Page 1

Onderzoek:  Studiekeuzecheck    

Publicatiedatum: 11-­‐4-­‐2014       Over  dit  onderzoek     Het  1V  Jongerenpanel,  onderdeel  van  EenVandaag,  bestaat  uit  7000  jongeren  van  12  t/m   24  jaar.  Aan  dit  online  onderzoek,  gehouden  van  19  maart  t/m  7  april  2014,  deden  1114   studenten  en  750  middelbare  scholieren  uit  de  bovenbouw  mee  (van  wie  er  369  dit  jaar   eindexamen  doen).  De  uitslag  van  de  peiling  is  na  weging  representatief  voor  drie   variabelen,  namelijk  leeftijd,  geslacht  en  spreiding  over  het  land.     Meer  informatie   Voor  meer  informatie  kunt  u  contact  opnemen  met  Eva  van  Mossevelde:   eva.van.mossevelde@eenvandaag.nl  en  035-­‐6715809.  

 


Samenvatting SCHOLIEREN  HEBBEN  BEHOEFTE  AAN  STUDIEKEUZECHECK  

Acht op  de  tien  scholieren  (80%)  hebben  behoefte  aan  een  studiekeuzecheck.  Dat   blijkt  uit  onderzoek  van  EenVandaag  onder  750  middelbare  scholieren  uit  de   bovenbouw.  Tweederde  (67%)  vindt  het  moeilijk  om  een  studiekeuze  te  maken.       Bijna  400  scholieren  in  het  onderzoek  doen  dit  jaar  eindexamen.  Zo'n  één  op  de  zes   ondervraagde  eindexamenkandidaten  weet  niet  dat  de  aanmelddatum  voor  studies  dit   jaar  is  vervroegd  naar  1  mei.       EenVandaag  ondervroeg  ook  ruim  1000  studenten.  Eén  op  de  drie  studenten  (36%)   denkt  dat  een  studiekeuzecheck  hen  had  kunnen  behoeden  voor  een  verkeerde  keuze.   Zij  zijn  ontevreden  over  de  studiekeuze  die  ze  op  de  middelbare  school  maakten.  De   meerderheid  (57%)  van  de  studenten  vindt  dat  hun  middelbare  school  hen  niet  goed   heeft  begeleid  bij  het  maken  van  een  studiekeuze.      


Onderzoeksuitslag bovenbouwscholieren  (n=  750)     Weet  jij  al  wat  je  wilt  gaan  studeren?   Ja,  ik  heb  een  definitieve  keuze  gemaakt   38%   Ik  twijfel  tussen  een  paar  studies     43%   Nee,  ik  weet  het  echt  nog  niet     19%     Hoe  moeilijk  vind/vond  je  het  om  een  studiekeuze  te  maken?   Heel  moeilijk       24%   Redelijk  moeilijk     43%   Niet  zo  moeilijk       24%   Helemaal  niet  moeilijk      7%   Weet  ik  niet  /  n.v.t.        2%         De  volgende  twee  vragen  zijn  gesteld  aan  369  eindexamenkandidaten:     Dit  jaar  is  de  aanmelddatum  voor  studies  vervroegd  naar  1  mei.  Studenten  die   zich  voor  1  mei  hebben  aangemeld,  kunnen  nog  tot  1  september  van  keuze   veranderen  en  zich  voor  een  andere  studie  aanmelden.  Opleidingen  kunnen   studenten  die  zich  na  1  mei  voor  het  eerst  aanmelden,  weigeren.     Wist  jij  dat  1  mei  de  uiterlijke  aanmelddatum  voor  studies  is?       Ja   83%     Nee   17%       Heb  jij  je  al  ingeschreven  voor  een  opleiding?       Ja   68%     Nee   32%     Nieuwe  studenten  zijn  sinds  dit  jaar  verplicht  om  aan  een  studiekeuzecheck  mee  te  doen   als  de  instelling  dat  aan  ze  vraagt.  Omgekeerd  moeten  hogescholen  en  universiteiten  een   studiekeuzecheck  aanbieden  als  de  student  erom  vraagt.     Zo’n  check  is  bedoeld  om  er  achter  te  komen  of  de  opleiding  waarvoor  je  je  aanmeldt   ook  echt  bij  je  past.  Hoe  de  check  eruit  ziet,  verschilt  per  hogeschool  of  universiteit.  Het   kan  bijvoorbeeld  gaan  om  een  gesprek  met  iemand  van  de  opleiding,  proefstuderen  of   een  digitale  vragenlijst  over  je  motivatie  en  verwachtingen.     Wat  vind  je  van  het  principe  van  een  studiekeuzecheck:  goede  of  slechte  zaak?   Goede  zaak   89%   Slechte  zaak      5%   Weet  niet        6%     Stelling:  ‘Alle  scholieren  die  gaan  studeren  zouden  verplicht  een   studiekeuzecheck  moeten  doen.’   Eens     50%   Oneens   42%   Geen  mening      8%        


