Page 1

POWER MAGAZÍN

Ponuka platí od 01.07. 2013 do 31.01. 2014 alebo do vypredania zásob!

AKO PRVÝ VÝROBCA NA SVETE, PONÚKAME AKUMULÁTORY s 5,2 Ah KAPACITOU! S 3-roènou zárukou!

NOVÁ RADA LT kompaktnejšie, silnejšie, s dlhšou výdržou a teraz aj s 5,2 Ah akumulátormi

strana 2-3

KHA 36 V, 4,0 Ah, SILA BEZ KÁBLA. strana 11

VÝKONNEJŠIE VYSÁVAÈE, LEPŠIA FILTRÁCIA strana 13

PRIAME BRÚSKY

STAVEBNÉ ÈERPADLÁ PRE NEPRETRŽITÚ PREVÁDZKU strana 18

strana 8 SILNÁ ¼AHKÁ VÁHA

KHE 3250 strana 11

NOVÝ ŠTANDARD MOBILITY

TS 254 DLHŠIA ŽIVOTNOS, VÄÈŠIE POHODLIE nová rada vzduchového náradia strana 13

strana 17

strana 20-21


METABO Ultra-M-Technológia EXTRA VÝHODNE

ULTRA SILNÉ, ULTRA KOMPATIBILNÉ, ULTRA TRVANLIVÉ Vïaka technológii Ultra-M Metabo ponúkame 3-roènú ZÁRUKU na naše Li-Ion akumulátory, bez obmedzenia nabíjacích cyklov!

BS 12 NiCd

obj.è.: 602194500

Napätie akumulátorov 12 V / 1,7 Ah / SC 60 Vàtanie - oce¾ 10 / drevo 20 mm Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1500 /min Krútiaci moment max. 35 Nm Hmotnos 1,5 kg Cena € s DPH

169,- 119,90

KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAÈE S VYSOKÝM VÝKONOM nízka hmotnos vysokovýkonný motor s integrovaným vzduchovým chladením rýchle zastavenie vreteno s vnútorným šeshranom na bity dvojstupòová prevodovka kryt prevodu z hliníkového odliatku integrované pracovné svetlo vynikajúca technológia akumulátorov a nabíjania elektronika ESCP (ochrana jednotlivých èlánkov) pravý / ¾avý chod

PowerMaxx LED

obj.è.: 600036000

Napätie akumulátora 10,8 V Doba svietenia 11 hod. Bez AKU a nabíjaèky Hmotnos 0,1 kg Cena € s DPH

Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x) Poèet otáèok 0 - 2300 /min. /min. Krútiaci moment max. 105 Nm Hmotnos 1 kg Cena € s DPH

279,-

Combo Set 2.1 10,8 V obj.è.: 685027000

48,-

PowerMaxx BS Basic obj.è.: 600091500 Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x) Vàtanie - oce¾ 10 / drevo 22 mm Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min. Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm Hmotnos 1 kg Cena € s DPH -

219, 179,90

PowerMaxx BS Basic obj.è.: 600091550 Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 + 3,0 Ah Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min. Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm Hmotnos 1,35 kg Cena € s DPH ,-

269

Aku rázový skrutkovaè PowerMaxx SSD obj.è.: 600093500

PowerMaxx BS Pro + PowerMaxx SSD 2x aku 10,8 / 1,5 Ah / nabijaèka LC 40 uhlový nástavec, rýchloupínacie sk¾uèovadlo Bit Pozidriv Gr. 2 / 50 mm, MetaLoc I Cena € s DPH

289,90

Kartušová pišto¾ KPA 10,8 V 600 ml

obj.è.: 602117000

Napätie akumulátora 10,8 V / 1x 1,5 Ah Vytláèacia sila 4,413 N / 450 kg Rýchlos posuvu 3 - 10 mm/s Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

409,-

s 1x 4,0 Ah aku

obj. è. 602117600

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602117850

499,349,-

229,90

319,90

Kartušová pišto¾ 400 ml PowerMaxx KP obj.è.: 602117610 PowerMaxx BS Pro

obj.è.: 600092500

Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x) Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min. Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm Hmotnos 1 kg Cena € s DPH

Napätie akumulátora 10,8 V / 4,0 Ah Vytláèacia sila 4,413 N / 450 kg Rýchlos posuvu 3 - 10 mm/s Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

479,-

249,- 219,90

PowerMaxx BS Pro obj.è.: 600092510

Rádio a nabíjaèka RC 12 Wildcat

Napätie akumulátora 10,8 V / 4,0 Ah (2x) Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min. Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm Hmotnos 1,35 kg Cena € s DPH -

Bez aku, nabíjanie 10,8 V Li akumulátorov AUX-prípojný kábel, sieový kábel Vstupy AUX pre CD a Mp3 prehrávaè Hmotnos 2,2 kg Cena € s DPH

2

www.stamet.sk

309, 279,90

obj.è.: 602113000

119,-


BS 14,4 LT

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1450 /min. Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

TWIN PACK BS 12 NiCd + ULA 12 NiCd

obj.è.: 602100500

459,- 429,90

obj.è.: 602194600

Napätie akumulátorov 12 V / 1,7 Ah / SC 60 Cena € s DPH

169,90

LO RÝpárCH A ehu HO UC OD Kzi=vàtaJEnímDN IC QU únd, sek rieb a skrutkovaním v p zmena med perfektná ergonómia - ešte ¾ahšia a kompak

tnejšia

Akumulátorové skrutkovaèe RADY L vysokovýkonný motor s malou konštrukènou ve¾kosou 20 nastavite¾ných toèivých momentov, plus stupeò pre vàtanie rýchle zastavenie perfektná ergonómia ochrana jednotlivých èlánkov akumulátora elektronická ochrana proti preaženiu s integrovanou kontrolou teploty technológia „AIR COOLED“ pre krátke nabíjanie a dlhú životnos Indikácia kapacity akumulátora 3 roèná záruka na akumulátory.

BS 14,4 LT Quick BS 14,4 Li

obj.è.: 602105510

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30 Vàtanie - oce¾ 10 / drevo 20 mm Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 20 / 40 Nm Hmotnos 1,4 kg Cena € s DPH

269,- 229,90

BS 18 Li

obj.è.: 602116500

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1650 /min. Krútiaci moment max. 24 / 48 Nm Hmotnos 1,53 kg Cena € s DPH

obj.è.: 602101500

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm Hmotnos 1,8 kg Cena € s DPH

509,- 469,90

BS 14,4 LT Quick

obj.è.: 602101700

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm Hmotnos 1,8 kg Cena € s DPH

529,-

339,- 279,90

Akumulátorové skrutkovaèe RADY LT Tu zaèína každý správny remeselník, ktorý to myslí s prácou vážne. Nová rada LT vïaka spojeniu techniky stroja so špièkovou technológiou akumulátorov, poskytne rados a úèinnú pomoc pri práci. momentová spojka Metabo so zväèšeným nastavite¾ným rozsahom vysokovýkonný 4-uhlíkový motor s malou konštrukènou ve¾kosou 20 nastavite¾ných toèivých momentov, plus stupeò pre vàtanie jednoruène obsluhovate¾ný prepínaè prevodu perfektná ergonómia stabilné kovové rýchloupínacie sk¾uèovadlo vreteno s vnútorným šeshranom na bity integrované pracovné svetlo kryt prevodu z hliníkového odliatku rýchle zastavenie elektronická ochrana proti preaženiu s integrovanou kontrolou teploty ochrana jednotlivých èlánkov akumulátora technológia „AIR COOLED“ pre krátke nabíjanie a dlhú životnos indikátor aktuálnej kapacity akumulátora 3 roèná záruka na akumulátory.

BS 14,4 LT Compact

obj.è.: 602100550

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30 Vàtanie - oce¾ 13 / drevo 35 mm Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1450 /min. Krútiaci moment max. 27 / 50 Nm Hmotnos 1,5 kg Cena € s DPH

369,- 309,90

BS 18 LT Quick

obj.è.: 602104500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Vàtanie - oce¾ 13 / drevo 38 mm Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

529,- 499,90

BS 18 LT Compact

obj.è.: 602102550

Napätie akumulátorov 18 V / 1,5 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm Hmotnos 1,6 kg Cena € s DPH

389,- 339,90

BS 18 LT

obj.è.: 602102500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm Hmotnos 1,8 kg Cena € s DPH

509,- 469,90 3


BS 18 LT

5,2 Ah

NOVINKA!

obj.è.: 602102650

Napätie akumulátorov 18 V / 5,2 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm Hmotnos 1,8 kg Cena € s DPH

539,90

VÝHODNÁ UVÁDZACIA CENA!

BS 18 LTX Quick

obj.è.: 602109610

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 42 / 96 Nm Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

629,- 589,90

BS 18 LTX Quick

obj. è. 602109650

5,2 Ah

659,90

Akumulátorová príklepová vàtaèka SB 18 LT Compact

obj.è.: 602103550 Napätie akumulátorov 18 V / 1,5 Ah / ASC 30 Vàtanie - betón 13 / oce¾ 13 / drevo 38 mm Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min. Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

BS 18 LTX X3 Quick obj.è.: 602114610 + násobiè momentu PowerX3

NOVINKA!

369,90

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment s X3 až 120 Nm Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

759,- 729,90

SB 18 LT s 4,0 Ah aku obj. è. 602103500

499,90 Akumulátorová príklepová vàtaèka SB 18 LTX Impuls

Rázový skrutkovaè SSD 18 LT

obj.è.: 602196500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Max. poèet úderov 1 100 / 2 750 / 3 300 /min. Krútiaci moment max. 75 / 120 / 150 Nm Hmotnos 1,6 kg Cena € s DPH

559,90

Rázový skrutkovaè SSW 18 LT

obj.è.: 602195500

obj.è.: 602148610 Napätie akumulátorov 18 V / 4,0 Ah / ASC 30 Vàtanie - betón 16 / oce¾ 13 / drevo 50 mm Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 44 - 100 Nm Hmotnos 2,1 kg Cena € s DPH

589,- 549,90

SB 18 LTX Impuls

obj. è. 602148650

5,2 Ahobj. è.619,90 602148850

bez aku a nabíjaèky

239,-

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Max poèet úderov 1900 / 2500 / 3000 U/min Krútiaci moment max. 100 / 140 / 210 Nm Hmotnos 1,6 kg Cena € s DPH

569,90

Akumulátorové skrutkovaèe RADY LTX

EXTRA VÝHODNE

Akumulátorové skrutkovaèe rady LTX disponujú výhodami nižších tried, navyše jeho parametre ho predurèujú na najažšiu prácu. 14 nastavite¾ných toèivých momentov, plus stupeò pre vàtanie možnos práce s impulzným režimom upínacie hrdlo (priemer 43 mm) pre rukovä a iné použitie. 3 roèná záruka na akumulátory.

BS 14,4 LTX Impuls

obj.è.: 602143610

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30 Vàtanie - oce¾ 13 / drevo 45 mm Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 38 - 88 Nm Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

559,- 469,90

BS 18 LTX Impuls

obj.è.: 602145610

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Vàtanie - oce¾ 13 / drevo 50 mm Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min. Krútiaci moment max. 42 / 46 / 96 Nm Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

589,- 549,90

4

Combo set BS 18 LTX Impuls + W 18 LTX 125 + STA 18 LTX + ULA 14,4 - 18 V

5,2 Ah

obj.è.: 685017650 Napätie akumulátorov 18 V / 2x 5,2 Ah / ASC 30 Cena € s DPH

888,88

Aku ruèná lampa ULA 14,4 - 18 V

obj.è.: 602311000

Napätie akumulátorov 14,4 - 18 V bez AKU Hmotnos ,37 kg Cena € s DPH

Rádio a nabíjaèka RC 14,4 - 18 V

49,obj.è.: 602106000

nabíjanie všetkých L, LT, LTX akumulátorov AUX-prípojný kábel, sieový kábel, BEZ AKU Vstupy slúchadlá, AUX pre CD a Mp3, DC (5V,500 mA)

Hmotnos 5,3 kg Cena € s DPH

259,-


Aku stavebné svietidlo (bez aku) BSA 14,4 - 18 LED obj.è.: 602111850 Svietivos 14,4 V / 1,5 Ah: 1,6 h, 3,0 Ah: 3,2 h, 4,0 Ah: 4,3 h Svietivos 18 V / 1,5 Ah: 2,0 h, 3,0 Ah: 4,0 h, 4,0 Ah: 5,4 h, 5,2 Ah: 7,0 h Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

219,90 NOVINKA!

