Page 1


“ Sve što radimo je fokusirano na kreiranje puta kojim mladi trebaju ići ka željenim rezultatima. Mi im pomažemo da u sebi prepoznaju ono najbolje, te da to iskoriste u traženju posla. Kada ostvare svoje ciljeve, zadovoljstvo na njihovim licima nam je najveće priznanje za dobro obavljen posao” Ranko Markuš rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih

Mi vjerujemo u naše klijente Na Projektu zapošljavanja mladih je angažovano izuzetno posvećeno osoblje,koje radi kvalitetno i timski kako bi zajedno sa službama za zapošljavanje obezbjedili usluge visokog kvaliteta za nezaposlene. Savjetodavci u službama za zapošljavanje su najvredniji resurs, koji ličnom inicijativom i kreativnom inteligencijom pronalaze individualna rješenja za svoje klijente. Zajedno vjerujemo u naše klijente i njihove kapacitete da uspiju.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

-8 6lXåEa za zapošljavanje %LUo .aNanj

-8 6lXåEa za zapošljavanje

6lXåEa za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje

7XzlanVNoJ NanWona

.6%6%.

äXpanLje 3oVavVNe


„Bio sam nezaposlen duže od godinu dana... Oženjen i sa malim djetetom u porodici bilo mi je jako teško. Znao sam da se moram angažirati i tražiti posao svaki dan. Pozvan sam od strane biroa da se uključim u Klub za traženje posla gdje sam proširio svoje znanje i stekao dodatne vještine. Iako sam mislio da znam kako tražiti posao, nakon obuke u Klubu shvatio sam da se posao traži svaki dan i da moram slati i molbe poslodavcima koji nisu objavili oglase. Na taj način sam uspio da se zaposlim u preduzeću u kojem danas radim. Moja svakodnevnica više nije traženje posla već odlazak na posao, što je značajno promijenilo moje poglede prema budućnosti.“ Namik S., Orašje, zaposlen u Kazneno popravnom zavodu Bivši član Kluba za traženje posla Orašje

Naš pristup u Klubu za traženje posla je jednostavan. Smatramo da je svaki pojedinac jedinstven i da zaslužuje poštovanje. Vjerujemo da svi posjeduju vještine i kompetencije koje mogu ponuditi na tržištu rada. Potrebno je nezaposlene osposobiti, osnažiti i podržati, a posebno mlade koji imaju potencijala da napreduju. Svi zaslužuju priliku kako bi ispunili svoje ciljeve u punom potencijalu. Mi se time bavimo. Refija Kebić voditelj Kluba za traženje posla Orašje

Zavod za zapošljavanje äXpanLje 3oVavVNe


Ƿʙƒˇƒ ˔ƒˏ ˊƒ˅˓˛ˋ‘ ‡˘ː‘ˎ‘˛ˍˋ ˗ƒˍ˖ˎ˕‡˕ ˋ ˔˕‡ˍƒ‘ ˊ˅ƒ˰‡ ˇˋ˒ˎ‘ˏˋ˓ƒː‘ˆ˕‡˘ː‘ˎ‘ˆƒǡˊƒːˋˏƒ˰‡ˍ‘Œ‡Œ‡ˇ‘˔˕ƒ˕˓ƒˉ‡ː‘˖ ˍ˓ƒŒ˖˖ˍ‘Œ‡ˏˉˋ˅ˋˏǡˏˋ˔ˎˋ‘˔ƒˏˇƒ˱˖˔‡‘ˇˏƒ˘ˊƒ˒‘˔ˎˋ˕ˋǤ ‡˥˖˕ˋˏǡˋŒƒ˔ƒˏ˔‡ˍƒ‘ˋ˘ˋ˯ƒˇ‡ˇ˓˖ˆˋ˘˒˓ˋŒƒ˅ˋ‘ːƒ˄ˋ˓‘ˋ ˔˘˅ƒ˕ˋ‘ˇƒŒ‡˔ˋ˕˖ƒ˙ˋŒƒˇ‘˔˕ƒ˕‡˛ˍƒǤʞ‘˔ˎƒː‡ˏƒǤǤǤ ʐˋ˓‘ˏ‡Œ‡˒‘ˊ˅ƒ‘ˍ˓ƒŒ‡ˏŒ˖ːƒ͖͔͕͗Ǥˆ‘ˇˋː‡ˇ˃˔ˈ˒˓ˋˇ˓˖ˉˋˏ ʙˎ˖˄˖ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǡˆˇŒ‡ˏˋˬˈ˔ƒ˅Œ‡˕‘ˇƒ˅˃˙ˇ‘˔˕ƒ˒‘ˏ‘ˆƒ‘Ǥ ˒ˎˋ˙ˋ˓ƒˎˋ˔ˏ‘ːƒ˅ˋ˛‡ˏŒ‡˔˕ƒǡˋˍ‘ˇŒ‡ˇː‘ˆ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙ƒ˔ƒˏ ˖˛ƒ‘˖˖ˉˋˍ˓˖ˆǤʓ‘˄ˋ‘˔ƒˏ˒‘˔ƒ‘ǡ˓ƒˇˋˏˍƒ‘˒˓ˋ˒˓ƒ˅ːˋˍˋ ːƒˇƒˏ˔‡ˇƒ˱˖‘˔˕ƒ˕ˋ˕˖ǡŒ‡˓Œ‡˗ˋ˓ˏƒ˒˓‘˔˒‡˓ˋ˕‡˕ːƒǤʜƒˇƒˏ ˔‡ˇƒ˱‡ˋˇ˓˖ˆˋˏˎƒˇˋˋˏƒ˕ˋˋ˔˕˖˔˓‡˱˖ˋˇƒ˱‡˔˘˅ƒ˕ˋ˕ˋˇƒ˔‡ ˒‘˔ƒ‘ː‡˚‡ˍƒǡ˅‡˱˕˓ƒˉˋˋˊƒ˕‘˕˓‡˄ƒŒ˖ˇƒ˔‡˒˓ˋˍ˯˖˚‡ʙˎ˖˄˖ ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǤDz ˋ˓ŒƒːʞǤǡʖ˅‘˓ːˋˍǡˊ˃˒ˑ˔ˎˈː˖˒˓ˈ˘˓˃ˏ˄ˈːˑˬˋːˇ˖˔˕˓ˋˬˋ ʐˋ˅˛ˋ˚ˎƒːʙˎ˖˄ƒˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒʖ˅‘˓ːˋˍ

