Page 1

eD Október 2013

Október 2013|1

Európsky dialóg perspektívneho postoja

Voľby do Ep2014: nový nástup euroskepticizmu?

Prečo syndROM’s? nový systém:

EUROSUR

Júlia Marcinčinová Prezidentka Erasmus student network sLOVENSKO


2 | Október 2013

OBSAH

nástup euroskepticizmu?

4

Júlia Marcinčinová

28

14 BELGRADE MODEL EU

La dolce vita...

32

Júlia Marcinčinová 04 EÚ news 11 Emily O‘ Reilly vo funkcii európskej ombudsmanky 12 Voľby do Európskeho parlamentu 2014: nový nástup euroskepticizmu? 14 Euroscola 18 Kontrola hraníc EÚ: nový systém EUROSUR 21 Prečo syndROM’s ?! 24 Dobrovoľnícka iniciatíva EU Aid ponúka miesta 26 La dolce vita... 28 Máme dohodu: Erasmus Plus sa spúšťa od januára 2014 30 BELGRADE MODEL EUROPEAN UNION 2013 32 Preraď na vyšší stupeň! 35 Nemecké Parlamentné Voľby 2013 “Nemecko-Európske voľby” ? 38 Európska spoločnosť ocele a uhlia 42


Október 2013|3

eDitoriál Milí čitatelia,

eD

V októbrovom čísle Vám predstavíme aktívnu mladú úradujúcu prezidentku organizácie ESN Slovensko Julku Marcinčinovú, ktorá Vám umožní nahliadnuť do zákulisia náročnej, avšak veľmi inšpiratívnej práce so zahraničnými študentmi v rámci programu Erasmus. Dozviete sa tiež, kto sa stal novým európskym ombudsmanom, čo je to euroskepticizmu a prečo má stále stúpajúcu tendenciu, ako vznikla a funguje Európska spoločnosť pre uhlie a oceľ, ako prebieha seminár zameraný na občiansky aktivizmus a tiež ako chutí sladký študentský život v Taliansku. Predstavíme Vám súťaž pre mladých ľudí vyhlasovanú v rámci projektu Euroscola, nový projekt Eurosur určený na pomoc pri kontrole hraníc, ako aj informácie pre prácu dobrovoľníkov, ktorú ponúka iniciatíva EU Aid. Rozhodli sme sa zaradiť do nášho magazínu pravidelnú rubriku čitateľky Denisy, ktorá nám priblíži rómsku kultúru na Slovensku. Prinášame Vám tiež informácie z prvej ruky o projekte Simulácia EÚ, ktorá sa konala v Belehrade, a na ktorej sa zúčastnila ako koordinátorka žurnalistov naša členka tímu Marcela Barčáková. Tak ako krásny pestrofarebný október, aj my Vám, naši drahí čitatelia, prinášame pestrú paletu zaujímavých tém a dúfame, že Vám spríjemnia čoraz dlhšie a chladnejšie jesenné dni. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a môžete sa už teraz tešiť na novembrové číslo, ktoré pre Vás pripravuje náš tím ED.

Elena Krušková

Zástupca šéfredaktorky


4 | Október 2013

Júlia Marcinčinová Prezidentka Erasmus student network sLOVENSKO


Október 2013|5

Júlia Marcinčinová, prezidentka jednej z najvýznamnejších organizácií na Slovensku. Júlia vedie tím ľudí, ktorí sa starajú o zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko, ale taktiež bojuje o viac Erasmus mobilít pre slovenských študentov. Prinášame vám unikátny rozhovor s Julkou Marcinčinovou, prezidentkou Erasmus Student Network na Slovensku.


6 | Október 2013

Júlia Marcinčinová

Prezidentka Erasmus student network sLOVENSKO Júlia Marcinčinová, prezidentka jednej z najvýznamnejších organizácií na Slovensku. Júlia vedie tím ľudí, ktorí sa starajú o zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko, ale taktiež bojuje o viac Erasmus mobilít pre slovenských študentov. Prinášame vám unikátny rozhovor s Julkou Marcinčinovou, prezidentkou Erasmus Student Network na Slovensku. Autor: Miroslav Hajnoš

Aké boli začiatky v ESN? Môžem povedať, že som začala s ESN veľmi zhurta. Padla som rovno do deja a kedže v danom období mala moja sekcia nedostatok členov, hneď ma zapájali do všetkého a už som nemohla újsť (smiech). Po návrate na Slovensko zo svojho výmenného pobytu Erasmus, som chcela ostať v kontakte s ľuďmi zo zahraničia a hľadala som, či sa práve v mojom študijnom meste, v Košiciach, nenachádza pobočka študentskej organizácie, s ktorou som sa stretla v Taliansku. Nachádzala sa. Pôsobila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika pár rokov, ale stále s menším počtom členov. V čase keď som sa rozhodla zapojiť sa do diania ESN v Košiciach sa akurát začínal trojtýždňový intenzívny kurz slovenčiny EILC (Erasmus Intensive Language Course) a bolo treba pomôcť s prípravou výletov po Slovensku, byť v podstate prvou lokálnou osobou na Slovensku z radu študentov, ktorú spoznali priamo. Pamätám si presne na moju prvú skupinu, boli zvedaví ako malí školáci a stále sa na niečo o Slovensku

vypytovali. Presne v tom čase som prvýkrát zažila, aké je to ponúkať kúsok svojej domoviny zahraničnému človeku a zároveň, aké to je byť zodpovedný za prezentáciu svojej krajiny určitej vzorke ľudí. Aká je Tvoja motivácia, prečo si v ESN? Mojou hlavnou motiváciou bolo ostať v kontakte s medzinárodným prostredím a medzinárodnou komunitou. No mojou prvou pohnútkou však bolo pomôcť študentom prichádzajúcim na Slovensko. Vychádzala som zo svojich vlastných skúseností. Môj výmenný pobyt Erasmus bol skvelý, no zároveň aj ťažký. Nestretla som sa hneď zo začiatku s pohostinnosťou a pomocou. Prišla som do krajiny, ktorej jazyk som ovládala len začiatočnícky a cítila som sa stratená. Domáci Taliani neobľubovali angličtinu a spočiatku bolo ťažké nájsť si bývanie a vybaviť potrebné záležitosti s pobytom. Nemala som možnosť stretnúť hneď zo začiatku ľudí, čo by mi chceli pomôcť. Po návrate domov so sa zamyslela, aké to musí asi

byť pre zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko, aké to asi musí byť ťažké dorozumieť sa, keď bohužiaľ aj u nás je úroveň angličtiny medzi bežnými spoluobčanmi nízka. A tak som sa rozhodla, že začnem robiť všetko preto, aby títo študenti neboli stratení, ale aby spoznali slovenskú ochotu pomôcť. Aké sú Tvoje úlohy ako prezidentky ESN? Mojou úlohou je reprezentovať ESN Slovensko na medzinárodnej a národnej úrovni. Vystupujem ako štatutár našej organizácie, ktorá je zároveň registrovaným občianskym združením na Slovensku. Prezident je osoba, ktorá by mala poznať jednotlivé sekcie na Slovensku s ich silnými a slabými stránkami. Zároveň,


Október 2013|7

a celému organizačnému tímu tlieskajú z vďaky všetci účastníci je neopísateľný...dopriala by som ho každému. Aj keď nie vždy všetko vyjde podľa plánu, najdôležitejšie je to ako celý event vníma bežný účastník. Čaro organizácie eventov, ktorému som pričuchla počas Spomeň zaujímavé projekty, svojho pôsobenia v ESN by sa dalo nazvať školou života, z ktoré si riešila. toho som sa naučila vcítiť sa Počas mandátu, ktorý trvá jeden do potrieb účastníka projektu, rok som mala možnosť stáť pri ale zároveň využiť potenciál a organizácii viacerých podujatí. možnosti organizačného tímu. Medzi najzaujímavejšie patri- V skratke by sa to dalo povelo určite organizovanie Stre- dať: doeurópskej platformy ESN (Central European Platform) Rozmýšľajte ako pre 150 účastníkov z 8 krajín účastník, konajte ako Európy. Boli to momenty plné organizačný tím. práce, stresov, ale aj zábavy a skvelej nálady. Najkrajšie bolo, keď v posledný deň platformy Čo by mohlo byť aj motto pre vám všetci poďakujú za orga- ľudí, ktorí organizujú rozličné nizáciu, ten moment keď vám podujatia. by však mala koordinovať ich činnosť a podnecovať do spolupráce medzi mestami a sekciami. A v neposlednom rade je mojou úlohou riadiť činnosť Národného výboru (National Board) na Slovensku, ktorý pozostáva z piatich členov.

Nedávno sme mali možnosť sa ako ESN zúčastniť celoeurópskeho projektu Youth on the Move, ktoré je organizované Európskou komisiou vo viacerých mestách Európy s cieľom informovať mladých ľudí v Európe o možnostiach ich rozvoja, ktoré im ponúka Európa. Veľmi zaujímavý projekt, kde sme sa mohli stretnúť s mladými ľuďmi a osloviť ich pre dobrovoľnú prácu a podporiť ich v aktivite. Z tých klasických a opakujúcich sa by som spomenula Section President Meeting a National Platform, ktoré sú v podstate stretnutie prezidentov sekcií ESN na Slovensku a stretnutia viacerých reprezentantov za sekciu a konajú sa na semestrálnej báze.


8 | Október 2013

Pači sa ti tento článok? Ak áno daj o ňom tweet! A spomeň nás v ňom:

@EuropeanDialoge

Zaujímavosti počas tvojho mandátu ako prezident? Zaujímavostí bolo neskutočne veľa. No asi by som spomenula svoju účasť na projekte TEDxKošice, kde som mohla vystúpiť ako speaker. To bol jeden zo zaujímavých momentov a človek si vtedy uvedomí čo dokázal a aké možnosti získal práve vďaka svojej činnosti v ESN. Keď sa stretávaš s Erasmus študentmi, aký majú oni pohľad na Slovensko? Pre väčšinu študentov prichádzajúcich na Slovensko je práve naša krajina druhou či treťou možnosťou pri výbere krajiny na ich výmenný pobyt. Len pre malú skupinu ľudí je naša krajina prvou možnosťou.