Stojan pre BSA

obj. è. 623729000

SET BSA + stojan

obj. è. 690728000

Akumulátor 10,8 V 1,5 Ah

Akumulátor 14,4 V

4,0 Ah

1,5 Ah

3,0 Ah

4,0 Ah

625439000 625436000 625585000 625498000 625454000 625526000 46,07 €

161,50 329,90

3,0 Ah 93,84 €

97,42 €

65,50 €

104,80 €

117,90 €

Akumulátor 18 V 1,5 Ah

3,0 Ah

4,0 Ah

5,2 Ah

625499000 625455000 625527000 625587000 78,60 €

131,- €

149,34 €

180,78 €

ŠPECIÁLNE STROJE NA OPRACOVANIE NEREZE Pásový pilník BF 18 LTX 90 Inox Set obj.è.: 600321870

Pásovy pilník BFE 9-90 Set

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Rýchlos pásu 8 m/s Šírka pásu 6 - 18 mm Hmotnos 2,6 kg Cena € s DPH

Príkon 900 W Rýchlos pásu 3,8 - 9 m/s Šírka pásu 6 - 19 mm Hmotnos 2,3 kg Cena € s DPH

Brúska na kútové zvary KNS 18 LTX 150 Set obj.è.: 600191870

Brúska na kútové zvary KNSE 12-150 Set obj.è.: 602133500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 3800 /min. Priemer kotúèa 150 mm Hmotnos 3 kg Cena € s DPH

Príkon 1200 W Poèet otáèok 1300 - 4000 /min. Priemer kotúèa 150 mm Hmotnos 3,3 kg Cena € s DPH

Aku pásová brúska na rúry RB 18 LTX 60 Set obj.è.: 600192870

Pásová brúska na rúry RBE 9-60 Set obj.è.: 602183500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Rýchlos pásu 9,2 m/s Rozmer brúsneho telesa 30 x 533 mm Hmotnos 2,4 kg Cena € s DPH

Príkon 900 Watt Max.priemer rúry 60 mm Uho¾ obopnutia 190° Hmotnos 3,1 kg Cena € s DPH

Uhlová brúska W 18 LTX 125 Inox Set obj.è.: 600174870

Pásová brúska na rúry RBE 12-180 Set obj.è.: 602132500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 5000 /min. Priemer kotúèa 125 mm Hmotnos 2,4 kg Cena € s DPH

Príkon 1200 Watt Max.priemer rúry 180 mm Uho¾ obopnutia 270° Hmotnos 3,7 kg Cena € s DPH

Hladièka S 18 LTX 115 Set

Hladièka SE 12-115 Set

929,-

1 099,-

1 229,-

819,-

obj.è.: 600154870

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 3000 /min. Priemer kotúèa 100 - 115 mm Hmotnos 3,1 kg Cena € s DPH

969,-

obj.è.: 602134500

699,-

939,-

1 119,-

1 369,-

obj.è.: 602115500

Príkon 1200 W Poèet otáèok 900 - 2810 /min. Rozmer kotúèa š/priemer 50-100 / 100-115 mm Hmotnos 3 kg Cena € s DPH

829,-

5


UHLOVÉ BRÚSKY Výkonné , s dlhou životnosou a bezpeènosou práce. W 18 LTX 125

WEA 14-125 Quick s autobalancerom

obj.è.: 602174610

Napätie akumulátora 18 V / 2x 4 Ah / ASC 30 Priemer kotúèa 125 mm Poèet otáèok 8 000 /min. Hmotnos s akumulátorom 2,4 kg Cena € s DPH

Príkon 1400 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 3,3 Nm Poèet otáèok 10 500 /min. Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

609,- 569,90

W 18 LTX 125

249,- 204,90

obj. è. 602174650

5,2 Ah obj. è.639,90 602174850

bez aku a nabijaèky

229,00 W 780 - 125

obj.è.: 600377000

obj.è.: 606702000

Príkon 780 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 1,8 Nm Poèet otáèok 10 000 /min. Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

nia zásob! Do vypreda

T OvhoPdnejšPie pRre nOároDènéUpoKužitiTe naj

79,90

W 820 - 125

obj.è.: 606728000

Príkon 820 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 1,8 Nm Poèet otáèok 10 000 /min. Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

WE 14-125 Inox Plus

109,- 84,90

WE 9-125 Quick

169,- 135,90

W 1080-125

obj.è.: 606722000

Príkon 1080 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 3 Nm Poèet otáèok 10 500 /min. Hmotnos 2,1 kg Cena € s DPH

129,- 107,90

WA 11-125 Quick s autobalancerom

obj.è.: 601101000

Príkon 1100 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 3 Nm Poèet otáèok 10 000 /min. Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

189,- 155,90

WE 14-125 Plus WE 14-150 Plus

obj.è.: 600281000 obj.è.: 600286000

Príkon 1400 W / Priemer kotúèa 125 / 150 mm Krútiaci moment 3,3 / 3,5 Nm Poèet otáèok 7000-10500 / 6000-9000 /min. Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

189,- 149,90

6

Príkon 1 400 W / Krútiaci moment 4,2 Nm Poèet otáèok 2.000 - 7.000 /min Max. priemer kotúèa 125 mm Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

obj.è.: 600269000

Príkon 950 W / Priemer kotúèa 125 mm Krútiaci moment 2,5 Nm Poèet otáèok 3 000 - 10 000 /min. Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

obj.è.: 602131000

+ lamelový kotúè 125 mm

289,- 209,90

Leštièka na mramor a kameò pre mokré leštenie PWE 11-100 obj.è.: 602050000 Príkon 1 100 W / Priemer kotúèa 100 mm Krútiaci moment 18 Nm Poèet otáèok 1 700 - 6 100 /min. Hmotnos 2,2 kg Cena € s DPH

419,-

Leštièka PE 12-175

obj.è.: 602175000

Príkon 1 200 W / Krútiaci moment 14 Nm Poèet otáèok 700 - 2200 /min. Max. priemer kotúèa 175 mm Hmotnos 2,4 kg Cena € s DPH

369,-

RENOVAÈNÁ SADA PRE ÈISTENIE, RENOVÁCIU, A RUSTIKÁLNE EFEKTY DREVA.

NOVINKA!

Leštièka - renovaèný set PE 12-175 SET obj.è.: 602175870 3 kotúèové kefy (P46, P60, P80) Hmotnos 2,4 kg Cena € s DPH

www.stamet.sk

dodávka bez oporného taniera!

569,-


W 17-150

DVOJKOTÚÈOVÉ BRÚSKY

obj.è.: 600169000

výkonný a tichý bezudržbový indukèný motor jedineèný bajonetový systém odòatia krytov kotúèov - ¾ahká a rýchla výmena kotúèov rýchle nastavenie dorazu, bez použitia náradia ochranné sklá pre ochranu zraku gumové podložky pre stabilitu a zníženie vibrácii

Príkon 1700 W / Priemer kotúèa 150 mm Krútiaci moment 5 Nm Poèet otáèok 10 000 /min. Hmotnos 3,8 kg Cena € s DPH

319,- 239,90

WX 17-150

obj.è.: 600170000

DS 125

obj.è.: 619125000 na ¾ahké brúsenie a ostrenie

339,- 249,90 WX 17-180

Príkon 200 W / 230V Krutiaci moment 0,9 Nm Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 125 x 20 x 20 mm Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 7,5 kg Cena € s DPH

obj.è.: 600179000

Príkon 1700 W / Priemer kotúèa 180 mm Krútiaci moment 6 Nm Poèet otáèok 8 500 /min. Hmotnos 3,9 kg Cena € s DPH

129,-

112,90

349,- 279,90 DS 150

Combo WX 2000/230

obj.è.: 619150000

Príkon 350 W / 230V Krutiaci moment 1,1 Nm Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 150 x 20 x 20 mm Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 9,5 kg Cena € s DPH

obj.è.: 685072000

+ W 820/125 + 3x diamantový kotúè Príkon 2000 W / Priemer kotúèa 230 mm Krútiaci moment 6 Nm Poèet otáèok 6 600 /min. Hmotnos 5,8 kg Cena € s DPH

179,- 144,90

DS 175

299,90

obj.è.: 619175000

pre nároèné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie

Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 175 x 25 x 32 mm Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 14,5 kg / výstup pre odsávanie 35 mm Cena € s DPH

239,-

EXTRA VÝHODNE

WX 22-230

DS 200

Príkon 600 W / 400V Krutiaci moment 2,6 Nm Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 200 x 25 x 32 mm Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 16,3 kg / výstup pre odsávanie 35 mm Cena € s DPH

obj.è.: 606459000

Príkon 2 200 W / Priemer kotúèa 230 mm Krútiaci moment 14 Nm Poèet otáèok 6 600 /min. Hmotnos 5,8 kg Cena € s DPH

239,-

WX 24-230

VÝBORNÝ POMER VALITA / CENA! 174,90 K

369,- 309,90

DS 250

obj.è.: 619250000

na priemyselné použitie Príkon 900 W / 400V Krutiaci moment 10 Nm Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 250 x 40 x 51 mm Poèet otáèok 1 490 /min. Hmotnos 33,3 kg / výstup pre odsávanie 35 mm Cena € s DPH

obj.è.: 606449000

Príkon 2 400 W / Priemer kotúèa 230 mm Krútiaci moment 17 Nm Poèet otáèok 6 600 /min. Hmotnos 5,8 kg Cena € s DPH

459,- 399,90

269,-

WXLA 26-230 Quick s autobalancerom

obj.è.: 619200000

na priemyselné použitie

TNS 175 obj.è.: 611750000 nízkootáèkovy a bežný kotúè

obj.è.: 606455000

Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm Brúsny kotúè 170 x 25 x 32 mm N60, 200 x 40 x 20 mm Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 14,9 kg / výstup pre odsávanie 35 mm Cena € s DPH

Príkon 2 600 W / Priemer kotúèa 230 mm Krútiaci moment 18 Nm Poèet otáèok 6 600 /min. Hmotnos 6,4 kg Cena € s DPH

262,- 249,90

399,- 329,90

WXLA pre najažšie použitie, extrémna odolnos www.metabo.sk

BS 175 obj.è.: 601750000 kotúèová brúska s brúsnym pásom Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm Brúsny kotúè 175 x 25 x 32 mm N60, 50 x 1020 mm K60 Poèet otáèok 2 980 /min. Hmotnos 14,5 kg / výstup pre odsávanie 35 mm Cena € s DPH

369,-

7


Nožnice na plech Ku 6870

obj.è.: 606870000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 6 Nm Poèet zdvihov 3 000 /min. Oce¾. plech 400 N/mm2 2,5 mm Min.zakrivenie 20 mm / Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

749,-

Nožnice na plech Ku 6872

Priama brúska GA 18 LTX

obj.è.: 600638500

Napätie akumulátora 18 V / 1x 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 25 000 /min. Klieština 6 mm Hmotnos 2,1 kg Cena € s DPH

569,-

bez aku, nabíjaèky

obj. è. 600638850

359,-

obj.è.: 606872000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 3 Nm Poèet zdvihov 5 300 /min. Oce¾. plech 400 N/mm2 1,6 mm Min.zakrivenie 15 mm / Hmotnos 1,9 kg Cena € s DPH

629,-

Prestrihovaè Kn 6875

obj.è.: 606875000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 6 Nm Poèet zdvihov 3 000 /min. Oce¾. plech 400 N/mm2 2 mm Min.zakrivenie 4 mm / Hmotnos 2,1 kg Cena € s DPH

809,-

Priama brúska GA 18 LTX G

obj.è.: 600639500

Napätie akumulátora 18 V / 1x 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 6 000 /min. Klieština 6 mm Hmotnos 2,2 kg Cena € s DPH

709,-

bez aku, nabíjaèky

obj. è. 600639850

499,-

Priama brúska GE 710 Compact

NOVINKA! obj.è.: 600615000

Príkon 710 W / Klieština 6 mm Poèet otáèok 13 000 - 34 000 /min. Poèet otáèok pri zaažení 24 000 /min. Hmotnos 1,4 kg Cena € s DPH

209,- 169,-

Píla na rezanie kovov CS 23-355 obj.è.: 602335850 + Flexiamant Super Príkon 2300 W / Priemer kotúèa 355 mm tyè - 65, rúry - 125, profily - 115x130 mm max. otvorenie èelusti zveráka 238 mm Hmotnos 16,9 kg Cena € s DPH

279,- 229,90

5 dielna sada tvrdokovových frézok

10 dielna sada tvrdokovových frézok

Obsahuje 628343, 628347 628351, 628402 628359

Obsahuje 628343, 628344, 628347, 628348, 628352, 628402 628356, 628359, 628360, 628367.