Ƿʙƒ‘ːƒŒˏˎƒ˥ˋ˔ƒ˓ƒˇːˋˍ˖˄ˋ˓‘˖˓ƒˇƒ‘˔Œ‡˱ƒˏˋ˔˕‘˅˓‡ˏ‡ː‘ˋ˅‡ˎˋˍ˖ ‘˄ƒ˅‡ˊ˖ˋ˔ƒ˕ˋ˔˗ƒˍ˙ˋŒ˖˛˕‘˓ƒˇˋˏ˖ʙˎ˖˄˖ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǤ ˅ƒŒ˅ˋˇ˒‘ˇ˓˛ˍ‡ˏˎƒˇˋˏ‘˔‘˄ƒˏƒˍ‘Œ‡˔˖ˏ‘˕ˋ˅ˋ˔ƒː‡ˋˊƒˋ˔˕ƒ ˕˓ƒˉ‡˒‘˔ƒ‘ˏˋ˒˓˖ˉƒ˒˓ˋˎˋˍ˖ˇƒ˄‘˯‡˖˒‘ˊːƒˏˍˎˋŒ‡ː˕‡ˍ‘Œˋ ˅ˋ˛‡ˊƒ˄ˋ˓‘ː‡˒˓‡ˇ˔˕ƒ˅˯ƒŒ˖˔ƒˏ‘˄˓‘Œ˖˓‡ˆˋ˔˕˓˖ː‡ˊƒ˒‘˔ˎ‡ːˋ˘Ǥ ʜ˃˔˕ˑˬˋˏˑˑˇ˓ˉ˃˅˃˕ˋ˓ˈˇˑ˅˃ːˍˑː˕˃ˍ˕˔˃˒ˑ˔ˎˑˇ˃˅˙ˋˏ˃ˍ˃ˍˑ˄ˋ˔ˏˑ ˏˑˆˎˋˍˎˋˬˈː˕ˈˑ˄˃˅ˬˈ˛˕˃˅˃˕ˋˑ˒˓ˑˏˬˈː˃ˏ˃ː˃˕˓ˉˋ˛˕˖˓˃ˇ˃ˋ ˏˑˆ˖˱ːˑ˔˕ˋˏ˃ˍˑˬˈˋˏ˔ˈ˒˓˖ˉ˃ˬ˖ǤDz ʠˎ˃˅ˈːʛ˃˙˃ːˑ˅ˋ˱ǡ˅ˑˇˋ˕ˈ˯ʙˎ˖˄˃ˊ˃˕˓˃ˉˈ˰ˈ˒ˑ˔ˎ˃ʖ˅ˑ˓ːˋˍ


„Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i prijavila se na biro za zapošljavanje gdje sam tokom info-seminara saznala za mogućnost savjetovanja. Obzirom da imam problema sa govorom, osjećala sam više samopouzdanja pri razgovoru sa savjetodavcem. Ubrzo nakon savjetovanja, zaposlenica biroa me uputila na razgovor kod poslodavca, Udruženja roditelja i djece osoba autističnog spektra gdje sam uspješno obavila razgovor i dobila posao. Sretna sam jer obavljam pripravnički staž i stičem radno iskustvo kod poslodavca za kojeg mi je zadovoljstvo raditi.“ Amela L., Sarajevo, ekonomista u nevladinoj organizaciji Korisnica usluga Oglednog biroa Novo Sarajevo

U Oglednim biroima su uvedene nove sistematizacije poslova sa razdvajanjem funkcije savjetovanja za različite kategorije nezaposlenih lica po dužini trajanja nezaposlenosti i po aktivnosti nezaposlenih u traženju posla, a kako bi se omogućilo više vremena za rad sa nezaposlenim licima, ali i njihova efikasnija integracija na tržište rada. U veoma kratkom roku se ovaj sistem rada pokazao kao veoma uspješan, čime je omogućeno posredovanje značajnog broja ljudi. Sve provedene strukturalne promjene su doprinijele boljem funkcionisanju biroa čiji je rad prilagođen potrebama mladih nezaposlenih žena i muškaraca. Amela Mulać, šefica biroa Novo Sarajevo


„Da budem iskren, već sam bio odustao od traženja posla. Mislio sam da nema šanse da se zaposlim bez „štele“. Kada su me pozvali sa biroa, vjerovao sam da će to biti gubljenje vremena i da neću imati nikakve koristi. Međutim, kada mi je savjetodavac u birou objasnio šta je Klub za traženje posla i na kojim principima funkcioniše odlučio sam pokušati. Ubrzo nakon što se završila obuka u Klubu našao sam posao na obližnoj benzinskoj pumpi. Imam više samopouzdanja, jer sada znam da radim nešto korisno za svoju budućnost.“ Adnan H., Zvornik, radnik na benzinskoj pumpi Bivši član Kluba za traženje posla Zvornik

