Issuu on Google+

miroslav talaša / portfolio / 2013


CV

vzdělání / praxe

Bc. Miroslav Talaša *1987 ve Zlíně

Architektura a stavitelství /2007-2013/ bakalářský a mag. studijní program / fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE kontakt: E. m.talasa@gmail.com M. +420 777935778

Architecture /2012/ master study program / Department of Architecture

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Technické lyceum /2003-2007/ zameření: stavebnictví

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

ASGK Design, s.r.o. /2011-2013/ DSP, DPS, grafické práce, vizualizace

AV Atelier, s.r.o. /2010-2011/ studie, DSP

BÍLEK ASSOCIATES s.r.o. /2010/ studie, DSP

praxe na ŽL /2005-2013/

tvorba webových stránek, grafika, architektura

pc dovednosti / zájmy / ocenění PC / ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, SketchUp, Photoshop, InDesign ZÁJMY / Architektura, Cestování, Veřejné dění, Psychologie, Práce-Podnikání-StartUpy, Badminton OCENĚNÍ / žlutá karta katedry architektury 2010, žlutá karta katedry architektury 2013, 1. místo v soutěži Panelový dům ve 21. století, finalista dřevěná stavba roku 2011


Rodinný dům v lomu bakalářská práce /2012/


Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům do prostředí částečně zatopeného lomu Mramorka nacházející se jihozápadně od Prahy. Mým cílem bylo vytvořit kvalitní objekt pro bydlení, který vhodně zapadá do prostředí lomu, aniž by svou polohou nebo vzhledem narušoval toto ojedinělé skalnaté prostředí navštěvované veřejností. Základní myšlenkou byl proto návrh jednoduchého horizontálního objektu s přírodním obkladem fasády, který bude osazený mimo vnitřní prostor lomu, avšak bude mít zachovány všechny výhody plynoucí z prostředí lomu. Hmota objektu je rozdělena do několika funkčně různě využitých buněk. Ty jsou stejně jako kvádry v lomu, volně rozloženy po terénu. Buňky jsou podle funkcí navrženy jako obytná část dětí, obytná část rodičů, technické zázemí, šatna a hostinský pokoj. Každá buňka tvoří samostatný funkční celek. Prostor mezi těmito buňkami je zastřešen a tvoří vnitřně otevřený, celoprosklený společný prostor obyvatelů domu s výhledy do všech světových stran. V centru této dispozice se nachází kuchyně s jídelním stolem, posezení u krbu, kout pro sledování TV a kout pro čtení knih.

POHLED SEVERNÍ HMOTA SKLADU ZAHRADNÍ TECHNIKY SPOJENÁ S PŘÍSTŘEŠKEM PARKOVACÍHO STÁNÍ

CELKOVÁ SITUACE VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ OSAZENÍ STAVBY REAGUJE NA TVAR TERÉNU STAVEBNÍ PARCELY

KONCEPT

PEVNÉ ZASKLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU OBYTNÉ HALY NABÍZEJÍCÍ VÝHLED DO SEVERNÍ ČÁSTI LOMU

MRAMOROVÉ KVÁDRY - POZŮSTATKY PO TĚŽBĚ V MÍSTNÍM LOMU RODINNÝ DŮM JE UMÍSTĚN NA NÁHORNÍ PLOŠINĚ S VÝHLEDEM DO LOMU I ŠIROKÉ KRAJINY LANOVÝ MOST VEDOUCÍ MEZI DALŠÍ ATRAKCE LANOVÉHO PARKU ZÁZEMÍ LANOVÉHO PARKU JE UMÍSTĚNO V PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ LOMU, JEDNOTLIVÉ LANOVÉ ATRAKCE PARKU JSOU PAK PŘÍSTUPNÉ PŘES LANOVÝ MOST

PROSTORY LANOVÉHO PARKU S ATRAKCEMI

ŘEZ A-A‘


PEVNÉ ZASKLENÍ OKNA PRACOVNY / HOSTINSKÉHO POKOJE S PŘÍMÝM VÝHLEDEM DO LOMU

DŘEVĚNÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA JE VYTVOŘENA ROŠTEM Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN, TY JSOU OSAZENY V SUROVÉM STAVU BEZ OŠETŘENÍ NÁTĚREM

HMOTA SKLADU ZAHRADNÍ TECHNIKY SPOJENÁ S PŘÍSTŘEŠKEM PARKOVACÍHO STÁNÍ

MRAMOROVÉ KVÁDRY JSOU POZŮSTATKEM PO TĚŽBĚ V MÍSTNÍM LOMU, NAVRŽENÉ USPOŘÁDÁNÍ DOMU POČÍTÁ S JEJICH PONECHÁNÍM

VELKOPLOŠNÉ PROSKLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU OBYTNÉ HALY S PŘÍMÝM VÝHLEDEM DO LOMU A ŠIROKÉ KRAJINY