Obj.è.: 628403

90,67

Obj.è.: 628404

236,41 Priama brúska GE 710 Plus

NOVINKA! obj.è.: 600616000

Príkon 710 W / Klieština 6 mm Poèet otáèok 10 000 - 30 500 /min. Poèet otáèok pri zaažení 24 000 /min. Hmotnos 1,6 kg Cena € s DPH

279,- 229,90

Upínací rám pri práci s ohybným hriade¾om: Upínací rám Metabo potiahnutý tvrdenou gumou môžete postavi alebo zavesi, je nešmyk¾avý a stabilný. Chráni chúlostivé povrchy pred poškriabaním Obj.è.: 628329000

Priama brúska GE 950 Plus

NOVINKA! obj.è.: 600618000

Príkon 950 W / Klieština 6 mm Poèet otáèok 2 500 - 8 700 /min. Poèet otáèok pri zaažení 7 200 /min. Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

399,- 349,90

8

www.metabo.sk

199,-


Lepiaca pišto¾ KE 3000

iek 25 tyèin epidla l tavného ANIA ZÁSOB! obj.è.: 618121000 DO VYPRED

+ 25 tyèiniek tavného lepidla Priemer /dåžka tyèiniek 11 / 200 mm Doba nahriatia cca 6 min. Teplota spracovania cca 200 °C Hmotnos 0,25 kg Cena € s DPH

Teplovzdušná pištol H 16-500

obj.è.: 601650000

Príkon 1600 W Množstvo vzduchu 240 - 500 l/min. Teplota vzduchu 300 - 500 °C Hmotnos 0,7 kg Cena € s DPH

89,-

Teplovzdušná pištol HE 20-600 + 2 nadstavce

49,-

59,90

obj.è.: 602060500

Príkon 2000 W Množstvo vzduchu 150 - 500 l/min. Teplota vzduchu 50 - 600 °C Hmotnos 0,85 kg Cena € s DPH

139,- 119,90

Teplovzdušná pištol HE 23-650 + 3 nadstavce

EXTRA VÝHODNE Fréza do muriva MFE 30 + vysávaè ASR 2025 + 2 ks kotúèe

obj.è.: 601119000

Príkon 1400 W / Priemer kotúèov 125 mm Poèet otáèok 8200 /min. Možná šírka drážok 10, 17, 23, 30 mm Plynule nastavite¾ná håbka drážok 0 - 30 mm Hmotnos 3,9 kg Cena € s DPH -

1 503, 789,90

obj.è.: 602365500

Príkon 2300 W Množstvo vzduchu 150 - 500 l/min. Teplota vzduchu 50 - 650 °C Hmotnos 0,94 kg Cena € s DPH

199,- 179,90

Sponkovaèka a klincovaèka TaE 2019 obj.è.: 602019000 Max. sled impulzov 20 /min. Spony 4 mm, šírka 12 - 18 mm Spony, 10 mm šírka 8 -18 mm Spony z pl.drôtu, šírka 10 mm, šírka 8 - 14 mm Klince 19 mm Hmotnos 1 kg Cena € s DPH

249,-

Sponkovaèka a klincovaèka TaE 3030 obj.è.: 603030000

Fréza do muriva MFE 65 + vysávaè ASR 2050 + 2 ks kotúèe

Max. sled impulzov 20 /min. Spony 4 mm, šírka 18 - 30 mm Klince 16 - 30 mm Hmotnos 1,2 kg Cena € s DPH obj.è.: 600365000

Príkon 2400 W / Priemer kotúèov 230 mm Poèet otáèok 6500 /min. Možná šírka drážok 3, 9, 17, 29, 33, 37, 41 mm Plynule nastavite¾ná håbka drážok 20 - 65 mm Hmotnos 8,2 kg Cena € s DPH ,-

1 986 1 429,90

www.metabo.sk

309,-

Sponkovaèka a klincovaèka TaM 3034 obj.è.: 603034000 Max. sled impulzov 20 /min. Spony 4 mm, šírka 18 - 30 mm Klince 16 - 30 mm Hmotnos 1,2 kg Cena € s DPH

359,9


Vàtaèka BE 10

obj.è.: 600133000

Príkon 450 W Poèet otáèok 0-2400 /min. Krútiaci moment 10 Nm Vàtanie kov, mäkké drevo 10 / 20 mm Hmotnos 1,1 kg Cena € s DPH

119,- 94,90

EXTRÉMNY VÝKON široké možnosti použitia. ve¾mi vhodné pre vàtanie väèších priemerov silný a výkonný metabo motor bezpeènostná spojka metabo S-automatic rovnaký výkon pri chode v¾avo aj vpravo nastavenie poètu otáèok vreteno s vnútorným šeshranom (BE 75-16) nízka váha kompaktná ve¾kos predåžená rukovä proti pretoèeniu vhodné na vàtanie, miešanie, závitovanie metabo „Quick“ rýchla výmena z vàtania na skrutkovanie bez použitia náradia (pri verziách Quick) Vàtaèka BE 75-16

75 Nm

329,- 289,90

EXTRÉMNY VÝKON QUICK = JEDNODUCHO A RÝCHLO

75 Nmobj.è.: 600585700

Príkon 750 W Poèet otáèok 0-660 /min. Krútiaci moment 75 Nm Vàtanie kov, mäkké drevo 16 / 50 mm Hmotnos 2,3 kg Cena € s DPH

Dvojrýchlostná vàtaèka BE 1300 Quick obj.è.: 600593700 Príkon 1300 W Poèet otáèok 0 - 1000 / 0 - 3100 /min. Krútiaci moment 46 Nm Vàtanie kov, mäkké drevo 16/8 / 40/25 mm Hmotnos 2,9 kg Cena € s DPH

569,-

www.metabo.sk

NOVINKA!

Príkon 600 W Krútiaci moment 11 Nm Poèet otáèok 0 - 2800 /min. Poèet úderov 50 000 /min. Vàtanie beton, kov, drevo 12 / 10 / 25 mm Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

89,90

Príklepová vàtaèka SBE 601

obj.è.: 600601510

NOVINKA!

Príkon 600 W Krútiaci moment 11 Nm Poèet otáèok 0 - 2800 /min. Poèet úderov 50 000 /min. Vàtanie beton, kov, drevo 12 / 10 / 25 mm Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

109,90

Príklepová vàtaèka SBE 760

obj.è.: 600841850

NOVINKA!

Príkon 760 W Krútiaci moment 24 / 9 Nm Poèet otáèok 0 - 1200 / 0 - 3200 /min. Poèet úderov 59 000 /min. Vàtanie beton, kov, drevo 16 / 13-8 / 40-25 mm Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

169,90

Príklepová vàtaèka SBE 900 Impuls

obj.è.: 600865500

Príkon 900 W Krútiaci moment 38 / 14 Nm Poèet otáèok 0 - 1000 / 0 - 3100 /min. Poèet úderov 59 000 /min. Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 13 / 40 mm Hmotnos 2,7 kg Cena € s DPH

289,- 239,90

Príklepová vàtaèka SBE 1100 Plus

obj.è.: 600867500

Príkon 1100 W Krútiaci moment 44 / 16 Nm Poèet otáèok 0 - 900 / 0 - 2800 /min. Poèet úderov 53 000 /min. Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 16 / 40 mm Hmotnos 2,8 kg Cena € s DPH

309,- 269,90

Rýchloupínací držiak bitov „Quick“

499,-

10

obj.è.: 600601000

obj.è.: 600580000

Príkon 750 W Poèet otáèok 0-660 /min. Krútiaci moment 75 Nm Vàtanie kov, mäkké drevo 16 / 50 mm Hmotnos 2,3 kg Cena € s DPH

Vàtaèka BE 75 Quick

Príklepová vàtaèka SBE 601

Sk¾uèovadlo Futuro Plus S2M „Quick“

obj.è.: 627241000

obj.è.: 627240000

54,35

63,83

Rýchloupínací uhlový adaptér „Quick“ obj.è.: 627242000

obj.è.: 627077000

Ozubené sk¾uèovadlo „Quick“ obj.è.: 627238000

69,01 68,90

61,44


AKU KLADIVÁ - VÀTANIE RÝCHLO, KDEKO¼VEK A BEZ KÁBLA.

SDS PLUS Aku vàtacie kladivo BHA 18 LTX

Kombikladivo KHE 2851

BHA 18 LTX 1,5 Ah

obj.è. 600228650

739,90 obj.è. 600228800

439,KHA 36 LTX

obj.è.: 600795500

NOVINKA!

Napätie akumulátora 36 V / 4 Ah / ASC 15 Poèet otáèok 0 - 1 100 /min. Vàtanie beton 32, kov 13, drevo 30 mm Sila úderu (EPTA) 3,1 J / 226 J/s Hmotnos 4,5 kg Cena € s DPH

1 099,-

VYBAVENÝ NA PRÁCU!

obj.è.: 600597000

229, 149,90 obj.è.: 600637000

Príkon 800 W Krútiaci moment 20 Nm Poèet otáèok 0 - 1150 /min. Sila úderu (EPTA) 3,1 J / 222 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 32 / 82 /13 / 35 mm Hmotnos 3,4 kg Cena € s DPH

469,- 399,90

Kombikladivo KHE 3251

379,- 339,90

Univerzálne kladivo UHE 2250 Multi

obj.è.: 600854000

2x sk¾uèovadlo Príkon 705 W Krútiaci moment 13 Nm Poèet otáèok 0 - 990 / 0 - 2.600 /min Sila úderu (EPTA) 2,2 J / 141 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 22 / 68 / 13 (6) / 28 (28) mm Hmotnos 3,4 kg Cena € s DPH -

Univerzálne kladivo UHE 2850 Multi

Príkon 800 W Krútiaci moment 15 Nm Poèet otáèok 0 - 1150 /min. Sila úderu (EPTA) 2,3 J / 166 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 24 / 68 / 13 / 30 mm Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH -

Kombikladivo KHE 3250

Príkon 1010 W Krútiaci moment 13 Nm Poèet otáèok 0 - 945 /min. Sila úderu (EPTA) 2,8 J / 207 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 28 / 68 /13 / 28 mm Hmotnos 3,2 kg Cena € s DPH

EXTRA VÝHODNE

319, 254,90

EXTRA VÝHODNE Kombikladivo KHE 2443

obj.è.: 600657000

2x sk¾uèovadlo

669,90

5,2 Ah

obj.è.: 600658000

Príkon 850 W Krútiaci moment 13 Nm Poèet otáèok 0 - 1100 /min. Sila úderu (EPTA) 2,7 J / 200 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 26 / 68 / 13 / 28 mm Hmotnos 3,2 kg Cena € s DPH

