Page 1

Autoedició. Curs 2010-2011

Escola Universitària ERAM Grau en Audiovisuals i Multimèdia Autoedició

Introducció al disseny editorial Font: http://glosariografico.com

JORDI MÁRQUEZ


Autoedició. Curs 2010-2011

La autoedició o desktop publishing consisteix en sistemes informàtics de tractament gràfic que implica la aplicació d un software de disseny editorial. Els usuaris podran maquetar texts, gràfics i imatges amb softwares d autoedició com QuarkXpress, Adobe Indesign o PageMaker, entre d altres. El resultat d una autoedició implica un procés d impressió ja sigui per a petit format (impresora doméstica), o per a gran format (impremta). Abans de començar a utilitzar el programa, haurem de conèixer el vocabulari del disseny editorial.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... SERIFA. En algunes fonts tipogràfiques, cada un dels finals que adornen les característiques principals dels caràcters. També s anomena gràcia . La presència de serifa és una de les principals divisions de les tipografies: Amb serifa o Sense serifa. Exemples amb serifa: Times, Bodoni o Garamond DE PAL SEC o sense serifa. També anomenada de l anglès sans . Exemples: Helvetica, Univers o Folio


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... VERSALETA. Variant formada pel conjunt de petites lletres majúscules lleugerament més grans que l'altura de la ema d'aquesta font. CURSIVA.Variant completa del conjunt de caràcters d'una font que té l'eix vertical inclinats cap a la dreta (usualment al voltant de 12 º), que imita el resultat d'escriure a mà. NEGRETA. Variant completa del conjunt de caràcters d'una font que és més gruixuda que la forma rodona, que es considera normal. Quan hi ha més d'una variant de gruix, s'usen termes com seminegra, negra, supernegra... LLIGADURA. Caràcters formats per la unió de dues o més caràcters simples, que s'escriuen lligats per raons de tradició estètica. Són una senyal de bona composició.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... INTERLÍNIA. L'espai existent entre les línies d'un text. En arts gràfiques es mesura de línia base a línia base amb mesures tipogràfiques com els punts de piques o els punts Didot. En procés de textos i mecanografia es solia mesurar amb "espais" (els que el carro de la màquina permetia donar: 1 espai, 1 / 2 espai, ...). És una de les claus de una bona composició tipogràfica amb bona llegibilitat.

PUNT DIDOT = 0,376 mm 12 PUNTS = 4,5126 mm


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... PARÀGRAF. Cada fragment de text separat de l altre per l'inici d'una nova línia. En teoria, la idea clàssica és que un paràgraf és una divisió del discurs que conté una idea o concepte. Però la realitat és que el paràgraf és una simple divisió formal que els humans fem servir per ajudar-nos a assimilar gradualment la informació escrita. CAPITULAR. Un caràcter especialment gran amb el qual es comença un paràgraf. En bona tipografia, és costum no utilitzar signes de puntuació com capitulars. No obstant això, en alguns casos, es deixen de banda les cometes, que es col.loquen a un cos més reduït (encara que en espanyol el costum és no posar).


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... GLIF. Un glif, en tipografia, és una representació gràfica d un caràcter. Un caràcter és una unitat textual mentres que un glif és una unitat gràfica.

TEXT JUSTIFICAT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed luctus urna mauris. Suspendisse ultricies auctor fermentum. Integer quis metus ac quam venenatis euismod. Donec consectetur laoreet nibh, id dignissim velit sagittis a.

BANDERA alineat a esquerra Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed luctus urna mauris. Suspendisse ultricies auctor fermentum. Integer quis metus ac quam venenatis euismod. Donec consectetur laoreet nibh, id dignissim velit sagittis a.

BANDERA alineat a dreta Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed luctus urna mauris. Suspendisse ultricies auctor fermentum. Integer quis metus ac quam venenatis euismod. Donec consectetur laoreet nibh, id dignissim velit sagittis a.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... COMETES VOLADES.

TEXT SAGNAT la primera línia no sangra

SAGNAT FRANCÉS


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre tipografia... LÍNIA VÍDUA. La línia de final de paràgraf situada a començament de columna. És un error tipogràfic que es considera molt greu i que s'ha d'evitar a tota costa. LÍNIA ORFA. En la composició tipogràfica, la línia de començament de paràgraf situada a final de columna. És un error tipogràfic que es considera molt greu i que s'ha d'evitar sigui com sigui, encara que no és tan greu com una línia vídua.

INTERLLETRATGE. L'espai general entre les lletres de les paraules és tracking. Ajustar l'espai entre parells de caràcters concrets perquè la seva llegibilitat i equilibri visual sigui òptim és kerning. L'espai entre lletres òptim depèn bastant de la situació en què s'apliqui (cos, color, tipus de font ...) i del criteri tipogràfic del dissenyador. N'hi ha que prefereixen els textos més estrets, els que prefereixen que"respirin" una mica més ...


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre la pàgina... PÀGINA. Cada un dels costats d un full de paper o material similar. CAIXA. Espai de la pàgina dedicat a colocar els elements de la maquetació. MEDIANIL. En una publicació de dues o més fulles, la zona on es plega el paper. De vegades, per extensió, el marge interior entre el text o imatges i el medianil en si. REIXETA BASE. La reixeta base (baseline grid) és el conjunt de línies horitzontals imaginàries que controlen la col.locació dels textos en les pàgines perquè es donin suport sobre ella per les seves línies base(baseline) i tinguin així una aparença ordenada i còmoda per a la vista. La reixeta base és una pauta que també s'usaper donar suport altres elements gràfics comimatges, requadres, ratlles, etc ...


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre la pàgina... PÀGINA MESTRE. En programes d autoedició, model de pàgina que es defineix dins d'un document com a base per a la creació de pàgines reals. Les pàgines mestres no es poden utilitzar com a pàgines reals. Són models ( plantilla de pàgina ) que l'usuari ha de modificar i aplicar per a crear les pàgines reals. Per això tot document té com a mínim una pàgina mestra, que s'usa com a format predefinit.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre les marques d impressió... MARQUES DE REGISTRE. En els treballs d'arts gràfiques destinats a impremta que porten més d'un color, unes marques petites (en forma de ratlles i creus fines) que serveixen per casar les diferents passades de tinta i comprovar que el treball està prefecte registrat (és a dir: Casat) en totes les seves tintes. MARQUES DE TALL. Petites marques (situades normalment com ratlles en els cantons) que serveixen per ajustarla guillotina i tallar les peces a la seva mida final. Les marques de tall se situen de manera que quan el paper es talla, quedin fora i no es veginen el producte acabat.

MARQUES DE SANGAT o SANG. A mesura que s'ha d'estendre la impressió d'un document que vagi imprès fins a dalt perquè al tallar al final en la guillotina no quedin vores blanques o buits. La mesura d'aquesta sang varia segons cada procés, en litografia òfset l estàndard sol estar pels 3 mm. Determinar quin és el màxim necessari de sang ajuda a estalviar costos de paper.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Sobre les marques d impressió... CMYK o CMAN. Cian, Magenta, Amarillo i Negro.


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Exemple


Autoedició. Curs 2010-2011

Glossari Gràfic Exemple

autoedicio-1  

Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Cu...

autoedicio-1  

Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Curs 2010-2011 Autoedició. Cu...

Advertisement