Zväčša sem prichádzajú zo zvedavosti objaviť aké to je žiť v postkomunistickej krajine. Sme pre nich bránou do východnej Európy a zároveň krajinou, z ktorej vedia ľahko vycestovať do ďalších európskych krajín. Toto sú hlavné dôvody ich príchodu na Slovensko. Čo však môžem s radosťou povedať, všetkým sa tu veľmi páči, samozrejme ich najprv zaujmú nízke ceny, no neskôr dostanú pod kožu aj čaro našej krajiny a kultúry, ktorú spoznávajú ľahšie práve vďaka práci členov ESN sekcií na Slovensku, ktoré pre nich pripravujú výlety, podujatia a zapájajú ich do projektov ako sú SocialErasmus alebo Erasmus in Schools, ktorých zámerom je umožniť zahraničným študentom spoznať miestnych ľudí, oboznámiť ich s európskou

kultúrou a možnosťami, ktoré majú. Navyše tieto projekty majú za cieľ integrovať študentov do miestnej spoločnosti. Chodí veľa Slovákov na Erasmus? Ak áno, tak kde? Prečo by sa mali práve Slováci zúčastniť tohto projetku? Obľúbenou slovenskou destináciou pre výmenný pobyt Erasmus je Španielsko, tak isto ako Španieli chodia sem k nám na Slovensko. Účasť na tomto veľkom európskom projekte s názvom Erasmus by som odporúčala každému Slovákovi. Pre mladého človeka je veľmi dôležité spoznať nielen svoju domovinu, ale aj ďalšie krajiny, aby z toho mohol čerpať počas celého svojho života.


Október 2013|9 aktivity a komunikáciu. ESN Slovensko je jednou z krajín a národným výborom (National Board) a dvanástimi sekciami, ktoré organizujú aktivity a výlety pre Erasmus študentov priamo na Slovensku. Bola si niekde na Erasme? Aké to bolo? Môj vlastný Erasmus som prežila pred viac ako 2 rokmi, v južnom Taliansku. Začiatky v tejto krajine neboli ľahké, no postupne sa to zlepšovalo a nakoniec to bolo celé perfektné. Všetko čo som sa tam naučila využívam dodnes. Odolnosť voči nie prívetivému prostrediu a schopnosť rýchle sa adaptovať na danú situáciu sú dve hlavné schopnosti, ktoré som tam nadobudla. No popritom som sa naučila aj vychutnávať život plnými dúškami, v duchu všetkých Talianov, užívať si sladký život. Sme tu len raz, aby sa niečo naučili, ale zároveň pri tom učení zažili aj zábavu a pekné chvíle. Čo by si chcela mladým ľuďom?

ných výmenných študentov. Momentálne pôsobí táto organizácia v 35 európskych kraErasmus Student Network je jinách a má viac ako 400 sekcií nezisková študentská organizá- (pobočiek), funguje na dobrocia fungujúca na princípe „štu- voľníckej báze, no zároveň je to denti pomáhajú študentom“. profesionálna sieť s centrálou v Vznikla v roku 1987 v Utrechte Bruseli, kde obhajuje práva štukeď sa prví Erasmus študen- dentov. Okrem Medzinárodti vracali zo svojich výmen- ného výboru, ktorý je volený ných pobytov a cítili potrebu raz ročne a tvorený piatimi zdieľať s niekým svoje zážitky dobrovoľníkmi (International a skúsenosti. Začali vytvárať Board) zabezpečuje jeho činsieť, ktorá podporuje mobilitu nosť aj sekretariát a päť komisií a obhajuje práva medzinárod- pre vzdelávanie, financie, IT, Mohla by si nám opísať, ako funguje ESN?

odkázať

Choďte na Erasmus! Cestujte! Využite všetky príležitosti, ktoré máte ako mladí ľudia v Európe. Spoznávajte iné krajiny, nových ľudí a nikdy neľutujte svoje rozhodnutia, posúvajú vás bližšie k cieľu.

Neľutujte svoje rozhodnutia, posúvajú vás bližšie k cieľu. Buďte ako mladí ľudia aktívni a nebojácni, pretože teraz je ten správny čas nielen na dobré rozhodnutia, ale aj na chyby.


10 | Október 2013 Budúci rok oslavuje ESN na Slovensku 10 rokov, aké projekty plánujete? O tom sa zatiaľ len šepká a veľa bude záležať od ďalšieho Národného výboru (National Board), no zatiaľ sa len hovorí napríklad o zorganizovaní veľkého stretnutia bývalých Erasmus študentov na Slovensku. Či sa však uskutoční to alebo niečo iné, to sa nechajme prekvapiť. Ak by sa chcel niekto zapojiť do ESN, aký je postup? Komu sa má ozvať? Zapojiť sa do činnosť ESN a Slovensku nie je vôbec zložité. Ak máte chuť naučiť sa novým veciam, nebojíte sa výziev, tak ESN je presne to, čo hľadáte. Môžete si precvičiť a zdokonaliť svoje jazykové schopnosti, nadobudnúť priateľstvá na celý život a obohatiť nielen seba, ale aj okolie. Pozrite si náš web ww.esn.sk alebo napíšte na board@ Podporujeme

esn.sk kde radi zodpovedáme ďalšie otázky :) Čo ti dalo pôsobenie v ESN? Keby som mala zhodnotiť čo mi dala moja vysoká škola a štúdium, tak odpoviem ESN. Erasmus Student Network pre mňa znamená možnosť realizovať sa, učiť sa a dávať svoje nápady do praxe. Skúsenosti, ktoré som počas svojho pôsobenia nadobudla sa dajú len ťažko vyvážiť, no už teraz viem s určitosťou povedať, že som značnú časť z toho už využila pri svojej práci. Každý pracovný pohovor, ktorý som absolvovala sa niesol z časti v duchu ESN a skúsenosťami nadobudnutými vďaka tejto aktívnej činnosti. Zároveň som mala možnosť spoznať ľudí z každého kúska Európy, získať cenné kontakty a precestovať Európu. Dalo mi to nový rozmer mňa a verím, že aj ja som zanechala kúsok seba v Európe.


Október 2013|11

Europoslanci urobili krok k schváleniu tabakovej smernice

Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh smernice o tabakových výrobkoch. Zdravotné výstrahy by mali po novom pokrývať až 65 % obalov cigariet. Cieľom smernice nie je zakázať fajčenie, ale znížiť atraktivitu fajčenia medzi mladými ľuďmi. Europoslanci predpokladajú zníženie počtu fajčiarov o 2 % za päť rokov.

Krajiny V4 vyjadrili podporu výrobe jadrovej energie

Podporujeme

Maďarsko mení ústavu kvôli tlaku EÚ

EÚ news Premiéri krajín V4 na stretnutí v Budapešti potvrdili dôležitý význam jadrovej energie v európskom energetickom priestore. dohodli sa na spoločnej pozícii k návrhu EK o zmene smernice o jadrovej bezpečnosti. „Nevieme si predstaviť, že by EK prevzala významnejšie právomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti. Toto patrí do národnej suverenity a príslušným medzinárodným organizáciám, pretože takýto prenos kompetencií by viedol k ďalšej politizácii v tejto oblasti,” vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.

Maďarský parlament schválil zmenu ústavy. Odstránia sa tým obmedzenia pre politické kampane v médiách. Zrušili sa aj ustanovenia, ktoré by vláde umožňovali zaviesť nové dane v tom prípade, ak by Maďarsko na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora malo platiť pokutu.

Francúzsko bojuje proti online kníhkupectvám

Francúzsko sa snaží zachrániť malé kníhkupectvá novým zákonom, ktorý zakazuje online kníhkupectvám ponúkať bezplatnú dodávku tovaru. Všetky veľké parlamentné strany vyjadrili tomuto návrhu podporu. Okrem iného sa francúzska vláda snaží lobovať za tvrdšiu reguláciu online aplikácii aj na európskej úrovn.


12 | Október 2013 Photo © European Union, 2013

Emily O‘ Reilly vo funkcii európskej ombudsmanky Autor: Michaela Fiačanová

P

oslanci Európskeho parlamentu zvolili v júli tohto roku novú európsku ombudsmanku ako nástupkyňu P. Nikiforosa Diamandourosa, ktorý o svojom úmysle odísť zo svojej funkcie do dôchodku informoval ešte v marci predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza.

jala poslancov v tom, čo by ako kandidátka mohla poskytnúť v oblasti nezávislosti, viditeľnosti a transparentnosti. V tajnom hlasovaní Európskeho parlamentu ju v treťom kole volieb následne podporilo 359 poslancov, keď sa rozhodovalo medzi ňou a jej protikandidátkou Riou Oomen-Ruijten z Holandska.

P. Diamandouros, pôvodom z Grécka, pôsobil na poste európskeho ombudsmana desať rokov, a po jeho odchode ho nahradila Emily O’Reilly, ktorá tak musela odstúpiť z pozície írskej ombudsmanky. Na úrade začala oficiálne pôsobiť 1.októbra 2013 a stala sa tak prvou ženou, ktorá zastáva funkciu európskeho ombudsmana.

V súvislosti so svojou novou funkciou európskej ombudsmanky uviedla, že Európa okrem ekonomickej krízy zažíva aj krízu politickej legitimity, pričom na celom území rastie negativizmus a dochádza k prehlbovaniu jednotlivých rozdielov. Súčasne dochádza k poklesu dôvery samotných občanov v európske inštitúcie a mnohí tak pociťujú, že ich hlas nemá v EÚ váhu. Nasledujúci rok 2014 bude tak pre Európu a pre budúcnosť Európskej únie veľmi dôležitý. Jej snahou bude poukázať na to, čo vzbudzuje obavy občanov a pomáhať pri preklenutí značnej priepasti medzi nimi a jednotlivými inštitúciami EÚ.

Víťazstvo vo voľbách, ktorých sa zúčastnili ďalší piati kandidáti, a to Markus Jäger a Dagmar Roth-Behrendt z Nemecka, Alex Brenninkmeijer a Ria Oomen-Ruijten z Holandska a Francesco Speroni z Talianska, si zaistila predovšetkým tým, keď zau-


Október 2013|13

Rovnako bude usilovať o zvýšenie viditeľnosti a vplyvu samotného úradu európskeho ombudsmana. Jednotlivým občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ sa pokúsi umožniť efektívne využívanie úradného postupu, ktorý bude zameraný na vyhovenie ich potrebám. O dosiahnutie ešte väčšej transparentnosti a efektívnosti úradného postupu EÚ bude usilovať v spolupráci s vynikajúcimi zamestnancami úradu európskeho ombudsmana. Okrem toho prejavila taktiež záujem spolupracovať s Európskym parlamentom, udržiavať aktívne vzťahy s Komisiou a s inými inštitúciami EÚ v mene práv a záujmov občanov. EÚ stanovila, že európsky ombudsman musí poskytovať záruky úplnej nezávislosti a medzi jeho hlavné úlohy patrí vyšetrenie prípadov nesprávnych úradných postupov zo strany jednotlivých inštitúcií EÚ. Medzi tieto prípady radíme rovnako aj nedostatky transparentnosti alebo odmietnutie žiadosti o poskytnutie rôznych relevantných informácií či iných do-

kumentov. Občania EÚ, podniky, rôzne mimovládne organizácie a univerzity, rovnako ako ďalšie subjekty sa obracajú so svojimi sťažnosťami práve na úrad európskeho ombudsmana. Ombudsmanovi je tak adresovaných každý rok takmer 2500 sťažností, pričom viac ako 450 z nich sa stane predmetom vyšetrovania. Jedná sa predovšetkým o spomínané sťažnosti o nesprávnom úradnom postupe jednotlivých inštitúcií EÚ a jej príslušných orgánov, úradov a agentúr, ale aj o problémy spojené s programami alebo jednotlivými projektmi Európskej únie. Ombudsman k jednotlivým sťažnostiam vydáva rýchle a bezplatné spôsoby riešenia spomínaných problémov. Emily O‘ Reilly tak želáme na poste prvej ženy európskeho ombudsmana veľa úspechov a veríme, že k veľkému počtu sťažností sa jej podarí poskytnúť efektívne riešenia daných problémov.