„Klub za traženje posla“ je inovativan pristup u pružanju pomoći mladima u zapošljavanju. Vjerujemo da je značajno omogućiti individualni pristup u radu zato što se tako fokusiramo na poslove koje mladi mogu obavljati, a ne na one koje ne mogu. Kroz zalaganje savjetodavaca pomažemo mladima u jačanju samopouzdanja i postavljanju ciljeva u traženju posla. Veoma je važno da održavamo redovno kontakt sa našim korisnicima i poslodavcima kod kojih se zaposle, kako bi njegovali naše poslovne odnose, podstakli održivost i promovisali profesionalni razvoj mladih. Klub za traženje posla predstavlja nadu, gradi povjerenje, motiviše i ohrabruje mlade da učine nešto korisno za sebe i svoju budućnost. Venesa Omerhodžić, koordinatorica mreže Klubova za traženje posla pri Projektu zapošljavanja mladih


„Za razliku od većine mladih iz moje sredine koji čekaju da im se posao ponudi, ja sam svaki dan tražio posao i nisam birao. Bio sam spreman da se preselim radi zaposlenja i zato sam se prijavljivao na oglase u cijeloj zemlji. Kada sam čuo za pomoć pri zapošljavanju u birou i Klubu za traženje posla, nisam vjerovao da će to uticati na moje šanse da se zaposlim. Ali, nakon što sam značajno popravio svoj CV, naučio kako da se predstavim poslodavcu, a posebno onima koji ne objavljuju oglase za radna mjesta, shvatio sam koliko sam napredovao nakon obuke u Klubu. Mlade osobe trebaju pomoć i podršku u jačanju svojih vještina predstavljanja, jer sam na taj način ja dobio posao gdje danas radim. Zadovoljan sam poslom koji radim i koji volim i nadam se da time postavljam dobar primjer drugim mladim osobama da budu aktivni i da ne odustaju.“ Elmin K., Kakanj, zaposlen u Šumsko-privrednom društvu Bivši član Kluba za traženje posla u Kaknju

Naš cilj je da resurse i energiju usmjerimo na one klijente koji žele primiti pomoć i osnažiti svoje vještine. Klub za traženje posla je mjesto gdje se susreću različiti mladi. Neki su potpuno izgubljeni i obeshrabreni, dok su drugi motivisani da nastave učiti i nakon formalnog obrazovanja. Iz tog razloga, njihovi zajednički napori i naša podrška pomaže i onima koji su obeshrabreni da promijene svoj stav i ponašanje, jer su upravo to osobine koje poslodavci cijene pri obabiru kandidata. Svi imamo jedan zajednički cilj, a to je da se mladi što prije zaposle. Aida Ajdinović, voditelj Kluba za traženje posla Kakanj

-8 6lXåEa za zapošljavanje %LUo .aNanj


„Bila sam korisnik sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje za samozapošljavanje i to je po prvi put da mi je takva podrška ponuđena ispred službe za zapošljavanje. To mi je pomoglo da moj frizerski salon kao mali privatni biznis uspješno radi. Nakon toga sam čak napravila korak dalje te često pohađam razne obuke i odlučila sam ulagati u profesionalnu dokvalifikaciju, jer sam uvidjela prednost konstantnog usavršavanja.“ Marija I., Tomislavgrad Korisnica programa Federalnog zavoda za zapošljavanje „MLADI PODUZETNIK“

Federalni zavod za zapošljavanje je u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) sufinansirao program „Mladi poduzetnik“ putem kojeg je podršku dobilo 99 mladih poduzetnika. Za korisnike sredstava organizirana je obuka koja je obuhvatala sljedeće teme: općenito o poduzetništvu, registracija biznisa, knjigovodstvo, biznis plan i marketing. Od 99 korisnika 64 njih je zadržalo registriranu djelatnost, uz dodatna zaposlenja program je osigurao 71 radna mjesta. Za više informacija o programima Federalnog zavoda za zapošljavanje posjetite www.fzzz.ba Maja Zirojević-Bužo, Projektni službenik za finansije i administraciju pri Projektu zapošljavanja mladih