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ OSAZENÍ STAVBY REAGUJE NA TVAR TERÉNU STAVEBNÍ PARCELY

POSUVNÝ PANEL OKNA OBYTNÉ HALY UMOŽŇUJÍCÍ VÝSTUP NA ZAHRADU DOMU A PŘÍČNÉ PROVĚTRÁNÍ OBYTNÉHO HALY

OBYTNÁ ČÁST DĚTÍ S PROSKLENOU FASÁDOU DO LOMU

PEVNÉ ZASKLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU OBYTNÉ HALY NABÍZEJÍCÍ VÝHLED DO SEVERNÍ ČÁSTI LOMU

PROSKLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU OBYTNÉ HALY NABÍZÍ EFEKTNÍ PRŮHLEDY SKRZE DŮM A CELODENNÍ OSVĚTLENÍ TOHOTO PROSTORU

OKNO LOŽNICE RODIČŮ SE SKLÁDÁ Z POSUVNÉHO PANELU A AKTUÁLNĚ VIDITELNÉHO PEVNÉHO ZASKLENÍ


ZÁZEMÍ LANOVÉHO PARKU

PŮDORYS 1.NP RD

SKLAD

SKLAD - ZAHRADNÍ TECHNIKA, NÁBYTEK, KOLA PŘÍSTŘEŠEK PRO 2 AUTA MRAMOROVÉ KVÁDRY - POZŮSTATKY TĚŽBY, SPOLEČNĚ S TROJICÍ LISTNATÝCH STROMŮ TVOŘÍ OPTICKÉ ODDĚLENÍ VNITŘNÍ ZAHRADY DOMU OD OKOLNÍHO POROSTU LOMU UPRAVENÝ PROSTOR VNITŘNÍ SOUKROMÉ ZAHRADY

PODLAHOVÁ PLOCHA RODINNÉHO DOMU

VÝCHODNĚ ORIENTOVANÁ TERASA

UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ: 211,39 M2 UŽITNÁ PLOCHA TERAS: 89,00 M2 LOŽNICE RODIČŮ ZÁDVEŘÍ

SKLAD POTRAVIN

ŠATNA

TECHNICKÁ MÍSTNOST PRÁDELNA

TELEVIZNÍ KOUTEK S VÝCHODNÍ ORIENTACÍ LOŽNICE RODIČŮ S VESTAVĚNOU EFEKTNÍ PROSKLENOU KOUPELNOU OBYTNÁ HALA S KRBEM A AKUMULAČNÍ STĚNOU V CENTRU DISPOZICE JE SPOLEČNÝM PROSTOREM OBYVATELŮ DOMU

OBÝTNÁ HALA ŠATNA

OBYTNÁ ČÁST DĚTÍ JE UZAVÍRATELNÁ A LZE ODDĚLIT JAKO NEVYTÁPĚNÁ ZÓNA DOMU ČTENÁŘSKÝ KOUTEK OBYTNÉ HALY S VÝHLEDEM DO SEVERNÍ ČÁSTI LOMU PROSTORNÁ TERASA NABÍZÍ DÍKY VYSOKÉ POLOZE DOMU VÝHLED DO LOMU A ŠIROKÉHO OKOLÍ

KOUPELNA

WC DĚTSKÝ POKOJ

DĚTSKÝ POKOJ

PRACOVNA HOSTINSKÝ POKOJ KOUPELNA

75

VÝHLED DO LOMU

PŮDORYS 1.NP ZÁZEMÍ

ŘEZ B-B‘

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ VELKOPLOŠNÉ PROSKLENÍ INSTRUKTÁŽNÍ MÍSTNOSTI S POSUVNOU PROSTŘEDNÍ ČÁSTÍ NABÍZÍ PŘÍMÝ VÝHLED DO LOMU S ATRAKCEMI LANOVÉHO PARKU

VODNÍ PLOCHA ČÁSTEČNĚ ZATOPENÉHO LOMU

VYSUNUTÁ TERASA NAD ZATOPENOU ČÁST LOMU


Urbanistická studie Praha - hradčanská přediplomní projekt /2013/ ocenění: žlutá karta katedry architektury


Program urbanistického řešení vychází z reálných potřeb města i vlastního území. Jde především o vznik nové multifunkční městské zóny s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem na výtvarně estetické řešení v kontextu historie místa i současné atmosféry města. Koncept urbanistického návrhu je založen na respektování os stávající zástavby. Zrušená železniční trať tvoří jednu z hlavních kompozičních os. Další takovouto osou je osa rovnoběžná s ulicí Milady Horákové, která tvoří typ obytné ulice sloužící pro obsluhu bytových domů. Konceptem návrhu je střepinovitý tvar půdorysu domů, umožňující proslunění a vysoké procento zástavby území. Celá lokalita je funkčně rozdělena do dvou částí - obytné a osy obchodně-administrační. Obytná část je tvořena uzavřenými nebo polouzavřenými bloky. Parkování je řešeno jako využití terénního rozdílu mezi úrovní stávajícího nádraží a úrovní ulice Milady Horákové.