Photo © European Union, 2013

14 | Október 2013

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

nový nástup euroskepticizmu? Autor: Filip Sekan


Október 2013|15

Photo © European Union, 2013

kého, čo je spojené s európskou integráciou. Prvý výraznejší odpor proti myšlienke európskeho projektu možno označiť obdobie po premene Európskeho spoločenstva na Európsku úniu, teda podpisom Maastrichtskej zmluvy. Od tohto momentu v rámci EÚ identifikujeme okrem ekonomickej aj politickú dimenziu, preložené do ľudskej reči, bruselskí politici okrem kompetencií v ekonomickej oblasti získali pod svoj dohľad aj určité právomoci v zahraničnej politike, azylovej a vízovej politike a pod.

V

oľby do Európskeho parlamentu budú síce až nasledujúci rok, ale už teraz môžeme vidieť fenomén vzostupného euroskepticizmu nielen v najviac krízou zasiahnutých štátoch, teda v štátoch ležiacich na juhu Európy, ale tento jav je badať vo viacerých krajinách naprieč celou Európskou úniou. Dokazujú to hlavne úspechy eurofóbnych strán v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili v nie tak dávnom období. Ak bruselskí politici nenájdu efektívne riešenia na zastavenie ekonomickej krízy a naštartovanie najväčšej svetovej ekonomiky, je veľmi pravdepodobné, že „antibruselizmus“ bude ešte silnejší. V niektorých štátoch by k potlačeniu euroskeptických strán dokonca nepomohol ani prípadný úspech a rast EÚ. Krajne pravicová strana Geerta Wildersa v Holandsku a jej ideový partner z Maďarska Jobbik totiž okrem nenávisti k EÚ spája aj negatívny pohľad

na cudzincov. Náš južný sused má paletu programových priorít doplnenú okrem iného aj o „vyriešenie“ rómskej otázky. Tieto príklady ukazujú, že ani prípadný reštart európskej ekonomiky nemusí nutne znamenať oslabenie euroskepticizmu, v tomto prípade radikálnych politických strán.

Teraz späť k euroskepticizmu. Čo tento pojem vôbec v praxi znamená a kedy vlastne vznikol? Euroskepticizmus, veľmi jednoducho povedané, znamená skepsu, resp. odpor voči prehlbovaniu európskej integrácie. Môže mať niekoľko foriem. Jednak sa tým môže myslieť odmietanie určitej európskej politiky, federalizácii Európskej únie, alebo vo všeobecnosti odmietanie všet-

Samozrejme, nemožno tvrdiť, že v tzv. predmaastrichtskom období neexistovali euroskeptické stranícke formácie. Napríklad tzv. Ľudové hnutie v Dánsku, ktoré bolo namierené proti európskemu projektu, vzniklo už v 70. rokov, mnohé iné formácie dokonca skôr. Dôležitým faktorom však bolo to, že tieto subjekty boli svojou politickou váhou len miniatúrne straničky bez akéhokoľvek vplyvu. Podstatnú úlohu zohrával aj fakt, že až do roku 1979 boli poslanci európskeho parlamentu delegovaní národnými parlamentmi. To znamená, že euroskeptické strany, ak vôbec nejaké existovali, nemali kvôli svojmu anti-establishmentovému profilu a zároveň marginálnemu postaveniu ani najmenšiu šancu sa do europarlamentu dostať. Dnes, ako už bolo vyššie povedané, sa z týchto strán stávajú čoraz relevantnejšie subjekty. Z veľkej časti sú odborníkmi označované ako strany populistické, keďže väčšinou sa v predvolebnej kampani zamerajú na „obľúbené“ témy ako imigrácia alebo politika úsporných opatrení, pričom bez prínosu akýchkoľvek konštruktívnych riešení. Výsledky volieb z posledného obdobia ukazujú evidentný rast takýchto zoskupení. Dve krajne pravicové strany FPÖ a BZÖ získali spolu v rakúskych


16 | Október 2013 Photo © European Union, 2013

parlamentných voľbách na konci septembra takmer 30 % všetkých poslaneckých kresiel. Alternatíva pre Nemecko, strana, ktorá vznikla len na jar tohto roku, v nemeckých parlamentných voľbách len tesne neprekročila požadované kvórum pre vstup do Spolkového snemu. Pred rokom bola v gréckych parlamentných voľbách úspešná krajne ľavicová Syriza s programom namiereným proti úsporným opatreniam a s veľkou kritikou EÚ. Rastúcu silu euroskepticizmu v plnej sile predviedla aj antieurópska strana v Lotyšských regionálnych voľbách, ktorá v hlavnom meste Rige získala až takmer 60 % hlasov!

Podporujeme

Ako by umelec povedal, bude to na budúci rok veselo. Viaceré euroskeptické formácie totiž hodlajú využiť túto situáciu k posilneniu svojho vplyvu práve v čase, keď európsky parlament získal dosť rozsiahle právomoci v rámci výberu predsedy európskej komisie. Flexibilita, funkčnosť a akcieschopnosť europarlamentu bude závisieť teda aj na tom, aký vplyv a tým pádom aj početnosť budú mať po voľbách euroskeptickí poslanci. Prípadný veľký počet by mohol viesť k blokovaniu ďalšej integrácie. Dôkazom toho, že potencionálny úspech euroskeptických strán netreba brať na ľahkú váhu ukázal aj prieskum vo Francúzsku, kde by až štvrtina

voličov volila Národnú frontu, stranu známu svojim antieurópskym prejavom. Len tak pre objasnenie tohto faktu dodávam, že Francúzsko má po Nemecku druhý najväčší počet poslancov v parlamente. Na záver krátke zamyslenie. Strany, ktoré vystupujú proti samotnej koncepcii európskeho projektu, ktoré poukazujú na jej (podľa ich slov) nedemokratičnosť a skazenosť a ktorí otvorene kritizujú bruselských politikov, majú záujem byť jeho súčasťou. Hľa, aj to je údel demokracie.


Okt贸ber 2013|17

www.europskenoviny.sk

Najsledovanej拧ie eur贸pske spravodajstvo na slovenskom internete


18 | Október 2013

Júlia Zacharidesová

S

úťaž, pravidelne vyhlasovaná v rámci programu EUROSCOLA Európskou informačnou kanceláriou v Bratislave, nedala na seba dlho čakať ani tento rok. Cieľ ostáva rovnaký, posilniť verejnú debatu o Európe a jej budúcnosti medzi mladými ľuďmi. Témy, s ktorými sa dajú všetky podujatia prepájať sa však menia. Napriek tomu sú vždy zaujímavé.

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 Tentoraz je to iné (nové právomoci EP). Hospodárstvo - Východiská z krízy

Pracovné miest

a - Zamestnanos

ť mladých

a rópe (zdravie, ochran Kvalita života v Eu a rozhodnutia a práv údajov a súkromie, potravín a potravispotrebiteľov, kvalita line hrana obetí - deti on nová bezpečnosť, oc o jeh otné prostredie a a obeti zločinov, živ ochrana)

Peniaze - Investovanie v Európe EÚ vo svete

Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života 2014

Photo © European


Súťaž sa každoročne teší veľkému záujmu. Je pripravovaná pre všetky stredné školy, a teda žiakov od 16 do 18 rokov. Ich úlohou v súťaži je pripraviť pre svojich spolužiakov niekoľko podujatí zameraných na Európsku úniu. O aktuálnom dianí, členských štátoch či otvoriť ktorúkoľvek z ponúknutých tém. Víťaz sa následne vyberá podľa vytvorenej dokumentácie z pripravených podujatí. K rôznym kritériám, na základe ktorých hodnotiaca porota vyberá školu, ktorej práca bola nielen efektná, ale aj efektívna patria:

n Union, 2013

Október 2013|19 Koľko študentov bolo oboznámených s podujatím a koľko sa aktívne zúčastnilo podujatia Akí hostia boli pozvaní z iných inštitúcii Prínos podujatia pre školu a jej okolie - názory študentov a učiteľov Informovanosť o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie, noviny, televíziu Spätná väzba Súťaž je žiakmi veľmi obľúbená, nakoľko výhrou nie sú len vecné ceny, ale aj množstvo informácií a vedomostí, ktoré získajú a možnosť vyskúšať si prácu europoslancov na vlastnej koži. Na jeden deň sa žiaci stredných škôl dostanú do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde musia rokovať o rozličných témach týkajúcich sa Európskej únie, o jej úspechoch ale aj problémoch, riešeniach či kompromisoch. Spolu s partnermi z iných členských štátov EÚ následne uvažujú, prinášajú nové nápady a inšpiráciu pre zlepšovanie budúcnosti Európy. Všetko prebieha v anglickom alebo francúzskom jazyku. Aby to zvládli, musia mať o EÚ dostatok vedomostí. Tie by podľa Informačnej kancelárie v Bratislave mali získať práve počas prípravy a účasťou na samotných podujatiach.

Jednou zo škôl, ktorá sa do súťaže EUROSCOLA zapája pravidelne je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Žiaci si tento rok opäť pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavý, rôznorodý program. Najväčší dôraz kladú najmä na sériu diskusií s europoslancami ako napríklad s pánom Jánom Záborským či pánom Eduardom Kukanom a inými, ktorú budú doplňovať rôzne workshopy, dotazníky, prezentácie... Žiaci takisto vytvorili na škole informačný stánok, v ktorom je možné nájsť rôzne letáky týkajúce sa EÚ a odpovede na akékoľvek otázky. Organizačný tím sa súťaži venuje naozaj na 100%. Dôkazom sú nie len nástenky plné zaujímavostí o EÚ, ale aj vysoká kvalita už spomínaných diskusií. Obdobie, počas ktorého sa pripravujú na škole podujatia spojené s EUROSCOLOU si pochvaľujú nie len ich spolužiaci, ale aj učitelia. Aj tí sa mnohokrát dozvedia informácie, o ktorých nevedeli a páči sa im, že žiaci prejavujú záujem naučiť sa niečo nové aj mimo školy. Na svojich žiakov sú hrdí bez ohľadu na to, či sa im tento rok podarí zvíťaziť. Ak nie, minimálne zasa raz ukázali, že tradícia a povesť ich školy stojí na pevných základoch a už teraz sa tešia na iné projekty, do ktorých sa budú môcť zapojiť.