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE


Ƿʠ˅ˋˊːƒˏ‘ˍƒˍ˅ƒŒ‡˔ˋ˕˖ƒ˙ˋŒƒ˖ːƒ˛‘Œˇ˓ˉƒ˅ˋǦ˕˓ˉˋ˛˕‡Œ‡ ˒˓‡ˊƒ˔ˋ˱‡ː‘˒‘ː˖ˇ‘ˏ˓ƒˇː‡˔ːƒˆ‡ǡƒ˓ƒˇːˋ˘ˏŒ‡˔˕ƒŒ‡ː‡ˇ‘˅‘˯ː‘Ǥ ʑ˓ˎ‘˕‡˛ˍ‘Œ‡˒˓‘ːƒ˱ˋˊƒ˒‘˔ˎ‡˰‡ˋˏˎƒˇˋ˯˖ˇˋŒ‡ˇː‘˔˕ƒ˅ː‘ˋˏƒŒ˖ ‘˔Œ‡˱ƒŒˇƒ˔˖ˋˏ˔˅ƒ˅˓ƒ˕ƒˊƒ˕˅‘˓‡ːƒǤʜˋ˔ƒˏ‘˚‡ˍˋ˅ƒˎƒˇƒ˱‡ˏˋ ˄ˋ˓‘˒‘ˏ‘˱ˋˇƒ˔‡ˊƒ˒‘˔ˎˋˏǤʙƒˇƒ˔˖ˏ‡˒‘ˊ˅ƒˎˋˇƒˇ‘˥‡ˏːƒ ‘˄˖ˍ˖˖ʙˎ˖˄ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǡ˒‘ˏˋ˔ˎˋˎƒ˔ƒˏˇƒŒ‡˕‘˔ƒˏ‘Œ‘˛ Œ‡ˇːƒ˖ːˋˊ˖‘˄˖ˍƒǤʗ˒ƒˍǡ˖˚ˈ˰ˈˋˇ˓˖ˉ‡˰‡˖ʙˎ˖˄˖˔˖˔‡˒‘ˍƒˊƒˎˋ ˍƒ‘˒‘˕˒˖ː‘ˇ˓˖ˆƒ˚ˋŒ‡ˋ˔ˍ˖˔˕˅‘Ǥʜƒ˖˚ˋˎƒ˔ƒˏˇ‘˔˕ƒ˕‘ˆƒǡƒ˛˕‘Œ‡ ːƒŒ˅ƒˉːˋŒ‡ːƒˇ‘ˆ˓ƒˇˋˎƒ˔ƒˏ˔˅‘Œ‡˔ƒˏ‘˒‘˖ˊˇƒ˰‡ˋ˒‘˔˕ƒˎƒˇ‘˔˕ƒ ˔˕ƒ˄ˋˎːˋŒƒˋ˖˒‘˓ːˋŒƒ‘˔‘˄ƒǡ˛˕‘ˏˋŒ‡‘ˏ‘ˆ˖˱ˋˎ‘ˇƒ˔‡ːƒ˛˕‘ ˄‘˯ˋːƒ˚ˋː˒˓‡ˇ˔˕ƒ˅ˋˏ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙˖Ǥʜ‡ˇƒ˅ː‘˔˖ˏ‡ˋˊ˄ˋ˓‘ƒ ˖˒˖˕ˋˎˋːƒ˓ƒˊˆ‘˅‘˓ˊƒ˒‘˔ƒ‘ˍ‘ˇˏ‘ˆ˔ƒˇƒ˛˰‡ˆ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙ƒǡˍˑˬˋ ˬˈ˄ˋˑ˖˔˒ˬˈ˛˃ːǤʞ˓‡˔˓‡˱ːƒ˔ƒˏ˛˕‘˔˖ˏˋ˄ˋ˓‘ˋˍˎ˖˄˒‘ˏ‘ˆˎˋ ˇƒ˔‡ˊƒ˒‘˔ˎˋˏǤʜƒˇƒˏ˔ˈˇƒ˱‡ˋ˖˄˖ˇ˖˱‡˒‘˔˕‘Œƒ˕ˋ˕ƒˍƒ˅˅ˋˇ ˒˓‘ˆ˓ƒˏƒ˖˄ˋ˓‘˖ǡˊ˄‘ˆ˄˖ˇ˖˱ˋ˘ːƒ˓ƒ˛˕ƒŒƒˋ‘ːˋ˘ˍ‘Œˋ˕˓‡ː˖˕ː‘ ˒‘ˍ˖˛ƒ˅ƒŒ˖ːƒ˱ˋ˒‘˔ƒ‘ǤDz  ʓ˓ƒˆƒːƒǤǡʠ˓˄˃˙ǡˊƒ˒‘˔ˎ‡ːƒ˖ˍ˰ˋˉƒ˓ˋ ʐˋ˅˛ˋ˚ˎƒːʙˎ˖˄ƒˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒʠ˓˄ƒ˙ ʙˎ˖˄ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒŒ‡ˏŒ‡˔˕‘˔˖˔˓‡˕ƒˏˎƒˇˋ˘ˍ‘ŒˋˋˏƒŒ˖ˋ˔˕ˋ˙ˋ˯Ǧʞʠ ʢʙˎ˖˄˖ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǡːƒ˛˙ˋ˯ːˋŒ‡˔ƒˏ‘ˇƒ˒‘ˏ‘ˆː‡ˏ‘ˏˎƒˇˋˏƒ ˇƒ˔˕‡ˍː˖˅Œ‡˛˕ˋː‡˒‘˕˓‡˄ː‡ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǡ˅‡˱ˋˇƒˋˏ˒‘ˏ‘ˆː‡ˏ‘ ˖Œƒ˚ƒ˰˖˔ƒˏ‘˒‘˖ˊˇƒ˰ƒˋ˒‘˔˕ƒ˅˯ƒ˰ƒˎˋ˚ːˋ˘˙ˋ˯‡˅ƒǤʢ˚ˋˏ‘ˋ˘ˇƒ ˔˖ˏ‘˕ˋ˅ƒ˙ˋŒƒˋˋːˋ˙ˋŒƒ˕ˋ˅ƒˍ˯˖˚ː‡‘˔‘˄ˋː‡ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒǤ ʟ‡ƒˎˋˊ‘˅ƒː‡ƒˍ˕ˋ˅ː‘˔˕ˋˋˏƒŒ˖ˊƒ˙ˋ˯ˇƒ‘˔˒‘˔‘˄‡ˍƒːˇˋˇƒ˕‡ˇ˃ ˒˓ˈ˒ˑˊː˃ˬ˖˔˅ˑˬˈ˔ː˃ˆˈˋˇƒ˔‡˛˕‘˓‡˒˓‡ˊ‡ː˕ƒ˕ˋ˅ːˋŒ‡˒˓‡ˇ˔˕ƒ˅‡ ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙˖ǡƒˇ˃˒˓ˋŒ‡˔˅‡ˆƒ˓ƒˊ˅ˋŒ˖˔˅‘Œ˖ˏ˓‡ˉ˖ˍ‘ː˕ƒˍƒ˕ƒǤ ʑŒ‡˓˖Œ‡ˏ‘˖ˏˎƒˇ‡˯˖ˇ‡ˋ˰ˋ˘‘˅‡ˍƒ˒ƒ˙ˋ˕‡˕‡ǡ˔˕‘ˆƒːƒˏŒ‡ˊƒˇ‘˅‘˯˔˕˅‘ ˓ƒˇˋ˕ˋ˔ƒˏˎƒˇˋˏƒǤ  ʛˋˎ˃ːˍ˃ʧ˰ˈˆˑ˕˃ǡ˅ˑˇˋ˕ˈ˯ʙˎ˖˄˃ˊ˃˕˓˃ˉˈ˰ˈ˒ˑ˔ˎ˃ʠ˓˄˃˙ ʖƒ˅ˋ˛‡ˋː˗‘˓ˏƒ˙ˋŒƒ‘ʙˎ˖˄˖ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒ˒‘˔Œ‡˕ˋ˕‡ ™™™Ǥœœœ”•Ǥ‡–ˋ™™™Ǥ›‡’Ǥ„ƒǤ