349,- 299,90

obj.è.: 600228610

Napätie akumulátora 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 1200 /min. Vàtanie beton 18, kov 10, drevo 22 mm Sila úderu (EPTA) 1,8 J / 131 J/s Hmotnos 3,1 kg Cena € s DPH

BHA 18 LTX

Kombikladivo KHE 2650

obj.è.: 600659000

2x sk¾uèovadlo Príkon 800 W Krútiaci moment 20 Nm Poèet otáèok 0 - 1150 /min. Sila úderu (EPTA) 3,1 J / 222 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 32 / 82 /13 / 35 mm Hmotnos 3,5 kg Cena € s DPH

539,- 469,90

obj.è.: 600712000

2x sk¾uèovadlo Príkon 1010 W Krútiaci moment 13 Nm Poèet otáèok 0 - 945 / 0 - 2.480 /min Sila úderu (EPTA) 2,8 J / 207 J/s Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo 28 / 68 / 13 (6) / 28 (28) mm Hmotnos 3,4 kg Cena € s DPH -

389, 339,90

SILNÁ ¼AHKÁ VÁHA KHE 3250 KHE 3251 Silné, mnohostranné a ergonomicky perfektné: Jedineèný Metabo Antivibraèný systém Výborný pomer hmotnos/výkon Neuverite¾ná rýchlos vàtania a napriek tomu ¾ahké. Robustný Metabo Marathon motor Extra dlhá životnos vïaka špeciálnej ochrane proti abrazívnemu prachu. Dlhá životnos - výborné chladenie Dlhší vypínaè Komfortnejšie dosiahnute¾ný v každej pracovnej situácii. Skrutkovanie v pravom alebo ¾avom chode Vždy s rovnakou silou. www.stamet.sk

11


AKU MAGNETICKÁ VÀTAÈKA SDS MAX Kombikladivo KHE 56

obj.è.: 600340000

Príkon 1300 W Krútiaci moment 90 Nm Poèet otáèok 0 - 300 /min. Sila úderu (EPTA) 8,5 J / 402 J/s Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka 45 / 65 / 100 mm Hmotnos 6,7 kg Cena € s DPH -

999, 869,90

Sekacie kladivo MHE 56

obj.è.: 600366000

Príkon 1300 W Max.poèet úderov 2840 /min. Sila úderu (EPTA) 8,5 J / 402 J/s Hmotnos 6,3 kg Cena € s DPH -

- maximálna sloboda pohybu - vynikajúci výkon do priemeru 32 mm - ve¾ké flexibilita vïaka rezervnému akumulátoru - maximálna pracovná bezpeènos vïaka indikácii magnetickej prídržnej sily permanentného magnetu - permanentný magnet nepotrebujem žiadne napájanie - magnet v tvare hranolu môžete upevni na rúry priemeru 90 - 300 mm, hrúbka steny 6 mm Aku magnetická vàtaèka MAG 28 LTX 32 obj.è.: 600334500 Napätie akumulátora 25,2 V / 3 Ah / ASS 15 Poèet otáèok 380 / 680 /min. Upnutie Morse kužel MK2, 19 mm Weldon Vàtanie priemer / håbka 32 (vrtak 13) / 50 mm Zdvih stojanu 160 mm Hmotnos s aku 14,5 kg Cena € s DPH

2 349,-

869, 779,90 Magnetická jadrová vàtaèka MAG 32 obj.è.: 600330500

Kombikladivo KHE 76

obj.è.: 600341000

Príkon 1500 W Krútiaci moment 100 Nm Poèet otáèok 0 - 300 /min. Sila úderu (EPTA) 11,9 J / 542 J/s Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka 50 / 80 / 150 mm Hmotnos 8,4 kg Cena € s DPH

Príkon 1000 W Krútiaci moment 50 Nm Poèet otáèok /pri zaažení 700 / 450 /min. Upnutie 19 mm Weldon Vàtanie priemer / håbka 32 (13) / 50 mm Zdvih stojanu 160 mm Hmotnos s aku 11 kg Cena € s DPH

1 499, 1 299,90

1 099, 1 039,90

Magnetická jadrová vàtaèka MAG 50 obj.è.: 600331500

Kombikladivo KHE 96

obj.è.: 600596000

Príkon 1700 W Krútiaci moment 120 Nm Poèet otáèok 125 -250 /min. Sila úderu (EPTA) 20 J / 658 J/s Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka 50 / 80 / 150 mm Hmotnos 11,8 kg Cena € s DPH

1 499, 1 299,90

Príkon 1200 W Krútiaci moment 90 / 50 Nm Poèet otáèok 100 - 250 / 200 - 450 /min. Upnutie Morse kužel MK2, 19 mm Weldon Vàtanie priemer / håbka 50 (20) / 50 mm Rezanie závitov M16 Zdvih stojanu 160 mm Hmotnos s aku 13 kg Cena € s DPH

2 199, 1 599,90

EXTRA VÝHODNE

Miešadlo RWE 1100 obj.è.: 601111000 + metla RS2 / 140 / 600 Príkon 1100 W Krútiaci moment 45 Nm Poèet otáèok 0 - 700 /min. Upnutie nástroja vnútorný závit M 14 Hmotnos s aku 3,4 kg Cena € s DPH

Sekacie kladivo MHE 96

329,- 259,90

obj.è.: 600396000

Príkon 1600 W Max.poèet úderov 1950 /min. Sila úderu (EPTA) 20 J / 658 J/s Hmotnos 11 kg Cena € s DPH

1 399, 1 119,90

12

RS 2 / 140 / 600 (nadol)

RS 3 / 130 / 600 (nadol)

RS4 / 130 / 600 (nahor)

Obj. è. 631951000

Obj. è. 631953000

Obj. è. 631956000

Cena 51,78 €

Cena 59,50 €

Cena 59,50 €

www.metabo.sk


ODPORÚÈAME POUŽÍVANIE VRECIEK DO VYSÁVAÈA, PREDÅŽIA ŽIVOTNOS FILTROV AJ VYSÁVAÈA! AS 20 L

obj.è.: 602012000

Príkon 1200 W Objem nádrže 20 l Prietok vzduchu 4200 l/h Podtlak 210 hPa (mbar) Filtraèná plocha 3600 cm2 Priemer a dåžka hadice 35 mm / 1,75 m Hmotnos 5 kg Cena € s DPH -

NOVINKA!

246, 179,90

Ekologické a efektívne odstraòovanie farieb a laku. Až 70% úspora èasu oproti iným technikám. Fréza na lak LF 724 S

obj.è.: 600724000

Príkon 710 W Krútiaci moment 2 Nm Priemer frézovania 80 mm Výška boèného frézovania 28 mm Axiálna håbka frézovania 0 - 0,3 mm Radiálna håbka frézovania 0,15 mm Hmotnos 2,6 kg Cena € s DPH

439,-

+ MetaLoc I

obj.è.: 600724700

479,ASA 32 L

bez brus.papiera bez chémie

obj.è.: 602013000

Príkon 1200 W Objem nádrže 32 l Prietok vzduchu 4200 l/h Podtlak 210 hPa (mbar) Filtraèná plocha 3600 cm2 Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,2 m Hmotnos 7 kg Cena € s DPH -

NOVINKA!

309, 259,90

Horná fréza Of E 1229 Signal

obj.è.: 601229000

Príkon 1200 W Max. výška zdvihu 50 mm Vo¾nobežné otáèky 5000 - 25500 /min. Priemer upínacej klieštiny 8 mm Hmotnos 3,4 kg Cena € s DPH

479,- 419,90

+ MetaLoc IV ASR 2025

obj.è.: 601229700

479,-

obj.è.: 602022000

Príkon 1200 W Objem nádrže 25 l Prietok vzduchu 3660 l/h Podtlak 248 hPa (mbar) Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre celulóza Priemer a dåžka hadice 35 mm / 2,5 m Hmotnos 11 kg Cena € s DPH -

539, 444,90

Pásová brúska s podstavcom a dorazom obj.è.: 600375000 Bae 75 Príkon 1010 W Vo¾nobežné otáèky 240 - 450 m/min. Krútiaci moment 12 Nm Brúsny pás 75 x 533 mm Hmotnos 4,7 kg Cena € s DPH

349,- 269,90

ASR 2050

obj.è.: 602033000

+ 5 ks vrecko na prach Príkon 1200 W Objem nádrže 50 l Prietok vzduchu 3660 l/h Podtlak 248 hPa (mbar) Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre celulóza Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m Hmotnos 16 kg Cena € s DPH -

649, 589,90

Hoblík s podstavcom Ho 0882

obj.è.: 600882540

Príkon 800 W Dåžka stola 290 mm Šírka hob¾ovania 82 mm Nastavite¾ná håbka 0 - 3 mm Max. håbka zárezu 23 mm Hmotnos 3,3 kg Cena € s DPH

369,- 319,90

PRE TRVALÉ NASADENIE, STÁLE ÈISTENIE FILTRA BEZ PRERUŠENIA PRÁCE!

FILTRE triedy M 3

Ideálne pre mobilné použitie vhodné odsávanie pri brúsení, vàtaní, frézovaní a rezaní na stavbe g/m ) ty AGW≥ 0,1 mko ntrola alebo v dielni vhodné k odsávaniu nehor¾avých kvapalín Integrovaná zásuvka s automatickým (hodno ká automatic prúdu vzduchu zapínaním umývate¾ný filter možnos navinutia kábla automatický dobeh k vyprázdneniu hadice ASR 35 L AutoClean

obj.è.: 602055000

Príkon 1400 W Objem nádrže 35 l Prietok vzduchu 3660 l/h Podtlak 248 hPa (mbar) Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre polyesterové Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m Hmotnos 15 kg Cena € s DPH

729,-

ASR 35 M AutoClean

obj.è.: 602056000

Príkon 1400 W Objem nádrže 35 l Prietok vzduchu 3660 l/h Podtlak 248 hPa (mbar) Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre polyesterové Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m Hmotnos 15 kg Cena € s DPH

949,-

www.metabo.sk

13


EJ ÚROVNI! KVALITA BRÚSENIA NA NAJVYŠŠ Vibraèná brúska SR 180 Intec

Excentrická brúska FSX 200 Intec

obj.è.: 601022500

Príkon 180 W Brúsna doska 92 x 183 mm Poèet kmitov 21700 /min. Priemer kmitu 2,5 mm Hmotnos 1,75 kg Cena € s DPH

149,-

Vibraèná brúska SR 20-23

112,90

99,-

Excentrická brúska SXE 400

obj.è.: 602026000

obj.è.: 611350000

289,

+ MetaLoc II

Vibraèná brúska SRE 4351 TurboTec

obj.è.: 611351000

Multibrúska FMS 200 Intec

259,90

obj. è. 611351700

+ 10 brus.pap.