www.europskyparlament.sk


20 | Okt贸ber 2013


Október 2013|21

Kontrola hraníc EÚ: nový systém EUROSUR Autor: Jana Fintová Európska únia sa chystá spustiť nový systém, ktorý by mal lepšie odhaľovať, identifikovať a pomáhať plavidlám, ktoré sa plné migrantov ocitnú v núdzi. Dôvodom novej iniciatívy sa stala tragédia pri sicílskom ostrove Lampedusa, kde začiatkom októbra 2013 zahynulo viac ako 300 utečencov. Na lodi, ktorá vyplávala z líbyjského prístavu Misuráta, boli najmä Eritrejčania a Somálčania. Tragédia pritiahla pozornosť k problému s nekončiacim prílivom utečencov, na ktoré Taliansko a ďalšie stredomorské štáty v rámci EÚ dlhodobo upozorňujú. Európske krajiny ako Taliansko, Grécko, Malta a Španielsko, ktoré sú najviac vystavené problému nelegálnej imigrácie, volajú na pomoc Európsku úniu dlhé roky takmer bezvýsledne. Ostrov Lampedusa, len 113 kilometrov od Tuniska, je často cieľom afrických migrantov. Od roku 1988 zahynulo na mori v snahe dostať sa do Európy približne 19-tisíc ľudí. Mnoho afrických prisťahovalcov sa rozhodne podstúpiť túto riskantnú plavbu z viacerých dôvodov, predovšetkým pre ekonomické

dôvody, útek z vojnových zón v Egypte či z Líbye a túžba po slobode. Mnoho z nich však plavbu neprežije a zahynie vo vodách Stredozemného mora. Europoslanci veria, že nový systém bude efektívnejší ako súčasný systém Frontex. Frontex je agentúra, ktorú Európska Únia založila v roku 2004 v rámci spoločného postupu k prisťahovalectvu na stráženie svojich vonkajších hraníc. Agentúra so sídlom vo Varšave analyzuje migračné cesty, vyvodzuje závery a organizuje operácie pri vonkajších hraniciach. Týždeň po tragickej udalosti pri talianskom ostrove Lampedusa, kde zahynuli stovky afrických migrantov na ceste do EÚ, prichádza odpoveď z Európskeho Parlamentu. Poslanci Európskeho parlamentu schválili prevádzkové pravidlá systému kontroly hraníc EUROSUR, ktoré by mali pomôcť pri predchádzaní a odhaľovaní nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti, ale aj pri záchrane životov prisťahovalcov. Nový systém by mal byť efektívnejší v zmysle zdieľanie dát a informácií rôPhoto © European Union, 2013


22 | Október 2013

Photo © European Union, 2013

znych orgánov a sledovacích nástrojov, napríklad satelitov, bezpilotných lietadiel či systémov hlásenia lodí. Následne si orgány budú informácie vymieňať tak, aby sa hneď vedelo o lodiach, ktoré nie sú nahlásené v žiadnom prístave a mohli by ich využívať obchodníci s utečencami. K výmene údajov by malo dochádzať v reálnom čase prostredníctvom chránenej komunikačnej siete. Nový systém kontroly hraníc EUROSUR dostane na deväť rokov 340 miliónov eur. Systém má rešpektovať ľudské práva vrátane zásady, nevrátiť utečencov do krajiny, kde by im hrozila smrť či väzenie alebo poskytovať informácie o utečencoch tretím krajinám. Prevádzkové pravidlá EUROSUR už boli dohodnuté s viacerými vládami členských štátov. Bulharsko,

Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko začnú používať od 2. decembra 2013. V ostatných členských krajinách by mal EUROSUR začať fungovať 1. decembra 2014. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malm-strömová pri hlasovaní sľúbila, že nový systém zachráni viac ľudských životov. Predstavitelia EÚ avšak čelia vlne kritiky, ktorá zdôrazňuje, že reakcia zodpovedných orgánov prichádza neskoro a nový systém Eurosur bude slúžiť na boj s ilegálnou migráciou a vôbec nie na záchranu utečencov v mori, ako je to teraz prezentované.


Okt贸ber 2013|23


24 | Október 2013

Mirka Demková

Prečosyn

dROM’s ?!

A

ko malá som sa cigánov asi bála. Už sa nepamätám. Dnes ma hnevá, keď mi 7-ročná Letícia, zanietene opisujúc svoje odvážne sny, medzirečou povie, že sa bojí cigánov. Hnevá ma, že jej staršie kamošky (druháčky) radia, aby vždy prešla na druhú stranu cesty, alebo čo robiť, keby ju chcel v meste cigán ukradnúť… Priznávam, vôbec sa necítim príjemne, keď doma vidím na ulici kráčať zanedbaného mladého Róma s vreckom od mlieka inhalujúc riedidlo. /vždy si v duchu poviem: bože, to mlieko vo vrecku, čo si pamätám z detstva, ešte stále vyrábajú, úžasné!:)/ A ak by som si mala k nemu prisadnúť na lavičku, radšej by som stála.. Prečo potom v obdobnej situácii namiesto pochvaly nespokojne s neterou – prváčkou otváram jednu z našich početných diskusií? Vlastne, nehnevám sa na ňu, že si ešte sama nedokáže utvoriť vlastný obraz o ľudoch, o svete a ich spoločnom živote v ňom. Má predsa len sedem! :) Hnevá ma to naučené slovo všeobecne označujúce zlo: cigán. Je naozaj chúlostivé vychovať dieťa a spraviť z neho človeka. Hoci dnes ešte nie som matkou, ako rastie moja jediná neter si túto realitu uvedomujem čoraz viac. Dokonca, myslím, že pri vlastnej dcére, v role večne vyťaženej mamy, by veľa momentov uniklo mojej pozornosti. Problém nevidím v tom, že nás vždy učili a aj my učíme našich najmenších chrániť sa a byť obozretní. Vadí mi, že im poskytneme pohľad len na 1 stránku veci a postupom času akosi zabúdame na up-date. Zrejme preto, že ani nás samých nezaujíma… Dnes sa už len ironicky pousmejem nad hmlistou spomienkou otca, čo ma drží za ruku a prizvukuje, nech sa nepúšťam, lebo si ma vezme nejaký cigán domov (do osady)… Ktovie koľko má doma detí, ktorým nemá čo do úsť vložiť, čoby asi tak robil ešte aj so mnou? A vlastne, existuje štatistika koľko percent z únosov detí na Slovensku majú na svedomí tzv. cigáni z osady? ..celkom by ma to zaujímalo. Ako som rástla /a kedže som bola dobrá, žiadny cigán ma nik-

dy neukradol/, každý pohľad na rómske dieťa, sediace vo vozíku pri kontajneri, pred mojím blokom, zatiaľčo rodič hľadal plesnivý kus chleba, vo mne vzbudzoval náramnú zvedavosť a množstvo otázok: …aký asi je jeho/jej život? bude raz chodiť všetky školy ako ja? a čím bude, keď vyrastie? ako sa to dozviem? Čas plynul. Žila som svoj život a oni žili ten svoj. Spomínam si, ako sme raz kráčali s otcom do obchodu, pri babke na dedine, a oproti nám išiel Róm s dlhými vlasmi a fúzami, vedľa neho dve ženy. /Osada je hore za dedinou, pod lesom, vždy mi naháňalo strach chodiť tou cestou na huby./ Keď boli celkom blízko, neznámy muž oslovil otca krstným menom a podal mu ruku. Otec sa vôbec nezháčil, ba ani na moment nezamrzol a pevne zovrel mužovi

dlaň. Prehodili zopár slov a na rozlúčku si opäť podali ruky. Rozhorčený pohľad mamy a moja neopísateľná zvedavosť. Ako to, že si s ním otec podáva ruku? On sa ho vôbec nebojí? Pýtam sa. Odpovedá, že je kamarát. Môžeme mať teda kamaráta aj cigána?! Vtedy neuveriteľné zistenie, dnes mi prídu tieto otázky úplne absurdné. V ten deň som pochopila, že Rómovia sú vlastne ľudia. Ľudia ako my, zlí i dobrí. Ak by som nebola svedkom tohto stretnutia, neviem koľko rokov by ešte prešlo, kým by som k tomu zisteniu dospela. Myslím, že som nemala viac rokov ako má dnes Leti, a od toho momentu som svojho otca považovala za ešte viac výnimočného človeka, ako kedyko-


Október 2013|25

ho spoločenstva. Netrvalo dlho, kým sme sa stretli v Bratislave a tam som zistila, že je Rómka. Neviem, či kvôli dávnemu podvedomému snu, ale bola som nesmierne nadšená a šťastná! Denisa síce nevyrastala v osade, ale to som jej veľmi rýchlo odpustila ;) Za posledné roky s hrdosťou sledujem jej úspechy a aktivity doma, na medzinárodnej i interkontinentálnej pôde. Vy ju môžete napr. poznať ako tvár minuloročnej kampane syndromrom.sk. Tento rok som sa rozhodla definitívne dozvedieť o Rómoch viac! Nie zo správ, brožúr, asociácií, no prostredníctvom niekoho, kto Rómov pozná, rozumie im. Prečo? Pretože všeobecne platí, že všetko, čo nám je neznáme, nám naháňa strach…takto sa vytvárajú bariéry, spoločensky dlhodobo akceptované, častokrát manipulovateľné v prospech malej skupiny ich podporcov, bez toho, aby sa bežný človek zamýšľal nad ich neprirodzenosťou. Aká je skutočná rómska kultúra na Slovensku – jej korene, zvyky, jazyk, tradície; mýty, ktoré sú v našej spoločnosti zakorenené? Odpovede aj na tieto otázky sa nám Denisa pokúsi priblížiť v pravidelnom mesačnom článku, ktorý sme sa rozhodli zdieľať spoločne s vami všetkými. /za čo patrí Denise moje veeeľké ĎAKUJEM!/ A tu sa vám už Denisa bližšie predstaví sama.

