Page 1

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:................................................................................................................................... Klas:....................

Stap 1: Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde

Latijn

Algemene natuurwetenschappen

Lichamelijke opvoeding

Bewegen, sport en maatschappij

Maatschappijleer

Biologie

Management en organisatie

Culturele en kunstzinnige vorming

Moderne vreemde talen

Duits

Natuur, leven en technologie

Economie

Natuurkunde

Engels

Nederlands

Filosofie

Scheikunde

Frans

Wiskunde A

Geschiedenis

Wiskunde B

Grieks

Wiskunde C

Informatica

Wiskunde D

Kunstvakken

Iets anders, namelijk:

Wat zijn volgens jou je vijf sterke en vijf zwakke punten? Kijk naar school, bijbaantjes, sport, etc. Ben je bijvoorbeeld goed in het organiseren van klassenfeesten, in het houden van spreekbeurten, of ben jij altijd de sfeermaker in je voetbal- of hockeyteam?

Sterke Punten

Zwakke Punten

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier


Wat zijn volgens anderen jouw vijf sterke en vijf zwakke punten? Laat de volgende lijst invullen door je ouders of door een docent

Sterke Punten

Zwakke Punten

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Wat zijn de drie momenten waarop je het meest trots bent? Hield je bijvoorbeeld een mooie toespraak tijdens het huwelijk van je broer, maakte jij het beste profielwerkstuk van de klas of werd je geselecteerd voor het eerste team, omdat je zo’n doorzetter bent. Zet er ook bij wat jouw rol was

Moment van trotS

Rol

1

2

3

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier


Waarover krijg je vaak complimenten? Bijvoorbeeld over je creativiteit, je organisatietalent of je ruimtelijk inzicht

1

2

3

Stap 2: WAT WIL IK? Wat vind je leuke aspecten van je schoolvakken, vakantiewerk, sport, etc.? Bijvoorbeeld het schrijven van boekverslagen, het sporten in teamverband of het spreken van vreemde talen tijdens je vakantiewerk

Wat zijn de onderwerpen op televisie, internet, in kranten, tijdschriften en boeken waarnaar je belangstelling uitgaat? Lees je bijvoorbeeld eerst altijd het nieuws over economie of over sport? Lees je het liefst boeken over geschiedenis of over andere landen?

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier


Waarover praat je enthousiast met je ouders en vrienden?

Wat wil je later graag bereiken? Bijvoorbeeld veel geld verdienen, directeur worden van een groot bedrijf, andere mensen helpen, veel reizen of minister-president worden

Welke sectoren vind je interessant? Bedrijfsleven

Wetenschap

Onderwijs

Horeca

Zorg

Landbouw

Media

Cultuur, sport en recreatie

Politiek en bestuur

FinanciĂŤle instellingen

Industrie

Anders, namelijk:

Transport

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier


Stap 3: WELKE OPLEIDING? Je hebt nu een beeld van waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Welke opleidingen passen nu bij je sterke punten en je interesses? TIP Kijk voor een overzicht en uitleg van opleidingen bijvoorbeeld op de website studiekeuze123 (www.studiekeuze123.nl), vraag aan je mentor of kijk in studiegidsen van hogescholen of universiteiten

Welke tien opleidingen vind je interessant? 1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Welke 3 opleidingen daarvan spreken je het meest aan? 1 2 3

TIP Verzamel informatie over deze drie opleidingen: via internet, studiebeurzen en open dagen. Schrijf je ook in voor meeloopdagen en vraag studenten naar de leuke en minder leuke kansen van de opleiding

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier


Stap 4: WELK beroep? In welke beroepen kun je terechtkomen met elk van de drie opleidingen die je bij stap 3 hebt gekozen?

OPLEIDING 1 Beroepen

OPLEIDING 2 Beroepen

OPLEIDING 3 Beroepen

TIP Probeer via je ouders of docenten mensen te vinden die dit werk doen en vraag of ze daar iets over vertellen. Je kunt ook gewoon opbellen naar bedrijven of instellingen. Vraag of je een snuffelstage van één of meerdere dagen mag lopen

TIP Zoek op hoe snel je met deze opleidingen een baan kunt vinden en wat je kunt verdienen. Elsevier heeft de baankansen en salarissen al voor je op een rijtje gezet. Deze zijn te vinden op www.elsevier.nl/bestebanen2011

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ©Elsevier


Maak op basis van alle informatie die je nu hebt verzameld een keuze uit de drie opleidingen Dit wil ik gaan studeren:

Stap 5: WELKE HOGESCHOOL OF UNIVERSITEIT? Ga naar open dagen van de instellingen waar jouw opleiding wordt gegeven. Let hierbij bijvoorbeeld op: J Sfeer J Locatie van gebouw J Gebouw en voorzieningen J De stad

J Type studenten J Docenten J Wat zeggen de docenten en studieadviseurs . over het onderwijs?

TIP Vergelijk de studiegidsen van de hogescholen of universiteiten. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal uur college dat bij de opleiding van je keuze gegeven wordt, naar de hoeveelheid hoorcolleges en werkgroepen en naar de manier waarop de vakken getoetst worden

Zoek uit wat de kwaliteit is van de instelling en van de docenten. Elsevier vergelijkt de belangrijkste bachelor­opleidingen op hogescholen en universiteiten en masteropleidingen met elkaar. De resultaten zijn gebaseerd op oordelen van ruim 150.000 studenten en 2.500 hoogleraren en universitair hoofddocenten. De resultaten staan in weekblad Elsevier van 1 oktober 2011. Ook verschijnen de resultaten op www.elsevier.nl/bestestudies2011 Maak op basis van de informatie die je hebt verzameld de keuze voor jouw studie Hier wil ik gaan studeren:

Informatie uit Elsevier Hulp Bij Studiekeuze mag niet zonder toestemmig van de uitgever door derden worden bewerkt of gepubliceerd.www.elsevier.nl ŠElsevier

Elsevier hulp bij studiekeuze  
Elsevier hulp bij studiekeuze  

hulp bij Studiekeuze

Advertisement