Page 1

Mirian Pérez Fraga 1ºC


ÍNDICE 1. ¿Qué é unha célula nai? 2. Tipos de células nai. 3. Usos de células nai. 4. Tratamentos actuais. 5. Tratamentos con células nai. 6. ¿Qué é a controversia sobre as células nai?


1. ¿Qué é unha célula nai?

Célula nai: célula que ten a capacidade de autorrenovarse mediante divisións mitóticas ou ben seguindo a vía de diferenciación para a que esta programada. A maioría dos tecidos dun individuo posúen unha poboación específica de células nai que permiten a súa renovación periódica ou a súa renovación. ÍNDICE


2. Tipos de células nai Célula nai totipotente: pode formar e crear un organismo completo. Célula nai pluripotente: non pode formar un organismo completo. Célula nai multipotente: son aquelas que so poden xerar células da súa propia linaxe. Células nai unipotentes: so poden formar un tipo determinado de células.

ÍNDICE


3. Usos de células nai Célula nai embrionaria Na actualidade utilíazase como modelo para estudiar o modelo embrionario e cales son os sinais e mecanismos que permiten a unha célula pluripotente chegar a formar calquer célula.

Célula nai adulta Nun individuo adulto coñécense ao redor de 20 tipos distintos de células nai, que son as encargadas de rexenerar tecidos en continuo desgaste, ou danados. A súa capacidade é máis limitada para xerar células especializadas.

ÍNDICE


4. Tratamentos actuais -Recentemente utilizáronse as céulas nai do sangue do cordón umbilical para tratar pacentes con cancro. -Durante a quimioterápia, a maioría das células morren polos diferentes axentes. -O seu efecto secundario é o que os transplantes de células nai tratan de revertir.

-A hora de empregar células nai nun tratamento é preferible usasr as células doutroas persoas e non as do pacente. ÍNDICE


5. Tratamentos con células nai - Moitos descubrimentos con células nai creen que teñen a capacidade de cambiar a cara humana, curar enfermidades.. - Na actualidade estase a investigar sobre o efecto que terán as células nai contra o cancro.

- Estase a faer investigacións acerca da proliferación In Vitro das células nai do cordón umbilical poden tratar así enfermidades producidas pola deficiencia dun xen.

ÍNDICE


6. ¿Qué é a controversia sobre as células nai? Debate ético sobre a creación, uso e destrucción das células nai. A oposición as investigacións di que esta práctica pode levar a clonación e a desvalorización da vida humana. ÍNDICE

presentacion de celulas nai  

Esta presentación trata sobre as células nai e todo o relacionado con elas. Fíxena para a asignatura de TICS e de CMC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you