299,-

obj.è.: 600065500

69,90

99,-

obj.è.: 600317500

2x penová doska + 3 brúsne papiere

Príkon 280 W Brúsna doska 93 mm Poèet kmitov 14 000 - 22 000 /min. Priemer kmitu 1,8 mm Hmotnos 1,3 kg Cena € s DPH

179,-

14

Príkon 250 W Priemer taniera 125 mm Poèet otáèok 5000 - 11000 /min. Kmitavý okruh 5 mm Hmotnos 1,7 kg Cena € s DPH

Excentrická brúska SXE 425 TurboTec

BRÚSNY PAPIER mm DO HRÚBKY 10

obj.è.: 600131000

Príkon 320 W Priemer taniera 125 mm Poèet otáèok 4.200 - 11.000 /min Kmitavý okruh 5 mm Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

239,- 199,90

Excentrická brúska SXE 450 TurboTec

obj.è.: 600129000

Príkon 350 W Priemer taniera 150 mm Poèet otáèok 4.200 - 11.000 /min Kmitavý okruh 2,8 / 6,2 mm Hmotnos 2,2 kg Cena € s DPH

269,- 229,90

Príkon 200 W Brúsna doska 100 x 147 mm Poèet kmitov 26 000 /min. Priemer kmitu 1,4 mm Hmotnos 1,25 kg Cena € s DPH

Delta brúska DSE 280 Intec

obj.è.: 600325500

169,-

279,-

329,

Excentrická brúska SXE 325 Intec

229,90

Príkon 350 W Brúsna doska 112 x 230 mm Poèet kmitov 8.400 - 22.000 /min Priemer kmitu 2,2 mm Hmotnos 2,7 kg Cena € s DPH -

+ MetaLoc II

BRÚSNY PAPIER mm DO HRÚBKY 10

obj. è. 611350700

+ 10 brus.pap.

obj.è.: 600405000

179,-

139,-

Príkon 350 W Brúsna doska 93 x 185 mm Poèet kmitov 8.400 - 22.000 /min Priemer kmitu 2,2 mm Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH -

69,90

Príkon 220 W Priemer taniera 80 mm Poèet otáèok 5000 - 10000 /min. Kmitavý okruh 3 mm Hmotnos 1,2 kg Cena € s DPH

Príkon 210 W Brúsna doska 92 x 183 mm Poèet kmitov 21700 /min. Priemer kmitu 2,5 mm Hmotnos 1,8 kg Cena € s DPH

Vibraèná brúska SRE 4350 TurboTec

obj.è.: 609225500

Príkon 240 W Priemer taniera 125 mm Poèet otáèok 11000 /min. Kmitavý okruh 2,7 mm Hmotnos 1,3 kg Cena € s DPH

+ MetaLoc III

obj. è. 600129700

279,-


PRIAMOÈIARE PÍLY STA 18 LTX

obj.è.: 602298610

Napätie akumulátora 18 V / 4,0 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 2700 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 135 / 35 / 10 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,8 kg Cena € s DPH ,-

549

509,90

bez aku, nabíjaèky a kufra

obj. è. 602298850

STA 18 LTX 140

obj.è.: 601405500

229,-

Napätie akumulátora 18 V / 4,0 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 1000 - 3000 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 140 / 35 / 10 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,9 kg Cena € s DPH

609,-

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 601405850

299,+ MetaLoc II

obj. è. 601405700

+ 1+1 plátok + vodiaca lišta - adaptér ....

649,-

CHVOSTOVÉ PÍLY PowerMaxx ASE

obj.è.: 602264500

Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah / LC 40 Poèet otáèok 0 - 3100 /min Max.šírka rezu 13 mm Hmotnos s aku 1,2 kg Cena € s DPH

269,- 239,90

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602264850

159,+ MetaLoc 1,5 Ah

obj. è. 602264700

+ MetaLoc 4 Ah

obj. è. 602264750

269,349,-

ASE 18 LTX

obj.è.: 602269610

Napätie akumulátora 18 V / 4 Ah / ASC 30 Poèet otáèok 0 - 2700 /min Max.šírka rezu 30 mm Hmotnos s aku 3,6 kg Cena € s DPH

549,- 519,90

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602269850

189,STEB 70 Quick

obj.è.: 601040000

Príkon 570 W Krútiaci moment 6 Nm Poèet otáèok 900 - 3300 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 70 / 20 / 6 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

179,-

STEB 80 Quick

139,90

obj.è.: 601041500

PSE 1200

obj.è.: 601301000 + 3 pílové plátky Príkon 1200 W Krútiaci moment 15 Nm Poèet otáèok 0 - 2600 /min Max. zdvih platku 28 mm Hmotnos s aku 4 kg Cena € s DPH

369,- 319,90

Príkon 590 W Krútiaci moment 6 Nm Poèet otáèok 900 - 3300 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 80 / 25 / 8 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2 kg Cena € s DPH

Kruhové paralelné vedenie pre STE / STA 140 pre rezanie kruhov v priemere 100 až 360 mm a rezy rovnobežné s okrajom

STE 100 SCS

Ochranné dosky pre STE / STA 140 k nasunutiu na spodnú dosku priamoèiarej píly

189,-

obj.è.: 601043500

Príkon 630 W Krútiaci moment 6,5 Nm Poèet otáèok 1000 - 3000 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 100 / 25 / 8 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,2 kg Cena € s DPH

259,-

STE 140 Plus

Príkon 710 W Krútiaci moment 6,5 Nm Poèet otáèok 1000 - 3100 /min Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45° Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 140 / 35 / 10 mm Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,5 kg Cena € s DPH

+ MetaLoc II + 1+1 plátok + vodiaca lišta - adaptér ....

39,72

Univerzálna ochranná doska Obj.èíslo.: 623595

10,87

229,90

obj.è.: 601403500

259,-

Obj.èíslo.: 623591

229,90

obj. è. 601403700

379,-

Ochranná doska s plsou pre ve¾mi jemné povrchy Obj.èíslo.: 623596

25,24

Ochranná doska s Pertinaxom pre drevené materiály Obj.èíslo.: 623597

14,62

15


Skracovacia píla KS 216 M Lasercut

RUÈNÉ OKRUŽNÉ PÍLY

obj.è.: 0102160300 Príkon 1350 W Kotúè 216 x 30 mm Rozmer 480 x 543 x 325 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 120 / 83 mm Håbka rezu 90° / 45° 60 / 42 mm Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0° Hmotnos 9 kg Cena € s DPH

189,- 159,90

KSA 18 LTX

obj.è.: 602268860 Napätie akumulátora 18 V / 2x 4 Ah / ASC 30 Priemer kotúèa 165 x 16 mm Poèet otáèok 0 - 2700 /min Håbka rezu 90° / 45° 53,5 / 42 mm Hmotnos s aku 4,3 kg Cena € s DPH -

Skracovacia a úkosová píla KGS 216 M obj.è.: 0102160400 Príkon 1500 W Kotúè 216 x 30 mm Rozmer 820 x 543 x 355 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 205 mm Håbka rezu 90° / 45° 65 / 36 mm Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0° Hmotnos 14 kg Cena € s DPH

559, 509,90

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602268850

199,-

339,- 289,90

NOVINKA! EXTRA VÝHODNE

Skracovacia a úkosová píla KGS 254 M obj.è.: 0102540400 Príkon 1800 W Kotúè 254 x 30 mm Rozmer 850 x 620 x 400 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 205 mm Håbka rezu 90° / 45° 90 / 47 mm Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0° Hmotnos 17,5 kg Cena € s DPH

429,- 369,90

KS 55 FS

obj.è.: 600955000 Príkon 1200 W Kotúè 160 x 20 mm, 18 zub. Poèet otáèok 5600 /min Nastavenie uhlov -45° až 47° Max. håbka rezu 90° / 45° 55 / 39 mm Hmotnos s aku 4 kg Cena € s DPH

optimálny odvod pilín dobre vidite¾ný ukazovate¾ rezu 219,- 169,90 ¾ahká základná doska + MetaLoc IV obj.è.: 600955700 z hliníka vhodná 269,na väèšinu vodiacich líšt od renomovaných výrobcov pre uchytenie na lištu nie je potrebný, žiadny adaptér ¾ahká výmena kotúèa vïaka aretácii vretena bezpeènostný zámok spínaèa pre bezpeènos pri práci antivibraèné prvky, pogumovaná rukovä Okružná a ponorná píla KSE 55 Vario Plus obj.è.: 601204000 + taška metabo Príkon 1200 W Krútiaci moment 5 Nm Priemer kotúèa 160 x 20 mm Poèet otáèok 2.000 - 5.200 /min Max. håbka rezu 90° / 45° 55 / 40 mm Hmotnos s aku 3,7 kg Cena € s DPH

Skracovacia a úkosová píla KGS 254 I Plus obj.è.: 0102540200

INDUKÈNÝ MOTOR

Príkon 1800 W Kotúè 254 x 30 mm Rozmer 930 x 690 x 590 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 214 mm Håbka rezu 90° / 45° 90 / 54 mm Otoèenie stola a náklon 47°/ 60° a 46°/ 22,5° Hmotnos 32,5 kg Cena € s DPH ,-

Príkon 2200 W Kotúè 315 x 30 mm Rozmer 950 x 765 x 660 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 320 / 223 mm Håbka rezu 90° / 45° 120 / 76 mm Otoèenie stola a náklon 47°/ 60° a 46°/ 46° Hmotnos 26 kg Cena € s DPH ,-

obj.è.: 600542000 + taška metabo Príkon 1400 W Krútiaci moment 9 Nm Priemer kotúèa 190 x 30 mm Poèet otáèok 4200 /min Max. håbka rezu 90° / 45° 66 / 47 mm Hmotnos s aku 5,5 kg Cena € s DPH

1 399 1 079,90

Univerzálny stôl Podstavec pre KS, KGS Podstavec pre KS, KGS UMS pre KSU 250 Mobile KSU 400 Max.celková dåžka 250 cm KS, KGS, KGT 300, Max.celková dåžka 400 cm Nosnos 250 kg Nosnos 250 kg BAS 260, DH 330

389,-

16

489,-

Skracovacia a úkosová píla KGS 315 Plus obj.è.: 0103150000

KS 66

HW/CT 160 x 20 mm 10 zub./22° HW/CT 160 x 20 mm 24 zub./20° HW/CT 160 x 20 mm 30 zub./5° HW/CT 160 x 20 mm 42 zub./15° HW/CT 160 x 20 mm 54 zub./8° Vodiaca lišta 1500 mm Vodiaca lišta 1500 mm v taške

obj.è.: 0102540100 Príkon 1800 W Kotúè 254 x 30 mm Rozmer 723 x 684 x 580 mm Dåžka rezu pri 90°/45° 145 / 100 mm Håbka rezu 90° / 45° 90 / 40 mm Otoèenie stola a náklon 47°/58° a 47°/ 47° Hmotnos 18 kg Cena € s DPH

1 299 1 079,90

449,-

62800200 62803100 62807100 62807200 62807300 63121300 63121370

Skracovacia píla KS 254 Plus

18,96 34,60 40,04 44,19 50,45 102,23 127,82

Obj.è.: 631317000

138,84

Hmotnos 25 kg

Pracovná výška 38 / 89 cm Hmotnos 36 kg

Obj.è.: 0910066110

Obj.è.: 631318000

329,-

259,90

465,51


Hrubkovaèka a zrovnávaèka HC 260 C 2,2 WNB obj.è.: 0114026000 (230V) HC 260 C 2,8 DNB obj.è.: 0114026100 (400V)

NOVÝ ŠTANDARD MOBILITY, NAJKOMPAKTNEJŠIA VO SVOJEJ TRIEDE podstavec je integrovaný priamo v skrini píly, zloženie behom krátkeho okamihu všetky zabudované èasti uložíte do odkladacej èasti na skrini vïaka kolieskam, môžete TS 254 pohodlne aha dve pracovné výšky rýchla motorová brzda - zastavenie kotúèa do 3 sekúnd ochrana pred opätovným nábehom pri výpadku el.prúdu Stolová okružná píla TS 254

obj.è.: 600668000

Príkon 2000 W / 230 V Kotúè 254 x 30 mm Rozmer 740 x 750 x 355 mm Stôl (min./max) 670 / 970 x 715 / 995 mm Výška rezu pri 90°/45° 87 / 50 mm Sklopenie kotúèa -1,5 - 46,5 ° Hmotnos 33,4 kg Cena € s DPH

849,90

919,90

Odsávacie zariadenie SPA 1200 obj.è.: 601205000 Príkon 550 W / 230 V Rozmer 830 x 450 x 1.600 mm Podtlak 1.600 Pa Max.prietok 900 m3/h Plocha filtra 1 m2 Objem vreca na triesky 65 l Hmotnos 22 kg Cena € s DPH -

NAŠE ÈERPADLÁ A VODÁRNE SÚ VŠESTRANNÉ!

