Page 1


Răspuns - Ministerul Educaţiei Naţionale la întrebarea - infrastructura şcolară din Suceava  

Răspunsul poate fi rezumat foarte uşor, întreţinerea infrastructurii şcolare intră în atribuţiile exclusive ale autorităţilor publice locale...