ľvek predtým. Snívala som, že raz budem aj ja osobne poznať cigána, že sa pôjdem na vlastné oči pozrieť do osady, budem vidieť, čo robia, ako žijú, a hlavne, že raz budem mať aj ja svoju cigánku -kamarátku! Ubehlo veľa času a ja som v osade /okrem toho, keď som raz uprosila otca, aby ma po ceste z lesa, vzal aspoň na chvíľku do ich ošarpaného malého rozbitého bloku, pozrieť sa, či náhodou nieje doma jeho známy/ nikdy nebola. Neviem nič o rómskom etniku, no túžba dozvedieť sa o nich viac, vo mne nikdy nezomrela. Pred pár rokmi som spoznala Denisu. Mladú ambicióznu dámu, ktorá sa dychtivo zaujímala o záležitosti a otázky Európske-

“Ahojte, volám sa Denisa a mám 22 rokov. Som Rómka a som na to hrdá. Dnes to už môžem povedať a vyznať. Vždy to tak nebolo, pretože som si tiež prešla obdobím, kedy som hľadala svoju identitu a kam patrím. Už ako malá, keď som nastúpila do základnej školy, som mala strach, že ma ľudia neprijmú. Obávala som sa, že budú najskôr vnímať to, že som Rómka a teda automaticky problémová, zlodejka a tak ďalej. Vždy som chcela, aby ma vnímali takú aká som, aby i napriek zlým skúsenostiam s niektorými Rómami ľudia posudzovali ostatných individuálne a s rešpektom. Ďalej som v štúdiu pokračovala na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, kde som absolvovala bilingválne štúdium v angličtine. Vždy bolo mojím detským snom stať sa učiteľkou angličtiny. Splnilo sa mi to. Pred asi dvoma rokmi som prišla kvôli štúdiu a práci do Bratislavy. Našla som si prácu ako lektorka v súkromnej jazykovej škole a odučila hadám stovky hodín. Som tu spokojná a šťastná. Určite by som chcela vo vyučovaní angličtiny pokračovať, aj keď ako len hobby, pretože sa chcem stať právničkou a pracovať na prípadoch porušovania ľudských práv všetkých ľudí, nielen Rómov. Zapájam sa do rôznych aktivít, zúčastňujem sa medzinárodných konferencií a tréningov na zaujímavé ľudsko-právne témy, aby som mala prehľad a vzdelávala sa. Precestovala som viaceré európske krajiny a tiež USA, čo mi pomohlo rozšíriť si obzor, spoznať nové kultúry a pohľady na život. Prečo píšem teda tento seriál? Chcela by som mladým priniesť aj iný pohľad na veci týkajúce sa rómskej komunity, aby si mohli porovnávať informácie, nielen slepo nasledovať hlas médií, či rôznych nezmyselných stereotypov. Dozviete sa ako napríklad vnímame svadbu, pohreb, aké sú naše typické jedlá, odkiaľ sme prišli a aké sú naše životné filozofie. Verím, že vám poskytnem hodnoverný a osobný pohľad do nášho sveta.” Denise sme nechali voľnú ruku pri výbere tém príspevkov, ich rozdelenia a časovej nadväznosti. Už čoskoro zverejníme prvý z nich, dozviete sa, že Rómovia veria v posmrtný život a Boha alebo čo sa dialo, keď zomrel Denisin starý otec.


26 | Október 2013

Dobrovoľnícka iniciatíva EU Aid ponúka miesta pre 4000 dobrovoľníkov v rokoch 2014-2020 Autor: Miroslav Hajnoš

Photo © European Union, 2013

P

o dvoch generáciach ”pilotných dobrovoľníkov” a ich návrate ”naspäť na základňu” ponúka EU Aid 4000 nových dobrovoľníckych miest v humanitárných projektoch podporovaných EÚ na obdobie 2014-2020. Tento dobrovoľnícky program obsahuje aj praktický tréning, ktorý dovolí organizáciám ako je VSO, Save the Children a iné organizácie, aby rozšírili svoj dobrovoľnícky personál. Na iniciatívu bolo vyčlenených 147 miliónov EUR a jej cieľom je tvorba spoločných európskych štandardov pri manažmente dobrovoľníkov dobrovoľníckymi organizáciami. Iniciatíva je otvorená rôznym profilo, od úplných nováčikov až po skúsených humanitárnych expertov.

Dobrovoľníctvo pre vás v Indii, Barbadose, Grenade, Filipínach, či Pakistane.

Viac ako 75 dobrovoľníkov sa minulý pondelok vrátilo zo svojich postov, aby odprezentovali svoje skúsenosti a zhrnuli to, čo sa pri svojej dobrovoľníckej činnosti naučili. Príbehy a výstupy si prišlo vypočuť vyše 200 účastníkov konferencie z diplomatických kruhov, z členských štátov, z Európskeho parlamentu a humanitárnych organizácií. Na základe týchto výstupov sa iniciatíva pohne ďalej smerom k ďalším generáciám dobrovoľníkov.

prezentoval náš návrh na založenie EU Aid Volunteers. Ozrejmil som ako by táto iniciatíva podporila humanitárnu komunitu: dala by jej tak veľmi potrebné vysoko motivované a dobre pripravené nové sily. Práve v čase, keď sa prejavujú radikálne podnebné zmeny a komplexnejšie konflikty. V čase, keď sa stupňujú požiadavky na humanitárnu komunitu organizácií a dobrovoľníkov. Vysvetlil som, že chceme dať Európanom novú platformu, kde sa môžu o podporu podeliť práve s tými, ktorí ju potrebujú najviac.

Kristalina Georgieva, Európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a reakciu na krízu povedala počas konferencie EU Aid Volunteers v Bruseli, 16. septembra 2013:

Týmto by som vás rád pozval na návštevu oficiálneho webového sídla EU Aid Volunteer.

Je to už takmer rok, odkedy som mal to potešenie stretnúť sa s dvoma z Vás – dobrovoľníkov tu v Bruseli. Boli to Maaike a Colm. Bol 19 September 2012 keď som verejnosti

http://ec.europa.eu/echo/ euaidvolunteers/vacancies_ en.htm Tu môžete nájsť novootvorené pozície v Indii, Barbadose, Grenade, Filipínach, či Pakistane.


Okt贸ber 2013|27


28 | Október 2013

La dolce vita... Erasmus program nie je len o štúdiu, zábave, cestovaní či spoznávaní nových ľudí. Je to aj o prekonávaní samého seba, najmä vo chvíľach keď človeku začnú chýbať aj rezne či halušky, na ktoré si doteraz veľmi nepotrpel. A to radšej nespomínam horalky či klasický kurací vývar. Veľmi rýchlo nám to však dokázali vynahradiť naši kamaráti zo Sicílie, ktorí dennodenne vyvárali talianske špeciality. Zhrnúť také množstvo zážitkov ale aj trápnych či ťažkých chvíľ do pár riadkov, nie je jednoduché. Každopádne, môj Erasmus je stále na začiatku a aj za tú krátku chvíľu vidím veľa vecí, ktoré mi priniesol. Skvelým rozhodnutím bolo využiť aj kurz EILC (Erasmus Intensive language course), ktorý je takisto hradený z prostriedkov vyčlenených pre Erasmus. Je zameraný najmä na jazykovú prípravu študenta. Popravde, keď som prišla do Ríma, nevedela som toho povedať veľa, preto mi kurz, ktorý som absolvovala v Perugi, veľa dal. Nielen že nás jazykovo zdokonalil, ale naučili sme sa počúvať denne hodiny prednášok v taliančine. Dokonca nás naučil trpezlivo počúvať aj bez toho, aby sme rozumeli všetkému, čo sa nám učiteľ snaží povedať. Časom však človek zistí, najmä keď sa obzrie späť, ako sa posúva. Najviac nám pomohlo však rozprávanie s kamarátmi, s ktorými sme bývali v Casa Monteripido. Je to krásne miesto s obrovskou záhradou a výhľadom na celé mesto. V kuchyni sme sa po prvýkrát cítili zvláštne, pretože aj keď sa o talianskych chlapcoch hovorí, že nie sú veľmi pracovití, vždy keď sme zavítali do kuchyne, bolo tam minimálne 10 chlapov, ktorí pobehovali okolo hrncov, dochucovali si jedlo, vyžívali sa vo varení a všetko po sebe poslušne upratali. Aj keď v tom sa až tak nevyžívali. Brazílski kamaráti nás naučili piť ich typický čaj (maté), ktorý sa pije a pripravuje veľmi zaujímavo. Má to zvláštnu horkú chuť a je potrebné si na ňu zvyknúť. V Perugi som mohla počas jazykového kurzu zažiť skvelú „medzinárodnú atmosféru“. Našu triedu tvorilo zhruba 20 študentov a každý z nás pochádzal z inej krajiny, či už z Francúzska, Turecka, Belgicka, Nemecka, Španielska, Litvy alebo Poľska či z Českej republiky. Všetci sme sa zišli v Perugi, všetci sme sem prišli iba pre jediné, naučiť sa taliansky jazyk a tú ochotu bolo naozaj vidieť. Naše hodiny nevyzerali ako klasické prednášky na univerzite. Učitelia boli


Október 2013|29

Anna Ragancˇ íková veľmi otvorení a bezprostrední, štýl výučby bol zaujímavý a interaktívny, často sme sa na svojich chybách aj dobre pobavili. Náš kurz nekončil v priestoroch univerzity. Každý štvrtok bol pre nás pripravený program, ako napríklad návšteva mestečka Bevagna, kde sme videli výrobu papiera a mohli sme si to aj skúsiť, alebo prechádzka centrom mesta aj s odborným výkladom. No najzaujímavejšia a pre mňa najlákavejšia bola návšteva továrne na čokoládu, kde sme na vlastné oči videli aj jej výrobu. Perugia je naozaj nádherné mesto, napriek tomu, že nie je veľká, skrýva množstvo krás a zaujímavostí. Celá Umbria, ktorá sa inak nazýva aj zelené srdce Talianska, je známa svojimi malými antickými romantickými mestečkami, kde starí páni sedia na boku úzkej ulice, pijú víno a nahlas debatujú. V tomto meste som mala možnosť zakúsiť pravú taliansku atmosféru, ktorú v Ríme nezažijete. Rím má však tiež svoje výhody a svoje krásy. Každú nedeľu máme možnosť vidieť a počuť pápeža Františka, kvôli ktorému tisíce ľudí stoja na námestí sv. Petra. Je pôsobivé vidieť to všetko na vlastné oči, aj keď dostať sa do školy ulicami, ktoré sú blízko Vatikánu je občas veľmi ťažké, najmä v stredy, kedy bývajú audiencie. Cestou stretávam všetkých tých ľudí, ktorí ponúkajú „Vatican Guide“ a s niektorými sa už z videnia aj poznáme. Hodiny na univerzite prebiehajú relatívne podobne ako u nás, rozdiel je len v prístupe učiteľov a študentov. Aj keď na žiadnom z predmetov nás v triede nie je veľa, na Slovensku by nás muselo byť dvakrát toľko aby sme urobili taký ruch. Prestávky tu fungujú na báze: ak potrebuješ kávu, tak si po ňu pokojne choď a ak sa nudíš, tak tiež pokojne odíď. Ale na druhej strane, v porovnaní so študentmi u nás, sa talianski študenti počas hodín veľa pýtajú, a aj keď často vyrušujú, ak niečomu nerozumejú, ich ruka je okamžite hore. Ak s niečím nesúhlasia, otvára sa debata medzi študentom a vyučujúcim. Často sa po hodine pri učiteľovi zastavia a riešia všetko, čo majú na srdci ohľadom daného predmetu. Táto otvorenosť sa mi veľmi páči a sama by som rada dospela k takej bezprostrednosti ako moji talianski spolužiaci a profesori. A nielen k tomu. Za každých okolností sa naozaj držia starého známeho „la dolce vita“ a tak aj ja sa držím hesla „la dolce Erasmus“.