ʓˈːˋ˔ʧǤʜ‘˅ˋʒ˓ƒˇǡˊ˃˒ˑ˔ˎˈː˖˄˃ː˙ˋ ʐˋ˅˛ˋ˚ˎƒːʙˎ˖˄ƒˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒʜ‘˅ˋʒ˓ƒˇ

ʙˎ˖˄ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒ˓ƒˇˋ˔ƒ˚ˎƒː‘˅ˋˏƒ͘ˇƒːƒ˖˔‡ˇˏˋ˙ˋ˒ˑ˕˓ˋ˔˃˕˃ˇːˈ˅ːˑ˖ ͗Ǧ˔‡ˇˏˋ˚ː‘ˏ˙ˋˍˎ˖˔˖Ǥ ‘ˍ‘ˏ˒˓˅‡ˇ˅ˋŒ‡˔‡ˇˏˋ˙‡ǡ˒˓‘ˎƒˊ‡˱ˋˍ˓‘ˊ͛˔‡˔ˋŒƒ˖ˊƒˍ˕ˋ˅ː‘˖˚‡˛˱‡˖˓ƒˇ˖ ʙˎ˖˄ƒǡ˚ˎƒː‘˅ˋ˖˕˅˓˥˖Œ˖˔˅‘Œ‡˙ˋ˯‡˅‡ǡ˔˕ˋ˚˖˔ƒˏ‘˒‘˖ˊˇƒ˰‡ǡ˖˚‡˒ˋ˔ƒ˕ˋ˄ˋ‘ˆ˓ƒ˗ˋŒ˖ǡ ˕‡˘ːˋˍ˖˕‡ˎ‡˗‘ːˋ˓ƒ˰ƒ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙˖ǡ˒ˋ˔ƒ˕ˋ˒˓‘˒˓ƒ˕ː‘˒ˋ˔ˏ‘ǡ˔ƒˏ‘ˋːˋ˙ˋŒƒ˕ˋ˅ː‘ ˒‘˔Œ‡˱ˋ˅ƒ˕ˋ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙‡ˋ˖˒‘ˊːƒŒ˖˔‡˔ƒ˔˅ˋˏˏ‡˕‘ˇƒˏƒ˕˓ƒˉ‡˰ƒ˒‘˔ˎƒ˕‡ ˔ˋˏ˖ˎƒ˙ˋŒ‘ˏˋː˕‡˓˅Œ˖ƒ˖˚‡ˍƒˍ‘ˇƒ˔‡ːƒːƒŒ˄‘˯ˋˏ‘ˆ˖˱ˋːƒ˚ˋː˒˓‡ˇ˔˕ƒ˅‡ ˒‘˔ˎ‘ˇƒ˅˙˖Ǥʢˊƒˇ˰‘Œǡ˕˓‡˱‘Œ˔‡ˇˏˋ˙ˋˍ‘˓ˋ˔˕‡˱ˋ˔˅ƒ˔˕‡˚‡ːƒˊːƒ˰ƒˋ˕‡˘ːˋˍ‡ ƒˍ˕ˋ˅ː‘˕˓ƒˉ‡˒‘˔ƒ‘˕ƒˍ‘˛˕‘˔‡˒˓ˋŒƒ˅˯˖Œ˖ːƒ‘ˆˎƒ˔‡ˋ˒˓‘ːƒˎƒˊ‡˒‘˕‡ː˙ˋŒƒˎː‡ ˒‘˔ˎ‘˅‡ˊƒˍ‘Œ‡ːˋŒ‡˓ƒ˔˒ˋ˔ƒːˍ‘ːˍ˖˓˔Ǥʢ˕‘ˍ˖˓ƒˇƒ˔ƒ˚ˎƒː‘˅ˋˏƒˍ‘ː˔˕ƒ˕‘˅ƒː‘Œ‡ ˇƒ˚ˎƒː‘˅ˋ˒˓ˋŒ‡‘˄˖ˍ‡˖ˍˎ˖˄˖ˊƒ˕˓ƒˉ‡˰‡˒‘˔ˎƒːˋ˔˖ˍ‘˓ˋ˔˕ˋˎˋˆ‘˓‡˒‘ˏ‡ː˖˕‡ ˏ‡˕‘ˇ‡˖˕˓ƒˉ‡˰˖˒‘˔ˎƒǤˍ˕ˋ˅ƒː˓ƒˇ˖ʙˎ˖˄˖ˋˏŒ‡˒˓‘˛ˋ˓ˋ‘˅ˋˇˋˍ‡ǡ˔˕‡ˍˎˋ˔˖˔˅‡ ˅Œ‡˛˕ˋː‡˒‘˕˓‡˄ː‡ˊƒ˖˔˒Œ‡˛ƒː˒˓‘ːƒˎƒˊƒˍ˒‘˔ˎƒˋ˛˕‘Œ‡ˏ‘ˉˇƒˋ˅ƒˉːˋŒ‡ǡ˔˕‡ˍˎˋ ˔˖˒‘˕˓‡˄ː‘˔ƒˏ‘˒‘˖ˊˇƒ˰‡Ǥ ‘ˍ‘ˏ˒˓ƒ˱‡˰ƒ˓ƒˇƒ˚ˎƒː‘˅ƒˋːƒˍ‘ː‘˄˖ˍ‡ǡˍ‘ˇ˔˅ˋ˘˚ˎƒː‘˅ƒŒ‡˅ˋˇ˯ˋ˅ƒ˒˓‘ˏŒ‡ːƒ ːƒ˚ˋːƒ˕˓ƒˉ‡˰ƒ˒‘˔ˎƒǤ ʒˑ˓ˇ˃ː˃ʧˈ˅ˋ˱ǡ˅ˑˇˋ˕ˈ˯ʙˎ˖˄˃ˊ˃˕˓˃ˉˈ˰ˈ˒ˑ˔ˎ˃ʜˑ˅ˋʒ˓˃ˇ