NOVINKA!

Príkon 2000 W 230 V / 2800 W 400 V Pilový kotúè 315 x 30 mm Rozmer 1.650 x 650 x 1.000 mm Rozmer stola 800 x 550 mm Výška rezu pri 90°/45° 85 / 60 mm Hmotnos 62 / 64 kg Cena € s DPH ,-

399,90

Èerpadlo na èistú vodu TP 6600 obj.è.: 0250660000 Príkon 250 W Max. prietok 6600 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 6 / 5 m Hmotnos 4,3 kg Cena € s DPH -

119, 79,90

Èerpadlo na èistú vodu TP 8000 S obj.è.: 0250800000 Príkon 350 W Max. prietok 8000 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 7 / 5 m Hmotnos 4,3 kg Cena € s DPH -

159, 99,90

Èerpadlo na èistú vodu Plošné sanie do 2-3 mm TPF 7000 S obj.è.: 0250800002

Pásová píla BAS 260 Swift

obj.è.: 090025100 Príkon 350 W / 230 V Rozmer dxšxv 525 x 425 x 840 mm Ve¾kos stola 340 x 335 mm Sklon 0°- 45° Pilový pás š / d 6,4 - 12,7 / 1 712 mm Výška rezu 100 mm Prejazdná šírka 245 mm Hmotnos 32,5 kg Cena € s DPH ,-

339

299,90

BAS 317 Precision WNB obj.è.: 090317000 (230V) BAS 317 Precision DNB obj.è.: 090317100 (400V) Príkon 900 W 230 V / 400 V Rozmer dxšxv 665 x 795 x 1600 mm Ve¾kos stola 548 x 400 mm Sklon -2°- 45° Pilový pás š / d 6 - 20 / 2240 mm Výška rezu 165 mm Prejazdná šírka 305 mm Hmotnos 70,5 / 72 kg Cena € s DPH ,-

839

Hrubkovaèka DH 330

1 09

399, 319,90

TKHS 315 C 2,0 WNB obj.è.: 0103152000 (230V) TKHS 315 C 2,8 DNB obj.è.: 0103152100 (400V)

449

Príkon 2200 W 230 V / 2800 W 400 V Rozmer dxšxv 1110 x 620 x 960 mm Hrub./hoblovací stôl 840x330 / 1.040x260 mm Priechodná výška / šírka 160 x 260 mm Rýchlos posuvu 5 m /min. Hob¾ovanie 0 - 3 mm Hmotnos 71 kg Cena € s DPH 9,-

619,90

Príkon 450 W Max. prietok 7000 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 6 / 5 m Hmotnos 4,6 kg Cena € s DPH -

159, 129,90

Kalové èerpadlo PS 7500 S

Príkon 450 W Max. prietok 7000 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 5 / 5 m Hmotnos 4,8 kg Cena € s DPH -

169, 94,90

Kalové èerpadlo PS 15000 S

729

589,90

obj.è.: 0251500000

Príkon 850 W Max. prietok 15000 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 9,5 / 5 m Hmotnos 6,5 kg Cena € s DPH -

319, 209,90

obj.è.: 0200033000

Príkon 1800 W / 230 V Rozmer dxšxv 579 x 857 x 574 mm Hrubkovací stôl 840 x 330 mm Priechodná výška / šírka 152 x 330 mm Rýchlos posuvu 7 m /min. Zrovnávanie 0 - 3 mm Hmotnos 35 kg Cena € s DPH ,-

obj.è.: 0250750000

Kalové èerpadlo PS 18000 S

obj.è.: 0251800000

Príkon 1100 W Max. prietok 18000 l/h Max. dopravná výška a håbka ponoru 11 / 5 m Hmotnos 7,8 kg Cena € s DPH -

429, 299,90

17


DRENÁŽNE A STAVEBNÉ ÈERPADLÁ

Drenážne èerpadlo pre nepretržitú prevádzku DP 18-5 SA obj.è.: 604111000 Príkon 800 W Max. prietok 18000 l/h Max. dopravná výška / håbka ponoru 12 / 7 m Pripojenie 1 1/2" vnútorny závit Zrnitos 5 mm Hmotnos 10 kg Cena € s DPH

S1

NAJVYŠŠÍ STUPEÒ OCHRANY

Bezolejový kompresor Power 150 obj.è.: 0230023204

IP 68

NOVINKA!

649,-

NAJVYŠŠÍ STUPEÒ OCHRANY

IP 68

1 199,-

Stavebné èerpadlo pre nepretržitú prevádzku DP 24-46 SG obj.è.: 604113000

S1

NAJVYŠŠÍ STUPEÒ OCHRANY

IP 68

849,-

Príkon 1470 W Max. prietok 28000 l/h Max. dopravná výška / håbka ponoru 12 / 7 m Pripojenie 2" vnútorny závit Zrnitos 50 mm Hmotnos 19,3 kg Cena € s DPH

12

S1

BasicAir 350

IP 68

NOVINKA!

Studòové èerpadlo TBP 4000 M

obj.è.: 0250400055

Spojka Storz C=2“ x vnút.závit 1 1/2“ s 100 mm predåžením pre DP 28-10 S Inox Obj. è. 628801000 Cena 31,24 €

Domáca vodáreò HWW 4000/20 S

Domáca vodáreò HWW 5500/20 M

Príkon 900 W Max. prietok 3000 l/h Max. tlak 4,3 bar Max. dopravná výška / sacia håbka 43 / 8,5 m Hmotnos 14 kg Cena € s DPH ,-

179

18

94,90

459,90

obj.è.: 0250300110

154,90

obj.è.: 0250400120

Príkon 1300 W Max. prietok 4000 l/h Max. tlak 4,8 bar Max. dopravná výška / sacia håbka 48 / 8 m Hmotnos 18,3 kg Cena € s DPH ,-

Záhradné èerpadlo P 3000 G

obj.è.: 0250300042

obj.è.: 0230135000

239

12

479,90

189,90

Príkon 900 W Max. prietok 3000 l/h Max. tlak 4,3 bar Max. dopravná výška / sacia håbka 43 / 8,5 m Hmotnos 19 kg Cena € s DPH ,-

Príkon 750 W Max. prietok 3800 l/h Max. tlak 5,5 bar Max. dopravná výška / sacia håbka 55 / 20 m Hmotnos 12 kg Cena € s DPH ,-

599

249

Príkon 1,8 kW / 230 V (10 bar / 50 l) Hluènos 88 dB Efektívny prietok 150 l/h Rozmer 760 x 380 x 660 mm Poèet otáèok 2850 /min Hmotnos 33,3 kg Cena € s DPH ,-

Domáca vodáreò HWW 3000/20 G Spojka Storz C=2“ x vnút.závit 2“ pre SP 24-46 SG, SP 28-50 S Inox Obj. è. 628800000 Cena 31,44 €

479,90

obj.è.: 0230025500

549

1 019,-

Spojka Storz C=2“ x vnút.závit 1 1/2“ pre DP 18-5 SA Obj. è. 0903061375 Cena 26,13 €

579

Príkon 1,5 kW / 230 V (8 bar / 24 l) Hluènos 87 dB Efektívny prietok 120 l/h Rozmer 555 x 310 x 600 mm Poèet otáèok 2850 /min Hmotnos 27 kg Cena € s DPH ,-

12

NAJVYŠŠÍ STUPEÒ OCHRANY

539,90

Príkon 1,5 kW / 230 V (8 bar / 24 l) Hluènos 87 dB Efektívny prietok 125 l/h Rozmer 640 x 260 x 660 mm Poèet otáèok 2850 /min Hmotnos 22 kg Cena € s DPH ,-

Olejový kompresor ClassicAir 255

NOVINKA!

Stavebné èerpadlo pre nepretržitú prevádzku DP 28-50 S Inox obj.è.: 604114000

649

Bezolejový kompresor BasicAir 260 obj.è.: 0230026203

S1

NOVINKA!

Príkon 900 W Max. prietok 24000 l/h Max. dopravná výška / håbka ponoru 9 / 7 m Pripojenie 2" vnútorny závit Zrnitos 46 mm Hmotnos 17,9 kg Cena € s DPH

Príkon 0,75 kW / 230 V (8 bar / 3 l) Hluènos 74 dB Efektívny prietok 46 l/h Rozmer 465 x 310 x 465 mm Poèet otáèok 1450 /min Hmotnos 16 kg Cena € s DPH ,-

12

Drenážne èerpadlo pre nepretržitú prevádzku DP 28-10 S Inox obj.è.: 604112000 Príkon 1850 W Max. prietok 28000 l/h Max. dopravná výška / håbka ponoru 17 / 7 m Pripojenie 1 1/2" vnútorny závit Zrnitos 10 mm Hmotnos 18,5 kg Cena € s DPH

VZDUCH AJ PRE NAJAŽŠIE NASADENIE!

259

189,90

obj.è.: 0250550014

Príkon 1500 W Max. prietok 5500 l/h Max. tlak 5,5 bar Max. dopravná výška / sacia håbka 55 / 9 m Hmotnos 18,8 kg Cena € s DPH ,-

539

489,90


Do vypredania! Mega 500/150 D obj.è.: 0230135100 (10 bar / 25 l) Príkon 1800 W / 230 V Hluènos 88 dB Efektívny prietok 150 l/h Rozmer 490 x 450 x 750 mm Poèet otáèok 2850 /min Hmotnos 34,5 kg Cena € s DPH ,-

669

obj.è.: 0230148000

Príkon 2,6 kW 400 V Max.tlak 10 bar Hluènos 88 - 97 dB Efektívny prietok 250 l/h Rozmer 1300 x 435 x 1050 mm Poèet otáèok 1100 /min Hmotnos 83 kg Cena € s DPH -

PowerAir 350

12

1 499, 949,90

12

399,90

Do vypredania! EXTRA VÝHODNE

Mega 490/100 W (230V) obj.è.: 0230145200 (10 bar / 90 l) D (400V) obj.è.: 0230145300 Príkon 2,4 kW 230 V / 400 V Hluènos 87 dB Efektívny prietok 220 l/h Rozmer 1070 x 500 x 860 mm Poèet otáèok 1570 /min Hmotnos 56 kg Cena € s DPH -

Mega 550/200 D

obj.è.: 0230155000

2 099 1 199,90

12

69,00

Mega 650/200 D

obj.è.: 0230165000

Príkon 5 kW 400 V Max.tlak 14 bar Hluènos 88 - 97 dB Efektívny prietok 420 l/h Rozmer 1500 x 570 x 1050 mm Poèet otáèok 1250 /min Hmotnos 132 kg Cena € s DPH ,-

89,00

34,90 €

EXTRA VÝHODNE

Do vypredania!

Sada KIT 5 S - 5 dielna Obj. è. 09600210

Sada KIT 4 S - 4 dielna Obj. è. 09600110

EXTRA VÝHODNE

Príkon 4,55 kW 400 V Max.tlak 11 bar Hluènos 87 - 96 dB Efektívny prietok 350 l/h Rozmer 1430 x 550 x 1010 mm Poèet otáèok 1250 /min Hmotnos 109 kg Cena € s DPH ,-

1 299, 749,90

12

EXTRA VÝHODNE

2 199 1 449,90

12

43,90 €

NOVINKA!

NOVINKA! NOVINKA!