30 | Október 2013

Máme dohodu: Erasmus Plus sa spúšťa od januára 2014 Miroslav hajnoš

P

očas leta 2013 sme oslavovali v Európe, 3 000 000 študentov ,ktorí sa zúčastnili program Erasmus od roku 1987. V januári 2014 Európska Komisia spúšťa nový Erasmus+ , ktorý nahradí súčasný Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ako aj programy Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy spolupráce industrializovaných krajín. Erasmus+ nadviaže na Erasmus a umožní do roku 2020 až 4 miliónom ľudí študovať, vzdelávať sa, učiť sa či pracovať ako dobrovoľník v zahraničí. Očakávaný rozpočet programu na obdobie 20142020 je okolo 14,5 miliardy EUR, čo predstavuje 40-percentný nárast v porovnaní so súčasnými vzdelávacími výmennými pobytmi. Teším sa, že sa trialóg nakoniec dohodol na názve. Nanešťastie, samostatné rokovania ohľadne viacročného finančného rámca naznačujú, že namiesto pôvodných 19 miliárd, ktoré Európska Komisia navrhla v roku 2012 nakoniec bude na nový program vyčlenených len okolo 14,5 miliardy EUR. Európskym cieľom do konca dekády je zvýšiť celkovú študentskú mobilitu aspoň na 20%. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo stážuje s Erasmus podporou alebo podporou z iných verejných či súkromných prostriedkov 10% európskych študentov. Približne 4,5% z nich dostáva Erasmus grant. Prezident Erasmus Student Network Stefan Jahnke mi prezradill, že si je vedomí, že 20-percentná študentská mobilita je veľmi ambiciózny cieľ,

ktorý bude kvôli súčasným národným škrtom v oblasti vzdelávania náročné dosiahnuť. Nový program Erasmus+ plánuje vyslať do zahraničia do roku 2020 približne 4 milióny študentov. Jahnke tiez dodal: „Cesta za hranice obohacuje študenta v mnohých oblastiach. Po prvé, osobnostne vyrastie, porozumie lepšie iným kultúram, zvýši si sebavedomie a toleranciu.“ Novy Erasmus bude po prvý krát zahŕňať aj športovú politiku na lokálnej úrovni. Poslankyňa Európskeho Parlamentu Katarína Neveďalová ako tieňová spravodajkyňa EP pri vyjednávaniach s Európskou komisiou a bývalým Írskym predsedníctvom informovala o tejto novinke na tlačovej konferencií ktorá sa uskutočnila 9.7. V Európskom informačnom centre. „Vzdelávací program Erazmus + zlepší zamestnateľnosť mladých ľudí a otvorí im nové možnosti. Aj prostredníctvom neho sa nám podarí zabezpečiť, aby aj Slováci dostali viac šancí rozšíriť si svoje zručnosti, jazykové schopnosti a skúsenosti, čo zlepší ich situáciu na trhu práce“ vyhlásila Katarína Neveďalová Osobne musím dodať, že musíme veriť, že nový program Erasmus+ bude jeden z nástrojov proti kríze nezamestnanosti mladých. Jeho nová štruktúra by mala mať zásadný vplyv na vývoj mladých ľudí v Európe, má potenciál prekonať krízové obdobie práve vytváraním udržateľných pracovných miest a podporovaním zamestnateľnosti. Takže držme palce, aby jeden z najúspešnejších študijných program na svete Erasmus slúžil hlavne pre mladých!


Okt贸ber 2013|31


32 | Október 2013

BELGRADE MODEL EUROPEAN UNION 2013 Pravá EÚ skúsenosť v Belehrade

Autor: Marcela Barčáková

P

rojekt simulácie Európskej únie (EÚ) sa v posledných rokoch stal medzi mladými ľuďmi, budúcimi mladými lídrami a odborníkmi v oblasti EÚ, veľmi populárny a vyhľadávaný. My Vám v tohto mesačnom magazíne prinášame informácie ako to celé prebiehalo v Belehrade z prvej ruky, pretože autorka tohto textu - Marcela Barčáková- bola počas Simulácie EÚ v Srbsku koordinátorkou žurnalistov. Ale poďme na to od samého začiatku. Simulácia Európskej únie v Belehrade, sa konala od 17.do 20. Októbra 2013. Ako sa vyjadril Đorđe Đorđević- hlavný manažér projektu- celé to začalo pred tromi rokmi, keď sa niekoľko ambicióznych študentov z rôznych univerzít v Srbsku rozhodlo rozbehnúť projekt, ktorý by súvisel s EÚ. Vnímali, že existuje akaási „diera“, ktorú musia zapniť s poznatkami a informáciami z EÚ. V začiatkoch to pre nich nebolo ľahké, no pomohla im organizácia BETA- Bringing Europe Together Association, e.V., ktorá má na starosti aj najväčšiu Simuláciu EÚ, Model European union in Strasbourg. BEUM sa tak stala len za pár rokov projektom, ktorý patrí medzi najväčšie v rámci projektov EÚ.

Na tohtoročnom, v poradí už treťom BEUM, bolo prítomným viac ako 200 mladých ľudí z viac ako 40 krajín, ktorí prišli do Belehradu s cieľom simulovať rozhodovací proces v rámci inštitúcií EÚ, presnejšie inštitúcií ako Európsky parlament, Rada EÚ a Európska rada. Tento rozhodovací proces sa nazýva „riadny legislatívny proces“, čo znamená, že návrhy musia byť schválené nielen v Európskom parlamente, no taktiež v Rade EÚ, aby sa mohli stať riadnymi právnymi predpismi.

To znamená, že účastníci, ktorí prišli na tento projekt, sa museli už pred samotným príchodom do Belehradu pripraviť, preštudovať si materiály, materiály a napísať tzv. Position papers, čo znamená v krátkosti, pozícia danej krajiny, či strany na danú problematiku. Témy tohtoročného BEUM boli veľmi kontroverzné a plné rôznych názorov, no účastníci predviedli skvelé komunikačné zručnosti, v rámci ktorých dokázali pozície „svojich“ štátov a strán obhájiť.


Október 2013|33 Témy BEUM 2013 boli: 1. Nariadenie o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete 2. Smernica o zavádzaní alternatívnych palív infraštruktúry 3. Protikorupčná politika v EÚ-integrácií západného Balkánu. Otvárací ceremoniál BEUM 2013 sa konal v Národnej Banke Srbska v centre Belehradu. Po vypočutí si srbskej a európskej hymny nasledovali úvodné prejavy, v ktorých sa vyjadrila vďaka všetkým účastníkom a organizátorom, že si našli čas aby spoločne mohli dosiahnuť „lepšiu budúcnosť pre Európsku úniu a pevnejšie vzájomné vzťahy“. V ostatné dni sa rokovania konali v Národnom zhromaždeníparlamente, kde sa účastníci ešte viacej vžili do svojich rolí, aj vďaka prekrásnym priestorom, ktoré dodávali simulácií iný rozmer. Účastníci na tohtoročnom projekte BEUM 2013 prišli naozaj skvelo pripravený, čo znamenolo, že počas troch dní rokovaní zaznievali v rámci parlamentu, rady EÚ a Európskej rady naozaj kvalitné, odborné a inšpiratívne komentáre účastníkov. Úlohy, na ktoré sa mohli účastníci prihlásiť boli: • poslanci Európskeho parlamentu, • ministri v Rade EÚ, • hlavy štátov alebo vlád v Európskej rade, • lobisti • novinári. Počas Simulácie EÚ v Belehrade nešlo len o simulovanie rozhodovacieho proces, no taktiež má projekt svoj význam v spoznávaní iných kultúr, chápanie a vžitie sa do role niekoho druhého a spoznať EÚ aj z iného uhla. My ako partneri BEUM 2013 sme veľmi radi, že naša kolegyňa- Marcela Barčáková- získala na udeľovaní certifikátov špeciálnu cenu za jej vynikajúce úsilie v organizácii BEUM 2013 žurnalistického tímu, za editovanie „The Daily BEUM Herald“ magazínu, no taktiež za implementáciu konceptu „video news“ po prvýkrát na BEUM. Ak Vás zaujala možnosť ako si vylepšiť svoje poznatky a skúsenosti v rámci EÚ, prihláste sa aj Vy na najbližšie Model European Union projekty. O všetkom Vás budeme vopred informovať.

www.belgrade-meu.org


34 | Október 2013

BEUM 2013 bol naozaj nezabudnuteľný zážitok! Byť ať súčasťou tímu novinárov, môžem jednoducho poved eň zárov , že sme mali najviac stresujúce obdobia, ale aj najzábavnejšie medzi ostatnými účastníkmi. Boli sme tí, ktorí mali mať oči dokorán celú dobu a tí, ktorí hľadali zaujímavé témy, či byť oboznámený so všetkými BEUM klebetami! V krátkosti, boli to cenné skúsenosti, ktoré by som odporučila každému záujemcovi- ako inštitúcie EÚ pracovajú a tiež BEUM odporúčam všetkým záujemcom o stretnutie so skvelými ľuďmi z celého sveta! Ejla Kovačević, Chorvátsko

M, í na BEU n d r á p to nej skem tých ou úžas ezabudn ť s n a y č d ú k s i lN ť byť ých a ta mal čes eligentn t n i , kde som h o c r íd v. ny ladých l mbicióz m h c i c ú upiny a ud osti h ľudí, b ť oddan c a ý v n o a k v a o ent ela poď j koorsom chc v a naše o g e l o Tiež by k tkým, ich sti svoj ý im vše o n v č a a t ď e v b u m ao ému tím cely. So anizačn ky, Mar g r r o o t á u j n i m ô d žasné rému m ako aj ú aka kto d v seba M no rovn U i okolo nie BE c e e r v o ť v t a y za v preskúm tiež, ti. A tak s ý záujem o n l n a a n r z t s , ale cké vše olegami a prakti k n n e m l í v ú a s e pret teraz ni astníci č ú atelia. M í U BE nov pri aj moji

www.europa.sk

, Serbia

arković

Milica M


Október 2013|35

Preraď na vyšší stupeň! Monika Rafajová

V

piatok 18. októbra sa začal trojdňový seminár Občiansko-demokratickej mládeže, ktorý zorganizoval jej lokálny klub ODM Nitra s názvom „Preraď na vyšší stupeň!“. Európsky dialóg sa ho samozrejme zúčastnil a spolu s Miroslavom Hajnošom sme obaja mali možnosť dozvedieť sa viac o problematike občianskeho aktivizmu a inšpirovať sa činmi iných. Celý seminár sa zameriaval na tému aktívneho občianstva a občianskej spoločnosti, konkrétne participáciu mladých ľudí na tej najnižšej úrovni spoločenských aktivít, ktorou je lokálna úroveň. Z tzv. grassroots aktivít vyrastá zodpovedná, autentická a autonómna spoločnosť s identitou, ktorá je schopná rozhodovať sama o sebe. Piatkovú časť seminára otvoril svojou prednáškou o občianskom aktivizme Juraj Antal, bývalý predseda EDS (European demo-