„Bila sam na evidenciji biroa za zapošljavanje četiri godine. Prijavljivala sam se na konkurse u cijeloj zemlji, slala molbe svim poslodavcima, ali nisam imala sreće ili dovoljno poznanstava. Sve to vrijeme učestvovala sam u različitim obukama i seminarima nadajući se da će mi to koristiti. Došla sam u Klub za traženje posla gdje mi je savjetodavac pomogao u pripremi biografije i razgovora za posao. Kada ste mlada osoba i nemate iskustva, čak i odlazak na razgovor sa poslodavcem predstavlja veliki izazov za vas i zato je važno da vas stručna osoba pripremi kako biste se osjećali spremnima. Moja aktivnost je urodila plodom onog dana kada su me sa biroa pozvali i rekli da jedan poslodavac traži ekonomistu. U svojih 27 godina nikada nisam upoznala čovjeka takve naravi i karaktera koji je tokom intervjua rekao da znamo dovoljno i da ćemo ono što ne znamo naučiti kroz posao. Iako je firma tražila samo jednog ekonomistu, poslodavac je odlučio da zaposli tri mlade osobe, i to sve troje iz Kluba za traženje posla u Travniku. Posao za nas predstavlja veliku promjenu u životu, kako u finansijskom smislu, tako i u društvenom, jer osjećamo da doprinosimo razvoju zajednice i društva.“ Mediha P., Travnik, ekonomista u fabrici obuće Bivši član Kluba za traženje posla Travnik

Služba za zapošljavanje je svjesna situacije na tržištu rada i potrebe poslodavaca koje nisu u skladu sa ponudom na evidenciji biroa. Iz tog razloga moramo raditi na jačanju vještina nezaposlenih, a posebno mladih koji su u nepovoljnom položaju, ali istovremeno nastojati uvjeriti poslodavce da je biro za zapošljavanje prava adresa gdje mogu pronaći osobe koje će odgovoriti njihovim potrebama. Osobe koje su duže vremena nezaposlene trebaju više pomoći i podrške u promociji svojih vještina i znanja poslodavcima. Zbog toga nekada koristimo naše direktne kontakte sa poslodavcima te sa njima pregovaramo o mogućnostima da se pruži prilika što je moguće većem broju naših klijenata. Nermina Bajrić, šefica biroa Travnik

6lXåEa za zapošljavanje .6%6%.