Rázový skrutkovaè

Excentrická brúska

Raèòový uahovák

Vàtaèka

Sekacie kladivo

1/2" SR 2700

ES 7700

DRS 68 Set

DB 10

DMH 30 Set

MHS 315 Set

Obj. è. 80901059730

Obj. è. 80901061017

Obj. è. 604119500

Obj. è. 604120000

Obj. è. 604115500

Obj. è. 80901006911

Cena 169,90 € 229,-

359,-

Cena 239,90 €

129,-

Cena 89,90 €

Cena 109,90 € 115,-

Cena 89,90 €

Sekacie kladivo

77,-

Cena 55,90 €

115,-

NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! Rázový skrutkovaè

Priama brúska

Priama brúska

Priama brúska

Skrutkovaè

Skrutkovaè

STS 630 Set

DG 25 Set

STS 7000

DS 1610

DS 14

DSSW 360 Set

Obj. è. 80901054576

Obj. è. 604116500

Obj. è. 80901006040

Obj. è. 80901012440

Obj. è. 604117000

Obj. è. 604118500

Cena 57,90 €

82,-

Cena 66,90 €

82,-

Cena 109,90 € 169,-

Cena 89,90 €

189,-

Cena 134,90 € 189,-

Cena 89,90 €

127,-

Kartušova pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Plniè pneumatík

Plniè pneumatík

KP 950

BP 60

BPA 150 s krátkou dýzou

BP 200 s predåžením

RF 100

RF 200 ciachovaný

Obj. è. 80901057265

Obj. è. 80901054606

Obj. è. 80901026742

Obj. è. 80901026718

Obj. è. 80901058911 Cena 51,90 €

76,-

Cena 7,90 €

15,-

20,-

Cena 16,90 €

Cena 15,90 €

24,-

Cena 31,90 €

Obj. è. 80901056188 43,-

Cena 45,90 €

69,-

Špirálová hadica

Špirálová hadica

Špirálová hadica

Hadica tlak. s rýchlospojkou

Hadica tlak. s rýchlospojkou

Hadica tlaková

5m

7,5 m

10 m

max. 20 bar / 6 mm / 5 m

max. 20 bar / 9 mm / 10 m

max. 20 bar / 6 mm / 1 m

Obj. è. 80901054940

Obj. è. 80901054959

Obj. è. 0901054908

Obj. è. 0901054924

Obj. è. 80901056153

Cena 24,13 € 23,42

Cena 40,80 €

39,60

www.stamet.sk

Obj. è. 80901054967 Cena 60,72 €

58,96

Cena 20,40 € 20,40

Cena 31,13 € 31,13

Cena 1,14 €

19


Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

PW-C10 vysokotlakový èistiè pre domáce použitie

Total Stop Systém Axiálne èerpadlo zo zliatiny hliníka Hadica 5 m Pišto¾ s ochranou proti pretoèeniu hadice Variabilná tryska s nastavením uhla Rotaèná (Turbo) tryska Napeòovaè s nádržkou 0,5 l

Výborný pomocník pri èistení vášho auta, domu, záhrady...

HP Bio CAR šampón na autá

Príslušenstvo: Model Obj.è.: Príkon Pracovný tlak Prietok vody Hmotnos

PW-C10 1306 IDAF94218 1,7 kW / 230 V 130 bar 370 l/h 11 kg

Cena € s DPH

179,90

EXTRA VÝHODNE

PW-C25 ¾ahký profesionálny vysokotlakový èistiè

PW-C23

Ÿ Indukèný motor 2800 ot/min Ÿ Total Stop Systém Ÿ Nový k¾ukový typ èerpadla s keramickými

vysokotlakový èistiè Indukèný motor Total Stop Systém Axiálne èerpadlo z ¾ahkej zliatiny Robustné príslušenstvo s M22 závitmi 2 nádržky na chémiu

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

piestmi mosadznou hlavou Ÿ Plynulého nastavenia tlaku Ÿ Profesionálny manometer Ÿ Nádrž na chémiu 3 l

Model Obj.èíslo Príkon Pracovný tlak Prietok vody Hmotnos

PW-C23 1408 IDAF94222 2,3 kW / 230 V 140 bar 460 l/h 18,5 kg

PW-C23 1508 IDAF94224 2,5 kW / 230 V 150 bar 500 l/h 22 kg

Cena € s DPH

439,-

549,-

Model Obj.èíslo Príkon Pracovný tlak Prietok vody Hmotnos

PW-C25 1509 IDAF94166 2,5 kW / 230 V 150 bar 540 l/h 30 kg

PW-C 25 1813 IDAF94169 2,5 kW / 400 V 180 bar 800 l/h 30 kg

Cena € s DPH

959,-

1 039,-

PW-H40 profesionálny vysokotlakový èistiè s ohrevom vody

PW-H10 vysokotlakový èistiè s ohrevom vody pre domáce použite Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

4 pólový 1400 otáèkový motor s tepelnou ochranou Total Stop Systém s oneskorením K¾ukový typ èerpadla Nádrž na zmäkèovaè vody Plynulé nastavenie tlaku Bojler z nerezovej ocele

Indukèný motor Total Stop Systém Axiálne èerpadlo z ¾ahkej zliatiny Odolný bojler s naftovým ohrevom

Model Obj.èíslo Príkon Pracovný tlak Prietok vody Teplota vody Hmotnos

PW-H10 1408 IDAC40345 2,4 kW / 230 V 140 bar 450 l/h 55°C (max) 49 kg

Model Obj.èíslo Príkon Pracovný tlak Prietok vody Teteplota vody Hmotnos

PW-H40 1813 IDAC40355 5,5 kW / 600 V 40 - 175 bar 400 - 800 l/h 30 - 140°C 109 kg

Cena € s DPH

1 449,-

Cena € s DPH

3 099,-

20

www.ipc-cistiacatechnika.sk


vysávaè je vybavený 3 motormi, z ktorých každý má svoj vlastný, nezávislý filter. Vysávaè pracuje automaticky a cyklicky s 2 zapnutými motormi a 1 vypnutým motorom v 30 sek. intervaloch. Pokia¾ motor nepracuje, jeho filter prechádza èistiacim procesom. Vïaka cyklickej prevádzke motorov sa všetky filtre vyèistia poèas prevádzky, bez straty výkonu a bez potreby prerušovania práce.

3 FLOW 440 špeciálny vysávaè s automatickým èistením filtrov Model Obj.èíslo Príkon Podtlak Prietok vzduchu Objem nádoby Hmotnos

3 FLOW 440 P SOT 3F440P 3 x 1,1 kW 220 mbar 476 m3/h 62 l 45 kg

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

899,-

Cena € s DPH

Vhodný na jemný prach, Nepretržitá prevádzka Žiadna strata sacieho výkonu 3 x polyesterový patrónový filter (1 mikron) Životnos 1000 pracovných hodín Vysoký prietok vzduchu Tepelná ochrana

STREAM 1202

STREAM 1629

profesionálny vysávaè + 5 ks vrecko na prach

2 motorový profesionálny vysávaè s dvojitou filtráciou

Ÿ urèený na vysávanie suchých hmôt Ÿ vhodný na pravidelné upratovacie práce, Ÿ na vysávanie kancelárií, domov, bytov...

Obj.èíslo Príkon Podtlak Prietok vzduchu Objem nádoby Hmotnos Príslušenstvo

EXTRA VÝHODNE

ASDO88120 1,1 kW 260 mbar 200 m3/h 16 l 7 kg 36 mm

189,- 169,-

Cena € s DPH

DRAGON 1643 3 motorový priemyselný vysávaè s oklepom filtra a cyklónom

Ÿ Polyesterový filter Ÿ Papierový patrónový filter na jemný

prach Obj.èíslo Príkon Podtlak Prietok vzduchu Objem nádoby Hmotnos Príslušenstvo

ASDO88120 2 x 1,3 kW 218 mbar 410 m3/h 62 l 20 kg 40 mm

Cena € s DPH

531,- 499,90

MIRAGE SUPER tepovaè + vysávaè

Ÿ Polyesterový ve¾kokapacitný filter s oklepom Ÿ Cyklónový systém nasávania usmeròuje prúd

Ÿ Semiprofesionálny extraktor pre malé

vzduchu na dno nádoby a nezanáša filter Ÿ Robustná kovová konštrukcia Ÿ Nádoby z nerezovej ocele Ÿ Môže by vybavený dodatoèným HEPA filtrom

Ÿ tepelná ochrana Ÿ výkonný vysávací motor Ÿ èerpadlo s dvojitou membránou

prevádzky

Obj.èíslo Príkon Podtlak Prietok vzduchu Objem nádoby Hmotnos Príslušenstvo

ASID89589 3 x 1,1 kW 220 mbar 510 m3/h 60 l 45 kg 40 mm

Obj.èíslo Príkon Podtlak Prietok vzduchu Objem nádoby Hmotnos Príslušenstvo

ASDO88120 1,1 kW 220 mbar 170 m3/h 22 l 10,5 kg 36 mm

Cena € s DPH

1350,-

Cena € s DPH

429,-

T 600 (5l) chémia na tepovanie

CT 15

CT 40

umývací stroj na podlahy

umývací stroj na podlahy

Ÿ Výborná manévrovatelnos, jednoduchá

Ÿ Robustná konštrukcia odolná voèi

nárazom

obsluha Ÿ vhodný na predajne, administratívne priestory,

lepšie odsávanie

menšie sklady... Ÿ Zabudovaná nabíjaèka (model CT15 B) Ÿ 2 x 12V bezúdržbové batérie (model CT15 B) Ÿ 15m elektrický kábel (model CT15 C)

Model Obj.èíslo Prac.kapacita Šírka kefy Objem nádrží Napätie Hmotnos

CT 15 C LPTE00572 710 m2/h 35 cm 15 / 16,5 l 230 39 kg

Cena € s DPH

2 290,- 3 180,-

20

Ÿ Nový systém stieracej lišty pre ešte

CT 15 B LPTB01229 710 m2/h 35 cm 15 / 16,5 l 24 V 59 kg

Ÿ Výdrž až 6 hod. na 1 nabitie

Model Obj.èíslo Prac.kapacita Šírka kefy Objem nádrží Napätie Hmotnos Cena € s DPH

CT 40 B LPTB01406 1750 m2/h 50 cm 40 / 50 l 24 V 67 kg (bez bat.)

4 464,-

(bez batérií a nabíjaèky)

21


PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÉ ÈISTIÈE

Turbo (rotaèná) tryska

Tryska na nízky a vysoký tlak

Vario tryska

Sada adaptérov 3 ks

Vodný filter

Predlžovací nadstavec

Prúdový nadstavec

Obj. è. 9700110

Obj. è. 9700210

Obj. è. 9701910

Obj. è. 9700310

Obj. è. 9700410

Obj. è. 9700510

Obj. è. 9700520

Cena 9,57 € 12,00

Cena 8,25 € 10,00

Cena 12,21€ 14,00

Cena 6,57 € 8,00

Cena 8,25 € 10,00

Cena 9,57 € 12,00

Cena 9,57 € 12,00

Krídlová tryska HDEm 330

Tryska na vysoký aj nízky tlak 1,05 s reguláciou HDEm 2210 - 2250

Tryska na vysoký aj nízky tlak 1,15 s reguláciou pre HDEm 2710

Obj. è. 9702003

Obj. è. 9702103

Obj. è. 9702104

Obj. è. 9700603

Cena 7,92 € 10,00

Cena 16,50 € 21,00

Cena 16,50 € 21,00

Cena 20,79 € 25,00

Umývacia kefa

Èistiè na podlahy

Adaptér M22 Obj. è. 9703310 Cena 3,90 €

Rotaèná kefa

REM Click & Enjoy nadstavec Obj. è. 9702105 Cena 19,90 €

Rebrovaná pišto¾ s 5 m VT hadicou

Pišto¾ P 2010

Obj. è. 9701805

Obj. è. 9700803

Obj. è. 9700903

Obj. è. 9701003

Obj. è. 9702203

Cena 65,67 € 84,00

Cena 17,67 € 20,00

Cena 29,37 € 36,00

Cena 27,72 € 33,00

Cena 39,30 € 48,00

Predlžovacia hadica

Predlžovacia hadica

6 m s adaptérom M22

10 m s adaptérom M22

Sada na èistenie odtokov 6 m

Sada na èistenie odtokov 10 m

Náhradná hadica 6 m + pišto¾ P2010

Obj. è. 9701201

Obj. è. 9701301

Obj. è. 9701405

Obj. è. 9701505

Obj. è. 9701701

Cena 26,07 € 31,00

Cena 31,35 € 35,00

Cena 27,06 € 28,00

Cena 29,70 € 36,00

Cena 19,47 € 24,00

E U Q I T BO U EXTRA VÝHODNE

Trièko dlhý rukáv

Polokošela

Obj. è.:

Obj. è.:

S

63864904

M

Obj. è.:

657002000

Fleece bunda

Bunda HH Haag Parka

Obj. è.:

Obj. è.:

S

63864804

M

63864800

L

63856501

L

63856901

L

63864801

XL

63856502

XL

63856902

63864901

XL

63864902

XXL 63856503

10,99

3,99

Šiltovka Obj. è.:

Obj. è.:

63856900

L

63852600

657001000

M

M

3,99

Obj. è.:

63852600

9,99

Ruèna LED baterka

63856500

63864900

Pletená èiapka

Multi-Tool - univerzalne kliešte

63856904

63856504

4,99

9,99

S

S

XXL 63864903

22

Flexibilný nadstavec

XXL 63856903

K¾úèenka Obj. è.:

63852600

34,99

1,99

XL 63864802

59,99

Možnos vloži fleece bundu.