Vaak bestaat  de  studiekeuzecheck  uit  proefstuderen,  een  (online)  vragenlijst  of  een   adviesgesprek.     Zou  jij  behoefte  hebben  aan  een  studiekeuzecheck?     Je  kunt  meerdere  antwoorden  geven.   Ja,  proefstuderen  (bijv.  introductiecollege  of  praktijkopdracht)     57%   Ja,  vragenlijst  over  je  motivatie,  verwachtingen  en  persoonlijke  kenmerken   37%   Ja,  adviesgesprek  met  docent/studieloopbaanbegeleider  van  de  opleiding   48%   Ja,  anders                          2%   Nee,  ik  heb  geen  behoefte  aan  een  studiekeuzecheck         15%   Weet  ik  niet                        5%     Het  kan  zijn  dat  uit  de  studiekeuzecheck  komt  dat  de  opleiding  niet  bij  je  past.  Je  krijgt   dan  een  negatief  advies.  Dit  advies  is  niet  bindend:  het  staat  je  vrij  om  de  opleiding  toch   te  volgen.   Stelling:  ‘Als  er  een  negatief  advies  uit  de  studiekeuzecheck  komt  zou  dat  mij  er   niet  van  weerhouden  om  toch  die  studie  te  gaan  volgen.’   Eens     52%   Oneens   23%   Geen  mening   25%      


Onderzoeksuitslag studenten  (n  =  1114)     Nieuwe  studenten  zijn  sinds  dit  jaar  verplicht  om  aan  een  studiekeuzecheck  mee  te  doen   als  de  instelling  dat  aan  ze  vraagt.  Omgekeerd  moeten  hogescholen  en  universiteiten  een   studiekeuzecheck  aanbieden  als  de  student  erom  vraagt.     Zo’n  check  is  bedoeld  om  erachter  te  komen  of  de  opleiding  waarvoor  je  je  hebt   aangemeld,  ook  echt  bij  je  past.  Hoe  de  check  eruit  ziet,  verschilt  per  hogeschool  of   universiteit.  Het  kan  bijvoorbeeld  gaan  om  een  gesprek  met  iemand  van  de  opleiding,   proefstuderen  en/of  een  digitale  vragenlijst.     Wat  vind  je  van  het  principe  van  een  studiekeuzecheck:  goede  of  slechte  zaak?   Goede  zaak   87%   Slechte  zaak      8%   Weet  niet      5%     Stelling:  ‘Alle  scholieren  die  gaan  studeren  zouden  verplicht  een   studiekeuzecheck  moeten  doen.’   Eens     65%   Oneens   32%   Geen  mening      3%     Vaak  bestaat  de  studiekeuzecheck  uit  proefstuderen,  een  (online)  vragenlijst  of  een   adviesgesprek.     Wat  is  volgens  jou  een  nuttig  onderdeel  van  een  studiekeuzecheck?   Je  kunt  meerdere  antwoorden  geven.   Proefstuderen  (bijv.  introductiecollege  of  praktijkopdracht)       75%   Vragenlijst  over  je  motivatie,  verwachtingen  en  persoonlijke  kenmerken   54%   Adviesgesprek  met  docent/studieloopbaanbegeleider  van  de  opleiding   71%   Anders                        6%   Een  studiekeuzecheck  lijkt  me  sowieso  niet  nuttig            3%   Weet  ik  niet                        1%     Zou  jij  behoefte  hebben  gehad  aan  een  studiekeuzecheck?   Ja     52%   Nee     38%   Weet  ik  niet   10%     Stelling:  ‘Een  studiekeuzecheck  had  mij  kunnen  behoeden  van  een  verkeerde   keuze.’   Eens     36%   Oneens   47%   Geen  mening   17%     Hoe  moeilijk  vond  je  het  om  een  studiekeuze  te  maken?   Heel  moeilijk       16%   Redelijk  moeilijk     41%   Niet  zo  moeilijk       30%   Helemaal  niet  moeilijk   12%   Weet  niet  /  geen  mening      1%  


Hoe goed  vind  jij  dat  je  op  de  middelbare  school  begeleid  bent  bij  het  maken  van   de  juiste  studiekeuze?   Heel  goed          5%   Redelijk  goed       36%   Niet  zo  goed       36%   Helemaal  niet  goed     21%   Weet  niet  /  geen  mening      3%     Hoe  tevreden  ben  jij  met  de  studie  die  je  na  de  middelbare  school  bent  gaan   volgen?     Het  gaat  dus  om  de  eerste  studie  die  je  bent  gaan  volgen.     Heel  tevreden     36%   Redelijk  tevreden     35%   Niet  zo  tevreden     18%   Helemaal  niet  tevreden   11%   Weet  niet  /  geen  mening      1%     Als  je  het  opnieuw  mocht  doen,  had  je  dan  op  de  middelbare  school  een  andere   studiekeuze  gemaakt?     Ja     37%   Nee     50%   Weet  niet   13%     Is  één  of  meer  van  de  volgende  situaties  op  jou  van  toepassing?     Je  kunt  meerdere  antwoorden  geven.   Ik  ben  uit  eigen  beweging  geswitcht  van  studie           28%   Ik  moest  door  een  bindend  negatief  studieadvies  stoppen  met  mijn  studie      7%   Ik  overweeg  te  stoppen  met  mijn  huidige  studie  of  te  switchen  van  studie      8%   Het  ziet  er  naar  uit  dat  ik  een  bindend  negatief  studieadvies  krijg        3%   Geen  van  alle                     61%  

Rapport studiekeuzecheck  
Advertisement