организират се семинарни занятия, обучения, практически задачи. Есенен въвеждащ семинар: Ноември 2011г. Пролетен въвеждащ семинар: Април 2012г.


Като наш партньор вие получавате:

STEP BY STEP ….. TO success

- Кратка презентация за дейността на компанията пред студентите и лекторите в началото на събитието ; - Логото на компанията ще бъде поместено на нашите материали; - Логото на компанията ще бъде поставено в WEB страницата ни; - Името на компанията ще бъде поместено в електронния ни подпис;

AIESEC е най-голямата международна студентска организация, фокусираща се върху професионалното развитие на младите.

- Продукти на компанията ще бъдат позиционирани по време на събитието;

“Стъпка по стъпка...към успеха ” е инициатива на AIESEC Свищов, която се провежда за втора година. Целта на инициативата е да помогне на студентите да придобият базови умения, които ще бъдат полезни за бъдещето им професионално развитие. Пред студенти от Стопанска Академия ―Димитър А. Ценов‖ - Свищов чрез презентации, работни групи и симулации от утвърдени в бизнеса личности се представят теми необходими за успешния старт на тяхната кариера. През първата година инициативата включи теми за ефективна комуникация, продажбени умения, изготвяне на CV и мотивационно писмо и как да се държим на интервю за работа.

- Банер на компанията ще е позициониран по време на събитието. Възможност за провеждане на анкетно проучване сред студентите. -Брошури на компанията на самото събитие.

Като наш партньор Ви предлагаме:    

да бъдете обучаваща организация online промоция infodesk да бъдете наш партньор финансово и/или материално

Тази година събитието ще се надгради включвайки теми като : “Public speaking”, “Project management”, “Time management”. Кога: Март и Април 2012


„Бизнесът в действие действие‖‖ „Бизнесът в действие‖ е проекто-инициатива целяща да осъществи връзката между водещите топ студенти от Свищов и високо потенциални компании търсещи талантливи нови служители, представяйки себе си по един по–различен начин – чрез презентация, бизнес симулации и казуси, разработвани от т.нар. работни групи. Проектът дава възможност на предварително селектирани студенти да участват в обучения, свързани с работата в екип, развитието на презентационни умения и ефективна комуникация.

Като наш партньор вие получавате: online промоция – промоцията достига до 40 % от студентите в СА “Д.А. Ценов” Infodesk - банер и брошури на компанията, достига се до 55% от студнетите Банер, плакати и брошури - на мястото на събитията

По какъв начин можете да се включите?

Партньорски нива за участие в „Бизнесът в действие”: 

Пълно партньорство

Поставяне на казус

Позициониране, чрез рекламни материали

Решение на казуса ви от студентите

Логото на компанията ще е поставено:

имате възможност да направите презентация пред студентите, които ще вземат участие;

имате възможност да поставите казус за решаване;

позициониране чрез рекламни материали;

имате възможност да се позиционирате като работодатели пред един обширен и високо потенциален пазарстудентския;

пълно партньорство

-в нашия официален сайт

-на промоционалните ни материали -в електронните ни подписи -в офисите ни


Make it Possible

С какво този проект може да бъде полезен за вашето училище или организация?

Основната цел на проекта е обмяна на студенти. Млади и енергични хора, които да заминат на стаж в една от 6 -те държави , включени в проекта (България, Сърбия, Италия, Португалия, Гърция и Полша). Там те ще се занимават със социална дейност в училища и неправителствени организации.

С този проект целим да запознаем младите хора с актуалните проблеми на нашето съвремие. По този начин те ще знаят как да се развиват в бъдеще като социално-отговорни граждани и ориентирани към променящата се среда професионалисти.

Проектът е обвързан с Millennium Development Goals на UNESCO. Целите са свързани с: 

Преодоляване на крайната бедност и глада

Постигане на всеобщо начално образование

Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените

Намаляване на детската смъртност

Подобряване на здравословното състояние на майките

Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

Осигуряване на устойчива околна среда

Създаване на глобални

Реализация:

Ако сте фирма, която иска да подкрепи проекти, можте да го направите финансово или материално, като в замяна на вашето партньорство Вие получавате: 

Позициониране на студентския пазар

Позициониране пред обществото като социално отговорни

Компанията ви в нашите материали и сайтове

Нов партньор, който може да ви помогне в развитието на фирмата ви

Възможност за участие в наши събития

Достъп до голяма част от обществото— ученици, учители, студенти и чуждестранни студенти

Дългогодишно партньорство с AIESEC

Февруари—Април 2012


Станете партньор на организацията. Изберете своето партньорско ниво. Работете с млади, амбициозни, иновативни и креативни студенти. AIESEC Свищов Ви предлага три нива на партньорство, като всяко едно ниво ви предоставя различни възможности,

Златен партньор

Бронзов партньор Сребърен партньор

Б

С

З

Логото на компанията ще бъде поместено в шестмесечния и годишния отчет на AIESEC Свищов .

✓ ✓

Логото на компанията поместено в материалите, които издаваме.

Възможност за представяне на свои материали (брошури, тениски, шапки, плакати и др.) пред студентите, които участват в конференциите и проявите, организирани от AIESEC Свищов. Право на едно участие в Международната програма за обмен на AIESEC

Приоритет в участието в семинарите от обучителният цикъл на AIESEC Свищов – главно за провеждане на обучения.

Възможност за поставяне на банери на фирмата на локални конференции и национални конференции, организирани от AIESEC Свищов

Възможност за представяне на компанията с нейни материали на всички международни събития, организирани от AIESEC Свищов.

Логото на компанията ще бъде поставено в WEB страницата ни.

Името на компанията поместено в електронния подпис на членовете ни.

Възможност за разпространяване на обяви на фирмата сред членовете на AIESEC Свищов и Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Възможност за поставяне на логото на компанията в офиса ни. Възможност за разпространение на анкети на фирмата сред AIESEC членовете AIESEC Свищов се задължава да не работи с компании конкуренти в рамките на сключения договор за една година. Право на две участия в Международната програма за обмен.

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓


Бъдете партньор на AIESEC Свищов, станете част от голямото семейство на организацията, подкрепете бъдещето, покажете компанията си като социално-отговорна и не изпускайте възможностите си за развитие на българския и световен пазар. Подкрепяйки AIESEC Свищов, вие получавате много възможности. Свържете се с нас: Адрес: град Свищов, ул. Емануил Чакъров 2, СА ―Д.А.Ценов‖, Факултетски корпус, етаж 3 Web site: www.aiesec.svishtov.bg E-mail: svishtov.bg@aiesec.net Tel: +359 877 835 990; +359 877 835 997 Управително тяло: Ивайло Весков Председател Ivaylo.veskov@aiesec.net Петър Райков Зам. председател „Финанси‖ petar.raykov@aiesec.net

Живка Петрова Зам. председател „Външни връзки‖ zhivka.petrova@aiesec.net

Вероника Иванова Зам. председател „Развитие на таланти‖ veronika.ivanova@aiesec.net

Надежда Кръстева Зам. председател „Комуникации‖ nadejda.krysteva@aiesec.net

Ръководители на проекти: Проект “Meeting Diversity” Христина Георгиева hristina.raikova@aiesec.net Проект ― Бизнесът в действие‖ Биляна Николаева bilyana.nikolaeva@gmail.com

Проект ‖Step by step …to success” Стела Краева stela.kraeva@gmail.com Проект ―Make it possible” Диана Христова diana.r.hristova@gmail.com

AIESEC Свищов  

portfolio from AIESEC Svishtov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you