Ƿʟƒˇˋ‘˔ƒˏˇ˖ˆ‘ˆ‘ˇˋːƒˍ‘ˇ˒˓ˋ˅ƒ˕ːˋˍƒːƒ˒‘˔ˎ‘˅ˋˏƒˊƒ ˍ‘Œ‡˔‡ːˋ˔ƒˏ˛ˍ‘ˎ‘˅ƒ‘Ǥˇˎ˖˚ˋ‘˔ƒˏˇƒ˒˓‡ˍˋː‡ˏ˓ƒˇːˋ ‘ˇː‘˔Œ‡˓˔ƒˏ˔˘˅ƒ˕ˋ‘ˇƒː‡ˉ‡ˎˋˏ˓ƒˇˋ˕ˋˊƒˇ˓˖ˆ‘ˆƒˋˇƒ˖ ˕‘ˏ˒‘˔ˎ˖ˏ‘ˆ˖ˏː‘ˆ‘˅ˋ˛‡ˊƒ˓ƒˇˋ˕ˋǤ ʗˏƒˏ͖͜ˆ‘ˇˋːƒǡ‘ˉ‡˰‡ː˔ƒˏˋˋˏƒˏˇ˅‘Œ‡ˏƒˎ‡ˇŒ‡˙‡Ǥ ʠ˖˒˓˖ˆƒˏˋŒ‡ːƒʐˋ˓‘˖ˋ˔ˏƒ˕˓ƒ‘˔ƒˏˇƒː‡˛˕‘ˏ‘˓ƒˏˇƒ ˖˓ƒˇˋˏˊƒ˔˅‘Œ˖˒‘˓‘ˇˋ˙˖Ǥ ʜƒˍ‘ː˒˓‡˔˕ƒːˍƒ˓ƒˇː‘ˆ‘ˇː‘˔ƒ˒˓˅ˋ˒˖˕˔ƒˏ˔‡˒˓ˋŒƒ˅ˋ‘ːƒ ʐˋ˓‘ˋːˋ˛˕ƒːˋ˔ƒˏ‘˚‡ˍˋ˅ƒ‘Ǥ‡˥˖˕ˋˏǡːƒˍ‘ː˔ƒ˅Œ‡˕‘˅ƒ˰ƒ ˋ˓ƒˊˆ‘˅‘˓ƒ˖ʐˋ˓‘˖ǡ˒‘˔˕ƒˎ‘ˏˋŒ‡ˏː‘ˆ‘ˎƒˍ˛‡ˋŒƒ˔ːˋŒ‡ ˕‡˔ƒˏ˖˚˅˓˔˕ˋ‘˔˅‘Œ˖ːƒˏŒ‡˓˖ˇƒ˔‡‘˔ƒˏ‘˔˕ƒˎˋˏǤʜˋ˔ƒˏ ‘˚‡ˍˋ˅ƒ‘ːˋˍƒˍ˅˖˒‘ˏ‘˱ǡːˋ˔ƒ˅Œ‡˕‘ˇƒ˅ː˖ǡːˋ˗ˋːƒː˔ˋŒ˔ˍ˖ǡ ƒˎˋːƒˍ‘ː‘˄ƒ˅˯‡ː‘ˆ˓ƒˊˆ˅‘˓ƒǡ˒‘ˇːˋ‘˔ƒˏˊƒ˘˕Œ‡˅ˊƒ ˔ƒˏ‘ˊƒ˒‘˛˯ƒ˅ƒ˰‡ǡ˅‘˯ƒː˔ƒˏˇƒ‘˔˕˅ƒ˓ˋˏ˔˅‘Œˉˋ˅‘˕ːˋ˔ƒː ˋˇƒː‡˓ƒˇˋˏːˋˊƒˇ˓˖ˆ‘ˆːˋ˕ˋːƒ˙˓ː‘ǤDz ʒ‘˓ƒːʠǤʦ‡ˎˋːƒ˙ ʢ˖˔ˎˑ˅ˋˏ˃ˏ˃ˎˑˆˈˍˑːˑˏ˔ˍˑˆ˓˃˔˕˃ˋˍ˓ˈˋ˓˃˰˃ːˑ˅ˋ˘˓˃ˇːˋ˘ˏˬˈ˔˕˃˔˃ ˬˈˇːˈ˔˕˓˃ːˈǡˍ˃ˑˋ˅ˈˎˋˍˑˆˑ˄ˋˏ˃˔ˋ˅ˈˈˍˑːˑˏˋˬˈ˔˃ˇ˓˖ˆˈǡ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕˔ˍˋ ˒˓ˋ˔˕˖˒ˍ˃ˑ˔˒ˑ˔ˑ˄˯˃˅˃˰˖ˊ˃˒˓ˈˇ˖ˊˈ˕ːˋ˛˕˅ˑˋ˔˃˅ˬˈ˕ˑ˅˃˰ˈ˖˓˃ˊ˅ˑˬ˖ ˒ˑ˔ˎˑ˅ːˋ˘ˋˇˈˬ˃ǡ˕ˈ˒˓ˋ˒˓ˈˏˋ˄ˋˊːˋ˔˒ˎ˃ːˑ˅˃˒˓ˈˇ˔˕˃˅˯˃ˬ˖˄ˋ˕ː˖ ˍˑˏ˒ˑːˈː˕˖˔˃˅ˬˈ˕ˑ˅˃˰˃ˍˑˬˈ˅ˑˇˋˍ˃ˊ˃˒ˑ˛˯˃˅˃˰˖Ǥʖ˄‘ˆ˕ˑˆ˃˔˖˖˔ˍˎˑ˒˖ ˆˑˇˋ˛˰ˈˆ˒ˎ˃ː˃ʖ˃˅ˑˇ˃ˊ˃ˊ˃˒ˑ˛˯˃˅˃˰ˈʟˈ˒˖˄ˎˋˍˈʠ˓˒˔ˍˈ˒˓ˈˇ˅ˋ˥ˈːˈ ˏˬˈ˓ˈˋ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ˊ˃˔˃ˏˑˊ˃˒ˑ˛˯˃˅˃˰ˈˋ˔˕˅˃˓˃˰ˈːˑ˅ˋ˘˓˃ˇːˋ˘ˏˬˈ˔˕˃Ǥ ʢ˔˃˓˃ˇ˰ˋ˔˃ʞ˓ˑˬˈˍ˕ˑˏˊ˃˒ˑ˛˯˃˅˃˰˃ˏˎ˃ˇˋ˘˓˃ˊ˅ˋˬ˃ˏˑˋ˔˃˅˓ˈˏˈːˈ ˃ˎ˃˕ˈ˖˚ˈ˰˃ˑ˒˓ˈˇ˖ˊˈ˕ːˋ˛˕˅˖ˍˑˬˋ˔˖˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑˇˑ˔˕˖˒ːˋːˈˊ˃˒ˑ˔ˎˈːˋˏ ˎˋ˙ˋˏ˃Ǥ ʡˑˏˋ˔ˎ˃˅˃ʒ˓˃ˑːˋ˱ǡ˛ˈ˗ˋ˙˃˄ˋ˓ˑ˃ʦˈˎˋː˃˙


„Nakon što sam završio fakultet susreo sam se sa mnogobrojnim problemima sa kojima se suočavaju i drugi mladi, a to je nedostatak radnih mjesta na koja bih kao mlad čovjek bez radnog iskustva mogao da se prijavim. Bio sam nezaposlen duže od godinu dana, ali to vrijeme nisam sjedio i čekao da mi neko ponudi posao, već sam bio aktivan u traženju zaposlenja. Uključio sam se u razne vrste pomoći nezaposlenima, kao što je Klub za traženje posla, gdje sam počeo da razmišljam drugačije o načinu na koji tražim posao. Shvatio sam da drugačije treba da se obraćam poslodavcima i to ne bih mogao bez pomoći i znanja voditelja u Klubu. Ukazala mi se prilika da volontiram u Domu mladih gdje sam odradio pripravnički staž i gdje sam zahvaljujući tom iskustvu i dalje povremeno angažovan kao tehnička podrška u realizaciji nekih projekata. Zadovoljan sam i vjerujem da mladi mogu postići mnogo ako im se pruži podrška i prilika.“ Zlatko J., Tuzla, zaposlen na povremenim i privremenim poslovima u Domu mladih Bivši član Kluba za traženje posla u Tuzli