USB k¾úè (4 GB) Obj. è.:

63852600

9,99


631866000 630526000 630527000 630528000 630531000 630532000 631780000 631820000 631821000 631822000 631823000 631824000 631825000 631826000 631827000 631828000 631879000 631876000 631829000 631830000 631831000 631832000 631833000 631834000 625229000 631835000 631789000 631836000

Cenník Akciová cena € cena € s DPH s DPH 5,49 7,54 13,60 18,21 20,25 26,77 22,95 30,89 20,25 24,80 26,99 35,73 3,44 4,54 2,89 3,98 3,35 4,63 3,19 4,07 3,69 4,84 2,79 3,84 2,99 4,30 4,49 5,63 3,29 4,30 3,99 4,95 5,29 7,54 6,89 8,58 3,29 4,42 3,69 4,95 5,29 7,07 3,23 4,42 3,44 4,84 4,33 5,93 7,34 9,77 5,69 7,84 17,37 24,15 5,69 6,72

Oznaèenie

Obj. èíslo

Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus

6 x 200 mm 12 x 450 mm 12 x 600 mm 14 x 600 mm 16 x 450 mm 16 x 600 mm 4 x 110 Pro4 5 x 110 Pro4 5 x 160 Pro4 5,5 x 110 Pro4 5,5 x 160 Pro4 6 x 110 Pro4 6 x 160 Pro4 6 x 210 Pro4 6,5 x 110 Pro4 6,5 x 160 Pro4 6,5 x 210 Pro4 6,5 x 260 Pro4 7 x 110 Pro4 7 x 160 Pro4 7 x 210 Pro4 8 x 110 Pro4 8 x 160 Pro4 8 x 210 Pro4 8 x 250 Pro4 8 x 260 Pro4 8 x 600 Pro4 9 x 210 Pro4

Cenník Akciová cena € cena € s DPH s DPH 3,79 5,19 3,99 5,53 5,11 7,07 6,09 8,40 7,29 9,95 17,37 23,28 48,57 68,06 5,29 6,84 7,09 9,58 5,19 7,07 6,09 8,40 7,69 10,49 53,97 75,65 6,59 8,60 9,19 12,02 6,89 9,14 7,69 10,61 9,19 12,58 12,29 16,86 15,79 21,31 59,37 82,72 10,39 14,24 21,59 28,57 8,99 12,49 9,79 13,47 15,29 19,08 40,48 55,39 62,07 87,46

Oznaèenie

Obj. èíslo

631837000 631838000 631839000 631840000 631841000 631793000 631794000 631842000 631843000 631844000 631845000 631846000 631797000 631847000 631848000 631849000 631850000 631851000 631852000 631801000 631802000 631853000 631803000 631854000 631855000 631856000 631804000 631805000

Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus Vrták SDS-plus

10 x 110 10 x 160 10 x 210 10 x 260 10 x 310 10 x 600 10x1000 11 x 160 11 x 210 12 x 160 12 x 210 12 x 260 12x1000 13 x 160 13 x 260 14 x 160 14 x 210 14 x 260 14 x 310 14 x 450 14x1000 15 x 260 15 x 450 16 x 160 16 x 210 16 x 310 16 x 800 16x1000

Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4 Pro4

SDS-plus vrtáky „Pro 4" Pre optímálne použitie vo vàtacích kladivách triedy 2 až 4 kg s upínaním nástroja SDSplus. Štíhly, dynamický vàtací hrot s vàtacou hlavicou tvaru sekáèa pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ¾ahké centrovanie.

4-špirálová skrutkovica „Pro 4" umožòuje rýchlu dopravu vàtacej drviny, znižuje trenie vo vàtanom otvore a zlepšuje odolnos voèi kmitaniu. Priebežné zosilnenie jadra dáva stabilitu, pevnú polohu a optimálny prenos energie. Tlmí kmitanie a zvyšuje tým pokrok vàtania a životnos.

Najmodernejšie tepelné spracovanie a povrchové zhutnenie zaruèuje povrch, odolný voèi opotrebovaniu a zvyšujú ohybovú tuhos vrtákov.

SDS plus

Špic

Sekáè plochý

Sekáè plochý

Sekáè plochý na dlaždice

Sada sekáèov

250 mm

250 x 20 mm

250 x 40 mm

250 x 50 mm

2 ks

4 dielna sada

Obj. è. 631421000

Obj. è. 631420000

Obj. è. 631425000

Obj. è. 631456000

Obj. è. 630486000

Obj. è. 625580000

Cena 8,70 €

12,02

Cena 8,70 €

12,02

Cena 13,59 € 18,65

Cena 15,69 € 21,59

Cena 13,62 € 14,73

Vrtáky SDS plus pro 4

Cena 11,27 €

13,01

Sady bitov

SDS max Špic

Sekáè plochý

Sekáè plochý na dlaždice

Sada bitov

400 mm

400 x 25 mm

400 x 50 mm

32 dielna

20 dielna

Obj. è. 623352000

Obj. è. 623354000

Obj. è. 623367000

Obj. è. 630445000

Obj. è. 630454000

Cena 13,60 € 18,75

Cena 13,60 €

Cena 35,08 €

18,75

49,75

Cena 19,55 € 23,46

Sada bitov

Cena 16,19 € 17,57

Sada bitov

Sada príslušenstva

Sada príslušenstva

Sada bitov

Sada bitov

9 dielna

50 dielna

55 dielna

56 dielna

71 dielna

26 dielna

Obj. è. 630419000

Obj. è. 630457000

Obj. è. 630458000

Obj. è. 630421000

Obj. è. 630425000

Obj. è. 630426000

Cena 7,34 €

7,58

Cena 26,99 € 31,21

Cena 32,93 € 38,33

Cena 33,27 € 37,69

Cena 37,75 € 45,32

Sada bitov s malou raèòou

Cena 28,89 € 36,86

Sada bitov

Sada vrtákov do dreva

Sada vrtákov do muriva

Sada vrtákov HSS-R

Sada vrtákov HSS-R

15 dielna

8 dielna

8 dielna

19 dielna

25 dielna

19 dielna

Obj. è. 630427000

Obj. è. 630428000

Obj. è. 630429000

Obj. è. 62715100

Obj. è. 62715200

Obj. è. 62715700

Cena 11,74 € 14,11

Cena 6,21 € 7,37

Cena 6,21 € 7,37

Cena 7,86 €

10,83

Cena 14,15 € 20,97

Sada vrtákov HSS-Co

Cena 37,73 € 46,43

23


PERFEKTNÉ NÁRADIE POTREBUJE PERFEKTNÉ PRÍSLUŠENSTVO!

Diamantové kotúèe Promotion 115 x 22,23 mm

125 x 22,23 mm

150 x 22,23 mm

180 x 22,23 mm

230 x 22,23 mm

Obj. è. 624306

Obj. è. 624307

Obj. è. 624308

Obj. è. 624309

Obj. è. 624310

Cena 4,24 €

Kotúè Novorapid Inox

5,42

Cena 6,05 €

Kotúè Flexiarapid INOX

7,43

Cena 10,27

€ 12,61

Kotúè Novorapid Inox

Cena 11,74 €

14,43 Cena

15,46 € 18,94

Rezné kotúèe Promotion, balenie 10 ks

115x1,0x22,23 mm

125x1,6x22,2 mm

150x1,6x22,2 mm

230x1,9x22,23 mm

115x1x22,73 mm, Inox

125x1x22,73 mm, Inox

Obj. è. 616270

Obj. è. 616182

Obj. è. 616183

Obj. è. 616274

Obj. è. 616358

Obj. è. 616359

Cena 0,90 € 1,28

Cena 1,36 € 1,67

Cena 1,74 € 1,94

Cena 2,10 € 2,89

Cena 12,42 € 13,30

Cena 12,45 € 14,65

Pilové plátky / drevo

Pílové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

25 plátkov / 51 / 2 mm

25 plátkov / 74 / 3 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 74 / 2,5 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 91 / 2 mm

Obj. è. 623605000

Obj. è. 623606000

Obj. è. 623607000

Obj. è. 623608000

Obj. è. 623609000

Obj. è. 623617000

Cena 15,72 € 17,91

Cena 14,67 € 16,86

Cena 18,21 € 20,87

Cena 24,10 € 27,62

Cena 19,91 € 22,88

Cena 43,18 € 47,83

Pilové plátky drevo / metal

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / metal

Pilové plátky / metal

25 plátkov / 106 mm

5 plátkov / 57 / 1,4 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 74 / 2,5 mm

25 plátkov / 51 / 1,2 mm

25 plátkov 66 / 0,7 mm

Obj. è. 623621000

Obj. è. 623651000

Obj. è. 623690000

Obj. è. 623691000

Obj. è. 623692000

Obj. è. 623693000

Cena 53,97 € 62,52

Cena 4,19 € 5,36

Cena 16,51 € 19,54

Cena 18,34 € 20,16

Cena 17,55 € 19,27

Cena 17,55 € 19,27

Sada pilových plátkov

Pilové plátky

Pilové plátky

Pilové plátky

Sada pilových plátkov

HCS 240x1,5/8,5 mm - 2 ks

BiM 225x1,6/1,8 mm - 5 ks

BiM 225x0,9/1,8 mm - 5 ks

5 plátkov / MIX

10 plátkov / MIX

Obj. è. 631141000

Obj. è. 631993000

Obj. è. 631494000

Obj. è. 623645000

Obj. è. 623600000

Cena 9,19 €

Cena 32,79 €

11,12

37,92

Cena 18,39 €

21,71

Cena 4,71 €

Cena 10,49 € 12,56

Váš predajca:

Pilové plátky

Pilové plátky

Pilové plátky

BiM 225x0,9/1,8-2,6 mm - 5 ks

BiM 200x1,25/1,8-2,6 mm - 5 ks

BiM 150x0,9/1,4 mm - 5 ks

Obj. è. 631495000

Obj. è. 631991000

Obj. è. 631454000

Cena 18,39 €

21,71

Výhradný zástupca pre SR:

Obchodná 18, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika

Cena 18,39 €

21,26

Cena 12,09 €

13,89

Obrázky môžu by len ilustraèné! Príslušenstvo nemusí by súèasou stroja. Tlaèové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená. Všetky ceny sú uvedené s DPH. www.metabo.sk

www.ipc-cistiacatechnika.sk

www.rem-maschinen.sk

Metabo leták leto 2013  

metabo akcia

Advertisement