crat students). Jeho prejav načrtol základné možnosti aktivizmu na lokálnej úrovni, dávajúc mladým účastníkom inšpiráciu k činom vo svojich obciach. Zdôraznil tiež, že Slovensko je druhou najmladšou krajinou v EÚ, kde cca 40% obyvateľstva je pod 30 rokov. Práve tam tkvie potenciál budúceho rastu krajiny a zmeny k lepšiemu. Sobotný program začal prezentáciami spíkrov z rôznych občianskych združení. Prvým bol Daniel Dida, zo združenia Bunka ( http://www.projektbunka.sk ), ktorý hovoril o tom ako sa snaží spolu s kolegami skultúrňovať opustené miesta. Stoja za projektom umiestnenia kontajnera – „bunky“, ktorý sa v Nitre využíval najprv na mestskom pozemku na koncerty a výstavy. Momentálne je táto bunka premiestnená na súkromný pozemok na pešej zóne v Nitre, kde naďalej slúži k lepšiemu využitiu prázdneho priestoru veľmi jednoduchým a dostupným spôsobom. V priebehu leta usporiadali grilovačku, pre-

mietanie filmov a tiež učili ľudí hrať na harmoniku. Projekt BUNKA je určite skvelým príkladom občianskeho aktivizmu, ktorým sa dá zlepšiť spoločnosť. Druhým spíkrom bol Lukáš Likavčan, ktorý momentálne študuje v Brne z Hnutí DUHA Brno (http://www.hnutiduha. cz/v-regionech/brno ). Združenie je členom organizácie Friends of earth a zameriava sa na podporu ekologického spôsobu života. Silne podporujú cyklistov, usporiadavajú cyklojazdy a snažia sa šíriť osvetu v problematike jadrovej energie. Stoja za druhou najväčšou cyklojazdou v Českej republike, ktorej sa zúčastnilo cca 1050 ľudí. Treťou prezentujúcou bola Mária Butková, ktorá prezentovala projekt Odkaz pre starostu (http:// www.odkazprestarostu.sk/). Ide o web, na ktorý môže každý človek zaslať fotku a opis problému, ktorým by sa mala jeho


36 | Október 2013

obec zaoberať. Tím projektu potom podnety posúva ďalej príslušným orgánom. Zatiaľ bolo prijatých cca 6000 podnetov a z toho sa doposiaľ vyriešilo približne 40 %. Pre zľahčenie podania podnetu existujú tiež mobilné aplikácie pre Android a iOS. Štvrtým hosťom sobotného doobedia bol analytik Inštitútu pre verejné otázky Miroslav Kollár. Expert v oblasti médií prezentoval novú knihu, ktorú inštitút v tomto roku vydal. Kniha s názvom Odkiaľ a Kam obsahuje zamyslenia 61 autorov nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od rozdelenia ČSFR. Sú medzi nimi zástupcovia rôznych generácií i rozličných

profesií z oboch republík – historici, politológovia i právnici, sociológovia, ekonómovia i psychológovia, antropológovia, pedagógovia i teológovia, spisovatelia a publicisti, občianski aktivisti a blogeri. Kniha ponúka viachlasnú a multižánrovú výpoveď ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami. Po prechádzke historickým centrom Nitry s odborným výkladom členov ODM, ktorí študujú históriu nasledoval blok ďaľších prezentácií občianskych aktivít. Vystúpil Adam Jando z Mestských zásahov, Martin Čupka zo Zelenej hliadky a Peter Marianek s Matejom Smoradom zo združenia HUMAN.

V nedeľu sa uskutočnila diskusia s Annou Šmehilovou, ktorá súvisela s projektom propagácie nadchádzajúcich volieb do samosprávy s názvom „Nenechaj v tom samosprávu samu“. Tento projekt využíva ako maskota figurínu, postavu mladého muža s menom SAMO. Vtipným spôsobom sa takto ODM snaží mladých ľudí nabádať k aktívnemu zapojeniu sa do volieb. Seminár bol skvelým podporením mládeže k občianskemu aktivizmu. Vzory, ktoré mali možnosť vidieť v hosťoch im určite budú inšpiráciou pri svojich vlastných projektoch. Je nepochybné, že po tomto víkende „preradia na vyšší stupeň“.


Okt贸ber 2013|37


38 | Október 2013

Nemecké Parlamentné Voľby 2013 “Nemecko-Európske voľby” ? Mária Janočková

P

ri takom dôležitom členovi EÚ, akým je Nemecko, možno iba s ťažkosťou tvrdiť, že išlo len o vnútroštátne voľby. Hoci volili výhradne nemeckí občania, ktorí rozhodovali o tom, kto sa dostane, respektíve nedostane, do takzvaného Bundestagu, títo občania zároveň rozhodovali o ďalšom vývoji politicko-ekonomickej sféry celej Európskej únie. Ako fungujú parlamentné voľby v Nemecku? Poslanci nemeckého spolkového parlamentu Bundenstagu sú volení pomerne

V boji o priazeň v nedávnych voľbách do Spolkového snemu sa „pobilo“ 30 politických strán: • CDU/CSU • SPD • FDP • DIE LINKE • GRUENE • AfD • PIRATEN. Výsledky septembrových volieb:

Predošlé funkčné obdobie 622 mandátov bolo rozdelených medzi zástupcov všetkých 16 spolkových krajín Merkelovej strana CDU (kresťanskodemokratická únia) spolu s partnermi v FDP (Slobodná demokratická strana – liberáli) a bavorskou sesterskou stranou CSU (Kresťanská sociálna únia) mala v parlamente 193 kresiel, z toho FDP mala 93 a CSU 44 zástupcov Sociálni demokrati (SPD) disponovali 146 mandátmi, Die Linke mali v parlamente 76 a Zelení 68 zástupcov

Najsilnejšími kandidátmi boli CDU/CSU na čele s Angelou Merkelovou a strana SPD, ktorej kandidátom na kancelára bol Peer Steinbrück, bývalý minister financií z predošlej Merkelovej vládnej koalície (2005 – 2009). Kresťanskodemokratickej kancelárke Merkelovej sa podarilo vo funkcii zotrvať. Možno hovoriť o triumfe spomínanej líderky a jej kresťanských demokra-


22. septembra sme boli svedkami parlamentných volieb v krajine, ktorá bola zakladajúcim členom Európskej únie, a taktiež hlavným aktérom v procese európskej integrácie.

tov (CDU/CSU), ktorým sa podarilo v parlamentných voľbách zvíťaziť už tretí raz po sebe, práve s Merkelovou na čele. Hoci sa CDU/CSU nepodarilo získať absolútnu väčšinu (čo sa naposledy udialo ešte pod vedením konzervatívca Konrada Adenauera v roku 1957), kresťanskí demokrati získali 41,5% hlasov, čo im umožnilo postaviť sa a čelo Budenstagu a začať diskusie s cieľom zostavenia vlády. Komu pripísať tento triumf – kresťanským demokratom alebo Merkelovej samotnej? Angela Merkelová sa počas zastávania najvýznamnejšieho politického postu v Nemecku – postu kancelárky – stala jednou z najvplyvnejších postáv v bruselskej politickej aréne. Stala sa centrálnou postavou medzi tými, ktorí rozhodujú o krokoch v rôznych sférach EÚ, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú oblasti finančnej, resp. oblasti zaoberajúcej sa dlhovou krízou eurozóny. Po jej ďalšom, v poradí už treťom, víťazstve sa jej pozícia dokonca ešte posilnila. Nemecký Allensbach Institute medzi nemeckou verejnosťou zisťoval, ktorú stranu považuje za najviac pro-európsku. Až 47% respondentov uviedlo práve CDU/CSU, zatiaľ čo stranu SPD v tejto ankete podporilo iba 12% opýtaných. Navyše, podpora Európskej únie v Nemecku zaznamenala vzrast. Zatiaľ čo v roku 2011 podporovalo EÚ 24% obyvateľstva, v roku 2013 sa táto hodnota ustálila na 33%.

Photo © European Union, 2013

Október 2013|39

Z týchto hodnôt vyplýva, že Nemci sú spokojní s tým, ako Merkelová zvláda eurokrízu, jej dôsledky, a najmä hľadanie možných stratégií na popasovanie sa so situáciou na celoeurópskej úrovni. Čo sa tak vo volebnej kampani mohlo stať Merkelovej najväčšou slabosťou, sa očividne stalo presným opakom a posilnilo to jej mandát. Víťazstvo CDU/CSU teda právom možno sčasti pripisovať práve roli, ktorú zohrala a stále zohráva Merkelová na európskom politickom poli. Občania taktiež vedeli, čo môžu od vtedajšej kancelárky očakávať v oblasti európskych záležitostí, a predovšetkým pri riešení finančnej krízy v EÚ. Možno tvrdiť, že Nemci svojimi hlasmi podporili práve Merkelovej postoj k riešeniu európskej finančnej a dlhovej krízy. Merkelová našla rovnováhu, pri ktorej dokázala úspešne zastávať (finančné) záujmy ako svojich občanov, tak aj tie celoeurópske. Táto jej schopnosť v kombinácii s jej osobnosťou dopomohla jej strane dosiahnuť najlepší výsledok za posledné dve desaťročia. Čo to znamená pre Európsku úniu? Na základe výsledkov parlamentných volieb sa veľa meniť nebude. Angela Merelová bude i naďalej hrať jedu z vedúcich úloh v súčasnom dianí európskeho záujmu.


40 | Október 2013 Čosi sa ale predsa len zmenilo... Popravde, doterajšia „čierno-žltá“ koalícia s liberálmi z FDP je už iba minulosťou. Podpora slobodných demokratov (FDP), strany, ktorá bola vo vláde od vzniku Nemeckej spolkovej republiky dlhšie než ktorákoľvek iná, nesmierne klesla. Keďže sa im nepodarilo dosiahnuť požadovaných 5%, ktoré by im zaistili miesto v parlamente, CDU/CSU stratila svojho koaličného partnera. Na základe tohto výsledku, a taktiež z dôvodu nezískania absolútnej väčšiny, CDU/CSU bola nútená hľadať si nových koaličných partnerov.