Klub za traženje posla predstavlja formalnu grupu osoba koje traže zaposlenje. Svrha Kluba je da nezaposlenim osobama pruži kontinuiranu pomoć u traženju posla kroz trosedmični program koji kombinira obuku i mentorstvo od strane voditelja Kluba. U Klubu se sprovode sve aktivnosti i koraci koje zahtjeva intenzivno traženje posla i koje će pomoći osobama da dođu do željenog cilja, a to je ZAPOSLENJE. Traženje posla je POSAO. Maja Hadžić i Slobodanka Iljukić, voditelji Kluba za traženje posla Tuzla Za više informacija posjetite www.yep.ba

-8 6lXåEa za zapošljavanje 7XzlanVNoJ NanWona


„Kao većina mladih u Sarajevu, nakon završene srednje škole upisao sam fakultet nadajući se da ću se lakše zaposliti. Stekao sam zvanje diplomiranog kriminologa i prijavio se na biro za zapošljavanje, gdje sam se tokom info seminara odlučio za savjetovanje za traženje posla. U sklopu savjetovanja dobio sam pomoć u pripremi za razgovor sa poslodavcem. To mi je pomoglo kad sam se prijavio za posao u jednoj prodavnici brendirane odjeće za mlade. Zahvaljujući dobroj pripremi i prezentaciji dobio sam posao saradnika u prodaji. Imam 22 godine i već zarađujem. Savjetovao bih i druge mlade da ne odustaju i da budu uporni. Bolje je da radimo i stičemo radno iskustvo na poslovima van struke, nego da budemo nezaposleni.“ Rusmir I., Sarajevo, saradnik u prodaji Korisnik usluga Oglednog biroa Novo Sarajevo

U uslovima malog ekonomskog rasta i nedostatka novih radnih mjesta sa jedne strane, kao i velikog obima sive ekonomije sa druge, sistematski pristup ka uanpređenju vještina prezentovanja i komuniciranja kod mladih nezaposlenih žena i muškaraca je jedini način da se poveća njihova konkurentnost na tržištu rada. Ogledno biro pruža nezaposlenim osobama stručnu podršku u postavljanju ciljeva kao i izradi plana aktivnosti, te uključivanja u aktivne mjere, a sve to sa ciljem njihovog zaposlenja. Dženan Trbić, stručni saradnik za civilno društvo i komunikacije pri Projektu zapošljavanja mladih


„Moja se upornost isplatila. Nakon što sam završila Farmaceutski fakultet u Sarajevu i obavila stažiranje u jednoj apoteci počela sam aktivno tražiti posao. U birou za zapošljavanje učestvovala sam u grupnom savjetovanju, gdje sam dobila savjet da se prijavljujem na oglase i van Kantona Sarajevo. Ispostavilo se da je taj savjet promijenio moj život. Ubrzo sam dobila posao u predstavništvu farmaceutske kompanije koja ima sjedište u Širokom Brijegu, gdje radim kao zastupnik za sarajevsku regiju. Zahvalna sam na savjetu iz biroa i vjerujem da samo jako motivisani i uporni ljudi mogu uspjeti.“ Meliha M., Sarajevo, uposlena kao farmaceutski predstvanik za sarajevsku regiju

Duži periodi nezaposlenosti mogu dovesti do nedostatka motivacije, socijalne isključenosti i gubitka dnevne rutine. Smatramo da je „svaki dan važan“ i da svaka interakcija sa akterima na tržištu rada može pomoći mladima da se zaposle. Pružamo pomoć mladima kako bi što lakše prebrodili tranziciju od škole do posla. Amela Gajić, Projektni službenik za monitoring i evaluaciju pri Projektu zapošljavanja mladih


Naš pristup u radu Zašto smo drugačiji? Zato što ohrabrujemo i osnažujemo mlade! Postižemo rezultate zato što vjerujemo u mlade! Kroz mrežu Klubova za traženje posla ključni cilj je da osnažimo mlade, što postižemo na nekoliko načina: - pomažemo mladima da steknu vještine koje će unaprijediti njihovu zapošljivost kako bi postali nezavisni; - kroz Klubove ohrabrujemo mlade žene i muškarce kako bi stekli samopouzdanje; Vjerujemo u naše klijente i smatramo da oni imaju potencijal da napreduju. Koristimo svoje resurse kako bismo kreirali inovativna rješenja i pomogli u rješavanju kompleksnih izazova sa kojima se klijenti suočavaju. Na kraju, osnažujemo klijente jer se prema njima ophodimo sa poštovanjem i dignitetom. Efikasna saradnja Naša partnerstva i saradnja su krucijalni u pružanju boljih usluga. Saradnja je ključna riječ u pružanju naših usluga te su naša partnerstva ključna za postizanje kvalitete i efikasnosti u davanju usluga. Sarađujemo sa poslodavcima i drugim organizacijama kako bismo obuhvatili sve aktere na tržištu rada. Socijalna inkluzija Zapošljavanje je temelj svake ekonomije i treba da podstiče i održava lokalnu i državnu ekonomiju. Smanjenje dugoročne nezaposlenosti predstavlja značajan izazov za svaku zemlju, a posebno za zemlju čija se ekonomija oporavlja i za koju je integracija mladih na tržište rada ključni cilj. Vjerujemo da svi trebaju ostvariti pravo na rad, ili da u slučaju da nisu uključeni u tržište rada dobiju priliku da učestvuju u aktivnim mjerama zapošljavanja. U prilici smo da iz „prve ruke“ vidimo kako politike zapošljavanja utiču na živote ljudi što se u konačnici odražava na postizanje ciljeva iz strategije zapošljavanja i održive socijalne inkluzije.

Yep razglednice  
Yep razglednice  
Advertisement