Page 1

GOOGLE.DOCS

Miriam Collazos


Definición Aplicación ofirmática online que nos permite crear documentos, presentacións, follas de cálculo, debuxos e formularios. Tamén podesmos subir, compartir e publicar.


Permítenos Déixanos compartir os nosos traballos a través de email ou do noso blog.


Mirando os temas....


Utilidades Para min esto tenme moita importancia xa que me premite crear, subir, compartir ou publicar docomentos e outros archivos de forma sinxela e práctica. É moi útil.

Google-docs  

É unha presentación sobre o google - docs.