Photo © European Union, 2013

Čo z toho vyplýva? SPD alebo Zelení? Nielen samotný proces volieb, ale aj súčasné vytváranie koalície je ostro sledované členskými štátmi EÚ. Práve koaličné diskusie ukážu ich ďalšie kroky, teda či občania južných štátov EÚ, ktorých ekonomická stagnácia postihla najviac, budú naďalej protestovať proti dopadom „Merkelovej šetrenia“, čoho cieľom má byť zmenšenie verejného dlhu krátením verejných výdavkov, alebo či tento verejný štrajk našich južnoeurópskych členských štátov nebude „nutný“. V porovnaní s predošlou vládou je viditeľné, že bývalý koaličný partner CDU/CSU, Slobodná demokratická strana (FDP), bol prísnejší pri riešení krízy s európskymi krajinami ako Merkelovej strana. Čo teda možno očakávať? Kto bude ich následníkom? Výber koaličného partnera pre CDU/CSU – dôležitý ako pre nemeckú, tak aj európsku politiku. Zmierni Merkelová postoj voči štátom eurozóny, ako je Grécko,

Photo © European Union, 2013


Október 2013|41 zápasiacim s krízou? Niektorí hovoria o takejto možnosti v prípade, že vstúpi do “veľkej koalície” so sociálnymi demokratmi (SPD). Verejnosť vníma spojenie so sociálnymi demokratmi ako možnosť na zmiernenie stratégie kancelárky, ktorá trvá na úsporných opatreniach a reformách v oblasti práce, ako podmienku za pomoc slabším krajinám eurozóny. Či to bude “červeno-čierna koalícia” alebo tzv. “ čierno- žltá,” obe strany – Sociálni Demokrati (SPD), ako aj strana Zelenych (die Gruene), ktorí sú možnými koaličnými partnermi – uprednostňujú obmedzenie úsporných opatrení a podporu vládou riadenych stimulačných programov. Pred voľbami Merkelová uviedla, že je pripravená urobiť určité ústupky s juhoeurópskymi krajinami. Ak by SPD vstúpilo do koalície, čo predpokladá väčšina odborníkov, nová nemecká vláda by mohla riešiť niektoré otázky, ktore boli doteraz blokované stranou FDP. Jednou z nich je, napríklad, daň z finančných transakcií, ktorú podporuje SPD. Už v najbližších týždňoch, podľa tvrdení a sľubov najneskôr do Vianoc, sa dozvieme, ktorá koalícia bude viesť tento federálny štát a popritom riadiť dianie v Európskej únii.Už teraz však môžno s najväčšou istotou povedať, že či už pôjde o veľkú koalíciu alebo o koalíciu so Zelenými, Angela Merkelová v najbližšom volebnom období može pokračovať v zastávaní svojej funkcie na domácej, ako aj na európskej scéne. Otáznym zostáva, či nás v nasledujúcich rokoch čaká Európa s Nemeckom v jej srdci, alebo skôr nemecká Európa.


42 | Október 2013

Európska ˇ ˇ spolocnost ocele a uhlia

Autor: Linda Kohutová


ESOU

bola založená na základe Schumanovej deklarácie, ktorá mala napomôcť riešiť FrancúzkoNemecký problém. No, aj napriek tomu, že to riešilo problém 2 krajín, bola otvorená k prijatiu viacerých krajín. Počet možných pristupujúcich krajín bol v tom čase celkom obmedzené. Východná Európa bola vyčlenená z dôvodu Studenej vojny, Škandinávia kvôli tomu, že odmietli nadnárodný model vládnutia a Španielsko vďaka Frankovmu režimu(diktátorský režim). Možné krajiny boli Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Taliansko, ktoré sa spájalo s Nemeckom a Francúzskom zo strategických dôvodov. Ďalším možným členom, ktorý sa mohol participovať bola Veľká Británia. Pre nich táto možnosť nebola veľmi lákavá. Ich cieľom bolo sa stať veľkou svetovou veľmocou na základe ich Commonwealthu. Pre Britské kráľovstvo bola táto spoločnosť chápaná skôr ako riešenie problému Francúzska, ktoré bolo vystrašené z obnovy Nemecka. Postoj Británie sa zmenil, keď sa pri moci dostali Konzervatívci a Churchill sa stal opäť premiérom. Pristúpenie Británii k rokovaniam bolo viac než žiadane. Svoj postoj zmenili aj vďaka tomu, že USA(ktoré boli pre zahraničnú politiku VB kľúčový) ukázala svoj záujem, aby sa zúčastnili týchto rokovaní. V júli 1950 sa stretli, aby prerokovali ustanovenie Schumanovho plánu, čo všetko má Európska spoločnosť pre oceľ a uhlie obsahovať. No, situácia po vypuknutí vojny v Kórei sa rapídne zmenila. Otázka opätovného zbrojenia Nemecka, prišla opäť ako pálčivou témou. Na tejto konferencii sa uplatnil medzinárodný princíp vyjednávania z dvoch dôvodov. Po prvé nadnárodný orgán ešte v tom čase neexistoval, a po druhé ministri zahraničných vecí dominovali rokovaniam. Monet, ktorý zastupoval Francúzsko v týchto rokovaniach vyžadoval založiť Vysokú autoritu (High authori-

Október 2013|43 ty), parlamentné zhromaždenie a súd. Chcel prideliť Vysokej autorite zdieľané právomoci, v otázke uhlia a ocele. Malé krajiny sa báli Francúzko- Nemeckej nadvlády, aby nestratili aj svoj vplyv. Cieľom bolo vytvoriť jednotný trh v oblasti oceli a uhlia, pričom bolo potrebné odstrániť všetky poplatky a iné bariéry. Samozrejme existovala kontrola, ktorá vychádzala z Vysokej autority a z rady ministrov. Podpísanie dohody sa zdržalo 6 mesiacov, kvôli nevyriešeným otázkam: Aké rozhodovacie právomoci majú mať krajiny, pretože išlo z veľkej časti o Nemecko, aký jazyk bude oficiálnym jazykom v tejto spoločnosti. Nakoniec Francúzsko dosiahlo rovnakú váhu pri rozhodovaní ako Nemecko. Dohodlo sa že každý jazyk bude oficiálnym jazykom spoločnosti, ale pracovným jazykom bude francúzština, pretože vychádzali z toho, že Francúzsky jazyk je jazykom diplomatov. Ďalším problémom bolo, kde budú umiestnené všetky inštitúcie. V Bruseli sa má nachádzať súd a Vysoká autorita bude umiestnená dočasne v Luxemburgu a parlamentné zhromaždenie bude v Štrasburgu. Ratifikovanie zmluvy sa začalo neskoro v roku 1951, z dôvodu viac politický obáv ako obáv súkromného sektora. Veľký problém mali najmä strany situované úplne vpravo a vľavo na ľavo pravom spektre, teda extrémistické strany(nacionalisti alebo komunisti).

ESOU začalo fungovať v august 1952, v nie veľmi prívetivom politickom období. Pretože otázka znova zbrojenia Nemecka a Európska obranná spoločnosť zatienili celú spoločnosť. Ale o tom už v ďalšom článku. Stretnutia Vysokej autority a zhromaždenia boli bez verejného záujmu a bez ohlásenia. Počas Kórejskej vojny sa v Európe začal post vojnový bum. Nikde v literatúre, ktorá sa venuje prudkému ekonomickému nárastu v EU sa nespomína táto spoločnosť a jej vplyv naň. Poplatky a kvantitatívne obmedzenia boli odstránené zo sektora ocele a uhlia, necolné poplatky boli ťažšie dokázateľné a nakoniec odstránené. Trh ostal fragmentovaný, súťaživosť nenarástla, produktivita sa nezlepšila a karteli sa vracali naspäť. Aj napriek tomu, že ESOU nebola podnetom k efektu prelievania(spillover efekt), jeho dôležitosť bola politická a inštitucionálna. Bola chápaná ako precedens, pretože svojim vytvorením ukončila spory trvajúce medzi Francúzskom a Nemeckom, a namiesto toho ustanovila formalizovanú sieť inštitucionálnej ekonomickej vzájomnej závislosti.

Photo © European Union, 2013


44 | Október 2013

NA TwitteRi Miroslav Lajcak @MiroslavLajcak

#OSN nepatri do stareho zeleza. Viac v mojom aktualnom blogu http://bit.ly/1b2kzjE

Maroš Šefčovič @MarosSefcovic

Čo by malo byť budúcim katalyzátorom EÚ? Viac v mojom dnešnom komentári pre euractiv.sk: http://bit.ly/1a9R39l

Európsky parlament @Europarl_SK

Pozri si toto video a dozvieš sa, aké opatrenia vykonáva Európsky parlament pre zlepšenie situácie na trhu práce http://www.youtube. com/watch?v=Ba8Ny7D9Ji4 … S&D Group

@TheProgressives

Panel II #RelaunchEU diskusia - Pracovné miesta vďaka kultúre a inováciám - budujeme kreatívnu ekonomiku http://ow.ly/pNXOI

Európske noviny.sk @EuNoviny

Komentár: Koľko nás stoja europoslanci? Sú to desaťtisíce eur! - http:// www.europskenoviny.sk/politika/komentar-kolko-nas-stoja-europoslanci-su-to-desattisice-eur/ … Miroslav Mikolášik @miromikolasik

Podaril sa veľký úspech vo výbore #Regi @Europarl_SK .SK bude môcť čerpať eurofondy ešte 3 roky nad rámec. http://goo.gl/XLzz6C Miroslav Hajnoš @miroslavhajnos

Nesnažte sa stať človekom úspechu, ale človekom hodnôt. http:// fb.me/1KG52JUEV

European Dialogue @EuropeanDialoge

Podporte svoj región a vyhrajte 4 platy župana! Zapojte sa aj Vy a získajte podporu poslanca európskeho parlamentu... http://fb.me/IxEtUZBy EuroparlTV @europarltv

#Erasmus: o práci a štúdiu v zahraničí @Europarl_SK http://bit.ly/1e69wrt


Október 2013|45 Martina Topercerová sa zúčastnila konferencie Európske komunikačné nástroje budúcnosti v Bruseli.

Malé neformálne stretnutie členov eD v Bratislave.

Miroslav Hajnoš a Monika Rafajová počas semináru Občiansko-demokratická mládež v Nitre.

Miroslav Hajnoš, predseda eD sa zúčastnil diskusie s Adamom Šebestom, generálnym tajomníkom Paneurópskej Únie na Slovensku a s Norbertom Kucharíkom, prezidentom JEF Slovensko počas ktorej diskutovali o integrácii občanov v rámci EÚ.

Rok 2013 je Európskym rokom občanov, ktorý je venovaný právam, ktoré občanom vyplývajúcim z občianstva v EÚ. Jedným z vlajkových projektov tohto roku bol projekt zameraný na dialóg “Európy” s občanmi. Na Slovensku sa tento dialóg konal v Košiciach a my sme sa ho zúčastnili.


46 | Okt贸ber 2013

eu2you.europskydialog.eu

2014 pr铆behov!


Október 2013|47

Sledujte Parlament pri jeho práci.

www.europarltv.europa.eu EuroparlTV Oficiálny partner – Európsky dialóg perspektívneho postoja

eD

Európsky dialóg perspektívneho postoja

Pevne veríme, že sa vám naše 7. vydanie online mesačníka páčilo a cestu k nemu si nájdete aj nabudúce (19. Novembra 2013). V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo námetov na spracovanie ďalších zaujímavých tém, nás kontaktujte na iam@hajnos.eu. Našou snahou je čitateľom poskytnúť aktuálne a transparentné informácie. Každú reakciu si ceníme a veríme, že aj vďaka vám sa bude mesačník Európsky dialóg neustále zlepšovať. www.europskydialog.eu


48 | Október 2013

eD

Európsky dialóg perspektívneho postoja

Október 2013 WWW.EUROPSKYDIALOG.EU

Európsky Dialóg Perspektívneho Postoja - Október 2013  

Vitajte na stránkach mesačníku Európsky dialóg perspektívneho postoja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you