Helsinki Central Library Architectural Competition design studio /2012/ ve spolupráci s: Hana Staroňová, Xian-rong Lin, 楊懷生 (Kevin), 陳卲卲 (Conner), Lon Febriansyah, Iting Chuang, Jiunlin Lee

NTUST, TAIWAN


Velín u jezu v Klecanech magisterský ateliér 1 /2012/


koncept

situace


Urbanistická studie Praha - Černošice urbanistický ateliér 1 /2012/


Hlavním principem navrhovaného řešení je vytvoření reprezentativního prostoru centrální části obce s veškerou dostupnou občanskou vybavení s dobrou dopravní dostupností pro občany města Černošice. Návrh počítá s radikální proměnou oblasti vymezené Karlštejnská - Riegerova - Radotínská - potok Švarcava. Ve vymezeném území předpokládá odstranění objektů 2 novostaveb rodinných domů, budovu uzenářství, budovu bývalé samoobsluhy, likvidaci zpevněné plochy a odstranění stavby nárožního bytového domu. Naopak navrhuje výstavbu plochy náměstí, administrativní budovy obecního úřadu, pošty a knihovny, smíšených bytových domů s provozovnami občanské vybavenosti v přízemí a bytovými domy. Na jižní straně oblastni na protější straně ulice Karlštejnská s dostavbou bloku malého bytového domu pro podtržení vymezení prostoru náměstí


Galerie s kavárnou na Letné architektonický ateliér 2 /2011/


leněnou mozaikou od umělce Zdeňka m, kde je umožněno také parkování.

+_ 0,000

_ 0,400

0

lerie. Galerie je proto zamýšlena jako ástečně dvoupodlažní hmota galerie m s touto dominantou nijak konkurovat. navržena jako dvě horizontální desky krze velkoformátové prosklení.

ŘEZ GALERIÍ B-B‘

árna i galerie jsou navrženy jako dva galerie a zásobování je navrženo z

2

3

4

5

10m 1:200

ŘEZ KAVÁRNOU A-A‘

VSTUP ZÁSOBOVÁNÍ +_ 0,000

1

POHLED JIŽNÍ

+ 19,000

HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE S POPÍNAVOU ZELENÍ ZAKRÝVAJÍCÍ OBJEKT TĚLOCVIČNY

FASÁDNÍ PANELY CORTEN Z PATINUJÍCÍ OCELI

VELKOFORMÁTOVÉ ZASKLENÍ S KOUŘOVÝM TÓNEM

+ 19,000

RESTAURÁTOR 30 m 2

+ 8,500

+ 8,000

+ 3,700

SKLAD 57 m 2

UZAVIRATELNÝ SÁL S ROZEBIRATELNÝM PÓDIEM 51 m 2

+_ 0,000

_ 0,600

+ 8,000

+ 5,000 VÝSTAVNÍ PROSTORY GALERIE 340 m 2

VENKOVNÍ DVOREK 57 m 2

+ 19,000

+_ 0,000

+ 3,700

+_ 0,000

POHLED VÝCHODNÍ

+_ 0,000

+_ 0,000

FASÁDNÍ PANELY CORTEN Z PATINUJÍCÍ OCELI

_ 0,600

NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE

+ 8,000

LETENSKÝ TUNEL

0

NAVRHOVANÁ GALERIE

1

VODNÍ PLOCHA

200

2

3

4

5

10m 1:200

+ 5,000

ŘEZ GALERIÍ B-B‘

+ 3,700

500m 1:5000 _ 0,600

SITUACE ŠIRŠÍCH VTAHŮ

WC MUŽI 10 m 2

KUCHYŇKA 6 m2

+_ 0,000

WC ŽENY 10 m 2

KAVÁRNA - PŘÍPRAVA 10 m 2

+_ 0,000

_ 0,600

RECEPCE - ŠATNA 7 m2 KANCELÁŘ ZASEDACÍ MÍSTNOST 38 m 2

+_ 0,000

WC ZAMĚSTNANCI 3 m2

TECHNICKÁ MÍSTNOST 15 m 2

00

+ 3,000

+_ 0,000

+ 19,000

POHLED SEVERNÍ

ŘEZ KAVÁRNOU A-A

ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ

KAVÁRNA 88 m 2

FASÁDNÍ PANELY CORTEN Z PATINUJÍCÍ OCELI

VSTUPNÍ HALA 35 m 2 +_ 0,000

+ 8,000

VSTUP GALERIE

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3 m2

WC MUŽI INVALIDÉ 3 m2

WC ŽENY INVALIDÉ 3 m2

VSTUP KAVÁRNA

+ 5,000 _ 0,600

0

1

2

3

4

5

PŮDORYS 1.NP _ 0,400

0

1

2

3

4

5

10m 1:200

+ 3,000

10m 1:200 _ 0,600


Víkendový dům Červík Dřevěná stavba roku 2011 spolupráce: Ondřej Kutěj

finalista veřejného hlasování


Home for Soul(s)

workshop, návrh sociální bydlení v Soulu /2013/

NTUST, TAIWAN


miroslav talaša / portfolio / 2013


portfolio / miroslav talaša / 2013